Vážení, vítejte v krajině vzpomínek. Je to již celých dvacet let, kdy překročili práh naší školy první žáci. Nemůžeme si nikdo vybrat do jaké rodiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení, vítejte v krajině vzpomínek. Je to již celých dvacet let, kdy překročili práh naší školy první žáci. Nemůžeme si nikdo vybrat do jaké rodiny"

Transkript

1

2

3 Vážení, vítejte v krajině vzpomínek. Je to již celých dvacet let, kdy překročili práh naší školy první žáci. Nemůžeme si nikdo vybrat do jaké rodiny se narodíme, nemůžeme si vybrat domov a své místečko na této Zemi. Jdou léta a my si více či méně již rozhodujeme o tom, jakou zvolíme cestu svého života. Tak v onom roce 1992 rozhodli rodiče a jejich děti, že začnou studovat na soukromé škole do té doby neznámé a v Čechách neobvyklé instituci. Bylo to odvážné rozhodnutí, byl to experiment. Byl to experiment i pro nás, vyučující. Věděli jsme, že chceme školu jinou, jinou vzdělávacím programem, ale především duchem. Rodiče nám svěřili své děti a my jim chtěli zaručit, že jejich dcery a synové i v bezpečí zapustí kořínky své rozvíjející se osobnosti, budou se vzdělávat a sebevědomě, ale s pokorou pracovat pro svou budoucnost. Chtěli jsme je ve škole chránit před nepohodou a vštěpovat jim lásku k vědění, k lidem i místům, kde spatřily světlo světa, k zemi, kde se narodily. Žáci nesměli zakrnět, ustrnout a dívat se na svět nevědoucíma očima. Nezklamat důvěru, která nám byla od samého počátku dána, prospívat všem a všemu kolem nás, to bylo tichým mottem, které prolínalo naší pedagogickou činností. Často jsme některé skutečnosti žákům opakovali, neustále často důrazně připomínali. Vždyť repetitio est mater studiorum Jak byla a je přijímána filozofie naší školy svědčí i to, že se ke škole hlásíte, že ji navštěvujete, abyste nám pověděli, jak se vám daří. Také hodnocení úřední od České školní inspekce je pozitivní. V posledních letech jsme získali a obhájili certifikát kvality ISO 900l. Rozšířila se nabídka studia o obor Reprodukční grafik pro média. Absolventi se uplatňují jako grafici, návrháři, designéři a to i v oblasti webdesignu a výroby multimediálních prezentací. Návrhy zpracovávají pomocí softwarových nástrojů pro zpracování obrazu a také zvládají práci s textem ve specializovaných programech pro sazbu a další úpravy textu. Zajímavým oborem pro patnáctileté je obor ICT - aplikace osobních počítačů, neboť žák není závislý na konkrétních technologiích a softwaru, je připravován pro správu informačních systémů, komunikaci v počítačových sítích, programuje aplikace, včetně práce s relačními databázemi a grafickými informacemi. Neméně zajímavými letos otvíranými obory jsou Užitá fotografie a média i Požární ochrana. Zachovali jsme i dálkové studium Podnikání.

4 Pravděpodobně rádi vzpomínáte na různé školní akce, které byly pro vás poučné a současně zábavné. Stále jezdíme do pražských divadel, vaši mladší spolužáci vystavují ve školní galerii Via v ulici Karolíny Světlé, pracují na malých i velkých celoškolních projektech, kde žáci zlatého pásma jsou odměněni výletem zpravidla do blízkého zahraničí, jezdí na hory a zúčastňují se výměnných pobytů ve Francii, zakládají studentské firmy. Letos svým podílem přispěli k velmi dobré úrovni mezinárodního sympozia ve slovenských Nesvadech. Mezi šesti desítkami výtvarníků se rozhodně neztratili. V posledních třech letech, více než dříve, jsme reagovali na výzvy MŠMT ČR k předkládání projektů k určitým tématům ESF. Projekty byly přijaty a díky vyučujícím Mgr. Sklenářové, Ing. Jarošové, Mgr. Dalecké, Ing. Černé a Ing. Kašparové, které se projektům s pečlivostí jim vlastní věnují, se podařilo školu vybavit padesáti novými počítači, interaktivními tabulemi, tiskárnami, přebudovat školní síť apod. Hlavním smyslem projektů ovšem je vyškolit účastníky kurzu v určité oblasti. I to nastalo. Je ještě jedno novum v naší škole. Jsme nakloněni tomu, aby se u nás vzdělávali mladí lidé s handicapem. Mimořádně nadaným prostor poskytujeme, máme především talentované sportovce,fotbalisty Jakuba Moravce, Jakuba Brabce, Martina Krause, Pepu Hušbauera, jsme hrdi na absolventa hokejistu Petra Čáslavu nebo olympioničku, plavkyni Katku Pivoňkovou. Stejně ochotně jako jim vytváříme podmínky ke studiu těm, ke kterým byla příroda skoupá. Vážení, u příležitosti 2O let vám všem děkuji, že jsem měla možnost vás poznat, setkávat se s vámi. Jako pedagogové jsme vám nesli svá srdce na dlani, povětšině jste je přijímali a vraceli nám city své. Povzbuzuje to náš pedagogický optimismus, ubezpečujete nás o smyslu naší práce. V závěru prosba - nechte vyrůst ze semínek zasetých ve škole v bohatě rozvětvené stromy poznání tak, jak jsme vepsali do školních prstenů. Září 2012 Zdraví Ludmila Bílá

