Březnové zastupitelstvo přineslo změny ve vedení města Semily

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březnové zastupitelstvo přineslo změny ve vedení města Semily"

Transkript

1 Ročník XXIII. Číslo 4 Duben 2015 Informační měsíčník občanů Semilska Březnové zastupitelstvo přineslo změny ve vedení města Semily Cena 13 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO SEMILSKÝCH NOVIN VYCHÁZÍ 4. KVĚTNA 2015 Uzávěrka novin 15. dubna do 12 hodin Statistika říká: Semiláci stárnou (red) Změny ve vedení města Semily přineslo v pořadí třetí zasedání zastupitelstva města, které se uskutečnilo 25. března t.r. V úvodu zasedání vystoupil Mgr. Jan Farský, jenž vyzval zastupitele k hlasování o odvolání starostky Ing. arch. Věry Blažkové, 1. místostarosty Ing. Františka Mojžíše a dosavadních členů Rady města Semily. Důvodem podle jeho slov byla nedůvěra ve schopnosti dosavadního vedení města zvrátit dramatický vývoj situace v Nemocnici s poliklinikou v Semilech, která v posledních měsících bojuje o svoji záchranu. Ilustrační foto. Při následném hlasování jeho návrh podpořilo 11 z 21 zastupitelů. Vzápětí proběhla volba nového starosty, 1. místostarosty a dalších členů Rady města Semily. Starostkou města Semily se s podporou nadpoloviční většiny zastupitelů stala Lena Mlejnková (Volba pro Semily), pozici 1. místostarosty bude jako neuvolněný vykonávat Ing. Tomáš Sábl (Volba pro Semily), 2. místostarostou zůstává Vladimír Šimek (ČSSD). Radu města doplní Mgr. Jan Farský (Volba pro Semily). Stranám bývalé koalice byla nabídnuta tři místa v Radě, ale všechna uskupení v současnosti odmítla. Dle slov starostky Leny Mlejnkové tato nabídka i nadále trvá. Vzhledem ke skutečnosti, že Rada města musí být minimálně pětičlenná, byl pro potřebu usnášeníschopnosti Rady doplněn Jaroslav Mazánek (Volba pro Semily). (red) Vážení čtenáři, tak jako každým rokem i tentokrát jsme pro Vás nahlédli do statistik roku předchozího a na následujících řádcích Vám přinášíme stručný přehled statistických údajů mapující demografický vývoj v Semilech. Celkový počet obyvatel města Semily činil k podle dostupných informací osob, z toho bylo 208 cizinců (123 žen a 85 mužů). V roce 2014 se narodilo 82 dětí, tj. o 13 dětí méně než v roce předchozím, z toho 35 chlapců (-8) a 47 dívek (-5). Zemřelo 117 lidí (stejně), z toho 61 mužů (+7) a 56 žen (-7). Ke změně trvalého pobytu v rámci Semil se loni rozhodlo 290 občanů. Nových občanů se přistěhovalo (resp. přihlásilo k trvalému pobytu) 195, stejný počet se ze Semil odhlásil. Posledním zajímavým údajem je průměrný věk obyvatel našeho města. Ten se oproti roku 2013 zvýšil z 42,7 na 43,11 let (ženy 44,79 roky, muži 41,30 let). Pozn. red.: Údaje jsou zatím neoficiální, přesné údaje ČSÚ budou zveřejněny později. Údaje o sňatcích a rozvodech nejsou dostupné. Bc. Ludmila Schovánková

2 Strana 2 Semilské noviny DUBEN 2015 Informace z radnice Zapojte se do e-aukce! Můžete výrazně ušetřit za plyn i elektrickou energii (red) Vážení spoluobčané, před dvěma léty jsme Vám i podnikatelským subjektům nabídli možnost účasti v e-aukci na zajištění silové elektrické energie i zemního plynu. Realizátorem e- -aukce byla společnost ecentre, a.s. Přihlášku podalo téměř 200 domácností a několik desítek podnikatelských subjektů. Smlouvy na dodávky energií se s vítězem e-aukce (nejnižší nabídková cena) uzavíraly na dva roky. Po prvním vyúčtování spotřeby energií byli účastníci e-aukce velice mile překvapeni. V závislosti na objemu roční spotřeby došlo k úsporám v rozsahu od několika tisíc korun až po úsporu desítek tisíc korun ročně. Vzhledem k četným dotazům občanů se vedení města rozhodlo opětovně Vám nabídnout zprostředkování účasti v e-aukci na energie. Formuláře smluv budou v elektronické podobě přístupné na webových stránkách města. Stačí smlouvu vytisknout, vyplnit, podepsat a spolu s podklady k odběrnému místu zaslat poštou na uvedenou adresu. V tištěné podobě budou smlouvy včetně pokynů připraveny na podatelně městského úřadu na Riegrově náměstí 63. Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční v pondělí 20. dubna 2015 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice Pojeďte s námi na výlet! Za Českorajskými výhledy na Sychrov i Kozákov, na Rozhlednu Černou Studnici, za technickými památkami do Jesenného, Příkrého i Spálova či za lidovou architekturou zastoupenou Dlaskovým statkem, železnobrodským Bělištěm i Jíloveckými roubenkami se v příštích měsících díky nápadu semilské radnice vydají semilští senioři. I oni se totiž chtějí bavit, setkávat a poznávat nová místa, anebo se třeba podívat do míst, která by ve svém věku sami jen těžko navštívili. Právě k nim nyní směřuje nabídka města Semily: Pojeďte s námi na výlet! Zájemci si mohou vybrat prozatím ze čtyř výletů, které se uskuteční díky podpoře města Semily a firem, které zasponzorovaly dopravu autobusem. První zájezd se uskuteční již 21. dubna t.r. a tentokrát zamíříme za Českorajskými výhledy na zámek Sychrov a na Rozhlednu na Kozákově. Kapacita zájezdu je omezená, proto neváhejte a rezervujte si co nejdříve svá místa na podateně MěÚ Semily u pí Kopecké a pí Bochové. Více informací o zájezdech naleznete na tištěné pozvánce, plakátovacích plochách, kabelové televizi i webu města Semily. Pojeďte s námi na výlet! Těšíme se na Vás! (red) POZVÁNKA

