Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, Přerov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov"

Transkript

1 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, Přerov IČ: Ředitel: Mgr. Jan Raška, tel , Ubytování: REDIZO: Kontakt: Mgr. Jan Raška, tel Stravování: Ano - jiný subjekt, Cena: 480 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: L, FJ, RJ, AJ, NJ Web: Poznámka ke škole: DOD: prosinec Třetí nejstarší české gymnázium na Moravě, založené v roce Jedna z nejlepších škol podle hodnocení výsledků státních maturitních zkoušek. Více než 97% úspěšnost absolventů při přijímání na vysoké školy. Nadstandardně vybavené odborné učebny pro každý předmět. SCIO - standardně ČJ, M. Stravování zajištěno v městské školní jídelně.přípravný kurz k PZ: ANO IZO K/81 Gymnázium 8,0 MT ČJ, M DE - ZŠ5 1,20 Ano Ne K/41 Gymnázium 4,0 MT ČJ, M DE - PŠD 1,50 Ano Ne

2 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Denisova 3, Přerov IČ: Ředitel: Mgr. Romana Studýnková, tel Ubytování: Ano - jiný subjekt, Cena: Kč REDIZO: Kontakt: Mgr.Lenka Kreplová, tel Stravování: Ano - v prostorách školy, Cena: 600 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: NJ, AJ, RJ, L, FJ Web: Poznámka ke škole: DOD: , PO - U oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum je součástí přijímací ověření předpokladů řečových dovedností. U dálkové formy se pohovor skládá ze dvou částí, z ověření předpokladů řečových dovedností a pedagogicko-psychologického pohovoru. IZO K/81 Gymnázium (Se znalostí jazyka v 8,0 MT ČJ, M DE - ZŠ5 Ne Ano otevřené Evropě) K/41 Gymnázium (Cesta je cíl.../... k 4,0 MT CJ, ČJ DE - PŠD Ne Ano M/01 jazyku/) Předškolní a mimoškolní pedagogika (Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství) 4,0 MT HV, PO, TV, VV DE - PŠD Ne Ano M/03 Pedagogické lyceum 4,0 MT ČJ, PO DE - PŠD Ne Ano M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství) 3,0 MT HV, PO, TV, VV DA ZM MAT Ne Ano

3 Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Palackého 1380/19, Přerov IČ: Ředitel: Mgr. Světlana Daňková, tel Ubytování: Ne REDIZO: Kontakt: Ing. Jana Žižlavská, tel Stravování: Ne Typ školy: soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: NJ, AJ, RJ Web: Poznámka ke škole: DOD: 12/2013, 2/2014 (Dny otevřených dveří) IZO M/01 voz a ekonomika dopravy 4,0 MT DE - PŠD Ano Ne M/01 Ekonomika a podnikání 4,0 MT DE - PŠD Ano Ne M/01 Veřejnosprávní činnost 4,0 MT DE - PŠD Ano Ne L/51 Podnikání 2,0 MT DE NA VYU Ano Ne L/51 Podnikání 3,0 MT DA NA VYU Ano Ne Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, Hranice IČ: Ředitel: PhDr. Radovan Langer, tel Ubytování: Ne REDIZO: Kontakt: Mgr. Marta Křenková, tel Stravování: Ano - jiný subjekt, Cena: 600 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: RJ, AJ, FJ, NJ Web: Poznámka ke škole: 1. DOD: 14 ledna 2014, 2. Informace o stravování: stravování je zajištěno ve školní jídelně 1. máje Hranice a ŠJ ZŠ Šromotovo Hranice, 3.bezbariérový přístup. 4. úspěšnost uchazečů o studium na VŠ se pohybuje mezi 95-99%. IZO K/61 Gymnázium 6,0 MT DE - ZŠ7 1,50 Ano Ne K/41 Gymnázium 4,0 MT OP DE - PŠD 1,50 Ano Ne

