Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva školní rok 2008/2009 1

2 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. 1.1.Základní údaje o škole Název školy Základní škola Byšice, okres Mělník Adresa školy Komenského 200, Byšice IČ Bankovní spojení /0300 DIČ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol č.j.6857/ od Název zřizovatele Obec Byšice Součásti školy Školní družina Identifikátor právnické osoby Vedoucí a hospodářští pracovníci PhDr. Janina Křimská - ředitelka školy Mgr. František Viktorin statutární zást. řed. školy Jaroslava Šebestová vedení mezd Hana Uhlířová zpracování účetnictví (ekonomka OÚ Byšice) Jana Navrátilová administrativní a spisový pracovník Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Identifikační číslo školy: Identifikační číslo školní družiny: Spádovou oblast školy tvoří obce: Obor vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: C Základní vzdělání C/001 Základní škola - studium denní Byšice, Liblice, Hostín, Čečelice, Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň, Radouň 1.2 Součásti školy: součásti školy kapacita Mateřská škola - Základní škola 354 Školní družina 50 Školní jídelna MŠ - Školní jídelna ZŠ zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 2

3 1.3 Materiálně-technické podmínky školy Materiálně-technické podmínky školy Učebny: 1. st.: ročník kmenové třídy se nezměnily. Komentář (změny v daném školním roce) Byli zakoupeny chybějící nastavitelné lavice a židle do tříd 1. stupně a došlo k celkové výměně lavic dle věku a velikosti žáků. V průběhu šk. roku se ukázalo, že podlaha ve 4. třídě je v havarijním stavu. Po konzultaci se zřizovatelem, dohodnuto přesunout jednu třídu z 1. st. do prvního patra a nevyhovující podlahu v průběhu příštího šk. roku předělat. Rekonstrukce nemůže být provedena v průběhu hlavních prázdnin z finančních důvodů. 2. st.: 6 kmenových tříd Odborné pracovny: Počítačová učebna 1 Proběhla druhá etapa obnovy počítačů. Bylo nakoupeno celkem 10 ks počítačů a jeden server. V průběhu šk. roku 2007/2008 a 2008/2009 byla takto kompletně obnovena počítačová učebna. Žákovská kuchyňka 1 Pořízena automatická pračka. Knihovna Stále čeká na rekonstrukci. Úkol - pro celkovou obnovu. usilovat o grant Odpočinkový areál: Školní dvůr, zahrada Možnost trávení přestávek a volného času tenis, pohybové hry, výuka venku. stolní Šk. hřiště Sportovní zařízení: Tělocvična Škola nemá vlastní sportovní hřiště, při větších sportovních akcích používá sportovní hřiště TJ Vitana a.s. Po dohodě s TJ Vitana v období podzimu a jara začali žáci používat fotbalové hřiště TJ také pro vyučování Tv (byl spec. upravený rozvrh kvůli vzdálenosti hřiště od školy). Inventář beze změn. Vlastními silami byl vyroben stojan na žíněnky. Nejbližší úkoly výmalba tělocvičny, broušení a lakování podlahy. 3