3 DUBEN 2015 Semilské noviny Strana 3 Omezení provozu semilských mateřských škol o letních prázdninách 2015 (oškvv) Upozorňujeme rodiče dětí umístěných v mateřských školách v Semilech na omezený provoz v MŠ o letních prázdninách. V době od do (2 týdny!) budou všechny MŠ v Semilech uzavřeny. V ostatních prázdninových týdnech bude provoz omezen. Rodiče, kteří potřebují umístit dítě do MŠ v době, kdy bude jejich MŠ uzavřena, si podmínky umístění do jiné MŠ projednají s ředitelkou ve své školce. Do je nutno odevzdat u ředitelky náhradní MŠ závaznou přihlášku k letnímu provozu a uhradit školné. Školné je stanoveno příslušnou mateřskou školou. Připravila Mgr. Kateřina Šromová, OŠKVV Kdo je kdo Mgr. Jan Farský zastupitel a radní města Semily MŠ Luční X X X X X 0 MŠ Pod Vartou X X X X X MŠ waldorfská 0 X X X X X X X 0 MŠ spec. Na Olešce 0 0 X X X X X 0 0 Krátce Poplatek za užívání veřejného prostranství Podnikatelé, kteří před své provozovny umisťují reklamní zařízení např. typu A nebo vystavují zboží před obchody, mají povinnost za tuto reklamu podle platné Obecně závazné vyhlášky města Semily č. 9/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (více na platit. Sazba poplatku činí za každý i započatý m 2 a každý i započatý den: a) umístění zboží před obchody 10 Kč b) umístění reklamního zařízení ( A ) 5 Kč Poplatek je možné též zaplatit paušální částkou: a) umístění zboží před obchody (do 2 m 2 ) Kč/rok b) umístění zboží před obchody (2 m 2 6 m 2 ) Kč/rok c) umístění reklamního zařízení ( A, I, T ) 800 Kč/rok. Poplatek je možné po splnění ohlašovací povinnosti zaplatit hotově na pokladně Městského úřadu Semily. Další info podá Vladimíra Fleknová, tel.: , nebo Nezapomeňte na poplatek ze psů Upozorňujeme všechny držitele psů starších 3 měsíců, že do by měli mít zaplacen místní poplatek ze psů. Sazba poplatku v centru města činí 700 Kč, v okrajových částech 200 Kč, poživatel důchodu zaplatí 100 Kč. (red) V dubnu společně oslavíme 9. ročník Dne Země Den Země připadá každý rok na den 22. dubna. Umožňuje spojit síly k výraznějšímu oslovení široké veřejnosti ve jménu ochrany přírody a životního prostředí. V letošním roce se bude oslava Dne Země v Semilech konat již po deváté. Zaměřena bude zejména na ty nejmenší, a to žáky mateřských a základních škol. MěÚ Semily, odbor životního prostředí za podpory města Semily bude koordinovat individuální ekologické programy s tématikou životního prostředí. Programy budou nabídnuty jak žákům mateřských škol, tak i žákům semilských základních škol. Pro veřejnost připravujeme zajímavou besedu v půdních prostorách nové budovy MěÚ Semily. Paní Petra Zíková z Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP Křižánky) blíže představí práci záchranné stanice pro handicapované živočichy v Libštátě. Ve vestibulu Městského úřadu bude po celý duben instalována výstava na téma: Co vzniká z recyklovaných materiálů. Výstava byla vytvořena v rámci projektu Odpadové hospodářství - Spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz. Do oslav Dne Země se zapojí i Sportovní centrum Semily. Dne bude již tradičně možnost zapůjčit elektrokola na dobu dvou hodin zdarma (při zapůjčení bude účtována vratná záloha Kč). Nepropásněte možnost projet se na ekologickém dopravním prostředku! Ani v letošním roce nezapomeneme podpořit všechny, kteří se s naším vřelým poděkováním podílejí na úklidu města. Tímto bychom rádi vyzvali všechny semilské občany, spolky a školy, aby se zapojili a úklidem případného nepořádku zkrášlili své okolí. Pytle na odpadky a rukavice je možné zdarma vyzvednout u paní Maškové v přízemí budovy radnice ve dveřích č. 3. Na počátku měsíce dubna bude zveřejněn oficiální program Dne Země Případné podrobné informace poskytne odbor životního prostředí, MěÚ Semily, Mgr. Prokopová ( Mgr. Ludmila Prokopová Odbor životního prostředí, MěÚ Semily Jan Farský se narodil 11. července Od narození žije v Semilech. Postupně prošel Mateřskou školou Pod Vartou, Základní školou Ivana Olbrachta, Základní školou F. L. Riegra, Gymnáziem Ivana Olbrachta a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2002 byl městským právníkem, advokátním koncipientem, poradcem místopředsedy vlády Martina Jahna, koordinátorem ve Škoda Auto a od roku 2006 do roku 2014 starostou města Semily. Od roku 2008 do roku 2010 byl také zastupitelem Libereckého kraje a roku 2010 se stal nedopatřením z posledního místa kandidátky poslancem. V roce 2013 poslanecký mandát na kandidátce TOP 09 obhájil. Je místopředsedou politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Od roku 1990 je členem skautského střediska Varta v Semilech, které od roku 2013 i vede. Rád čte, lyžuje, jezdí na kole, prochází se, tlačí kočárek, cestuje, chodí do kina, je užitečný. Je šťastně ženatý a nadšený otec. Harmonogram přistavení kontejnerů pro bioodpad Již v minulém vydání jsme Vás informovali o nové službě pro občany města, a to o svozu bioodpadu z Vašich zahrad. Do kontejnerů bude tedy možno umisťovat větve ze stromů a keřů do průměru 20 cm, rostliny, trávu, kompost, ovoce Nepatří tam odpad z kuchyně, který vznikl tepelnou úpravou. Kontejnery budou přistaveny od pátku do pátku, popř. do doby naplnění. O dalších svozech Vás budeme průběžně informovat Treperka, Bítouchov Morava (otočka) Kruha (Nábřeží Svatopluka Čecha), Letná (V Lipách) Treperka Pod Černým mostem (u Chuch. potoka), Nad Špejcharem (za Policií) Treperka Brodská Letná (V Lipách) Treperka, Spálov Strážník, Nad Špejcharem (orsm)

