Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva školní rok 2008/2009 1

2 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. 1.1.Základní údaje o škole Název školy Základní škola Byšice, okres Mělník Adresa školy Komenského 200, Byšice IČ Bankovní spojení /0300 DIČ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol č.j.6857/ od Název zřizovatele Obec Byšice Součásti školy Školní družina Identifikátor právnické osoby Vedoucí a hospodářští pracovníci PhDr. Janina Křimská - ředitelka školy Mgr. František Viktorin statutární zást. řed. školy Jaroslava Šebestová vedení mezd Hana Uhlířová zpracování účetnictví (ekonomka OÚ Byšice) Jana Navrátilová administrativní a spisový pracovník Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Identifikační číslo školy: Identifikační číslo školní družiny: Spádovou oblast školy tvoří obce: Obor vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: C Základní vzdělání C/001 Základní škola - studium denní Byšice, Liblice, Hostín, Čečelice, Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň, Radouň 1.2 Součásti školy: součásti školy kapacita Mateřská škola - Základní škola 354 Školní družina 50 Školní jídelna MŠ - Školní jídelna ZŠ zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 2

3 1.3 Materiálně-technické podmínky školy Materiálně-technické podmínky školy Učebny: 1. st.: ročník kmenové třídy se nezměnily. Komentář (změny v daném školním roce) Byli zakoupeny chybějící nastavitelné lavice a židle do tříd 1. stupně a došlo k celkové výměně lavic dle věku a velikosti žáků. V průběhu šk. roku se ukázalo, že podlaha ve 4. třídě je v havarijním stavu. Po konzultaci se zřizovatelem, dohodnuto přesunout jednu třídu z 1. st. do prvního patra a nevyhovující podlahu v průběhu příštího šk. roku předělat. Rekonstrukce nemůže být provedena v průběhu hlavních prázdnin z finančních důvodů. 2. st.: 6 kmenových tříd Odborné pracovny: Počítačová učebna 1 Proběhla druhá etapa obnovy počítačů. Bylo nakoupeno celkem 10 ks počítačů a jeden server. V průběhu šk. roku 2007/2008 a 2008/2009 byla takto kompletně obnovena počítačová učebna. Žákovská kuchyňka 1 Pořízena automatická pračka. Knihovna Stále čeká na rekonstrukci. Úkol - pro celkovou obnovu. usilovat o grant Odpočinkový areál: Školní dvůr, zahrada Možnost trávení přestávek a volného času tenis, pohybové hry, výuka venku. stolní Šk. hřiště Sportovní zařízení: Tělocvična Škola nemá vlastní sportovní hřiště, při větších sportovních akcích používá sportovní hřiště TJ Vitana a.s. Po dohodě s TJ Vitana v období podzimu a jara začali žáci používat fotbalové hřiště TJ také pro vyučování Tv (byl spec. upravený rozvrh kvůli vzdálenosti hřiště od školy). Inventář beze změn. Vlastními silami byl vyroben stojan na žíněnky. Nejbližší úkoly výmalba tělocvičny, broušení a lakování podlahy. 3

