VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Diplomová práce Návrh konstrukce stavebnicového CNC zařízení pro obrábění měkkých materiálů Design of Modular CNC Machine for Soft Material Machining BRNO, 2006 Petr Klein

2 Poděkování Na tomto místě bych velice rád poděkoval všem, kteří podpořili vznik této práce, zejména školiteli.

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně, na základě konzultací a s použitím uvedené literatury. V Brně dne 20. května Petr Klein

4 Abstrakt Tato práce popisuje vývoj a konstrukci stavebnicového CNC zařízení pro obrábění měkkých materiálů určeného k hobby aplikacím. Informace v ní obsažené nepředstavují jen souhrn teoretických znalostí, ale měly by posloužit také prakticky jako komplexní vodítko pro amatérskou stavbu podobných zařízení. Specifičnost pojetí spočívá ve skutečnosti, že popisovaná konstrukce je koncipována modulárně, takže některé významné součásti jednoho stroje se dají využít i na jiném stroji, což představuje nejen finanční úsporu, ale také menší pracnost a úsporu materiálu. Abstract This work describes the design and assembly of a modular CNC machine for the machining of soft materials intended for hobby applications. Apart from a sum of theoretical knowledge, the information contained in it should also serve in practice as a comprehensive guidance for those wishing to assemble a similar machine on an amateur basis. The approach is specific in the modularity of the assembly, as a result of which some components of a machine can be used in another, which represents not only financial savings, but also less work and economising on material.

5 OBSAH SEZNAM OBRÁZKŮ...3 SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN A SYMBOLŮ ÚVOD LITERÁRNÍ PRŮZKUM Současné trendy v konstrukci domácích CNC strojů Konstrukce strojů Motory a elektronika Stav v oblasti řízení krokových motorů Konstrukce krokových motorů Řízení krokových motorů Software...19 Software pro frézku Software pro řezačku NÁVRH MECHANICKÉ KONSTRUKCE Formulace problému přístupu ke konstrukci zařízení Požadavky na konstrukci Předběžný návrh konstrukce Konstrukce Materiály konstrukce Pevnostní výpočty Výpočet kroutícího momentu pro dimenzování motorů

6 4. ELEKTRONIKA PRO ŘÍZENÍ KROKOVÝCH MOTORŮ Návrh elektroniky REALIZACE Frézka Řezačka Realizace elektroniky ZPROVOZNĚNÍ A LADĚNÍ POZNATKY Z PROVOZU ZÁVĚR...61 LITERATURA...62 PŘÍLOHY

7 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 2-1 Konstrukce pojezdů realizovaná pomocí bronzových pouzder...8 Obr. 2-2 Pojezdy s lineárními ložisky na vodicích lištách...8 Obr. 2-3 Pojezdy z kopírky na vodicích železných profilech...9 Obr. 2-4 Velmi levná konstrukce se silonovými pouzdry...9 Obr. 2-5 Jednoduchá konstrukce s použitím demontovaných dílů...10 Obr. 2-6 Prostorová konstrukce...10 Obr. 2-7 Profesionální stroj...11 Obr. 2-8 Motory Microcon SX a SX Obr. 2-9 Motory J69C05LT a Sanyo Denki CO Obr Deska řízení motorů s obvodem L 297 a L Obr Deska řízení motorů s procesorem...13 Obr princip krokového motoru...14 Obr Základní schéma řízení...16 Obr Ukázka grafického prostředí programu KCAM Obr Ukázka grafického prostředí programu V4LT...21 Obr Ukázka grafického prostředí programu GMFC-Pro...22 Obr Ukázka grafického prostředí programu GeNeCe-Pro...23 Obr. 3-1 Hrubý návrh konstrukce frézky...26 Obr. 3-2 Hrubý návrh jedné strany konstrukce řezačky...27 Obr. 3-3 Síly působící pojezd x Obr. 3-4 Zobrazení posuvů vodicí tyče způsobené tíhovou silou...31 Obr. 3-5 Zobrazení posuvů vodicí tyče způsobených řeznou silou...31 Obr. 3-6 Síly působící na pojezd y Obr. 3-7 Průhyb horní tyče způsobený silou F p Obr. 3-8 Průhyb spodní tyče způsobený silou F p Obr. 3-9 Celkový posuv frézy