5 Vážená paní Bílá, je mi velikou ctí, že i já jsem dostal prostor k tomu, abych mohl poblahopřát jedné z našich nejlepších škol, a to nejen jako představitel města Kolína, ale i jako manžel jedné z bývalých vyučujících a otec úspěšného absolventa. Jsem přesvědčen, resp. vím, že jste po celou dobu existence školy vystupovala jako profesionál a majitel, jako režisér, který udává směr tomu, jak kvalitní lidé Vaši školu opouští. Jsem Vaší škole velice zavázán za to, že se spolupodílela na výchově člověka, který si vždy bude přát lásku a žít v naději, člověka, který ví, kam jde, a pro kterého je v životě svoboda tím nejdůležitějším. Přeji Vaší škole dalších dvacet let úspěchů a věřte, že trápení a radosti, které zde prožíváte spolu s absolventy, všichni vnímáme jako ten největší dar, který našim dětem můžete dát. S úctou Mgr. Ing. Jan Pospíšil MBA, místostarosta města Kolín Blahopřání všeho dobrého do příštích let, to by bylo málo, dovolte mi osobní vyznání vytvořené již před léty a pramenící z atmosféry ve škole. Máte-li zájem uvědomit si, co jsme zažili v generaci před vámi, byl bych rád a ještě více spokojen bych byl, kdybyste slíbili, že budete informovat o tomto životě další generaci. Jako mnohému z vás, tak i mně trvalo určitou dobu, než jsem si v životě našel kam jít a jak se tam dostat. I když jsem projel kus světa, přiznávám, že poznávání Anglie, Francie, Španělska, NSR, Rakouska atd. s Vaší školou, bylo vždy poznáním nového a současně zážitkem, stejně jako poslední výlet do Dobšic, který i mne dovedl ke Keltům. Keltské oppidum, polozemnice, domácnost a keltský vojenský náznak nás uvítaly. Byl bych velmi rád, kdybych svým známým v USA mohl ukázat, jaké jsou naše soukromé školy. Ve Spojených státech jsou školy veřejné i soukromé. Je pravidlem, čím více člověk platí, tím dostává lepší vzdělání. Brzy se dovíte, že na veřejných školách studují většinou děti z chudších rodin a kvalita výuky tam bývá zpravidla nízká. V naší republice zatím platí, že i za menší peníze dostáváte v soukromých školách, jako je ta Vaše, maximální množství i kvalitu onen velmi dobrý základ vašeho budoucího žití. Vzkaz a blahopřání zasílá JUDr. Josef Váňa, učitel, advokát Kolín Když jsem působila na škole, měla jsem ještě mokrý diplom. Připadala jsem si na jedné lodi se studenty a byla jsem zcela pohlcena přátelskou a tolerantní atmosférou ve škole. Dodnes na svou maturitní třídu vzpomínám. Několik studentek pak šlo do Olomouce a vystudovaly kunsthistorii jako já. Jestli jsem jim malinko ukázala cestu, pocit je to skvělýýýýýýý. Škole bych ráda poděkovala, za to, že mi těsně po univerzitě dala šanci, děkuji za dobré vztahy s námi, kdo jsme se u vás učili i studenty. Fandím vám. Přeji vám, aby i v dobách těžkých byl dostatek kvalitních studentů, neboť již nikdy za svou následnou praxi nezažila tak opravdový zájem o jednotlivého studenta a jeho potřeby. Ať se vám dobře daří. Mgr. Klára Zubíková, učitel, Vedoucí odboru Odbor kultury a památkové péče KÚ Středočeského kraje Cítím se poctěna a osměluji se vám blahopřát k tak významnému výročí, kterým dvacet let existence soukromé školy bezesporu je. Chci vám poděkovat, že vedete a podporujete studenty, aby se věnovali sbírkám pro potřebné. Je to úžasný moment pro jejich budoucí život. Vážím si vaší práce. Poznala jsem ji zblízka, když na škole studovali handicapovaní členové našeho sdružení. Děkuji za jejich vzdělání i výchovu. Aby se škole dařilo i v příštích letech přeje Vlasta Moravcová, Srdíčko, sdružení tělesně postižených, Brankovická ul. 243, Kolín 5.

