Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma Brodský zpravodaj. Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem"

Transkript

1 Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma Brodský zpravodaj Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem

2 Orchestr Standy Sládka oslavil desáté narozeniny, více str. 13. Foto: Markéta Švehlíková Legendární Nezmaři zahráli v Domě kultury, více str. 13 Foto: Markéta Švehlíková Josef Kratochvíl věnoval muzeu vzácnou sbírku nástrojů. Více str. 14 Foto: Markéta Švehlíková Koncertní sezónu zahájilo Faces piano trio, více str. 13 Foto: Markéta Švehlíková Vaska Mahdal vystavuje v Cafe Clubu, více str. 14 Foto: Markéta Švehlíková Na Panském domě vyhlásil DDM spolu se zástupci města Uherský Brod, Zlínského kraje a jednotlivých škol vítěze ekologicky zaměřené mezinárodní soutěže Týká se to také tebe Ve výtvarné části soutěže zabodovaly i děti z Uh. Brodu. Ceny za druhé a třetí místo si ve své kategorii odnesli žáci ZŠ Na Výsluní za kolektivní práci Afrika a MŠ Obchodní. Brodský zpravodaj

3 U příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii položili představitelé našeho města společně se zástupci Gymnázia J. A. Komenského květiny k památníku obětem 17. listopadu 1939 na Náměstí Svobody. Foto: Elen Sladká MŠ Svatopluka Čecha připravila ke svému 50. výročí pěknou oslavu. Více str. 7. Foto: Elen Sladká Ceny vítězům soutěže Foťte naše město předal starosta Patrik Kunčar. Více str. 9. Foto: Elen Sladká Uspávání studánek tradičně přiláká na náměstí stovky dětí. Více na Foto: Elen Sladká V rámci Dne GIS proběhla pro studenty a vyučující ze SPŠ-OA přednáška na téma geoinformační technologie. Více str. 10. Předání Ceny města 2011 proběhlo v obřadní síni na Panském domě. Více str. 5. Foto: Elen Sladká Brodský zpravodaj

4 pozvánky Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod oddělení pro děti vás zve na SILVESTROVSKÝ REJ V KNIHOVNĚ písničky, malování, pohádky, luštění pátek a Dům kultury v Uherském Brodě pořádá tradiční Mikulášský karneval 2. prosince 2011 v 15 hodin velký sál Domu kultury Zábavný program s brněnskýma Tetinama Mikulášova družina v podání Los Pupkos Hry, soutěže, Tanec, Nadílka Po skončení karnevalu v 17 hodin objížďka Mikulášovy družiny městem. MIKULÁŠ K VÁM DOMŮ Milí rodiče, občanské sdružení LUISA Vám i v letošním roce nabízí možnost objednat si na pondělí v podvečerních hodinách pro Vaše děti Mikuláše, anděla i čerta k Vám domů. OBJEDNÁVKY A INFORMACE O POCHVALÁCH A PROHŘEŠCÍCH VAŠICH DĚTÍ PŘIJÍMÁ A ZPRACOVÁVÁ MIKULÁŠSKÁ KANCELÁŘ LUISA NA NADAČNÍM DOMĚ, BŘÍ LUŽŮ 116 (NAPROTI HOTELU U BRÁNY), UHERSKÝ BROD, TEL: , web: 4 Brodský zpravodaj

5 Vážené čtenářky a vážení čtenáři Brodského zpravodaje, v letošním roce si připomínáme 65. výročí založení Základní umělecké školy v Uherském Brodě. S myšlenkou zřídit hudební školu přišli zástupci místních kulturních, hudebních a osvětových spolků, mezi nimiž byli například profesor gymnázia Rudolf Tomica či ředitel kůru Emil Hába, již po skončení II. světové války. V roce 1946 tyto snahy vrcholí vypsáním konkurzu na místo ředitele a učitelů a Zemský národní výbor v Brně schvaluje zřízení Městské hudební školy. Jejím prvním ředitelem byl jmenován Josef Brabec, tehdy ředitel MHŠ ve Valašském Meziříčí. Ve stejné době byla schválena činnost pobočky školy v Bojkovicích, kterou řídil Antonín Settari. První školní rok byl zahájen zápisem žáků ve dnech 2. a 3. září Škola měla 82 žáků a 3 učitele, výuka probíhala v houslovém, klavírním a od 2. pololetí tohoto školního roku také v dechovém oddělení. Vyučovalo se v prostorách bývalé Smetanovy restaurace v Soukenické ulici. Po odchodu Josefa Brabce, který byl k jmenován do vedení státní hudební školy v Gottwaldově, se stává ředitelem školy František Veselka. Z městské hudební školy se stává Hudební škola, která posléze přebírá majetek hudebního spolku Dvořák, jenž k přestává existovat. Aktivity školy jsou od počátku bohaté, školní i mimoškolní. Mění se vyučovací osnovy, bylo zřízeno sedmileté studium, zavedeny čtvrtletní zkoušky. Ve školním roce 1961/1962 se ze Základních hudebních škol a Základních výtvarných škol staly Lidové školy umění (LŠU), které měly mít nové učebnice, pomůcky a řád. Vyučuje K se se dopoledne i odpoledne, žáci docházejí z 28 okolních obcí. Škola má několik souborů a její učitelé vedou rovněž další tělesa pod hlavičkou Závodního klubu pracujících v Uherském Brodě, kde byl vytvořen tzv. Klub mladých. Členy a hráči takových orchestrů jsou z 90% žáci školy. V roce 1963/1964 se prostory užívané školou rozšiřují o 2 místnosti a sál v budově Panského domu a v roce 1965/1966 byla zahájena výuka ve výtvarném oboru. Bohatá činnost školy byla v tomto roce oceněna plaketou Jana Ámose Komenského. Taneční obor byl otevřen ve školním roce 1970/1971, ve stejném roce začíná aktivně vystupovat dětská cimbálová muzika Šablička. Začátek tohoto školního roku je však poznamenán smutnou událostí, dne 28. září 1970 umírá dlouholetý ředitel školy František Veselka a dalším vedením je pověřen učitel hudebního oboru Vladimír Křepelka. V roce 1973 dochází z důvodu rekonstrukce budovy Panského domu ke stěhování učeben, výuka především výtvarného, tanečního a části hudebního oboru pak probíhá v náhradních, často nevyhovujících prostorách. V roce 1975 byl při škole založen Kruh přátel hudby (dosud pracuje) a novým ředitelem školy se stává Josef Hošek. Školní soutěž MUZIKANT, která se koná bez přerušení každoročně, byla založena na jaře roku Literárně dramatický obor pracuje s přestávkami od roku 1979/1980, kdy bylo otevřeno první loutkoherecké oddělení. Ve stejném roce se rovněž část školy vrací zpět do zrekonstruovaných prostor Panského domu. Původně byly vedením města přislíbeny škole také místnosti, ve kterých nyní sídlí Městská knihovna, toto rozhodnutí však bylo v závěru probíhající rekonstrukce změněno, škola dál vyvíjí svou činnost na několika místech. DPS Comenius datuje svou činnost od školního roku 1983/1984, 8. června 1984 byla slavnostně otevřena Dětská galerie LŠU na Panském domě. Od roku 1990 byl po konkurzu jmenován ředitelem školy výtvarník Jaroslav Kovanda. Obnovuje se výuka v literárně dramatickém oboru. Ve školním roce 1990/1991 dochází ke změně názvu na Základní uměleckou školu, počet žáků v tomto roce je 687. V roce 1992/1993 získává škola právní subjektivitu, jejím zřizovatelem je Školský úřad Uherské Hradiště a novým ředitelem školy se po odchodu J. Kovandy stává Jaroslav Šmilauer. K se uskuteční další změna, tentokrát s konečnou platností opouštíme budovu v Soukenické ulici a stěhujeme především výuku hudebního oboru do dominikánského kláštera. V září 1995 je jmenována ředitelkou školy Hana Mahdalová, škola má 890 žáků, pracují všechny 4 obory, ve druhém pololetí se uskuteční zápis organizace do sítě škol a červnu proběhnou oslavy 50. výročí založení školy. Už v té době se škola potýká s vážným nedostatkem vyučovacích prostor, především pro kolektivní výuku. Využíváme 7 odloučených pracovišť, která nám pomáhají nepříjemnou situaci zvládnout. Od tohoto okamžiku vyvíjí vedení školy velké úsilí, které směřuje k nalezení východiska z uvedeného stavu. stáváme příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Jak je z uvedených dat vidět, v průběhu let se mnohé změnilo, nemění se však důvěra rodičů, kteří nám svěřují své děti. Zájem o výuku ve všech oborech je stálý, celkovou kapacitu školy, která je 900 žáků, naplňujeme každoročně na %. Úspěšnosti výuky a široké nabídce odpovídá účast našich žáků v soutěžích a především jejich umístění. Velmi kvalitní je tradičně výuka hry na klavír, housle, cimbál, akordeon, kytaru či dechové nástroje, úspěchy má výtvarný i literárně dramatický a taneční obor. Ve škole pracuje celkem 20 souborů, většinu z nich znají posluchači a diváci z jejich vystoupení. Škola spolupracuje s Klubem přátel ZUŠ, každou sezónu se uskuteční řada kvalitních koncertů pro veřejnost i žáky školy. Klub přátel ve spolupráci se školou pořádá umělecké kurzy, přispívá na účast žáků na vzdělávacích akcích, na soutěžích a podobně. Popis našich aktivit je možné najít na stránkách školy, které se snažíme udržovat v aktuální podobě. Ve spolupráci s vedením města Uherský Brod se našlo konečně i řešení největšího problému školy nedostatku výukových prostor. Právě probíhá rekonstrukce objektu bývalého stavebního učiliště pro potřeby základní umělecké školy. Stěhování je plánováno na leden roku Jménem všech jejích zaměstnanců mohu prohlásit - uděláme všechno pro to, aby se tento nový prostor stal centrem kvalitní umělecké přípravy jak dětí, tak i ostatních generací, střediskem kulturního života města i jeho okolí. Věříme, že si svou dobrou pověst a vaši přízeň udržíme. Hana Mahdalová Obsah zpravodajství 2 Kulturní fotogalerie 3 Fotogalerie 4 Pozvánky na akce 5 Úvodník 6 Zpravodajství 7 Nové občanské průkazy od ledna Zpravodajství 9 Zpravodajství 11 Sociální věci Společenská kronika 13 Kultura 14 Kultura Výstavy i koncerty 15 Kultura 19 Sport 20 Sport 21 Sportovní fotogalerie 24 Fotogalerie Veřejná finanční podpora kultura Město Uherský Brod, odbor školství a kultury oznamuje žadatelům o veřejnou finanční podporu na kulturní aktivity na rok 2012, že žádosti je možné podávat na podatelnu Městského úřadu Uherský Brod do 30. prosince Žádosti podávejte na novém tiskopise VFP, který je k dispozici na webových stránkách města nebo na odboru školství a kultury. Podané žádosti na rok 2012 budou schvalovány již podle nových pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory. Cena města 2011 V obřadní síni na Panském domě převzal 27. října z rukou starosty Patrika Kunčara Cenu města za celoživotní práci a propagaci Uherského Brodu Josef Koller. Za toto ocenění věnoval svému rodnému městu kompletní sbírku všech knížek našeho rodáka, spisovatele Františka Kožíka, o kterém literární kritici míní, že je to nejplodnější český autor píšící nejkrásnější češtinou. K tomu i jeho psací stroj, busty, jeho medaile i ocenění a celou korespondenci. Věřím, že jeho pamětní síň, kterou při každé příležitosti propaguji, v Uherském Brodě vznikne. Moje sbírky, jejichž podstatnou část nyní městu daruji, představují jsou stovky hodin shánění artefaktů, tisíce naježděných kilometrů po aukcích a bazarech a desetitisíce korun, které stály, uvedl Josef Koller. -es- UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. PROSINCE 2011 Brodský zpravodaj - vydává město Uherský Brod jako měsíčník. Registrační číslo MK ČR E Redakční rada: Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Soňa Kunčarová, Markéta Švehlíková, Petr Zpěvák, Mgr. Petr Gabriel. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: , Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Sazba, Grafická úprava: Q studio s.r.o., Osvit, Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: Brodský zpravodaj

6 zpravodajství Zavedení nových typů občanských průkazů od ledna 2012 V souvislosti se změnou zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, se od 1. ledna 2012 budou vydávat nové typy občanských průkazů tzv. e-op doklad velikosti kreditní karty - občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nebo - s kontaktním elektronickým čipem na žádost a občan si připlatí (správní poplatek za vydání činí 500 Kč), - občanské průkazy bez strojově čitelných údajů typu BLESK (podle důvodu vydání činí správní poplatek 100 Kč, případně je vydání bez poplatku). - nový e-op bude vydáván s dobou platnosti na 10 let (pokud nedojde ke změně údajů) = stejně jako doposud - občané nebudou vyplňovat fyzicky žádost o vydání e-op a nebudou předkládat fotografii. To bude zajištěno přes novou aplikaci systému. Úpravy jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Mnohé dnes povinné údaje na novém občanském průkazu nebudou např. nebudou zde zapsány děti, manžel, manželka ani partner a partnerka. Zůstane však možnost zvolit si, zda žadatel chce mít na průkazu vysokoškolský titul. Naopak na zadní straně nově přibude identifikační čip nebo také nepovinný elektronický čip. Ten bude právě za příplatek 500 Kč. Nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem budou vydávány pouze na místě úřadu obcí s rozšířenou působností (ORP), tedy podobným způsobem jako elektronické cestovní doklady (pasy). Přičemž bude využito stejné zařízení ve stávajících prostorách budovy radnice v Uherském Brodě. Občanům se sníženou pohyblivostí bude tato služba dostupná prostřednictvím mobilních pracovišť e-op, kterým bude náš úřad také vybaven. Pozor novinka! Nově zákon zavádí možnost vydat občanský průkaz na žádost i občanovi mladšímu 15 let (úkon bude podléhat správnímu poplatku 50 Kč) nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bude obsahovat digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu, tzn., že fotografie občana bude pořízena přímo na úřadě, podobně jako je tomu u cestovních dokladů. Technické zajištění agendy e-op: V Uherském Brodě budou zřízena celkem 3 pracoviště na příjem e-op. To znamená, že bude provedeno povýšení 2 kombinovaných pracovišť, současných fotobuněk na příjem CD. Tyto fotobuňky budou hardwarově a softwarově upraveny tak, aby podporovaly obě agendy, tedy jak příjem e-op a cestovních pasů, tak výdej. A zároveň bude provedeno přestěhování a povýšení třetího pracoviště na výdej a příjem e-op dveře kanceláře č. 2. Žádosti o vydání stávajících typů občanských průkazů lze ještě podat: - do , je-li žádost podávána u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu. Stávající OP zůstávají v platnosti po dobu v nich vyznačenou. Výluka systému cestovních dokladů: V souvislosti s uvedením nového systému do provozu bude nezbytná technologická odstávka systému pro vydávání cestovních dokladů. Upozorňujeme tímto, že úplná odstávka systému proběhne od od 16 hod. s tím, že provoz agendy e-pasů a nově i agendy e-op bude obnoven nejpozději v pondělí Poslední termín pro podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji je stanoven na V době této výluky nebude možné podat žádost o pas ani si hotový doklad vyzvednout. Bude možné pouze vydávat pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. pasy typu BLESK ). Nejpozději do tohoto termínu je také možné podat žádost o zápis titulu do vydávaného e-pasu. Od se tituly do cestovních dokladů zapisovat podle platné právní úpravy již nebudou. Mgr. Ivona Píšková, ved. správního oddělení OOVV Vyhodnocení soutěže Stavba roku 2010 Ve čtvrtek 27. října byly vyhlášeny výsledky soutěže Stavba roku Nominovány byly tři stavby, a to dopravní terminál Uherský Brod přístupová lávka, provozní budova firmy Q studio, s. r. o. a stavební úpravy EGP INVEST, spol. s. r. o. Jednotlivé stavby představil místostarosta Jan Hrdý. Vítězem se stala stavba,,dopravní terminál Uherský Brod přístupová lávka. Stavbu přihlásil do soutěže dodavatel stavby firma SDS EXMOST, spol. s. r. o., Brno. Hlavním projektantem stavby byla společnost Stráský, Hustý a partneři, s. r. o., Brno. Investorem bylo město Uherský Brod. Lávka pro pěší přemosťuje frekventovanou městskou komunikaci Pod Valy, přednádražní prostor, železniční trať, autobusové nádraží a průmyslovou zónu. Účelem lávky je bezpečné a bezbariérové převedení pěšího provozu z ul. Vlčnovské do historické části města. Původní lávka o délce 45 m přemosťovala pouze prostor kolejiště a konstrukce byla již ve špatném technickém stavu a nesplňovala požadavky na bezbariérový přistup osob se sníženou pohyblivostí. Celková délka lávky je 213 metrů a překonává výškový rozdíl 17 metrů, hlavní pylon dosahuje výšky přes 30 metrů. Lávka se skládá ze tří na sebe navazujících částí: podepřená lávka, komunikační uzel a závěsná lávka. Součástí bezbariérového přístupu na lávku je výtah umístěný v její střední části. V současné době tvoří lávka, zejména v noci, dominantu města. Město Uherský Brod obdrželo za stavbu lávky několik významných ocenění: hlavní cenu v soutěži Stavba roku 2010 Zlínského kraje v kategorii,, Dopravní, inženýrské a ekologické stavby, dále cenu Státního fondu dopravní infrastruktury v soutěži,, Česká dopravní stavba, projekt a inovace a také výroční cenu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Čestné uznání obdržela provozní budova firmy Q studio, s. r. o., kterou do soutěže přihlásil její investor - společnost Q studio Uherský Brod, projektantem byl Ing. Miroslav Sekanina Uherský Brod, dodavatelem stavby byla společnost Navláčil, stavební firma, Zlín. Budovu nechal v roce 1862 postavit hrabě Albrecht Vincenc Kaunic. Rozlehlá stavba sloužila dlouhých sto let jako sklad obilí. Nyní je sýpka po kompletní obnově moderním reprezentativním firemním sídlem komunikační agentury Q studio Uherský Brod. Najdeme zde fotoateliér o ploše 400 m2, který je v České republice ojedinělý, dále pak grafické a obchodní oddělení společnosti. Část přízemí je využívána jako umělecká galerie pro veřejnost. Další čestné uznání získaly stavební úpravy budovy společnosti EGP INVEST, spol. s. r. o. Také tuto stavbu přihlásil do soutěže investor EGP INCEST Uherský Brod, projektantem stavby byla společnost AP-ateliér, s. r. o., Brno, generálním dodavatelem stavby akciová společnost ZEVOS Uherské Hradiště, závod Uherský Brod. Stavební úpravy stávajících budov řeší energické úspory při provozu objektu a modernizaci vzhledu při zlepšení užitných vlastností. Základní stavební úpravou je výměna stávajících dřevěných výplní pásových zdvojených oken za nová plastová okna. Významnou částí stavebních úprav je zateplení obvodového pláště, kdy povrch je zhotoven z werzalitových lamel na bázi dřeva. Součástí stavebních úprav je i rekonstrukce střechy a přístavba zádveří u vstupu do kancelářské části, která zdůrazňuje význam z hlediska prvního kontaktu se zákazníkem firmy. Fotogalerii k článku najdete na -es- 6 Brodský zpravodaj