4 Gymnastický sál Beze změn. Při výmalbě školy, která byla zahájena již v průběhu šk.roku, gymnastický sál sloužil také jako náhradní učebna. Dílny a pozemky Školní bufet Okolí školy Žákovský nábytek: Vybavení učebními pomůckami, vybavení žáků učebnicemi a učebními texty, vybavení kabinetů a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Vedle běžné výuky pracovních činností se tyto prostory i nadále používají jako výtvarná dílna, ve které sídlí ZUŠ Mšeno. Uměleckou školu v tomto šk. roce navštěvovalo celkem 51 žáků. V průběhu šk. roku proběhlo jednání mezi provozovatelem bufetu, vedením školy a ped. sborem ohledně sortimentu. Škola požaduje omezit prodej sladkostí. V rámci enviromentální výchovy žáci pokračují v tradičním jarním úklidu v okolí školy. Průběžně se žáci snaží udržovat prostor před ŠD, pomáhají s údržbou školního dvora a pozemku. Na 2 st. převážně starý, průběžně probíhá pouze obnova pracovních desek, nový nábytek ve větším počtu z nedostatků finančních prostředků nebyl zakoupen. Nábytek je odpovídající výšce a věku žáků. Průběžná obnova a výměna učebnic dle potřeby. Celková částka, za kterou uč. pomůcky byli nakoupeny, viz. příloha účetní uzávěrky za rok Probíhá komplexní výměna učebnic, které jsou již v souladu s novým RVP a ŠVP. Jsou vyměněny učebnice Aj roč., učebnice Čj pro 6., 7. a 8.roč., M pro 6., 7. a 8.roč. Byly pořízeny nové učebnice pro Vlastivědu a Přírodovědu pro 4. a 5.roč., Prvouka pro roč., Nj pro 6.,7.roč. Nově zakoupeno: Data projektor a notebook, digitální fotoaparát Kodak. Investiční rozvoj Komentář: 1. V březnu 2009 byla zahájena výmalba školy, která s menšími přestávkami probíhala za provozu až do konce školního roku. Před hlavními prázdninami již byly vymalovány téměř všechny třídy, v průběhu prázdnin chodby, šatny a WC. Výmalba byla realizována z účelové dotace zřizovatele. 2. Celková rekonstrukce sborovny a přilehlé vedlejší místnosti (březen červen 2009): propojení vedlejší místnosti se sborovnou, vybudování kuchyňského koutu 4

5 pro pedagogický sbor, prostoru pro jednání a pracovního místa pro výchovného poradce výměny elektrického osvětlení výměna podlah a nábytku (pracovní stoly, židle a skříně). Na rekonstrukci byla použita účelová dotace od zřizovatele. 3. Ve šk. roce 2008/2009 vedení školy společně se zřizovatelem se rozhodli vypracovat projekt pro rozšíření a zkvalitnění kapacit základní školy Byšice. Zřizovatel vyčlenil finanční prostředky pro zpracování stavebních plánů rekonstrukce, které budou součástí projektové dokumentace. Panu Ing.a rch. M. Markovi byl zadán stavební projekt, ve kterém se počítá: s nástavbou nad pavilonem šaten, kde mají vzniknout 2 nové specializované učebny (PC učebna a učebna cizích jazyků), školní knihovna a terasa s novým zastřešením nad jižním přístavbou školy se sanací atria s vybudováním odborné učebny Fyziky/ Chemie včetně přilehlých kabinetů s rekonstrukcí dvou stávajících tříd v přístavbě pod rekonstruovanou střechou (vybudování druhé jazykové učebny a 1 multimediální učebny) s komplexní rekonstrukcí šaten včetně vybudování nového vstupu do školy se zádveřím (pořízení šatních skříněk pro žáky, výměna dlažby apod.). Projekt se připravuje jako žádost pro poskytnutí finančních zdrojů z Regionálního operačního programu pro Střední Čechy z oblasti Integrovaný rozvoj území, osa 3.3 Rozvoj venkova, oblast vzdělávání. 1.4 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt Komenského 200, Byšice Školská rada schválila Školní řád a Klasifikační řád dne Školská rada schválila Školní vzdělávací program Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe, č.j. 102/07 ZŠ Byšice dne listopadu 2008 končilo volební období Školské rady, a škola připravila nové volby do Školské rady, které se uskutečnily Třetinu členů Školské rady dle platného volebního řádu Školské rady při ZŠ Byšice a v souladu se zněním 167, Sb. Zákonů č. 561/2004 (Školský zákon) jmenoval zřizovatel, tajným hlasováním byli zvoleni také 3 zástupci z pedagogického sboru a během rodičovským schůzek proběhly volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Ředitelka školy jmenoval volební komisi ze členů pedagogického sboru a tajným hlasováním bylo odevzdáno 116 platných hlasů. 3 zástupci, kteří získali nejvíce hlasů byli zvoleni do Školské rady. V souladu se zněním 167, Sb. Zákonů č. 561/2004 (Školský zákon) svolala ředitelka školy 1. zasedání Školské rady na den