6 Věřte tomu, ze i po 20 ti letech čerpám z přístupu ke vzdělání, které jsem získala na vaší škole. Věřím, že každý student, který kdy odešel z vaší školy s maturitním vysvědčením, se mohl a může pyšnit nejen všeobecným vzděláním ve vybraném oboru, ale i s vědomím, že všechny dveře do světa neomezených možnosti jsou mu otevřeny. Přeji Vám, vašim studentům i profesorům minimálně dalších 20 let úspěšné budoucnosti. Bc. Blanka Whitney (Poláková) MBA, CPA, USA, senior auditor Friedmans LLP, absolventka Ekonomika a podnikání Dovolte mi, abych vám u příležitosti 20. výročí založení vaší školy srdečně poblahopřál. Za 20 let jste vykonali spoustu práce. Do budoucna vám přeji hodně zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů. Za sebe vám chci poděkovat za vzdělání, které jste mi na Vaší škole umožnili získat a hlavně za vstřícnost a toleranci, se kterou jsem se u vás v době svého studia vždy setkával. Petr Čáslava, reprezentant ČR - lední hokej, tým CSKA Moskva, absolvent Ekonomika a podnikání Škola nám oběma dala nejlepší přátele, nadhled a možnost rozvíjet svou osobnost. Děkujeme vám za to a přejeme spoustu dalších úspěšných let a studentů." sourozenci Marcela Chumová, majitelka salon La Femme Kolín, absolventka Obalová technika - počítačová grafika 2007 Jirka Chum, herec, moderátor Českého rozhlasu - Radiožurnál a TV Barandov, absolvent Ekonomika a podnikání 1998 Na OSŠPo Kolín vzpomínám velice ráda se sladkou nostalgií. Většina vyučovaných předmětů mne bavila, a hlavně mne prakticky vybavila do života. Po roce stráveném v Londýně bydlím už jedenáct let v Perthu v Západní Austrálii. Tam jsem i vystudovala vysokou hotelovou školu a sedm let pracovala jako manažerka hotelu. Podnikatelská škola mi navíc ke všem znalostem dala i nejlepší přátele, které vídám každý rok a kteří jsou mou velkou oporou... Věra Elzas (Žižková), Austrálie, absolventka Ekonomika a podnikání Rozhodnout se v patnácti letech co by chtěl člověk dělat není úplně snadné. Už tehdy jsem ale věděla, že chci něco organizovat a realizovat své vlastní nápady. Podnikání v oboru svateb bylo vlastně mým splněným dlouholetým snem. I když jsem se na střední škole naučila všechno, co v životě potřebuji, netušila jsem, že podnikání bude tak náročné. Myslím, že když člověk jde za tím, co opravdu chce, má dobré lidi kolem sebe, trochu štěstí a spoustu vytrvalosti, dílo se nakonec podaří. Katka Srbová (Pekárková), Svatební salony, svatební agentura SVATBA IN, absolventka Ekonomika a podnikání I školy musí překonávat dětské nemoci, někdy mají i nelehké dospívání. Ovšem po dvaceti letech lze jistě i školu nazvat dospělou. Ta Vaše se vydala cestou do té doby neznámou a dokázala, že to dokáže. K tomu vám blahopřeji. Pavel Bělohradský, lékař, neuro-radiolog - klinika Charité Berlín, absolvent Ekonomika a podnikání

7 Jsem absolventem z roku 2004 a nyní působím pátým rokem ve společnosti ING ČR, nejprve na pozici poradce pro finanční plánováni, nyní jako agenturní trenér a lektor. Škola mi byla v mnoha ohledech důležitým odrazovým můstkem k úspěchu, naučila mne chápat problematiku prodeje, zejména to, že obal prodává. V mé profesi je obalem produktů mezilidsky vztah. Působím rovněž jako fotograf divoké přírody na volné noze a i pro tuto profesi mi škola dala dobrý a pevný základ. Všem budoucím studentům přeji, aby se na škole cítili dobře, a přijímali všechny dobré rady, které se i pro ně stanou klíčem k jejich úspěšné budoucnosti. S přátelským pozdravem, Jan Filinger, agenturní trenér a lektor, finanční skupina ING ČR, absolvent Obalová technika - počítačová grafika Přeji naší škole pevné zázemí pro děti, jenž chodí a budou chodit do této školy. Výborný pedagogický tým, aby dokázal naši novou generaci připravit na těžký život, který je čeká. Hodně úsměvů, jelikož s nimi to jde vše lépe. Petr Mikolanda, fotbalový trenér, absolvent Ekonomika a podnikání Je to již neuvěřitelných 10 let, kdy naše dlaň otiskla svou podobu do barevného rámu. Slavnostním zahájením školního roku 2002 začala čtyřletá cesta, která symbolizovala počátky studia a současně odstartovala celou řadu našich příběhů. Mezi vzdělání, které mělo být na prvním místě, vznikala nová přátelství, mnoho kulturních akcí, zážitků a v neposlední řadě i školní lásky. Velice rádi se vracíme při společných chvílích k nezapomenutelným vzpomínkám, které v nás studium střední školy zanechalo. Ing. Vokál Martin a Ing. Kirchnerová Andrea, společnost Coca-Cola ČR, absolventi roku Ideální střední škola je taková, která umožní studentovi rozvíjet se. A teď nemyslím pouze přípravu na další písemku, další test a další zkoušku. Pokud si zvolíte podnikatelku, můžete realizovat své ambice: když jsem fotil a chtěl vystavovat, pan ředitel Chvojka mi pomohl a poradil. Když jsem chtěl vycestovat na studijní kurz angličtiny, byla to paní Dalecká, která mě připravila na testové stipendijní klání. Když jsem vydával své knihy, paní Jeřábková mi ochotně pomohla s jazykovou stránkou věci, paní Mikšovská poskytla cenné stylistické rady. A lekce společenského chování paní Bílé vám vydrží celý život. Šlo by pokračovat dál a dlouze, takže musím souhrnně: děkuji, děkuji, děkuji Jakub Šťástka, redaktor Deníky Bohemia - Kolínský deník, absolvent Obalová technika - počítačová grafika 2008 Odborné střední škole podnikatelské škole Kolín s.r.o. vděčím za to, že jsem se po nástupu do zaměstnání dovedla velmi rychle zorientovat. Vyučujícím mohu poděkovat, že mne v oboru podnikání dobře připravili nejen po teoretické, ale i praktické stránce. I když se nám jako studentům zdálo, že jsou na nás kladeny příliš vysoké nároky, později jsem pochopila, že se nás jen učitelé snažili do profesního života vybavit potřebnými znalostmi a dovednostmi v souladu s rčením: těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Mgr. Dita Mikšovská, personalistka KSÚS Středočeský kraj, absolventka Ekonomika a podnikání Blahopřeji škole k významnému výročí. Jsem rád, že jsem se mohl účastnit dálkového studia. Byl to velký návrat do školních lavic ( po cca 10ti letech) užili jsme si spoustu legrace, ale i napětí při zkouškách. Vždy školu doporučím už jen z toho důvodu, že je potřeba vědomosti nejen dávat, ale také je někde získávat. Moc děkuji a přeji ještě mnoho spokojených studentů a učitelů Milan Hořejš, Chef de Cuisine - Restaurant v Zátiší Praha, absolvent Podnikání

