CSS. filtry, hacky a pokročilé postupy. Andy Budd ve spolupráci s Cameronem Mollem a Simonem Collisonem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CSS. filtry, hacky a pokročilé postupy. Andy Budd ve spolupráci s Cameronem Mollem a Simonem Collisonem"

Transkript

1 CSS filtry, hacky a pokročilé postupy Andy Budd ve spolupráci s Cameronem Mollem a Simonem Collisonem

2 CSS Mastery: Advanced Web Standards Solutions Andy Budd, Cameron Moll, Simon Collison Original English language edition published Apress L.P., 2560 Ninth Street, Suite 219, Berkeley, CA USA. Copyright 2005 by Apress L.P. Czech language edition copyright 2007 by ZONER software, s.r.o. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Apress L.P. Originální anglické vydání vydal Apress L.P., 2560 Ninth Street, Suite 219, Berkeley, CA USA. Copyright 2005 Apress L.P. České vydání vydal ZONER software, s.r.o., copyright Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez výslovného svolení Apress L.P. CSS filtry, hacky a pokročilé postupy Autoři: Andy Budd, Cameron Moll, Simon Collison Copyright ZONER software, s.r.o. Vydání první v roce Všechna práva vyhrazena. Zoner Press Katalogové číslo: ZR616 ZONER software, s.r.o. Nové sady 18, Brno Překlad: Jan Gregor Odpovědný redaktor: Miroslav Kučera Šéfredaktor: Ing. Pavel Kristián DTP: Miroslav Kučera Cover foto: Jiří Heller, HELLER.CZ s.r.o, Informace, které jsou v této knize zveřejněny, mohou byt chráněny jako patent. Jména produktů byla uvedena bez záruky jejich volného použití. Při tvorbě textů a vyobrazení bylo sice postupováno s maximální péčí, ale přesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Vydavatelé a autoři nepřebírají právní odpovědnost ani žádnou jinou záruku za použití chybných údajů a z toho vyplývajících důsledků. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani distribuována žádným způsobem ani prostředkem, ani reprodukována v databázi či na jiném záznamovém prostředku či v jiném systému bez výslovného svolení vydavatele, s výjimkou zveřejnění krátkých částí textu pro potřeby recenzí. Veškeré dotazy týkající se distribuce směřujte na: Zoner Press ZONER software, s.r.o. Nové sady 18, Brno tel.: , fax: ISBN

3 Stručný obsah 3 Kapitola 1 Položení základů 17 Kapitola 2 Shrnutí vizuálního formátovacího modelu 43 Kapitola 3 Obrázky na pozadí a nahrazování obrázků 61 Kapitola 4 Stylování odkazů 87 Kapitola 5 Stylování seznamů a vytváření navigačních lišt 103 Kapitola 6 Stylování formulářů a datových tabulek 129 Kapitola 7 Layout 151 Kapitola 8 Hacky a filtry 173 Kapitola 9 Chyby a jejich opravy 187 Případová studie 1 Více než čmáranice 205 Případová studie 2 Web Tuscany luxury resorts 235

4 Mé nádherné přítelkyni Melanie, za všechnu její lásku a podporu za posledních 9 měsíců. Andy Budd Mámě, tátovi, Emmě, společnosti Agenzia, děkuji za vaši podporu. Simon Collinson

5 5 Podrobný obsah Předmluva 11 O autorech 12 Úvod 14 Komu je tato kniha určena? 15 Jak je tato kniha uspořádána? 15 Obecné zásady použité v této knize 16 Zdrojové soubory 16 Kapitola 1 Položení základů 17 Strukturování kódu 18 Používejte účelné značkování 18 Typy dokumentů, přepínač DOCTYPE a režimy prohlížečů 24 Aby vaše styly udeřily do správného místa 27 Běžné selektory 27 Univerzální selektory 29 Pokročilé selektory 29 Kaskáda a specifičnost 32 Dědičnost 35 Plánování, organizace a údržba stylových předpisů 36 Použití stylů v dokumentu 36 Komentování kódu 37 Průvodce styly 40 Uspořádání stylových předpisů pro snadnější údržbu 41 Shrnutí 42 Kapitola 2 Shrnutí vizuálního formátovacího modelu 43 Základní informace o modelu boxu 43 Model boxu v IE pro Windows 45 Slučování okrajů 46 Základní informace o pozicování 48 Vizuální formátovací model 49 Relativní pozicování 50 Absolutní pozicování 50 Plovoucí boxy 53 Shrnutí 59

