Oslavy 870 let Nepomuka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oslavy 870 let Nepomuka"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE číslo 5, květen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pouťová pohádka, kabaret a trh Podpora technického vzdělávání Letní program ve FÉNIXU str. 10 str. 14 str Oslavy 870 let Nepomuka Jiz ne kolik let v ra mci nepomucke poute oz ije area l stavebnin UNIBRICK na jedno odpoledne, vec er a noc stoly, sta nky, atrakcemi a prome nı se v mıśto setka nı pro vs echny ve kove kategorie, kde nechybı z iva hudba k poslechu i k tanci. Pokračování na straně 9 Pr ipravujeme pro va s velkolepou akci k 870. vy roc ı od prvnı zmı nky o Nepomuku. V pa tek 20. c ervna u derem 18. hodiny zaha jı oslavy show Timbersports, po ktere bude od hod. na sledovat koncert zpe vac ky Petry Janu se skupinou Golem. Sobota 21. c ervna se ponese v historicke m duchu. Na na me stı c eka na vs echny bohaty program s ermıŕ ska vystoupenı, historicka hudba, z ongle r i, kejklı r i, tanec nice, bubenıći, vlajkonos i, rytıŕ ska kla nı a turnaje to vs e a jes te mnohem vıće bude ke zhle dnutı od do hod. Pokračování na straně 5 Tradiční a oblíbená pouťová v UNIBRICKU JIŽ 6. ROČNÍK Foto Tomáš Kolinský Foto Dušan Skala Sponzoři vydání: Zábavné podniky firmy Vlastimil Lagron Zprávy z radnice Změna provozní doby sběrného dvora Od se zme nila provoznı doba Sbe rne ho dvora odpadu me sta Nepomuk v Pru myslove ulici, Dvorec (pod by valou mle ka r- nou). Pondělí, středa, pátek hod. Sobota hod. Do sbe rne ho dvora lze uloz it ves kery tr ı de ny odpad vyprodukovany v doma cnosti. Alena Marušincová, místostarostka Město Nepomuk zve širokou veřejnost na tradiční svatojánskou POUŤ se všemi atrakcemi na náměstí v Nepomuku

2 2 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 5/2014

3 5/2014 POZVÁNKY 3 Malá galerie Nepomuk srdečně zve na vernisáž výstavy kreseb Jiřího Wintera - Neprakty Černí baroni se vracejí ve středu 7. května 2014 v hod. Součástí vernisáže bude zajímavá přednáška o životě a díle Jiřího Wintera Neprakty. Přednášet bude paní Daniela Pavlatová. Na vernisáži bude možné zakoupit knihy Miloslava Švandrlíka s ilustracemi Jiřího Wintera. Výstava potrvá do 22. června Malá galerie Vás ráda přivítá každý všední den od 9.00 do hod. a o víkendech od 9.00 do hod. Kulturní a informační centrum Nepomuk zve na Foto pavel Novák VÝSTAVU KOSATCŮ 31. května 1. června hod. rodný dům Augustina Němejce Jedná se již o šestou výstavu pěstitele Pavla Nováka v Nepomuku. Vystaveny budou americké a francouzské odrůdy ve velkém množství barevných kombinací se spoustou novinek posledních let. Součástí výstavy bude prodej přebytků kosatců, denivek, gladiol, netřesků a objednávka kosatců pro letní výsadbu. Odborná poradna bude zajištěna po celou dobu konání akce. Vstupné dobrovolné. Kulturní a informační centrum Nepomuk Malá galerie Na vs te vnı doba: Po Pa hod. So Ne hod.

4 4 FOTOSTRANA 5/2014 Vernisa z vy stavy Emi de Graeve, Evy Bra zdove Toufarove a Pavla Toufara, 21. br ezna 2014 Zahájení výstavy úvodní řeč pronesl Pavel Jiran O hudební doprovod se postaralo Trio Vopaleckých Foto redakce Foto 4 redakce Autorky živě konverzovaly s návštěvníky výstavy Koncem března se v sále nepomuckého muzea konala beseda o Boženě Němcové. Na snímku přednášející Věra Kubová.

5 5/2014 ZPRÁVY 5 Informace z radnice Oslavy 870 let Nepomuka Dokončení ze strany 1 Po 21. hodine se pak dozvı te, jak to dopadne s princeznou, kterou si z a da drak. Najde se statec ny rytı r, ktery r voucı tr ı metrovou obludu plivajı cı ohen pr emu z e? Ve odstartuje videomapping promı ta nı na ste nu budovy, ktere pr edstavı historii me sta a regionu. Pr esta vkymezijednotlivy mi pr edstavenıḿi vyplnı skupina KT band, ktera bude hra t k poslechu i tanci. V nede li v hod. bude na fotbalove m hr is ti zaha jen c estny m vy kopem fotbalovy za pas mezi Amforou Praha a nepomuckou starou gardou. Sportovnı program bude na hr is ti pokrac ovat az do vec ernıćh hodin. A na za ve r skve la zpra va pro vs echny na vs te vnıḱy vstup na akce bude po všechny tři dny zdarma! Program: pátek Timbersports show, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk Koncert Petry Janů se skupinou Golem, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk sobota Historické slavnosti, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk otevr enı trz is te zaha jenı pru vod vs ech u c inkujıćıćh, projev starosty, pr ipomıńka prvnı pıśemne zmıńky a pr ipomenutı zaloz enı kla s tera hudebnı vystoupenı kejklıŕ br is nı tanec nice divadelnı pr edstavenı pro de ti s ermıŕ ske vystoupenı uka zka s ermu gotika RKC tanec nı vystoupenı hudebnı vystoupenı pe s ı rytıŕ sky turnaj kejklıŕ hudebnı vystoupenı s ermıŕ ske vystoupenı uka zka s ermu gotika RKC vec ernı blok kejklıŕ hudebnı vystoupenı tanec nı vystoupenı Drac ı pr ı be h poha dka Vystoupení skupiny KT band, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk Videomapping, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk neděle Fotbalový zápas Amfora & Nepomuk, hod., fotbalove hr is te Nepomuk Foto 3 Tomáš Kolinský

6 6 SPONZOŘI VYDÁNÍ 5/2014 Zábavné podniky firmy Vlastimil Lagron Nám. Mučedníků 150, Klatovy 4 vybavení provozoven zábavnými a výherními automaty pronájem Párty stanů 6 x 12 m zajišťování kulturních akcí podniky bezpečné a moderní Lidové technické zábavy Bowling Bar Klatovy Otevírací doba: Po Pá So, Ne rezervace tel.: provozní doby klatovských heren fy LAGRON: HERNA BAR SPARTA: Út Ne hod. HERNA BAR KANON: Po Pá hod. So, Ne hod. HERNA LAS VEGAS: Po Ne hod. Zveme Vás na Nepomuckou pouť

7 5/2014 ZPRÁVY 7 Clean Up the World dubna 2014 Tradic nı jarnı u klid pod Zelenou Horou pr inesl dve zjis te nı. Pote s ujıćı bylo mens ı mnoz stvı odpadku povalujıćıćh se po lese. Skoro jako by nas e dlouholete snaz enı pr eci jen me lo smysl. Zamrzela naopak nevelka u c ast dobrovolnıḱu.o to ve ts ı dıḱ patr ı vs em, kter ı pr is li nabı dnout pomocnou ruku! Pavel Kroupa - Strana zeleny ch Nepomuk Jak si koupit nekoupit hráškovou s uzeným Nedávno nám v samoobsluze padla do oka sáčková polévka od Vitany Hrášková s uzeným masem. Máme sice raději hráškovou bez uzeného, ale pak jsme přistoupili na kompromis a polévku koupili s tím, že ji ochutnáme a uvidíme, zda jí příště dáme vale anebo přijmeme do rodiny. Aniž jsme studovali ostatně stejně jen s ohledem na velikost těžko čitelný text na sáčku polévku jsme připravili, nalili do talířů a jali se hledat avizované uzené. Když jsme neuspěli, vylovil jsem zvětšovací sklo a začal studovat text na sáčku. Dozvěděl jsem se, že polévka je složena v dehydrovaném POD ČAROU stavu mj. z 28% hráškové mouky, 18,5 % hrachové mouky a 8,5% sušeného mletého uzeného vepřového masa. Výrobce, vědom si zřejmě malé zrady na spotřebiteli, doplnil text na sáčku ještě odstavečkem, nadepsaným TIP, který doporučuje: Na rozehřátém oleji orestujte tři plátky uzeného masa, nakrájené na kostičky. Zalijte 0,75 litrem vody, přidejte obsah sáčku, 50g mraženého hrášku a vařte dle návodu. Je uvítání hodné, že výrobce má smysl pro humor. Teď jde jen o to, aby jej měl taky každý, kdo si hráškovou s uzeným koupí. Richard Böhnel

