Vážení, vítejte v krajině vzpomínek. Je to již celých dvacet let, kdy překročili práh naší školy první žáci. Nemůžeme si nikdo vybrat do jaké rodiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení, vítejte v krajině vzpomínek. Je to již celých dvacet let, kdy překročili práh naší školy první žáci. Nemůžeme si nikdo vybrat do jaké rodiny"

Transkript

1

2

3 Vážení, vítejte v krajině vzpomínek. Je to již celých dvacet let, kdy překročili práh naší školy první žáci. Nemůžeme si nikdo vybrat do jaké rodiny se narodíme, nemůžeme si vybrat domov a své místečko na této Zemi. Jdou léta a my si více či méně již rozhodujeme o tom, jakou zvolíme cestu svého života. Tak v onom roce 1992 rozhodli rodiče a jejich děti, že začnou studovat na soukromé škole do té doby neznámé a v Čechách neobvyklé instituci. Bylo to odvážné rozhodnutí, byl to experiment. Byl to experiment i pro nás, vyučující. Věděli jsme, že chceme školu jinou, jinou vzdělávacím programem, ale především duchem. Rodiče nám svěřili své děti a my jim chtěli zaručit, že jejich dcery a synové i v bezpečí zapustí kořínky své rozvíjející se osobnosti, budou se vzdělávat a sebevědomě, ale s pokorou pracovat pro svou budoucnost. Chtěli jsme je ve škole chránit před nepohodou a vštěpovat jim lásku k vědění, k lidem i místům, kde spatřily světlo světa, k zemi, kde se narodily. Žáci nesměli zakrnět, ustrnout a dívat se na svět nevědoucíma očima. Nezklamat důvěru, která nám byla od samého počátku dána, prospívat všem a všemu kolem nás, to bylo tichým mottem, které prolínalo naší pedagogickou činností. Často jsme některé skutečnosti žákům opakovali, neustále často důrazně připomínali. Vždyť repetitio est mater studiorum Jak byla a je přijímána filozofie naší školy svědčí i to, že se ke škole hlásíte, že ji navštěvujete, abyste nám pověděli, jak se vám daří. Také hodnocení úřední od České školní inspekce je pozitivní. V posledních letech jsme získali a obhájili certifikát kvality ISO 900l. Rozšířila se nabídka studia o obor Reprodukční grafik pro média. Absolventi se uplatňují jako grafici, návrháři, designéři a to i v oblasti webdesignu a výroby multimediálních prezentací. Návrhy zpracovávají pomocí softwarových nástrojů pro zpracování obrazu a také zvládají práci s textem ve specializovaných programech pro sazbu a další úpravy textu. Zajímavým oborem pro patnáctileté je obor ICT - aplikace osobních počítačů, neboť žák není závislý na konkrétních technologiích a softwaru, je připravován pro správu informačních systémů, komunikaci v počítačových sítích, programuje aplikace, včetně práce s relačními databázemi a grafickými informacemi. Neméně zajímavými letos otvíranými obory jsou Užitá fotografie a média i Požární ochrana. Zachovali jsme i dálkové studium Podnikání.

4 Pravděpodobně rádi vzpomínáte na různé školní akce, které byly pro vás poučné a současně zábavné. Stále jezdíme do pražských divadel, vaši mladší spolužáci vystavují ve školní galerii Via v ulici Karolíny Světlé, pracují na malých i velkých celoškolních projektech, kde žáci zlatého pásma jsou odměněni výletem zpravidla do blízkého zahraničí, jezdí na hory a zúčastňují se výměnných pobytů ve Francii, zakládají studentské firmy. Letos svým podílem přispěli k velmi dobré úrovni mezinárodního sympozia ve slovenských Nesvadech. Mezi šesti desítkami výtvarníků se rozhodně neztratili. V posledních třech letech, více než dříve, jsme reagovali na výzvy MŠMT ČR k předkládání projektů k určitým tématům ESF. Projekty byly přijaty a díky vyučujícím Mgr. Sklenářové, Ing. Jarošové, Mgr. Dalecké, Ing. Černé a Ing. Kašparové, které se projektům s pečlivostí jim vlastní věnují, se podařilo školu vybavit padesáti novými počítači, interaktivními tabulemi, tiskárnami, přebudovat školní síť apod. Hlavním smyslem projektů ovšem je vyškolit účastníky kurzu v určité oblasti. I to nastalo. Je ještě jedno novum v naší škole. Jsme nakloněni tomu, aby se u nás vzdělávali mladí lidé s handicapem. Mimořádně nadaným prostor poskytujeme, máme především talentované sportovce,fotbalisty Jakuba Moravce, Jakuba Brabce, Martina Krause, Pepu Hušbauera, jsme hrdi na absolventa hokejistu Petra Čáslavu nebo olympioničku, plavkyni Katku Pivoňkovou. Stejně ochotně jako jim vytváříme podmínky ke studiu těm, ke kterým byla příroda skoupá. Vážení, u příležitosti 2O let vám všem děkuji, že jsem měla možnost vás poznat, setkávat se s vámi. Jako pedagogové jsme vám nesli svá srdce na dlani, povětšině jste je přijímali a vraceli nám city své. Povzbuzuje to náš pedagogický optimismus, ubezpečujete nás o smyslu naší práce. V závěru prosba - nechte vyrůst ze semínek zasetých ve škole v bohatě rozvětvené stromy poznání tak, jak jsme vepsali do školních prstenů. Září 2012 Zdraví Ludmila Bílá

