ZÁCHRANNÝ TÝM ČČK OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁCHRANNÝ TÝM ČČK OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ZÁCHRANNÝ TÝM ČČK OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Milena Glogarová Velitelka tel.: Miroslav Osmančík Zástupce velitele tel.: Záchranný tým ČČK Ostrava Červeného kříže 4 Moravská Ostrava, tel: Marek Prášil, DiS. Jednatel tel.: Pavlína Chovancová, DiS. Odborný garant tel.: Markéta Krajíčková Tiskový mluvčí tel.: Michaela Slováková Materiální vybavení tel.:

3 OBSAH ÚVODEM... 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 ČLENOVÉ... 7 ZDRAVOTNÍ ASISTENCE... 8 H ASIČSKÁ OLYMPIÁDA... 8 MEZINÁRODNÍ AKCE SPOLUPRÁCE S POLSKÝM ČERVENÝM KŘÍŽEM SOUTĚŽ RAKOUSKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI OSTRÉ NASAZENÍ BLESKOVÉ POVODNĚ HRAD ŽIJE PRVNÍ POMOCÍ PORADY A VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ KŘÍŽEM KRAJEM ANEB VZDĚLÁVÁNÍ MEZI OBLASTNÍMI SPOLKY ČČK CVIČENÍ CVIČENÍ PÁTRACÍCH AKCÍ PČR - LIBAVÁ CVIČENÍ PČR, JSDH A ZT VE VÁVROVICÍCH SOUTĚŽE SOUTĚŽE HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ SOUTĚŽ STUDENTŮ OBORU ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANÁŘ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK KUBÍNŮV MEMORIÁL MLÁDEŽ ZT OSTATNÍ AKCE A ČINNOST MASKÉŘI ZT MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ NOVÉ ZÁSAHOVÉ VOZIDLO HOSPODAŘENÍ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE SPONZOŘI A PARTNEŘI TÝMU SPONZOŘI AKCE HRAD ŽIJE PRVNÍ POMOCÍ

4 ÚVODEM Vážení přátelé, opět jako každý rok je mou milou povinností Vám nastínit celoroční činnost Záchranného týmu, proto se toho ráda a se ctí ujímám. Náš pracovní rok začínal tak trochu mezinárodně. A to pozváním polských kolegů z Bielsko-Biala na charitativní akci věnovanou onkologickým onemocněním. Pokračováním byl také únorový víkend, kde se tým zúčastnil zimního cvičení Polského červeného kříže. Chlubíme se také novým projektem "Křížem krajem aneb vzdělávání mezi oblastními spolky ČČK", který byl zahájen úvodním zdravotnickým víkendem pod vedením právě Záchranného týmu. Následovaly nás v organizování víkendů oblastní spolky Opava, Karviná a Frýdek-Místek. Najednou se ocitáme v kouzelném prostředí Slezskoostravského hradu, kde realizujeme 2.ročník akce "Hrad žije první pomocí" v rámci které probíhá i soutěž nezdravotnických složek IZS v poskytování první pomoci. Již dnes připravujeme 3.ročník této úspěšné preventivní akce. Citelně se nás dotkla i temná stránka naší práce. Tou byly bleskové povodně, konkrétně v Novém Jičíně a přidružených vesnicích, kde jsme pomáhali lidem v nouzi. Příjemný zážitek se nám dostal v podobě hudebního festivalu "Janáčkův máj", kde pravidelně zajišťujeme zdravotnický dozor. Pokračujeme sportovním zastavením na svátku atletů světa "Zlatá tretra". Těšíme se na každoroční festival světové hudby "Colours of Ostrava". Poprvé jsme se starali o zdraví i na Hasičské olympiádě. Za tento rok jsme zajišťovali přes sto zdravotnických dozorů. Následovala úžasná spolupráce s občanským sdružením "Modrý motýlek" pro handicapované děti ve spolupráci s Městskou policií v krásném prostředí Rajnochovic. Prohloubili jsme spolupráci s Policií ČR. Zúčastnili jsme se cvičení pátracích akcí v Libavé a Vávrovicích u Opavy. Předpokládám, že alespoň z minima jsem Vám nastínila pestrou oblast naší činnosti. Svátkem byl pro nás den, kdy jsme díky sponzorům mohli uskutečnit náš sen - "zásahové vozidlo". Předpokládám, že to vícenásobně zvýší naši předlékařskou první pomoc člověku, kde nejkritičtější jsou právě první minuty po úraze. Jsem ráda, že právě já mohu poděkovat všem členům Záchranného týmu, Mládeži ČČK, spolupracovníkům, kolegům, přátelům a sponzorům ZT za laskavou přízeň a věříme ve Vaši náklonnost do dalších úspěšných let! Milena Glogarová velitel ZT ČČK Ostrava - 4 -