4 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Svatopluka Čecha 683, Kojetín IČ: Ředitel: Mgr. Květoslava Švédová, tel Ubytování: Ne REDIZO: Kontakt: Mgr. Květoslava Švédová, tel Stravování: Ano - jiný subjekt, Cena: 528 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: FJ, AJ, NJ, RJ Web: Poznámka ke škole: DOD: , školy, možnost absolvovat loňské testy přijímacího řízení (včetně informace o výsledku). Stravování: 528 Kč měsíc/24 Kč- 1 oběd VG, 484 Kč měsíc/22 Kč - 1 oběd NG. Možnost výběru ze 2 jídel. řízení: škola používá vlastní testy, cvičnou verzi testů lze vyzkoušet na Úspěšnost uchazečů na VŠ 97%. Gymnázium je školou s bezbariérovým přístupem, pro tělesně postižené je k dispozici výtah. Partneři, spolupráce: gymnázium získalo certifikát o stálém odborném partnerství GKJ a Soudcovské unie ČR.Na základě tohoto partnerství posílilo v rámci společenskovědních předmětů výuku občanského a trestního práva a pro zájemce z řad studentů nabízí od třetího ročníku vyšššího gymnázia volitelný předmět s občanskoprávní tématikou. Tímto předmětem gymnázium rozšířilo nabídku předmětů pro studenty, kteří se do budoucna chtějí zaměřit na studium práva a humanitních oborů. Zájemci o přírodní vědy mají podporu ve spolupráci gymnázia s Přírodovědeckou fakultou UP Olomoc a v rozšířené nabídce přírodních věd.ostatní: Gymnázium klade velký důraz na prevenci rizikových faktorů, má zpracovaný účinný preventivní program a svým žákům nabízí pestrou škálu aktivit směřujících k podpoře žákova bezpečí a zdravého životního stylu. IZO K/81 Gymnázium 8,0 MT VZ DE - ZŠ5 1,00 Ano Ne K/41 Gymnázium 4,0 MT VZ DE - PŠD 1,50 Ano Ne Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, Lipník nad Bečvou IČ: Ředitel: Mgr. Jiří Farný, tel Ubytování: Ne REDIZO: Kontakt: Mgr. Jiří Farný, tel Stravování: Ne Typ školy: jiný Fax: Zřizovatel: Obec Cizí jazyky: RJ, NJ, AJ Web: Poznámka ke škole: IZO K/81 Gymnázium 8,0 MT ČJ, M DE - ZŠ5 1,50 Ano Ne

5 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové, Přerov, Bartošova 24 Bartošova 24, Přerov IČ: Ředitel: Ing. Hana Štěpanovská, tel Ubytování: Ne REDIZO: Kontakt: Petra Běhalová, tel Stravování: Ano - jiný subjekt, Cena: 580 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, ŠJ, FJ, RJ, NJ Web: Poznámka ke škole: 1. DOD: Informace o stravování: Cena 29 Kč/1 oběd. 3. Další důležité informace: Nebudou přijati žáci s horší známkou než dobrou z některého předmětu z 2.pol. 8. třídy ZŠ a z 1. pol. 9. třídy ZŠ. IZO M/02 Obchodní akademie (Manažer 4,0 MT DE - PŠD Ano Ano informačních technologií ) M/02 Obchodní akademie (Firemní 4,0 MT DE - PŠD Ano Ano management) M/02 Ekonomické lyceum (Zahraniční obchod) 4,0 MT DE - PŠD Ano Ano

6 Odborné učiliště, Křenovice 8 Křenovice 8, Kojetín IČ: Ředitel: Mgr. Josef Plesník, tel Ubytování: Ano - vlastní domov mládeže, Cena: 500 Kč REDIZO: Kontakt: Mgr. Vlastimil Botek, tel Stravování: Ano - v prostorách školy, Cena: Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: Web: Poznámka ke škole: DOD: Stravování: cena za 1 oběd: 32 Kč. ubytované na internátu školy: snídaně: 13 Kč, přesnídávka: 9 Kč, oběd: 32 Kč, svačina: 7 Kč, večeře: 25 Kč. Přednostně jsou přijímáni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, dále absolventi ZŠ se slabým prospěchem (i z nižších ročníků) u nichž není pravděpodobné, že by úspěšně zvládli náročnější učivo na SOU. Žáci dostávají odměnu za produktivní práci. Žákům oboru pekař je poskytována v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje. IZO E/02 Potravinářské práce (Pekař) 2,0 VL DE - PŠD Ano Ano E/01 Zahradnické práce (Zahradník, 3,0 VL DE - PŠD Ano Ano aranžér) E/01 Stravovací a ubytovací služby 3,0 VL DE - PŠD Ano Ano (Kuchař) E/01 davačské práce (davač) 3,0 VL DE - PŠD Ano Ano E/01 Pečovatelské služby (Pečovatel) 3,0 VL DE - PŠD Ano Ano