8 Mgr.Bílá Ludmila, zřizovatelka školy Mgr. Jan Chvojka, ředitel školy Bek Petr Mgr. Böhm Vladimír Mgr. Čábela Karel Mgr. Čábelová Hana Ing. Černá Dagmar Mg. Dalecká Daniela Mgr. Filipová Hana Hlaváčková Jana Mgr. Horáčková Soňa Hořejšová Miroslava JUDr. Hrda Vojtěch Mgr. Janglová Martina Mgr. Jeřábková Miroslava RSDr. Jouza Ladislav Ing. Kašparová Dana Mgr. Klusoň Petr Mgr. Lubinová Iva, Bc. Mgr. Mikšovská Jana Nováková Radka PhDr. Palkosková Olga Ing. Pelikánová Iveta, PhD. Mgr. Plachá Blanka Pokorný Stanislav Ing. Pospíšil František Mgr. Pospíšilová Eva Mgr. Pospíšilová Jana Prachař Jan Ing. Rytířová Naděžda Mgr. Sklenářová Lenka Mgr. Študencová Vlasta Mgr. Thiele Jiří JUDr. Váňa Josef Vokál Josef

9 Třída: 2.N třídní učitelka: Ing. Rytířová Naděžda Obor: 6441L/524 Podnikání Herman Josef, Kroupa Radek, Mašínová Ilona, Růžičková Andrea, Šťastná Kristýna, Zeman Pavel Třída: 3.D třídní učitel: Mgr. Lubinová Ivana, BcA Obor: 6441L/524 Podnikání Babická Petra, Beránková Bohumila, Bílá Dagmar, Břichnáčová Martina, Holubová Jarmila, Holý Josef, Hrušková Simona, Jadrný Miloš, Jirka Jaroslav, Kašparová Marcela, Krajčírová Jana, Krejčíková Alena, Kukalová Petra, Mašínová Václava, Matoušek Ladislav, Nezbedová Kateřina, Russ Aleš, Švárová Marie Stephanie, Valášková Markéta, Wasserbauerová Monika, Zradičková Bohumila

10 4.A třídní učitelka: Ing. Kašparová Dana 3442M/001 Obalová technika Bartoušková Michaela, Bejdová Petra, Bilíková Lenka, Burian Vá c l a v, G r e g o r o v á A n e t a, Horáková Tereza, Janda Jakub, Kalabza Martin, Kocourková Iveta, Kopecká Jana, Martínek Jiří, Panas David, Prokůpek Marek, Pšeničková Zuzana, Smutná Petra, Stehlíková Ivana, Šťástka Jakub, Vecková Monika Třída: 4.B třídní učitel: Ing. Rytířová Naděžda 6341M/013 Ekonomika a podnikání Podnikatel Augustin Patrik, Beran Vojtěch, Doležálková Linda, Janoušek Michal, Králová Martina, Krchová Michaela, Laskavská Lucie, Manžel Tadeáš, Olexová Andrea, Olivová Michaela, Pokorná Martina, Semenchuk Oleksandr, Semrádová Pavlína, Teplá Veronika, Trnková Lucie, Vavřičková Jana