5 ZÁKLADNÍ INFORMACE Záchranný tým (ZT) byl založen 15. října 2003 a je součástí Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostravě (OS ČČK). Celá jeho koncepce byla v témže roce schválena Oblastní výkonnou radou a Radou mládeže oblasti. ZT má v současné době celkem 25 členů dobrovolníků, kteří jsou členy Oblastního spolku ČČK, ale i oblastní skupiny Mládeže ČČK či místní skupiny Vodní záchranné služby ČČK. Vzdělání a kvalifikace členů jsou různé, počínaje kurzem zdravotníka zotavovacích akcí, jakožto nejnižší možné kvalifikace každého člena ZT, přes absolventy některého ze tří stupňů studijních středisek první pomoci, zdravotnické instruktory, zdravotní sestry, diplomované zdravotnické záchranáře, studenty medicíny a lékaře. Kromě zdravotnického vzdělání naši členové absolvují různé semináře a nadstavbové kurzy - v týmu tak jsou osoby kompetentní školit automatickou externí defibrilaci, členové Registru rozhodčích, maskéři poranění, absolventi seminářů o krizovém řízení, psychosociální první pomoci, připravenosti na katastrofy či kurzů o zajišťování zdravotnických asistencí na akcích velkého rozsahu. Všechny tyto kurzy zlepšují připravenost celého týmu a rozšiřují vědomosti členů potřebné pro jejich kvalitní práci. Činnost týmu, jak již ze samotného názvu vyplývá, je zaměřena na práci související se záchranářstvím a první pomocí vůbec. Ta patří mezi pilotní projekty Českého červeného kříže. Cílem tedy je zajištění fungování projektu první pomoc v OS ČČK Ostrava, ať už se jedná o poskytování zdravotnických asistencí na kulturních, společenských a sportovních akcích, školení a kurzy v poskytování první pomoci, reprezentaci oblastního spolku na soutěžích a záchranářských cvičeních, nebo třeba prezentaci činností Českého červeného kříže veřejnosti. Kromě tohoto je Záchranný tým připravován na pomoc lidem v případě hromadných neštěstí, katastrof a jiných neočekávaných událostí (povodně, pohřešování osob atd.) a tudíž zařazen jakožto druhosledová složka IZS. Plán pomoci ZT v rámci IZS: poskytnutí první pomoci zasaženým osobám ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou zdravotnická podpora složek IZS na místě zásahu personální pomoc při pátracích akcích, zdravotnická podpora zasahujících při těchto akcích péče o nezraněné osoby na místě zásahu (pitný a stravovací režim, tepelný komfort, komunikace s postiženým, psychologická první pomoc) doprovod nezraněných osob z místa události do evakuačních center nebo náhradního ubytování v případě potřeby většího množství osob výpomoc Humanitárním jednotkám ČČK Z organizačního hlediska je nejvyšší jednotkou Záchranného týmu porada všech jeho členů, konaná čtvrtletně (pro hlasování je pak nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů). V mezidobí je o méně závažných záležitostech kompetentní rozhodovat Pracovní skupina ZT, jednotliví členové skupiny mají také na starosti různé oblasti práce ZT (současné složení pracovní skupiny ZT je Milena Glogarová, Pavlína Chovancová, Štefan Foriška, Miroslav Osmančík, Michaela Slováková a Marek Prášil). Vedení ZT se skládá z velitele a jeho zástupce. Jejich činnost je různorodá jedná se především o zprostředkovávání zdravotnických asistencí, přípravu a vedení porad a víkendových školení či spolupráci s profesionálními pracovníky Úřadu OS ČČK. Vedení ZT pravidelně aktualizuje seznam členů pro potřeby nasazení týmu v rámci Integrovaného záchranného systému. Profesionální zázemí, nezbytné pro kvalitní práci týmu, tvoří zaměstnanci Úřadu OS ČČK, sídlem ZT je budova ČČK Ostrava. ZT zde má svou místnost se skladem veškerého materiálu, v zasedací místnosti úřadu se pak konají pravidelné porady členů

6 Zájemci navrženi na členství v týmu se stávají nejprve čekateli, podílí se na akcích a musí v doprovodu člena ZT odsloužit 40 hodin při poskytování zdravotnických asistencí. Pokud se v této době čekatel osvědčí - jak znalostmi, tak zájmem o tento druh dobrovolné práce, může se po úspěšném složení vstupních zkoušek a schválení všemi členy přítomnými na poradě stát právoplatným členem Záchranného týmu. Podmínky členství v ZT jsou tyto: plnoletost členství v ČČK, Mládeži ČČK či v některém z kolektivních členů ČČK (Horská Služba, Vodní záchranná služba, Speleologická záchranná služba a další.) absolvent minimálně 40-ti hodinového kurzu Zdravotníka zotavovacích akcí, zdravotní sestra, diplomovaný zdravotnický záchranář či lékař úspěšně odsloužená zkušební doba - čekatelství složení vstupních zkoušek a schválení členy - 6 -