7 Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice IČ: Ředitel: Mgr. Petr Flajšar, tel Ubytování: Ano - jiný subjekt, Cena: Kč REDIZO: Kontakt: Stravování: Ano - v prostorách školy, Cena: 500 Kč Typ školy: soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: RJ, NJ, AJ, FJ Web: Poznámka ke škole: DOD: , , Uchazeči o obor Bezpečnostně právní činnost nesmí mít žádná zdravotní omezení. ŠJ - vlastní. Ubytování - internát ve vlastnictví SPŠ Hranice, Studentská ulice. Škola provozuje vlastní autoškolu a Speciálně pedagogické centrum. IZO M/01 Informační technologie (Multimedia 4,0 MT žádné DE - PŠD 2,00 Ano Ne a webdesign) M/01 Informační technologie ( Správce 4,0 MT žádné DE - PŠD 2,00 Ano Ne informačních systémů) M/02 Obchodní akademie 4,0 MT žádné DE - PŠD 2,00 Ano Ne (Personalistika) M/02 Cestovní ruch ( Rekreologie a 4,0 MT žádné DE - PŠD 2,00 Ano Ne turismus) M/01 Bezpečnostně právní činnost 4,0 MT žádné DE - PŠD 2,00 Ano Ne (Sociální činnost a právo) M/01 Bezpečnostně právní činnost 4,0 MT žádné DE - PŠD 2,00 Ne Ano ( Bezpečnost a právo) H/01 Rekondiční a sportovní masér 3,0 VL žádné DE - PŠD 2,50 Ano Ano L/51 Podnikání 2,0 MT žádné DA NA VYU 2,20 Ano Ne L/51 Bezpečnostní služby 2,0 MT žádné DA NA VYU 2,20 Ne Ano

8 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Jurikova 588, Hranice IČ: Ředitel: Ing. Miroslav Kutý, tel Ubytování: Ano - vlastní domov mládeže, Cena: 800 Kč REDIZO: Kontakt: Ing. Alena Bajerová, tel Stravování: Ano - v prostorách školy, Cena: Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: RJ, AJ, NJ Web: Poznámka ke škole: DOD: , , , po předchozí tel. domluvě je možné školu navštívit kdykoliv IZO M/01 Lesnictví 4,0 MT DE - PŠD 2,20 Ne Ano

9 Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice IČ: Ředitel: Ing. Drahomíra Drašnerová, tel Ubytování: Ano - vlastní domov mládeže, Cena: Kč REDIZO: Kontakt: Ing. Jaromíra Vlasáková, tel Stravování: Ano - v prostorách školy, Cena: 572 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: NJ, AJ Web: Poznámka ke škole: DOD: v listopadu hod. a hod., v lednu hod. a hod. Cena za oběd: 26 Kč/den. Zkrácené i nástavbové studium probíhá denní formou. Obor vzdělání M/01 Požární ochrana se zaměřením : chemický specialista pro IZS nebo stavební specialista protipožární prevence. Obor vzdělání M/01 Aplikovaná chemie se zaměřením: chemická technologie nebo analytická chemie. IZO L/01 Mechanik strojů a zařízení 4,0 MT jiné DE - PŠD 2,00 Ne Ano (Mechanik číslicově řízených strojů) M/01 Aplikovaná chemie 4,0 MT jiné DE - PŠD 1,80 Ne Ano M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 4,0 MT jiné DE - PŠD 2,20 Ne Ano M/01 Stavební materiály 4,0 MT jiné DE - PŠD 2,20 Ne Ano M/01 Požární ochrana 4,0 MT jiné DE - PŠD 1,80 Ne Ano H/01 Strojní mechanik (Zámečník, 3,0 VL DE - PŠD 3,00 Ne Ano zámečnice) H/01 Obráběč kovů 3,0 VL DE - PŠD 3,00 Ne Ano H/01 Instalatér 3,0 VL DE - PŠD 3,00 Ne Ano L/51 vozní technika 2,0 MT DE NA VYU 2,40 Ne Ano L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 2,0 MT DE NA VYU 2,40 Ne Ano H/01 Strojní mechanik (Zámečník, 1,0 VL DE ZV VYU 2,80 Ne Ano zámečnice) H/01 Obráběč kovů 1,0 VL DE ZV VYU 2,80 Ne Ano H/01 Instalatér 1,0 VL DE ZV VYU 2,80 Ne Ano L/01 Mechanik strojů a zařízení 2,0 MT DE ZM MAT 2,00 Ne Ano (Mechanik číslicově řízených strojů) M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 2,0 MT DE ZM MAT 2,00 Ne Ano M/01 Stavební materiály 2,0 MT DE ZM MAT 2,00 Ne Ano

