NOVINKY A TRENDY VE SVĚTĚ KAVÁREN A CUKRÁREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY A TRENDY VE SVĚTĚ KAVÁREN A CUKRÁREN"

Transkript

1 ZIMA 2011, ROČNÍK IV. NOVINKY A TRENDY VE SVĚTĚ KAVÁREN A CUKRÁREN

2 CAFÉtrend 2

3 CAFÉ Duch PRVOREPUBLIKOVÉ KAVÁRNY žije! Náchodský Hotel U beránka a jeho restaurace s kavárnou byly dalším místem našeho kavárenského zastavení během hledání ducha prvorepublikových kaváren. ředitel Hotelu U beránka pan Roman Rajský Krásná a unikátní secesní budova, která byla dokončena roku 1914, ukrývá ještě městské divadlo, salonky, sklepní vinárnu a je dodnes, podle původního záměru, opravdovým kulturním centrem Náchoda. Přes leckdy truchlivou gastronomickou historii se po rekonstrukci v roce 2004 opět skvěje v lesku původní slávy a ohromuje svou mimořádně přívětivou atmosférou, která je dána nejen krásnými stavebními a interiérovými prvky, ale především osobním přístupem současných provozovatelů rodiny Rajských. S panem Romanem Rajským, ředitelem hotelu, jsem strávil příjemné slunečné podzimní odpoledne nad šálkem výborné kávy a bylo si věru co vyprávět. Jeho rodina ještě před několika měsíci psala svou úspěšnou gastronomickou kroniku v hotelu ve švýcarském Brunnenu. Praktické zkušenosti nabyté při poemigrační rekvalifikaci v Mövenpicku byly přece jen znát. Touha vrátit se do rodného Náchoda a pokračovat v započaté tradici sice zpočátku neměla ambici ujmout se skomírající městské chlouby, avšak vstřícné jednání 4

4 CAFÉtrend inspirativní prostory sklepní vinárny čekají na svůj obnovený start gastronomický koncept Julius Meinl 1862 Premium je v Beránku jako doma s městskou správou a upřímné zapálení pro věc nakonec přivedla pana Rajského do Hotelu U beránka. A nutno podotknout, že ku prospěchu tuzemského kavárenství. Provozem žije celá rodina Rajských manželka i syn. Oproti předešlé švýcarské zkušenosti je ale tuzemský gastronomický a také administrativní chlebíček přece jen tvrdší. Nic naplat, násilně přerušené tradice se budují obtížněji než nové. Tak jako mnohde jinde, trápí i pana Rajského nedostatek kvalifikovaného personálu a jeho neochota posloužit zákazníkovi v tom nejlepším slova smyslu. Navíc se tu museli prát s pozůstatky minulosti a nedobrou pověstí zdejšího podniku, o stavu, v jakém ho přebírali, ani nemluvě. To, že se osobní přístup k zákazníkům a nadšení pro gastronomii vyplácí, dokazuje stále vzrůstající obliba především náchodských návštěvníků kavárny i restaurace. Tři měsíce od převzetí Hotelu U beránka není ale zdaleka všechno hotovo, jak mě při ukázce všech nádherných prostor budovy ujistil pan Rajský. A nemluví jen o gastronomickém a technologickém zázemí. Inspirativní prostory sklepní vinárny čekají na svůj obnovený start a stejně tak i znovuzrození tradice swingových a jazzových posezení v kavárně. Lidé jako by zapomněli na živou hudbu, vysvětluje pan ředitel a dodává: Přes krátkou dobu našeho zdejšího působení jsme tu jazz několikrát zkusili a reakce hostů byla znamenitá. Rozhodli jsme se tedy do budoucna zavést pravidelné hudební večery. Není to však výdělečná aktivita, spíše se to musí brát jako dárek pro naše hosty. Odměnou pro pana Rajského zase byla, mimo jiné vzácné hosty, návštěva pana prezidenta Havla a také Josefa Škvoreckého, zdejšího rodáka a autora povídek a románů, v nichž Danny Smiřický prožíval svá mládenecká dobrodružství právě ve zdejší kavárně. Hotel U beránka se znovu stává gastronomickou dominantou Náchodska, což potvrdil i nebývalý zájem o letošní svatomartinskou husu. A kdo si chce jen v pohodě rozjímat nad šálkem dobré kávy a obdivovat krásy secesní architektury, ať se jen pohodlně usadí. Návštěva Beránka rozhodně stojí za výlet rozhodně zde budete vítáni stejně tak jako my s úsměvem. Ivan Foral, foto: Z. Foralová jídelna restaurace hotelu U beránka Julius Meinl 1862 Premium 5

5 CAFÉzpravodaj CZECH BAR AWARDS 2011 má své vítěze! Poslední říjnový den byly na Novoměstské radnici v Praze vyhlášeny nejlepší gastronomické podniky dle prestižní soutěže Czech Bar Awards, kterou pořádá již čtvrtým rokem odborný časopis Barlife ve spolupráci s Českou barmanskou asociací a Asociací hotelů a restaurací v ČR. Nejlepší café bar/kavárna Můj šálek kávy, Praha. Za partnera kategorie Julius Meinl Coffee předával cenu Ing. Václav Lednický. Poprvé v historii Czech Bar Awards letos nebyla do hlasování zapojena ve ejnost. Výsledky jsou tedy výhradní volbou odborník a profesionál gastronomického pr myslu, z nichž byla sestavena více než šedesáti lenná Bar Awards Academy. Model odborné akademie se osv d il nap íklad u Bar Awards v N mecku. Gastronomický odborník nahlíží na mnohá kritéria s v tší p ísností a z více úhl než b žný host. Týká se to nap íklad správnosti p ípravy, dodržení postupu nebo skladby ingrediencí použitých pro daný drink, což laik nemusí vždy znát. Do jednotlivých kategorií navrhl každý z akademik p t podnik, které podle jeho názoru nejlépe spl ují p edem stanovená kritéria a zasluhují si pozornost. P t nej ast ji jmenovaných spolu s šestým, vybraným zástupci asopisu Barlife, postoupilo o kr ek blíž k vít zství ve své skupin. V pr b hu íjna pak zástupci odborné poroty navštívili všech t icet finalist osobn a prov ili je dle 27 p ísných kritérií. Ve svém hodnocení zohlednili prost edí ( istota baru barový pult, kávovar, stoly, sklenice, podlaha, popelníky, toalety jejich istota a celkový dojem, hudební kulisa), personál (vzhled uniformy personál, p átelské jednání, zru nost p i p íprav, znalost nabízeného sortimentu), komunikaci (navázání kontaktu, zjiš ování preferencí, aktivní nabídka, pr b h vyú tování) a produkt (vzhled a p ehlednost menu, vzhled a chu objednaného nápoje, originalita nabídky) a další aspekty. zdroj: BARLIFE, foto: BARLIFE, T&MC Porota rozhodla a v pondělí byl letošní ročník Czech Bar Awards završen slavnostním vyhlášením vítězů. Nejlepšími podniky v České republice v jednotlivých kategorií se pro rok 2011 staly: Nejlepší café bar/kavárna partner kategorie Julius Meinl Coffee M j šálek kávy, Praha Nejlepší cocktail bar partner kategorie Absolut Bugsy s Bar, Praha Nejlepší hotelový bar partner kategorie Bohemia Sekt Barego, Praha Nejlepší pub/pivní bar partner kategorie Krušovice Pivovarský klub, Praha Nejlepší klub partner kategorie Fernet Stock Z Generation Dance bar Paradox, eské Bud jovice Vyhlášení vítězů Czech Bar Awards, jehož se zúčastnilo v nabitém sále Novoměstské radnice více než 600 hostů, provázela přehlídka dodavatelů nápojů i odborné programy. DORT K VÝROČÍ České republiky Asociace kuchařů a cukrářů ČR připravila dort k výročí České republiky. Den vzniku samostatného státu 28. íjen je nejvýznamn jším státním svátkem naší republiky s dlouhou tradicí. Dort k této slavnostní p íležitosti p ipravil jako již tradi n tým Asociace kucha a cukrá eské republiky. Zástupci nejv tší profesní organizace u nás p edali po slavnostním zahájení ve era ve Špan lském sále šestipatrového obra prezidentovi eské republiky, panu Václavu Klausovi, v doprovodu jeho choti, paní Livie Klausové. Prezidentský pár se poté zhostil i symbolického nakrojení dortu. Dort o váze více než 80 kg byl sestaven z šesti pater v barvách eské republiky, ozdob z marcipánu 80x státní symbol, 41x státní vlajka, další dopl kovou ozdobou byl symbolický lev a trikolora v délce 25 m. P ítomní hosté obdivovali stejn jako v p edešlých letech i v letošním roce velikost sladkého monumentu, hodnotili pozitivn jeho výtvarné provedení, a ti, kte í ochutnali, chválili hlavn lehkost dezertu, jeho vyváženost, chu ovou harmonii i pestrost náplní. Je opravdu znát, že tento 6

