praha 5 6/12 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 ČLOVĚK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "praha 5 6/12 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 ČLOVĚK"

Transkript

1 6/12 praha 5 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 ČLOVĚK Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš (Žalm 8,5-7) Úžas nad člověkem, kterého Bůh korunoval slávou a svěřil mu vládu nad dílem svých rukou, kalí pesimistická parafráze čtrnáctého žalmu z pera apoštola Pavla: Nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Rádi bychom oponovali, ale jen těžko se hledají argumenty ve prospěch toho, který si říká homo sapiens, tedy člověk rozumný či moudrý. Ve Francii soud odsoudil fyzika k pěti letům vězení za plánování teroristického útoku. Na závěr rozhovoru komentovaných událostí se televizní moderátorka Daniela Drtinová naivně zeptala generálního ředitele výzkumného střediska CERN ze Ženevy, jak si vysvětluje, že vědec je schopen takového činu?! Rolf-Dieter Heuer, překvapen takovou otázkou, odpověděl: Je to člověk, co k tomu mohu dodat? Nedlouho poté při jízdě autem padla otázka ohledně muže, který se opakovaně po léta dopouštěl podvodů a lží: Jak je možné, že tak hodný člověk je něčeho takového schopen? Snaha vysvětlit nevysvětlitelné byla následující: Stane-li se člověk závislým, podlehne-li tomu, čemu se říká bažení, změní se jeho osobnost. Potom např. milující vnouček, závislý na drogách, začne okrádat svou milovanou babičku, u které bydlí, sprostě jí nadávat, ohrožovat ji a ubližovat. Přičemž je celkem jedno, je-li člověk závislý na pervitinu, alkoholu, podnikání nebo na výherních automatech. Uběhl sotva týden, když jsme si s přáteli povídali v chládku jejich velkého domu, skryti před úmorným vedrem předznamenávajícím bouřku. Jen mimoděk a neplánovaně padla řeč na našeho společného známého: Ten okradl firmu a ulil si prachy pro sebe, slyším a nevěřícně zírám. Přitom by to do něho nikdo neřekl, takový to byl seriózně jednající muž! Což jsem mohl dosvědčit, ale vysvětlení jsem neočekával. Raději jsem skryl své zděšení z toho, jak je možné, že je něčeho takového schopen křesťan?!

2 2 O tři dny později na tiskové konferenci informovala státní zástupkyně Lenka Bradáčová o zadržení poslance a hejtmana středočeského kraje Davida Ratha a dalších sedmi lidí, jimž bylo sděleno obvinění z korupce. Tentokrát se už moderátorka pozvaných hostů nezeptala, jak si vysvětlují, že se politik a k tomu lékař dopustí takového činu? Zřejmě ji to u politika nepřekvapilo a definitivně se již vyrovnala s tím, že i ten, který se veřejnou přísahou zavázal sloužit lidem, je také jen člověk. K tomu opravdu není, co dodat. Snad jen to, že vy i já jsme rovněž lidé schopní všeho, a z toho začíná mrazit. Protože praxe ukazuje, že ani nejvyšší vzdělání, křesťanské vychování, angažovanost v církvi, veřejně složený slib, láska k bližnímu a dokonce ani víra v Boha nemusí vždycky stačit na to, aby člověka ochránila od sebe samého. U nikoho neexistuje záruka, že nepodlehne kouzlu moci, která tak snadno korumpuje, že se nenechá svést lákavou nabídkou zbohatnutí, anebo že nepodlehne kráse cizí ženy nebo šarmu cizího muže. Když tedy nemůžeme dost dobře žasnout nad člověkem, o to víc žasněme nad Bohem, který přese všechno pamatuje na hříšného člověka a ujímá se ho! Žasněme nad Kristem, tím skutečně jediným člověkem, který je úžasu hoden, neboť se vzdal rovnosti s Bohem a přijal omezení lidské. Jeho, když prošel cestou kříže a vzkříšení, Bůh korunoval slávou i důstojností a svěřil mu vládu nad dílem svých rukou. A zdá se, že cesta kříže je i pro nás jedinou možností, jak zvládnout nejistou skutečnost, že jsme jenom lidé. Zůstává ovšem otázka, jestli budeme chtít umírat svým sklonům a vášním? Bronislav Matulík NÁVŠTĚVA ČERNOŠICKÝCH V BEROUNĚ V neděli se v modlitebně CASD Na Závodí sešlo více bratří a sester nežli obvykle. Bohoslužeb se totiž neúčastnili pouze Berounští, ale navštívili nás i mnozí Mokropeští. Milá návštěva nám pomohla se zaplněním skromných prostor, které využíváme k pravidelným setkáním tak, že již nezbylo mnoho volných míst. Vzhledem k tomu, že návštěva dorazila v podstatě najednou, měl i příchod poněkud slavnostní ráz. K zahájení společného shromáždění posloužil Berounský bratrský chrámový sbor, jehož výkon mnohé překvapil. K všeobecnému, i když ohleduplně skrývanému, veselí se mu nepodařilo nasadit potřebný tón, takže pečlivě nacvičovaný čtyřhlasý kánon skončil přes veškerou snahu katastrofou úzce lokálních rozměrů. Bohoslužby zahájil slovem bratr kazatel Paluchník a pěvecký