7 Na sídlišti Střed proběhlo sčítání dopravy Vedení města obdrželo výsledky sčítání dopravy na sídlišti Střed v Uherském Brodě. Sčítání probíhalo ve dvou etapách, a to 21. září a 19. října tohoto roku. Ze získaných informací o intenzitě automobilové dopravy v této lokalitě vyplynulo, že po zavedení nového systému placeného parkování ve městě došlo k poklesu vjezdu vodidel na sídliště o 37,2 %. V absolutních číslech to bylo 893 vozidel projíždějících sídlištěm v září oproti 561 vozidlům v říjnu. Účelem sčítání intenzity automobilové dopravy na sídlišti Střed bylo získat aktuální informace o zatížení zdejších komunikací, prověřit a vyvrátit obavy místních občanů z přílišného pohybu vozidel v místě jejich bydliště. Občané nový systém kritizovali kvůli domněnkám, že přispěje k velkému nárůstu dopravy, prašnosti a zvýšeného rizika ohrožení dětí a chodců. Projektant naopak tvrdil, že se průjezdnost sídliště zavedením nového systému parkování sníží. Sčítání dopravy na sídlišti Střed v Uherském Brodě ve dnech a v době od 7.00 do hod. Legenda: Brodský zpravodaj Sčítání dopravy potvrdilo jeho názor. Sčítání prováděli nezávisle studenti Gymnázia J. A. Komenského. Dvacítka studentů pracovala v době od 7 do 17 hodin na pěti stanovištích, umístěných rovnoměrně na klíčových místech po celém sídlišti (ulice U Fortny, Tkalcovská, Soukenická a Za Dolním kostelem). Sídliště Střed je od 1. října 2011 v zóně 1 placeného parkování. Motoristům je zde k dispozici parkoviště se závorových systémem, který umožňuje využít půl hodiny parkování zdarma. Další platby jsou dle ceníku parkování v zóně 2. K plynulosti dopravy na sídlišti slouží nově i návěstidlo u ulici Bří Lužů, které informuje o stavu obsazenosti parkoviště Střed. Od 1. prosince se zde navíc prodloužila doba bezplatného parkování na jednu hodinu. Elen Sladká SOUKENICKÁ U FORTNY BŘÍ LUŽŮ TKALCOVSKÁ Parkoviště Střed ZA DOLNÍM KOSTELEM PRIMÁTORA HÁJKA Počet vozidel na vjezdu do sídliště dne vozidel, dne vozidel, pokles o 37,2%. Městská policie radí, doporučuje Vážení spoluobčané. Po delší době bychom vás chtěli informovat, co se u nás děje a neděje, a nejen to. Přes léto se centrum města hodně upravilo, přibyla nová zpoplatněná parkovací místa. Někteří z nás toto opatření města přivítali, konečně je kde parkovat, jiným to zkomplikovalo parkování jejich automobilů, kterými se dopravují denně do zaměstnání. Pro tyto řidiče je zdarma parkování zajištěno, cca 5 min od centra města, na patrovém parkovišti pod starým hřbitovem. Jsou zde vybudovány schody, kterými se dostanete do ul. Nerudova a pak na Masarykovo Náměstí. Navíc je zde přes den hlídač, který nehlídá jen vybavení parkoviště, jak bylo prezentováno, ale samozřejmě nebude nečinně přihlížet, pokud by někdo chtěl zaparkovaná vozidla poškodit. Pro řidiče motorových vozidel od platí dle Zk. 361/2000 Sb., 40a Provoz vozidel v zimním období (1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující kg nejméně 6 mm. (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí. Další změna se týká provozních hodin hřbitovů. Většina z nás si ani neuvědomila, že je zimní čas, a to se hřbitovy odemykají ráno v 7 hod. a zamykají již v 18 hod. Pro některé to bylo nepříjemné překvapení, když se na hřbitov nedostali. Déle budou hřbitovy otevřeny zase až v dubnu. S nastalým zimním obdobím většina chatařů své chaty zazimovala, nechodí již tak často na svou zahradu a chatu. Bohužel se, na začátku listopadu, začaly chaty zpravodajství Město má nové webové stránky Nové webové stránky města byly spuštěny 11. listopadu Mají novou modernější podobu. Byl proveden redesign webových stránek, který vycházel z grafického manuálu města Uherský Brod. Webdesign ctí především pravidla přehlednosti a jednoduchosti. Zároveň je ale vytvořen tak, aby byly již na úvodní straně zobrazeny všechny potřebné informace pro občany.na nových webových stránkách přibylo hned několik praktických funkcí a odkazů. Podrobnější informace získají zájemci o Městské policii, veřejných zakázkách či geografickém informačním systému města. Diskusní fórum zde již nenajdete, ale pokud mají občané něco na srdci, mohou se obrátit přímo na vedení města nebo vedoucí pracovníky jednotlivých odborů. Jejich telefonní čísla stejně jako ové adresy najdou na nových webových stránkách v sekci Městský úřad Telefonní seznam nebo v Užitečných odkazech. -es- Nové možnosti vzdělávání Od začátku listopadu se rozšířily možnosti vzdělávání pracovníků škol prostřednictvím dvou nových krajských školicích center realizovaných v rámci programu Microsoft Partneři ve vzdělávání. Jedno z nich je v Uherském Brodě. Cílem projektu je podpora sítě inovativních vzdělávacích center, která poskytují kvalitní vzdělávání zejména pedagogickým pracovníkům a správcům IT. sdělil Jiří Chytil, zástupce společnosti Microsoft. -red- vykrádat. Je to nepříjemné, když přijdete na víkend na chatu relaxovat a místo toho máte jen starosti, když zjistíte, že vám ji někdo vykradl nebo poničil. Pokud máte ve svém okolí majitele chaty, který chodí na zahradu i v zimě, požádejte ho, prosím, aby se občas podíval i na tu vaši chatu. S příchodem vánočních nákupů se opět budou mít lépe i naši nepoctivci, kteří nakupují tzv. za pět prstů Prosím, uvědomte si, že ve vozidle by v žádném případě nemělo zůstat nic cenného na očích. Bundy, kabáty, tašky s nákupem, kabelky, navigace a další do očí bijící lehce zpeněžitelné věci jsou velkým lákadlem pro zloděje. I v obchodě si uvědomte, že radost ze sebelepšího dárku pro vaše bližní, který si prohlížíte, vám nevrátí odcizenou kabelku s peněženkou, kterou máte volně položenou v nákupním košíku za zády. Stačí několik vteřin a vám zůstanou jen oči pro pláč I přes poslední, nelichotivou větu, bychom vám chtěli popřát příjemné prožití vánočních svátků, hodně dárků pod stromečkem, krásné chvilky se svými nejbližšími, na Silvestra pořádnou oslavu příchodu nového roku, který snad bude ke všem přívětivější, laskavější a v mnohém předčí ten letošní rok. Za MP Jana Buráňová 7

8 zpravodajství Město ukončilo před zimou zateplení dalších 4 školních objektů, Domu kultury i Sportovní haly Havřice s dotací EU z OPŽP Od podzimu 2011 jsou ve městě celkem již 4 zateplené základní školy z pěti a 4 tedy polovina mateřských škol. Po druhém roku realizace projektu ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod - realizace úspor energie je v novém také Základní škola Pod Vinohrady, byť to tak na první pohled nevypadá, ale díky šikovnosti dodavatele byly zachovány plastické detaily z původní fasády, která je kromě nátěru a hlavně účinnosti zateplení k nerozeznání od fasády původní. Vzhledem k velikosti objektu byla realizace rozložena do dvou let, aby byla minimálně narušena výuka žáků školy. Navrhované opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení střechy. Realizací projektu dojde ke snížení emisí CO 2 o cca 97 t/rok a k úspoře energie cca GJ/rok. Z celkových uznatelných nákladů 10,7 mil Kč byl příspěvek z fondu Evropské unie 9,1 mil Kč (85 %) a 0,5 mil ze SFŽP ČR. Vlastní podíl města tedy činil 1 mil Kč. K byl dokončen také projekt MŠ Mariánské náměstí a MŠ Svatopluka Čecha, Uherský Brod - realizace úspor energie, díky kterému jsou zatepleny další dvě školky. Dva z projektů z oblasti podpory Realizace úspor energie vstoupily do fáze fyzické realizace již začátkem prázdnin. První z projektů MŠ Mariánské náměstí a MŠ Svatopluka Čecha, Uherský Brod - realizace úspor energie byl zaměřen na zateplení obvodových stěn, výměnu oken a dveří, zateplení střechy, stropů a podlahy dvou mateřských škol. Realizací projektu dojde ke snížení emisí CO 2 o cca 33 t/rok a k úspoře energie cca 603 GJ/rok. Na základě projektové dokumentace a energetického auditu zateplení zrealizovala firma 3V & H, s.r.o. Celková výše dotace (EU+SFŽP) dosahuje 3,1 mil. Kč z celkových 3,4 mil. Kč způsobilých výdajů. Mateřská škola Svatopluka Čecha tak dostala ke svým letošním 50. narozeninám zcela nový zářivý zevnějšek. Z celkových 8 objektů školek jsou nyní již 4, tedy celá polovina, zatepleny z dotací EU v rámci OPŽP. Od nového školního roku je v novém kabátu také ZŠ Havřice. Projekt s názvem ZŠ Havřice - realizace úspor energie byl zaměřen na zateplení venkovních zdí, stropu, výměnu výplní otvorů (okna, dveře). Celkové náklady dosahují 1,2 mil. Kč s celkovou dotací (EU+SFŽP) ve výši 1 mil. Kč. Zbylý vlastní podíl bude hrazen z rozpočtu města. Zateplením o výměře více než tisíc metrů čtverečních dojde ke snížení emisí CO 2 o cca 20 t/rok a k úspoře energie cca 361 GJ/rok. Na zateplení jen školních objektů ve městě bylo v tomto roce získáno téměř 14 mil. Kč dotací z OPŽP s celkovými způsobilými výdaji 15,3 mil. Kč. Poslední, z hlediska zateplení, Základní škola Mariánské náměstí, je připravena do poslední připravované výzvy k podání žádosti o dotaci. Rekonstruovány a zatepleny byly také dva objekty občanské vybavenosti sloužící pro kulturu či sport: Dům kultury Uherský Brod - energeticky úsporná opatření spočívající ve zrušení kotelny na LTO a vybudování plynové kotelny a současné zlepšení energetických vlastností obálky budovy, výměně otvorových výplní a zateplení severní fasády objektu. Realizací projektu dojde ke snížení emisí Eps do ovzduší o cca 0,5 t/rok. Celkové uznatelné náklady činily 3 mil Kč s dotací (EU+SFŽP ČR) 2,7 mil Kč. Vlastní podíl Ukončen projekt Třídění bioodpadu v Uherském Brodě, I. etapa kompostéry Od 15. června do 19. září 2011 bylo díky dotaci z Evropské unie v rámci Operačního programu pro úspěšné kompostování. Ve smlouvě o výpůjčce jsou pak uvedeny všechny životní prostředí Městem Uherský Brod povinnosti, které je třeba po podpisu smlouvy vypůjčeno mezi občany města na 1000 kusů kompostérů dvou velikostí a tvarů. Dodavatelem kompostérů se stala firma JELÍNEK - TRADING spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně a výrobním závodem z Vrbna pod Pradědem. Po roznosu smluv si zájemci mohli vyzvednout kompostér, které jim město po dobu 5 let zapůjčilo za účelem podpory domácího kompostování a snížení množství bioodpadu v komunálním odpadu (popelnicích, nebo na černých skládkách). Vydávání kompostérů proběhlo ve dvou vlnách a ještě i v posledních dnech vydávání se našli stále další a další zájemci, kteří dříve o kompostování neprojevili v anketním šetření z roku 2008 zájem. Dle možností jsme měli snahu vyhovět občanům při žádostech o záměnu malého kompostéru za velký či naopak, přestože záměny byly administrativně a evidenčně náročné. V závěru vydávání bylo vyhověno také žadatelům o druhý kompostér. Při vyzvednutí kompostéru a převzetí kompostéru do výpůjčky dodržovat: mít kompostér trvale nainstalován a využíván, neměnit adresu jeho umístění bez oznámení, umožnit pověřeným osobám městského úřadu a kontrolním orgánům kontrolu využívání kompostéru. Případné další zájemce o přidělení kompostéru bude evidovat do pořadníku následujících 5 let Odbor životního prostředí. Kompostéry pak budou vydávány na Sběrném dvoře na ul. Větrná. Zájemci z pořadníku však budou uspokojení pouze v případě, že někdo kompostér v období 5 let vrátí (např. odstěhování apod.) V červenci 2011 proběhla první kontrola u náhodně vybraného vzorku za účasti pracovníků Státního fondu životního prostředí ČR. Další kontroly instalace kompostérů budou probíhat několikrát v roce v průběhu následujících 5 let. Děkujeme občanům za zájem o třídění byly kompostéry označeny evidenčním číslem bioodpadu! Uherský Brod třídí!!! Dále a vypůjčitelé obdrželi brožuru o kompostování, kde jsou uvedeny všechny důležité informace děkujeme panu RNDr. Lubomíru Pospěchovi, který pro brožuru o kompostování poskytl prostředků města činil 0,3 mil Kč. Druhým zrealizovaným projektem je Sportovní hala Havřice - realizace úspor energie spočívající v zateplení obvodových stěn, výměně části otvorových výplní a zateplení střechy. Realizací projektu se sníží spotřeba energie o 303 GJ/rok a snížení emisí CO 2 o cca 16 t/rok. Celkové způsobilé výdaje dosáhly po změně zateplovacího materiálu na minerální vatu 3,5 mil. Kč s dotací (EU+SFŽP ČR) ve výši 2,2 mil Kč. V současné chvíli probíhá na území města fyzická realizace dalších 3 projektů, spolufinancovaných z prostředků EU z Operačního programu životní prostředí - ZUŠ Uherský Brod - realizace úspor energie; Revitalizace významné sídelní zeleně v Uherském Brodě a Revitalizace Nivničky a obnova Mlýnského náhonu. V uzavřených výzvách jsou podány další 2 projekty zaměřené na zeleň a zlepšení systému povodňové služby. Stavební dozor na všechny uvedené akce zajišťovali pracovníci odboru investic, dotační administrativu od zpracování a podání žádosti až po závěrečné vyhodnocení akce zajišťovalo oddělení strategického rozvoje. Věříme, že všechny zateplené objekty budou tak ještě lépe sloužit všem jejich uživatelům. Realizované projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Mgr. Pavel Chramosta, vedoucí odd. strategického rozvoje zdarma fotografie některých živočichů. Zejména chceme poděkovat všem, kteří se zapojili do realizace tohoto projektu zájmem o kompostér. Věříme, že jejich kompostování bude úspěšné, v každém případě bude však prospěšné. Projekt s názvem Třídění bioodpadu v Uherském Brodě, I. etapa kompostéry s celkovými náklady cca 1 mil. Kč a dotací (EU+SFŽP ČR) 90 % tj. 913 tisíc Kč bude realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí, který je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí z oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady. V rámci udržitelnosti projektu připravujeme fotosoutěž kompostérů. Další informace nejen o tomto projektu najdete na webu Mgr. Pavel Chramosta, vedoucí Oddělení strategického rozvoje 8 Brodský zpravodaj

