ZÁCHRANNÝ TÝM ČČK OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁCHRANNÝ TÝM ČČK OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ZÁCHRANNÝ TÝM ČČK OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Milena Glogarová Velitelka tel.: Miroslav Osmančík Zástupce velitele tel.: Záchranný tým ČČK Ostrava Červeného kříže 4 Moravská Ostrava, tel: Marek Prášil, DiS. Jednatel tel.: Pavlína Chovancová, DiS. Odborný garant tel.: Markéta Krajíčková Tiskový mluvčí tel.: Michaela Slováková Materiální vybavení tel.:

3 OBSAH ÚVODEM... 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 ČLENOVÉ... 7 ZDRAVOTNÍ ASISTENCE... 8 H ASIČSKÁ OLYMPIÁDA... 8 MEZINÁRODNÍ AKCE SPOLUPRÁCE S POLSKÝM ČERVENÝM KŘÍŽEM SOUTĚŽ RAKOUSKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI OSTRÉ NASAZENÍ BLESKOVÉ POVODNĚ HRAD ŽIJE PRVNÍ POMOCÍ PORADY A VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ KŘÍŽEM KRAJEM ANEB VZDĚLÁVÁNÍ MEZI OBLASTNÍMI SPOLKY ČČK CVIČENÍ CVIČENÍ PÁTRACÍCH AKCÍ PČR - LIBAVÁ CVIČENÍ PČR, JSDH A ZT VE VÁVROVICÍCH SOUTĚŽE SOUTĚŽE HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ SOUTĚŽ STUDENTŮ OBORU ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANÁŘ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK KUBÍNŮV MEMORIÁL MLÁDEŽ ZT OSTATNÍ AKCE A ČINNOST MASKÉŘI ZT MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ NOVÉ ZÁSAHOVÉ VOZIDLO HOSPODAŘENÍ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE SPONZOŘI A PARTNEŘI TÝMU SPONZOŘI AKCE HRAD ŽIJE PRVNÍ POMOCÍ

4 ÚVODEM Vážení přátelé, opět jako každý rok je mou milou povinností Vám nastínit celoroční činnost Záchranného týmu, proto se toho ráda a se ctí ujímám. Náš pracovní rok začínal tak trochu mezinárodně. A to pozváním polských kolegů z Bielsko-Biala na charitativní akci věnovanou onkologickým onemocněním. Pokračováním byl také únorový víkend, kde se tým zúčastnil zimního cvičení Polského červeného kříže. Chlubíme se také novým projektem "Křížem krajem aneb vzdělávání mezi oblastními spolky ČČK", který byl zahájen úvodním zdravotnickým víkendem pod vedením právě Záchranného týmu. Následovaly nás v organizování víkendů oblastní spolky Opava, Karviná a Frýdek-Místek. Najednou se ocitáme v kouzelném prostředí Slezskoostravského hradu, kde realizujeme 2.ročník akce "Hrad žije první pomocí" v rámci které probíhá i soutěž nezdravotnických složek IZS v poskytování první pomoci. Již dnes připravujeme 3.ročník této úspěšné preventivní akce. Citelně se nás dotkla i temná stránka naší práce. Tou byly bleskové povodně, konkrétně v Novém Jičíně a přidružených vesnicích, kde jsme pomáhali lidem v nouzi. Příjemný zážitek se nám dostal v podobě hudebního festivalu "Janáčkův máj", kde pravidelně zajišťujeme zdravotnický dozor. Pokračujeme sportovním zastavením na svátku atletů světa "Zlatá tretra". Těšíme se na každoroční festival světové hudby "Colours of Ostrava". Poprvé jsme se starali o zdraví i na Hasičské olympiádě. Za tento rok jsme zajišťovali přes sto zdravotnických dozorů. Následovala úžasná spolupráce s občanským sdružením "Modrý motýlek" pro handicapované děti ve spolupráci s Městskou policií v krásném prostředí Rajnochovic. Prohloubili jsme spolupráci s Policií ČR. Zúčastnili jsme se cvičení pátracích akcí v Libavé a Vávrovicích u Opavy. Předpokládám, že alespoň z minima jsem Vám nastínila pestrou oblast naší činnosti. Svátkem byl pro nás den, kdy jsme díky sponzorům mohli uskutečnit náš sen - "zásahové vozidlo". Předpokládám, že to vícenásobně zvýší naši předlékařskou první pomoc člověku, kde nejkritičtější jsou právě první minuty po úraze. Jsem ráda, že právě já mohu poděkovat všem členům Záchranného týmu, Mládeži ČČK, spolupracovníkům, kolegům, přátelům a sponzorům ZT za laskavou přízeň a věříme ve Vaši náklonnost do dalších úspěšných let! Milena Glogarová velitel ZT ČČK Ostrava - 4 -