6 CAFÉtrend BOJ o najlepšiu kávu Štrbské Pleso (30. mája 2011) V sobotu sa na Štrbskom Plese zišla odborná porota, ktorá v slepom teste zvolila favorita spomedzi 15 značiek kvalitnej kávy. V priestoroch hotela FIS na Štrbskom Plese stretli zástupcovia najvä ších subjektov cestovného ruchu v Tatrách a vytvorili tzv. degusta nú komisiu, aby v slepom teste vybrali kávu najlepšej vône a chuti. Podujatie sa uskuto nilo s podporou Zväzu Hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky. Ob úbený nápoj z kávových z n bol starostlivo pripravený profesionálnymi baristami, Robertom Trevisanom, riadite om sú aže Barista Open a Stanislavom Cibu om, nieko konásobným majstrom Slovenska a ví azom Barista Open. Unikátnu akciu priniesol do hotela FIS, ktorý od roku 2010 patrí do portfólia spolo nosti TATRY MOUNTAIN RESORTS, jeho nový riadite Michal Fajin, profesionálny gastronóm a barista. O priaze chu ových buniek celej poroty sa uchádzalo 15 prihlásených zna iek zmesí arabica a robusta. Jedine ná príležitos vychutna si lídrov vo svete kávy vzbudila aj záujem verejnosti. Návštevníci hotela FIS si v tento de užili profesionálny servis ocenených baristov a porovnali jednotlivé druhy káv za symbolickú cenu 1 Euro za odborného výkladu kávových profesionálov. Prekvapivým ví azom sa stala káva Myšák, ktorá bola do sú aže zaradená viac-menej zo zvedavosti, ke že ide o novinku na trhu. Nová ik z iech sp al všetky známky kvalitnej kávy, od cremy, olejovej a dobrej chuti kávy až po vô u a celkový vzh ad. Rozhodujúcim faktorom bol presne vystihnutý dobrý bod praženia a momentálne ulahodenie chu ovým pohárikom celej poroty. Podujatie bolo prvým z pripravovaných workshopov spolo nosti TMR, ktorého zámerom bolo nielen vzdelávanie profesionálov pôsobiacich za barom, ale aj na zvyšovanie úrovne kávovej kultúry v tatranských hoteloch. dort p ipravili profesionálové, uvedl nap íklad senátor Bratský a na svém kousku ocenil zvlášt marcipánovou ozdobu v podob eského lva. P íprava probíhala t i dny v restauraci Aureole šéfcukrá- em Tomášem Kroftou a cukrá kou Barborou Kulíkovou, dekora ní ozdoby z marcipánu p ipravil víceprezident AKC R pro cukrá skou sekci František Buchal, tým pracoval pod organiza ním vedením šéfkucha e Aureole a lena p edstavenstva AKC R Ji ího Krále. AKC R d kuje za podporu realizace panu Karlu Hájkovi a za fotodokumentaci Jaroslav Chudé, majitelce vydavatelství 1. Press Real Group. zdroj: AKC R foto: Jaroslava Chudá, 1. Press Real Group 7

7 CAFÉkoncept NESCAFÉ Milano V minulém čísle CAFÉ & PATISSERIE jsme se v rozhovoru s panem Milanem Bakou loučili otázkou, co nového připravuje pro naše gastronomické provozy. Avizovaný ucelený prémiový koncept nápojového řešení Nescafé Milano je na světě, a my se tedy opět vydáváme za Milanem Bakou, marketingovým a projektovým koordinátorem Nestlé Professional, aby nám nový koncept představil. Pane Bako, jak byste charakterizoval nový prémiový koncept Nescafé Milano? NESCAFÉ bylo v minulosti známé především jako řešení pro zajištění snídaňové a kongresové kávy. V minulém čísle jsme představili ucelenou řadu NESCAFÉ Alegria, která nachází široké uplatnění v řadě hotelů, restaurací a kaváren. NESCAFÉ Milano tak navazuje na řadu NESCAFÉ Alegria a doplňuje ji o ucelený prémiový koncept nápojového řešení, mezi jehož hlavní výhody patří jednoduchost obsluhy, rychlost přípravy a stálá kvalita výsledného šálku kávy. Ta je u řešení NESCAFÉ Milano poměřována v porovnání s tradičními značkami zrnkové kávy a ve slepém testování je káva hodnocena minimálně jako stejně dobrá, nebo dokonce ještě lepší. Za úspěchem stojí jak nová technologie a její nastavení, tak extrakt z kávových zrn pocházejících z Jižní Ameriky a použité 100% granulované mléko, které umožňuje tvorbu bohaté mikropěny na mléčných specialitách. Technologie je charakteristická novým atraktivním designem a programováním, které umožňuje přípravu dokonale vrstveného Latte Macchiata a Espressa s hustou krémou. V nabídce je až čtrnáct voleb, kde nechybí ani horká čokoláda, moccacino, cappuccino, a to pouhým stisknutím jednoho tlačítka. Čím je právě toto řešení prémiové? Prémiové řešení znamená, že míříme na tzv. prémiový segment kávy, který byl donedávna doménou tradičních zrnkových značek a který je úzce propojen výjimečným zážitkem z pití kávy. Povyšuje obyčejnou kávu na úroveň kávy, kterou si člověk s radostí vychutná a která předčí jeho očekávání. 8

8 Díky propojení atraktivní nabídky kávy a latte art, které toto řešení umožňuje, se za kávou NESCAFÉ Milano budou zákazníci rádi vracet. Kvalitní personál je nejčastěji zmiňovaný problém většiny majitelů a provozovatelů gastronomických zařízení. V čem tkví váš přínos pro tuto oblast? Na prezentacích se setkávám se spoustou baristů, kteří pracují s klasickými zrnkovými technologiemi a umějí vždy připravit vynikající espresso. Skoro si myslím, že dokonalé espresso udělají z jakékoliv kávy, nicméně realita je taková, že je velmi málo provozů, kde si mohou dovolit mít skvělého baristu. Provozovatelé v gastronomi si kolikrát vybírají tzv. jednooké mezi slepými, fluktuace je vysoká a prostor pro to, aby personál s kávou lépe pracoval je malý. Právě pro takové provozy je určeno řešení NESCAFÉ Milano. V rámci programu podpory prodeje kávy školíme personál na aktivní prodej kávy a tvorbu jednoduchých vzorů latte art, které zvýší servis kávy. Kromě samotného školení zaměstnanců spoluvytváříme program pro jejich další motivaci. Bezúdržbový provoz, jednoduchost obsluhy a přehledná evidence vydaných nápojů jsou dalšími výhodami celého řešení zajišťujícími stálou kvalitu kávy. Latte art jsem si s vámi na konferenci Asociace hotelů a restaurací ČR vyzkoušel dokonce sám a myslím, že je to disciplína, kdy tvorbou osobitého nápoje vzniká takřka osobní vztah mezi hostem a personálem. Myslíte, že je to cesta ke zvýšení obratu v segmentu kávy a kávových nápojů? Jak jsem již zmínil, koncept řešení NESCAFÉ Milano se snaží vytvářet emoce při pití kávy. Každý, kdo si jednou tvorbu tohoto latte art vyzkoušel, byl překvapen nejen výsledkem, ale také jeho jednoduchostí a rychlostí. Právě v tomto je možnost odlišení se od okolních restaurací a kaváren a odhalení potenciálu ukrývajícího se za nabídkou kávy. Nezanedbatelná je dnes otázka marketingu. Postupně si zvykáme na to, že restaurační zařízení používají stále více všechny dostupné nástroje ke zviditelnění svých podniků. Jaký je v tomto přínos prémiového konceptu NESCAFÉ Milano? Koncept řešení NESCAFÉ Milano přináší individuální marketingovou podporu a poradenství na míru potřebám každého provozu. Samozřejmostí je široká řada doplňků vypracovaná do posledního detailu, od elegantního porcelánu a skleniček až po atraktivního nápojové menu. NESCAFÉ Milano je charakteristické svou elegantní a osobitou komunikací. Zajímavostí je také pravidelný audit kvality a řada podpůrných nástrojů, které jsou tím pravým motorem růstu prodeje kávy. Stále častěji je skloňována ekonomika provozu, jak nový koncept ovlivní tuto problematiku? Nápojové řešení NESCAFÉ Milano v porovnání s ostatními používanými zrnkovými technologiemi, přináší znatelné úspory v oblasti nákladů na servis, čištění a údržbu, čímž snižuje i celkové náklady na finální šálek kávy. Díky NESCAFÉ Milano má pak personál možnost připravit kávu až o 40 % rychleji než s klasickými zrnkovými technologiemi. V provozu se nám navíc potvrdilo, že s řešením NESCAFÉ Milano máme možnost navýšit prodeje kávy až o 30 % již během prvních dvou měsíců. Do jakého typu provozu byste koncept NESCAFÉ Milano doporučil? NESCAFÉ Milano se hodí jak do prémiového restauračního provozu, tak i do síťových restaurací a kaváren, které si uvědomují potenciál ukrývající se za servisem kávy. Všude tam, kde chtějí, aby se zákazníci vraceli za vynikající kávou. Děkuji vám za rozhovor. Ivan Foral foto: T&MC, Nestlé Professional ucelený prémiový koncept nápojového řešení NESCAFÉ Milano Latte Art jsem si s Vámi na konferenci Asociace hotelů a restaurací ČR vyzkoušel dokonce sám a myslím, že je to disciplína, kdy tvorbou osobitého nápoje vzniká takřka osobní vztah mezi hostem a personálem. 9