10 Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 Komenského sady 257, Lipník nad Bečvou IČ: Ředitel: Ing. Zeiner Vilém, tel Ubytování: Ano - vlastní domov mládeže, Cena: 800 Kč REDIZO: Kontakt: Ing. Zeiner Vilém, tel Stravování: Ano - v prostorách školy, Cena: Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: NJ, AJ Web: Poznámka ke škole: DOD: 22. a , a nebo po telefonické dohodě. 1 oběd - cena 26 Kč. Nadační fond přispívá žákúm 1. ročníků s dojezdovou vzdáleností 25 a více km 400 Kč měsíčně na dopravu. V případě menšího zájmu, než je plánovaný, dojde ke sloučení dvou zaměření do jedné třídy. IZO M/01 Stavebnictví (Architektura a 4,0 MT OP DE - PŠD Ne Ano pozemní stavitelství - ARC) M/01 Stavebnictví (Pozemní a inženýrské 4,0 MT OP DE - PŠD Ne Ano stavby - INS) M/01 Stavebnictví (Počítačová grafika ve 4,0 MT OP DE - PŠD Ne Ano stavebnictví - PGS) M/01 Stavebnictví (Pozemní stavitelství - 4,0 MT OP DE - PŠD Ne Ano POS) M/01 Stavebnictví (Pozemní stavitelství - 2,0 MT DE ZM MAT Ne Ano POS) M/01 Stavebnictví (Pozemní stavitelství - POS) 2,0 MT DA ZM MAT Ne Ano

11 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 Havlíčkova 2, Přerov IČ: Ředitel: PhDr. Hana Vyhlídalová, tel Ubytování: Ne REDIZO: Kontakt: Mgr. Blanka Chytilová, tel Stravování: Ne Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: NJ, AJ, RJ Web: Poznámka ke škole: DOD: , Absolventi SPŠ Přerov mají vysokou uplatnitelnost na trhu práce, praxe ve firmách přerovského regionu, studijní programy, laboratoře a počítačové učebny - CNC stroje, Siemens, Heidenhein, možnost získání certifikátu Cisco Local Academy, osvědčení dle vyhlášky 50/78Sb,projekty EU, dopravní dostupnost, stravování v ŠJ Přerov, Kratochvílova 30. Přípravný kurz k přijímacím zkouškám: ANO. IZO M/01 Strojírenství 4,0 MT DZ DE - PŠD Ne Ano M/01 Elektrotechnika ( zaměření na 4,0 MT DZ DE - PŠD Ne Ano techniku počítačů) M/01 Elektrotechnika ( zaměření na 4,0 MT DZ DE - PŠD Ne Ano počítačové řízení) M/01 Technické lyceum 4,0 MT DZ DE - PŠD Ano Ano Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou Osecká 2, Lipník nad Bečvou IČ: Ředitel: Mgr. Miluše Juráňová, tel Ubytování: Ne REDIZO: Kontakt: Mgr. Miluše Juráňová, tel Stravování: Ano - v prostorách školy, Cena: 520 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ Web: Poznámka ke škole: Návštěva školy kdykoliv po telefonické domluvě s vedením školy. Stravovací služby. Absolventi Praktické školy dvouleté získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce. IZO C/02 Praktická škola dvouletá 2,0 JI DE - PŠD Ano Ano

