MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY

2 Leden PRESÍK SLOVO ŠÉFREDAKTORA V ítám vás u Únorového vydání časopisu Presík. V tomto čísle se dozvíte, co se událo nového na naší škole v minulém měsíci. Jako vždy je připravena i spousta rozhovorů se studenty naší průmyslovky. Jako zajímavost v tomto čísle můžu upozornit na shrnutí pana Ředitele za jeho dobu působení v čele naší školy a mnoho dalších zajímavostí. Pochop Roman Toto číslo sestavil Jan Panský Daniel Šlahař Šablonu vytvořili Vojtěch Povolný Str. 2

3 PRESÍK Leden Obsah Co si přečtete v novém čísle? Dobrý den v druhém pololetí! 4 Ředitel a škola 5 ROZŠÍŘENÍ STUDENTSKÉHO KLUBU 15 ANKETA MEZI STUDENTY O VYUŽÍVÁNÍ IT VE VÝUCE 16 Využití výpočetní techniky ve výuce 23 Využití notebooku na škole 24 Používání IT technologie ve výuce. 24 O programování 25 ABSOLVENTI STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL HLEDAJÍ PRÁCI 26 Maturitní projekt: Video průvodci Prahou 27 Zaměření: 27 Rozhovor s ing. Petrem Pavlatou 32 Formule 1 ve školách 33 Rozhovor s PressF1 34 STOLNÍ TENISTÉ POSTUPUJÍ 38 BRONZOVÍ BASKETBALISTÉ V POPRASKu 39 NESTIHLI JSTE NĚCO PŘEČÍST? STÁHNĚTE SI STARŠÍ ČÍSLO Z ARCHIVU. Str. 3

4 Leden PRESÍK Dobrý den v druhém pololetí! První pololetí uběhlo, jsou za námi pololetní i jarní prázdniny. Po 66. jsme se sešli na maturitním plese Smíchovské průmyslovky a věřím, že každý má své zážitky. Uskutečnily se čtyři termíny dnů otevřených dveří. Celkem naši školu v jejich rámci navštívilo 33 žáků základních škol. Není to špatný výsledek, ale zda je výborný teprve uvidíme. Maturantům se přiblížila maturitní zkouška, druháci a třeťáci v IT a třeťáci v TL si začnou zajišťovat praxi. Každý má své starosti. Nenechte se zaskočit, buďte připravení. V přijímacím řízení je novinka. Žáci devátých tříd základních škol letos můžou podat pouze dvě přihlášky do střední školy. Jde vlastně o návrat k původnímu, vyzkoušenému modelu. Uvidíme, zda to pro naši školu přinese výhodu. Jsem přesvědčený, že jsme v rámci čtyř dnů otevřených dveří udělali hodně pro to, aby se přihlášek a následně zápisových lístků sešlo v naší škole víc, než je počet židlí v prvním ročníku. Rád i touto formou děkuji studentům 3. A, 3. B, 3. C a 3. L za významnou pomoc a provázení zájemců a jejich rodičů při dnech otevřených dveří. Velmi mile studenti těchto tříd překvapili svým perfektním oblečením, velmi dobrým vystupováním a zájmem udělat pro svoji školu něco navíc. Program na březen 212: (změna vyhrazena) lyžařský výcvikový kurz (Vraní chata, Pec pod Sněžkou) zápis průběžné klasifikace za 3. čtvrtletí Mgr. Zbyšek Nechanický, zástupce ředitele školy ZÁPIS Z KONFERENCE RADY RODIČŮ, ÚTERÝ Přítomni: p. ředitel Ing. Radko Sáblík, pí. Káranská Eva, výbor RR (2členové) p. Kubec, p. Hromádka, omluveni -p. Kaněra, pí. Melzerová a p. Nerad, zástupce SK p. Plíva, + 2 rodič Schůzku vedl p. Kubec Informace ředitele školy: 1. rozpočet školy na rok 212 Str. 4

5 PRESÍK Leden 2. vývoj hospodaření školy 3. setkání s paní radní pro školství 4. vybavení učeben dataprojektorem a plátnem 5. maturitní ples a případné ředitelské volno 6. druhý Den otevřených dveří 7. vytvoření SSPS SDT 8. jednání ředitele s představiteli UnicornUniverse 9. připojení k wi-fi síti Informace SK p.plíva informoval o rozbitém stolním fotbale v SK, zjistí kolik by stála oprava Další: pí. Káranská informovala o situaci v prodeji lístků na maturitní ples v každém ročníku bude 2,- Kč odměněna třída, která prodá nejvíce lístků Další konference RR se uskuteční v 17: hodin Zapsal Ing. Otakar Melzer Ředitel a škola Ing. Radko Sáblík, ředitel školy Nové ustanovení školského zákona o funkčním období ředitele Podle nového ustanovení školského zákona, platného od 1. ledna 212, se mění jmenování ředitele do funkce z doby neurčité na dobu 6 let. Osobně toto považuji za správné, není na škodu se zpovídat zřizovateli po určité době a naopak má zřizovatel mít možnost vyhlásit konkurs tam, kde škola nedosahuje dobrých výsledků. Logika věci napovídá, že kde není vlastník organizace (u středních škol je zřizovatelem Hlavní město Praha) spokojen s působením jejího vedení, bude usilovat o změnu a konkurs vyhlásí. Kde naopak s prací spokojený je, podrží stávající vedení. Zřizovatel musí vyhlásit konkurs vždy, když o to požádá Česká školská inspekce či Školská rada. Pokud se tak nestane, může zřizovatel konkurs vyhlásit nebo ponechat ředitele ve funkci, podle toho, jak vyhodnotí jeho práci. Podle výkladu MŠMT a právníků z Legislativní rady vlády, je jen a jen na zřizovateli, zda svého práva využije či nikoli. Str. 5

6 Leden PRESÍK V současném přechodném období platí pro ředitele, kteří jsou ve funkci déle než 6 let, následná ustanovení. Ve své funkci končí 31. července 212. Konkurs na jeho místo musí být vyhlášen, pokud do 31. ledna 212 o toto požádá Česká školní inspekce či Školská rada. Což se v mém případě nestalo, ani jedna ze zmíněných organizací můj odchod nežádá. Zřizovatel má právo i tak v období od 1. února do 3. dubna 212 vyhlásit na mé místo konkurs. Bude tedy záležet, jak bude vyhodnocena má předchozí práce. Zřizovatel má také právo vyhlásit konkurs paušálně na všechna místa dotčených ředitelů, bez ohledu na hodnocení jejich práce. Což přináší ale hned dvě úskalí, bylo by nutné organizovat značné množství konkursů a za druhé, mohla by být narušena stabilita dobře fungujících škol. Stávající ředitelé pochopitelně mohou své místo v konkursu obhájit, ale ve své podstatě by v období vrcholícího přijímacího řízení a v době příprav úvazků na další školní rok zavládla nejistota. Pokud by přišel na školu nový ředitel, je dost pravděpodobné, že bude mít jiné priority a vize, než jeho předchůdce. Pokud zřizovatel do 3. dubna 212 konkurs na místo ředitele nevyhlásí, automaticky se řediteli prodlužuje jeho funkční období na dalších 6 let, tedy na dobu od 1. srpna 212 do 31. července 218. Za sebe mohu říci, že mám zájem ve funkci ředitele pokračovat dalších šest let. BILANCE PŮSOBENÍ ŘEDITELE NA ŠKOLE 22 až 212 V souvislosti s výše vyřčeným je logické, že se pokusím ohlédnout zpět. Do funkce ředitele jsem nastoupil 1. listopadu 22, jsem tedy ve funkci 9 let a 3 měsíce. Pochopitelně moji práci musí objektivně zhodnotit jiní, především zřizovatel, který mě ustanovil do funkce a kterému se zodpovídám. A také klienti školy, kterými jsou studenti, respektive jejich rodiče, kteří své potomky na naši školu přihlásili a kteří je materiálně i morálně podporují v jejich studiu. Jelikož však také platí rčení, že je dobré se občas pochválit sám, neboť to nikdo jiný za vás neudělá, předkládám níže uvedená fakta. Zdržím se dalších komentářů a ponechávám na zřizovateli, klientech školy i čtenářích Presíku, zda moje působení vyhodnotí jako úspěšné či nikoli. Stav v roce 22 v době nástupu ředitele do funkce - budova se zavírá nejpozději v 18. hodin, v době všech prázdnin mají studenti i pedagogové vstup do budovy zakázán - neexistuje žádná aktivita pro studenty nad rámec běžné výuky - jsou zde čtyři počítačové učebny, vybavené většinou zastaralou výpočetní technikou, v žádné nejsou dataprojektory Str. 6