5 ZÁKLADNÍ INFORMACE Záchranný tým (ZT) byl založen 15. října 2003 a je součástí Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostravě (OS ČČK). Celá jeho koncepce byla v témže roce schválena Oblastní výkonnou radou a Radou mládeže oblasti. ZT má v současné době celkem 25 členů dobrovolníků, kteří jsou členy Oblastního spolku ČČK, ale i oblastní skupiny Mládeže ČČK či místní skupiny Vodní záchranné služby ČČK. Vzdělání a kvalifikace členů jsou různé, počínaje kurzem zdravotníka zotavovacích akcí, jakožto nejnižší možné kvalifikace každého člena ZT, přes absolventy některého ze tří stupňů studijních středisek první pomoci, zdravotnické instruktory, zdravotní sestry, diplomované zdravotnické záchranáře, studenty medicíny a lékaře. Kromě zdravotnického vzdělání naši členové absolvují různé semináře a nadstavbové kurzy - v týmu tak jsou osoby kompetentní školit automatickou externí defibrilaci, členové Registru rozhodčích, maskéři poranění, absolventi seminářů o krizovém řízení, psychosociální první pomoci, připravenosti na katastrofy či kurzů o zajišťování zdravotnických asistencí na akcích velkého rozsahu. Všechny tyto kurzy zlepšují připravenost celého týmu a rozšiřují vědomosti členů potřebné pro jejich kvalitní práci. Činnost týmu, jak již ze samotného názvu vyplývá, je zaměřena na práci související se záchranářstvím a první pomocí vůbec. Ta patří mezi pilotní projekty Českého červeného kříže. Cílem tedy je zajištění fungování projektu první pomoc v OS ČČK Ostrava, ať už se jedná o poskytování zdravotnických asistencí na kulturních, společenských a sportovních akcích, školení a kurzy v poskytování první pomoci, reprezentaci oblastního spolku na soutěžích a záchranářských cvičeních, nebo třeba prezentaci činností Českého červeného kříže veřejnosti. Kromě tohoto je Záchranný tým připravován na pomoc lidem v případě hromadných neštěstí, katastrof a jiných neočekávaných událostí (povodně, pohřešování osob atd.) a tudíž zařazen jakožto druhosledová složka IZS. Plán pomoci ZT v rámci IZS: poskytnutí první pomoci zasaženým osobám ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou zdravotnická podpora složek IZS na místě zásahu personální pomoc při pátracích akcích, zdravotnická podpora zasahujících při těchto akcích péče o nezraněné osoby na místě zásahu (pitný a stravovací režim, tepelný komfort, komunikace s postiženým, psychologická první pomoc) doprovod nezraněných osob z místa události do evakuačních center nebo náhradního ubytování v případě potřeby většího množství osob výpomoc Humanitárním jednotkám ČČK Z organizačního hlediska je nejvyšší jednotkou Záchranného týmu porada všech jeho členů, konaná čtvrtletně (pro hlasování je pak nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů). V mezidobí je o méně závažných záležitostech kompetentní rozhodovat Pracovní skupina ZT, jednotliví členové skupiny mají také na starosti různé oblasti práce ZT (současné složení pracovní skupiny ZT je Milena Glogarová, Pavlína Chovancová, Štefan Foriška, Miroslav Osmančík, Michaela Slováková a Marek Prášil). Vedení ZT se skládá z velitele a jeho zástupce. Jejich činnost je různorodá jedná se především o zprostředkovávání zdravotnických asistencí, přípravu a vedení porad a víkendových školení či spolupráci s profesionálními pracovníky Úřadu OS ČČK. Vedení ZT pravidelně aktualizuje seznam členů pro potřeby nasazení týmu v rámci Integrovaného záchranného systému. Profesionální zázemí, nezbytné pro kvalitní práci týmu, tvoří zaměstnanci Úřadu OS ČČK, sídlem ZT je budova ČČK Ostrava. ZT zde má svou místnost se skladem veškerého materiálu, v zasedací místnosti úřadu se pak konají pravidelné porady členů

6 Zájemci navrženi na členství v týmu se stávají nejprve čekateli, podílí se na akcích a musí v doprovodu člena ZT odsloužit 40 hodin při poskytování zdravotnických asistencí. Pokud se v této době čekatel osvědčí - jak znalostmi, tak zájmem o tento druh dobrovolné práce, může se po úspěšném složení vstupních zkoušek a schválení všemi členy přítomnými na poradě stát právoplatným členem Záchranného týmu. Podmínky členství v ZT jsou tyto: plnoletost členství v ČČK, Mládeži ČČK či v některém z kolektivních členů ČČK (Horská Služba, Vodní záchranná služba, Speleologická záchranná služba a další.) absolvent minimálně 40-ti hodinového kurzu Zdravotníka zotavovacích akcí, zdravotní sestra, diplomovaný zdravotnický záchranář či lékař úspěšně odsloužená zkušební doba - čekatelství složení vstupních zkoušek a schválení členy - 6 -

7 ČLENOVÉ Jméno a příjmení Zdravotnické vzdělání Nadstavbové kurzy 1. Antošíková Lucie ZZA 2. Balicki Marek, DiS. ZS,ZI RR, PPP II 3. Bc. Bálková Kateřina ZI 4. Bednář Jakub ZI RR 5. Bc. Fiurášková Kateřina ZI 6. Foriška Štefan ZZA KT 7. Glogarová Milena ZZA KT 8. Chovancová Pavlína, DiS. DZ 9. Kavalová Eva ZZA 10. Kéval Roman ZZA 11. Korbelová Petra ZZA 12. Krajíčková Markéta ZI M 13. Mrázová Věra ZZA 14. Osmančík Miroslav ZI M, PPP I 15. MUDr. Pařízková Kateřina lékař 16. Prášil Marek, DiS. ZI AED, RR, M, PPP II 17. Slováková Michaela ZZA M, PPP I 18. Stanovský Vítězslav ZI RR 19. Strakoš Jiří ZZA 20. Bc. Štěpánová Pavlína ZS 21. Talík Ondřej ZI AED, RR, PPP I 22. Tesařová Radka ZZA 23. Vařeková Lenka ZS 24. Venhudová Martina ZZA PPP I 25. Vídecká Markéta ZZA PPP I čekatelé: Cvačková Lenka Folková Radka Gusty Marek Klen Štěpán Vorek Ivo Žídková Darja Richterová Eva Opletalová Jana Tesárková Katka Manďák Jiří Petrová Nikola ZZA ZZA DZ ZZA ZZA ZZA ZZA ZZA ZZA ZZA ZZA Použité zkratky: ZI - zdravotnický instruktor M - maskér ČČK ZS - zdravotní sestra MHP - školitel Mezin. humanitárního práva DZ - diplomovaný zdravotnický záchranář ZZA - zdravotník zotavovacích akcí RR - člen registru rozhodčích ČČK PPP I, II- Psychologická první pomoc AED - školitel automatické externí defibrilace KT- kurz Krizový tým Mor-Slez regionu - 7 -

