38. konference EurOpen.CZ 11. května

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "38. konference EurOpen.CZ 11. května.2011. www.vojtechkusy.cz"

Transkript

1 38. konference EurOpen.CZ 11. května.2011 DRUPAL VOJTĚCH

2 KDO JSEM D R U P A L V Ý V O J Á Ř / E V A N G E L I Z Á T O R & P H D. S T U D E N T postgraduální studium na ČVUT FSV Katedra inženýrské informatiky Obor informační systémy ve stavebnictví Software na řízení projektů; Modelování dynamických systémů 8 let na volné noze: PHP, webdesign, Drupal (5 let) Drupal.cz, Drupal.org reference: spolupráce na: od února 2011 Atomic Ant Ltd.

3 C O J E D R U P A L ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY vysoce modulární open source content management system (CMS) nebo content management framework (CMF) napsaný v PHP snadno rozšiřitelný - téměř každý aspekt Drupalu lze ovlivnit pomocí modulů nebo témat Druplicon vs Drupal logo

4 D R I E S B U Y T A E R T A N E B K D O Z A T O M Ů Ž E... původní autor: Dries Buytaert, kol. roku 2000 Drupal opensource projekt od vlastní DrupalTM trademark zakladatel - enterprise Drupal support

5 TECHNOLOGIE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SERVER PHP: o Drupal 6: PHP 5.2, min PHP o Drupal 7: PHP 5.3, min PHP Podporované databáze: o Drupal 6: MySQL 4.1+, PostgreSQL 7.1+, (Oracle modul) o Drupal 7: PHP PDO (MySQL, PostgreSQL, SQLite,...), MS SQL a MS Azure (modul) WebServer: o Apache (Linux/Windows) o Nginx (Linux/Windows) o Lighttpd (Linux/Windows) o IIS (Windows only)

6 DRUPAL-ARCHITEKTURA D R U P A L J A K O S T A V E B N I C E L E G O Contrib = moduly od přispěvatelů Jádro Vlastní modul Jádro = knihovny + základní subsytémy Obrázek z knihy Pro Drupal Development, 2nd Edition

7 DRUPAL Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U Srdce systému := o knihovny základních funkcích o povinné moduly: System, User, Node, Filter, Block System, User, Node, Filter, Field, Field SQL Storage, Text o téma vzhledu (frontend a administrační) Nepovinné: o Blog, Taxonomy, Comment, Poll o a dalších asi 20 modulů Contrib: o Asi 7000 modulů a témat vzhledu, ke stažení na drupal.org (bezplatně, GNU GPL v2)

8 DRUPAL NENÍ MVC D R U P A L N E N Í M V C A L E P A C Presentation-abstraction-control Zdroj:

9 KONCEPTY ZÁSADNÍ KONCEPTY V DRUPALU systém háků Zásadní moduly: o CCK = Fields o Views o Features o Drush o Panels o...

10 HÁKY (HOOKS) D R U P A L Z P O H L E D U V Ý V O J Á Ř E Až do Drupalu 6 bylo jádro Drupalu s jedinou výjimkou (xml parser) striktně procedurální Drupal má poměrně unikátní architekturu, která spočívá v systému háků (hooks) a jmenných konvencích (naming conventions) o komunikace jádra s moduly o komunikace modulů mezi sebou Modifikační háky (alter hooks) umožňují měni výstup jiných modulů či jádra Od Drupalu 7 změna, procedurální jádro a systém háků zůstává, ale subsystémy jsou objektové