8 Obr Síly působící na konstrukci řezačky...35 Obr Geometrie pojezdů řezačky...35 Obr Zobrazení posuvů v ose y...36 Obr Blokové schéma TA8435H/HQ...39 Obr. 4-2 Ukázka průběhu proudu Obr. 4-3 Schéma oddělovací desky Obr. 4-4 Schéma desky řízení motorů...41 Obr. 5-1 Konstrukce posuvů...43 Obr. 5-2 Konstrukce rámu z textitu Obr. 5-3 Konstrukce rámu ze slitiny AlMgSi0, Obr. 5-4 Upevnění kostek na ložiska...45 Obr. 5-5 Konstrukce rámu osy y...46 Obr. 5-6 Pojezd osy z...46 Obr. 5-7 Celkové umístění osy z na stroji Obr. 5-8 Celkový pohled na dokončený stroj...48 Obr. 5-9 Začátek stavby řezačky Obr Použití trubek ke stabilizaci řezačky...49 Obr Základové desky s vedením osy x...50 Obr Provedení svislých pojezdů a stabilizačních ložisek...50 Obr Napínací zařízení...51 Obr Osazená deska oddělovače a plošný spoj...53 Obr Hotová deska řízení motorů a plošný spoj Obr Grafy M = f(ω) pro motory firmy Microcon...55 Obr Momentová charakteristika motoru SX LA...56 Obr Schéma zapojení zdrojů Obr Hotový zdroj...58 Obr. 7-1 Výrobky zhotovené na jednotlivých strojích

9 SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN A SYMBOLŮ F f [N] síla způsobená zatížením F p [N] síla na ložisku F G [N] tíhová síla F p1 [N] síla na ložisku horní tyče F p2 [N] síla na ložisku dolní tyče F a [N] síla v podpěře F ax [N] axiální síla vzniklá součtem sil F f a F p C f [N/mm2] materiálová konstanta a p [mm] plocha třísky f min [mm/min] posuv za minutu f z [mm] posuv na zub N [1/min] otáčky vřetene x [1] exponent g [m/s2] tíhové zrychlení m i [kg] hmotnostní příspěvky w h [mm] posuv horní tyče frézky w d [mm] posuv spodní tyče frézky w c [mm] celkový posuv nástroje w v [mm] posuv horní části svislého pojezdu řezačky w n [mm] posuv pojezdu osy x frézky ve směru y M t [Nm] točivý moment η [1] účinnost převodu R [Ω] odpor U [V] napětí I [A] proud P [W] příkon 5

10 1. ÚVOD V českém prostředí má bohatou tradici domácí kutilství, při němž nacházejí uplatnění i složitější technologie, nástroje a zařízení. Do značné míry se jedná o jev specifický pro Českou republiku, s nímž se v zahraničí běžně nesetkáváme. S rozvojem a vzrůstající dostupností výpočetní techniky a s možností jejího využití při ovládání strojních zařízení se rozšiřuje pole působnosti hobby aplikací. V domácí dílně lze dnes svépomocí s přijatelnými finančními náklady sestavit zařízení, jehož pořízení na trhu by pro jednotlivce bylo finančně neúnosné. Jeho parametry přitom mohou být zcela dostačující pro občasné hobby použití. Domácí využití PC k hobby aplikacím se uplatňuje v mnoha oblastech. Z výše uvedeného vyplývá, že se dnes lze i v domácí dílně setkat se strojním zařízením, k jehož řízení slouží stolní PC opatřené příslušným programovým vybavením CNC aplikace. Jedním z příkladů využití takového zařízení může být CNC frézka a řezačka polystyrenu pro modelářské účely, které se uplatní při zpracování dílů z balsy a měkkých materiálů. CNC frézku lze využít také při gravírování, s řezačkou lze například vytvářet polystyrenové výřezy pro další použití. Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat stavebnicové CNC zařízení určené převážně pro hobby účely v cenových relacích, technologické náročnosti a s použitím materiálů, jež jsou dostupné amatérským stavitelům. 6

11 2. LITERÁRNÍ PRŮZKUM 2.1. Současné trendy v konstrukci domácích CNC strojů Konstrukce strojů S rozvojem elektroniky a používáním domácího PC se spousta lidí začala zabývat myšlenkou zhotovit si domácí obráběcí stroj řízený počítačem. V současné době je na světě spousta stavitelů různých CNC strojů, a to zejména frézek a řezaček polystyrenu. Materiály používané na stavbu jsou převážně kovy a dřevoštěpové laminované desky. V konstrukci pojezdů frézek se nejčastěji objevují následující tři řešení: lineární ložiska na vodicích lištách, lineární kuličková ložiska na vodicích tyčích a kluzná ložiska na vodicích tyčích. Co se týká pohybujících se částí, jsou stavěny stroje s posuvným stolem i s posuvným nástrojem. Výhodou posuvného stolu je konstantní tuhost stroje při polohování nástroje, nevýhodou jsou ovšem větší nároky na zástavbový prostor stroje. Při použití koncepce s pojízdným nástrojem je třeba mít na paměti měnící se tuhost při obrábění, což se ale dá využít také při obrábění tužších součástí, kde lze použít polohu stroje s vyšší tuhostí. Jako vřeteno stroje se nejvíce používají levné ruční horní frézky určené pro kutily. Jsou ale i konstrukce používající jako obráběcí vřeteno různé gravírovací frézky, které jsou ale obecně dražší, zato mají malé rozměry. Otáčky u vřeten se pohybují v regulovatelném rozsahu ot/min. Jsou i vřetena domácí výroby, která umožňují dosažení otáček až ot/min. Tato se často vyrábějí z modelářských elektronicky komutovaných motorů s využitím regulátorů vyráběných k těmto motorům. K posuvu pohyblivých částí se používají šrouby, a to jak s metrickým závitem, tak hlavně pohybové šrouby se závitem lichoběžníkovým. Některé konstrukce používají i posuv ozubeným řemenem. To má výhodu v možnosti vyšších pojezdových rychlostí, ale za cenu zvětšení posuvu na krok a tudíž teoreticky ve snížení celkové přesnosti. V dalším textu jsou uvedena některá konstrukční řešení frézek. Konstrukci pojezdů lze realizovat pomocí bronzových pouzder jezdících na broušených tyčích. Pohybové šrouby jsou umístěny centrálně a spojeny s konstrukcí rámu stroje, pohybuje se obráběcí vřeteno, stůl je pevný. Jako vřeteno slouží modelářská gravírovací frézka (viz Obr. 2-1), zdroj lit. [26]. 7