7 ČLENOVÉ Jméno a příjmení Zdravotnické vzdělání Nadstavbové kurzy 1. Antošíková Lucie ZZA 2. Balicki Marek, DiS. ZS,ZI RR, PPP II 3. Bc. Bálková Kateřina ZI 4. Bednář Jakub ZI RR 5. Bc. Fiurášková Kateřina ZI 6. Foriška Štefan ZZA KT 7. Glogarová Milena ZZA KT 8. Chovancová Pavlína, DiS. DZ 9. Kavalová Eva ZZA 10. Kéval Roman ZZA 11. Korbelová Petra ZZA 12. Krajíčková Markéta ZI M 13. Mrázová Věra ZZA 14. Osmančík Miroslav ZI M, PPP I 15. MUDr. Pařízková Kateřina lékař 16. Prášil Marek, DiS. ZI AED, RR, M, PPP II 17. Slováková Michaela ZZA M, PPP I 18. Stanovský Vítězslav ZI RR 19. Strakoš Jiří ZZA 20. Bc. Štěpánová Pavlína ZS 21. Talík Ondřej ZI AED, RR, PPP I 22. Tesařová Radka ZZA 23. Vařeková Lenka ZS 24. Venhudová Martina ZZA PPP I 25. Vídecká Markéta ZZA PPP I čekatelé: Cvačková Lenka Folková Radka Gusty Marek Klen Štěpán Vorek Ivo Žídková Darja Richterová Eva Opletalová Jana Tesárková Katka Manďák Jiří Petrová Nikola ZZA ZZA DZ ZZA ZZA ZZA ZZA ZZA ZZA ZZA ZZA Použité zkratky: ZI - zdravotnický instruktor M - maskér ČČK ZS - zdravotní sestra MHP - školitel Mezin. humanitárního práva DZ - diplomovaný zdravotnický záchranář ZZA - zdravotník zotavovacích akcí RR - člen registru rozhodčích ČČK PPP I, II- Psychologická první pomoc AED - školitel automatické externí defibrilace KT- kurz Krizový tým Mor-Slez regionu - 7 -

8 ZDRAVOTNÍ ASISTENCE Hlavní náplní práce Záchranného týmu je zajištění projektu první pomoci a zejména pak poskytování zdravotnických asistencí na sportovních, společenských a kulturních akcích. V roce 2009 jsme uskutečnili okolo 100 zdravotnických dozorů. Zřejmá je převaha sportovních akcí nad ostatními (zejména fotbalová utkání). Jedním z důvodů je i spolupráce s fotbalovým klubem FC Vítkovice, Sdružení sportovních klubů Vítkovice, společností SAREZA a dalšími. Každoroční kulturní akcí se pro nás stává festival Colours of Ostrava v letních měsících nebo jarní Janáčkův máj. Hasičská olympiáda Záchranný tým se spolupodílel na zajištění mezinárodní soutěže v hasičském sportu CTIF 2009, která proběhla července 2009 v Ostravě. Naši zdravotníci byli nedílnou součástí v průběhu celé akce zajišťovali 24 hodinový provoz ošetřovny v táboře mládeže a spolu s posádkou ZZS vykonávali zdravotnické asistence v areálu Městského stadionu Ostrava, kde probíhala veškerá kola soutěže. Ošetřená poranění byla různorodého charakteru převažovali zejména poranění pohybového aparátu, drobné tržné rány, zdravotníci se ale také museli vypořádat s interními problémy a někteří pacienti byli předáni k dalšímu ošetření či vyšetření v nemocničním zařízení. Datum Název a druh akce Ostravská laťka koncert Pink Floyd Metalmánia Zlín FC Vítkovice - fotbal ČEZ Street hockey koncert Apocalyptica Zlín koncert Apocalyptica Ostrava Hammerfal a Sabaton - Zlín koncert Nazareth rugby TJ SOKOL Mar. Hory rugby TJ SOKOL Mar. Hory atletika SSK Vítkovice, junioři - 8 -

9 Run Up atletika SSK Vítkovice, 1.liga Sportovní den České pošty Radost pro tebe i pro mě koncert Michal David Ostrava se baví Dětský den Karviná atletika SSK Vítkovice, žáci Čokoládová Tretra Hurááá na Zlatou Tretru Zlatá tretra Den Slezské atletika MČR juniorů a dorostenců koncertů Janáčkův Máj festival Colours of Ostrava Radvanický okruh koncert Boney M Hasičská olympiáda Sportovní den Pegatron Ostravský chachar cyklistické závody Vřesina Karviná Cup Den pro rodinu - Landek koncert Pretty women v rámci festivalu -9-

10 Memoriál Jana Veselého Ostravský maraton Spinning maraton Spinning maraton Tanden II koncert Suzi Quatro Le diable techno party Koncert Electric light Orchestra Koncert Shaolin techno party

11 MEZINÁRODNÍ AKCE Spolupráce s polským červeným křížem ZT ČČK i v roce 2009 nadále rozvíjí spolupráci a přátelské vztahy s Grupou Ratownictwa Drogowego PCK Bielsko-Biała. Pozvání z Grupy Ratownictwa Drogowego PCK na sebe nenechala dlouho čekat. Dne 11. ledna 2009 naši 4 členové navštívili polské kolegy v rámci charitativního koncertu W.O.Ś.P., jehož výtěžek byl použit na léčbu onkologických onemocnění. Kromě kulturního programu a praktických ukázek první pomoci GRD PCK měla naše výprava možnost poznat historickou část města Bielsko-Biała, seznámit se s vybavením a sídlem našich polských kolegů, nebo si prohlédnout mobilní krevní centrum, které u nás nemá obdoby. O víkendu se pět našich zdravotníků zúčastnilo zimního cvičení Grupy Ratownictwa Drogowego PCK Bielsko-Biała. To proběhlo v okolí horské chaty KONRAD (městečko Velka Sopotnia, oblast Beskyd). Cílem byla vzájemná výměna zkušeností a znalostí v poskytování první pomoci, procvičení taktiky, velení zásahů a zároveň překonání jazykových bariér. Naši zdravotníci byli rozděleni do družstev polských kolegů a vzájemně plnili několik úkolů ve volném terénu vyhledání a ošetření zraněných při lavinovém neštěstí, prověření metodiky START při dopravní nehodě turistů s autem, vyřešení střetu japonských mafiánů. V průběhu byly rovněž připraveny tématické přednášky základy sebeobrany, postup při lavinovém neštěstí, navádění a komunikace s vrtulníkem LZS (SAR) atd. Celý víkend byl navíc obohacen velkým množstvím sněhu, takže zimní zaměření dokonale splnilo svůj účel a prověřilo naši kondici zejména při hledání zraněných a jejich následného transportu