4 Gymnastický sál Beze změn. Při výmalbě školy, která byla zahájena již v průběhu šk.roku, gymnastický sál sloužil také jako náhradní učebna. Dílny a pozemky Školní bufet Okolí školy Žákovský nábytek: Vybavení učebními pomůckami, vybavení žáků učebnicemi a učebními texty, vybavení kabinetů a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Vedle běžné výuky pracovních činností se tyto prostory i nadále používají jako výtvarná dílna, ve které sídlí ZUŠ Mšeno. Uměleckou školu v tomto šk. roce navštěvovalo celkem 51 žáků. V průběhu šk. roku proběhlo jednání mezi provozovatelem bufetu, vedením školy a ped. sborem ohledně sortimentu. Škola požaduje omezit prodej sladkostí. V rámci enviromentální výchovy žáci pokračují v tradičním jarním úklidu v okolí školy. Průběžně se žáci snaží udržovat prostor před ŠD, pomáhají s údržbou školního dvora a pozemku. Na 2 st. převážně starý, průběžně probíhá pouze obnova pracovních desek, nový nábytek ve větším počtu z nedostatků finančních prostředků nebyl zakoupen. Nábytek je odpovídající výšce a věku žáků. Průběžná obnova a výměna učebnic dle potřeby. Celková částka, za kterou uč. pomůcky byli nakoupeny, viz. příloha účetní uzávěrky za rok Probíhá komplexní výměna učebnic, které jsou již v souladu s novým RVP a ŠVP. Jsou vyměněny učebnice Aj roč., učebnice Čj pro 6., 7. a 8.roč., M pro 6., 7. a 8.roč. Byly pořízeny nové učebnice pro Vlastivědu a Přírodovědu pro 4. a 5.roč., Prvouka pro roč., Nj pro 6.,7.roč. Nově zakoupeno: Data projektor a notebook, digitální fotoaparát Kodak. Investiční rozvoj Komentář: 1. V březnu 2009 byla zahájena výmalba školy, která s menšími přestávkami probíhala za provozu až do konce školního roku. Před hlavními prázdninami již byly vymalovány téměř všechny třídy, v průběhu prázdnin chodby, šatny a WC. Výmalba byla realizována z účelové dotace zřizovatele. 2. Celková rekonstrukce sborovny a přilehlé vedlejší místnosti (březen červen 2009): propojení vedlejší místnosti se sborovnou, vybudování kuchyňského koutu 4

5 pro pedagogický sbor, prostoru pro jednání a pracovního místa pro výchovného poradce výměny elektrického osvětlení výměna podlah a nábytku (pracovní stoly, židle a skříně). Na rekonstrukci byla použita účelová dotace od zřizovatele. 3. Ve šk. roce 2008/2009 vedení školy společně se zřizovatelem se rozhodli vypracovat projekt pro rozšíření a zkvalitnění kapacit základní školy Byšice. Zřizovatel vyčlenil finanční prostředky pro zpracování stavebních plánů rekonstrukce, které budou součástí projektové dokumentace. Panu Ing.a rch. M. Markovi byl zadán stavební projekt, ve kterém se počítá: s nástavbou nad pavilonem šaten, kde mají vzniknout 2 nové specializované učebny (PC učebna a učebna cizích jazyků), školní knihovna a terasa s novým zastřešením nad jižním přístavbou školy se sanací atria s vybudováním odborné učebny Fyziky/ Chemie včetně přilehlých kabinetů s rekonstrukcí dvou stávajících tříd v přístavbě pod rekonstruovanou střechou (vybudování druhé jazykové učebny a 1 multimediální učebny) s komplexní rekonstrukcí šaten včetně vybudování nového vstupu do školy se zádveřím (pořízení šatních skříněk pro žáky, výměna dlažby apod.). Projekt se připravuje jako žádost pro poskytnutí finančních zdrojů z Regionálního operačního programu pro Střední Čechy z oblasti Integrovaný rozvoj území, osa 3.3 Rozvoj venkova, oblast vzdělávání. 1.4 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt Komenského 200, Byšice Školská rada schválila Školní řád a Klasifikační řád dne Školská rada schválila Školní vzdělávací program Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe, č.j. 102/07 ZŠ Byšice dne listopadu 2008 končilo volební období Školské rady, a škola připravila nové volby do Školské rady, které se uskutečnily Třetinu členů Školské rady dle platného volebního řádu Školské rady při ZŠ Byšice a v souladu se zněním 167, Sb. Zákonů č. 561/2004 (Školský zákon) jmenoval zřizovatel, tajným hlasováním byli zvoleni také 3 zástupci z pedagogického sboru a během rodičovským schůzek proběhly volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Ředitelka školy jmenoval volební komisi ze členů pedagogického sboru a tajným hlasováním bylo odevzdáno 116 platných hlasů. 3 zástupci, kteří získali nejvíce hlasů byli zvoleni do Školské rady. V souladu se zněním 167, Sb. Zákonů č. 561/2004 (Školský zákon) svolala ředitelka školy 1. zasedání Školské rady na den

