99. Vzájemné vazby, systém daní a dávek v ČR 100. Životní minimum 101. Lékařské posudkové služby 102. Viděl věci jinak 103. Státní sociální podpora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "99. Vzájemné vazby, systém daní a dávek v ČR 100. Životní minimum 101. Lékařské posudkové služby 102. Viděl věci jinak 103. Státní sociální podpora"

Transkript

1 Seznam knih VOŠ 1. Jan Čáp Psychologie výchovy a vyučování 2. Ron Ludlow, Fergus Panton - Zásady úspěšného výběru pracovníků 3. Eduard Bakalář Nové psychohry 4. Ivo Řezníček Metody sociální práce 5. Martin Potůček Sociální politika 6. Šíma, Suk Základy práva pro střední a VOŠ 7. Arno Anzenbacher Úvod do filosofie 8. Miloslav Plzák Obrana proti zlu 9. Jiří Šmíd, Marta Ženíšková Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců 10. Kolektiv autorů Zákoník práce 11. Naděžda Břeská Státní sociální podpora 12. Kolektiv autorů Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny 13. Michal Kolář Bolest šikanování 14. Ján Gabura, Jana Pružinská Poradenský proces 15. Věra Čechová Psychologie a pedagogika 16. Oldřich Matoušek Rodina jako instituce a vztahová síť 17. Dave Robinson Etika 18. Jan Sokol Čtení z bible 19. Ján Praško Asertivita proti stresu 20. Jarmila Králová Sociální služby 21. Vlaďka Fischerová Grafologie 22. Ján Gabura, Jana Pružinská Poradenský proces 23. Zbyněk Vybíral Psychologie a lidská komunikace 24. J. Dufková Kultura osobního projevu 25. Karel Kopřiva Lidský vztah jako součást profese 26. Mel Silberman 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování 27. Helena Fialová Malý ekonomický slovník 28. Miriam Prokešová Základy psychologie 29. Miriam Prokešová Osobnost učitele 30. Vladimír Oříšek Důchodové pojištění v České republice 31. Naděžda Břeská Státní sociální podpora Margant Cooling Mám vztek 33. Jarmila Pipeková Kapitoly ze speciální pedagogiky 34. Ján Praško Pomoc v zoufalství a beznaději 35. Česká biblická společnost Kniha života 36. G. Kenneth West Dobrodružství psychického vývoje 37. Janet Tolan Na osobu zaměřený přístup 38. Jaroslava Schlegelová Základy filosofie 39. Milan Nakonečný Moderní psychologie Michal Čukrt Kdo jsem já, kdo jste vy? 43. Eleri Sampsonová Jak si vytvořit působivý image 44. Jean Piaget Psychologie dítěte Jaroslav Vostatek Sociální a soukromé pojištění 47. Nikolaj Demjančuk Vzdělávání a extremismus 48. Milan Nakonečný Motivace lidského chování

2 49. Milan Nakonečný Psychologie osobnosti 50. Milan Nakonečný Encyklopedie obecné psychologie Denise D. Cumminsová Záhady experimentální psychologie Jay Conrad Levinson 50 zlatých pravidel ofenzivního marketingu 57. Pavel Trnka Nejčastější daňové omyly Jaroslav Kapr Pacient: Revoluce v poskytování péče 61. Josef Macner Kurz občanského práva procesního Tomáš Hejkal Předpisy z oblasti nemocenského pojištění 65. Milan Holub Zákon v rodině 66. Aleš Brejcha Právo důchodového pojišění 67. Pavel Hartl Komunita občanská a komunita terapeutická 68. Maria Fürst Psychologie Jaro Křivohlavý Jak neztratit nadšení 72. Peter Honey Tváří v tvář D. Gabrielová Slovních znakové řeči D. Gabrielová Slovních znakové řeči 82. Dana Kuklová Povinnost zaměstnavatele v oblasti zdravotní péče o zaměstnance 83. Dana Kuklová Povinnost zaměstnavatele v oblasti zdravotní péče o zaměstnance 84. Miroslav Brdek Sociální politika v zemích EU a České republiky 85. Právní předpisy z oblasti sociálního zabezpečení Oldřich Choděra Občanským právem krok za krokem 89. Jiřina Bartůšková Právní nauka 90. Ján Praško Pomoc v zoufalství a beznaději Hanka Fifková O sexu 93. Peter Honey Tváří v tvář 94. Jiří Stýblo Moderní personalistika 95. Stanislav Trojan Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka 96. Oldřich Matoušek Mládež a delikvence Obec, města, regiony a sociální politika