8 8 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 5/2014 MĚSTO NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk, tel.: , fax: Úřední doba: pondělí hod., středa hod. url: Upozornění: Dokumenty jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Usnesení z jednání Rady města Nepomuk Rada města: bere na vědomí Protokol o kontrolnı m zjis te nı Krajske hygienicke stanice Plzen ske ho kraje se sı dlem v Plzni z kontroly u pr ıśpe vkove organizace ZS Nepomuk. bere na vědomí Datum kona nı za pisu do MS Nepomuk a MS Dvorec a kriteria pro pr ijıḿa nı de tı do MS Nepomuk a MS Dvorec. bere na vědomí Moz nost odkoupenı pozemku, vs e v k. u. Dvorec pru myslova zo na. schvaluje Prodlouz enı na jemnı smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, od do schvaluje Prodlouz enı na jemnı smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, od do bere na vědomí Za pis z komise pro obc anske za lez itosti ze dne schvaluje Prodlouz enı na jemnı smlouvy na byt v Nepomuku, J. Kubıḱa 368, na dobu urc itou od do bere na vědomí Z a dost projektanta fy ENERGON DOBR I S, spol. s r.o. o vyja dr enı k projektu stavby OE TR Nepomuk, oprava c a sti oplocenı trafostanice v Husove ulici. Jedna se o demonta z sta vajıćı ho plotu v havarijnıḿ stavu a vy stavbu nove ho plotu, ode lce 55 m, vc etne novy ch vra tek ve sme ru Husovy ulice. souhlasí S provedenıḿ demonta z e sta vajıćı ho plotu v havarijnıḿ stavu a vy stavbu nove ho plotu, o de lce 55 m, vc etne novy ch vra tek ve sme ru Husovy ulice dle poz adavku projektanta fy ENERGON DOBR I S, spol. s r.o. a pr edloz ene projektove dokumentace. schvaluje U c etnı za ve rku za rok 2013 u s kolsky ch pr ı spe vkovy ch organizacı zr izovany ch me stem Nepomuk dle vyhla s ky MF C R c. 220/2013 Sb. doporučuje zastupitelstvu ke schválení Hospoda r sky vy sledek za rok 2013 a jeho rozde lenı do fondu us kolsky ch pr ı spe vkovy ch organizacı zr izovany ch me stem Nepomuk. schvaluje Prona jem bytu s pr edkupnıḿ pra vem v Nepomuku, Na Vinici 551, o velikosti 2+1, celkova plocha 48,72 m² a uzavr enı na jemnı smlouvy. doporučuje ke schválení zastupitelstvu Uzavr enı smlouvy o smlouve budoucı kupnı na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, o velikosti 2+1, celkova plocha 48,72 m² za cenu platnou pro rok 2016 ve vy s i Kc stıḿ, z e prvnı spla tka ve vy s i Kc bude uhrazena pr i podpisu smlouvy. Doplatek ve vy s i Kc je splatny do bere na vědomí Na vrh smlouvy c. 759/214 o poskytnutı financ nıćh prostr edku z rozpoc tu Sta tnı ho fondu dopravnı infrastruktury na rok 2014 mezi me stem Nepomukem a Sta tnı m fondem dopravnı infrastruktury Sokolovska 278, Praha, jejıḿz obsahem je pr evedenı nevyc erpany ch financ nıćh prostr edku z roku 2013 ve vy s i Kc vc. DPH na rok schvaluje Uzavr enı smlouvy c. 759/214 o poskytnutı financ nı ch prostr edku z rozpoc tu Sta tnı ho fondu dopravnı infrastruktury na rok 2014 mezi me stem Nepomukem a Sta tnı m fondem dopravnı infrastruktury Sokolovska 278, Praha. bere na vědomí Zada vacı podmıńky pro vy be r dodavatele stavby Nepomuk obytna zo na za elektra rnou a seznam firem pro popta vku. schvaluje Zada vacı podmıńky pro vy be r dodavatele stavby Nepomuk obytna zo na za elektra rnou a seznam firem pro popta vku. bere na vědomí Zada vacı podmıńky pro vy be r dodavatele stavby Nepomuk des ťova kanalizace v ul. Swalmenska a A. Berndorfa a seznam firem pro popta vku. schvaluje Zada vacı podmıńky pro vy be r dodavatele stavby Nepomuk des ťova kanalizace v ul. Swalmenska a A. Berndorfa a seznam firem pro popta vku. schvaluje Vyve s enı za me ru na prona jem c a sti pozemku v k.u. Dvorec p.c. 545/10 mostnı va ha. ukládá Odboru financ nıḿu, majetkove mu a s kolstvı vyve sit za me r na prona jem c a sti pozemku v k.u. Dvorec p.c. 545/10 mostnı va ha. schvaluje Vyplacenı pr ıśpe vku pro Pr a tele 4. obrne ne divize Pra chen sko ve vy s i Kc. Pr i pr ı jezdu kolony vojensky ch historicky ch vozidel Pr a tel 4. obrne ne divize Pra chen sko do Nepomuka. bere na vědomí Zada vacı podmıńky pro vy be r dodavatele na opravu vy tluku mıśtnıćh komunikacı po zimnıḿ obdobı a seznam firem pro popta vku. schvaluje Zada vacı podmıńky pro vy be r dodavatele na opravu vy tluku mıśtnıćh komunikacı po zimnıḿ obdobı a seznam firem pro popta vku. schvaluje Smlouvu o zajis te nı zpe tne ho odbe ru a vyuz itı odpadu z obalu uzavr enou se spolec nostı EKO-KOM, a.s. schvaluje Dodatek c. 1, ktery umoz n uje pove r it svozovou firmu vy kaznictvıḿ, pr ıṕadne i fakturacı jme nem obce pro potr eby smlouvy. schvaluje Prona jem kiosku u baze nu na st. p v Nepomuku fa Expert Distribution s.r.o., U Sokolovny 308, Nepomuk, na dobu urc itou od do za na jemne ve vy s i 500 Kc /me sıć. bere na vědomí Ozna menı firmy ELEKTROMONTA Z E Blatna, spol. s r.o. o realizaci energeticke stavby Nepomuk, RD, p.c. 346/26 k NN, ktera se doty ka pozemku me sta a bude realizova na v me sıćıćh duben kve ten Po dokonc enı pracı budou pozemky uvedeny do na lez ite ho stavu. Václav Kovář, starosta města

9 5/2014 KULTURA 9 Tradic nı a oblı bena pouťova v UNIBRICKU Dokončení ze strany 1 Foto Dušan Skala Ivletos nı m roce v sobotu 17. kve tna od hodin otevr e UNIBRICK v Nepomuku bra ny sve ho area lu pro na vs te vnı ky nepomucke poute ke grilovane mu masu, kloba ska m, pivu, vıńu a k posezenı u stolu zastr es eny ch proti horku i des ti. Na hornı c a sti dvora hraje kapela a v dolnı c a sti r a dı de ti na ska kadlech, nebo s obr ıḿi bublinami. Vstupne se neplatı a ani de tske atrakce jako je trampolıńa, ska kacı hrad a velka nafukovacı skluzavka nejsou zpoplatne ny. Zdarma je dokonce de tmi nads ene vı tane str ıḱa nı pe ny od hodin. Vezme te si pro de ti na hradnı oblec enı, aby nemusely smutne posta vat stranou vysoko nastr ıḱane pe ny, ale mohly s davem ostatnıćh vbe hnout pr ıḿo dobıĺe ho mor e. Pe na nezanecha va skvrny, bez proble mu se vypere, oblec enı vs ak promoc ı. Letos zpestr ı program take ne kolik tanec nıćh vystoupenı de tı, ktere nacvic ujı jiz ne kolik me sı cu ve volnoc asove m centru FE NIX. Jako prvnı vystoupenı mu z ete vide t male maz oretky od hodin, hned pote vystoupenı tanec nı skupiny vedene manz ely Gregoriadesovy mi a vec er od hodin nepomucke br is nı tanec nice. Za zdu razne nı stojı letos nı novinka, kterou je moz nost vyzkous et si vytva r enı co nejve ts ı ch a nejzajı mave js ı ch bublin, pak take moz nost nasednout do opravdove ho bagru a vyzkous et si ru zne pa c ky a tlac ı tka. Nebude chybe t ani kaz doroc ne tolik oblı bene malova nı na oblic ej a popula rnı doc asne tetova nı airbrush, ktere vypada jako skutec ne tetova nı, zmizı vs ak v pru be hu ne kolika dnı. Zau c ast vru zny ch zajı mavy ch soute z ı ch jsou pro de ti i letos pr ipraveny odme ny. De ti i dospe lı si budou moci vyzkous et malova nı str ıḱacı pistolı znac ky Wagner, pomocı ru zny ch s ablon. Zajıḿavou odme nu mohou zıśkat i odva z nı dospe la ci, kter ı se zapojı do netradic nı ch, pro trochu humoru a pouťove ho veselı pr ipravovany ch soute z ı. Skupina ORION bude hra t az do pozdnıćh noc nıćh hodin. Jako malou pozornost na uvı tanou kaz dy pr ıćhozı dostane pr ıṕitek. Bezplatny vstup je od hodin, jako bonus navıć dostanou na vs te vnı ci slevovou kartu na letnı kurzy ve FE NIXU. Jedine, coodva s budeme chtı t, je da t na m na sebe vyplne ny kontakt. Te s ıḿe se, z e jako kaz doroc ne i tento rok budete souc a stı i tvu rci skve le atmosfe ry vytvor ene vıće nez dve ma tisıći na vs te vnıḱy v area lu UNIBRICK v Nepomuku. Pouť v UNIBRICKu je por a da na ve spolupra ci s me stem Nepomuk. Za tým Vás zve Petr Brož