3 sbor poté dostal příležitost napravit si pověst. Druhá píseň, provedená již podstatně lépe, dala zpěvákům naději na plichtu do chvíle, než zazpíval sbor mokropeský. Slovo vyřízené bratrem kazatelem posílilo, potěšilo a napomenulo, jak se sluší a patří, každého, kdo přišel s otevřeným srdcem. Po společné modlitbě, která uzavřela první část shromáždění, přišel čas na oběd a posezení a popovídání každého s každým o čemkoliv. Organizace oběda pojednaného tetičkou Koldovou ve stylu: vezmi si, co chceš, sedni si, kam chceš tedy v podstatě jakéhosi bufetu, slavila úspěch. Dvě hlavní složky nabídky činily řízky a různé druhy salátů, takže se záhy utvořily skupinky jasně ukazující preference přítomných. Dá se říci, že kolem řízků se sesedli převážně bratři a kolem salátů sestry. Bylo i několik jedinců, kteří neměli svou orientaci ještě ujasněnou, ale to byly samozřejmě výjimky. Ke konečnému sjednocení došlo nad kávou a buchtami. Po přiměřené době věnované odfukování a posedávání po opulentním obědě jsme vyrazili na procházku podél Berounky. Hosté si se zájmem prohlédli nově vybudovanou vodní elektrárničku a rybí přechod. Pro všechny přítomné bylo poučné vidět, jak málo lze vybudovat za deset milionů evropských korun. Na rybí přechod kolem elektrárny mohou být berounští občané právem hrdi Přes chladnější a větrnější počasí byla atmosféra prohřáta srdečností hostitelů a zdvořilostí hostí. Věříme, že tato první návštěva v Berouně jistě nebude z Mokropes poslední. Setkání bylo velmi milé a přátelské. Už se těšíme na další. Rostislav Kolda 3

4 4 DOROSTOVÝ VÝLET BEROUNSKÝCH V sobotu 19. května v 10 hodin jsme se sešli před Lagunou. Přišla Niky, Láďa, Míša, Alenka a vedoucí Peťula, Blanka a Petr. A mohli jsme vyrazit. Koupili jsme si lístky, šli se převléci, osprchovat a plavat. V první chvíli jsem do vody nemohla a jen jsem fotila. Potom mě Niky a Peťula strčily do vody a v tu chvíli jsem věděla, že do vody můžu. Koupali jsme se, blbli jsme, prali jsme se a odpočívali ve vířivce. Do plaveckého bazénu jsme nemohli, protože tam probíhaly závody. Stejně jsme si to ale užili na tobogánech. Po třech hodinách jsme odešli z laguny do parku na trávu se posilnit. Po svačině jsme šli na zmrzku a potom na výlet ke kapličce. Byl to velký krpál, málem jsme tam ani někteří nedošli. Výlet byl nádherný. Po hrách a odpočívání jsme vyšli ještě na medvědy. Půlka nás protestovala, protože nás opravdu bolely nohy, přesto jsme tam došli. Koukli se na ně a šli na autobusák. Stavili jsme se ještě na další zmrzku. U mostu Niky a Blanka opustily skupinku a my ostatní jsme šli do auta směr Králův Dvůr. Myslím si, že tento den jsme si užili všichni. VÝROČNÍ KONFERENCE V PÍSKU Den první Petra Boháčová V příjemném prostředí multifunkční budovy píseckého sboru Církve bratrské Elim jsme zahájili páteční jednání v 9.30 slavnostní bohoslužbou s Večeří Páně, kterou vedl předseda Rady Daniel Fajfr. Výkladem Božího slova posloužil místopředseda Rady Petr Raus. Vyložil text z 1 K 11,17-34, který se týkal toho, kdo přistupuje hodně a nehodně. Zdůraznil, že je třeba rozpoznávat, že jde o tělo a krev Páně a oním tělem Páně je zde myšlena církev. Kdo přijímá jen pro sebe, proto svou spásu bez druhých, jí nehodně a není to vlastně už Večeře Páně. Tak jako jsou v rámci CB rozdílné sbory, jsou i v jednotlivých sborech rozdílní lidé, ale všichni jsme údy téhož těla, nesmíme se k sobě stavět zády, ignorovat se. Musíme se přijímat v rozdílnosti. Jde o slávu Boží mezi námi. Po úvodní bohoslužbě bylo ustaveno předsednictvo Konference: Pavel Černý (předseda), Petr Geldner, Tomáš Hanuš a Jiří Vaněk. Zapisovateli byli zvoleni: Pavel Paluchník a David Kašper. Kromě nich byli ještě zvoleni skrutátoři. Na konferenci bylo celkem přítomno 193 delegátů s hlasovacím právem a 8 bez hlasovacího práva. Za slovenskou část CB promluvil kazatel Martin Jurčo. Potvrdil jednohlasné stanovisko slovenské konference, která zasedala v dubnu, že si bratři a sestry na Slovensku nepřejí rozdělení CB na dvě církve. Schválen byl návrh, aby CB v ČR a v SK spojovala společná