3 99. Vzájemné vazby, systém daní a dávek v ČR 100. Životní minimum 101. Lékařské posudkové služby 102. Viděl věci jinak 103. Státní sociální podpora Jaroslav Kapr Revoluce v poskytování péče Martin Potůček Nejen trh Jack Cantiela Hry pro výchovu k odpovědnosti Nicky Hayesová Základy sociální psychologie Václav Vojta Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku Eva Bedrnová Psychologie a sociologie v řízení 127. Petr Nesvatba Slovník základních pojmů z filosofie 128. L. Tichý Čtyřjazyčný slovník práva Evropských společností Lubomír Bajcura Práva vězně 132. Libor Nedovost Průvodce správním řízením Ladislav Kovář Stop civilizačním nemocem 135. Milan Nakonečný Obecná psychologie 136. Jaro Křivholavý Povídej naslouchám 137. Jaro Křivholavý Povídej naslouchám Jaro Křivholavý Mít pro koho žít 140. James Dobon Láska a kázeň ve výchově dětí 141. Ross Cambell Potřebuji tvou lásku 142. Ross Cambell Potřebuji tvou lásku 143. Jaro Křivohlavý Mít pro co žít 144. Jaro Křivohlavý Poslední úsek cesty 145. James Dobson Láska a kázeň ve výchově dětí 146. Paul Meier Od deprese ke štěstí

4 Ivan Úlehla Umění pomáhat Ivan Úlehla Umění pomáhat Karel Kopřiva Lidský vztah jako součást profese Karel Kopřiva Lidský vztah jako součást profese Jaro Křivohlavý Poslední úsek cesty 163. Paul Tournier Tajemství 164. Raymond Franz Krize svědomí Ross Campbell Potřebuji tvou lásku 167. James Dobson Láska a kázeň ve výchově dětí 168. James Dobson Dětský vzdor 169. Edith Schaefferová Co je rodina 170. Jean Campbellová Techniky arteterapie Oldřich Matoušek Potřebujete psychoterapii 176. Ivan Kana Vybrané kapitoly ze sociologie 177. Danuše Brklová Diplomová a závěrečná práce TV 178. Danuše Brklová Diplomová a závěrečná práce TV 179. Samuel Pfeifer Slabé nésti James Prochaska Psychoterapeutické systémy 184. Kalus Dörner Bláznit je lidské 185. Ferdinand Knobloch Integrované psychoterapie v akci 186. Věra Capponi Sám sobě manželským poradcem 187. Jan Hosek Sám proti alkoholu 188. Radkin Honzák Jak se dobře cítit mezi lidmi Jiří Dunovský Sociální pediatrie 191. Arnon Bentovim Týrání a sexuální zneužívání v rodinách 192. František Koukolík Alzheimerova a další demence 193. František Koukolík Diagnostika a léčení syndromu demence 194. Věra Melichevčíková Sterilizace a desinfekce ve zdravotnictví 195. Antonín Vacík Sociální zabezpečení a péče 196. Antonín Vacík Sociální zabezpečení a péče 197. Antonín Vacík Sociální zabezpečení a péče 198. Antonín Vacík Sociální zabezpečení a péče