11 Mgr.Bílá Ludmila, zřizovatelka školy Mgr. Jan Chvojka, ředitel školy Mgr. Dalecká Daniela, manažerka školy Ing. Bartoň Jaroslav, CsC. Mgr. Bašusová Monika Mgr. Benešová Martina Mgr. Böhm Vladimír Ing. Březinová Iva Mgr. Bulíčková Jana Ing. Čakovská Marie Ing. Černá Dagmar Fanta Zdislav Bc. Havránek Jiří Bc.Hlaváčková Jana JUDr. Hrda Vojtěch Jandíková Lenka Mgr. Janglová Martina Mgr. Jeřábková Miroslava RSDr. Jouza Ladislav Ing. Kašparová Dana Mgr. Klusoň Petr Kratochvíla Jan Mgr. Lubinová Iva, Bc. Mgr. Mikšovská Jana Novotná Drahomíra Nouza Jaroslav PhDr. Palkosková Olga Mgr. Plachá Blanka Pokorný Stanislav Prachař Jan Ing. Rytířová Naděžda Mgr. Sklenářová Lenka Ing. Sklenářová Jana Suchá Věra Mgr. Študencová Vlasta Šmíd Jan Ing. Španielová Soňa Ing. Tomanová Libuše JUDr. Váňa Josef Ing. Vedralová Marcela Vokál Josef

12 Třída: 2.N třídní učitelka: Ing. Rytířová Naděžda 6441L/524 Podnikání Bervidová Tereza, Kubínová Pavla, Mikšovská Barbora, Novotný Jakub, Pleschinger Jiří, Puková Kateřina Třída: 3.D třídní učitel: Ing. Kašparová Dana 6441L/524 Podnikání Habrová Aneta, Harapesová Barbora, Hofmanová Jana, Horák Miroslav, Hořejš Milan, Houdková Marcela, Hrabal Dušan, Chládová Marcela, Janůrek Vladimír, Kalistová Žaneta, Kňap Bohumil, Koděra Jaroslav, Koděrová Lenka, Kopecký Josef, Málková Zdeňka, Matějková Eva, Pavlíčková Lenka, Polívková Veronika, Půhoný Martin, Valtersteinová Věra, Vlachová Dana, Zajíčková Edita

13 Třída: 4.A třídní učitelka: Mgr. Jeřábková Miroslava 3442M/001 Obalová technika - počítačová grafika Arltová Radka, Biško Radek, Čermák Lukáš, Červinková Kateřina, Hradecká Tereza, Jeřábek Jakub, Jeřábková Michaela, Jirásková Kristýna, Kanitrová Alice, Kasalová Veronika, Králová Martina, Lupínková Iva, Polívková Zuzana, Sequens Pavel, Slánská Tereza, Šenderová Kateřina, Těšitelová Tereza, Trejbalová Lucie Urban Matouš, Vítková Kateřina Třída: 4.B třídní učitel: Ing. Kašparová Dana 6341M/013 Ekonomika a podnikání - Podnikatel Bečvaříková Veronika, Doležalová Tereza, Fabcová Šárka, Fořtová Ludmila, Horáková Eva, Janovec Jan, Jarošová Michaela, Kakosová Štěpánka, Kaplanová Andrea, Málková Veronika, Nováková Andrea, Nováková Martina, Oggianová Olga, Pospíšil Petr, Sedláček Martin, Sládeček Jan, Sobíšek Michal, Šimková Lenka Šnebergová Nikola, Zajíčková Lucie, Zajíček Petr

14 Mgr.Bílá Ludmila, zřizovatelka školy Mgr. Jan Chvojka, ředitel školy Mgr. Dalecká Daniela, manažerka školy Ing. Bartoň Jaroslav, CsC. Mgr. Bašusová Monika Mgr. Benešová Martina Mgr. Böhm Vladimír Ing. Březinová Iva Mgr. Bulíčková Jana Ing. Čakovská Marie Ing. Černá Dagmar Fanta Zdislav Bc. Havránek Jiří Bc.Hlaváčková Jana Ing. Hlubocký Jindřich JUDr. Hrda Vojtěch Jandíková Lenka Mgr. Jeřábková Miroslava RSDr. Jouza Ladislav Ing. Kašparová Dana Mgr. Klusoň Petr Kratochvíla Jan Mgr. Lubinová Iva Mgr. Mikšovská Jana Novotná Drahomíra Nouza Jaroslav PhDr. Palkosková Olga Ing. Pelikánová Iveta, PhD. Mgr. Plachá Blanka Pokorný Stanislav Prachař Jan Ing. Rytířová Naděžda Mgr. Sklenářová Lenka Suchá Věra Mgr. Študencová Vlasta, Šmíd Jan Ing. Španielová Soňa JUDr. Váňa Josef Ing. Vedralová Marcela Vokál Josef