4 Strana 4 Semilské noviny DUBEN 2015 Odpadové hospodářství Něco málo o odpadech... V závěru loňského roku byla přijata novela zákona o odpadech, která přinesla několik změn, jež se přímo dotýkají obcí a potažmo jejich občanů. Zákon obcím ukládá povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla a nově také kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Semily byly na tuto změnu připravené a tudíž nebylo nutné narychlo přijímat jakékoliv změny již mnoho let mohou občané třídit kovy do speciálních šedých pytlů a tyto odkládat v prostoru hnízd na tříděný odpad (máme jich 50) a bioodpad rostlinného původu (biologicky rozložitelný materiál, který vznikne ze zelených ploch, z parků, hřišť, zahrad a lesů na území Semil tráva, listí, větve, listy a natě balkónových květin, případně celé rostliny vč. kořenového balu, zemědělské přebytky popadané ovoce apod., t.j. materiál, který neprošel kuchyní a není živočišného původu) mohou bezplatně odevzdávat na kompostárně. Navíc jsou v sídlištích občanům k dispozici speciální hnědé popelnice. Bohužel stále více občanů odhazuje do hnědých popelnic odpad, který tam nepatří plastové lahve, igelitové tašky apod. Takto je pak znehodnocena celá várka odpadu, který místo na kompostárně v Nové Pace skončí na skládce v Košťálově, což je jistě zcela zbytečné. Nyní je zákonem o odpadech stanovena sazba základního poplatku za skládkování 500 Kč za 1 tunu odpadu, ale konečná částka při promítnutí ceny za službu, dopravu a daň z přidané hodnoty činí více než 1200 Kč za 1 tunu směsného komunálního odpadu, který odvezeme na skládku. Dlouhodobě jsou diskutovány záměry Ministerstva životního prostředí o zvýšení poplatků za uložení jedné tuny odpadu na skládku z 500 Kč na cca 1000 Kč, a to postupně alespoň do roku 2020, kdy by mělo dojít k téměř absolutnímu útlumu skládkování. Nízké poplatky za skládkování a vysoké procento komunálního odpadu ukládaného na skládkách dlouhodobě kritizuje Evropská komise. Je tedy tlak na materiálové využití odpadů, t.j. co největší roztřídění. Objem vytříděných odpadů v Semilech stagnuje a navíc někteří neukáznění občané odhazují do kontejnerů na papír PET lahve a opačně, ač oba kontejnery stojí vedle sebe. Připravila Bc. Lenka Soukupová Kalendář svozu tříděného odpadu směsné plasty, nápojový karton, kovové obaly papír PET barevné sklo bílé sklo každý čtvrtek (pytle přistavujte až ve středu!) každé pondělí každý čtvrtek nebo pátek zpravidla 15. den v měsíci zpravidla 20. den v měsíci Kalendář svozu tříděného odpadu pro rok 2015

5 DUBEN 2015 Semilské noviny Strana 5 Investice ve městě Plánované investice 2015 V letošním roce se investice budou týkat především akcí, na něž byly v minulém roce získány dotace (viz níže). Mezi další akce patří např. zateplení ZUŠ, ZŠ. I. O., vybavení sběrného dvora (váha, kontejnery na tříděný odpad), dokončení úprav v Palackého sadech, dokončení svítidel na Bořkovské, úprava pozemku na Škvárovně a samozřejmě dokončení revitalizace zeleně. Mezi projektové dokumentace patří např. studie Komenského náměstí, úprava náhonu, projekt zasíťování pozemků na Vinici, kabiny na stadionu V rámci kapitoly komunikací bude opraven povrch v ulici Wolkerova, Jílovecká a komunikace na Lešákov. Náhon úprava nabetonávky V březnu byly zahájeny práce spočívající ve vytvoření 40 cm stupně, který umožní zrychlení průtoku v náhonu. Zároveň dojde k zúžení průtočného koryta a tedy ke snížení usazování nánosů. V místě zabetonované kanalizace bude vytvořen val, který bude ochraňovat kanalizaci proti promrzání. Práce provádí firma Stanislav Prokůpek, Semily a celkové náklady dosahují Kč. Chodník Husova Práce spočívající v nových parkovacích zálivech a opravě chodníků budou zahájeny v dubnu a ukončeny posledního května. Průjezd ulicí bude omezen semafory v závislosti na prováděném úseku. Stavbu bude realizovat firma SOVIS CZ, a.s., Hradec Králové. Celkové vysoutěžené náklady jsou 5, Kč. Akce je podpořena dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Lávka Bítouchovská Na konci dubna budou zahájeny přípravné práce pro novou lávku přes náhon. Ta naváže na cestu z lávky přes Jizeru a vyústí přímo proti novým schodům v Palackého sadech. Stavbu bude na základě výběrového řízení realizovat firma SMP CZ, a.s., Praha. Celkové náklady jsou 2, Kč. Součástí akce podpořené dotací z Programu Zeleň do měst (MŽP) je i revitalizace zeleně na Ostrově a úprava nabetonávky náhonu (viz výše). Zateplení SVČDM Na začátku května budou zahájeny práce na výměně oken a zateplení budovy. Součástí akce je i změna topného systému, a to formou tepelného čerpadla využívající čtyři hlubinné vrty. Stavba bude realizována semilskou firmou D-BAU s.r.o. Celkové náklady dosáhnou výše 7, Kč. Akce je podpořena dotací z Operačního programu Životní prostředí ve výši 90 % ze způsobilých nákladů. Zateplení TSM Další zateplovací akcí je budova TSM. Kromě úpravy fasády a výměny oken, také dojde k výměně zdroje tepla, a to z elektrických akumulačních kamen na peletkový kotel (plus kotel na dřevo). Stavbu na základě výběrového řízení bude realizovat firma Miroslav Hochman, Hrádek n/nis., a to za cenu 5, Kč. Akce je podpořena dotací z Operačního programu Životní prostředí ve výši 90 % ze způsobilých nákladů. Harmonogram úklidu komunikací ve městě 1. den (Po ) Ul. Bavlnářská1/2, Sokolská, Antala Staška, Čapkova, parkoviště