Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva školní rok 2008/2009 1

2 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. 1.1.Základní údaje o škole Název školy Základní škola Byšice, okres Mělník Adresa školy Komenského 200, Byšice IČ Bankovní spojení /0300 DIČ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol č.j.6857/ od Název zřizovatele Obec Byšice Součásti školy Školní družina Identifikátor právnické osoby Vedoucí a hospodářští pracovníci PhDr. Janina Křimská - ředitelka školy Mgr. František Viktorin statutární zást. řed. školy Jaroslava Šebestová vedení mezd Hana Uhlířová zpracování účetnictví (ekonomka OÚ Byšice) Jana Navrátilová administrativní a spisový pracovník Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Identifikační číslo školy: Identifikační číslo školní družiny: Spádovou oblast školy tvoří obce: Obor vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: C Základní vzdělání C/001 Základní škola - studium denní Byšice, Liblice, Hostín, Čečelice, Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň, Radouň 1.2 Součásti školy: součásti školy kapacita Mateřská škola - Základní škola 354 Školní družina 50 Školní jídelna MŠ - Školní jídelna ZŠ zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 2

3 1.3 Materiálně-technické podmínky školy Materiálně-technické podmínky školy Učebny: 1. st.: ročník kmenové třídy se nezměnily. Komentář (změny v daném školním roce) Byli zakoupeny chybějící nastavitelné lavice a židle do tříd 1. stupně a došlo k celkové výměně lavic dle věku a velikosti žáků. V průběhu šk. roku se ukázalo, že podlaha ve 4. třídě je v havarijním stavu. Po konzultaci se zřizovatelem, dohodnuto přesunout jednu třídu z 1. st. do prvního patra a nevyhovující podlahu v průběhu příštího šk. roku předělat. Rekonstrukce nemůže být provedena v průběhu hlavních prázdnin z finančních důvodů. 2. st.: 6 kmenových tříd Odborné pracovny: Počítačová učebna 1 Proběhla druhá etapa obnovy počítačů. Bylo nakoupeno celkem 10 ks počítačů a jeden server. V průběhu šk. roku 2007/2008 a 2008/2009 byla takto kompletně obnovena počítačová učebna. Žákovská kuchyňka 1 Pořízena automatická pračka. Knihovna Stále čeká na rekonstrukci. Úkol - pro celkovou obnovu. usilovat o grant Odpočinkový areál: Školní dvůr, zahrada Možnost trávení přestávek a volného času tenis, pohybové hry, výuka venku. stolní Šk. hřiště Sportovní zařízení: Tělocvična Škola nemá vlastní sportovní hřiště, při větších sportovních akcích používá sportovní hřiště TJ Vitana a.s. Po dohodě s TJ Vitana v období podzimu a jara začali žáci používat fotbalové hřiště TJ také pro vyučování Tv (byl spec. upravený rozvrh kvůli vzdálenosti hřiště od školy). Inventář beze změn. Vlastními silami byl vyroben stojan na žíněnky. Nejbližší úkoly výmalba tělocvičny, broušení a lakování podlahy. 3