11 D R U P A L 6 M Á 7 3 H Á K Ů... A D R U P A L 7 J E Š T Ě V Í C hook_access, hook_actions_delete, hook_action_info, hook_action_info_alter, hook_block, hook_boot, hook_comment, hook_cron, hook_db_rewrite_sql, hook_delete, hook_disable, hook_elements, hook_enable, hook_exit, hook_file_download, hook_filter, hook_filter_tips, hook_flush_caches, hook_footer, hook_form, hook_forms, hook_form_alter, hook_form_form_id_alter, hook_help, hook_hook_info, hook_init, hook_insert, hook_install, hook_link, hook_link_alter, hook_load, hook_locale, hook_mail, hook_mail_alter, hook_menu, hook_menu_alter, hook_menu_link_alter, hook_nodeapi, hook_node_access_records, hook_node_grants, hook_node_info, hook_node_operations, hook_node_type, hook_openid, hook_perm, hook_ping, hook_prepare, hook_profile_alter, hook_requirements, hook_schema, hook_schema_alter, hook_search, hook_search_preprocess, hook_system_info_alter, hook_taxonomy, hook_term_path, hook_theme, hook_theme_registry_alter, hook_translated_menu_link_alter, hook_translation_link_alter, hook_uninstall, hook_update, hook_update_index, hook_update_last_removed, hook_update_n, hook_update_projects_alter, hook_update_status_alter, hook_user, hook_user_operations, hook_validate, hook_view, hook_watchdog, hook_xmlrpc

12 Zásada: Don t hack core

13 SOUBOR.INFO R E G I S T R A Č N Í S O U B O R M O D U L U mymodule.info name = My first module description = Say hello. core = 7.x ;dependencies[] = profile ;dependencies[] = menu package = "My modules" ;php = 5.3 INI

14 SOUBOR.MODULE H L A V N Í S O U B O R M O D U L U mymodule.module <?php /** * Implementation of hook_init() */ function mymodule_init() { drupal_set_message(t('hello World')); } PHP

15 ZÁKLADNÍ KNIHOVNY Z Á K L A D N Í R O Z H R A N Í D R U P A L A P I Překlad (lokalizace) a filtrování výstupu Databázová vrstva Menu systém a routování Systém práv přístupu Form API - rozhraní pro práci s formuláři File API - rozhraní pro práci se soubory Field API - rozhraní pro práci s datovými poli Entity - obecná implementace Drupal objektů, API pro vytváření dalších entit API pro přístup k Drupal objektům: Node, Taxonomy, Comment, User Šablonovací vrstva - hook_theme(), theme()

16 D R U P A L T E R M I N O L O G I E Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U Entity o Drupal 6 - uživatel, taxonomie, uzel, komentář jednotlivé nesouvisející objekty o Drupal 7 entity všechny tyto objekty jsou entity některé jsou tzv. "fieldable" - je možné je rozšířit pomocí Field API (dříve modul CCK)

17 D R U P A L T E R M I N O L O G I E Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U Uzel (node - entita) o část obsahu, obvykle má nadpis a nějaký obsah o příklady: Story, Page, Forum topic, Product Taxonomie (taxonomy - entita) o Drupal systém pro kategorizaci obsahu o obsahuje termíny (terms) organizované ve slovnících (vocabularies) Háky/háčky (hooks) o Systém háků umožňuje Drupalu komunikovat s moduly a také umožňuje komunikovat modulům sobě navzájem

18 D R U P A L T E R M I N O L O G I E Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U Modul o Je obecně jednotka která rozšiřuje Drupal o nějaké funkce, nebo upravuje chování Drupalu Téma (Theme) o Mění "look & feel" Drupalu Instalační profil o Instalační skript, který umožňuje Drupal přednastavit Distribuce o Instalační balení Drupalu = jádro + moduly + profil

19 D R U P A L T E R M I N O L O G I E Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U Field - pole - (Fields API) o jednoduchý datový typ, který je možné navěsit na entity Field instances - instance polí o sdílená pole mezi entitami Bundle - balík o instance entity skupina polí o typ obsahu (uzlu), slovníky,...