12 Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou Tyršova 781, Lipník nad Bečvou IČ: Ředitel: Ing. Jaroslav Pokrupa, tel Ubytování: Ano - vlastní domov mládeže, Cena: 800 Kč REDIZO: Kontakt: Ing. Jaroslav Pokrupa, tel Stravování: Ano - v prostorách školy, Cena: 600 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ Web: Poznámka ke škole: DOD: Pá - So a , středa , Pá - So a ,Po - Út v pracovní dny od 8.00 hod. do hod. a v sobotu od 8.00 hod. do hod. Škola klade důraz na práci žáků s VT automatizovanými systémy. Žáci se učí programovat počítače, mikropočítače a programovatelné automaty.pomocí uživatelských programů kreslí, navrhují a analyzují elektrické obvody a systémy. Obor Informační technologiie je zaměřen na aplikaci PC a je vhodný pro dívky. Absolventi elektrotechnických oborů mohou získat osvědčení z Vyhl. č. 50/78 Sb. 5. U všech oborů požadujeme zdravotní způsobilost pro studium daného oboru, u elektrotechnických oborů (kód ) neporušený barvocit. IZO L/01 Mechanik elektrotechnik 4,0 MT DE - PŠD 2,20 Ano Ano (Slaboproudá a silnoproudá zařízení) M/01 Informační technologie (Aplikace 4,0 MT DE - PŠD 2,10 Ano Ano osobních počítačů) M/01 Elektrotechnika 4,0 MT DE - PŠD 2,10 Ano Ano H/01 Elektrikář 3,0 VL DE - PŠD Ano Ano

13 Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 Šířava 7, Přerov IČ: Ředitel: Ing. Martin Kovář, tel Ubytování: Ne REDIZO: Kontakt: Ing. Radmila Vaculíková, tel Stravování: Ano - v prostorách školy, Cena: 580 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: NJ, AJ, RJ Web: Poznámka ke škole: DOD: se na naší škole bude konat dne a , a to od 9:00 h - do 17:00 h. Ubytování je možné zajistit na Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8. Stravování - cena za oběd ve školní výdejně 29 Kč. Plánovaná kapacita závisí na tom, jaký počet žáků a skladbu oborů povolí KÚ Olomouckého kraje. OZP - dle vyjádření lékaře. Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem. IZO L/01 Kosmetické služby ( Kosmetické 4,0 MT ČJ, M DE - PŠD Ano Ano služby) L/01 Kosmetické služby (Vizážista) 4,0 MT ČJ, M DE - PŠD Ano Ano M/01 Hotelnictví 4,0 MT ČJ, M DE - PŠD Ano Ano H/01 Cukrář 3,0 VL DE - PŠD Ano Ano H/01 Kuchař - číšník (Číšník se 3,0 VL DE - PŠD Ano Ano zaměřením na nápojovou gastronomii) H/01 Kuchař - číšník (Kuchař se 3,0 VL DE - PŠD Ano Ano zaměřením na zážitkovou gastronomii) H/01 Kuchař - číšník 3,0 VL DE - PŠD Ano Ano H/01 davač 3,0 VL DE - PŠD Ano Ano H/01 Kadeřník 3,0 VL DE - PŠD Ano Ano L/51 Podnikání 3,0 MT ČJ, M DA NA VYU Ano Ano L/51 Podnikání 2,0 MT ČJ, M DE NA VYU Ano Ano

14 Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 Nádražní 146, Tovačov IČ: Ředitel: Mgr. Alexandra Stránělová, tel Ubytování: Ne REDIZO: Kontakt: Mgr. Jiří Riedl, tel Stravování: Ano - v prostorách školy, Cena: 600 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: NJ, AJ Web: Poznámka ke škole: DOD: od 8.00 hod hod. Den otevřených dveří + výstava: od od hod. Stravování - jen obědy, cena za 1 oběd/30,- Kč. IZO L/02 Uměleckořemeslné zpracování 4,0 MT PO, TZ DE - PŠD Ne Ano dřeva (Práce řezbářské) H/01 Truhlář 3,0 VL DE - PŠD Ne Ano E/01 Truhlářská a čalounická výroba ( Truhlářské práce) 3,0 VL DE - PŠD Ne Ano