4 Gymnastický sál Beze změn. Při výmalbě školy, která byla zahájena již v průběhu šk.roku, gymnastický sál sloužil také jako náhradní učebna. Dílny a pozemky Školní bufet Okolí školy Žákovský nábytek: Vybavení učebními pomůckami, vybavení žáků učebnicemi a učebními texty, vybavení kabinetů a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Vedle běžné výuky pracovních činností se tyto prostory i nadále používají jako výtvarná dílna, ve které sídlí ZUŠ Mšeno. Uměleckou školu v tomto šk. roce navštěvovalo celkem 51 žáků. V průběhu šk. roku proběhlo jednání mezi provozovatelem bufetu, vedením školy a ped. sborem ohledně sortimentu. Škola požaduje omezit prodej sladkostí. V rámci enviromentální výchovy žáci pokračují v tradičním jarním úklidu v okolí školy. Průběžně se žáci snaží udržovat prostor před ŠD, pomáhají s údržbou školního dvora a pozemku. Na 2 st. převážně starý, průběžně probíhá pouze obnova pracovních desek, nový nábytek ve větším počtu z nedostatků finančních prostředků nebyl zakoupen. Nábytek je odpovídající výšce a věku žáků. Průběžná obnova a výměna učebnic dle potřeby. Celková částka, za kterou uč. pomůcky byli nakoupeny, viz. příloha účetní uzávěrky za rok Probíhá komplexní výměna učebnic, které jsou již v souladu s novým RVP a ŠVP. Jsou vyměněny učebnice Aj roč., učebnice Čj pro 6., 7. a 8.roč., M pro 6., 7. a 8.roč. Byly pořízeny nové učebnice pro Vlastivědu a Přírodovědu pro 4. a 5.roč., Prvouka pro roč., Nj pro 6.,7.roč. Nově zakoupeno: Data projektor a notebook, digitální fotoaparát Kodak. Investiční rozvoj Komentář: 1. V březnu 2009 byla zahájena výmalba školy, která s menšími přestávkami probíhala za provozu až do konce školního roku. Před hlavními prázdninami již byly vymalovány téměř všechny třídy, v průběhu prázdnin chodby, šatny a WC. Výmalba byla realizována z účelové dotace zřizovatele. 2. Celková rekonstrukce sborovny a přilehlé vedlejší místnosti (březen červen 2009): propojení vedlejší místnosti se sborovnou, vybudování kuchyňského koutu 4

5 pro pedagogický sbor, prostoru pro jednání a pracovního místa pro výchovného poradce výměny elektrického osvětlení výměna podlah a nábytku (pracovní stoly, židle a skříně). Na rekonstrukci byla použita účelová dotace od zřizovatele. 3. Ve šk. roce 2008/2009 vedení školy společně se zřizovatelem se rozhodli vypracovat projekt pro rozšíření a zkvalitnění kapacit základní školy Byšice. Zřizovatel vyčlenil finanční prostředky pro zpracování stavebních plánů rekonstrukce, které budou součástí projektové dokumentace. Panu Ing.a rch. M. Markovi byl zadán stavební projekt, ve kterém se počítá: s nástavbou nad pavilonem šaten, kde mají vzniknout 2 nové specializované učebny (PC učebna a učebna cizích jazyků), školní knihovna a terasa s novým zastřešením nad jižním přístavbou školy se sanací atria s vybudováním odborné učebny Fyziky/ Chemie včetně přilehlých kabinetů s rekonstrukcí dvou stávajících tříd v přístavbě pod rekonstruovanou střechou (vybudování druhé jazykové učebny a 1 multimediální učebny) s komplexní rekonstrukcí šaten včetně vybudování nového vstupu do školy se zádveřím (pořízení šatních skříněk pro žáky, výměna dlažby apod.). Projekt se připravuje jako žádost pro poskytnutí finančních zdrojů z Regionálního operačního programu pro Střední Čechy z oblasti Integrovaný rozvoj území, osa 3.3 Rozvoj venkova, oblast vzdělávání. 1.4 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt Komenského 200, Byšice Školská rada schválila Školní řád a Klasifikační řád dne Školská rada schválila Školní vzdělávací program Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe, č.j. 102/07 ZŠ Byšice dne listopadu 2008 končilo volební období Školské rady, a škola připravila nové volby do Školské rady, které se uskutečnily Třetinu členů Školské rady dle platného volebního řádu Školské rady při ZŠ Byšice a v souladu se zněním 167, Sb. Zákonů č. 561/2004 (Školský zákon) jmenoval zřizovatel, tajným hlasováním byli zvoleni také 3 zástupci z pedagogického sboru a během rodičovským schůzek proběhly volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Ředitelka školy jmenoval volební komisi ze členů pedagogického sboru a tajným hlasováním bylo odevzdáno 116 platných hlasů. 3 zástupci, kteří získali nejvíce hlasů byli zvoleni do Školské rady. V souladu se zněním 167, Sb. Zákonů č. 561/2004 (Školský zákon) svolala ředitelka školy 1. zasedání Školské rady na den

