38. konference EurOpen.CZ 11. května

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "38. konference EurOpen.CZ 11. května.2011. www.vojtechkusy.cz"

Transkript

1 38. konference EurOpen.CZ 11. května.2011 DRUPAL VOJTĚCH

2 KDO JSEM D R U P A L V Ý V O J Á Ř / E V A N G E L I Z Á T O R & P H D. S T U D E N T postgraduální studium na ČVUT FSV Katedra inženýrské informatiky Obor informační systémy ve stavebnictví Software na řízení projektů; Modelování dynamických systémů 8 let na volné noze: PHP, webdesign, Drupal (5 let) Drupal.cz, Drupal.org reference: spolupráce na: od února 2011 Atomic Ant Ltd.

3 C O J E D R U P A L ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY vysoce modulární open source content management system (CMS) nebo content management framework (CMF) napsaný v PHP snadno rozšiřitelný - téměř každý aspekt Drupalu lze ovlivnit pomocí modulů nebo témat Druplicon vs Drupal logo

4 D R I E S B U Y T A E R T A N E B K D O Z A T O M Ů Ž E... původní autor: Dries Buytaert, kol. roku 2000 Drupal opensource projekt od vlastní DrupalTM trademark zakladatel - enterprise Drupal support

5 TECHNOLOGIE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SERVER PHP: o Drupal 6: PHP 5.2, min PHP o Drupal 7: PHP 5.3, min PHP Podporované databáze: o Drupal 6: MySQL 4.1+, PostgreSQL 7.1+, (Oracle modul) o Drupal 7: PHP PDO (MySQL, PostgreSQL, SQLite,...), MS SQL a MS Azure (modul) WebServer: o Apache (Linux/Windows) o Nginx (Linux/Windows) o Lighttpd (Linux/Windows) o IIS (Windows only)

6 DRUPAL-ARCHITEKTURA D R U P A L J A K O S T A V E B N I C E L E G O Contrib = moduly od přispěvatelů Jádro Vlastní modul Jádro = knihovny + základní subsytémy Obrázek z knihy Pro Drupal Development, 2nd Edition

7 DRUPAL Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U Srdce systému := o knihovny základních funkcích o povinné moduly: System, User, Node, Filter, Block System, User, Node, Filter, Field, Field SQL Storage, Text o téma vzhledu (frontend a administrační) Nepovinné: o Blog, Taxonomy, Comment, Poll o a dalších asi 20 modulů Contrib: o Asi 7000 modulů a témat vzhledu, ke stažení na drupal.org (bezplatně, GNU GPL v2)

8 DRUPAL NENÍ MVC D R U P A L N E N Í M V C A L E P A C Presentation-abstraction-control Zdroj:

9 KONCEPTY ZÁSADNÍ KONCEPTY V DRUPALU systém háků Zásadní moduly: o CCK = Fields o Views o Features o Drush o Panels o...

10 HÁKY (HOOKS) D R U P A L Z P O H L E D U V Ý V O J Á Ř E Až do Drupalu 6 bylo jádro Drupalu s jedinou výjimkou (xml parser) striktně procedurální Drupal má poměrně unikátní architekturu, která spočívá v systému háků (hooks) a jmenných konvencích (naming conventions) o komunikace jádra s moduly o komunikace modulů mezi sebou Modifikační háky (alter hooks) umožňují měni výstup jiných modulů či jádra Od Drupalu 7 změna, procedurální jádro a systém háků zůstává, ale subsystémy jsou objektové

11 D R U P A L 6 M Á 7 3 H Á K Ů... A D R U P A L 7 J E Š T Ě V Í C hook_access, hook_actions_delete, hook_action_info, hook_action_info_alter, hook_block, hook_boot, hook_comment, hook_cron, hook_db_rewrite_sql, hook_delete, hook_disable, hook_elements, hook_enable, hook_exit, hook_file_download, hook_filter, hook_filter_tips, hook_flush_caches, hook_footer, hook_form, hook_forms, hook_form_alter, hook_form_form_id_alter, hook_help, hook_hook_info, hook_init, hook_insert, hook_install, hook_link, hook_link_alter, hook_load, hook_locale, hook_mail, hook_mail_alter, hook_menu, hook_menu_alter, hook_menu_link_alter, hook_nodeapi, hook_node_access_records, hook_node_grants, hook_node_info, hook_node_operations, hook_node_type, hook_openid, hook_perm, hook_ping, hook_prepare, hook_profile_alter, hook_requirements, hook_schema, hook_schema_alter, hook_search, hook_search_preprocess, hook_system_info_alter, hook_taxonomy, hook_term_path, hook_theme, hook_theme_registry_alter, hook_translated_menu_link_alter, hook_translation_link_alter, hook_uninstall, hook_update, hook_update_index, hook_update_last_removed, hook_update_n, hook_update_projects_alter, hook_update_status_alter, hook_user, hook_user_operations, hook_validate, hook_view, hook_watchdog, hook_xmlrpc