6 6 Kapitola 3 Obrázky na pozadí a nahrazování obrázků 61 Základy pro obrázky na pozadí 61 Boxy se zaoblenými rohy 64 Box s pevnou šířkou a zaoblenými rohy 64 Box s proměnlivou šířkou a zaoblenými rohy 67 Barva pro zaoblené rohy pomocí CSS 69 Vržený stín 71 Jednoduché stínování pomocí CSS 72 Vržený stín á la Clagnut 75 Rozostřený stín, varianta 1 75 Rozostřený stín, varianta 2 79 Nahrazování obrázků 81 Fahrnerova metoda (FIR) 82 Metoda Phark 82 Gilderova/Levinova metoda 83 Inmanova metoda nahrazení flashem a rozšiřitelná Inmanova metoda nahrazení Shrnutí 85 Kapitola 4 Stylování odkazů 87 Jednoduché stylování odkazu 87 Legrace s podtržením 89 Efektní podtržení odkazů 89 Zvýraznění různých typů odkazů 90 Zvýraznění odkazů s dokumenty ke stažení 93 Vytváření tlačítek a rolloverů 94 Jednoduché rollovery 95 Rollovery s obrázky 95 Rollovery ve stylu Pixyho 96 Styly pro navštívené odkazy 97 Bublinová nápověda pomocí CSS 99 Shrnutí 101 Kapitola 5 Stylování seznamů a vytváření navigačních lišt 103 Základní stylování seznamů 103 Vytváření vertikální navigační lišty 105 Zvýraznění aktuální stránky v navigační liště 107 Vytváření vodorovné navigační lišty 109

7 7 Zjednodušená záložková navigace pomocí metody "posuvných dveří" 111 Obrazové mapy pomocí CSS 114 Obrazové mapy ve stylu flickr.com 117 Vzdálené rollovery 122 Krátké zastavení u definičních seznamů 126 Shrnutí 127 Kapitola 6 Stylování formulářů a datových tabulek 129 Návrh datové tabulky 129 Prvky tabulky 131 Struktura datové tabulky 133 Základní styl tabulky 134 Přidání vizuálního stylu 134 Zbývající drobnosti 136 Návrh jednoduchého formuláře 137 Užitečné prvky formuláře 137 Základní layout 139 Další prvky formuláře 140 Zbývající drobnosti 142 Layout složitějšího formuláře 144 Přístupné pole formuláře 145 Zatrhávací políčka ve dvou sloupcích 146 Zpětná vazba ve formuláři 149 Shrnutí 150 Kapitola 7 Layout 151 Vycentrování designu 151 Vycentrování designu pomocí automatických okrajů 152 Vycentrování designu pomocí pozicování a záporných okrajů 154 Základy tvorby layoutů 154 Dvousloupcový layout 155 Třísloupcový layout 158 Layout s pevnou šířkou, plovoucí layout a pružný layout 160 Plovoucí layout 161 Pružný layout 163 Zkombinování obou technik 165 Obrázky v pružném nebo plovoucím layoutu 166

8 8 Falešné sloupce 168 Shrnutí 171 Kapitola 8 Hacky a filtry 173 Úvod do hacků a filtrů 173 Varování ohledně hacků a filtrů 174 Rozumné používání hacků 175 Filtrování oddělených stylových předpisů 176 Podmíněné komentáře Internet Exploreru 176 Filtry Tanteka Çelika 178 Filtrování individuálních pravidel a deklarací 180 Hack selektoru potomka 180 Hack selektoru atributu 180 Hvězdičkový HTML hack 182 Komentovaný hack se zpětným lomítkem pro IE/Mac 182 Únikový hack vlastnosti 183 Tantekův hack modelu boxu 184 Zjednodušený hack modelu boxu 184!important a podtržítkový hack 185 Owen hack 186 Shrnutí 186 Kapitola 9 Chyby a jejich opravy 187 Hon na chybu 187 Časté problémy v CSS 188 Základy honu na chybu 191 Izolování problému 192 Vytvoření malého zkušebního případu 193 Opravujte problémy, nikoliv příznaky 193 Nebojte se požádat jiné o pomoc 194 Prvky "mající návrh" 194 Význam konceptu návrhu 195 Jak se schopnost "mít návrh" projevuje? 196 Nejčastější chyby v prohlížečích a jejich opravy 197 Dvojnásobný okraj u plovoucích prvků 197 Podivné odsazení textu o velikosti 3 px 198 Duplikace znaků v IE Hra na schovávanou (peek-a-boo) v IE 6 201

9 9 Absolutní pozicování v relativním kontejneru 202 Konec s posmíváním se Internet Exploreru 203 Shrnutí 204 Případová studie 1 Více než čmáranice 205 O této případové studii 206 Ovládání oblasti pro obsah pomocí selektoru potomka 207 XHTML 207 Třísloupcové rozvržení 208 Dvousloupcové rozvržení 210 Jednosloupcové rozvržení 210 Odstranění nežádoucích sloupců 211 Plovoucí sloupce 212 Výpočty 213 Umístění sloupců na správné místo 214 Zvýraznění aktuální stránky pomocí třídy v body 215 Tvorba obsahu pro sloupce 217 Pravoúhlé nebo zaoblené rohy vyberte si 218 Klasické pravoúhlé rohy 218 A nyní něco speciálního 219 Vlastní průhledné rohy a orámování 220 Obrázky 221 CSS kód 221 Vícenásobné třídy pro cílené akce 223 Třídy pro obrázky 225 Výchozí styl pro obrázky 226 Styly pro obrázky v boxech 226 Větší obrázky 226 Vylepšení odkazů 228 Pár slov o odkazech v postranní liště 229 Zvýraznění již navštívených odkazů 229 Zvýraznění externích odkazů 232 Plovoucí vržený stín 232 Vytvoření stínů 233 Plovoucí obrázky 234 Shrnutí 234