9 Na Radlici chodí děti již půl století Půl století svého působení oslavila Mateřská škola na ulici Svatopluka Čecha, které většina lidí ve městě neřekne jinak než Radlice. K tomuto výročí uspořádaly paní učitelky s dětmi velkou oslavu a výstavu Naše škola. Účast na ní si nenechali ujít zástupci města, bývalí i současní zaměstnanci školy, rodiče, absolventi školy ani lidé, kteří si chtěli jen prohlédnout tuto krásně zrekonstruovanou školku. Byl pro ně připraven bohatý a pestrý program. Hosty potěšil zpěv a tanec dětí, mohli nahlédnout do pečlivě vedených kronik školy, prohlédnout si práce dětí, videa z akcí s dětmi a spoustu zajímavých fotografií. Narozeniny mateřské školy oslavili rovněž rodiče s dětmi ve třídách společnými hrátkami, tancem a narozeninovým dortem. Mateřská škola na ulici Svatopluka Čecha, která má v současnosti tři třídy a navštěvuje ji 80 dětí, je jedna z nejstarších a nejvyhledávanějších školek v Uherském Brodě. Za dobu její mnohaleté existence prošlo rukama jejích paní učitelek nepřeberné množství malých chlapců a děvčat. Řada z nich pak neváhala svěřit své vlastní ratolesti do péče pracovního kolektivu této školky i v následujících letech. Mateřská škola nabízí dětem podnětné prostředí, rozsáhlou zahradu, dostatek doplňkového programu k celkovému rozvoji dětí. Její prioritou jsou pohybové aktivity a úzká spolupráce se Sokolem. Dobře vím, že zásluhu na tom má celý kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků pod vedením paní ředitelky Mahdalové. Jejich obětavost a nadšení, nezměrná trpělivost a ochota neustále přicházet s něčím novým a progresivním, opírajícím se o nejnovější poznatky vývojové psychologie a pedagogiky předškolního věku. Za to jim patří obdiv a poděkování, řekl v úvodu slavnostního setkání místostarosta Petr Vrána. Školka dostala ve svému výročí od města pěkný dárek. U příležitosti jejích 50 let se podařilo dokončit nezbytné a dlouho odkládané opravy budovy této školky včetně výměny oken, zateplení, nezbytné rekonstrukce jídelny či nové fasády. E. Sladká zpravodajství Vyhlášení výsledků fotografické soutěže V úterý 15. listopadu proběhlo v zasedací místnosti radnice slavnostní vyhlášení výsledků 7. ročníku fotografické soutěže Foťte naše město, která se konala pod záštitou starosty města Patrika Kunčara. Soutěž, která probíhala v době letních prázdnin, organizačně a technicky zajišťoval Odbor informatiky. Do letošního ročníku se zapojilo 21 fotografů, kteří zaslali 144 soutěžních snímků. Celkový počet fotografií, které soutěžící v průběhu šesti let zaslali, je již Všechny fotografie zaslané do soutěže budou publikovány na webových stránkách města, z dvacítky nejlepších bude ve foyer Domu kultury uspořádána výstava. Ocenění fotografové: 1. místo Tomáš Repka 2. místo Petra Chaloupková 3. místo Emil Kňazeje 4. místo Barbora Michálková 5. místo František Blaha Prémiové ocenění Petr Šibík -red- Střípky z dění na uherskobrodských školách Zájem veřejnosti o Střední školu-copt V sobotu 22. října 2011 pořádala Česká zbrojovka a. s. Den otevřených dveří při příležitosti 75. výročí založení firmy. Střední škola COPt je úzce spjata s touto světoznámou firmou jak ve spolupráci obou organizací, která je na vysoké úrovni, ale také proto, že sídlo této školy je v umístěno v obou areálech ČZ a. s. Střední škola COPt zde představila nejen prostory praktického vyučování, ale také nejmodernější Domov mládeže v širokém okolí, výrobky žáků, ale byly zde především praktické ukázky prací žáků. Žáci předvedli své umění jak ve strojírenství na CNC strojích, puškaři ve výrobě a opravách zbraní a především velký zájem byl u umělecké oblasti o práce rytců. V tento den byla na škole i výuka vysokoškolských studentů VŠB- TU Ostrava pobočka Uherský Brod. Školu navštívilo na 800 lidí nejen z Uherského Brodu a okolí, ale přijeli zájemci o studium na této škole z celé České republiky. Všichni hosté školy byli na závěr informováni o Dnech otevřených dveří školy, které se konají v pátek od do a v sobotu od 8.00 do hodin a kde budou zájemci o studium informováni o možnosti studia a o přijímacím řízení do jednotlivých oborů. VÝSTAVA MODULOVÉ ŽELEZNICE UCHVÁTILA Ve čtvrtek 3. listopadu byla ve školní družině při ZŠ Pod Vinohrady zahájena výstava modulové železnice ve velikosti HO. Akce trvala tři dny a kolejiště zaplnilo prakticky celou družinovou tělocvičnu. Po kolejích se prohánělo hned několik souprav současně. Děti nejvíce zaujal brejlovec se zvukem. Organizátoři by rádi poděkovali za zapůjčení, náročnou instalaci a ukázkovou prezentaci modulového kolejiště provozovateli místní prodejny panu Pavlu Štefánkovi modelové železnice ECMODEL (www.ecmodel.cz). STUDENTI GYMNÁZIA NA EVROPSKÉ KONFERENCI OSN V BERLÍNĚ Studenti v oblecích, studentky v kostýmcích, Brodský zpravodaj debaty o politické situaci v různých zemích a až do večerních hodin osvícená škola s obrovským nápisem GLOMUN CONFERENCE. Tento pohled se vám mohl naskytnout, pokud byste se ocitli v berlínské Bertha-von-Suttner-Oberschule v Berlíně ve dnech října. Konala se zde totiž mezinárodní konference MUN. O co se jedná? Téměř 200 studentů z Německa, Itálie, Švédska, Španělska, Velké Británie, Polska a České republiky se zúčastnilo setkání, které věrně simulovalo zasedání OSN. Česká republika byla zastoupena osmi studenty z Gymnázia J. A. Komenského. Studenti děkují výboru SRPG a vedení gymnázia, kteří na konferenci finančně přispěli. SETKÁNÍ JAZYKOVÝCH ASISTENTŮ Od poloviny října na ZŠ Mariánské náměstí působí v rámci programu NAEP Comenius Ismail Çiçek, budoucí učitel angličtiny z Turecka. Účastní se výuky anglického jazyka a konverzace, pomáhá pedagogům a získává zkušenosti pro svoji budoucí profesní dráhu učitele. Jeho pobyt vedení školy motivoval k tomu, aby vyhovělo žádosti koordinátorky projektu a nabídlo pohostinství všem jazykovým asistentům, kteří letos do ČR v rámci programu Comenius přijeli a působí na dalších českých základních a středních školách. Setkání se uskutečnilo listopadu a do našeho města přijelo 14 mladých lidí z Turecka, Německa, Francie, Slovinska, Velké Británie a Rumunska. Asistenti se dozvěděli informace o naší zemi, kde budou rok působit, našem městě, a naopak žáci získali informace o nich samotných, a zemích odkud do ČR přicestovali. Celé příjemné dopoledne bylo ukončeno společným tréninkem naší lidové písničky Čížečku, čížečku, která byla pro řadu hostů tvrdým oříškem. Děti navštívily Galaxii Bezmála stovka dětí ze školní družiny ZŠ Pod Vinohrady se v době podzimních prázdnin vypravila na dobrodružnou výpravu do zábavního parku Galaxie ve Zlíně, kde se nachází spousta atrakcí nabízejících nezapomenutelné zážitky. Každá z nich představuje jinou planetu či galaxii. Za jediný den tak děti uskutečnily dobrodružnou cestu vesmírem. BÁSNIČKOVÉ DOPOLEDNE Ve středu 9. listopadu se na DDM sešlo 105 malých recitátorů z 15 školních družin našeho okrsku. Organizátory této akce byly ŠD Pod Vinohrady, Katolická ŠD a DDM Uh.Brod. Hned v úvodu soutěže se všechny přednášející děti proměnily v rybáře, kteří chtěli na svou udičku ulovit tři obrovské velryby. Rybáři, velryby a nikde ani kapička vody! To je ale zmatek! Hned vám to vysvětlím. Ty velryby, které měli naši soutěžící- rybáři lovit, tak to byli porotci. A návnadou se staly připravené básničky. Naše velryby byly pořádně mlsné a na jejich polapení museli rybáři na háček připevnit opravdu super návnadu! Ale na ty nejkrásněji přednesené básničky zabraly velryby okamžitě! MULTIKULTURNÍ JIŽNÍ MORAVA Základní škola Mariánské náměstí již druhým školním rokem realizuje dlouhodobý projekt multikulturní výchovy a vzdělávání Multikulturní vzdělávání, šance pro Evropu, a to zejména díky finančním prostředkům ze Strukturálních fondů Evropské unie. V rámci tohoto projektu byly na konci září a počátku října tohoto roku uskutečněny dvě dvoudenní akce na jižní Moravě pro žáky osmého a devátého ročníku. Obě akce byly tematicky zaměřeny na poznávání multikulturní a multietnické minulosti Břeclavska a pozorování stop této minulosti v dnešní krajině. Cílem obou akcí bylo, aby žáci tuto skutečnost pochopili. Všechny texty jsou redakčně kráceny. Jejich plnou verzi najdete na 9

10 zpravodajství Ohlédnutí za Dnem GIS Dne 15. listopadu 2011 přivítala radnice Města Uherský Brod veřejnost při příležitosti konání celosvětových oslav geografických informačních systémů Dne GIS. Již od devíti hodin probíhala v prvním patře radnice tradiční výstava map doprovázená bohatým soutěžním programem. Děti, mládež i dospělí si mohli ověřit své znalosti v poznávání významných míst světa, jako jsou např.: opera v Sydney, Statue of Liberty či Stonehenge na ortofotomapách. Velkým oříškem byla pro všechny soutěž zvaná Geocaching test, která měla předat lidem krátký přehled o této na popularitě stále rostoucí hře. Dopolední hodiny Dne GIS byly věnovány studentům středních škol a gymnázií. Naše pozvání přijali studenti a vyučující ze SPŠ-OA Uherský Brod. Po krátkém uvítání proběhla 45 minutová přednáška na téma geoinformační technologie, kterou za pomoci studentů VŠB-TUO Bc. Martiny Dohnalové a Bc. Jana Vandrola vedla specialistka na geografické informační systémy a zaměstnankyně Města Uherský Brod Ing. Barbora Staňková. Cílem přednášky bylo studenty seznámit s technologiemi, jako jsou dálkový průzkum Země (DPZ), geografické informační systémy (GIS), globální navigační a polohové systémy (GNPS), mobilní geoinformační technologie (MGIT), digitální model reliéfu (DMR), měření dat za pomoci lidaru, prezentace map na geowebu a další. V následujících 45 minutách si studenti zkusili již praktickou ukázku ve volně dostupném programu GRASS. Vytvořili si digitální model reliéfu, analýzu viditelnosti či síťovou analýzu, konkrétně analýzu nejkratší cesty, na jejímž principu funguje např. zdravotnická záchranná služba či používání vyhledávání nejkratšího spojení z bodu A do bodu B na Od 15 hodin byla pro veřejnost přichystána přednáška na téma geoinformační technologie, která měla za cíl přiblížit lidem využití těchto technologií v praxi, ukázat jim, kde se s nimi mohou ve svém životě setkat a zodpovědět jim otázky jako jsou např.: Kdo je vlastníkem pozemku, na kterém stojí váš dům? Jaké je zpoždění vlaku, kterým za chvíli pojedete? Jaké je pokrytí signálem mobilních operátorů ve vaší obci? Kde je nejbližší sběrný dvůr? Jaká je aktuální teplota, tlak a rychlost větru na nejbližší meteorologické stanici? Na které řece je dnes vyhlášen stupeň povodňové aktivity? Na kterých silnicích jsou dnes dopravní uzavírky? Kudy vedou upravované běžecké trasy? Po přednášce proběhlo losování všech úspěšných zúčastněných soutěže Najdi geocache Města Uherský Brod. Vítězem soutěže se stal Vladimír Habrovanský, který vyhrál GPS přístroj, jenž do soutěže věnovala firma T-Mapy. Druhé místo se získáním sladké odměny dortu Den GIS 2011, patřilo Liboru Vokšickému. Třetí místo obsadil Michal Zuborňák, který od nás získal tričko Dne GIS, které bylo věnováno firmou ESRI. Všichni tři ocenění také obdrželi drobné ceny od firmy Extranet. Další ceny za soutěže pořádané v rámci Dne GIS získali Markéta Vokšická a Vladimír Habrovanský, kteří odpověděli na všechny soutěžní otázky správně. Ostatním soutěžícím děkujeme za účast v soutěži a budeme se opět těšit na příští Den GIS Ing. Barbora Staňková, OINF Dokončení cyklostezky Uherský Brod Havřice Od listopadu 2011 je nejen občanům Uherského Brodu a okolí k dispozici další nově vybudovaná cyklistická stezka. Najdete ji v blízkosti řeky Olšavy v katastru Uherského Brodu a Havřic. Její trasa začíná u průmyslového areálu na ulici Vazová u čistírny odpadních vod a pokračuje podél koryta řeky až k mostu u motorestu Pepčín. Za mostem na druhém břehu Olšavy pokračuje další úsek cyklostezky, vybudovaný v roce 2010, který končí u lávky směřující k vlakové zastávce v Havřicích. Kromě cyklostezky byla vybudována také zpevněná polní cesta délky 193 m, která má sloužit pro přístup k ovocnému sadu v blízkosti ulice Vazová. Letos vybudovaný úsek s asfaltovým krytem Petr Bende, Láska a kouzlo Vánoc Ptáte se, co mají tato slova společného, navíc Láska s velkým L? Víc než jenom můžete tušit. Už jakýsi čas pořádám koncerty a hudební akce rozličného žánru, poznal jsem spoustu interpretů z Čech, Moravy i Slovenska a na žádného z nich nemůžu říct sebemenšího křivého slovíčka. Naopak ať už budu jmenovat, mimo spoustu jiných, Igora Timka, Kryštofa Michala, Richarda Krajča, Honzu Toužimského, Ewu Farnou či Marka Ztraceného, všichni mají společného jmenovatele...úžasní lidé a skvělí interpreti. Ale Petr Bende? Ten představuje vše uvedené a ještě mnohem víc. Kdo slyšel jeho písničky, musí mi dát za pravdu, že se některé z nich doslova vrývají do srdce a vůbec se nestydím přiznat, že při melodiích písní Nad horů svitá nebo Tráva a i některých dalších se mi orosí oči. Zkrátka Petrovi písně probouzí nádherné emoce, které nepopsatelně navozují jedinečnou, romantickou, citově rozechvělou a neopakovatelnou atmosféru. Stejně jako již dvě uvedené skladby, rovněž tak působí i píseň Láska. Tento singl a i další skladby z dlouho očekávaného autorského alba Petra Bende měří m, průměrná šířka je 3 m. Stavební práce, které prováděla firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., trvaly 2 měsíce. Náklady související s novou cyklostezkou dosáhly výše 3,8 mil. Kč, z toho 65 % bude hrazeno z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Dotační prostředky získalo Město Uherský Brod v minulosti již na úseky cyklistických stezek spojující Újezdec a Šumice, Uherský Brod a Nivnici, na cyklostezku směřující do Luhačovic a nyní je dokončeno také spojení do Havřic, které se vyhýbá frekventovaným komunikacím a zvyšuje bezpečnost všech s příznačným názvem Trojka, na jehož nahrávání se podílel americký producent Carmen Rizzo, známý svojí prací na albech Rolling Stones, Seala, Alanis Morissette a dalších, sice bude pilířem koncertu, nicméně určitě se můžete těšit i na osvědčené hity z dosud vydaných desek, které zazní vedle speciálně upravených českých a moravských vánočních tradicionálů na koncertním Vánočním turné. Vánoční turné je pro mě každoročně velmi příjemnou událostí. Letos o to více, že poprvé s kapelou zahrajeme také nejnovější skladby z nové desky Trojka, uvedl Petr Bende. Vánoční koncerty Petra Bendeho & bandu mají každoročně neopakovatelnou atmosféru a řady nadšených posluchačů. Zástavky Vánočního turné jsou plánovány na celkem třinácti místech v Čechách i na Moravě. A Uherský Brod má tu čest, že bude 22. prosince jednou z nich. Na svém Vánočním turné nebude Petr Bende v našem městě poprvé. V minulém roce se v Domě kultury představil i se svými hosty, cimbálovou muzikou Grajcar, Wabi Daňkem a dětským pěveckým sborem při ZUŠ v Bojkovicích. účastníků provozu. Cyklostezky usnadňují cestu do zaměstnání a tvoří bezpečnou cestu do škol pro studenty a žáky, kteří s oblibou využívají cyklodopravu při cestě za vzděláním. Všechny budované cyklostezky spolufinancoval Státní fond dopravní infrastruktury. Oddělení strategického rozvoje Alespoň podle vyjádření zúčastněných, se jednalo o výjimečnou akci, která doslova nastartovala poezii Vánoc. Letos budou hosty Ilona Czáková, dětský sbor ZUŠ ze Slavičína a už téměř neodmyslitelná cimbálová muzika Grajcar. Dovolte mi, abych vás pozval na tento koncert, který se nedá jen tak jednoduše nazvat koncertním vystoupením. Spíše bych ho nazval emocionálním zážitkem, kterým vyvrcholí adventní čas a který navodí atmosféru kouzelných Vánoc. Pro páry je připravena speciální nabídka, kdy vstupenka má formu dárku, tudíž je i cenově velmi zajímavá, čímž chci i já všem lidem dobré vůle popřát příjemně prožité Vánoce a úspěšný nový rok Předprodej: Galerie Panský dům a OD Tesco. Cena vstupenky: 250,-Kč (předprodej 200,-Kč) a VSTUPENKA jako DÁREK = pro 2 osoby 390,-Kč (předprodej 340,-Kč). Vstupenky jsou na místenky, takže je na vás, jestli si je zajistíte dopředu, nebo budete čekat až na poslední chvíli. Možná už nebudou. Jiří Gračka, promotér koncertu z Produkční, Umělecké a Marketingové Agentury GRADEORS. 10 Brodský zpravodaj