20 M O D U L C C K - F i e l d s A P I Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U CCK (Fields UI) poskytuje UI pro vytváření typů obsahu stará se o ukládání a nahrávání dat z databáze o automaticky vytváří DB tabulky s příslušnými sloupečky (single vs. multiple) o kromě toho ukládá podrobné nastavení všech definic políček do vlastní tabulky (metadata) dále poskytuje o formulářové prvky (widget) a jejich validaci, o zobrazení dat je možné několika způsoby pomocí formátovačů (formatters)

21 C C K P O L E = F I E L D Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U

22 M O D U L C C K - F i e l d s A P I Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U DEMONSTRACE

23 M O D U L C C K / F I E L D S A P I CONTENT CONSTRUCTION KIT

24 M O D U L C C K Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U

25 M O D U L C C K Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U

26 M O D U L C C K Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U

27 M O D U L C C K Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U

28 M O D U L V I E W S TVORBA POHLEDŮ NA DATA nástroj na generování pohledů na data vizuální editor pro vytváření dotazů filtrování, třídění dat široké možnosti formátování o nativní formatování - např. zobrazit celý uzel o nebo vlastní - např. zobrazit jako tabulku vytváření hlavního obsahu nebo bloků, RSS zdrojů, CSV, XML apod od verze 6.x-3.0 a 7.x-3.0 umožňuje práci i s externími daty (YQL, Google API, Wolfram Search...)

29 M O D U L V I E W S TVORBA POHLEDŮ NA DATA

30 M O D U L V I E W S TVORBA POHLEDŮ NA DATA

31 M O D U L V I E W S Z Á K L A D N Í A R C H I T E K T U R A D R U P A L U DEMONSTRACE

32 M O D U L V I E W S TVORBA POHLEDŮ NA DATA

33 M O D U L V I E W S TVORBA POHLEDŮ NA DATA

34 M O D U L V I E W S TVORBA POHLEDŮ NA DATA

35 A CO OBRÁZKY? TVORBA POHLEDŮ NA DATA V Drupal 7 použijeme vestavěné Image Styles V Drupal 6 doinstalujeme ImageCache a ImageApi

36 M O D U L V I E W S TVORBA POHLEDŮ NA DATA

37 PROČ ENTITY? E N T I T Y - N O V Ý K O N C E P T Použití Node API pro řešení některých problémů sice urychlilo práci, na druhou stranu to ale někdy znamenalo řešit spoustu jiných problémů: o co když nechci, aby se můj typ uzlu indexoval o proč musí mít každý typ uzlu titulek a URL? o... Node API bylo skutečně dobré pro řešení klasických typů obsahu jako je Stránka, Článek, Produkt v ostatních případech použití Node API občas připomínalo drbání se pravou rukou za levým uchem

38 PROČ ENTITY? E N T I T Y - N O V Ý K O N C E P T Vznikla tak silná potřeba abstrahovat od konceptu uzlů Entita je OBJEKT se kterým Drupal, umí velmi dobře pracovat Entitou může být cokoliv: o Uzel (Node) o Uživatel (User) o Komentář (Comment) o Uživatel (User) o Blok (Block) o Položka menu... Entity API o Wolfgang Ziegler (fago)

39 PANELS K D Y Ž P E V N É R E G I O N Y N E S T A Č Í Vytváření flexibilních dynamických šablon a layoutů stránek bez nutnosti kódovat extra šablony Definování libovolných regionů Možné měnit i "za provozu", převádění obsahu mezi regiony Podobná filozofie jako modul Views mají i stejného autora

40 PANELS K D Y Ž P E V N É R E G I O N Y N E S T A Č Í

41 PANELS K D Y Ž P E V N É R E G I O N Y N E S T A Č Í

42 PANELS K D Y Ž P E V N É R E G I O N Y N E S T A Č Í

43 PANELS K D Y Ž P E V N É R E G I O N Y N E S T A Č Í

44 A N A T O M I E D R U P A L W E B U S T R U K T U R A S T R Á N K Y P Ř I P O U Ž I T Í O B V Y K L Ý C H M O D U L Ů

45 A N A T O M I E D R U P A L W E B U S T R U K T U R A S T R Á N K Y P Ř I P O U Ž I T Í O B V Y K L Ý C H M O D U L Ů

46 ŠABLONOVÁNÍ THEMING A JEDNODUCHÁ ÚPRAVA ŠABLON Oddělení logiky od prezentace Každý prvek má nějaký presenter, tzn. nějakou výchozí šablonu, presentery jsou na sobě navrstvené V tématu můžeme tyto výchozí presentery přetěžovat tak, že vytvoříme svoje vlastní Šablona v tématu má přednost před výchozí šablonou v modulu Jakýkoliv výstup modulu by mělo jít přepsat, pokud to nejde, jedná se o chybu Výstup by měl být bezpečnostně ošetřen, ale nelze na vývojáře spoléhat, obzvláště u contrib modulů.info soubor + css = minimální šablona atomicant.co.uk atomicant.cz