5 Vážená paní Bílá, je mi velikou ctí, že i já jsem dostal prostor k tomu, abych mohl poblahopřát jedné z našich nejlepších škol, a to nejen jako představitel města Kolína, ale i jako manžel jedné z bývalých vyučujících a otec úspěšného absolventa. Jsem přesvědčen, resp. vím, že jste po celou dobu existence školy vystupovala jako profesionál a majitel, jako režisér, který udává směr tomu, jak kvalitní lidé Vaši školu opouští. Jsem Vaší škole velice zavázán za to, že se spolupodílela na výchově člověka, který si vždy bude přát lásku a žít v naději, člověka, který ví, kam jde, a pro kterého je v životě svoboda tím nejdůležitějším. Přeji Vaší škole dalších dvacet let úspěchů a věřte, že trápení a radosti, které zde prožíváte spolu s absolventy, všichni vnímáme jako ten největší dar, který našim dětem můžete dát. S úctou Mgr. Ing. Jan Pospíšil MBA, místostarosta města Kolín Blahopřání všeho dobrého do příštích let, to by bylo málo, dovolte mi osobní vyznání vytvořené již před léty a pramenící z atmosféry ve škole. Máte-li zájem uvědomit si, co jsme zažili v generaci před vámi, byl bych rád a ještě více spokojen bych byl, kdybyste slíbili, že budete informovat o tomto životě další generaci. Jako mnohému z vás, tak i mně trvalo určitou dobu, než jsem si v životě našel kam jít a jak se tam dostat. I když jsem projel kus světa, přiznávám, že poznávání Anglie, Francie, Španělska, NSR, Rakouska atd. s Vaší školou, bylo vždy poznáním nového a současně zážitkem, stejně jako poslední výlet do Dobšic, který i mne dovedl ke Keltům. Keltské oppidum, polozemnice, domácnost a keltský vojenský náznak nás uvítaly. Byl bych velmi rád, kdybych svým známým v USA mohl ukázat, jaké jsou naše soukromé školy. Ve Spojených státech jsou školy veřejné i soukromé. Je pravidlem, čím více člověk platí, tím dostává lepší vzdělání. Brzy se dovíte, že na veřejných školách studují většinou děti z chudších rodin a kvalita výuky tam bývá zpravidla nízká. V naší republice zatím platí, že i za menší peníze dostáváte v soukromých školách, jako je ta Vaše, maximální množství i kvalitu onen velmi dobrý základ vašeho budoucího žití. Vzkaz a blahopřání zasílá JUDr. Josef Váňa, učitel, advokát Kolín Když jsem působila na škole, měla jsem ještě mokrý diplom. Připadala jsem si na jedné lodi se studenty a byla jsem zcela pohlcena přátelskou a tolerantní atmosférou ve škole. Dodnes na svou maturitní třídu vzpomínám. Několik studentek pak šlo do Olomouce a vystudovaly kunsthistorii jako já. Jestli jsem jim malinko ukázala cestu, pocit je to skvělýýýýýýý. Škole bych ráda poděkovala, za to, že mi těsně po univerzitě dala šanci, děkuji za dobré vztahy s námi, kdo jsme se u vás učili i studenty. Fandím vám. Přeji vám, aby i v dobách těžkých byl dostatek kvalitních studentů, neboť již nikdy za svou následnou praxi nezažila tak opravdový zájem o jednotlivého studenta a jeho potřeby. Ať se vám dobře daří. Mgr. Klára Zubíková, učitel, Vedoucí odboru Odbor kultury a památkové péče KÚ Středočeského kraje Cítím se poctěna a osměluji se vám blahopřát k tak významnému výročí, kterým dvacet let existence soukromé školy bezesporu je. Chci vám poděkovat, že vedete a podporujete studenty, aby se věnovali sbírkám pro potřebné. Je to úžasný moment pro jejich budoucí život. Vážím si vaší práce. Poznala jsem ji zblízka, když na škole studovali handicapovaní členové našeho sdružení. Děkuji za jejich vzdělání i výchovu. Aby se škole dařilo i v příštích letech přeje Vlasta Moravcová, Srdíčko, sdružení tělesně postižených, Brankovická ul. 243, Kolín 5.

6 Věřte tomu, ze i po 20 ti letech čerpám z přístupu ke vzdělání, které jsem získala na vaší škole. Věřím, že každý student, který kdy odešel z vaší školy s maturitním vysvědčením, se mohl a může pyšnit nejen všeobecným vzděláním ve vybraném oboru, ale i s vědomím, že všechny dveře do světa neomezených možnosti jsou mu otevřeny. Přeji Vám, vašim studentům i profesorům minimálně dalších 20 let úspěšné budoucnosti. Bc. Blanka Whitney (Poláková) MBA, CPA, USA, senior auditor Friedmans LLP, absolventka Ekonomika a podnikání Dovolte mi, abych vám u příležitosti 20. výročí založení vaší školy srdečně poblahopřál. Za 20 let jste vykonali spoustu práce. Do budoucna vám přeji hodně zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů. Za sebe vám chci poděkovat za vzdělání, které jste mi na Vaší škole umožnili získat a hlavně za vstřícnost a toleranci, se kterou jsem se u vás v době svého studia vždy setkával. Petr Čáslava, reprezentant ČR - lední hokej, tým CSKA Moskva, absolvent Ekonomika a podnikání Škola nám oběma dala nejlepší přátele, nadhled a možnost rozvíjet svou osobnost. Děkujeme vám za to a přejeme spoustu dalších úspěšných let a studentů." sourozenci Marcela Chumová, majitelka salon La Femme Kolín, absolventka Obalová technika - počítačová grafika 2007 Jirka Chum, herec, moderátor Českého rozhlasu - Radiožurnál a TV Barandov, absolvent Ekonomika a podnikání 1998 Na OSŠPo Kolín vzpomínám velice ráda se sladkou nostalgií. Většina vyučovaných předmětů mne bavila, a hlavně mne prakticky vybavila do života. Po roce stráveném v Londýně bydlím už jedenáct let v Perthu v Západní Austrálii. Tam jsem i vystudovala vysokou hotelovou školu a sedm let pracovala jako manažerka hotelu. Podnikatelská škola mi navíc ke všem znalostem dala i nejlepší přátele, které vídám každý rok a kteří jsou mou velkou oporou... Věra Elzas (Žižková), Austrálie, absolventka Ekonomika a podnikání Rozhodnout se v patnácti letech co by chtěl člověk dělat není úplně snadné. Už tehdy jsem ale věděla, že chci něco organizovat a realizovat své vlastní nápady. Podnikání v oboru svateb bylo vlastně mým splněným dlouholetým snem. I když jsem se na střední škole naučila všechno, co v životě potřebuji, netušila jsem, že podnikání bude tak náročné. Myslím, že když člověk jde za tím, co opravdu chce, má dobré lidi kolem sebe, trochu štěstí a spoustu vytrvalosti, dílo se nakonec podaří. Katka Srbová (Pekárková), Svatební salony, svatební agentura SVATBA IN, absolventka Ekonomika a podnikání I školy musí překonávat dětské nemoci, někdy mají i nelehké dospívání. Ovšem po dvaceti letech lze jistě i školu nazvat dospělou. Ta Vaše se vydala cestou do té doby neznámou a dokázala, že to dokáže. K tomu vám blahopřeji. Pavel Bělohradský, lékař, neuro-radiolog - klinika Charité Berlín, absolvent Ekonomika a podnikání