11 Přání Dne oslaví své 80. narozeniny paní Marie Sedláčková. Děkujeme za obětavost, s jakou ve svém životě nám a mnohým dávala a stále dává. Děkovná bohoslužba s prosbou za požehnání pro Mařenku se koná v v klášterním kostele. Vzpomínky Odešel jsi tiše, jako hvězda padá, zůstala bolest, která neuvadá, v neznámý svět jsi odešel spát. Zaplakal každý, kdo tě měl rád. Dne 31. ledna vzpomeneme 4. smutné výročí, kdy nás navždy opustil manžel, otec a dědeček, pan Ivan Jančařík. Stále vzpomíná manželka Alena a děti. Vzpomínka na vás stále je živá, kdo v srdcích žije, ten neumírá. Dne 30. listopadu 2011 uplynulo 12 let od úmrtí pana Stanislava Živnéře. Dne 26. ledna 2012 vzpomeneme 10. výročí úmrtí paní Jaroslavy Živnéřové. S láskou vzpomínají dcery s rodinami. Čas plyne a vzpomínka zůstává Dne 22. prosince tomu bude 17 let, co odešel navždy můj manžel, tatínek a dědeček, pan Alois Kostelník z Uherského Brodu. S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami a příbuzní Tradiční akce seniorů Za krásného podzimního odpoledne v pondělí 24. října 2011 se konal již devátý ročník tradičního setkávání seniorů Čaj o páté. Vyhlášená společenská akce láká dvakrát do roka přibližně kolem 200 seniorů z Uherského Brodu a okolí. Tentokrát hlavním pořadatelem bylo Město Uherský Brod v rámci komunitního plánování sociálních služeb a Sociální služby v Uherském Brodě. Krásný podvečer plný tance a hudby nám zpříjemnil na klávesy svou hudební produkcí pan Karel Surý. Vážíme si přítomnosti pana starosty Patrika Kunčara, který zahájil úvodním slovem tuto společenskou akci. Ohlédnutí za vernisáží Vyvrcholením několikaměsíčního snažení práce s handicapovanými dětmi byla slavnostní vernisáž výtvarných prací, která se uskutečnila v kině Máj. Zrekonstruované prostory kina byly pro tuto akci jako stvořené. Podmanivé zvuky didjeridoo doprovázely slova řečníků a navozovaly příjemnou atmosféru slavnostního večera. Návštěva více jak osmdesátí účastníků vernisáže je důkazem toho, že o život a aktivity našich handicapovaných spoluobčanů je velký zájem. Ještě jednou jménem Kamarádi Uherský Brod o.s. děkujeme partnerům, sponzorům a všem, kteří se na přípravě této akce podíleli. Těšíme se na další spolupráci J.K. Co je celiakie? Co je bezlepková dieta? Co můžu vlastně jíst? Kde budu nakupovat? Můžu strávit hezkou dovolenou? Cítíte se bezradní? /PORADNA PRO NEMOCNÉ S DIETNÍM REŽIMEM BEZLEPKOVÁ DIETA/» V Uherském Brodě, Mariánské náměstí 13, v budově Oblastní charity Uherský Brod» Setkání probíhají na základě předešlé telefonické domluvy» Kontakt: Bc. Michaela Kadlčíková, DiS., tel.: Dobrovolný projekt Poradna pro celiaky je realizován pod záštitou Oblastní charity Uherský Brod. sociální věci O příjemné odpoledne plné pohody se postaraly svým zpěvem obyvatelky DCHB ze Suché Lozi a také mužský pěvecký sbor Hútek z Bánova. Za své vystoupení všichni sklidili velký potlesk. Pro všechny návštěvníky akce je vždy připraveno malé a chutné občerstvení, za které děkujeme pracovnicím Sociálních služeb Uherský Brod. Dále se sluší poděkovat paní ředitelce Marii Vaškovicové za opětovnou výbornou organizaci a průběh celé kulturní akce. Nezbývá nám tedy, než se těšit na další jarní setkání seniorů v příštím roce. T. Hýblová FAMILY POINT slouží rodičům s malými dětmi v centru města Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví LUISA nabízí v návaznosti na potřeby a požadavky rodičů s dětmi možnost využít službu Family Point místo, kde můžete přebalit a nakojit své dítě v diskrétním koutku s přebalovacím pultem a jídelní židličkou pro děti. Dále máte možnost využít kuchyňku s mikrovlnnou troubou. Součástí služby jsou informace o připravovaných společenských akcích v Uherském Brodě a blízkém okolí. Family Point je k dispozici od pondělí do pátku v provozních hodinách střediska Luisa: po, pá hod út, stř, čt hod Více informací osobně přímo v LUISE na adrese: Bří Lužů 116 Nadační dům (naproti hotelu U Brány), Uh. Brod nebo na telefonu či u: Velký sběr šatstva v Uherském Brodě a okolí V sobotu dne jsme ve spolupráci s firmou TRANSTEX s.r.o. uspořádali velký sběr šatstva do humanitárního šatníku. V týdnu před samotnou akcí našli obyvatelé několika ulic v Uherském Brodě ve své schránce leták informující o této akci (vybrali jsme jen několik ulic, abychom zvládli samotný sběr během soboty zorganizovat, při příští akci vybereme další ulice opět formou letáků). Po týdnu příprav jsme v sobotu vyjeli do ulic s velkým sběrným autem a vybírali pytle nachystané před domy. Pytlů bylo nečekaně mnoho část byla uložena již z předchozích dnů u nás, na Krizovém centru, a spoustu dalších nám nachystali ochotní lidé před své domy. V týdnu před sběrem jsme také rozhodili sítě do okolních vesnic, kde jsme vylepili letáky a nechali vyhlásit v rozhlase informace o konající se sbírce. V těchto místech lidé nosili pytle s oblečením na obecní úřady nebo na charitní zařízení. I tady, v okolí Uherského Brodu, byli lidé velmi štědří! Celkově jsme za sobotní den nasbírali kg šatstva, obuvi a ložního oblečení v části města Uherský Brod Brodský zpravodaj a okolí (Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Horní Němčí, Nivnice, Suchá Loz, Vlčnov). Za toto množství oblečení jsme dostali symbolicky zaplaceno částkou 3984 Kč, kterou využijeme na zařízení menší prádelny pro naše klienty. Velmi se omlouváme za nedodržení slíbeného časového rozpětí 10:00 15:00 věcí bylo tolik, že jsme byli sami překvapeni, a tedy i časová náročnost byla vyšší, sbírali jsme až do 18:30, reagovali jsme i na upozorňující sms - zprávy o zapomenutých pytlích velmi za ně děkujeme! A kde skončí námi vybrané šatstvo? Zeptali jsme se vedoucího provozovny v Olomouci: Prozatím je uloženo ve skladu v Olomouci a čeká na dezinfekci a roztřídění (trvá asi 14 dní), po protřídění musí být část věcí nasměrováno do odpadu. Podle kvality se dále použitelné oblečení třídí do kvalitativních tříd. Malá část produkce se prodává provozovatelům seconhandů v ČR (asi 10%) a převážná část se vyváží v kontejnerových dodávkách do afrických zemí (konkrétně Ghana a Kongo), dále na Ukrajinu a do Pákistánu. Je-li potřeba, mohou vytříděné zboží využívat všechny humanitární organizace v ČR v humanitárních projektech nejen v ČR, ale i v zahraničí. Tímto bych chtěla také poděkovat všem těm, kteří se na sbírce jakkoliv podíleli ať už při pomoci příprav a samotného sběru či těm, kteří věci darovali. Děkuji svým kolegům a kolegyním z Oblastní Charity Uherský Brod, dobrovolnicím Verunce a Blaničce za roznos letáků, obcím Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Horní Němčí, Nivnice, Suchá Loz a Vlčnov za pomoc s propagací a organizací sbírky, dále také charitním zařízením DPS Bánov, DPS Dolní Němčí, DPS Horní Němčí, CHD Nivnice a CHD Vlčnov za pomoc a poskytnutí prostor pro sběrná místa. Největší dík patří obyvatelům Uherského Brodu, kteří nám darovali ošacení do této sbírky, děkujeme! Velmi si vaší pomoci vážíme a doufáme, že při příští sbírce se opět setkáme. S díky, Jana Forrová a tým pracovnic Krizového centra 11