6 1.5. Údaje o občanském sdružení při škole Klub rodičů a přátel školy Registrace: Zaměření: spolupráce rodičů se školou Kontakt: Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Byšice Komenského 200, Byšice Tel.: , , IČ: Č.ú.: /0300 Předsedkyně: Lenka Vaisová Zpráva o činnosti KRPŠ ve šk. roce 2008/2009 Výbor klubu: Předsedkyně Jednatel Pokladní Zástupce 1.tř. Zástupce 2.tř. Zástupce 3.tř. Zástupce 4.tř. Zástupce 5.tř. Zástupce 6.tř. Zástupce 7.tř. Zástupce 8.A Zástupce 8.B Zástupce 9.A Zástupce 9.B Lenka Vaisová Jiří Novotný Lenka Purašová Jindřiška Polívková Šárka Čotiová (1/4 roku) Věra Pikulová Renata Opatová Ing. Petr Orvoš (+ web) Venuše Jandová Ivana Pakandlová Oldřiška Čeledová Renata Ladrová Bc. Lenka Pavlíková Lucie Kopecká Celkový počet členů ve školním roce 2008/2009 byl 180. Činnost: Průvod sv. Martina pásmo dětí z pěveckého sboru ZŠ - lampiónový průvod - občerstvení Vánoční jarmark spolupráce s OÚ Byšice - prodej výrobků s vánoč. tématikou žáků ZŠ - kulturní program žáků ZŠ - zajištění občerstvení pro děti i návštěvníky jarmarku 4. Školní ples KD Vysoká Libeň předtančení žákyň II.stupně ZŠ Dětský den fotbal.hřiště TJ Vitana spolupráce s TJ Vitana Byšice a OÚ - bohatý program po celý den včetně občerstvení, večer Letní taneční parket s písničkami na přání 6

7 Letní ozdravný pobyt pro děti od 7 do 15 let plánovaný, ale bohužel neuskutečněný díky malému počtu přihlášených dětí Příjmy a výdaje klubu Příjmy tvoří členské příspěvky, sponzorské dary a výnosy ze společenských akcí. Tyto příjmy jsou určeny pro materiální pomoc škole a žákům školy. Ve školním roce 2008/2009 klub zakoupil 2 várnice na nápoje na kulturní akce, přispěl 9. třídám na zakoupení květin pro učitele. S větší investicí se počítá až v dalším školním roce. Lenka Vaisová, předsedkyně KRPŠ 7

8 2. Vzdělávací program 2.1. Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení: pondělí 1. září 2008 Podzimní prázdniny: pondělí 27. října a středa 29. října 2008 Vánoční prázdniny: pondělí 22. prosince 2008 až pátek 2. ledna 2009, vyučování začne v pondělí 5. ledna 2009 Ukončení vyučování I. pololetí v ve čtvrtek 29. ledna 2009 Pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2009 Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: Ukončení vyučování ve II. pololetí čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2009 (a pondělí Velikonoční ) v úterý 30. června 2009 Hlavní prázdniny: středa 1. července 2009 až do pondělí 31. srpna 2009 Období školního vyučování 2009/2010 začne v úterý 1.září

9 2.2 Vzdělávací program školy na školní rok 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se ve a roč. vyučovalo dle vzdělávacího programu Základní škola, schváleného MŠMT ČR pod čj / 96-2 s platností od , včetně Úprav a doplňku schválených MŠMT ČR pod čj /98-22 s platností od a roč. od zahájily výuku dle vlastního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe (č.j. 102/07, platnost od , Školskou radou schváleno ). Školní vzdělávací program Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe je veřejně přístupný na internetových stránkách školy a v ředitelně školy. 9