47 ÚVOD DO ŠABLONOVÁNÍ THEMING A JEDNODUCHÁ ÚPRAVA ŠABLON Anatomie tématu vzhledu o.info soubor vyžadováno o.tpl.php soubory - přetížené šablony o template.php - přetížené theme funkce a pomocné funkce o styly - css o skripty - js,... o obrázky o atd... atomicant.co.uk atomicant.cz

48 ÚVOD DO ŠABLONOVÁNÍ THEMING A JEDNODUCHÁ ÚPRAVA ŠABLON atomicant.co.uk atomicant.cz

49 ÚVOD DO ŠABLONOVÁNÍ THEMING A JEDNODUCHÁ ÚPRAVA ŠABLON atomicant.co.uk atomicant.cz

50 ÚVOD DO ŠABLONOVÁNÍ THEMING A JEDNODUCHÁ ÚPRAVA ŠABLON atomicant.co.uk atomicant.cz

51 MULTISITE One Drupal to rule them all!

52 INSTALAČNÍ PROFILY DISTRIBUCE A INSTALAČNÍ PROFILY Instalační profil o Instalační skript, který umožňuje Drupal přednastavit Instalační profily na Drupal.org o atomicant.co.uk atomicant.cz

53 INSTALAČNÍ PROFILY DISTRIBUCE A INSTALAČNÍ PROFILY Distribuce o Instalační "balíček" Drupalu = jádro + moduly + profil atomicant.co.uk atomicant.cz

54 DISTRIBUCE DISTRIBUCE A INSTALAČNÍ PROFILY OpenAtrium - groupware distribuce určená pro intranety (původně vyvinuto jako intranet pro mezinárodní pracovní skupiny Světové banky) OpenPublish - distribuce určená pro publikační portály OpenPublic - - distribuce určená pro státní organizace Pressflow - - distribuce/fork Drupalu uzpůsobená pro vyšší výkon Tattler (app) - - agregační nástroj pro monitorování zadaných témat v libovolných veřejných zdrojích a sociálních sítích Acquia Drupal Drupal Commons - distribuce společnosti Acquia určená pro webu a trychlé o m i c a n t. cvybudování o. u k a t o m i c a n t. ckomunitního/sociálního z

55 RDF NATIVNÍ PODPORA RDF Resource Description Framework (RDF) česky systém popisu zdrojů RDF je jednou z hlavních komponent sémantického webu triplet / triple / trojice: podmět-vlastnost-předmět "Obloha má modrou barvu": o Obloha o má barvu o modrou I have a dream for the Web [in which computers] become capable of analyzing all the data on the Web... Tim Berners-Lee, 1999

56 RDF NATIVNÍ PODPORA RDF

57 RDF NATIVNÍ PODPORA RDF RYCHLÁ DEMONSTRACE

58 VÝKON VÝKON V DRUPALU Pokud nenačítá data z cache je Drupal obecně relativně pomalý a náročný na zdroje Operační paměť, databáze i procesor (zejména kvůli renderování) Je to daň za architekturu Naštěstí ta samá architektura umožňuje data centrálně cachovat a nebo rozkládat zátěž na více strojů Memcache, Varnish, Squid, CDN, NoSQL DB pro některé tabulky Modul Boost alias poorman s Varnish Optimalizace frontendu: agregace CSS a JSS, image sprites Weby pro anonymní uživatele zcela bez problémů

59 D E V E L N Á S T R O J E Z Á K L A D N Í N Á S T R O J E P R O V Ý V O J V D R U P A L U Devel - základní toolkit pro vývojáře Drush Drupal Shell - Drupal v příkazové řádce Coder - kontrola standardů a upgrade modulů Backup and Migrate - zálohování databáze SimpleTest - testovací framework (D7+ v jádru) Translation template extractor - extrakce překladů:

