Oslavy 870 let Nepomuka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oslavy 870 let Nepomuka"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE číslo 5, květen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pouťová pohádka, kabaret a trh Podpora technického vzdělávání Letní program ve FÉNIXU str. 10 str. 14 str Oslavy 870 let Nepomuka Jiz ne kolik let v ra mci nepomucke poute oz ije area l stavebnin UNIBRICK na jedno odpoledne, vec er a noc stoly, sta nky, atrakcemi a prome nı se v mıśto setka nı pro vs echny ve kove kategorie, kde nechybı z iva hudba k poslechu i k tanci. Pokračování na straně 9 Pr ipravujeme pro va s velkolepou akci k 870. vy roc ı od prvnı zmı nky o Nepomuku. V pa tek 20. c ervna u derem 18. hodiny zaha jı oslavy show Timbersports, po ktere bude od hod. na sledovat koncert zpe vac ky Petry Janu se skupinou Golem. Sobota 21. c ervna se ponese v historicke m duchu. Na na me stı c eka na vs echny bohaty program s ermıŕ ska vystoupenı, historicka hudba, z ongle r i, kejklı r i, tanec nice, bubenıći, vlajkonos i, rytıŕ ska kla nı a turnaje to vs e a jes te mnohem vıće bude ke zhle dnutı od do hod. Pokračování na straně 5 Tradiční a oblíbená pouťová v UNIBRICKU JIŽ 6. ROČNÍK Foto Tomáš Kolinský Foto Dušan Skala Sponzoři vydání: Zábavné podniky firmy Vlastimil Lagron Zprávy z radnice Změna provozní doby sběrného dvora Od se zme nila provoznı doba Sbe rne ho dvora odpadu me sta Nepomuk v Pru myslove ulici, Dvorec (pod by valou mle ka r- nou). Pondělí, středa, pátek hod. Sobota hod. Do sbe rne ho dvora lze uloz it ves kery tr ı de ny odpad vyprodukovany v doma cnosti. Alena Marušincová, místostarostka Město Nepomuk zve širokou veřejnost na tradiční svatojánskou POUŤ se všemi atrakcemi na náměstí v Nepomuku

2 2 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 5/2014

3 5/2014 POZVÁNKY 3 Malá galerie Nepomuk srdečně zve na vernisáž výstavy kreseb Jiřího Wintera - Neprakty Černí baroni se vracejí ve středu 7. května 2014 v hod. Součástí vernisáže bude zajímavá přednáška o životě a díle Jiřího Wintera Neprakty. Přednášet bude paní Daniela Pavlatová. Na vernisáži bude možné zakoupit knihy Miloslava Švandrlíka s ilustracemi Jiřího Wintera. Výstava potrvá do 22. června Malá galerie Vás ráda přivítá každý všední den od 9.00 do hod. a o víkendech od 9.00 do hod. Kulturní a informační centrum Nepomuk zve na Foto pavel Novák VÝSTAVU KOSATCŮ 31. května 1. června hod. rodný dům Augustina Němejce Jedná se již o šestou výstavu pěstitele Pavla Nováka v Nepomuku. Vystaveny budou americké a francouzské odrůdy ve velkém množství barevných kombinací se spoustou novinek posledních let. Součástí výstavy bude prodej přebytků kosatců, denivek, gladiol, netřesků a objednávka kosatců pro letní výsadbu. Odborná poradna bude zajištěna po celou dobu konání akce. Vstupné dobrovolné. Kulturní a informační centrum Nepomuk Malá galerie Na vs te vnı doba: Po Pa hod. So Ne hod.

4 4 FOTOSTRANA 5/2014 Vernisa z vy stavy Emi de Graeve, Evy Bra zdove Toufarove a Pavla Toufara, 21. br ezna 2014 Zahájení výstavy úvodní řeč pronesl Pavel Jiran O hudební doprovod se postaralo Trio Vopaleckých Foto redakce Foto 4 redakce Autorky živě konverzovaly s návštěvníky výstavy Koncem března se v sále nepomuckého muzea konala beseda o Boženě Němcové. Na snímku přednášející Věra Kubová.

5 5/2014 ZPRÁVY 5 Informace z radnice Oslavy 870 let Nepomuka Dokončení ze strany 1 Po 21. hodine se pak dozvı te, jak to dopadne s princeznou, kterou si z a da drak. Najde se statec ny rytı r, ktery r voucı tr ı metrovou obludu plivajı cı ohen pr emu z e? Ve odstartuje videomapping promı ta nı na ste nu budovy, ktere pr edstavı historii me sta a regionu. Pr esta vkymezijednotlivy mi pr edstavenıḿi vyplnı skupina KT band, ktera bude hra t k poslechu i tanci. V nede li v hod. bude na fotbalove m hr is ti zaha jen c estny m vy kopem fotbalovy za pas mezi Amforou Praha a nepomuckou starou gardou. Sportovnı program bude na hr is ti pokrac ovat az do vec ernıćh hodin. A na za ve r skve la zpra va pro vs echny na vs te vnıḱy vstup na akce bude po všechny tři dny zdarma! Program: pátek Timbersports show, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk Koncert Petry Janů se skupinou Golem, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk sobota Historické slavnosti, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk otevr enı trz is te zaha jenı pru vod vs ech u c inkujıćıćh, projev starosty, pr ipomıńka prvnı pıśemne zmıńky a pr ipomenutı zaloz enı kla s tera hudebnı vystoupenı kejklıŕ br is nı tanec nice divadelnı pr edstavenı pro de ti s ermıŕ ske vystoupenı uka zka s ermu gotika RKC tanec nı vystoupenı hudebnı vystoupenı pe s ı rytıŕ sky turnaj kejklıŕ hudebnı vystoupenı s ermıŕ ske vystoupenı uka zka s ermu gotika RKC vec ernı blok kejklıŕ hudebnı vystoupenı tanec nı vystoupenı Drac ı pr ı be h poha dka Vystoupení skupiny KT band, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk Videomapping, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk neděle Fotbalový zápas Amfora & Nepomuk, hod., fotbalove hr is te Nepomuk Foto 3 Tomáš Kolinský

6 6 SPONZOŘI VYDÁNÍ 5/2014 Zábavné podniky firmy Vlastimil Lagron Nám. Mučedníků 150, Klatovy 4 vybavení provozoven zábavnými a výherními automaty pronájem Párty stanů 6 x 12 m zajišťování kulturních akcí podniky bezpečné a moderní Lidové technické zábavy Bowling Bar Klatovy Otevírací doba: Po Pá So, Ne rezervace tel.: provozní doby klatovských heren fy LAGRON: HERNA BAR SPARTA: Út Ne hod. HERNA BAR KANON: Po Pá hod. So, Ne hod. HERNA LAS VEGAS: Po Ne hod. Zveme Vás na Nepomuckou pouť

7 5/2014 ZPRÁVY 7 Clean Up the World dubna 2014 Tradic nı jarnı u klid pod Zelenou Horou pr inesl dve zjis te nı. Pote s ujıćı bylo mens ı mnoz stvı odpadku povalujıćıćh se po lese. Skoro jako by nas e dlouholete snaz enı pr eci jen me lo smysl. Zamrzela naopak nevelka u c ast dobrovolnıḱu.o to ve ts ı dıḱ patr ı vs em, kter ı pr is li nabı dnout pomocnou ruku! Pavel Kroupa - Strana zeleny ch Nepomuk Jak si koupit nekoupit hráškovou s uzeným Nedávno nám v samoobsluze padla do oka sáčková polévka od Vitany Hrášková s uzeným masem. Máme sice raději hráškovou bez uzeného, ale pak jsme přistoupili na kompromis a polévku koupili s tím, že ji ochutnáme a uvidíme, zda jí příště dáme vale anebo přijmeme do rodiny. Aniž jsme studovali ostatně stejně jen s ohledem na velikost těžko čitelný text na sáčku polévku jsme připravili, nalili do talířů a jali se hledat avizované uzené. Když jsme neuspěli, vylovil jsem zvětšovací sklo a začal studovat text na sáčku. Dozvěděl jsem se, že polévka je složena v dehydrovaném POD ČAROU stavu mj. z 28% hráškové mouky, 18,5 % hrachové mouky a 8,5% sušeného mletého uzeného vepřového masa. Výrobce, vědom si zřejmě malé zrady na spotřebiteli, doplnil text na sáčku ještě odstavečkem, nadepsaným TIP, který doporučuje: Na rozehřátém oleji orestujte tři plátky uzeného masa, nakrájené na kostičky. Zalijte 0,75 litrem vody, přidejte obsah sáčku, 50g mraženého hrášku a vařte dle návodu. Je uvítání hodné, že výrobce má smysl pro humor. Teď jde jen o to, aby jej měl taky každý, kdo si hráškovou s uzeným koupí. Richard Böhnel