10 10 Případová studie 2 Web Tuscany luxury resorts 235 O této studii 235 Dynamicky přizpůsobivý layout 236 Tělo a kontejner 238 Hlavní grafická část (tiráž) 238 Obsah a postranní pruh 239 Zápatí 242 Problémy s dynamicky přizpůsobivým layoutem 243 Umisťování prvků pomocí absolutního pozicování 244 Vlastnosti left, right, top a bottom 244 Úroveň překrývání prvků (z-index) 246 Techniky pro obrázky na pozadí 248 Rozdělení horní části na tři 248 "Neprůstřelné" pozadí 250 Nahrazování obrázků 252 Nahrazení obrázku loga 252 Nahrazení písmena L v úvodním nadpisu 254 Dynamicky přizpůsobivé obrázky 255 Značkování pro dynamicky přizpůsobivé obrázky 256 Čistý kód navigačního menu 257 Kód menu 258 Shrnutí 261

11 Předmluva V našem krásném světě webdesignu je způsobů jak dosáhnout stejného cíle. Přibližně. A toto absolutně fiktivní číslo se zvyšuje každým dnem. Namísto jednoho správného způsobu řešení specifického problému jsme jak požehnáni, tak i prokleti hojnými možnostmi, které jako weboví designéři máme. A právě tyto možnosti jsou to, co dělá navrhování pro web zábavným a poutavým, a zároveň ohromujícím. Ovládnutí CSS nám pomůže vyléčit onu ohromujičnost (slovo, které jsem si právě vymyslel). Andy Budd už léta píše, navrhuje a mluví o webdesignu založeném na standardech a nyní máme to štěstí spatřit jeho jasný a záživný způsob učení nezbytných technik CSS shrnutých právě v této knize. Výsledkem je praktický seznam nepostradatelných řešení, triků a tipů, které by webovému profesionálovi, jakým jste vy, neměl chybět. Nikdy jsem nebyl nakloněn publikacím, které doporučovaly jediný správný způsob jak dosáhnout nějakého cíle a Andy dělá právě úplný opak tím, že nabízí několik metod pro řešení úloh, jako jsou stylování odkazů, vytváření záložkových navigací, nebo vytváření sloupcových layoutů (abych zmínil alespoň některé). Vyzbrojeni těmito populárními a stylovými postoji k běžným prvkům designu budete lépe připraveni udělat svá vlastní zasvěcená rozhodnutí. A jako by toho nebylo dost, Andy šel ještě dál a povolal na pomoc dva nenapodobitelné designéry, aby mu pomohli dát vše dohromady, ukazujíce, jak mohou tyto nezbytné techniky vzájemně spolupracovat. Jsem už dlouho příznivcem Cameronovy a Simonovy tvorby a vidět dvě případové studie, které zahrnují jak plovoucí, tak i mimořádně stabilní designy (a v neposlední řadě také pružné layouty) to je prostě úžasný bonus. Takže pusťte se do toho a začněte louskat oněch způsobů jak zvládnout CSS. 11 Dan Cederholm Salem, Massachusetts Autor knihy Webdesign s webovými standardy

12 12 O autorech Andy Budd je zkušený návrhář a vývojář webových standardů žijící a pracující v Brightonu, Anglie. Andy, jako výtvarný ředitel poradenství pro webový design Clearleft (www.clearleft.com), má zálibu v budování přitažlivých, dostupných a standardům vyhovujících webových prezentací. Jeho online domov můžete najít na kde píše o moderních praktikách webového designu. Andy je pravidelným mluvčím na mezinárodních konferencích o designu, seminářích a školeních a byl organizátorem první webové konference 2.0 ve Spojeném Království (www.dconstruct.org). Andy, náruživý ve věci kvality vzdělání v oboru, vede bezplatná komunitní školení a síťové projekty SkillSwap (www.skillswap.org). Andy také pomohl založit Web Standards Awards (www.webstandardsawards.com), což je projekt zaměřený na ocenění webových prezentací pro jejich použití jako webových standardů. Když nepracuje na webových prezentacích, je vášnivým fotografem na cestách. Andy, nejšťastnější při potápění u nějakého korálového ostrova, je také kvalifikovaný PADI instruktor potápění a honák žraloků v důchodu. Cameron Moll, uznávaný jako jeden z nejvyváženějších designérů nových médií v oboru, je odborníkem ve funkčním webovém designu, elegantních rozhraních a čistém značkování. Cameron je zapojen do designu a redesignu množství webových prezentací a jeho praktické techniky našly přízeň v kruzích po celém webu. Cameronova práce je respektována uznávanými organizacemi jako jsou National Public Radio (NPR), Communication Arts a Veer. Jeho osobní stránky CameronMoll.com podávají rady "jak na to" ve formě poutavé konverzace a žertování nad tématem. Zdrojové soubory se sablonami jsou samozřejmě ke stažení. Simon Collison je přední webový vývojář v Agenzia (www.agenzia.co.uk) a pracoval na několika webových projektech pro vydavatelství, slavných umělců a výtvarných umělců a ilustrátorů, včetně The Libertines, Black Convoy a Project Facade. Simon také dohlíží na výrobní linku webových prezentací podniků, veřejnosti a dobrovolného sektoru a vášnivě dohlíží na to, aby vše, co vytvoří, bylo dostupné a použitelné, a že to odpovídá současným standardům. Pravidelně recenzuje webové prezentace založené na CSS pro Stylegala a dělá vše pro to, aby svůj vysoce populární blog (www.collylogic.com) udržel aktualizovaný vším tím povykem o webových standardech, muzice, filmu, cestování a dalších webových standardech. V ojedinělých případech, kdy není u počítače, můžeme Simona najít v hospodě nebo při pokusech získat volnou vstupenku na představení od svých klientů. Jelikož je poněkud příliš posedlý muzikou, je velmi pravděpodobné, že vás bude nudit svým nejnovějším hudebním žebříčkem Top 100, nebo vám nabídne stručnou historii hudební scény Spojeného Království od roku 1979 až do současnosti. Simon žil v mnoha městech včetně Londýna a Reykjavíku, ale nyní žije šťastně v Nottinghamu s Emmou a kočkou Ziggy.