12 Soutěž Rakouského červeného kříže v poskytování první pomoci Ve dnech měli čtyři členové našeho týmu vzácnou možnost změřit své síly v poskytování první pomoci se skoro čtyřmi desítkami družstev z Rakouského červeného kříže díky pozvání na tzv. bronzové kolo systému soutěží v poskytování první pomoci do hornorakouského městečka Tragwein. Ve velké konkurenci týmů řešili několik situací s jedním až třemi poraněnými, ale také teoretickou část soutěže či vyloženě odborné úkoly jakými je kupříkladu výměna kyslíkové láhve, které jsou ale u laiků v Rakousku běžné. Jednotlivé scénáře vždy vycházely z reálných zásahů Rakouského červeného kříže, největším oříškem pro česká družstva (spolu s ostravským týmem se soutěže účastnili i kolegové z Českých Budějovic) však bylo okolo 30-ti otázek teoretického testu, který byl celý v němčině. Potěšující je, že dle slov organizátorů a také dle konečného bodového umístění podal ostravský tým, přes jazykovou bariéru výkon srovnatelný s řadou domácích družstev. Rakouský červený kříž je přitom největším provozovatelem záchranné služby na území našeho jižního souseda a tuto služba postavil právě na práci dobrovolníků. Celá soutěž, která se konala v rámci víkendových oslav červeného kříže ve výše uvedeném městečku byla pro tým velkou zkušeností, a věříme, že pozvání na takovouto akcí nebylo zdaleka poslední

13 OSTRÉ NASAZENÍ Bleskové povodně 2009 Záchranný tým se aktivně účastnil bleskových povodní na Novojičínsku, které se staly koncem měsíce června Pod vedením ÚPZJ byli naši členové rozděleni do několika týmů a zasahovali v různých oblastech. Jejich hlavním posláním a cílem bylo poskytování terénní psychosociální a zdravotnické první pomoci, celkový monitoring v postižených oblastech a ošetření drobných poranění. Členové ZT ČČK na místě spolupracovali s pracovníky Krizového centra Ostrava, kterým předávali veškeré potřebné informace o zasažených osobách. V pátek působil jeden člen týmu v rámci činnosti Ústřední pohotovostní záchranné jednotky ČČK (dále jen ÚPZJ) při poskytování psychosociální pomoci a monitoringu situace v obci Hustopeče nad Bečvou. Další tři členové týmu se v oblasti Novojičínska podíleli na odstraňování škod v jednotlivých domech. V tento den večer také převzala ÚPZJ po Psychosociálním intervenčním týmu HZS MsK koordinaci psychosociální pomoci v celé postižené oblasti Novojičínska a na žádost koordinátora tohoto nasazení byli k poskytování této pomoci na další den povoláni velitelkou ZT všichni dostupní členové vyškolení v psychologické první pomoci. Již od brzkého rána do večerních hodin v sobotu a neděli bylo nasazeno vždy okolo 6 členů ZT, kteří pod velením ÚPZJ mapovali potřeby v jednotlivých oblastech, poskytovali psychosociální pomoc postiženým, ošetřovali drobná poranění a řešili další zdravotní komplikace, včetně odvozu osob zdravotnickou záchrannou službou. Výborná spolupráce zde byla se členy ÚPZJ, členy okolních OS ČČK a Krizovým centrem Ostrava (předání osob se zhoršeným psychickým stavem k další péči krizové intervenci)