u nemocnice, Riegrovo náměstí 2. den Pod Černým mostem, Mizerova, Špidlenova, chodník na Benešov, parkoviště před Albertem 3. den Sídliště Oleška mimo ulici K Jeslím, parkoviště naproti Abertu, K Lomu, k bývalému Telecomu, Horova 4. den Pekárenská, Dělnická, Úzká, Jižní, ulice k Jeslím, parkoviště u MěÚ 5. den autobusové nádraží, parkoviště za WiWa, Myslivecká, Makovcova 6. den (Út ) Ul. Ke Stadionu, Regulace, Archivní, Na Výsluní, Příčná, V Aleji 7. den 28. října, ulice v Kolonce, Letná 1 a 3 8. den parkoviště mezi ul. Bavlnářskou a Textilní, Jizerská ul., parkoviště mezi č. p. 524 a 523, Jizerská ul., silnice podél garáží u náhonu, Letná 2, 4 a 5 9. den Jizerská ul., parkoviště u vchodů (u školy), parkoviště u vchodů (z obou stran), Jílovecká, Na Obci 10. den (Po ) Textilní ulice, Bavlnářská ul., parkoviště u domova důchodců č. p. 523, Textilní ul., parkoviště u vchodů , Mikoláše Alše 11. den Jizerská ul., parkoviště u vchodů a cyklostezka, Vinice 12. den Bavlnářská ul. vč. přilehlého parkoviště 2/2, parkoviště u vchodů , Petřinova, parkoviště u KC Golf 13. den Textilní ul. okolo kotelny, parkoviště u vchodu 535 a 539, ulice ke střelnici a Pod Vartou 14. den Textilní ul., parkoviště u samoobsluhy, Nádražní ul. parkoviště před č. p. 359, drogerie Pytlíček, Lhotecká, ulice Nad Špejcharem 15. den (Po ) Horákův úvoz, Cihlářská, boční ulice k Lhotecké, Požárnická 16. den Sedmá ul., Janáčkova, Větrná, Dvořákova, Smetanova, parkoviště SC, Jiráskova, Havlíčkova 17. den I.Olbrachta, Slunečná, Nad Školami, Kpt. Jaroše, Wolkerova, parkoviště za MBS a na Komenského náměstí 18. den Strážník vč. odbočky z Benešovské na Nouzov, zkratka na ul. Benešovské od domu č.p. 773, U Pekáren, Jungmanova 19. den Nábřeží Sv. Čecha, Rezlerova, Jana Nerudy, sídliště Nad Černým mostem 1. část po parkoviště za č.p. 404, 20. den. (Po ) Jatecká, Sídliště Nad Černým mostem 2. část, od parkoviště za č.p. 404, ulice k Semaku, Najmanova

6 Strana 6 Semilské noviny DUBEN 2015 Rozhovor s Lenou Mlejnkovou, starostkou města Semily Prioritou číslo jedna je pro mne naše nemocnice Lena Mlejnková se na semilskou radnici vrátila po pětiměsíční pauze a post starostky města Semily podle svých slov přijala především proto, aby se pokusila zachránit semilskou nemocnici. Hned druhý den po svém zvolení se s nově jmenovanou ředitelkou Alenou Kuželovou vydala za jejími zaměstnanci, aby je ujistila, že podnikne maximum pro zachování nemocnice a její další dlouhodobé fungování. Jak vidí budoucnost nemocnice? Nejenom o tom bude následující rozhovor. Paní starostko, říkáte, že jste připravena vložit všechny své síly na záchranu nemocnice. Můžete nám prozradit, jaký bude Váš další postup? Je těžké specifikovat jednotlivé kroky, protože situace se neustále vyvíjí a my na ni musíme reagovat velmi rychle. Nyní je důležité posílit tok informací v těchto dnech nás čeká mnoho jednání, ať už se zastupiteli na pracovních zasedáních, s Libereckým krajem a řediteli nemocnic o pomoci a případném partnerství. Důležitá jsou samozřejmě jednání se zdravotními pojišťovnami, ale v první řadě je nutné hovořit se zaměstnanci nemocnice, protože právě oni mohou další osud nemocnice výrazně ovlivnit. První krok jsme učinili hned v den konání zastupitelstva, kdy byla na mimořádné Radě města do funkce ředitelky Nemocnice v Semilech po odvolání dočasného ředitele Ing. Tomáše Slámy jmenována Ing. Alena Kuželová MBA, která nemocnici s krátkou přestávkou vedla v posledních dvou letech. Za zaměstnanci nemocnice jste se podle našich informací vydala hned druhý den po svém zvolení. Jak setkání probíhalo? Asi si všichni umíme představit, pod jakým tlakem a v jaké nejistotě v poslední době zaměstnanci nemocnice pracovali. Proto jsem považovala za důležité jim za jejich práci a nasazení v první řadě poděkovat, ujistit je, že pro záchranu nemocnice podnikneme vše, co je Lena Mlejnková, starostka města Semily Společnost Zemanův statek v Podkrkonoší díky aktivitě místních ožívá Zemanův statek ve Stanovém díky vedení obce Zlatá Olešnice a několika aktivním občanům začíná pomalu ožívat. Společnou vizí je vznik kulturně-společenského centra pro dospělé a děti. Nově založený Spolek Antala Staška se o dění v areálu za podpory obce bude starat. Rodný dům spisovatele, novináře a politika Antala Staška (vlastním jménem Antonín Zeman) ve Stanovém v Podkrkonoší. Statek má novou šindelovou krytinu, rekonstruovaný komín a kachlová kamna. Přednášky, besedy, literární večery,,za pecí, výstavy, ukázky tradičních řemesel, to vše bude náplní činnosti spolku. Do budoucna vznikne malá vzpomínková expozice Antala Staška. Spolek nabídne i průvodcovské služby, suvenýry a občerstvení pro turisty. Největší úsilí vedení obce kolem statku je momentálně napřeno na záchranu stodoly. Podaří-li se, přibude i expozice starých zemědělských strojů a nástrojů. Tak výjimečné prostředí nabízí i konání tzv. příměstských táborů. Nechme se překvapit a věřme, že malá krkonošská perla brzy zazáří. Marcela Poloprudská v našich silách a zároveň je požádat o podporu. Na středečním zastupitelstvu po odvolání dosavadního vedení města a následné volbě starosty, místostarosty a rady města panovala bouřlivá atmosféra. Z Vašich předchůdců se rázem stali Vaši oponenti a někteří ze zastupitelů se dokonce nechali slyšet, že se svých mandátů hodlají vzdát. Jaký z toho máte pocit? Být zastupitelem považuji za