6 1.5. Údaje o občanském sdružení při škole Klub rodičů a přátel školy Registrace: Zaměření: spolupráce rodičů se školou Kontakt: Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Byšice Komenského 200, Byšice Tel.: , , IČ: Č.ú.: /0300 Předsedkyně: Lenka Vaisová Zpráva o činnosti KRPŠ ve šk. roce 2008/2009 Výbor klubu: Předsedkyně Jednatel Pokladní Zástupce 1.tř. Zástupce 2.tř. Zástupce 3.tř. Zástupce 4.tř. Zástupce 5.tř. Zástupce 6.tř. Zástupce 7.tř. Zástupce 8.A Zástupce 8.B Zástupce 9.A Zástupce 9.B Lenka Vaisová Jiří Novotný Lenka Purašová Jindřiška Polívková Šárka Čotiová (1/4 roku) Věra Pikulová Renata Opatová Ing. Petr Orvoš (+ web) Venuše Jandová Ivana Pakandlová Oldřiška Čeledová Renata Ladrová Bc. Lenka Pavlíková Lucie Kopecká Celkový počet členů ve školním roce 2008/2009 byl 180. Činnost: Průvod sv. Martina pásmo dětí z pěveckého sboru ZŠ - lampiónový průvod - občerstvení Vánoční jarmark spolupráce s OÚ Byšice - prodej výrobků s vánoč. tématikou žáků ZŠ - kulturní program žáků ZŠ - zajištění občerstvení pro děti i návštěvníky jarmarku 4. Školní ples KD Vysoká Libeň předtančení žákyň II.stupně ZŠ Dětský den fotbal.hřiště TJ Vitana spolupráce s TJ Vitana Byšice a OÚ - bohatý program po celý den včetně občerstvení, večer Letní taneční parket s písničkami na přání 6

7 Letní ozdravný pobyt pro děti od 7 do 15 let plánovaný, ale bohužel neuskutečněný díky malému počtu přihlášených dětí Příjmy a výdaje klubu Příjmy tvoří členské příspěvky, sponzorské dary a výnosy ze společenských akcí. Tyto příjmy jsou určeny pro materiální pomoc škole a žákům školy. Ve školním roce 2008/2009 klub zakoupil 2 várnice na nápoje na kulturní akce, přispěl 9. třídám na zakoupení květin pro učitele. S větší investicí se počítá až v dalším školním roce. Lenka Vaisová, předsedkyně KRPŠ 7

8 2. Vzdělávací program 2.1. Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení: pondělí 1. září 2008 Podzimní prázdniny: pondělí 27. října a středa 29. října 2008 Vánoční prázdniny: pondělí 22. prosince 2008 až pátek 2. ledna 2009, vyučování začne v pondělí 5. ledna 2009 Ukončení vyučování I. pololetí v ve čtvrtek 29. ledna 2009 Pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2009 Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: Ukončení vyučování ve II. pololetí čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2009 (a pondělí Velikonoční ) v úterý 30. června 2009 Hlavní prázdniny: středa 1. července 2009 až do pondělí 31. srpna 2009 Období školního vyučování 2009/2010 začne v úterý 1.září

9 2.2 Vzdělávací program školy na školní rok 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se ve a roč. vyučovalo dle vzdělávacího programu Základní škola, schváleného MŠMT ČR pod čj / 96-2 s platností od , včetně Úprav a doplňku schválených MŠMT ČR pod čj /98-22 s platností od a roč. od zahájily výuku dle vlastního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe (č.j. 102/07, platnost od , Školskou radou schváleno ). Školní vzdělávací program Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe je veřejně přístupný na internetových stránkách školy a v ředitelně školy. 9

10 2.3 Vzdělávací programy na školní rok 2008/2009 Základní škola č.j /96-2 ( roč., ročníky): Minimu Ročník m Předmět ročník 4+1Vc 4+1Vc Český jazyk a lit včj včj 16 Cizí jazyk cizí jazyk Matematika Vc vm 4+1Vc vm 16 Prvouka 3 Přírodověda 3 4 Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova/ Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotacevolit. předmět 1 SH 1 Inf 1 Inf 6 Týdenní dotace povinných předmětů Disponibilní hodiny a volitelné předměty Z dotace volitelných předmětů byly v školním roce 2008/2009 zařazeny následující volitelné předměty: 8. ročník: 1 volit. hodina - CVIČENÍ ČJ 1 volit. hodina - CVIČENÍ M 8. ročník: 1 disp. hodina - INFORMATIKA 9. ročník: 1 volit. hodina - CVIČENÍ ČJ 1 volit. hodina - CVIČENÍ M 9. ročník: 1 disp. hodina - INFORMATIKA 10