12 Zásada: Don t hack core

13 SOUBOR.INFO R E G I S T R A Č N Í S O U B O R M O D U L U mymodule.info name = My first module description = Say hello. core = 7.x ;dependencies[] = profile ;dependencies[] = menu package = "My modules" ;php = 5.3 INI

14 SOUBOR.MODULE H L A V N Í S O U B O R M O D U L U mymodule.module <?php /** * Implementation of hook_init() */ function mymodule_init() { drupal_set_message(t('hello World')); } PHP

15 ZÁKLADNÍ KNIHOVNY Z Á K L A D N Í R O Z H R A N Í D R U P A L A P I Překlad (lokalizace) a filtrování výstupu Databázová vrstva Menu systém a routování Systém práv přístupu Form API - rozhraní pro práci s formuláři File API - rozhraní pro práci se soubory Field API - rozhraní pro práci s datovými poli Entity - obecná implementace Drupal objektů, API pro vytváření dalších entit API pro přístup k Drupal objektům: Node, Taxonomy, Comment, User Šablonovací vrstva - hook_theme(), theme()

16 D R U P A L T E R M I N O L O G I E Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U Entity o Drupal 6 - uživatel, taxonomie, uzel, komentář jednotlivé nesouvisející objekty o Drupal 7 entity všechny tyto objekty jsou entity některé jsou tzv. "fieldable" - je možné je rozšířit pomocí Field API (dříve modul CCK)

17 D R U P A L T E R M I N O L O G I E Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U Uzel (node - entita) o část obsahu, obvykle má nadpis a nějaký obsah o příklady: Story, Page, Forum topic, Product Taxonomie (taxonomy - entita) o Drupal systém pro kategorizaci obsahu o obsahuje termíny (terms) organizované ve slovnících (vocabularies) Háky/háčky (hooks) o Systém háků umožňuje Drupalu komunikovat s moduly a také umožňuje komunikovat modulům sobě navzájem

18 D R U P A L T E R M I N O L O G I E Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U Modul o Je obecně jednotka která rozšiřuje Drupal o nějaké funkce, nebo upravuje chování Drupalu Téma (Theme) o Mění "look & feel" Drupalu Instalační profil o Instalační skript, který umožňuje Drupal přednastavit Distribuce o Instalační balení Drupalu = jádro + moduly + profil

19 D R U P A L T E R M I N O L O G I E Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U Field - pole - (Fields API) o jednoduchý datový typ, který je možné navěsit na entity Field instances - instance polí o sdílená pole mezi entitami Bundle - balík o instance entity skupina polí o typ obsahu (uzlu), slovníky,...

20 M O D U L C C K - F i e l d s A P I Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U CCK (Fields UI) poskytuje UI pro vytváření typů obsahu stará se o ukládání a nahrávání dat z databáze o automaticky vytváří DB tabulky s příslušnými sloupečky (single vs. multiple) o kromě toho ukládá podrobné nastavení všech definic políček do vlastní tabulky (metadata) dále poskytuje o formulářové prvky (widget) a jejich validaci, o zobrazení dat je možné několika způsoby pomocí formátovačů (formatters)

21 C C K P O L E = F I E L D Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U

22 M O D U L C C K - F i e l d s A P I Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U DEMONSTRACE

23 M O D U L C C K / F I E L D S A P I CONTENT CONSTRUCTION KIT

24 M O D U L C C K Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U

25 M O D U L C C K Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U

26 M O D U L C C K Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U

27 M O D U L C C K Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U

28 M O D U L V I E W S TVORBA POHLEDŮ NA DATA nástroj na generování pohledů na data vizuální editor pro vytváření dotazů filtrování, třídění dat široké možnosti formátování o nativní formatování - např. zobrazit celý uzel o nebo vlastní - např. zobrazit jako tabulku vytváření hlavního obsahu nebo bloků, RSS zdrojů, CSV, XML apod od verze 6.x-3.0 a 7.x-3.0 umožňuje práci i s externími daty (YQL, Google API, Wolfram Search...)

