NOVINKY A TRENDY VE SVĚTĚ KAVÁREN A CUKRÁREN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY A TRENDY VE SVĚTĚ KAVÁREN A CUKRÁREN"

Transkript

1 ZIMA 2011, ROČNÍK IV. NOVINKY A TRENDY VE SVĚTĚ KAVÁREN A CUKRÁREN

2 CAFÉtrend 2

3 CAFÉ Duch PRVOREPUBLIKOVÉ KAVÁRNY žije! Náchodský Hotel U beránka a jeho restaurace s kavárnou byly dalším místem našeho kavárenského zastavení během hledání ducha prvorepublikových kaváren. ředitel Hotelu U beránka pan Roman Rajský Krásná a unikátní secesní budova, která byla dokončena roku 1914, ukrývá ještě městské divadlo, salonky, sklepní vinárnu a je dodnes, podle původního záměru, opravdovým kulturním centrem Náchoda. Přes leckdy truchlivou gastronomickou historii se po rekonstrukci v roce 2004 opět skvěje v lesku původní slávy a ohromuje svou mimořádně přívětivou atmosférou, která je dána nejen krásnými stavebními a interiérovými prvky, ale především osobním přístupem současných provozovatelů rodiny Rajských. S panem Romanem Rajským, ředitelem hotelu, jsem strávil příjemné slunečné podzimní odpoledne nad šálkem výborné kávy a bylo si věru co vyprávět. Jeho rodina ještě před několika měsíci psala svou úspěšnou gastronomickou kroniku v hotelu ve švýcarském Brunnenu. Praktické zkušenosti nabyté při poemigrační rekvalifikaci v Mövenpicku byly přece jen znát. Touha vrátit se do rodného Náchoda a pokračovat v započaté tradici sice zpočátku neměla ambici ujmout se skomírající městské chlouby, avšak vstřícné jednání 4

4 CAFÉtrend inspirativní prostory sklepní vinárny čekají na svůj obnovený start gastronomický koncept Julius Meinl 1862 Premium je v Beránku jako doma s městskou správou a upřímné zapálení pro věc nakonec přivedla pana Rajského do Hotelu U beránka. A nutno podotknout, že ku prospěchu tuzemského kavárenství. Provozem žije celá rodina Rajských manželka i syn. Oproti předešlé švýcarské zkušenosti je ale tuzemský gastronomický a také administrativní chlebíček přece jen tvrdší. Nic naplat, násilně přerušené tradice se budují obtížněji než nové. Tak jako mnohde jinde, trápí i pana Rajského nedostatek kvalifikovaného personálu a jeho neochota posloužit zákazníkovi v tom nejlepším slova smyslu. Navíc se tu museli prát s pozůstatky minulosti a nedobrou pověstí zdejšího podniku, o stavu, v jakém ho přebírali, ani nemluvě. To, že se osobní přístup k zákazníkům a nadšení pro gastronomii vyplácí, dokazuje stále vzrůstající obliba především náchodských návštěvníků kavárny i restaurace. Tři měsíce od převzetí Hotelu U beránka není ale zdaleka všechno hotovo, jak mě při ukázce všech nádherných prostor budovy ujistil pan Rajský. A nemluví jen o gastronomickém a technologickém zázemí. Inspirativní prostory sklepní vinárny čekají na svůj obnovený start a stejně tak i znovuzrození tradice swingových a jazzových posezení v kavárně. Lidé jako by zapomněli na živou hudbu, vysvětluje pan ředitel a dodává: Přes krátkou dobu našeho zdejšího působení jsme tu jazz několikrát zkusili a reakce hostů byla znamenitá. Rozhodli jsme se tedy do budoucna zavést pravidelné hudební večery. Není to však výdělečná aktivita, spíše se to musí brát jako dárek pro naše hosty. Odměnou pro pana Rajského zase byla, mimo jiné vzácné hosty, návštěva pana prezidenta Havla a také Josefa Škvoreckého, zdejšího rodáka a autora povídek a románů, v nichž Danny Smiřický prožíval svá mládenecká dobrodružství právě ve zdejší kavárně. Hotel U beránka se znovu stává gastronomickou dominantou Náchodska, což potvrdil i nebývalý zájem o letošní svatomartinskou husu. A kdo si chce jen v pohodě rozjímat nad šálkem dobré kávy a obdivovat krásy secesní architektury, ať se jen pohodlně usadí. Návštěva Beránka rozhodně stojí za výlet rozhodně zde budete vítáni stejně tak jako my s úsměvem. Ivan Foral, foto: Z. Foralová jídelna restaurace hotelu U beránka Julius Meinl 1862 Premium 5

5 CAFÉzpravodaj CZECH BAR AWARDS 2011 má své vítěze! Poslední říjnový den byly na Novoměstské radnici v Praze vyhlášeny nejlepší gastronomické podniky dle prestižní soutěže Czech Bar Awards, kterou pořádá již čtvrtým rokem odborný časopis Barlife ve spolupráci s Českou barmanskou asociací a Asociací hotelů a restaurací v ČR. Nejlepší café bar/kavárna Můj šálek kávy, Praha. Za partnera kategorie Julius Meinl Coffee předával cenu Ing. Václav Lednický. Poprvé v historii Czech Bar Awards letos nebyla do hlasování zapojena ve ejnost. Výsledky jsou tedy výhradní volbou odborník a profesionál gastronomického pr myslu, z nichž byla sestavena více než šedesáti lenná Bar Awards Academy. Model odborné akademie se osv d il nap íklad u Bar Awards v N mecku. Gastronomický odborník nahlíží na mnohá kritéria s v tší p ísností a z více úhl než b žný host. Týká se to nap íklad správnosti p ípravy, dodržení postupu nebo skladby ingrediencí použitých pro daný drink, což laik nemusí vždy znát. Do jednotlivých kategorií navrhl každý z akademik p t podnik, které podle jeho názoru nejlépe spl ují p edem stanovená kritéria a zasluhují si pozornost. P t nej ast ji jmenovaných spolu s šestým, vybraným zástupci asopisu Barlife, postoupilo o kr ek blíž k vít zství ve své skupin. V pr b hu íjna pak zástupci odborné poroty navštívili všech t icet finalist osobn a prov ili je dle 27 p ísných kritérií. Ve svém hodnocení zohlednili prost edí ( istota baru barový pult, kávovar, stoly, sklenice, podlaha, popelníky, toalety jejich istota a celkový dojem, hudební kulisa), personál (vzhled uniformy personál, p átelské jednání, zru nost p i p íprav, znalost nabízeného sortimentu), komunikaci (navázání kontaktu, zjiš ování preferencí, aktivní nabídka, pr b h vyú tování) a produkt (vzhled a p ehlednost menu, vzhled a chu objednaného nápoje, originalita nabídky) a další aspekty. zdroj: BARLIFE, foto: BARLIFE, T&MC Porota rozhodla a v pondělí byl letošní ročník Czech Bar Awards završen slavnostním vyhlášením vítězů. Nejlepšími podniky v České republice v jednotlivých kategorií se pro rok 2011 staly: Nejlepší café bar/kavárna partner kategorie Julius Meinl Coffee M j šálek kávy, Praha Nejlepší cocktail bar partner kategorie Absolut Bugsy s Bar, Praha Nejlepší hotelový bar partner kategorie Bohemia Sekt Barego, Praha Nejlepší pub/pivní bar partner kategorie Krušovice Pivovarský klub, Praha Nejlepší klub partner kategorie Fernet Stock Z Generation Dance bar Paradox, eské Bud jovice Vyhlášení vítězů Czech Bar Awards, jehož se zúčastnilo v nabitém sále Novoměstské radnice více než 600 hostů, provázela přehlídka dodavatelů nápojů i odborné programy. DORT K VÝROČÍ České republiky Asociace kuchařů a cukrářů ČR připravila dort k výročí České republiky. Den vzniku samostatného státu 28. íjen je nejvýznamn jším státním svátkem naší republiky s dlouhou tradicí. Dort k této slavnostní p íležitosti p ipravil jako již tradi n tým Asociace kucha a cukrá eské republiky. Zástupci nejv tší profesní organizace u nás p edali po slavnostním zahájení ve era ve Špan lském sále šestipatrového obra prezidentovi eské republiky, panu Václavu Klausovi, v doprovodu jeho choti, paní Livie Klausové. Prezidentský pár se poté zhostil i symbolického nakrojení dortu. Dort o váze více než 80 kg byl sestaven z šesti pater v barvách eské republiky, ozdob z marcipánu 80x státní symbol, 41x státní vlajka, další dopl kovou ozdobou byl symbolický lev a trikolora v délce 25 m. P ítomní hosté obdivovali stejn jako v p edešlých letech i v letošním roce velikost sladkého monumentu, hodnotili pozitivn jeho výtvarné provedení, a ti, kte í ochutnali, chválili hlavn lehkost dezertu, jeho vyváženost, chu ovou harmonii i pestrost náplní. Je opravdu znát, že tento 6