11 Školní vzdělávací program pro ZV,,Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe ( , ročníky) dispo nabiln í časov stanov á ené dotac minim OBLAST Obor -Předměty e I.st. um Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk / Německý jazyk Dispona bilní časová dotace , ,5 17, II.st. stanove né min. Matematika a její aplikace Matematika , ,5 17,5 15 ICT Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství a zdraví Člověk a příroda Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Umění a kultura Hudební výchova ,5 0 3,5 10 Výtvarná výchova 1 1,5 1, , ,5 10 Člověk a zdraví Rodinná vých Tělesná výchova Domácnost, dílny, Člověk a svět práce volba povolání 1 1,5 1, Průžezová témata Mediální vých Disponabilní časová Volitelné dotace předměty II. Jazyk Aj/Nj Přírodopisný 1h seminář 1,5 1, h ICT semin. 0 1h Cvičení Čj 0 Cvičení Ma/Technické 1h kreslení 1 0 1h Sportovní hry 1 0 Celková časová dotace

12 2.5 Výuka cizích jazyků Anglický jazyk Třída,skupina,hod. Počet žáků Vyučující 3.tř (D 12) L.Přibylová 4.tř skupina 4 15 (D 5) J.Jaroš - 2. skupina 4 15 (D 6) H.Kavínová 5.tř (D 6) J.Křimská 6.tř ( D 6) J.Křimská 7.tř., (D 5) H.Kavínová 7.tř cizí jazyk ( D 6) J. Votavová 8.tř (D 4) H.Kavínová 9.A (D 8) J.Poláková Německý jazyk Třída,skupina,hod. Počet žáků Vyučující 7.tř (D 6) J.Jaroš 7.tř cizí jazyk (D 7) J.Jaroš 8. tř (D 15) E. Janíčková 9.tř., 1. skupina (D 8) F. Viktorin 2. skupina - 3 9(D 1) M. Petrová 2.6 Zájmová činnost Název kroužku počet žáků Pohybové hry 21 Hra na kytaru 8 Aj hravě pro nejmenší 15 Tenis 7 Pěvecký kroužek 11 Celkem 62 ZUŠ Mšeno - výtvarné oddělení TJ Vitana Byšice a ASPV 30 Taneční kroužek

13 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 25 Vedení školy 2 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Asistent pedagoga Organizační schéma školy Ředitelka školy 2. stupeň řízení Zástupce ředitelky 1. stupeň řízení Administrativní a spisový pracovník Provozář 0. stupeň řízení Koordinátor ŠVP 0. stupeň řízení Vedoucí vychovatelka ŠD 0. stupeň řízení Uklízečky (3 uklízečky) Učitelé 1. a 2. st.zš (19 učitelů) Vychovatelka ŠD 13