7 PRESÍK Leden - kabinety jsou vybaveny desítky let starým nábytkem a mnohdy i desítky let nevymalované - škola na půdě i ve sklepě je plná desetiletí hromaděného odpadu, celkem po mém nástupu do funkce bylo nutné vyvézt cca 4 kontejnerů - učebny jsou vybavené starým nábytkem a mnohdy dlouhá léta nevymalované, to samé platí pro chodby či vestibul školy - na škole je 554 studentů Stav současný, na začátku roku na škole je 69 studentů - výše uvedený stav studentů je brán k září 211, přes nepříznivý vývoj demografické křivky je tedy na škole o cca 5 studentů více, při 2 třídách to znamená průměr 3,45 studenta na třídu - podařilo se postupně zajistit částku 6 milionů korun mimo běžné dotace školy pro zlepšení prostředí, vybavení školy a pro podporu výuky, peníze pocházejí z grantů, doplňkové činnosti a mimořádných dotací zřizovatele - z toho na nákup hardware bylo vynaloženo 11,7 milionu korun, na nákup software 2,7 milionu korun a do vybavení tříd a kabinetů šla částka 3,9 milionu korun - původní negativní bilance v porovnání s konkurenčními školami se mění v náš prospěch, při posledním přijímacím řízení byla bilance v náš prospěch například u nejbližších konkurentů se SPŠ Ječná 45:6 a se SPŠ Panská 32:3 (hlásí se tam i tam, vybírají si více nás údaje pocházejí ze statistiky mých rozhovorů se zájemci o studium i z anket v prvních ročnících) - jsou opraveny či přímo zrekonstruovány všechny prostory na škole, chodby, vestibul i všechny kabinety jsou vymalovány a vybaveny novým nábytkem, pro 2 kmenových a 17 odborných učeben platí to samé - po svém nástupu na post ředitele jsem přijal jednu pracovnici do funkce údržbářky, její hlavní náplní je neustálá malba a nátěry prostor a zařízení školy, tím je celá škola stále čistá, zavedl jsem používání barev, čímž jsou prostory i třídy přívětivější - chodby ve 4., 3. a 2. patře jsou opatřeny novou podlahovou krytinou - jsou zavedeny dva moderní obory, Informační technologie a Technické lyceum - je k dispozici pevné připojení k internetu i pokrytí celé školy wi-fi sítí - škola se výrazně zapojuje do grantové politiky, čímž získává další prostředky, získala i dva významné granty z EU, jeden do výuky a druhý na zateplení budovy - je zavedena regulovaná topná soustava, je zrekonstruována kotelna - vznikl Studentský klub s vlastním internetovým připojením, vlastní wi-fi sítí, kopírkou, televizí, herní konzolou a 21 pevnými počítačovými stanicemi, je uzavřena moje dohoda s Radou rodičů a klub zcela spravují sami studenti, za jeho již osmiletého fungování nedošlo ani k jednomu záměrnému poškození věci a ani k žádné krádeži 7 PRESÍK PROSINEC 211

8 Leden PRESÍK - osobně jsem zajistil opuštění bývalého bytu topiče jeho nájemníkem (domluva a náhradní byt), v těchto prostorách je nyní Audio video studio, v něm jako součásti Studentského klubu mají studenti k dispozici i odhlučněné nahrávací studio, vedle pak televizní studio pro SSPS TV - vznikl Kantorský klub s možnost využívat přilehlý balkón, ten je opraven (podlaha) - vznikla laboratoř fyziky i za pomoci z grantu MHMP - vznikla laboratoř počítačů jako výsledek mého jednání se Studentskou radou - vznikla laboratoř programování NC strojů - vznikly tři jazykové učebny vybavené IT technikou - postupně se zvyšoval počet učeben výpočetní techniky na současných 8, pravidelně se hardware i software obnovuje, všude jsou k dispozici dataprojektory - vzniklo školící centrum v učebně číslo 2 (další počítačová učebna určená jen pro kursy a školení) - na škole je nyní v provozu cca 3 stacionárních a mobilních počítačů - je zaveden řídící a informační systém pod názvem Virtuální škola - vznikají postupně multimediální učebny, nyní je 8 učeben vybaveno minimálně dataprojektorem a promítacím plátnem (nejpozději 1. září 213 je plánováno mít takto vybaveny všechny kmenové učebny těch je 2 každá třída má svoji) - celkem je na škole v tuto chvíli k dispozici 45 notebooků pro zaměstnance - vznikla školní knihovna a archiv v místnosti číslo 3 - v současné době se připravuje evidence knihovny a provádění výpůjček přes systém Virtuální školy - vznikla druhá tělocvična z prostor soustružny - vznikla posilovna s menší lezeckou stěnou, herna stolního tenisu, všechny prostory pro tělesnou výchovu a přilehlé šatny jsou zrekonstruovány i za pomoci získaného grantu MHMP - budova je zateplena, vyměněna střecha, vyměněna všechna okna a venkovní dveře, to vše za pomoci získaného grantu z EU - pro studenty je zajištěno parkování kol a motorek na malém dvoře, toto vzniklo na základě mého jednání s představiteli Studentské rady - po celou dobu mého působení ve funkci pod mou osobní garancí vychází školní časopis Presík - pod mou osobní garancí je zavedeno internetové zpravodajství SSPS TV - vznikly a jsou k dispozici internetové stránky a systém e-škola, autorkou obojího je paní profesorka Spurná - prosadil jsem ustanovení Studentské rady, po celou dobu mého působení ve funkci s ní úzce spolupracuji - po mém nástupu do funkce se výrazně zvýšila aktivita a význam Rady rodičů, jejíž jednání jednou za měsíc se vždy osobně zúčastním, jednání jsou také přítomnosti i zástupci Studentské rady a správci Studentského klubu - byla uzavřena smlouva a je zajištěn bezproblémový provoz Školního bufetu - každý školní rok je zahajován společným setkáním ve sportovní hale na Spartě, tuto tradici jsem zavedl hned po svém nástupu do funkce Str. 8