5 Ústav, Vyznání a Zásady. Řád si vyhotoví každá část CB podle svých potřeb. Pozoruhodné bylo, že se slovenské konferenci nepodařilo zvolit předsedu Rady, čímž nastala určitá patová situace. Z nouze pak byl mandát stávající Rady prodloužen o dva roky. Na závěr svého pozdravu Martin Jurčo ujistil a upokojil české delegáty v tom, že ať už vyhraje v semifinále MS v hokeji Česko nebo Slovensko, vždycky vyhrají Češi, protože Slováci mají českého trenéra Po proslovu slovenského delegáta Konference projednávala dle programu jeden bod za druhým, až došlo ke schvalování návrhů. Jedním z nich byl i návrh rovněž prodloužit mandát české Rady o dva roky, aby se pak nově volilo do nové církevní struktury. Tento návrh ale nebyl (pro mnohé či většinu překvapivě!) přijat. Jedním z podstatných argumentů bylo to, že Rada bude muset v nastávajícím období podepisovat za církev důležité dokumenty patrně i ty, které se budou týkat odluky a vyrovnání se státem. Podle Ústavy CB se musí Rada volit jednou za 4 roky a Ústava nezná pojem prodloužení mandátu. Takže by pak bylo snadné napadnout řádně nezvolenou Radu a anulovat její rozhodnutí i signatury. Takže na základě nepřijetí tohoto návrhu proběhla předvolba předsedy a tajemníka Rady. Zvoleni byli Daniel Fajfr (186 hlasů) a Petr Grulich (139 hlasů). V závěru prvního dne Konference schválila ordinaci kazatele Dalimila Staňka a diskutovala o novém možném uspořádání církve na dvě až tři oblasti se změnou řízení CB. Konference v té věci nic nerozhodla. Toto téma bude ale Rada opakovaně diskutovat po celý rok se sbory, staršovstvy, kazateli a statutárními zástupci sborů. Bronislav Matulík Den druhý Sobotní část konference měla tři části. První byla ještě uzavřená, jen pro delegáty, dobíhala diskuse z pátku. Druhá část, panelová diskuse s názvem Kudy kam?, byla otevřená veřejnosti, stejně tak třetí část, bohoslužba s názvem Ke kříži. První část programu byla zahájena píseckým kazatelem, zamyšlením na téma jednota církve. Rozloučili jsme se s kazatelem mezinárodního sboru v Praze, který se bude vracet do USA. Poté se probírala zpráva předsedy Rady CB, jejímž námětem byla důvěryhodnost kazatelů, staršovstva, sboru, Rady, i nás jednotlivců. Z diskuse ke zprávě jen stručně zmíním problematiku celoživotního vzdělávání kazatelů, dle Řádu vysoké nároky na staršovstvo (o čemž někteří starší neměli tušení) v kontrastu s reálně dostupným materiálem, otázky řízení sborů. V diskusi o činnosti Rady CB zaznělo téma romské otázky (byť nebylo blíže řečeno, co se touto otázkou myslí). Námětem k tomu byl (jinam mířící) výrok, že CB je pestrá a barevná. Na to jeden delegát (romské národnosti) řekl, že mu CB nepřijde pestrá a už vůbec ne barevná. Druhou část, panelovou diskusi, jejímž tématem mělo být směřování církve, zahájil kazatel Samuel Jindra, mimo jiné mluvil o otevření církve (ne jen pro zapojené, ale i pro veřejnost). Po úvodu neprobíhala ani tak panelová diskuse, jako spíš volné povídání (občas vypovídávání se) všech přítomných, bez důraznějšího směřování debaty. 5