10 10 KULTURA 5/2014 Me sto Nepomuk zve na FARMÁŘSKÝ TRH který proběhne v sobotu 3. května 2014 od 8.00 do hod. Na nepomucke m na me stı budou k zakoupenı kvalitnı c eske potraviny, napr. pa rky, s peka c ky, kloba sy, sa dlo, uzena masa, vajı c ka, sy ry holandske ho typu, kor enı, kvalitnı moravska vı na, pec ene ovocne c aje, ovocne mos ty, jablka, c erstva zelenina, sazenice kve tin, zeleniny i bylinek a dals ı produkty. Tradic nı prodejce ZEFA Volary s.r.o., ktery na farma r sky ch trzıćh nabıźel s umavske hove zı a vepr ove maso, uzeniny a zve r inove speciality, se tohoto farma r ske ho trhu nezu c astnı. Nabı zı ale za jemcu m moz nost na kupu v sobotu 10. kve tna 2014 od do hod. na na me stı A. Ne mejce. Pokud chcete mı t jistotu, z e nakoupı te, co potr ebujete, mu z ete si maso pr edem objednat pr ı mo u p. S vece na c ı sle telefonu Pouťova poha dka, kabaret a tradic nı trh Zveme male i ve ts ı diva ky na divadelnı pr edstavenı,ktera se budou konat jako doprovodny kulturnı program svatoja nske pouti. Na nede lnı odpolednejepr ipravena poha dkaoc ervene karkulce. Pr edstavenı vpoda nı mla zovske ho souboru Teatr Rajdo vycha zı z tradic c eske ho loutkove ho, koc ovne ho divadla. Autorsky zpracovany tradic nı a zna my na me t je podpor en z ivou hudbou, pr etavenou krama r skou pıśnı. Vs e je zasazeno ve variabilnı, z pr ıŕody vycha zejıćı dr eve ne sce ne, ktera se na za ve r pr edstavenı jako odme na pro de ti prome nı v pouťovou str elnici z 19. stoletı. Jiz o sobotnı m vec eru dorazı do Nepomuku nefals ovany kabaret. Osobite estra dnı vystoupenı c eskobude jovicke ho souboru Kabaret Kajbar lze shrnout v pe ti obecny ch pojmech: poetic no, rytmic no, postmoderna, nadsa zka, dada. Na sce ne se str ı dajı potrhle skec e s pıśnic kami, divadelnıḿi sce nkami, poeziı i westernovou show. U c inkujıćı si pohra vajı sva z ny mi i lehky mi te maty. Sce nky chvıĺemi pr ipomıńajı divadlo Sklep, ale i Divadlo Ja ry Cimrmana. Obe pr edstavenı se odehrajı na na dvor ı Zelenohorske pos ty (by valy Lesa k), sobotnı kabaret zac ne od hod., nede lnı poha dka od hodin. Cely vıḱend bude na dvor ı stare pos ty hostit i tradic nı trhy, ktere por a da me ve spolupra ci s o.s. Nepomucke kuchar inky. K sehna nı zde tedy nebude klasicky pouťovy sortiment. Mıśto plastovy ch hrac ek, textilu z C ıńy a pr eslazeny ch cukra tek tu budou k dosta nı rukode lne vy robky, farma r ske potraviny a doma cı dobroty. Kolemjdoucı se budou moci sezna mit s kos ı ka r sky m, dra tenicky m a kova r sky m r emeslem, ochutnat staroc esky zela k, doma cı pernıć ky, medovinu nebo kozı a ovc ı sy ry. Vstup na trhy bude zcela volny. Pavel Kroupa a Standa Vaník Spolec nost pr a tel stare ho Nepomuka & o.s. Nepal

11 5/2014 ZPRÁVY Informace provozovatele KTV Nepomuk Kabelova televize v Nepomuku Tento c la nek volne navazuje na informace v Nepomucky ch novina ch c.6/2013 a c.4/ Kdyz v roce 2008 definitivne skonc il analogovy televiznı pr enos a byl nahrazen pr enosem digita lnıḿ (DVB-S, DVB-T) provozovatel r es il za sadnı proble m. 1. Prima rnı kabelovy rozvod bude nahrazen opticky m kabelem (investice 5 az 10 milionu Kc ). Na hlavnı stanici (HS) se pouze digita lnı signa l pr evede k uz ivateli. Uz ivatel pr ijıḿa digita lnı signa l (DVB-C), ktery pouz itıḿ set-top boxu (cca 5 tis. Kc ) lze pr ijıḿat na sve m TV pr ijıḿac i. Tento signa l nelze rozboc ovat. 2. Celkova digitalizace se realizuje na HS a signa l se k uz ivateli pr ena s ı v klasicke m kana love m rastru. Uz ivatel bez jake hokoliv na kladu pr ijıḿa signa l tak jak v minulosti. Na klad pro provozovatele je cca 1 mil. Kc. Byla zvolena druha varianta, ale jak se pozde ji uka zalo, me la v sobe zako dova na dve velka negativa. Pozde js ı na ru st novy ch digita lnıćh programu do sta vajıćı ho rozvodu kabelove televize pr erostlo limity tohoto rozvodu. Vzrostlo tzv. intermodulac nı zkreslenı (degradace obrazu), ktere pr erostlo u nosnou mıŕu u uz ivatelu novy ch TV pr ijıḿac u (plazma, LCD a LED). R es enı bylo buď vy razne snıź enı poc tu programu, nebo stav konzervovat s rizikem moz ne ho u bytku poc tu uz ivatelu. Toto mohlo by t odstrane no, az kdyz byl vyvinut syste m tzv. transmodulace satelitnı frekvence se pr eme nı na multiplex DVB-T. Toto zar ıźenı bylo v 1Q 2013 nainstalova no na HS. Za plne ho provozu s pla novany mi a na hodny mi vy padky to chte lo i trpe livost na strane uz ivatelu. Tato technologie (investice cca 300 tis. Kc ) cıĺene umoz nila vybudovat exkluzivnı syste m kabelove televize. V souc asnosti na rozvodu kabelove televize Nepomuk jsou provozova ny dve plnohodnotne distribuce. 1. Analogova 17 kana lu (digitalizova no starou technologiı ) 2. Digita lnı 37 kana lu Exkluzivita digita lnı distribuce spoc ı va v tom, z e uz ivatel pr ijıḿa kana lovy rastr multiplexu (21. az 32.), ktery mu z e rozboc ovac em pouz ı t pro vıće TV pr ıśtroju pr i pouz itı set-top boxu, respektive DVB-T tuneru. Tento unika tnı syste m zohledn uje moz nosti vs ech uz ivatelu (technologicke i financ nı ). Perspektiva tohoto syste mu je ove r ena i kvalitnıḿ pr enosem HD signa lu. Toto jsou informace pro pr ehodnocenı vztahu ke kabelove televizi v Nepomuku, jak pro ty, kter ı ji uz ı vajı, tak i pro ty, kter ı by ji mohli uz ı vat. Pro vas i informovanost, na odborne m semina r i C TU bylo r ec eno, z e DVB-Tsyste m nenı perspektivnı, lze i pr es velke realizac nı na klady pr edpokla dat v budoucnu ukonc enı tohoto syste mu. U satelitnı ho syste mu bude zr ejme snaha odejı t od G7 (Skylink), protoz e jejich za sahy nelze pr edvı dat, natoz regulovat (poplatky, zme ny programu a zme ny parametru ). Pra ve zme na parametru a zme na programu satelitnı distribuce v u noru 2014 vedla k nepr ı jemne mu pr elaďova nı na hlavnı stanici a take na strane uz ivatelu. Proble m nastal hlavne u HD kana lu,ste mito komplikacemi se poty kaly vs echny kabelove televize nas eho typu (transmodulace), kdy spolec nost G7 nerespektovala pouz ı vany SW tohoto zar ıźenı. Toto vnucene pr elaďova nı zpu sobilo, z e pro zachova nı programove skladby bylo nutne nakoupit a nainstalovat dals ı 32. kana l. Zme ny frekvencı zpu sobilo, z e na tr ech kana lech ma me pouze po jednom programu, coz je velmi neefektivnı. V pr ıś tıḿ c la nku budou r es eny poruchy, vy skyt a zpu sob jejich odstran ova nı. Jaroslav Jíra Současná programová nabídka Digitální distribuce: K 21: C T1,C T2,C T SPORT K 22: PRIMA, C T 24, NOE TV, C T: D/C T: ART K 23: NOVA SPORT, FANDA, NOVA CINEMA K 24: PRIMA COOL, NOVA, PRIMA ZOOM, PRIMA LOVE, TV REGINA K 25: FILM+CZ K 26: STV 1, STV 2, TA 3, DAJTO K 27: LEO TV, TELKA, SMI CHOV, CS FILM/CS MINI K 28: NOVA HD, PRIMA HD, C T SPORT HD K 29: REBEL, TV BARRANDOV, RELAX, S LA GR TV K 30: DISCOVERY, ANIMAL PLANET, NIKA TV, ZAK TV K 31: JIM JAM HD K 32: FISHING AND HUNTING Analogová distribuce: E 5: NIKA TV E 7:C T1 E 8:C T2 E 11: PRIMA E 12: NOVA S 14: O C KO S 16: C T24 S 17: C T SPORT S 19: NOE TV S 21: ARD S 22: ZDF S 23: VIVA S 24: SPORT 1 S 25: EUROSPORT S 26: CNN S 30: NICKELODEON S 38: S LA GR TV