8 ZDRAVOTNÍ ASISTENCE Hlavní náplní práce Záchranného týmu je zajištění projektu první pomoci a zejména pak poskytování zdravotnických asistencí na sportovních, společenských a kulturních akcích. V roce 2009 jsme uskutečnili okolo 100 zdravotnických dozorů. Zřejmá je převaha sportovních akcí nad ostatními (zejména fotbalová utkání). Jedním z důvodů je i spolupráce s fotbalovým klubem FC Vítkovice, Sdružení sportovních klubů Vítkovice, společností SAREZA a dalšími. Každoroční kulturní akcí se pro nás stává festival Colours of Ostrava v letních měsících nebo jarní Janáčkův máj. Hasičská olympiáda Záchranný tým se spolupodílel na zajištění mezinárodní soutěže v hasičském sportu CTIF 2009, která proběhla července 2009 v Ostravě. Naši zdravotníci byli nedílnou součástí v průběhu celé akce zajišťovali 24 hodinový provoz ošetřovny v táboře mládeže a spolu s posádkou ZZS vykonávali zdravotnické asistence v areálu Městského stadionu Ostrava, kde probíhala veškerá kola soutěže. Ošetřená poranění byla různorodého charakteru převažovali zejména poranění pohybového aparátu, drobné tržné rány, zdravotníci se ale také museli vypořádat s interními problémy a někteří pacienti byli předáni k dalšímu ošetření či vyšetření v nemocničním zařízení. Datum Název a druh akce Ostravská laťka koncert Pink Floyd Metalmánia Zlín FC Vítkovice - fotbal ČEZ Street hockey koncert Apocalyptica Zlín koncert Apocalyptica Ostrava Hammerfal a Sabaton - Zlín koncert Nazareth rugby TJ SOKOL Mar. Hory rugby TJ SOKOL Mar. Hory atletika SSK Vítkovice, junioři - 8 -

9 Run Up atletika SSK Vítkovice, 1.liga Sportovní den České pošty Radost pro tebe i pro mě koncert Michal David Ostrava se baví Dětský den Karviná atletika SSK Vítkovice, žáci Čokoládová Tretra Hurááá na Zlatou Tretru Zlatá tretra Den Slezské atletika MČR juniorů a dorostenců koncertů Janáčkův Máj festival Colours of Ostrava Radvanický okruh koncert Boney M Hasičská olympiáda Sportovní den Pegatron Ostravský chachar cyklistické závody Vřesina Karviná Cup Den pro rodinu - Landek koncert Pretty women v rámci festivalu -9-

10 Memoriál Jana Veselého Ostravský maraton Spinning maraton Spinning maraton Tanden II koncert Suzi Quatro Le diable techno party Koncert Electric light Orchestra Koncert Shaolin techno party

11 MEZINÁRODNÍ AKCE Spolupráce s polským červeným křížem ZT ČČK i v roce 2009 nadále rozvíjí spolupráci a přátelské vztahy s Grupou Ratownictwa Drogowego PCK Bielsko-Biała. Pozvání z Grupy Ratownictwa Drogowego PCK na sebe nenechala dlouho čekat. Dne 11. ledna 2009 naši 4 členové navštívili polské kolegy v rámci charitativního koncertu W.O.Ś.P., jehož výtěžek byl použit na léčbu onkologických onemocnění. Kromě kulturního programu a praktických ukázek první pomoci GRD PCK měla naše výprava možnost poznat historickou část města Bielsko-Biała, seznámit se s vybavením a sídlem našich polských kolegů, nebo si prohlédnout mobilní krevní centrum, které u nás nemá obdoby. O víkendu se pět našich zdravotníků zúčastnilo zimního cvičení Grupy Ratownictwa Drogowego PCK Bielsko-Biała. To proběhlo v okolí horské chaty KONRAD (městečko Velka Sopotnia, oblast Beskyd). Cílem byla vzájemná výměna zkušeností a znalostí v poskytování první pomoci, procvičení taktiky, velení zásahů a zároveň překonání jazykových bariér. Naši zdravotníci byli rozděleni do družstev polských kolegů a vzájemně plnili několik úkolů ve volném terénu vyhledání a ošetření zraněných při lavinovém neštěstí, prověření metodiky START při dopravní nehodě turistů s autem, vyřešení střetu japonských mafiánů. V průběhu byly rovněž připraveny tématické přednášky základy sebeobrany, postup při lavinovém neštěstí, navádění a komunikace s vrtulníkem LZS (SAR) atd. Celý víkend byl navíc obohacen velkým množstvím sněhu, takže zimní zaměření dokonale splnilo svůj účel a prověřilo naši kondici zejména při hledání zraněných a jejich následného transportu

12 Soutěž Rakouského červeného kříže v poskytování první pomoci Ve dnech měli čtyři členové našeho týmu vzácnou možnost změřit své síly v poskytování první pomoci se skoro čtyřmi desítkami družstev z Rakouského červeného kříže díky pozvání na tzv. bronzové kolo systému soutěží v poskytování první pomoci do hornorakouského městečka Tragwein. Ve velké konkurenci týmů řešili několik situací s jedním až třemi poraněnými, ale také teoretickou část soutěže či vyloženě odborné úkoly jakými je kupříkladu výměna kyslíkové láhve, které jsou ale u laiků v Rakousku běžné. Jednotlivé scénáře vždy vycházely z reálných zásahů Rakouského červeného kříže, největším oříškem pro česká družstva (spolu s ostravským týmem se soutěže účastnili i kolegové z Českých Budějovic) však bylo okolo 30-ti otázek teoretického testu, který byl celý v němčině. Potěšující je, že dle slov organizátorů a také dle konečného bodového umístění podal ostravský tým, přes jazykovou bariéru výkon srovnatelný s řadou domácích družstev. Rakouský červený kříž je přitom největším provozovatelem záchranné služby na území našeho jižního souseda a tuto služba postavil právě na práci dobrovolníků. Celá soutěž, která se konala v rámci víkendových oslav červeného kříže ve výše uvedeném městečku byla pro tým velkou zkušeností, a věříme, že pozvání na takovouto akcí nebylo zdaleka poslední

