VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Diplomová práce Návrh konstrukce stavebnicového CNC zařízení pro obrábění měkkých materiálů Design of Modular CNC Machine for Soft Material Machining BRNO, 2006 Petr Klein

2 Poděkování Na tomto místě bych velice rád poděkoval všem, kteří podpořili vznik této práce, zejména školiteli.

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně, na základě konzultací a s použitím uvedené literatury. V Brně dne 20. května Petr Klein

4 Abstrakt Tato práce popisuje vývoj a konstrukci stavebnicového CNC zařízení pro obrábění měkkých materiálů určeného k hobby aplikacím. Informace v ní obsažené nepředstavují jen souhrn teoretických znalostí, ale měly by posloužit také prakticky jako komplexní vodítko pro amatérskou stavbu podobných zařízení. Specifičnost pojetí spočívá ve skutečnosti, že popisovaná konstrukce je koncipována modulárně, takže některé významné součásti jednoho stroje se dají využít i na jiném stroji, což představuje nejen finanční úsporu, ale také menší pracnost a úsporu materiálu. Abstract This work describes the design and assembly of a modular CNC machine for the machining of soft materials intended for hobby applications. Apart from a sum of theoretical knowledge, the information contained in it should also serve in practice as a comprehensive guidance for those wishing to assemble a similar machine on an amateur basis. The approach is specific in the modularity of the assembly, as a result of which some components of a machine can be used in another, which represents not only financial savings, but also less work and economising on material.

5 OBSAH SEZNAM OBRÁZKŮ...3 SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN A SYMBOLŮ ÚVOD LITERÁRNÍ PRŮZKUM Současné trendy v konstrukci domácích CNC strojů Konstrukce strojů Motory a elektronika Stav v oblasti řízení krokových motorů Konstrukce krokových motorů Řízení krokových motorů Software...19 Software pro frézku Software pro řezačku NÁVRH MECHANICKÉ KONSTRUKCE Formulace problému přístupu ke konstrukci zařízení Požadavky na konstrukci Předběžný návrh konstrukce Konstrukce Materiály konstrukce Pevnostní výpočty Výpočet kroutícího momentu pro dimenzování motorů

6 4. ELEKTRONIKA PRO ŘÍZENÍ KROKOVÝCH MOTORŮ Návrh elektroniky REALIZACE Frézka Řezačka Realizace elektroniky ZPROVOZNĚNÍ A LADĚNÍ POZNATKY Z PROVOZU ZÁVĚR...61 LITERATURA...62 PŘÍLOHY

7 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 2-1 Konstrukce pojezdů realizovaná pomocí bronzových pouzder...8 Obr. 2-2 Pojezdy s lineárními ložisky na vodicích lištách...8 Obr. 2-3 Pojezdy z kopírky na vodicích železných profilech...9 Obr. 2-4 Velmi levná konstrukce se silonovými pouzdry...9 Obr. 2-5 Jednoduchá konstrukce s použitím demontovaných dílů...10 Obr. 2-6 Prostorová konstrukce...10 Obr. 2-7 Profesionální stroj...11 Obr. 2-8 Motory Microcon SX a SX Obr. 2-9 Motory J69C05LT a Sanyo Denki CO Obr Deska řízení motorů s obvodem L 297 a L Obr Deska řízení motorů s procesorem...13 Obr princip krokového motoru...14 Obr Základní schéma řízení...16 Obr Ukázka grafického prostředí programu KCAM Obr Ukázka grafického prostředí programu V4LT...21 Obr Ukázka grafického prostředí programu GMFC-Pro...22 Obr Ukázka grafického prostředí programu GeNeCe-Pro...23 Obr. 3-1 Hrubý návrh konstrukce frézky...26 Obr. 3-2 Hrubý návrh jedné strany konstrukce řezačky...27 Obr. 3-3 Síly působící pojezd x Obr. 3-4 Zobrazení posuvů vodicí tyče způsobené tíhovou silou...31 Obr. 3-5 Zobrazení posuvů vodicí tyče způsobených řeznou silou...31 Obr. 3-6 Síly působící na pojezd y Obr. 3-7 Průhyb horní tyče způsobený silou F p Obr. 3-8 Průhyb spodní tyče způsobený silou F p Obr. 3-9 Celkový posuv frézy

8 Obr Síly působící na konstrukci řezačky...35 Obr Geometrie pojezdů řezačky...35 Obr Zobrazení posuvů v ose y...36 Obr Blokové schéma TA8435H/HQ...39 Obr. 4-2 Ukázka průběhu proudu Obr. 4-3 Schéma oddělovací desky Obr. 4-4 Schéma desky řízení motorů...41 Obr. 5-1 Konstrukce posuvů...43 Obr. 5-2 Konstrukce rámu z textitu Obr. 5-3 Konstrukce rámu ze slitiny AlMgSi0, Obr. 5-4 Upevnění kostek na ložiska...45 Obr. 5-5 Konstrukce rámu osy y...46 Obr. 5-6 Pojezd osy z...46 Obr. 5-7 Celkové umístění osy z na stroji Obr. 5-8 Celkový pohled na dokončený stroj...48 Obr. 5-9 Začátek stavby řezačky Obr Použití trubek ke stabilizaci řezačky...49 Obr Základové desky s vedením osy x...50 Obr Provedení svislých pojezdů a stabilizačních ložisek...50 Obr Napínací zařízení...51 Obr Osazená deska oddělovače a plošný spoj...53 Obr Hotová deska řízení motorů a plošný spoj Obr Grafy M = f(ω) pro motory firmy Microcon...55 Obr Momentová charakteristika motoru SX LA...56 Obr Schéma zapojení zdrojů Obr Hotový zdroj...58 Obr. 7-1 Výrobky zhotovené na jednotlivých strojích