12 12 KULTURA 5/2014 MAS sv. Jana Nepomuckého & N.O.S. Nepomucký ornitologický spolek & Český svaz včelařů, ZO Nepomuk va s srdec ne zvou na akci realizovanou v ra mci projektu Renesance venkovske ho ovocna r stvı na otevření pokusného a ukázkového sadu v Tojicích. Kdy: neděle 4. května 2014, sraz v 8.00 hod., předpokládaný konec kolem12.00 hod. Kde: sraz v Tojicích u kapličky na návsi Přibližný program: Pr edstavenı projektu Renesance venkovske ho ovocna r stvı, rannı vycha zka z Tojic k sadu (cca 2 km), povı da nı o tom, co zrovna slys ıḿe v jarnı krajine za pta ky, vc etne uka zek jejich odchytu a krouz kova nı, otevr enı a exkurze do sadu, povı da nı o vc ela ch, jejich du lez itosti a o tom, co musı vc elar be hem roku pr ipra ci se vc elami zvla dnout atd Kontakt: Kulturnı a informac nı centrum Nepomuk zve na pr edna s ku Vím, kým jsem, a znám své cíle ve čtvrtek v hod. rodný dům A. Němejce Pr ijme te pozva nı na cestu hleda nı vlastnı vy jimec nosti a vlastnıćh kvalit. Tato pr edna s ka bude zahrnovat i bliz s ı informace o projektu Hubnutí trvalé rozhodnutí, ktery vysve tluje souvislosti nas eho smy s lenı s nas ı te lesnou va hou a zdravıḿ. Pr edna s ku povede Lucie Biedermann Doležalová, lektorka seberozvojovy ch semina r u, automaticke ho psanı, automaticke kresby, modera torka duchovnı ho por adu Ostrov pokladu na Tip ra diu. Vstupné dobrovolné Pr ijďte se pobavit na staroc eske ma je do Z inkov foto M. Demela Nemáte ještě program na sobotní odpoledne 10. května? Zajeďte si do Žinkov a určitě nebudete litovat. Již po deváté tam totiž proběhnou tradiční oslavy staročeských májů. Tuto akci si vzali pod patrona t c lenove mıśtnı ho sboru dobrovolny ch hasic u jiz v roce 2006 a po dlouholete odmlce (jedny z poslednıćh ma ju se konaly na na dvor ı z inkovske ho za mku, kdy tam jes te fungovala zotavovna ROH) se jim podar ilo staroc eske ma je oz ivit. Po ne kolika u spe s ny ch letech, kdy krojovana chasa v c ele s rychta r em a Kecalem obcha zela me stys s pozva nıḿ navec ernı za bavu, se vloni hasic i rozhodli pro radika lnı zme nu a pr esunuli ma jove oslavy na na me stı. Znamenalo to sice dlouhou a pec livou pr ı pravu doprovodne ho programu, ale ohlas diva ku byl obrovsky. Proto i letos hasic i pr icha zejı spozva nı m nama jove odpoledne, pr i ktere m se rozhodne nebudete nudit. Program zac ıńa ve 14. hodin a te s it se mu z ete na tradic nı c eskou besedu, kterou zatanc ı krojovana chasa, pa smo lidovy ch (i nelidovy ch) tanec ku vpoda nı de vc at z mıśtnı za kladnı s koly a samozr ejme ine co pro zasma nı v poda nı nas ich hasic u a jejich hostu. Jenom na znakem hasic i kvu li ma ju m zaloz ili baletnı soubor, ktery se pr edstavı su ryvky jednoho z nejzna mne js ı ch sve tovy ch baletu, pozvali popula rnı c eskou zpe vac ku, ktera zazpı va nejslavne js ı hity ze sve ho repertoa ru, a pilne se cvic ı vjıźde na koni, aby zvla dli na stup hasic ske stra z e. Pozva nı pr ijal dokonce i Akademicky soubor pıśnı a tancu Ruske arma dy A. V. Alexandrova (lidove zvany Alexandrovci), ktery ve spolupra ci s nas imi hasic i pr ipravil vy be r svy ch nejpopula rne js ıćh pıśnı, a to nejen pro zpe v, ale i tanec, pantomimu a hlavne pro pobavenı vs ech. Pr ipraveno je i bohate obc erstvenı, mu z ete se zapojit do draz by ma je a samozr ejme svobodne dı vky mohou soute z it o titul Kra lovny ma ju. V 18. hodin odpolednı program plynule pr ejde ve vec ernı za bavu, pr i ktere va m k tanci i poslechu zahraje Pos umavska muzika. Tak co, uz vı te, co budete de lat v sobotu 10. kve tna? Hana Boublíková

13 5/2014 INZERCE 13 Ukázka z knihy Sladké mámení INZERTNÍ ČLÁNEK Listy Zelene ho stromu NEPOMUCKÉ SVATOJÁNSKÉ POUŤOVÉ KOLÁČE DLE HELENY SEDLÁČKOVÉ Na těsto potřebujeme: 1 kg výběrové polohrubé mouky, 32 dkg másla, 30 dkg cukru, sáček vanilkového cukru, 4 dcl smetany, kůru z citronu, 8 vajec, 10 dkg droždí, sůl, trochu rumu Nejprve utr eme ma slo s cukrem a postupne pr ida va me z loutky. Do nabyte hmoty pr ida me kva sek pr ipraveny zdroz dı, ne kolika lz ic mouky, trochy cukru a vlaz ne smetany. Postupne pr ida me mouku, rum, osolıḿe a vlijeme zbylou smetanu. Te sto velmi dobr e propracujeme. Jeho povrch posypeme moukou, pr ikryjeme ute rkou a necha me na teple m mı ste vykynout. Vykynute te sto rozde lıḿe na cca stejny ch dıĺu.pr ipravene pec ıćı papı ry pomastı me, na nich zakulacene bocha nky rozva lıḿe a ope t necha me kynout. Vymac kane okraje potr eme rozs lehany m vajıć kem. A podle zvyku zdobıḿe pr ipraveny mi na plne mi. Zdobı me rozinkami, nebo brusinkami a kra jeny mi mandlemi. Pec eme v rozpa lene troube. Jes te horke pocukrujeme c i pokapeme rozpus te ny m ma slem a rumem. Tenhle zvyk, horke kola c e pokapat s lehac kou s rumem c i rozpus te ny m ma slem s rumem nebo potr ı t rozpus te ny m ma slem s cukrem aby kola c e byly dlouho c erstve, je stejny u chodsky ch kola c u, nepomucky ch i pr es ticky ch. Byl pozdní večer, první máj. Večerní máj, byl lásky čas, c etl si S vejk nahlas v posteli, protoz e ho zase bolela kolena. To uz pro me nejni, pane S vejk, podotkla panı Mu llerova,ktera zrovna poklıźela S vejkovu almaru. To buďte ra da, vono to s nima v te hle ba sni nedopadne dobr e. A dost moz na kvu li tomuhle dıĺu nejsou v kve tnu z a dny veselky. To aby hostins tı vodjeli na vakace, kdyz kvu li tomu Ma chovi nemajı co na pra ci, podotkla posluhovac ka. Jo hospodsky, neme jte strach, voni v kve tnu lidi hodne rajzujou a s pacıŕujou se, takz e hospody a restaurace majı ks eft ohromnej, zvla s ťtyse zahra dkou. Zna m jednu v Nepomuku na na me stı U Zelene ho stromu a divil bych se, kdyby v kve tnu neme li furt plno. A me lpravdu S vejk restaurant a hotel U Zelene ho stromu v Nepomuku pro va s vkve tnu pr ipravil novy jı delnı lıśtek. Na Nepomuckou pouť jiz tradic ne postavı gril s vy c epem na terase pr ed hotelem. Pro de ti bude v sobotu 17. kve tna od hodin v Pivovarske m dvor e hotelu na vıćeu c elove m hr is ti probı hat sportovnı kla nı, fotba lek nebo str elba na kos akaz dy maly sportovec bude odme ne n. Na sobotu od hodin ve spolec enske m sa le hotelu jsme pro ostatnı pr ipravili ve spolupra ci s nepomuckou radnicı vystoupenı Plzen ske ho MLSu s programem Ma j, hraj, muziko, hraj! Vstupne je volne. Budete se moci obc erstvit nejen na sa le ale i v nove stodole ve dvor e hotelu. Ochutna te prasa tko z grilu, ktere se bude ope kat tamte z. Po lon sky ch u spe s ıćh va m v kve tnu ope t pr ipravıḿe sezo nnı jı delnı lıśtek. A protoz e jec as chr estu, budou speciality z te to kr ehke a chutne jarnı zeleniny c eske produkce pr ipravova ny s hove zıḿ masem v bio kvalite ze Sochorovy farmy v Z elezne mu jezde. (jn) LASTOMÍR: ZEMPLÍNSKE FÁNKY Poc as rodinny ch osla v ako boli svadby c i krstiny a sviatkov gazdinky na Zemplıńe nepripravovali zloz ite za kusky s mastny mi plnkami, ako je zvykom v su c asnosti. Najc astejs ie to boli sladke fa nky, nena roc ne na suroviny, no pritom obľu bene medzi deťmi i dospely mi. Nasleduju ci recept sme zıśkali v obci Lastomıŕ. Suroviny: 300 gramov polohrubej múky, 20 gramov droždia, 50 gramov margarínu, dva žľtky, 30 gramov cukru, lyžicu rumu, soľ, kyslú smotanu alebo mlieko, masť na vyprážanie Zmies ame droz die s cukrom, prisypeme mu ku, prida me z ľtky, s tipku soli, rum, margarıń, smotanu alebo mlieko. Zuvedeny ch surovı n vypracujeme tuhs ie cesto, ktore necha me posta ť. Stac ı asi polhodina. Potom ho vyvaľka me na pla t hruby asi pol centimetra. Pla t pokra jame na obdl z niky, ktore v strede narez eme. Jeden roh pla tu pretiahneme cez narezany otvor. Fa nky vypra z ame v horu cej masti, ky m nie su zlatiste. Vyberieme a na za ver posypeme vanilkovy m cukrom. Publikaci plnou receptů z plzeňského a košického kraje lze zakoupit v informačních centrech Nepomuk a Spálené Poříčí za cenu 29 Kč.