9 PRESÍK Leden - zavedl jsem internetové ankety Kantor roku, Student roku, Sympaťák roku, Sportovec roku, výsledky jsou slavnostně vyhlašovány, zde kantoři vybírají hlasováním Studenta roku a naopak studenti hlasují o svých pedagozích, dobrovolná účast studentů v těchto anketách je pravidelně kolem 8 % - zavedl jsem tradici každoroční hodinové besedy tříd s ředitelem, postupně se scházím se všemi třídami v září příslušného školního roku - zavedl jsem tradiční ankety mezi studenty jako zpětnou vazba pro management školy - zavedl jsem novou tradici maturitních projektů se systémem garantů a konzultantů, s výstupy na Virtuální škole, tento systém včetně vhodného prostředí na Virtuální škole jsem osobně navrhl a prosadil, nyní od nás tento systém kopírují i jiné školy - vzniklo a dále vzniká značné množství studijních materiálů, které jsou pro studenty k dispozici na Virtuální škole - v rámci maturitního projektů byla zavedena informační elektronická tabule ve vestibulu školy, nyní se dokončuje jiný maturitní projekt na elektronickém otevírání a zavírání vrat do dvora - škola se podílela na vytvoření Rámcového vzdělávacího programu pro obor Informačních technologie, byli jsme osloveni a vybráni jako jedna ze sedmi škol v ČR s nejlepší tradicí a výsledky výuky informačních technologií - zavedl jsem IT oddělení složené z absolventů školy a vytvořil skupinu správců Virtuální školy, těm jsem zajistil bezplatné jednosemestrální studium na Unicorn College - dávám významný důraz na další vzdělávání pedagogů, i přes nulovou dotaci jdou na vzdělávání pedagogů každoročně částky převyšující.,- Kč - významně je navýšen zisk z doplňkové činnosti, za rok 211 činí zisk 87.,- Kč - jsou ustanovovány postupně níže uvedené odborné Akademie s možností získání certifikátů pro studenty, většinou s mezinárodní platností, zde je nutné ocenit skvělou práci garantů akademií a jejich lektorů - na škole funguje Cisco Academy (sítě), nyní již je v oboru IT 1. až 4. semestr přímo ve výuce, další nástavbu je možno studovat v rámci volitelného předmětu ve čtvrtém ročníku - na škole funguje Autodesk Academy (grafické systémy) - na škole funguje Microsoft Academy (balíček Office, servery) - na škole funguje Alphacam Academy (programování NC strojů) - na škole funguje Oracle Academy (databáze, dva pedagogové složili zkoušky ve Vídni a jsou jejími plnohodnotnými lektory) - na škole funguje Cinema Academy (modelování v počítačovém programu, používají filmaři) - škola je školícím a testovacím centrem ECDL, byla vyhodnocena zřizovatelem ECDL mezi nejlepšími středisky v republice - byla navázána úzká spolupráce s firmou Microsoft, v současnosti se dále prohlubuje, připravuje se soutěž žáků základních škol, zavedení Klubu moderních učitelů, programu Studenti učí studenty, možnost studentů se již během středoškolského studia stát lektory a vzdělávat své spolužáky - studenti mají v rámci MSDN od firmy Microsoft volně přístupné produkty společnosti pro domácí práce i studijní materiály, to samé platí pro Cisco Academy, Autodesk Academy, Oracle Academy a Cinema Academy - škola je krajským školícím 9 PRESÍK PROSINEC 211

10 Str. 1 Leden PRESÍK centrem firmy Microsoft, jsou vzděláváni pracovníci ve školství z celé ČR, v počtu proškolených a certifikovaných jsme nejlepší v republice, zde odvádí skvělou práci paní profesorka Spurná - jen v roce 211 složili v rámci Microsoft Academy studenti naší školy přes 5 certifikačních zkoušek, tím je škola ojedinělá v celé ČR (ale asi i mezi školami v jiných státech) - je navázána spolupráce s ČVUT, v rámci toho vznikají zajímavé maturitní projekty, např. letadlo na solární pohon, vznášedlo, kvadrakoptéra se snímáním videa apod. - škola je zapojena do mezinárodního projektu Formule 1, Global Village, spolupracuje se školou v Záhřebu a Dubnici, připravuje se studijní zájezd do Finska (již podán grant) - studenti minimálně jednou za dva roky konají zájezd do Londýna - je provozován seminář Technická angličtina, konají se semináře z programování - pro studenty Technického lycea jsem zavedl a osobně vedu seminář Věda a technika, i za pomoci grantu z MHMP jsem vytvořil dvoje skripta Věda a technika a Osobnosti vědy a techniky, obojí je všem studentům i pedagogům dostupné na virtuální škole - mnoho z našich absolventů se i při následném studiu na VŠ podílí na částečný úvazek na výuce či na práci IT oddělení, v současné době takto pracuje pro školu 7 absolventů - dochází k navázání spolupráce s Prahou 5 a Prahou 6, došlo k uspořádání konferencí pro ZŠ z Prahy 5 a Prahy 6, čímž je škola propagována - v rámci propagace školy na Schola Pragensis je vždy po celou dobu jejího konání přítomný ředitel a jeho zástupci - při Schola Pragensis i Dnech otevřených dveří vždy vystupují službu konající studenti ve společenském obleku, čímž deklarují svoji úroveň - osobně dávám velký důraz na chování studentů, za posledních šest let se řešil jediný vážný kázeňský přestupek, kdy před šesti roky jeden student odcizil sáček s brambůrkami v bufetu, za což získal podmínečné vyloučení - osobně jsem prosadil, že žádný ze studentů nenosí v budově pokrývku hlavy, pokud zapomene student přezůvky, nahlásí se v sekretariátu, má za pololetí 4 tolerované pardony, nikdo není nucen chodit v ponožkách, což považuji za ponižující, ale zároveň jsou studenti vedeni k dodržování školního řádu - za více než 4 pozdní příchody za pololetí mohou studenti požádat o alternativní kázeňské opatření, osobně jim zadám vypracování podpůrných výukových materiálů pro virtuální školu nebo vytvoření výstupů pro Presík či SSPS TV, tím podporuji rozvíjení dovedností studentů v komunikaci, písemném projevu, ve formulaci a vyjádření svých názorů - v rámci spolupráce se ZŠ na Praze 6 naši studenti pod vedením profesorů budují wi-fi síť na škole ZŠ Červený vrch - pod mou garancí v rámci maturitního projektu vznikla kompletní virtuální prohlídka školy jako propagace školy na www stránkách školy - při loňském zavedení státních maturit všichni studenti uspěli u didaktických testů, 18 % studentů maturovalo s vyznamenáním - přes demografický pokles a významný nárůst konkurence se daří udržet zájem o školu, v přijímacím řízení pro školní rok 211/212 bylo přijato do každé třídy 34 studentů, celkem 17 studentů, všichni v září nastoupili