12 Obr. 2-1 Konstrukce pojezdů realizovaná pomocí bronzových pouzder V dalším případě jsou pojezdy realizovány pomocí lineárních ložisek na vodicích lištách. Hlavní pojezdy mají pohon přes řemínky. Vřeteno sjíždí do řezu pomocí pohybového šroubu. Stůl je pevný. Jako vřeteno slouží gravírovací frézka (viz Obr. 2-2), zdroj lit. [26]. Obr. 2-2 Pojezdy s lineárními ložisky na vodicích lištách Dalším řešením jsou lineární pojezdy na vodicích železných profilech, které jsou demontovány z kopírky a použity na frézce. Není to řešení příliš tuhé ani přesné, ale konstruktérovi zřejmě postačující. Rám stroje z dřevoštěpových desek sešroubovaných stolařskými vruty. Jako pojezdové šrouby zde slouží obyčejné metrické šrouby, na šroubu je připevněna rukojeť pro ruční najetí na stanovenou pozici. Stůl je zde pohyblivý a vřeteno pevné. Je to jedna z nejlevnějších konstrukcí. Jako vřeteno slouží modelářská gravírovací frézka (viz Obr. 2-3), zdroj lit. [26]. 8

13 Obr. 2-3 Pojezdy z kopírky na vodicích železných profilech Následuje ukázka velmi levné konstrukce, kde jsou místo ložisek použita silonová pouzdra a jako vodicí tyče slouží kalibrované trubky. K pohonu pojezdů jsou opět použity obyčejné šrouby s metrickým závitem, na šroubu je připevněna rukojeť pro ruční najetí na stanovenou pozici. Stůl je pevný a pohybuje se obráběcí vřeteno. Jako vřeteno slouží modelářská gravírovací frézka (viz Obr. 2-4), zdroj lit. [25]. Obr. 2-4 Velmi levná konstrukce se silonovými pouzdry Při konstrukci řezaček polystyrenu se používá pevný prostorový rám stroje s vedením ukotveným na dolním i spodním rámu, zhotovený nejčastěji z ocelových profilů, nebo samostatné stranové pojezdy s letmo uloženým vertikálním vedením. Tyto pojezdy lze většinou přizpůsobit pro různou šířku řezaného materiálu. K posuvu pojezdů se zde v hojné míře využívá šroubů s metrickým závitem, někteří stavitelé ale mají použity i šrouby s pohybovým závitem, méně pak ozubené řemeny. Požadavky na tuhost konstrukce řezačky jsou malé, a proto se objevuje spousta originálních řešení od pojezdů uložených na kolejnicích modelové železnice až po lineární ložiska na vodicích profilech. Rovněž tak v 9

14 konstrukci rámu se používají různé materiály od různých plastů, přes dřevo až po kovové svařované konstrukce. Z následujících obrázků jsou zřejmá konstrukční provedení řezaček. Následují některá konstrukční řešení řezaček polystyrenu. Jedním z řešení je jednoduchá konstrukce s použitím pojezdů demontovaných z kopírky, závitových tyčí s metrickým závitem a rámem vyrobeným ze dřeva (viz Obr. 2-5), zdroj lit. [25]. Obr. 2-5 Jednoduchá konstrukce s použitím demontovaných dílů V dalším případě konstruktér použil prostorovou konstrukci s ocelovými profily horizontálních pojezdů na horní i spodní straně rámu; pojezdové šrouby jsou opět s metrickým závitem. Vedení pojezdů je lineární ložisko v ocelovém profilu (viz Obr. 2-6), zdroj lit. [26]. Obr. 2-6 Prostorová konstrukce Následuje ukázka profesionálního stroje složeného z hliníkových profilů se šrouby s pohybovým závitem a lineárním vedením (viz Obr. 2-7), zdroj lit. [25]. 10