5 199. Helen Payneová Kreativní pohyb a tanec 200. Stanislav Kratochvíl Základy psychoterapie 201. Josef Výrost Aplikovaná sociální psychologie 202. Steve Biddulph Tajemství výchovy šťastných dětí Pete Ward Jak se připravovat na práci s mládeží 205. Elizabeth Lukasová Logoterapie ve výchově 206. Gordon Serfentein Potíže dětí s učením a chováním 207. Eva Mádrová Zkuste být dítětem 208. Susan Kerrová Dítě se speciálními potřebami 209. Karel Nešpor Jak zůstat fit a předejít závislostem 210. Jana Hanšpachová Veselé hry s malými dětmi Blanka Nováčková Angličtina pro veřejnou a sociální politiku 213. Horst Bilz Klíčové kompetence a jejich rozvíjení 214. Jan Šmarda Člověk v proudu dědičnosti Marie Vágnerová Psychopatologie pro pomáhající profese 217. Antonín Vacík Sociální zabezpečení a péče Ray Johnson Klíč k emociální inteligenci 222. Antonín Vacík Sociální zabezpečení a péče 223. Antonín Vacík Sociální zabezpečení a péče 224. Zdeněk Matějíček Nevlastní rodiče a nevlastní děti 225. Nancy E. O Dell Neposedné dítě 226. Eva Vaníčková Sexuální násilí na dětech 227. Sandra F. Reifová Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole 228. Frederick Rotgers Léčba drogových závislostí Jan Mach Když vás trápí někdo blízký 232. Miroslav Pospíšil Zlost, hněv, rozčílení 233. Marie Říhová Učte se životem 234. Pavel Valíček Rostlinné omamné drogy 235. Bohuslav Blažek Tváří v tvář obrazovce Denis McQuail Úvod do teorie masové komunikace 239. Victor Drapela Přehled teorií osobnosti Francois De Singly Sociologie současné rodiny 243. Horst Heidbrink Psychologie morálního vývoje 244. Isabelle Nazari Aga Nenechejte sebou manipulovat Julián Melgosa Žít naplno 247. Lucie Zavadilová Jsem HIV pozitivní 248. Jan Dočkal Člověk a svět

6 Jan Dočkal Člověk a svět 251. Jan Dočkal Člověk a svět 252. Jan Dočkal Člověk a svět 253. Jan Dočkal Člověk a svět 254. Jan Dočkal Člověk a svět 255. Jan Dočkal Člověk a svět 256. Jan Dočkal Člověk a svět 257. Jan Dočkal Člověk a svět 258. Libor Novsad Zásady sociálního poradenství Marie Vágnerová Psychopatologie pro pomáhající profese Stanislav Kratochvíl Manželská terapie 264. Petr Bakalář Psychologie v otázkách 265. Andrea Angiotiko Hry s čtverečkovaným papírem a tužkou 266. Frank Caprie Pomoc autohypnózou 267. Michele Elliotová Jak uchránit své dítě 268. Eva Vaníčková Sexuální násilí na dětech 269. Wolfgang Schmidbauer Psychické úskalí pomáhajících profesí 270. František Koukolík Lidský mozek 271. Mojmír Svoboda Psychologická diagnostika 272. Denise D. Cumminsová Základy experimentální psychologie 273. Tammie Roninová Psychologická pomoc v nesnázích Frank Caprie Pomoc autohypnózou 276. Frank Caprie Pomoc autohypnózou Pavel Hartl Psychologický slovník J. Langmeier Dětská psychoterapie 284. Kurt Ludewi Systematická terapie 285. Milan Nekonečný Lidské emoce Rudolf Kohoutek Základy pedagogické psychologie Eva Haladová Léčebná tělesná výchova 292. Peter Weiss Sexuální zneužívání pachatele a oběti Ján Ferjenčík Úvod do metodologie psychologického výzkumu 295. Zdeněk Jeník Člověk a česká společnost na prahu 21. století 296. Marie Vítková Somatopedické aspekty

