Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany"

Transkript

1 Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany

2 KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Úvod a základní pojmy Jednotný vizuální styl značky patří k zásadním marketingovým nástrojům. Prezentuje firmu ve smyslu vizuální komunikace a je tak jedním ze základních kamenů profesionální propagace. FIREMNÍ LOGO A GRAFICKÝ MANUÁL LOGA Základním stavebním kamenem úspěšného budování vizuální identity je dobře definované logo a pravidla pro jeho používání. Základním nástrojem pro udržení jednotné vizuální identity značky DHCompany je tento grafický manuál. Obsahuje vymezení pro používání vizuálních prvků, které tvoří jedinečnost značky - firemní styl. Pravidla v manuálu by měla být pro dodavatele reklamy nebo dodavatele vizualizace značky závazná. Doporučujeme proto, aby se s pravidly seznámil každý dodavatel propagace (marketingový poradce, grafik, studio nebo reklamní agentura). JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL Jednotný vizuální styl je graficky zpracovaná vizuální tvář firmy: v první řadě logo, dále firemní barvy, uniformy, dále sem patří např. letáky, vizitky, potisky textilií či automobilů a jiné propagační tiskoviny, webové stránky, reklamní hesla a postupy atd. LOGO Logo nebo také logotyp je písmová nebo slovní značka, graficky znázorněný název společnosti, firmy, výrobku, značky apod. Obvykle je použitý charakteristický řez (font) písma (výtvarně upravený, aby se odlišil a též proto, že neupravená loga, tvořené pouze prostým textem, nejsou předmětem copyrightu). TYPOGRAFIE Typografie je umělecko-technický obor, který se zabývá tiskovým písmem. FONT Pojem definující kompletní sadu znaků abecedy jedné velikosti a jednotného stylu. ELEKTRONICKÁ DATA K manuálu jsou přiložena všechna potřebná data, která patří ke standardům pre-press a webových technologií. Data mají následující přípony: pdf (Portable Document Format), psd (Photoshop Document), jpg (Joint Photographic Experts Group), eps (Encapsulated PostScript). Soubory jsou uloženy na přiložené složce a v manuálu na ně odkazujeme touto formou: adresář/název-souboru.přípona formátu BITMAPA / RASTROVÁ GRAFIKA Bitmapová grafika (rastrová grafika) je jeden ze dvou základních způsobů, jakým počítače ukládají a zpracovávají obrazové informace. V bitmapové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů). Body jsou uspořádány do pravoúhlé mřížky. Každý bod má určen svou přesnou polohu a barvu v barevném modelu RGB (televize, fotoaparáty, atd.) nebo CMYK (tiskárny). Kvalitu záznamu obrázku ovlivňuje především rozlišení a barevná hloubka. VEKTOR / VEKTOROVÁ GRAFIKA Zatímco v rastrové grafice je celý obrázek psán pomocí hodnot jednotlivých barevných bodů (pixelů) uspořádaných do mřížky, vektorový obrázek je složen ze základních geometrických útvarů, jako jsou body, přímky, křivky a mnohoúhelníky. Vektorovou grafiku lze tak libovolně zvětšovat a reprodukovat bez ztráty kvality. Některé pojmy jsou použity z portálu Wikipedia,

3 KAPITOLA - DEFINICE LOGA Základní podoba loga Logo je tvořeno kombinací symbolu a nápisu DHCompany, který ještě doplňuje podtext Clowns & Animators. Logo má pouze jednu dobře použitelnou kompoziční variantu. data ke stažení /data/logo/dhc_cmyk.eps /data/logo/dhc_web_cmyk.eps Symbol a nápis DHCompany jsou z pohledu plnohodnotného zobrazování loga zcela nerozlučně spojeni. Je nepřípustné zobrazovat logotyp DHCompany bez symbolu. Umístění a proporce zobrazené níže jsou jediné možné řešení reprodukce loga a je nepřípustné je jakkoliv měnit. Symbol je možno kombinovat s webovou adresou kterou je možno umístit pod symbol. POUŽITÍ SYMBOLU Symbol značky je možné používat samostatně. Jedná se o silný grafický prvek vizuální identity a jeho použití není podmíněno striktními pravidly. varianta logo bez webové adresy varianta loga s webovou adresou