12 zpravodajství Lidová tvorba, družstvo umělecké výroby, Uherský Brod slaví letos 75 let vzniku Letošní 30. listopad byl pro družstvo Lidová tvorba významný oslavilo totiž již 75 let vzniku družstva, kdy v roce 1936 poprvé družstvo oficiálně zahájilo svou činnost. Od roku 1953 je členem Svazu českých a moravských výrobních družstev. Družstvo v minulosti jak již ostatně z názvu vyplývá, vyrábělo zboží související s manuální lidskou výtvarnou činností. Známo bylo především výrobou krojovaných panenek. Z jejich výroben ale pocházela i tradiční Tupeská keramika a spousta dalších keramických hrnků, šálků, konviček či váziček. Specializovalo se také na výrobu hraček ze dřeva či na další drobnosti, které dělali lidem radost V současnosti již družstvo z upomínkových předmětů vyrábí pouze panenky, mimo jiné má i vlastní lisovnu plastů, takže je původním výrobcem plastových mrkacích panenek na českém trhu. Pro družstvo Lidová tvorba je v současné době výroba panenek již víceméně jakousi nostalgickou záležitostí. Jak informoval předseda družstva Ing. Jiří Adam, tento výrobní program pokrývá pouze malé procento z celkového objemu. Panenky mají kroje z různých regionů Čech, Moravy i Slovenska, a vyrábějí se v několika velikostech (12, 15, 17, 30, 40 a 45 cm), jsou mrkací i nemrkací, plastové i porcelánové, v dívčím i chlapeckém kroji. Zručné švadleny na ně šijí kroje přesně podle dávných dobových tradic prádlo, spodnička, šněrovačka, sukně a zástěrka. Některé části se našívají přímo na panenky, takže je nelze svléknout. Panenky 30 a 40 cm mají našité vlásky a většinou jsou zdobeny dobovou pokrývkou hlavy - šátkem, čepcem nebo věnečkem. V současnosti se družstvo zabývá převážně výrobou interiérů na zakázku jedná se například o banky, restaurace, stojany na podporu prodeje a displeje, interiéry obchodů atd. Pro výrobu jsou používány aktuálně žádané materiály, jako HDF, MDF povrchová úprava lak, barva, dřevotřískové desky laminované, dýhované, plast, sklo, kov, umakart či kompaktní materiály (umělý kámen - staron, kerrock,corian ). Družstvo vyrábí designově velmi kvalitní zboží se zajímavým lakovaným a broušeným povrchem s nímž výrobek vypadá velmi luxusně. Materiál se dováží ze zemí Evropské unie. Výrobky družstva můžeme vidět například v podobě stojanů v hypermarketech, kde je na nich předváděno luxusní zboží Nikdo již neví, že dokonalý výrobek interiéru vznikl právě v Lidové tvorbě, neboť na výrobcích je umístěna značka zpravidla cílového klienta. Do dalších let bych si přál, aby se nám podařilo zachovat alespoň tu špetku ze stále ustupující lidové tradice. Naše panenky by mohly být velmi zajímavým artiklem pro obchody upomínkových předmětů, pro folklorní akce či jako vzpomínka z návštěvy České republiky tedy vhodným dárkem pro cizince, pro milovníka folkloru nebo jednoduše pro někoho, kdo ocení tu titěrnou lidskou práci, dodal předseda Jiří Adam. Více informací o družstvu Lidová tvorba, družstvo umělecké výroby Uherský Brod, můžete nalézt na Podzim ve středisku skautů S počátkem školního roku nastalo junákům po táborové prázdninové přestávce zase období maximální aktivity formování nových družin, nábory nováčků, setkání starých členů... Tomu předcházelo soustředění rádců na myslivecké chatě, která se dávala do pucu k podzimnímu provozu a zároveň se plánovala výchovná činnost střediska. Starší členové střediska pak o pár týdnů později završili dílo zhotovením nového posezení okolo chaty, které jistě poslouží k odpočinku také lidem brouzdajícím podzimním lesem. V letošním roce má středisko tři družiny mladších skautů vlčat, dvě družinky světlušek, dvě skautů a skautek a jednu družinu starších skautů nad 15 let, která se věnuje roverskému programu. K tomu přidejme kmen dospělých a profil skautů v Uherském Brodě nabude přesných obrysů. Letošní rok zahajujeme s vědomím, že rok 2012 je rokem stých narozenin českého skautingu a mnoho akcí a aktivit nám toto důležité výročí bude připomínat. V sobotu 5. listopadu jsme se všichni sešli na náměstí Svobody, abychom dostáli tradici podzimního vyhrabávání listí pro město. K této ploše je nutno přičíst ještě okolí pod Domem dětí. Naštěstí léta praxe a také účast několika rodičů, kteří přišli podpořit své děti (a kterým za tuto aktivitu moc děkujeme), prokázala, že když se ruka k ruce vine... a dílo se podařilo v rekordně krátkém čase dokončit tak, že v poledne byly kontejnery plné shrabaného listí a my šli spokojeně k sobotnímu obědu. Kromě pravidelné schůzkové a oddílové činnosti stojí za zaznamenání říjnový slavností slib družiny skautů na Mechovce působivá atmosféra nočního lesa a slibového ohně, byla důležitou náležitostí této slavnostní chvíle každého skauta. Výjimečný večer nekončil rozchodem domů, ale společným přenocováním. Malé světlušky přivítaly mezi sebe novou družinku po dvou měsících prokázali nováčci, že o účast na velkém dobrodružství stojí a jejich nové kamarádky a rádkyně jim připravily uvítací rituál, při kterém dostaly své místo převleky za lesní víly a světlušky. Atmosféra a svíček a svítilniček, kterou každá nová světluška obdržela jako symbol radosti a povinnosti svítit druhým lidem dobrem, byla umocněna i křtem přezdívek při ohni na zahradě klubovny. Večerní veselý program končil písničkami a čtením před společným nocováním, jež bylo pro mnoho nováčků prvním odloučením od rodiny. Ranní rozcvička, společná snídaně a program na celé dopoledne - to byly zážitky, které stmelují správnou partu. Zázemí naší klubovny, kterého si velice ceníme, je pro tuto činnost jako stvořené. A s čím jdeme do zimního času? S plány na pečení perníčků, rukodělné činnosti, strojení stromečku zvířátkům i setkání se slovenskými skauty u příležitosti předání Betlémského světla rok stých narozenin bude prostě nabit aktivitami, které jsou nám vlastní a které ukáží, že český skauting je veselý a bujný mladík... Miki Skvělé umístění na výstavách O tom se přesvědčujeme na každé výstavě, a to i mezinárodní, již několik let. Střední škola Centrum odborné přípravy technické opět zářila mezi školami z Rakouska, ČR i Německa, když na výstavě Vzdělání řemeslo 2011 získala za prezentaci výrobků 3. místo. Této výstavy se zúčastnilo celkem 97 škol a z toho 23 ze zahraničí. Je vidět, že na naší škole se žáci hodně naučí. O tom svědčí i výsledky státních maturit, ve kterých absolventi jak z matematiky, tak z jazyka českého získali v rámci kraje ta nejpřednější místa mezi odbornými školami, říká ředitel školy Mgr. Milan Pechal. Je skutečností, že máme i slabiny, a to hlavně v cizích jazycích, kde musíme hodně přidat, dodává ředitel Pechal. V současné době se škola připravuje na velkou světovou výstavu IWA 2012 novou kolekcí výrobků. -red- 12 Brodský zpravodaj

13 Deset let Orchestru Standy Sládka Do druhého desetiletí své činnosti vstoupil v minulých dnech Orchestr Stanislava Sládka, který působí při uherskobrodské Základní umělecké škole. Když pominu fakt, že podobným orchestrem se může pyšnit jen hrstka měst v republice, že složení tohoto ansámblu se mění každý rok, a že nástroje vlastně třímají děti, pak nezbývá, než před Sládkovými boys and girls (a samozřejmě jejich vedoucím) smeknout!!! Na Slavnostním koncertě se před stolově uspořádaným a zcela zaplněným sálem postupně na pódiu vystřídalo na třicet muzikantů a zpěváků, kteří kdy v orchestru působili. V hledišti zasedl také František Maňas, vedoucí podobného orchestru při ZUŠ ve Valašských Kloboukách, který byl inspirací a podnětem k založení toho uherskobrodského. Program koncertu byl rozdělen do několika bloků. Na úvod zaznělo patnáct skladeb (jen tak namátkou: Dajána, Dej mi víc své lásky, Still loving you, What a Wonderful World, To máme mládež, či Boty proti lásce) a zahráli a zazpívali si v něm současní i bývalí členové, mnozí dnes už slavní - například bývalý zpěvák Laďa Výmola, dnes lídr kapely Praetorian, vůbec první zpěvačka kapely Lenka Bařinová dnes sólově vystupující mezzosopranistka a vystudovaná učitelka zpěvu. Je také zajímavé sledovat, jak se do hudebního dění zapojují potomci muzikantských rodů. Takový Tomáš Roch geny svého otce a strýce nezapře a poslouchat jeho hlas, to je pohlazení (obzvláště třeba v písni What a Wonderful World). Nejmladší členkou orchestru je zase třináctiletá zpěvačka Veronika Sládková (vnučka kapelníka). A jedním slovem skvělá je další současná zpěvačka Petra Hrubošová. Ta když na pódiu vystřihla svého Amora Magora, musela v Praze blednout závistí i Lucka Bílá. kultura Kapelník Standa Sládek děkoval: všem svým dětem, spolupracovníkům i sponzorům (a že jich za těch deset let už bylo), protože jak zdůraznil, práci kolem orchestru nedělal sám, ale s týmem. Ve druhé části večera zaznělo více než třicet dalších hitů, při některých se na parketu i tančilo. Orchestr Stanislava Sládka vznikl v září Pod názvem Taneční orchestr Základní umělecké školy premiérově vystoupil na vánočním žákovském koncertě ZUŠ. Později se jednak přejmenoval podle svého zakladatele, ale také značně rozšířil repertoár i nástrojové obsazení. Za deset let činnosti prošlo orchestrem více než 40 muzikantů. Ansámbl odehrál přes osmdesát koncertů, na repertoáru má dnes už 70 písní a nahrál a vydal tři CD. Markéta Švehlíková Olšavská kopa Sobota 29. října 2011 byla jedním z dalších vrcholů oslav šedesátého výročí souboru Olšava, jednoho z nejstarších souborů našeho kraje. Premierový večer byl očekáván nejen folkloristy, ale i širokou a početnou veřejností. Těšil jsem se, co Olšaváci předvedou, a připravili se opravdu dobře. V dramaturgii, scénáři a režii Borise Pappa a hostujícího Romana Švehlíka jsme zhlédli komponovaný pořad s divadelním podtextem, který zdařile vykreslil současný trend souboru - popsat hudebně, pěvecky i tanečně Uherskobrodsko, město samotné, jeho obyvatele i etnika. Na tomto večeru se podíleli všichni oslavenci: Olšava, Oldšava, cimbálová muzika Olšava i Mladá Olšava, PHM Ovocenka, bývalí členové souboru a řada dalších příznivců a dobrovolníků. Na jevišti jsem napočítal třiašedesát účinkujících, Pohlazení od Nezmarů Velký sál Domu kultury v Uherském Brodě byl zaplněný sice jen ze slabé třetiny, ti, kdo přišli, však zažili krásný a hlavně neskutečně pohodový večer s Nezmary. Legendární láčkovci z Českých Budějovic zahráli a zazpívali staré a stále žádané hity (Bodláky ve vlasech, Co tě nezabilo, Cestám a stromům), převzaté skladby i úplné novinky. Mezi písničkami muzikanti vyprávěli nejrůznější historky ze života a taky si dělali legraci ze současné politiky i sami ze sebe. Představovat jihočeskou kapelu Nezmaři nějak dopodrobna snad ani není třeba. Na naší scéně působí už od roku 1978, kdy ji založili pánové Zdeněk Hejkrlík, Zdeněk Svoboda, Luboš Hrdlička a Pavel Zajíc. Až do roku 1993 měla statut amatérského sdružení. Repertoár kapely se posunoval od převzatých skladeb světových folkových hvězd, opatřených vlastními texty, až k téměř výhradně vlastní produkci (sem tam doplněné o nějakou vypůjčenou hitovku od kolegů). První deska pojmenovaná Nezmaři, vyšla v roce 1988, dnes už si mohou a to jsem se v tom fofru mohl i zmýlit. Přiznám se, že sám nevím, co znamená u Ovocenky to označení PHM, možná, že pohonné hmoty a mazadla, což je také velmi důležité při vyčerpání tanečníků a muzikantů. S pojetím pořadu jsem byl opravdu spokojený. Nevidí se každou chvíli lidové divadlo na scéně. Samozřejmě, že jsou i tací, kteří preferují autentický folklor i v jeho jevištním podání, ale mám za to, že využití divadelních prvků v posunu a ztvárnění děje je k divákovi sdílnější. Muzika Olšavy zvláště v posledním období doznala velkého pokroku. Omlazení udělalo své a je to znát na technice i provedení, na lehkosti bytí, dá se říci. Hudební úpravy Horymíra Ledně Sušila jsou nepřehlédnutelné, ale jsou zde i další upravovatelé: V. Peštulka, I. Peterka, M. Vaněk, a to je dobře. Tanečníci mě potěšili posluchači vybírat ze třinácti CD (i DVD). Současnou sestavu, která se personálně ustálila v roce 2002, tvoří zakládající člen Pavel Zajíc spolu s Tondou Hlaváčem, Pavlem Jimem Drengubákem a něžné pohlaví zastupuje Šárka Benetková. Není bez zajímavosti, že za třiatřicet let činnosti se v ní vystřídalo pouhých čtrnáct muzikantů a stala se jednou z funkčně nejstarších kapel české folkové scény. A protože se blíží Vánoce, doporučila bych vám na závěr netradiční vánoční CD Nezmarů. Jmenuje se Nezmaři jak je neznáte (s podtitulem Písně vánoční a lehce swingové) a vzniklo ve spolupráci s Filharmonickým orchestrem České Budějovice. Rozhodně na něm nehledejte klasické koledy (i když ty jsou zde v pozoruhodných úpravách ve dvou směsích zastoupeny také). Garantuji vám však, že hned, jakmile se zaposloucháte do první skladby, se dostanete do takového rozpoložení, že nějaké předvánoční šílenství v podobě nákupů, pečení a uklízení, vám bude úplně ukradené. Markéta Švehlíková svým nadšením a nasazením. Obzvláště ti mladí a noví zvládli tento větší křest se ctí, možná s jen neviditelnou trémou někde ve svých dušičkách. Ale abych jen nechválil - pánové v dramaturgii a režii pořadu, co kdybyste úvodní tříkrálovou lidovou hru zařadili někde ke konci druhé třetiny programu, kde se láme tzv. dramaturgická křivka, kde je třeba uklidnit celý ten jevištní mumraj a nadechnout se k závěrečnému nasazení? Ale to je jen dobře míněná rada. Přeji vám do dalších let moc a moc úspěchů. TOŽ TAK SA TO PŘIHODILO byl název i celého slavnostního vystoupení Olšavy. A že se to tak skutečně přihodilo a mělo TO úspěch, dokazuje i repríza vyžádaná diváky, která se odehraje v Domě kultury v Uh. Brodě v pátek 13. ledna 2012 večer. Oldřich Kopunec. Nová koncertní sezóna zahájena Už šestatřicátou koncertní sezónu otevřel uherskobrodský Kruh přátel Základní umělecké školy. Při zahajovacím koncertu zcela zaplněný sál odměnil bouřlivým potleskem bravurní výkon uskupení muzikantů ze Slovenska, jež si říká Faces Piano Trio (klavírista Ladislav Fančovič, houslistka Ivana Pristašová a violoncellista Boris Bohó). Obdobně to vypadalo i na druhém, tentokráte operním koncertě sopranistky Simony Procházkové a basisty Ivo Hrachovce. Protože si uherskobrodská ZUŠka letos připomíná 65. výročí svého vzniku, KP ZUS oslovil z velké části právě její, učitele. Měla jsem tu čest si je poslechnout už vícekrát a věřte, že se máte na co těšit!!! Jen si zapište následující údaje. Pokud není v závorce uvedeno jinak, koncert se koná v sále dominikánského kláštera vždy od ( Barbora Valečková housle, Ilona Růčková cembalo, Tomáš Komárek klarinet, Marcela Trtková klavír /autorský večer/ a Galakoncert (velký sál DK, 17.00) -mva- Brodský zpravodaj