15 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Kouřílkova 8, Přerov IČ: Ředitel: Mgr. František Šober, tel Ubytování: Ano - vlastní domov mládeže, Cena: Kč REDIZO: Kontakt: Jana Stoklásková, tel Stravování: Ano - v prostorách školy, Cena: Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, NJ Web: Poznámka ke škole: DOD: 1.čtvrtek (8:00 h - 16:30 h), 2. čtvrtek (8:00 h - 16:30 h). Cena oběda: 29,- Kč. IZO L/01 Mechanik seřizovač 4,0 MT ČJ, M DE - PŠD Ne Ano L/01 Optik 4,0 MT ČJ, M DE - PŠD Ne Ano M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 4,0 MT ČJ, M DE - PŠD Ne Ano M/01 Mechanizace a služby (voz a 4,0 MT ČJ, M DE - PŠD Ne Ano ekonomika služeb) H/01 Strojní mechanik (Zámečník) 3,0 VL DE - PŠD Ne Ano H/01 Klempíř 3,0 VL DE - PŠD Ne Ano H/01 Obráběč kovů 3,0 VL DE - PŠD Ne Ano H/01 Jemný mechanik (Optik) 3,0 VL DE - PŠD Ne Ano H/01 Mechanik opravář motorových 3,0 VL DE - PŠD Ne Ano vozidel (Automechanik) H/01 Instalatér 3,0 VL DE - PŠD Ne Ano H/01 Tesař 3,0 VL DE - PŠD Ne Ano H/01 Zedník 3,0 VL DE - PŠD Ne Ano H/01 Malíř a lakýrník 3,0 VL DE - PŠD Ne Ano E/01 Malířské a natěračské práce 3,0 VL DE - PŠD Ne Ano E/01 Stravovací a ubytovací služby 3,0 VL DE - PŠD Ne Ano L/51 vozní technika 2,0 MT ČJ, M DE NA VYU Ne Ne L/51 vozní technika 3,0 MT ČJ, M DA NA VYU Ne Ne L/51 Stavební provoz 2,0 MT ČJ, M DE NA VYU Ne Ne L/51 Stavební provoz 3,0 MT ČJ, M DA NA VYU Ne Ne

16 Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Osmek 47, Přerov IČ: Ředitel: Ing. Pavel Horký, tel Ubytování: Ano - vlastní domov mládeže, Cena: 650 Kč REDIZO: Kontakt: Ing. Vladimír Vojanec, tel Stravování: Ano - v prostorách školy, Cena: Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ Web: Poznámka ke škole: DOD: a Stravování: 31,- Kč/1 oběd. U oboru vzdělávání M/01 Agropodnikání bude otevřena 1 třída. V této třídě budou vyučována 2 zaměření a to voz, služby a Chovatel koní, jezdec. Podrobné informace k jednotlivým oborům vzdělávání naleznete na IZO M/01 Agropodnikání 4,0 MT VZ DE - PŠD Ne Ano H/01 Strojník 3,0 VL DE - PŠD Ne Ano H/01 Opravář zemědělských strojů 3,0 VL DE - PŠD Ne Ano L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 Studentská 1095, Hranice 2,0 MT DE NA VYU Ne Ano IČ: Ředitel: Mgr. Hana Čamborová, tel Ubytování: REDIZO: Kontakt: Stravování: Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: L, AJ Web: Poznámka ke škole: DOD: Dny otevřených dveří budou v termínech: 11. prosince :00-16:30 hod. a 10. ledna :00-12:00 hod. Škola plánuje otevřít ve školním roce nový obor H/01 Ošetřovatel, který však ke dni nebyl ještě schválen. Bude se jednat o učební obor, plánovaný počet žáků pro přijetí: 30, prospěch do průměru: 3,8. IZO M/01 Zdravotnický asistent 4,0 MT PO DE - PŠD 3,50 Ne Ano

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné. 3,0 VL 0 0 15 - DE - PŠD Ano Ano zaměřením na nápojovou gastronomii)

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné. 3,0 VL 0 0 15 - DE - PŠD Ano Ano zaměřením na nápojovou gastronomii) Škola: Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava č.p. 670/7, Přerov, 75002 IČ: 00577227 Ředitel: Ing. Martin Kovář, 581 205 280 Ubytování: není REDIZO: 600171361 Kontakt: Ing.