13 O technickém recenzentovi Molly E. Holzschlag je dobře známou stoupenkyní webových standardů, instruktorkou a autorkou. Tento populární človíček je vedoucím skupiny pro Web Standards Project (WaSP) a expertem pozvaný do pracovní skupiny GEO při World Wide Web Consortium (W3C). Její poslední kniha (kterých vydala skutečně mnoho) je The Zen of CSS Design, jejímž spoluautorem je Dave Shea. Tato kniha obratně představuje nejprogresivnější designy z csszengarden.com. Blog Molly najdete na Poděkování Andy Budd Děkuji všem, kdo napomohli vzniku této knihy, ať přímo či nepřímo. Chrisovi za to, že mě vedl v průběhu psaní a za pomoc při přeměně mých nápadů do reality. A všem ve vydavatelství Apress, kteří neúnavně pracovali na tom, aby tato kniha byla publikována včas. Vysoce oceňuji vaši obětavost a profesionalitu. Mým přátelům a kolegům z Clearleftu (www.clearleft.com), Jeremymu Keithovi (adactio.com) a Richardu Rutterovi (www.clagnut.com) za poskytnutí podpory a zpětné vazby v průběhu psaní této knihy. Dále Molly E. Holzschlagové za propůjčení zkušeností a šíře znalostí této knize. Tvá podpora a rady byly neocenitelné a stále nechápu, kde zvládáš najít všechen ten čas. Jamiemu Freemanovi a Jo Acresovi za poskytnutí dokonalého prostředí, v němž jsem mohl rozšířit své znalosti. Brzy se stavím na čaj a koblihy. Díky také vývojářské komunitě v Brighton obecně a zvláště všem na seznamu adres na BNM a SkillSwap. Všem mým kolegům, kteří pokračují ve sdílení svého bohatství znalostí, aby byl web lepším místem pro všechny Tato kniha by nebyla možná bez předchozí práce mnoha lidí, z nichž několik budu jmenovat: Cameron Adams, John Allsopp, Nathan Barley, Holly Bergevin, Douglas Bowman, The BritPack, Dan Cederholm, Tantek Çelik, Joe Clark, Andy Clarke, Simon Collison, Mike Davidson, Garrett Dimon, Derek Featherstone, Nick Fink, Patrick Griffiths, Jon Hicks, Shaun Inman, Roger Johansson, Ian Lloyd, Ethan Marcotte, Drew McLellan, Eric Meyer, Cameron Moll, Dunstan Orchard, Veerle Pieters, D. Keith Robinson, Jason Andrew Andrew Santa Maria, Dave Shea, Ryan Sims, Virtual Stan, Jeffrey Veen, Russ Weakley, Simon Willison a Jeffrey Zeldman. Všem čtenářům mého blogu a všem, které jsem potkal na konferencích, seminářích a školeních za poslední rok. Vaše diskuse a nápady napomohly podpořit obsah této knihy. Velké díky Melovi za korigování každé kapitoly a snášení mě v posledních 9 měsících. A nakonec děkuji vám za čtení. Doufám, že vám tato kniha pomůže dostat vaše dovednosti v CSS na vyšší úroveň. 13