14 HRAD ŽIJE PRVNÍ POMOCÍ Již 2. ročník akce Hrad žije první pomocí, kterou pořádal Záchranný tým ČČK Ostrava, pod záštitou náměstka primátora Mgr. Lubomíra Pospíšila a za podpory statutárního města Ostravy, proběhl v sobotu 2. května 2009 v areálu Slezskoostravského hradu. Úvodním slovem všechny přivítal plk. Ing. Zdeněk Nytra, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a ředitelka Úřadu oblastního spolku ČČK Ostrava paní Lydie Poledníková. Hlavním bodem programu byl 2. ročník soutěže pro nezdravotnické složky Integrovaného záchranného systému v poskytování první pomoci. Soutěže se zúčastnili týmy Policie ČR (pohotovostní a eskortní oddělení, oddělení hlídkové služby ), Městské policie Ostrava, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (stanice Třinec a Karviná) a jednotky sborů dobrovolných hasičů (Hradec nad Moravicí a Ostrava-Muglinov). Simulované situace jako cyklista sražený autem, poranění bezdomovci, skupinka fetující mládeže a další zvládlo z celkového počtu 10 soutěžních týmů nejlépe družstvo Policie ČR z pohotovostního a eskortního, které si také nejlépe poradilo s jazykovou bariérou na stanovišti u zraněných návštěvníků z Polska a úspěšně spolupracovali s Vodní záchrannou službou ČČK při překonání řeky Ostravice na stanovišti se záchranou dívky s diabetem. Kromě soutěže byl pro všechny návštěvníky akce připraven po celý den bohatý doprovodný program sestávající se z několika dynamických ukázek Policie ČR, zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru a Báňské záchranné služby. Ze statických ukázek čekala na návštěvníky technika všech základních složek Integrovaného záchranného systému a navíc letos poprvé také požární tank Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně. Stejně jako při loňském ročníku nechyběly preventivní stánky Krevního centra FNsP Ostrava Poruba a Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, lidé si mohli nechat zdarma změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi či vyšetřit krevní skupinu

15 Samozřejmostí byla prezentace Českého červeného kříže a jeho Záchranného týmu ukázky KPR a poskytování první pomoci, ukázky maskování poranění, prodej příruček první pomoci a mnoho dalšího. Novinkou byla účast záchranářů z Polského červeného kříže města Bialsko-Biala. Ti, návštěvníkům kromě jiného umožnili nahlédnout do pohotovostního nafukovacího stanu. Možnost slanit hradní zeď zase zabezpečila firma Acrobatis, výhled z plošiny si návštěvníci mohli vychutnat díky spolupráci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Celodenní program vyvrcholil dynamickou a zajímavou ukázkou zásahu hasičů a záchranářů u dopravní nehody a vyhlášením výsledků soutěže nezdravotnických složek IZS

16 PORADY A VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ Základním prostředkem pro řešení organizačních věcí a záležitostí je schůze všech členů. Ta se koná průměrně 1x za dva měsíce na Úřadě OS ČČK Ostrava. V období mezi schůzemi se dle aktuálních potřeb svolává schůzka pracovní skupiny, která připravuje podklady a návrhy, nebo řeší ostatní problémy. Členové ZT se v minulém roce také zúčastnili několika kurzů pořádaných Úřadem ČČK v Praze. Jednalo se zejména o kurzy maskérů, zdravotnických instruktorů a další. Praktické zkušenosti pak naši záchranáři získávali především díky projektu Křížem krajem. Křížem krajem aneb vzdělávání mezi oblastními spolky ČČK V roce 2009 Záchranný tým ČČK Ostrava rozběhl projekt, který má sloužit k prohloubení vzdělávání a spolupráce mezi oblastními spolky (dále jen OS) Moravskoslezského kraje. Každý zapojený OS se připojením k projektu zavázal zorganizovat víkendovou akci pro okolní OS a má zaručenou účast na víkendovém školení ostatních zapojeným OS. Témata cvičení jsou volná a je na zvážení každého spolku, jak svůj víkend pojme a o jaké znalosti a zkušenosti obohatí ostatní. Do projektu se zapojili OS ČČK Opava, OS ČČK Karviná, OS ČČK Frýdek Místek, JSDH Hradec n. Moravicí a ZT ČČK Ostrava. Jako první se organizace víkendové akce ujal ZT ČČK Ostrava, který svůj víkend tématicky zaměřil na poskytovaní předlékařské první pomoci v té míře, v jaké se s ní můžeme běžně setkat na zdravotnických asistencích, psychologickou první pomoc, teambuilding, pátrací akce se spoluprací kynologa a zajištění nouzového ubytovaní a stravování. Zpestřením byla návštěva z Grupy Ratownictwa Drogowego PCK Bielsko-Biała, kteří nám předali své zkušenosti a předvedli ukázkový zásah při automobilové nehodě. Druhý víkend byl organizován ČČK Opava a JSDH Hradec n. Moravicí, třetí víkend organizoval ČČK Karviná a poslední víkend se uskutečnil pod režií OS ČČK Frýdek Místek

17 CVIČENÍ Cvičení pátracích akcí PČR - Libavá Tématem cvičení byly pátrací akce. Proběhly 3 modelové situace - pátraní po ztracených osobách ve dne, v noci a pátrání po ozbrojených pachatelích. Členové ZT se účastnili akcí v rolích zdravotníků, figurantů a maskérů. Cvičení PČR, JSDH a ZT ve Vávrovicích Akci pořádala Pořádková jednotka PČR Územní odbor Opava ve spolupráci s JSDH Hradec nad Moravicí. Námětem byla pátrací a záchranná akce po osobách uvězněných v těžko přístupné vícepatrové budově a jejím blízkém okolí, navíc za zhoršených povětrnostních podmínek. Úkolem zasahujících jednotek bylo nalézt, ošetřit a vyprostit všechny nalezené osoby. Role zdravotníků ZT ČČK Ostrava spočívala v přímém zapojení se do pátracích a záchranných akcí, hodnocení průběhu ošetření zdravotníků PČR a maskování poranění. Celkem bylo připraveno 8 postižených osob od lehké, přes středně těžká zranění, až po život ohrožující stavy. Cvičení mělo pro ZT ČČK Ostrava velkou užitnou hodnotu, zejména v navázání další spolupráce, kontaktů a budování si své stabilní pozice jako ostatní složka IZS