7 Jsem absolventem z roku 2004 a nyní působím pátým rokem ve společnosti ING ČR, nejprve na pozici poradce pro finanční plánováni, nyní jako agenturní trenér a lektor. Škola mi byla v mnoha ohledech důležitým odrazovým můstkem k úspěchu, naučila mne chápat problematiku prodeje, zejména to, že obal prodává. V mé profesi je obalem produktů mezilidsky vztah. Působím rovněž jako fotograf divoké přírody na volné noze a i pro tuto profesi mi škola dala dobrý a pevný základ. Všem budoucím studentům přeji, aby se na škole cítili dobře, a přijímali všechny dobré rady, které se i pro ně stanou klíčem k jejich úspěšné budoucnosti. S přátelským pozdravem, Jan Filinger, agenturní trenér a lektor, finanční skupina ING ČR, absolvent Obalová technika - počítačová grafika Přeji naší škole pevné zázemí pro děti, jenž chodí a budou chodit do této školy. Výborný pedagogický tým, aby dokázal naši novou generaci připravit na těžký život, který je čeká. Hodně úsměvů, jelikož s nimi to jde vše lépe. Petr Mikolanda, fotbalový trenér, absolvent Ekonomika a podnikání Je to již neuvěřitelných 10 let, kdy naše dlaň otiskla svou podobu do barevného rámu. Slavnostním zahájením školního roku 2002 začala čtyřletá cesta, která symbolizovala počátky studia a současně odstartovala celou řadu našich příběhů. Mezi vzdělání, které mělo být na prvním místě, vznikala nová přátelství, mnoho kulturních akcí, zážitků a v neposlední řadě i školní lásky. Velice rádi se vracíme při společných chvílích k nezapomenutelným vzpomínkám, které v nás studium střední školy zanechalo. Ing. Vokál Martin a Ing. Kirchnerová Andrea, společnost Coca-Cola ČR, absolventi roku Ideální střední škola je taková, která umožní studentovi rozvíjet se. A teď nemyslím pouze přípravu na další písemku, další test a další zkoušku. Pokud si zvolíte podnikatelku, můžete realizovat své ambice: když jsem fotil a chtěl vystavovat, pan ředitel Chvojka mi pomohl a poradil. Když jsem chtěl vycestovat na studijní kurz angličtiny, byla to paní Dalecká, která mě připravila na testové stipendijní klání. Když jsem vydával své knihy, paní Jeřábková mi ochotně pomohla s jazykovou stránkou věci, paní Mikšovská poskytla cenné stylistické rady. A lekce společenského chování paní Bílé vám vydrží celý život. Šlo by pokračovat dál a dlouze, takže musím souhrnně: děkuji, děkuji, děkuji Jakub Šťástka, redaktor Deníky Bohemia - Kolínský deník, absolvent Obalová technika - počítačová grafika 2008 Odborné střední škole podnikatelské škole Kolín s.r.o. vděčím za to, že jsem se po nástupu do zaměstnání dovedla velmi rychle zorientovat. Vyučujícím mohu poděkovat, že mne v oboru podnikání dobře připravili nejen po teoretické, ale i praktické stránce. I když se nám jako studentům zdálo, že jsou na nás kladeny příliš vysoké nároky, později jsem pochopila, že se nás jen učitelé snažili do profesního života vybavit potřebnými znalostmi a dovednostmi v souladu s rčením: těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Mgr. Dita Mikšovská, personalistka KSÚS Středočeský kraj, absolventka Ekonomika a podnikání Blahopřeji škole k významnému výročí. Jsem rád, že jsem se mohl účastnit dálkového studia. Byl to velký návrat do školních lavic ( po cca 10ti letech) užili jsme si spoustu legrace, ale i napětí při zkouškách. Vždy školu doporučím už jen z toho důvodu, že je potřeba vědomosti nejen dávat, ale také je někde získávat. Moc děkuji a přeji ještě mnoho spokojených studentů a učitelů Milan Hořejš, Chef de Cuisine - Restaurant v Zátiší Praha, absolvent Podnikání

8 Mgr.Bílá Ludmila, zřizovatelka školy Mgr. Jan Chvojka, ředitel školy Bek Petr Mgr. Böhm Vladimír Mgr. Čábela Karel Mgr. Čábelová Hana Ing. Černá Dagmar Mg. Dalecká Daniela Mgr. Filipová Hana Hlaváčková Jana Mgr. Horáčková Soňa Hořejšová Miroslava JUDr. Hrda Vojtěch Mgr. Janglová Martina Mgr. Jeřábková Miroslava RSDr. Jouza Ladislav Ing. Kašparová Dana Mgr. Klusoň Petr Mgr. Lubinová Iva, Bc. Mgr. Mikšovská Jana Nováková Radka PhDr. Palkosková Olga Ing. Pelikánová Iveta, PhD. Mgr. Plachá Blanka Pokorný Stanislav Ing. Pospíšil František Mgr. Pospíšilová Eva Mgr. Pospíšilová Jana Prachař Jan Ing. Rytířová Naděžda Mgr. Sklenářová Lenka Mgr. Študencová Vlasta Mgr. Thiele Jiří JUDr. Váňa Josef Vokál Josef

9 Třída: 2.N třídní učitelka: Ing. Rytířová Naděžda Obor: 6441L/524 Podnikání Herman Josef, Kroupa Radek, Mašínová Ilona, Růžičková Andrea, Šťastná Kristýna, Zeman Pavel Třída: 3.D třídní učitel: Mgr. Lubinová Ivana, BcA Obor: 6441L/524 Podnikání Babická Petra, Beránková Bohumila, Bílá Dagmar, Břichnáčová Martina, Holubová Jarmila, Holý Josef, Hrušková Simona, Jadrný Miloš, Jirka Jaroslav, Kašparová Marcela, Krajčírová Jana, Krejčíková Alena, Kukalová Petra, Mašínová Václava, Matoušek Ladislav, Nezbedová Kateřina, Russ Aleš, Švárová Marie Stephanie, Valášková Markéta, Wasserbauerová Monika, Zradičková Bohumila

10 4.A třídní učitelka: Ing. Kašparová Dana 3442M/001 Obalová technika Bartoušková Michaela, Bejdová Petra, Bilíková Lenka, Burian Vá c l a v, G r e g o r o v á A n e t a, Horáková Tereza, Janda Jakub, Kalabza Martin, Kocourková Iveta, Kopecká Jana, Martínek Jiří, Panas David, Prokůpek Marek, Pšeničková Zuzana, Smutná Petra, Stehlíková Ivana, Šťástka Jakub, Vecková Monika Třída: 4.B třídní učitel: Ing. Rytířová Naděžda 6341M/013 Ekonomika a podnikání Podnikatel Augustin Patrik, Beran Vojtěch, Doležálková Linda, Janoušek Michal, Králová Martina, Krchová Michaela, Laskavská Lucie, Manžel Tadeáš, Olexová Andrea, Olivová Michaela, Pokorná Martina, Semenchuk Oleksandr, Semrádová Pavlína, Teplá Veronika, Trnková Lucie, Vavřičková Jana