9 SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN A SYMBOLŮ F f [N] síla způsobená zatížením F p [N] síla na ložisku F G [N] tíhová síla F p1 [N] síla na ložisku horní tyče F p2 [N] síla na ložisku dolní tyče F a [N] síla v podpěře F ax [N] axiální síla vzniklá součtem sil F f a F p C f [N/mm2] materiálová konstanta a p [mm] plocha třísky f min [mm/min] posuv za minutu f z [mm] posuv na zub N [1/min] otáčky vřetene x [1] exponent g [m/s2] tíhové zrychlení m i [kg] hmotnostní příspěvky w h [mm] posuv horní tyče frézky w d [mm] posuv spodní tyče frézky w c [mm] celkový posuv nástroje w v [mm] posuv horní části svislého pojezdu řezačky w n [mm] posuv pojezdu osy x frézky ve směru y M t [Nm] točivý moment η [1] účinnost převodu R [Ω] odpor U [V] napětí I [A] proud P [W] příkon 5

10 1. ÚVOD V českém prostředí má bohatou tradici domácí kutilství, při němž nacházejí uplatnění i složitější technologie, nástroje a zařízení. Do značné míry se jedná o jev specifický pro Českou republiku, s nímž se v zahraničí běžně nesetkáváme. S rozvojem a vzrůstající dostupností výpočetní techniky a s možností jejího využití při ovládání strojních zařízení se rozšiřuje pole působnosti hobby aplikací. V domácí dílně lze dnes svépomocí s přijatelnými finančními náklady sestavit zařízení, jehož pořízení na trhu by pro jednotlivce bylo finančně neúnosné. Jeho parametry přitom mohou být zcela dostačující pro občasné hobby použití. Domácí využití PC k hobby aplikacím se uplatňuje v mnoha oblastech. Z výše uvedeného vyplývá, že se dnes lze i v domácí dílně setkat se strojním zařízením, k jehož řízení slouží stolní PC opatřené příslušným programovým vybavením CNC aplikace. Jedním z příkladů využití takového zařízení může být CNC frézka a řezačka polystyrenu pro modelářské účely, které se uplatní při zpracování dílů z balsy a měkkých materiálů. CNC frézku lze využít také při gravírování, s řezačkou lze například vytvářet polystyrenové výřezy pro další použití. Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat stavebnicové CNC zařízení určené převážně pro hobby účely v cenových relacích, technologické náročnosti a s použitím materiálů, jež jsou dostupné amatérským stavitelům. 6

11 2. LITERÁRNÍ PRŮZKUM 2.1. Současné trendy v konstrukci domácích CNC strojů Konstrukce strojů S rozvojem elektroniky a používáním domácího PC se spousta lidí začala zabývat myšlenkou zhotovit si domácí obráběcí stroj řízený počítačem. V současné době je na světě spousta stavitelů různých CNC strojů, a to zejména frézek a řezaček polystyrenu. Materiály používané na stavbu jsou převážně kovy a dřevoštěpové laminované desky. V konstrukci pojezdů frézek se nejčastěji objevují následující tři řešení: lineární ložiska na vodicích lištách, lineární kuličková ložiska na vodicích tyčích a kluzná ložiska na vodicích tyčích. Co se týká pohybujících se částí, jsou stavěny stroje s posuvným stolem i s posuvným nástrojem. Výhodou posuvného stolu je konstantní tuhost stroje při polohování nástroje, nevýhodou jsou ovšem větší nároky na zástavbový prostor stroje. Při použití koncepce s pojízdným nástrojem je třeba mít na paměti měnící se tuhost při obrábění, což se ale dá využít také při obrábění tužších součástí, kde lze použít polohu stroje s vyšší tuhostí. Jako vřeteno stroje se nejvíce používají levné ruční horní frézky určené pro kutily. Jsou ale i konstrukce používající jako obráběcí vřeteno různé gravírovací frézky, které jsou ale obecně dražší, zato mají malé rozměry. Otáčky u vřeten se pohybují v regulovatelném rozsahu ot/min. Jsou i vřetena domácí výroby, která umožňují dosažení otáček až ot/min. Tato se často vyrábějí z modelářských elektronicky komutovaných motorů s využitím regulátorů vyráběných k těmto motorům. K posuvu pohyblivých částí se používají šrouby, a to jak s metrickým závitem, tak hlavně pohybové šrouby se závitem lichoběžníkovým. Některé konstrukce používají i posuv ozubeným řemenem. To má výhodu v možnosti vyšších pojezdových rychlostí, ale za cenu zvětšení posuvu na krok a tudíž teoreticky ve snížení celkové přesnosti. V dalším textu jsou uvedena některá konstrukční řešení frézek. Konstrukci pojezdů lze realizovat pomocí bronzových pouzder jezdících na broušených tyčích. Pohybové šrouby jsou umístěny centrálně a spojeny s konstrukcí rámu stroje, pohybuje se obráběcí vřeteno, stůl je pevný. Jako vřeteno slouží modelářská gravírovací frézka (viz Obr. 2-1), zdroj lit. [26]. 7

12 Obr. 2-1 Konstrukce pojezdů realizovaná pomocí bronzových pouzder V dalším případě jsou pojezdy realizovány pomocí lineárních ložisek na vodicích lištách. Hlavní pojezdy mají pohon přes řemínky. Vřeteno sjíždí do řezu pomocí pohybového šroubu. Stůl je pevný. Jako vřeteno slouží gravírovací frézka (viz Obr. 2-2), zdroj lit. [26]. Obr. 2-2 Pojezdy s lineárními ložisky na vodicích lištách Dalším řešením jsou lineární pojezdy na vodicích železných profilech, které jsou demontovány z kopírky a použity na frézce. Není to řešení příliš tuhé ani přesné, ale konstruktérovi zřejmě postačující. Rám stroje z dřevoštěpových desek sešroubovaných stolařskými vruty. Jako pojezdové šrouby zde slouží obyčejné metrické šrouby, na šroubu je připevněna rukojeť pro ruční najetí na stanovenou pozici. Stůl je zde pohyblivý a vřeteno pevné. Je to jedna z nejlevnějších konstrukcí. Jako vřeteno slouží modelářská gravírovací frézka (viz Obr. 2-3), zdroj lit. [26]. 8