29 M O D U L V I E W S TVORBA POHLEDŮ NA DATA

30 M O D U L V I E W S TVORBA POHLEDŮ NA DATA

31 M O D U L V I E W S Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U DEMONSTRACE

32 M O D U L V I E W S TVORBA POHLEDŮ NA DATA

33 M O D U L V I E W S TVORBA POHLEDŮ NA DATA

34 M O D U L V I E W S TVORBA POHLEDŮ NA DATA

35 A CO OBRÁZKY? TVORBA POHLEDŮ NA DATA V Drupal 7 použijeme vestavěné Image Styles V Drupal 6 doinstalujeme ImageCache a ImageApi

36 M O D U L V I E W S TVORBA POHLEDŮ NA DATA

37 PROČ ENTITY? E N T I T Y - N O V Ý K O N C E P T Použití Node API pro řešení některých problémů sice urychlilo práci, na druhou stranu to ale někdy znamenalo řešit spoustu jiných problémů: o co když nechci, aby se můj typ uzlu indexoval o proč musí mít každý typ uzlu titulek a URL? o... Node API bylo skutečně dobré pro řešení klasických typů obsahu jako je Stránka, Článek, Produkt v ostatních případech použití Node API občas připomínalo drbání se pravou rukou za levým uchem

38 PROČ ENTITY? E N T I T Y - N O V Ý K O N C E P T Vznikla tak silná potřeba abstrahovat od konceptu uzlů Entita je OBJEKT se kterým Drupal, umí velmi dobře pracovat Entitou může být cokoliv: o Uzel (Node) o Uživatel (User) o Komentář (Comment) o Uživatel (User) o Blok (Block) o Položka menu... Entity API o Wolfgang Ziegler (fago)

39 PANELS K D Y Ž P E V N É R E G I O N Y N E S T A Č Í Vytváření flexibilních dynamických šablon a layoutů stránek bez nutnosti kódovat extra šablony Definování libovolných regionů Možné měnit i "za provozu", převádění obsahu mezi regiony Podobná filozofie jako modul Views mají i stejného autora

40 PANELS K D Y Ž P E V N É R E G I O N Y N E S T A Č Í

41 PANELS K D Y Ž P E V N É R E G I O N Y N E S T A Č Í

42 PANELS K D Y Ž P E V N É R E G I O N Y N E S T A Č Í

43 PANELS K D Y Ž P E V N É R E G I O N Y N E S T A Č Í

44 A N A T O M I E D R U P A L W E B U S T R U K T U R A S T R Á N K Y P Ř I P O U Ž I T Í O B V Y K L Ý C H M O D U L Ů

45 A N A T O M I E D R U P A L W E B U S T R U K T U R A S T R Á N K Y P Ř I P O U Ž I T Í O B V Y K L Ý C H M O D U L Ů

46 ŠABLONOVÁNÍ THEMING A JEDNODUCHÁ ÚPRAVA ŠABLON Oddělení logiky od prezentace Každý prvek má nějaký presenter, tzn. nějakou výchozí šablonu, presentery jsou na sobě navrstvené V tématu můžeme tyto výchozí presentery přetěžovat tak, že vytvoříme svoje vlastní Šablona v tématu má přednost před výchozí šablonou v modulu Jakýkoliv výstup modulu by mělo jít přepsat, pokud to nejde, jedná se o chybu Výstup by měl být bezpečnostně ošetřen, ale nelze na vývojáře spoléhat, obzvláště u contrib modulů.info soubor + css = minimální šablona atomicant.co.uk atomicant.cz

47 ÚVOD DO ŠABLONOVÁNÍ THEMING A JEDNODUCHÁ ÚPRAVA ŠABLON Anatomie tématu vzhledu o.info soubor vyžadováno o.tpl.php soubory - přetížené šablony o template.php - přetížené theme funkce a pomocné funkce o styly - css o skripty - js,... o obrázky o atd... atomicant.co.uk atomicant.cz

48 ÚVOD DO ŠABLONOVÁNÍ THEMING A JEDNODUCHÁ ÚPRAVA ŠABLON atomicant.co.uk atomicant.cz