8 8 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 5/2014 MĚSTO NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk, tel.: , fax: Úřední doba: pondělí hod., středa hod. url: Upozornění: Dokumenty jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Usnesení z jednání Rady města Nepomuk Rada města: bere na vědomí Protokol o kontrolnı m zjis te nı Krajske hygienicke stanice Plzen ske ho kraje se sı dlem v Plzni z kontroly u pr ıśpe vkove organizace ZS Nepomuk. bere na vědomí Datum kona nı za pisu do MS Nepomuk a MS Dvorec a kriteria pro pr ijıḿa nı de tı do MS Nepomuk a MS Dvorec. bere na vědomí Moz nost odkoupenı pozemku, vs e v k. u. Dvorec pru myslova zo na. schvaluje Prodlouz enı na jemnı smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, od do schvaluje Prodlouz enı na jemnı smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, od do bere na vědomí Za pis z komise pro obc anske za lez itosti ze dne schvaluje Prodlouz enı na jemnı smlouvy na byt v Nepomuku, J. Kubıḱa 368, na dobu urc itou od do bere na vědomí Z a dost projektanta fy ENERGON DOBR I S, spol. s r.o. o vyja dr enı k projektu stavby OE TR Nepomuk, oprava c a sti oplocenı trafostanice v Husove ulici. Jedna se o demonta z sta vajıćı ho plotu v havarijnıḿ stavu a vy stavbu nove ho plotu, ode lce 55 m, vc etne novy ch vra tek ve sme ru Husovy ulice. souhlasí S provedenıḿ demonta z e sta vajıćı ho plotu v havarijnıḿ stavu a vy stavbu nove ho plotu, o de lce 55 m, vc etne novy ch vra tek ve sme ru Husovy ulice dle poz adavku projektanta fy ENERGON DOBR I S, spol. s r.o. a pr edloz ene projektove dokumentace. schvaluje U c etnı za ve rku za rok 2013 u s kolsky ch pr ı spe vkovy ch organizacı zr izovany ch me stem Nepomuk dle vyhla s ky MF C R c. 220/2013 Sb. doporučuje zastupitelstvu ke schválení Hospoda r sky vy sledek za rok 2013 a jeho rozde lenı do fondu us kolsky ch pr ı spe vkovy ch organizacı zr izovany ch me stem Nepomuk. schvaluje Prona jem bytu s pr edkupnıḿ pra vem v Nepomuku, Na Vinici 551, o velikosti 2+1, celkova plocha 48,72 m² a uzavr enı na jemnı smlouvy. doporučuje ke schválení zastupitelstvu Uzavr enı smlouvy o smlouve budoucı kupnı na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, o velikosti 2+1, celkova plocha 48,72 m² za cenu platnou pro rok 2016 ve vy s i Kc stıḿ, z e prvnı spla tka ve vy s i Kc bude uhrazena pr i podpisu smlouvy. Doplatek ve vy s i Kc je splatny do bere na vědomí Na vrh smlouvy c. 759/214 o poskytnutı financ nıćh prostr edku z rozpoc tu Sta tnı ho fondu dopravnı infrastruktury na rok 2014 mezi me stem Nepomukem a Sta tnı m fondem dopravnı infrastruktury Sokolovska 278, Praha, jejıḿz obsahem je pr evedenı nevyc erpany ch financ nıćh prostr edku z roku 2013 ve vy s i Kc vc. DPH na rok schvaluje Uzavr enı smlouvy c. 759/214 o poskytnutı financ nı ch prostr edku z rozpoc tu Sta tnı ho fondu dopravnı infrastruktury na rok 2014 mezi me stem Nepomukem a Sta tnı m fondem dopravnı infrastruktury Sokolovska 278, Praha. bere na vědomí Zada vacı podmıńky pro vy be r dodavatele stavby Nepomuk obytna zo na za elektra rnou a seznam firem pro popta vku. schvaluje Zada vacı podmıńky pro vy be r dodavatele stavby Nepomuk obytna zo na za elektra rnou a seznam firem pro popta vku. bere na vědomí Zada vacı podmıńky pro vy be r dodavatele stavby Nepomuk des ťova kanalizace v ul. Swalmenska a A. Berndorfa a seznam firem pro popta vku. schvaluje Zada vacı podmıńky pro vy be r dodavatele stavby Nepomuk des ťova kanalizace v ul. Swalmenska a A. Berndorfa a seznam firem pro popta vku. schvaluje Vyve s enı za me ru na prona jem c a sti pozemku v k.u. Dvorec p.c. 545/10 mostnı va ha. ukládá Odboru financ nıḿu, majetkove mu a s kolstvı vyve sit za me r na prona jem c a sti pozemku v k.u. Dvorec p.c. 545/10 mostnı va ha. schvaluje Vyplacenı pr ıśpe vku pro Pr a tele 4. obrne ne divize Pra chen sko ve vy s i Kc. Pr i pr ı jezdu kolony vojensky ch historicky ch vozidel Pr a tel 4. obrne ne divize Pra chen sko do Nepomuka. bere na vědomí Zada vacı podmıńky pro vy be r dodavatele na opravu vy tluku mıśtnıćh komunikacı po zimnıḿ obdobı a seznam firem pro popta vku. schvaluje Zada vacı podmıńky pro vy be r dodavatele na opravu vy tluku mıśtnıćh komunikacı po zimnıḿ obdobı a seznam firem pro popta vku. schvaluje Smlouvu o zajis te nı zpe tne ho odbe ru a vyuz itı odpadu z obalu uzavr enou se spolec nostı EKO-KOM, a.s. schvaluje Dodatek c. 1, ktery umoz n uje pove r it svozovou firmu vy kaznictvıḿ, pr ıṕadne i fakturacı jme nem obce pro potr eby smlouvy. schvaluje Prona jem kiosku u baze nu na st. p v Nepomuku fa Expert Distribution s.r.o., U Sokolovny 308, Nepomuk, na dobu urc itou od do za na jemne ve vy s i 500 Kc /me sıć. bere na vědomí Ozna menı firmy ELEKTROMONTA Z E Blatna, spol. s r.o. o realizaci energeticke stavby Nepomuk, RD, p.c. 346/26 k NN, ktera se doty ka pozemku me sta a bude realizova na v me sıćıćh duben kve ten Po dokonc enı pracı budou pozemky uvedeny do na lez ite ho stavu. Václav Kovář, starosta města

9 5/2014 KULTURA 9 Tradic nı a oblı bena pouťova v UNIBRICKU Dokončení ze strany 1 Foto Dušan Skala Ivletos nı m roce v sobotu 17. kve tna od hodin otevr e UNIBRICK v Nepomuku bra ny sve ho area lu pro na vs te vnı ky nepomucke poute ke grilovane mu masu, kloba ska m, pivu, vıńu a k posezenı u stolu zastr es eny ch proti horku i des ti. Na hornı c a sti dvora hraje kapela a v dolnı c a sti r a dı de ti na ska kadlech, nebo s obr ıḿi bublinami. Vstupne se neplatı a ani de tske atrakce jako je trampolıńa, ska kacı hrad a velka nafukovacı skluzavka nejsou zpoplatne ny. Zdarma je dokonce de tmi nads ene vı tane str ıḱa nı pe ny od hodin. Vezme te si pro de ti na hradnı oblec enı, aby nemusely smutne posta vat stranou vysoko nastr ıḱane pe ny, ale mohly s davem ostatnıćh vbe hnout pr ıḿo dobıĺe ho mor e. Pe na nezanecha va skvrny, bez proble mu se vypere, oblec enı vs ak promoc ı. Letos zpestr ı program take ne kolik tanec nıćh vystoupenı de tı, ktere nacvic ujı jiz ne kolik me sı cu ve volnoc asove m centru FE NIX. Jako prvnı vystoupenı mu z ete vide t male maz oretky od hodin, hned pote vystoupenı tanec nı skupiny vedene manz ely Gregoriadesovy mi a vec er od hodin nepomucke br is nı tanec nice. Za zdu razne nı stojı letos nı novinka, kterou je moz nost vyzkous et si vytva r enı co nejve ts ı ch a nejzajı mave js ı ch bublin, pak take moz nost nasednout do opravdove ho bagru a vyzkous et si ru zne pa c ky a tlac ı tka. Nebude chybe t ani kaz doroc ne tolik oblı bene malova nı na oblic ej a popula rnı doc asne tetova nı airbrush, ktere vypada jako skutec ne tetova nı, zmizı vs ak v pru be hu ne kolika dnı. Zau c ast vru zny ch zajı mavy ch soute z ı ch jsou pro de ti i letos pr ipraveny odme ny. De ti i dospe lı si budou moci vyzkous et malova nı str ıḱacı pistolı znac ky Wagner, pomocı ru zny ch s ablon. Zajıḿavou odme nu mohou zıśkat i odva z nı dospe la ci, kter ı se zapojı do netradic nı ch, pro trochu humoru a pouťove ho veselı pr ipravovany ch soute z ı. Skupina ORION bude hra t az do pozdnıćh noc nıćh hodin. Jako malou pozornost na uvı tanou kaz dy pr ıćhozı dostane pr ıṕitek. Bezplatny vstup je od hodin, jako bonus navıć dostanou na vs te vnı ci slevovou kartu na letnı kurzy ve FE NIXU. Jedine, coodva s budeme chtı t, je da t na m na sebe vyplne ny kontakt. Te s ıḿe se, z e jako kaz doroc ne i tento rok budete souc a stı i tvu rci skve le atmosfe ry vytvor ene vıće nez dve ma tisıći na vs te vnıḱy v area lu UNIBRICK v Nepomuku. Pouť v UNIBRICKu je por a da na ve spolupra ci s me stem Nepomuk. Za tým Vás zve Petr Brož

10 10 KULTURA 5/2014 Me sto Nepomuk zve na FARMÁŘSKÝ TRH který proběhne v sobotu 3. května 2014 od 8.00 do hod. Na nepomucke m na me stı budou k zakoupenı kvalitnı c eske potraviny, napr. pa rky, s peka c ky, kloba sy, sa dlo, uzena masa, vajı c ka, sy ry holandske ho typu, kor enı, kvalitnı moravska vı na, pec ene ovocne c aje, ovocne mos ty, jablka, c erstva zelenina, sazenice kve tin, zeleniny i bylinek a dals ı produkty. Tradic nı prodejce ZEFA Volary s.r.o., ktery na farma r sky ch trzıćh nabıźel s umavske hove zı a vepr ove maso, uzeniny a zve r inove speciality, se tohoto farma r ske ho trhu nezu c astnı. Nabı zı ale za jemcu m moz nost na kupu v sobotu 10. kve tna 2014 od do hod. na na me stı A. Ne mejce. Pokud chcete mı t jistotu, z e nakoupı te, co potr ebujete, mu z ete si maso pr edem objednat pr ı mo u p. S vece na c ı sle telefonu Pouťova poha dka, kabaret a tradic nı trh Zveme male i ve ts ı diva ky na divadelnı pr edstavenı,ktera se budou konat jako doprovodny kulturnı program svatoja nske pouti. Na nede lnı odpolednejepr ipravena poha dkaoc ervene karkulce. Pr edstavenı vpoda nı mla zovske ho souboru Teatr Rajdo vycha zı z tradic c eske ho loutkove ho, koc ovne ho divadla. Autorsky zpracovany tradic nı a zna my na me t je podpor en z ivou hudbou, pr etavenou krama r skou pıśnı. Vs e je zasazeno ve variabilnı, z pr ıŕody vycha zejıćı dr eve ne sce ne, ktera se na za ve r pr edstavenı jako odme na pro de ti prome nı v pouťovou str elnici z 19. stoletı. Jiz o sobotnı m vec eru dorazı do Nepomuku nefals ovany kabaret. Osobite estra dnı vystoupenı c eskobude jovicke ho souboru Kabaret Kajbar lze shrnout v pe ti obecny ch pojmech: poetic no, rytmic no, postmoderna, nadsa zka, dada. Na sce ne se str ı dajı potrhle skec e s pıśnic kami, divadelnıḿi sce nkami, poeziı i westernovou show. U c inkujıćı si pohra vajı sva z ny mi i lehky mi te maty. Sce nky chvıĺemi pr ipomıńajı divadlo Sklep, ale i Divadlo Ja ry Cimrmana. Obe pr edstavenı se odehrajı na na dvor ı Zelenohorske pos ty (by valy Lesa k), sobotnı kabaret zac ne od hod., nede lnı poha dka od hodin. Cely vıḱend bude na dvor ı stare pos ty hostit i tradic nı trhy, ktere por a da me ve spolupra ci s o.s. Nepomucke kuchar inky. K sehna nı zde tedy nebude klasicky pouťovy sortiment. Mıśto plastovy ch hrac ek, textilu z C ıńy a pr eslazeny ch cukra tek tu budou k dosta nı rukode lne vy robky, farma r ske potraviny a doma cı dobroty. Kolemjdoucı se budou moci sezna mit s kos ı ka r sky m, dra tenicky m a kova r sky m r emeslem, ochutnat staroc esky zela k, doma cı pernıć ky, medovinu nebo kozı a ovc ı sy ry. Vstup na trhy bude zcela volny. Pavel Kroupa a Standa Vaník Spolec nost pr a tel stare ho Nepomuka & o.s. Nepal