6 1.5. Údaje o občanském sdružení při škole Klub rodičů a přátel školy Registrace: Zaměření: spolupráce rodičů se školou Kontakt: Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Byšice Komenského 200, Byšice Tel.: , , IČ: Č.ú.: /0300 Předsedkyně: Lenka Vaisová Zpráva o činnosti KRPŠ ve šk. roce 2008/2009 Výbor klubu: Předsedkyně Jednatel Pokladní Zástupce 1.tř. Zástupce 2.tř. Zástupce 3.tř. Zástupce 4.tř. Zástupce 5.tř. Zástupce 6.tř. Zástupce 7.tř. Zástupce 8.A Zástupce 8.B Zástupce 9.A Zástupce 9.B Lenka Vaisová Jiří Novotný Lenka Purašová Jindřiška Polívková Šárka Čotiová (1/4 roku) Věra Pikulová Renata Opatová Ing. Petr Orvoš (+ web) Venuše Jandová Ivana Pakandlová Oldřiška Čeledová Renata Ladrová Bc. Lenka Pavlíková Lucie Kopecká Celkový počet členů ve školním roce 2008/2009 byl 180. Činnost: Průvod sv. Martina pásmo dětí z pěveckého sboru ZŠ - lampiónový průvod - občerstvení Vánoční jarmark spolupráce s OÚ Byšice - prodej výrobků s vánoč. tématikou žáků ZŠ - kulturní program žáků ZŠ - zajištění občerstvení pro děti i návštěvníky jarmarku 4. Školní ples KD Vysoká Libeň předtančení žákyň II.stupně ZŠ Dětský den fotbal.hřiště TJ Vitana spolupráce s TJ Vitana Byšice a OÚ - bohatý program po celý den včetně občerstvení, večer Letní taneční parket s písničkami na přání 6

7 Letní ozdravný pobyt pro děti od 7 do 15 let plánovaný, ale bohužel neuskutečněný díky malému počtu přihlášených dětí Příjmy a výdaje klubu Příjmy tvoří členské příspěvky, sponzorské dary a výnosy ze společenských akcí. Tyto příjmy jsou určeny pro materiální pomoc škole a žákům školy. Ve školním roce 2008/2009 klub zakoupil 2 várnice na nápoje na kulturní akce, přispěl 9. třídám na zakoupení květin pro učitele. S větší investicí se počítá až v dalším školním roce. Lenka Vaisová, předsedkyně KRPŠ 7

8 2. Vzdělávací program 2.1. Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení: pondělí 1. září 2008 Podzimní prázdniny: pondělí 27. října a středa 29. října 2008 Vánoční prázdniny: pondělí 22. prosince 2008 až pátek 2. ledna 2009, vyučování začne v pondělí 5. ledna 2009 Ukončení vyučování I. pololetí v ve čtvrtek 29. ledna 2009 Pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2009 Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: Ukončení vyučování ve II. pololetí čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2009 (a pondělí Velikonoční ) v úterý 30. června 2009 Hlavní prázdniny: středa 1. července 2009 až do pondělí 31. srpna 2009 Období školního vyučování 2009/2010 začne v úterý 1.září

9 2.2 Vzdělávací program školy na školní rok 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se ve a roč. vyučovalo dle vzdělávacího programu Základní škola, schváleného MŠMT ČR pod čj / 96-2 s platností od , včetně Úprav a doplňku schválených MŠMT ČR pod čj /98-22 s platností od a roč. od zahájily výuku dle vlastního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe (č.j. 102/07, platnost od , Školskou radou schváleno ). Školní vzdělávací program Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe je veřejně přístupný na internetových stránkách školy a v ředitelně školy. 9