6 6 Odpolední část proběhla ve slavnostním duchu, byl ordinován kazatel Dalimil Staněk, pozdraven kazatel Viktor Glier. Občas jsme si zazpívali, občas ne, občas to nebylo potřeba. Shromáždění bylo ozvláštněno zdravicí patriarchy Československé církve husitské a dramatickým skečem (nikoliv současně). Danda Fajfr měl kázání o kříži. Petr Böhm Konference Církve bratrské schválila: 1. Zprávu tajemníka Rady CB, Petra Grulicha. 2. Zprávu ekonoma Rady CB, s. Lydie Boszczykové, o hospodaření Církve bratrské Rady CB na základě zprávy o revizi hospodaření Církve bratrské Rady CB. 3. Uložila Radě CB navrhnout, projednat a stanovit nové splátkové kalendáře dlužníků včetně případné inflační a úrokové doložky. 4. Napomenula sbory CB, které nesplnily usnesení Konference CB z r (potvrzené usnesením z roku 2011) týkající se závazné finanční podpory ETS. Konference uložila těmto sborům, aby tak učinily do 31. srpna Vzala na vědomí informaci o dosavadním postupu celocírkevní komise pro Ústavu a Řád, která připravila návrh zeštíhlené verze Ústavy Církve bratrské. Konference souhlasí s následujícím řešením: Jedna Církev bratrská se společnou Ústavou, Vyznáním víry a Zásadami CB. Řád a ostatní dokumenty CB nižšího stupně budou připravované republikovými konferencemi CB. Nové společné znění Ústavy CB bude schvalovat Společná konference v roce Rozhodla, že příprava návrhu nového českého Řádu CB je svěřena výhradně nové Komisi pro Řád, kterou zvolila ve složení: Jan Luhan (předseda komise), Petr Asszonyi, Pavel Černý, Daniel Fajfr, Karel Fojtík, Petr Geldner, Petr Grulich, Pavel Chráska ml., David Kašper, Martin Tabačan, Josef Sliž, Pavel Škrobák, 7. Zvolila Komisi pro návrhy na rok 2012/2013 ve složení: Pavel Fér (předseda komise), Oldřich Kadlec, Jiří Vaněk, Jan Vlk 8. Zvolila na funkční období od do předsedu Rady CB, Daniele Fajfra a tajemníka Petra Grulicha. 9. Schválila udělení kazatelské ordinace bratru Dalimilu Staňkovi. 10. Schválila konferenční návrh Rady CB ve věci způsobu valorizace platů církevních pracovníků. Výpis z konferenčního zápisu Subjektivní dojmy z výroční Konference Milí bratři, milé sestry. Vážně nevím, jak popsat své dojmy z konference. Byly, ne že ne. Byly milé, příjemné. Teď už vzpomínka rychle vybledla a já se musím obrátit ke svým zápiskům. Tak tedy. Před několika lety se v Písku oddělila skupina křesťanů a založila sbor Elim. Asi nebylo ani pro jednu stranu jednoduché najít k sobě cestu. A přece, letošní konferenci připravili bratři a sestry z obou píseckých sborů CB společně. Tím věrohodnější mi zněla slova ze 133. žalmu, která zazněla na úvodní bohoslužbě: Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Spolupráce těch dvou sborů byla něčím praktickým a hmatatelným, co doplnilo množství slov, která na konferenci zazněla.