11 Mgr.Bílá Ludmila, zřizovatelka školy Mgr. Jan Chvojka, ředitel školy Mgr. Dalecká Daniela, manažerka školy Ing. Bartoň Jaroslav, CsC. Mgr. Bašusová Monika Mgr. Benešová Martina Mgr. Böhm Vladimír Ing. Březinová Iva Mgr. Bulíčková Jana Ing. Čakovská Marie Ing. Černá Dagmar Fanta Zdislav Bc. Havránek Jiří Bc.Hlaváčková Jana JUDr. Hrda Vojtěch Jandíková Lenka Mgr. Janglová Martina Mgr. Jeřábková Miroslava RSDr. Jouza Ladislav Ing. Kašparová Dana Mgr. Klusoň Petr Kratochvíla Jan Mgr. Lubinová Iva, Bc. Mgr. Mikšovská Jana Novotná Drahomíra Nouza Jaroslav PhDr. Palkosková Olga Mgr. Plachá Blanka Pokorný Stanislav Prachař Jan Ing. Rytířová Naděžda Mgr. Sklenářová Lenka Ing. Sklenářová Jana Suchá Věra Mgr. Študencová Vlasta Šmíd Jan Ing. Španielová Soňa Ing. Tomanová Libuše JUDr. Váňa Josef Ing. Vedralová Marcela Vokál Josef

12 Třída: 2.N třídní učitelka: Ing. Rytířová Naděžda 6441L/524 Podnikání Bervidová Tereza, Kubínová Pavla, Mikšovská Barbora, Novotný Jakub, Pleschinger Jiří, Puková Kateřina Třída: 3.D třídní učitel: Ing. Kašparová Dana 6441L/524 Podnikání Habrová Aneta, Harapesová Barbora, Hofmanová Jana, Horák Miroslav, Hořejš Milan, Houdková Marcela, Hrabal Dušan, Chládová Marcela, Janůrek Vladimír, Kalistová Žaneta, Kňap Bohumil, Koděra Jaroslav, Koděrová Lenka, Kopecký Josef, Málková Zdeňka, Matějková Eva, Pavlíčková Lenka, Polívková Veronika, Půhoný Martin, Valtersteinová Věra, Vlachová Dana, Zajíčková Edita

13 Třída: 4.A třídní učitelka: Mgr. Jeřábková Miroslava 3442M/001 Obalová technika - počítačová grafika Arltová Radka, Biško Radek, Čermák Lukáš, Červinková Kateřina, Hradecká Tereza, Jeřábek Jakub, Jeřábková Michaela, Jirásková Kristýna, Kanitrová Alice, Kasalová Veronika, Králová Martina, Lupínková Iva, Polívková Zuzana, Sequens Pavel, Slánská Tereza, Šenderová Kateřina, Těšitelová Tereza, Trejbalová Lucie Urban Matouš, Vítková Kateřina Třída: 4.B třídní učitel: Ing. Kašparová Dana 6341M/013 Ekonomika a podnikání - Podnikatel Bečvaříková Veronika, Doležalová Tereza, Fabcová Šárka, Fořtová Ludmila, Horáková Eva, Janovec Jan, Jarošová Michaela, Kakosová Štěpánka, Kaplanová Andrea, Málková Veronika, Nováková Andrea, Nováková Martina, Oggianová Olga, Pospíšil Petr, Sedláček Martin, Sládeček Jan, Sobíšek Michal, Šimková Lenka Šnebergová Nikola, Zajíčková Lucie, Zajíček Petr

14 Mgr.Bílá Ludmila, zřizovatelka školy Mgr. Jan Chvojka, ředitel školy Mgr. Dalecká Daniela, manažerka školy Ing. Bartoň Jaroslav, CsC. Mgr. Bašusová Monika Mgr. Benešová Martina Mgr. Böhm Vladimír Ing. Březinová Iva Mgr. Bulíčková Jana Ing. Čakovská Marie Ing. Černá Dagmar Fanta Zdislav Bc. Havránek Jiří Bc.Hlaváčková Jana Ing. Hlubocký Jindřich JUDr. Hrda Vojtěch Jandíková Lenka Mgr. Jeřábková Miroslava RSDr. Jouza Ladislav Ing. Kašparová Dana Mgr. Klusoň Petr Kratochvíla Jan Mgr. Lubinová Iva Mgr. Mikšovská Jana Novotná Drahomíra Nouza Jaroslav PhDr. Palkosková Olga Ing. Pelikánová Iveta, PhD. Mgr. Plachá Blanka Pokorný Stanislav Prachař Jan Ing. Rytířová Naděžda Mgr. Sklenářová Lenka Suchá Věra Mgr. Študencová Vlasta, Šmíd Jan Ing. Španielová Soňa JUDr. Váňa Josef Ing. Vedralová Marcela Vokál Josef

15 Třída: 3.D třídní učitel: Mgr. Jeřábková Miroslava 6441L/524 Podnikání Benešová Eva, Bláhová Radka, Boumová Ludmila, Brunclíková Jitka, Cintl Jakub, Drobková Ivana, Francová Markéta, Hrachovinová Martina, Kaštankin Marián, Konývka Pavel, Kováčová Monika, Králová Jaroslava, Machová Petra, Malá Dana, Mařatka Petr, Němec Jiří, Novotný Jiří, Procházka Petr, Říhová Petra, Šumová Vlasta Třída: 4.A třídní učitel: Mgr. Dalecká Daniela 3442M/001 Obalová technika - počítačová grafika Borecká Jana, Bryscejn Tomáš, Eliáš Jan, Hanilec Otto, Karkošová Michaela, Kršíková Martina, Kulhánková Michaela, Kurcová Eva, Lindnerová Hana, Matějková Kristýna, Syřínková Aneta, Šejbl Martin, Šmídová Michaela, Vlasáková Sabina, Zvěřina Martin

16 Třída: 4.B třídní učitelka: Ing. Černá Dagmar 6341M/013 Ekonomika a podnikání - Podnikatel Balvín Petr, Březinová Tereza, Eliášová Renata, Gallistl Jakub, Hetsko Lászlov, Hofmannová Tereza, Holanová Denisa, Holmanová Irena, Hons David, Hrdličková Lucie, Jarošová Michaela, Jiroutová Michaela, Khek Phillip, Kovařík Jakub, Kubátová roz.šídlová Simona, Lázničková Lucie, Linhart Ivan, Marečková Kateřina, Nekolová Lenka, Nováková Aneta, Novotná Lucie, Přibyl Vojtěch, Pužmanová Hedvika, Slavíková Martina, Volfová Tereza, Vostrčilová Michaela, Zelená Markéta, Zeman Jiří, Zvolánková Aneta