15 Obr. 2-7 Profesionální stroj Stroj, který by byl stavebnicového charakteru a tudíž umožňoval vzájemnou přestavbu z frézky na řezačku s použitím některých univerzálních dílů, jsem nenašel ani jeden Motory a elektronika Motory jsou v amatérských konstrukcích používány jak starší, vymontované z různých zařízení typu kopírka, tiskárna apod., tak nové vybrané na základě provozních charakteristik, přičemž v zahraničí převažuje nákup nových a u nás naopak starší motory, což je ale dáno hlavně finančními možnostmi stavitelů. Nejčastěji používané jsou krokové motory s permanentními magnety rotoru 200 kroků na otáčku. Několik nejpoužívanějších motorů je na připojených obrázcích (viz Obr. 2-8 a Obr. 2-9), zdroj lit. [17]. Obr. 2-8 Motory Microcon SX a SX

16 Obr. 2-9 Motory J69C05LT a Sanyo Denki CO K ovládání krokových motorů domácí stavitelé používají speciální obvody přímo určené k řízení krokových motorů (např. Toshiba TA8435H nebo Nanotec IMT-901), nebo řešení s mikroprocesorem. Výhoda speciálních obvodů je v tom, že není potřeba programovat procesor, tudíž je toto řešení vhodné zejména pro stavitele, kteří nemají znalosti programování procesorů. Při řešení pomocí procesorů lze řídící program odladit dle vlastních požadavků. Řízení rozdělujeme na unipolární a bipolární. K přenosu dat z PC do řídícího obvodu se používá paralelní i sériový port. Při využití paralelního portu jsme omezeni poměrně malou rychlostí, s jakou můžeme posílat data na port. Tento problém se vyskytuje u operačních systémů Windows 2000 a vyšších. Při použití operačních systémů DOS, Windows 95, 98 tento problém není tak výrazný.velká výhoda paralelního portu je v tom, že na každý příkaz (step, dir) máme jeden pin, znamená to ale možnost ovládat pouze čtyři motory, protože máme omezený počet pinů. Při posílání dat přes sériový port problém s rychlostí nemáme. Nevýhoda je ale v nutnosti posílat data ve formě paketů, které musí umět řídící elektronika rozkódovat. Teoreticky není omezen počet ovládaných motorů. Na následujících obrázcích jsou dva konkrétní řídící obvody (viz Obr a Obr. 2-11), zdroj lit. [26]. Obr Deska řízení motorů s obvodem L 297 a L

17 Obr Deska řízení motorů s procesorem 2.2. Stav v oblasti řízení krokových motorů Konstrukce krokových motorů Krokové motory jsou zvláštní formou synchronních motorů. Jsou řazeny mezi servomotory. To znamená, že jsou to převážně motory menších výkonů určené k polohování. Krokový motor se pohybuje nespojitě po jednotlivých úsecích. Krok je mechanická odezva rotoru krokového motoru na jeden puls napájecího obvodu. Frekvence napájecích pulsů určuje rychlost otáčení motoru. Pulsní řízení předurčuje použití krokových motorů především v číslicově řízených technologiích. Pohony s krokovými motory umožňují nejen přesné nastavování rychlosti, ale i polohování. Mohou pracovat jako polohová, případně rychlostní serva v otevřené smyčce. Veškerá vinutí krokového motoru jsou obvykle umístěna ve statoru a motor nemá žádné kluzné kontakty. Komutace nutná pro vznik točivého magnetického pole se provádí v elektronickém obvodu, bez něhož činnost krokového motoru není možná. Elektronický obvod není součástí motoru a prodává se buď jako samostatný pro jeden motor, nebo jako jednotka pro více motorů. Podle principu se rozlišují: reluktanční krokové motory krokové motory s permanentními magnety rotoru hybridní krokové motory Podle konstrukce rozlišujeme: rotační, lineární, tubulární a planární 13