7 Mottem konference bylo zvolání: Ke kříži! V kázání Daniela Fajfra mě oslovila myšlenka, že kdo se chce přiblížit ke kříži, potřebuje se přiblížit i ke svým bratrům. Jako bychom kolem toho kříže měli být ve smyslu vztahů jaksi namačkáni. Program konference začínal společnou večeří Páně. Ta mi byla obrazem cíle cesty, kde nás u nebeské brány bude vítat milý bratr apoštol Petr (zde zastoupený usměvavým Mílou Kloubkem) u společné večeře s naším Pánem. To je můj ústřední dojem konference. Jak už jsem napsal, zaznělo mnoho slov a mám za to, že jsme se poctivě snažili dobrat výsledků v jednání o konferenčních návrzích i v dalších bodech programu. Potěšila mě i setkání s bratry a sestrami z jiných sborů. Pobavil mě nocleh s Petrem Böhmem na romantické kulaté dvojposteli v kulatém pokoji obloženém zrcadly. Smekám před neúnavnými, pečlivými a ochotnými pořadateli. Ale nejsilnější dojem je schovaný v té jedné větě ze žalmu: Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Daniel Pokorný OBĚD A VÝLET PRO SENIORY V rámci společného nedělního odpoledne namíříme do kutnohorské galerie GASK v bývalé Jezuitské koleji, kde navštívíme výstavu Europa Jagellonica, která představí umění a kulturu ve střední Evropě z doby vlády dynastie Jagellonců. Jedná se o nejvýznamnější kulturní událost letošního roku. Výstava představí na dvě stovky mimořádných uměleckých děl, z nichž většina pochází ze sbírek významných muzeí a galerií v Evropě i USA. Největším lákadlem budou díla od Albrechta Dürera, Lucase Cranacha st., Mistra Litoměřického, Mistra Pavla z Levoče, řezbářské práce z dílny Veita Stosse a další. Po společném obědě bude odjezd autobusem ve hodin z Vrázovy ulice. Zora Jeřábková a Jana Matulíková 7

8 8 DOROSTOVÉ TÁBORY Mezi hrby a Vobouch 2012 Smíchovský dorost se opět chystá na letní stanový tábor v prvních čtrnácti dnech prázdnin a opět společně s dorostem Černošickým. Letos bychom měli jet na loukou nacházející se mezi Miroticemi a Pískem. Dětí lze celkem očekávat mezi Pokud byste měli zájem o další informace, obraťte se na Pavla Chrásku zvaného Pavlyk či na jiného dorostového vedoucího. Za modlitby budeme opravdu vděční. Pavel Chráska ml. Letní tábor berounského dorostu Základní informace: Kdy: 30. červen 7. červenec 2012 Kde: pod stany na louce u Myslíva (mezi Nepomukem a Horažďovicemi) Za kolik: 1200 Kč Kontakt: Petr Kolman, , a Petra Pínová, Petr Kolman MLÁDEŽÁK Zveme všechny mládežového věku, ať už do mládeže chodí, či nechodí, na letní pobyt mládežníků. Jedeme v termínu do Strašic. Program bude různý: někdo si bude číst, někdo povídat, někdo sportovat, někdo si užije noční hru, někdo zmokne, někdo bude vařit v pondělí, někdo v úterý, někoho zaujme večerní program, někoho ranní chvilka. Pojeďte! Více infa na webu nebo či osobně u mě (většinou první řada u klavíru, dlouhé vlasy). Honza Macek PODĚKOVÁNÍ Milí bratři a sestry, velmi vám všem děkujeme za výtěžek sbírky určené na hygienické potřeby odsouzených žen ve Věznici Světlá nad Sázavou. Vedení věznice je velmi vděčné a hlavně byli všichni překvapeni množstvím potřeb, které jsme mohli nakoupit a přivézt v dubnu, a stejné množství povezeme také v květnu. Mezinárodní vězeňské společenství sdružuje věřící, kteří mají na srdci péči o vězně, jejich rodiny, oběti trestných činů, o propuštěné, a všechny, kterých se vězeňství jakkoliv dotýká. Není to malé množství osob. V 37 věznicích je v tuto chvíli už téměř odsouzených a ti mají rodiny, rodiče, přátele. Jsou tu ale i oběti trestních činů a i ty mají kolem sebe své rodiny. Jsou tu zaměstnanci věznic, kaplani a celý justiční systém. Většinou se za tyto lidi mnoho věřících nemodlí a jsme zvyklí, že odsouzení a všechna péče o ně je od nás daleko a nechceme ji ani vnímat. Máme dojem, že se nás to ani netýká.