17 Mgr.Bílá Ludmila, zřizovatelka školy Mgr. Jan Chvojka, ředitel školy Mgr. Dalecká Daniela, manažerka školy Mgr. Bašusová Monika Mgr. Benešová Martina Mgr. Böhm Vladimír Ing. Březinová Iva Mgr. Bulíčková Jana Ing. Čakovská Milada Ing. Černá Dagmar Ing. Demtchenko Vladyslava Mgr. Dudková Lada Fanta Zdislav Mgr. Gryčová Kateřina Ing. Hlubocký Jindřich JUDr. Hrda Vojtěch Jandíková Lenka Ing. Jarošová Hana Mgr. Jeřábková Miroslava RSDr. Jouza Ladislav Ing. Kašparová Dana Klíma Jan Mgr. Klusoň Petr Králová Jitka Bc. Linhart Aleš Mgr. Lubinová Iva, Bc. Mgr.Mikšovská Jana Novotná Drahomíra Nouza Jaroslav PhDr. Palkosková Olga Ing. Pelikánová Iveta, PhD. Mgr. Plachá Blanka Pokorný Stanislav Ing. Rytířová Naděžda Mgr. Sklenářová Lenka Suchá Věra Šmíd Jan Mgr. Študencová Vlasta Tesařová Monika Mgr. Venzara Vratislav Vokál Josef

18 Třída: 3.D třídní učitelka: Ing. Rytířová Naděžda 6441L/524 Podnikání Berka Tomáš, Čechová Marie, Felcmanová Oksana, Honza Martin, Horáček Václav, Konývková Ilona, Kořínková Ivana, Kuchařová Zdeňka, Málková Jana, Němec Ladislav, Obrovská Markéta, Šourková Ivana, Špačková Radka, Šupej Filip, Volná Jana Třída: 4.A třídní učitelka: Mgr. Sklenářová Lenka 3442M/001 Obalová technika - počítačová grafika Adamcová Markéta, Grundzová Dominika, Herman David, Ingršt Matouš, Janata Matěj, Kirchnerová Julie, Kopejtková Tereza, Kratochvíl David, Lawrenowiczová Adéla, Málek Martin, Marková Helena, Orlíček Jakub, Pelikánová Veronika, Staňková Monika Šindelářová Dominika, Štross Michal, Záhorská Jana

19 Třída: 4.B třídní učitelky: Mgr. Martina Janglová, Denisa Mihovská Ing. Rytířová Naděžda 6341M/013 Ekonomika a podnikání Astrejková Adéla, Benediktová Tereza, Benešovská Lenka, Bouma Patrik, Filipová Tereza, Gembiczki Zbyněk, Hořejší Ondřej, Hrdá Tereza, Jančarová Kamila, Kavánek Martin, Kubánková Lucie, Kubů Michaela, Martínková Lucie, Matějovská Lucie, Nečas Miroslav, Růžičková Monika, Seidlová Renata, Straka David, Škvarka Petr, Tichá Šárka, Turynová Aneta, Váchová Dana

20 Mgr.Bílá Ludmila, zřizovatelka školy Mgr. Jan Chvojka, ředitel školy Mgr. Dalecká Daniela, manažerka školy Mgr.Böhm Vladimír Ing. Březinová Iva Mgr. Bulíčková Jana Ing. Čakovská Milada Ing. Černá Dagmar Mgr. Dudková Lada Fanta Dalibor Fanta Zdislav Ing. Fantová Vladyslava Mgr. Gryčová Kateřina JUDr. Hrda Vojtěch Jandíková Lenka Ing. Jarošová Hana Mgr. Jeřábková Miroslava RSDr. Jouza Ladislav Ing. Kašparová Dana Klíma Jan Mgr. Klusoň Petr Králová Jitka Mgr. Lubinová Iva, Bc. Novotná Drahomíra PhDr. Palkosková Olga Ing. Pelikánová Iveta, PhD. Mgr. Plachá Blanka Ing. Rytířová Naděžda Mgr. Sklenářová Lenka Šmíd Jan Mgr. Študencová Vlasta Tesařová Monika Mgr. Venzara Vratislav Vokál Josef

21 Třída: 3.D třídní učitel: Mgr. Jeřábková Miroslava 6441L/524 Podnikání Barešová Petra, Doubrava Miloslav, Havlíček Roman, Langrová Andrea, Láznička Miloš, Luptáková Květa, Nováková Lenka, Pešava Karel, Roček Jaroslav, Rozvařilová Paprocká Kateřina, Slovjaková Andrea, Svobodová Andrea, Šancová Monika Třída: 4.A třídní učitelka: Tesařová Monika 3442M/001 Obalová technika - počítačová grafika Bartošová Denisa, Česáková Michaela, Jirout Michal, Kňákalová Šárka, Kobzová Nikola, Kovářová Markéta, Lhoták Ondřej, Mašek Michal, Müllerová Bára, Oplová Jana, Rezler Jan, Rálišová Kateřina, Rývová Alice, Skalová Jana, Straková Aneta, Svoboda Josef, Šeda Miroslav, Šulcová Jana

22 Třída: 4.B třídní učitel: Ing. Rytířová Naděžda 6341M/013 Ekonomika a podnikání - Podnikatel Beranová Kristýna, Dvořáková Linda, Felixová Zdeňka, Lacinová Kristýna. Makarová Lucie, Peštová Olga, Postol Kateryna, Procházková Markéta, Spáčilová Kateřina, Šímová Jiřina, Škopek Pavel Třída: 4.C třídní učitel: Mgr. Sklenářová Lenka 2647M/003 Informační technologie - aplikace osobních počítačů Lukeš Michal, Švácha Martin

23 Zpracování a grafická úprava: Mgr. Jan Chvojka Návrh obálky: Jan Kratochvíla Jazyková úprava a korektury: Mgr. Ludmila Bílá Zvláštní poděkování patří panu Josefu Vokálovi - tiskárna Cicero, s.r.o. Kutná Hora Kolín, září 2012

24

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Pohár Rozhlasu 2008 Vlašim 20. kv tna 2008 starší žákyn družstva ZŠ Vlašim Sídlišt Gymnázium Benešov ZŠ Votice ZŠ Benešov Dukelská ZŠ Trhový Št

Pohár Rozhlasu 2008 Vlašim 20. kv tna 2008 starší žákyn družstva ZŠ Vlašim Sídlišt Gymnázium Benešov ZŠ Votice ZŠ Benešov Dukelská ZŠ Trhový Št družstva 1 ZŠ Vlašim Sídliště 4969 2 Gymnázium Benešov 4802 3 ZŠ Votice 4159 4 ZŠ Benešov Dukelská 4005 5 ZŠ Trhový Štěpánov 3954 6 Gymnázium Vlašim 3871 7 ZŠ Vlašim Vorlina 3863 8 ZŠ Benešov Karlov 3426

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

Okresní finále PČR Semily II.

