Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně"

Transkript

1 Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management Způsob ukončení * zkouška Počet kreditů 15 Forma výuky Prezenční studium přednášek týdně 6 hod. cvičení týdně 6 hod. Kombinované studium jedno soustředění hod. Doporučený typ studia Bakalářský ročník 3 semestr 1 Magisterský ročník semestr Magisterský navazující ročník semestr Doktorský ročník semestr Personální zabezpečení (vyplňte ve formátu Příjmení Jméno, bez titulů) Garant podíl na výuce % 1. vyučující Jelínek Jiří podíl na výuce 40 % vyučující Pokorný Pavel podíl na výuce 20 % vyučující Přibil Jiří podíl na výuce 20 % 4. vyučující Přibyl Vladimír podíl na výuce 20 % 5. vyučující podíl na výuce % Výchozí předměty (pouze předměty ECTS, tedy s identem 6*****) 1. předmět (ident) 6MI306 podíl zastoupení 20 % předmět (ident) 6MI310 podíl zastoupení 20 % předmět (ident) 6MI407 podíl zastoupení 20 % 4. předmět (ident) 6MI309 podíl zastoupení % 5. předmět (ident) podíl zastoupení % * Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.

2 Zastoupení domén CEMS 1. doména CBK8 Management of Information Systems podíl zastoupení 80 % doména podíl zastoupení % doména podíl zastoupení % 4. doména podíl zastoupení % 5. doména podíl zastoupení % Prerekvizity (předchozí odstudované moduly, případně jejich studijní průměr) 1. základy informatiky, povinný modul Zaměření modulu World Wide Web jako moderní nástroj pro prezentaci, jeho technologické základy, tvorba prezentací, jejich publikace. Algoritmy a datové struktury využitelné při práci manažera, zejména v oblasti řešení problémů a rozhodování. UML diagramy. E-government, teoretická stránka i používané technologie, možnosti a příklady praktického využití. Informační systémy veřejné správy. 4. Geografické informační systémy a jejich uplatnění v práci manažera. 5. Rozšíření znalostí z oblasti databázových technologií, zejména řešení klient-server, návrh DB aplikací a řešení, jazyk SQL, související technologie a možnosti integrace. 6. Data-mining a vybrané metody dolování dat 7. Úvod do oblasti správy podnikových IS/ICT Výstupy modulu (learning outcomes) Po úspěšném absolvování budou studenti schopni 1. Chápat podstatu funkce systému WWW, znát jeho technologické zázemí a navrhovat webové prezentace pro zadaný účel s respektování obecných zásad. Využít k řešení problémů a úloh metody algoritmizace, chápat význam a smysl vhodné volby datových struktur pro práci s daty, využívat k popisu problému či jeho řešení standardizovaný grafický jazyk UML. Orientovat se v oblasti e-governmentu a informačních systémů využívaných ve veřejné správě. 4. Vyhledávat geografické informační zdroje a používat GIS pro podporu manažerských rozhodovacích procesů. 5. Navrhovat databázové struktury, využívat DB systémy klient-server, s pomocí jazyka SQL vyhledávat

3 data v těchto systémech. 6. Aplikovat vybrané metody dolování dat a informací z různých zdrojů na problémy související s hlavním zaměřením jejich studia. 7. Orientovat se v oblasti správy a řízení podnikových IS/ICT

4 Obsah modulu (podrobný rozpis témat) 1. principy a standardy internetu a www, současný stav a budoucí vývoj, základy jazyka HTML a CSS, dynamické HTML, technické prostředky pro provoz a návrh www skripty na straně klienta, serverové skripty, další nástroje (wiki, rss, blog, vrml, webm, svg, flash), bezpečnost webu, zásady návrhu webových prezentací, design, přístupnost, optimalizace, www metriky, právní stránka nasazení www základní charakteristiky algoritmu, základní nástroje pro vyjádření algoritmu - diagramy, UML, programovací jazyky, data a datové struktury 4. algoritmizace úloh, základní algoritnické konstrukce, procedury a funkce, algoritmy a úlohy v managementu 5. teoretická východiska e-governmentu, oblasti možného vhodného nasazení e-governmentu, úrovně a typy institucí, v nichž jsou systémy e-governmentu využívány, přínosy a důvody zavádění e-governmentu, 6. technická stránka zajištění systémů e-governmentu - komunikační kanály a rozhraní, používaný software a hardware, výhody a nevýhody centralizovaných a decentralizovaných systémů e-governmentu, organizační stránka zajištění chodu systémů e-governmentu, zabezpečení systémů e-governmentu 7. typy databází a jejich použití, relační databáze a jejich realizace, návrh databázových struktur a řešení - zásady, využití UML, E-R diagramy, případové studie, 8. SQL, řešení klient-server - MySQL, ukázky, integrace do MS Office, další databázové technologie - ODBC, XML databáze, objektové databáze 9. geografické informační systémy -pořizovatelé a uživatelé GIS, GIS software, geografické informace na internetu 10. informační systémy veřejné správy - základní registry veřejné sféry, další úřady, databáze, systémy měst a obcí, bezpečnost a ochrana dat 11. data-mining, vybrané metody dolování dat, 1 dolování informací z databází, dolování informací z textu, dolování informací z webu 13 správa a řízení podnikových IS/ICT - základní pojmy a postupy, systémová integrace, ERP systémy