18 SOUTĚŽE Členové Záchranného týmu patří pravidelně při soutěžích všech úrovní k organizačnímu štábu a díky svým kvalifikacím se tak stávají rozhodčími poranění, rozhodčími stanoviště či maskéry celé soutěže. Soutěže Hlídek mladých zdravotníků Jedná se o soutěže 5-ti členných družstev dětí - žáků základních škol a víceletých gymnázií. Soutěže jsou rozděleny do dvou kategorií - pro třídu ZŠ a pro třídu ZŠ (+ odpovídající ročníky víceletých gymnázií). Děti soutěží v několika disciplínách test první pomoci, transport raněných, obvazová technika, největší důraz je však kladen na stanoviště s poskytováním první pomoci na namaskovaných figurantech v situacích, u kterých se děti mohou ocitnout v běžném životě. Soutěž studentů oboru zdravotnických záchranář Ve dnech září se již potřetí na půdě Ostravské univerzity, Ústavu urgentních oborů konala soutěž studentů oboru Zdravotnický záchranář nejen z České republiky, ale i ze sousedního Slovenska. Záchranný tým ČČK Ostrava zde na přání organizátorů zajišťuje maskování celé soutěže a každoročně vysílá na akci i jedno soutěžní družstvo. Soutěže zdravotnických družstev Humanitárních jednotek Kubínův memoriál Družstvo Záchranného týmu se těchto druhů soutěží účastní každoročně. Díky svým schopnostem a zkušenostem se umisťuje na předních příčkách. Cílem soutěží je prověřit znalosti členů v poskytování první pomoci při situacích z běžného života (dopravní nehody, úrazy v domácnosti), ale také v činnostech vyplývajících z práce Humanitární jednotky např. evidence osob při evakuaci, ošetřovatelská péče, nouzové ubytování či práce s materiálním vybavením jednotky. I letos náš tým vybojoval v krajském kole, které pořádal OS ČČK Frýdek Místek, 1. místo a zajistil si tak postup do Republikové soutěže, která se konala v Pelhřimově a družstvo členů našeho týmu na ni vybojoval krásné 2.místo

19 MLÁDEŽ ZT Mládež Záchranného týmu (dále jen MZT) je určena mladým lidem, kteří mají zájem o první pomoc a členství v Záchranném týmu, ale ještě nedosáhli 18-ti let. Členové MZT jsou žáci a studenti mnoha ostravských středních a vysokých škol. Tento projekt by měl pomoci mladým zdravotníkům, kteří mají o tuto problematiku zájem, získat důležité kompetence v první pomoci a mohou to být právě oni, kteří v kritický situacích spojených s náhlou zdravotní indispozicí člověka zareagují správně a odvrátí případné poškození zdraví nebo smrt. Vždyť i mládež může přispět k záchraně ne jednoho lidského života. Členové MZT spolupracují se Záchranným týmem a aktivně se podílí na zdravotnických dozorech na sportovních a kulturních akcích. Členové ZT se starají o své mladší kolegy co se týče teoretických, ale i praktických znalostí zásad první pomoci. Zájemce o členství v MZT musí složit teoretické i praktické vstupní zkoušky a musí být absolventem alespoň Regionálního studijního střediska nebo kurzu Zdravotník ČČK junior. V roce 2009 v MZT působilo 5 členů. Na podzim proběhly vstupní zkoušky do Záchranného týmu a do Mládeže ZT, kde se počet členů v MZT navýšil na 7 členů

20 OSTATNÍ AKCE A ČINNOST Z ostatních akcí, na kterých jsme se letos podíleli, jmenujme např. Den NATO, kterého se naši členové účastní pravidelně od jeho vzniku. V rámci této akce prezentujeme nejen činnost Záchranného týmu, ale i červeného kříže a to ukázkami maskovaných poranění, materiálního vybavení, či měřením krevního tlaku. Pokaždé ze strany veřejnosti je o tyto činnosti velký zájem. Nejinak tomu bylo i u Dne Policie ČR. V našem stánku si všichni kolemjdoucí mohli vyzkoušet praktické provádění resuscitace na připraveném výukovém modelu nebo ošetření maskovaných zranění či se seznámit s našim záchranářským vybavením. Mezi pravidelné každoroční prezentační akce patří také třeba Den první pomoci či První pomoc na Exilu, kde předvádíme první pomoc studentům gymnázia. Záchranný tým se dále podílel v měsících dubnu a květnu na cvičeních pro Mládež ČČK v Bolaticích a v Ostravici, kde působil v rolích lektorů a maskérů. Někteří naši členové se také zúčastnili konference Ostrava v urgentní péči. Maskéři ZT Práce Maskérů ČČK je důležitou součástí Záchranného týmu, jelikož to jsou právě jejich dovednosti, které nepřehlédnutelně pomáhají při přípravě na poskytování první pomoci v reálných situacích, při ukázkách první pomoci pro veřejnost a cvičeních Integrovaného záchranného systému. V týmu jsou celkem čtyři úspěšní absolventi tohoto kurzu