49 ÚVOD DO ŠABLONOVÁNÍ THEMING A JEDNODUCHÁ ÚPRAVA ŠABLON atomicant.co.uk atomicant.cz

50 ÚVOD DO ŠABLONOVÁNÍ THEMING A JEDNODUCHÁ ÚPRAVA ŠABLON atomicant.co.uk atomicant.cz

51 MULTISITE One Drupal to rule them all!

52 INSTALAČNÍ PROFILY DISTRIBUCE A INSTALAČNÍ PROFILY Instalační profil o Instalační skript, který umožňuje Drupal přednastavit Instalační profily na Drupal.org o atomicant.co.uk atomicant.cz

53 INSTALAČNÍ PROFILY DISTRIBUCE A INSTALAČNÍ PROFILY Distribuce o Instalační "balíček" Drupalu = jádro + moduly + profil atomicant.co.uk atomicant.cz

54 DISTRIBUCE DISTRIBUCE A INSTALAČNÍ PROFILY OpenAtrium - groupware distribuce určená pro intranety (původně vyvinuto jako intranet pro mezinárodní pracovní skupiny Světové banky) OpenPublish - distribuce určená pro publikační portály OpenPublic - - distribuce určená pro státní organizace Pressflow - - distribuce/fork Drupalu uzpůsobená pro vyšší výkon Tattler (app) - - agregační nástroj pro monitorování zadaných témat v libovolných veřejných zdrojích a sociálních sítích Acquia Drupal Drupal Commons - distribuce společnosti Acquia určená pro webu a trychlé o m i c a n t. cvybudování o. u k a t o m i c a n t. ckomunitního/sociálního z

55 RDF NATIVNÍ PODPORA RDF Resource Description Framework (RDF) česky systém popisu zdrojů RDF je jednou z hlavních komponent sémantického webu triplet / triple / trojice: podmět-vlastnost-předmět "Obloha má modrou barvu": o Obloha o má barvu o modrou I have a dream for the Web [in which computers] become capable of analyzing all the data on the Web... Tim Berners-Lee, 1999

56 RDF NATIVNÍ PODPORA RDF

57 RDF NATIVNÍ PODPORA RDF RYCHLÁ DEMONSTRACE

58 VÝKON VÝKON V DRUPALU Pokud nenačítá data z cache je Drupal obecně relativně pomalý a náročný na zdroje Operační paměť, databáze i procesor (zejména kvůli renderování) Je to daň za architekturu Naštěstí ta samá architektura umožňuje data centrálně cachovat a nebo rozkládat zátěž na více strojů Memcache, Varnish, Squid, CDN, NoSQL DB pro některé tabulky Modul Boost alias poorman s Varnish Optimalizace frontendu: agregace CSS a JSS, image sprites Weby pro anonymní uživatele zcela bez problémů

59 D E V E L N Á S T R O J E Z Á K L A D N Í N Á S T R O J E P R O V Ý V O J V D R U P A L U Devel - základní toolkit pro vývojáře Drush Drupal Shell - Drupal v příkazové řádce Coder - kontrola standardů a upgrade modulů Backup and Migrate - zálohování databáze SimpleTest - testovací framework (D7+ v jádru) Translation template extractor - extrakce překladů:

60 D R U P A L A P I VYVÍJÍME PRO DRUPAL ukázky programování pro Drupal (jestli zbude čas)

61 KOMUNITA KOLIK? 5. ledna 2011 Drupal 7 Release party akcí - 96 zemí

62 KOMUNITA KDE? 5. ledna 2011 Drupal 7 Release party akcí - 96 zemí

63 KOMUNITA JÁDRO Jádro Drupalu 7 obsahuje patche od 954 lidí 5 Čechů

64 DRUPAL 8 D r u p a l w e b j a k o s o u č á s t g i g a n t i c k é h o g r a f u The RAM is new disk and the disk is new tape CRUD => CRA (P) UUID v jádře Pluggable core Orientace na mobilní zařízení Orientace na webservices