6 CAFÉtrend BOJ o najlepšiu kávu Štrbské Pleso (30. mája 2011) V sobotu sa na Štrbskom Plese zišla odborná porota, ktorá v slepom teste zvolila favorita spomedzi 15 značiek kvalitnej kávy. V priestoroch hotela FIS na Štrbskom Plese stretli zástupcovia najvä ších subjektov cestovného ruchu v Tatrách a vytvorili tzv. degusta nú komisiu, aby v slepom teste vybrali kávu najlepšej vône a chuti. Podujatie sa uskuto nilo s podporou Zväzu Hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky. Ob úbený nápoj z kávových z n bol starostlivo pripravený profesionálnymi baristami, Robertom Trevisanom, riadite om sú aže Barista Open a Stanislavom Cibu om, nieko konásobným majstrom Slovenska a ví azom Barista Open. Unikátnu akciu priniesol do hotela FIS, ktorý od roku 2010 patrí do portfólia spolo nosti TATRY MOUNTAIN RESORTS, jeho nový riadite Michal Fajin, profesionálny gastronóm a barista. O priaze chu ových buniek celej poroty sa uchádzalo 15 prihlásených zna iek zmesí arabica a robusta. Jedine ná príležitos vychutna si lídrov vo svete kávy vzbudila aj záujem verejnosti. Návštevníci hotela FIS si v tento de užili profesionálny servis ocenených baristov a porovnali jednotlivé druhy káv za symbolickú cenu 1 Euro za odborného výkladu kávových profesionálov. Prekvapivým ví azom sa stala káva Myšák, ktorá bola do sú aže zaradená viac-menej zo zvedavosti, ke že ide o novinku na trhu. Nová ik z iech sp al všetky známky kvalitnej kávy, od cremy, olejovej a dobrej chuti kávy až po vô u a celkový vzh ad. Rozhodujúcim faktorom bol presne vystihnutý dobrý bod praženia a momentálne ulahodenie chu ovým pohárikom celej poroty. Podujatie bolo prvým z pripravovaných workshopov spolo nosti TMR, ktorého zámerom bolo nielen vzdelávanie profesionálov pôsobiacich za barom, ale aj na zvyšovanie úrovne kávovej kultúry v tatranských hoteloch. dort p ipravili profesionálové, uvedl nap íklad senátor Bratský a na svém kousku ocenil zvlášt marcipánovou ozdobu v podob eského lva. P íprava probíhala t i dny v restauraci Aureole šéfcukrá- em Tomášem Kroftou a cukrá kou Barborou Kulíkovou, dekora ní ozdoby z marcipánu p ipravil víceprezident AKC R pro cukrá skou sekci František Buchal, tým pracoval pod organiza ním vedením šéfkucha e Aureole a lena p edstavenstva AKC R Ji ího Krále. AKC R d kuje za podporu realizace panu Karlu Hájkovi a za fotodokumentaci Jaroslav Chudé, majitelce vydavatelství 1. Press Real Group. zdroj: AKC R foto: Jaroslava Chudá, 1. Press Real Group 7

7 CAFÉkoncept NESCAFÉ Milano V minulém čísle CAFÉ & PATISSERIE jsme se v rozhovoru s panem Milanem Bakou loučili otázkou, co nového připravuje pro naše gastronomické provozy. Avizovaný ucelený prémiový koncept nápojového řešení Nescafé Milano je na světě, a my se tedy opět vydáváme za Milanem Bakou, marketingovým a projektovým koordinátorem Nestlé Professional, aby nám nový koncept představil. Pane Bako, jak byste charakterizoval nový prémiový koncept Nescafé Milano? NESCAFÉ bylo v minulosti známé především jako řešení pro zajištění snídaňové a kongresové kávy. V minulém čísle jsme představili ucelenou řadu NESCAFÉ Alegria, která nachází široké uplatnění v řadě hotelů, restaurací a kaváren. NESCAFÉ Milano tak navazuje na řadu NESCAFÉ Alegria a doplňuje ji o ucelený prémiový koncept nápojového řešení, mezi jehož hlavní výhody patří jednoduchost obsluhy, rychlost přípravy a stálá kvalita výsledného šálku kávy. Ta je u řešení NESCAFÉ Milano poměřována v porovnání s tradičními značkami zrnkové kávy a ve slepém testování je káva hodnocena minimálně jako stejně dobrá, nebo dokonce ještě lepší. Za úspěchem stojí jak nová technologie a její nastavení, tak extrakt z kávových zrn pocházejících z Jižní Ameriky a použité 100% granulované mléko, které umožňuje tvorbu bohaté mikropěny na mléčných specialitách. Technologie je charakteristická novým atraktivním designem a programováním, které umožňuje přípravu dokonale vrstveného Latte Macchiata a Espressa s hustou krémou. V nabídce je až čtrnáct voleb, kde nechybí ani horká čokoláda, moccacino, cappuccino, a to pouhým stisknutím jednoho tlačítka. Čím je právě toto řešení prémiové? Prémiové řešení znamená, že míříme na tzv. prémiový segment kávy, který byl donedávna doménou tradičních zrnkových značek a který je úzce propojen výjimečným zážitkem z pití kávy. Povyšuje obyčejnou kávu na úroveň kávy, kterou si člověk s radostí vychutná a která předčí jeho očekávání. 8

8 Díky propojení atraktivní nabídky kávy a latte art, které toto řešení umožňuje, se za kávou NESCAFÉ Milano budou zákazníci rádi vracet. Kvalitní personál je nejčastěji zmiňovaný problém většiny majitelů a provozovatelů gastronomických zařízení. V čem tkví váš přínos pro tuto oblast? Na prezentacích se setkávám se spoustou baristů, kteří pracují s klasickými zrnkovými technologiemi a umějí vždy připravit vynikající espresso. Skoro si myslím, že dokonalé espresso udělají z jakékoliv kávy, nicméně realita je taková, že je velmi málo provozů, kde si mohou dovolit mít skvělého baristu. Provozovatelé v gastronomi si kolikrát vybírají tzv. jednooké mezi slepými, fluktuace je vysoká a prostor pro to, aby personál s kávou lépe pracoval je malý. Právě pro takové provozy je určeno řešení NESCAFÉ Milano. V rámci programu podpory prodeje kávy školíme personál na aktivní prodej kávy a tvorbu jednoduchých vzorů latte art, které zvýší servis kávy. Kromě samotného školení zaměstnanců spoluvytváříme program pro jejich další motivaci. Bezúdržbový provoz, jednoduchost obsluhy a přehledná evidence vydaných nápojů jsou dalšími výhodami celého řešení zajišťujícími stálou kvalitu kávy. Latte art jsem si s vámi na konferenci Asociace hotelů a restaurací ČR vyzkoušel dokonce sám a myslím, že je to disciplína, kdy tvorbou osobitého nápoje vzniká takřka osobní vztah mezi hostem a personálem. Myslíte, že je to cesta ke zvýšení obratu v segmentu kávy a kávových nápojů? Jak jsem již zmínil, koncept řešení NESCAFÉ Milano se snaží vytvářet emoce při pití kávy. Každý, kdo si jednou tvorbu tohoto latte art vyzkoušel, byl překvapen nejen výsledkem, ale také jeho jednoduchostí a rychlostí. Právě v tomto je možnost odlišení se od okolních restaurací a kaváren a odhalení potenciálu ukrývajícího se za nabídkou kávy. Nezanedbatelná je dnes otázka marketingu. Postupně si zvykáme na to, že restaurační zařízení používají stále více všechny dostupné nástroje ke zviditelnění svých podniků. Jaký je v tomto přínos prémiového konceptu NESCAFÉ Milano? Koncept řešení NESCAFÉ Milano přináší individuální marketingovou podporu a poradenství na míru potřebám každého provozu. Samozřejmostí je široká řada doplňků vypracovaná do posledního detailu, od elegantního porcelánu a skleniček až po atraktivního nápojové menu. NESCAFÉ Milano je charakteristické svou elegantní a osobitou komunikací. Zajímavostí je také pravidelný audit kvality a řada podpůrných nástrojů, které jsou tím pravým motorem růstu prodeje kávy. Stále častěji je skloňována ekonomika provozu, jak nový koncept ovlivní tuto problematiku? Nápojové řešení NESCAFÉ Milano v porovnání s ostatními používanými zrnkovými technologiemi, přináší znatelné úspory v oblasti nákladů na servis, čištění a údržbu, čímž snižuje i celkové náklady na finální šálek kávy. Díky NESCAFÉ Milano má pak personál možnost připravit kávu až o 40 % rychleji než s klasickými zrnkovými technologiemi. V provozu se nám navíc potvrdilo, že s řešením NESCAFÉ Milano máme možnost navýšit prodeje kávy až o 30 % již během prvních dvou měsíců. Do jakého typu provozu byste koncept NESCAFÉ Milano doporučil? NESCAFÉ Milano se hodí jak do prémiového restauračního provozu, tak i do síťových restaurací a kaváren, které si uvědomují potenciál ukrývající se za servisem kávy. Všude tam, kde chtějí, aby se zákazníci vraceli za vynikající kávou. Děkuji vám za rozhovor. Ivan Foral foto: T&MC, Nestlé Professional ucelený prémiový koncept nápojového řešení NESCAFÉ Milano Latte Art jsem si s Vámi na konferenci Asociace hotelů a restaurací ČR vyzkoušel dokonce sám a myslím, že je to disciplína, kdy tvorbou osobitého nápoje vzniká takřka osobní vztah mezi hostem a personálem. 9

9 CAFÉzpravodaj TÝDEN KÁVY Brno 2011 Pro naši redakci nezůstala bez povšimnutí jedinečná kavárenská událost, kterou v týdnu od 2. do 7. října zorganizovalo v Brně občanské sdružení Kulturárium. Přestože jsme se o akci dozvěděli vlastně náhodou a do jejího zahájení nám chybělo více informací, vypravili jsme se do mekky kavárenství Brna s velikým očekáváním. Zavřít oči, zapíchnout prst do mapy a vydat se kávovou stezkou. To byl jediný objektivní způsob, jak v rychlosti zmapovat Týden kávy v Brně. Kdyby nic jiného, Týden kávy v Brně byl krásnou akcí, do které se zapojilo na padesát zdejších kavárenských provozů. Mapa podniků i s bohatým doprovodným programem akcí, ať už vzdělávacích nebo kulturních, se tak stala naším hlavním pomocníkem a průvodcem po moravské metropoli. Škoda jen, že naše nasazení v pracovním procesu neumožňovalo strávit v Brně celý týden. Přesto jsme se pokusili alespoň ve dvou dnech vstřebat ideu akce jako nestranní pozorovatelé či běžní návštěvníci. A právě díky Týdnu kávy jsme navštívili kavárničky a podniky, na které bychom při běžné návštěvě Brna asi spontánně nenarazili. A v tom byl, alespoň podle mého soudu, hlavní přínos akce. Kavárny účastnící se projektu byly jasně označeny plakátem a navíc doplnily svou nabídku o různá kulturní překvapení, výstavy, koncerty a podobně. Některé pojaly svůj příspěvek k akci tržně, to znamená že připravily speciální ceny (hlavně slevy), jiné zapracovaly na ozvláštnění sortimentu, což se nám líbilo podstatně více. Dalším podnětem pro zúčastněné byla bezpochyby soutěž o nejlepší brněnskou kavárnu dle kritérií a hodnocení Kávové komory České republiky. Podniky, které jsme navštívili, se podle pozdějších výsledků sice neumístily na prvních příčkách, přesto jsme mnohde odcházeli více než spokojeni (viz fotoreportáž). Jako kávoví turisté jsme ale soutěžní kritéria nevnímali a spokojili jsme se s nároky běžného hosta. A tak jsme putovali od kavárny ke kavárně a těšili se z toho, jak pestrá je přehlídka pojetí interiérů, kulturního zaměření majitelů a provozovatelů a v neposlední řadě pestrá nabídka značek dobře připravených káv. Snad jediný negativní poznatek: Překvapila nás poměrně malá nabídka originálních zákusků. Milovníci kávy také mohli navštívit v průběhu týdne Kávový program, který byl věnován kávě od jejího pěstování přes pražení až po různé způsoby přípravy až po následnou degustaci. Jinak nás ale Brno svými kavárnami opět potěšilo a právem je to pro nás město kavárnám zaslíbené. 10