14 3.3 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce, třídnictví 1. ředitelka školy (2.st. řízení) učitelka Aj 2. statutární zástupce ředitele školy (1.st. řízení), metodik ITC, BOZ Kabinet, třída, sbírka ředitelna učebna Aj ředitelna učebna ICT Kvalifikace,stupeň zdělání, obor (vyučovaný předmět) VŠ-Lit,j., Rj (Aj) VŠ-pastoračně soc. asistent a učitelství všeobec.vzděl. předmětů pro SŠ a 2.st. ZŠ (Nj, INF) 3. učitelka, koordinátor tvorby ŠVP 3. tř. VŠ-učitelství 1.st. s rozšíř. o Pč (3.tř., asist.ped.) 4. učitelka, ADN 5. tř VŠ-učitelství 1.st. 5. učitelka, metodik prevence soc.patol.jevů 6. 1.tř., učitelka 1.tř., školní zahrada, nářaďovna (5.tř, ADN) 2. tř. VŠ-učitelství 1.st. (2.tř, Aj) SŠ,Gymnázium Mělník (1.tř, Nj) 7. učitelka 4. tř., sbírka Nj Střed.ekonomická Ml.Boleslav (4.tř., Nj) 8. učitelka 6.tř., sbírka Hv, Vv, D VŠ učitelství 1.st. (Hv,Vv,D) 9. učitelka 7.tř., školní knihovna VŠ- učitelství všeob. vzděl. předmětů Čj, D (Čj, D, CvČj) 10. učitel sbírka Př VŠ-Př (Př,Tv,) 11. učitelka 9.A tř., sbírka Ma VŠ-učitelství odborných předmětů, Bc. pedagogiky (M,Aj) 12. učitelka 9.B tř., sbírka Čj, Ov VŠ-Čj, Ov (Čj, CvČj,Ov, ) 13. učitelka 8.A tř.,sbírka Ch, školní dílny SOŠ-CH (CH, Pč, Př,Vv) 14. učitelka sbírka a kabinet F SŠ, Gymnázium Chomutov (M,F,MCv) 15. učitelka, výchovný poradce 8.B, kabinet Ze, žákovská kuchyňka VŠ-učitel.1st. (Ze, Rv, Pč, Př) 16. učitelka - VŠ - Aj a literatura (Aj) 14

15 17. učitelka - VŠ Tv, Bio (Aj) 18. asistent pedagoga 1.tř. SŠ pedagogické gymnázium 19. asistent pedagoga 3.tř SEŠ Ml. Boleslav 20. učitelka, asistent pedagoga 3.tř., vedoucí vychovatelka ŠD 21. administrativní a spisový pracovník vychovatelka ŠD kabinet Tv ŠD Archiv, audio SOŠ (Tv, asistent pedagoga 3.tř.) SOŠ provoz obchodu SOŠ-vychovatelství Komentář: Ve školním roce 2008/2009 naší škole byly přiděleny finanční prostředky pro 3 asistenty pedagoga, kteří pomáhali 3 žákům se spec. poruchami učení. Jedna třídní učitelka působila rovněž jako asistent na hodinách cizího jazyka (3hod.). Nově byl přijat 1 asistent pedagoga. Od až do konce školního roku musela být provedena částečná změna v přidělení předmětů, protože nastala dlouhodobá pracovní neschopnost učitelky II. stupně (M,Fy). TU 2. třídy převzala úvazek Fyziky na 2.stupni. Ve 2. třídě část úvazku převzala nová přibraná pracovní síla pro 1. stupeň. Po dobu 3 týdnů předmět M převzala bývalá učitelka naší školy. Po uplynutí 3 týdnů paní učitelka 2. třídy převzala celý úvazek na 2. stupni (M a F) a nově přijatá učitelka na 1. stupni dostala celý úvazek ve 2. třídě. Na konci školního roku byl ukončen pracovní poměr celkem s 5 učiteli: 3 na vlastní žádost (rodinné důvody), 2 pracovní smlouva na dobu určitou. 3.4 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 60 Učitelé 1. stupně 60 Učitelé 2. stupně 70 Učitelé 2. stupně 75 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Komentář: Z celkového počtu 21 pedagogických pracovníků vychovatelka ŠD pracovala jako administrativní a spisový pracovník, vedoucí vychovatelka ŠD pracovala zároveň jako učitelka Tv a asistent pedagoga, učitelka 3. třídy na hodinách cizího jazyka (3 hod.) působila také jako asistent pedagoga 1 učitelka s aprobací pro učitelství 1.st. učila také na 2.st (Z, Pč). V tomto šk. roce ukončila vysokoškolské studium výchovného poradenství na PF UK Praha. 15

