Psychofarmaka. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory 1. generace barbituráty 2. generace benzodiazepiny 3. generace Z-sloučeniny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychofarmaka. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. 1. generace barbituráty 2. generace benzodiazepiny 3. generace Z-sloučeniny"

Transkript

1 Psychofarmaka PharmDr. MVDr.Vilma Vranová Hypnotika a sedativa Anxiolytika, antidepresiva Antipsychotika Antiepileptika Antiparkinsonika 2 Hypnotika a sedativa 1. generace barbituráty 2. generace benzodiazepiny 3. generace Z-sloučeniny Jiná farmaka, působící hypnoticky antidepresiva, antipsychotika, antihistaminika 3 1

2 Benzodiazepiny Účinek hypnosedativní, anxiolytický, myorelaxační, antikonvulzivní 4 Benzodiazepiny Dlouhodobé vylučovací poločas delší než 18 hod Nitrazepam, flunitrazepam, klonazepam, medazepam, diazepam, chlordiazepoxid 5 Benzodiazepiny Střednědobé - vylučovací poločas hod Oxazepam, bromazepam, alprazolam 6 2

3 Benzodiazepiny Krátkodobé - vylučovací poločas pod 12 hod Midazolam, triazolam 7 Závislost 5 10%, až 50% po užívání déle než rok Predispozice vyšší věk, chronická onemocnění, jiné závislosti Abstinenční příznaky nespavost, nechutenství, dysforie až deprese, hypersenzivita, hypertenze Tolerance 8 Interakce Alkohol - synergický účinek, až zástava dýchání Inhibice cytochromu 3A4 (ketokonazol, claritromycin, grapefruitový džus ) 9 3

4 Dispenzace Dlouhodobý účinek řízení apod. Vyloučit alkohol, jiné tlumivé látky, grapefruitový džus Neužívat dlouhodobě, pravidelně Při dlouhodobém užívání vysazovat postupně 10 Z- sloučeniny Zopiclon, zolpidem Vylučovací poločasy 2 6 hod, nástup účinku min Reaktivita se vrací k normě za 5 6 hod po požití 11 Farmaka, působící hypnoticky Antidepresiva mirtazapin, trazodon Antipsychotika chlorpromazin Antihistaminika promethazin 12 4

5 Režimová opatření Pravidelnost Světlo a aktivita ve dne V posteli jen spát Na noc lehká jídla, ne kofein, alkohol Chladnější ložnice Fytoterapie 13 Anxiolytika Nebenzediazepinová guaifenezin Benzodiazepiny Antidepresiva buspiron, SSRI Antipsychotika chlorprothixen, risperidon Betalytika metipranolol 14 Doporučený postup 1. Lék 1. volby SSRI nebo SNRI, vytitrovat dávku (stoupat po 1 2 týdnech, výměna, pokud se účinek neprojeví do 6 týdnů) 2. Záměna (jiné SSRI, venlafaxin) nebo augmentace( adjuvantní terapie BZD, ß-blokátory, antikonvulsiva, antipsychotika) Terapie min. 18 měsíců 5

6 Deprese -léčba 1. Akutní fáze 6-8 týdnů 2. Pokračovací 3-9 měsíců 3. Udržovací >9 měsíců Udržovací léčba 1. epizoda 9 měsíců 2. epizoda (nebo suicidium, rodinná anamnéza, nad 65 let) 2 roky 3. epizoda 5 let 4. epizoda do konce života Způsoby terapie 1. Farmakoterapie 2. Psychoterapie 3. Elektrokonvulzivní terapie 4. Repetitivní transkraniální magnetická rezonance 5. Spánková deprivace 6. Fototerapie 7. Tělesné cvičení 6

7 Antidepresiva 1. gen. Tricykly 2. gen. Heterocykly 3. gen. SSRI, SARI, NARI 4. gen. SNRI Přímé ovlivnění receptorů - mianserin, mirtazapin Inhibitory biodegradace - IMAO 19 Tricykly, tetracykly Amitriptylin (Amitriptylin) Klomipramin (Anafranil) Maprotilin (Ludiomil) Anticholinergní, antihistaminové, adrenolytické účinky 20 Nežádoucí účinky Anticholinergní suchost sliznic, obstipace, porucha akomodace, dysurie, pocení Antihistaminové sedace, ospalost, chuť k jídlu Adrenolytické hypotenze, závratě, sedace, tremor, poruchy erekce, ztráta libida 21 7