10 CAFÉzpravodaj JAZEERA ORIENTÁLNÍ KAVÁRNA Čarovné prostředí, které si vás podmaní. Ke stolku jsme byli uvedeni obsluhou, což u kavárny není zrovna obvyklé. Dokonalý osobní, ale nevtíravý přístup.výborná káva z džezvy (přístroj na přípravu dvou nápojů najednou), originální nápoje (na obrázku mléčné afrodiziakum ) a dezerty. Omamná vůně vodní dýmky nás vybízela k lenošení, večerní program sliboval břišní tanečnici my však museli dál. CAFFETTERIA TOP SHOP BRNO PARNAS CAFFÉ Honosná kavárna v moderním stylu s širokou nabídkou snídaní a kavárenské gastronomie laděné do italského stylu se díky své výhodné poloze o zákazníky bát nemusí. Přesto se k Týdnu kávy hrdě přihlásila a připravila speciální nabídku. I při namátkové volbě pro brzkou první ranní kávu jsme narazili na kavárnu zapojenou do projektu Týden kávy v Brně. Den tedy začal dobře, káva i obsluha mě rozhodně nezklamala. Pravděpodobně o tom ví i Brňáci, protože v tak časnou hodinu jsme tu nečekali tolik lidí. 11

11 CAFÉzpravodaj Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší brněnskou kavárnu Kávová komora České republiky vyhlásila v pátek 7. října 2011 na závěrečném slavnostním večeru Týdne kávy Brno 2011 výsledky soutěže o nejlepší brněnskou kavárnu. Hodnotící komisaři Kávové komory České republiky navštívili během dvou hodnotících dnů všech 51 brněnských podniků přihlášených do soutěže. 1. HOSTEL CAFE MITTE Vítězem a nejlepší kavárnou města Brna se stal ROTOR BAR v Dvořákově ulici 12 v centru Brna. 2. Druhé místo získala KAVÁRNA A PEKAŘSTVÍ ZASTÁVKA v Táborské HOSTEL CAFE MITTE nás přivítal živou hudbou a typickou brněnskou klubovou atmosférou. Mávnutím proutku kávovníku jsme ochutnali šálek kávy zcela odlišný od toho předchozího. A to byl teprve začátek. Třetí v pořadí skončil CAFÉ ENCOUNTER v ulici Kounicova 35. Zvláštní cena byla udělena KAVÁRNĚ ANDĚL v ulici Gorkého 34 za velkou snahu a vysoký přínos v sociální oblasti. Káva na ulici přijede za vámi. Krásný koncept pouličního prodeje z elektrorikši. Kávovar i rikšu pohání akumulátory, a tak místo prodeje není závislé na příkonu energie. Obsluha je trénovaná Śkolou baristy, aby byla schopna reagovat na výkyvy počasí a připravovala kávu vždy v té nejlepší kvalitě. Úrovni dovedností personálu odpovídá i počet hvězdiček na jmenovce, kdy jen ten nejlepší smí zákazníkům připravovat espresso a ostatní kávové speciality. Chuťová samoobsluha umožňuje zákazníkům přidat si do nápoje likér či sirup dle vlastního uvážení. O službu KOFI KOFI je na ulicích Brna právem veliký zájem. Týden kávy provázela nabídka nevšedních kávových specialit, v našem případě to byla výtečná kofi-la káva s příchutí tradiční čokoládové pochoutky. KOFI KOFI 12

12 CAFÉzpravodaj CAFÉ MEET AND GREET Kavárenský duch brněnských uliček nás neomylně vtáhl do Café Meet and Greet, kde jsme byli srdečně uvítáni milou paní majitelkou, která nás s typickou moravskou pohostinností provedla místem, jež navštěvoval i Alfons Mucha. Historie a kultura Brna tu dýchala z každého zákoutí a sklepy lámané ve skále Petrova ve 13. století prozrazovaly, že první návštěvníci tu hodovali mnohem dříve, než tu stála proslavená hospoda U fajky. Stačilo několik okamžiků a už se nám odtud nechtělo. V rámci Týdne kávy jste si tu mohli sami, ovšem pod dohledem zkušeného baristy, připravit výbornou kávu z Coffee Clubu. Café Meet and Greet je balzámem na duši. FRANCK HENRI CAFÉ Olomoucká pražírna kávy Henri Café má i v Brně v ulici Milady Horákové zastoupení konceptem prodeje kávy s sebou a také ten se zapojil do Týdne kávy. Balenou i vařenou kávu tu můžete vnímat s láskou, s jakou ji pro vás v Olomouci praží, což ukazuje i péče, kterou jí věnují. Při pití kávy se tu můžete ledacos dozvědět a u všech směsí vypátrat její rodokmen, i jak vypadají jednotlivé druhy před upražením i po něm. I kavárničkou Franck, byť neleží přímo na některém z hlavních brněnských bulvárů, se prohnal Týden kávy a my tu díky němu měli možnost ochutnat výborné a skvěle připravené Carraro Café. Výstava obrazů na stěnách jen podtrhla fakt, že káva a umění k sobě u nás neodmyslitelně patří. Attacktrade, spol. s r. o. Masarykova Brno-Modřice Školicí centrum Škola baristy Krejčího 40a Brno-Slatina project manager & coffee specialist Aleš Richter tel:

13 CAFÉtrend KÁVOVÝ TRH se podřizuje trendům Chcete-li se ze světa kávy něco nového dozvědět, poradit se, nakoupit kávu nebo zařízení na její správnou přípravu, je společnost Coffee Source ta správná adresa. Tomáš Hudec průběžně kontroluje kvalitu pražení vzorová kavárna s vlastní pražírnou zkušený český pražič se tomu italskému dnes určitě vyrovná Právě s Petrem Košťálem, spolumajitelem společnosti jsme vám v minulých číslech přinášeli minikurz pražení kávy. A právě pražení v tuzemských podmínkách je oblast, na kterou se v této rubrice zaměřujeme, i když rozsah činností, kterou společnost Coffee Source postihuje, je podstatně širší, jen jejich společným jmenovatelem je KÁVA. Jedině s bohatými zkušenostmi z oblasti technologie pěstování, pražení a dokonalé přípravy kávy můžete být svým klientům především odběratelům čerstvě pražené kávy prospěšní v plné míře. Proto vždy rád zajdu na kus řeči a dobrou kávu k lidem, kteří kávě zasvětili svůj život a na jejichž práci je to znát. Jak stručně okomentovat poznatky, které jsem si z návštěvy Coffee Source odnesl? Malá pražírna už nestačí! Vývoj pražení jejich kávy podpořený dobrým klientským servisem dospěl do stadia, kdy už malebný prostor prodejny čerstvé kávy a zařízení ve Francouzské ulici nestačil potřebám navyšující se produkce. K malé jednokilogramové pražírně se postupem času přidala dvoukilovka a v současnosti je v hale v pražské Hostivaři zastiňuje pražírna již na 15 kg zelené kávy. Tomáš Hudec, druhý ze spolumajitelů, to vyjádřil lakonicky: S pražírnou je to jako s domem, jen ho dostavíš, tak víš, že bys potřeboval větší. Hrdost na vlastní kávu! U všech kaváren, cukráren a restaurací, kam čerstvě praženou kávu dodávají, lze vystopovat jeden zásadní prvek, a sice hrdost na vlastní směs kávy. Každý klient má odlišné chutě, a tak se po oslovení a základním testování sestaví chuťový profil dané směsi. Ta se s klientem doladí a pak se praží tak, aby se k zákazníkům dostala vždy čerstvá a v optimální kondici dle druhu přípravy (u espressa zhruba 14 dní od upražení, u ostatních forem přípravy čerstvá). Tato fáze u opravdových kavárenských nadšenců později přechází k pořízení vlastní malé pražírny. Jednodruhové kávy trh chce výběr a stoprocentní kvalitu Vyhledávání jednodruhových, a dokonce plantážních káv je rozvíjející se disciplína, která byla dříve výsadou fajnšmekrů a znalců. Podle objemu pražení se s kávou náš trh stále více sžívá a zákazník jí začíná rozumět. Proto vyhledává více chuťových variant a objevuje pestrý svět kávy stejně jako třeba vinař nebo cestovatel za pivními speciály. Provozů nabízejících více druhů kávy, nebo dokonce monotypů je sice zatím relativně málo, o to víc však počet zákazníků přibývá v oblasti internetového nákupu a maloobchodu. Tato fáze, podobně jako u kavárenských nadšenců, přerůstá k domácímu pražení v minipražírnách a nákupu malých objemů zelené kávy. Dokážeme být v pražení stejně dobří jako třeba Italové? S trochou skepse jsem tuto otázku položil i Petru Košťálovi, který s hrdostí přisvědčil, že i u nás se setkává se spoustou odborníků, kteří dokážou být stejně kvalitní a mnohdy i lepší. Zvyšování nároků na kvalitu je pro něj vítanou výzvou. Domácí podhoubí dobrých pražíren sice není tak rozšířené jako to italské, i proto se většina pražičů mezi sebou dobře zná a má už také svou tradici. domácí automatická pražírna na ¼ kg zelené kávy 14