9 CAFÉzpravodaj TÝDEN KÁVY Brno 2011 Pro naši redakci nezůstala bez povšimnutí jedinečná kavárenská událost, kterou v týdnu od 2. do 7. října zorganizovalo v Brně občanské sdružení Kulturárium. Přestože jsme se o akci dozvěděli vlastně náhodou a do jejího zahájení nám chybělo více informací, vypravili jsme se do mekky kavárenství Brna s velikým očekáváním. Zavřít oči, zapíchnout prst do mapy a vydat se kávovou stezkou. To byl jediný objektivní způsob, jak v rychlosti zmapovat Týden kávy v Brně. Kdyby nic jiného, Týden kávy v Brně byl krásnou akcí, do které se zapojilo na padesát zdejších kavárenských provozů. Mapa podniků i s bohatým doprovodným programem akcí, ať už vzdělávacích nebo kulturních, se tak stala naším hlavním pomocníkem a průvodcem po moravské metropoli. Škoda jen, že naše nasazení v pracovním procesu neumožňovalo strávit v Brně celý týden. Přesto jsme se pokusili alespoň ve dvou dnech vstřebat ideu akce jako nestranní pozorovatelé či běžní návštěvníci. A právě díky Týdnu kávy jsme navštívili kavárničky a podniky, na které bychom při běžné návštěvě Brna asi spontánně nenarazili. A v tom byl, alespoň podle mého soudu, hlavní přínos akce. Kavárny účastnící se projektu byly jasně označeny plakátem a navíc doplnily svou nabídku o různá kulturní překvapení, výstavy, koncerty a podobně. Některé pojaly svůj příspěvek k akci tržně, to znamená že připravily speciální ceny (hlavně slevy), jiné zapracovaly na ozvláštnění sortimentu, což se nám líbilo podstatně více. Dalším podnětem pro zúčastněné byla bezpochyby soutěž o nejlepší brněnskou kavárnu dle kritérií a hodnocení Kávové komory České republiky. Podniky, které jsme navštívili, se podle pozdějších výsledků sice neumístily na prvních příčkách, přesto jsme mnohde odcházeli více než spokojeni (viz fotoreportáž). Jako kávoví turisté jsme ale soutěžní kritéria nevnímali a spokojili jsme se s nároky běžného hosta. A tak jsme putovali od kavárny ke kavárně a těšili se z toho, jak pestrá je přehlídka pojetí interiérů, kulturního zaměření majitelů a provozovatelů a v neposlední řadě pestrá nabídka značek dobře připravených káv. Snad jediný negativní poznatek: Překvapila nás poměrně malá nabídka originálních zákusků. Milovníci kávy také mohli navštívit v průběhu týdne Kávový program, který byl věnován kávě od jejího pěstování přes pražení až po různé způsoby přípravy až po následnou degustaci. Jinak nás ale Brno svými kavárnami opět potěšilo a právem je to pro nás město kavárnám zaslíbené. 10

10 CAFÉzpravodaj JAZEERA ORIENTÁLNÍ KAVÁRNA Čarovné prostředí, které si vás podmaní. Ke stolku jsme byli uvedeni obsluhou, což u kavárny není zrovna obvyklé. Dokonalý osobní, ale nevtíravý přístup.výborná káva z džezvy (přístroj na přípravu dvou nápojů najednou), originální nápoje (na obrázku mléčné afrodiziakum ) a dezerty. Omamná vůně vodní dýmky nás vybízela k lenošení, večerní program sliboval břišní tanečnici my však museli dál. CAFFETTERIA TOP SHOP BRNO PARNAS CAFFÉ Honosná kavárna v moderním stylu s širokou nabídkou snídaní a kavárenské gastronomie laděné do italského stylu se díky své výhodné poloze o zákazníky bát nemusí. Přesto se k Týdnu kávy hrdě přihlásila a připravila speciální nabídku. I při namátkové volbě pro brzkou první ranní kávu jsme narazili na kavárnu zapojenou do projektu Týden kávy v Brně. Den tedy začal dobře, káva i obsluha mě rozhodně nezklamala. Pravděpodobně o tom ví i Brňáci, protože v tak časnou hodinu jsme tu nečekali tolik lidí. 11

11 CAFÉzpravodaj Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší brněnskou kavárnu Kávová komora České republiky vyhlásila v pátek 7. října 2011 na závěrečném slavnostním večeru Týdne kávy Brno 2011 výsledky soutěže o nejlepší brněnskou kavárnu. Hodnotící komisaři Kávové komory České republiky navštívili během dvou hodnotících dnů všech 51 brněnských podniků přihlášených do soutěže. 1. HOSTEL CAFE MITTE Vítězem a nejlepší kavárnou města Brna se stal ROTOR BAR v Dvořákově ulici 12 v centru Brna. 2. Druhé místo získala KAVÁRNA A PEKAŘSTVÍ ZASTÁVKA v Táborské HOSTEL CAFE MITTE nás přivítal živou hudbou a typickou brněnskou klubovou atmosférou. Mávnutím proutku kávovníku jsme ochutnali šálek kávy zcela odlišný od toho předchozího. A to byl teprve začátek. Třetí v pořadí skončil CAFÉ ENCOUNTER v ulici Kounicova 35. Zvláštní cena byla udělena KAVÁRNĚ ANDĚL v ulici Gorkého 34 za velkou snahu a vysoký přínos v sociální oblasti. Káva na ulici přijede za vámi. Krásný koncept pouličního prodeje z elektrorikši. Kávovar i rikšu pohání akumulátory, a tak místo prodeje není závislé na příkonu energie. Obsluha je trénovaná Śkolou baristy, aby byla schopna reagovat na výkyvy počasí a připravovala kávu vždy v té nejlepší kvalitě. Úrovni dovedností personálu odpovídá i počet hvězdiček na jmenovce, kdy jen ten nejlepší smí zákazníkům připravovat espresso a ostatní kávové speciality. Chuťová samoobsluha umožňuje zákazníkům přidat si do nápoje likér či sirup dle vlastního uvážení. O službu KOFI KOFI je na ulicích Brna právem veliký zájem. Týden kávy provázela nabídka nevšedních kávových specialit, v našem případě to byla výtečná kofi-la káva s příchutí tradiční čokoládové pochoutky. KOFI KOFI 12

12 CAFÉzpravodaj CAFÉ MEET AND GREET Kavárenský duch brněnských uliček nás neomylně vtáhl do Café Meet and Greet, kde jsme byli srdečně uvítáni milou paní majitelkou, která nás s typickou moravskou pohostinností provedla místem, jež navštěvoval i Alfons Mucha. Historie a kultura Brna tu dýchala z každého zákoutí a sklepy lámané ve skále Petrova ve 13. století prozrazovaly, že první návštěvníci tu hodovali mnohem dříve, než tu stála proslavená hospoda U fajky. Stačilo několik okamžiků a už se nám odtud nechtělo. V rámci Týdne kávy jste si tu mohli sami, ovšem pod dohledem zkušeného baristy, připravit výbornou kávu z Coffee Clubu. Café Meet and Greet je balzámem na duši. FRANCK HENRI CAFÉ Olomoucká pražírna kávy Henri Café má i v Brně v ulici Milady Horákové zastoupení konceptem prodeje kávy s sebou a také ten se zapojil do Týdne kávy. Balenou i vařenou kávu tu můžete vnímat s láskou, s jakou ji pro vás v Olomouci praží, což ukazuje i péče, kterou jí věnují. Při pití kávy se tu můžete ledacos dozvědět a u všech směsí vypátrat její rodokmen, i jak vypadají jednotlivé druhy před upražením i po něm. I kavárničkou Franck, byť neleží přímo na některém z hlavních brněnských bulvárů, se prohnal Týden kávy a my tu díky němu měli možnost ochutnat výborné a skvěle připravené Carraro Café. Výstava obrazů na stěnách jen podtrhla fakt, že káva a umění k sobě u nás neodmyslitelně patří. Attacktrade, spol. s r. o. Masarykova Brno-Modřice Školicí centrum Škola baristy Krejčího 40a Brno-Slatina project manager & coffee specialist Aleš Richter tel:

13 CAFÉtrend KÁVOVÝ TRH se podřizuje trendům Chcete-li se ze světa kávy něco nového dozvědět, poradit se, nakoupit kávu nebo zařízení na její správnou přípravu, je společnost Coffee Source ta správná adresa. Tomáš Hudec průběžně kontroluje kvalitu pražení vzorová kavárna s vlastní pražírnou zkušený český pražič se tomu italskému dnes určitě vyrovná Právě s Petrem Košťálem, spolumajitelem společnosti jsme vám v minulých číslech přinášeli minikurz pražení kávy. A právě pražení v tuzemských podmínkách je oblast, na kterou se v této rubrice zaměřujeme, i když rozsah činností, kterou společnost Coffee Source postihuje, je podstatně širší, jen jejich společným jmenovatelem je KÁVA. Jedině s bohatými zkušenostmi z oblasti technologie pěstování, pražení a dokonalé přípravy kávy můžete být svým klientům především odběratelům čerstvě pražené kávy prospěšní v plné míře. Proto vždy rád zajdu na kus řeči a dobrou kávu k lidem, kteří kávě zasvětili svůj život a na jejichž práci je to znát. Jak stručně okomentovat poznatky, které jsem si z návštěvy Coffee Source odnesl? Malá pražírna už nestačí! Vývoj pražení jejich kávy podpořený dobrým klientským servisem dospěl do stadia, kdy už malebný prostor prodejny čerstvé kávy a zařízení ve Francouzské ulici nestačil potřebám navyšující se produkce. K malé jednokilogramové pražírně se postupem času přidala dvoukilovka a v současnosti je v hale v pražské Hostivaři zastiňuje pražírna již na 15 kg zelené kávy. Tomáš Hudec, druhý ze spolumajitelů, to vyjádřil lakonicky: S pražírnou je to jako s domem, jen ho dostavíš, tak víš, že bys potřeboval větší. Hrdost na vlastní kávu! U všech kaváren, cukráren a restaurací, kam čerstvě praženou kávu dodávají, lze vystopovat jeden zásadní prvek, a sice hrdost na vlastní směs kávy. Každý klient má odlišné chutě, a tak se po oslovení a základním testování sestaví chuťový profil dané směsi. Ta se s klientem doladí a pak se praží tak, aby se k zákazníkům dostala vždy čerstvá a v optimální kondici dle druhu přípravy (u espressa zhruba 14 dní od upražení, u ostatních forem přípravy čerstvá). Tato fáze u opravdových kavárenských nadšenců později přechází k pořízení vlastní malé pražírny. Jednodruhové kávy trh chce výběr a stoprocentní kvalitu Vyhledávání jednodruhových, a dokonce plantážních káv je rozvíjející se disciplína, která byla dříve výsadou fajnšmekrů a znalců. Podle objemu pražení se s kávou náš trh stále více sžívá a zákazník jí začíná rozumět. Proto vyhledává více chuťových variant a objevuje pestrý svět kávy stejně jako třeba vinař nebo cestovatel za pivními speciály. Provozů nabízejících více druhů kávy, nebo dokonce monotypů je sice zatím relativně málo, o to víc však počet zákazníků přibývá v oblasti internetového nákupu a maloobchodu. Tato fáze, podobně jako u kavárenských nadšenců, přerůstá k domácímu pražení v minipražírnách a nákupu malých objemů zelené kávy. Dokážeme být v pražení stejně dobří jako třeba Italové? S trochou skepse jsem tuto otázku položil i Petru Košťálovi, který s hrdostí přisvědčil, že i u nás se setkává se spoustou odborníků, kteří dokážou být stejně kvalitní a mnohdy i lepší. Zvyšování nároků na kvalitu je pro něj vítanou výzvou. Domácí podhoubí dobrých pražíren sice není tak rozšířené jako to italské, i proto se většina pražičů mezi sebou dobře zná a má už také svou tradici. domácí automatická pražírna na ¼ kg zelené kávy 14