11 5/2014 ZPRÁVY Informace provozovatele KTV Nepomuk Kabelova televize v Nepomuku Tento c la nek volne navazuje na informace v Nepomucky ch novina ch c.6/2013 a c.4/ Kdyz v roce 2008 definitivne skonc il analogovy televiznı pr enos a byl nahrazen pr enosem digita lnıḿ (DVB-S, DVB-T) provozovatel r es il za sadnı proble m. 1. Prima rnı kabelovy rozvod bude nahrazen opticky m kabelem (investice 5 az 10 milionu Kc ). Na hlavnı stanici (HS) se pouze digita lnı signa l pr evede k uz ivateli. Uz ivatel pr ijıḿa digita lnı signa l (DVB-C), ktery pouz itıḿ set-top boxu (cca 5 tis. Kc ) lze pr ijıḿat na sve m TV pr ijıḿac i. Tento signa l nelze rozboc ovat. 2. Celkova digitalizace se realizuje na HS a signa l se k uz ivateli pr ena s ı v klasicke m kana love m rastru. Uz ivatel bez jake hokoliv na kladu pr ijıḿa signa l tak jak v minulosti. Na klad pro provozovatele je cca 1 mil. Kc. Byla zvolena druha varianta, ale jak se pozde ji uka zalo, me la v sobe zako dova na dve velka negativa. Pozde js ı na ru st novy ch digita lnıćh programu do sta vajıćı ho rozvodu kabelove televize pr erostlo limity tohoto rozvodu. Vzrostlo tzv. intermodulac nı zkreslenı (degradace obrazu), ktere pr erostlo u nosnou mıŕu u uz ivatelu novy ch TV pr ijıḿac u (plazma, LCD a LED). R es enı bylo buď vy razne snıź enı poc tu programu, nebo stav konzervovat s rizikem moz ne ho u bytku poc tu uz ivatelu. Toto mohlo by t odstrane no, az kdyz byl vyvinut syste m tzv. transmodulace satelitnı frekvence se pr eme nı na multiplex DVB-T. Toto zar ıźenı bylo v 1Q 2013 nainstalova no na HS. Za plne ho provozu s pla novany mi a na hodny mi vy padky to chte lo i trpe livost na strane uz ivatelu. Tato technologie (investice cca 300 tis. Kc ) cıĺene umoz nila vybudovat exkluzivnı syste m kabelove televize. V souc asnosti na rozvodu kabelove televize Nepomuk jsou provozova ny dve plnohodnotne distribuce. 1. Analogova 17 kana lu (digitalizova no starou technologiı ) 2. Digita lnı 37 kana lu Exkluzivita digita lnı distribuce spoc ı va v tom, z e uz ivatel pr ijıḿa kana lovy rastr multiplexu (21. az 32.), ktery mu z e rozboc ovac em pouz ı t pro vıće TV pr ıśtroju pr i pouz itı set-top boxu, respektive DVB-T tuneru. Tento unika tnı syste m zohledn uje moz nosti vs ech uz ivatelu (technologicke i financ nı ). Perspektiva tohoto syste mu je ove r ena i kvalitnıḿ pr enosem HD signa lu. Toto jsou informace pro pr ehodnocenı vztahu ke kabelove televizi v Nepomuku, jak pro ty, kter ı ji uz ı vajı, tak i pro ty, kter ı by ji mohli uz ı vat. Pro vas i informovanost, na odborne m semina r i C TU bylo r ec eno, z e DVB-Tsyste m nenı perspektivnı, lze i pr es velke realizac nı na klady pr edpokla dat v budoucnu ukonc enı tohoto syste mu. U satelitnı ho syste mu bude zr ejme snaha odejı t od G7 (Skylink), protoz e jejich za sahy nelze pr edvı dat, natoz regulovat (poplatky, zme ny programu a zme ny parametru ). Pra ve zme na parametru a zme na programu satelitnı distribuce v u noru 2014 vedla k nepr ı jemne mu pr elaďova nı na hlavnı stanici a take na strane uz ivatelu. Proble m nastal hlavne u HD kana lu,ste mito komplikacemi se poty kaly vs echny kabelove televize nas eho typu (transmodulace), kdy spolec nost G7 nerespektovala pouz ı vany SW tohoto zar ıźenı. Toto vnucene pr elaďova nı zpu sobilo, z e pro zachova nı programove skladby bylo nutne nakoupit a nainstalovat dals ı 32. kana l. Zme ny frekvencı zpu sobilo, z e na tr ech kana lech ma me pouze po jednom programu, coz je velmi neefektivnı. V pr ıś tıḿ c la nku budou r es eny poruchy, vy skyt a zpu sob jejich odstran ova nı. Jaroslav Jíra Současná programová nabídka Digitální distribuce: K 21: C T1,C T2,C T SPORT K 22: PRIMA, C T 24, NOE TV, C T: D/C T: ART K 23: NOVA SPORT, FANDA, NOVA CINEMA K 24: PRIMA COOL, NOVA, PRIMA ZOOM, PRIMA LOVE, TV REGINA K 25: FILM+CZ K 26: STV 1, STV 2, TA 3, DAJTO K 27: LEO TV, TELKA, SMI CHOV, CS FILM/CS MINI K 28: NOVA HD, PRIMA HD, C T SPORT HD K 29: REBEL, TV BARRANDOV, RELAX, S LA GR TV K 30: DISCOVERY, ANIMAL PLANET, NIKA TV, ZAK TV K 31: JIM JAM HD K 32: FISHING AND HUNTING Analogová distribuce: E 5: NIKA TV E 7:C T1 E 8:C T2 E 11: PRIMA E 12: NOVA S 14: O C KO S 16: C T24 S 17: C T SPORT S 19: NOE TV S 21: ARD S 22: ZDF S 23: VIVA S 24: SPORT 1 S 25: EUROSPORT S 26: CNN S 30: NICKELODEON S 38: S LA GR TV

12 12 KULTURA 5/2014 MAS sv. Jana Nepomuckého & N.O.S. Nepomucký ornitologický spolek & Český svaz včelařů, ZO Nepomuk va s srdec ne zvou na akci realizovanou v ra mci projektu Renesance venkovske ho ovocna r stvı na otevření pokusného a ukázkového sadu v Tojicích. Kdy: neděle 4. května 2014, sraz v 8.00 hod., předpokládaný konec kolem12.00 hod. Kde: sraz v Tojicích u kapličky na návsi Přibližný program: Pr edstavenı projektu Renesance venkovske ho ovocna r stvı, rannı vycha zka z Tojic k sadu (cca 2 km), povı da nı o tom, co zrovna slys ıḿe v jarnı krajine za pta ky, vc etne uka zek jejich odchytu a krouz kova nı, otevr enı a exkurze do sadu, povı da nı o vc ela ch, jejich du lez itosti a o tom, co musı vc elar be hem roku pr ipra ci se vc elami zvla dnout atd Kontakt: Kulturnı a informac nı centrum Nepomuk zve na pr edna s ku Vím, kým jsem, a znám své cíle ve čtvrtek v hod. rodný dům A. Němejce Pr ijme te pozva nı na cestu hleda nı vlastnı vy jimec nosti a vlastnıćh kvalit. Tato pr edna s ka bude zahrnovat i bliz s ı informace o projektu Hubnutí trvalé rozhodnutí, ktery vysve tluje souvislosti nas eho smy s lenı s nas ı te lesnou va hou a zdravıḿ. Pr edna s ku povede Lucie Biedermann Doležalová, lektorka seberozvojovy ch semina r u, automaticke ho psanı, automaticke kresby, modera torka duchovnı ho por adu Ostrov pokladu na Tip ra diu. Vstupné dobrovolné Pr ijďte se pobavit na staroc eske ma je do Z inkov foto M. Demela Nemáte ještě program na sobotní odpoledne 10. května? Zajeďte si do Žinkov a určitě nebudete litovat. Již po deváté tam totiž proběhnou tradiční oslavy staročeských májů. Tuto akci si vzali pod patrona t c lenove mıśtnı ho sboru dobrovolny ch hasic u jiz v roce 2006 a po dlouholete odmlce (jedny z poslednıćh ma ju se konaly na na dvor ı z inkovske ho za mku, kdy tam jes te fungovala zotavovna ROH) se jim podar ilo staroc eske ma je oz ivit. Po ne kolika u spe s ny ch letech, kdy krojovana chasa v c ele s rychta r em a Kecalem obcha zela me stys s pozva nıḿ navec ernı za bavu, se vloni hasic i rozhodli pro radika lnı zme nu a pr esunuli ma jove oslavy na na me stı. Znamenalo to sice dlouhou a pec livou pr ı pravu doprovodne ho programu, ale ohlas diva ku byl obrovsky. Proto i letos hasic i pr icha zejı spozva nı m nama jove odpoledne, pr i ktere m se rozhodne nebudete nudit. Program zac ıńa ve 14. hodin a te s it se mu z ete na tradic nı c eskou besedu, kterou zatanc ı krojovana chasa, pa smo lidovy ch (i nelidovy ch) tanec ku vpoda nı de vc at z mıśtnı za kladnı s koly a samozr ejme ine co pro zasma nı v poda nı nas ich hasic u a jejich hostu. Jenom na znakem hasic i kvu li ma ju m zaloz ili baletnı soubor, ktery se pr edstavı su ryvky jednoho z nejzna mne js ı ch sve tovy ch baletu, pozvali popula rnı c eskou zpe vac ku, ktera zazpı va nejslavne js ı hity ze sve ho repertoa ru, a pilne se cvic ı vjıźde na koni, aby zvla dli na stup hasic ske stra z e. Pozva nı pr ijal dokonce i Akademicky soubor pıśnı a tancu Ruske arma dy A. V. Alexandrova (lidove zvany Alexandrovci), ktery ve spolupra ci s nas imi hasic i pr ipravil vy be r svy ch nejpopula rne js ıćh pıśnı, a to nejen pro zpe v, ale i tanec, pantomimu a hlavne pro pobavenı vs ech. Pr ipraveno je i bohate obc erstvenı, mu z ete se zapojit do draz by ma je a samozr ejme svobodne dı vky mohou soute z it o titul Kra lovny ma ju. V 18. hodin odpolednı program plynule pr ejde ve vec ernı za bavu, pr i ktere va m k tanci i poslechu zahraje Pos umavska muzika. Tak co, uz vı te, co budete de lat v sobotu 10. kve tna? Hana Boublíková