10 2.3 Vzdělávací programy na školní rok 2008/2009 Základní škola č.j /96-2 ( roč., ročníky): Minimu Ročník m Předmět ročník 4+1Vc 4+1Vc Český jazyk a lit včj včj 16 Cizí jazyk cizí jazyk Matematika Vc vm 4+1Vc vm 16 Prvouka 3 Přírodověda 3 4 Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova/ Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotacevolit. předmět 1 SH 1 Inf 1 Inf 6 Týdenní dotace povinných předmětů Disponibilní hodiny a volitelné předměty Z dotace volitelných předmětů byly v školním roce 2008/2009 zařazeny následující volitelné předměty: 8. ročník: 1 volit. hodina - CVIČENÍ ČJ 1 volit. hodina - CVIČENÍ M 8. ročník: 1 disp. hodina - INFORMATIKA 9. ročník: 1 volit. hodina - CVIČENÍ ČJ 1 volit. hodina - CVIČENÍ M 9. ročník: 1 disp. hodina - INFORMATIKA 10

11 Školní vzdělávací program pro ZV,,Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe ( , ročníky) dispo nabiln í časov stanov á ené dotac minim OBLAST Obor -Předměty e I.st. um Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk / Německý jazyk Dispona bilní časová dotace , ,5 17, II.st. stanove né min. Matematika a její aplikace Matematika , ,5 17,5 15 ICT Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství a zdraví Člověk a příroda Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Umění a kultura Hudební výchova ,5 0 3,5 10 Výtvarná výchova 1 1,5 1, , ,5 10 Člověk a zdraví Rodinná vých Tělesná výchova Domácnost, dílny, Člověk a svět práce volba povolání 1 1,5 1, Průžezová témata Mediální vých Disponabilní časová Volitelné dotace předměty II. Jazyk Aj/Nj Přírodopisný 1h seminář 1,5 1, h ICT semin. 0 1h Cvičení Čj 0 Cvičení Ma/Technické 1h kreslení 1 0 1h Sportovní hry 1 0 Celková časová dotace

12 2.5 Výuka cizích jazyků Anglický jazyk Třída,skupina,hod. Počet žáků Vyučující 3.tř (D 12) L.Přibylová 4.tř skupina 4 15 (D 5) J.Jaroš - 2. skupina 4 15 (D 6) H.Kavínová 5.tř (D 6) J.Křimská 6.tř ( D 6) J.Křimská 7.tř., (D 5) H.Kavínová 7.tř cizí jazyk ( D 6) J. Votavová 8.tř (D 4) H.Kavínová 9.A (D 8) J.Poláková Německý jazyk Třída,skupina,hod. Počet žáků Vyučující 7.tř (D 6) J.Jaroš 7.tř cizí jazyk (D 7) J.Jaroš 8. tř (D 15) E. Janíčková 9.tř., 1. skupina (D 8) F. Viktorin 2. skupina - 3 9(D 1) M. Petrová 2.6 Zájmová činnost Název kroužku počet žáků Pohybové hry 21 Hra na kytaru 8 Aj hravě pro nejmenší 15 Tenis 7 Pěvecký kroužek 11 Celkem 62 ZUŠ Mšeno - výtvarné oddělení TJ Vitana Byšice a ASPV 30 Taneční kroužek

13 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 25 Vedení školy 2 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Asistent pedagoga Organizační schéma školy Ředitelka školy 2. stupeň řízení Zástupce ředitelky 1. stupeň řízení Administrativní a spisový pracovník Provozář 0. stupeň řízení Koordinátor ŠVP 0. stupeň řízení Vedoucí vychovatelka ŠD 0. stupeň řízení Uklízečky (3 uklízečky) Učitelé 1. a 2. st.zš (19 učitelů) Vychovatelka ŠD 13