14 CAFÉtrend Petr Košťál v krásném zázemí pro školení baristů Technologie se podřizuje trendům Ne nadarmo jsou v Coffee Source dodavateli a velkými příznivci kávovarů La Marzocco. Právě tato značka přichází se zásadními inovacemi v kvalitě přípravy espressa a podstatnými technologickými prvky pro zlepšení práce profesionálního baristy. Právě kávovar snů La Marzocco STRADA EP 2 grp umožňuje programovat přístroj na přípravu více druhů kávy v jednom provozu. Klientský servis Příprava špičkové kávy nekončí nákupem kvalitního kávovaru a dobře upražené kávy. Výsledek ovlivňuje kvalita vody a její filtrace, údržba kávovaru, kvalitní pomůcky na tvorbu latte art, konvičky na mléko, správné šálky... Základem je ale odborná příprava baristy. Tady se s úspěchem zúročují zkušenosti týmu Coffee Source nabyté v terénu, jak přímo na kávových plantážích, tak čas strávený v italských pražírnách a odborných kurzech technologických firem. Rozloučím se parafrází své úvodní věty: Chcete-li se ze světa kávy něco nového dozvědět, poradit se, nakoupit kávu nebo zařízení na její správnou přípravu, je ta správná adresa. Ivan Foral, foto: archiv, autor Je to poprvé v historii, kdy kávovar navrhli sami uživatelé baristé, včetně světových šampionů WBC, technici, majitelé kaváren a pražíren. 15

15 Připravte CAFÉtrend se na zimu Perníkový Punch (alko/nealko) 2 cl Monin Gingerbread (perník), 2 cl jablečný juice 10 cl voda, kousek celé skořice Dekorace: Apple Fun (vějíř z pěti plátků jablka) Sklo: Basic (skleněný šálek) Postup přípravy: Veškeré ingredience spaříme v kovové džezvě,vlijeme do šálku a vložíme dekoraci. Sirup dávkujeme pomocí pumpy (2cl = dvakrát stlačit pumpu). Pro přípravu alkoholické verze přidáme 2 cl tuzemáku. Zázvorový čaj (nealko) 3 cl Monin Ginger (zázvor), čaj, voda, skořice mletá Sklo: Taverna Postup přípravy: Do sklenice vlijeme zázvorový sirup a vložíme sáček čaje. Sirup dávkujeme pomocí pumpy (3 cl = třikrát stlačit pumpu). V džezvě smícháme horkou vodu s mletou skořicí a vlijeme do připravené sklenice. Dezertní Punch (alko/nealko) 1,5 cl Monin Coco puree (kokosové pyré) 1,6 dcl černý rybíz juice, šlehačka Sklo: Taverna Postup přípravy: Do sklenice dávkujeme pomocí pumpy 1,5 cl kokosového pyré (jednou stlačit pumpu). Kokosové pyré před použitím důkladně protřepat! Juice spaříme v džezvě a opatrně vlijeme do připravené sklenice. Přidáme šlehačku. Pro přípravu alkoholické verze přidáme 2cl tuzemáku. Jablka v županu (alko) FAIR TRADE 2 cl Monin Apple Pie (jablečný koláč), 2 cl tuzemáku 1,2 dcl pomeranč juice, skořice mletá Sklo: Basic Postup přípravy: Veškeré ingredience spaříme v kovové džezvě a vlijeme do šálku. Sirup dávkujeme pomocí pumpy (2 cl = dvakrát stlačení pumpy). Přidáme lehký zásyp mleté skořice. Mandlové svařené víno (alko) 2 cl Monin Orgeat (mandle) 8 cl pomeranč juice, 8 cl červené víno Sklo: Basic Postup přípravy: Do šálku dávkujeme pomocí pumpy 2 cl sirupu (dvakrát stlačit pumpu). Juice a červené víno spaříme v džezvě a opatrně vlijeme do šálku. UGANDA prezidentská republika ve východní Africe na břehu Viktoriina jezera cca 30 milionů obyvatel jedna z nejchudších zemí světa (143. místo podle indexu lidského rozvoje) Fair trade certifikované komodity pěstované v Ugandě: káva, čaj, vanilka, ananas. kancelářský set 9001 Mandlový čaj (nealko) 2cl Monin Orgeat (mandle), plátky čerstvého pomeranče (čerstvá pomerančová šťáva), čaj Sklo: Basic Postup přípravy: Nejprve rozmačkáme pomeranč v džezvě, pak vložíme šáček čaje a zalijeme horkou vodou. Necháme čaj chvíli louhovat. Do šálku dávkujeme pomocí pumpy 2 cl sirupu (dvakrát stlačit pumpu) a pak opatrně vlijeme obsah džezvy (bez pomeranče). 16 Oficiální distribuce profesionálních barmanských produktů v ČR: Zanzibar Trade, s. r. o., tel.: ,

16 BANUA CAFÉ ZÓNA přináší novou kulturu cestování CAFÉzpravodaj Na libereckém terminálu hromadné dopravy se mohou cestující těšit z nové služby. V BANUA café si můžete vychutnal espresso nebo cappuccino připravené z čerstvě pražené kávy BANUA a zákazníci si zde mohou dopřát i čerstvé bagety, sladké pečivo a ostatní občerstvení. Koncept rychlého občerstvení, kterým Banua café zóna nahradila do té doby problematickou čekárnu jen obtížně uhlídatelnou před zásahy vandalů, podstatně přispěl ke zlepšení kultury cestování v Liberci. Dnes už se matky s dětmi nemusí bát odpočívat se svými ratolestmi v kulturním prostředí při vůni kávy a čerstvého pečiva. Provozovatelé rychlého občerstvení ve spolupráci s firmou JABLUM Czech s.r.o. výrobcem kávy BANUA mohou počítat s kompletním kávovým servisem a podporou, což v praxi znamená plynulé dodávky kávy a spotřebitelských obalů, autorizovaný servis švýcarských profesionálních kávovarů Jura, navržení konceptu přípravy a prodeje kávy a ostatních kávových nápojů. Není bez zajímavosti, že směs kávy BANUA byla připravena tak, aby její charakter dokázaly podtrhnout právě...volba, která mění lidské životy Fair trade je alternativní způsob obchodování, jehož cílem je zlepšovat životní úroveň drobných farmářů v nejchudších oblastech světa. V našem seriálu vám přiblížíme problematiku férového obchodu v jednotlivých účastnických zemích zapojených do projektu. Samozřejmě se budeme nejvíce orientovat na pěstování kávy. Na první pohled to vypadá jako sousedské zastavení. Odehrává se tu ale jedno z nejvýznamnějších setkání roku. Bez židlí, bez notebooků a mobilů. Jsme ve vesnici Konokoyi, oblast Mbale, východní Uganda. Zdejší pěstitelé Fair trade kávy z družstva Gumutindo se sešli k výroční schůzi. Fair trade znamená, že dostanu zaplaceno za tolik kávy, kolik do družstva přinesu. Fair trade lidé si nenechávají několik kil pro sebe jako poplatek, předkládá návštěvníkům z Čech svoji definici spravedlivého obchodu pan Busaba Livingstone. Není to ale zdaleka jediný rozdíl mezi konvečním a Fair trade obchodem s kávou. V oblasti Mbale žije kolem 90 tisíc pěstitelů kávy, ve vysokých kopcích kolem hory Mt. Elgon (4321 n.m.) se výborně daří ušlechtilé vysokohorské arabice. V průměru hospodaří farmáři na rozloze půl až dva hektary, na nichž kromě kávy pěstují i další plodiny pro vlastní potravu. Početné rodiny žijí v hliněných domcích s plechovou střechou, bez elektřiny, bez tekoucí vody. Některé vesnice nemají žádný zdroj pitné vody. Nejrozšířenějším dopravním prostředkem v oblasti je kolo, většina farmářů nemá ale vůbec žádnou možnost dopravy. V době sklizně prodají kávu prvnímu z překupníků, kteří objíždějí vesnice. Pokud se káva včas neprodá, zkazí se. Farmáři si nemohou vybírat. Vezmou tolik, kolik jim nabídnou. Členové Gumutindo dostávají stejně jako ostatní fair trade pěstitelé řádnou výkupní cenu spočítanou podle skutečných nákladů na pěstování a tzv. fairtrade prémii na rozvoj komunity. Co to znamená v každodenním životě v Konokoyi? Prostředky z Fair trade umožnily farmářům přechod na BIO pěstování, které opět znamená vyšší příjem a ochranu jejich zdraví. Ze sociálních prémií vybudovali v každé vesnici studnu s pitnou vodou, nakoupili loupače na kávu, které urychlují práci. Děti místních farmářů netráví veškerý svůj čas s rodiči na polích, ale usedají do školních lavic. Žila jsem v Ugandě několik let. Jsem zvyklá vidět děti, které vykonávají stejně těžkou práci jako dospělí. Rána v Konokoyi jsou jiná. Tam jsem poprvé v Africe viděla, jak všechny školou povinné děti opravdu míří do školy. Tenhle pohled automatické kávovary Jura. Kvalitní zrnka kávy BANUA pochází zejména z vysokohorských plantáží mexického státu Chiapas. V nadmořské výšce více než 1100 metrů nad mořem získává káva jemnou chuť s minimem kyselosti. Kávu si můžete vychutnat ze stylového porcelánu buď přímo na místě, nebo odnést s sebou v kelímku z přírodního papíru. Tak tedy šťastnou cestu s šálkem dobré kávy BANUA. Ivan Foral, foto: autor mě utvrdil v tom, že Fair trade má skutečně smysl, říká Lenka Černá, odbornice na Fair trade ze společnosti Miko Káva. Miko Káva vyrábí vlastní Fair trade kávu a čaje Puro a dováží do ČR několik stovek fair trade výrobků různých evropských organizací. Specializuje se především na dodávky Fair trade do gastro provozů a kanceláří. Umíme nabídnout správné řešení včetně komplexního servisu pro jakkoli velkou kavárnu, restauraci, jídelnu Ochota lidí pomáhat prostřednictvím Fair trade roste a s ní poptávka po fair trade sortimentu. Míst, kam by si lidé zašli na kvalitní Fair trade kávu a občerstvení je stále málo, dodává Černá. Káva si jako přírodní produkt zaslouží přírodní obal. Proto v BANUA café zóně dostanete kávu a cukr v kelímku z přírodního papíru. Lenka Černá a Konokoyi Mr Samuel, pěstitel Fair trade kávy, člen družstva Gumutindo, Uganda 17