13 5/2014 INZERCE 13 Ukázka z knihy Sladké mámení INZERTNÍ ČLÁNEK Listy Zelene ho stromu NEPOMUCKÉ SVATOJÁNSKÉ POUŤOVÉ KOLÁČE DLE HELENY SEDLÁČKOVÉ Na těsto potřebujeme: 1 kg výběrové polohrubé mouky, 32 dkg másla, 30 dkg cukru, sáček vanilkového cukru, 4 dcl smetany, kůru z citronu, 8 vajec, 10 dkg droždí, sůl, trochu rumu Nejprve utr eme ma slo s cukrem a postupne pr ida va me z loutky. Do nabyte hmoty pr ida me kva sek pr ipraveny zdroz dı, ne kolika lz ic mouky, trochy cukru a vlaz ne smetany. Postupne pr ida me mouku, rum, osolıḿe a vlijeme zbylou smetanu. Te sto velmi dobr e propracujeme. Jeho povrch posypeme moukou, pr ikryjeme ute rkou a necha me na teple m mı ste vykynout. Vykynute te sto rozde lıḿe na cca stejny ch dıĺu.pr ipravene pec ıćı papı ry pomastı me, na nich zakulacene bocha nky rozva lıḿe a ope t necha me kynout. Vymac kane okraje potr eme rozs lehany m vajıć kem. A podle zvyku zdobıḿe pr ipraveny mi na plne mi. Zdobı me rozinkami, nebo brusinkami a kra jeny mi mandlemi. Pec eme v rozpa lene troube. Jes te horke pocukrujeme c i pokapeme rozpus te ny m ma slem a rumem. Tenhle zvyk, horke kola c e pokapat s lehac kou s rumem c i rozpus te ny m ma slem s rumem nebo potr ı t rozpus te ny m ma slem s cukrem aby kola c e byly dlouho c erstve, je stejny u chodsky ch kola c u, nepomucky ch i pr es ticky ch. Byl pozdní večer, první máj. Večerní máj, byl lásky čas, c etl si S vejk nahlas v posteli, protoz e ho zase bolela kolena. To uz pro me nejni, pane S vejk, podotkla panı Mu llerova,ktera zrovna poklıźela S vejkovu almaru. To buďte ra da, vono to s nima v te hle ba sni nedopadne dobr e. A dost moz na kvu li tomuhle dıĺu nejsou v kve tnu z a dny veselky. To aby hostins tı vodjeli na vakace, kdyz kvu li tomu Ma chovi nemajı co na pra ci, podotkla posluhovac ka. Jo hospodsky, neme jte strach, voni v kve tnu lidi hodne rajzujou a s pacıŕujou se, takz e hospody a restaurace majı ks eft ohromnej, zvla s ťtyse zahra dkou. Zna m jednu v Nepomuku na na me stı U Zelene ho stromu a divil bych se, kdyby v kve tnu neme li furt plno. A me lpravdu S vejk restaurant a hotel U Zelene ho stromu v Nepomuku pro va s vkve tnu pr ipravil novy jı delnı lıśtek. Na Nepomuckou pouť jiz tradic ne postavı gril s vy c epem na terase pr ed hotelem. Pro de ti bude v sobotu 17. kve tna od hodin v Pivovarske m dvor e hotelu na vıćeu c elove m hr is ti probı hat sportovnı kla nı, fotba lek nebo str elba na kos akaz dy maly sportovec bude odme ne n. Na sobotu od hodin ve spolec enske m sa le hotelu jsme pro ostatnı pr ipravili ve spolupra ci s nepomuckou radnicı vystoupenı Plzen ske ho MLSu s programem Ma j, hraj, muziko, hraj! Vstupne je volne. Budete se moci obc erstvit nejen na sa le ale i v nove stodole ve dvor e hotelu. Ochutna te prasa tko z grilu, ktere se bude ope kat tamte z. Po lon sky ch u spe s ıćh va m v kve tnu ope t pr ipravıḿe sezo nnı jı delnı lıśtek. A protoz e jec as chr estu, budou speciality z te to kr ehke a chutne jarnı zeleniny c eske produkce pr ipravova ny s hove zıḿ masem v bio kvalite ze Sochorovy farmy v Z elezne mu jezde. (jn) LASTOMÍR: ZEMPLÍNSKE FÁNKY Poc as rodinny ch osla v ako boli svadby c i krstiny a sviatkov gazdinky na Zemplıńe nepripravovali zloz ite za kusky s mastny mi plnkami, ako je zvykom v su c asnosti. Najc astejs ie to boli sladke fa nky, nena roc ne na suroviny, no pritom obľu bene medzi deťmi i dospely mi. Nasleduju ci recept sme zıśkali v obci Lastomıŕ. Suroviny: 300 gramov polohrubej múky, 20 gramov droždia, 50 gramov margarínu, dva žľtky, 30 gramov cukru, lyžicu rumu, soľ, kyslú smotanu alebo mlieko, masť na vyprážanie Zmies ame droz die s cukrom, prisypeme mu ku, prida me z ľtky, s tipku soli, rum, margarıń, smotanu alebo mlieko. Zuvedeny ch surovı n vypracujeme tuhs ie cesto, ktore necha me posta ť. Stac ı asi polhodina. Potom ho vyvaľka me na pla t hruby asi pol centimetra. Pla t pokra jame na obdl z niky, ktore v strede narez eme. Jeden roh pla tu pretiahneme cez narezany otvor. Fa nky vypra z ame v horu cej masti, ky m nie su zlatiste. Vyberieme a na za ver posypeme vanilkovy m cukrom. Publikaci plnou receptů z plzeňského a košického kraje lze zakoupit v informačních centrech Nepomuk a Spálené Poříčí za cenu 29 Kč.

14 14 ZPRÁVY 5/2014 PODPORA TECHNICKE HO VZDE LA VA NI NA NEPOMUCKU Me sto Nepomuk nava zalo na iniciativu Plzen ske ho kraje, Hospoda r ske komoryvplzen ske m kraji a Komise pro podporu technicke ho vzde la va nı Plzen ske ho kraje a uspor a dalo ve str edu 26. br ezna 2014 setka nı u kulate ho stolu v zasedacı mıśtnosti Me stske ho u r adu v Nepomuku. Na toto setka nı byli pr izva ni r editele a vy chovnı poradci u plny ch za kladnı ch s kol ve spra vnı m obvodu Obce s rozs ı r enou pu sobnostı Nepomuk, r editele str ednı ch s kol z Oselec, Horaz ďovic a Klatov, zame r eny ch mj. na uc ebnı obory, da le pracovnı ci U r adu pra ce Plzen -jih, za stupci Hospoda r ske komory v Plzen ske m kraji a Komise pro podporu technicke ho vzde la va nı Plzen ske ho kraje a firmy pu sobıćı v Nepomuku a okolı. Jako hoste se u c astnili za me sto Nepomuk starosta Va clav Kova r, mı stostarostka Alena Marus incova ada le pr edstavitele s kolstvı z obcı s rozs ıŕ enou pu sobnostı Pr es tice, Blovice, Stod a Nepomuk. Hlavnıḿ cıĺem setka nı bylo podpor it za jem o technicke vzde la va nı na za kladnıćh s kola ch, jejich propojenı na str ednı s koly s uc ebnıḿi obory a v neposlednı r ade zıśka nı informacı a kontaktu na firmy, u ktery ch by mohli mı t uc ni zajis te nu praxi a najı t v budoucnu pr ıṕadne i zame stna nı, c ıḿz by se zabra nilo odlivu r emeslne zruc ny ch lidı z nepomucke ho regionu. Za kladnı astr ednı s koly majı ke spolupra ci u spe s ne nakroc enovra mci programu Podpora technicke ho a pr ıŕodove dne ho vzde la va nı v Plzen ske m kraji. V prvnı c a sti spolec ne ho odpoledne dostali proto slovo r editele a vy chovnı poradci ZS Nepomuk, ZS Kasejovice, ZS a MS Z inkovy, SS Oselce, SS Horaz ďovice a SPS Klatovy, kter ı sezna mili pr ı tomne se svy mi aktivitami a vza jemnou spolupracı,aťuz se jedna oru zne krouz ky s technicky m zame r enı m, c i oexkurze z a ku II. stupne za kladnı ch s kol na str ednı ch s kola ch nebo o u c ast na rukode lne soute z i R emeslo ma zlate dno, jejıź snahou je co nejvıće prosadit r emeslne obory mezi z a ky za kladnıćh a str ednıćh s kol. Od letos nı ho roku za kladnı s koly take mohou formou exkurzı navs tı vit mı stnı firmy. Kontakt s praxı a r emeslem tak poskytne de tem neocenitelnou zkus enost pr i jejich dals ı m profesnı m rozhodova nı. V na sledujıćı c a sti vystoupili r editele,za stupci a jednatele jednotlivy ch firem: Kuvag, spol. s.r.o., Klaus Timber a.s., Kovo- Holub Nepomuk, s.r.o., S u s V+M, spol. s.r.o., Elitex Nepomuk a.s., Jan Ponde lı k pekar stvı acukra r stvı Dvorec, s.r.o. Ne ktere z firem jiz se s kolami spolupracujı a umoz n ujı jim na vs te vy provozu. Za stupci zame stnavatelu sezna mili pr ı tomne stıḿ, co se u nich vyra bı akter ı pracovnıći z r ad uc n u by u nich mohli najı t uplatne nı. Firmy na Nepomucku majı trvaly za jem o s ikovne absolventy zejme na v oborech obra be c kovu, za mec nı k, sva r ec. Za stupci firem vs ak upozorn ovali na proble m nespolehlivosti uc n u, nechuť mlady ch k pra ci a k pravidelne docha zce do zame stna nı. Osvojenı za kladnıćh pracovnıćh na vyku pak u absolventu s kol trva me sı ce az roky, coz je pro zame stnavatele nerentabilnı. Da le byla konstatova na absence jazykovy ch znalostı nutny ch napr ıḱlad pro pra ci v mater sky ch za vodech v zahranic ı. Jako druhy proble m kr es enı zde byla diskutova na chybe jıćı resp. nevyhovujıćı dopravnı obsluz nost do Klatov a Oselec tak, aby to de tem z Nepomucka umoz nilo studium na tame js ıćh str ednıćh s kola ch. V te to oblasti jsou pla novana dals ı jedna nı na u rovni okresu a kraje. Tr etıḿ za vaz ny m proble mem je u roven rekvalifikacı.z u st za stupcu ne kolika firem zazne la pr ipomı nka, z e rekvalifikovanı pracovnıći nejsou ve ve ts ine pr ıṕadu pouz itelnı, jednak proto, z e r adu r emeslny ch profesı nelze v kra tke m kurzu r a dne nauc it, jednak i pro nedostatec nou docha zku do rekvalifikac nıćh kurzu.na toto te ma volne nava zala Anna Kadlec Valentova,r editelka U r adu pra ce Plzen -jih, ktera se snaz ila zpu sob prova de nı a financova nı rekvalifikace blıź e osve tlit, ale de facto to z a dne vysve tlenı nikomu z pr ı tomny ch nepr ineslo. Da le sezna mila u c astnı ky kulate ho stolu se stavem nezame stnanosti v oblasti Nepomucka a take s poz adavky na r emeslne kvalifikovane pozice z pohledu u r adu pra ce. Vposlednı m bloku si vzala slovo Dagmar Divis ova, za stupce Komise pro podporu technicke ho vzde la va nı Plzen ske ho kraje a Jana Holec kova za Hospoda r skou komoru vplzen ske m kraji.dagmardivis ova zvy raznila obecne postr ehyzeza kladnı ch s kol ty kajı cı se technicke ho a manua lnı ho zame r enı u za kladnı ho vzde la va nı, napr. zar azenı dı len, pe stebnı ch pracı do vy uky, da le zmı nila u roven oboru sluz eb v regionu a dotkla se i dopravnı obsluz nosti, o ktere mluvili jiz pr edes lı pr edstavitele s kol a firem. Jana Holec kova zdu raznila zachova nı technicky a manua lne zruc ny ch pracovnıćh sil v regionu, zabra ne nı jejich odlivu do ve ts ıćh me st, coz souvisı pra ve s jejich podchycenıḿ jiz na za kladnıćh s kola ch a hlavne pr esve dc enıḿ rodic u,z e r emeslo ma zlate dno a je stejne dobre pro jejich dı te jako str ednı s kola s maturitou. V za ve ru byly promı tnuty snıḿky z ru zny ch akcı konany ch vra mci programu zame r eny ch na podporu technicke ho vzde la va nı, kde jsme mimo jine mohli zhle dnout i u spe s nou ZS a MS Z inkovy v programu R emeslo ma zlate dno. Tento druh setka nı byl na Nepomucku prvnı vlas tovkou. Ve r ı me, z e pr ineslo alespon ne jaky poznatek, kontakt, moz nost spolupra ce nebo podne t k dals ıḿ setka nıḿ jak pro s koly, tak i firmy a zame stnavatele v te to oblasti. (jhbc)