14 3.3 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce, třídnictví 1. ředitelka školy (2.st. řízení) učitelka Aj 2. statutární zástupce ředitele školy (1.st. řízení), metodik ITC, BOZ Kabinet, třída, sbírka ředitelna učebna Aj ředitelna učebna ICT Kvalifikace,stupeň zdělání, obor (vyučovaný předmět) VŠ-Lit,j., Rj (Aj) VŠ-pastoračně soc. asistent a učitelství všeobec.vzděl. předmětů pro SŠ a 2.st. ZŠ (Nj, INF) 3. učitelka, koordinátor tvorby ŠVP 3. tř. VŠ-učitelství 1.st. s rozšíř. o Pč (3.tř., asist.ped.) 4. učitelka, ADN 5. tř VŠ-učitelství 1.st. 5. učitelka, metodik prevence soc.patol.jevů 6. 1.tř., učitelka 1.tř., školní zahrada, nářaďovna (5.tř, ADN) 2. tř. VŠ-učitelství 1.st. (2.tř, Aj) SŠ,Gymnázium Mělník (1.tř, Nj) 7. učitelka 4. tř., sbírka Nj Střed.ekonomická Ml.Boleslav (4.tř., Nj) 8. učitelka 6.tř., sbírka Hv, Vv, D VŠ učitelství 1.st. (Hv,Vv,D) 9. učitelka 7.tř., školní knihovna VŠ- učitelství všeob. vzděl. předmětů Čj, D (Čj, D, CvČj) 10. učitel sbírka Př VŠ-Př (Př,Tv,) 11. učitelka 9.A tř., sbírka Ma VŠ-učitelství odborných předmětů, Bc. pedagogiky (M,Aj) 12. učitelka 9.B tř., sbírka Čj, Ov VŠ-Čj, Ov (Čj, CvČj,Ov, ) 13. učitelka 8.A tř.,sbírka Ch, školní dílny SOŠ-CH (CH, Pč, Př,Vv) 14. učitelka sbírka a kabinet F SŠ, Gymnázium Chomutov (M,F,MCv) 15. učitelka, výchovný poradce 8.B, kabinet Ze, žákovská kuchyňka VŠ-učitel.1st. (Ze, Rv, Pč, Př) 16. učitelka - VŠ - Aj a literatura (Aj) 14

15 17. učitelka - VŠ Tv, Bio (Aj) 18. asistent pedagoga 1.tř. SŠ pedagogické gymnázium 19. asistent pedagoga 3.tř SEŠ Ml. Boleslav 20. učitelka, asistent pedagoga 3.tř., vedoucí vychovatelka ŠD 21. administrativní a spisový pracovník vychovatelka ŠD kabinet Tv ŠD Archiv, audio SOŠ (Tv, asistent pedagoga 3.tř.) SOŠ provoz obchodu SOŠ-vychovatelství Komentář: Ve školním roce 2008/2009 naší škole byly přiděleny finanční prostředky pro 3 asistenty pedagoga, kteří pomáhali 3 žákům se spec. poruchami učení. Jedna třídní učitelka působila rovněž jako asistent na hodinách cizího jazyka (3hod.). Nově byl přijat 1 asistent pedagoga. Od až do konce školního roku musela být provedena částečná změna v přidělení předmětů, protože nastala dlouhodobá pracovní neschopnost učitelky II. stupně (M,Fy). TU 2. třídy převzala úvazek Fyziky na 2.stupni. Ve 2. třídě část úvazku převzala nová přibraná pracovní síla pro 1. stupeň. Po dobu 3 týdnů předmět M převzala bývalá učitelka naší školy. Po uplynutí 3 týdnů paní učitelka 2. třídy převzala celý úvazek na 2. stupni (M a F) a nově přijatá učitelka na 1. stupni dostala celý úvazek ve 2. třídě. Na konci školního roku byl ukončen pracovní poměr celkem s 5 učiteli: 3 na vlastní žádost (rodinné důvody), 2 pracovní smlouva na dobu určitou. 3.4 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 60 Učitelé 1. stupně 60 Učitelé 2. stupně 70 Učitelé 2. stupně 75 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Komentář: Z celkového počtu 21 pedagogických pracovníků vychovatelka ŠD pracovala jako administrativní a spisový pracovník, vedoucí vychovatelka ŠD pracovala zároveň jako učitelka Tv a asistent pedagoga, učitelka 3. třídy na hodinách cizího jazyka (3 hod.) působila také jako asistent pedagoga 1 učitelka s aprobací pro učitelství 1.st. učila také na 2.st (Z, Pč). V tomto šk. roce ukončila vysokoškolské studium výchovného poradenství na PF UK Praha. 15