čest. Vyslali mě občané, které zastupuji. A není podstatné, jestli jsem v opozici nebo v koalici, jestli vykonávám placenou nebo neplacenou funkci. I z opozice jsme připravovali materiály, které zastupitelstvo projednávalo a pokud chcete pro město pracovat, na příslušnosti k opozici nebo koalici nezáleží. V současné chvíli podali písemnou rezignaci dva zastupitelé. Věřím, že dojde k uklidnění situace a příští zastupitelstvo bude již standardně pracovat. Hlavně se musíme pokusit co nejdříve stabilizovat nemocnici. Záznam posledního zastupitelstva zřejmě bude patřit na YouTube kanálu semilské televize k nejsledovanějším pořadům. Zajímavým momentem bylo mimo jiné odmítnutí nominací do Rady města zástupci odvolané koalice. K tomu musím dodat, že rozhodně není naším záměrem (myšleno Volby pro Semily) mít v Radě města početní převahu. Hned na zastupitelstvu jsme oslovili všechny opoziční zastupitele s nabídkou nominace do Rady města. V danou chvíli všichni odmítli. Věřím, že s odstupem času alespoň někteří z nich svůj postoj přehodnotí a pomohu nám sestavit radu, která, nebude jednobarevná. Nabídka na doplnění rady opozičními zastupiteli nadále trvá. Ve chvíli, kdy se tak stane, jsme připraveni doplněného radního stáhnout tak, aby opozice získala tři místa v Radě města a mohla se tak podílet na práci pro město jak v zastupitelstvu, tak v radě města. Poslední otázkou mi dovolte obě témata, o nichž jsme hovořily, propojit nemáte pocit, že přes veškerou snahu se jednotlivci nemůže podařit zvrátit dramatický vývoj v naší nemocnici a dosáhnout její stabilizace? Věřím tomu, že za nemocnici nebojuji sama. Záchrana nemocnice by měla být v následujícím období prioritou všech zastupitelů bez rozdílu politické příslušnosti. Budu se snažit být stmelovacím článkem a komunikovat se zastupiteli, zaměstnanci nemocnice a veřejností a zlepšit výrazně vnímání naší nemocnice. Děkuji za rozhovor.

7 DUBEN 2015 Semilské noviny Strana 7 Město nabízí k prodeji a pronájmu tyto nemovitosti Prodej nemovitostí Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů Lokalita: Semily, Vinice (pod silnicí) 6 rodinných domů Minimální cena: 375 / m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů Lokalita: Semily, Vinice (nad silnicí) 1 rodinný dům Minimální cena: 400 / m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů Lokalita: Semily, Nad Školami (nad ředitelstvím Policie ČR) 5 rodinných domů Minimální cena: 400 / m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji pozemek par. č pro výstavbu rodinného domu o výměře 728 m 2 Lokalita: Semily, ul. Mikoláše Alše Minimální cena: 395 Kč / m 2 + doplňující podmínky Upozornění: V případě prodejů kontaktujte Bc. Lenku Soukupovou, tel.: , Info: (radnice úřední deska byty a nemovitosti) Pronájem nemovitostí Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o č. 8 velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 88,40 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 3 o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 76,32 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Min. nájemné: 53,10 Kč/m 2 /měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 4 o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou, 78,15 m 2 v č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Min. nájemné: 53,10 Kč/m 2 /měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o č. 10 velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 89,83 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o č. 1 velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 89,32 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: dle dohody Pronájem nemovitostí Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 6 o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 108,66 m 2 v č.p. 113, Komenského náměstí, Semily Min. nájemné: 47,50 Kč / m 2 / měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 2 o velikosti 1 + 1, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 40,56 m 2 v č.p. 360, ul. 3.května, Semily Min. nájemné: 53,10 Kč / m 2 / měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: , sraz v 10:00 hodin před domem Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 14 o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 62,78 m 2 v č.p. 436, ul. Na Olešce, Semily Podmoklice Min. nájemné: 53,10 Kč / m 2 / měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: , sraz v 10:30 hodin před vchodem Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 3 o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 61,08 m 2 č.p. 443, ul. K Jeslím, Semily Min. nájemné: 53,10 Kč / m 2 / měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: , sraz v 10:45 hodin před vchodem Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 64 o velikosti 1 + 4, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 146,74 m 2 v č.p. 445, ul. Bořkovská, Semily půdní nástavba Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 7 o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 54,88 m 2 v č.p. 444, ul. K Jeslím, Semily Podmoklice Min. nájemné: 53,10 Kč / m 2 / měsíc s možností valorizace o míru inflace od r Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu prodejní stánky/buňky na autobusovém nádraží v Semilech {2 prodejní stánky o výměře 12 m 2 a dále 6 prodejních stánků o výměře 7 m 2 (stánky jsou spojeny, ale je možno je užívat samostatně} Bližší informace: tel , Info: (radnice - úřední deska byty a nemovitosti) Město Semily nabízí k pronájmu část plakátovací plochy na autobusovém nádraží v Semilech o výměře 1,74 m 2 Bližší informace: tel.: , Info: (radnice - úřední deska byty a nemovitosti) Upozornění: V případě pronájmu nemovitostí získáte více informací na telefonních číslech: nebo není-li uvedeno jinak Info: (úřední deska odbor správy majetku)