18 Použití krokových motorů je široké. Používají se hojně v kancelářské praxi u kopírek a tiskáren, ale rovněž v obráběcích strojích, průmyslových robotech, zvedacích zařízeních a různých polohovacích a dopravních aplikacích. DRUHY KROKOVÝCH MOTORŮ Krokové motory jsou vyráběny buď jako dvou-, pěti-, nebo trojfázové. Jejich statory mohou být vícedílné a segmentované. Rotory mohou být konstrukčně různé. RELUKTANČNÍ KROKOVÉ MOTORY Jsou to motory s proměnnou reluktancí. Zákryt buzených pólů se zuby rotoru znamená minimální magnetický odpor. Při odpojení statoru od napájení nevykazují žádný přídržný moment. Základní krok obvykle závisí na počtu zubů rotoru. Stator i rotor tohoto typu kokového motoru jsou složeny z plechů. Mohou být tří- i vícefázové. Na následujícím obrázku (Obr. 2-12) je zjednodušený řez magnetickým obvodem čtyřpólového krokového motoru s proměnnou reluktancí. Na statoru je 8 vyniklých pólů s navinutými cívkami. Dvojice cívek na protilehlých pólech je spojena a tvoří vždy jednu fázi. Rotor je bez vinutí. Na povrchu rotoru i pólových nástavců jsou zuby pro dosažení jemného kroku. Obr princip krokového motoru Činnost krokového motoru je založena na změnách reluktance magnetického obvodu stroje při otáčení rotoru. Při zanedbání reluktance železa vůči vzduchu, rozptylu a zakřivení magnetických indukčních čar ve vzduchové mezeře je reluktance obvodu fáze statoru lineární funkcí překrytí zubů statoru a rotoru. Indukčnost cívky fáze je tedy 14

19 největší, jsou-li osy zubů rotoru a statoru proti sobě. Minimální indukčnost je v poloze posunuté o polovinu rozteče. Připojení napětí k fázové cívce B-B0 způsobí takový pohyb rotoru, při němž se snižuje reluktance obvodu, který je tvořen rotorem a těmi póly statoru, na nichž je cívka uložena. Při dosažení polohy, v níž je reluktance minimální, klesne urychlující moment na nulu. Vlivem setrvačných hmot se však rotor z této polohy vychýlí. Tím ovšem začne reluktance opět narůstat a opačně působící moment vrací rotor do stabilní polohy. Pokud po odpojení tohoto napětí přivedeme napětí na cívku C-C0, rotor se přestaví tak, aby reluktance nově vzniklého obvodu byla minimální. Motor se tak posune o jeden krok. Dalšího posuvu docílíme přivedením napětí na cívku D-D0. Při spínání cívek v opačném pořadí se bude motor otáčet na opačnou stranu. KROKOVÉ MOTORY S PERMANENTNÍMI MAGNETY Magnety jsou na rotoru buď nalepeny, nebo jsou zapuštěny do rotoru. Rotor se po přepnutí fází nastavuje tak, aby souhlasila polarita magnetů s tokem statoru. HYBRIDNÍ KROKOVÉ MOTORY Rotor motoru tvoří axiálně uspořádané permanentní magnety a dvě části z magneticky měkkého železa, přecházející na přesazené nástavce. Hybridní krokové motory mají malý základní krok, větší točivý moment a větší přídržný moment. Konvenční stroje mají na statoru symetricky rozmístěné 3-fázové vinutí, způsobující lichoběžníkové rozložení magnetické indukce ve vzduchové mezeře. NAPÁJENÍ STATORU KROKOVÉHO MOTORU Můžeme použít buď napájení unipolární, nebo bipolární. U unipolárního napájení má každý pól dvě vinutí, přičemž vede vždy pouze jediné vinutí. Ke spínání jsou zapotřebí pouze dva tranzistorové prvky, zdroj je předpokládán stejnosměrný. Bipolární napájení předpokládá pouze jediné vinutí fáze a čtyři spínače, tedy dvojnásobný počet spínačů. Motory s bipolárním vinutím dosahují obecně vyšších kroutících momentů VLASTNOSTI KROKOVÝCH MOTORŮ Vlastnosti těchto motorů jsou ovlivněny jednak jejich konstrukcí, jednak způsobem ovládání. Krokové motory s proměnnou reluktancí mají obvykle malý krok 1 až 5, výjimečně větší. Provozní momenty dosahují jednotek mn.m až jednotek N.m. Jejich 15

20 konstrukce je jednoduchá a levná. Krokové motory s aktivním rotorem mají složitější magnetický obvod a jsou tudíž dražší. Časová konstanta vlivem zařazení permanentního magnetu je kratší a tudíž rozsah otáček je vyšší. Motory s radiálně polarizovaným magnetem mají provozní momenty od jednotek mn.m do jednotek N.m. Velikost kroku je větší než 15, obyčejně 30, 45, 60. V současné době nejrozšířenější hybridní motory se konstruují s velikostí kroku od 0,36 do 5. Provozní momenty jsou od jednotek mn.m do desítek N.m. Tyto motory vykazují při daném objemu 2 až 2,5krát větší provozní moment než motory s proměnnou reluktancí Řízení krokových motorů TECHNOLOGIE OVLADAČŮ Ovladač krokového motoru přijímá slabé signály z řadiče nebo ovládacího systému a konvertuje je na elektrické (krokové) pulsy, které uvádějí motor do chodu. Ke každému kroku hřídele motoru je zapotřebí jednoho krokového pulsu. Při plném krokovém režimu u standardního 200krokového motoru je k uskutečnění jedné otáčky zapotřebí 200 krokových pulsů. Stejně tak u mikrokrokového režimu může být zapotřebí, aby ovladač vytvořil i více krokových pulsů na otáčku. U standardních konstrukcí ovladačů je k tomu zapotřebí použít nákladné obvody. Obvyklé uspořádání prvků v soustavě vystihuje následující schéma (viz Obr. 2-13). Obr Základní schéma řízení TYPY OVLADAČŮ KROKOVÝCH MOTORŮ Pro průmyslové aplikace existují v zásadě tři typy technologií ovladačů. Všechny využívají převaděče ke konverzi krokových a směrových signálů z řadiče na elektrické pulsy do motoru. Zásadní rozdíl je ve způsobu, jakým nabudí vinutí motoru. Obvod, který plní tento úkol, se nazývá spínací pole. 16