60 D R U P A L A P I VYVÍJÍME PRO DRUPAL ukázky programování pro Drupal (jestli zbude čas)

61 KOMUNITA KOLIK? 5. ledna 2011 Drupal 7 Release party akcí - 96 zemí

62 KOMUNITA KDE? 5. ledna 2011 Drupal 7 Release party akcí - 96 zemí

63 KOMUNITA JÁDRO Jádro Drupalu 7 obsahuje patche od 954 lidí 5 Čechů

64 DRUPAL 8 D r u p a l w e b j a k o s o u č á s t g i g a n t i c k é h o g r a f u The RAM is new disk and the disk is new tape CRUD => CRA (P) UUID v jádře Pluggable core Orientace na mobilní zařízení Orientace na webservices

65 VIZE DRUPAL JAKO JEDNOTÍCÍ PRVEK

66 VIZE DRUPAL JAKO JEDNOTÍCÍ PRVEK

67 VIZE DRUPAL JAKO JEDNOTÍCÍ PRVEK

68 VIZE DRUPAL JAKO JEDNOTÍCÍ PRVEK

69 D R U P A L - V L A S T N O S T I K L Í Č O V É V L A S T N O S T I D R U P A L U Rozšiřitelnost 7500 modulů a témat na drupal.org Málo kvalitních témat (obtížné, musí být univerzální) Až % práce i u velkých webů lze vyřešit pouhou konfigurací přes UI - Konfigurace je držena v databázi, nešikovné pro dlouhodobý vývoj (ale nástroje už existují) + Bezpečnost + Škálovatelnost + Vývojářská komunita + Důraz na standardy a dokumentaci - Bez podpůrných systémů náročný na zdroje +/- Není zpětná kompatibilita (major verze)

70 W O R D P R E S S, J O O M L A! SROVNÁNÍ S NEJVĚTŠÍMI KONKURENTY Wordpress určen obecně spíš na jednoduché weby s jedním administrátorem Joomla! určena pro menší až po střední weby Drupal zvládne malé weby i velké weby, je připravený na škálování Pro menší weby je ale náročnější na zdroje Neexistuje pro něj trh hotových aplikací, takže vývoj může být dražší I když se Drupal snaží být stále více user-friendly, jeho hlavní cílovou skupinou jsou vývojáři či geekové, kterým vyhovuje flexibilita a možnost pokročilých nastaveních kdekoliv a kdykoliv Drupal není produkt, za produkty se dají považovat až distribuce, v porovnání s Wordpressem se jedná jen o polotovar

71 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L??

72 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? DRUPAL.ORG

73 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? GARMIN.DK

74 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? LEFIGARO.FR

75 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? ECONOMIST.COM

76 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? LONDON.GOV.UK

77 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? WHITEHOUSE.GOV

78 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? ENERGY.GOV

79 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? PYTHONLINE.COM

80 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? GRAMMY.COM

81 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? SHC.STANFORD.EDU

82 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L?

83 K D O P O U Ž Í V Á D R U P A L? UBUNTU.COM

84 LITERATURA K D E S E D O Z V Ě D Ě T V Í C Pro Drupal 7 Development Drupal 7 Module Development

85 SETKÁNÍ K D E S E D O Z V Ě D Ě T V Í C Komunita Drupal.cz BRNO května 2011 Drupal hospoda PRAHA května 2011 Drupal hospoda PRAHA konec května Drupal setkání v Hubu Drupalcon London 2011,

86 D Í K Y Z A P O Z O R N O S T R O Z L O U Č E N Í A P R O S T O R N A D O T A Z Y "Come for software, stay for community" Vojtěch Atomic Ant Ltd.

Drupal 6.6. webová správa obsahu z pohledu vývojáře

Drupal 6.6. webová správa obsahu z pohledu vývojáře Drupal 6.6 webová správa obsahu z pohledu vývojáře Představení Jmenuji se Lukáš Zapletal a pracuji ve společnosti PIKE ELECTRONIC s.r.o. zabývající se tvorbou softwaru, informačních a integračních technologií.