10 2.3 Vzdělávací programy na školní rok 2008/2009 Základní škola č.j /96-2 ( roč., ročníky): Minimu Ročník m Předmět ročník 4+1Vc 4+1Vc Český jazyk a lit včj včj 16 Cizí jazyk cizí jazyk Matematika Vc vm 4+1Vc vm 16 Prvouka 3 Přírodověda 3 4 Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova/ Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotacevolit. předmět 1 SH 1 Inf 1 Inf 6 Týdenní dotace povinných předmětů Disponibilní hodiny a volitelné předměty Z dotace volitelných předmětů byly v školním roce 2008/2009 zařazeny následující volitelné předměty: 8. ročník: 1 volit. hodina - CVIČENÍ ČJ 1 volit. hodina - CVIČENÍ M 8. ročník: 1 disp. hodina - INFORMATIKA 9. ročník: 1 volit. hodina - CVIČENÍ ČJ 1 volit. hodina - CVIČENÍ M 9. ročník: 1 disp. hodina - INFORMATIKA 10

11 Školní vzdělávací program pro ZV,,Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe ( , ročníky) dispo nabiln í časov stanov á ené dotac minim OBLAST Obor -Předměty e I.st. um Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk / Německý jazyk Dispona bilní časová dotace , ,5 17, II.st. stanove né min. Matematika a její aplikace Matematika , ,5 17,5 15 ICT Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství a zdraví Člověk a příroda Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Umění a kultura Hudební výchova ,5 0 3,5 10 Výtvarná výchova 1 1,5 1, , ,5 10 Člověk a zdraví Rodinná vých Tělesná výchova Domácnost, dílny, Člověk a svět práce volba povolání 1 1,5 1, Průžezová témata Mediální vých Disponabilní časová Volitelné dotace předměty II. Jazyk Aj/Nj Přírodopisný 1h seminář 1,5 1, h ICT semin. 0 1h Cvičení Čj 0 Cvičení Ma/Technické 1h kreslení 1 0 1h Sportovní hry 1 0 Celková časová dotace

12 2.5 Výuka cizích jazyků Anglický jazyk Třída,skupina,hod. Počet žáků Vyučující 3.tř (D 12) L.Přibylová 4.tř skupina 4 15 (D 5) J.Jaroš - 2. skupina 4 15 (D 6) H.Kavínová 5.tř (D 6) J.Křimská 6.tř ( D 6) J.Křimská 7.tř., (D 5) H.Kavínová 7.tř cizí jazyk ( D 6) J. Votavová 8.tř (D 4) H.Kavínová 9.A (D 8) J.Poláková Německý jazyk Třída,skupina,hod. Počet žáků Vyučující 7.tř (D 6) J.Jaroš 7.tř cizí jazyk (D 7) J.Jaroš 8. tř (D 15) E. Janíčková 9.tř., 1. skupina (D 8) F. Viktorin 2. skupina - 3 9(D 1) M. Petrová 2.6 Zájmová činnost Název kroužku počet žáků Pohybové hry 21 Hra na kytaru 8 Aj hravě pro nejmenší 15 Tenis 7 Pěvecký kroužek 11 Celkem 62 ZUŠ Mšeno - výtvarné oddělení TJ Vitana Byšice a ASPV 30 Taneční kroužek

13 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 25 Vedení školy 2 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Asistent pedagoga Organizační schéma školy Ředitelka školy 2. stupeň řízení Zástupce ředitelky 1. stupeň řízení Administrativní a spisový pracovník Provozář 0. stupeň řízení Koordinátor ŠVP 0. stupeň řízení Vedoucí vychovatelka ŠD 0. stupeň řízení Uklízečky (3 uklízečky) Učitelé 1. a 2. st.zš (19 učitelů) Vychovatelka ŠD 13