16 1 neaprobovaná učitelka 2. stupně ukončila bakalářské studium ve studijním programu Ekologie a ochrana prostředí na Univerzitě v Ústí n. Labem a byla přijata na magisterské studium. 2 učitelky pokračovaly ve vysokoškolském studiu pro doplnění vzdělání v oborech Speciální pedagogika a Matematika/ Fyzika. 3.5 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby věk muži ženy celkem % do 20 let let let , let , let ,76 61 a více let ,76 celkem % 100 x Celkový věkový průměr: 42, Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Stupeň Funkce Úvazek vzdělání 1. Administrativní a spisový 0,619 středoškolské pracovník 2. provozář a topič 1,0+ 0,25 střední odborné 3. uklízečka 1 střední odborné 4. uklízečka 1 střední odborné 5. uklízečka 0,640 střední odborné Komentář: Administrativní a spisový pracovník pracuje také jako vychovatelka ŠD. 16

17 3.7 Úvazky: poř. číslo funkce třída stupeň úvazek 1 asist.pedag ,240 2 učitel ,000 3 učitel ,000 4 učitel ,000 5 učitel ,000 6 učitel ,409 7 učitel řš ,000 8 učitel ,000 9 učitel , asist.pedag , učitel , učitel , učitel , učitel , učitel , asist.pedag , učitel , učitel , učitel koord , asist.pedag , učitel zř , učitel , učitel ,000 celkem ZŠ x x 16, vychovatelka 8 8 0, vychovatelka ,650 celkem ŠD x x 17, uklízečka , uklízečka , uklízečka , admin.pracovnice 7 8 0, školník-provozář , topič ,250 celk. nepedag x x 4,509 17

18 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházky počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků Celkem přijato do ročníku: 43 žáků 4.3 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 0 čtyřleté gymnázium 3 střední odborná škola 21 střední odborné učiliště 15 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků ve ŠD - - počet žáků ve ŠJ - 2 počet žáků celkem

19 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Celkový přehled tříd třída Počet žáků Chlapci Dívky A B A B celkem Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s vyzn. prospěli neprospěli A B A B celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování A B A 2-9.B - 1 celkem

20 5.4 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním st A B A B celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele A B A B - - celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí důtka třídního důtka ředitele školy třídního učitele učitele A B A B celkem

21 5.7 Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti opravné zkoušky dodatečná zkouška hodnocení A B A B celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdrav. důvody žák opakuje 9.r. po splnění pov. šk. doch A B A B celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet průměr na žáka počet neomluv. průměr na žáka třídy omluv.hod. třídy hod , , , , , , , A , B , A , B , celkem ,

22 5.9 Testování žáků ve školním roce 2008/2009 V školním roce 2008/2009 proběhlo testování vzdělávání žáků 9. ročníků Stonožka 2008/2009 (Čj, M, Aj, Nj a využití studijního potenciálu v těchto předmětech). Souhrnné výsledky za školu jsou přístupné v ředitelně školy ve složce Autoevaluace a také viz. příloha č Výchovně vzdělávací a sportovní akce DIVADLO,KINO, Muzeum Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil Muzeum Kralupy n.vlt - Pravěk M. Petrová Divadlo kouzel - Líbeznice E. Janíčková 7.tř. 20 Spirits og Prague černé divadlo R.Špačková 2.tř. 25 Muzeum Mělník- vánoční výstava L.Přibylová 5.tř. 18 Mělník Muzeum ván. výstava J. Matoušková 1.,3.,5 50 Kino Mělník Kdopak by se vlka bál? E.Janíčková 1.,4. 47 Divadlo S+ H Hurvínkova cesta do Tramtárie E.Janíčková 9.AB 37 Palác Hybernia Pha Muzikál Drácula J.Patková 9AB 37 Divadlo Ml.Bol. - Sen svatojánské noci J.Navrátilová 5.,6.tř. 38 Divadlo Ml.Boleslav - Strakonický dudák J.Navrátilová 8.AB 40 Kino IMAX Divoké safari J.Vorlová tř. 120 Kino Palaceseinemas Praha Indiana Jones a králoství křiš.lebky J.Patková EXKURZE, VÝLETY Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil 8.AB 35 ZOO Praha M. Hrabáková 9.AB 37 ISŠT Mělník - exkurze J. Vorlová Mělník - Knihovna J. Matoušková Autoškola Krejča -Mělník M. Petrová 22