13 Obr. 2-3 Pojezdy z kopírky na vodicích železných profilech Následuje ukázka velmi levné konstrukce, kde jsou místo ložisek použita silonová pouzdra a jako vodicí tyče slouží kalibrované trubky. K pohonu pojezdů jsou opět použity obyčejné šrouby s metrickým závitem, na šroubu je připevněna rukojeť pro ruční najetí na stanovenou pozici. Stůl je pevný a pohybuje se obráběcí vřeteno. Jako vřeteno slouží modelářská gravírovací frézka (viz Obr. 2-4), zdroj lit. [25]. Obr. 2-4 Velmi levná konstrukce se silonovými pouzdry Při konstrukci řezaček polystyrenu se používá pevný prostorový rám stroje s vedením ukotveným na dolním i spodním rámu, zhotovený nejčastěji z ocelových profilů, nebo samostatné stranové pojezdy s letmo uloženým vertikálním vedením. Tyto pojezdy lze většinou přizpůsobit pro různou šířku řezaného materiálu. K posuvu pojezdů se zde v hojné míře využívá šroubů s metrickým závitem, někteří stavitelé ale mají použity i šrouby s pohybovým závitem, méně pak ozubené řemeny. Požadavky na tuhost konstrukce řezačky jsou malé, a proto se objevuje spousta originálních řešení od pojezdů uložených na kolejnicích modelové železnice až po lineární ložiska na vodicích profilech. Rovněž tak v 9

14 konstrukci rámu se používají různé materiály od různých plastů, přes dřevo až po kovové svařované konstrukce. Z následujících obrázků jsou zřejmá konstrukční provedení řezaček. Následují některá konstrukční řešení řezaček polystyrenu. Jedním z řešení je jednoduchá konstrukce s použitím pojezdů demontovaných z kopírky, závitových tyčí s metrickým závitem a rámem vyrobeným ze dřeva (viz Obr. 2-5), zdroj lit. [25]. Obr. 2-5 Jednoduchá konstrukce s použitím demontovaných dílů V dalším případě konstruktér použil prostorovou konstrukci s ocelovými profily horizontálních pojezdů na horní i spodní straně rámu; pojezdové šrouby jsou opět s metrickým závitem. Vedení pojezdů je lineární ložisko v ocelovém profilu (viz Obr. 2-6), zdroj lit. [26]. Obr. 2-6 Prostorová konstrukce Následuje ukázka profesionálního stroje složeného z hliníkových profilů se šrouby s pohybovým závitem a lineárním vedením (viz Obr. 2-7), zdroj lit. [25]. 10

15 Obr. 2-7 Profesionální stroj Stroj, který by byl stavebnicového charakteru a tudíž umožňoval vzájemnou přestavbu z frézky na řezačku s použitím některých univerzálních dílů, jsem nenašel ani jeden Motory a elektronika Motory jsou v amatérských konstrukcích používány jak starší, vymontované z různých zařízení typu kopírka, tiskárna apod., tak nové vybrané na základě provozních charakteristik, přičemž v zahraničí převažuje nákup nových a u nás naopak starší motory, což je ale dáno hlavně finančními možnostmi stavitelů. Nejčastěji používané jsou krokové motory s permanentními magnety rotoru 200 kroků na otáčku. Několik nejpoužívanějších motorů je na připojených obrázcích (viz Obr. 2-8 a Obr. 2-9), zdroj lit. [17]. Obr. 2-8 Motory Microcon SX a SX

16 Obr. 2-9 Motory J69C05LT a Sanyo Denki CO K ovládání krokových motorů domácí stavitelé používají speciální obvody přímo určené k řízení krokových motorů (např. Toshiba TA8435H nebo Nanotec IMT-901), nebo řešení s mikroprocesorem. Výhoda speciálních obvodů je v tom, že není potřeba programovat procesor, tudíž je toto řešení vhodné zejména pro stavitele, kteří nemají znalosti programování procesorů. Při řešení pomocí procesorů lze řídící program odladit dle vlastních požadavků. Řízení rozdělujeme na unipolární a bipolární. K přenosu dat z PC do řídícího obvodu se používá paralelní i sériový port. Při využití paralelního portu jsme omezeni poměrně malou rychlostí, s jakou můžeme posílat data na port. Tento problém se vyskytuje u operačních systémů Windows 2000 a vyšších. Při použití operačních systémů DOS, Windows 95, 98 tento problém není tak výrazný.velká výhoda paralelního portu je v tom, že na každý příkaz (step, dir) máme jeden pin, znamená to ale možnost ovládat pouze čtyři motory, protože máme omezený počet pinů. Při posílání dat přes sériový port problém s rychlostí nemáme. Nevýhoda je ale v nutnosti posílat data ve formě paketů, které musí umět řídící elektronika rozkódovat. Teoreticky není omezen počet ovládaných motorů. Na následujících obrázcích jsou dva konkrétní řídící obvody (viz Obr a Obr. 2-11), zdroj lit. [26]. Obr Deska řízení motorů s obvodem L 297 a L

17 Obr Deska řízení motorů s procesorem 2.2. Stav v oblasti řízení krokových motorů Konstrukce krokových motorů Krokové motory jsou zvláštní formou synchronních motorů. Jsou řazeny mezi servomotory. To znamená, že jsou to převážně motory menších výkonů určené k polohování. Krokový motor se pohybuje nespojitě po jednotlivých úsecích. Krok je mechanická odezva rotoru krokového motoru na jeden puls napájecího obvodu. Frekvence napájecích pulsů určuje rychlost otáčení motoru. Pulsní řízení předurčuje použití krokových motorů především v číslicově řízených technologiích. Pohony s krokovými motory umožňují nejen přesné nastavování rychlosti, ale i polohování. Mohou pracovat jako polohová, případně rychlostní serva v otevřené smyčce. Veškerá vinutí krokového motoru jsou obvykle umístěna ve statoru a motor nemá žádné kluzné kontakty. Komutace nutná pro vznik točivého magnetického pole se provádí v elektronickém obvodu, bez něhož činnost krokového motoru není možná. Elektronický obvod není součástí motoru a prodává se buď jako samostatný pro jeden motor, nebo jako jednotka pro více motorů. Podle principu se rozlišují: reluktanční krokové motory krokové motory s permanentními magnety rotoru hybridní krokové motory Podle konstrukce rozlišujeme: rotační, lineární, tubulární a planární 13