7 S. Čmerjková Jak napsat odborný text 302. Marie Maříková Rétorika Marie Maříková Rétorika T. Roménová Psychologická pomoc dětem v nesnázích 308. Robert Youngson O šílenství, podivínství a genialitě Angela Hobdayová Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci 311. Ann. Oakleyová Pohlaví, gender a společnost 312. Vl. Hort Dětská adolescenční psychiatrie 313. Blanka Říhová Přehled moderních politologických teorií Fritz Reimann Základní formy strachu Angela Hobdayová Tvořivé činnosti pro terapeutickou činnost s dětmi Slovník psychiatrických termínů Slovník z oblasti alkoholu a drog David Lewis Tajná řeč těla 327. Irena Lokšová Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole 328. Milan Valenta Dramaterapie 329. Joseph DeVito Základy mezilidské komunikace Jen Copans Základy antropologie a etnologie 335. Jan Sokol Filosofická antropologie Jaro Křivohlavý Konflikty mezi lidmi 341. Charles Muller Už jim nerozumíme 342. Charles Smith Třída plné pohody Arno Anenbacher Úvod do etiky

8 Šárka Gjuričová Podoby násilí 353. Šárka Gjuričová Rodinné terapie 354. R. Komárková Aplikovaná sociální psychologie Zdeněk Matějíček Nevlastní rodiče a nevlastní děti Josef Valenta Manuál k tréninku řeči lidského těla 362. Matthias Nöllke Umění slovní sebeobrany 363. Soňa Hermochová Hry pro dospělé Peter Hawkins Supervize v pomáhajících profesích Naděžda Špatenková Krizová intervence pro praxi Nikolaj Demjančík Vzdělávání a extremismus Pavel Říčan Cesta životem Jan Sokol Slovník filosofických pojmů Jan Jandourek Sociologický slovník 385. Jan Průcha Multikulturní výchova 386. Gerald Corey Techniky a přístupy ve skupinové terapii 387. Marie Vítková Integrativní speciální pedagogika Růžena Růžičková Neziskové organizace 391. Dr. Ross Campbell Hledám svou cestu 392. Henry Joyeux Přichází puberta 393. Paddy O Brienová Asertivita 394. Šrí Šrímag Vědecké poznání duše 395. Ivo Pach Psychofarmakoterapie dětského a dorostového věku Josef Augustin Sexualita v našem životě 398.

9 399. Fraz Peter Schimunek Slovní hodnocení žáků Irmgard Haasová Ostatní děti smějí všechno Plešková Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů 418. Miroslav Synek Jak psát bakalářské, diplomové a doktorské práce 419. Pavel Navrátil Teorie a metody sociální práce 420. Svobodová Úvod do supervize 421. Úvod do SPSP 422. Úvod do SPSP 423. Jaroslava Zeleiová Muzikoterapie 424. Kristina Koldinská Sociální práce 425. Kol. Sociální právo I 426. Kol. Sociální právo II Alena Merkunová Anatomie a fyziologie člověka 435. Kamil Káina Terapeutická komunita 436. Bohumila Baštecká Terénní krizová práce 437. Josef Výrost Sociální psychologie Ivana Šmýdrová Psychodiagnostika 440. Jan Jandourek Průvodce sociologií Kol. Občanský zákoník

10 Igor Tomeš Sociální práva Bohumila Baštecká Psychologická encyklopedie 455. Táňa Průdková Bezdomovectví Miroslav Disman Jak se vyrábí sociologická nezralost Vlaďka Fischerová Grafologie

11 Iva Nováková Zdravotní nauka 508. Eric Emerson Problémové chování 509. Jiří Šubrt Soudobá sociologická teorie 510. Daniela Šitfelová Rogersovské psychoterapie pro 21. století 511. D. Pritchard Základy lékařské genetiky 512. Helena Haškovcová Speciální gerontologie 513. Helena Haškovcová Speciální gerongologie 514. Judr. Hradil Právo 515. Judr. Hradil Právo 516. Zdravotní postižení a pomáhající profese 517. Encyklopedie Sociální práce 518. Marek, Strnad, Hotovcová - Bezdomovectví