14 3.3 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce, třídnictví 1. ředitelka školy (2.st. řízení) učitelka Aj 2. statutární zástupce ředitele školy (1.st. řízení), metodik ITC, BOZ Kabinet, třída, sbírka ředitelna učebna Aj ředitelna učebna ICT Kvalifikace,stupeň zdělání, obor (vyučovaný předmět) VŠ-Lit,j., Rj (Aj) VŠ-pastoračně soc. asistent a učitelství všeobec.vzděl. předmětů pro SŠ a 2.st. ZŠ (Nj, INF) 3. učitelka, koordinátor tvorby ŠVP 3. tř. VŠ-učitelství 1.st. s rozšíř. o Pč (3.tř., asist.ped.) 4. učitelka, ADN 5. tř VŠ-učitelství 1.st. 5. učitelka, metodik prevence soc.patol.jevů 6. 1.tř., učitelka 1.tř., školní zahrada, nářaďovna (5.tř, ADN) 2. tř. VŠ-učitelství 1.st. (2.tř, Aj) SŠ,Gymnázium Mělník (1.tř, Nj) 7. učitelka 4. tř., sbírka Nj Střed.ekonomická Ml.Boleslav (4.tř., Nj) 8. učitelka 6.tř., sbírka Hv, Vv, D VŠ učitelství 1.st. (Hv,Vv,D) 9. učitelka 7.tř., školní knihovna VŠ- učitelství všeob. vzděl. předmětů Čj, D (Čj, D, CvČj) 10. učitel sbírka Př VŠ-Př (Př,Tv,) 11. učitelka 9.A tř., sbírka Ma VŠ-učitelství odborných předmětů, Bc. pedagogiky (M,Aj) 12. učitelka 9.B tř., sbírka Čj, Ov VŠ-Čj, Ov (Čj, CvČj,Ov, ) 13. učitelka 8.A tř.,sbírka Ch, školní dílny SOŠ-CH (CH, Pč, Př,Vv) 14. učitelka sbírka a kabinet F SŠ, Gymnázium Chomutov (M,F,MCv) 15. učitelka, výchovný poradce 8.B, kabinet Ze, žákovská kuchyňka VŠ-učitel.1st. (Ze, Rv, Pč, Př) 16. učitelka - VŠ - Aj a literatura (Aj) 14

15 17. učitelka - VŠ Tv, Bio (Aj) 18. asistent pedagoga 1.tř. SŠ pedagogické gymnázium 19. asistent pedagoga 3.tř SEŠ Ml. Boleslav 20. učitelka, asistent pedagoga 3.tř., vedoucí vychovatelka ŠD 21. administrativní a spisový pracovník vychovatelka ŠD kabinet Tv ŠD Archiv, audio SOŠ (Tv, asistent pedagoga 3.tř.) SOŠ provoz obchodu SOŠ-vychovatelství Komentář: Ve školním roce 2008/2009 naší škole byly přiděleny finanční prostředky pro 3 asistenty pedagoga, kteří pomáhali 3 žákům se spec. poruchami učení. Jedna třídní učitelka působila rovněž jako asistent na hodinách cizího jazyka (3hod.). Nově byl přijat 1 asistent pedagoga. Od až do konce školního roku musela být provedena částečná změna v přidělení předmětů, protože nastala dlouhodobá pracovní neschopnost učitelky II. stupně (M,Fy). TU 2. třídy převzala úvazek Fyziky na 2.stupni. Ve 2. třídě část úvazku převzala nová přibraná pracovní síla pro 1. stupeň. Po dobu 3 týdnů předmět M převzala bývalá učitelka naší školy. Po uplynutí 3 týdnů paní učitelka 2. třídy převzala celý úvazek na 2. stupni (M a F) a nově přijatá učitelka na 1. stupni dostala celý úvazek ve 2. třídě. Na konci školního roku byl ukončen pracovní poměr celkem s 5 učiteli: 3 na vlastní žádost (rodinné důvody), 2 pracovní smlouva na dobu určitou. 3.4 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 60 Učitelé 1. stupně 60 Učitelé 2. stupně 70 Učitelé 2. stupně 75 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Komentář: Z celkového počtu 21 pedagogických pracovníků vychovatelka ŠD pracovala jako administrativní a spisový pracovník, vedoucí vychovatelka ŠD pracovala zároveň jako učitelka Tv a asistent pedagoga, učitelka 3. třídy na hodinách cizího jazyka (3 hod.) působila také jako asistent pedagoga 1 učitelka s aprobací pro učitelství 1.st. učila také na 2.st (Z, Pč). V tomto šk. roce ukončila vysokoškolské studium výchovného poradenství na PF UK Praha. 15