18 Použití krokových motorů je široké. Používají se hojně v kancelářské praxi u kopírek a tiskáren, ale rovněž v obráběcích strojích, průmyslových robotech, zvedacích zařízeních a různých polohovacích a dopravních aplikacích. DRUHY KROKOVÝCH MOTORŮ Krokové motory jsou vyráběny buď jako dvou-, pěti-, nebo trojfázové. Jejich statory mohou být vícedílné a segmentované. Rotory mohou být konstrukčně různé. RELUKTANČNÍ KROKOVÉ MOTORY Jsou to motory s proměnnou reluktancí. Zákryt buzených pólů se zuby rotoru znamená minimální magnetický odpor. Při odpojení statoru od napájení nevykazují žádný přídržný moment. Základní krok obvykle závisí na počtu zubů rotoru. Stator i rotor tohoto typu kokového motoru jsou složeny z plechů. Mohou být tří- i vícefázové. Na následujícím obrázku (Obr. 2-12) je zjednodušený řez magnetickým obvodem čtyřpólového krokového motoru s proměnnou reluktancí. Na statoru je 8 vyniklých pólů s navinutými cívkami. Dvojice cívek na protilehlých pólech je spojena a tvoří vždy jednu fázi. Rotor je bez vinutí. Na povrchu rotoru i pólových nástavců jsou zuby pro dosažení jemného kroku. Obr princip krokového motoru Činnost krokového motoru je založena na změnách reluktance magnetického obvodu stroje při otáčení rotoru. Při zanedbání reluktance železa vůči vzduchu, rozptylu a zakřivení magnetických indukčních čar ve vzduchové mezeře je reluktance obvodu fáze statoru lineární funkcí překrytí zubů statoru a rotoru. Indukčnost cívky fáze je tedy 14

19 největší, jsou-li osy zubů rotoru a statoru proti sobě. Minimální indukčnost je v poloze posunuté o polovinu rozteče. Připojení napětí k fázové cívce B-B0 způsobí takový pohyb rotoru, při němž se snižuje reluktance obvodu, který je tvořen rotorem a těmi póly statoru, na nichž je cívka uložena. Při dosažení polohy, v níž je reluktance minimální, klesne urychlující moment na nulu. Vlivem setrvačných hmot se však rotor z této polohy vychýlí. Tím ovšem začne reluktance opět narůstat a opačně působící moment vrací rotor do stabilní polohy. Pokud po odpojení tohoto napětí přivedeme napětí na cívku C-C0, rotor se přestaví tak, aby reluktance nově vzniklého obvodu byla minimální. Motor se tak posune o jeden krok. Dalšího posuvu docílíme přivedením napětí na cívku D-D0. Při spínání cívek v opačném pořadí se bude motor otáčet na opačnou stranu. KROKOVÉ MOTORY S PERMANENTNÍMI MAGNETY Magnety jsou na rotoru buď nalepeny, nebo jsou zapuštěny do rotoru. Rotor se po přepnutí fází nastavuje tak, aby souhlasila polarita magnetů s tokem statoru. HYBRIDNÍ KROKOVÉ MOTORY Rotor motoru tvoří axiálně uspořádané permanentní magnety a dvě části z magneticky měkkého železa, přecházející na přesazené nástavce. Hybridní krokové motory mají malý základní krok, větší točivý moment a větší přídržný moment. Konvenční stroje mají na statoru symetricky rozmístěné 3-fázové vinutí, způsobující lichoběžníkové rozložení magnetické indukce ve vzduchové mezeře. NAPÁJENÍ STATORU KROKOVÉHO MOTORU Můžeme použít buď napájení unipolární, nebo bipolární. U unipolárního napájení má každý pól dvě vinutí, přičemž vede vždy pouze jediné vinutí. Ke spínání jsou zapotřebí pouze dva tranzistorové prvky, zdroj je předpokládán stejnosměrný. Bipolární napájení předpokládá pouze jediné vinutí fáze a čtyři spínače, tedy dvojnásobný počet spínačů. Motory s bipolárním vinutím dosahují obecně vyšších kroutících momentů VLASTNOSTI KROKOVÝCH MOTORŮ Vlastnosti těchto motorů jsou ovlivněny jednak jejich konstrukcí, jednak způsobem ovládání. Krokové motory s proměnnou reluktancí mají obvykle malý krok 1 až 5, výjimečně větší. Provozní momenty dosahují jednotek mn.m až jednotek N.m. Jejich 15

20 konstrukce je jednoduchá a levná. Krokové motory s aktivním rotorem mají složitější magnetický obvod a jsou tudíž dražší. Časová konstanta vlivem zařazení permanentního magnetu je kratší a tudíž rozsah otáček je vyšší. Motory s radiálně polarizovaným magnetem mají provozní momenty od jednotek mn.m do jednotek N.m. Velikost kroku je větší než 15, obyčejně 30, 45, 60. V současné době nejrozšířenější hybridní motory se konstruují s velikostí kroku od 0,36 do 5. Provozní momenty jsou od jednotek mn.m do desítek N.m. Tyto motory vykazují při daném objemu 2 až 2,5krát větší provozní moment než motory s proměnnou reluktancí Řízení krokových motorů TECHNOLOGIE OVLADAČŮ Ovladač krokového motoru přijímá slabé signály z řadiče nebo ovládacího systému a konvertuje je na elektrické (krokové) pulsy, které uvádějí motor do chodu. Ke každému kroku hřídele motoru je zapotřebí jednoho krokového pulsu. Při plném krokovém režimu u standardního 200krokového motoru je k uskutečnění jedné otáčky zapotřebí 200 krokových pulsů. Stejně tak u mikrokrokového režimu může být zapotřebí, aby ovladač vytvořil i více krokových pulsů na otáčku. U standardních konstrukcí ovladačů je k tomu zapotřebí použít nákladné obvody. Obvyklé uspořádání prvků v soustavě vystihuje následující schéma (viz Obr. 2-13). Obr Základní schéma řízení TYPY OVLADAČŮ KROKOVÝCH MOTORŮ Pro průmyslové aplikace existují v zásadě tři typy technologií ovladačů. Všechny využívají převaděče ke konverzi krokových a směrových signálů z řadiče na elektrické pulsy do motoru. Zásadní rozdíl je ve způsobu, jakým nabudí vinutí motoru. Obvod, který plní tento úkol, se nazývá spínací pole. 16