9/09 PR 0415a Rodinné právo : Hrušáková, Milana, 80-210-3719-9 (brož.) 4., přeprac. a Brno dopl. :Masarykova vyd. univerzita,2005 201082009 122,50

9/09 PR 0415a Rodinné právo : Hrušáková, Milana, 80-210-3719-9 (brož.) 4., přeprac. a Brno dopl. :Masarykova vyd. univerzita,2005 201082009 122,50 1/09 Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2008 / 2/09 Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2009 / Pelech, Petr,

Více

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena 1/10 SV 0101 Českoslovenští političtí vězni : 978-80-254-5825-9 (brož.) Vyd. 1. 2/10 PR 0306c Evropské vězeňské systémy minulost - přítomnost - budoucnost : 3/10 PR 0306d Evropské vězeňské systémy minulost

Více

NABÍDKA PUBLIKACÍ FAKULTNÍ PRODEJNY

NABÍDKA PUBLIKACÍ FAKULTNÍ PRODEJNY NABÍDKA PUBLIKACÍ FAKULTNÍ PRODEJNY Pedagogická fakulta MU v Brně Poříčí 9, 603 00 Brno Objednávky a informace: tel.: 549 495 345, fax: 549 491 620 mobil: 606 768 418, 602 579 352 e-mail: ondrasek@jumbo.ped.muni.cz

Více

10 přírodních zákonů managementu času a života Smith Hyrum W. 100 tajemství lidského štěstí Niven David. 12 klíčů k důsledné výchově Morrish Ronald G.

10 přírodních zákonů managementu času a života Smith Hyrum W. 100 tajemství lidského štěstí Niven David. 12 klíčů k důsledné výchově Morrish Ronald G. 10 přírodních zákonů managementu času a života Smith Hyrum W. 100 tajemství lidského štěstí Niven David 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování Silberman Mel za pomoci Lawsonové 12 klíčů k důsledné výchově

Více

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena 1/00 PR 0270a Teorie a praxe vězeňství II. : Hála, Jaroslav 80-7040-376-4 (brož.) 1. vyd. České Budějovice :Jihočeská univerzita, Fakulta 52,50 zdravotně sociální,1999 1/01 ZD 0036a Svět drog v Čechách

Více

ABECEDNÍ REJSTŘÍK TITULŮ

ABECEDNÍ REJSTŘÍK TITULŮ ABECEDNÍ REJSTŘÍK TITULŮ Název Autor Strana EUR Název Autor Strana EUR 100 aktivit pro výuku angličtiny Hlavičková Z. 19 10,36 100 inspirací z Ekoateliéru Horová J. 60 10,24 12 klíčů k důsledné výchově

Více

Výukový program Hledání životní vize. verze pro pedagogy

Výukový program Hledání životní vize. verze pro pedagogy Výukový program Hledání životní vize verze pro pedagogy OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1 Oficiální název projektu 1.2 Předkladatel a zřizovatel, partner 2. Popis projektu 2.1 Cíle projektu 2.2 Zapojené

Více

JMENNÝ REJSTŘÍK. Číslice za jednotlivými jmény označují stránku v učebnici, kde je jméno uvedeno.

JMENNÝ REJSTŘÍK. Číslice za jednotlivými jmény označují stránku v učebnici, kde je jméno uvedeno. 8 Bach, JMENNÝ REJSTŘÍK Číslice za jednotlivými jmény označují stránku v učebnici, kde je jméno uvedeno. Richard 15 Bílá, Lucie 129 Burian, Zdeněk 98 Casals, Pablo 8 Cervantes, Miguel 78 Čapek, Karel 19,

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu:

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 2 Název kurzu Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené Cílová skupina Pracovníci