8 Heterocykly Bupropion (Wellbutrin, Zyban) Agitující insomnie, tenze, cefalgie, anorexie, nauzea, pocení 22 SSRI, SARI, NARI SSRI fluoxetin, citalopram, sertralin, paroxetin, fluvoxamin, sibutramin SARI trazodon NARI - reboxetin 23 SSRI Nejbezpečnější citalopram a sertralin, nejvíce NÚ a interakcí fluoxetin a paroxetin Indikace deprese, úzkostné poruchy, bulimie, posttraumatická stressová porucha, chronické bolesti, obezita 24 8

9 Interakce Serotoninergní léky IMAO, triptany, tryptofan, tramadol Dextrometorfan NSA, ginkgo Alkohol Inhibitory cytochromu 3A4 - azoly, carbamazepin, erytromycin, ranitidin 25 Serotoninový syndrom Mechanismus vzniku toxická koncentrace serotoninu v synapsích Příznaky průjem, nausea, vomitus, křeče třes, ataxie, zvýšený svalový tonus hypertenze, kardiovaskulární kolaps pocení, hypertemie, mydriáza mánie, zmatenost, agitovanost 26 Nežádoucí účinky Nausea, zvracení, únava, bolesti hlavy, sucho v ústech, sexuální dysfunkce 27 9

10 SARI Trazodon, tianepin KI IMAO, serotoninergní léčiva účinek antihypertensiv útlum CNS 28 SNRI Venlafaxin - inhibice zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu Rychlejší nástup účinku, méně nežádoucích účinků, podstatně vyšší cena 29 Blokáda α-adrenoreceptorů Mirtazapin antidepresivně, anxiolyticky, sedativně Duálně působící ne GIT a SEX NÚ Podáván na večer, uspává 30 10

11 Algoritmus farmakoterapie deprese 1. Monoterapie (SSRI, SARI, NARI ) 2. Neúspěch dávky nebo augmentace (BDZ?, hypnotika, EKT, Li ) 3. Změna terapie 4. Kombinace antidepresiv Farmakoterapie deprese Hodnocení účinnosti po 4-6 týdnech Vysazování a změna buď postupně a zároveň nasazovat nový postupně vysadit, vymývací perioda, postupně nový Bipolární afektivní porucha Manická fáze Lithium, valproát, karbamazepin, atypická antipsychotika Deprese Li, lamotrigin, quetiapin, olanzapin AD riziko přesmyku do mánie 11

12 NÚ, interakce Únava, závratě, somnolence, obstipace, vyšší chuť k jídlu IMAO - kontraindikace Alkohol, benzodiazepiny potenciace CYP 2D6, 1A2, 3A4 34 Dispenzace Užívání nezávislé na stravě Alkohol Řízení Při vynechání dávky nezdvojovat následující Interakce NÚ 35 Tryptofan Fermentované sýry, olomoucké tvarůžky, výrobky z kyselého mléka, jogurty, slanečky a herinky, uherský a lovecký salám, kvasnice, sójová omáčka, masové extrakty, banány, fíky, hrozny, fazole, kofein, čokoláda, červené víno, pivo, vermut 36 12

13 Alkoholismus Antidepresiva SSRI Potlačení touhy po alkoholu Acamprosat (acetylhomotaurinát) Campral Naltrexon 37 Kouření Bupropion (Zyban) Varenicline (Champix) 38 Champix Pacient si stanoví datum, kdy chce přestat kouřit. Užívání přípravku by mělo začít 1 2 týdny před tímto datem den: 0,5 mg 1x denně den: 0,5 mg 2x denně 8. den konec léčby 1 mg 2x denně 39 13

14 Hubnutí Sibutramin Phentermin 40 Antipsychotika Sedativní chlorprothixen Incisivní haloperidol Atypická tiapridal risperidon sulpirid olanzapin quetiapin aripiprazol 41 Schizofrenie Autismus Indikace Neklid, agitovanost, agresivita Manická fáze bipolární poruchy Deliria Anorexie 42 14

15 Klasická antipsychotika Extrapyramidové účinky, anticholinergní, antihistaminové, adrenolytické, kardiovaskulární komplikace 43 Nežádoucí účinky Anticholinergní suchost sliznic, obstipace, porucha akomodace, dysurie Antihistaminové sedace, ospalost, chuť k jídlu Adrenolytické hypotenze, závratě, sedace, tremor, poruchy erekce, ztráta libida 44 Interakce Interakce psychofarmaka, alkohol, tlumivá antihistaminika, analgetika, opiáty, antihypertensiva, CYP P