14 14 ZPRÁVY 5/2014 PODPORA TECHNICKE HO VZDE LA VA NI NA NEPOMUCKU Me sto Nepomuk nava zalo na iniciativu Plzen ske ho kraje, Hospoda r ske komoryvplzen ske m kraji a Komise pro podporu technicke ho vzde la va nı Plzen ske ho kraje a uspor a dalo ve str edu 26. br ezna 2014 setka nı u kulate ho stolu v zasedacı mıśtnosti Me stske ho u r adu v Nepomuku. Na toto setka nı byli pr izva ni r editele a vy chovnı poradci u plny ch za kladnı ch s kol ve spra vnı m obvodu Obce s rozs ı r enou pu sobnostı Nepomuk, r editele str ednı ch s kol z Oselec, Horaz ďovic a Klatov, zame r eny ch mj. na uc ebnı obory, da le pracovnı ci U r adu pra ce Plzen -jih, za stupci Hospoda r ske komory v Plzen ske m kraji a Komise pro podporu technicke ho vzde la va nı Plzen ske ho kraje a firmy pu sobıćı v Nepomuku a okolı. Jako hoste se u c astnili za me sto Nepomuk starosta Va clav Kova r, mı stostarostka Alena Marus incova ada le pr edstavitele s kolstvı z obcı s rozs ıŕ enou pu sobnostı Pr es tice, Blovice, Stod a Nepomuk. Hlavnıḿ cıĺem setka nı bylo podpor it za jem o technicke vzde la va nı na za kladnıćh s kola ch, jejich propojenı na str ednı s koly s uc ebnıḿi obory a v neposlednı r ade zıśka nı informacı a kontaktu na firmy, u ktery ch by mohli mı t uc ni zajis te nu praxi a najı t v budoucnu pr ıṕadne i zame stna nı, c ıḿz by se zabra nilo odlivu r emeslne zruc ny ch lidı z nepomucke ho regionu. Za kladnı astr ednı s koly majı ke spolupra ci u spe s ne nakroc enovra mci programu Podpora technicke ho a pr ıŕodove dne ho vzde la va nı v Plzen ske m kraji. V prvnı c a sti spolec ne ho odpoledne dostali proto slovo r editele a vy chovnı poradci ZS Nepomuk, ZS Kasejovice, ZS a MS Z inkovy, SS Oselce, SS Horaz ďovice a SPS Klatovy, kter ı sezna mili pr ı tomne se svy mi aktivitami a vza jemnou spolupracı,aťuz se jedna oru zne krouz ky s technicky m zame r enı m, c i oexkurze z a ku II. stupne za kladnı ch s kol na str ednı ch s kola ch nebo o u c ast na rukode lne soute z i R emeslo ma zlate dno, jejıź snahou je co nejvıće prosadit r emeslne obory mezi z a ky za kladnıćh a str ednıćh s kol. Od letos nı ho roku za kladnı s koly take mohou formou exkurzı navs tı vit mı stnı firmy. Kontakt s praxı a r emeslem tak poskytne de tem neocenitelnou zkus enost pr i jejich dals ı m profesnı m rozhodova nı. V na sledujıćı c a sti vystoupili r editele,za stupci a jednatele jednotlivy ch firem: Kuvag, spol. s.r.o., Klaus Timber a.s., Kovo- Holub Nepomuk, s.r.o., S u s V+M, spol. s.r.o., Elitex Nepomuk a.s., Jan Ponde lı k pekar stvı acukra r stvı Dvorec, s.r.o. Ne ktere z firem jiz se s kolami spolupracujı a umoz n ujı jim na vs te vy provozu. Za stupci zame stnavatelu sezna mili pr ı tomne stıḿ, co se u nich vyra bı akter ı pracovnıći z r ad uc n u by u nich mohli najı t uplatne nı. Firmy na Nepomucku majı trvaly za jem o s ikovne absolventy zejme na v oborech obra be c kovu, za mec nı k, sva r ec. Za stupci firem vs ak upozorn ovali na proble m nespolehlivosti uc n u, nechuť mlady ch k pra ci a k pravidelne docha zce do zame stna nı. Osvojenı za kladnıćh pracovnıćh na vyku pak u absolventu s kol trva me sı ce az roky, coz je pro zame stnavatele nerentabilnı. Da le byla konstatova na absence jazykovy ch znalostı nutny ch napr ıḱlad pro pra ci v mater sky ch za vodech v zahranic ı. Jako druhy proble m kr es enı zde byla diskutova na chybe jıćı resp. nevyhovujıćı dopravnı obsluz nost do Klatov a Oselec tak, aby to de tem z Nepomucka umoz nilo studium na tame js ıćh str ednıćh s kola ch. V te to oblasti jsou pla novana dals ı jedna nı na u rovni okresu a kraje. Tr etıḿ za vaz ny m proble mem je u roven rekvalifikacı.z u st za stupcu ne kolika firem zazne la pr ipomı nka, z e rekvalifikovanı pracovnıći nejsou ve ve ts ine pr ıṕadu pouz itelnı, jednak proto, z e r adu r emeslny ch profesı nelze v kra tke m kurzu r a dne nauc it, jednak i pro nedostatec nou docha zku do rekvalifikac nıćh kurzu.na toto te ma volne nava zala Anna Kadlec Valentova,r editelka U r adu pra ce Plzen -jih, ktera se snaz ila zpu sob prova de nı a financova nı rekvalifikace blıź e osve tlit, ale de facto to z a dne vysve tlenı nikomu z pr ı tomny ch nepr ineslo. Da le sezna mila u c astnı ky kulate ho stolu se stavem nezame stnanosti v oblasti Nepomucka a take s poz adavky na r emeslne kvalifikovane pozice z pohledu u r adu pra ce. Vposlednı m bloku si vzala slovo Dagmar Divis ova, za stupce Komise pro podporu technicke ho vzde la va nı Plzen ske ho kraje a Jana Holec kova za Hospoda r skou komoru vplzen ske m kraji.dagmardivis ova zvy raznila obecne postr ehyzeza kladnı ch s kol ty kajı cı se technicke ho a manua lnı ho zame r enı u za kladnı ho vzde la va nı, napr. zar azenı dı len, pe stebnı ch pracı do vy uky, da le zmı nila u roven oboru sluz eb v regionu a dotkla se i dopravnı obsluz nosti, o ktere mluvili jiz pr edes lı pr edstavitele s kol a firem. Jana Holec kova zdu raznila zachova nı technicky a manua lne zruc ny ch pracovnıćh sil v regionu, zabra ne nı jejich odlivu do ve ts ıćh me st, coz souvisı pra ve s jejich podchycenıḿ jiz na za kladnıćh s kola ch a hlavne pr esve dc enıḿ rodic u,z e r emeslo ma zlate dno a je stejne dobre pro jejich dı te jako str ednı s kola s maturitou. V za ve ru byly promı tnuty snıḿky z ru zny ch akcı konany ch vra mci programu zame r eny ch na podporu technicke ho vzde la va nı, kde jsme mimo jine mohli zhle dnout i u spe s nou ZS a MS Z inkovy v programu R emeslo ma zlate dno. Tento druh setka nı byl na Nepomucku prvnı vlas tovkou. Ve r ı me, z e pr ineslo alespon ne jaky poznatek, kontakt, moz nost spolupra ce nebo podne t k dals ıḿ setka nıḿ jak pro s koly, tak i firmy a zame stnavatele v te to oblasti. (jhbc)

15 5/2014 SPORT VIII. roc nıḱ Jarnı ho turnaje v judu V sobotu 22. br ezna jsme uspor a dali ve sportovnı hale v Nepomuku jiz VIII. roc nıḱ Jarnı ho turnaje v judu mla ďat, mlads ıćh z a ku az a kyn, stars ıćh z a ku az a kyn, dorostu a muz u. Turnaje se zu c astnilo celkem 183 za vodnıḱu z Bude jovicke ho, Karlovarske ho, Str edoc eske ho, U stecke ho, Plzen ske ho kraje a Prahy. Turnaj je velice kladne hodnocen u za vodnıḱu a trene ru, a proto je na s turnaj dlouhodobe nejve ts ıḿ judisticky m turnajem v Plzen ske m kraji. Ve velmi silne konkurenci zıśkalo nas ich 10 mlady ch judistu tato umıśte nı : Kategorie: Kotě: -21,2 kg 3. mıśto Va clav Blovsky -25,7 kg 3. mıśto Jaroslav Vacek Mládě: -29,4 kg 3. mıśto Patrik Mas ek -29,4 kg 2. mıśto Jan Pes ek -31,6 kg 4. mıśto Pavel Vane c ek Ml. žák: -40 kg 4. mıśto S a rka Dvor a c kova +66 kg 1. mıśto Josef Vacek -60 kg 1. mıśto Adam Voka c St. žák: -66 kg 3. mıśto Vı t Dvor a c ek +66 kg 4. mıśto Josef Vacek Dorost: -56 kg 2. mıśto Patrik Vane c ek Velky dıḱ patr ı me stu Nepomuk a sponzoru m (AUTORIV, Jan Ponde lıḱ Pekar stvı a cukra r stvı, MULTIMEDIA ACTIVITY, OBRETA, Roman Bla ha) a vs em, kter ı na m pomohli s organizacı turnaje. Za u spe s nou reprezentaci nas eho oddıĺu a me sta de kujı trene r i. Za oddíl JUDO Josef Jiránek Trénujeme ÚTERÝ a ČTVRTEK od hod do hod v tělocvičně ve Dvorci mezi pekárnou a Elitexem. 15 Foto Jaromír Dvořáček U spe chy mlady ch s achistu z Nepomuku Gratulujeme druz stvu mlady ch s achistu,kter ı reprezentujı Za kladnı s kolu Nepomuk ite lovy chovnou jednotu Slavoj Dvorec, k u spe chu m dosaz eny m v soute z ıćh jednotlivcu i druz stev. V krajske mpr eboru za kladnıćh s kol hrane m v Plzni obsadilo druz stvo ZS Nepomuk z a ku tr ı dy ve sloz enı Frantis ek Krumpholc, Petr Flajs man, Marus ka Krumpholcova, David Fiala a Rosťa Vitıḱ vynikajıćı druhe mıśto a tıḿ si zajistili postup do republikove ho kola ve Vys kove na Morave. Druz stvo z a ku tr ı dy ve sloz enı Luka s Kas par, Pavel Flajs man, Dan Ba rta a Milan C erny patr ilo k nejmlads ıḿ druz stvu mvesve kategorii a obsadilo v pr eboru pe kne pa te mıśto. V krajske m pr eboru s achovy ch oddıĺu konane m v Domaz licıćh se druz stvo nas ich s achistu SlavojeDvorecvesloz enı Jakub Sedla k, Luka s Kas par, Pavel Flajs man, Petr Flajs man, Frantis ek Krumpholc a Marus ka Krumpholcova umıśtilo na druhe m mıśte s minima lnıḿ odstupem za vı te zem a v nabite konkurenci 14 ty mu jim jen te sne unikl postup do republikove ho kola. Chlapci a de vc ata, pokud i vy ma te chuť pr ijı t mezi na s, scha zıḿe se vz dyvpa tek od 14 do 16 hodin v klubovne ve sportovnı hale me sta Nepomuk. V pr ıṕade trvalejs ı ho za jmu je moz ne vyuz ı t i s achove ho trene ra z Plzne, ktery do Nepomuka dojıź dı a vydatne na m poma ha k dosaz enı te chto u spe chu. Šachový klub Slavoj Dvorec