Okresní finále PČR Semily II. Výsledky Okresní finále PČR Semily II. Turnov (. -.. ) Skok daleký - Žáci (Finále) Finále (st,..) Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon Reg. výk...... 6. Body Václav Korotvička Jaroslav Šmíd Tomáš Čibik Milan Havlík

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Anglický jazyk, vyšší - didaktický test U1 u.. 120 - zadavatel Mgr. Daniel Martinek 3.5.2012 08:00 1. Faistaver Patrik Anglický jazyk, vyšší - písemná práce U1 u.. 120 - zadavatel Mgr. Daniel Martinek

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Vsichni hlavní závod. Page 1

Vsichni hlavní závod. Page 1 Vsichni hlavní závod 1 Kratochvíl Miloš muž 1975 296 00:39:19 2 Miler st. Jiří muž 1975 265 00:40:29 3 Kupidlovský Daniel muž 4.9.1976 43 00:41:10 4 Smrčka Miloš muž 1954 298 00:42:08 5 Herda Jan muž 5.3.1983

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze Výsledky žebříčku úspěšných studentů za školní rok 2008/2009 v oborech Informatika a Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze Absolventi navazujícího magisterského studijního

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory CZ0522 Vlastnictví domu s y a neovými prostory Kat.území: 659541 List vlastnictví: 6709 572659 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Babák Pavel a Babáková Jana, Pod lipami 894,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: DS5 - Pedagogika pro asistenty (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 5. 9. 2011 dopoledne Předseda: Mgr. Alena Hloušková Místopředseda: PhDr. Jiřina Čelechovská Třídní: Mgr. Blanka Broskevičová Drahomíra

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium a Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Třída: P4.A - 4.A (rok nástupu 2012) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: Mgr.

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK I ředitel závodu Miroslava Pšornová datum 21.2.2012 dívky 1-3 1 Anežka Daňková ZŠ Resslova Hlinsko 31,02 2 Vašková ZŠ Ležáků Hlinsko 34,45

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Obchodní akademie Praha 10, Heroldovy sady 1 Třída: 4AL (rok nástupu 2010) Předseda: Mgr. Zdislava Chmelová Místopředseda: Ing. Lenka Bečvářová Třídní: Ing. Eva Nakládalová Místnost: 301-301 Lucie Bažoutová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : :

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : : ANDĚL Jan 99 23 100 VZ 1:06.42 309 1:01.8 93.04 15 100 Z 1:18.12 245 1:15.8 97.03 22 50 VZ :31.42 269 :28.8 91.66 BARTOŇOVÁ Adéla 05 3 100 VZ 1:31.17 175 1:34.4 103.54 2 50 M :50.22 114 :56.80 113.10 3

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

NEJLEPŠÍ ŽÁCI Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová

NEJLEPŠÍ ŽÁCI Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová 1. Lenka Celnarová svědomitá pomoc třídní učitelce a kamarádský přístup ke spolužákům 2. Kateřina Doležalová vzorné plnění školních povinností 3. Nikol

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600007219 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, vyšší - didaktický test Učebna dle informačního systému: 204 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

2. kolo České ligy 2009 Tábor 28. 03. 2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

2. kolo České ligy 2009 Tábor 28. 03. 2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 50 PP hoši E ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Přibyl Martin 98 Tábor 0:25.82 718 50 2. Ihnačinec Jakub 99 Most 0:26.12 699 46 3. Podhorný Petr 98 Most 0:27.34 623 42 4. Krejčík David 98 Liberec 0:28.29 568

Více

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci 1. týden 1.12.2012 Angelus Sammael Shikutokachika Kr Termohrnek 1.12.2012 Alice Kochmanová Termohrnek 1.12.2012 Milena Smolařová Gliss Kur Marakesh oil kondicionér

Více

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Kategorie: předškolní děti chlapci 60 m Václav Bryndza 1. Kounice 14,42 2007 Matěj Kadeřábek 2. IAK Chocerady 16,86 2007 Jan Jirkovský 3. Praha 18,37 2008

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

XV. kouřimské sportovní hry výsledky

XV. kouřimské sportovní hry výsledky XV. kouřimské sportovní hry výsledky Kategorie: chlapci do 5 let Jakub Moskala Kouřim 18:28 1. Albert Neruda Kouřim 25:42 2. Louis Bignall Kouřim 29:38 3. Kryštof Jandečka Pečky 37:63 4. David Pokorný

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia FSv ČVUT v Praze na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví K126

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia FSv ČVUT v Praze na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví K126 Komise č. 1 zasedá dne 2.9.2008 Od 9:00 č. místnosti B 473 Ing. Renáta Heralová Schneiderová, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. Ing. Iveta Střelcová Ing. Jaroslav Synek Ing. Malila Noori, Ph.D. Ing. Lucie

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

Konečné výsledky voleb do AS ZČU

Konečné výsledky voleb do AS ZČU Západočeská univerzita v Plzni Volební komise VK AS ZČU Konečné výsledky voleb do AS ZČU Volební celek FAV 1 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 39 2 RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 32 3 Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Více

děkuje za reprezentaci klubu

děkuje za reprezentaci klubu Večeřa Stanislav (trenér) Psota Tomáš Klíma Martin Nečas David Večeřa Robin Večeřa Stanislav ml. Kvasnička Jan Obršlík Jiří (trenér) Prostřední řada zleva: Górny Tomáš Dočkal Vladimír Muzikář Jiří Štěrba

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií Výsledková listina II. kola matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií konané dne 22. 4. 2009 na okrese Příbram 1. Procházka Martin 2. ZŠ Propojení Sedlčany 15 bodů 2.