21 UNIPOLÁRNÍ Název unipolární je odvozen ze skutečnosti, že přívod proudu je omezen na jeden směr. Vzhledem k tomu je spínací pole unipolárního ovladače poměrně jednoduché a levné. Nevýhodou využití unipolárního ovladače je však jeho omezená schopnost nabudit všechna vinutí současně. V důsledku toho se počet otáček (kroutící moment) snižuje o téměř 40% oproti ostatním technologiím ovladačů. Unipolární ovladače jsou výhodné pro aplikace, které pracují s poměrně nízkými otáčkami. R/L OMEZENÝ ODPOR R/L (Resistance/limited) - ovladače s omezeným odporem jsou z dnešního hlediska zastaralá technologie, ale u některých aplikací (s nízkým výkonem) se dosud používají, protože jsou jednoduché a levné. Nevýhodou použití ovladačů R/L je skutečnost, že využívají srážecí odpor k tomu, aby dosáhly téměř desetinásobku hodnoty proudu v motoru nezbytného k udržení užitečného zvýšení rychlosti. Tento proces také vytváří nadměrné teplo a musí používat napájecí zdroj se stejnosměrným proudem. BIPOLÁRNÍ MĚNIČ Ovladače s bipolárním měničem jsou zdaleka nejužívanějšími ovladači u průmyslových aplikací. Ačkoli jsou zpravidla dražší, nabízejí vysoký výkon a účinnost. Ovladače s bipolárním měničem mají navíc sadu spínacích tranzistorů, díky nimž není zapotřebí používat dva zdroje proudu. Kromě toho využívají most se čtyřmi tranzistory, recirkulačními diodami a snímacím rezistorem, který udržuje zpětné napětí úměrné proudu v motoru. Vinutí motoru se u ovladače s bipolárním měničem nabuzují na úroveň odpovídající přívodu proudu sepnutím jedné sady spínacích tranzistorů (horní a dolní). Snímací rezistor monitoruje lineární nárůst proudu, dokud není dosaženo požadované hodnoty. V tom okamžiku se otevře horní spínač a proud v cívce motoru udržuje spodní spínač a dioda. V průběhu času dochází k úbytku proudu, dokud není dosaženo požadované polohy a proces nezačne nanovo. Tento efekt změny přívodního proudu udržuje za všech okolností správnou hodnotu proudu do motoru. ŘADIČ Řadič dává krokové a směrové signály do ovladače. Většina aplikací vyžaduje, aby řadič zvládal také další řídicí funkce včetně zrychlení, zpomalení, kroků za vteřinu a vzdálenosti. Řadič také může být rozhraním a řízením pro řadu dalších externích signálů. 17