13 OSTRÉ NASAZENÍ Bleskové povodně 2009 Záchranný tým se aktivně účastnil bleskových povodní na Novojičínsku, které se staly koncem měsíce června Pod vedením ÚPZJ byli naši členové rozděleni do několika týmů a zasahovali v různých oblastech. Jejich hlavním posláním a cílem bylo poskytování terénní psychosociální a zdravotnické první pomoci, celkový monitoring v postižených oblastech a ošetření drobných poranění. Členové ZT ČČK na místě spolupracovali s pracovníky Krizového centra Ostrava, kterým předávali veškeré potřebné informace o zasažených osobách. V pátek působil jeden člen týmu v rámci činnosti Ústřední pohotovostní záchranné jednotky ČČK (dále jen ÚPZJ) při poskytování psychosociální pomoci a monitoringu situace v obci Hustopeče nad Bečvou. Další tři členové týmu se v oblasti Novojičínska podíleli na odstraňování škod v jednotlivých domech. V tento den večer také převzala ÚPZJ po Psychosociálním intervenčním týmu HZS MsK koordinaci psychosociální pomoci v celé postižené oblasti Novojičínska a na žádost koordinátora tohoto nasazení byli k poskytování této pomoci na další den povoláni velitelkou ZT všichni dostupní členové vyškolení v psychologické první pomoci. Již od brzkého rána do večerních hodin v sobotu a neděli bylo nasazeno vždy okolo 6 členů ZT, kteří pod velením ÚPZJ mapovali potřeby v jednotlivých oblastech, poskytovali psychosociální pomoc postiženým, ošetřovali drobná poranění a řešili další zdravotní komplikace, včetně odvozu osob zdravotnickou záchrannou službou. Výborná spolupráce zde byla se členy ÚPZJ, členy okolních OS ČČK a Krizovým centrem Ostrava (předání osob se zhoršeným psychickým stavem k další péči krizové intervenci)

14 HRAD ŽIJE PRVNÍ POMOCÍ Již 2. ročník akce Hrad žije první pomocí, kterou pořádal Záchranný tým ČČK Ostrava, pod záštitou náměstka primátora Mgr. Lubomíra Pospíšila a za podpory statutárního města Ostravy, proběhl v sobotu 2. května 2009 v areálu Slezskoostravského hradu. Úvodním slovem všechny přivítal plk. Ing. Zdeněk Nytra, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a ředitelka Úřadu oblastního spolku ČČK Ostrava paní Lydie Poledníková. Hlavním bodem programu byl 2. ročník soutěže pro nezdravotnické složky Integrovaného záchranného systému v poskytování první pomoci. Soutěže se zúčastnili týmy Policie ČR (pohotovostní a eskortní oddělení, oddělení hlídkové služby ), Městské policie Ostrava, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (stanice Třinec a Karviná) a jednotky sborů dobrovolných hasičů (Hradec nad Moravicí a Ostrava-Muglinov). Simulované situace jako cyklista sražený autem, poranění bezdomovci, skupinka fetující mládeže a další zvládlo z celkového počtu 10 soutěžních týmů nejlépe družstvo Policie ČR z pohotovostního a eskortního, které si také nejlépe poradilo s jazykovou bariérou na stanovišti u zraněných návštěvníků z Polska a úspěšně spolupracovali s Vodní záchrannou službou ČČK při překonání řeky Ostravice na stanovišti se záchranou dívky s diabetem. Kromě soutěže byl pro všechny návštěvníky akce připraven po celý den bohatý doprovodný program sestávající se z několika dynamických ukázek Policie ČR, zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru a Báňské záchranné služby. Ze statických ukázek čekala na návštěvníky technika všech základních složek Integrovaného záchranného systému a navíc letos poprvé také požární tank Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně. Stejně jako při loňském ročníku nechyběly preventivní stánky Krevního centra FNsP Ostrava Poruba a Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, lidé si mohli nechat zdarma změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi či vyšetřit krevní skupinu

15 Samozřejmostí byla prezentace Českého červeného kříže a jeho Záchranného týmu ukázky KPR a poskytování první pomoci, ukázky maskování poranění, prodej příruček první pomoci a mnoho dalšího. Novinkou byla účast záchranářů z Polského červeného kříže města Bialsko-Biala. Ti, návštěvníkům kromě jiného umožnili nahlédnout do pohotovostního nafukovacího stanu. Možnost slanit hradní zeď zase zabezpečila firma Acrobatis, výhled z plošiny si návštěvníci mohli vychutnat díky spolupráci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Celodenní program vyvrcholil dynamickou a zajímavou ukázkou zásahu hasičů a záchranářů u dopravní nehody a vyhlášením výsledků soutěže nezdravotnických složek IZS

16 PORADY A VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ Základním prostředkem pro řešení organizačních věcí a záležitostí je schůze všech členů. Ta se koná průměrně 1x za dva měsíce na Úřadě OS ČČK Ostrava. V období mezi schůzemi se dle aktuálních potřeb svolává schůzka pracovní skupiny, která připravuje podklady a návrhy, nebo řeší ostatní problémy. Členové ZT se v minulém roce také zúčastnili několika kurzů pořádaných Úřadem ČČK v Praze. Jednalo se zejména o kurzy maskérů, zdravotnických instruktorů a další. Praktické zkušenosti pak naši záchranáři získávali především díky projektu Křížem krajem. Křížem krajem aneb vzdělávání mezi oblastními spolky ČČK V roce 2009 Záchranný tým ČČK Ostrava rozběhl projekt, který má sloužit k prohloubení vzdělávání a spolupráce mezi oblastními spolky (dále jen OS) Moravskoslezského kraje. Každý zapojený OS se připojením k projektu zavázal zorganizovat víkendovou akci pro okolní OS a má zaručenou účast na víkendovém školení ostatních zapojeným OS. Témata cvičení jsou volná a je na zvážení každého spolku, jak svůj víkend pojme a o jaké znalosti a zkušenosti obohatí ostatní. Do projektu se zapojili OS ČČK Opava, OS ČČK Karviná, OS ČČK Frýdek Místek, JSDH Hradec n. Moravicí a ZT ČČK Ostrava. Jako první se organizace víkendové akce ujal ZT ČČK Ostrava, který svůj víkend tématicky zaměřil na poskytovaní předlékařské první pomoci v té míře, v jaké se s ní můžeme běžně setkat na zdravotnických asistencích, psychologickou první pomoc, teambuilding, pátrací akce se spoluprací kynologa a zajištění nouzového ubytovaní a stravování. Zpestřením byla návštěva z Grupy Ratownictwa Drogowego PCK Bielsko-Biała, kteří nám předali své zkušenosti a předvedli ukázkový zásah při automobilové nehodě. Druhý víkend byl organizován ČČK Opava a JSDH Hradec n. Moravicí, třetí víkend organizoval ČČK Karviná a poslední víkend se uskutečnil pod režií OS ČČK Frýdek Místek