Více

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Ivo Drgáč Brno, podzim 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

Redakční systémy. doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. Pardubice, listopad 2012

Redakční systémy. doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. Pardubice, listopad 2012 Redakční systémy doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. Pardubice, listopad 2012 Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 375/2012 s názvem "Inovace studijního předmětu Tvorba WWW stránek".

Více

Oracle Application Express

Oracle Application Express Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Oracle Application Express Nástroj pro menší podnikové aplikace Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Roubal

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS Creating web applications using Open source CMS Bakalářská práce Lukáš Dubina Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita v Českých

Více

Návrh a implementace produktového webu hry Space Traffic

Návrh a implementace produktového webu hry Space Traffic Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Návrh a implementace produktového webu hry Space Traffic Plzeň, 2014 Barbora Hourová Prohlášení

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Oficiální zadání práce

Oficiální zadání práce Oficiální zadání práce Seznamte se s existujícími redakčními systémy využívanými pro firemní prezentace. Proveďte jejich srovnání a zaměřte se na výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Navrhněte a v programovacím

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Nabídka a popis IT řešení webového portálu Šachového svazu České republiky chess.cz

Nabídka a popis IT řešení webového portálu Šachového svazu České republiky chess.cz Nabídka a popis IT řešení webového portálu Šachového svazu České republiky chess.cz Zadavatel: Šachový svaz České republiky o. s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6-Strahov, tel.: +420 220 512 586, fax:

Více

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

UNICORN COLLEGE. Výstavba datového skladu s použitím open source technologií

UNICORN COLLEGE. Výstavba datového skladu s použitím open source technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Výstavba datového skladu s použitím open source technologií Autor: Alexandr Sevrjukov Vedoucí práce: Ing. Miroslav Ždárský 2013, Praha

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH APLIKACÍ POMOCÍ RICH INTERNET APPLICATION ADOBE AIR

TVORBA INTERNETOVÝCH APLIKACÍ POMOCÍ RICH INTERNET APPLICATION ADOBE AIR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

Návrh a implementace informačního systému ve webovém frameworku Django

Návrh a implementace informačního systému ve webovém frameworku Django Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh a implementace informačního systému ve webovém frameworku Django Vyhledávání digitálních zdrojů

Více

Bakalářská práce Cloudová platforma Cordys, vývoj cloudové aplikace.

Bakalářská práce Cloudová platforma Cordys, vývoj cloudové aplikace. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Cloudová platforma Cordys, vývoj cloudové aplikace. Plzeň, 2013 Jan Bubela Prohlášení Prohlašuji,

Více

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek Datum: 11/2010 Abstrakt Práce se zabývá využitím CASE (Computer Aided System Engineering) nástrojů ve

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Systém pro online testování s podporou mobilních zařízení Plzeň 2012 Kamil Praum Západočeská

Více

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Klient pro správu databází MySQL Zbyněk Munzar Vedoucí práce: Ing. Michal Valenta, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY NÁVRH A REALIZACE ŠABLON V REDAKČNÍM SYSTÉMU JOOMLA! BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michael Vaník Informatika se zaměřením na

Více

Vývoj aplikací v Cloud Computingu

Vývoj aplikací v Cloud Computingu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Vývoj aplikací v Cloud Computingu Diplomová práce Autor: Bc. Michal Kruml Informační technologie a management

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Roman Gažák Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce 2013 Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce

Více

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Vývoj e- shopu na redakčním

Více

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více

Kritéria pro výběr uživatelského prostředí Joomla

Kritéria pro výběr uživatelského prostředí Joomla Autorské systémy Mgr.Jiří Straka, Mgr. Jaroslav Koreš Redakční systém (RS) je vhodný pro všechny správce a majitele webů, na kterých je nutné často aktualizovat obsah. Dnes se požívají téměř ve všech webových

Více

Framework pro návrh responzivního uživatelského rozhraní nové generace

Framework pro návrh responzivního uživatelského rozhraní nové generace České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Framework pro návrh responzivního uživatelského rozhraní nové generace Bc. Lukáš Rychtecký Vedoucí práce:

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více