65 VIZE DRUPAL JAKO JEDNOTÍCÍ PRVEK

66 VIZE DRUPAL JAKO JEDNOTÍCÍ PRVEK

67 VIZE DRUPAL JAKO JEDNOTÍCÍ PRVEK

68 VIZE DRUPAL JAKO JEDNOTÍCÍ PRVEK

69 D R U P A L - V L A S T N O S T I K L Í Č O V É V L A S T N O S T I D R U P A L U Rozšiřitelnost 7500 modulů a témat na drupal.org Málo kvalitních témat (obtížné, musí být univerzální) Až % práce i u velkých webů lze vyřešit pouhou konfigurací přes UI - Konfigurace je držena v databázi, nešikovné pro dlouhodobý vývoj (ale nástroje už existují) + Bezpečnost + Škálovatelnost + Vývojářská komunita + Důraz na standardy a dokumentaci - Bez podpůrných systémů náročný na zdroje +/- Není zpětná kompatibilita (major verze)

70 W O R D P R E S S, J O O M L A! SROVNÁNÍ S NEJVĚTŠÍMI KONKURENTY Wordpress určen obecně spíš na jednoduché weby s jedním administrátorem Joomla! určena pro menší až po střední weby Drupal zvládne malé weby i velké weby, je připravený na škálování Pro menší weby je ale náročnější na zdroje Neexistuje pro něj trh hotových aplikací, takže vývoj může být dražší I když se Drupal snaží být stále více user-friendly, jeho hlavní cílovou skupinou jsou vývojáři či geekové, kterým vyhovuje flexibilita a možnost pokročilých nastaveních kdekoliv a kdykoliv Drupal není produkt, za produkty se dají považovat až distribuce, v porovnání s Wordpressem se jedná jen o polotovar

71 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L??

72 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? DRUPAL.ORG

73 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? GARMIN.DK

74 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? LEFIGARO.FR

75 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? ECONOMIST.COM

76 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? LONDON.GOV.UK

77 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? WHITEHOUSE.GOV

78 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? ENERGY.GOV

79 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? PYTHONLINE.COM

80 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? GRAMMY.COM

81 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? SHC.STANFORD.EDU

82 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L?

83 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? UBUNTU.COM

84 LITERATURA K D E S E D O Z V Ě D Ě T V Í C Pro Drupal 7 Development Drupal 7 Module Development

85 SETKÁNÍ K D E S E D O Z V Ě D Ě T V Í C Komunita Drupal.cz BRNO května 2011 Drupal hospoda PRAHA května 2011 Drupal hospoda PRAHA konec května Drupal setkání v Hubu Drupalcon London 2011,

86 D Í K Y Z A P O Z O R N O S T R O Z L O U Č E N Í A P R O S T O R N A D O T A Z Y "Come for software, stay for community" Vojtěch Atomic Ant Ltd.

D R U P A L V O J T Ě C H K U S Ý @ W O J T H A www.vojtechkusy.cz

D R U P A L V O J T Ě C H K U S Ý @ W O J T H A www.vojtechkusy.cz DRUPAL VOJTĚCH KUSÝ @WOJTHA www.vojtechkusy.cz KDO JSEM D R U P A L V Ý V O J Á Ř / E V A N G E L I Z Á T O R & P H D. S T U D E N T postgraduální studium na ČVUT FSV Katedra inženýrské informatiky Obor

Více

Drupal. Svobodný redakční systém. duben 2007 Jakub Suchý 1

Drupal. Svobodný redakční systém. duben 2007 Jakub Suchý 1 Drupal Svobodný redakční systém duben 2007 Jakub Suchý 1 Co je redakční systém? Uživatel: laik Způsob práce: používá MS Frontpage duben 2007 Jakub Suchý 2 Co je redakční systém? Uživatel: pokročilý Způsob

Více

CCK & Views DRUPAL KUNG-FU

CCK & Views DRUPAL KUNG-FU CCK & Views DRUPAL KUNG-FU Vojtěch Kusý kusy.info První česká Drupal konference 24.5.2008 Vojtěch Kusý, verze 1.5 1 Praha, 24.5.2008 Obsah přednášky Část I: CCK Část II: Views Proč CCK? (Features) Jak

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Drupal konference sobota, 24.5.2008

Drupal konference sobota, 24.5.2008 1. česká Drupal konference sobota, 24.5.2008 1 Informace 9:00 Zahájení 10:45 11:00 Přestávka 11:45 12:00 Oběd 14:30 14:45 Přestávka 16:15 17:00 Diskuse 17:00 Ukončení, odchod na neformální pokračování