14 14 Cameron Moll Chtěl bych předat vděk všem, kdo přispěli k mé případové studii. Velká poklona patří Ryanu Parmanovi, jehož skript byl použit k vygenerování denní/měsíční časové známky v pravém horním rohu layoutu webu Tuscany. Kopii jeho skriptu si můžete stáhnout zde: A nekonečné díky Veerovi za poskytnutí úžasných obrázků použitých v tomto layoutu. Bez jejich pomoci by web Tuscany Luxury Resorts byl vizuální šeď. Z nějakých důvodů, bez selhání, Veer vždy dodává unikátní fenomenální vizuální prvky fotografie, písmo a další které jsou daleko za všedními. Jeho sbírka je dostupná zde: Simon Collison Musím poděkovat neuvěřitelnému Jonovi Burgermanovi (www.jonburgerman.com), Richardu Mayovi (www.richard-may.com) a všem mým ostatním přátelům z Black Convoy (www.blackconvoy.com) za to, že mi pro tuto případovou studii dovolili použít jejich obrázky a jména a v podstatě sebrat smetanu z jejich talentu. Velký dík také bezvadnému Švédovi Rogeru Johanssonovi (www.456bereastreet.com) za to, že mi dovolil použít jeho zaoblené rohy a že mi loni v létě koupil drink. Design More Than Doodles byl vytvořen rychle a efektivně díky brilantnímu systému šablon na vydavatelské platformě ExpressionEngine (www.expressionengine.com) což je nástroj, bez kterého bych se neobešel. A nakonec díky chlapcům z Agenzie (www.agenzia.co.uk), že přimhouřili oči nad mým horečnatým psaním knihy do pozdních hodin. Úvod Počet zdrojů o CSS kolem nás stále stoupá, přesto se pouze stačí podívat na seznam ů v různých konferencích a zjistíte, že se neustále objevují ty samé otázky. "Jak vycentruji design?" "Která technika boxů s kulatými rohy je nejlepší?" "Jak vytvořím třísloupcový layout?" Pokud sledujete společenství zabývající se designem v CSS, stačí si pouze pamatovat, na které webové prezentaci je daný článek nebo technika uvedena. Pokud jste ovšem v CSS nováčkem, nebo nemáte čas číst všechny ty blogy, může být složité tyto informace najít. Dokonce i lidé zběhlí v CSS naráží na problémy spojené s více nejasnými aspekty CSS jako jsou pozicovací model a specifičnost. To proto, že většina vývojářů jsou samoukové, kteří sbírají triky z článků a kódů jiných lidí, aniž by chápali specifikaci. A není se čemu divit, neboť CSS specifikace je komplexní a často rozporuplná, psaná pro výrobce prohlížečů a ne pro vývojáře. Pak jsou tu prohlížeče, se kterými je třeba bojovat. Chyby prohlížečů a jejich nekonzistence jsou jedním z největších problémů pro moderního vývojáře CSS. Bohužel většina z těchto chyb je chabě zdokumentována a jejich opravy jsou na hraně zákona. Jako designér víte, že něco musíte udělat určitým způsobem, jinak se to roztříští v tom, či onom prohlížeči. Pouze si nepamatujete ve kterém, nebo jak se to roztříští.

15 Tak vznikl nápad vytvořit knihu. Knihu, která sdružuje ty nejužitečnější metody CSS na jednom místě, jež se zaměřuje na problémy prohlížečů v reálném světě, a která pomáhá zaplnit mezery ve znalostech lidí o CSS. Kniha, která vám pomůže poskočit po křivce učení a pomocí níž budete ve velmi krátkém čase kódovat jako experti. 15 Komu je tato kniha určena? Ovládání CSS je zaměřeno na kohokoli se základní znalostí (X)HTML a CSS. Pokud jste právě nedávno nahlédli do světa designu CSS, nebo jste již několik let vývojářem ryzích webových prezentacích v CSS, bude v této knize něco pro vás. Tato kniha pro vás bude ovšem nejužitečnější, pokud již nějakou dobu používáte CSS, ale ještě se nepovažujete za znalce. Tato kniha je plná praktických rad a příkladů z reálného světa a pomůže vám ovládnout moderní CSS design. Jak je tato kniha uspořádána? První dvě kapitoly o základních konceptech a nejlepších praktikách CSS vám umožní pozvolna proniknout do knihy. Naučíte se, jak strukturovat a komentovat kód, dozvíte se o zvláštnostech pozicovacího modelu CSS a zjistíte, jak fungují plovoucí prvky a vlastnost clear. Z tohoto již možná mnoho znáte, ale třeba najdete věci, které jste vynechali, nebo jimž jste zcela neporozuměli. Jako takové jsou první dvě kapitoly nejen základem CSS, ale i rekapitulací toho, co již znáte. Jakmile jsou základy za námi, dalších pět kapitol pokrývá hlavní techniky CSS, jako jsou manipulace s obrázky, odkazy a seznamy, design formulářů a datových tabulek, čistý CSS layout. Každá kapitola začíná jednoduše a postupně se dostává ke složitějším příkladům. V těchto kapitolách se naučíte vytvářet boxy se zakulacenými rohy, obrázky s průhledným stínováním, lišty s navigací ve formě záložek, rollovery ve stylu webu flickr.com. Pokud chcete zkoušet příklady uvedené v této knize, všechny zdrojové kódy si můžete stáhnout z této adresy: Chyby v prohlížečích jsou prokletím mnoha vývojářů CSS, a proto se všechny příklady v této knize zaměřují na vytváření technik, které fungují napříč mnoha prohlížeči. Navíc má tato kniha celé dvě kapitoly věnované hackům, filtrům, chybám a opravám chyb. V těchto kapitolách se dozvíte o některých nejpoužívanějších filtrech, kdy je použít a kdy ne. Také se dozvíte o technikách pátrání po chybách a jak najít a opravit běžné chyby předtím, než začnou působit problémy. Dokonce se dozvíte, co ve skutečnosti způsobuje mnoho ze zdánlivě náhodných chyb CSS v Microsoft Internet Exploreru. Poslední dvě kapitoly jsou takovou třešničkou na dortu. Simon Collison a Cameron Moll, dva nejlepší designéři CSS v mém okolí, zkombinovali všechny tyto techniky do dvou vynikajících případových studií. Takto se dozvíte nejenom to, jak tyto techniky pracují, ale také jak je využít v praxi u reálného webového projektu. Tuto knihu můžete přečíst od začátku do konce, nebo může být položena vedle vašeho počítače jako taková příručka moderních rad, triků a technik. Volba je na vás.