8 Strana 8 Semilské noviny DUBEN 2015 Dopravní policie informuje Únor na Semilsku Na území okresu Semily řešila dopravní policie 28 (-8) nehod, při kterých byla jedna osoba zraněna těžce, lehké zranění utrpělo 5 (-13) osob. Hmotné škody přesáhly částku ,- Kč ( ). Z příčin převažoval nesprávný způsob jízdy 10x, nepřiměřená rychlost 7x, nedání přednosti 5x a 6x střet se zvěří. Cyklisté a chodci nezavinili žádnou nehodu. Ve dvou případech byli řidiči ovlivněni alkoholem (-3). Srovnání s průběhem loňského února tak vyznívá příznivě. V nouzi nezůstaneš sám Dne v 10:00 hodin na silnici II/286 mezi obcemi Košťálov a Kundratice jela osmatřicetiletá řidička sama ve vozidle Audi A4. Po projetí levotočivé zatáčky na přímém úseku dostala na namrzlé komunikaci s vozidlem smyk a vyjela vpravo mimo komunikaci, kde vozidlo levým bokem narazilo do stromu a převrátilo se na pravý bok. Řidička utrpěla těžké zranění a zůstala zaklíněná ve vozidle. Na snímku je vidět profesionální práci integrovaného záchranného sboru k vyproštění a stabilizaci řidičky. Vrtulník rychlé lékařské pomoci (stojí Pozvánka Foto: DI Semily mimo snímek) přepravil zraněnou ženu do nemocnice v Liberci. Vše odstartoval řidič-svědek, který zavolal na tísňovou linku 112. Do příjezdu IZS kolemjedoucí řidiči stačili ještě vrátit vozidlo zpět na čtyři kola. PS: Potřetí si pročítám tento stručný záznam o jedné běžné dopravní nehodě. Měním jeho název. Je to pozitivní lidský příběh. Doklad o fungující společnosti. Je příjemné si to uvědomit. komisař Ing. Radek Urban zást. vedoucího DI Semily List z kroniky Jak šel únor až proběhly ve školách semilského okresu jarní prázdniny zasedala rada města kromě jiného souhlasila s odstraněním tzv. semilské mozaiky na Riegrově náměstí se v prostorách Státního okresního archivu Semily konal odborný seminář Mapy a plány v archivech ČR. V čítárně knihovny proběhla beseda (pořádaná ve spolupráci s Křesťanským společenstvím Turnov) s Martou Kottovou pod názvem Přežila jsem byla slavnostní vernisáží v hale Státního okresního archivu zahájena výstava goblénů Milady Matoušové se konalo zasedání zastupitelstva města, jedním z hlavních bodů programu byla situace v semilské nemocnici v Muzeu a Pojizerské galerii Smemilya byla zahájena výstava pohlednic a svatých obrázků s velikonoční tématikou knihovna pořádala další ze svých populárních Burz knih. Konala se valná hromada Spolku rodáků a přátel města Semil. V KC Golf se konal maturitní ples ISŠ Semily bylo možné naštívit v restauraci Jizera zvěřinové hody se ve Sportovním centru Smemily konal turnaj v kopané mládeže mladší přípravka. Další z přenosů z MET v kině Jitřenka nabídl Čajkovského Jolanta a Bartókův Modrovousův hrad. V Kulturním centru Golf probíhal Městský ples zde předána Cena města Semily držitelem se stal Mgr. Jaroslav Vávra SC Semily, DDM Semily a TJ Semily pořádaly v lyžařském areálu Na Lhotách veřejný závod žáků v běhu na lyžích. Kino Jitřenka dávalo ze záznamu balet Zimní pohádka. Ve Státním okresním archivu uvedeno v podání Alžběty Kulíškové, Bohuslava Lédla a Michala Kutka pásmo o významném barokním skladateli Večer s Václavem Karlem Holanem Rovenským. V Kulturním cemtru Golf se uskutečnilo představení Žena za pultem 2: Kult osobnosti hráli Jiří Lábus a Oldřich Kaiser se konal v Kulturním centru Golf klavírní recitál Martina Kasíka v Kulturním centru Golf odpolední Masopustní čaje, organizované Podkrkonošskou společností proběhla schůzka vedení města, kraje a zástupců semilské nemocnice a nemocnic okolních, směřující k vyřešení situace semilské nemocnice. Následující zasedání rady města dalo zelenou spojení nemocnice semilské s jabloneckou nemocnicí. Celá situace kolem semilské nemocnice byla hojně prezentována v tisku a ještě hojněji na různých sociálních sítích. V předsálí Kulturního centra Golf se konala cestovatelská beseda: diashow Ing. Zdeňka Skořepy Severní Amerika USA nejkrásnější národní parky amerického jihozápadu se v čítárně knihovny uskutečnila další přednáška Jany Hájkové Farské z cyklu Střípky z dějin umění tentokrát na téma F. Goya byla v muzeu slavnostní a hojně navštívenou vernisáží otevřena výstava o cyklistice pod názvem Kolem dokola v Kulturním centru Golf proběhnul maturitní ples waldorského lycea. V hale SC se konal turnaj mužů ve florbale se tamtéž konal turnaj v kopané mládeže starší přípravka v galerii Muzea a Pojizerské galerie Semily byla slavnostně otevřena výstava obrazů Michaila Ščigola na téma Z deníku Franze Kafky se v Kulturním centru Golf konal 20. absolventský ples GIO Semily. Probíhala masívní revitalizace stromů na Ostrově. V posledním únorovém týdnu už naplno kvetly sněženky a talovíny, se na regulaci objevil první rozkvětlý podběl. Marie Navrátilová, kronikářka města Semily Víte, že... Od této chvíle přidáváme nové pořady už pouze na servery YouTube? Adresa YouTube kanálu semilské televize je: Postupně hodláme na YouTube přenést kompletní archiv semilské televize, a to v maximálním možném rozlišení.