17 CVIČENÍ Cvičení pátracích akcí PČR - Libavá Tématem cvičení byly pátrací akce. Proběhly 3 modelové situace - pátraní po ztracených osobách ve dne, v noci a pátrání po ozbrojených pachatelích. Členové ZT se účastnili akcí v rolích zdravotníků, figurantů a maskérů. Cvičení PČR, JSDH a ZT ve Vávrovicích Akci pořádala Pořádková jednotka PČR Územní odbor Opava ve spolupráci s JSDH Hradec nad Moravicí. Námětem byla pátrací a záchranná akce po osobách uvězněných v těžko přístupné vícepatrové budově a jejím blízkém okolí, navíc za zhoršených povětrnostních podmínek. Úkolem zasahujících jednotek bylo nalézt, ošetřit a vyprostit všechny nalezené osoby. Role zdravotníků ZT ČČK Ostrava spočívala v přímém zapojení se do pátracích a záchranných akcí, hodnocení průběhu ošetření zdravotníků PČR a maskování poranění. Celkem bylo připraveno 8 postižených osob od lehké, přes středně těžká zranění, až po život ohrožující stavy. Cvičení mělo pro ZT ČČK Ostrava velkou užitnou hodnotu, zejména v navázání další spolupráce, kontaktů a budování si své stabilní pozice jako ostatní složka IZS

18 SOUTĚŽE Členové Záchranného týmu patří pravidelně při soutěžích všech úrovní k organizačnímu štábu a díky svým kvalifikacím se tak stávají rozhodčími poranění, rozhodčími stanoviště či maskéry celé soutěže. Soutěže Hlídek mladých zdravotníků Jedná se o soutěže 5-ti členných družstev dětí - žáků základních škol a víceletých gymnázií. Soutěže jsou rozděleny do dvou kategorií - pro třídu ZŠ a pro třídu ZŠ (+ odpovídající ročníky víceletých gymnázií). Děti soutěží v několika disciplínách test první pomoci, transport raněných, obvazová technika, největší důraz je však kladen na stanoviště s poskytováním první pomoci na namaskovaných figurantech v situacích, u kterých se děti mohou ocitnout v běžném životě. Soutěž studentů oboru zdravotnických záchranář Ve dnech září se již potřetí na půdě Ostravské univerzity, Ústavu urgentních oborů konala soutěž studentů oboru Zdravotnický záchranář nejen z České republiky, ale i ze sousedního Slovenska. Záchranný tým ČČK Ostrava zde na přání organizátorů zajišťuje maskování celé soutěže a každoročně vysílá na akci i jedno soutěžní družstvo. Soutěže zdravotnických družstev Humanitárních jednotek Kubínův memoriál Družstvo Záchranného týmu se těchto druhů soutěží účastní každoročně. Díky svým schopnostem a zkušenostem se umisťuje na předních příčkách. Cílem soutěží je prověřit znalosti členů v poskytování první pomoci při situacích z běžného života (dopravní nehody, úrazy v domácnosti), ale také v činnostech vyplývajících z práce Humanitární jednotky např. evidence osob při evakuaci, ošetřovatelská péče, nouzové ubytování či práce s materiálním vybavením jednotky. I letos náš tým vybojoval v krajském kole, které pořádal OS ČČK Frýdek Místek, 1. místo a zajistil si tak postup do Republikové soutěže, která se konala v Pelhřimově a družstvo členů našeho týmu na ni vybojoval krásné 2.místo

19 MLÁDEŽ ZT Mládež Záchranného týmu (dále jen MZT) je určena mladým lidem, kteří mají zájem o první pomoc a členství v Záchranném týmu, ale ještě nedosáhli 18-ti let. Členové MZT jsou žáci a studenti mnoha ostravských středních a vysokých škol. Tento projekt by měl pomoci mladým zdravotníkům, kteří mají o tuto problematiku zájem, získat důležité kompetence v první pomoci a mohou to být právě oni, kteří v kritický situacích spojených s náhlou zdravotní indispozicí člověka zareagují správně a odvrátí případné poškození zdraví nebo smrt. Vždyť i mládež může přispět k záchraně ne jednoho lidského života. Členové MZT spolupracují se Záchranným týmem a aktivně se podílí na zdravotnických dozorech na sportovních a kulturních akcích. Členové ZT se starají o své mladší kolegy co se týče teoretických, ale i praktických znalostí zásad první pomoci. Zájemce o členství v MZT musí složit teoretické i praktické vstupní zkoušky a musí být absolventem alespoň Regionálního studijního střediska nebo kurzu Zdravotník ČČK junior. V roce 2009 v MZT působilo 5 členů. Na podzim proběhly vstupní zkoušky do Záchranného týmu a do Mládeže ZT, kde se počet členů v MZT navýšil na 7 členů