17 Automat na překapávanou kávu CAFFEE-AUFGUSSMASCHINE CAFE-GRIL-BARU VAGONKAFE Restaurace s retro interiérem a nádechem nostalgie parních vlaků vás zcela jistě osloví nevšedním interiérem. Ten, kdo má rád vláčky a vlaky zkrátka dráhu bude se tu cítit skvěle. Interiér je dotažený do absolutního detailu. A to, co vás nezaujme vás zcela jistě pobaví. Historie nám ukazuje, jak si naši předkové poradili s přípravou fi ltrované kávy. Bez potřeby elektrické energie a fi ltračního papíru si samospádem připravíte přes soustavu kovových sítek vynikající í fi ltrovanou kávu sada a samozřejmě obsahuje odměrku na správné dávkování kávy. Dávkování 15 g kávy na dva šálky norma 7g kávy byla patrně zavedena už za France Josefa. EILLES Tea To-Go Dlouho očekávaná čajová obdoba populární kávy do kelímku. Milovníci čaje upřednostňují kvalitní přípravu čaje a ta může být velmi časově náročná. EILLES TEA To-Go nabízí velmi snadné a rychlé řešení s integrovaným čajovým sáčkem přímo ve víčku kelímku. Stačí kelímek s dvojitým dnem naplnit vroucí vodou, sejmout ochranou fólii z víčka a čaj nechat louhovat. Čaj se tak připraví sám a vy nemusíte před jeho pitím kelímek znovu otevírat. Skvělá příležitost jak obohatit nabídku wellness&spa, kam obvykle nepatří nápojové sklo. Energie bojovníků Muay-tai V thajském boxu se sebemenší ztráta koncentrace, jakákoli chvilková slabost trestá velmi tvrdě. Aby se to nestalo i vám například na silnici začala fi rma Osotspa právě v exotickém Thajsku již v roce 1969 prodávat první energetický nápoj a dále pracovat na vývoji drinku, který by dodal potřebnou energii. Tu nyní přináší na trh v podobě drinku M-150 společnost fi rma Zanzibar, s. r. o. Bevande s.r.o. výhradní dovozce produktu Bombardino G. Bertagnolli a Grappa Trentina G. Bertagnolli 6 Kompletní informace naleznete na stránkách v etn eshopu, Tel.:

18 S TATROU budete osobití S novými polevami Tatra můžete jednoduše a kreativně rozšířit svou nabídku. Získáte novou škálu chuťových variant i při zachování původního sortimentu. CAFÉtrend Zmrzlinový pohár Karamel Zmrzlinu položíme na základ z Créme Šodó. Dochutíme polevou s karamelovou příchutí a zdobíme ovocem a meduňkou. Šlehačkový pohár Čoko Základ z Créme Šodó obohatíme čerstvou šlehačkou a polevou s kakaovou příchutí. Zdobíme ovocem a meduňkou. Krémový pohár Krémem zdobíme základ z polevy s kakaovou příchutí. Skvěle chuťově doplní tmavá a bílá čokoláda. Zdobeníje tak snadné TATRA ART Zdobením přímo z tuby obohatíme servírování zmrzliny nebo zákusku. Pařížský Šodó karamel Pohár zdobený z vnitřní strany polevou s karamelovou příchutí doplníme o základ z Créme Šodó s ovocem, zdobíme pařížskou šlehačkou a čokoládovým sypáním. technika roztírání štětcem technika štětce a škrábání Tvarohový Šodó závin Závin podlijeme Créme Šodó, ve kterém s použitím polevy s karamelovou příchutí vytvoříme (například špejlí) mřížku. Ozdobíme ovocem a meduňkou. technika vytahování Vlastnosti polevy Tatra umožňují široké využití pro různé techniky zdobení. Pro profesionální gastronomy je důležité, že po provedení zdobení poleva na povrchu zatuhne, přičemž neztrácí svůj vysoký lesk to umožňuje zdobit talíře dopředu, aniž bychom manipulací a servírováním porušili ozdobu. Přesto ozdoba zůstává jedlou. Výbornou výtvarnou pomůckou je sada na tvorbu Latte Art. připravil: T&MC Nechte se zlákat čerstvou novinkou na trhu smyslně lahodnou Polevou od značky Tatra s čokoládovou nebo karamelovou příchutí. Ideální na zdobení zmrzlin, dezertů, dortů, palačinek, pudinků, mražených dezertů a také kávy, např. Cappuccina nebo Frapuccina. Sytá a lesklá poleva na bázi zahuštěného slazeného mléka úžasně dotvoří Váš pokrm. 19

19 PATISSERIE JAK PEČOU pofesinálové Čas úklidového běsnění a pečení vánočního cukroví se opět nebezpečně přiblížil. Rodinné recepty budou oprášeny a potřebné suroviny nakoupeny v ohromujícím množství. Téměř stejně se budou chovat i profesionální cukráři. Horečně se pustí do výroby kolekcí nejoblíbenějších druhů drobného pečiva, aby uspokojili poptávku hospodyněk, které se rozhodly tento rok nepéci, nebo lidí, kteří to neumějí, ale mlsají rádi. Cukráři ale připravují rozmanité pečené cukrovinky po celý rok, a určitě musejí ovládat fígle, jak si piplačku s drobnými kousky usnadnit. Hovořili jsme na toto téma s Pavlínou Berzsiovou, členkou představenstva Asociace kuchařů a cukrářů ČR, lektorkou Kulinářské akademie a lektorkou mnoha odborných cukrářských seminářů. Shrnula své dlouholeté bohaté zkušenosti do několika bodů: chutné a vzhledné cukrovinky upečete jen podle dobré receptury, z kvalitních surovin, za pomoci perfektních pomůcek, při správné teplotě a době pečení. Vypadá to jednoduše, ale chce to určitě poněkud rozvést. Pokud se týká receptu, nejlépe si ho otestujete, máte-li možnost okusit hotový výrobek. Záleží pak na tom, zda získáte přesnou verzi, která není ošizena o nějaký důležitý grif. Pavlína Berzsiová vám však ve své Velké domácí cukářce, stále dotiskované a znovu vydané kuchařce, žádný důležitý krok nezatajuje. Jaký tuk do kterého těsta Na třená těsta doporučuje Pavlína Berzisová rozhodně heru či jiný kvalitní rostlinný tuk. Pokud použijete máslo, nesmíte ho velkou rychlostí přešlehat. Těsto pak v troubě rychle vyběhne a po vytažení spadne, protože bylo plné vzduchu. Máslo se svou výraznou chutí je však nezbytné v pevných těstech, jako je například linecké. Základ, který tvoři hladká mouka, práškový cukr, vanilka a citronová kůra, doporučuje Pavlína doplnit vždy nějakou jádrovinou jemně mletými různými ořechy nebo mandlemi a dochutit výrazným kořením (skořicí, badyánem, muškátovým oříškem, hřebíčkem, rumovou, vanilkovou nebo mandlovou příchutí). Do piškotových těst používá Pavlína jedině olej, který se dá částečně doplnit