21 UNIPOLÁRNÍ Název unipolární je odvozen ze skutečnosti, že přívod proudu je omezen na jeden směr. Vzhledem k tomu je spínací pole unipolárního ovladače poměrně jednoduché a levné. Nevýhodou využití unipolárního ovladače je však jeho omezená schopnost nabudit všechna vinutí současně. V důsledku toho se počet otáček (kroutící moment) snižuje o téměř 40% oproti ostatním technologiím ovladačů. Unipolární ovladače jsou výhodné pro aplikace, které pracují s poměrně nízkými otáčkami. R/L OMEZENÝ ODPOR R/L (Resistance/limited) - ovladače s omezeným odporem jsou z dnešního hlediska zastaralá technologie, ale u některých aplikací (s nízkým výkonem) se dosud používají, protože jsou jednoduché a levné. Nevýhodou použití ovladačů R/L je skutečnost, že využívají srážecí odpor k tomu, aby dosáhly téměř desetinásobku hodnoty proudu v motoru nezbytného k udržení užitečného zvýšení rychlosti. Tento proces také vytváří nadměrné teplo a musí používat napájecí zdroj se stejnosměrným proudem. BIPOLÁRNÍ MĚNIČ Ovladače s bipolárním měničem jsou zdaleka nejužívanějšími ovladači u průmyslových aplikací. Ačkoli jsou zpravidla dražší, nabízejí vysoký výkon a účinnost. Ovladače s bipolárním měničem mají navíc sadu spínacích tranzistorů, díky nimž není zapotřebí používat dva zdroje proudu. Kromě toho využívají most se čtyřmi tranzistory, recirkulačními diodami a snímacím rezistorem, který udržuje zpětné napětí úměrné proudu v motoru. Vinutí motoru se u ovladače s bipolárním měničem nabuzují na úroveň odpovídající přívodu proudu sepnutím jedné sady spínacích tranzistorů (horní a dolní). Snímací rezistor monitoruje lineární nárůst proudu, dokud není dosaženo požadované hodnoty. V tom okamžiku se otevře horní spínač a proud v cívce motoru udržuje spodní spínač a dioda. V průběhu času dochází k úbytku proudu, dokud není dosaženo požadované polohy a proces nezačne nanovo. Tento efekt změny přívodního proudu udržuje za všech okolností správnou hodnotu proudu do motoru. ŘADIČ Řadič dává krokové a směrové signály do ovladače. Většina aplikací vyžaduje, aby řadič zvládal také další řídicí funkce včetně zrychlení, zpomalení, kroků za vteřinu a vzdálenosti. Řadič také může být rozhraním a řízením pro řadu dalších externích signálů. 17

22 Mikroprocesorové řadiče nabízejí velkou flexibilitu v tom smyslu, že mohou fungovat buď samostatně, nebo v rozhraní na hostitelský počítač. Na následujícím obrázku jsou patrné prvky typického řadiče: Komunikace s řadičem probíhá buď přes sběrnici, nebo přes sériový port RS-232/RS Řadič v každém případě dokáže přijímat složené příkazy z hostitelského počítače a vytvářet nezbytné krokové a směrové pulsy pro ovladač. SAMOSTATNÝ PROVOZ V režimu samostatného provozu může řadič pracovat nezávisle na hostitelském počítači. Jakmile jsou programy pro pohyb zavedeny do energeticky nezávislé paměti, lze je spouštět z různých typů rozhraní obsluhy, jako je klávesnice nebo spínač, nebo prostřednictvím přídavných vstupů zapnuto/vypnuto. Ovládací systém krokového motoru pracujícího v režimu samostatného chodu je často dodáván s ovladačem a případně napájecím zdrojem a volitelnou zpětnou vazbou kódovacího zařízení pro aplikace v uzavřené smyčce, které vyžadují detekci zastavení a kompenzaci přesné polohy motoru. INTEGROVANÉ OVLÁDÁNÍ Integrované ovládání znamená, že je řadič součástí celého systému a přijímá příkazy z hostitelského počítače on-line během celého pohybu. Funkce komunikace, rozhraní obsluhy a zapnuto/vypnuto jsou koncipovány jako oddělené prvky systému. Ovládání a řízení pohybové sekvence uskutečňuje hostitelský počítač. V tomto případě řadič působí jako inteligentní periferní zařízení. K integrovanému ovládání jsou dobře uzpůsobeny aplikace CNC (computer numerical control), protože přísun dat je dynamický neboli se často mění. VÍCEOSÉ OVLÁDÁNÍ Mnohé aplikace pro pohyb musí ovládat více než jeden motor. V takových případech je k dispozici systém víceosého ovládání. Například na kartě ovladače krokového motoru připojené k počítačové sběrnici mohou být osazeny až čtyři řadiče a každý bude připojen k vlastnímu ovladači a motoru. V režimu sériové komunikace lze z jednoho komunikačního portu nebo kanálu zapnuto/vypnuto ovládat až 32 os. Některé aplikace vyžadují značnou synchronizaci, zejména při kruhové nebo lineární interpolaci. Zde může být nezbytné pohyb koordinovat s centrálním procesorem. Pro tyto typy provozů je na trhu řada ovladačů s jednou deskou nebo ovladačů modulárního typu. 18