9 Nejvíce poškozené bývají děti dosouzených, které nesou stigma rodičů, a finanční propad rodiny na ně doléhá. Tyto děti jsou nazývány nevinnými a neviditelnými oběťmi zločinu. Trest, tak jak v současnosti může probíhat, je v podstatě jen odizolováním jedince, který udělal zlou věc, od zbytku společnosti. Takový trest nejen že člověka nenapravuje, ale přímo startuje jeho jinou životní cestu, na které často nemá moc šancí se měnit: je přijímán pouze vlastní subkulturou, nemá po propuštění možnosti uplatnit se v práci, jeho rodina se buď rozpadá, nebo jej děti naopak v budoucnu napodobí, protože nemají jiný model a vzor. Naše společenství je malé a nemůžeme vyřešit tak velké problémy. Můžeme se ale za uvězněné modlit, můžeme je podporovat tam, kde ke změně dojít lze, můžeme se starat o děti odsouzených a dávat naději. Je to málo, ale je to věc, ke které nás Pán všechny volá. Záleží mu na těch nejzapomenutějších bratrech a sestrách, kterými odsouzení jsou. Naše společnost většinou nebere v úvahu, že mnozí jsou ve výkonu trestu, protože jim samotným někdo velmi ublížil (týrané děti, osamělé, zneužívané). Často je to jen neláska, nebo spíše nenávist, která mění charakter člověka. Nejsme naivní a nemyslíme si, že naše podaná ruka přinese ihned uzdravení a resocializaci, ale alespoň něco málo udělat musíme. Ve Věznici ve Světlé nad Sázavou, kam jezdí někteří z nás už 8 let, se scházíme s odsouzenými maminkami a dětmi. Děti mohou s matkou zůstat až do věku tří let. Toto oddělení je vlastně krásné, protože maminky i děti tam mají velkou péči, učí se děti vychovávat, milovat, starat se o ně. Mají nadstandardní pokojíčky a mohou i chodit na procházky, do ZOO, do cukrárny apod. Horší situace je v ostatních částech věznice, kde je v tuto chvíli přes 800 žen a věznice tak trochu praská ve švech. Máme výbornou zkušenost s vychovateli, s psychology a sociálními pracovníky a vidíme, že zaměstnancům na lidech osobně záleží. Systém ale není nastaven tak, aby bylo možné s každým pracovat individuálně. V lednu minulého roku nabídlo naše společenství spolu s Armádou Spásy věznici program intenzivní péče o ženy. Říkáme mu Příprava žen na propuštění a provázení žen na svobodě. Pro program bychom chtěli nadchnout více věřících, kteří by se stali mentory žen před a po propuštění. Pracujeme s vybranými odsouzenými ve skupině 12 až 15 žen. Jsme věřící a v programu používáme biblické příběhy, ale program primárně neusiluje o evangelizaci, ale o změnu postoje, vzorců myšlení i chování, o pochopení a změnu etických a mravních norem u odsouzených. Chceme, aby ženy přijaly odpovědnost za své chování v minulosti a aby uviděly škody, které se staly a pokusily se tyto škody napravit a do budoucna se jich vyvarovat. Při propuštění čekáme na ženu před branou věznice a odvážíme ji do místa bydliště. Tam ji předáváme jejím novým mentorům, tedy věřícím z různých sborů a církví, kteří už ženu buď předem poznají při návštěvě ve věznici, nebo se s ní seznámí při propuštění. Cílem tohoto mentoringu je, aby propuštěná žena nezůstala se svými problémy sama, protože propuštění je někdy tou nejtěžší částí trestu. Mnoho žen nemá kam jít a naprostá většina nemá práci ani prostředky. Mentoři nesmí zastávat roli těch, kdo přebírají za ženu odpovědnost ani nesmí být naivně manipulovatelní, proto je předem na situaci připravujeme. Také mentoři nesmí očekávat, že každá žena začne chodit pravidelně na bohoslužby a bude 9

10 10 ihned vzornou křesťankou, jakkoliv se to nevylučuje. Pro mentory je toto často zkouškou lásky (agapé) a všichni v těchto okamžicích někde také selháváme. Není příjemné milovat někoho, kdo se chová jinak, než jsme pro něj naplánovali. Pro propuštěné je i to nejmenší zázemí nesmírně vítané. Může se jednat o pozvání na kávu nebo na oběd, o procházku, o pomoc s úřady a další drobné skutky pomoci. Propuštěný člověk je za to vděčný, protože se někdy celé dlouhé roky bojí, jak právě toto venku sám zvládne. Ještě ale zpět ke Světlé n/sázavou a ke sbírce na hygienické potřeby. Z 800 odsouzených žen přibližně ¼ nemá více než 100 Kč měsíčně. Z těchto peněz si musejí kupovat všechny hygienické potřeby. Věznice může s pomocí vašeho sboru přidělovat těm nejpotřebnějším, co právě nemají, mýdlo, zubní pastu, toaletní papír a zejména dámské vložky. Toto je pro konkrétních 200 žen zcela nedocenitelná pomoc. Děkujeme znovu za váš zájem a štědrost! SMÍCHOV NA FACEBOOKU Gabriela Kabátová Mám ráda faráře Orka Váchu a moc jsem se těšila na diskuzní večer, kterého se měl u nás ve sboru zúčastnit. Samozřejmě jsem si ovšem nezapsala termín a akci jsem propásla. Tehdy jsem se sama na sebe rozčílila a rozhodla jsem se vytvořit na Facebooku stránku, kam budu sborové události zapisovat. Když se pak rozhodnu některé události zúčastnit, kliknu na tlačítko a událost se mi sama při každé návštěvě Facebooku připomene. Hurá. Vy všichni, kteří máte podobnou paměť jako já, a také vy, kteří byste na některou událost rádi pozvali své facebookové přátele, směle využijte tuto možnost na com/cbsmichov. (Na stránkách nebudou publikovány fotografie. Nikdo nemá právo na ně zvenku nic zapisovat. Slouží pouze k zaznamenávání sborových akcí, které jsou zveřejněny také na webových stránkách sboru.) Markéta Rausová P. S. Naštěstí si diskuzi můžu poslechnout ze záznamu na našich webových stránkách. Ať žije technika. HLEDAJÍCÍ A POCHYBUJÍCÍ SKUPINKA Milí bratři a sestry, zvu Vás na setkání nové biblické skupinky. Nazývá se Hledající a pochybující skupinka, protože je určena: těm, kteří hledají, co je biblické křesťanství, či touží osobně poznat Ježíše Krista těm, kteří už jsou křesťané, prožívají nějaký praktický problém či zápas ve svém životě a chtějí vědět, co o tom říká Boží slovo těm, kterým je nějaký biblický text kamenem úrazu, znervózňuje je či o něm mají pochybnosti.

