Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095 Plán EVVO pro školní rok Pracoviště Hranice

2 1. Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech Humanitní předměty Předmět Český jazyk a literatura Ročník Cizí jazyky Občanská nauka Tematický celek Průřezově 1. Průřezově Člověk v lidském společenství Politologie 3. Právo. ČR a mezinárodní společenství 4. Filosofie Dějepis 1. Obsah Problematika přírody, životního a vztahů v literatuře jednotlivých autorů. Úvaha, referát, esej na téma ekologie. Možnost zařazení problematiky ekologie mezi témata maturitní písemné práce. Četba, překlad a rozbor textů s ekologickým zaměřením. Texty o přírodě, historii a společnosti Základní ekologické pojmy, problematika životního, globalizace a ekologická hnutí ve světě (slovní zásoba) Vliv životního na člověka vzájemné interakce a jejich důsledky Životní a jeho ochrana v programech politických stran Zásahy do životního a náš právní řád. Globalizace, globální problémy a strategie udržitelného rozvoje Pojetí přírody, vztah k přírodě v jednotlivých obdobích vývoje filosofického myšlení Změny ve společnosti a přírodě v průběhu vývoje lidské společnosti, zásahy člověka do přírody, globalizace Období/ měsíc dle dle dle dle Přírodovědné předměty Předmět Ročník Tématický celek Matematika Průřezově Obsah Zařazení slovních úloh s problematikou ekologie, ekologického chování, přírody, ochrany přírody do učiva matematiky. Období/ měsíc průběžně

3 Fyzika 1. - Průřezově Chemie Biologie Anorganická chemie Vliv chemických látek na stav životního Uhlovodíky, zdroje uhlovodíků Deriváty uhlovodíků Syntetické látky Chemie a životní Rozmanitost organismů Základy ekologie. Člověk a. Ochrana přírody a životního Zařazení příkladů, otázek z EVVO do fyziky, ekologické souvislosti dle probíraného celku gravitační pole, přeměna energií, elektrické pole, elektrická energie a její výroba, magnetické pole, elektromagnetické vlnění, Zvuk, šíření zvuku, ultrazvuk a infrazvuk. Atomy, atomová reakce a energie, radiační havárie Rizika pro člověka a, ochrana zdraví a přírody Význam prvků a jejich sloučenin pro živé organismy Složení vzduchu, škodliviny v ovzduší Bezpečné nakládání s chemickými látkami. Chemie a lidské zdraví. Význam zdrojů uhlovodíků pro civilizaci. Přehled o dopadu výroby a použití některých látek na stav životního, význam některých derivátů pro metabolismus živých organismů. Plasty, pesticidy, nebezpečné látky jejich dopad na životní a zdraví člověka. Narušení ekosystémů používáním chemických látek v průmyslu, zemědělství a v domácnostech Základy ekologie Odpady, zpracování odpadů, význam recyklace, rizika skládek Mikroorganismy a jejich výskyt přírodě, vzájemné interakce. Vliv na živé organismy Základy ekologie ekosystémy a jejich obnova, rovnováha ekosystémů. Referáty a prezentace z ekologické problematiky Vliv člověka na životní, důsledky růstu lidské populace. Globální problémy, ochrana životního v ČR a ve světě, trvale udržitelný rozvoj, ochrana při živelných událostech a haváriích. Chráněná území a národní parky učiva učiva učiva učiva

4 Informační a komunikační technologie 1.- Internet Ekologické servery na internetu, ekologické aktivity, hnutí, portály, ekologická centra Vyhledávání informací, využití internetu pro referáty s ekologickou tematikou. učiva Odborné předměty Předmět Psychologie a komunikace Ošetřovatelství 1. Ročník - 4. Tematický celek Obecná psychologie Sociální psychologie Ontogeneze psychiky člověka Komunikace Relaxační techniky Psychologie Ochrana zdraví Péče o pomůcky Lůžko a jeho úprava Hygienická péče Stravování Obsah Determinace psychiky člověka vlivy a klimatu Sociální vztahy a sociální skupiny, sociální klima a jeho působení na zdravé vztahy Podstata ontogeneze, činitelé ontogeneze. Význam životního pro člověka v různých vývojových stádiích. Vrozené vady způsobené vlivy Zdravá komunikace mezi lidmi Potřeba uvolnění organismu člověka přetíženého negativním působením životního. Duševní zdraví a duševní hygiena. Psychické následky civilizačních nemocí. Vliv nemoci na psychiku člověka - jako psychoterapeutický prostředek Pozitivní a negativní faktory, které působí na zdraví. Zdravý životní styl. Hygiena a její vztah k tělesnému a duševnímu zdraví Dezinfekce a sterilizace účinnost používaných prostředků a vliv na Zacházení s infekčním materiálem a lůžkovinami Prevence nákaz. Třídění infikovaného odpadu Dietní systém a výskyt škodlivin v potravě Období