16 16 KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis 5/2014 květen 2014 NEPOMUK do Pavel Toufar: Dřevěná plastika, Eva Brázdová Toufarová: Olejomalba, Emi de Graeve: Tapiserie,vy stava, Mala galerie Nepomuk S perníkem turistickým chodníkem, turisticky pochod koncert skupiny Pohoda, hod., Sokolovna Nepomuk, vstup 100 Kc Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Nepomuk, hod., Zelenohorska pos ta, vy stava potrva do Farmářský trh, hod., na me stı A. Ne mejce Když se sejdem zpı vana, hod., Sokolovna Nepomuk Vernisa z vy stavy Černí baroni se vracejí, hod., vy stava potrva do , Mala galerie Nepomuk. Souc a stı vernisa z e bude zajıḿava přednáška o životě a díle Jiřího Wintera Neprakty, pr edna s ı panı Pavlatova, na vernisa z i moz nost koupe knih M. S vandrlıḱa s ilustracemi Jir ı ho Neprakty Poker Tournament, hod., Sokolovna Nepomuk Předpouťová diskotéka Fajnparty.cz, hod., Sokolovna Nepomuk, vstup 40 Kc Tradiční svatojánská pouť Pouť v UNIBRICKU, od hod. v area lu stavebnin UNIBRICK, de tske atrakce a z iva kapela ORION cely den az do rannıćh hodin, vstup ZDARMA Pouťová zábava, hod., Sokolovna Nepomuk, hraje Minimax, vstup 80 Kc, por a da SDH Nepomuk Staročeské řemeslné a selské trhy, doprovodny program tradic nı nepomucke pouti, Zelenohorska pos ta Kabaret Kajbar, kabaretnı estra da, hod., Zelenohorska pos ta O Červené karkulce, poha dka, hod., Teatr Rajdo, Zelenohorska pos ta pr edna s ka Vím, kým jsem, a znám své cíle, pr edna s ı Lucie Biedermann Dolez alova, hod., rodny du ma. Ne mejce Zájezd do Národního divadla v Praze na představení Cyrano z Bergeracu Výstava kosatců, pr ıśtupna po oba dva dny hod., vystavuje Pavel Nova k, stodola rodne ho domu A. Ne mejce Poker Tournament finále, hod., Sokolovna Nepomuk Dětský den, hod., tanec nı za bava hod., fotbalove hr is te Dvorec Na co se můžete těšit v červnu: Náš vůz dýl nečeká, hudebnı vystoupenı Stanislava C ervenky a Lucie Cihla r ove, hod, rodny du ma.ne mejce Farmářský trh, hod., na me stı A. Ne mejce Nefestík, hudebnı, divadelnı a filmovy festiva lek Oslavy 870 let Nepomuka Timbersports show, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk Koncert Petry Janů se skupinou Golem, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk Historické slavnosti, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk Vystoupení skupiny KT band, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk Videomapping, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk Fotbalový zápas Amfora & Nepomuk, hod., fotbalove hr is te Nepomuk NEPOMUCKO Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích Do Výstava Blovice v letopisech Otevr eno u t pa od 9.00 do hod., za mek Hradis te Žinkovy Staročeské máje, hod. kulturnı program na na me stı, hod. tanec nı za bava na na me stı, hraje Pos umavska muzika, por a da SDH Z inkovy Chanovice Pouť v Defurových Lažanech, tradic nı sva tec nı vıḱend Mistrovství ČR dle FCI, sportovnı kynologicka soute z, vyluc ovacı za vod pro mistrovstvı sve ta, sportovnı area l Chanovice, por a da Kynologicky klub Defurovy Laz any Memoriál Pepi Kubaně v nohejbale, od 9.00 hod., nohejbalovy turnaj neregistrovany ch hra c u v Dobroticıćh, por a da SDH Dobrotice Týden rukodělných seminářů s Mgr. Ivanou Sieberovou, pr ihla s ky u Mgr. Lega tove tel , por a da Vlastive dne muzeum v Klatovech, VS REGIO, Panora ma a Obec Chanovice Slavnosti a poutě ve farnostech Vojovice, So kaple sv. Jana Nepomucke ho, hod., poutnı bohosluz ba slova Kovčín u Myslíva, Ne kaple sv. Jana Nepomucke ho, hod., poutnı bohosluz ba slova Nepomuk, Svatojánská pouť, poutnı kostel sv. Jana (nove na v 8.00 hod.); So hod. poutnı ms e sv.; Ne 9.00, hod. poutnı ms esv., hod. sva tostne poz ehna nı Nehodív u Myslíva, Ne kaple sv. Jana Nepomucke ho, hod., poutnı bohosluz ba slova AUTO-MOTO ANTIK & SBĚRATELSKÁ BURZA LETIŠTĚ TCHOŘOVICE U BLATNÉ Vs eobecna burza por a dana na letis ti Tchor ovice u Blatne. Zpevne na plocha o rozloze m². Termıńy v roce 2014: , , , a Pr ijďte prodat, co va m doma pr eby va, nebo koupit, co jes te nema te. Zva ni jsou te z numismatici, filateliste, sbe ratele odznaku, pohlednic a jinı Na burze probe hne vy kup katalyza toru za vy hodne ceny. Prodejci mohou pr ijet jiz v pa tek! Obc erstvenı a toalety zajis te ny. Srdec ne zvou por adatele! Vıće na: , Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

17 5/2014 ZE ŠKOL 17 Základní škola Nepomuk Mimořádný úspěch v krajské soutěži Ve c tvrtek 27. br ezna 2014 probe hlo v Plzni krajske kolo De jepisne olympia dy, ktere ho se zu c astnilo 28 nejleps ıćh z a ku z kol okresnıćh. Te matem letos nı ho roc nıḱu je Me sto v prome na ch c asu. Sami c lenove poroty hodnotili zadane u koly jako velmi na roc ne. Ma me velkou radost, z e v konkurenci te ch nejleps ı ch zvı te zila z a kyne nas ı s koly Hana Vincourova (9. A), ktera bude reprezentovat Za padoc esky kraj v celosta tnıḿ kole v Ostrave. Dne 28. br ezna 2014 uplynulo100 let od narozenı jednoho z nejzna me js ıćh a nejorigina lne js ıćh c esky ch spisovatelu Bohumila Hrabala. Divadlo Alfa pr ipravilo pra ve k tomuto vy roc ı premie ru hry podle Hrabalovy knihy Ostr e sledovane vlaky, jejıź filmova podoba rez ise ra Jir ı ho Menzela zıśkala v roce 1966 Oskara. Vyuz ilijsmemoz nosti pr iblı z it tohoto mimor a dne ho autora z a ku mdeva ty ch roc nıḱu a 26. br ezna jsme v Alfe zhle dli pr edpremie ru pr edstavenı. Nikdo rozhodne nelitoval. Z a ci velmi kladne hodnotili nejen samotny pr ı be hasve ra zny humor, ale take na paditou sce nu a pr edevs ıḿ herecke vy kony. Václava Janoušková Pochvala patr ı take Denisu Nove mu (12. mı sto) a Karolı ne Prchalove (17. mıśto). Vs ichni tr i z a ci dostali za roven moz nost zu c astnit se letnı ho kempu pro talentovane de ti, ktery je por a da n Plzen sky m krajem v ra mci programu Podpora talentu. Jes te jednou gratulujeme a drz ıḿe palce do celosta tnı ho kola. Václava Janoušková Žáci devátých ročníků na předpremiéře v Divadle Alfa Dětský domov Nepomuk Komedie - Don Quijote de la Ancha Fotoarchiv Divadla Alfa Foto Jaroslava Holá Dne 24. března 2014 se uskutečnilo pro děti a zaměstnance z DD Nepomuk v Sokolovně Nepomuk divadelní představení komedie Don Quijote de la Ancha Představení, které prodlužuje život. Jednalo se o didaktickou klauniádu v režii Bolka Polívky. V představení vystoupil světový chůdoherec Lennoire Montaine. Na představení jsme si dovolili pozvat i nepomuckou veřejnost. Představení se nám líbilo, některé děti si dokonce zahrály společně s herci na jevišti. Jaroslava Holá