22 Mikroprocesorové řadiče nabízejí velkou flexibilitu v tom smyslu, že mohou fungovat buď samostatně, nebo v rozhraní na hostitelský počítač. Na následujícím obrázku jsou patrné prvky typického řadiče: Komunikace s řadičem probíhá buď přes sběrnici, nebo přes sériový port RS-232/RS Řadič v každém případě dokáže přijímat složené příkazy z hostitelského počítače a vytvářet nezbytné krokové a směrové pulsy pro ovladač. SAMOSTATNÝ PROVOZ V režimu samostatného provozu může řadič pracovat nezávisle na hostitelském počítači. Jakmile jsou programy pro pohyb zavedeny do energeticky nezávislé paměti, lze je spouštět z různých typů rozhraní obsluhy, jako je klávesnice nebo spínač, nebo prostřednictvím přídavných vstupů zapnuto/vypnuto. Ovládací systém krokového motoru pracujícího v režimu samostatného chodu je často dodáván s ovladačem a případně napájecím zdrojem a volitelnou zpětnou vazbou kódovacího zařízení pro aplikace v uzavřené smyčce, které vyžadují detekci zastavení a kompenzaci přesné polohy motoru. INTEGROVANÉ OVLÁDÁNÍ Integrované ovládání znamená, že je řadič součástí celého systému a přijímá příkazy z hostitelského počítače on-line během celého pohybu. Funkce komunikace, rozhraní obsluhy a zapnuto/vypnuto jsou koncipovány jako oddělené prvky systému. Ovládání a řízení pohybové sekvence uskutečňuje hostitelský počítač. V tomto případě řadič působí jako inteligentní periferní zařízení. K integrovanému ovládání jsou dobře uzpůsobeny aplikace CNC (computer numerical control), protože přísun dat je dynamický neboli se často mění. VÍCEOSÉ OVLÁDÁNÍ Mnohé aplikace pro pohyb musí ovládat více než jeden motor. V takových případech je k dispozici systém víceosého ovládání. Například na kartě ovladače krokového motoru připojené k počítačové sběrnici mohou být osazeny až čtyři řadiče a každý bude připojen k vlastnímu ovladači a motoru. V režimu sériové komunikace lze z jednoho komunikačního portu nebo kanálu zapnuto/vypnuto ovládat až 32 os. Některé aplikace vyžadují značnou synchronizaci, zejména při kruhové nebo lineární interpolaci. Zde může být nezbytné pohyb koordinovat s centrálním procesorem. Pro tyto typy provozů je na trhu řada ovladačů s jednou deskou nebo ovladačů modulárního typu. 18

23 U víceosých aplikací, které nevyžadují simultánní pohyb, kde je v jednom okamžiku v pohybu vždy pouze jeden motor, je možné krokový a směrový puls multiplikovat z jednoho řadiče do více ovladačů Software Pro efektivní funkci strojů je zapotřebí software, který umožňuje ovládat tato zařízení, tzn. je navržen přímo k tomuto účelu. Různé univerzální programy jsou k tomuto nepoužitelné, protože nenabízejí potřebné funkce, jako je podpora tzv. G kódu (G kód je speciální soubor příkazů vyvinutý pro ovládání NC strojů) a možnost importovat do programu formát dxf. Při výběru programů bylo nutno zohlednit požadavek na možnost tohoto programu ovládat elektroniku přes paralelní port. Dále bude stručně popsán vybraný software frézky a řezačky. Software pro frézku Výběr softwaru pro ovládání frézky vycházel z doporučení v modelářských a stavitelských diskusních fórech. Jelikož není žádný software, který by byl jednoznačně upřednostňován, bylo nutno otestovat demo verze nejpoužívanějších programů a zkoušet, jak bude který vyhovovat požadavkům na jednoduchost a efektivnost použití. Po prostudování diskusních fór byly vybrány následující dva programy: KCAM4 verze společnosti Kellyware V4LT společnosti STEP-FOUR KCAM4 Jde o software určený pro řízení tříosých strojů. Je poskytován v demo verzi, která má časové omezení. Program lze instalovat pod operační systémy Windows 95/98, 2000 a XP. Koupit ho lze za cenu asi 3.000,- Kč. Tento program byl zkoušen jako první alternativa. Je to uživatelsky jednoduchý program, který umí základní příkazy G kódu, lze do něj importovat data v dxf formátu a jako výstupní lze zvolit paralelní port, na kterém jdou přiřadit výstupní signály různým pinům. Nelze v něm ale plně definovat dráhu nástroje a směr obrábění. První zkoušky ale byly provedeny s tímto programem. Při užívání tohoto software bylo zjištěno, že je třeba dávat pozor při startu obrábění, protože program neumí uspokojivě ošetřit polohu obráběcího nástroje a několikrát fréza zajela do podkladové desky. Po nabytých zkušenostech s tímto programem lze říct, že pro nenáročné 19

24 aplikace by postačoval. Na následujícím obrázku je ukázka grafického prostředí, které lze označit za přehledné a srozumitelné (viz Obr. 2-14). Obr Ukázka grafického prostředí programu KCAM4 V4LT Tento software je produktem firmy STEP-FOUR. Je určen pro řízení tříosých strojů. Program lze zakoupit asi za 7.500,- Kč i s hardwarovým klíčem, který je implementován do redukce k paralelnímu portu. Program je psán pro operační systém DOS. Je to kvůli lepšímu ovládání paralelního portu, na kterém pod operačními systémy Windows dosáhneme menší rychlosti toku dat, tudíž menších rychlostí pojezdů. Tento software je velice intuitivní a uživatelsky příjemný. Umožňuje kompletní nastavení dráhy frézovacího nástroje. Má implementovány materiálové a nástrojové knihovny, do kterých je samozřejmě možno doplňovat vlastní materiály a nástroje. Přiřazení pinů portu má tento program pevně dané a je třeba se tomu přizpůsobit při výrobě ovládací elektroniky motorů. Na následujícím obrázku je ukázka grafického prostředí, které lze označit za přehledné a srozumitelné (viz Obr