16 Dispenzace Značná sedace řízení Ortostatická hypotenze Přísný zákaz alkoholu Všechny další léky konzultovat Tardivní dyskinese -lékař Suplementace vitamíny B 46 Atypická antipsychotika sulpirid olanzapin quetiapin risperidon tiapridal aripiprazol 47 Atypická antipsychotika Schizofrenie Bipolární porucha Poruchy chování ve stáří Chronický abusus alkoholu Intenzívní, neustupující bolest Dyskinézy a abnormální pohyby Autismus Děti od 6 let -těžké poruchy chování s agitovaností a agresivitou

17 Dispenzace Monitorování hmotnosti, glykemie, zvl. při rodinné zátěži Ortostatická hypotenze Strava neovlivňuje absorpci Sedace neřídit Interakce s léky ovlivňujícími CNS Interakce na CYP1A2: kouření, ciprofloxacin, carbamazepin snížení hladiny olanzapinu, clozapinu 49 Pedopsychiatrie Piracetam Methylfenidat Sulpirid 50 Epilepsie 2.nejčastější neurologické onemocnění ČR epileptiků Neumíme léčit pouze bránit vzniku záchvatu 51 17

18 Antiepileptika 1. generace primidon phenytoin ethosuximid 2. generace valproat carbamazepin 3. generace lamotrigin gabapentin topiramat Benzodiazepiny diazepam, clonazepam 52 Netradiční terapie Kortikoidy Vit. B6 dependentní (kojenci) Ketogenní dieta a jiné diety při etiologii dědičné poruchy metabolismu 53 Indikace Epilepsie Profylaxe migrény Terapie chronických bolestí Preventivní podávání po úrazech hlavy Odvykání alkoholu Profylaxe manio-depresivní psychózy 54 18

19 Nežádoucí účinky GIT nausea, zvracení, zácpa Bolesti hlavy, snížená pozornost, poruchy zraku, extrapyramidové Psychiatrické Endokrinologické Hematologické 55 Interakce Značně heterogenní skupina Ovlivňují antikoncepci Carbamazepin Phenytoin Primidon Topiramát Neovlivní Benzodiazepiny Gabapentin Lamotrigin Valproáty 56 Dispenzace S jídlem, zapít, nekousat Neřídit Neotěhotnět Nepít alkohol Nezapomínat užívat Vysazovat postupně 57 19

20 Režimová opatření Spánkový režim Pravidelné užívání léků Plavání pod dohledem Zákaz alkoholu Hyperventilační vliv Fotosenzibilizační vliv Strava bohatá na vlákninu Nezakazuje se čaj, káva, čokoláda, kakao 58 Vynechání léku Jedna z nejčastějších příčin záchvatu Do 6 hod vzít dávku, následující o 2 3 hod odsunout Nad 6 hod vynechat, následující vzít o 2 3 hod dříve, další už normálně 59 Lamotrigin varování Při alergické kožní reakci okamžitě vysadit a k lékaři, každá další dávka stav dramaticky zhoršuje 60 20

21 Parkinsonova choroba James Parkinson 1817 Základní příznaky klidový třes rigidita bradykinese/akinese postižení posturálních reflexů 61 Parkinsonova choroba Klinická manifestace mezi lety Muži : ženy 3 : 2 Nad 65 let postiženo 1% populace V ČR tis pacientů 62 Antiparkinsonika Dopaminergní léčiva Levodopa/benserazid, carbidopa Selegilin Bromokriptin, tergurid Antimuskarinová Amantadin Biperiden 63 21

22 L-DOPA Nejúčinnější lék v léčbě P. příznaků Užití od konce 60. let Vstřebává se v tenkém střevě, v CNS metabolizována na dopamin V GIT metabolizována dopamindekarboxylázou => nutný inhibitor benserazid, karbidopa 64 L-DOPA nevýhody Znemožnění absorpce potravou, antacidy, proteiny, anticholinergiky Krátký biologický poločas Pulsní stimulace receptorů => motorické komplikace 65 GIT Nežádoucí účinky Poruchy vigility, dezorientace, halucinace Nespavost, bolesti hlavy Poruchy jemné motoriky Sucho v ústech, retence moči 66 22

23 Vitamin E Q 10 Oxyphyllin Nootropika Neuroprotekce Nic z toho nefunguje 67 Neřídit Dispenzace Dodržovat dávkování, nevysazovat!!! Užívat na lačno Anticholinergní účinky mikce, termoregulace Prospěšná fyzická aktivita 68 Děkuji za pozornost 23

ANTIDEPRESIVA. Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ

ANTIDEPRESIVA. Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ ANTIDEPRESIVA Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ 1. GENERACE: TRICYKLICKÁ A TETRACYKLICKÁ AD inhibují