20 OSTATNÍ AKCE A ČINNOST Z ostatních akcí, na kterých jsme se letos podíleli, jmenujme např. Den NATO, kterého se naši členové účastní pravidelně od jeho vzniku. V rámci této akce prezentujeme nejen činnost Záchranného týmu, ale i červeného kříže a to ukázkami maskovaných poranění, materiálního vybavení, či měřením krevního tlaku. Pokaždé ze strany veřejnosti je o tyto činnosti velký zájem. Nejinak tomu bylo i u Dne Policie ČR. V našem stánku si všichni kolemjdoucí mohli vyzkoušet praktické provádění resuscitace na připraveném výukovém modelu nebo ošetření maskovaných zranění či se seznámit s našim záchranářským vybavením. Mezi pravidelné každoroční prezentační akce patří také třeba Den první pomoci či První pomoc na Exilu, kde předvádíme první pomoc studentům gymnázia. Záchranný tým se dále podílel v měsících dubnu a květnu na cvičeních pro Mládež ČČK v Bolaticích a v Ostravici, kde působil v rolích lektorů a maskérů. Někteří naši členové se také zúčastnili konference Ostrava v urgentní péči. Maskéři ZT Práce Maskérů ČČK je důležitou součástí Záchranného týmu, jelikož to jsou právě jejich dovednosti, které nepřehlédnutelně pomáhají při přípravě na poskytování první pomoci v reálných situacích, při ukázkách první pomoci pro veřejnost a cvičeních Integrovaného záchranného systému. V týmu jsou celkem čtyři úspěšní absolventi tohoto kurzu

21 MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ Během loňské roku nám k vybavení přibyly nové tonometry, glukometry a pulzní oxymetr. Léky i obvazový materiál byly doplňovány v průběhu celého roku. Díky sponzorským darům, a financím z poskytovaných dozorů se snažíme vybavení stále zlepšovat, doplňovat a zvyšovat tak kvalitu naší práce. Kromě níže uvedeného materiálního vybavení může Záchranný tým v případě potřeby používat pomůcky OS ČČK potřebné k výuce a ukázkám první pomoci (resuscitační fantomy, meotar, maskérský kufr, nosítka, dataprojektor,...). V případě mimořádné události či některého ze cvičení IZS jsou pro potřeby Humanitární jednotky a ZT připraveny zásoby materiálu (deky, jídelní soupravy, stany, lehátka ) ze skladu Oblastního spolku či Krajského pohotovostním skladu ČČK. Seznam vybavení 1. Pohotovostní ruksak velký 2x 2. Zachranářský ruksak velký 3. Zachranářský batoh paramedic 3x 4. Ledvinka pro první pomoc 5. Skládací nosítka 2x 6. Lekařský kufr zn. Pelli 7. Kufr zdravotnický stříbrný 8. Vakuová matrace 2x 9. Sada vakuových dlah na končetiny 2x 10. Ambuvak 2x 11. Tonometr 3x 12. Digitální tonometr 13. Pulzní oxymetr 14. Glukometr 3x 15. Digitální teploměr 2x 16. Fixační límec Stifnec Select 3x 17. Materiální vybaveni pro poskytování zdrav. dozorů (různé druhy obvazového materiálu, léky, dezinfekce, resusc. roušky, gely, chladící spreje a jiné) 18. Záchranářské obleky 11x 19. Trička ZT 20x 20. Bundy Adidas 21. Tiskárna Hewlett Packard 22. Magnetická loga 4x 23. Radiostanice Motorola 6x 24. Ochranná přilba 5x 25. Rukavice pracovní 5x 26. Uniformy (nová verze) 24x 27. Fleece mikiny ZT 23x 28. Záchranářské kraťasy 11x 29. Laminátovací zařízení 30. Maskérský kufr 31. Cvičný materiál

22 NOVÉ ZÁSAHOVÉ VOZIDLO ZT získal nový automobil, který bude sloužit členům Záchranného týmu ČČK Ostrava převážně při poskytování zdravotnických asistencí na kulturních, společenských a sportovních akcích, v případě povolání týmu v rámci IZS při mimořádných událostech a neštěstích, pro dopravu členů na záchranářská cvičení a soutěže v poskytování první pomoci, pro prezentace poskytování první pomoci a činnosti týmu veřejnosti a k dalším činnostem. Zásahové vozidlo bylo zakoupeno díky příspěvkům a sponzorským darům a je jediné svého druhu v rámci činnosti ČČK v Moravskoslezském kraji. Jeho zdravotnická zástavba odpovídá potřebám běžného vozidla rychlé zdravotnické pomoci a je vybaveno transportními polohovatelnými nosítky, transportním křeslem, rozvodem kyslíku, elektrickou přípojkou, klimatizací, topením, umyvadlem s tekoucí vodou a veškerým zdravotnickým materiálem a diagnostickými přístroji, vakuovými dlahami apod

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

Záchranný tým ČČK Ostrava

Záchranný tým ČČK Ostrava ZÁCHRANNÝ TÝM ČČK OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-1- Milena Glogarová Velitelka m.glogarova@zachrannytym.cz tel.: 605 063 724 Záchranný tým ČČK Ostrava Bc. Miroslav Osmančík Zástupce velitele m.osmancik@zachrannytym.cz

Více

RESCUE PARDUBICE RESCUE PARDUBICE. Výroční zpráva 2005

RESCUE PARDUBICE RESCUE PARDUBICE. Výroční zpráva 2005 RESCUE PARDUBICE. RESCUE PARDUBICE Výroční zpráva 2005 Obsah 1. úvodem 2. charakteristika, obecné informace 3. seznam členů 4. projekt: Výuka první pomoci pro žáky 6.-9. tříd 5. projekt: Skupina pro mimořádné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ZÁCHRANNÝ TÝM ČČK OSTRAVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ZÁCHRANNÝ TÝM ČČK OSTRAVA ZÁCHRANNÝ TÝM ČČK OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Záchranný tým ČČK Ostrava, Červeného kříže 4, Moravská Ostrava, PSČ 730 05 info@zachranny-tym.cz www.zachranny-tym.cz tel: 739 807 020 Bc. Miroslav Osmančík

Více

9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012

9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012 Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Veronika Podubská, Martin Beneš Ředitel Bc. Stanislav