15 Třída: 3.D třídní učitel: Mgr. Jeřábková Miroslava 6441L/524 Podnikání Benešová Eva, Bláhová Radka, Boumová Ludmila, Brunclíková Jitka, Cintl Jakub, Drobková Ivana, Francová Markéta, Hrachovinová Martina, Kaštankin Marián, Konývka Pavel, Kováčová Monika, Králová Jaroslava, Machová Petra, Malá Dana, Mařatka Petr, Němec Jiří, Novotný Jiří, Procházka Petr, Říhová Petra, Šumová Vlasta Třída: 4.A třídní učitel: Mgr. Dalecká Daniela 3442M/001 Obalová technika - počítačová grafika Borecká Jana, Bryscejn Tomáš, Eliáš Jan, Hanilec Otto, Karkošová Michaela, Kršíková Martina, Kulhánková Michaela, Kurcová Eva, Lindnerová Hana, Matějková Kristýna, Syřínková Aneta, Šejbl Martin, Šmídová Michaela, Vlasáková Sabina, Zvěřina Martin

16 Třída: 4.B třídní učitelka: Ing. Černá Dagmar 6341M/013 Ekonomika a podnikání - Podnikatel Balvín Petr, Březinová Tereza, Eliášová Renata, Gallistl Jakub, Hetsko Lászlov, Hofmannová Tereza, Holanová Denisa, Holmanová Irena, Hons David, Hrdličková Lucie, Jarošová Michaela, Jiroutová Michaela, Khek Phillip, Kovařík Jakub, Kubátová roz.šídlová Simona, Lázničková Lucie, Linhart Ivan, Marečková Kateřina, Nekolová Lenka, Nováková Aneta, Novotná Lucie, Přibyl Vojtěch, Pužmanová Hedvika, Slavíková Martina, Volfová Tereza, Vostrčilová Michaela, Zelená Markéta, Zeman Jiří, Zvolánková Aneta

17 Mgr.Bílá Ludmila, zřizovatelka školy Mgr. Jan Chvojka, ředitel školy Mgr. Dalecká Daniela, manažerka školy Mgr. Bašusová Monika Mgr. Benešová Martina Mgr. Böhm Vladimír Ing. Březinová Iva Mgr. Bulíčková Jana Ing. Čakovská Milada Ing. Černá Dagmar Ing. Demtchenko Vladyslava Mgr. Dudková Lada Fanta Zdislav Mgr. Gryčová Kateřina Ing. Hlubocký Jindřich JUDr. Hrda Vojtěch Jandíková Lenka Ing. Jarošová Hana Mgr. Jeřábková Miroslava RSDr. Jouza Ladislav Ing. Kašparová Dana Klíma Jan Mgr. Klusoň Petr Králová Jitka Bc. Linhart Aleš Mgr. Lubinová Iva, Bc. Mgr.Mikšovská Jana Novotná Drahomíra Nouza Jaroslav PhDr. Palkosková Olga Ing. Pelikánová Iveta, PhD. Mgr. Plachá Blanka Pokorný Stanislav Ing. Rytířová Naděžda Mgr. Sklenářová Lenka Suchá Věra Šmíd Jan Mgr. Študencová Vlasta Tesařová Monika Mgr. Venzara Vratislav Vokál Josef

18 Třída: 3.D třídní učitelka: Ing. Rytířová Naděžda 6441L/524 Podnikání Berka Tomáš, Čechová Marie, Felcmanová Oksana, Honza Martin, Horáček Václav, Konývková Ilona, Kořínková Ivana, Kuchařová Zdeňka, Málková Jana, Němec Ladislav, Obrovská Markéta, Šourková Ivana, Špačková Radka, Šupej Filip, Volná Jana Třída: 4.A třídní učitelka: Mgr. Sklenářová Lenka 3442M/001 Obalová technika - počítačová grafika Adamcová Markéta, Grundzová Dominika, Herman David, Ingršt Matouš, Janata Matěj, Kirchnerová Julie, Kopejtková Tereza, Kratochvíl David, Lawrenowiczová Adéla, Málek Martin, Marková Helena, Orlíček Jakub, Pelikánová Veronika, Staňková Monika Šindelářová Dominika, Štross Michal, Záhorská Jana

19 Třída: 4.B třídní učitelky: Mgr. Martina Janglová, Denisa Mihovská Ing. Rytířová Naděžda 6341M/013 Ekonomika a podnikání Astrejková Adéla, Benediktová Tereza, Benešovská Lenka, Bouma Patrik, Filipová Tereza, Gembiczki Zbyněk, Hořejší Ondřej, Hrdá Tereza, Jančarová Kamila, Kavánek Martin, Kubánková Lucie, Kubů Michaela, Martínková Lucie, Matějovská Lucie, Nečas Miroslav, Růžičková Monika, Seidlová Renata, Straka David, Škvarka Petr, Tichá Šárka, Turynová Aneta, Váchová Dana

20 Mgr.Bílá Ludmila, zřizovatelka školy Mgr. Jan Chvojka, ředitel školy Mgr. Dalecká Daniela, manažerka školy Mgr.Böhm Vladimír Ing. Březinová Iva Mgr. Bulíčková Jana Ing. Čakovská Milada Ing. Černá Dagmar Mgr. Dudková Lada Fanta Dalibor Fanta Zdislav Ing. Fantová Vladyslava Mgr. Gryčová Kateřina JUDr. Hrda Vojtěch Jandíková Lenka Ing. Jarošová Hana Mgr. Jeřábková Miroslava RSDr. Jouza Ladislav Ing. Kašparová Dana Klíma Jan Mgr. Klusoň Petr Králová Jitka Mgr. Lubinová Iva, Bc. Novotná Drahomíra PhDr. Palkosková Olga Ing. Pelikánová Iveta, PhD. Mgr. Plachá Blanka Ing. Rytířová Naděžda Mgr. Sklenářová Lenka Šmíd Jan Mgr. Študencová Vlasta Tesařová Monika Mgr. Venzara Vratislav Vokál Josef