14 kultura Muzeum obsadili dráteníci Zase u nás máme jednu moc pěknou výstavu! Jmenuje se SVETOM, MOJE, SVETOM a najdete ji až do 22. ledna v prostorách muzea J. Á. Komenského. Pod poněkud zvláštním názvem se skrývá um slovenských dráteníků. Když se v drátenické rodině narodil syn, položili ho na dřevěnou lopatu, kterou se sázel chléb do pece, a oknem jej vystrčili ven postupně do všech světových stran. Volali u toho svetom, moje, svetom, aby mu předurčili a zabezpečili budoucí drátenické putování po světě, vysvětlila autorka výstavy Daša Ferklová. Se slovy dráteník - drátenictví jsem si spojovala vždycky jenom prasklé hrnce, případně nádoby drátem ozdobené. Netušila jsem, co všechno se dá z kusu drátu udělat, a že novodobí dráteníci toto staré řemeslo povýšili na umění. Na výstavě najdete drátěné mísy a misky, košíky, talíře, vázy, struhadla, lopatky, klece pro ptáky, drátěné rámy zrcadel, hračky, ale také třeba formičky na cukroví, drátem vyzdobená velikonoční vajíčka, šperky i celé skulptury. Prostřednictvím psaného slova, Vize Vasky Mahdala Vlastimil Mahdal je malíř s nezaměnitelným rukopisem a nefalšovnou láskou k hudbě. K propojení obou těchto světů došlo v Cafe Clubu, kde se uskutečnila vernisáž jeho nejnovějších obrazů (k vidění do poloviny prosince). S country beatem Fénix se jako hráč na banjo a zpěvák postaral i o hudební stránku akce. A jistě není náhoda, že se vše odehrálo v den s magickým datem Vaska je malířem spontánním, maluje hlavně své sny a vize. Co na obraze bude, už má prý předem promyšleno, takže se běžně stává, že má rozmalovány i čtyři obrazy současně. Kdo jeho tvorbu zná, ví, že asi nikdy nebyla tak barevná, jako dosud. Vaska nejdřív z legrace řekl, že si prostě koupil moc červené barvy, ale pak zvážněl: Červenou maluju proto, že se mi občas dějí takové divné věci, které zaháním právě tou veselou barevností. Naráží tím na fakt, že už několikrát namaloval vizi, která se vzápětí skutečně stala. Jen fotografií i originálních exponátů objevíte kraj dráteníků, jejich život, pracovní začátky, cesty, ale i rozmanitý sortiment výrobků. Původní dráteničtí mistři našli své pokračovatele. Na výstavě je zastupují Ladislav Jurovatý (1923) z Bratislavy, Robert Hozák (1974) z Čadce, Ladislav Fapšo (1977) z Povážské Bystřice a Marta Filová (1945) z Rosiny. Jedinečné drátěné šperky Marty Filové zdobí více než třicet, královských, prezidentských a premiérských krků. V muzeu najdete jen zlomek její úžasné tvorby většinou náhrdelníky, náušnice a náramky či jejich sety (umělkyně však tvoří i brože, prsteny, korunky pro miss a podobné předměty). Jsou zhotoveny ze stříbrného puncovaného drátu a polodrahokamů a je to taková krása, až se tají dech. Zatoužila jsem mít některý z originálních kousků doma. Přeptala jsem se tedy autorky výstavy Daši Ferklové na jejich cenu a nejprve zajásala. Prý jsou k mání za 190 až 490. Vzápětí mi došlo, že na Slovensku už se, ehm, platí eurem.. -mva- den před teroristickými útoky v USA domaloval abstraktní krvavý výjev, jakoby pohledem z letadla. Když maloval obraz hořícího koně s jezdcem, vzplály v Uherském Brodě pneumatiky. Nepřemýšlel jsem, co maluji, bylo to úplně mimo můj styl a teď mám strach některé věci namalovat, že se zase splní, říká Vaska. Ale abychom nekončili moc vážně, je tu i úsměvná historka. Před 20 lety Mahdal pracoval v Domě kultury, kde byl tou dobou na civilce dnešní starosta Patrik Kunčar. Tomu se tak líbila jedna Vaskova plastika, až mu umělec nabídl obchod když mu věnuje svého japonského walkmana, dílo bude jeho. Velmi si považuji toho, že mám od tohoto brodského umělce jednu z jeho prvotin, zvláště když vidím, jak Vaskova tvorba spěje k dokonalosti, řekl Kunčar. Hm, ale já tu prvotinu od něj, prostě toho walkmana, už fakt nemám, kontroval Vlastimil Mahdal. Více na -mva- Dar muzeu: vzácné hudební nástroje Mecenáš muzea se jmenuje Josef Kratochvíl, je mu šestasedmdesát, pochází z Brna a ačkoliv je povoláním chemik, hudební svět jej zná jako muzikanta, který prošel soubory jako je Břeclavan, Brněnští gajdoši či Javorník. Není to dar jen tak nějaký, jeho cena se pohybuje v řádech statisíců a jestli se ptáte, proč pan Kratochvíl věnoval tak vzácnou sbírku (jejíž jednotlivé kousky si postupně pořizoval za své honoráře) právě Muzeu J. Á. Komenského, pak vězte, že vedle vřelého vztahu ke Slovácku je to prý hlavně proto, že u nás dokážeme docenit i nepeněžní hodnotu této sbírky. Kratochvíl nejmenoval, ale prozradil, že další muzea o ni neprojevila nejmenší zájem. Některé hudební nástroje jsem na vernisáži, která velkou sbírkovou kolekci Josefa Kratochvíla představila, viděla poprvé. No schválně, co si představíte, když se řekne fanfrnoch, kobza, žlobočky či břucháč? Na každý z darovaných a do pro veřejnost vystavených nástrojů se přitom dá i dnes hrát, jak zjistíte z videoukázek (jsou součástí výstavy), které s Josefem Kratochvílem natočila Marie Římovská. Ředitel muzea Pavel Popelka uvedl, že sbírku, jejíž součástí jsou i lidové výšivky (práce Kratochvílovy ženy), muzeum později využije i do vzdělávacích programů, které připravuje pro mládež i nejrůznější instituce. Více na Markéta Švehlíková KDYŽ HEDVÁBÍ VÁBÍ A ŠPERKY ZDOBÍ Už samotný název napovídá, že připravovaná výstava nabídne spojení ručně vyráběných šperků a malovaného hedvábí (oděvů a doplňků). Vytváří je tři ženy: Dana Látalová (šperky), Elen Šubčíková a Jiřina Trkuljová (hedvábí) Vernisáž se uskuteční 2. prosince v v galerii ZUŠ (před oddělením knihovny pro dospělé) na Panském domě. Výstavu pořádá KP ZUŠ ve spolupráci se ZUŠ v Uh. Brodě a potrvá do poloviny ledna mva- Metro vyjelo Nástup a výstup byl ukončen úderem deváté hodiny večerní dne, který se honosil samými jedničkami. Přeloženo pro věci neznalé Metro je název zbrusu nového dvojcédéčka kapely Praetorian, která si je nadělila ke svému desátému výročí vzniku. Za hojné účasti posluchačů, přátel a symbolických deseti hostů jej pokřtila v kině Máj Muzikanti natočili ve studiu celkem šestnáct skladeb, z toho deset autorských (na CD jich je devět) a šest původních, předělaných pro podzimní turné Najdete tu samozřejmě i písně doprovázející film Příběh z periferie či oba videoklipy Praetorianu. Autorem hudby je Laďa Výmola, videoklipy pak pocházejí z dílny Lukáše Veleckého a Aleše Výmoly. Během koncertu, který poprvé patřil jen a jen samotné kapele, zaznělo na třicet skladeb ze všech údobí. Mezi hosty se představili například Street 69, nivnický Badyán, saxofonista Martin Marášek z Non Revolver, bubeník Standa Jahoda z Generací a další. Úspěšný koncert završila klubová after party ve Střeleném Kačerovi. Kapelu Praetorian (původně pod jiným názvem) založil v Nivnici v roce 2001 zpěvák a kytarista Laďa Výmola s kamarády kytaristou Jiřím Mandincem, baskytaristou Adamem Jedkem a bubeníkem Markem Vajdíkem. Dnes hraje ve složení Ladislav Výmola (zpěv, kytara, skladba), Jan Grebík (zpěv, baskytara), Marek Vajdík (bicí), Jiří Mandinec (kytara), Martin Čech(klávesy), Aleš Blahůšek (zvuková režie). Žánrově se kapela řadí do moderní progresivní odnože rockové hudby. Muzikanti jsou sehraní a jejich skladatelské nadání i bravurnost, s jakou ovládají své instrumenty, byla oceněna v řadě regionálních i celostátních hudebních soutěží (jen tak namátkou 2x vítěz soutěže Leciánova bota, 2x první místo v soutěži ProRock, druhé místo v únorovém kole Rockmaxovy 12, vítězství v soutěži kapel Kaktuz aj.). Na svém kontě má kapela tři demosnímky a dvě CD (první s názvem Ambivalent vydali v roce 2010). Vystupovala jako předskokan Arakainu, na koncertech s Petrem Bende, DESmod a nedávno s kapelou Kryštof. Úzce spolupracuje s občanským sdružením MADE IN CZ production a podílí se na dalších nově vznikajících projektech. -mva- 14 Brodský zpravodaj

15 Advent v Domě kultury Zase je tu ta krásná doba adventu, rozechvělého očekávání něčeho nadpozemského - zrození děťátka. Je to doba, která je niterným svátkem každého jedince a rodiny, ale z druhé strany také společným prožíváním a očekáváním Vánoc, které mají asi pro každého takové zvláštní a silné kouzlo, kdy s radostí podléháme starým lidovým tradicím. Nezavrhujme je, prožívejme je a rozšiřujme je pro sebe i své nejbližší. Tradicí se stal i adventní kulturní program v Domě kultury, který vám nabízí zastavení v tomto hektickém období a prožití předvánočních chvil s krásnými poetickými vánočními programy, které vám nabízíme. Pro děti je to především Mikulášský karneval, který je čeká v pátek 2. prosince od hodin ve velkém sále. O zábavu, soutěže a tancování se postarají brněnské Tetiny, přijde i Mikuláš se svojí družinou, každé dítě dostane malý dáreček. Po skončení karnevalu, asi v 17 hodin, Mikulášova družina tradičně objede v kočáru centrum města. V pondělí 5. prosince si přijdou na své milovníci napozemsky krásného sborového zpěvu. Po dvou letech opět přijíždí sbor Donských kozáků, složený ze sólistů evropských operních scén. Uslyšíte pravoslavné duchovní písně, ruské lidové písně i repertoár světové klasiky. V úterý 6. prosince dopoledne se opět sejdeme v knihovně u čaje a kávy, tentokrát u vánočního posezení v rámci Akademie volného času. Společně s Ester Benešovou si vyrobíme malý vánoční dárek. Večer 7. prosince je určen nejen pro příznivce dechové hudby - krásnou vánoční atmosféru s sebou přiveze dechová hudba Vlčnovjanka. Dětský pěvecký sbor Comenius vás zve na svůj tradiční vánoční koncert v pátek 9. prosince v 18.00, kdy předvede svoje velmi úspěšné nastudování muzikálu Popelka, aneb, jak tambor ke štěstí přišel. Pro příznivce českého bigbítu je určen Vánoční koncert Romana Dragouna v neděli 11. prosince od hodin. Dětem z mateřských a základních škol přijede zahrát v úterý 13. prosince dopoledne herečka Eva Hrušková Legendu o hvězdě. Je to líbezné vánoční povídání o narození Ježíška, putování tří králů, děti se seznámí s vánočními zvyky a samozřejmě si s Evou i samy zahrají a zazpívají koledy. Oblíbené koledování bude letos trošku jiné, můžete se o tom přesvědčit ve středu 14. prosince v V Koledování s Holúbkem a Dominem vás dětský soubor Holúbek v moc hezky zpracovaném programu Adventní obrázky provede zvykoslovím od Ondřeje po Tři krále. Folková skupina Domino z Olomouce, kde uslyšíte i redaktorku Českého rozhlasu Olomouc Blanku Mazalovou, zazpívá krásné moravské, ale i české koledy v netradiční, velice působivé úpravě. A už tu máme brodské rodinné stříbro, bez kterého si neumím vánoce ani představit Vánoční slovácký večer s Olšavou, Oldšavou kultura a Olšavěnkou v sobotu 17. prosince v a Tradiční vánoční koncert PS Dvořák v neděli 18. prosince v 16.30, kde zazní skladby J. C. Vodňanského, J. J. Ryby, F. X. Brixiho, C. Riedela, F. X. Grubera, Mše J. Hradila a další. Nabídku předvánočních pořadů uzavře ve čtvrtek 22. prosince koncert Petra Bendeho. A pokud se chcete na konci roku výborně pobavit, Divadlo Brod pro vás opět připravilo silvestrovskou lahůdku - bláznivou komedii nejúspěšnějších francouzských dramatiků J. Della a G. Sibleyrase Ať žije Bouchon! A v závěru bych si vás dovolila naladit na první pololetí roku, který nás očekává. Těšit se můžete na Olympic, Petru Janů, bratry Nedvědy, divadelní představení Bůh masakru a Dalskabáty, hříšná ves ze Slováckého divadla, Můj báječný rozvod s Eliškou Balzerovou, Zdeňka Izera se Šárkou Vaňkovou, Jiřího Krampola, tradiční Screamers a řadu dalších kulturních akcí. Naši milí diváci, přála bych si, abyste se odpoutali od předvánočního shonu a nakupování, a prožili letošní advent v klidu, pohodě, s poetikou krásných zvyků, koled, písní a pohádek. Vůbec nerozumím lidem, kteří prohlašují, že Vánoce jsou přežitek a staromilnost. Nesmírně se šidí o něco, co nejde jakýmkoliv materiálnem nahradit. A proto vám přeji krásné Vánoce. Ty naše, ladovské, oproštěné od všech starostí, které vám přinesou klid, mír, lásku a pohodu. Irena Krejsová Poetický Kateřinský jarmark Bylo listopadové, oblohou poněkud zachmuřené ráno. Den zasvěcený jménu Kateřina, pro který by podle pranostiky mělo platit: na sv. Kateřinu schováme se pod peřinu. Chladem určitě zapůsobil, ale na sníh to počasím v uplynulém pátku příliš nevypadalo, budeme si muset ještě nějaký ten den asi počkat! Zato v Uherském Brodě na Masarykově náměstí se kolem obelisku Via Lucis Cesty světla rozprostřel toho dne již šestým rokem Kateřinský jarmark, ve kterém se desítky a desítky prodejních stánků staly dychtivě vyhledávanými pro tisíce přicházejících brodských i mimo brodských návštěvníků. Již od rána se davy mladých či dříve narozených spoluobčanů procházely kolem vystaveného zboží a svým zrakem se nemohly nabažit bohatého sortimentu zboží, prostřeného na pultech. Pochopitelně ne každý stánek byl obležen koupěchtivými zákazníky, hodně totiž záleželo na atraktivitě vystavených výrobků, jejich tvarové rozmanitosti, barevnosti a pochopitelně i cenové atraktivitě. Někde se kolemjdoucím do očí vemlouvalo to, co se běžně v kamenných obchodech prodává, například textilie nebo cukrovinky, v jiných místech zase nechyběly stánky s bižuterií a chýšky s plejádou léčivých mastí a vodiček. Přirozeně nechyběly chutné valašské speciality, horké kaštany, trdelníky, vše pak doprovázené do našeho chřípí vnikající vůní vařeného, pečeného či jinak chuťově upravovaného jídla. Brodský zpravodaj Před Komerční bankou dokonce visel již napodél rozpolcený vepřík, poblíž kterého se již v rukou prodejců míhaly nože určené na jeho další porcování. A ten, kdo se přičiněním chladivého větříku tetelil zimou, našel rychlou útěchu ve svařeném vínu, tedy svařáku anebo horkém punči. O kousek dál byly mlsné jazýčky uspokojeny nabízeným tureckým medem, jinde zase nesměly chybět tradiční perníky v podobě domečků, čertů a Mikulášů. Dvě půvabné dívky nabízely i dortíky, které sice lákaly k zakousnutí, ale, světe, div se, byly vytvářené z ručníků!!! Některé návštěvníky tedy více upoutávaly pultíky, které nabízely zboží vyžadující při svém vzniku lidský rukodílný um.tedy takové, které oslovovaly kolem kráčející tím, co má bližší vztah k přírodě, myslím tím dřevovýrobky, keramické hrnečky a vázy, případně hezké kožešiny, ale s tolerancí skutečnosti, že právě tento den byl vyhlášen za Světový den bez kožešin. Nejdéle, přiznám se, jsem se opakovaně zastavoval u stánku s nabídkou výtvorů z kukuřičného šustí, neboť jsem byl udiven fantazií jejich tvůrců. Bylo až neuvěřitelné, co všechno dokázaly šikovné lidské ruce ztvárněním všech těch figurek a postaviček v různých pracovních pozicích. V nedaleké nevelké ohrádce se zase promenovaly ovečky, které se zájmem pozorovaly houfy nadšených dětí. Avšak na dvou místech jsem se zdržel vůbec nejdéle. Nebylo žel mnoho těch, kteří zde pozastavili své kroky, ale snad jsem se v tomto postřehu mýlil. U těchto stánků se totiž prezentovala lidská srdce! Mám na mysli stánek terapeutické dílny sv. Justiny s výrobky handicapovaných lidí a pak charitativní stánek Polioplus s nabídkou drobností a prosbou o příspěvek pro lidi postižené ve světě dětskou obrnou. Mám za to, že právě tato místa na celém brodském jarmarku byla svým způsobem nejcennější, protože nám všem připomínala to, co se nedá penězi dost dobře vyjádřit! Jméno Kateřina údajně znamená čistá, mravná, a právě u těchto zastavení tato adjektiva platila asi nejvíce. V odpoledních a podvečerních hodinách byl jarmark obohacen bohatým kulturním programem s vystoupením četných hudeb, folklorních souborů, šermířského klání, aby se posléze na popud pana starosty po krátkém společném odpočítávání rozzářil tradiční vánoční strom. Spolu s girlandami barevných světel lemujících náměstí tak vznikl v podvečerních hodinách počínajícího adventu pohádkový, již téměř idylickou předvánoční atmosférou prosycený obraz našeho krásného města. Jaromír Slavíček Fotogalerie z Kateřinského jarmarku na 15

16 inzerce Oční optika Ludmila Veselá až do 23. prosince jsme prodloužili všechny slevy z listopadu 1+1 zdarma nerozbitná skla s antireflexní úpravou a zvýšenou odolností proti poškrábání 20% sleva na všechna ostatní nerozbitná skla s antireflexem 50% sleva na rozšířený výběr obrub Bří Lužů 115 Uherský Brod Tel.: nabízíme dárkové poukázky a možnost platit kartou Pobočka Nová poliklinika Uherský Brod Tel.: Všem našim zákazníkům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku. Těšíme se na vasi přízeň i v roce Svatební a kosmetické studio VANESA San Patrick 2011 kolekce nové exklusivní španělské svatební šaty Kosmetické ošetření, svatební líčení, lepení řas, slavnostní účes Vybrané modely je možné zakoupit. Půjčujeme i pánské obleky a šaty pro družičky. Společenské šaty a pánské obleky nejen půjčujeme, ale také prodáváme. Oblékání nevěsty v sobotu. Hradišťská 2281, Uherský Brod Otevřeno Po Pá hodin, tel Rádi vás obsloužíme kdykoliv po předchozí tel. domluvě na tel Brodský zpravodaj