16 16 Obecné zásady použité v této knize V této knize je použito pár obecných zásad, které stojí za povšimnutí. Napříč touto knihou jsou použity následující výrazy: Slovo (X)HTML se vztahuje jak na jazyk HTML, tak i na XHTML. Pokud není uvedeno jinak, CSS se vztahuje ke specifikaci CSS 2.1. IE 5.x/Win znamená Internet Explorer verze 5.0 a 5.5 pro Windows. IE a nižší ve Windows se vztahuje na Internet Explorer od 5.0 po verzi 6.0 ve Windows. Předpokládá se, že všechny příklady (X)HTML v této knize jsou uzavřeny v <body> platného dokumentu, zatímco CSS je pro pohodlnost obsaženo v sekci <head> dokumentu. Příležitostně bylo (X)HTML a CSS umístěno do jednoho příkladu kódu. Ve skutečném dokumentu musí ovšem přijít do příslušných míst, aby správně fungovaly. p {color: red;} <p>i m red</p> A nakonec, u příkladů (X)HTML, které obsahují nějaká se opakující data, byl namísto vypisování všech řádků použit znak vynechávky ( ), abych tak označil pokračující kód: <ul> <li>red</li> <li>yellow</li> <li>pink</li> <li>green</li>... </ul> Zdrojové soubory Zdrojové soubory k této knize je možné stáhnout z následující adresy: Velikost souboru je 688 kb.

Zrychlete své WWW stránky!

Zrychlete své WWW stránky! Zrychlete své WWW stránky! ZRYCHLETE své WWW STRÁNKY! Foto: Jiří Heller Andrew B. King Authorized translation from the English language edition, entitled SPEED UP YOUR SITE: WEB SITE OPTIMI- ZATION, 1st

Více

programování formulářů Windows

programování formulářů Windows C# a WinForms programování formulářů Windows M i c r o s o f t. N E T D e v e l o p m e n t S e r i e s Chris Sells Microsoft.NET Development Series Windows Forms Programming in C# Authorized translation

Více

RAW s programem Adobe Photoshop CS

RAW s programem Adobe Photoshop CS RAW s programem Adobe Photoshop CS RAW s programem Adobe Photoshop CS Jiří Heller Bruce Fraser Peachpit Press Authorized translation from the English language edition, entitled REAL WORLD CAMERA RAW WITH

Více

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY webové Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy David Špinar Tvoříme přístupné webové stránky Autor: David Špinar Copyright

Více

Adobe Illustrator CS5

Adobe Illustrator CS5 Adobe Creative Team Adobe Illustrator CS5 Oficiální výukový kurz Computer Press Brno 2012 Adobe Illustrator CS5 Oficiální výukový kurz Adobe Creative Team Překlad: Marcel Goliaš Obálka: Adobe Creative

Více

Zoner Photo Studio kouzlo digitální fotografie

Zoner Photo Studio kouzlo digitální fotografie Zoner Photo Studio kouzlo digitální fotografie kouzlo digitální fotografie Pavel Kristián a kolektiv Zoner Photo Studio kouzlo digitální fotografie Autor: Ing. Pavel Kristián a kolektiv Copyright ZONER

Více

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Obsah Úvodem 9 KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Definice webového designu 12 Poznejte sedm pravidel webového designu 14 Pochopte tři přístupy k webovému designu 16 Shrnutí 24 KAPITOLA 2 Design

Více

Pochvalná vyjádření k prvnímu vydání Hacking umění exploitace

Pochvalná vyjádření k prvnímu vydání Hacking umění exploitace Pochvalná vyjádření k prvnímu vydání Hacking umění exploitace Nejkompletnější výuka hackerských technik. Konečně kniha, která jen nepředvádí, jak využívat exploity, ale také ukazuje, jak je vyvíjet. PHRACK

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

================================================================================ =====

================================================================================ ===== Název: VY_32_INOVACE_PG4101 Základní struktura HTML stránky Datum vytvoření: 01 / 2012 Anotace: DUM seznamuje se základní strukturou a členěním HTML stránky, s jednotlivými složkami - HTML, CSS, externí

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG4120 Literatura, online zdroje informací, testy

Název: VY_32_INOVACE_PG4120 Literatura, online zdroje informací, testy Název: VY_32_INOVACE_PG4120 Literatura, online zdroje informací, testy Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 05 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: webdesign, počítačová grafika Anotace: Uvádí

Více

John McWade. Jak na působivý grafický design Návrhy brožur, log, webů, newsletterů, vizitek či plakátů

John McWade. Jak na působivý grafický design Návrhy brožur, log, webů, newsletterů, vizitek či plakátů John McWade Jak na působivý grafický design Návrhy brožur, log, webů, newsletterů, vizitek či plakátů Computer Press Brno 2011 Jak na působivý grafický design Návrhy brožur, log, webů, newsletterů, vizitek

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 12 Cvičení a příklady ke knize 12

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 12 Cvičení a příklady ke knize 12 Obsah Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 12 Cvičení a příklady ke knize 12 Kapitola 1 Než se pustíme do práce 15 Internet, web, WWW co to vlastně je? 15 Jak se tvoří internetové stránky 16

Více

Název modulu: XHTML a CSS pokročilé techniky tvorby webových stránek

Název modulu: XHTML a CSS pokročilé techniky tvorby webových stránek Název modulu: XHTML a CSS pokročilé techniky tvorby webových stránek Označení: C8 Stručná charakteristika modulu Modul si klade za cíl seznámit detailněji s tvorbou webových stránek pomocí kódovacího jazyka

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Pseudotřídy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.