21 Třída: 3.D třídní učitel: Mgr. Jeřábková Miroslava 6441L/524 Podnikání Barešová Petra, Doubrava Miloslav, Havlíček Roman, Langrová Andrea, Láznička Miloš, Luptáková Květa, Nováková Lenka, Pešava Karel, Roček Jaroslav, Rozvařilová Paprocká Kateřina, Slovjaková Andrea, Svobodová Andrea, Šancová Monika Třída: 4.A třídní učitelka: Tesařová Monika 3442M/001 Obalová technika - počítačová grafika Bartošová Denisa, Česáková Michaela, Jirout Michal, Kňákalová Šárka, Kobzová Nikola, Kovářová Markéta, Lhoták Ondřej, Mašek Michal, Müllerová Bára, Oplová Jana, Rezler Jan, Rálišová Kateřina, Rývová Alice, Skalová Jana, Straková Aneta, Svoboda Josef, Šeda Miroslav, Šulcová Jana

22 Třída: 4.B třídní učitel: Ing. Rytířová Naděžda 6341M/013 Ekonomika a podnikání - Podnikatel Beranová Kristýna, Dvořáková Linda, Felixová Zdeňka, Lacinová Kristýna. Makarová Lucie, Peštová Olga, Postol Kateryna, Procházková Markéta, Spáčilová Kateřina, Šímová Jiřina, Škopek Pavel Třída: 4.C třídní učitel: Mgr. Sklenářová Lenka 2647M/003 Informační technologie - aplikace osobních počítačů Lukeš Michal, Švácha Martin

23 Zpracování a grafická úprava: Mgr. Jan Chvojka Návrh obálky: Jan Kratochvíla Jazyková úprava a korektury: Mgr. Ludmila Bílá Zvláštní poděkování patří panu Josefu Vokálovi - tiskárna Cicero, s.r.o. Kutná Hora Kolín, září 2012

24

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 Škola v Náchodě Sokolovna, 1992 2002 Škola v Hronově, 1993 2002 1. září 1992 Soukromá střední škola podnikatelská Náchod 1. ledna

Více

Motto: Vzorec na život z taháku nevyčteš

Motto: Vzorec na život z taháku nevyčteš Almanach? Má-li být almanach ukázkou toho nejtypičtějšího za uplynulé období, muselo by v něm být všechno, co se v této době povedlo a co vítězilo, ale také s čím se zápasilo a co někdy pokulhávalo. Jenže

Více

penzijní reforma OVB Journal Pro OVB již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá

penzijní reforma OVB Journal Pro OVB již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá OVB Journal duben 2008 Pro OVB penzijní reforma již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá Všichni žijeme pod jednou oblohou Rozhovor se zemskou ředitelkou Danou

Více

Firemní komunikace. OVB Journal. Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat

Firemní komunikace. OVB Journal. Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat OVB Journal ŘÍJEN 2009 Firemní komunikace Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat Cílevědomý Pavel Horák Když člověk něco chce, měl by to udělat hned Rodinný typ Antonín Rajgl

Více

Historie Střední odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích

Historie Střední odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích Vážené kolegyně, kolegové, absolventi, studenti, dostává se Vám do rukou almanach, který vychází při příležitosti kulatých narozenin naší alma mater. Podle data narození by se mohlo zdát, že jde o dámu

Více

1. Výroční zpráva o činnosti školy

1. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Soukromá střední podnikatelská škola, s.r.o. Kolín od 1. dubna 2006 ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. U Křižovatky 262,

Více

Střední. a Vyšší odborné. k 70. výročí založení. zdravotnické školy. školy zdravotnické. v Plzni

Střední. a Vyšší odborné. k 70. výročí založení. zdravotnické školy. školy zdravotnické. v Plzni Almanach k 70. výročí založení Střední zdravotnické školy Almanach k 70. výročí založení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni - 1 - 70 let zdravotnického školství v Plzni

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Školní rok v událostech... 5 Přednáška o pomaturitním studiu... 5 Exkurze maturantů do Prahy... 5 Adaptační programy 1.C a primy... 5 Den jazyků 2008... 6 Land

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Úvodní slovo ředitelky a jednatelky Vážení

Více

Ročenka. k 20. výročí založení školy

Ročenka. k 20. výročí založení školy 11 Ročenka k 20. výročí založení školy Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a

Více

ROČENKA. SŠTE Olomoucká 61

ROČENKA. SŠTE Olomoucká 61 ROČENKA SŠTE Olomoucká 61 ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ROČENKA SŠTE Brno, Olomoucká 61 školní rok 2013 2014 BRNO Kolektiv pedagogů a zaměstnanců Obsah: Úvodní slovo...4 SEZNAMY A FOTOGRAFIE ZAMĚSTNANCŮ...5 Vedení