15 5/2014 SPORT VIII. roc nıḱ Jarnı ho turnaje v judu V sobotu 22. br ezna jsme uspor a dali ve sportovnı hale v Nepomuku jiz VIII. roc nıḱ Jarnı ho turnaje v judu mla ďat, mlads ıćh z a ku az a kyn, stars ıćh z a ku az a kyn, dorostu a muz u. Turnaje se zu c astnilo celkem 183 za vodnıḱu z Bude jovicke ho, Karlovarske ho, Str edoc eske ho, U stecke ho, Plzen ske ho kraje a Prahy. Turnaj je velice kladne hodnocen u za vodnıḱu a trene ru, a proto je na s turnaj dlouhodobe nejve ts ıḿ judisticky m turnajem v Plzen ske m kraji. Ve velmi silne konkurenci zıśkalo nas ich 10 mlady ch judistu tato umıśte nı : Kategorie: Kotě: -21,2 kg 3. mıśto Va clav Blovsky -25,7 kg 3. mıśto Jaroslav Vacek Mládě: -29,4 kg 3. mıśto Patrik Mas ek -29,4 kg 2. mıśto Jan Pes ek -31,6 kg 4. mıśto Pavel Vane c ek Ml. žák: -40 kg 4. mıśto S a rka Dvor a c kova +66 kg 1. mıśto Josef Vacek -60 kg 1. mıśto Adam Voka c St. žák: -66 kg 3. mıśto Vı t Dvor a c ek +66 kg 4. mıśto Josef Vacek Dorost: -56 kg 2. mıśto Patrik Vane c ek Velky dıḱ patr ı me stu Nepomuk a sponzoru m (AUTORIV, Jan Ponde lıḱ Pekar stvı a cukra r stvı, MULTIMEDIA ACTIVITY, OBRETA, Roman Bla ha) a vs em, kter ı na m pomohli s organizacı turnaje. Za u spe s nou reprezentaci nas eho oddıĺu a me sta de kujı trene r i. Za oddíl JUDO Josef Jiránek Trénujeme ÚTERÝ a ČTVRTEK od hod do hod v tělocvičně ve Dvorci mezi pekárnou a Elitexem. 15 Foto Jaromír Dvořáček U spe chy mlady ch s achistu z Nepomuku Gratulujeme druz stvu mlady ch s achistu,kter ı reprezentujı Za kladnı s kolu Nepomuk ite lovy chovnou jednotu Slavoj Dvorec, k u spe chu m dosaz eny m v soute z ıćh jednotlivcu i druz stev. V krajske mpr eboru za kladnıćh s kol hrane m v Plzni obsadilo druz stvo ZS Nepomuk z a ku tr ı dy ve sloz enı Frantis ek Krumpholc, Petr Flajs man, Marus ka Krumpholcova, David Fiala a Rosťa Vitıḱ vynikajıćı druhe mıśto a tıḿ si zajistili postup do republikove ho kola ve Vys kove na Morave. Druz stvo z a ku tr ı dy ve sloz enı Luka s Kas par, Pavel Flajs man, Dan Ba rta a Milan C erny patr ilo k nejmlads ıḿ druz stvu mvesve kategorii a obsadilo v pr eboru pe kne pa te mıśto. V krajske m pr eboru s achovy ch oddıĺu konane m v Domaz licıćh se druz stvo nas ich s achistu SlavojeDvorecvesloz enı Jakub Sedla k, Luka s Kas par, Pavel Flajs man, Petr Flajs man, Frantis ek Krumpholc a Marus ka Krumpholcova umıśtilo na druhe m mıśte s minima lnıḿ odstupem za vı te zem a v nabite konkurenci 14 ty mu jim jen te sne unikl postup do republikove ho kola. Chlapci a de vc ata, pokud i vy ma te chuť pr ijı t mezi na s, scha zıḿe se vz dyvpa tek od 14 do 16 hodin v klubovne ve sportovnı hale me sta Nepomuk. V pr ıṕade trvalejs ı ho za jmu je moz ne vyuz ı t i s achove ho trene ra z Plzne, ktery do Nepomuka dojıź dı a vydatne na m poma ha k dosaz enı te chto u spe chu. Šachový klub Slavoj Dvorec

16 16 KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis 5/2014 květen 2014 NEPOMUK do Pavel Toufar: Dřevěná plastika, Eva Brázdová Toufarová: Olejomalba, Emi de Graeve: Tapiserie,vy stava, Mala galerie Nepomuk S perníkem turistickým chodníkem, turisticky pochod koncert skupiny Pohoda, hod., Sokolovna Nepomuk, vstup 100 Kc Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Nepomuk, hod., Zelenohorska pos ta, vy stava potrva do Farmářský trh, hod., na me stı A. Ne mejce Když se sejdem zpı vana, hod., Sokolovna Nepomuk Vernisa z vy stavy Černí baroni se vracejí, hod., vy stava potrva do , Mala galerie Nepomuk. Souc a stı vernisa z e bude zajıḿava přednáška o životě a díle Jiřího Wintera Neprakty, pr edna s ı panı Pavlatova, na vernisa z i moz nost koupe knih M. S vandrlıḱa s ilustracemi Jir ı ho Neprakty Poker Tournament, hod., Sokolovna Nepomuk Předpouťová diskotéka Fajnparty.cz, hod., Sokolovna Nepomuk, vstup 40 Kc Tradiční svatojánská pouť Pouť v UNIBRICKU, od hod. v area lu stavebnin UNIBRICK, de tske atrakce a z iva kapela ORION cely den az do rannıćh hodin, vstup ZDARMA Pouťová zábava, hod., Sokolovna Nepomuk, hraje Minimax, vstup 80 Kc, por a da SDH Nepomuk Staročeské řemeslné a selské trhy, doprovodny program tradic nı nepomucke pouti, Zelenohorska pos ta Kabaret Kajbar, kabaretnı estra da, hod., Zelenohorska pos ta O Červené karkulce, poha dka, hod., Teatr Rajdo, Zelenohorska pos ta pr edna s ka Vím, kým jsem, a znám své cíle, pr edna s ı Lucie Biedermann Dolez alova, hod., rodny du ma. Ne mejce Zájezd do Národního divadla v Praze na představení Cyrano z Bergeracu Výstava kosatců, pr ıśtupna po oba dva dny hod., vystavuje Pavel Nova k, stodola rodne ho domu A. Ne mejce Poker Tournament finále, hod., Sokolovna Nepomuk Dětský den, hod., tanec nı za bava hod., fotbalove hr is te Dvorec Na co se můžete těšit v červnu: Náš vůz dýl nečeká, hudebnı vystoupenı Stanislava C ervenky a Lucie Cihla r ove, hod, rodny du ma.ne mejce Farmářský trh, hod., na me stı A. Ne mejce Nefestík, hudebnı, divadelnı a filmovy festiva lek Oslavy 870 let Nepomuka Timbersports show, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk Koncert Petry Janů se skupinou Golem, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk Historické slavnosti, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk Vystoupení skupiny KT band, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk Videomapping, hod., na m. A. Ne mejce, Nepomuk Fotbalový zápas Amfora & Nepomuk, hod., fotbalove hr is te Nepomuk NEPOMUCKO Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích Do Výstava Blovice v letopisech Otevr eno u t pa od 9.00 do hod., za mek Hradis te Žinkovy Staročeské máje, hod. kulturnı program na na me stı, hod. tanec nı za bava na na me stı, hraje Pos umavska muzika, por a da SDH Z inkovy Chanovice Pouť v Defurových Lažanech, tradic nı sva tec nı vıḱend Mistrovství ČR dle FCI, sportovnı kynologicka soute z, vyluc ovacı za vod pro mistrovstvı sve ta, sportovnı area l Chanovice, por a da Kynologicky klub Defurovy Laz any Memoriál Pepi Kubaně v nohejbale, od 9.00 hod., nohejbalovy turnaj neregistrovany ch hra c u v Dobroticıćh, por a da SDH Dobrotice Týden rukodělných seminářů s Mgr. Ivanou Sieberovou, pr ihla s ky u Mgr. Lega tove tel , por a da Vlastive dne muzeum v Klatovech, VS REGIO, Panora ma a Obec Chanovice Slavnosti a poutě ve farnostech Vojovice, So kaple sv. Jana Nepomucke ho, hod., poutnı bohosluz ba slova Kovčín u Myslíva, Ne kaple sv. Jana Nepomucke ho, hod., poutnı bohosluz ba slova Nepomuk, Svatojánská pouť, poutnı kostel sv. Jana (nove na v 8.00 hod.); So hod. poutnı ms e sv.; Ne 9.00, hod. poutnı ms esv., hod. sva tostne poz ehna nı Nehodív u Myslíva, Ne kaple sv. Jana Nepomucke ho, hod., poutnı bohosluz ba slova AUTO-MOTO ANTIK & SBĚRATELSKÁ BURZA LETIŠTĚ TCHOŘOVICE U BLATNÉ Vs eobecna burza por a dana na letis ti Tchor ovice u Blatne. Zpevne na plocha o rozloze m². Termıńy v roce 2014: , , , a Pr ijďte prodat, co va m doma pr eby va, nebo koupit, co jes te nema te. Zva ni jsou te z numismatici, filateliste, sbe ratele odznaku, pohlednic a jinı Na burze probe hne vy kup katalyza toru za vy hodne ceny. Prodejci mohou pr ijet jiz v pa tek! Obc erstvenı a toalety zajis te ny. Srdec ne zvou por adatele! Vıće na: , Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