14 CAFÉtrend Petr Košťál v krásném zázemí pro školení baristů Technologie se podřizuje trendům Ne nadarmo jsou v Coffee Source dodavateli a velkými příznivci kávovarů La Marzocco. Právě tato značka přichází se zásadními inovacemi v kvalitě přípravy espressa a podstatnými technologickými prvky pro zlepšení práce profesionálního baristy. Právě kávovar snů La Marzocco STRADA EP 2 grp umožňuje programovat přístroj na přípravu více druhů kávy v jednom provozu. Klientský servis Příprava špičkové kávy nekončí nákupem kvalitního kávovaru a dobře upražené kávy. Výsledek ovlivňuje kvalita vody a její filtrace, údržba kávovaru, kvalitní pomůcky na tvorbu latte art, konvičky na mléko, správné šálky... Základem je ale odborná příprava baristy. Tady se s úspěchem zúročují zkušenosti týmu Coffee Source nabyté v terénu, jak přímo na kávových plantážích, tak čas strávený v italských pražírnách a odborných kurzech technologických firem. Rozloučím se parafrází své úvodní věty: Chcete-li se ze světa kávy něco nového dozvědět, poradit se, nakoupit kávu nebo zařízení na její správnou přípravu, je ta správná adresa. Ivan Foral, foto: archiv, autor Je to poprvé v historii, kdy kávovar navrhli sami uživatelé baristé, včetně světových šampionů WBC, technici, majitelé kaváren a pražíren. 15

15 Připravte CAFÉtrend se na zimu Perníkový Punch (alko/nealko) 2 cl Monin Gingerbread (perník), 2 cl jablečný juice 10 cl voda, kousek celé skořice Dekorace: Apple Fun (vějíř z pěti plátků jablka) Sklo: Basic (skleněný šálek) Postup přípravy: Veškeré ingredience spaříme v kovové džezvě,vlijeme do šálku a vložíme dekoraci. Sirup dávkujeme pomocí pumpy (2cl = dvakrát stlačit pumpu). Pro přípravu alkoholické verze přidáme 2 cl tuzemáku. Zázvorový čaj (nealko) 3 cl Monin Ginger (zázvor), čaj, voda, skořice mletá Sklo: Taverna Postup přípravy: Do sklenice vlijeme zázvorový sirup a vložíme sáček čaje. Sirup dávkujeme pomocí pumpy (3 cl = třikrát stlačit pumpu). V džezvě smícháme horkou vodu s mletou skořicí a vlijeme do připravené sklenice. Dezertní Punch (alko/nealko) 1,5 cl Monin Coco puree (kokosové pyré) 1,6 dcl černý rybíz juice, šlehačka Sklo: Taverna Postup přípravy: Do sklenice dávkujeme pomocí pumpy 1,5 cl kokosového pyré (jednou stlačit pumpu). Kokosové pyré před použitím důkladně protřepat! Juice spaříme v džezvě a opatrně vlijeme do připravené sklenice. Přidáme šlehačku. Pro přípravu alkoholické verze přidáme 2cl tuzemáku. Jablka v županu (alko) FAIR TRADE 2 cl Monin Apple Pie (jablečný koláč), 2 cl tuzemáku 1,2 dcl pomeranč juice, skořice mletá Sklo: Basic Postup přípravy: Veškeré ingredience spaříme v kovové džezvě a vlijeme do šálku. Sirup dávkujeme pomocí pumpy (2 cl = dvakrát stlačení pumpy). Přidáme lehký zásyp mleté skořice. Mandlové svařené víno (alko) 2 cl Monin Orgeat (mandle) 8 cl pomeranč juice, 8 cl červené víno Sklo: Basic Postup přípravy: Do šálku dávkujeme pomocí pumpy 2 cl sirupu (dvakrát stlačit pumpu). Juice a červené víno spaříme v džezvě a opatrně vlijeme do šálku. UGANDA prezidentská republika ve východní Africe na břehu Viktoriina jezera cca 30 milionů obyvatel jedna z nejchudších zemí světa (143. místo podle indexu lidského rozvoje) Fair trade certifikované komodity pěstované v Ugandě: káva, čaj, vanilka, ananas. kancelářský set 9001 Mandlový čaj (nealko) 2cl Monin Orgeat (mandle), plátky čerstvého pomeranče (čerstvá pomerančová šťáva), čaj Sklo: Basic Postup přípravy: Nejprve rozmačkáme pomeranč v džezvě, pak vložíme šáček čaje a zalijeme horkou vodou. Necháme čaj chvíli louhovat. Do šálku dávkujeme pomocí pumpy 2 cl sirupu (dvakrát stlačit pumpu) a pak opatrně vlijeme obsah džezvy (bez pomeranče). 16 Oficiální distribuce profesionálních barmanských produktů v ČR: Zanzibar Trade, s. r. o., tel.: ,

16 BANUA CAFÉ ZÓNA přináší novou kulturu cestování CAFÉzpravodaj Na libereckém terminálu hromadné dopravy se mohou cestující těšit z nové služby. V BANUA café si můžete vychutnal espresso nebo cappuccino připravené z čerstvě pražené kávy BANUA a zákazníci si zde mohou dopřát i čerstvé bagety, sladké pečivo a ostatní občerstvení. Koncept rychlého občerstvení, kterým Banua café zóna nahradila do té doby problematickou čekárnu jen obtížně uhlídatelnou před zásahy vandalů, podstatně přispěl ke zlepšení kultury cestování v Liberci. Dnes už se matky s dětmi nemusí bát odpočívat se svými ratolestmi v kulturním prostředí při vůni kávy a čerstvého pečiva. Provozovatelé rychlého občerstvení ve spolupráci s firmou JABLUM Czech s.r.o. výrobcem kávy BANUA mohou počítat s kompletním kávovým servisem a podporou, což v praxi znamená plynulé dodávky kávy a spotřebitelských obalů, autorizovaný servis švýcarských profesionálních kávovarů Jura, navržení konceptu přípravy a prodeje kávy a ostatních kávových nápojů. Není bez zajímavosti, že směs kávy BANUA byla připravena tak, aby její charakter dokázaly podtrhnout právě...volba, která mění lidské životy Fair trade je alternativní způsob obchodování, jehož cílem je zlepšovat životní úroveň drobných farmářů v nejchudších oblastech světa. V našem seriálu vám přiblížíme problematiku férového obchodu v jednotlivých účastnických zemích zapojených do projektu. Samozřejmě se budeme nejvíce orientovat na pěstování kávy. Na první pohled to vypadá jako sousedské zastavení. Odehrává se tu ale jedno z nejvýznamnějších setkání roku. Bez židlí, bez notebooků a mobilů. Jsme ve vesnici Konokoyi, oblast Mbale, východní Uganda. Zdejší pěstitelé Fair trade kávy z družstva Gumutindo se sešli k výroční schůzi. Fair trade znamená, že dostanu zaplaceno za tolik kávy, kolik do družstva přinesu. Fair trade lidé si nenechávají několik kil pro sebe jako poplatek, předkládá návštěvníkům z Čech svoji definici spravedlivého obchodu pan Busaba Livingstone. Není to ale zdaleka jediný rozdíl mezi konvečním a Fair trade obchodem s kávou. V oblasti Mbale žije kolem 90 tisíc pěstitelů kávy, ve vysokých kopcích kolem hory Mt. Elgon (4321 n.m.) se výborně daří ušlechtilé vysokohorské arabice. V průměru hospodaří farmáři na rozloze půl až dva hektary, na nichž kromě kávy pěstují i další plodiny pro vlastní potravu. Početné rodiny žijí v hliněných domcích s plechovou střechou, bez elektřiny, bez tekoucí vody. Některé vesnice nemají žádný zdroj pitné vody. Nejrozšířenějším dopravním prostředkem v oblasti je kolo, většina farmářů nemá ale vůbec žádnou možnost dopravy. V době sklizně prodají kávu prvnímu z překupníků, kteří objíždějí vesnice. Pokud se káva včas neprodá, zkazí se. Farmáři si nemohou vybírat. Vezmou tolik, kolik jim nabídnou. Členové Gumutindo dostávají stejně jako ostatní fair trade pěstitelé řádnou výkupní cenu spočítanou podle skutečných nákladů na pěstování a tzv. fairtrade prémii na rozvoj komunity. Co to znamená v každodenním životě v Konokoyi? Prostředky z Fair trade umožnily farmářům přechod na BIO pěstování, které opět znamená vyšší příjem a ochranu jejich zdraví. Ze sociálních prémií vybudovali v každé vesnici studnu s pitnou vodou, nakoupili loupače na kávu, které urychlují práci. Děti místních farmářů netráví veškerý svůj čas s rodiči na polích, ale usedají do školních lavic. Žila jsem v Ugandě několik let. Jsem zvyklá vidět děti, které vykonávají stejně těžkou práci jako dospělí. Rána v Konokoyi jsou jiná. Tam jsem poprvé v Africe viděla, jak všechny školou povinné děti opravdu míří do školy. Tenhle pohled automatické kávovary Jura. Kvalitní zrnka kávy BANUA pochází zejména z vysokohorských plantáží mexického státu Chiapas. V nadmořské výšce více než 1100 metrů nad mořem získává káva jemnou chuť s minimem kyselosti. Kávu si můžete vychutnat ze stylového porcelánu buď přímo na místě, nebo odnést s sebou v kelímku z přírodního papíru. Tak tedy šťastnou cestu s šálkem dobré kávy BANUA. Ivan Foral, foto: autor mě utvrdil v tom, že Fair trade má skutečně smysl, říká Lenka Černá, odbornice na Fair trade ze společnosti Miko Káva. Miko Káva vyrábí vlastní Fair trade kávu a čaje Puro a dováží do ČR několik stovek fair trade výrobků různých evropských organizací. Specializuje se především na dodávky Fair trade do gastro provozů a kanceláří. Umíme nabídnout správné řešení včetně komplexního servisu pro jakkoli velkou kavárnu, restauraci, jídelnu Ochota lidí pomáhat prostřednictvím Fair trade roste a s ní poptávka po fair trade sortimentu. Míst, kam by si lidé zašli na kvalitní Fair trade kávu a občerstvení je stále málo, dodává Černá. Káva si jako přírodní produkt zaslouží přírodní obal. Proto v BANUA café zóně dostanete kávu a cukr v kelímku z přírodního papíru. Lenka Černá a Konokoyi Mr Samuel, pěstitel Fair trade kávy, člen družstva Gumutindo, Uganda 17