Více

"Petice proti stávající podobě změn v pražské MHD! "

Petice proti stávající podobě změn v pražské MHD! My níže podepsání považujeme současnou podobu změn v jízdních řádech MHD za předčasnou a nedomyšlenou. V prvních zářijových dnech městu hrozí dopravní kolaps, proto po magistrátu požadujeme, aby: 1.) Odložil

Více

2. KLZ A Výsledky 20. kola:

2. KLZ A Výsledky 20. kola: Česká kuželkářská asociace ZPRAVODAJ č. 22 2.KLZ A 2008/09 Trutnov 04.04.2009 Ved.soutěže : I.Kulich 2. KLZ A - 2008-09 Porážka Kolína doma od Kutné Hory a vítězství Neratovic nad Duchcovem rozhodly, že

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Rozpis družstev před první lekcí VLŠ Družstvo č.1. Záznamový list o účasti ve VLŠ 2017

Rozpis družstev před první lekcí VLŠ Družstvo č.1. Záznamový list o účasti ve VLŠ 2017 Rozpis družstev před první lekcí VLŠ 0 Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Ceé Anežka Beránek Krejčí Jak. Bušanský Marek Částek Filip Hradecká Nikol Hrdlička Michael

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky Výsledky Kulatého desetiboje 2008 - jednotlivci Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX Basket Fotbal Tenis Florbal Lacrosse Kuličky Golf Kuželky Petan. Ciky 1. Natálie Hudousková 8 4 10 4 10 0 0 1 2 6 45 2.

Více

Městské hry 6. olympiády

Městské hry 6. olympiády 25m vzp. Kategorie: Matoušková Natálie 03 ZI 17,0 1. Růžičková Kristýna 02 ZI 17,7 2. Richterová Karolína 03 MA 18,9 3. Skalníková Klára 02 KS 19,4 4. Candráková Tina 03 ZI 19,5 5. Bulandrová Ema 03 ZI

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Tereza Kohlová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 PaedDr. Jindra Bártová / Mgr. Libuše Mikulecká

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Memoriál Radky Máchové - Krajský přebor Ústeckého kraje v běžeckém lyžování Nové Město v Krušných horách - sobota

Memoriál Radky Máchové - Krajský přebor Ústeckého kraje v běžeckém lyžování Nové Město v Krušných horách - sobota Memoriál Radky Máchové - Krajský přebor Ústeckého kraje v běžeckém lyžování Nové Město v Krušných horách - sobota 15.1.2011 Předžáci - 2003 a ml. 0,2km K 308 Králík Pavel LOTE-2003 00:02:30 04:08,00 01:38,00

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Třída: 4. - 4.ročník (rok nástupu 2012) Termín: pondělí 23. 5. 2016 dopoledne Předseda: Mgr. Vladimír Böhm Místopředseda: PhDr. Taťána Dohnalová Třídní: Mgr. Marcela

Více

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu kat - SD - Ž 8 Kneblová Julie 1993 1/2 01:12,60 9 01:19,40 5 00:45,50 1 01:25,80 5 20 Duspivová Kateřina 1993 1/3 01:08,30 4 01:15,70 3 00:49,30 4 01:23,60 2 34 Bímova Kateřina 1992 1/4 disk 10 disk 10

Více

Jarní běh U Kanálu, 51.ročník (Senohraby)

Jarní běh U Kanálu, 51.ročník (Senohraby) Jarní běh U Kanálu, 51.ročník (Senohraby) výsledková listina 17.dubna 2014 Pořadí Pidižáci r. a mladší (200m) 1 Fanoušek Hynka 2 Matouš Šimek 3 Miloslav Bischof 4 Matouš Kopecký 5 Jiří Vencl 6 Max Vyleťal

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 23. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Terezie Kerdová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Dana Patočková / Mgr. Kristýna Tejnická

Více

Výsledková listina Malá Kralovická 2015

Výsledková listina Malá Kralovická 2015 Kategorie: Supermini dívky 2011 a ml. 1 41 Knotová Barbora 2011 Kralovice 01:00,0 00:00,0 01:00,0 2 66 Štřelbová Sofie 2012 DBaK 02:00,0 00:00,0 02:00,0 3 7 Valentová Ela 2012 Kralovice 03:00,0 00:00,0

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

2.kolo České ligy v PP 2009 Tábor 20.03. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

2.kolo České ligy v PP 2009 Tábor 20.03. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 25 RP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Podhorný Petr 98 Most 0:09.86 773 50 2. Přibyl Martin 98 Tábor 0:09.92 764 46 3. Peleška Miroslav 97 Most 0:10.74 647 42 4. Schejbal Petr 97 Liberec 0:10.77 643 39 5.

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria denní/dálková Datum: 6.6.2016 Šimánková Iveta Poloprudská Eliška Müllerová Věra Ptáková Lucie Odborný cizí jazyk Zkouška z odb. předmětů Jana Bělková 8:30-8:50 8:50-9:10 9:30-9:50 9:50-10:10 10:30-10:50

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Orlík Tour Kooperativy

Orlík Tour Kooperativy 1 Felt team Holýšov 1 20 6952 Jakub VLAS 00:38:50.1 2 24 3851 Miroslav VLAS 00:39:11.8 2 Fišeráci 1 36 6815 Jaroslav FIŠER 00:44:28.3 2 37 3843 Jaroslav FIŠER 00:44:30.6 3 KOVIS 1 38 3908 David KOVÁŘ 00:45:06.1

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne tokol o hlasování na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Strana z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Otázky Č. ot. Znění otázky. SSV schvaluje zapisovatelkou paní Kittlerovou, za skrutátora

Více

Natálie Drábková pátek sp. - Český jazyk 9:40 10:00 Mgr. Naděžda Brousilová / PhDr. Marie Šponarová / sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Hana

Natálie Drábková pátek sp. - Český jazyk 9:40 10:00 Mgr. Naděžda Brousilová / PhDr. Marie Šponarová / sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Hana Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 6.A (rok nástupu 2008) Předseda: Mgr. Dobromila Janáčová Místopředseda: RNDr. Věra Šulcová Třídní: Mgr. Naděžda Brousilová Místnost: 303 Lucie Adamcová

Více

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi Kategorie: ŠKOLKA - DĚVČATA I. kolo II. kolo 32 Kalíková Kateřina 2002 LO Tesla Pardubice 1:36,04 01:37,12 03:13,16 1 63 Daňková Anežka 2003 SKI Klub Hlinsko 01:37,25 01:36,46 03:13,71 2 2 Pfefferová Zuzana

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Bejbykap 2013 - výsledky

Bejbykap 2013 - výsledky Bejbykap 2013 - výsledky A-kluci 45 Jelínek Jáchym 0:30 1 Aš 1 36 Hackl Adámek 0:33 1 Aš 2 33 Forster Tobias 0:35 1 Libá 3 38 Plemeník Robík 0:36 1 Chodov 4 23 Vajc Vítězslav 0:37 1 CK Sport Blažek 5 42

Více

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi XXXV. ročník ze dne 12. února 2011