11 PRESÍK Leden - osobně významně podporuji sportovní aktivity, poskytuji prostředky na všechny sportovní akce, někdy i mimořádné tréninky, zde je nutné ocenit aktivitu vyučujících TV - je zajištěna různými formami vysoká míra informovanosti směrem do sboru, ke studentům i směrem k veřejnosti - zavedl jsem karty kantora, kde si mohou studenti i rodiče studentů ověřit odbornou způsobilost pedagogů i velké množství jimi absolvovaných školení, získaných certifikátů CO CHCI DĚLAT V OBDOBÍ 212 až 218 Pokud mám zájem setrvat na postu ředitele následné šestileté funkční období, považuji za správné sdělit svoje priority, svoje vize a své plány. Pochopitelně velmi stručně a v bodech, neboť jejich podrobnější rozbor by zabral několikanásobně více místa, než je celý rozsah školního časopisu Presík. CO ROZHODNĚ MĚNIT NEHODLÁM Svoji filosofii pojetí školy - studenti jsou number one, škola je zde pro studenty, nikoli, aby zaměstnanci školy, včetně vedení školy, měli práci - tato moje teze neznamená, že bych si nevážil práce zaměstnanců školy, bez jejich aktivní a usilovné činnosti by se nepodařilo vybudovat výše vyřčené a nikdy by nemohl vzniknout kvalitní pedagogický proces - tato moje teze též neznamená, že bych se chtěl studentům podbízet, neboť pak bych nejednal v jejich zájmu - chci i nadále maximálně podporovat aktivity studentů, nabízet jim širokou škálu nadstandardních možností vzdělání, podle jejich zájmu - též ale budu i nadále vždy trvat na tom, aby sami studenti odváděli kvalitní práci, dodržovali své povinností i jednali podle pravidel slušného chování Vysokou míru otevřenosti a informovanosti - chci i nadále poskytovat co nejvíce informací o stavu školy, hospodaření, plánech, výsledcích - chci i nadále být maximálně otevřený při jednání s Radou rodičů a Studentskou radou Ochotu naslouchat a vytvářet si zpětnou vazbu - chci nadále udržovat výbornou komunikaci s Radou rodičů i Studentskou radou - chci zachovat zářijové každoroční hodinové ředitelské besedy postupně se všemi třídami - chci i nadále využívat každoroční anonymní ankety mezi studenty, abych tímto získával zpětnou vazbu (podobné ankety si dělám i mezi zaměstnanci školy) - chci i nadále využívat internetové ankety a vyhlašovat Kantora a Studenta roku - chci i nadále naslouchat požadavkům studentů i jejich rodičů, a pokud to bude možné dle legislativy i finanční situace školy, dobré náměty se snažit realizovat Podporu aktivním zaměstnancům školy 11 PRESÍK PROSINEC 211

12 Leden PRESÍK - chci i nadále významně diferencovat osobní příplatky a mimořádné odměny, které budou odrážet míru aktivity zaměstnanců - chci i dále úzce spolupracovat s každým a podporovat každého zaměstnance, který má zájem zavádět nové metody do výuky - chci i nadále hledat zdroje, abych mohl podporovat dobré nápady zaměstnanců školy, které povedou ke zlepšení výuky, prostředí školy i k nabídce nadstandardních vzdělávacích aktivit pro studenty - chci i nadále významně podporovat další rozvoj lektorů (vzdělávání) pro odborné akademie, různé odborné semináře (technická angličtina, programování apod.) Maximální možnou podporu nadstandardním nabídkám pro studenty - chci i nadále v maximální možné míře podporovat značné množství odborných akademií i odborných seminářů, hledat prostředky pro jejich udržení i rozvoj - chci i nadále v maximální možné míře podporovat sportovní aktivity studentů, harmonii těla i ducha považuji za velmi důležitou - chci i nadále ve spolupráci s Radou rodičů podporovat budování a udržování Studentského klubu, jehož součástí je i Audio video studio Strukturu maturitních projektů - hodlám zachovat mnou navržený a realizovaný systém maturitních projektů, kdy si student může volit téma své maturitní práce jak z nabídky školy, tak přicházet se svým vlastním tématem - hodlám zachovat systém garantů a odborných konzultantů - hodlám zachovat systém, kdy žádný projekt není stejný a drtivá většina slouží po zhotovení svému účelu, podpůrné výukové materiály, výstupy pro různé organizace apod. Vysokou podporu systému Virtuální školy - hodlám dále podporovat informační a řídící systém Virtuální školy, jako systém umožňující významnou pomoc při řízení školy, poskytování vysoké míry informovanosti i velkého množství výukových a podpůrných výukových materiálů pro studenty - práce v systému umožní studentům se později dobře orientovat v podobných systémech, které používají vysoké školy i významné firmy a organizace - hodlám i nadále podporovat správce Virtuální školy a zapojení studentů i pedagogů do správy systému - hodlám nadále podporovat rozvoj systému, jeho úpravu pro specifické potřeby školy na základě odborných připomínek studentů a pedagogů Vysokou míru spolupráce s nadanými studenty - hodlám i nadále již během studia na střední škole i po jeho skončení spolupracovat s nadanými studenty - v současné době působí na naší škole v různých funkcích 7 absolventů a zároveň studentů vysoké školy Str. 12

13 PRESÍK Leden - jedním ze správců Virtuální školy na částečný úvazek je nyní student třetího ročníku (začal ve 2. ročníku), další 3 studenti se podílí na správě Studentského klubu, jiní podporují tvorbu Presíku, internetového zpravodajství SSPS TV - další student se zapojil do tvorby výukových materiálů v rámci grantu (placená spolupráce), desítky studentů spolupracují s pedagogy na tvorbě podpůrných výukových materiálů v rámci maturitních projektů - hodlám i nadále nabízet šikovným a ochotným studentům i placenou spolupráci již v době studia na střední škole i po jeho skončení, buď prací na částečný úvazek nebo na dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti Vysokou míru kompetencí pro své zástupce - moji zástupci mají vysoké kompetence a toto hodlám zachovat - řízení pedagogického procesu panem Mgr. Nechanickým považuji za velmi úspěšné, stejně tak zajištění správních záležitostí paní Ing. Binderovou, která s velkou profesionalitou a noblesou zvládla i administrativně komplikovanou organizaci státních maturit Osobní podporu školnímu časopisu Presík a internetovému zpravodajství SSPS TV - osobně hodlám i nadále podporovat školní časopis Presík a internetové zpravodajství SSPS TV - hodlám se i nadále osobně zasazovat, aby se studenti zdokonalovali jak v tvorbě příspěvků pro obě média, tak ve svém vyjadřování, ať již písemném, tak i verbálním - hodlám dále podporovat schopnosti studentů se prezentovat sebevědomě, ale kultivovaně, jejich schopnost se nebát sdělovat své názory, ale činit tak pokud možno na základě věcných a dobře zformulovaných argumentů CO CHCI ZAJISTIT V SOUVISLOSTI S BUDOVOU A PROSTŘEDÍM - rozšíření Studentského klubu o dalších cca 3 metrů čtverečních, toto považuji za svou významnou prioritu a začíná se na tom pracovat již nyní, zde počítám i s významnou spoluprácí s Radou rodičů - rekonstrukci datové sítě včetně wi-fi sítě, žádost o mimořádnou dotaci zřizovatele (náklady cca 3 miliony korun) již je podána - nejpozději do l. září 213 mít všechny kmenové učebny vybavené minimálně dataprojektorem a promítacím plátnem, již nyní je takových učeben 8, od 1. září 212 by jich mělo být minimálně 12, v roce 213 pak dodělány zbývající (celkem jde o 2 kmenových učeben) - chci vybudovat přednáškový sál s cca 9 místy v učebně 211, celková cena je přibližně vyčíslena na částku 1,2 milionu korun, takový sál ve škole chybí a je velmi potřebný pro pořádání různých vzdělávacích přednášek pro studenty, budu usilovat o mimořádnou dotaci zřizovatele - nadále průběžně udržovat všechny prostory čisté, což znamená též neustálou obnovu maleb na chodbách, učebnách i kabinetech - nadále průběžně obnovovat hardware a software v odborných učebnách, aby měli studenti možnost se zdokonalovat na pokud možno co nejmodernější technice a pracovat pokud možno s co nejmodernějšími programy - chci zavést elektronickou evidenci studentů, s tím souvisí vhodné zařízení u vstupu do budovy, zavedení elektronických třídnic, toto však souvisí s dostatečnou silou wi-fi sítě i dostatečnými finančními prostředky - mým dlouhodobým cílem je vybudování nové haly pro praktické cvičení, velké regulérní tělocvičny v prostorách současných dílen a přezouvárny, vybudování šatny ve sklepních prostorách, toto je však velmi náročné finančně, nicméně stále usiluji o zhotovení projektu a následné postupné realizaci, toto však je významně odvislé od ochoty i finančních možností zřizovatele, znamená to z jeho strany do školy investovat nemalé částky a na rozdíl od výše uvedených bodů naplnění tohoto bodu nemohu garantovat 13 PRESÍK PROSINEC 211