17 Automat na překapávanou kávu CAFFEE-AUFGUSSMASCHINE CAFE-GRIL-BARU VAGONKAFE Restaurace s retro interiérem a nádechem nostalgie parních vlaků vás zcela jistě osloví nevšedním interiérem. Ten, kdo má rád vláčky a vlaky zkrátka dráhu bude se tu cítit skvěle. Interiér je dotažený do absolutního detailu. A to, co vás nezaujme vás zcela jistě pobaví. Historie nám ukazuje, jak si naši předkové poradili s přípravou fi ltrované kávy. Bez potřeby elektrické energie a fi ltračního papíru si samospádem připravíte přes soustavu kovových sítek vynikající í fi ltrovanou kávu sada a samozřejmě obsahuje odměrku na správné dávkování kávy. Dávkování 15 g kávy na dva šálky norma 7g kávy byla patrně zavedena už za France Josefa. EILLES Tea To-Go Dlouho očekávaná čajová obdoba populární kávy do kelímku. Milovníci čaje upřednostňují kvalitní přípravu čaje a ta může být velmi časově náročná. EILLES TEA To-Go nabízí velmi snadné a rychlé řešení s integrovaným čajovým sáčkem přímo ve víčku kelímku. Stačí kelímek s dvojitým dnem naplnit vroucí vodou, sejmout ochranou fólii z víčka a čaj nechat louhovat. Čaj se tak připraví sám a vy nemusíte před jeho pitím kelímek znovu otevírat. Skvělá příležitost jak obohatit nabídku wellness&spa, kam obvykle nepatří nápojové sklo. Energie bojovníků Muay-tai V thajském boxu se sebemenší ztráta koncentrace, jakákoli chvilková slabost trestá velmi tvrdě. Aby se to nestalo i vám například na silnici začala fi rma Osotspa právě v exotickém Thajsku již v roce 1969 prodávat první energetický nápoj a dále pracovat na vývoji drinku, který by dodal potřebnou energii. Tu nyní přináší na trh v podobě drinku M-150 společnost fi rma Zanzibar, s. r. o. Bevande s.r.o. výhradní dovozce produktu Bombardino G. Bertagnolli a Grappa Trentina G. Bertagnolli 6 Kompletní informace naleznete na stránkách v etn eshopu, Tel.:

18 S TATROU budete osobití S novými polevami Tatra můžete jednoduše a kreativně rozšířit svou nabídku. Získáte novou škálu chuťových variant i při zachování původního sortimentu. CAFÉtrend Zmrzlinový pohár Karamel Zmrzlinu položíme na základ z Créme Šodó. Dochutíme polevou s karamelovou příchutí a zdobíme ovocem a meduňkou. Šlehačkový pohár Čoko Základ z Créme Šodó obohatíme čerstvou šlehačkou a polevou s kakaovou příchutí. Zdobíme ovocem a meduňkou. Krémový pohár Krémem zdobíme základ z polevy s kakaovou příchutí. Skvěle chuťově doplní tmavá a bílá čokoláda. Zdobeníje tak snadné TATRA ART Zdobením přímo z tuby obohatíme servírování zmrzliny nebo zákusku. Pařížský Šodó karamel Pohár zdobený z vnitřní strany polevou s karamelovou příchutí doplníme o základ z Créme Šodó s ovocem, zdobíme pařížskou šlehačkou a čokoládovým sypáním. technika roztírání štětcem technika štětce a škrábání Tvarohový Šodó závin Závin podlijeme Créme Šodó, ve kterém s použitím polevy s karamelovou příchutí vytvoříme (například špejlí) mřížku. Ozdobíme ovocem a meduňkou. technika vytahování Vlastnosti polevy Tatra umožňují široké využití pro různé techniky zdobení. Pro profesionální gastronomy je důležité, že po provedení zdobení poleva na povrchu zatuhne, přičemž neztrácí svůj vysoký lesk to umožňuje zdobit talíře dopředu, aniž bychom manipulací a servírováním porušili ozdobu. Přesto ozdoba zůstává jedlou. Výbornou výtvarnou pomůckou je sada na tvorbu Latte Art. připravil: T&MC Nechte se zlákat čerstvou novinkou na trhu smyslně lahodnou Polevou od značky Tatra s čokoládovou nebo karamelovou příchutí. Ideální na zdobení zmrzlin, dezertů, dortů, palačinek, pudinků, mražených dezertů a také kávy, např. Cappuccina nebo Frapuccina. Sytá a lesklá poleva na bázi zahuštěného slazeného mléka úžasně dotvoří Váš pokrm. 19

19 PATISSERIE JAK PEČOU pofesinálové Čas úklidového běsnění a pečení vánočního cukroví se opět nebezpečně přiblížil. Rodinné recepty budou oprášeny a potřebné suroviny nakoupeny v ohromujícím množství. Téměř stejně se budou chovat i profesionální cukráři. Horečně se pustí do výroby kolekcí nejoblíbenějších druhů drobného pečiva, aby uspokojili poptávku hospodyněk, které se rozhodly tento rok nepéci, nebo lidí, kteří to neumějí, ale mlsají rádi. Cukráři ale připravují rozmanité pečené cukrovinky po celý rok, a určitě musejí ovládat fígle, jak si piplačku s drobnými kousky usnadnit. Hovořili jsme na toto téma s Pavlínou Berzsiovou, členkou představenstva Asociace kuchařů a cukrářů ČR, lektorkou Kulinářské akademie a lektorkou mnoha odborných cukrářských seminářů. Shrnula své dlouholeté bohaté zkušenosti do několika bodů: chutné a vzhledné cukrovinky upečete jen podle dobré receptury, z kvalitních surovin, za pomoci perfektních pomůcek, při správné teplotě a době pečení. Vypadá to jednoduše, ale chce to určitě poněkud rozvést. Pokud se týká receptu, nejlépe si ho otestujete, máte-li možnost okusit hotový výrobek. Záleží pak na tom, zda získáte přesnou verzi, která není ošizena o nějaký důležitý grif. Pavlína Berzsiová vám však ve své Velké domácí cukářce, stále dotiskované a znovu vydané kuchařce, žádný důležitý krok nezatajuje. Jaký tuk do kterého těsta Na třená těsta doporučuje Pavlína Berzisová rozhodně heru či jiný kvalitní rostlinný tuk. Pokud použijete máslo, nesmíte ho velkou rychlostí přešlehat. Těsto pak v troubě rychle vyběhne a po vytažení spadne, protože bylo plné vzduchu. Máslo se svou výraznou chutí je však nezbytné v pevných těstech, jako je například linecké. Základ, který tvoři hladká mouka, práškový cukr, vanilka a citronová kůra, doporučuje Pavlína doplnit vždy nějakou jádrovinou jemně mletými různými ořechy nebo mandlemi a dochutit výrazným kořením (skořicí, badyánem, muškátovým oříškem, hřebíčkem, rumovou, vanilkovou nebo mandlovou příchutí). Do piškotových těst používá Pavlína jedině olej, který se dá částečně doplnit