23 U víceosých aplikací, které nevyžadují simultánní pohyb, kde je v jednom okamžiku v pohybu vždy pouze jeden motor, je možné krokový a směrový puls multiplikovat z jednoho řadiče do více ovladačů Software Pro efektivní funkci strojů je zapotřebí software, který umožňuje ovládat tato zařízení, tzn. je navržen přímo k tomuto účelu. Různé univerzální programy jsou k tomuto nepoužitelné, protože nenabízejí potřebné funkce, jako je podpora tzv. G kódu (G kód je speciální soubor příkazů vyvinutý pro ovládání NC strojů) a možnost importovat do programu formát dxf. Při výběru programů bylo nutno zohlednit požadavek na možnost tohoto programu ovládat elektroniku přes paralelní port. Dále bude stručně popsán vybraný software frézky a řezačky. Software pro frézku Výběr softwaru pro ovládání frézky vycházel z doporučení v modelářských a stavitelských diskusních fórech. Jelikož není žádný software, který by byl jednoznačně upřednostňován, bylo nutno otestovat demo verze nejpoužívanějších programů a zkoušet, jak bude který vyhovovat požadavkům na jednoduchost a efektivnost použití. Po prostudování diskusních fór byly vybrány následující dva programy: KCAM4 verze společnosti Kellyware V4LT společnosti STEP-FOUR KCAM4 Jde o software určený pro řízení tříosých strojů. Je poskytován v demo verzi, která má časové omezení. Program lze instalovat pod operační systémy Windows 95/98, 2000 a XP. Koupit ho lze za cenu asi 3.000,- Kč. Tento program byl zkoušen jako první alternativa. Je to uživatelsky jednoduchý program, který umí základní příkazy G kódu, lze do něj importovat data v dxf formátu a jako výstupní lze zvolit paralelní port, na kterém jdou přiřadit výstupní signály různým pinům. Nelze v něm ale plně definovat dráhu nástroje a směr obrábění. První zkoušky ale byly provedeny s tímto programem. Při užívání tohoto software bylo zjištěno, že je třeba dávat pozor při startu obrábění, protože program neumí uspokojivě ošetřit polohu obráběcího nástroje a několikrát fréza zajela do podkladové desky. Po nabytých zkušenostech s tímto programem lze říct, že pro nenáročné 19

24 aplikace by postačoval. Na následujícím obrázku je ukázka grafického prostředí, které lze označit za přehledné a srozumitelné (viz Obr. 2-14). Obr Ukázka grafického prostředí programu KCAM4 V4LT Tento software je produktem firmy STEP-FOUR. Je určen pro řízení tříosých strojů. Program lze zakoupit asi za 7.500,- Kč i s hardwarovým klíčem, který je implementován do redukce k paralelnímu portu. Program je psán pro operační systém DOS. Je to kvůli lepšímu ovládání paralelního portu, na kterém pod operačními systémy Windows dosáhneme menší rychlosti toku dat, tudíž menších rychlostí pojezdů. Tento software je velice intuitivní a uživatelsky příjemný. Umožňuje kompletní nastavení dráhy frézovacího nástroje. Má implementovány materiálové a nástrojové knihovny, do kterých je samozřejmě možno doplňovat vlastní materiály a nástroje. Přiřazení pinů portu má tento program pevně dané a je třeba se tomu přizpůsobit při výrobě ovládací elektroniky motorů. Na následujícím obrázku je ukázka grafického prostředí, které lze označit za přehledné a srozumitelné (viz Obr

25 Obr Ukázka grafického prostředí programu V4LT Software pro řezačku Při výběru softwaru pro ovládání řezačky bylo opět vycházeno z doporučení v modelářských a stavitelských diskusních fórech, kde se jako nejpoužívanější jeví následující dva programy: GMFC-Pro autorů G Mullera a F Bugneta CeNeCe-Pro autorů J Lopeze a D Saeze GMFC-Pro Jde o software určený pro řízení 2x2osých strojů. Jje poskytován v demo verzi, která má časové omezení. Program lze instalovat pod operační systémy Windows 95/98, 2000 a XP. Koupit ho lze za cenu asi 3.000,- Kč. Tento program byl zkoušen jako první alternativa. Je to uživatelsky přijatelný program, který umí základní příkazy, lze do něj importovat data v dxf formátu a jako výstupní lze zvolit paralelní port, na kterém jdou přiřadit výstupní signály různým pinům. Pro svůj chod vyžaduje externí časovač 21

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

Universální CNC stolní vrtačka

Universální CNC stolní vrtačka Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Universální CNC stolní vrtačka Jiří Doležel Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip 1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu DC motoru a DC servomotoru Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace

Více

1. Stroje se sériovou strukturou (kinematikou) 2. Stroje se smíšenou kinematikou 3. Stroje s paralelní kinematikou

1. Stroje se sériovou strukturou (kinematikou) 2. Stroje se smíšenou kinematikou 3. Stroje s paralelní kinematikou Podle konstrukčního uspořádání a kinematiky 1. Stroje se sériovou strukturou (kinematikou) 2. Stroje se smíšenou kinematikou 3. Stroje s paralelní kinematikou VSZ -1.př. 1 2. Výrobní stroj jako základní

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. MTJZ Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS SYNCHRONNÍ STROJE Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah Význam a použití 1. Konstrukce synchronních strojů 2. Princip činnosti synchronního generátoru 3. Paralelní chod synchronního

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.2 ZÁKLADNÍ DRUHY FRÉZEK A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Prezentace diplomové práce: Vysokootáčková přídavná pneumatická vřetena Student: Školitel: Zadavatel: Klíčová slova: Anotace:

Prezentace diplomové práce: Vysokootáčková přídavná pneumatická vřetena Student: Školitel: Zadavatel: Klíčová slova: Anotace: - ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prezentace diplomové práce: Vysokootáčková přídavná pneumatická vřetena Student: Školitel: Zadavatel: Klíčová slova: Anotace: Cíle práce: Bazala Zdeněk Doc. Ing.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou Obor: Nástrojař, Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Spínaný reluktanční motor s magnety ve statoru

Spínaný reluktanční motor s magnety ve statoru - 1 - Spínaný reluktanční motor s magnety ve statoru (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2007 Úvod Spínaný reluktanční motor (SRM) je rotační elektrický stroj, kde jak stator, tak rotor má vyniklé póly. Statorové