Více

ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ. MUDr. Josef Škola

ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ. MUDr. Josef Škola HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY ČČK ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ MUDr. Josef Škola OS ČČK České Budějovice Fakta o HJ vznikly v roce 2002 transformací původních Záchranných jednotek ČČK v roce 2007 evidováno

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Výroční zpráva 2012. Záchranný tým ČČK Ostrava

Výroční zpráva 2012. Záchranný tým ČČK Ostrava Výroční zpráva 2012 Záchranný tým ČČK Ostrava Ing. Miroslav Osmančík Velitel Mobil: 728257910 Email: m.osmancik@zachranny-tym.cz Milena Glogarová Zástupce velitele MgA. Marek Prášil Jednatel Mobil: 605063724

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 Výroční zpráva za rok 2007 2 Český červený kříž Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména

Více

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY pokyny pro účastníky a přednášející mezinárodní teoreticko-praktický seminář ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY KDY: 30. 1. 2015 (9.00 17.00) KDE: Výcvikové centrum Vodní záchranné služby ČČK v Dolní Vltavici

Více

OLOMOUCKÉHO A MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

OLOMOUCKÉHO A MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE KRAJSKÉ KOLO OLOMOUCKÉHO A MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,,HLÍDKY MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ OS ČČK Šumperk Nerudova 41 787 01 Šumperk 583 213 503 www.cckspk.cz Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A KRAJSKÉ KOLO OLOMOUCKÉHO

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní teoreticko-praktický seminář ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY KDY: 7. 2. 2015 (9.30 16.30) KDE: Výcvikové centrum Vodní záchranné služby ČČK v Dolní Vltavici Program:

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Hrad žije první pomocí 2015

Hrad žije první pomocí 2015 Hrad žije první pomocí 2015 Hodnotící zpráva akce 13.9 2015 Průběh akce Dne 13. září se na Slezskoostravském hradě odehrál 8. ročník akce Hrad žije první pomocí. Slova na úvod se ujalo hned několik hostů.

Více

PROPOZICE. Soutěž mladých zdravotníků 2015 Okresní kolo soutěže Okres Jablonec nad Nisou. Datum: 6. května 2015 od 7:45 do 15:00

PROPOZICE. Soutěž mladých zdravotníků 2015 Okresní kolo soutěže Okres Jablonec nad Nisou. Datum: 6. května 2015 od 7:45 do 15:00 Soutěž mladých zdravotníků 2015 Okresní kolo soutěže Okres Jablonec nad Nisou PROPOZICE Datum: 6. května 2015 od 7:45 do 15:00 Místo konání: Hasičská zbrojnice Mšeno, Jablonec nad Nisou Pořadatel: Os ČČK

Více

Společně pro bezpečnější Ostravu 2014

Společně pro bezpečnější Ostravu 2014 Společně pro bezpečnější Ostravu 2014 Společně pro bezpečnější Ostravu je tradiční celodenní akce, která proběhne v okolí Domu kultury Akord. Celodenní program nabídne ukázky unikátních způsobů zásahů

Více

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF 28. - 29. 11. 2013, Hradec Králové Zpracovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Bc. Ing. Tomáš Halačka Krajský úřad Vysočina,

Více

Propozice. oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků

Propozice. oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků Propozice oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků Propozice vychází z nové směrnice č. 3/2003, vydané Úřadem ČČK Praha ( III.úplné znění,úplné znění Směrnice účinné dnem 1.1.2009, jak vyplývá z úprav

Více

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Jana Kubalová Oddělení krizové připravenosti a vzdělávání ZZS JMK, p.o. MEKA, Hradec Králové, 29. 11. 2013 Zákon

Více

M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská

M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská Spolupráce lékařů ÚN Brno s USAR odřadem ČR M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU Počátky spolupráce první spolupráce mezi trauma týmem Úrazové

Více

Záchranná brigáda kynologů KATALOG BONITACE A SVOD MLADÝCH. Mladá Boleslav. Záchranná brigáda kynologů Středočeský kraj

Záchranná brigáda kynologů KATALOG BONITACE A SVOD MLADÝCH. Mladá Boleslav. Záchranná brigáda kynologů Středočeský kraj Záchranná brigáda kynologů Středočeský kraj Vedoucí brigády: Vlastimil Samek, tel.: 603 492 316 e-mail: samekvlastimil@seznam.cz Záchranná brigáda kynologů KATALOG Sponzoři: Gleiss Lutz, v.o.s. sponzor

Více

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Hradec Králové 17. května 2011 Okresní kolo soutěže Hlídek

Více

ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice

ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice Sdružen ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice Logo organizace Činnost Výuka předlp edlékařské první pomoci Zdravotnické zajišťov ování Asistence při p i cvičných evakuacích ch

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.PO-1865/IZS-2007 Praha 21. září 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... generální ředitel HZS ČR

Více

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Bc. Petra Kafková

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Bc. Petra Kafková Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Bc. Petra Kafková AMERIKA 2013 Instruktážně metodické zaměstnání lezeckých skupin složek IZS Vápencové lomy VELKÁ AMERIKA a MEXIKO ( Trestanecký lom ) se

Více

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví 1 Motto: Znalost zdravotnické první pomoci se musí stát standardní a přirozenou součástí vzdělání všech mladých

Více

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK 29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK VOLNÁ VODA 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK ZÁCHRANNÉ TÝMY IZS Vodní nádrž Olšovec Jedovnice 25.6. - 26.6.2011

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROPOZICE REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE

------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROPOZICE REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE PROPOZICE 1 REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ PRO ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ PÁTEK 5. ČERVEN 2015 V MOSTĚ ÚVOD Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás srdečně pozvali do Mostu na Regionální soutěž

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: list

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI OBLASTNÍHO SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE OPAVA ROK 2011 "Není rozdílu mezi lidmi a každý člověk se narodí na svět nahý a srdce lidské je jedinou mírou mezi lidmi. A nelze měřit