17 5/2014 ZE ŠKOL 17 Základní škola Nepomuk Mimořádný úspěch v krajské soutěži Ve c tvrtek 27. br ezna 2014 probe hlo v Plzni krajske kolo De jepisne olympia dy, ktere ho se zu c astnilo 28 nejleps ıćh z a ku z kol okresnıćh. Te matem letos nı ho roc nıḱu je Me sto v prome na ch c asu. Sami c lenove poroty hodnotili zadane u koly jako velmi na roc ne. Ma me velkou radost, z e v konkurenci te ch nejleps ı ch zvı te zila z a kyne nas ı s koly Hana Vincourova (9. A), ktera bude reprezentovat Za padoc esky kraj v celosta tnıḿ kole v Ostrave. Dne 28. br ezna 2014 uplynulo100 let od narozenı jednoho z nejzna me js ıćh a nejorigina lne js ıćh c esky ch spisovatelu Bohumila Hrabala. Divadlo Alfa pr ipravilo pra ve k tomuto vy roc ı premie ru hry podle Hrabalovy knihy Ostr e sledovane vlaky, jejıź filmova podoba rez ise ra Jir ı ho Menzela zıśkala v roce 1966 Oskara. Vyuz ilijsmemoz nosti pr iblı z it tohoto mimor a dne ho autora z a ku mdeva ty ch roc nıḱu a 26. br ezna jsme v Alfe zhle dli pr edpremie ru pr edstavenı. Nikdo rozhodne nelitoval. Z a ci velmi kladne hodnotili nejen samotny pr ı be hasve ra zny humor, ale take na paditou sce nu a pr edevs ıḿ herecke vy kony. Václava Janoušková Pochvala patr ı take Denisu Nove mu (12. mı sto) a Karolı ne Prchalove (17. mıśto). Vs ichni tr i z a ci dostali za roven moz nost zu c astnit se letnı ho kempu pro talentovane de ti, ktery je por a da n Plzen sky m krajem v ra mci programu Podpora talentu. Jes te jednou gratulujeme a drz ıḿe palce do celosta tnı ho kola. Václava Janoušková Žáci devátých ročníků na předpremiéře v Divadle Alfa Dětský domov Nepomuk Komedie - Don Quijote de la Ancha Fotoarchiv Divadla Alfa Foto Jaroslava Holá Dne 24. března 2014 se uskutečnilo pro děti a zaměstnance z DD Nepomuk v Sokolovně Nepomuk divadelní představení komedie Don Quijote de la Ancha Představení, které prodlužuje život. Jednalo se o didaktickou klauniádu v režii Bolka Polívky. V představení vystoupil světový chůdoherec Lennoire Montaine. Na představení jsme si dovolili pozvat i nepomuckou veřejnost. Představení se nám líbilo, některé děti si dokonce zahrály společně s herci na jevišti. Jaroslava Holá

18 18 TÉMA 5/2014 Jóga 5. díl Co je to Astéja? Tr etı pravidlo Jamy se nazy va Astéja a obvykle se pr ekla da jako nepřivlastňování nebo nekradení. V du sledku usiluje o dosaz enı stavu dokonalé poctivosti (či správnosti). Mezi deseti pravidly Jamy a Nijamy jsou Aste ja (poctivost) a Aparigraha (nehromade nı ) te mi, ktere se pr ı mo ty kajı hmotny ch aspektu z ivota. Vıḿe, z e vc ase v ne mz nynı z ijeme, patr ı mezi hlavnı pr eka z ky, ktere na s mohou sve st z jo gove cesty, pr eka z ky hmotne povahy. Proto ne jen jogıń, ale kaz dy c love k byme l neusta le usilovat o dokonale dodrz ova nı Aste jy. Naproti tomu nedodrz ova nı m Aste jy (touhy zı ska vat) vyvola va stavy nekontrolovane chtivosti, chamtivosti, touz ıḿe vlastnit vs eho co nejvıć. Proto manipulujeme se skutec nostı, vykla da me ji po sve m lidem, ktere pro svoji ve c chceme zıśkat. Jsme ochotni s te z ky m srdcem ne co obe tovat, s vidinou, z e mnohem vıćzıśka me pro sebe. Vede lidi k aktivite,az bruta lnı, sebeznic ujı cı. Namlouva me si, z e tode la me pro druhe, ale nenı tomu tak. Nedostatek Aste jy vede lidi k domy s livosti, az aroganci. C love k ztra cı vlastnı objektivnı pohled sa m na sebe, jaky m skutec ne je. Ty ka se nejen c inu, ale i mys lenek, na s samotny ch. Toto jogıńske pravidlo na m napoma ha vkaz dodennıḿ z ivote r es it bezpoc et dilemat, ktera se ty kajı nakla da nı s hmotny mi prostr edky, a poma ha na m nezabr ednout do iluze bohatstvı. Odpoutanost od majetku neznamená nouzi Kaz dy ma pra vo na na lez itou odme nu za svoji poctivou pra ci. Lide,kter ı dosa hli nejve ts ı ho u spe chu na hmotne a financ nı u rovni napr. v podnika nı apod. c asto patr ı mezi nejme ne poctive a pra ve nedostatek Aste jy je tıḿ, na c em postavili svu j majetek. Ano, mu z e tomu by t tak, ne ktery m se podar ilo takto zıśkat obrovske majetky, ale na duchovnı ceste by neme li nejmens ı s anci a ke sve mu majetku jsou pr ipouta ni. Pro jogıńy by naproti tomu hromade nı vlastnictvı neme lo by t jejich za jmem (coz je rozvinuto v pravidle Aparigraha, nehromade nı, neulpı va nı ), ale bylo by jiste nepr irozene, aby na hmotne u rovni z ili ve stavu nouze. Cı lem nenı zı ska vat za cenu sebeznic enı, ale zaujmout zdravy postoj k majetku. Upr edchozı ch pravidel Jamy, Ahimsy a Sa tjy, jsme si povs imli, z e odstran uje z lidske bytosti urc ity za kladnı niz s ı postoj. Nedodrz ova nıḿ Ahimsy (neubliz ova nı ) je r ec o agresivite ve vs ech jejıćh podoba ch. V pr ıṕade nedodrz ova nı Sa tjy (pravdivosti) se jedna o lez. Pro Aste ju (nepr ivlastn ova nı ) je niz s ı m negativnı m stavem,za vist. Za vist je velice nic ivy charakterovy rys, ktery v poslednı instanci odra z ı velice malou vıŕu v to, z e Bu h je spravedlivy a da va kaz de mu c love ku pr esne to, co si zaslouz ı. Je du lez ite pochopit fakt, z e financ nı a bankovnı syste m ve skutec nosti pr edstavuje nesmıŕne nebezpec nou past. Vyuz ı va lidskou za vist a lakotu a pr iva dı je do sluz by skryty ch sil prostr ednictvıḿ ru zny ch syste mu kont, pu jc ek, apod. Tyto pu jc ky umoz n ujı, aby si c love k, jez nema moz nost vlastnit napr. luxusnı byt, si takovy byt koupil na pu jc ku (spla tky jsou take formou pu jc ky). Touhou po majetku ztra cı schopnost zdrave ho rozumu a je takto vtaz en do financ ne -bankovnı ho soukolı, a zr ı dkakdy se mu podar ı vyprostit se a vede potom cely z ivot prakticky zotroc en pene zi. Měj radost z radosti toho, kdo je vedle tebe Za vist zpu sobuje disharmonii ve vtazıćh. Svıŕa vas e srdce a zpu sobuje dus evnı i fyzickou bolest. Je tr eba cıĺene rozvinout spra vny pohled na lidi, pochopit skutec nost, z e si nepochybne zaslouz ı vs e co majı. Pe stujte vu c i lidem pr a telskost a pr ejıćnost. Budete-li ve novat c as a ves kerou energii pouze zıśka nı majetku, zajiste jej docıĺı te. Ale pozor, zıśka te pouze majetek. Budete postra dat pr a telstvı, s nıḿ spojenou pomoc pr a tel v nouzi. Ten, kdo ve nuje svojı pozornost jen tomu, aby hodne me l, v nes te stı se mu z e obracet zase jen ke sve mu majetku. Pomoc pr ı tele si nekoupı te. Ta za penıźe nenı.tu mu z ete zıśkat zase jen tıḿ, z e budete nablıźku, az bude ne kdo potr ebovat vas i pomoc. Budeme-li pevne uplatn ovat tuto jednoduchou radu, pochopı te proc a jaky m zpu sobem na m dokonale prova de na Aste ja umoz n uje vytus it vrozene vlohy lidı, s nimiz pr icha zıḿe do kontaktu. Radovat se z ostatnıćh, jejich u spe chu a dosaz enı, je z tohoto hlediska u c inny m zpu sobem jak pr emoci za vist. Paralelne vs ak je tr eba rozvinout schopnost spra vne (poctive ) jednat pro zıśka nı ve cı, ktere jsou pro na s nezbytne a po ktery ch touz ıḿe. Pokud si ne co opravdu zaslouz ıḿe, obdaruje na ssa mz ivot. Co je tvé NENÍ i mé Postoj ra zu co je tve je i me je pr estoupenıḿ Aste jy. Pokud ma me z ıźen a napijeme se z la hve s vodou, kterou sice ma me po ruce, ale ktera patr ı ne komu jine mu, aniz bychom ho poz a dali o dovolenı, porus ujeme Aste ju. Jestliz e na m ne kdo pu jc ı ne jakou ve cnadvaty dny a my mu ji vra tıḿe tr eba i jen o hodinu pozde ji, aniz bychom se takto domluvili, porus ujeme Aste ju. Jestliz e se na m dostane do rukou du ve rny dopis a my si ho ze zve davosti pr ec teme, pr ehrabujeme-li se v cizıćh ve cech, zneuz ijeme-li svou autoritu a du ve ru ostatnı ch, abychom uspokojili vlastnı za jmy, manipulujeme-li ostatnı, aby na m pu jc ili penıźe anebo aby na mc inili urc ite u sluhy (i kdyz se na m podar ı zaranz ovat ve ci tak, aby na m pomoc sami nabı dli), pokaz de pr estupujeme Aste ju. Postoje užitečné pro dodržování principu poctivosti Pe stova nı stavu vde c nosti vu c i lidem, kter ı na m poma hajı anebo na m pr ina s ı v z ivote jakkoli nepatrne dary. Nauc it se upr ıḿne r ıḱat de kuji je prvnıḿ krokem k probuzenı stavu vde c nosti. Tak jako vy sami nahlıź ı te tolerantne vu c i svy m nedostatku m, pokuste se odstran ovat vs echny sve kriticke tendence vu c i lidem a vs ıḿejte si vıće jejich charakterovy ch kvalit. R eknete druhy m, c eho si na nich cenı te. Da va nı apr edevs ıḿ da va nı konkre tnıćh hmotny ch da rku, tr eba i bez ne jake ho specificke ho du vodu, c asem vype stuje pravy opak postoje branı siodostatnı ch. Pokud chcete ne koho obdarovat, ude lejte to jen tehdy, budete-li darovat velice vhodne da rky, ktere pr inesou ostatnı m skutec nou radost. Nauc te se ume nı obdarova vat. Buďte pozornı abde lı vu c i svy m vlastnı m tendencı m. Nutka nı, z e mu z eme ne co zıśkat je neusta le. By va vs ak c asto le c kou. Je nutne, abychom doka zali okamz ite postr ehnout chvı le, kdy jsme blı zko k pr ekroc enı Aste jy a doka zali se ubra nit na sledku m jejı ho porus enı.