18 18 TÉMA 5/2014 Jóga 5. díl Co je to Astéja? Tr etı pravidlo Jamy se nazy va Astéja a obvykle se pr ekla da jako nepřivlastňování nebo nekradení. V du sledku usiluje o dosaz enı stavu dokonalé poctivosti (či správnosti). Mezi deseti pravidly Jamy a Nijamy jsou Aste ja (poctivost) a Aparigraha (nehromade nı ) te mi, ktere se pr ı mo ty kajı hmotny ch aspektu z ivota. Vıḿe, z e vc ase v ne mz nynı z ijeme, patr ı mezi hlavnı pr eka z ky, ktere na s mohou sve st z jo gove cesty, pr eka z ky hmotne povahy. Proto ne jen jogıń, ale kaz dy c love k byme l neusta le usilovat o dokonale dodrz ova nı Aste jy. Naproti tomu nedodrz ova nı m Aste jy (touhy zı ska vat) vyvola va stavy nekontrolovane chtivosti, chamtivosti, touz ıḿe vlastnit vs eho co nejvıć. Proto manipulujeme se skutec nostı, vykla da me ji po sve m lidem, ktere pro svoji ve c chceme zıśkat. Jsme ochotni s te z ky m srdcem ne co obe tovat, s vidinou, z e mnohem vıćzıśka me pro sebe. Vede lidi k aktivite,az bruta lnı, sebeznic ujı cı. Namlouva me si, z e tode la me pro druhe, ale nenı tomu tak. Nedostatek Aste jy vede lidi k domy s livosti, az aroganci. C love k ztra cı vlastnı objektivnı pohled sa m na sebe, jaky m skutec ne je. Ty ka se nejen c inu, ale i mys lenek, na s samotny ch. Toto jogıńske pravidlo na m napoma ha vkaz dodennıḿ z ivote r es it bezpoc et dilemat, ktera se ty kajı nakla da nı s hmotny mi prostr edky, a poma ha na m nezabr ednout do iluze bohatstvı. Odpoutanost od majetku neznamená nouzi Kaz dy ma pra vo na na lez itou odme nu za svoji poctivou pra ci. Lide,kter ı dosa hli nejve ts ı ho u spe chu na hmotne a financ nı u rovni napr. v podnika nı apod. c asto patr ı mezi nejme ne poctive a pra ve nedostatek Aste jy je tıḿ, na c em postavili svu j majetek. Ano, mu z e tomu by t tak, ne ktery m se podar ilo takto zıśkat obrovske majetky, ale na duchovnı ceste by neme li nejmens ı s anci a ke sve mu majetku jsou pr ipouta ni. Pro jogıńy by naproti tomu hromade nı vlastnictvı neme lo by t jejich za jmem (coz je rozvinuto v pravidle Aparigraha, nehromade nı, neulpı va nı ), ale bylo by jiste nepr irozene, aby na hmotne u rovni z ili ve stavu nouze. Cı lem nenı zı ska vat za cenu sebeznic enı, ale zaujmout zdravy postoj k majetku. Upr edchozı ch pravidel Jamy, Ahimsy a Sa tjy, jsme si povs imli, z e odstran uje z lidske bytosti urc ity za kladnı niz s ı postoj. Nedodrz ova nıḿ Ahimsy (neubliz ova nı ) je r ec o agresivite ve vs ech jejıćh podoba ch. V pr ıṕade nedodrz ova nı Sa tjy (pravdivosti) se jedna o lez. Pro Aste ju (nepr ivlastn ova nı ) je niz s ı m negativnı m stavem,za vist. Za vist je velice nic ivy charakterovy rys, ktery v poslednı instanci odra z ı velice malou vıŕu v to, z e Bu h je spravedlivy a da va kaz de mu c love ku pr esne to, co si zaslouz ı. Je du lez ite pochopit fakt, z e financ nı a bankovnı syste m ve skutec nosti pr edstavuje nesmıŕne nebezpec nou past. Vyuz ı va lidskou za vist a lakotu a pr iva dı je do sluz by skryty ch sil prostr ednictvıḿ ru zny ch syste mu kont, pu jc ek, apod. Tyto pu jc ky umoz n ujı, aby si c love k, jez nema moz nost vlastnit napr. luxusnı byt, si takovy byt koupil na pu jc ku (spla tky jsou take formou pu jc ky). Touhou po majetku ztra cı schopnost zdrave ho rozumu a je takto vtaz en do financ ne -bankovnı ho soukolı, a zr ı dkakdy se mu podar ı vyprostit se a vede potom cely z ivot prakticky zotroc en pene zi. Měj radost z radosti toho, kdo je vedle tebe Za vist zpu sobuje disharmonii ve vtazıćh. Svıŕa vas e srdce a zpu sobuje dus evnı i fyzickou bolest. Je tr eba cıĺene rozvinout spra vny pohled na lidi, pochopit skutec nost, z e si nepochybne zaslouz ı vs e co majı. Pe stujte vu c i lidem pr a telskost a pr ejıćnost. Budete-li ve novat c as a ves kerou energii pouze zıśka nı majetku, zajiste jej docıĺı te. Ale pozor, zıśka te pouze majetek. Budete postra dat pr a telstvı, s nıḿ spojenou pomoc pr a tel v nouzi. Ten, kdo ve nuje svojı pozornost jen tomu, aby hodne me l, v nes te stı se mu z e obracet zase jen ke sve mu majetku. Pomoc pr ı tele si nekoupı te. Ta za penıźe nenı.tu mu z ete zıśkat zase jen tıḿ, z e budete nablıźku, az bude ne kdo potr ebovat vas i pomoc. Budeme-li pevne uplatn ovat tuto jednoduchou radu, pochopı te proc a jaky m zpu sobem na m dokonale prova de na Aste ja umoz n uje vytus it vrozene vlohy lidı, s nimiz pr icha zıḿe do kontaktu. Radovat se z ostatnıćh, jejich u spe chu a dosaz enı, je z tohoto hlediska u c inny m zpu sobem jak pr emoci za vist. Paralelne vs ak je tr eba rozvinout schopnost spra vne (poctive ) jednat pro zıśka nı ve cı, ktere jsou pro na s nezbytne a po ktery ch touz ıḿe. Pokud si ne co opravdu zaslouz ıḿe, obdaruje na ssa mz ivot. Co je tvé NENÍ i mé Postoj ra zu co je tve je i me je pr estoupenıḿ Aste jy. Pokud ma me z ıźen a napijeme se z la hve s vodou, kterou sice ma me po ruce, ale ktera patr ı ne komu jine mu, aniz bychom ho poz a dali o dovolenı, porus ujeme Aste ju. Jestliz e na m ne kdo pu jc ı ne jakou ve cnadvaty dny a my mu ji vra tıḿe tr eba i jen o hodinu pozde ji, aniz bychom se takto domluvili, porus ujeme Aste ju. Jestliz e se na m dostane do rukou du ve rny dopis a my si ho ze zve davosti pr ec teme, pr ehrabujeme-li se v cizıćh ve cech, zneuz ijeme-li svou autoritu a du ve ru ostatnı ch, abychom uspokojili vlastnı za jmy, manipulujeme-li ostatnı, aby na m pu jc ili penıźe anebo aby na mc inili urc ite u sluhy (i kdyz se na m podar ı zaranz ovat ve ci tak, aby na m pomoc sami nabı dli), pokaz de pr estupujeme Aste ju. Postoje užitečné pro dodržování principu poctivosti Pe stova nı stavu vde c nosti vu c i lidem, kter ı na m poma hajı anebo na m pr ina s ı v z ivote jakkoli nepatrne dary. Nauc it se upr ıḿne r ıḱat de kuji je prvnıḿ krokem k probuzenı stavu vde c nosti. Tak jako vy sami nahlıź ı te tolerantne vu c i svy m nedostatku m, pokuste se odstran ovat vs echny sve kriticke tendence vu c i lidem a vs ıḿejte si vıće jejich charakterovy ch kvalit. R eknete druhy m, c eho si na nich cenı te. Da va nı apr edevs ıḿ da va nı konkre tnıćh hmotny ch da rku, tr eba i bez ne jake ho specificke ho du vodu, c asem vype stuje pravy opak postoje branı siodostatnı ch. Pokud chcete ne koho obdarovat, ude lejte to jen tehdy, budete-li darovat velice vhodne da rky, ktere pr inesou ostatnı m skutec nou radost. Nauc te se ume nı obdarova vat. Buďte pozornı abde lı vu c i svy m vlastnı m tendencı m. Nutka nı, z e mu z eme ne co zıśkat je neusta le. By va vs ak c asto le c kou. Je nutne, abychom doka zali okamz ite postr ehnout chvı le, kdy jsme blı zko k pr ekroc enı Aste jy a doka zali se ubra nit na sledku m jejı ho porus enı.