16 1 neaprobovaná učitelka 2. stupně ukončila bakalářské studium ve studijním programu Ekologie a ochrana prostředí na Univerzitě v Ústí n. Labem a byla přijata na magisterské studium. 2 učitelky pokračovaly ve vysokoškolském studiu pro doplnění vzdělání v oborech Speciální pedagogika a Matematika/ Fyzika. 3.5 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby věk muži ženy celkem % do 20 let let let , let , let ,76 61 a více let ,76 celkem % 100 x Celkový věkový průměr: 42, Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Stupeň Funkce Úvazek vzdělání 1. Administrativní a spisový 0,619 středoškolské pracovník 2. provozář a topič 1,0+ 0,25 střední odborné 3. uklízečka 1 střední odborné 4. uklízečka 1 střední odborné 5. uklízečka 0,640 střední odborné Komentář: Administrativní a spisový pracovník pracuje také jako vychovatelka ŠD. 16

17 3.7 Úvazky: poř. číslo funkce třída stupeň úvazek 1 asist.pedag ,240 2 učitel ,000 3 učitel ,000 4 učitel ,000 5 učitel ,000 6 učitel ,409 7 učitel řš ,000 8 učitel ,000 9 učitel , asist.pedag , učitel , učitel , učitel , učitel , učitel , asist.pedag , učitel , učitel , učitel koord , asist.pedag , učitel zř , učitel , učitel ,000 celkem ZŠ x x 16, vychovatelka 8 8 0, vychovatelka ,650 celkem ŠD x x 17, uklízečka , uklízečka , uklízečka , admin.pracovnice 7 8 0, školník-provozář , topič ,250 celk. nepedag x x 4,509 17

18 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházky počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků Celkem přijato do ročníku: 43 žáků 4.3 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 0 čtyřleté gymnázium 3 střední odborná škola 21 střední odborné učiliště 15 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků ve ŠD - - počet žáků ve ŠJ - 2 počet žáků celkem

19 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Celkový přehled tříd třída Počet žáků Chlapci Dívky A B A B celkem Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s vyzn. prospěli neprospěli A B A B celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování A B A 2-9.B - 1 celkem

20 5.4 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním st A B A B celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele A B A B - - celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí důtka třídního důtka ředitele školy třídního učitele učitele A B A B celkem

21 5.7 Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti opravné zkoušky dodatečná zkouška hodnocení A B A B celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdrav. důvody žák opakuje 9.r. po splnění pov. šk. doch A B A B celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet průměr na žáka počet neomluv. průměr na žáka třídy omluv.hod. třídy hod , , , , , , , A , B , A , B , celkem ,

22 5.9 Testování žáků ve školním roce 2008/2009 V školním roce 2008/2009 proběhlo testování vzdělávání žáků 9. ročníků Stonožka 2008/2009 (Čj, M, Aj, Nj a využití studijního potenciálu v těchto předmětech). Souhrnné výsledky za školu jsou přístupné v ředitelně školy ve složce Autoevaluace a také viz. příloha č Výchovně vzdělávací a sportovní akce DIVADLO,KINO, Muzeum Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil Muzeum Kralupy n.vlt - Pravěk M. Petrová Divadlo kouzel - Líbeznice E. Janíčková 7.tř. 20 Spirits og Prague černé divadlo R.Špačková 2.tř. 25 Muzeum Mělník- vánoční výstava L.Přibylová 5.tř. 18 Mělník Muzeum ván. výstava J. Matoušková 1.,3.,5 50 Kino Mělník Kdopak by se vlka bál? E.Janíčková 1.,4. 47 Divadlo S+ H Hurvínkova cesta do Tramtárie E.Janíčková 9.AB 37 Palác Hybernia Pha Muzikál Drácula J.Patková 9AB 37 Divadlo Ml.Bol. - Sen svatojánské noci J.Navrátilová 5.,6.tř. 38 Divadlo Ml.Boleslav - Strakonický dudák J.Navrátilová 8.AB 40 Kino IMAX Divoké safari J.Vorlová tř. 120 Kino Palaceseinemas Praha Indiana Jones a králoství křiš.lebky J.Patková EXKURZE, VÝLETY Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil 8.AB 35 ZOO Praha M. Hrabáková 9.AB 37 ISŠT Mělník - exkurze J. Vorlová Mělník - Knihovna J. Matoušková Autoškola Krejča -Mělník M. Petrová 22