16 1 neaprobovaná učitelka 2. stupně ukončila bakalářské studium ve studijním programu Ekologie a ochrana prostředí na Univerzitě v Ústí n. Labem a byla přijata na magisterské studium. 2 učitelky pokračovaly ve vysokoškolském studiu pro doplnění vzdělání v oborech Speciální pedagogika a Matematika/ Fyzika. 3.5 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby věk muži ženy celkem % do 20 let let let , let , let ,76 61 a více let ,76 celkem % 100 x Celkový věkový průměr: 42, Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Stupeň Funkce Úvazek vzdělání 1. Administrativní a spisový 0,619 středoškolské pracovník 2. provozář a topič 1,0+ 0,25 střední odborné 3. uklízečka 1 střední odborné 4. uklízečka 1 střední odborné 5. uklízečka 0,640 střední odborné Komentář: Administrativní a spisový pracovník pracuje také jako vychovatelka ŠD. 16

17 3.7 Úvazky: poř. číslo funkce třída stupeň úvazek 1 asist.pedag ,240 2 učitel ,000 3 učitel ,000 4 učitel ,000 5 učitel ,000 6 učitel ,409 7 učitel řš ,000 8 učitel ,000 9 učitel , asist.pedag , učitel , učitel , učitel , učitel , učitel , asist.pedag , učitel , učitel , učitel koord , asist.pedag , učitel zř , učitel , učitel ,000 celkem ZŠ x x 16, vychovatelka 8 8 0, vychovatelka ,650 celkem ŠD x x 17, uklízečka , uklízečka , uklízečka , admin.pracovnice 7 8 0, školník-provozář , topič ,250 celk. nepedag x x 4,509 17

18 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházky počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků Celkem přijato do ročníku: 43 žáků 4.3 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 0 čtyřleté gymnázium 3 střední odborná škola 21 střední odborné učiliště 15 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků ve ŠD - - počet žáků ve ŠJ - 2 počet žáků celkem

19 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Celkový přehled tříd třída Počet žáků Chlapci Dívky A B A B celkem Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s vyzn. prospěli neprospěli A B A B celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování A B A 2-9.B - 1 celkem

20 5.4 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním st A B A B celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele A B A B - - celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí důtka třídního důtka ředitele školy třídního učitele učitele A B A B celkem

21 5.7 Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti opravné zkoušky dodatečná zkouška hodnocení A B A B celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdrav. důvody žák opakuje 9.r. po splnění pov. šk. doch A B A B celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet průměr na žáka počet neomluv. průměr na žáka třídy omluv.hod. třídy hod , , , , , , , A , B , A , B , celkem ,

22 5.9 Testování žáků ve školním roce 2008/2009 V školním roce 2008/2009 proběhlo testování vzdělávání žáků 9. ročníků Stonožka 2008/2009 (Čj, M, Aj, Nj a využití studijního potenciálu v těchto předmětech). Souhrnné výsledky za školu jsou přístupné v ředitelně školy ve složce Autoevaluace a také viz. příloha č Výchovně vzdělávací a sportovní akce DIVADLO,KINO, Muzeum Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil Muzeum Kralupy n.vlt - Pravěk M. Petrová Divadlo kouzel - Líbeznice E. Janíčková 7.tř. 20 Spirits og Prague černé divadlo R.Špačková 2.tř. 25 Muzeum Mělník- vánoční výstava L.Přibylová 5.tř. 18 Mělník Muzeum ván. výstava J. Matoušková 1.,3.,5 50 Kino Mělník Kdopak by se vlka bál? E.Janíčková 1.,4. 47 Divadlo S+ H Hurvínkova cesta do Tramtárie E.Janíčková 9.AB 37 Palác Hybernia Pha Muzikál Drácula J.Patková 9AB 37 Divadlo Ml.Bol. - Sen svatojánské noci J.Navrátilová 5.,6.tř. 38 Divadlo Ml.Boleslav - Strakonický dudák J.Navrátilová 8.AB 40 Kino IMAX Divoké safari J.Vorlová tř. 120 Kino Palaceseinemas Praha Indiana Jones a králoství křiš.lebky J.Patková EXKURZE, VÝLETY Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil 8.AB 35 ZOO Praha M. Hrabáková 9.AB 37 ISŠT Mělník - exkurze J. Vorlová Mělník - Knihovna J. Matoušková Autoškola Krejča -Mělník M. Petrová 22