17 inzerce POD STROMEK DÁREK OD NÁS - vysoké postele z masívu s úložným prostorem - kvalitní české sedačky - nová kolekce matrací nejlepší skříně a komody firmy Mikulík - nejlepší přikrývky a polštáře EVERY-czech - prostěradla, která nechladí Všechny zveme k vánočnímu nakupování s možností získání skvělých výher! Prodejna Uh. Hradiště Stará Tenice 1131 Prodejna Uh. Brod obchodní dům MÁJ tel.: Nové programové schéma Televize Slovácko Premiérovým dnem uherskobrodského magazínu zůstává pátek a nově ho diváci najdou v programové hodině A (Zlínský kraj) v těchto časech: 18:25, 21:25, 24:25, 03:25, 06:25, 09:25, 12:25, 15:25 hod. Skladba vysílacích hodin v programu TELEVIZE SLOVÁCKO hodina A začátky vysílání v 18 / 21 / 24 / 3 / 6 / 9 / 12 / 15 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Magazín Uherské Hradiště premiéry ST, PÁ 00:11:00 Magazín Uherské Hradiště repríza 00:24:00 Magazín Uherský Brod - premiéra PÁ 00:37:00 Zlínský kraj - premiéry ÚT, PÁ 00:46:00 Minuty z Otrokovic - premiéra ÚT, PÁ 00:50:00 Zprávy odjinud / programová příloha - premiéry PO, PÁ 00:55:00 VTX ZL, UH, UB vysílací schéma uvidíte v TVS Začátky vysílání uvedeny s tolerancí +/- 5 minut v závislosti na délce aktuálních magazínů hodina C začátky vysílání v 17 / 20 / 23 / 2 / 5 / 8 / 11 / 14 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 CZSK magazín - premiéra ST 00:20:00 Sport - premiéra PO 00:38:00 Regiony - premiéra ČT 00:51:00 Zprávy odjinud / programová příloha - premiéry PO, PÁ 00:58:00 VTX ZL, UH, UB vysílací schéma uvidíte v TVS Buďte s námi v obraze! ZLÍNSKÝ KRAJ hodina B začátky vysílání v 16 / 19 / 22 / 1 / 4 / 7 / 10 / 13 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ 00:09:00 Magazín Hodonín repríza 00:20:00 Kyjovský týd. - premiéry ÚT, PÁ 00:31:00 Kyjovský týd. repr. 00:41:00 Veselský týden. - premiéra ST 00:56:00 VTX ZL, UH, UB vysílací schéma uvidíte v TVS CZ/SK ZPRAVODAJSTVÍ Aktuální magazíny a pořady také na 24 hodin, 7 dní v týdnu online JIŽNÍ MORAVA Brodský zpravodaj

18 sport Sokolovna slouží svému účelu v Uherském Brodě už osmdesát let Píše se rok je založena Tělocvičná jednota Sokol a již v roce 1899 se nahlas projeví přání členů mít svůj vlastní stánek. Bohužel trvalo celých 32 let, než si členové jednoty mohli říci - náš sen je splněn (1931). Rozhodně nezaháleli, ale vyskytovaly se různé okolnosti, které bránily stavbě (z dnešního pohledu možná i k prospěchu věci). Vše začalo dne vkladem br. R. Langa ve výši 200 Kč, které vyhrál v sázce, a tato částka byla základem Fondu pro výstavbu sokolovny, později Družstva pro výstavbu sokolovny. První otázkou bylo, kde se bude stavět. Tak přes místo o měšťanské školy, slíbené Městem (později od toho ustoupili), přes místo Braník (nelíbilo se sokolům), dále přes tzv. Nadsklepí, koupené hr. V. Kaunicem (zasáhla 1. svět. válka), až se skončilo na dnešním místě, ale po dohodě se státními orgány, které své úřady posunuly západním směrem. V r br. Knor na valné hromadě vyzývá členstvo k zahájení stavby. Ale až 24. dubna 1924 sokolové vystupují poprvé na svůj pozemek. Fond na výstavbu je posilován přebytky z pokladny, příspěvky členů družstva, čistým výtěžkem z veř. podniků a zábav, dobrovolnými dary a tzv. dobrovolnou haléřovou daní. Zde je na místě se zmínit o dvou bratřích, br. Boh. Bordovském a Frant. Kožíškovi, kteří vynikajícím způsobem plnili funkci pokladníků, a navíc sami dokázali zajišťovat a získávat drobné peněžní dary. Druhým prvkem, který oddaloval výstavbu sokolovny, byl názor na její velikost a vybavení. Zejména po 1. sv. válce, kdy se činnost jednoty opět rozběhla, začaly být nároky na velikost budovy náročnější. Přesto se pořád prostředků na stavbu nedostávalo, a když se ukázala nutnost úpravy stadionu pro župní slet v r. 1925, stavba sokolovny šla opět do pozadí. I po otevření stadionu ještě dále bylo nutno pokračovat v pracích a stadion zvelebovat. Jak se získávaly prostředky na stavbu sokolovny, uvedu příklad návrhu br. Srnce z r. 1928, aby členové jednoty své narozeniny oslavili příspěvkem na stavbu. Je třeba se také zmínit o tzv. desátnících, kteří měli za úkol získávat příspěvky nejen od členů, ale hlavně od příznivců Sokola. V r stavba sokolovny nabývala přesnějších rozměrů, ale bylo konstatováno, že s hotovostí Kč se mnoho práce neudělá, tak byly sestaveny příjmy, resp. příjmy možné, které by pokrývaly nezbytné výpůjčky. Jedním ze základních příjmů bylo uvažováno s provozem kina. Bylo nutno zajistit přidělení kinolicence. V únoru 1929 byla podána žádost k Zemskému úřadu v Brně (samozřejmě bez podpory vlivných osobností to nešlo) a ten rozhodl v září 1929 o přidělení kinolicence a tak se mohly práce na stavbě sokolovny rozběhnout je položen základní kámen sokolovny, provedený sochařem Lužným a položen k oslavě 8. narození prezidenta Masaryka. V dané době byly k dispozici z dřívějška 2 návrhy sokolovny, od pražského arch. Vahaly a od arch. Krásného, také z Prahy. První byl drahý a druhý nesplňoval požadavky výboru. 12. ledna 1930 předkládá svůj návrh arch. br. Pilc z Přerova, tento byl přijat a s ohledem na finance bylo rozhodnuto stavět ve třech etapách. Zahájena upisovací akce: - dar v hotovosti nebo cenných papírech, - dar splatný ve lhůtách, - bezúročná půjčka, do 14 let nevypověditelná, - půjčka úročitelná 4 %, rovněž nevypověditelná, - jiným způsobem. Žádosti na ministerstvo zdravotnictví a posléze na Kancelář prezidenta republiky zůstaly nevyslyšeny. Provedením stavby byl pověřen br. St. Kotek, místní stavitel a člen Tělocvičné jednoty. Plně se rozběhly stavební práce, pro členy byla také stanovena pracovní povinnost, stejně jako při stavbě stadionu provedeny první zemní práce, byla první slavnostní členská schůze v nové budově a se začíná s promítáním v kině. Tak se dostáváme k datu 14. června 1931, kdy stavitel br. Kotek předává klíče od sokolovny starostovi br. Janu Němečkovi. Dopoledne byl průvod od gymnázia, uvítání hostí, nezbytné projevy a prohlídka budovy. Odpoledne byl průvod od nádraží, na stadionu veřejné cvičení a večer nezbytný přátelský večírek. Oslavy otevření sokolovny byly doplněny 20. června 1931 společným koncertem Pěveckých sokolských sborů z Kyjova a Uherského Brodu. Do pamětní desky byly vloženy následující dokumenty: pamětní list album fotografií ze stavby sokolovny a památníku padlým z 1. sv. války foto br. Boh. Bordovského, bývalého starosty Sokola výstřižky z novin čs. mince z oběhu v r. 1930, odznaky a vlaječka ČSR s nápisem: položení zákl. kamene k sokolovně ks poštovních známek Zpravodaj Tělocvičné jednoty z května 1931, Památník k oslavě 20. trvání Sokola v Uherském Brodě legie památník Uh. Hradišťské župy z r Tyto materiály byly v r při rekonstrukci sokolovny doplněny ještě materiály novými, které svědčí o době, kdy Sokol byl zrušen a kdy po roce 1989 začínal bojovat o své místo na slunci. Celkový náklad dosáhl výše Kč a je zajímavostí, že před dokončením všech prací byly více jak dvě třetiny nákladů uhrazeny a do 5 let vyrovnány všechny zbývající dlužné částky. Dne 18. září 1932 byla na budově umístěna plaketa ke 100. výročí narození Mir. Tyrše a 28. října 1932 odhalen pomník TGM, věnovaný Sokolu ČS. obcí legionářskou. Sokolovna se tak stala dnem uvedení do provozu střediskem činnosti samozřejmě sokolů, ale i celé široké veřejnosti, a to nejen po stránce tělocvičné, ale i kulturně společenské. Přece jen zde bylo kino, restaurace a ve velkém sále se odehrávaly hodnotné kulturní akce. Díky svým zásadám měl Sokol řadu vynikajících souborů, hudebních i divadelních. Sokolovna začala žít pulzujícím životem, ale bylo potřeba, aby o budovu někdo pečoval. Výborem jednoty byl ze dvou uchazečů vybrán br. Jan Cinkl, osoba pro členy jednoty naprosto nepřehlédnutelná. Byl nejen sokolníkem, ale dlouhodobě i praporčíkem jednoty. Jak šel čas, tak sokolovna byla poznamenána změnami režimů, po roce 1942 se objevil na budově nápis: Detsches haus a kino neslo název Viktoria. Po definitivním zrušení Sokola v r je kino přejmenováno na kino Oko a majetek předán TJ Spartak Uh. Brod. Tento název se po dokončení opravy objevil i na budově. Po požáru Lidového domu v r se veškerá kulturní činnost v Uh. Brodě přesouvá do sokolovny jako jediného stánku a tak není divu, že budova byla zcela devastována. Po otevření Domu kultury v r došlo k opravě budovy sokolovny, ale to již vnitřek sokolovny proti původním plánům se změnil, stejně jako část stadionu po výstavbě sportovní haly a ubytovny. To je ale historie ne tak dávná a všem dobře známá. Snad na závěr nebude na škodu pár řádků z pamětního listu, uloženého za pamětní deskou: Ty, kdo snad jednou po dlouhých letech budeš číst tyto řádky, buď pozdraven a věř, že v těchto prostých slovech a suchých číslicích je skryto mnoho péče, úvah, starostí, mnoho práce a lásky. Po mnoha letech i v dnešní době patří hluboká úcta, vzpomínka a poděkování těm, kteří ze skromných poměrů především nadšením a láskou dokázali vybudovat toto dílo - naši sokolovnu. Jiří Krejčiřík, starosta T.J. Nejlevnější povinné ručení Bonus až 60 %, možnost připojištění IHNED Ročně od: Obsah motoru: Kč ccm Kč ccm Kč ccm atd. atd. DAILY BROKER s.r.o obchodní dům Kvanto pasáž Neradice Mobil: , Zveme všechny maminky a tatínky s dětmi od 1/2 roku věku ZDARMA do bazénu na předvánoční ukázkovou lekci PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, kde se děti hravou formou seznámí s prvními krůčky do vody. S dětmi od 2 měsíců plaveme v rehabilitační vaně na rehab. odd. polikliniky. Přihlášky na tel Těší se na Vás J. Slivečková a instruktorky BABY CLUBU. 18 Brodský zpravodaj