Pseudotřídy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34. Pseudotřídy Využití pseudotříd pro stylování odkazů ve webových dokumentech Pseudotřídy VY_32_INOVACE_01_03_01 Vytvořeno březen 2013 Žák se naučí smysluplně využívat pseudotříd pro stylování odkazů ve

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk (x)html kaskádové styly Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007 Písek, S.: HTML a XHTML, začínáme programovat. Grada Publishing, 2003 Wempen, F.: HTML a

Více

OBSAH. Předmluva 13 Poděkování 14. 1. Přehled dnešního vývoje webů 15. 2. Design pro minulost, přítomnost i budoucnost 33

OBSAH. Předmluva 13 Poděkování 14. 1. Přehled dnešního vývoje webů 15. 2. Design pro minulost, přítomnost i budoucnost 33 OBSAH Předmluva 13 Poděkování 14 1. Přehled dnešního vývoje webů 15 Definice webdesignu 16 Sedm pravidel webdesignu 19 Tři filozofie webdesignu 20 Filozofie použitelnosti 21 Filozofie multimédií 25 Filozofie

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33 Obsah Předmluva 11 Poděkování 16 ČÁST I Základy návrhu webových stránek Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19 1.1 Evoluce návrhu webu 20 1.2 Důležitost zákaznicky orientovaného návrhu webu 21

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG4119 Tipy a triky, rozdíly mezi prohlížeči

Název: VY_32_INOVACE_PG4119 Tipy a triky, rozdíly mezi prohlížeči Název: VY_32_INOVACE_PG4119 Tipy a triky, rozdíly mezi prohlížeči Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 06 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: webdesign, počítačová grafika Anotace: DUM seznamuje

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Eric Meyer o CSS ovládněte kaskádové styly!

Eric Meyer o CSS ovládněte kaskádové styly! Eric Meyer o CSS ovládněte kaskádové styly! Předmluva Jeffrey Zeldmana xii Úvod xiv Projekt 1 Konverze existující stránky 1 Projekt 2 Tvorba stylu tiskové zprávy 33 Projekt 3 Styly pro kalendář událostí

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03c Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03c 1. Box model v CSS 2. Obtékání blokových (X)HTML elementů 3. Pozicování blokových (X)HTML

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

Internetové publikování. Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht.

Internetové publikování. Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht. Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Internetové publikování CSS 4. Formátovací model, pozicování

Více

Adobe Creative Team. Adobe Photoshop CS5. Oficiální výukový kurz

Adobe Creative Team. Adobe Photoshop CS5. Oficiální výukový kurz Adobe Creative Team Adobe Photoshop CS5 Oficiální výukový kurz Computer Press Brno 2012 Adobe Photoshop CS5 Oficiální výukový kurz Adobe Creative Team Překlad: Jiří Fadrný Obálka: Adobe Creative Team,

Více

Alan Hess fotografujte dobře DOMÁCÍ MAZLÍČCI od momentek ke skvělým fotografiím (psi, kočky, koně, ještěrky, morčata a mnoho dalších)

Alan Hess fotografujte dobře DOMÁCÍ MAZLÍČCI od momentek ke skvělým fotografiím (psi, kočky, koně, ještěrky, morčata a mnoho dalších) Alan Hess fotografujte dobře DOMÁCÍ MAZLÍČCI od momentek ke skvělým fotografiím (psi, kočky, koně, ještěrky, morčata a mnoho dalších) Fotografujte dobře: Domácí mazlíčci od momentek ke skvělým fotografiím

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

IE1 jazyk HTML a kaskádové styly

IE1 jazyk HTML a kaskádové styly IE1 jazyk HTML a kaskádové styly Tvorbu webových stránek v jazyce HTML a jejich formátování pomocí kaskádových stylů (CSS) budeme zkoušet na souvislém příkladu. Můžete si zvolit vlastní téma webové prezentace.

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele WordPress je pokročilý redakční systém určený především pro tvorbu osobních stránek, blogů apod. Předností programu je snadné a přehledné ovládání, možnost rozšiřitelnosti a WordPress klade také důraz

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

Excel Asistent Magazín 06/2003

Excel Asistent Magazín 06/2003 Excel Asistent Magazín 06/2003 Pojmenované oblasti Jiří Číhař, Dataspectrum http:// // ExcelAsistentMagazín je určen k volnému šíření. Pokud Vás jeho obsah zaujal, zašlete jej prosím svým kolegům a přátelům.

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Nero AG Informace o autorských právech a ochranných známkách Tato stručná příručka i celý její obsah jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 8 4 U k á z k a k n i h

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

E-distribuce dokumentů. elektronizaci publikování

E-distribuce dokumentů. elektronizaci publikování IINFORUM 2004 10. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích 25. 27. května 2004, VŠE v Praze -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

IE1 jazyk HTML a kaskádové styly

IE1 jazyk HTML a kaskádové styly IE1 jazyk HTML a kaskádové styly Tvorbu webových stránek v jazyce HTML a jejich formátování pomocí kaskádových stylů (CSS) budeme zkoušet na souvislém příkladu. Můžete si zvolit vlastní téma webové prezentace.