5 Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže) Prezenční forma Kombinovaná forma 1. Účast na přednáškách 78 hod. 12 hod. Příprava na přednášky 13 hod. 79 hod. Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech 78 hod. 12 hod. 4. Příprava na cvičení/semináře/tutoriály 13 hod. 79 hod. 5. Příprava semestrální práce 52 hod. 52 hod. 6. Příprava prezentace hod. hod. 7. Příprava na průběžný test (testy) 26 hod. 26 hod. 8. Příprava na závěrečný test 130 hod. 130 hod. 9. Příprava na závěrečnou ústní zkoušku hod. hod. 10. Jiný požadavek ( ) hod. hod. Celkem 390 hod. 390 hod. Požadavky na ukončení (váha hodnocení) Prezenční forma Kombinovaná forma 1. Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích 10 % 10 % Vypracování semestrální práce 40 % 40 % Prezentace % % 4. Absolvování průběžného testu (testů) 20 % 20 % 5. Absolvování závěrečného testu 30 % 30 % 6. Absolvování závěrečné ústní zkoušky % % 7. Jiný požadavek ( ) % % Celkem % % Zvláštní podmínky a podrobnosti Podíl využití ICT 80 % Podíl náplně s environmentální problematikou %

6 Literatura Typ základní ISBN ŠTĚDROŇ, B. Úvod do egovernmentu v České republice : právní a technický průvodce Typ základní ISBN Velká kniha webdesignu Weinman, L Typ doporučená ISBN ISBN Keogh, J. E. Datové struktury bez předchozích znalostí Typ základní ISBN ISBN D Information modeling and relational databases : from conceptual analysis to logical design HALPIN, T. A Typ základní ISBN ISBN Berka, P. Dobývání znalostí z databází Stav v knihovně FM 2 ks Optimální cílový stav 3 ks Typ doporučená ISBN ISBN Rud, O. P. Data mining : praktický průvodce dolováním dat pro efektivní prodej, cílený marketing a podporu zákazníků (CRM) Typ základní ISBN Machalová, J. Geografické informační technologie pro manažery Stav v knihovně FM 3 ks Optimální cílový stav 3 ks Typ základní ISBN Pokorný, P. Informační systémy veřejné sféry pro manažery Stav v knihovně FM 3 ks Optimální cílový stav 3 ks

7 Literatura (pokračování) Typ základní ISBN ISBN Použitelnost domovských stránek Nielsen, J. Typ doporučená ISBN Internetové zdroje podle aktuálního stavu znalostí a potřeby Stav v knihovně FM -0 ks Optimální cílový stav -0 ks Typ základní ISBN Principy a modely řízení podnikové informatiky Voříšek, J. Typ ISBN Stav v knihovně FM ks Optimální cílový stav ks Typ ISBN Stav v knihovně FM ks Optimální cílový stav ks Typ ISBN Stav v knihovně FM ks Optimální cílový stav ks Typ ISBN Stav v knihovně FM ks Optimální cílový stav ks