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková Společnost všeobecného lékařství

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg,

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg, SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EFECTIN ER 37,5 mg EFECTIN ER 75 mg EFECTIN ER 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ EFECTIN ER 37,5 mg: Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls148054/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Venlafaxin Mylan 75 mg Venlafaxin Mylan 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Fairnymph & Jaroslav A. Polák Interakce antidepresiv a rekreačních drog ÚVOD A DISCLAIMER

Fairnymph & Jaroslav A. Polák Interakce antidepresiv a rekreačních drog ÚVOD A DISCLAIMER Fairnymph & Jaroslav A. Polák Interakce antidepresiv a rekreačních drog ÚVOD A DISCLAIMER Lidé mají obecně tendenci buď velmi přeceňovat nebo naopak zásadně podceňovat to, co s sebou přináší užívání léků

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SERTRALIN 50 GENERICON, potahované tablety SERTRALIN 100 GENERICON, potahované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls100918/2010 a sukls100919/2010 a příloha k rozhodnutí sp. zn. sukls180216/2009 a sukls180217/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-SERTRAL

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

Klinická část: diagnostické okruhy

Klinická část: diagnostické okruhy 1 Klinická část: diagnostické okruhy Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné MUDr. Petr Příhoda pracuje jako psychiatr od

Více

ONEMOCNĚNÍ CNS FARMAKOLOGIE. Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci

ONEMOCNĚNÍ CNS FARMAKOLOGIE. Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci ANTIDEPRESIVA S DUÁLNÍM PŮSOBENÍM ÚČINNOST A INDIKACE Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci Článek stručně předkládá základní charakteristiky venlafaxinu, milnacipranu

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls62128/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Itakem 5 mg Itakem 10 mg Itakem 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Itakem 5 mg: Jedna potahovaná tableta

Více

Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum)

Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nortrilen potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum)

Více

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas)

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas) Sp.zn. sukls146469/2013, sukls146470/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Depresinal 10 mg: jedna

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls225522/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Escitalopram +pharma 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě oxalátu). Úplný seznam

Více

3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi. Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi

3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi. Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi v praxi 4/2014 psychiatrie 3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi MUDr. Sylva Racková, Ph.D.; MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety escitalopramum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety escitalopramum sp.zn. sukls99380/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cymbalta 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LENUXIN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas).

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZYPADHERA 210 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Purcema 20 mg potahované tablety escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Purcema 20 mg potahované tablety escitalopramum sp.zn. sukls28127/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Purcema 20 mg potahované tablety escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duloxetine Lilly 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

Použití novějších. antidepresiv v klinické praxi. farmakoterapeutické postupy

Použití novějších. antidepresiv v klinické praxi. farmakoterapeutické postupy Použití novějších farmakoterapeutické postupy antidepresiv v klinické praxi Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Afektivní poruchy, především deprese, představují

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SERTRALIN IREX 50 mg SERTRALIN IREX 100 mg 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka sertralini hydrochloridum 55,90 nebo 111,8 mg v jedné potahované

Více

PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÝCH FOREM, SIL LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, CEST PODÁNÍ, DRŽITELŮ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH ZEMÍCH

PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÝCH FOREM, SIL LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, CEST PODÁNÍ, DRŽITELŮ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH ZEMÍCH PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÝCH FOREM, SIL LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, CEST PODÁNÍ, DRŽITELŮ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH ZEMÍCH 1 Členská země Držitel rozhodnutí o registraci (Smyšlený) název Síla Léková

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Lenuxin 10 mg potahované tablety Escitalopramum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Lenuxin 10 mg potahované tablety Escitalopramum Příbalová informace: informace pro uživatele Lenuxin 10 mg potahované tablety Escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Více

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. ke sdělení sp.zn.sukls103726/2010

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. ke sdělení sp.zn.sukls103726/2010 Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. ke sdělení sp.zn.sukls103726/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU XANAX 0,25 mg, XANAX 0,5 mg, XANAX 1 mg, XANAX 2 mg XANAX SR 0,5 mg, XANAX SR 1 mg, XANAX SR

Více

Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls102926/2012

Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls102926/2012 Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls102926/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EPILAN D GEROT 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12556/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tiaprid PMCS 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Příbalová informace: Informace pro uživatele Příbalová informace: Informace pro uživatele Apo-Escitalopram 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Apo-Escitalopram 20 mg tablety dispergovatelné v ústech escitalopramum Přečtete si pozorně celou příbalovou

Více