20 máslem. Nebo nahrazuje tuk v některých piškotových těstech smícháním hladké pšeničné mouky s velmi jemně umletou tučnou moukou mandlovou. Jaké formy a z čeho Pro domácí použití stačí pomůcky z hliníku nebo jednoduchého plastu. Profesionální pečení však vyžaduje formy a plechy opravdu kvalitní. Pokud se pak o ně člověk dobře stará, vydrží po celou profesionální kariéru, tvrdí Pavlína. Vypichovací formičky ze silného plechu, případně nerezu, by měly mít zesílený a zakulacený horní okraj, aby neřezaly do rukou. Pokud existuje sada (například kolečka, srdíčka, květinky apod.), neváhejte a pořiďte si ji. Umožní vám mnoho kombinací. Pro velkovýrobu vykrajovaných tvarů je ideální plech s vyřezanými tvary. Vyválené těsto se na něj položí, přejede válečkem a tvary zůstanou na ploše. Pro vytlačované cukroví (košíčky), trubičky a rakvičky je vhodný hliník, který pečivo přesně vytvaruje. Tyto pomůcky mohou mít teflonový povrch, takže se nemusejí vymazávat a vysypávat. Když už formu vymazat musíte, použijete rozpuštěný a mírně zchladlý 100% ztužený tuk. Nestéká po stěnách a netvoří závěje jako máslo nebo olej. Výbornou službu udělá olej v rozprašovači, který vytvoří na povrchu velmi jemný film. Běžné (a tedy nepříliš drahé) pečicí formy ze silikonu mají své přednosti, ale také limity. Nemusí se vymazovat, ale Pavlína je nedoporučuje pro pečení vysokých tvarů, protože se vahou těsta deformují. Pokud dáváte silikonu pro pečení přednost, kupte dražší profesionální výrobek, který má zpevněné okraje a navíc odnímatelné výztuhy. Jak které těsto péci Že se má trouba před pečením pořádně předehřát, je samozřejmost, o které by nebylo třeba hovořit, kdyby také v tomto bodě neexistovaly drobné finesy. Vykrajované tvary z lineckého těsta se pečou krátce na 200 stupňů Celsia do zlatova a po vytažení se ihned sundají z plechu, nejlépe na dřevěný vál nebo mřížku, aby mohly rychle zchladnout. Piškotovému těstu v plátu na roládu stačí osm minut rovněž při 200 stupních Celsia. Jakmile je upečené, je třeba ho rychle vyklopit na utěrku nebo mezi dva pečicí papír, v obou případech jemně posypané hladkou moukou. Dobře se pak stáčejí do požadovaného tvaru. Korpusy se pečou zvolna při teplotě 160 stupňů Celsia cca 45 minut. Dobře upečené těsto se od formy odchlipuje a dřevěná špejle do něj zapíchnutá zůstane suchá. Profesionální cukráři dnes používají při pečení drobného pečiva speciální podložky, které se pokládají na pečicí plech a velmi urychlují celý proces. Můžete jich mít předem několik obloženo a pak je postupně rychle upéci, aniž čekáte na zchladnutí plechu. Máte pečení stále pod dozorem, takže se nic nepřipálí. Také v tomto případě radí Pavlína nešetřit. Podložky jsou k dostání v různé cenové hladině, avšak čím jsou levnější, tím méně vydrží. Pavlína Berzsiová svou práci miluje. Svědčí o tom nejen řada oficiálních ocenění, ale i nadšené reakce majitelů její Velké domácí cukrářky a pochvalné ohlasy odborníků. Jinak by také nemohla spolupracovat s nakladatelstvím Bauermedia, pro jehož časopisy realizuje ročně několik desítek skvělých receptů na nejrůznější moučníky, počínaje drobnými zákusky, rozmanitými koláči, nevšedními bábovkami a konče luxusními svátečními dorty. Každé nadšené amatérské cukrářce či cukráři (mnoho mužů našlo v této specializaci velké zalíbení) doporučuje začít právě kvalitními pomůckami. Vždyť jich nemusí být mnoho. Tím spíš by je měli mít profesionálové. text: Bea Fleissigová foto: Ivan Foral Nov otev ený ráj cukrá Naše pražská prodejna je přestěhována do nových větších prostor! Ringhofferova 1, Praha 5 - Zličín Konečná metra B Zličín, vedle autobusového nádraží, v přízemí budovy GRAND CITY tel.: , fax: Cyrilská 16, Brno tel./fax: mobil: vwww.fialapraha.cz

Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období.

Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období. Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období. NESCAFÉ Alegria kávovar A510 malý ale šikovný Pět skvělých kávových nápojů od intenzivního

Více

SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015

SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015 SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015 TOČENÁ A KOPEČKOVÁ ZMRZLINA LEDOVÉ TŘÍŠTĚ TOPPINGY www.toje.cz O NÁS Pod obchodní značkou TOJE vyrábí a dodává česká společnost FRUJO, a.s. špičkové produkty pro profesionální

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Pátek 11. dubna 2014 14:00-17:00 příjezd členů CBA a check-in v

Více

Požitek s budoucností. Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy

Požitek s budoucností. Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy Fairtrade Požitek s budoucností Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy Tchibo prebírá zodpovednost! Fairtrade víc než jen trend Tchibo dodává nejkvalitnější produkty,

Více

od pátku 5. února do úterý 9. února 2016 Paříž severní výstaviště Villepinte www.europain.com

od pátku 5. února do úterý 9. února 2016 Paříž severní výstaviště Villepinte www.europain.com ČERVENEC 2015 TO NEJLEPŠÍ Z FRANCOUZSKÉHO I ZAHRANIČNÍHO pekařství-cukrářství na veletrhu Europain & Intersuc 2016 od pátku 5. února do úterý 9. února 2016 Paříž severní výstaviště Villepinte www.europain.com

Více

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus.

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Pekárna Cukrárna Globus Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Objednejte si dort nebo zákusky na Vaši oslavu. Máte chuť na sladké?

Více

Naše nabídka. Cheesecake. Mrkvový dort. Tradiční americká receptura - sušenkový. z krémového. Philadelphia a vrstva zakysané smetany na povrchu.

Naše nabídka. Cheesecake. Mrkvový dort. Tradiční americká receptura - sušenkový. z krémového. Philadelphia a vrstva zakysané smetany na povrchu. Naše nabídka Cheesecake Tradiční americká receptura - sušenkový základ, náplň z krémového smetanového sýra Philadelphia a vrstva zakysané smetany na povrchu. 1 dort / 12-14 ks, 26cm průměr, váha - 1900g,

Více

SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015

SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015 SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015 TOČENÁ A KOPEČKOVÁ ZMRZLINA LEDOVÉ TŘÍŠTĚ TOPPINGY www.toje.cz O NÁS Pod obchodní značkou TOJE vyrábí a dodává česká společnost FRUJO, a.s. špičkové produkty pro profesionální

Více

Dotazník k Týdnu kávy 2013

Dotazník k Týdnu kávy 2013 Dotazník k Týdnu kávy 2013 Počet respondentů: 144 Období: 17. července 17. srpna 2013 Kávová osvěta odpovědělo 13 respondentů. propagace Brna jako města kávy a kultury "Oslava kávy" a s tím spojené akce

Více

Požitek z kávy. pro Vás! & profi t. pro Vaše hosty

Požitek z kávy. pro Vás! & profi t. pro Vaše hosty Tchibo Požitek z kávy & profi t pro Vaše hosty pro Vás! Vyberte si Jedinečné kávové kompozice Tchibo Coffee Service vám nabízí velmi rozmanitou nabídku kávy od trendových kávových specialit, až po aromatickou

Více

KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE

KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE 21.-23. března 2015 Clarion Congress Hotel Prague **** Freyova 33, 190 00 Praha PARTNEŘI KONFERENCE CBA 2015 Generální partner: Hlavní partneři: Exklusivní partneři:

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 6. dubna 2013 základní schéma dne 8:00 08:30 příjezd členů

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 24. března 2012 Příjezd členů CBA 9:00 10:30 (pro ty kteří

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

PLU/p.č. Název výrobku Váha Cena

PLU/p.č. Název výrobku Váha Cena 1. Žloutkový věneček s polevou 80 g 14 Kč 2. Žloutkový věneček s polevou 40 g 8 Kč 3. Žloutkový věneček s polevou 60 g 12 Kč 4. Žloutkový věneček s polevou 80 g 14 Kč 5. Žloutkový věneček s polevou 40

Více

Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh

Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh Pod obchodní značkou TOJE vyrábí a dodává společnost FRUJO, a.s., špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh, zahrnující produkty pro pekaře,

Více

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty Firemní katalog Cukrářské a pekařské produkty Sestaven pro rok 2015 / 2016 Obsah Úvod... 3 O nás... 4 Seznam alergenů... 5 Pekařské produkty... 6 Chlebíčky... 7 Lahůdky... 10 Cukrářské produkty... 12 Muffiny...

Více

GASTRO FILTROVANÁ KÁVA

GASTRO FILTROVANÁ KÁVA GASTRO FILTROVANÁ KÁVA PROČ JE FILTROVANÁ KÁVA NOVÝ MODERNÍ TREND? Filtrovanou kávou oslovíte další skupinu lidí, kteří dávají přednost jemnější kávě než je espresso, jsou vyznavači českého turka nebo

Více

27, 90 18, 90 15, 90 34, 90 7, 90 169,- Max. 10 ks na osobu/den. Cukr moučka 1 kg. Jádra sladkých mandlí 200 g (100 g = 13,95 Kč)

27, 90 18, 90 15, 90 34, 90 7, 90 169,- Max. 10 ks na osobu/den. Cukr moučka 1 kg. Jádra sladkých mandlí 200 g (100 g = 13,95 Kč) Tato nabídka platí od 14. 10. do 2. 11. 2011 Cukr moučka 1 kg 18, 90 Jádra sladkých mandlí ( = 13,95 Kč) 27, 90 Strouhaný kokos ( = 7,95 Kč) 15, 90 Max. 10 ks na osobu/den Vál na těsto 60 x 40 cm 169,-

Více

Originální dorty a dezerty pro každého!

Originální dorty a dezerty pro každého! Originální dorty a dezerty pro každého! ORIGINÁL PRO KAŽDÉHO Vážení zákazníci, plánujete oslavu narozenin, svatbu, firemní večírek nebo třeba jen originální dar pro někoho ze svých blízkých? CITYgastro

Více

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Gastro 21 Objednávky na telefonu: 725 857 682 Hot Drink HOT DRINK / ICE DRINK / MILK

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Velké zákusky. Cena výrobku. Název výrobku Hmotnost Složení

Velké zákusky. Cena výrobku. Název výrobku Hmotnost Složení Bezé řez Bombička Kakaový řez Indián Velké zákusky Název výrobku Hmotnost Složení Jádrový rohlíček s kakaovým krémem Jádrová trubička s pařížskou šlehačkou Jádrová trubička se šlehačkou Kokoska Kokosky

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Cukrárna Katka spol. s r.o. Katalog a ceník zákusků platný od 1.9.2013 I. Foto Název Váha g Složení Cena Kč

Cukrárna Katka spol. s r.o. Katalog a ceník zákusků platný od 1.9.2013 I. Foto Název Váha g Složení Cena Kč Ananasový terčík 80 pšeničná mouka cukr vejce směs rostlinných a živočišných tuků sušené mléko krémový prášek marmeláda agar konzervovaný ananas alginat 22 Čoko kostka 100 pšeničná mouka vejce cukr čokoládová

Více

Rodinná restaurace s programem MENU

Rodinná restaurace s programem MENU Rodinná restaurace s programem MENU Rodinná restaurace s programem O NÁS Posláním Férovky je provozování a rozvoj ekonomicky soběstačného sociálního podniku založeného za účelem vytvoření kvalitních pracovních

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI 1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI Určené pro žáky učebních oborů vzdělání kategorie E HLAVNÍ INFORMACE Odborný garant soutěže Asociace kuchařů a cukrářů ČR Pořadatel soutěže SOŠ a SOU Městec

Více

VELKÝ PŘÍBĚH Z MALÉHO MĚSTEČKA

VELKÝ PŘÍBĚH Z MALÉHO MĚSTEČKA VELKÝ PŘÍBĚH Z MALÉHO MĚSTEČKA FINEST BELGIAN CHOCOLATE ČÍM SE MŮŽE MALÁ ZEMĚ PROSLAVIT? Je to snaha po dokonalosti? Je to láska k velkolepému umění, tradice řemesel nebo vášeň pro lahodnou kuchyni? V

Více

NABÍDKA PRAVÁ ČOKOLÁDA Z BON BONU. Autorizovaný zástupce pro tuto nabídku Ing. Šimon Hůlka ORIGINÁL NABÍDKY. Zákazník (zadavatel)

NABÍDKA PRAVÁ ČOKOLÁDA Z BON BONU. Autorizovaný zástupce pro tuto nabídku Ing. Šimon Hůlka ORIGINÁL NABÍDKY. Zákazník (zadavatel) Autorizovaný zástupce pro tuto nabídku Ing Šimon Hůlka ORIGINÁL NABÍDKY Zákazník (zadavatel) Kontaktní osoba zákazníka Verze 100 V Bratislavě, 20 12 2011 OBSAH NABÍDKY 1 ÚVOD 2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

Více

What we say about our philosophy is not important; what s important is what it makes of us.