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Opakování učiva I. ročníku

Opakování učiva I. ročníku Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Univerzální frézky. Obráběcí stroje. FPX-25E obj. číslo 25951000. Podstavec pro typy SM, FPX FP-16K. FPX-20E obj. číslo 25000017

Univerzální frézky. Obráběcí stroje. FPX-25E obj. číslo 25951000. Podstavec pro typy SM, FPX FP-16K. FPX-20E obj. číslo 25000017 Univerzální frézky jsou určeny pro širokou škálu běžných i přesných frézovacích operací. Tuhá konstrukce zabezpečuje dostatečnou kvalitu opracování ocelových materiálů, litiny, barevných kovů a dalších

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

STOLNÍ ZNAČICÍ SYSTÉM

STOLNÍ ZNAČICÍ SYSTÉM NetMarker KOMPAKTNÍ STOLNÍ ZNAČICÍ SYSTÉM NetMarker KOMPAKTNÍ STOLNÍ ZNAČICÍ SYSTÉM Inovativní stolní CNC značicí systém NetMarker vyniká kvalitou značení, jednoduchostí obsluhy a možností připojení do

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ.

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Měřicí stojany, stoly a zařízení na kontrolu obvodového házení

Více

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí Čtyřosová centra pro obrábění tyčí Pětiosová centra pro obrábění tyčí elumatec Česká republika >CZ-25241 Zlatniky 143 >Praha-západ >Tel.

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

Obráběcí stroje. Nabízíme Vám tyto služby: Obráběcí stroje. Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00

Obráběcí stroje. Nabízíme Vám tyto služby: Obráběcí stroje. Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00 Kombi brusky Srážeč hran Hoblovky, dlabačka Truhlářské frézky Soustruhy na dřevo Pily kotoučové a formátovací s předřezem Pásové pily na dřevo Odsavače prachu Pásové pily na kov Sukovací vrtačky Stolní

Více

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA PŘEDSTAVENÍ STROJE HCW 1000 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu Stýskala, 2006 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Sylabus tématu 1. Elektromagnetické

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.2 ZÁKLADNÍ DRUHY SOUSTRUHŮ A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola

Více

Mechatronické systémy s krokovými motory

Mechatronické systémy s krokovými motory Mechatronické systémy s krokovými motory V současné technické praxi v oblasti řídicí, výpočetní a regulační techniky se nejvíce používají krokové a synchronní motorky malých výkonů. Nejvíce máme možnost

Více

Vrtačko frézka. Soustruh. Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Technické parametry: Univerzální a přesná převodová vrtačko-frézka s 12 rychlostmi otáček.

Vrtačko frézka. Soustruh. Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Technické parametry: Univerzální a přesná převodová vrtačko-frézka s 12 rychlostmi otáček. Příloha č. 1 zadávacích podmínek Vrtačko frézka Univerzální a přesná převodová vrtačko-frézka s 12 rychlostmi otáček. výškově přestavitelná frézovací hlava, sklopná o ±60 těžké litinové provedení masivní,

Více

Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí

Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí Tel: +420 494 323 575 Fax: +420 494 323 386 E-mail: tfa@tfa.cz www.tfa.cz Stavebními kameny pro vývoj upínacího systému USS jsou dlouholeté zkušenosti v oboru

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND - STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 210 Měřicí stojany, stoly a zařízení pro kontrolu obvodového

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: synchronní

Více

VY_52_INOVACE_H 02 28

VY_52_INOVACE_H 02 28 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM www.feeler-cnc.cz CNC horizontální obráběcí centra řady FMH FMH-500 (č.40) Rám tvaru T má integrované tříúrovňové vedení s žebrovanou výztuží

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Co-Cr, titan 5, zirkon, akrylát PMMA, vosk, kompozit Pracovní plocha - osy X; Y; Z. 50 x 200 x 70 mm Pracovní plocha - osy A; B 360 ; +/-25 Pohon osy

Co-Cr, titan 5, zirkon, akrylát PMMA, vosk, kompozit Pracovní plocha - osy X; Y; Z. 50 x 200 x 70 mm Pracovní plocha - osy A; B 360 ; +/-25 Pohon osy INTERDENT 2015 CAD/CAM systémy Po více než 35 letech zkušeností v oblasti stomatologie, během nichž bylo hlavním cílem společnosti a jejích zaměstnanců vyrábět kvalitní výrobky a rozhodující význam hrál

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Vertikální a horizontální dělící přístroje typ VT W

Vertikální a horizontální dělící přístroje typ VT W f ß 29001 Základní tělo lakované, RAL 7035 světle šedý, přesuvná matice a upínací páka bkalené na tmavo. Upínací kleštiny nejsou v rozsahu dodávky. K rychlému zafixování obrobků tlakovými upínacími kleštinami.

Více

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu ÚVOD Podsvícení budíků pomocí LED je velmi praktické zapojení. Pokud je použita varianta s paralelním zapojením všech LE diod je třeba napájet celý obvod zdrojem konstantního napětí. Jas lze regulovat

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

ROLETOVÉ KRYTY A SYSTÉMY

ROLETOVÉ KRYTY A SYSTÉMY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROLETOVÉ KRYTY A SYSTÉMY PRO STROJE S VYSOKOU RYCHLOSTÍ POJEZDŮ IDEÁLNÍ POUŽITÍ VE STÍSNĚNÝCH PROSTORECH VELKÁ VARIABILITA NASAZENÍ DÍKY ŠIROKÉMU SPEKTRU POUŽITÝCH MATERIÁLŮ HENNLICH

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 18 0:40 Roboti a jejich programování Robotické mechanické

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 19. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Sleva. 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm. 327 x 137 x 1069 mm. 124 kg 135 kg. 83 kg 93 kg

Sleva. 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm. 327 x 137 x 1069 mm. 124 kg 135 kg. 83 kg 93 kg kdr 60, 602 kdr 604 KOMBINOVANÉ BRUSKY Válcová bruska Průměr kotouče Hmotnost KDR 60 00 x 90 mm 50 x 220 mm 2 400 W, 230 V/50 Hz 550 W, 230 V/ 50 Hz 560 x 270 x 300 mm 700 x 450 x 3 7 kg 8 kg 5 kg 54 kg

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.04 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Metoda rýhování. Informace o produktu. metoda rýhování 18/294. Frézování: Tváření: třískové obrábění. beztřískové obrábění

Metoda rýhování. Informace o produktu. metoda rýhování 18/294. Frézování: Tváření: třískové obrábění. beztřískové obrábění Metoda rýhování Informace o produktu Techniku rýhování lze rozdělit do dvou postupů: tváření a frézování. Oba postupy mají svou speciální oblast použití, možnosti využití a omezení. Zatímco předností tváření

Více

Napájení krokových motorů

Napájení krokových motorů Napájení krokových motorů Průvodce návrhem R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, email: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http :// w w w.