11 Budeme se scházet zpravidla dvakrát do měsíce. Téma nebude předem dáno, ale budeme spolu hledat biblické odpovědi na otázky, se kterými přijdou účastníci skupinky. Neočekávám, že najdeme řešení na všechno, ale už jsem mnohokrát zakusil, jak obohacující je hledat v Bibli odpovědi ať už pro svůj vlastní život, nebo i společně s ostatními a rád bych prožíval radost z živého Božího slova spolu s Vámi. Můžete pozvat i své známé, pokud hledají či pochybují. Poprvé se sejdeme v pondělí a potom o týden později, , vždy v 18:30 hod. v dřevěném sále na Smíchově. V červnu to bude zkušební provoz, jestli se nám to bude líbit, můžeme pokračovat i po prázdninách. Těším se na setkání. Pavel Bartošek INFORMACE ZE STARŠOVSTVA Webové stránky našeho sboru a Facebook staršovstvo schválilo prezentaci sboru na Facebooku, kterou bude mít na starost Markéta Rausová. Dále schválilo, že David Vrba bude pracovat na webových stránkách sboru. Beroun berounští přivítali sborovou návštěvu z Černošic, kterých přijelo přibližně 25 i s kazatelem a pěveckým sborečkem. V podobném formátu by chtěli zvát i další návštěvy včetně smíchovských. Mládež se v Berouně rozjíždí pomalu, mládežníků je málo. Na podzim staršovstvo schválilo setkání s berounským staršovstvem. Hospodářské věci sboru pokračují práce na nové fasádě našeho sboru. Staršovstvo řešilo otázku studentského bytu. Variantou k ubytování studentů by bylo ubytování křesťanské rodiny. Konference 2012 v Písku základní informace pro sbor vyjdou v červnových Sborových listech a pak první neděli v červnu večer při modlitební hodině budou poskytnuty osobní informace. Mimořádná shromáždění na Smíchově v neděli bude požehnání Václava Chytila a na připravujeme křty Petra Lachmana a Simony Kaštánkové. Spolu s nimi bude do sboru přijata sestra Milena Corredorová. Noc Kostelů 2012 bylo vytištěno 7000 letáčků s pozváním do našeho sborového domu, které byly distribuovány Českou poštou do domácností v nejbližším okolí sboru. Sborová dovolená 2012 staršovstvo projednalo způsob placení sborové dovolené tak, aby jeho forma byla zcela transparentní a přitom všem umožňovala se zúčastnit. Podzim 2012 staršovstvo jednalo o podzimním programu a schválilo cyklus programů podle života praotce Jákoba s názvem Cesta života. Příští jednání Daniel Pokorný

12 12 PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ neděle úterý Smíchov 8 45 modlitební chvíle 9 30 shromáždění modlitební chvíle první neděle v měsíci mládež Beroun 9 30 shromáždění čtvrtek biblická hodina dorost pátek dorost biblická hodina Vydává: Sbor Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4, ; tel: ; Obsahová stránka: Bronislav Matulík, Jan Kolman, Daniel Pokorný Grafická úprava a technická spolupráce: Adam Wichterle a Ondřej Košťák