What we say about our philosophy is not important; what s important is what it makes of us. Davidoff Café What we say about our philosophy is not important; what s important is what it makes of us. Radost z okamžiku, cit pro nejvyšší kvalitu a smysl pro krásu: to všechno tvoří identitu značky

Více

D o r t y / D e z e r t y

D o r t y / D e z e r t y Dorty / Dezerty Paříž (strana 4) Mouřenín (strana 4) Čokoládový sen ( strana 4) Čoko Pomeranč ( strana 5) Foresta ( strana 5) Čoko Hruška ( strana 5) Banán ( strana 6) Lesní pyré ( strana 6) Čoko Banán

Více

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje.

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje. Cukrárna Ella......místo kde je život sladký Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje teplé nápoje zákusky z naší domácí kuchyně a italské zákusky Káva 7g Káva

Více

[OBJEVTE CHUŤ UPMADE]

[OBJEVTE CHUŤ UPMADE] [OBJEVTE CHUŤ UPMADE] nabídka našich dortů www.upmade.cz [Jahodový dort] Světlý piškotový korpus Náplň: smetanová s tvarohem a jahodami 23 cm / 391 Kč 26 cm / 587 Kč [mrkvový dort] Mrkvový korpus Náplň:

Více

Sídlo: SŠŽ Sokolov, příspěvková organizace Žákovská 716 356 01 Sokolov. Cukrářské výrobky. Zdroj: vlastní

Sídlo: SŠŽ Sokolov, příspěvková organizace Žákovská 716 356 01 Sokolov. Cukrářské výrobky. Zdroj: vlastní Sídlo: SŠŽ Sokolov, příspěvková organizace Žákovská 716 356 01 Sokolov Cukrářské výrobky Zdroj: vlastní 40 Objednávka (OV Cukráři - Tovární) Telefon: 359 574 108 Mobil: 739 322 431 Mail: cukrari@zivnostenska-sokolov.cz

Více

Originální dorty a dezerty pro každého!

Originální dorty a dezerty pro každého! Originální dorty a dezerty pro každého! Plánujete oslavu narozenin, svatbu, firemní večírek nebo třeba jen originální dar pro někoho ze svých blízkých? V CITYgastro Vám nabízíme fantastické dorty a dezerty

Více

Ořechy a ořechové polotovary

Ořechy a ořechové polotovary Ořechy a ořechové polotovary O společnosti Společnost ALIKA a.s. je předním výrobcem a dodavatelem přírodních nebo zpracovaných ořechů a sušeného ovoce na českém trhu již od roku 1992. Je českou rodinnou

Více

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Technologické

Více

Zákusky, Dortové řezy, Koláče. Drobné svatební cukroví

Zákusky, Dortové řezy, Koláče. Drobné svatební cukroví Brno-Žebětín, Drdy 46, 641 00, tel.: 607 045 445, 721 414 562 www.zakusky-dortiky.cz info@zakusky-dortiky.cz najdete nás také na FB Dorty Zákusky, Dortové řezy, Koláče Drobné svatební cukroví Dorty Na

Více

ALERGENY : LEPEK,VEJCE,MLÉKO

ALERGENY : LEPEK,VEJCE,MLÉKO 1. Věneček žloutkový 60g Cukrářský výrobek s máslovou-pudinkovou náplní Složení : mouka,olej,voda,sůl,vejce,suš.mléko,krémový prášek,máslo,rumové aroma,fondán ALERGENY : LEPEK,VEJCE,MLÉKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 prezentace Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 Provozovatel: Sdružení pro výběrovou kávu o.s. Petřvaldská 8 616 00 Brno email.: info@novasynteza.cz www.novasynteza.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

FILICORI ZECCHINI SINCE 1919 COFFEE, TEA AND COCOA. an authentic Italian classic

FILICORI ZECCHINI SINCE 1919 COFFEE, TEA AND COCOA. an authentic Italian classic SINCE 1919 COFFEE, TEA AND COCOA FILICORI ZECCHINI FZ Brochure 2010.indd 1 11/06/12 10.47 KAVÉ DECAFFEINATO Zrnková kávová směs, s velmi dobrým poměrem kvality a ceny, umožňuje vaření dobrého italského

Více

Oceněné výrobky ze soutěže

Oceněné výrobky ze soutěže Oceněné výrobky ze soutěže Regionální potravina Moravskoslezský kraj 2010 Tvaroh měkký Je zpracován z kvalitní suroviny z podhůří Beskyd a vyráběn klasickou ruční metodou v tvarohářských vanách. Má specifické

Více

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze LA BODEGUITA DEL MEDIO La Bodeguita del Medio je kubánský music bar restaurant v centru Prahy, u Staroměstského náměstí, s živelnou atmosférou

Více

t dorty pro deti Není pro nás nic krásnějšího, než vykouzlit úsměv na tváři dítěte. Pokyny pro orientaci v katalogu příležitost

t dorty pro deti Není pro nás nic krásnějšího, než vykouzlit úsměv na tváři dítěte. Pokyny pro orientaci v katalogu příležitost Dortu Katalog zákazníci, Vážení zákazníci, z našeho katalogu si můžete vybrat dorty pro rozmanité slavnostní příležitosti, stejně tak jako dorty a rolády pro zpestření všedního dne nebo pro potěšení Vašich

Více

SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI

SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI VÍTEJTE V KAVÁRNĚ ASPRETTO O vše jsme se postarali Od zrnka kávy až po odborníky na její přípravu. A dokážeme mnohem více všechny naše kávy a čaje jsou maximálně

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

ŠPIČKOVÉ KÁVOVARY. OFFICE COFFEE Dopřejte si kvalitní kávu nejen v kavárně, ale i ve vaší kanceláři

ŠPIČKOVÉ KÁVOVARY. OFFICE COFFEE Dopřejte si kvalitní kávu nejen v kavárně, ale i ve vaší kanceláři váš nápojový specialista OFFICE COFFEE Dopřejte si kvalitní kávu nejen v kavárně, ale i ve vaší kanceláři Špičkové kávovary na zrnkovou, mletou nebo instantní kávu Široký výběr kvalitních surovin. Vynikající

Více

Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze

Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze V restauracích Na Kopci a Na Konci vaří kosmopilitní mezinárodní kuchyni postavenou na kvalitních surovinách s důrazem na poctivou

Více

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZACE snaha firem (živnostníků) reagovat na individuální potřeby svých zákazníků a vyrábět produkty či poskytovat služby s přidanou

Více

Ing. Matěj Kužel, Na Truhlářce 2084/40, 180 00, Praha 8 Libeň, provozovna: Cukrárna Emil Gaigher, Tyršova 644/42, Písek

Ing. Matěj Kužel, Na Truhlářce 2084/40, 180 00, Praha 8 Libeň, provozovna: Cukrárna Emil Gaigher, Tyršova 644/42, Písek Ing. Matěj Kužel, Na Truhlářce 2084/40, 180 00, Praha 8 Libeň, provozovna: Cukrárna Emil Gaigher, Tyršova 644/42, Písek Výrobky s tukovou náplní: Pokud není uvedeno přímo ve složení výrobků, mohou výrobky

Více

MALOOBCHODNÍ ceník pro rok 2015

MALOOBCHODNÍ ceník pro rok 2015 MALOOBCHODNÍ ceník pro rok 2015 bez 15% DPH s 15% DPH prodej CZK za 1 kg KLASIK - Směsi pro točenou zmrzlinu 1:3 109,00 Kč 125,35 Kč Vanilka Vanilkovo - smetanová Pistáciová Smetana Tofi Jogurt Citron

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

Marokánka. Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2015 Bezlepík s.r.o. Kokosový věneček v cukru. www.bezlepik.cz

Marokánka. Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2015 Bezlepík s.r.o. Kokosový věneček v cukru. www.bezlepik.cz Katalog Vánočního cukroví 2015 Bezlepík s.r.o. Kokosový věneček s polevou Tvarovaný světle kokosový kroužek přestříkaný čokoládou Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, 5. května 9, 741 01 Nový Jičín www.bezlepik.cz

Více

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá.