Více

Jak na sekce webu v Drupalu

Jak na sekce webu v Drupalu Jak na sekce webu v Drupalu Možnosti řešení, výhody, nevýhody... otevřené otázky Eva Rázgová / Ema Sekce webu: co se tím (obvykle) myslí? Obvyklé požadavky na odlišení sekcí vzhled obsah (pochopitelně:

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Od grafického návrhu k funkčnímu webu

Od grafického návrhu k funkčnímu webu Od grafického návrhu k funkčnímu webu Petr Okurek Jan Štefl RedWeb s.r.o., www.redweb.cz Osnova Úvod Analýza grafického návrhu a identifikace funkčních prvků Analýza nalezených funkčních prvků a návrh

Více

2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement

2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement Curriculum Vitae Jméno: Michal Brenner Bydliště: Praha, Česká republika Rok narození: 1979 Vzdělání Dosažené vysokoškolské vzdělání: 2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement

Více

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Drupal API 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Témata Práce s databází Bezpečnost práce s Drupalem Forms API Jak udělat vlastní modul Hooks Lokalizace 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 2 Práce s databází Drupal poskytuje

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10 Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 Poděkování 15 Earle Castledine 15 Myles Eftos 15 Max Wheeler

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.01 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 01 Dynamický web - LAMP DUM vysvětlí žákům podstatu dynamického webu, představí základní GNU/GPL nástroje pro tvorbu

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty.

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Co je to Cloudia CMS? Cloudia CMS je nástroj pro efektivní vývoj a správu webových aplikací. Obsahuje řadu unikátních vlastností a sofistikovaných mechanismů,

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Drupal 6.6. webová správa obsahu z pohledu vývojáře

Drupal 6.6. webová správa obsahu z pohledu vývojáře Drupal 6.6 webová správa obsahu z pohledu vývojáře Představení Jmenuji se Lukáš Zapletal a pracuji ve společnosti PIKE ELECTRONIC s.r.o. zabývající se tvorbou softwaru, informačních a integračních technologií.

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

Vybraná zajímavá Lotus Notes řešení použitelná i ve vašich aplikacích. David Marko TCL DigiTrade - 29.5.2014

Vybraná zajímavá Lotus Notes řešení použitelná i ve vašich aplikacích. David Marko TCL DigiTrade - 29.5.2014 Vybraná zajímavá Lotus Notes řešení použitelná i ve vašich aplikacích David Marko TCL DigiTrade - 29.5.2014 Xpages a napojení na SQL data Přístup na SQL tabulky a nebo uložené procedury (stored procedures

Více

Red Hat Enterprise Virtualization

Red Hat Enterprise Virtualization Red Hat Enterprise Virtualization Technologie KVM Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Část 1 Virtualizace obecně Virtualizace Systém umožňující využívat jeden zdroj pro více systémů Hardware jako zdroj

Více

Kritéria pro výběr uživatelského prostředí Joomla

Kritéria pro výběr uživatelského prostředí Joomla Autorské systémy Mgr.Jiří Straka, Mgr. Jaroslav Koreš Redakční systém (RS) je vhodný pro všechny správce a majitele webů, na kterých je nutné často aktualizovat obsah. Dnes se požívají téměř ve všech webových

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

WebExpress. Web v rukou zákazníka. Modulární publikační systém. WebExpress je ideálním řešením pro. každou moderní organizaci, která

WebExpress. Web v rukou zákazníka. Modulární publikační systém. WebExpress je ideálním řešením pro. každou moderní organizaci, která WebExpress Snadná správa - Systém WebExpress umožňuje kdykoli Web v rukou zákazníka aktualizovat obsah stránek přímo z prostředí webového prohlížeče. K jeho používání postačí běžné uživatelské znalosti

Více

OFPMAFIA.EU - WORDPRESS MANUÁL

OFPMAFIA.EU - WORDPRESS MANUÁL OFPMAFIA.EU - WORDPRESS MANUÁL Co to je WordPress? WordPress je svobodný open source redakční publikační systém napsaný v PHP a MySQL. Je vyvíjen pod licencí GNU GPL a je silně podporován společnostíautomattic,

Více

Případová studie: Adresářové řešení pro webhosting pomocí ApacheDS. Lukáš Jelínek

Případová studie: Adresářové řešení pro webhosting pomocí ApacheDS. Lukáš Jelínek Případová studie: Adresářové řešení pro webhosting pomocí ApacheDS Lukáš Jelínek AIKEN Webhosting primárně pro provoz zakázkových projektů klasická platforma Linux+Apache+PHP+MySQL (LAMP) + databáze SQLite