19 Basketbalisté U15 porazili dvakrát silné Brno Podle papírových předpokladů měl čekat mladé basketbalisty Spartaku Uherský Brod těžký soupeř. Opak byl však nakonec pravdou. Broďané bez jakýchkoliv pochybností svého soupeře dvakrát přejeli a zaslouženě si připsali dvě výhry do tabulky oblastního přeboru. Spartak Uherský Brod - JBC Brno 86:51 Pokud jde o fyzické parametry, bylo brněnské družstvo určitě nejlepším týmem, který do Uherského Brodu letos zavítal. I úplný začátek utkání naznačoval, že by mohlo jít o vyrovnaný zápas. Pak však začal úřadovat kapitán družstva Tomáš Zálešák, který výbornou střelbou, hrou pod košem v obraně (několik výborných bloků) i v útoku doslova exceloval. Díky jeho ziskům v obraně pak mohli Broďané zakončovat rychlé protiútoky a skóre začalo narůstat v jejich prospěch. I další čtvrtiny zápasu měly podobný průběh a utkání tak skončilo jasnou výhrou. Do utkání se poměrně úspěšně zapojili i hráči z kategorie minižáků Jakub Havlík, Jakub Andrýsek a Marek Ondřej. I když to proti fyzicky zdatnějším soupeřům měli těžké, dokázali se prosadit. Body: Zálešák 36, K. Lečbych 17, Jankových 13, Krejčiřík 6, Havlík 5, Urbánek 5, M. Lečbych 4. Spartak Uherský Brod - JBC Brno 66:34 Odveta začala v podobném duchu, jako první utkání a nic nenasvědčovalo tomu, že by domácí mohli mít nějaké problémy. Díky dobré obraně inkasovali v první čtvrtině pouze jeden koš. Bohužel ve druhé čtvrtině selhali Broďané v koncovce, když se nedokázali trefit ani z bezprostřední blízkosti a zbytečně znervózněli. Obrat nastal ve třetí čtvrtině, kdy střeleckou mušku našel Zálešák. Domácí tak odskočili na dvacetibodový rozdíl a i přes narůstající agresivitu soupeře dovedli zápas do vítězného konce. Body: Zálešák 21, K. Lečbych 15, M. Lečbych 14, Jankových 8, Andrýsek 4, Urbánek 4. (pz, mp) Orion florbal cup ovládla ZŠ Pod Vinohrady Okresní kolo Orion florbal cupu ovládly podle předpokladů žačky ze ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě, které bez sebemenších problémů splnily roli favoritek. Od počátku připomínaly parní válec, o čemž svědčí jejich skvělá bilance pěti výher v pěti zápasech. Naším cílem byl postup do krajského kola, které se odehraje 16. února opět v uherskobrodské sportovní hale. Okresní kolo bylo pro nás jen formalitou, o čemž svědčí skutečnost, že jsme ani jednou neinkasovaly. Dařilo se nám také v útočné fázi, jenom Jančářová rozvlnila síť celkem šestnáctkrát, uvedla Blažena Chovancová, trenérka úspěšného výběru. Kromě žákyň ZŠ Pod Vinohrady se okresního kola zúčastnila ještě družstva ZŠ Větrná Uherské Hradiště, ZŠ Sportovní Uherské Hradiště, ZŠ UNESCO Uherské Hradiště, Gymnázium Uherské Hradiště, ZŠ Uherský Ostroh a ZŠ Ostrožská Lhota. Sestava ZŠ Pod Vinohrady: Šárka Svobodová, Kristýna Jančářová, Lucie Kozůbková, Lenka Běhunčíková, Ivana Matějíčková, Lenka Gregorová, Anna Gazdíková, Adéla Matoušková, Beata Slavíčková, Michaela Černíková, Veronika Dědková, Kateřina Sedlačíková, Edita Šůstková, Klára Štajnochová, Monika Dudová. Výsledky: ZŠ Pod Vinohrady - Gymnázium Uh. Hradiště 11:0, ZŠ Pod Vinohrady - Ostrožská Lhota 11:0, ZŠ Pod Vinohrady - Uherský Ostroh 5:0, ZŠ Pod Vinohrady - Sportovní Uh. Hradiště 5:0, ZŠ Pod Vinohrady - Větrná Uh. Hradiště 7:0. Branky: Jančářová 16, Sedlačíková 10, Slavíčková 4, Kozůbková 2, Matoušková 2, Běhunčíková 2, Gazdíková, Černíková, Štajnochová po 1. (pz, bch) sport Josef Hamšík dostal opět důvěru delegátů Delegáti valné hromady ČSK Uherský Brod, nejstaršího fotbalového klubu na Moravě, zvolili na další tři roky do čela občanského sdružení Josefa Hamšíka. Prvním místopředsedou za ekonomický úsek byl zvolen Zdeněk Plhoň, druhým místopředsedou za sportovní úsek se stal sekretář klubu Rostislav Hruboš. Devítičlenný výbor dále tvoří: Libor Odstrčil, Zdeněk Šebesta, Zdeněk Tesařík, Stanislav Radoch, Ladislav Zemánek a Michal Slezák. (pz) Nohejbalovou ligu hostil Uherský Brod Druhým rokem pokračuje amatérská okresní soutěž pod názvem Slovácká nohejbalová liga. Její třetí kolo se odehrálo v tělocvičně Gymnázia v Uherském Brodě. Hráči Orla nastoupili ve stabilní sestavě, ale ani na domácí půdě se jim příliš nedařilo. První zápas hrála uherskobrodská dvojice proti Míkovicím, jejíž hráči nejsou zrovna ve formě. Toho chtěli domácí borci využít, bohužel však příliš chybovali a zápas nakonec prohráli. Uherskobrodské rezervě se proti Míkovicím dařilo o poznání lépe, a po dobrém výkonu zaslouženě vyhrála 2:0. Ve trojicích však Orel Uherský Brod na Míkovice opět nestačil. V dalším utkání proti dobře a obětavě hrajícím Polešovicím neuspěla ani jedna z uherskobrodských dvojic. Totéž platilo ve trojicích. Vlčnov nastoupil sice v improvizované sestavě, přesto splnil úlohu favorita. Proti áčku Vlčnova neměl ve dvojicích Orel sebemenší šanci. V souboji proti rezervě Vlčnova už byl duel vyrovnanější, přesto se radovali opět hosté. V trojicích vytvořil Vlčnov velmi silnou sestavu, která vcelku hladce zvítězila. Vlčnovjané se tak stali nejúspěšnějším družstvem. Orli získali dva body za vítězství v souboji rezerv. Jiří Sukup WOMEN S PEPSI CUP - halový turnaj žen bude hostit Uherský Brod Čtvrtý ročník mezinárodního halového turnaje žen WOMEN S PEPSI CUP se uskuteční od soboty 17. prosince do neděle 18. prosince 2011 v Uherském Brodě. Hrát se bude ve dvou halách. Jedná se o největší halový turnaj žen v Česku. O turnaj je každým rokem stále větší zájem. Vzhledem k velké účasti jsme se rozhodli rozložit porci zápasů do dvou dnů. Prvenství na turnaji obhajují ligové juniorky 1. FC Slovácko, uvedl ředitel turnaje Petr Zpěvák. Kromě české špičky se na turnaji představí také celky ze Slovenska, přihlášen je rovněž jeden polský tým. Souboje ve skupinách začnou v sobotu od 16 hodin. Hrát se bude souběžně v uherskobrodské sportovní hale a tělocvičně ZŠ Na Výsluní. O den později se program přesune výhradně do sportovní haly Spartaku Uherský Brod. Po oba dny je vstup na turnaj pro diváky volný, upřesnil Zpěvák. Bez partnerů by se takový megaturnaj nemohl vůbec uskutečnit. Generálním sponzorem je společnost Pepsi. Vítězný tým získá kromě poháru také finanční odměnu ve výši Kč, kterou věnovala společnost Kamenex. Mediálními partnery turnaje jsou Brodský zpravodaj, týdeník Dobrý den s Kurýrem a internetové portály Sport.ub.cz a Zlinskyfotbal.cz Vyhlášena bude nejlepší hráčka z každého týmu. Na křišťálovou kopačku se mohou těšit nejlepší hráčka turnaje, střelkyně a brankářka. Organizátoři vyhlásí také miss turnaje. Pro nás je halový fotbal příjemným zpestřením sezony. Do turnaje pošleme hned dva výběry. Alespoň uvidím, jak na tom hráčky jsou v soubojích jeden na jednoho. I když na prvenství nedosáhneme, chceme si hlavně dobře zahrát, uvedl Lumír Petrka, trenér pořádajícího klubu z Nezdenic. Zato loňský vítěz jede do Uherského Brodu zopakovat svůj triumf a kromě poháru hodlá získat i zajímavou prémii. Vím, že obhájit prvenství je vždycky těžké. Ale my si malé cíle klást nemůžeme. Na turnaj jedeme v roli favorita, a tu chceme rozhodně potvrdit. Bereme jen vítězství, přiznal Ján Jačisko, trenér juniorek z 1. FC Slovácko. 1. ročník WOMEN S SOLIDWOOD CUP LUHAČOVICE 2008: 1. FK Slovan Duslo Šaľa, 2. Slovácko juniorky, 3. Slovan Ostrava B, 4. Slovan Ostrava A, 5. MŠK Slovan Trenčianske Teplice, 6. FC Union Nové Zámky, 7. Sokol Čekyně, 8. DFK Holešov, 9. Spartak Lubina, 10. Comfort Dobratice, 11. DFC Tichov, 12. Kotouč Štramberk. 2. ročník WOMEN S PEPSI CUP HLUK 2009: 1. FK Slovan Duslo Šaľa, 2. FC Přerov, 3. Spartak Myjava, 4. MFK Topvar Topoľčany, 5. DFK Holešov, 6. FC Elseremo Brumov, 7. FC Union Nové Zámky, 8. FC IRP Český Těšín, 9. Sokol Nezdenice, 10. OFK Dunajská Lužná. 3. ročník WOMEN S PEPSI CUP UHERSKÝ BROD 2010: 1. FC Slovácko juniorky, 2. FC Slovácko ženy, 3. Lokomotiva Brno - Horní Heršpice A, 4. FC Přerov, 5. FC Elseremo Brumov, 6. SK Březnice, 7. Spartak Myjava, 8. FS Napajedla B, 9. FS Napajedla A, 10. Sokol Nezdenice, 11. FC Březůvky, 12. Lokomotiva Brno - Horní Heršpice B. (pz) Brodský zpravodaj

20 sport Apexeso aerobic tour odstartovala skvěle Členky oddílu aerobiku, který soutěží pod hlavičkou 1. AC Uherský Brod, vstoupily úspěšně do první části Apexeso aerobic tour. Sportem ke zdraví a dobré náladě, to je hlavní motto této soutěže. Jedná se o amatérskou soutěž rozdělenou do dvou částí. První závod se uskutečnil v Uherském Ostrohu. Uherskobrodská děvčata bojovala o nejlepší umístění ve všech vyhlášených kategoriiích. Také v druhém dílu soutěže ve Veselí nad Moravou se v těžké konkurenci Broďanky neztratily. Výsledky - Uherský Ostroh - Kategorie BABY (do 6 let): Edita Keňová - postup do finále, Elizabeth Jílková - postup do finále, Ester Kotheová - postup do finále. Kategorie KIDS (7-8 let): Anna Havlíková - 6. místo, Šárka Meindlschmidová - postup do finále, Veronika Surá postup do finále. Kategorie CHILDREN (9-10 let): Kristýna Matušová - 2. místo, Monika Lišková - 6. místo a cena sympatie. Kategorie TEENEGERS (11-13 let): Lucie Struhelková - 3. místo, Monika Hubáčková - 5. místo. Výsledky - Veselí nad Moravou - Kategorie BABY: Edita Keňová postup do finále. Kategorie CHILDREN: Kristýna Matušová 2. místo, Monika Lišková 3. místo, Zuzana Kolouchová 4. místo, Bětka Lukešová 6. místo. Kategorie TEENEGERS: Monika Hubáčková 2. místo, Lucie Struhelková 3. místo, Kateřina Sedláčková postup do finále. (pz, bb) Uherskobrodští plavci vylovili z bazénu ve Vyškově několik kovů Devítka plavců, která hájila na mítinku ve Vyškově barvy Spartaku Uherský Brod, dokázala v kategorii mladšího žactva uspět nejen mezi jednotlivci, ale také v soutěži štafet. Kvarteto ve složení David Dvořák, Cyril Dvořák, Pavel Hájek a Jakub Svozil ovládlo štafetu na 4x50 metrů volný způsob. V polohovém závodě na stejné trati pak sestava ve složení David Dvořák, Tomáš Jurák, Jakub Svozil a Pavel Hájek doplavala v konečném účtování druhá. V individuálních závodech se nejvíc dařilo Pavlu Hájkovi, který každý svůj start proměnil Broďanky dvakrát porazily silný Slavičín Juniorky 1. AC Uherský Brod pod vysokou sítí nezklamaly. Před startem mistrovské soutěže nejdříve absolvovaly Pohár Zlínského kraje, který sloužil především jako příprava na mistrovské boje. Do nich vstoupily svěřenky trenérky Evy Bartkové impozantně, když dvakrát porazily silný Slavičín. Pohár Zlínského kraje odehrály Broďanky ve Vsetíně. Do hry se zapojily hlavně mladší hráčky, které ještě nemají dostatek zkušeností, aby se sehrály. Do prvního zápasu jsme nastoupily v základní sestavě, pak dostala příležitost různě kombinovaná šestka. Vyzkoušely jsme si také hru s liberem, uvedla trenérka Eva Bartková. 1. AC Uherský Brod zvítězil v prvním duelu nad Hošťálkovou 2:0, pak však podlehl postupně Vsetínu, Kroměříži, Rožnovu pod Radhoštěm a Stříteži nad Bečvou vždy v poměru 0:2. Velmi dobrý výkon z mladých hráček podaly blokařka Buráňová a nahrávačka Mentzlová, chválila Bartková. Sestava 1. AC Uherský Brod: Kočicová, Šmídová, Mentzlová, Hrabalová, Ondrůšková, Borýsková, Krystková, Buráňová, Sušilová, Blažková, Řezníčková. V prvním mistrovském utkání přivítal 1. AC Uherský Brod v domácím prostředí věčného rivala ze Slavičína. Všechny hráčky podaly koncentrovaný výkon, nepodlehly vědomí, že Slavičín neporazily již několik let. Od začátku měly vývoj utkání pod kontrolou a zvítězily v poměru 3:0 a 3:1, když závěr dohrávaly ve velkém stylu, dodala Bartková. Sestava 1. AC Uherský Brod: Kočicová, Mentzlová, Hrabalová, Borýsková, Ondrůšková, Krystková, Buráňová, Sušilová, Blažková, Řezníčková. (pz, eb) v medailový úspěch, když si doplaval pro stříbro a ve čtyřech případech bral bronz. V oddílových rekordech navíc zvládl stometrovou trať znakem a stejně dlouhý polohový závod. Zdatně mu sekundoval David Dvořák, který si doplaval pro jedno druhé a tři třetí místa, dodala trenérka Renata Krůželová. David Dvořák byl stříbrný na stometrové trati motýlkem, bronz pak vybojoval na tratích 200 m znak, 50 m motýlek a 200 m polohový závod. K těmto umístěním přidal také dva oddílové rekordy, a to na tratích 200 m znak Volejbalové juniorky nestačily na Kroměříž Juniorky 1. AC Uherský Brod nestačily pod vysokou sítí na favorita z Kroměříže. Loňský obhájce prvenství v krajském přeboru potvrdil roli favorita a dvakrát Broďanky v domácím prostředí porazil. V prvním utkání děvčata podala výborný výkon. O výsledku se rozhodlo až v koncovkách jednotlivých setů. Více štěstí měly domácí hráčky, poznamenala k výhře Hanaček v poměru 3:1 trenérka Eva Bartková. Do odvety Broďanky nastoupily zcela odevzdaně a za hodinu prohrály 0:3. Uherský Brod: Kočicová, Šmídová, Ondrůšková, Borýsková, Sušilová, Krystková, Blažková. V domácím prostředí se Broďankám naopak dařilo. Na své konto si připsaly dvě výhry nad Hošťálkovou (3:0 a 3:1). V obou zápasech jsem dala příležitost i mladým žákyním. Dobrým výkonem se prezentovala nahrávačka Hrabalová, dodala Bartková. Uherský Brod: Kočicová, Hrabalová, Mentzlová, Borýsková, Ondrůšková, Krystková, Buráńová, Sušilová, Blažková, Řezníčková. (pz, eb) Basketbalisté Spartaku jsou pohárovým týmem! a polohový závod, dodala Krůželová. Na stupně vítězů ještě dosáhl Jakub Svozil. Ten si vyplaval druhé místo na trati 200 m prsa a třetí místo na poloviční trati. Tomáš Jurák skončil na trati 200 m prsa na nepopulárním čtvrtém místě. Z dívek se nejvíc dařilo Štěpánce Michalčíkové. Každý svůj start proměnila v oddílový rekord a k tomu přidala tři umístění na 4. místě. Šárka Kadlecová i Barbora Březinová proměnily svoje starty v osobní rekordy. (pz, rk) Až do čtvrtého kola Poháru České pošty postoupili druholigoví basketbalisté Spartaku Uherský Brod, kteří tak navázali na úspěchy z minulosti. V pohárové soutěži, která je doplňkem mistrovských bojů, se Broďanům tradičně daří. Pohár není rozhodně naší prioritou, přednost dáváme druholigové soutěži. Na druhou stranu chceme uspět v každém zápase, nechal se slyšet před časem uherskobrodský kouč Miroslav Mikel. Broďané měli letos v pohárové soutěži třikrát výhodu domácího prostředí, čehož náležitě využili. Na druhé straně palubovky proti nim vždy stál soupeř, kterého dokonale znají. Třikrát jsme nastoupili proti týmům, s nimiž hrajeme v druholigové soutěži. V posledním duelu proti VŠB Ostrava jsem ale ve výhru moc nevěřila, neboť jsme hráli v silně kombinované sestavě, přiznala klubová sekretářka Milena Pršalová. Broďané ale proti favorizované Ostravě perfektně zvládli zejména poslední čtvrtinu utkání, kdy pomyslné misky vah převážili definitivně na svou stranu. Po výhře v poměru 89:81 se tak mohou těšit na čtvrté kolo. V něm se opět utkají s druholigovým konkurentem z Podolí u Brna. Tentokrát však musejí zavítat na soupeřovu palubovku. Utkání se hraje 21. prosince v Podolí u Brna. Do čtvrtého kola pohárové soutěže se probojovaly ještě celky Teplic, Sparty Praha, Liberce, Benešova, Ždáru nad Sázavou a Jindřichova Hradce. Případný průnik do pátého dílu pohárové soutěže by byl historickým úspěchem uherskobrodského basketbalového klubu. V případě úspěchu by na Broďany čekal vítěz duelu Žďár nad Sázavou Jindřichův Hradec. Pro úplnost přinášíme výsledky jednotlivých pohárových kol 1. kolo: Spartak Uherský Brod Slavia Kroměříž 81: kolo: Spartak Uherský Brod BCM Ostrava 97:92, 3. kolo: Spartak Uherský Brod VŠB Ostrava 89:81. Petr Zpěvák 20 Brodský zpravodaj

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

6. volební období 26/4

6. volební období 26/4 P a r l a m e n t České re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 6. volební období 26/4 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Krušnohorská zima. Nazapomeňte, prosím! 1. listopadu - 31. března : Zimní pneu

Krušnohorská zima. Nazapomeňte, prosím! 1. listopadu - 31. března : Zimní pneu Krušnohorská zima Nazapomeňte, prosím! 1. listopadu - 31. března : Zimní pneu Zimní pneu ve většině Evropy pokládáme za zavedený institut. Proto našim klientům termín a legislativu pouze připomínáme. Rady

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ČASOVÝ HARMONOGRAM (1. 2.5.2015) 1.5.2015 (pátek) 12:00 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v OC Haná Doporučujeme vyzvednutí startovního balíčku v tento den, abyste předešli dlouhým

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č.. O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká Lípa se

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

č. 87/2015 č. 89/2015 1. schvaluje hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Libuš za rok 2014,

č. 87/2015 č. 89/2015 1. schvaluje hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Libuš za rok 2014, USNESENÍ RADY ze dne 14. 4. 2015 Rada MČ Praha-Libuš č. 87/2015 1. schvaluje uzavření smlouvy č. 14211013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A V Ý Z V A k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Zastoupen: Druh zakázky: Způsob zadání: Zateplení kulturního

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více