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. 2007 Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž vyhlašuje Pivní klub ČR, ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar s.r.o. Chodová Planá, za podpory

Více

KATALOG ČOKOLÁDOVÝCH VÝROBKŮ

KATALOG ČOKOLÁDOVÝCH VÝROBKŮ KATALOG ČOKOLÁDOVÝCH VÝROBKŮ ČOKOLÁDOVÉ BONBONY Nugát Čokoládové bonbony s lahodnou nugátovou náplní vyráběnou dle originální české receptury Karamel Čokoládové bonbony s jemným karamelem, který je vyráběn

Více

Mlékárna na rozhraní Lužických hor a Českosaského Švýcarska. www.milko.cz

Mlékárna na rozhraní Lužických hor a Českosaského Švýcarska. www.milko.cz Mlékárna na rozhraní Lužických hor a Českosaského Švýcarska www.milko.cz úvodem Vážení přátelé a příznivci kvalitních potravin, Mlékárna ve Varnsdorfu byla založena v nelehké době roku 1943 a její život

Více

Káva. Káva a čaj. E-shop: www.peal.cz 177

Káva. Káva a čaj. E-shop: www.peal.cz 177 Káva Káva je charakteristická svou silnou vůní a černou barvou. Obsahuje mimo jiné alkaloid kofein, který povzbuzuje srdeční činnost a pro jeho povzbuzující účinky se káva pije především. Nejčastěji se

Více

obsah Snídaně Předkrmy Večerní buffe a rauty Paštikové dorty

obsah Snídaně Předkrmy Večerní buffe a rauty Paštikové dorty Horeca & Gastro Kvalitní paštiky jsou považovány v mnoha zemích za opravdové delikatesy. Tuto pochoutku má většina lidí spjatou především s Francií, avšak samotný název pochází ze světa italské kuchyně.

Více

CATERING MOTORLAND BĚLÁ

CATERING MOTORLAND BĚLÁ CATERING MOTORLAND BĚLÁ Catering je dnes velmi populární záležitost. Kvalitní catering dokáže proměnit klientskou akci v gala večer chutí a zároveň může být právě tou třešničkou na dortu, na které si vaši

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

Nářezové salámy Globus

Nářezové salámy Globus Nářezové salámy Globus Řeznictví Dobroty z našeho řeznictví Vám vždy zavoní... Na svačinu nebo na výlet i na pohoštění návštěvy Na čerstvost máme vlastní recept Ano, na čerstvost a kvalitu máme opravdu

Více

MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY

MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY TRADIČNÍ ČESKÉ DORTY MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY základní dortová hmota + máslové krémy vysoký obsah tuku, cukru mnoho kalorií příchutě vanilková, čokoládová, moka, ořechová MODERNIZACE DORTŮ Klasické máslové

Více

Soutěžní podmínky. Charakter akce: Soutěž pro žáky středních odborných škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť

Soutěžní podmínky. Charakter akce: Soutěž pro žáky středních odborných škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť Soutěžní podmínky Předmět soutěže: Příprava 4 porcí espressa ze zvolené kávy Příprava 4 porcí cappuccina zdobeného za použití techniky Latte Art, metodou free pour (obrázek je nakreslený pouze litím mléčné

Více

FAIRTRADOVÁ KUCHAŘKA

FAIRTRADOVÁ KUCHAŘKA FAIRTRADOVÁ KUCHAŘKA Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají takovou výkupní

Více

recepty s Přírodním nápojem Natural Balance

recepty s Přírodním nápojem Natural Balance KOKTEJLY recepty s Přírodním nápojem Natural Balance KOKTEJLY Koktejly jsou lahodné nápoje vhodné pro spoustu příležitostí, které se snadno přizpůsobí každému mlsnému jazýčku. Milují je jak dospělí, tak

Více

JAKÝ ZVUK MÁ ČESKÁ ZNAČKA? Retail in Detail 2011: Fresh Food Ondřej Tomas 2 1 Podle čeho se spotřebitelé při nákupu rozhodují? 2 Zkušenost s českou značkou a českými produkty 3 České čerstvé potraviny

Více

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Švýcarská kvalita AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Swiss Quality CafeRomatica 855 VÍTĚZ TESTU Celostříbrný Vyhřívaná odkládací plocha pro šálky Mimořádně tichý kónický mlýnek z kalené oceli Mléčná pěna stisknutím

Více

Dia výrobky - Dia cukrovinky

Dia výrobky - Dia cukrovinky Dia výrobky - Dia cukrovinky ST015 40ks CL159 2 Dia cukrovinky Sojový suk diabetický 40g 8,50 Kč DIANELLA banánová tyčinka v dia hořké čokoládě 40g 9,90 Kč CL156 1 CL158 CL157 DIANELLA křehké cereální

Více

CENÍK ZMRZLINOVÉ STROJE

CENÍK ZMRZLINOVÉ STROJE CENÍK 2013 ZMRZLINOVÉ STROJE BCDairy 1601 Stolní/G/PS1/F1 Nejmenší gravitační výrobník točené (soft) zmrzliny na jednu příchuť s mícháním směsi v zásobní vaně. Dvě rychlosti otáček míchadla, konzervace.

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M.

Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M. Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M. Máme pro vás další díl naší pravidelné módní rubriky a s ním i výlet za módní inspirací značek OC Forum Liberec. V dnešním díle se naše Pětka z Fóra

Více

KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE

KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE 21.-23. května 2016 Orea Hotel Voroněž **** Křížkovského 47, 603 73 Brno PARTNEŘI KONFERENCE CBA 2016 Generální partner: Hlavní partneři: Exklusivní partneři: Gastronomický

Více

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá.

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž vyhlašuje Pivní klub ČR, ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar s.r.o. Chodová Planá, za podpory Západočeské

Více

Ověřování gastronomických dovedností a vědomostí

Ověřování gastronomických dovedností a vědomostí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 29 54-H/01 Cukrář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: Téma: Technologie III. Ověřování gastronomických

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Bongrain Foodservice Bongrain Foodservice Tradici, kvalitu, poctivost

Bongrain Foodservice Bongrain Foodservice Tradici, kvalitu, poctivost Katalog výrobků Vítejte ve světě Bongrain Foodservice ČR. Ve světě kvalitních sýrů, sýrových specialit a dalších mléčných výrobků tradičních českých i mezinárodních značek. Bongrain Foodservice je součástí

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Obsah. Význam ozdob Rozdělení ozdob. Technické barvení modelovacích hmot Pomůcky potřebné k modelování Testy

Obsah. Význam ozdob Rozdělení ozdob. Technické barvení modelovacích hmot Pomůcky potřebné k modelování Testy Obsah Význam ozdob Rozdělení ozdob Ozdoby z modelovací hmoty Ozdoby z karamelu Ozdoby z griliášové hmoty Ozdoby z bílkové glazury Ozdoby z máslového krému Ozdoby z čokolády Ozdoby z ovoce Ozdoby cukrovinkářské

Více

NABÍDKA PEČIVA. koláčky z vláčného kynutého těsta, plněné jemnou tvarohovou náplní,

NABÍDKA PEČIVA. koláčky z vláčného kynutého těsta, plněné jemnou tvarohovou náplní, KOLÁČEK SVATEBNÍ tvarohový koláčky z vláčného kynutého těsta, plněné jemnou tvarohovou náplní s rozinkami, pokryté křehkou drobenkou KOLÁČEK SVATEBNÍ makový koláčky z vláčného kynutého těsta, plněné vydatnou

Více

vychutnejte si vše na 100%

vychutnejte si vše na 100% vychutnejte si vše na 100% Ovocné koncentráty k výrobě 100% džusů Koncentráty šťáv a nápojů PURENA jsou určeny pro hotely, penziony, restaurace, bary, bufety, ale i jídelny, kongresové a školící centra.

Více

Dárkový balíček vánoční svařák, sušenky, ozdoba

Dárkový balíček vánoční svařák, sušenky, ozdoba Dárkový balíček vánoční svařák, sušenky, ozdoba Vánoční svařák, 1 l Walkers zázvorová kolečka, 150 g Ozdoba kouličky, masiv, průměr 8 cm Dárková krabice modrá, víko s foliovým okénkem Cena při odběru m.m.:

Více

Belgické Flandry a její čokoláda. Coko Newsletter

Belgické Flandry a její čokoláda. Coko Newsletter Newsletter Flanderské turistické informační kanceláře Táboritská 23 / 1000, hotel Olšanka, 130 87 Praha 3, Czech Republic tel.: + 420 267 092 444, fax: + 420 267 092 650, http://www.flandry.cz/ Coko Newsletter

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou Kterých témat se case study týká? Daniel Kolský majitel společnosti Mamacoffee Změna firemní kultury

Více

NÁPOJE Z KÁVY. Turecká káva

NÁPOJE Z KÁVY. Turecká káva NÁPOJE Z KÁVY Turecká káva Turecká káva je termín, který označuje silnou kávu, jejíž způsob přípravy pochází z Blízkého východu. Na přípravu této kávy je potřeba džezva, což je speciální konvice kónického

Více

POPIS PRODUKTU 100% KUBÁNSKÝ RUM

POPIS PRODUKTU 100% KUBÁNSKÝ RUM POPIS PRODUKTU Rum Palma Mulata je inspirován kubánskou identitou a kulturou, najdete v něm oheň, dobrou mysl a míšenecký rodokmen. Mulatka se prolíná kubánskou historií jako symbol krásy a temperamentu.

Více

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM

MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM Příprava: 40 minut Pečení: 12 minut Počet porcí: 16 pusinek Ingredience 180 g změklého másla 30 g moučkového cukru 1 lžička vanilkového extraktu 230 g hladké mouky 2 vejce Na náplň:

Více

do firem i pro operátory

do firem i pro operátory Nabídka e automatů do firem i pro operátory MIXA VENDING s.r.o. Jugoslávská 23, Nový Jičín Telefon: 556 710 040 Mobil: 605 267 779 www.mixa.cz KOMPLETNÍ NÁPOJOVÉ ŘEŠENÍ AZKOYEN ZEN krásný moderní automat

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

AUTENTICKÉ ITALSKÉ ESPRESSO

AUTENTICKÉ ITALSKÉ ESPRESSO Tostatura Lenta AUTENTICKÉ ITALSKÉ ESPRESSO PER LA GRAndE GIOIA DI UN PICCOLO MOMENTO! Pro velkou radost z malých okamžiků. PROFITUJTE S NAŠÍM UCELENÝM KONCEPTEM ESPRESSO! AUTENTICKÝ ITALSKÝ POŽITEK Z

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více