Více

Administrační rozhraní Drupalu

Administrační rozhraní Drupalu Administrační rozhraní Drupalu Možnosti, flexibilita, uživatelská nastavení Zaměřeno přednostně na Drupal 7 Eva Rázgová, Mojžíš Stupka Výchozí administrační rozhraní, Drupal 7 Pozn.: prezentace vychází

Více

DOKUMENTACE. l.weis@seznam.cz L A TEX

DOKUMENTACE. l.weis@seznam.cz L A TEX . REDAKČNÍ SYSTÉM DOKUMENTACE AUTOR LUKÁŠ WEIS l.weis@seznam.cz UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 17. ledna 2014 L A TEX Obsah 1 Několik vět o redakčním systému WordPress 3 2 Struktura a obsah 3 3 Přihlášení do redakčního

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty ESET Server Security... 2 Webové rozhraní... 3 ESET Mail Security... 4 ESET File Security... 4 ESET Gateway Security...

Více

Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi. RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011

Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi. RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011 Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011 Partneři řešení Business Systems, a.s. www.bsys.cz MULTIMAGE, s.r.o. www.multimageweb.com

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_033.ICT.34 Tvorba webových stránek MS Visual Studio 2010 - HTML Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0744

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search Agenda SAP Business One Analytics Powered by SAP HANA (B1A) Analytic Content and Enterprise Search Přehled Dashboardy

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS je redakční systém napsaný v jazycích PHP a MySQL. Vše je navrženo tak, aby weby postavené na tomto systému mohli spravovat i nezkušení uživatelé. Největší

Více

Nabídka a popis IT řešení webového portálu Šachového svazu České republiky chess.cz

Nabídka a popis IT řešení webového portálu Šachového svazu České republiky chess.cz Nabídka a popis IT řešení webového portálu Šachového svazu České republiky chess.cz Zadavatel: Šachový svaz České republiky o. s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6-Strahov, tel.: +420 220 512 586, fax:

Více

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Databáze s tisíci uložených procedur Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Kdo jsem 1/2 Vývojem software se zabývám přes 15 let Mobilní aplikace pro obchodníky Wella PageMaker plug in pro

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.02 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 02 WAMP - prostředí pro běh dynamických stránek ve Windows DUM je pro žáky průvodcem instalací běhového prostředí

Více

D R U P A L C M S 2 0. 5. 2 0 0 8

D R U P A L C M S 2 0. 5. 2 0 0 8 D R U P A L C M S 2 0. 5. 2 0 0 8 Drupal je modulární content management system, který je dlouhodobě velmi oblíbený, a běží na něm i takové weby jako ubuntu.com. MODULÁRNÍ ARCHITEKTURA SYSTÉMOVÉ MODULY

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Zabezpečení kolejní sítě

Zabezpečení kolejní sítě Zabezpečení kolejní sítě Informační a administrační systém P@wouk Bezpečnostní hrozby, základní zabezpečení a prevence Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Seminář o bezpečnosti a anonymitě na Internetu

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Novinky v oblasti SAP Mobility. Martin Zikmund, Presale Mobility Platforms Miroslav Řehoř, Account Executive

Novinky v oblasti SAP Mobility. Martin Zikmund, Presale Mobility Platforms Miroslav Řehoř, Account Executive Novinky v oblasti SAP Mobility Martin Zikmund, Presale Mobility Platforms Miroslav Řehoř, Account Executive Agenda Novinky v oblasti mobilní platformy Jak na sdílet dokumenty na mobilní zařízení 2 Čím

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

Grafik / media webdesign návrhy nových šablon příprava obrázků FLASH animace animované bannery příprava filmových klipů příprava zvukových souborů

Grafik / media webdesign návrhy nových šablon příprava obrázků FLASH animace animované bannery příprava filmových klipů příprava zvukových souborů Aladin je robustní, modulární a otevřený publikační systém (content management system CMS) pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek, portálů, intranetů či extranetů. Nasazením moderního

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Server-side technologie pro webové aplikace

Server-side technologie pro webové aplikace Server-side technologie pro webové aplikace PIA 2011/2012 Téma 6 Copyright 2006 Přemysl Brada, Západočeská univerzita Server-side scriptování Cíl dynamické generování webového obsahu/rozhraní integrace