23 2.,5. 45 Přerov n.labem - Vánoce J. Matoušková 1.,3.,4.,6 80 Přerov n.labem - Vánoce M.Petrová 3.,4. 55 Toulcův dvůr - Ekolog.projekt M. Petrová 8.AB 40 Vánoční Praha J.Vorlová, M.Hrabáková 8.AB 41 Kino IMAX + Žižkovská věž J.Vorlová, M.Hrabáková 9.AB 40 Terezín K.Halbichová,R.Špačková Toulcův Dvůr 10., E.Janíčková.M.Petrová 2.,5.tř. 38 Ml.Boleslav muzeum Škoda,zámek Loučeň J.Navrátilová Hrusice M.Petrová 6.,8.AB,9.B 50 ZOO Plzeň J.Vorlová 9.AB 33 Praha- královská cesta J.Vorlová LYŽAŘSKÉ KURZY + ŠvP + ozdravné pobyty Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil 2.,5. 41 Oucmanice L. Přibylová 3.,4. 43 Ruprechtice, Meziměstí D.Štrojsová, J.Navrátilová 6.,8.B 36 Oucmanice J.Vorlová BESEDY, PŘEDNÁŠKY Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil 9.A 20 Setkání s novinářem O.Tichotou R.Špačková Výukové programy envinor.výchova (Člověk a příroda) Výukové programy envinor.výchova (Mláďata) M.Hrabáková ,4. 55 Knihovna Mělník beseda o knihách ,7. 40 Přednáška prevence soc.pat.jevů JUDr. K.Kašpar M.Hrabáková M.Petrová J.Patková 9.AB 38 ZŠ Byšice- přednáška Policie ČR-šikana L.Přibylová tř. 95 Ekologická přednáška p.mikeš J.Matoušková 23

24 PLANETÁRIA, HVĚZDÁRNY, SOUTĚŽE APOD. Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil 5.,6. 40 Štefánikova Hvězdárna J.Matoušková 9.B 20 Olympiáda Čj J.Patková tř 112 Matematická soutěž - Klokánek J.Votavová 6. 1 M olympiáda Mělník DDM J.Votavová JARMARKY, BESÍDKY APOD. Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil 1.,4.tř. 50 Vánoční besídka - ZŠ E.Janíčková, M.Petrová 2.,3.tř. 45 Vánoční besídka- ZŠ Byšice L.Přibylová, D.Štrojsová 1.-9.tř. 50 Vánoční jarmark - Byšice TU + KRPŠ 5.tř. 10 Zámek Liblice vítání občánků J.Matoušková Velikonoční jarmark TU + vyučující Noc s Andersenem noční čtení E. Janíčková + TU Projekt "Velikonoce" - ZŠ K.Halbichová Autoškola Krejča Mělník M.Petrová Besídka ke Dni matek J.Matoušková SPORTOVNÍ SOUTĚŽE Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil 8.,9. 15 Cukrovar Mělník Basketbal OK (chlapci) Purašová L. (3.místo) 8.,9. 10 Cukrovar Mělník Basketbal (chlapci) Purašová L. (2.místo) DDM Mělník-Baskatbal ZK (dívky) Purašová L. (2místo) 8.,9. 8 Gymn.Mělník- Volejbal ZK (chlapci) Purašová L. (2.místo) 4.,5. 15 Mělník DDM Vybíjená (dívky) Purašová L. (2.místo) 8.,9. 12 Minifotbal Mělník (chlapci) Purašová L. (4.místo) 8.,9. 12 Neratovice Volejbal okresní kolo(chl) Purašová L Mělník Plavecko běžecký pohár (ch+d) Hrabáková M. 8.,9. 8 Mělník Coca cola cup Purašová L. 8.,9, 15 ZŠ Neratovice 28.října -Mc donalds Cup Purašová L DDM Mělník Lehkoatletická soutěž Purašová L. (2.místo) ZŠ Neratovice Lehkoatl. soutěž Purašová L. (5.místo) 4.,5. 6 ZŠ Velký Borek - Florbal Purašová L. 24