23 2.,5. 45 Přerov n.labem - Vánoce J. Matoušková 1.,3.,4.,6 80 Přerov n.labem - Vánoce M.Petrová 3.,4. 55 Toulcův dvůr - Ekolog.projekt M. Petrová 8.AB 40 Vánoční Praha J.Vorlová, M.Hrabáková 8.AB 41 Kino IMAX + Žižkovská věž J.Vorlová, M.Hrabáková 9.AB 40 Terezín K.Halbichová,R.Špačková Toulcův Dvůr 10., E.Janíčková.M.Petrová 2.,5.tř. 38 Ml.Boleslav muzeum Škoda,zámek Loučeň J.Navrátilová Hrusice M.Petrová 6.,8.AB,9.B 50 ZOO Plzeň J.Vorlová 9.AB 33 Praha- královská cesta J.Vorlová LYŽAŘSKÉ KURZY + ŠvP + ozdravné pobyty Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil 2.,5. 41 Oucmanice L. Přibylová 3.,4. 43 Ruprechtice, Meziměstí D.Štrojsová, J.Navrátilová 6.,8.B 36 Oucmanice J.Vorlová BESEDY, PŘEDNÁŠKY Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil 9.A 20 Setkání s novinářem O.Tichotou R.Špačková Výukové programy envinor.výchova (Člověk a příroda) Výukové programy envinor.výchova (Mláďata) M.Hrabáková ,4. 55 Knihovna Mělník beseda o knihách ,7. 40 Přednáška prevence soc.pat.jevů JUDr. K.Kašpar M.Hrabáková M.Petrová J.Patková 9.AB 38 ZŠ Byšice- přednáška Policie ČR-šikana L.Přibylová tř. 95 Ekologická přednáška p.mikeš J.Matoušková 23

24 PLANETÁRIA, HVĚZDÁRNY, SOUTĚŽE APOD. Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil 5.,6. 40 Štefánikova Hvězdárna J.Matoušková 9.B 20 Olympiáda Čj J.Patková tř 112 Matematická soutěž - Klokánek J.Votavová 6. 1 M olympiáda Mělník DDM J.Votavová JARMARKY, BESÍDKY APOD. Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil 1.,4.tř. 50 Vánoční besídka - ZŠ E.Janíčková, M.Petrová 2.,3.tř. 45 Vánoční besídka- ZŠ Byšice L.Přibylová, D.Štrojsová 1.-9.tř. 50 Vánoční jarmark - Byšice TU + KRPŠ 5.tř. 10 Zámek Liblice vítání občánků J.Matoušková Velikonoční jarmark TU + vyučující Noc s Andersenem noční čtení E. Janíčková + TU Projekt "Velikonoce" - ZŠ K.Halbichová Autoškola Krejča Mělník M.Petrová Besídka ke Dni matek J.Matoušková SPORTOVNÍ SOUTĚŽE Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil 8.,9. 15 Cukrovar Mělník Basketbal OK (chlapci) Purašová L. (3.místo) 8.,9. 10 Cukrovar Mělník Basketbal (chlapci) Purašová L. (2.místo) DDM Mělník-Baskatbal ZK (dívky) Purašová L. (2místo) 8.,9. 8 Gymn.Mělník- Volejbal ZK (chlapci) Purašová L. (2.místo) 4.,5. 15 Mělník DDM Vybíjená (dívky) Purašová L. (2.místo) 8.,9. 12 Minifotbal Mělník (chlapci) Purašová L. (4.místo) 8.,9. 12 Neratovice Volejbal okresní kolo(chl) Purašová L Mělník Plavecko běžecký pohár (ch+d) Hrabáková M. 8.,9. 8 Mělník Coca cola cup Purašová L. 8.,9, 15 ZŠ Neratovice 28.října -Mc donalds Cup Purašová L DDM Mělník Lehkoatletická soutěž Purašová L. (2.místo) ZŠ Neratovice Lehkoatl. soutěž Purašová L. (5.místo) 4.,5. 6 ZŠ Velký Borek - Florbal Purašová L. 24