19 5/2014 TÉMA INZERCE 19 Uc te se by t spokojenı. Jsme-li neusta le spokojeni s tıḿ, co ma me, umıḿe-li se dokonce radovat z ve cı,ktere ma me a ktere jsou na m prospe s ne, vytva r ı me nezbytne podmı nky pro dodrz ova nı Aste jy. Odme nou je na m sama spokojenost a u cta k sobe samy m. Hluboky respekt k ostatnıḿ lidem, k jejich svobodne vu li, k jejich kvalita m a u spe chu m otupı i ty nejskryte js ı sklony k manipulaci, klama nı, kradenı a zneuz ı va nı du ve ry lidı. Dary hmotne povahy c i dokonce pr ı mo penı ze poskytnute na obecne prospe s ne c i duchovnı cıĺe na m velice pomohou oc istit nas ı mysl od ru zny ch negativnıćh tendencı v hmotne a financ nı oblasti. Nejčastější činy, kterými překračujeme pravidlo Astéjy kra dez pr ivlastn ova nı si ve cı,ktere na m nepatr ı,a to i v pr ıṕade, nejedna -li se pr ıḿo o kra dez (napr ıḱlad u ve ci, kterou najdeme na pla z i nebo v te locvic ne ) pouz ı va nı ve cı ne koho jine ho k ne c emu s c ıḿ on nesouhlası, nebo zpu sobem se ktery m nesouhlası (napr ıḱlad pouz ı va nı cizı deky na cvic enı ) nevra cenı zapu jc eny ch ve cı vc as za vist vu c i vlastnictvı jiny ch lidı lakota nepoctivost ve vztazıćh sostatnıḿi lidmi, pr edevs ıḿ, co se ty c e hmotne stra nky pene z nı dluhy jake hokoli druhu (lhostejno jaky mi pojmy c i bankovnıḿi obraty jsou pr ikra s leny : bankovnı pu jc ka, spla tky, leasing) zneuz itı du ve ry zisk na u kor ne koho jine ho c i manipulace lidı pro vlastnı za jmy navazova nı milostny ch vztahu s cıĺem hmotne ho c i financ nı ho zisku Člověk náhle zemřel. Najednou uviděl, jak se k němu blíží Bůh s kufrem v pravici. Synu, přišel čas, musíme jít. Člověk se zeptal: Proč tak brzy? Chtěl jsem toho ještě tolik udělat a zažít. Je mi líto synu, Nadešel tvůj čas, musíš jít. Co máš v tom kufru Bože? Všechno, co ti patřilo, všechno, co bylo tvoje. Všechno, co mi patřilo? Chceš říct moje věci, šaty, peníze? Je mi líto, věci denní potřeby ti nikdy nepatřily, ty patří naší Zemi. Tak moje vzpomínky? Je mi líto, synu, ale ani ty nepůjdou s tebou. Ty ti nikdy nepatřily, ty patřily času. Tak moje schopnosti? Ani ty ti nepatří. Ty patří okolnostem. Tak tedy přátelé, příbuzní? Oni patřili k té životní cestě. Ale manželka a děti! Synu, ani ty ti nepatří. Ti patřili k tvému srdci. Tedy moje tělo? Ani to ti nepatří, to patřilo prachu. Tak moje duše? Je mi líto synu, ale ani tvoje duše ti nikdy nepatřila, ta patří mně. Zoufalý člověk vytrhl Bohu kufr z ruky a otevřel ho. Byl prázdný! Se slzami v očích se ptá Boha: Copak to mi nikdy nic nepatřilo? Nikdy jsem nic nevlastnil? Ale ano, synu. Každý okamžik, který jsi prožil, patřil jenom tobě. Vytrvalost na jo gove ceste pr eje Marie Silovská Ing. arch. Veronika Štěpánová Dolce 82, Přeštice, mobil: architektonické studie projekty pro územní řízení projekty pro ohlášení stavby a stavební povolení projekty pro provádění stavby návrhy interiérů vizualizace KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA komerční za 50 Kč noviny.nepomuk.cz Ordinace praktického lékaře pro dospělé ve Vile Mařence opět v provozu. Pr ijďte se objednat k preventivnı prohlı dce hrazene z ver ejne ho pojis te nı. Registrujeme nové pojištěnce. Tel.: Mob.: MUDr. Otmar BEDNÁŘ REKLAMA GRAFIKA WEBDESIGN VIDEO TISK... pro Vás již od roku 1996 Kopírování videokazet VHS na DVD 2 Kč/min. (hromadné slevy) REKLAMA KOPÍROVÁNÍ GRAFIKA BAREVNÝ TISK do A3 KROUŽKOVÁ VAZBA LAMINACE TVORBA WEBŮ RAZÍTKA POTISK TEXTILU FOTO & VIDEO Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY, Na Vinici III. 544, Nepomuk Mob.: BEZKONKURENČNÍ CENY!

20 20 INZERCE 5/2014 Řádková inzerce Kontakty: Seč 88, Blovice, fax: tel.: vážení na digitální autováze - ekologická likvidace autovraků včetně potvrzení - pneuservis a prodej pneu Provozovny: Plzeň - Litice, Řepná ul., tel.: Seč u Blovice (Seník), tel.: Odvoz při větším množství zajistíme vlastní technikou! Nabídka platí od do v prodejně U Stodoly Eidam cihla 30%, cena za 1 kg...159,00 Smetana Zott 31% 200 g...18,90 Matjesy s cibulí, cena za 1 kg...152,00 Staročeská zlatá uzená kýta, cena za 1 kg...144,00 Braník Výčepní 11, PET 2 l...36,90 Nabídka platí od do v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk Gervais Originál 80 g, více druhů...14,90 Jihočeský zákys 1,5% 450 g, mix příchutí...19,90 Tvaroh tučný 38% 250 g, vanička...19,90 Písecké špekáčky, cena za 1 kg...89,00 Babiččina sekaná, cena za 1 kg...79,90 Prima Pegas Almond / Pistacio 110 ml...17,90 KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč Kupón slouží pro podání řádkové inzerce vjednom vydání Nepomuckých novin o maximálnídélce120znaků včetněmezera požadovaného kontaktu kezveřejnění. Řádková inzerce na kupónu nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč: nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) ZDARMA nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) Kč PRODÁM pěknou dřevěnou postýlku a třílampový lustr, levně. Tel PRODÁM auto Renault Clio 1,2 třídveřový. Bližší informace na tel PRODÁM tmavé piano Rous se stoličkou, 20 tisíc. Klávesy Yamaha PSR740 za 15 tisíc. V Nepomuku. Tel PRODÁM stereo receiver SR-3220 MW, LW, FM. 2 ks reprobox zn. Paladium 80 ohmů, 55 watů, Nepomuk. Tel PRODÁM sýrové nálepky, firemní i soukromé vizitky, orazít. známky Kanada. Tel PRODÁM bezdrát. tel. LSP40L, nový, 500 Kč. Kosu jako dekoraci, koš bramborový. Tel PRODÁM plovoucí podlahu 25 m, lacino. Kabel na motorový proud, 18 m, 390 Kč. Tel PRODÁM plechařinu na Škodu 120, pneumatiky a jiné náhradní díly. Cena dohodou. Tel PRODÁM autosed.0 13 kg, 350 Kč. Boty č á 50 Kč, oblečení holčičí č. 52 až 80 á 20 Kč, Vrčeň. Tel PRODÁM el. sekačku, záběr 35 cm, pánské kolo Eska, dámské kolo Turist. Málo jeté (jako nové). Tel PRODÁM obraceč a shrnovač píce Tona za traktor, funkční, upravený, 5600 Kč. Tel i SMS PRODÁM kůzl., chov. pár hus pomoř. Vykrm. prase, kohout. na dokrm. Oves a tritikale, bezpluchý oves vým. za kukuř., pařák, vařák. Tel PRODÁM byt 2+1 Na Vinici. Cena dohodou. Mob.: PRODÁM byt 2+4 v Nepomuku, Na Vinici, v OV. Cena Kč. Tel PRONAJMU byt 3+1 v Nepomuku, II. patro, nová renovace koupelna, topení, elektrika. Tel Hledám dlouhodobý pronáj. RD v Nepomuku, možno i s pozd. odkoupením. Spěchá. Děkuji za nabídky. Tel Potřebujete zhubnout? Pomůžeme vám, víme jak na to. Poradenství trvalé výsledky. Tel , web Uháčkuji jarní čepičku, dle přání velikost, barva, přivezu ukázat. Cena 150 Kč. Tel Nově! Pedikúra a manikúra, neht. modeláž. U Sokolovny 560, Andrea Šolcová. Tel Příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , Zakázkové truhlářství pro každého... založeno v roce 1995 Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon/ Požadované č. vydání: Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu: KIC Kulturní a informační centrum Nepomuk nám. A. Němejce 126, Nepomuk, Po Pá hod. NABÍZÍME: MĚCHOLUPY 37, mob: ,

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2013, ročník XXII., ZDARMA Stavební akce v roce 2013 KTV Nepomuk dokončila digitalizaci přehled programů Ukliďme svět! str.

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

Nepomucka pouť v nove m

Nepomucka pouť v nove m MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 05, květen 2015, ročník XXIV., ZDARMA První kontejner na bioodpad Oslavy 70. výročí ukončení 2. sv. války v Nepomuku Změny u mateřské

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

hr is te Na Danıć ka ch.

hr is te Na Danıć ka ch. MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str.

Více

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE INZERCE číslo 10, říjen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pochod Pod Zelenou Horou Budoucnost Polikliniky Nepomuk Mikroregion pomáhá zachraňovat

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

KOMPAS pro otevr enou radnici

KOMPAS pro otevr enou radnici MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 06, červen 2015, ročník XXIV., ZDARMA Kaple a kapličky na Nepomucku Poslední zásahy SDH Nepomuk Neobyčejná životní pouť J. J. Ryby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE DIVADLO A NOVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE Lidé pro přírodu příroda pro lidi www.malaliska.cz Obsah Kdo jsme, co bychom ra di a co de la me 3 Ten de la to a ta zas tohle 5 Co jsme v

Více

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN MONOGRAFIE ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 OBSAH Obsah Pa r slov ú vodem 1 Co se de lo, aneb por ady, besedy, pr edna s ky v roce 2013 2 Ekonomicke a statisticke úkazatele 5 Na kúp knihovního fondú

Více

Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody!

Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody! Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody! Víte...vš e o panelove m dome?...jak ude lat bubny?...vš e o tanec ním šouboru?...jak to vypada ve vešnici Nova Farma?...jake fotky nafotili vaš i kamara

Více

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí.

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí. Příští Echo vychází 11, června 2010 REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 17/ íslo 16/4. ervna 2010 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 24 000 výtisk www.e-nachodsko.cz portál náchodského regionu www.e-nachodsko.cz

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ OBČAN ANŮ STRAČ OVA A KLENICE

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ OBČAN ANŮ STRAČ OVA A KLENICE 12. vydání září 2013 PODZIMNÍ ZPRAVODAJ OBČAN ANŮ STRAČ OVA A KLENICE Vážení spoluobčané Stračova a Klenice, Autor: Radek Špráchal se svým příspěvkem do Zpravodaje Stračova a Klenice Vás chci seznámit,

Více

interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka

interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka Vážení a milí čtenáři! Jako v každém čísle máme pro vás něco nového v obsahu i formě. Informace z prostředí nemocnic a zdravotnických zařízení dnes doplňujeme v rozšířené rubrice TÉMA dalšími zajímavostmi

Více