25 Obr Ukázka grafického prostředí programu V4LT Software pro řezačku Při výběru softwaru pro ovládání řezačky bylo opět vycházeno z doporučení v modelářských a stavitelských diskusních fórech, kde se jako nejpoužívanější jeví následující dva programy: GMFC-Pro autorů G Mullera a F Bugneta CeNeCe-Pro autorů J Lopeze a D Saeze GMFC-Pro Jde o software určený pro řízení 2x2osých strojů. Jje poskytován v demo verzi, která má časové omezení. Program lze instalovat pod operační systémy Windows 95/98, 2000 a XP. Koupit ho lze za cenu asi 3.000,- Kč. Tento program byl zkoušen jako první alternativa. Je to uživatelsky přijatelný program, který umí základní příkazy, lze do něj importovat data v dxf formátu a jako výstupní lze zvolit paralelní port, na kterém jdou přiřadit výstupní signály různým pinům. Pro svůj chod vyžaduje externí časovač 21

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí Čtyřosová centra pro obrábění tyčí Pětiosová centra pro obrábění tyčí elumatec Česká republika >CZ-25241 Zlatniky 143 >Praha-západ >Tel.

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 18 0:40 Roboti a jejich programování Robotické mechanické

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ HENNLICH KRYTOVÁNÍ TELESKOPICKÉ KRYTY ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ OCHRANA STROJŮ I V NEJNÁROČNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ DLOUHÁ ŽIVOTNOST DÍKY VHODNÉMU KONSTRUKČNÍMU

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

CNC-Obráběcí centrum 2010

CNC-Obráběcí centrum 2010 CNC-Obráběcí centrum 2010 Venture 08 2 4 5 1 3 wood loves Venture /// German Technology 2 rychlovýměnné systémy nástrojů ve standardu Laserové polohování Elektronické snímání všech dorazových válců 1 2

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : KROKOVÉ MOTORY OBSAH 1. Všeobecné údaje 2. Kroková reverzační pohonná jednotka SMR 300-100-RI/24 3. Kroková reverzační pohonná jednotka

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

POSUVNÁ BRÁNA. Česká zemědělská univerzita v Praze KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ. Technická fakulta. Katedra mechaniky a strojnictví

POSUVNÁ BRÁNA. Česká zemědělská univerzita v Praze KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ. Technická fakulta. Katedra mechaniky a strojnictví Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra mechaniky a strojnictví KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ POSUVNÁ BRÁNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracoval: Václav Fidrant Datum: 14. 7. 2011 Ročník:

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PROFIL FIRMY Firma TRIMILL, a. s. byla založena v roce 2000 jako akciová společnost se sídlem v České republice. TRIMILL, a. s. se specializuje na výrobu CNC obráběcích

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Optický měřicí přístroj. Česká verze

Optický měřicí přístroj. Česká verze Optický měřicí přístroj Česká verze MT1 Velký rozsah měření v kompaktním a praktickém optickém měřicím přístroji pro soustružené a broušené díly. Jeho jedinečné provedení poskytuje přímý přístup k dílu,

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Stroj na dělení trubek

Stroj na dělení trubek Stroj na dělení trubek REMS Cento REMS Cento RF for Professionals 5 Patent EP 1 782 904 Superrychle. Pravoúhle. Bez třísek. Bez vnějšího otřepu. Na sucho. 1 Kvalitní německý výrobek 12 3 6 4 9 13 2 14

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele. Odůvodnění veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti technologie obrábění, dynamiky a tepla - Kompetenční centrum Kuřim část 1 a 6 dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů

Více

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Tvrdokovové závitové frézy až o 50% snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Výrobce přesných nástrojů od roku 1974 INOVACE PŘESNOST INDIVIDUAITA KVAITA SERVIS Frézování závitu Nabízíme rozsáhlý

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

The heart of engineering

The heart of engineering The heart of engineering BOHATÁ HISTORIE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST 2 3 1942 1962 2005 současnost ahájena výroba a montáž přesných vyvrtávacích strojů, soustruhů, konzolových frézek a speciálních strojů v nově

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOPY jsou již několik desetiletí osvědčené přístroje pro nedestruktivní měření tloušťky nanesených vrstev na kovech magnetoinduktivní metodou (EN ISO 2178)

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies Kdo jsme? Naše společnost byla založena 15. dubna 1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14824. Statutárním orgánem společnosti

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

DISTA Technická dokumentace

DISTA Technická dokumentace DISTA Technická dokumentace Pokyny pro montáž Verze 2.5 Nádražní 88 565 01 CHOCEŇ tel./fax: +420-465471415 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC OBSAH: 1. Úprava konektorů...

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Konference ANSYS 2011 Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Jakub Hromádka, Jindřich Kubák Techsoft Engineering spol. s.r.o., Na Pankráci

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k základnímu popisu

Více