4 KAPITOLA - DEFINICE LOGA Ochranná zóna loga - varianta s webovou adresou Ochranná zóna loga je prostor, do kterého nesmí zasahovat jiné grafické prvky, obrázky nebo text. Tímto výsostným prostorem chráníme logo před negativními dopady jiných grafických prvků a zaručujeme tak dobré vnímání značky, její čitelnost a výraznost. Ochranná zóna musí být vždy respektována a je nepřípustné ji jakkoliv svévolně narušovat! DEFINICE OCHRANNÉ ZÓNY Výsostný prostor loga je definován obdelníkem (na vyobrazení světlejší plochou), který kopíruje tvar logotypu. Vzdálenost okrajů ochranné zóny od logotypu je definována. proměnnou x, která je shodná s proporcemi písmene M z nápisu DHCompany. Vzdálenosti ochranné zóny měříme od okrajů symbolu, od účaří nápisu a od krajů typografie. OCHRANNÁ ZÓNA V DATECH Každý soubor s logem má ochrannou zónu průhledným obdelníkem již předem definovanou. Není tedy potřeba při každé aplikaci ochrannou zónu přeměřovat. OCHRANNÁ ZÓNA LOGA - VARIANTA S WEBOVOU ADRESOU x = výška písmene M z nápisu loga

5 KAPITOLA - DEFINICE LOGA Ochranná zóna loga - varianta bez webové adresy Ochranná zóna loga je prostor, do kterého nesmí zasahovat jiné grafické prvky, obrázky nebo text. Tímto výsostným prostorem chráníme logo před negativními dopady jiných grafických prvků a zaručujeme tak dobré vnímání značky, její čitelnost a výraznost. Ochranná zóna musí být vždy respektována a je nepřípustné ji jakkoliv svévolně narušovat! DEFINICE OCHRANNÉ ZÓNY Výsostný prostor loga je definován obdelníkem (na vyobrazení světlejší plochou), který kopíruje tvar logotypu. Vzdálenost okrajů ochranné zóny od logotypu je definována. proměnnou x, která je shodná s proporcemi písmene M z nápisu DHCompany. Vzdálenosti ochranné zóny měříme od okrajů symbolu, od účaří nápisu a od krajů typografie. OCHRANNÁ ZÓNA V DATECH Každý soubor s logem má ochrannou zónu průhledným obdelníkem již předem definovanou. Není tedy potřeba při každé aplikaci ochrannou zónu přeměřovat. OCHRANNÁ ZÓNA LOGA - VARIANTA BEZ WEBOVÉ ADRESY x = výška písmene M z nápisu loga

6 KAPITOLA - DEFINICE LOGA Minimální velikost loga Stanovení pevných minimálních velikostí loga a symbolu zaručují jejich čitelnost při zmenšování. Níže uvedené rozměry udávají minimální povolený rozměr reprodukce loga a symbolu. Logo nebo symbol nesmějí být použity menší, než v této definované minimální velikosti. Při použití v menší velikosti může u některých technologií docházet ke špatné reprodukci, zhoršení nebo dokonce nečitelnosti loga. MINIMÁLNÍ VELIKOST - šířka loga včetně ochranné zóny pro tisk = 20 mm - šířka loga včetně ochranné zóny pro web = 130 px 28 mm/ 220 px

7 KAPITOLA - BAREVNOSTNÍ IDENTITA Firemní barvy Firemní barvy jsou dalším důležitým základním kamenem jednotné vizuální komunikace. Každá z barev má dále své vlastní datové varianty pro rozdílné technologie či barevné kódování. CMYK Zkratka CMYK je anglická složenina z počátečních písmen soutiskových barev pro čtyřbarevný ofsetový tisk. Jedná se o modrou (Cyan), purpurovou (Magenta), žlutou (Yellow) a černou (K-Black). CMYK je základní barevný prostor pro většinu tiskových výstupů (ofset, digitální tisk). PANTONE Barvy Pantone umožňují tisk přímými barvami. Tato technologie najde uplatnění při sítotisku, ofsetu či speciálních tiskových metodách. RGB Barevný prostor RGB určuje hodnoty barev na monitorech. Jedná se o složeninu tří svítících barev: R - červené / red, G - green / zelené a B - blue / modré. HEX Kódování HEX je určeno pro upřesnění hodnot barev pro webdesign a odpovídá barvám RGB.