23 2.,5. 45 Přerov n.labem - Vánoce J. Matoušková 1.,3.,4.,6 80 Přerov n.labem - Vánoce M.Petrová 3.,4. 55 Toulcův dvůr - Ekolog.projekt M. Petrová 8.AB 40 Vánoční Praha J.Vorlová, M.Hrabáková 8.AB 41 Kino IMAX + Žižkovská věž J.Vorlová, M.Hrabáková 9.AB 40 Terezín K.Halbichová,R.Špačková Toulcův Dvůr 10., E.Janíčková.M.Petrová 2.,5.tř. 38 Ml.Boleslav muzeum Škoda,zámek Loučeň J.Navrátilová Hrusice M.Petrová 6.,8.AB,9.B 50 ZOO Plzeň J.Vorlová 9.AB 33 Praha- královská cesta J.Vorlová LYŽAŘSKÉ KURZY + ŠvP + ozdravné pobyty Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil 2.,5. 41 Oucmanice L. Přibylová 3.,4. 43 Ruprechtice, Meziměstí D.Štrojsová, J.Navrátilová 6.,8.B 36 Oucmanice J.Vorlová BESEDY, PŘEDNÁŠKY Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil 9.A 20 Setkání s novinářem O.Tichotou R.Špačková Výukové programy envinor.výchova (Člověk a příroda) Výukové programy envinor.výchova (Mláďata) M.Hrabáková ,4. 55 Knihovna Mělník beseda o knihách ,7. 40 Přednáška prevence soc.pat.jevů JUDr. K.Kašpar M.Hrabáková M.Petrová J.Patková 9.AB 38 ZŠ Byšice- přednáška Policie ČR-šikana L.Přibylová tř. 95 Ekologická přednáška p.mikeš J.Matoušková 23

24 PLANETÁRIA, HVĚZDÁRNY, SOUTĚŽE APOD. Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil 5.,6. 40 Štefánikova Hvězdárna J.Matoušková 9.B 20 Olympiáda Čj J.Patková tř 112 Matematická soutěž - Klokánek J.Votavová 6. 1 M olympiáda Mělník DDM J.Votavová JARMARKY, BESÍDKY APOD. Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil 1.,4.tř. 50 Vánoční besídka - ZŠ E.Janíčková, M.Petrová 2.,3.tř. 45 Vánoční besídka- ZŠ Byšice L.Přibylová, D.Štrojsová 1.-9.tř. 50 Vánoční jarmark - Byšice TU + KRPŠ 5.tř. 10 Zámek Liblice vítání občánků J.Matoušková Velikonoční jarmark TU + vyučující Noc s Andersenem noční čtení E. Janíčková + TU Projekt "Velikonoce" - ZŠ K.Halbichová Autoškola Krejča Mělník M.Petrová Besídka ke Dni matek J.Matoušková SPORTOVNÍ SOUTĚŽE Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil 8.,9. 15 Cukrovar Mělník Basketbal OK (chlapci) Purašová L. (3.místo) 8.,9. 10 Cukrovar Mělník Basketbal (chlapci) Purašová L. (2.místo) DDM Mělník-Baskatbal ZK (dívky) Purašová L. (2místo) 8.,9. 8 Gymn.Mělník- Volejbal ZK (chlapci) Purašová L. (2.místo) 4.,5. 15 Mělník DDM Vybíjená (dívky) Purašová L. (2.místo) 8.,9. 12 Minifotbal Mělník (chlapci) Purašová L. (4.místo) 8.,9. 12 Neratovice Volejbal okresní kolo(chl) Purašová L Mělník Plavecko běžecký pohár (ch+d) Hrabáková M. 8.,9. 8 Mělník Coca cola cup Purašová L. 8.,9, 15 ZŠ Neratovice 28.října -Mc donalds Cup Purašová L DDM Mělník Lehkoatletická soutěž Purašová L. (2.místo) ZŠ Neratovice Lehkoatl. soutěž Purašová L. (5.místo) 4.,5. 6 ZŠ Velký Borek - Florbal Purašová L. 24