20 máslem. Nebo nahrazuje tuk v některých piškotových těstech smícháním hladké pšeničné mouky s velmi jemně umletou tučnou moukou mandlovou. Jaké formy a z čeho Pro domácí použití stačí pomůcky z hliníku nebo jednoduchého plastu. Profesionální pečení však vyžaduje formy a plechy opravdu kvalitní. Pokud se pak o ně člověk dobře stará, vydrží po celou profesionální kariéru, tvrdí Pavlína. Vypichovací formičky ze silného plechu, případně nerezu, by měly mít zesílený a zakulacený horní okraj, aby neřezaly do rukou. Pokud existuje sada (například kolečka, srdíčka, květinky apod.), neváhejte a pořiďte si ji. Umožní vám mnoho kombinací. Pro velkovýrobu vykrajovaných tvarů je ideální plech s vyřezanými tvary. Vyválené těsto se na něj položí, přejede válečkem a tvary zůstanou na ploše. Pro vytlačované cukroví (košíčky), trubičky a rakvičky je vhodný hliník, který pečivo přesně vytvaruje. Tyto pomůcky mohou mít teflonový povrch, takže se nemusejí vymazávat a vysypávat. Když už formu vymazat musíte, použijete rozpuštěný a mírně zchladlý 100% ztužený tuk. Nestéká po stěnách a netvoří závěje jako máslo nebo olej. Výbornou službu udělá olej v rozprašovači, který vytvoří na povrchu velmi jemný film. Běžné (a tedy nepříliš drahé) pečicí formy ze silikonu mají své přednosti, ale také limity. Nemusí se vymazovat, ale Pavlína je nedoporučuje pro pečení vysokých tvarů, protože se vahou těsta deformují. Pokud dáváte silikonu pro pečení přednost, kupte dražší profesionální výrobek, který má zpevněné okraje a navíc odnímatelné výztuhy. Jak které těsto péci Že se má trouba před pečením pořádně předehřát, je samozřejmost, o které by nebylo třeba hovořit, kdyby také v tomto bodě neexistovaly drobné finesy. Vykrajované tvary z lineckého těsta se pečou krátce na 200 stupňů Celsia do zlatova a po vytažení se ihned sundají z plechu, nejlépe na dřevěný vál nebo mřížku, aby mohly rychle zchladnout. Piškotovému těstu v plátu na roládu stačí osm minut rovněž při 200 stupních Celsia. Jakmile je upečené, je třeba ho rychle vyklopit na utěrku nebo mezi dva pečicí papír, v obou případech jemně posypané hladkou moukou. Dobře se pak stáčejí do požadovaného tvaru. Korpusy se pečou zvolna při teplotě 160 stupňů Celsia cca 45 minut. Dobře upečené těsto se od formy odchlipuje a dřevěná špejle do něj zapíchnutá zůstane suchá. Profesionální cukráři dnes používají při pečení drobného pečiva speciální podložky, které se pokládají na pečicí plech a velmi urychlují celý proces. Můžete jich mít předem několik obloženo a pak je postupně rychle upéci, aniž čekáte na zchladnutí plechu. Máte pečení stále pod dozorem, takže se nic nepřipálí. Také v tomto případě radí Pavlína nešetřit. Podložky jsou k dostání v různé cenové hladině, avšak čím jsou levnější, tím méně vydrží. Pavlína Berzsiová svou práci miluje. Svědčí o tom nejen řada oficiálních ocenění, ale i nadšené reakce majitelů její Velké domácí cukrářky a pochvalné ohlasy odborníků. Jinak by také nemohla spolupracovat s nakladatelstvím Bauermedia, pro jehož časopisy realizuje ročně několik desítek skvělých receptů na nejrůznější moučníky, počínaje drobnými zákusky, rozmanitými koláči, nevšedními bábovkami a konče luxusními svátečními dorty. Každé nadšené amatérské cukrářce či cukráři (mnoho mužů našlo v této specializaci velké zalíbení) doporučuje začít právě kvalitními pomůckami. Vždyť jich nemusí být mnoho. Tím spíš by je měli mít profesionálové. text: Bea Fleissigová foto: Ivan Foral Nov otev ený ráj cukrá Naše pražská prodejna je přestěhována do nových větších prostor! Ringhofferova 1, Praha 5 - Zličín Konečná metra B Zličín, vedle autobusového nádraží, v přízemí budovy GRAND CITY tel.: , fax: Cyrilská 16, Brno tel./fax: mobil: vwww.fialapraha.cz

Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období.

Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období. Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období. NESCAFÉ Alegria kávovar A510 malý ale šikovný Pět skvělých kávových nápojů od intenzivního

Více

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus.

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Pekárna Cukrárna Globus Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Objednejte si dort nebo zákusky na Vaši oslavu. Máte chuť na sladké?

Více

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Gastro 21 Objednávky na telefonu: 725 857 682 Hot Drink HOT DRINK / ICE DRINK / MILK

Více

Požitek s budoucností. Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy

Požitek s budoucností. Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy Fairtrade Požitek s budoucností Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy Tchibo prebírá zodpovednost! Fairtrade víc než jen trend Tchibo dodává nejkvalitnější produkty,

Více

Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh

Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh Pod obchodní značkou TOJE vyrábí a dodává společnost FRUJO, a.s., špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh, zahrnující produkty pro pekaře,

Více

Rodinná restaurace s programem MENU

Rodinná restaurace s programem MENU Rodinná restaurace s programem MENU Rodinná restaurace s programem O NÁS Posláním Férovky je provozování a rozvoj ekonomicky soběstačného sociálního podniku založeného za účelem vytvoření kvalitních pracovních

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 6. dubna 2013 základní schéma dne 8:00 08:30 příjezd členů

Více

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Technologické

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 24. března 2012 Příjezd členů CBA 9:00 10:30 (pro ty kteří

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ALERGENY : LEPEK,VEJCE,MLÉKO

ALERGENY : LEPEK,VEJCE,MLÉKO 1. Věneček žloutkový 60g Cukrářský výrobek s máslovou-pudinkovou náplní Složení : mouka,olej,voda,sůl,vejce,suš.mléko,krémový prášek,máslo,rumové aroma,fondán ALERGENY : LEPEK,VEJCE,MLÉKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

recepty s Přírodním nápojem Natural Balance

recepty s Přírodním nápojem Natural Balance KOKTEJLY recepty s Přírodním nápojem Natural Balance KOKTEJLY Koktejly jsou lahodné nápoje vhodné pro spoustu příležitostí, které se snadno přizpůsobí každému mlsnému jazýčku. Milují je jak dospělí, tak

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Originální dorty a dezerty pro každého!

Originální dorty a dezerty pro každého! Originální dorty a dezerty pro každého! Plánujete oslavu narozenin, svatbu, firemní večírek nebo třeba jen originální dar pro někoho ze svých blízkých? V CITYgastro Vám nabízíme fantastické dorty a dezerty

Více

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje.

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje. Cukrárna Ella......místo kde je život sladký Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje teplé nápoje zákusky z naší domácí kuchyně a italské zákusky Káva 7g Káva

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Káva. Káva a čaj. E-shop: www.peal.cz 177

Káva. Káva a čaj. E-shop: www.peal.cz 177 Káva Káva je charakteristická svou silnou vůní a černou barvou. Obsahuje mimo jiné alkaloid kofein, který povzbuzuje srdeční činnost a pro jeho povzbuzující účinky se káva pije především. Nejčastěji se

Více

PROPOZICE (junior classic) obor barman

PROPOZICE (junior classic) obor barman PROPOZICE (junior classic) obor barman Název soutěže: XIII. ročník AHOL- CUP 2011 mezinárodní juniorská koktejlová soutěž Pořadatel soutěže: AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8,

Více

MALOOBCHODNÍ ceník pro rok 2015

MALOOBCHODNÍ ceník pro rok 2015 MALOOBCHODNÍ ceník pro rok 2015 bez 15% DPH s 15% DPH prodej CZK za 1 kg KLASIK - Směsi pro točenou zmrzlinu 1:3 109,00 Kč 125,35 Kč Vanilka Vanilkovo - smetanová Pistáciová Smetana Tofi Jogurt Citron

Více

Dia výrobky - Dia cukrovinky

Dia výrobky - Dia cukrovinky Dia výrobky - Dia cukrovinky ST015 40ks CL159 2 Dia cukrovinky Sojový suk diabetický 40g 8,50 Kč DIANELLA banánová tyčinka v dia hořké čokoládě 40g 9,90 Kč CL156 1 CL158 CL157 DIANELLA křehké cereální

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Stravovací služby II Téma Ročník Autor Stravovací služby

Více

AUTENTICKÉ ITALSKÉ ESPRESSO

AUTENTICKÉ ITALSKÉ ESPRESSO Tostatura Lenta AUTENTICKÉ ITALSKÉ ESPRESSO PER LA GRAndE GIOIA DI UN PICCOLO MOMENTO! Pro velkou radost z malých okamžiků. PROFITUJTE S NAŠÍM UCELENÝM KONCEPTEM ESPRESSO! AUTENTICKÝ ITALSKÝ POŽITEK Z

Více

Zákusky, Dortové řezy, Koláče. Drobné svatební cukroví

Zákusky, Dortové řezy, Koláče. Drobné svatební cukroví Brno-Žebětín, Drdy 46, 641 00, tel.: 607 045 445, 721 414 562 www.zakusky-dortiky.cz info@zakusky-dortiky.cz najdete nás také na FB Dorty Zákusky, Dortové řezy, Koláče Drobné svatební cukroví Dorty Na