9 DUBEN 2015 Semilské noviny Strana 9 Školství Jak se učí učitelé aneb PRO(EU)ROPE Profesní rozvoj pedagogů Předáním certifikátů o úspěšném absolvování poslední klíčové aktivity KA 04 e-learningové kurzy zaměřené na zvyšování kompetencí pedagogů v oblasti ICT Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 zakončila projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů ve spolupráci se 3 partnerskými školami v Libereckém kraji (Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace; Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace; Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace). Ohlasy čtenářů Revitalizace...? Projekt byl financován z EFS v ČR v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji II. OP VK. Obsahem projektu byly čtyři klíčové aktivity zahrnující 19 prezenčních a 5 e-learningových vzdělávacích programů v oblastech kurikulární reformy, cizích jazyků a využívání ICT. Realizace vzdělávání probíhala od listopadu 2012 až do ledna 2015 v jednotlivých školách nebo v pronajatých prostorách. Cílem projektu bylo podpořit profesní rozvoj zapojených pedagogů, zdokonalit a prohloubit jejich znalosti ve využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce. Naučit pedagogy zpracovávat podklady a materiály pro výuku v programech MS Word, MS Excel, Power Point, Internet pokročilí, Adobe Photoshop a CoreI DRAW. Rozvinout a vylepšit jejich jazykové dovednosti v anglickém jazyce. Naučit pedagogy techniky zvládání stresových situací, řešení konfliktů a vyvarování se syndromu vyhoření, naučit je aktivně naslouchat, jednat asertivně, využívat metodu brainstormingu a projektového vyučování. Rozvinout využívání i jiných způsobů komunikace s žáky než jen přímým kontaktem. Projekt celkově potvrdil, že učitelé si uvědomují důležitost dalšího vzdělávání a projevují o ně zájem. Koncepční a ucelená nabídka kurzů tak nahradila často náhodnou a nepromyšlenou volbu individuálních vzdělávacích akcí. Řada účastníků přiznala, že sama příliš systematicky vlastní rozvoj neplánuje. Konkrétní cíle projektu byly rozděleny do čtyř výukových bloků. V měsíci srpnu a říjnu 2013 pedagogové absolvovali první kurzy z oblasti kurikulární reformy KA 01 Jak efektivně řešit konflikty, Zásady asertivity pro učitele, Praktická komunikace ve škole, Kreativní myšlení, Projektové vyučování. Všechny kurzy zajistila společnost AM Solvo, s.r.o., garantem a hlavním lektorem byla paní Mgr. et Mgr. Iva Stratilová. Patří jí náš velký dík, často si připomínáme jednotlivé semináře. Učitel je ve škole často vystaven velkému tlaku a stresu. Obstát v tomto prostředí vyžaduje určitou míru psychické odolnosti. Druhý blok KA 02, kurzy anglického jazyka probíhaly po celý školní rok 2013/2014 pod vedením lektorů NIDV Liberec Mgr. H. Hanzelkové a Mgr. Š Sedláčkové. Mezi klíčové faktory patřilo nejen zvýšení jazykových znalostí a dovedností, ale také snaha podpořit sebevědomí a motivaci učitelů, zvýšit prestiž učitelského povolání. Prezenční kurzy zaměřené na využívání ICT ve výuce tvořily třetí blok KA 03. Pedagogové je absolvovali v období březen červen S obsahem a vedením kurzů Power- Point, MS Word, MS Excel, Internet pro pokročilé, Profesionální obsluha interaktivní tabule, CorelDRAW a Adobe Photoshop byli účastníci velmi spokojeni. Rádi bychom touto cestou poděkovali Centru vzdělanosti Libereckého kraje a DRUVT COMP spol. s r. o., hlavně jejich lektorům za vedení a zajištění jednotlivých kurzů. Pro pedagogy, kteří studují a vzdělávají se raději individuálně, podle vlastního tempa a časových možností byly vytvořeny e-learningové kurzy, které získaly následně akreditaci MŠMT pro DVPP. Cílem těchto vzdělávacích programů je oblast informačních a komunikačních technologií. Pedagogové si vybírali mezi kurzy MS Excel, MS PowerPoint, CorelDRAW a Adobe Photoshop. Děkujeme za vstřícnost, trpělivost a výbornou spolupráci společnosti Netventic Technologies s.r.o. zastoupenou Ing. Davidem Žákem. Kurzy realizované v rámci tohoto projektu jsou přínosem k zatraktivnění vyučování na školách, přispívají k vyššímu zapojení žáků do výuky, k efektivnější komunikaci. Vedení partnerských škol si uvědomuje nutnost modernizace výukových postupů a potřebu stálého zdokonalování za účelem kvalitnější a kreativnější formy výuky ve školách a současně nutnost podporovat pozitivní vztahy mezi pedagogy, což vyvolá účinnější přiblížení informací žákům, kteří budou lépe připraveni do budoucích studijních let. Kolektiv ZŠ. F. L. Riegra Semily Plně souhlasím s panem Liborem Hamplem, který