25 5.11 Výchovně vzdělávací a sportovní akce ŠD Říjen: Bowling Chloumek, Mělník sportovní odpoledne, soutěžení ve družstvech Listopad: Volba MISS ŠD odpoledne plné soutěží a dovedností dětí, tanec, vyhodnocení Prosinec: Mikuláš ve školní družině setkání s Mikulášem a čertem Vánoční den - rozdávání dárků, zpívání vánočních písniček Leden: Karneval školní družiny nejhezčí masky, soutěže a hry Duben: Rej čarodějnic k odpoledne plné soutěží a sportu, opékání buřtíků Květen: Bowling Chloumek, Mělník - soutěžení ve družstvech Červen: Rozloučení žáků ze 4.tř. se ŠD - spaní ve ŠD, sportovní soutěže, bobřík odvahy 25

26 5.12 Zpráva výchovného poradce Ve školním roce 2008/2009 vyšlo celkem 39 žáků Z toho: Gymnázium 3 Střední odborná škola 21 Střední odborné učiliště 15 Celkem je na škole 17 integrovaných žáků, z toho 3 žáci pracovali s pomocí asistenta pedagoga. Ve školním roce 2008/2009 bylo posláno 12 žáků na vyšetření do PPP V rámci programu Výchova k volbě povolání se žáci zúčastnili následujících akcí: návštěva IPS Mělník - 9. ročník ročník Výstava Vzdělávání ISŠT Mělník exkurze ve střední škole 9. ročník Beseda s ředitelem SZŠ Mělník o povolání zdravotní asistent SCIO testy příprava na přijímací zkoušky a Během školního roku se řešilo několik vážnějších případů porušení školního řádu: fyzická napadení mezi žáky, ale i žákyněmi hrubé a nevhodné chování žáků neplnění školních povinností krádež šikana ničení školního majetku konflikt mezi žáky 6. a 7. tříd sebepoškozování žákyň 2. stupně rozbití hasičského přístroje užití drog - 2x pozitivní testování 26

27 5.13. Program prevence sociálně patologických jevů Viz. Hodnocení preventivní program 2008/ příloha č Adopce na dálku Ve školním roce 2008/2009 jsme pokračovali v mezinárodním projektu Adopce na dálku. Osobní údaje adoptovaného dítěte: Jméno: D. Bala Chakravathi Bydliště: Indie, provincie Karnataka Rodina: 3 členy Projekty a projektové dny: Výstava a vzpomínkový den k 90. výročí ČSR celoškolní projekt Projekty Vánoce v české literatuře, Zastavení u betléma, Jak se oblékají pohádky 7. ročník Projekt Památník Terezín související s filmovým festivalem Jeden svět 2. stupeň Školní časopis DVTÁčko příběhy z židlí a lavic žákyň a žáků, kteří absolvovali ZŠ Byšice v letech Podzim, Zima, Jaro, Léto- projektové dny na 1. stupni Celoškolní projekty Vánoce a Velikonoce (výroba předmětů a tradiční pečení pro jarmarky) Noc s Andersenem - celoškolní projekt Enviromentální vzdělávací projekty na ekologické farmě v Oucmanicích 1., 2., 5., 6., 8.AB Celotýdenní projekt Učíme se spolu s Večerníčkem 1. tř. Podzimní bezaktovkový den a Bezaktovkový den Čarodějnice 1.třída Projektové dny v 1. třídě - Halloween, Červená Karkulka (F.Hrubín, maňáskové divadlo), Odemykání slabikáře, Roční období, Hodiny, Člověk, Národní divadlo, Mláďata (environmentální výchova), Den matek (dopisy rodičům), Včela, Kočka (kočičí čtení, počítání, povídání a kreslení) Den Země (ekologická přednáška, odbor životního prostředí MÚ Mělník) 1.stupeň Celotýdenní projekt Voda základní podmínka života 4. třída 27

Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2007/2008 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2010/2011 říjen 2011-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2007 / 2008 Říjen 2008 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014. Jitka Houštecká, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040,

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014. Jitka Houštecká, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, 2013 Projednáno: Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Poradou pedagogických pracovníků: 1. 10. 2013 Schváleno: Radou školy dne: 14. 10. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 zpracovaná dle 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více