Více

JAK (NE)PŘIJÍMÁM ŽÁKY DO ŠKOLY

JAK (NE)PŘIJÍMÁM ŽÁKY DO ŠKOLY JAK (NE)PŘIJÍMÁM ŽÁKY DO ŠKOLY Již několik let funguje v našem školství spravedlivý klausovský systém tří přihlášek na střední školy. To málo, co nalézáme v lavicích devátých tříd, je totálně rozmělněno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2005 / 2006 Slovo ředitele Vážené dámy a pánové, před několika dny mě ve škole navštívil náš absolvent a letošní maturant Rudolf Píša. Ve výroční zprávě o něm můžete v různých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782 148 00 Praha 4 - Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2011/2012 1 Úvodní slovo ředitelky a jednatelky Vážení rodiče,

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážený čtenáři, vybavuje se mi krásný teplý jarní den - 22. květen 2003, kdy jsme slavili poslední kulaté výročí naší školy. Všichni návštěvníci Dne otevřených dveří procházeli

Více

ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8

ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8 Ivančice OBSAH ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8 ZE ŽIVOTA ŠKOLY...10 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI GYMNÁZIA...10 PROFESNÍ ORIENTACE STUDENTŮ GJB...12 Výsledky profesní

Více

Informační bulletin Školského komplexu

Informační bulletin Školského komplexu Informační bulletin Školského komplexu Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.

Více

Tiráž. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4

Tiráž. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Tiráž Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 Texty: Matěj Lejsal, Miroslava Rovná, Klára Pojslová,

Více

Silnice na Třebíč je již průjezdná

Silnice na Třebíč je již průjezdná Založeno roku 1919 3. listopadu 2010 Ročník XXI. číslo 39 Cena: 12 Kč Dnes rozšířené vydání za stejnou cenu * Fotogalerie za říjen * Příloha k 121. výročí městské knihovny Nenechte si ujít * Výlov Netínského

Více

Ročenka XVI. 2012-2013

Ročenka XVI. 2012-2013 Ročenka XVI. 2012-2013 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0 Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 12 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov...

Více

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Mgr. Ludmila Bílá jednatelka s.r.o. Mgr. Jan Chvojka ředitel školy 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2013 2014 Pedagogická rada schválila dne 1. 9. 2014 Školská rada schválila dne 5. 11. 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2003 2004 Výroční zpráva o DVPP v roce 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 2003 Výroční zpráva o poskytování

Více

VA ŠE EN. Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 20 let Jmenuji se Stanislav Jsem 20 SD horník Dolejší Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Dvacet let již tak dlouho jste

Více

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem Průzkum na téma Senioři ve společnosti Financováno programem Evropské unie - Phare 2002 dobrovolnické centrum Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem, 2005 dobrovolnické

Více

Jakub Dobrík, MU, Fakulta sociálních studií, Brno. Marek Derňár, MU, Přírodovědecká fakulta, Brno. Veronika Lovrantová, MU, Fakulta informatiky, Brno

Jakub Dobrík, MU, Fakulta sociálních studií, Brno. Marek Derňár, MU, Přírodovědecká fakulta, Brno. Veronika Lovrantová, MU, Fakulta informatiky, Brno Jana Baranová, MU, Přírodovědecká fakulta, Brno Lenka Bendová, UK, Fakulta matematicko- -fyzikální, Praha Daniel Daubner, VŠB, Technická univerzita Ostrava, FEI, Ostrava Marek Derňár, MU, Přírodovědecká

Více

Integrovaná Střední Škola

Integrovaná Střední Škola Integrovaná Střední Škola Stránka 1 Osnova Úvodní slovo... 5 FOTOGRAFIE A SEZNAMY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY... 6 Vedení školy... 6 Učitelé teoretických předmětů... 7 Sekce všeobecně vzdělávacích předmětů humanitního

Více

Dobré zprávy: Aby mladí mohli v životě obstát! Rozhovor s Johnem Arthurem Hollowsem. Fondu vzdělání. očima studentů. Propojování dvou světů

Dobré zprávy: Aby mladí mohli v životě obstát! Rozhovor s Johnem Arthurem Hollowsem. Fondu vzdělání. očima studentů. Propojování dvou světů Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové roč. 7 (2015) : č. 2 květen Příběh Stipendistka stipendistky Fondu vzdělání Hospic Nadace TŘI očima studentů Propojování dvou světů Aby mladí

Více

Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 1973-2013. čtyřicítka na krku. průmyslovka v nejlepších letech

Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 1973-2013. čtyřicítka na krku. průmyslovka v nejlepších letech Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 1973-2013 čtyřicítka na krku průmyslovka v nejlepších letech Slovo úvodem Vážení přátelé, dostává se vám do rukou almanach, který jsme připravili jako

Více

Poslání Církevního gymnázia Plzeň

Poslání Církevního gymnázia Plzeň 09 Ročenka 3 Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a je otevřené celoevropské

Více