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 72012 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

praha 5 9/14 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 O ZÁŽITKU, KTERÝ BYL SETKÁNÍM

praha 5 9/14 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 O ZÁŽITKU, KTERÝ BYL SETKÁNÍM 9/14 praha 5 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 O ZÁŽITKU, KTERÝ BYL SETKÁNÍM nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval

Více

Lidé nesčetněkrát překroutili význam biblických slov, vytrhli je z kontextu, užili ke svému

Lidé nesčetněkrát překroutili význam biblických slov, vytrhli je z kontextu, užili ke svému ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/08 SMĚLE HŘEŠ SMĚLE VĚŘ Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. (Ř 3,28) Lidé nesčetněkrát překroutili význam biblických

Více

ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07

ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07 TAJNOSTI film, který zaujal Když se věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo (Ef 5,13n) Pozoruhodný zážitek skýtá film

Více

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc 121 13. 12. 2012 Milí přátelé. Tak už jsou zase tady šťastné a veselé. Čas míru a pokoje. Čas těšení i stresů. Taky čas frází a klišé. Slovo klišé (z francouzského cliché) v tiskařském průmyslu znamená

Více

MODERNÍ DOBA: Země bez nebes. Evangelický měsíčník ročník 91/2015 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz

MODERNÍ DOBA: Země bez nebes. Evangelický měsíčník ročník 91/2015 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz 6 Evangelický měsíčník ročník 91/2015 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz Kalvín k odpovědnosti za Boží stvoření Rozhovor s moderátorem pořadu Uchem jehly Pavlem Klineckým Husovské slavnosti 2015: Dobrovolníci

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Pomoc Ukrajině Rozhovor str. 6 S Ježíšem do buddhistických klášterů Cestopis str. 26 Peníze novozákonní doby Nový seriál str. 37 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 9-10/2006

sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 9-10/2006 sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 9-10/2006 tábor dorostu Zderaz 2006 Úvodník Papírový pomocník Milí čtenáři, velmi mne těší, že po delší pauze Vás mohu opět přivítat u našeho sborového

Více

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14 1 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 cena 25 Kč roční předpatné 290 Kč Kdo bude jako dítě Být jako dítě znamená umět přijímat, ať je to pomoc a služba nebo odpuštění a nová životní možnost. Prostě brát,

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007

sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007 sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007 2 Úvodník Žák a učitel. Dítě a rodič. Teenager a důchodce. Dva různé světy. Odlišné jazyky, jiné starosti, rozdílná perspektiva, různé

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou 10/2012 ŘÍJEN Výzva k slavení Roku víry Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě a Vy všichni, kteří máte účast na službě v plzeňské diecézi! Dne 11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické

Více

praha 5 1/14 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 POUČENÍ DO NOVÉHO ROKU

praha 5 1/14 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 POUČENÍ DO NOVÉHO ROKU 1/14 praha 5 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 POUČENÍ DO NOVÉHO ROKU Ztupí-li se sekera a nenaostří-li se znovu, je nutno víc napnout síly. Užitečná a prospěšná je moudrost. (Kaz 10,10) Je známo,

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 10, číslo 9/2007 Sbor Církve bratrské v Havířově Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než

Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 5/06 CO JE LEPŠÍ NEŽ ŽIVOT Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto

Více

NejenInformátor. Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně. červen 2010 ročník 11, číslo 2

NejenInformátor. Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně. červen 2010 ročník 11, číslo 2 NejenInformátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně z obsahu: Poznání Boží vůle Volby Konference naší církve Oslavy 100. výročí Izrael aktuálně Manželské večery Prázdninové akce a něco dalšího... červen

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Zpravodaj 3/2012 KALENDÁŘ AKCÍ. Pá 01. 06. Noc kostelů

Zpravodaj 3/2012 KALENDÁŘ AKCÍ. Pá 01. 06. Noc kostelů Pá 01. 06. Noc kostelů KALENDÁŘ AKCÍ Ne 03. 06. Slavnost Nejsvětější Trojice (11:00 Nejsv. Trojice) Čt 07. 06. Slavnost Těla a Krve Páně (18:00 Sv. Barbora) Ne 10. 06. První svaté přijímání dětí (9:00

Více

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE vesmírná reklama dobrá vůle přeměněná ve skutečnost sdružení pracující s tělesně handicapovanými když dva dělají totéž skaut je prospěšný

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 3/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK Probuzení nebo dělníci? Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 119 20. 6. 2012 Milí přátelé, úvodník píši v den, kdy mi umřela ve věku 88 roků maminka. Zemřela pokojně a smířeně a její úmrtí jsme vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu očekávali. Přesto prožívám silné

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více