Více

Typ instalace. Automatizované systémy pro posuvné brány. Rezidenční Komerční Průmyslová. Max. hmotnost křídla (kg) C720 740 741 746.

Typ instalace. Automatizované systémy pro posuvné brány. Rezidenční Komerční Průmyslová. Max. hmotnost křídla (kg) C720 740 741 746. Automatizované systémy pro posuvné brány Typ instalace Rezidenční Komerční Průmyslová C720 740 741 746 C721 746 844 Reversible 844 Reversible 844 844 844 3Ph 884 3Ph Max. hmotnost křídla (kg) 400 500 900

Více

CNC soustruh CKE 6156Z /1500

CNC soustruh CKE 6156Z /1500 CZ MOOS TRADING s.r.o Svatopluka Čecha 519/28, 751 31 Lipník nad Bečvou CZECH REPUBLIC Tel.:+420 581 701 605 www. moostrading.cz E-mail:info@moostrading.cz CNC soustruh CKE 6156Z /1500 Skladem: únor 2015

Více

Speciální stroje. Krokový motor. Krokový motor. Krokový motor Lineární motor Selsyny Stejnosměrné EC motory

Speciální stroje. Krokový motor. Krokový motor. Krokový motor Lineární motor Selsyny Stejnosměrné EC motory Speciální stroje Krokový motor Lineární motor Selsyny Stejnosměrné EC motory P1 Krokový motor vykonává funkční pohyb nespojitě po stupních které se nazývají krokem Rotor z permanentního magnetu zaujme

Více

Schéma stroje (automobilu) M #1

Schéma stroje (automobilu) M #1 zapis_casti_stroju_hridele08/2012 STR Ba 1 z 6 Části strojů Schéma stroje (automobilu) M #1 zdroj pohybu - elektrický nebo spalovací H #2 válcové části pro přenos otáčivého pohybu S #3 spojují, příp. rozpojují

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Středoškolská technika 2013 CNC FRÉZKA ZA PÁR KORUN

Středoškolská technika 2013 CNC FRÉZKA ZA PÁR KORUN Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CNC FRÉZKA ZA PÁR KORUN Vojtěch Štěpánek Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava OBSAH 1

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

VYUŽITÍ PROGRAMŮ ANSYS A OPTISLANG V KONSTRUKCI VÝROBNÍCH STROJŮ

VYUŽITÍ PROGRAMŮ ANSYS A OPTISLANG V KONSTRUKCI VÝROBNÍCH STROJŮ VYUŽITÍ PROGRAMŮ ANSYS A OPTISLANG V KONSTRUKCI VÝROBNÍCH STROJŮ Autoři: Ing. Petr JANDA, Katedra konstruování strojů, FST, jandap@kks.zcu.cz Ing. Martin KOSNAR, Katedra konstruování strojů, FST, kosta@kks.zcu.cz

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče

Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče Pavel Přikryl VUES Brno s.r.o. Frekvenční měniče firmy Control Techniques typu UNIDRIVE SPMD nabízí ve svém základu čtyři různé pracovní módy přepnutím

Více

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro silovější obrábění - Rychlá výměna nástroje 2,8 sec, s řezu do řezu 4 sec - Ergonomický design a komfortní obsluha - Dostupné v provedení

Více

TNL-130AL. CNC soustruh

TNL-130AL. CNC soustruh TNL 130AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-130AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø 410 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR SPOJE STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ ZÁKLADNÍ POZNATKY Spoje jejich základní funkcí je umožnit spojení částí výrobků a to často v kombinaci s pohyblivostí. Spoje mohou být pohyblivé a nepohyblivé.

Více

E[M]CONOMy. znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

E[M]CONOMy. znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250. CNC výcvik s průmyslovým výkonem [ E[M]CONOMy ] znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250 CNC výcvik s průmyslovým výkonem Concept MILL 250 To je výcvik na maximální úrovni, s hlavním pohonem o výkonu 7kW, zásobníkem nástrojů

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

Pojistka otáček PO 1.1

Pojistka otáček PO 1.1 Pojistka otáček PO 1.1 1. Účel použití: 1.1. Signalizátor dosažení maximálních dovolených otáček turbiny (dále jen SMDO) je určen pro automatickou elektronickou signalizaci překročení zadaných otáček rotoru

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

DYNAMIC. 2015 BLUE RAY a.s., All rights reserved

DYNAMIC. 2015 BLUE RAY a.s., All rights reserved DYNAMIC DYNAMIC MODULÁRNÍ KONSTRUKCE FLEXIBILITA PRODUKTIVNÍ ŘEŠENÍ kompaktní portálové 5-ti osé CNC centrum se dvěma řízenými motory na ose X (gantry) obrábění plastů kompozitů hliníku polystyrenu dřeva

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM Cíl podproduktu HSM Works Tento kurz si klade za cíl naučit uživatele ovládat program HSMWorks. Dalším cílem je naučit uživatele základním

Více

22.4.2010. konný CNC soustruh Quick Turn Smart 200

22.4.2010. konný CNC soustruh Quick Turn Smart 200 ředváděcí dny 21.- Kompaktní a výkonnv konný CNC soustruh Quick Turn Smart 200 1 QT-Smart 200 technická data stoje racovní prostor: Max. oběžný průměr 660 mm Max. obráběnýprůměr 350 mm Max. průměr obráběnétyče

Více