14 Leden PRESÍK CO CHCI ZAJISTIT V SOUVISLOSTI S VÝUKOU A VZDĚLÁVÁNÍM - chci nadále zlepšovat komunikaci mezi studenty, pedagogy i vedením školy (už dnes dle mého není špatná), chci, aby co nejvíce studentů i pedagogů přijalo za svou tezi, že jsou partnery ve vzdělávacím procesu se svými právy i povinnostmi, že je nutné zachovávat respektem jeden k druhému (pedagog pedagog, pedagog student, student student) - o udržování moderních technologií (obnova hardware a software) již byla řeč výše - chci zajistit poskytování co nejvíce informací pro studenty v systému Virtuální školy, tedy informace o úkolech, zásadních písemných pracích, zvyšování množství podpůrných výukových materiálů vystavených na Virtuální škole - do 1. září 213 chci mít u všech předmětů jejich základní obsah v elektronické prezentační podobě na Virtuální škole - u mnohých předmětů již je a dále bude vznikat nad výše uvedený rozsah mnoho dalších podpůrných výukových materiálů, které se budou operativně měnit dle nových poznatků - chci podporovat spolupráci pedagogů a studentů při tvorbě podpůrných výukových materiálů, ať již jako výstupy praxe studentů či jako maturitní projekty - hodlám podporovat i iniciovat vyšší míru využívání informačních technologií ve výuce, o zajištění dataprojektorů a promítacích pláten ve všech kmenových učebnách nejpozději do 1. září 213 již byla řeč - hodlám významně i finančně motivovat pedagogy, aby zaváděli moderní trendy do výuky i ve všeobecně vzdělávacích předmětech - hodlám významně i finančně motivovat pedagogy, aby vytvářeli podpůrné prezentační výukové materiály zavěšené na virtuální škole, i třeba za pomocí grantů či spolupráce se studenty - hodlám zajistit, aby každý vyučující měl svůj notebook, byl proškolen tak, aby byl schopen se připojit k dataprojektoru a vytvářet si své prezentační materiály, již nyní je na škole 45 notebooků a nejpozději od 1. září 213 (spíše se tak stane dříve) by neměl na škole být pedagog, který by neměl k dispozici svůj notebook a nebyl v zacházení s ním řádně proškolen - hodlám podporovat využívání notebooků studenty v těch předmětech, kde je to vhodné, a v míře, která bude vhodná, hodlám i významně finančně motivovat pedagogy, kteří budou ochotni se do programu využívání notebooků (či podobných zařízení) zapojit - hodlám úzce spolupracovat s odbornou pracovní komisí s názvem ICT, složenou s pedagogů napříč odbornými komisemi, s nimi hledat vhodné způsoby zavádění nových výukových metod, tvorbu výukových a podpůrných výukových materiálů, vyššího využívání prostředků informačních technologií apod. - hodlám i nadále podporovat využití grantů do výuky, ať již jejich vlastním podáváním či ve spolupráci s pedagogy, tak mohou přijít do školy další finanční zdroje a pomoci tím při zavadění nových metod do výuky i zajistit jejich technickou podporu - hodlám i nadále podporovat co možná nejširší propojení teorie a praxe, toto v souvislosti s konáním výuky v odborných učebnách v hodinách praktických cvičení, v rámci výuky Str. 14

15 PRESÍK Leden - v laboratořích, v rámci maturitních projektů, praxí, zapojení studentů školy do různých místních i mezinárodních projektů hodlám podporovat i nově vyhledávat spolupráci s vysokými školami, s firmami hodlám podporovat vyšší míru zapojení studentů do místních i mezinárodních soutěží, neboť tím získávají další zkušenosti a též konfrontaci s jinými nadanými studenty hodlám podporovat mezinárodní stáže studentů, zde bohužel jsme odvislí od toho, jak uspějeme v rámci podaných grantů, neboť bez toho je toto předsevzetí z finančního hlediska nesplnitelné (například již máme podaný grant na výjezd 5 x 8 studentů na 14 denní stáž do Finska, uvidíme, jak náš grant dopadne, výše nákladů je cca 2 miliony korun) V Praze dne 28. ledna 212 Ing. Radko Sáblík, ředitel školy ROZŠÍŘENÍ STUDENTSKÉHO KLUBU Při posledním jednání Rady rodičů 1. ledna 212 se jeho část konala přímo v prostorách Studentského klubu. Zde jsem se zástupci Rady rodičů, předsedy Studentské rady a správců Studentského klubu diskutoval provoz, vybavení a budoucnost Studentského klubu. Během tohoto jednání přišel správce Studentského klubu student Hartman s požadavkem, abych 15 PRESÍK PROSINEC 211

16 Leden PRESÍK začal uvažovat o jeho rozšíření o prostor, kde dříve byl archiv respektive spisovna. Tento požadavek podpořil předseda Studentské rady i vedení Rady rodičů. I já ho považuji za rozumný, neboť občas ze zvědavosti nahlédnu do Studentského klubu a kromě poklidné atmosféry vidím i jeho vysokou zaplněnost, kdy prostory již nepostačují zájmu studentů. Jelikož je zmiňovaný prostor volný, souhlasil jsem s požadavkem a slíbil započít práce na jeho realizaci. Pozval jsem na školu pana architekta, se kterým jsem navštívil zmíněné prostory a společně se správci Studentského klubu panem Hartmanem (4.L) a Štefanem (2.L) s ním probral naše záměry. Dobu realizace tohoto záměru nelze teď přesně stanovit, neboť je odvislá od dvou věcí. Tou první je jednání s dotčenými orgány místní správy (především Stavební úřad Prahy 5, ale též hasiči, hygiena atd.) a tou druhou pak zajištění potřebných finančních prostředků. Studie se teprve zpracovává, velmi hrubý odhad nákladů se pohybuje kolem částky,5 milionu korun. Osobně tento požadavek studentů a jejich rodičů beru jako svoji prioritu a pokusím se i ve spolupráci s nimi nalézt co nejdříve řešení. Níže je schématický náčrtek stávajících prostor a též plánovaného rozšíření. K tomuto prostoru ještě patří Audio video studio, ovšem zde se změny neplánují, proto není do náčrtku zahrnuto. Jméno p ANKETA MEZI STUDENTY O VYUŽÍVÁNÍ IT VE VÝUCE Student Panský (4.A) v rámci svého maturitního projektu Redaktor Presíku vyhodnotil anketu mezi studenty o vhodnosti využívání IT ve výuce, dle jejich názoru, a dále o vlastnictví notebooků mezi studenty. Níže je uvedeno několik zajímavých údajů. Vyhodnocení včetně podrobnějšího přehledu po třídách obdrželi od ředitele členové pracovní komise ICT, aby s těmito informacemi mohli pracovat % studentů IT a 78 % studentů TL je již nyní schopno si notebook přinést, pokud bude intenzivněji využíván v hodinách, pouhých 7 % u IT a 8 % u TL říká kategorické ne - na anketu odpovídalo 519 studentů, z nichž má již nyní 428 notebook, což je 82,5 % studentů a dalších 5 si ho plánuje pořídit, dohromady by tedy mělo mít v brzké době 92,1 % studentů notebook - 89 % studentů u IT a 85 % studentů u TL by uvítalo, kdyby se používaly elektronické sešity místo papírových, třeba jako možná alternativa (možnost používat papírové či elektronické dle uvážení studenta) - 8 % studentů IT a 56 % studentů TL je ochotno se zapojit do pilotního programu vyššího využívání notebooků ve výuce, pouhých 8% studentů IT a 9 % studentů TL zapojení odmítá, zbytek není rozhodnut Str. 16