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi XXXV. ročník ze dne 12. února 2011 XXXV. ročník a výsledková listina z obřího slalomu Kategorie: Školka 1 Kudláček Václav 2005 LK Trhová Kamenice 01:47,79 01:46,97 03:34,76 1 35 Fiala Tomáš 2005 SKI KLUB Hlinsko 02:02,16 02:32,66 04:34,82

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club Mariánské Lázně 24,0 BALAŽÍK Josef 0040394 Royal Golf Club

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

Dorostenci m

Dorostenci m ML.ŽÁCI I 2005-2007 25 m 1 Škrdla Šimon 2005 Jihlava 0,23,6 2 Partl Filip 2005 Jihlava 0,26,7 3 Seemann Lukáš 2005 Jihlava 0,33,90 4 Tvrdík Jan 2005 Jihlava 0,39,4 5 Bydžovský Tomáš 2005 Jihlava 0,39,8

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY Kategorie: 1 1 2 3 4 5 6 7 ZŠ Častolovice, Královéhradecký kr ZŠ Šumavské Hoštice, Jihočeský kraj ZŠ Sadská, Středočeský kraj ZŠ Chrast, Pardubický kraj ZŠ T. G. Masaryka, Liberecký kraj ZŠ 13. ZŠ Habrmannova,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 2.NA - Podnikání (rok nástupu 2013) Třída: 2.NB - Podnikání (rok nástupu 2013) Třída: *2.NA - Podnikání (rok nástupu 2012) Třída: **2.NA - Podnikání (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015

Více

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Hnátek Marek Hnátek Marek Strnad Marek Strnad Marek Macek Josef Macek Josef Vondrášek Tomáš Vondrášek Tomáš Svoboda Jakub Svoboda Jakub Enanuel Viktor Enanuel

Více

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Start.č íslo Příjmení Jméno Třída Škola Čas Umístění 2 Hausslerová Ema 1.H MŠ Trhová Kamenice 29,75 1 1 Kopecká Aneta 1.H ZŠ Krucemburk DSQ

Více

25m prsa (25BS) muži. 25m prsa (25BS) ženy. 50m znak (50BK) muži. 50m znak (50BK) ženy. 50m prsa (50BS) muži

25m prsa (25BS) muži. 25m prsa (25BS) ženy. 50m znak (50BK) muži. 50m znak (50BK) ženy. 50m prsa (50BS) muži 1 4 Jirsa Matěj M 980115 SK INTEGRA Hradec Králové 33,37 32,8 OK F 2 2 Okál Petr M 920828 SK Plaváček SPMP Praha 33,63 39,9 DQ F 3 3 Krátký Zdeněk M 580412 SK Lišáci Ostrava 30,41 49,9 DQ F 1 3 Schönfeldová

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

Výsledková listina okresního finále AŠSK v přespolním běhu škol okresu Semily

Výsledková listina okresního finále AŠSK v přespolním běhu škol okresu Semily Výsledková listina okresního finále AŠSK v přespolním běhu škol okresu Semily Jilemnice - Hraběnka 3.10.2013 Nejmladší žáci 4.-5. třída ( 2002 a mladší ) 1000m 1 4 Votoček Matyáš 03 ZŠ Komenského, Jilemnice

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka Tab. 1 Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě stanoveného záplavového území a podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let. č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka 84

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

BOWLING A - chlapci děti do 8 let včetně ( , 2007) Příjmení a jméno 40,- Kč Body Umístění Jílek Jonáš 91 Lev Daniel 88 Havlíček David 84

BOWLING A - chlapci děti do 8 let včetně ( , 2007) Příjmení a jméno 40,- Kč Body Umístění Jílek Jonáš 91 Lev Daniel 88 Havlíček David 84 BOWLING A - chlapci děti do 8 let včetně (... 2008, 2007) Příjmení a jméno 40,- Kč Body Umístění Jílek Jonáš 91 Lev Daniel 88 Havlíček David 84 Blaňár Patrik 79 Široký Ondřej 76 Plaček Nikolas 74 Litinský

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

2. ročník amatérského běhu pro celou rodinu ZBEČENSKÁ KACHNA Výsledková listina

2. ročník amatérského běhu pro celou rodinu ZBEČENSKÁ KACHNA Výsledková listina 2. ročník amatérského běhu pro celou rodinu ZBEČENSKÁ KACHNA Výsledková listina Pořadatel: Spolek Klíčava (www.klicava.webnode.cz) Podpora:,, Marek Fichtner, ENTITY WORLD s.r.o., Mgr. Zdeněk Roller, Pavel

Více

Výuka cizích jazyků 2015/16

Výuka cizích jazyků 2015/16 Výuka cizích jazyků 2015/16 Výuka probíhá v pondělí. V případě problémů kontaktujte: martin.skvara@ujep.cz Jméno Jazyk Skupina Vyučující Čas Místnost Dvořák, Josef angličtina 1 Daniel Kratochvíl MA 8.00

Více

Výsledky Přeboru 33. ZŠ v plavání

Výsledky Přeboru 33. ZŠ v plavání Výsledky Přeboru 33. ZŠ v plavání pondělí 20. 12. 2010 Kategorie: žáci a žačky roč. 2002 a mladší Disciplína: 25 m volný způsob 1. Alenka Švábková 2002 2. A 00:23,6 2. Markéta Kubecová 2002 3. B 00:28,0

Více

3. kolo MSLM 2011 Přerov 30. 04. 2011 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

3. kolo MSLM 2011 Přerov 30. 04. 2011 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 100 PP chlapci D ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Hanák Daniel 98 N.Jičín 0:45.69. 956 50 2. Fojtík Lukáš 98 N.Jičín 0:49.55. 803 46 3. Borovička Jan 98 Olomouc 0:54.15. 650 42 4. Dvořák Vojtěch 99 ČOCH.Žďár

Více

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06 Běh městem Hrotovice 2016 - výsledky Běh dívky rok narození 2011-2013 s rodiči a prarodiči 100 m 1. Adéla Patůčková 21:74 Vendula Bartošková 22:21 Klára Hladíková 23:06 Běh chlapci rok narození 2011-2013

Více

Organizační zajištění ústních závěrečných zkoušek SOU Lázně Bělohrad ve šk. r. 2015/2016

Organizační zajištění ústních závěrečných zkoušek SOU Lázně Bělohrad ve šk. r. 2015/2016 Organizační zajištění ústních závěrečných zkoušek SOU Lázně Bělohrad ve šk. r. 2015/2016 1) Třídní učitelé zajistí stanovenou dokumentaci a přípravu zkušebních místností, zkoušející učitelé zajistí otázky

Více