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu: M 7504 Platnost

Více

SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ

SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ FYZICKÝ POPIS A001 Arteterapie se zrakově postiženými Perout Evžen Okamžik 2005 101 A002 Hry ve tmě Bellacová Brigitte Albatros 2004 95 A003 Hluchoslepí

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, Mgr. Petr Beck, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Mgr. Iva Kabeláčová,

Více

Středisko rané péče pro jihočeský region knihovna střediska

Středisko rané péče pro jihočeský region knihovna střediska I MY Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. Středisko rané péče pro jihočeský region knihovna střediska 1 Irmgard Haasová Ostatní děti smějí všechno 2 Jan Vymětal Úzkost a strach u dětí 3 John Powell

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons),, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. Monika

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA., PhDr. Marie Hermanová, Jana Janíková, Mgr.

Více

SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY OBSAH

SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY OBSAH SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY OBSAH ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... 3 MLUVNICE... 3 MATURITA, TESTY, PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY... 5 LITERATURA + DVD... 7 ČÍTANKY... 14 SLOH, RÉTORIKA, DIKTÁTY, NÁŘEČÍ... 16 SLOVNÍKY...

Více

Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium

Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium Požadavky ke státní závěrečné zkoušce: Osvojení témat vztahujících se k jednotlivým otázkám státní

Více

ODBORNÁ LITERATURA AUTISMUS

ODBORNÁ LITERATURA AUTISMUS ODBORNÁ LITERATURA AUTISMUS Attwood T.: Aspergerův syndrom Bělohlávková, Gnanová E. Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem Beyer J., Gammeltoft L.: Autismus a hra Bondy A., Frost L.:

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Přítomni: Mgr. Alžběta Cetkovská, MUDr. Milena Černá,, Mgr. Petr Hanuš, Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. et Bc.

Více

Katalog knihovny RC Heřmánek

Katalog knihovny RC Heřmánek Katalog knihovny RC Heřmánek p.č. Autor Název knihy Vydavatelství Místo vydání Rok vydání Kategorie 1. Dokoupilová Milena Narodilo se předčasně Portál Praha 2009 těhotenství, porod, kojení 2. Šrámková

Více

Knihy. Chaloupky Salesiánské prázdninové tábory v době totality. V141 D 2X Chceš být křesťanem? Costa, Michi

Knihy. Chaloupky Salesiánské prázdninové tábory v době totality. V141 D 2X Chceš být křesťanem? Costa, Michi Stránka 1 z 8 Knihy Seznam knih žánru Výchovná literatura (210) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor V119 100 her Pausewangová, Elfriede V096 200 výtvarných činností Kohlová, Maryann V099 260 cvičení pro

Více

Knihy a jiné materiály opatřené poznámky

Knihy a jiné materiály opatřené poznámky Knihy a jiné materiály opatřené poznámky Frankl_Archeologie mysli Benedictová_Kulturní vzorce Bowie_Antropologie náboženství Budil_Mýtus, jazyk a kulturní antropologie Daniken_Bohové byli

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 29 Dne 28. 6. 2012

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 29 Dne 28. 6. 2012 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 29 Dne 28. 6. 2012 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. D. Kopecká, Mgr. Danka Kratochvílová,

Více

Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov. Knihovna odborné literatury k 31.12.2013

Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov. Knihovna odborné literatury k 31.12.2013 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Knihovna odborné literatury k 31.12.2013 MŠ - základní legislativa, koncepce a řízení 1. 47 2x k otázkám řízení mateřské školy Urbanová

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Seminární práce k vybranému etickému tématu v rozsahu 34 str. A4

Seminární práce k vybranému etickému tématu v rozsahu 34 str. A4 Křesťanská etika II. Studijní obor: Mgr. Helena Wernischová za týden/celkem: 14 zkouška Požadavky na docházku v % Testy v průběhu semestru počet, Závěrečný test z probírané látky 50% úspěšnost Semestrální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272 088 211 Základní škola,

Více

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké v Olomouci

Více