17 PRESÍK Leden Přehled názorů studentů na vhodnost vyššího využívání IT technologií ve výuce Informační technologie Technické lyceum ANO NE NEVIM ANO NE NEVIM Matematika 31% 41% 28% 32% 42% 26% Deskriptivní geometrie 53% 41% 6% 21% 16% 63% Český jazyk 72% 5% 23% 72% 6% 22% Fyzika 46% 28% 26% 45% 32% 23% Cizí jazyk 78% 5% 17% 85% 6% 9% Dějepis 72% 5% 23% 65% 8% 27% Ekonomika 71% 6% 23% 72% 7% 21% Technické kreslení 15% 57% 28% 15% 57% 28% Občanská nauka 68% 6% 26% 87% 12% 1% 17 PRESÍK PROSINEC 211

18 Leden PRESÍK 1. Pokud by byla možnost intenzivně využívat notebooky v hodinách, jste schopni si přinést do školy notebook či jiné podobné zařízení? obor Informační technologie (hlas. 415 studentů) obor Technické lyceum (14 studentů) Uvítali byste, aby se používaly (třeba jako alternativa) elektronické sešity (notebooky) místo papírových? Máte zájem, aby byla možná kombinace papírových a elektronických sešitů vedenými v notebooku? Myslíte si, že by využití projekční techniky (případně stažených materiálů v notebooku) ve výuce pomohlo k jejímu lepšímu pochopení a k větší zajímavosti předmětu uvedeno níže? Str. 18

19 PRESÍK Leden Matematika Matematika Deskriptivní geometrie 4 3 Deskriptivní geometrie Český Jazyk Český Jazyk PRESÍK PROSINEC 211

20 Leden PRESÍK Fyzika Fyzika Cizí Jazyk Cizí Jazyk Dějepis Dějepis Str. 2

21 PRESÍK Leden Občanská nauka Občanská nauka Ekonomika Ekonomika Technické kreslení Technické kreslení PRESÍK PROSINEC 211

22 Leden PRESÍK 5. Pokud bude vytvořen pilotní program pro vyšší využití notebooků ve výuce, jste ochoten se takového programu zúčastnit? Při využití notebooků ve výuce platí pravidla daná mimo jiné školním řádem. Jste připraveni je dodržovat? Vlastníte (nebo máte zapůjčený) v současné době notebook či jiné podobné zařízení? Ano Ne Plánuji pořídit Ano Ne Plánuji pořídit Str. 22

23 PRESÍK Leden Úvaha na téma: Využití výpočetní techniky ve výuce Ze začátku bych měl uvést, že zde budu popisovat výpočetní techniku jenom jako počítač a zařízení jemu podobné. Výpočetní technika ve výuce je však kritizována i podporována ruznými odporníky i pedagogy. Je otázkou zda povolit tyto metody a v jaký předmětech a v jakých ne. Pojďme si tedy rozebrat tuto problematiku. Využívání výpočetní techniky ve výuce má své pro i proti. Záleží také na vyučovací hodině. Například v hodinách tělesné výchovy je to samozřejmě naprosto nevhodné, ale v předmětech jako je výpočetní technika, nebo počítačové sítě jsou naprosto nezbytné. Budu se tedy zamýšlet, nad využití výpočetní techniky v předmětech, jako je například matematika nebo český jazyk. Nejprve ale proberu klady nasazení této vyučovací metody. Prvním kladem je fakt, že zejména na průmyslové škole, která je zaměřená na informační technologie je zavedení výpočetní techniky do vyučování žádoucí. Student pak častěji přichází do styku s touto technikou, která je pro jeho obor velice významná. Jako další plus můžeme říci, že výpočetní technika nám umožňuje rozsáhlé prostředí pro výuku. Zpětná vazba je téměř okamžitá a proto student ihned vidí své chyby, což také vede, že student také může pracovat najednou s více nástroji, které jsou potřebné k vyřešení úlohy. Program může zkontrolovat studentův test během chvíle (e-škola). Ale především se celkově zkracuje práce. Tato technika má ale i své zápory, aspekty které nejsou pro studenta žádoucí. Jako je například snížení pozornosti. Jak jistě víme, valná většina studentů v dnešní době zná sociální sítě, různé počítačové hry a právě to může velice snadno odvést studentovu pozornost. Pokud má student vlastní notebook, jde velice obtížně kontrolovat, jestli student dělá to co má. Další zápor, který je dosti podstatný, je fakt, že při vedení elektronických sešitů, se upouští od ručního psaní, které je velice důležité stále procvičovat, jinak hrozí ke zhoršení krasopisu i pravopisu (pokud žák používá systém automatických oprav) Také je tu obava z toho že by se z řešení úloh mohla stát rutina a student by pak mohl být neschopný řešit podobnou situaci v praxi bez použití počítače. A v poslední řadě je tu i problém s pedagogem, který by nedokázal ovládnout výpočetní techniku na takovou úroveň, aby s ní pracoval a vedl studenty. Klade se nám tedy otázka: Máme nasadit do výuky výpočetní techniku? A když ne do všech předmětů, do kterých ano? Jiří Tarašovič, 2.D 23 PRESÍK PROSINEC 211

24 Leden PRESÍK Využití notebooku na škole Notebook je podle mého názoru určitě dobrý přínos pro tuto školu a také samozřejmě i pro nás, pro žáky a je určitě dobré, že ho tato škola povoluje a zařídila nám tu i wifi, což je úžasné. Například, když bych nosil notebook do školy, mohl bych si o přestávce jít na internet a dělat věci, které potřebuji a nemusel bych, jako nyní, žádat kamaráda o to, aby mi na chvíli půjčil svůj notebook. Nebo například, když bych si mohl zapisovat do notebooku, tak bych si už konečně nemusel kupovat každý rok, či během roku, nové sešity, ale s notebookem mohu tyto starosti vypustit z hlavy. Já notebook do školy nenosím, protože v prváku ho můžeme využívat asi jen na tři nebo na čtyři předměty ze třinácti možných, což je myslím velká škoda. Někteří mí spolužáci notebook i přesto ve škole mají, ale spíše na tom zatím hrají nějaké jednoduché hry nebo si hrají v programu 4D cinema a někteří i programují nějaké maličkosti. Podle mého názoru ho učitelé v prváku moc při hodinách nepovolují, protože si myslí, že na něm spíše budeme hrát nebo dělat něco jiného, než že bychom dávali pozor při hodině a povolují ho spíše ve vyšších ročních, jelikož předpokládají, že právě tohle dělat už nebudeme. Notebook bych uvítal na hodinách českého jazyka, kdybychom například nemuseli mít dva sešity, ale stačilo by mít v notebooku jen dvě složky, z toho jedna by byla na literaturu a druhá by byla místo jazykového sešitu. Obrázky a také nějaké ukázky z knih bychom si mohli ihned vyhledat na internetu a jen je zkopírovat do složek s českým jazykem. Ale to samé by se například dalo udělat i u angličtiny. Založili bychom si dvě složky z nichž, jedna by byla slovníček a druhá by byla na gramatiku. Nebo bych byl určitě rád, kdybychom mohli používat notebook při zapisování v dílnách a nemuseli jsme se starat o to, jestli to máme pěkně napsané nebo o to, jestli máme dodržené deseti milimetrové technické písmo. A úkoly bychom nemuseli vlepovat do sešitů, ale stačilo by je mít jen uložené v notebooku. Ale asi předmět, ve kterém bych notebook nezaváděl, je matematika, protože jen opsat si zadání, napřiklad zlomků, by nám zabralo hodně času. No každopádně je určitě dobře, že aspoň na nějaké předměty notebook v prvním ročníku využijeme, ale myslím, že by bylo dobré, aby do budoucna notebooky nahradily sešity zcela už od začátku střední školy. Anketa, kterou nám učitelé dali formou anonymního testu, byla určitě dobrá věc, protože každý mohl v klidu napsat svůj názor na notebooky na škole a nemusel se bát, že mu do toho někdo bude mluvit a zpochybňovat jeho názor. V anketě byla mj. otázka, zda bychom souhlasili se změnami ve školním řadu, které by se přizpůsobily k používání notebooku při vyučování. Se změnou školního řádu v této souvislosti bych rozhodně souhlasil, ale rád bych se dozvědel, jak by vypadaly v praxi. Závěrem bych chtěl říct, že myšlenka nahradit sešity notebooky je v souvislosti s dnešní dobou a naší školou určitě na místě a budu rád, pokud se tyto změny zrealizují co nejdříve. Filip W eiser, 1.C Úvaha na téma: Používání IT technologie ve výuce. Měli by studenti mít možnost používat ve výuce notebooky k zapisování poznámek? Str. 24