8 KAPITOLA - BAREVNOSTNÍ IDENTITA Barevné varianty loga Pro odlišné barevné technologie reprodukce loga je k dispozici několik jeho variant. data ke stažení /data/logo/dhc_fullcolor.eps /data/logo/dhc_halftone.eps /data/logo/dhc_black&white.eps PLNOBAREVNÁ VARIANTA LOGA Plnobarevná varianta loga se používá pro plnohodnotné zobrazení loga na tištěných materiálech či reklamních předmětech nebo v digitálních médiích (televize, web). Barevný prostor CMYK slouží k ofsetovému či digitálnímu tisku. Barevný prostor Pantone slouží pro tisk přímými barvami. Prostor RGB je určen pro zobrazení loga na obrazovkách a monitorech. Logo ve formátu RGB doporučujeme používat pro většinu kancelářských aplikací ( y, šablony do MS Wordu, MS Powerpoint prezentace apod.) LOGO VE STUPNÍCH ŠEDI Tato varianta se používá v případech, kdy není technologicky možné použít plnobarevné logo. Jedná se především o černobílé tiskoviny jako noviny nebo výstupy pro kancelářské tiskárny. ČERNOBÍLÉ / JEDNOBAREVNÉ LOGO Pokud technologie neumožní reprodukovat polotóny je potřeba použít černobílou variantu loga. Uplatnění najde tato varianta především při technologiích jako je ražba, laserové gravírování či pískování, slepotisk nebo leptání. Plnobarevná varianta varianta ve stupních šedi jednobarevná varianta

9 KAPITOLA - TYPOGRAFICKÁ IDENTITA Hlavní firemní písmo Typografická identita patří k důležitým nástrojům, jak udržet jednotný vzhled propagace. ODKAZ NA DISTRIBUTORA PÍSMA Písmo Georgia je součástí základního softwarového vybavení počítačů se systémy Windows i MacOS. Hlavní firemní písma Rockwell a Georgia jsou určeny pro firemní propagaci jako je tisk, web, inzerce a veškerá ostatní tištěná propagace. Rockwell Písmo Rockwell patří mezi lineární serifové písmo (Egyptienky) s velmi kontrastním vzhledem. Pochází ze světové americké písmolijny Monotype Imaging Inc., která drží světové standardy ve zpracování digitálního písma. Písmo Rockwell má širokou škálu řezů od Light po Extrabold včetně příslušných kurzív. Písmo má i svoji webovou variantu. Rockwell Regular 12 px ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ^ ˇ Rockwell Italic 12 px ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ^ ˇ Georgia Písmo Georgia patří mezi klasická serifová písma. Navrhli ho Matthew Carter a Tom Rickner pro Microsoft Corporation. Skvěle funguje jak v malých velikostech jako běžný text, tak v nadpisech. Je k dispozici v 10 stylech a i ve variantě pro web. Georgia Regular 12 px ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ^ ˇ Georgia Italic 12 px ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ^ ˇ Georgia Bold 12 px ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ^ ˇ Rockwell Bold 12 px ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ^ ˇ

10 KAPITOLA - TYPOGRAFICKÁ IDENTITA Základní typografické styly Udržení pravidla použití písma v propagačních textech pomáhá lépe budovat jednotnou vizuální identitu. Pro udržení jednotnosti vizuální komunikace doporučujeme použití níže uvedených typů firemního písma, prokladu a barevností pro jednotlivá textová sdělení. Velikost písma a prokladu se vždy řídí proměnnou x = velikostí běžného textu (copy text). TITULEK Písmo: Rockwell Bold Barevnost: 100% Black Velikost / proklad: x+9 / x+13 PEREX Písmo: Georgia Italic Barevnost: 100% Black Velikost / proklad: x / x+2,2 COPY TEXT Písmo: Georgia Regular Barevnost: 100% Black Velikost / proklad: x / x+4 PODTITULEK Písmo: Georgia Bold Barevnost: 100% Black Velikost / proklad: x / x+3 Verzálky / All Caps Pravidla použití typografických stylů lze jednotně aplikovat např. v: inzerci velkoplošné reklamě propagačních tiskovinách PR článcích webdesignu Lorem logos ipsum Evelecum quam faciis dolut veris et omniae cuptur resciisquid et illaborum vendia aut eatius qui bearupt atioribusdae lantorest invenis molorum is susdae. Adi corro tem sum volorem ipsusant odipsapere imus aut molorum et incit ut resto to evelecum quam faciis dolut veris et omniae cuptur resciisquid et illaborum vendia aut eatius qui bearupt atioribusdae lantorest invenis molorum is susdae omnis renis aut odigent, cus aliandello berum faccuptate volorio. EVELECUM QUAM FACIIS Evelecum quam faciis dolut veris et omniae cuptur resciisquid et illaborum vendia aut eatius qui bearupt atioribusdae lantorest invenis molorum is susdae omnis renis aut odigent, cus aliandello berum faccuptate volorio comnist otatus sandam, cus est aut et volora vellori con plisitio te parum am. TITULEK POZNÁMKY Písmo: Georgia Bold Barevnost: 100% Black Velikost / proklad: x-1 / x+2 Verzálky / All Caps POZNÁMKA Písmo: Georgia Regular Barevnost: 100% Black Velikost / proklad: x-1 / x+1 VENDIA AUT EATIUS FACILIS LOGOS Evelecum quam faciis dolut veris et omniae cuptur resciisquid et illaborum vendia aut eatius qui bearupt atioribusdae lantorest invenis molorum is susdae omnis renis aut odigent, cus aliandello berum faccuptate volorio comnist otatus sandam, cus est aut et volora vellori con plisitio te parum am, soluptur, nulpa nat et laut debit la voloria nditiorehent quuntiis duntur a volorest et inum volorecaecus eum quis sita sapelendic.