25 5.11 Výchovně vzdělávací a sportovní akce ŠD Říjen: Bowling Chloumek, Mělník sportovní odpoledne, soutěžení ve družstvech Listopad: Volba MISS ŠD odpoledne plné soutěží a dovedností dětí, tanec, vyhodnocení Prosinec: Mikuláš ve školní družině setkání s Mikulášem a čertem Vánoční den - rozdávání dárků, zpívání vánočních písniček Leden: Karneval školní družiny nejhezčí masky, soutěže a hry Duben: Rej čarodějnic k odpoledne plné soutěží a sportu, opékání buřtíků Květen: Bowling Chloumek, Mělník - soutěžení ve družstvech Červen: Rozloučení žáků ze 4.tř. se ŠD - spaní ve ŠD, sportovní soutěže, bobřík odvahy 25

26 5.12 Zpráva výchovného poradce Ve školním roce 2008/2009 vyšlo celkem 39 žáků Z toho: Gymnázium 3 Střední odborná škola 21 Střední odborné učiliště 15 Celkem je na škole 17 integrovaných žáků, z toho 3 žáci pracovali s pomocí asistenta pedagoga. Ve školním roce 2008/2009 bylo posláno 12 žáků na vyšetření do PPP V rámci programu Výchova k volbě povolání se žáci zúčastnili následujících akcí: návštěva IPS Mělník - 9. ročník ročník Výstava Vzdělávání ISŠT Mělník exkurze ve střední škole 9. ročník Beseda s ředitelem SZŠ Mělník o povolání zdravotní asistent SCIO testy příprava na přijímací zkoušky a Během školního roku se řešilo několik vážnějších případů porušení školního řádu: fyzická napadení mezi žáky, ale i žákyněmi hrubé a nevhodné chování žáků neplnění školních povinností krádež šikana ničení školního majetku konflikt mezi žáky 6. a 7. tříd sebepoškozování žákyň 2. stupně rozbití hasičského přístroje užití drog - 2x pozitivní testování 26

27 5.13. Program prevence sociálně patologických jevů Viz. Hodnocení preventivní program 2008/ příloha č Adopce na dálku Ve školním roce 2008/2009 jsme pokračovali v mezinárodním projektu Adopce na dálku. Osobní údaje adoptovaného dítěte: Jméno: D. Bala Chakravathi Bydliště: Indie, provincie Karnataka Rodina: 3 členy Projekty a projektové dny: Výstava a vzpomínkový den k 90. výročí ČSR celoškolní projekt Projekty Vánoce v české literatuře, Zastavení u betléma, Jak se oblékají pohádky 7. ročník Projekt Památník Terezín související s filmovým festivalem Jeden svět 2. stupeň Školní časopis DVTÁčko příběhy z židlí a lavic žákyň a žáků, kteří absolvovali ZŠ Byšice v letech Podzim, Zima, Jaro, Léto- projektové dny na 1. stupni Celoškolní projekty Vánoce a Velikonoce (výroba předmětů a tradiční pečení pro jarmarky) Noc s Andersenem - celoškolní projekt Enviromentální vzdělávací projekty na ekologické farmě v Oucmanicích 1., 2., 5., 6., 8.AB Celotýdenní projekt Učíme se spolu s Večerníčkem 1. tř. Podzimní bezaktovkový den a Bezaktovkový den Čarodějnice 1.třída Projektové dny v 1. třídě - Halloween, Červená Karkulka (F.Hrubín, maňáskové divadlo), Odemykání slabikáře, Roční období, Hodiny, Člověk, Národní divadlo, Mláďata (environmentální výchova), Den matek (dopisy rodičům), Včela, Kočka (kočičí čtení, počítání, povídání a kreslení) Den Země (ekologická přednáška, odbor životního prostředí MÚ Mělník) 1.stupeň Celotýdenní projekt Voda základní podmínka života 4. třída 27

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2007/2008 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více