25 PRESÍK Leden Podle mě ano, ale má to svoje výhody, ale i nevýhody. Jako výhody bych viděl to, že se dají na notebooku vést přehlednější poznámky( znám z vlastní zkušenosti, že ne vždy dokážu po sobě něco přečíst,) a poznámky v elektronické podobě se dají dále upravovat jako nastavení barvy, zvětšení písma atd. a můžeme si kdykoliv změnit, nebo doplnit poznámky, obrázky, grafy apod. K tomu není potřeba nosit do školy tolik sešitů, ale postačí jeden počítač. A k tomu můžeme s textem dále nakládat podle potřeby jako přenášet mezi počítači nebo tisknout. A vždy budeme mít všechny zápisky pohromadě. Ale zase jako nevýhoda je, že ne každý vlastní notebook, nebo že se notebook nedá využít v každém předmětu. Například psaní příkladů v matematice, nebo rýsování v deskriptivní geometrii či technickém kreslení se notebook bude těžko používat a budou se muset nadále nosit sešity, ale to je jen malý problém. A problém bude také s napájením, teda u nových počítačů, které vydrží na běžné kancelářské potřeby až devět hodin tak ne, ale můj notebook už má něco za sebou a na baterii moc dlouho nevydržía ne každý píše rychle na klávesnici. Ale to jsou jen malé problémy, které se lehce vyřeší jako třeba zapojením notebooku do napájení, a na některé předměty se vezmou sešity a psaní se dá lehce nacvičit. A proto je využívání notebooků ve výuce na psaní poznámek podle mě dobré a má to velké výhody. A co vyžívání jiných IT technologii při výuce? My ve třídě projektor nemáme, ale když je potřeba tak se přesuneme do jiné učebny s projektorem. Projektor hlavně využíváme v předmětech jako grafické systémy, a výpočetní technika kde nám profesor ukazuje, co a jak máme dělat. Také využíváme projektor v občanské výchově a v chemii, nebo když si nějaký student připraví referát jako prezentaci. Ale podle mě by projektor našel uplatnění skoro ve všech předmětech. Lepší je to v tom, že zapisování poznámek z prezentace je lepší než jen z výkladu a také se lépe pozná co je z dané látky nejdůležitější a lépe se zapisují jména a data. K tomu můžou být součástí prezentace různá videa, fotky, filmy a obrázky. Ale zase na druhou stranu je to více práce pro profesory s tvorbou prezentací. Ale podle mě používání projektoru má velké výhody. Na závěr bych chtěl říci, že každá technologie, která nám usnadní psaní zápisků a učení určitě vynikající a pomůže nám také k přípravě na maturitní zkoušku. Jiří Sádovský, 3.L O programování V dnešní době se čím dál více zvyšuje počet lidí, kteří se chtějí věnovat programování. Bohužel, dotyční často vůbec netuší, co od toho čekat. Programování je totiž velice široký pojem. Člověk může programovat ve mnoha různých jazycích a v nich může ještě používat rozverné množství knihoven a API. A vybírá si mezi nimi nejen podle toho, co potřebuje, ale i podle toho, co mu je pohodlné, popřípadě podle toho, co mu je zadáno. Přesně proto mi přijde, že prohlášení, že ten či onen umí programovat, má téměř nulovou hodnotu. Kdyby takto označený programátor, který se několik let věnuje například webdesignu, byl zaměstnán v herním vývojářském studiu, dokázal by tam podobně málo, jako programátor, který se věnuje 3D grafice, by dokázal ve webdesignérské společnosti. 25 PRESÍK PROSINEC 211

26 Leden PRESÍK Rozličné obory se mezi sebou často prolínají. Webový programátor musí mít nějaké databázistické minimum a musí vidět do webdesignu, stejně jako webdesignér musí vědět, čeho je webový programátor schopný. Když se vrátíme do výše zmiňovaného herního vývojářského studia, programátor grafického enginu musí být stále v kontaktu s 3D grafikem, stejně jako tvůrce herních mechanik musí vědět, co mu grafický engine povolí a musí intenzivně spolupracovat s člověkem přes umělou inteligenci. Vývoj aplikací a her má několik směrů a rozsahů. Malé drobnůstky i velké komplexní programy používáte každý den i jednou za čas a všechny vám nějakým způsobem zjednodušují život. Počítačová hra s propracovaným příběhem, špičkovou grafikou a mnohahodinovou hratelností se vám zaryje do paměti, ale naprosto stejně je z moc dobrého důvodu nejprodávanější počítačovou hrou historie Tetris. Má zpráva potenciálním programátorům je, ať se rozhodnou, co si pod tím představují a co od toho chtějí. Pokud chcete dělat okenní aplikace, začněte s C#, popřípadě pokud jste příznivce alternativních OS, zjistěte si něco o knihovnách GTK+ a Qt. Jestliže vás láká představa vývoje vlastních her, začněte se oťukávat s Open GL, SDL, DirectX a jim podobným. V případě, že se hodláte věnovat internetovým stránkám, propracujte se od HTML přes CSS až k různým skriptovacím jazykům. A když chcete ovládnout mobilní platformy, čeká vás těžké rozhodování, kterým směrem se upnout, neboť každý OS pro chytré telefony má odlišné vývojářské prostředí. Ale ať se upnete kterýmkoliv směrem, držte se toho. V dnešní době, kdy se dá naprogramovat i lednička, se jedná o dost potřebný a žádaný obor. Matěj Müller, 1.A ABSOLVENTI STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL HLEDAJÍ PRÁCI (čerpáno z MF Dnes 26. ledna 212) Níže je uvedeno několik zajímavých postřehů z přílohy ekonomika zaměstnání z výše uvedeného periodika. Pro studenty Smíchovské střední průmyslové školy může být potěšitelné, že nejvíce pracovních příležitostí mají absolventi v Praze a jako znalcům oboru IT se jim také práce hledá snáze. Nejvíce zájmu pak je z tohoto oboru o programátory. Dobře práci shání i strojaři a medici. Nejvyšší šanci získat dobré místo mají flexibilní lidé, kteří jsou ochotní cestovat, stěhovat se, pobývat v zahraničí a kteří kromě svého oboru zvládají dobře alespoň jeden světový jazyk. Pro IT obor je jím nepochybně angličtina. Ale znalost dalšího jazyka je výhodou. Nejhůře jsou na tom při shánění práce absolventi humanitních oborů, dobré naděje mají absolventi přírodovědných a především technických oborů. Pokud během svého vysokoškolského studia získají stáže ve firmách či v zahraničí, mají výraznou výhodu. Což právě technické školy často nabízejí. Vystudoval jsem fakultu humanitních věd, ale po skončení školy jsem zjistil, že vlastně nevím, čím se chci živit. Nakonec jsem šel dělat práci nesouvisející s oborem, Str. 26