19 5/2014 TÉMA INZERCE 19 Uc te se by t spokojenı. Jsme-li neusta le spokojeni s tıḿ, co ma me, umıḿe-li se dokonce radovat z ve cı,ktere ma me a ktere jsou na m prospe s ne, vytva r ı me nezbytne podmı nky pro dodrz ova nı Aste jy. Odme nou je na m sama spokojenost a u cta k sobe samy m. Hluboky respekt k ostatnıḿ lidem, k jejich svobodne vu li, k jejich kvalita m a u spe chu m otupı i ty nejskryte js ı sklony k manipulaci, klama nı, kradenı a zneuz ı va nı du ve ry lidı. Dary hmotne povahy c i dokonce pr ı mo penı ze poskytnute na obecne prospe s ne c i duchovnı cıĺe na m velice pomohou oc istit nas ı mysl od ru zny ch negativnıćh tendencı v hmotne a financ nı oblasti. Nejčastější činy, kterými překračujeme pravidlo Astéjy kra dez pr ivlastn ova nı si ve cı,ktere na m nepatr ı,a to i v pr ıṕade, nejedna -li se pr ıḿo o kra dez (napr ıḱlad u ve ci, kterou najdeme na pla z i nebo v te locvic ne ) pouz ı va nı ve cı ne koho jine ho k ne c emu s c ıḿ on nesouhlası, nebo zpu sobem se ktery m nesouhlası (napr ıḱlad pouz ı va nı cizı deky na cvic enı ) nevra cenı zapu jc eny ch ve cı vc as za vist vu c i vlastnictvı jiny ch lidı lakota nepoctivost ve vztazıćh sostatnıḿi lidmi, pr edevs ıḿ, co se ty c e hmotne stra nky pene z nı dluhy jake hokoli druhu (lhostejno jaky mi pojmy c i bankovnıḿi obraty jsou pr ikra s leny : bankovnı pu jc ka, spla tky, leasing) zneuz itı du ve ry zisk na u kor ne koho jine ho c i manipulace lidı pro vlastnı za jmy navazova nı milostny ch vztahu s cıĺem hmotne ho c i financ nı ho zisku Člověk náhle zemřel. Najednou uviděl, jak se k němu blíží Bůh s kufrem v pravici. Synu, přišel čas, musíme jít. Člověk se zeptal: Proč tak brzy? Chtěl jsem toho ještě tolik udělat a zažít. Je mi líto synu, Nadešel tvůj čas, musíš jít. Co máš v tom kufru Bože? Všechno, co ti patřilo, všechno, co bylo tvoje. Všechno, co mi patřilo? Chceš říct moje věci, šaty, peníze? Je mi líto, věci denní potřeby ti nikdy nepatřily, ty patří naší Zemi. Tak moje vzpomínky? Je mi líto, synu, ale ani ty nepůjdou s tebou. Ty ti nikdy nepatřily, ty patřily času. Tak moje schopnosti? Ani ty ti nepatří. Ty patří okolnostem. Tak tedy přátelé, příbuzní? Oni patřili k té životní cestě. Ale manželka a děti! Synu, ani ty ti nepatří. Ti patřili k tvému srdci. Tedy moje tělo? Ani to ti nepatří, to patřilo prachu. Tak moje duše? Je mi líto synu, ale ani tvoje duše ti nikdy nepatřila, ta patří mně. Zoufalý člověk vytrhl Bohu kufr z ruky a otevřel ho. Byl prázdný! Se slzami v očích se ptá Boha: Copak to mi nikdy nic nepatřilo? Nikdy jsem nic nevlastnil? Ale ano, synu. Každý okamžik, který jsi prožil, patřil jenom tobě. Vytrvalost na jo gove ceste pr eje Marie Silovská Ing. arch. Veronika Štěpánová Dolce 82, Přeštice, mobil: architektonické studie projekty pro územní řízení projekty pro ohlášení stavby a stavební povolení projekty pro provádění stavby návrhy interiérů vizualizace KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA komerční za 50 Kč noviny.nepomuk.cz Ordinace praktického lékaře pro dospělé ve Vile Mařence opět v provozu. Pr ijďte se objednat k preventivnı prohlı dce hrazene z ver ejne ho pojis te nı. Registrujeme nové pojištěnce. Tel.: Mob.: MUDr. Otmar BEDNÁŘ REKLAMA GRAFIKA WEBDESIGN VIDEO TISK... pro Vás již od roku 1996 Kopírování videokazet VHS na DVD 2 Kč/min. (hromadné slevy) REKLAMA KOPÍROVÁNÍ GRAFIKA BAREVNÝ TISK do A3 KROUŽKOVÁ VAZBA LAMINACE TVORBA WEBŮ RAZÍTKA POTISK TEXTILU FOTO & VIDEO Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY, Na Vinici III. 544, Nepomuk Mob.: BEZKONKURENČNÍ CENY!

20 20 INZERCE 5/2014 Řádková inzerce Kontakty: Seč 88, Blovice, fax: tel.: vážení na digitální autováze - ekologická likvidace autovraků včetně potvrzení - pneuservis a prodej pneu Provozovny: Plzeň - Litice, Řepná ul., tel.: Seč u Blovice (Seník), tel.: Odvoz při větším množství zajistíme vlastní technikou! Nabídka platí od do v prodejně U Stodoly Eidam cihla 30%, cena za 1 kg...159,00 Smetana Zott 31% 200 g...18,90 Matjesy s cibulí, cena za 1 kg...152,00 Staročeská zlatá uzená kýta, cena za 1 kg...144,00 Braník Výčepní 11, PET 2 l...36,90 Nabídka platí od do v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk Gervais Originál 80 g, více druhů...14,90 Jihočeský zákys 1,5% 450 g, mix příchutí...19,90 Tvaroh tučný 38% 250 g, vanička...19,90 Písecké špekáčky, cena za 1 kg...89,00 Babiččina sekaná, cena za 1 kg...79,90 Prima Pegas Almond / Pistacio 110 ml...17,90 KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč Kupón slouží pro podání řádkové inzerce vjednom vydání Nepomuckých novin o maximálnídélce120znaků včetněmezera požadovaného kontaktu kezveřejnění. Řádková inzerce na kupónu nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč: nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) ZDARMA nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) Kč PRODÁM pěknou dřevěnou postýlku a třílampový lustr, levně. Tel PRODÁM auto Renault Clio 1,2 třídveřový. Bližší informace na tel PRODÁM tmavé piano Rous se stoličkou, 20 tisíc. Klávesy Yamaha PSR740 za 15 tisíc. V Nepomuku. Tel PRODÁM stereo receiver SR-3220 MW, LW, FM. 2 ks reprobox zn. Paladium 80 ohmů, 55 watů, Nepomuk. Tel PRODÁM sýrové nálepky, firemní i soukromé vizitky, orazít. známky Kanada. Tel PRODÁM bezdrát. tel. LSP40L, nový, 500 Kč. Kosu jako dekoraci, koš bramborový. Tel PRODÁM plovoucí podlahu 25 m, lacino. Kabel na motorový proud, 18 m, 390 Kč. Tel PRODÁM plechařinu na Škodu 120, pneumatiky a jiné náhradní díly. Cena dohodou. Tel PRODÁM autosed.0 13 kg, 350 Kč. Boty č á 50 Kč, oblečení holčičí č. 52 až 80 á 20 Kč, Vrčeň. Tel PRODÁM el. sekačku, záběr 35 cm, pánské kolo Eska, dámské kolo Turist. Málo jeté (jako nové). Tel PRODÁM obraceč a shrnovač píce Tona za traktor, funkční, upravený, 5600 Kč. Tel i SMS PRODÁM kůzl., chov. pár hus pomoř. Vykrm. prase, kohout. na dokrm. Oves a tritikale, bezpluchý oves vým. za kukuř., pařák, vařák. Tel PRODÁM byt 2+1 Na Vinici. Cena dohodou. Mob.: PRODÁM byt 2+4 v Nepomuku, Na Vinici, v OV. Cena Kč. Tel PRONAJMU byt 3+1 v Nepomuku, II. patro, nová renovace koupelna, topení, elektrika. Tel Hledám dlouhodobý pronáj. RD v Nepomuku, možno i s pozd. odkoupením. Spěchá. Děkuji za nabídky. Tel Potřebujete zhubnout? Pomůžeme vám, víme jak na to. Poradenství trvalé výsledky. Tel , web Uháčkuji jarní čepičku, dle přání velikost, barva, přivezu ukázat. Cena 150 Kč. Tel Nově! Pedikúra a manikúra, neht. modeláž. U Sokolovny 560, Andrea Šolcová. Tel Příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , Zakázkové truhlářství pro každého... založeno v roce 1995 Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon/ Požadované č. vydání: Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu: KIC Kulturní a informační centrum Nepomuk nám. A. Němejce 126, Nepomuk, Po Pá hod. NABÍZÍME: MĚCHOLUPY 37, mob: ,

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 11.2.2015 2015 Ing. Košťál Lubomír Obecní úřad Noviny pod Ralskem srdečně zve všechny děti dne 14.2.2015 od 15:00 do MŠ na Dětský maškarní karneval Program pro děti zajistí AGENTURA

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

HRADECKÝ VENKOV, o.p.s.