21 MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ Během loňské roku nám k vybavení přibyly nové tonometry, glukometry a pulzní oxymetr. Léky i obvazový materiál byly doplňovány v průběhu celého roku. Díky sponzorským darům, a financím z poskytovaných dozorů se snažíme vybavení stále zlepšovat, doplňovat a zvyšovat tak kvalitu naší práce. Kromě níže uvedeného materiálního vybavení může Záchranný tým v případě potřeby používat pomůcky OS ČČK potřebné k výuce a ukázkám první pomoci (resuscitační fantomy, meotar, maskérský kufr, nosítka, dataprojektor,...). V případě mimořádné události či některého ze cvičení IZS jsou pro potřeby Humanitární jednotky a ZT připraveny zásoby materiálu (deky, jídelní soupravy, stany, lehátka ) ze skladu Oblastního spolku či Krajského pohotovostním skladu ČČK. Seznam vybavení 1. Pohotovostní ruksak velký 2x 2. Zachranářský ruksak velký 3. Zachranářský batoh paramedic 3x 4. Ledvinka pro první pomoc 5. Skládací nosítka 2x 6. Lekařský kufr zn. Pelli 7. Kufr zdravotnický stříbrný 8. Vakuová matrace 2x 9. Sada vakuových dlah na končetiny 2x 10. Ambuvak 2x 11. Tonometr 3x 12. Digitální tonometr 13. Pulzní oxymetr 14. Glukometr 3x 15. Digitální teploměr 2x 16. Fixační límec Stifnec Select 3x 17. Materiální vybaveni pro poskytování zdrav. dozorů (různé druhy obvazového materiálu, léky, dezinfekce, resusc. roušky, gely, chladící spreje a jiné) 18. Záchranářské obleky 11x 19. Trička ZT 20x 20. Bundy Adidas 21. Tiskárna Hewlett Packard 22. Magnetická loga 4x 23. Radiostanice Motorola 6x 24. Ochranná přilba 5x 25. Rukavice pracovní 5x 26. Uniformy (nová verze) 24x 27. Fleece mikiny ZT 23x 28. Záchranářské kraťasy 11x 29. Laminátovací zařízení 30. Maskérský kufr 31. Cvičný materiál

22 NOVÉ ZÁSAHOVÉ VOZIDLO ZT získal nový automobil, který bude sloužit členům Záchranného týmu ČČK Ostrava převážně při poskytování zdravotnických asistencí na kulturních, společenských a sportovních akcích, v případě povolání týmu v rámci IZS při mimořádných událostech a neštěstích, pro dopravu členů na záchranářská cvičení a soutěže v poskytování první pomoci, pro prezentace poskytování první pomoci a činnosti týmu veřejnosti a k dalším činnostem. Zásahové vozidlo bylo zakoupeno díky příspěvkům a sponzorským darům a je jediné svého druhu v rámci činnosti ČČK v Moravskoslezském kraji. Jeho zdravotnická zástavba odpovídá potřebám běžného vozidla rychlé zdravotnické pomoci a je vybaveno transportními polohovatelnými nosítky, transportním křeslem, rozvodem kyslíku, elektrickou přípojkou, klimatizací, topením, umyvadlem s tekoucí vodou a veškerým zdravotnickým materiálem a diagnostickými přístroji, vakuovými dlahami apod

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI OBLASTNÍHO SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE OPAVA ROK 2011 "Není rozdílu mezi lidmi a každý člověk se narodí na svět nahý a srdce lidské je jedinou mírou mezi lidmi. A nelze měřit

Více

RESCUE PARDUBICE, o.s.

RESCUE PARDUBICE, o.s. RESCUE PARDUBICE, o.s. Výroční zpráva 2008 1 Obsah 1. úvodem 2. charakteristika, obecné informace 3. seznam členů 4. projekt: Výuka první pomoci pro žáky 5. projekt: Výuka první pomoci pro zdravotně postižené

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ. Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ. Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Stanovy ČČK registrovány MV ČR pod č. j. VS/1 20998/93 R dne 10. června 1993 IČ 00426083, bankovní spojení

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. + Hradec Králové 2009 +

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. + Hradec Králové 2009 + OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 + Hradec Králové 2009 + + HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE + Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) je nestranná,

Více

Účet ČČK: 7334 011/5500 Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu Fondu humanity ČČK: 505 6 505/5500 Raiffeisenbank a.s.

Účet ČČK: 7334 011/5500 Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu Fondu humanity ČČK: 505 6 505/5500 Raiffeisenbank a.s. Název: Český červený kříž Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Úřad ČČK, Thunovská 18, 118 04 Praha 1 Registrace: Ministerstvo vnitra ČR čj. VS/1-20998/93-R ze dne 10. 6. 1993 IČ: 00426547 DIČ: CZ 00426547

Více

Ročník 17 (37) Číslo 4 2010

Ročník 17 (37) Číslo 4 2010 ČERVENÉHO KŘÍŽE Ročník 17 (37) Číslo 4 2010 Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce II. PRINCIP HUMANITY Dnešní díl seriálu je věnován principu humanity, který v plném znění říká: Mezinárodní

Více

Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnické školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Adresa: Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou. Telefon a fax: 566 623 446 E-mail: informace@szszdar.cz. Web: www.szszdar.cz