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Reference 1.6-1 Závisí na: Content (povoleno) Závisí na: Content (povoleno) Defines an image field type. Závisí na: Content (povoleno)

Reference 1.6-1 Závisí na: Content (povoleno) Závisí na: Content (povoleno) Defines an image field type. Závisí na: Content (povoleno) PŘÍLOHA 1 INSTALOVANÉ MODULY CMS DRUPAL CCK Taxonomy Content 1.2 CCK integration with taxonomy.module, Taxonomy, Views Allows administrators to define new content types. Vyžadováno moduly: CCK Taxonomy,

Více

Architektura aplikací v Seznam.cz

Architektura aplikací v Seznam.cz Architektura aplikací v Seznam.cz Vlastimil Pečínka www.seznam.cz najdu najdu tam, tam, co co neznám! Úvodní axiomy Email na Seznamu měl v minulosti provozní potíže a zcela jistě je bude mít i v budoucnu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com BrightStor ARCserve Backup r11.5 - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je ARCserve Backup? -Spolehlivý a jednoduchý Backup a Restore -S podporou široké škály hardwaru -S managementem

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference Warpstock Czech Republic 2005 Liberec - 16. 7. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

Telekomunikační koncová zařízení

Telekomunikační koncová zařízení Telekomunikační koncová zařízení Projekt č.: 1 Datum: 6. 11. 2013 Název: Vypracoval: Bc. Lukáš Rygol login: ryg0007 1. Úvod Vnitřní struktura systému ios ios je mobilní operační systém vyvinutý firmou

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Redakční systémy. doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. Pardubice, listopad 2012

Redakční systémy. doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. Pardubice, listopad 2012 Redakční systémy doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. Pardubice, listopad 2012 Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 375/2012 s názvem "Inovace studijního předmětu Tvorba WWW stránek".

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

Linux na serveru. seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové

Linux na serveru. seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové Linux na serveru seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové Proč Linux a open-source? finanční výhoda (zadarmo) filozofie open-source systému obrovská nabídka software

Více

obnova ZIS po bezpečnostn nostním m incidentu

obnova ZIS po bezpečnostn nostním m incidentu Efektivní zálohování a obnova ZIS po bezpečnostn nostním m incidentu Miroslav Novotný Setkání informatiků a správc vců NIS Svratka 16.6. 2011 Zálohování vs. archivace Cíl zálohování: zachovat kontinuitu

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Prototyping konfigurace linuxových serverů. horizontální škálování Deltacloud API

Prototyping konfigurace linuxových serverů. horizontální škálování Deltacloud API Prototyping konfigurace linuxových serverů horizontální škálování Deltacloud API 2 Prototyping IT infrastructury v cloudu 3 Prototyping IT infrastructury v cloudu Prototyping IT infrastructury v cloudu

Více

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva:

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva: rozsáhlé webdesign / eshop projekty Ceník a technické požadavky Společnost GlobalDAT a.s. se specializuje na rozsáhlé internetové prezentace a e- shopy, které zajišťuje náš moderní redakční systém. Naprogramujeme

Více

modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com

modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com 1 Nevýhody uzavřených navigací nemožnost modifikovat funkcionalitu co když výrobce přestane podporovat

Více

Srovnání SQL serverů. Škálovatelnost a výkon. Express Workgroup Standard Enterprise Poznámky. Počet CPU 1 2 4 bez limitu Obsahuje podporu

Srovnání SQL serverů. Škálovatelnost a výkon. Express Workgroup Standard Enterprise Poznámky. Počet CPU 1 2 4 bez limitu Obsahuje podporu Srovnání SQL serverů Škálovatelnost a výkon Počet CPU 1 2 4 bez limitu Obsahuje podporu RAM 1 GB 3 GB bez limitu bez limitu vícejádrových (multicore) procesorů 64-bit podpora Windows on Windows (WOW) WOW

Více

Přizpůsobení JSTL pro Google App Engine Datastore

Přizpůsobení JSTL pro Google App Engine Datastore Přizpůsobení JSTL pro Google App Engine Datastore Vítězslav Novák Katedra Aplikovaná informatika Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava 1 Google App Engine Google App Engine je zástupcem distribučního modelu

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Operační systém Google Android Petr Koula 2011 ČZU v Praze Souhrn Diplomová práce zahrnuje

Více