8 Další požadavky (software, jiné učební pomůcky) Zdroj modulu (vlastní idea, vyučované v zahraničí, ) 1. Stávající předměty vyučované na KMI FM VŠE. Jakékoliv další poznámky 1. Modul vznikl propojením několika stávajících předmětů (což způsobuje jeho částečnou heterogenitu) a jeho hlavním cílem je profilace a rozšíření znalostí studentů cíleně zaměřené do vybraných oblastí IS/ICT úzce souvisejících s hlavním zaměřením studia (Management). Seznam vyučujících tohoto předmětu není ještě definitivně ustálen a mohou v něm nastat drobné změny. Vyjasněna není ani pozice celkového garanta, která však u takto koncipovaného modulu není zcela klíčová

zkouška přednášek týdně cvičení týdně

zkouška přednášek týdně cvičení týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu Jazyk výuky Způsob ukončení * v jazyce výuky česky anglicky Počet kreditů 15 Forma výuky Prezenční studium přednášek týdně cvičení týdně profilující

Více

Finance a základy bankovnictví Finance and principles of banking zkouška. přednášek týdně cvičení týdně

Finance a základy bankovnictví Finance and principles of banking zkouška. přednášek týdně cvičení týdně Identifikační karta modulu Kód modulu modulu Jazyk výuky Způsob ukončení * v jazyce výuky česky anglicky Počet kreditů 5 Forma výuky Prezenční studium přednášek týdně cvičení týdně povinný čeština Finance

Více

Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)

Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Analýza a návrh informačních systémů Kód studijního předmětu NIS Název předmětu anglicky Information Systems Analysis and Design Typ předmětu

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

SYLABUS PODNIKÁNÍ NA INTERNETU MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST. Hronová Pavlína

SYLABUS PODNIKÁNÍ NA INTERNETU MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST. Hronová Pavlína SYLABUS MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Hronová Pavlína Ostrava 2011 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Modul IT v podniku, dílčí část Podnikání na internetu Ing. Hronová

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy akreditovaného v rámci studijního programu Aplikovaná informatika

Více

Žádost o změnu akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy

Žádost o změnu akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o změnu akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy akreditovaného v rámci studijního programu Aplikovaná informatika

Více

4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky

4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky 4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky Do skupiny Podniková informatika byly zařazeny následující předměty: Poř.č. Předmět Název Sem. Kredit Záp. Zk. Garant Stupeň im ai 1 AITE Aplikované informační

Více

Tvorba internetových prezentací a portálů

Tvorba internetových prezentací a portálů Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. Číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 GYMNÁZIUM PACOV Tvorba internetových prezentací a portálů Osnova výuky Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Projekt

Více

Obsah. Ekonomická sekce... 1. Jazyková sekce... 16. Technická sekce... 21. Strojírenství... 32. Dopravní technologie a spoje... 37

Obsah. Ekonomická sekce... 1. Jazyková sekce... 16. Technická sekce... 21. Strojírenství... 32. Dopravní technologie a spoje... 37 Obsah Ekonomická sekce... 1 Jazyková sekce... 16 Technická sekce... 21 Strojírenství... 32 Dopravní technologie a spoje... 37 Ekonomická sekce Jméno příjmení: Bc. Jakub Hořický Pozice v projektu: garant

Více

Závěrečné shrnutí projektu

Závěrečné shrnutí projektu Závěrečné shrnutí projektu Číslo opatření 3.3.2 Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0295 Název projektu Modernizace studijních příleţitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU Opava Příjemce Slezská

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava PRŮVODCE STUDIEM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V KOMBINOVANÉ FORMĚ

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava PRŮVODCE STUDIEM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V KOMBINOVANÉ FORMĚ PRŮVODCE STUDIEM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V KOMBINOVANÉ FORMĚ Obor: MOBILNÍ TECHNOLOGIE AR 14/15_LS Datum: 5. 2. 2015 Autor: Zdeňka Chmelíková Kontakt: zdenka.chmelikova@vsb.cz 1 OBSAH STUDIJNÍ

Více

Tvorba koncepce projektu

Tvorba koncepce projektu Tvorba koncepce projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Manažer

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Prof. Ing. Imrich Rukovanský,

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28. Vydavatel: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní 517/10 370 01 České Budějovice www.vstecb.cz IČ: 75081431 DIČ: CZ75081431 Kontaktní osoba Bc. Lenka Kácová telefon: +420 387

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Programování (PRO) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 258 (8 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRŮVODCE STUDIEM

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRŮVODCE STUDIEM Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRŮVODCE STUDIEM 5. semestr Bc. studia v kombinované formě studijního programu (zimní semestr) Informační a komunikační

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více