Více

Ročník 21 (41) květen / červen

Ročník 21 (41) květen / červen ČERVENÉHO KŘÍŽE Ročník 21 (41) květen / červen Číslo 3 2014 Světový den Červeného kříže Osmý květen je Světovým dnem Červeného kříže. Byl vybrán jako den narození zakladatele Mezinárodního hnutí Červeného

Více

RESCUE PATROL 11. ročník

RESCUE PATROL 11. ročník ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ KAMENICE SDH ZÁCHRANÁŘI PÍSEK Součinnostní cvičení záchranných složek RESCUE PATROL 11. ročník Varvažov 7. 12. 9. 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O CVIČENÍ - vícedenní výcvikově-vzdělávací akce,

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah: list

Více

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI ČERVENÉHO KŘÍŽE Ročník 18 (38) červenec / srpen Číslo 4 2011 Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI Principem dobrovolnosti, nazývaným též principem dobrovolné

Více

Tiskové zprávy ČČK. Porada ředitelů ÚOS ČČK. Noviny Červeného kříže 6/2011. aktuality informace

Tiskové zprávy ČČK. Porada ředitelů ÚOS ČČK. Noviny Červeného kříže 6/2011. aktuality informace Č E RV E N É H O K Ř Í Ž E Ročník 18 (38) Číslo 6 2011 listopad / prosinec Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VIII. PRINCIP SVĚTOVOSTI Princip světovosti (zvaný též p. univerzality)

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS s.r.o., Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS s.r.o., Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS s.r.o., Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Čelákovice 2012 Petra Srbová Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS s.r.o.,

Více

PRINCIPŮM HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE

PRINCIPŮM HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE Společnost Český červený kříž je HUMANITÁRNÍ SPOLEK působící na celém území ČR. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou

Více

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Název projektu: Červená hranice Česká republika Slovenská republika Číslo projektu: 24410220044 Plán činnosti při nasazení Humanitární

Více

Ročník 20 (40) květen / červen

Ročník 20 (40) květen / červen ČERVENÉHO KŘÍŽE Ročník 20 (40) květen / červen Číslo 3 2013 Světový den Červeného kříže 2013 Osmý květen den narození zakladatele Červeného kříže Henri Dunanta je celosvětově připomínán jako Světový den

Více

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR.

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PRACHATICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dobrovolná obětavost není tak řídká, jak bychom myslili. Jistě podjalo by se mnoho lidí, a mnozí z nich na vlastní útraty, tohoto tak

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín Č.j.: HSZL-527-1/Ř-2010 Zlín, 19. února 2010 Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji Zpráva o činnosti Hasičského záchranného

Více

Duhový dům nabízí služby hendikepovaným

Duhový dům nabízí služby hendikepovaným Uvnitř listu 3 Do práce na kole 5 Nová Karolina se zaplňuje 5 Od 1. 5. výluka trolejbusů 6 Kriminalita se mírně snižuje 7 Granty z rozpočtu rozděleny 9 Učitelé převzali ceny 11 Tři Thálie pro NDM 16 Sportovci

Více

Výroční zpráva 2013. RADAMBUK Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje

Výroční zpráva 2013. RADAMBUK Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje Výroční zpráva 2013 RADAMBUK Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 1 Úvodem o roce 2013 v Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje Milí přátelé, do roku 2013 vešla Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje s

Více

Průvodce Výroční zprávou

Průvodce Výroční zprávou Průvodce Výroční zprávou Část I. Základní údaje o SZŠ a VOŠ Cheb a) Charakteristika školy str. 2 b) Přehled pracovníků školy a vedení školy 3 c) Počty tříd a studijních oborů 5 d) Přehled studijních oborů

Více

[Krizová připravenost zdravotnictví]

[Krizová připravenost zdravotnictví] 0 Číslo: 1/2013 3. ročník Čtvrtletník se věnuje krizovému řízení a plánování ve všech složkách IZS, organizacích působících ve zdravotnictví a dalších subjektech, které vytvářejí, příp. se spolupodílejí

Více

Výroční zpráva SH ČMS

Výroční zpráva SH ČMS Výroční zpráva SH ČMS 2013 Obsah výroční zprávy SH ČMS za rok 2013 1. Úvodní slovo starosty sdružení 2. Vznik organizace, její poslání a cíle 3. Organizační struktura 4. Zprávy o činnosti a) Zpráva o

Více

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Sedmá kapitola ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PREZENTACE 7.0. Cíl prezentace Seznámit se s historií a současnými aktivitami národní společnosti Českého červeného kříže. 2 PREZENTACE 7.2. Prezentace Činnost Červeného

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje... Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje..............................................

Více

hlučínskénoviny Hlučínský talent Gastro Mánes Varhany zazněly

hlučínskénoviny Hlučínský talent Gastro Mánes Varhany zazněly hlučínskénoviny ročník 17 číslo 6 červen 2012 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin.cz Červený kostel v Hlučíně slaví 150 let V neděli 3. června 2012 proběhne

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Roční zpráva o stavu požární ochrany v kraji a o činnosti a hospodaření HZS Pardubického kraje 2010 plk. Ing. Miroslav Kvasnička ředitel HZS Pardubického kraje

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více