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Historie espressa. to, když přijdete

Historie espressa. to, když přijdete Zajímavost Říká se, že nejstarší kavárnu v Evropě otevřeli v roce 1720 v italských Benátkách, přímo na náměstí svatého Marka. Jmenuje se Florian a můžete do ní zavítat na kávu i dnes. Káva Káva je úžasný

Více

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Švýcarská kvalita AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Swiss Quality CafeRomatica 855 VÍTĚZ TESTU Celostříbrný Vyhřívaná odkládací plocha pro šálky Mimořádně tichý kónický mlýnek z kalené oceli Mléčná pěna stisknutím

Více

Káva Buscaglione caffé dal 1899

Káva Buscaglione caffé dal 1899 Káva Buscaglione caffé dal 1899 espresso ristretto / espresso o obsahu menším než 2,5 cl espresso / espresso o obsahu 5 cl espresso lungo / dlouhé espresso o obsahu 1 dl espresso doppio / v jednom šálku

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Turecká káva 19,- Turecká káva s mlékem 24,- Espresso 28,- Espresso piccolo 27,- Espresso Lungo (velké espresso) 29,-

Turecká káva 19,- Turecká káva s mlékem 24,- Espresso 28,- Espresso piccolo 27,- Espresso Lungo (velké espresso) 29,- sicilská káva Turecká káva 19,- Turecká káva s mlékem 24,- Espresso 28,- Espresso piccolo 27,- Espresso Lungo (velké espresso) 29,- Cappuccino 30,- Cappuccino s příchutí 40,- (oříšek, karamel, pistácie,

Více

Dárkový balíček vánoční svařák, sušenky, ozdoba

Dárkový balíček vánoční svařák, sušenky, ozdoba Dárkový balíček vánoční svařák, sušenky, ozdoba Vánoční svařák, 1 l Walkers zázvorová kolečka, 150 g Ozdoba kouličky, masiv, průměr 8 cm Dárková krabice modrá, víko s foliovým okénkem Cena při odběru m.m.:

Více

Nabídka kvetoucích čajů pro gastronomická zařízení. Petr Patočka ČAJOVÁ KVĚTINA Jelení kout 258e 46851 Smržovka

Nabídka kvetoucích čajů pro gastronomická zařízení. Petr Patočka ČAJOVÁ KVĚTINA Jelení kout 258e 46851 Smržovka 花 茶 Nabídka kvetoucích čajů pro gastronomická zařízení Petr Patočka ČAJOVÁ KVĚTINA Jelení kout 258e 46851 Smržovka Čajová květina ČAJOVÁKVĚTINA je specializovaným dovozcem kvetoucích čajůdo středníevropy

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Flanderské novinky 5/2006

Flanderské novinky 5/2006 Newsletter Flanderské turistické informační kanceláře Táboritská 23 / 1000, hotel Olšanka, 130 87 Praha 3, Czech Republic tel.: + 420 267 092 444, fax: + 420 267 092 650, http://www.flandry.cz/ Flanderské

Více

SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI

SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI VÍTEJTE V KAVÁRNĚ ASPRETTO O vše jsme se postarali Od zrnka kávy až po odborníky na její přípravu. A dokážeme mnohem více všechny naše kávy a čaje jsou maximálně

Více

Poř. Číslo: Název výrobku: Hmotnost: Popis: Pařížská smetana na měkké piškotové tyčce v tmavé čokoládě 1. Afričan. 70 g

Poř. Číslo: Název výrobku: Hmotnost: Popis: Pařížská smetana na měkké piškotové tyčce v tmavé čokoládě 1. Afričan. 70 g 1 / 8 Poř. Číslo: Název výrobku: Hmotnost: Popis: Pařížská smetana na měkké piškotové tyčce v tmavé čokoládě 1. Afričan Bílá smetana na měkké piškotové tyčce v bílé čokoládě 2. Běloušek Řezy s nepečenou

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze LA BODEGUITA DEL MEDIO La Bodeguita del Medio je kubánský music bar restaurant v centru Prahy, u Staroměstského náměstí, s živelnou atmosférou

Více

Daily Coffee Every Day. 2014 Daily Coffee brožura. Víc než jen káva. www.dailycoffee.cz. Daily_casopis_update_CZ.indd 1 31.3.

Daily Coffee Every Day. 2014 Daily Coffee brožura. Víc než jen káva. www.dailycoffee.cz. Daily_casopis_update_CZ.indd 1 31.3. 2014 Daily Coffee brožura Daily Coffee Every Day Víc než jen káva www.dailycoffee.cz Daily_casopis_update_CZ.indd 1 31.3.2014 15:56 Daily Coffee Znamenitá káva a příjemné posezení s přáteli Every Day 1

Více

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády Nápojový lístek Nealkoholické nápoje Rajec neperlivý, jemně perlivý 0,33 l 24 Kč Coca cola 0,33 l 30 Kč Točená kofola 0,1 l 6 Kč Tonic, zázvorový (Kinley) 0,25 l 30 Kč Džbán s vodou a citronem 0,5 l /

Více

KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ

KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ 2013 1 název výrobku čoko - kokos katalogové číslo výrobku obrázek výrobku EAN kód 50121 počet kusů v balení trvanlivost výrobku čoko - kokos 50121 meruňka 50122 višeň 50123

Více

Nářezové salámy Globus

Nářezové salámy Globus Nářezové salámy Globus Řeznictví Dobroty z našeho řeznictví Vám vždy zavoní... Na svačinu nebo na výlet i na pohoštění návštěvy Na čerstvost máme vlastní recept Ano, na čerstvost a kvalitu máme opravdu

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

4. Jméno/Název: David Kučera IČ: 86933892 Sídlo: Ostrava Petřkovice, Údolní 291, 725 29 Provozovna: Činnost: Zlatnický a Klenotnický Ateliér

4. Jméno/Název: David Kučera IČ: 86933892 Sídlo: Ostrava Petřkovice, Údolní 291, 725 29 Provozovna: Činnost: Zlatnický a Klenotnický Ateliér Seznam schválených podnikatelů po jednání Odborné komise 1. Jméno/Název: SNABYTEK COMPANY s.r.o. IČ: 286 18 203 Sídlo: Ve Statku 1966/2, Hlučín 748 01 Mírové náměstí 29, Hlučín 748 01 SNABYTEK COMPANY

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

VÍNO. Lambrusco 0,75l 140,-Kč Ţvýkačky 20,- Kč Porto tawny 0,1l 70,- Kč Sušenky dle nabídky 16,- Kč Tabákové výrobky dle nabídky.

VÍNO. Lambrusco 0,75l 140,-Kč Ţvýkačky 20,- Kč Porto tawny 0,1l 70,- Kč Sušenky dle nabídky 16,- Kč Tabákové výrobky dle nabídky. NÁPOJOVÝ LÍSTEK NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE TEPLÉ NÁPOJE 0,2l 0,3l 7g Cola 16,- Kč 24,- Kč Espresso,mlíčko 30,- Kč Cola light 16,- Kč 24,- Kč Cappuccino 34,- Kč Fanta 16,- Kč 24,- Kč Vídeňská káva 34,- Kč Tonic

Více

Silueta MIX 10x jahoda, 5x meruňka, 5x ananas 150 g, 0,1 % tuku

Silueta MIX 10x jahoda, 5x meruňka, 5x ananas 150 g, 0,1 % tuku KATALOG VÝROBKŮ 2015 Mléko čerstvé Mléko čerstvé Selské 0105 1l PET, 1,5 % tuku 6 ks (karton) / 10 dní (min. záruční doba) 0119 1l PET, 3,5 % tuku 6 ks (karton) / 10 dní (min. záruční doba) Populár čerstvé

Více

AREI reklamní předměty s.r.o.

AREI reklamní předměty s.r.o. MAGIC ČAJ Pyramidovésáčky čaje 15x2 g v baleníve tvaru stromku Různé příchutě 50 kusů Cena: 56 Kč/kus ČAJ 5527 Svařák, 5458 griotka, 5456 punch, 5540 štědrý večer černý čaj Ovocný čaj, 70 g 50 kusů Cena:

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice

Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice Soutěžící budou zhotovovat své výrobky v časovém limitu celkem 9 hodin, z toho 5 hodin na výrobu jemného

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. OŘECHOVKU, KMÍNKU, KONTUŠOVKU, HRUŠKOVKU ČI VIŠŇOVKU vše za 25,-Kč

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. OŘECHOVKU, KMÍNKU, KONTUŠOVKU, HRUŠKOVKU ČI VIŠŇOVKU vše za 25,-Kč NÁPOJOVÝ LÍSTEK Alkoholické nápoje Z české produkce: Tradiční české likéry - kvalitní likéry bez levných chuťových náhražek či chemických stabilizátorů dle původních receptur OŘECHOVKU, KMÍNKU, KONTUŠOVKU,

Více

PEČIVO. 1 Rohlík obyčejný 42 g 286 Rohlík obyčejný 50 g. 5 Suk 60 g 6 Suk 90 g. 3 Rohlík slaný 90 g. 7 Pletýnka slaná 90 g 71 Pletýnka makovaná 90 g

PEČIVO. 1 Rohlík obyčejný 42 g 286 Rohlík obyčejný 50 g. 5 Suk 60 g 6 Suk 90 g. 3 Rohlík slaný 90 g. 7 Pletýnka slaná 90 g 71 Pletýnka makovaná 90 g PEČIVO 1 Rohlík obyčejný 42 g 286 Rohlík obyčejný 50 g 5 Suk 60 g 6 Suk 90 g 3 Rohlík slaný 90 g 7 Pletýnka slaná 90 g 71 Pletýnka makovaná 90 g 21 Veka malá 200 g 22 Veka velká 300 g 4 Rohlík sezam 90