5 FF Podávání léků Chemické látky v organismu distribuce, deaktivace a vylučování z těla, vedlejší účinky léků Ošetřování Klinická propedeutika Výchova ke zdraví Základy epidemiologie a hygieny Ošetřovatelská péče u onkologicky Při všech činnostech Vyšetřovací metody Výchova ke zdraví Programy na podporu zdraví Základy radiační ochrany Mikrobiologie Imunologie Epidemiologie Hygiena Vliv záření na organismus a, správná manipulace s cytostatiky, správná likvidace odpadu a ochrana zdraví Třídění infikovaného odpadu. BOZP při manipulaci s biologickým materiálem a infikovanými lůžkovinami. RTG a radioizotopová vyšetření a BOZP. Moderní zobrazovací metody a jejich možný dopad na kvalitu životního. Postupy pro manipulaci s biologickým materiálem Faktory vedoucí ke vzniku onemocnění, zdravotní stav Program Zdraví pro 21. století, prevence nemocí a úrazů Účinky radiace na organismy Lékařské využití záření a BOZP Ochrana obyvatelstva před radiací Mikroorganismy jako původci nemocí účinek antibiotik a chemoterapeutik Reakce organismu na cizorodé látky a poruchy imunity. Řetězec nákazy, prevence nakažlivých onemocnění Očkování a očkovací kalendář Infekční nemoci a jejich výskyt v populaci. Vliv infekčních onemocnění na lidskou populaci a životní Třídění infikovaného odpadu. Zacházení s infekčním materiálem Dezinsekce a deratizace; dezinfekce a sterilizace bezpečné využití chemických látek, rizika nevhodného použití Zjišťování kvality ovzduší, vod a půdy omezení znečišťování.

6 Spolupráce školy s rodinou, obcí, s podnikovou sférou a dalšími subjekty odpovědnými za utváření postojů k životnímu Spolupráce s rodinou - informace rodičům o existenci EVVO, činnosti a zaměření (třídní schůzky) - v rámci Dnů otevřených dveří seznamovat rodiče s ekologickými aktivitami školy - dotazníková akce Třídíte odpad? (nakládání s odpady v domácnostech) Spolupráce s obcí - účast žáků na akcích pořádaných MÚ Hranice - spolupráce s odborem životního MÚ Hranice Spolupráce s podnikovou sférou a dalšími subjekty - návštěva hvězdárny Valašské Meziříčí dle zájmu žáků - spolupráce s regionálními centry EVVO - návštěva ZOO a zpracování do referátů a prezentací - návštěva sběrného dvora Ekoltesu Hranice 3. Další vzdělávání pedagogů pro EVVO - účast koordinátorů EVVO na školeních dle aktuální nabídky pořadatelů - zajišťování informačních materiálů od různých organizací, institucí a středisek ekologické výchovy - nákup odborné literatury do knihovny - Sledování webových stránek MŽP, ČHMÚ, 4. Ekologizace provozu školy - třídění odpadů - zavádět úsporné zářivky, vodovodní baterie, záchodová splachovadla - vést žáky k šetření s energií (zhasínat) a vodou, větrání, přezouvání, mytí tabule navlhko, snižování prašnosti - ekologická likvidace vyřazené a nepoužitelné výpočetní techniky, baterií, elektrospotřebičů - do prostor školy umístit pokojové květiny ( + motivace třídních kolektivů ke květinové výzdobě tříd a péči o pokojové květiny) - v rámci školské rady hovořit a seznamovat žáky s ekologickými aktivitami naší školy - hodnocení stavu učeben po odchodu žáků z výuky 5. Celoškolské aktivity zaměřené na EVVO - výtvarná, fotografická a literární soutěž s ekologickou tématikou - soutěžní kvíz z ekologie pro žáky ročníku - výlety po okolí (Hranice NPR Hůrka, Zbrašovské aragonitové jeskyně,..) - pobyt žáků v přírodě v rámci lyžařského nebo turistického kurzu, vlastivědné exkurze - připomínání významných dnů se vztahem k životnímu - zapojení žáků nebo kolektivů do soutěží s ekologickým zaměřením V Hranicích dne 1. října 2012 PhDr. Jana Dančáková

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2. Plán práce školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2. Plán práce školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Zuzana Gondová a pedagogický kolektiv Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni dne: 18.9.2013 1 Obsah Organizace

Více

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Průřezová opatření 1. Všem žákům naší školy průběžně poskytovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25, 799 00 Olomouc ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Závěrečná práce Studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 12. října 2005

Více

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Dana Hájková koordinátorka EVVO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika školy...

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PRAMENY Motto: My sami musíme být tou změnou, kterou chceme vidět ve světě kolem nás. Mahátma Gándhí Obsah

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha H: Škollníí vzděllávacíí prrogrram vyttvořřený podlle RVP PRŠ 2 urrčený prro sttřředníí

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více

Školní plán EVVO pro rok 2012/2013

Školní plán EVVO pro rok 2012/2013 Základní škola Zbraslavice, Komenského 190, 285 21 Zbraslavice --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015 ÚVOD Dlouhodobý plán

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Kosmetické služby kód: 69-41-L/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01 Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Kosmetické služby 69-41-L/01-3.

Více

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 Předkladatel: název školy Základní škola T.G. Masaryka Šardice,

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Název školy: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace Adresa školy: 28. října 1390, 511 01 Turnov Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní rok 2010/2011 Motivační název Prima škola pro všechny Datum 1.9.2009 Název RVP Verze 01 / 2009-10 Platnost od 1.9.2010

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2004 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2006 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

EKOLOGICKÉ DESATERO KOMUNITNÍ ŠKOLY

EKOLOGICKÉ DESATERO KOMUNITNÍ ŠKOLY Úvod Ochrana životního prostředí se v současnosti stává a stala jednou ze základních priorit a potřeb společnosti. Řešení problémů životního prostředí se tak stává neoddělitelnou součástí řízení podniků

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. Olomouc, červenec 2008 (Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání a výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008)

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na školní rok 2007/2008 a 2008/2009

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Náš oficiální název. Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Autor: Ing.Boris Stodulka Ing. Gabriela Sglundová 0 Obsah Základní cíle plánu EVVO.. 2

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více