HRADECKÝ VENKOV, o.p.s. HRADECKÝ VENKOV, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje společnosti... 3 2. Místní rozvojová strategie... 4 3. Projekty spolupráce... 5 4. Česko-polská spolupráce... 9 5. Propagační a

Více

Usnesení č.338/zm/2012

Usnesení č.338/zm/2012 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Uhřický zpravodaj. 3. vydání rok 2013. Strana 1 ze 12. Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857

Uhřický zpravodaj. 3. vydání rok 2013. Strana 1 ze 12. Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857 Uhřický zpravodaj 3. vydání rok 2013 Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857 Datum vydání: 15. 11. 2013 MK ČR E 20615 Strana 12 ze 12 Strana 1 ze 12 Z obecní matriky:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 Vážení a milí spoluobčané, rok 2015 je v plném proudu a nás všechny čeká spousta společné práce, ale i zábavy. Ani v letošním roce nebudou

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 1.1.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Jsou k dispozici nové známky na svoz komunálního odpadu pro rok 2016. Známky si můžete vyzvednout od 4.1.2016. První dva svozy v roce 2016 budou

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013 Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 8. 4. 03 84/3 - Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva města. 85/3 - Zastupitelstvo města určuje

Více

Charitativní projekt. Ostrava má srdce. k 25 letům tiskárny Printo

Charitativní projekt. Ostrava má srdce. k 25 letům tiskárny Printo Charitativní projekt Ostrava má srdce k 25 letům tiskárny Printo Charitativní projekt Ostrava má srdce k 25 letům tiskárny Printo Druhé pokračování úspěšné kampaně tiskárny Printo. Ostrava má šanci vytvořit

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 15. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

Informace zastupitelstva obce pro občany

Informace zastupitelstva obce pro občany Obec Milotice nad Bečvou Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373 www.miloticenadbecvou.cz, oumilotice@seznam.cz Informace zastupitelstva obce pro občany Září 2015 Vážení a

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2)

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 58. jednání Rady města

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

Hobby závod Jízda Čertovým břemenem

Hobby závod Jízda Čertovým břemenem Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE vytrvalostního závodu Název: Hobby závod Jízda Čertovým břemenem & ní ukázka dětí na pony a pony zápřeže & ní ukázka jízdy v zápřeži Místo: Borotín u Tábora

Více

Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch

Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ZÁPIS Č. 1/213/1 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ RUCH 12. 3. 213 Přítomni: Burda Michal, Duník Vladimír, Holcman Tomáš, Husáriková Soňa, Kodera

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Česká basketbalová federace

Česká basketbalová federace Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Dokument je průběžně aktualizován! R O Z P I S turnajů o titul Mistr České republiky staršího minižactva sezóny 2010/2011 1. Všeobecná ustanovení:

Více

insul tube & insul sheet

insul tube & insul sheet Vyŕobky z kauc uku firmy NMC insul tube & insul sheet Kompletní sortiment pro topení, sanitární, chladicí, klimatizac ní a solární zar ízení. Silny úc inek v horku a zime insul tube je synteticky kauc

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí):

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí): Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok ROŠKOPOV 1 + 3 (termíny a programy jednotlivých akcí): 4.-14.7. 15.-21.7. 22.-28.7. 29.7.- 4.8. 5.-11.8. 12.-18.8. 19.-25.8. Filmová dílna Divadelní

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Verze č. 3 ze dne 7. 6. 2016. Marketingová soutěž OLYMPIA OLOMOUC

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Verze č. 3 ze dne 7. 6. 2016. Marketingová soutěž OLYMPIA OLOMOUC ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Verze č. 3 ze dne 7. 6. 2016 Marketingová soutěž OLYMPIA OLOMOUC Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Vypracoval : David Knápek, Kulturní centrum Obsah:Úvod, Provoz a akce KC (měsíční), Tabulka finanční přehled akcí Úvod Kolektiv Kulturního centra zůstal v roce 2013 nezměněn.

Více

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse Zápis Z 15. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.7.2015 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD v areálu ZO ČSCH Strakonice 1 Podsrpenská 339 ( za hřbitovem ) schválený výborem ZO dne 13.03.2015 Oddíl I. Při vstupu do areálu si musí návštěvníci

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 23/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2. 11. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Rada 76 (10.03.2014) 1

Rada 76 (10.03.2014) 1 Zápis č. 76 ze schůze rady města Velešín, konané dne 10.03.2014 Přítomni: Jaroslav Bartizal, Mgr. Josef Klíma, František Ondrášek, Jiří Růžička Omluven: Ing. Vladimír Jantač Host: Karel Krejčí jednatel

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 10 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 9.Maletínský zpravodaj-listopad 2005 vytvořeno: 16.11.2005

Více

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011 Kraj Moravskoslezský Okres Bruntál Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y za rok 2011 Závěrečný účet obce Staré Heřminovy byl schválen zastupitelstvem

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.

Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 Třída Schválený

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

let kopané mezi vltavou a sázavou

let kopané mezi vltavou a sázavou 40 let kopané mezi vltavou a sázavou Předkládaná publikace se pokusila zdokumentovat historii TJ Krňany od doby jejího založení v roce 1974 včetně zmínky o poválečném období let 1947 1950. Při sestavování

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

AUTODOPRAVA -nonstop-

AUTODOPRAVA -nonstop- 6/2010 KOUPALIŠTĚ ÚVALY přijme brigádníky na pozice: plavčík ( kurz plavčíka nutný) zdravotník (nutno mít zdravotnický kurz) brigádníky do občerstvení. Podmínky: pracovitost, věk 16 let a více. Bližší

Více

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 12.9.2013 U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, Mgr. Jaromíra Rusiniková,,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HYGOTREND s.r.o. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HYGOTREND s.r.o. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HYGOTREND s.r.o. 2012 11.června 2013 NESNADNOU CESTOU K NOVÝM TRHŮM Není to ještě tak dávno, stačí se ohlédnout tři, čtyři roky zpět a vzpomínky se rozběhnou do doby, kdy se společnost HYGOTREND

Více

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zápis ze 014. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 30.05. 2011 od 13:00 hodin.

Zápis ze 014. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 30.05. 2011 od 13:00 hodin. Zápis ze 014. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 30.05. 2011 od 13:00 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní

Více

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 4 /2007 O místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo města Břidličná vydává dne 17.12.2007 v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2, písm. i)

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec,

Více

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Zápis z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční

Více

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012 Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Co se u nás zajímavého stalo KVĚTEN 2012 31. března - Výlet do ZOO a promítání fotek z lyžařského kurzu Poslední březnový den jsme uspořádali sraz

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. OBSAH Ú vodní slovo 2 Ú č etní za ve rka 3 Rozpoč et za rok 2014 6 Stipendia 7 Kontaktní informače 8 Strana 1 ÚVODNÍ SLOVO Ú vodní slovo Praha, 27. č ervna

Více

Kalendář akcí: ÚNOR 2014

Kalendář akcí: ÚNOR 2014 Kalendář akcí: ÚNOR 2014 Výstava: Grogovky kdy: 2.1.2014 08:00 28.2.2014 16:00 kde: městská knihovna V lednu a v únoru je pro Vás připravena nová výstava s názvem Grogovky. Těšit se můžete na lidové dekory

Více

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Lázně Kynžvart, stavební úřad Nám. Republiky č.p. 1, 35491 Lázně Kynžvart, tel. 354673814 ------------------------------------------------------------------------------------------- Č.j. 331/11/Kyn

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Mimořádný informátor

Mimořádný informátor Mimořádný informátor leden 2014 Vydala: Oblastní odbočka SONS ČR Ostrava náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Moravská Ostrava tel.: 596 783 083; 776 305 022 ostrava-odbocka@sons.cz www.sons-ostrava.cz

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk NÁZEV ŽADATELE: Charita Šternberk DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk FORMULÁŘ A Popis realizace poskytování sociální služby

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Přítomní: Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk Leitner, Martin

Více

SPORTOVEC PLZNĚ 2015

SPORTOVEC PLZNĚ 2015 POMÁHÁME SPORTOVNÍM NADĚJÍM Název grantu: SPORTOVEC PLZNĚ 2015 Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně (ev. číslo: 30316) Základní informace: - Časové vymezení grantu (grantové období): 1. 1. 2015 až

Více

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Uhřice závěrečný účet obce za rok 2013. Údaje

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Pro obce Květinov, Radňov, Kvasetice. Aktuální informace k projektu vodovodu a kanalizace

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Pro obce Květinov, Radňov, Kvasetice. Aktuální informace k projektu vodovodu a kanalizace OBECNÍ ZPRAVODAJ Pro obce Květinov, Radňov, Kvasetice Úvodní slovo starosty Rokem 2015 vstupujeme do čtyřletého volebního období 2014-2018. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva bylo zvoleno vedení obce

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00-21.15 hod. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením 103 odst.

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

Životický portál. Od 20. dubna do 26. dubna 2015

Životický portál. Od 20. dubna do 26. dubna 2015 Životický portál Od 20. dubna do 26. dubna 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno DOŘIČÁKOVÁ Anna ČERNÝ Oldřich SURÁK Vojtěch MIČKA Jiří DROZD Bohumír ZAHRADNÍKOVÁ Emilie Číslo popisné

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu.

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Absolventi školy nemají problém najít zaměstnání, nejlepší z nich studují

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK LÉTO ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY A máme tu červen - jí se jahody, třešně a všechno dozrává. I čas prázdnin. Těšíme se na ně, na léto, na sluníčko a naši školáci se nemohou dočkat,

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

IPEX a.s. základní údaje

IPEX a.s. základní údaje základní údaje registrovaný název IPEX a.s. IČ 45021295 DIČ CZ45021295 datum vzniku 30.03.1992 základní kapitál 6 000 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1993 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více