11 KAPITOLA - GRAFICKÉ ELEMENTY Podkladová grafika Podkladová grafika patří k velice silným identifikačním prvkům vizuální identity. Jednotný vizuální styl komunikace značky DHCompany je podpořen používáním firemního podkladu žluté barvy (definované výše), která může být doplněna tmavšími a světlejšími kruhy. Tento motiv evokuje hravost a dobrou náladu. Data ke stažení /data/back/back_1920x1080.pdf /data/back/back_a4.pdf Podkladovou grafiku je možné používat libovolně k podpoření jednotného vizuálního dojmu tiskovin. Příkladové aplikace jsou: vizitka, obálka propagační tiskoviny, titulní strana elektronických dokumentů (pdf), webdesign. Motiv je vyhotoven ve dvou rozměrech: A4 (3 mm spady na všech stranách) a 1920x1080.

12 KAPITOLA - FIREMNÍ TISKOVINY Vizitka Vizitka je základní propagační tiskovina, která se používá při osobím styku se zákazníkem. Vizitka je řešena jednostranně. Do formátu je umístěno centrální logo a informace o jednateli doplněné ikonkami. Data ke stažení /data/ business_card/business_card.pdf Vizitka obsahuje firemní podkladovou grafiku, která koresponduje s celou vizuální identitou firmy. Design vizitky koresponduje s hravostí celé vizuální identity Kontaktní údaje doplňují ikonky

13 KAPITOLA - FIREMNÍ WEB Webdesign Web je náš hlavní informační kanál, proto je mu věnována patřičná pozornost. Webdesign je řešen s důrazem na originalitu, přehlednost a grafickou eleganci. Je tvořen s využitím moderních technologií jako je HTML 5 a CSS3. Data ke stažení /data/webdesign/main_page.psd /data/webdesign/gallery_intro_clowns.psd /data/webdesign/gallery_clowns.psd

14 Design: René Ruszó Tel.:

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Manuál vizuálního stylu Český rozhlas 1 O manuálu Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Základními prvky jednotného

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Z čeho se skládá grafický návrh. a. Bitmapový obrázek b. Vektorový obrázek c. Layout, zlom = celkové uspořádání grafických prvků (Typografie

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy KMENE Z VÁPN. HEM Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy TNÍM NEJPŮVNĚJŠÍM M POZDĚ K ŠERU, PRH YL RNÍM STOLETÍ. JDEŠ LÍHNÍ VYLODĚNÝ NOÍ JSI V ZH L ŠŤSTEN N STŮL RŮŽI T LENOŠÍŠ POHŘÍHU

Více

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj LOGO MANUÁL Ministerstva pro místní rozvoj Určeno pro interní užití pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj ČR a pro externí užití pracovníků reklamních agentur, tiskáren, DTP studií a dalších dodavatelů.

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Budování politických znaèek a kreativita v reklamì

Budování politických znaèek a kreativita v reklamì Základní informace Jsme reklamní agentura, která pro Vás udìlá více než jen kreativní reklamu. Budování politických znaèek a kreativita v reklamì Snažíme se vytváøet firemní komunikaci, která upoutá vìtší

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více