25 5.11 Výchovně vzdělávací a sportovní akce ŠD Říjen: Bowling Chloumek, Mělník sportovní odpoledne, soutěžení ve družstvech Listopad: Volba MISS ŠD odpoledne plné soutěží a dovedností dětí, tanec, vyhodnocení Prosinec: Mikuláš ve školní družině setkání s Mikulášem a čertem Vánoční den - rozdávání dárků, zpívání vánočních písniček Leden: Karneval školní družiny nejhezčí masky, soutěže a hry Duben: Rej čarodějnic k odpoledne plné soutěží a sportu, opékání buřtíků Květen: Bowling Chloumek, Mělník - soutěžení ve družstvech Červen: Rozloučení žáků ze 4.tř. se ŠD - spaní ve ŠD, sportovní soutěže, bobřík odvahy 25

26 5.12 Zpráva výchovného poradce Ve školním roce 2008/2009 vyšlo celkem 39 žáků Z toho: Gymnázium 3 Střední odborná škola 21 Střední odborné učiliště 15 Celkem je na škole 17 integrovaných žáků, z toho 3 žáci pracovali s pomocí asistenta pedagoga. Ve školním roce 2008/2009 bylo posláno 12 žáků na vyšetření do PPP V rámci programu Výchova k volbě povolání se žáci zúčastnili následujících akcí: návštěva IPS Mělník - 9. ročník ročník Výstava Vzdělávání ISŠT Mělník exkurze ve střední škole 9. ročník Beseda s ředitelem SZŠ Mělník o povolání zdravotní asistent SCIO testy příprava na přijímací zkoušky a Během školního roku se řešilo několik vážnějších případů porušení školního řádu: fyzická napadení mezi žáky, ale i žákyněmi hrubé a nevhodné chování žáků neplnění školních povinností krádež šikana ničení školního majetku konflikt mezi žáky 6. a 7. tříd sebepoškozování žákyň 2. stupně rozbití hasičského přístroje užití drog - 2x pozitivní testování 26

27 5.13. Program prevence sociálně patologických jevů Viz. Hodnocení preventivní program 2008/ příloha č Adopce na dálku Ve školním roce 2008/2009 jsme pokračovali v mezinárodním projektu Adopce na dálku. Osobní údaje adoptovaného dítěte: Jméno: D. Bala Chakravathi Bydliště: Indie, provincie Karnataka Rodina: 3 členy Projekty a projektové dny: Výstava a vzpomínkový den k 90. výročí ČSR celoškolní projekt Projekty Vánoce v české literatuře, Zastavení u betléma, Jak se oblékají pohádky 7. ročník Projekt Památník Terezín související s filmovým festivalem Jeden svět 2. stupeň Školní časopis DVTÁčko příběhy z židlí a lavic žákyň a žáků, kteří absolvovali ZŠ Byšice v letech Podzim, Zima, Jaro, Léto- projektové dny na 1. stupni Celoškolní projekty Vánoce a Velikonoce (výroba předmětů a tradiční pečení pro jarmarky) Noc s Andersenem - celoškolní projekt Enviromentální vzdělávací projekty na ekologické farmě v Oucmanicích 1., 2., 5., 6., 8.AB Celotýdenní projekt Učíme se spolu s Večerníčkem 1. tř. Podzimní bezaktovkový den a Bezaktovkový den Čarodějnice 1.třída Projektové dny v 1. třídě - Halloween, Červená Karkulka (F.Hrubín, maňáskové divadlo), Odemykání slabikáře, Roční období, Hodiny, Člověk, Národní divadlo, Mláďata (environmentální výchova), Den matek (dopisy rodičům), Včela, Kočka (kočičí čtení, počítání, povídání a kreslení) Den Země (ekologická přednáška, odbor životního prostředí MÚ Mělník) 1.stupeň Celotýdenní projekt Voda základní podmínka života 4. třída 27

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2007/2008 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Archlebov příspěvková organizace, 696 33 Archlebov 357 IČ : 70993297 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Archlebov za rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více