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Použitelnost. stránek. domovských. Jakob Nielsen & Marie Tahir. www.zonerpress.cz. Foto: Jiří Heller

Použitelnost. stránek. domovských. Jakob Nielsen & Marie Tahir. www.zonerpress.cz. Foto: Jiří Heller Použitelnost domovských stránek U S A B I L I T Y Foto: Jiří Heller www.zonerpress.cz Jakob Nielsen & Marie Tahir Nielsen & Tahir Použitelnost domovských stránek Authorized translation from the English

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Obsah. Začínáme. Rychlý úvod do Dreamweaveru. Jak si přizpůsobíme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. Rychlý úvod do Dreamweaveru. Jak si přizpůsobíme pracovní plochu Obsah Začínáme Učebnice Adobe Dreamweaver CS3................. 9 Předpoklady ke studiu............................. 9 Instalace programu...............................10 Kopírování souborů učebnice.....................10

Více

Sanoma Online. přehled produktů září 2012

Sanoma Online. přehled produktů září 2012 Sanoma Online přehled produktů září 2012 kafe.cz Komunitní ženský web (kavárna), kam ženy chodí diskutovat, sdělovat své starosti a radosti. Cílová skupina: ženy 25-45 let Relaunch webu: září 2011» Kafe.cz

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

Lee Frost Naučte se fotografovat dobře s FILTRY

Lee Frost Naučte se fotografovat dobře s FILTRY Lee Frost Naučte se fotografovat dobře s FILTRY Naučte se fotografovat dobře s FILTRY Lee Frost Věnování: Mým dětem, Noahovi a Kitty, a mé ženě Julii. Originally published as THE PHOTOGRAPHER S GUIDE TO

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1 What's New Verze dokumentu: 1.0 2014-05-09 Verze dokumentu Následující tabulka poskytuje přehled nejdůležitějších změn dokumentu. Verze Datum Popis 1.0 2014-05-09 První verze 2 All rights reserved. Verze

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

ŠKODA Portal Platform

ŠKODA Portal Platform ŠKODA Portal Platform Struktura LESS stylů Jan Obrátil Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je vysvětlit strukturu stylů v Portálové Platformě tak, aby bylo možné je správně použít a rozšířit je pro

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.080.10 2008 Grafické značky - Tvorba a navrhování veřejných informačních značek - Požadavky ČSN ISO 22727 01 8020 Říjen Graphical symbols - Creation and design of public information

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

Nová pravidla marketingu a PR

Nová pravidla marketingu a PR Nová pravidla marketingu a PR naučte se využívat vydávání zpráv, blogy, podcasty, virální marketing a online média pro přímé oslovení zákazníků David Meerman Scott The New Rules of Marketing and PR David

Více

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby Co je potřeba Mozek, to zaprvé. Budete potřebovat počítač, na kterém běží alespoň nějaký jednoduchý textový editor (Poznámkový blok). Potřebujete webový prohlížeč. Hodí se připojení na internet. Kdo nemá

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34. Úvod do CSS Tematický okruh (ŠVP) CSS1 Vysvětlení úlohy CSS při programování www stránek Úvod do CSS VY_32_INOVACE_01_02_01 Vytvořeno září 2012 Materiál slouží k podpoře výuky programování webových aplikací

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.16 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 16 PHP- komplexní úloha Jednoduchá kniha návštěv webové stránky DUM prohloubí a zvnitřní u žáků zásady psaní kódu,

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Windows Vista. základní průvodce. Brian Livingston a Paul Thurrott

Windows Vista. základní průvodce. Brian Livingston a Paul Thurrott Windows Vista základní průvodce Brian Livingston a Paul Thurrott Windows Vista Secrets Brian Livingston, Paul Thurrott Published by Wiley Publishing, Inc., 10475 Crosspoint Boulevard, Indianapolis, IN

Více

KIV/PIA 2012 Ing. Jan Tichava

KIV/PIA 2012 Ing. Jan Tichava KIV/PIA 2012 Ing. Jan Tichava Opera Mini Zobrazených stránek za měsíc 90 G 80 G 70 G 60 G 50 G 40 G 30 G 20 G 10 G 0 G January 2011 May 2011 September 2011 January 2012 May 2012 September 2012 State of

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 6 0 U k á z k a k n i h

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

OBSAH. Úvodem 13. KAPITOLA 1 Osobitost webdesignu 23. O autorovi 11 Poděkování 11

OBSAH. Úvodem 13. KAPITOLA 1 Osobitost webdesignu 23. O autorovi 11 Poděkování 11 OBSAH O autorovi 11 Poděkování 11 Úvodem 13 Co vás čeká a nemine 14 Úvod do osobitého designu 14 Motivy a motivace 15 Úvod do osobitosti 16 Nadějné vyhlídky 17 Často kladené dotazy 18 Konvence použité

Více

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS to je to, co se

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

Průvodce službami. Základní informace

Průvodce službami. Základní informace Průvodce službami Základní informace Pokud uvádíme odkaz na internetové stránky Mzdová praxe, máme na mysli stránky www.mzdovapraxe.cz, pokud není v textu uvedeno jinak. Většina elektronického obsahu je

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více