27 PRESÍK Leden Maturitní projekt: Video průvodci Prahou Zaměření: budovy sloužící politice historické památky (levý břeh Vltavy) - historické památky (levý břeh Vltavy) - na muzea na naši školu na relaxaci v přírodě na sportovní vyžití Úvodem je třeba říci, že tento projekt je ojediněle rozsáhlý, co se týče obsahem i práce na něm. Důkazem je například poměrně vysoký počet lidí ze dvou čtvrtých letošních ročníků, a sice 14 lidí. Cílem je, co nejlépe zmapovat Prahu z výše uvedených oblastí, aby i člověk který nebyl v České Republice věděl, zjistil jaké zde v Praze má možnosti a jak strávit co nejlépe svůj volný čas. Finální dílo by mělo posloužit jakožto takový video obraz Prahy, ať už po stránce kulturní, relaxační, sportovní anebo hledání prosté zábavy. Samozřejmě ve všech video průvodcích budou připravené anglické titulky, takže může se zde pomoci zorientovat mimopražským občanům, ale taktéž i řekněme cizincům a turistům, kteří přijeli do Prahy ze zahraničí. V průběhu tvorby si studenti mohou osvojit mnoho dovedností, které se jim do budoucnosti mohou hodit, ať už se budou živit v oblasti filmaření či nikoliv. Ze své vlastní zkušenosti mohu potvrdit fakt, že původních daných hodin na tvorbě nikdy nemůžu udělat a ani bych nechtěl. Ale opak je pravdou, v první kroku je třeba si řádně domluvit prohlídku natáčené oblasti (mimo přírodu). Nebylo moc situací, kdy mě přivítali s otevřenou náručí a například řekli: Alé, na vás jsme tu dlouho čekali. Jen si pojďte natočit, co potřebujete, máte naše plné svolení a času kolik jen potřebujete atd. Ne, tak to rozhodně nebylo. Nejdřív návštěva, poté domluva, jestli je to vůbec možná a poté případná další schůzka již na natáčení. Někdy to bylo i složitější. Tak to bychom měli pouze samotné natáčení, to ale není rozhodně vše. Následuje poměrně náročné shromažďování informací o natočených objektech, střih a úprava videa. Tento krok, myslím, že zabral méně času než krok předchozí, ale rozhodně ne o moc. 27 PRESÍK PROSINEC 211

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výuka programování na střední průmyslové škole

Výuka programování na střední průmyslové škole Výuka programování na střední průmyslové škole Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Ing. Pavla Kopeluková (učitelka odborných předmětů) Cíle známe Naše cíle jsou jasně stanoveny ve

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Vzhledem k pozitivnímu hodnocení školy rodiči a veřejností spolu se stoupajícími požadavky na kvalitu jazykové přípravy se stala naše škola

Více

ŠKOLNÍ WEB. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.

ŠKOLNÍ WEB. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. ŠKOLNÍ WEB Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. Důležitou vizitkou školy je dnes také její webová stránka, která může být zároveň výhodným komunikačním

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ICT plán Základní školy profesora Josefa

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství.

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství. ICT Plán školy ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování

Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování Snímek 1 Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování Školní vzdělávací program Umět a znát, abychom si v životě věděli rady www.zsmalika.cz Snímek 2 Postupná přeměna sídlištní školy Snímek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT)

Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT) Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT) 1. Úvod...3 2. Charakteristika ICT a ICT gramotnost..3 3. Plán ICT...4 3.1. Analýza současného stavu.4 3.2. Vize a Cíl v oblasti ICT 4 3.3. Strategie

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Výuka programování střední průmyslové škole. Smíchovská střední průmyslová škola Praha Ing. Helena Brabcová

Výuka programování střední průmyslové škole. Smíchovská střední průmyslová škola Praha Ing. Helena Brabcová Výuka programování střední průmyslové škole Smíchovská střední průmyslová škola Praha Ing. Helena Brabcová O co nám jde Vývoje technologií je tak rychlý, že nejsme schopni definovat znalosti, které budou

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 OBECNÁ USTANOVENÍ: Školní družina je školským zařízením a je součástí ZŠ, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16. O umístění, nebo neumístění

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Hodnocení týmové práce z dotazníků kursu IT_115

Hodnocení týmové práce z dotazníků kursu IT_115 Hodnocení týmové práce z dotazníků kursu IT_115 V tomto dokumentu jsou shrnuty údaje z dotazníků, které jsme dávali po zkoušce studentům kursu IT_115 na konci letního semestru 2005/06. Jsou to výsledky

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO Základní informace o škole Zřizovatel školy Jihomoravský kraj Kontakt Purkyňova 97, 612 00 Brno Tel.:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

E V R O P S K Á U N I E

E V R O P S K Á U N I E S e m i n á r n í p r á c e E V R O P S K Á U N I E Naše země se stala součástí Evropské unie. Jsme sice občané České republiky, ale náš domov se podstatně rozšířil na všechny světové strany. Je velmi

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum.

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. 4 2010 Training centrum Kvalitní kurz manažerské přípravy Managing v praxi Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. Editorial Vážení kolegové, v tomto čísle časopisu Manažer

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

2. Docházka do ŠD je pro zapsané žáky povinná. Omluvení nepřítomnosti žáka ve ŠD je stejné jako ve škole.

2. Docházka do ŠD je pro zapsané žáky povinná. Omluvení nepřítomnosti žáka ve ŠD je stejné jako ve škole. 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 399 01 Milevsko tel. 382 521 393 E-mail : skola@zsmilevsko.cz Web : www.zsmilevsko.cz A. Řád školní družiny Problematika zájmového

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2012 2013) V Zábřeze dne 3. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Vize rozvoje ICT ve škole s ohledem na ŠVP

Vize rozvoje ICT ve škole s ohledem na ŠVP STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Vize rozvoje ICT ve škole s ohledem na ŠVP Zpracoval: Ing. Josef Turek 1 Současný stav 1. Současný stav 2007/2008 V

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

ICT plán školy - Gymnázium Omská

ICT plán školy - Gymnázium Omská ICT Strana 1 ICT plán školy - Gymnázium Omská V plánu rozvoje ICT na škole vycházíme z výchovných a vzdělávacích cílů našeho gymnázia a ze současného stavu vybavenosti výpočetní technikou včetně softwaru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

meta Sdružení pro příležitosti

meta Sdružení pro příležitosti meta Sdružení pro příležitosti mladých migrantů ŠKOLENÍ PRO RODIČE DĚTÍ CIZINCŮ ČESKÁ ŠKOLA INFORMACE O ČESKÉM ŠKOLSTVÍ Struktura českého školství Od 3 6 let Mateřské školy (MŠ) předškolní vzdělávání Zápis

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.08/01.0025 Registrační číslo Název projektu Podpora realizace počítačového zaměření ŠVP Příjemce

Více