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

kařů ÚN N Brno s USAR odřadem M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU

kařů ÚN N Brno s USAR odřadem M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU Spolupráce lékal kařů ÚN N Brno s USAR odřadem ČR M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU Počátky spolupráce první spolupráce mezi trauma týmem Úrazové

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011

Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011 Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011 1. Členská základna Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav tvořilo k 31.12.2011 13 místních skupin, v průběhu roku byla ukončena činnost a zrušena

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah: list

Více

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Horizont 2011 nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Cvičení Horizont Celokrajské cvičení IZS nácvik likvidace hromadného neštěstí Frekvence

Více

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Co Vám nabízíme? Celodenní zážitkový kurz první pomoci pro děti na táborech a školách v přírodě a jejich vedoucí program

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Hromadné neštěstí na dálnici D-1

Hromadné neštěstí na dálnici D-1 Hromadné neštěstí na dálnici D-1 20.3.2008 Přednášející: MUDr. Miroslav Havlík Odborný konzultant: MUDr. Edita Richterová, nám. LPP ZZS KV, p.o. Odborný garant: MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS KV, p.o.

Více

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR HZS ČR a katastrofální povodně plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR Velké katastrofy Je postiženo rozsáhlé území a velké množství osob Situace je v úvodní fázi

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah: list

Více

Materiální vybavení ZZS HMP ÚSZS pro mimořádné události

Materiální vybavení ZZS HMP ÚSZS pro mimořádné události Materiální vybavení ZZS HMP ÚSZS pro mimořádné události Lukáš Tajčman, DiS. Útvar krizového managementu Současný stav Návěsový modul HN Tahač Mercedes Actross návěsovým přívěsem pořízen: květen 2006 Kyslíkový

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o.

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. na rok 2012 _ 27.01. Bezpečnost práce členů JSDH při výkonu služby /pátek/

Více

II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL

II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL Seč u Chrudimi 6.-8.10.2006 Český červený kříž - Oblastní spolek ČČK Chrudim

Více

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor *MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-6614-1/O-IZS-2012 Kódové označení: NZ raha 10. února 2012 listů: 17 Schvaluji:

Více

K rizové ř ízení a bezpečnost

K rizové ř ízení a bezpečnost 18 Krizové řízení a bezpečnost Nejdůležitějším nástrojem pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací na území kraje je integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ), jenž je určen pro koordinaci

Více

INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE. Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11

INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE. Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11 INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11 Evakuace vs. invakuace Evakuace souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

Regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků

Regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků 2015 Regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků Oblastní spolek ČČK OLOMOUC 6.6.2015 OBSAH Úvod...2 Soutěž mladých zdravotníků...2 Stanoviště soutěže...3 Soutěžní stanoviště...3 Volná stanoviště...3 Podmínky

Více

Závěrečná zpráva. Zdravotnický záchranář

Závěrečná zpráva. Zdravotnický záchranář Závěrečná zpráva o plnění rozvojového projektu (Boloňská deklarace) Zdravotnický záchranář Řešitel: Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta 2003 Dosažené výsledky rozvojového projektu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy - 1 - Všeobecná ustanovení Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání: Přihlášky: Kopii na: Prezidium VZS ČČK MS VZS ČČK Klatovy MS VZS ČČK Plzeň-město II. v.n. Hracholusky - kemp Keramika zaslat do

Více

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště 18.01.2012 16:11 HVĚZDAŽIVOTA.CZ Ve středu 18. ledna v 10 hodin dopoledne se uskutečnilo slavnostní předání nového výjezdového stanoviště v Trutnově. Záchranáři

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-54446-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: ZOP-P Praha 13. května 2013 Počet listů: 11 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011 PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011 Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) začal v Kraji Vysočina fungovat od počátku roku 2011 Leden, únor 2011: První dvě absolventky certifikovaného

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Krizové centrum Ostrava Občanské sdružení V provozu od září 2005 na základě 1. komunitního plánu Statutárního města Ostravy Registrována sociální služba

Více

Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013

Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013 www.fnplzen.cz Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF -zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové Ing. Miloslav Beneš benesm@fnplzen.cz

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

RESCUE PARDUBICE RESCUE PARDUBICE. Výroční zpráva 2006

RESCUE PARDUBICE RESCUE PARDUBICE. Výroční zpráva 2006 RESCUE PARDUBICE. RESCUE PARDUBICE Výroční zpráva 2006 Obsah 1. úvodem 2. charakteristika, obecné informace 3. seznam členů 4. projekt: Výuka první pomoci pro žáky 6.-9. tříd 5. projekt: Skupina pro mimořádné

Více

Informace o kongresu 23. 2. 25. 2. 2015, Sloup v Čechách

Informace o kongresu 23. 2. 25. 2. 2015, Sloup v Čechách Informace o kongresu 23. 2. 25. 2. 2015, Sloup v Čechách 1. Organizátoři: Vodní záchranná služba ČČK, z.s. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o. Balic, s.r.o. 2. Přednášející: Za ZZS LBK

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 20. prosince 2013 Částka: 56 O B S A H : Část I. Část II. 56. Pokyn generálního

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVŠL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) Počet předmětů: 1 Délka trvání

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003 STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za

Více

Opatření nouzového přežití

Opatření nouzového přežití Opatření nouzového přežití Pokyn GŘ HZS ČR číslo 10 z 11.2.2010 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva Vrchní komisař Ing. Josef Brettschneider Opatření

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0037UG2 HZSJX0037UG2 prvotní identifikátor DRESÁT: Městský úřad, Městys, Obecní úřad, DDL Lukavec, Nemocnice

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015 AKTUALIZACE ke dni : RS -rozcvičovací hřiště (UT - umělá tráva AD - atletická dráha AL - Atletická loučka) HS - hlavní stadion (HH - přírodní tráva ADHH - atletická dráha TS -Technické sektory) MU - mistrovské

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. MV-17250-1/PO-2008 Kódové označení: VZOHV Praha 15. prosince 2008 Počet listů: 7 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více