Více

CATERING MOTORLAND BĚLÁ

CATERING MOTORLAND BĚLÁ CATERING MOTORLAND BĚLÁ Catering je dnes velmi populární záležitost. Kvalitní catering dokáže proměnit klientskou akci v gala večer chutí a zároveň může být právě tou třešničkou na dortu, na které si vaši

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 JOGURTOVO JABLEČNÝ DORT (Kábelová Martina, Pěnčín Vinohrady) KORPUS: 6 vajec, 6 lžic moučkového cukru, 1 lžíce oleje, 5 lžic polohrubé mouky, 1 lžička PDP, lžíce kakaa JOGURT:

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin,

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin, Složení výrobků 4 Cukrářský výrobek Dezert ovocný 80g 2dny Složení: roládová hmota piškotová(vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol,

Více

S JÍDLEM SI ne HRAJEM

S JÍDLEM SI ne HRAJEM Kulinářská soutěž žáků prvního a druhého stupně ZŠ Litoměřice S JÍDLEM SI ne HRAJEM 21. října 2014 Téma soutěže: Zelenina na talíři Soutěž připravilo Zdravé město Litoměřice ve spolupráci s lektorkou Radkou

Více

VÍCE, NEŽ ČEKÁTE WWW.OLIVEFOOD.CZ

VÍCE, NEŽ ČEKÁTE WWW.OLIVEFOOD.CZ VÍCE, NEŽ ČEKÁTE ŠÉFKUCHAŘ Daniel Beneš Execu?ve Chef Nasbíral bohaté zkušenos? v restauraci Zlatá Praha ve známém hotelu Intercon?nental, získal ocenění Gourmet Challenge a několikrát se také stal mistrem

Více

Svět se dá vybarvit. Toto jsou omalovánky o fair trade. Kresby: Dalibor Krch

Svět se dá vybarvit. Toto jsou omalovánky o fair trade. Kresby: Dalibor Krch Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Tady v horách, daleko od všeho, žijí lidé, kteří se živí pěstováním kávy. Je jich 25 milionů. Jejich pozemky jsou průměrně veliké

Více

LAHODNÁ ČERSTVÁ KÁVA VÝJIMEČNÉ KVALITY, KDEKOLI A KDYKOLI

LAHODNÁ ČERSTVÁ KÁVA VÝJIMEČNÉ KVALITY, KDEKOLI A KDYKOLI LAHODNÁ ČERSTVÁ KÁVA VÝJIMEČNÉ KVALITY, KDEKOLI A KDYKOLI Sáček Coffeebrewer jak to funguje? Sáček Coffeebrewer je vlastně určitá varianta francouzské konvičky (správně nazývané French Press) na jedno

Více

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Kompletní sortiment pro gastronomii a maloobchod Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Značka špičkové kvality pro gastronomii Díky dlouholeté spolupráci

Více

VÝROBNA LAHŮDEK Hladké Životice

VÝROBNA LAHŮDEK Hladké Životice VÝROBNA LAHŮDEK Hladké Životice Katalog výrobků Doplňková výroba Rybí výrobky - uzenky Rauty Cukrářské výrobky Aspikové výrobky Chlebíčky - lahůdky Saláty - pomazánky VÝROBNA LAHŮDEK HLADKÉ ŽIVOTICE Nacházíme

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 pátek 12. března. 2010 Příjezd 14:00-17:00 18:00 Welcome drink

Více

Nominace a hlasování. O soutěži Czech Bar Awards 2011

Nominace a hlasování. O soutěži Czech Bar Awards 2011 Editorial Po třech letech konání Czech Bar Awards dozrál čas na změnu. Barlife, který tuto soutěž pořádá, je ryze odborný časopis, a tak jsme se do hlasování o nejlepší podniky letos poprvé rozhodli zapojit

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze

Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze V restauracích Na Kopci a Na Konci vaří kosmopilitní mezinárodní kuchyni postavenou na kvalitních surovinách s důrazem na poctivou

Více

Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery

Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery BRAND GIFTS, a.s. je specialista na značkové firemní dárky a hlavní distributor obchodních dárků se značkami světových módních návrhářů CERRUTI 1881, CACHAREL,

Více

PROSTORY Cena pronájmu I Cena pronájmu II 1. 2. 3. 4. 5. 6. Název. Půldenní. Maximální. Půldenní Celý den. Celý den kapacita. (max.

PROSTORY Cena pronájmu I Cena pronájmu II 1. 2. 3. 4. 5. 6. Název. Půldenní. Maximální. Půldenní Celý den. Celý den kapacita. (max. PROSTORY Cena pronájmu I Cena pronájmu II 1. 2. 3. 4. 5. 6. Název Maximální Půldenní Půldenní Celý den Celý den kapacita (max. 5 hodin) (max. 5 hodin) Konferenční sál ARAGON 260 12 000 Kč 7 500 Kč 7 500

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Zámek Niměřice. conference wedding relax

Zámek Niměřice. conference wedding relax Zámek Niměřice conference wedding relax Konferenční prostory v areálu zámku Niměřice jsou ideálním místem pro uspořádání vašich školení, konferencí či teambuildingů. Zámek Niměřice disponuje ubytovací

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE STANDARD Vybavení pokoje: Pokoj s 1 manželskou postelí nebo 2 oddělenými postelemi, individuálně nastavitelná klimatizace, koupelna se sprchovým koutem,

Více

Ověřování gastronomických dovedností a vědomostí. Vypracoval: Bc. Ivana Kobzevová Materiál: VY_32_INOVACE_404 Datum: 11.2.20132

Ověřování gastronomických dovedností a vědomostí. Vypracoval: Bc. Ivana Kobzevová Materiál: VY_32_INOVACE_404 Datum: 11.2.20132 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 29 54-H/01 Cukrář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: Téma: Technologie I. III. Ověřování gastronomických

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

ADI interiér o nás. www.adint.cz

ADI interiér o nás. www.adint.cz obchod www.adint.cz ADI interiér o nás Dámy a pánové, milí obchodní přátelé, připravili jsme pro Vás již třetí katalog, který představuje prodejní interiéry, které společnost ADI interiér připravuje na

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_05 Název materiálu: Ovoce II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Ovoce II. Očekávaný

Více

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR RŮŽOVÝ LIKÉR 15 květů z růže, 150 g cukru, 750 ml bílého rumu Květy opatrně opláchněte studenou vodou a nechte dobře odkapat. Dejte je do větší zavařovací sklenice spolu s cukrem a zalijte je rumem. Sklenici

Více

IMPRESSA S9 One Touch. IMPRESSA Z7 One Touch. IMPRESSA J9 One Touch. IMPRESSA J9 TFT One Touch

IMPRESSA S9 One Touch. IMPRESSA Z7 One Touch. IMPRESSA J9 One Touch. IMPRESSA J9 TFT One Touch Kultovní kávovary IMPRESSA Z7 One Touch IMPRESSA S9 One Touch Požitek na nejvyšší úrovni Robustní a spolehlivý Tento špičkový model, který pod svým elegantním povrchem ukrývá nejnovější technologie, Vás

Více

Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG. Firma hledá v České republice partnery v oblasti: Dovoz masných výrobků, případně obchodní zástupce

Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG. Firma hledá v České republice partnery v oblasti: Dovoz masných výrobků, případně obchodní zástupce , 20.-22.září 2011 Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG www.bittnerwurstwaren.de Od založení firmy BITTNER v roce 1952 se z ní stal moderní a výkonný podnik na výrobu masných výrobků s více než 80 zaměstnanci

Více

Střední odborná školy a střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

Střední odborná školy a střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Střední odborná školy a střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 29 54-H/01 Cukrář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Suroviny Ročník: III. Téma: Ověřování gastronomických

Více

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou Kterých témat se case study týká? Daniel Kolský majitel společnosti Mamacoffee Změna firemní kultury

Více

Exkluzivní dovozce čajů značky HEWA

Exkluzivní dovozce čajů značky HEWA Exkluzivní dovozce čajů značky HEWA Čaje značky HEWA jsou rodinnou tradicí na Srí Lance již od roku 1838. Čtvrtá generace rodiny Hewakandamby pěstuje tyto čaje v monsunovém klimatu vysokých hor, kde jsou

Více

Prezentace firmy Mediate, s. r. o.

Prezentace firmy Mediate, s. r. o. Prezentace firmy Mediate, s. r. o. 1 / 15 KDO jsme? založení společnosti MEDIATE v roce 1996 přední výrobce bylinných čajů a doplňků stravy více jak 60 interních zaměstnanců + externí spolupracovníci transparentní

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg rozpouštědla - voda, glycerol (E 422 20%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické 518255 přípravky, aromatické látky v. 2 NÁZEV VÝROBKU látka - E GRIOTTE 202 (1500 AROMA mg/kg) NT PRO CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Více

Inovace cílené na nové spotřebitele

Inovace cílené na nové spotřebitele Inovace cílené na nové spotřebitele Luboš Kastner 12.4.2012 1 Agenda 1. Trendy pivní kategorie 2. Jak vrátit spotřebitele do provozoven? 2 Současní spotřebitelé Jejich chuťové preference se mění, nejen

Více

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST Program FOOD Program na podporu kvalitního a vyváženého stravování www.edenred.cz Pavel Kusý Marketing & Strategic Propositions Director 1 základní informace SPOLEČNOST

Více