Více

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Adresa: Štursova č.p. 904/14, Olomouc - Hodolany, 77900 IČ: 00577448 Ředitel: PhDr. Ladislav Pochyla, 585 200 212 Ubytování: není REDIZO: 600017061

Více

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech a vybrané školy z okresů Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 Vydal

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Církevní konzervatoř Opava Beethovenova č.p. 235/1, Opava - Město, 74601 IČ: 68941811 Ředitel: Ing. Eva Bláhová, tel. 553 714 257 Ubytování: Cena: 1 500 Kč REDIZO: 610550659 Kontakt: Eva Steuerová, tel.

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Adresa: náměstí 8. května č.p. 253/2, Zábřeh - Zábřeh, 78901 IČ: 00409014 Ředitel: Mgr.Stanislava Kubíčková, 583 411 310 Ubytování:

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Obsah Předmluva... 3 Harmonogram přijímacího řízení na střední a vyšší odborné

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Přehlídky středních škol... 5 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce...

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2014/2015 [0] OBSAH

Více

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia ČESKOBUDĚJOVICKO (GYM) #109000021 Tab. 1 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Obec: České Budějovice Okres: CB Jirsíkova 5, 370 21 České Budějovice IČ: 00666122 Ubytování: 800 Kč/měsíc

Více

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1 Církevní konzervatoř Opava Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 74 01 Opava 1 IČ: 8941811 Ředitel: MgA. Petr Rajnoha, Ph.D., tel. 553 7 257 Kontakt: PhDr. Jan Vomlela, Ph.D., tel. 731 25 797 Typ školy:

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Euroškola Litvínov střední odborná škola, s.r.o. Sklářská 81, 435 42 Litvínov 8 - Hamr IČ: 25024558 Ředitel: Ing. Tomáš Záhořík, tel. 601 360 610 Ubytování: REDIZO: 600011135 Kontakt: Ing. Tomáš Záhořík,

Více

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech INFORMAČNÍ A PORANSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech a vybrané školy z okresů Určeno žákům vycházejícím v roce 2 Vydal Úřad

Více

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam

Více

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano Katalog škol Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Jirsíkova č.p. 420/5, České Budějovice - České Budějovice 1, 37001 Obvod: České Budějovice 1 IČ: 00666122 Ředitel: Mgr. Zdeněk

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam pedagogicko-psychologických

Více

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH.

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. 27-29 6. OKRES ROKYCANY. 30-32 7. OKRES DOMAŢLICE 33-37 8. OKRES KLATOVY.

Více

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa 2 Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 IČ: 00077135 Ředitel: Ing.arkéta Šlechtová, 739 322 443 Ubytování: 1200 Kč/měs

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH.

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. 27-29 6. OKRES ROKYCANY. 30-32 7. OKRES DOMAŢLICE 33-37 8. OKRES KLATOVY.

Více

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou Katalog škol Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 Zřizovatel: Kraj IČO: 00077135 Obec: Karlovy Vary Okres: Karlovy

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji Seznam použitých zkratek FORMA STUDIA DA dálkové DE denní DI distanèní KS kombinované PR prezenèní VE veèerní JI jiné DRUH

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. /3, 795 1 Rýmařov IČ: 1331 Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel. 55 721 151 Kontakt: Ing. Soňa Kováříková, tel. 55 721 15

Více

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. EDUCA Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: B. Martinů č.p. 14/4, 741 01 Nový Jičín IČ: 6408785 Ředitel: RNDr. Alena Olšáková, tel. 556 708 760 Kontakt: Ing. Jan Císař, tel. 556 7 335 Typ školy: Soukromá

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji Seznam použitých zkratek FORMA STUDIA DA dálkové DE denní DI distanèní KS kombinované PR prezenèní VE veèerní JI jiné DRUH

Více

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 1/26, Ostrava Vítkovice, 73 IČ: 25379569 Ředitel: Ing. Radmila Sosnová, tel. 597 57 53 Kontakt: Pavlína Karešová, tel. 597 57 42

Více