napsal krásný článek o revitalizaci!!! v minulém čísle Semilských novin (pozn. red.: SN, Březen 2015, ohlasy čtenářů: Revitalizace? Spíš možná likvidace nebo devastace! ) A. Koucká, Semily Poděkování pracovníkům Sociálních služeb Na počátku tohoto roku zemřela paní Libuše Seifertová, s níž jsme se na konci ledna t.r. naposledy rozloučili v obřadní síni místního krematoria. Chci touto cestou jménem celé rodiny poděkovat zaměstnancům Domova seniorů v Semilech, zejména personálu 3. patra se zvláštním režimem, kteří nám pomohli zvládnout nelehké chvíle při loučení s ní svým lidským a zároveň profesionálním přístupem. Vím, že mají nelehkou úlohu a práci, proto jim chci touto cestou poděkovat, že v době před skonem, v jeho průběhu i po něm se neschovali za své povinnosti, ale naopak svou činností, přístupem, pomocí a chováním nad rámec svých povinností nám pomohli při zvládnutí těchto, pro nás tak těžkých, chvil. Děkuji jménem celé rodiny. Ing. Zdeněk Částek, syn Příběhy našich sousedů na Základní škole F. Lad. Riegra Znáte životní příběh Vašeho souseda? Nemyslím tím, že víte, zda si koupil nové auto nebo je už třikrát rozvedený! Víte ale, co v životě prožil, co zkusil, čím vším musel projít on i jeho rodina? Žáci naší školy se to letos pokoušejí zjistit. Zapojili se totiž do projektu Příběhy našich sousedů společnosti Post Bellum a nyní mají za úkol natočit a zpracovat příběhy lidí ze Semil a blízkého okolí, tedy sousedů, jejichž život byl ovlivněn totalitním režimem (ve většině případů komunismem). O tom, že je pro nás vyprávění pamětníků velmi důležitým a zajímavým zdrojem informací, svědčí to, že jsme se do projektu zapojili již opakovaně. V loňském úspěšném ročníku se týmy naší školy umístily na druhém a třetím místě. Pro naše žáky znamená tento projekt spoustu práce nad rámec školních povinností, ale zároveň jim přináší mnoho nových a užitečných znalostí a dovedností. K nejzajímavějším zkušenostem patřila v letošním ročníku exkurze do Českého rozhlasu v Praze. Natáčení reportáže se zúčastnily všechny tři týmy naší školy, které se do projektu přihlásily. Návštěvě rozhlasu předcházela pečlivá příprava, bylo nutné, aby děti zpracovaly svou nahrávku s pamětníkem jako reportáž a připravily si kvalitní scénář. Při práci v rozhlase našim žákům pomáhala zkušená redaktorka Barbora Kreuzrová, jíž touto cestou děkujeme za čas, který nám věnovala. Naučila děti, jak mají při natáčení mluvit a dýchat, ukázala jim, jak se reportáž stříhá i jak se k mluvenému slovu přidává hudba. Neméně zajímavá byla pro všechny prohlídka budovy na Vinohradech. Děti budou určitě ještě dlouho vzpomínat na jízdu páternosterem. Projekt tímto natáčením neskončil. Čeká nás ještě finalizace výstupů a příprava na závěrečnou slavnostní prezentaci v kině Jitřenka v pondělí 13. dubna. Letos se do projektu zapojili žáci osmých a devátých ročníků: Vojta Infeld, Eliška Hlaváčová, Eva Chlupáčová, Lucie Kočová, Sára Babková, Tereza Nosková, Martina Malá, Jan Řehák, Tomáš Zahradník, Natka Havrdová, Eliška Kocourková, Andrea Šindelářová, Tereza Mušková, Káťa Boryk a Jana Buchtová. Všem účastníkům přejeme, aby práci na projektu zdárně dokončili a aby se jim vše podařilo tak, jak si představují. (DaJaŠa)

10 Strana 10 Semilské noviny DUBEN 2015 Střípky ze ZUŠ V okresním kole Národní soutěže v sólovém zpěvu, které se konalo 25. února v Turnově, získali naši zpěváci a naše zpěvačky tato umístění: Kateřina Jelínková (0. kategorie) 1. místo s postupem, Šimon Šlechta (2. kategorie) 2. místo, Jan Šťastný (3. kategorie) 1. místo s postupem, Vendula Maňáková, Kateryna Sokhan a Anežka Šťastná (všechny 4. kategorie) 2. místa a Aneta Medková (8. kategorie) 1. místo s postupem. Ve velké konkurenci zpěváků ZUŠ okresu Semily zazpívali všichni krásně, za což jim děkuji. Postupujícím blahopřeji. Soutěžící učí Libuše Roudnická, na klavír je doprovázely Iva Malá a Jarmila Ochmanová. Krajské kolo soutěže se koná ve čtvrtek 19. března 2015 v Jablonci nad Nisou V okresním kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje, které se konalo ve čtvrtek v Lomnici nad Popelkou, obstáli naši žáci se ctí. Ve hře na zobcovou flétnu získala 1. místo Naděžda Geciová (0. kat.), na 2. místě v 6. kategorii se umístil Jakub Vít. Ve hře na příčnou flétnu získala 2. místo Laura Stejskalová (1. kat.) a 1. místo s postupem Sára Pěničková (1. kat.) a Pavlína Drmlová (5. kat.). Jan Kraus (4. kat.) získal mezi klarinetisty 1. místo, 1. místo s postupem získal v 8. kategorii Matěj Hřib. Saxofonisté Karolína Šimůnková (2. kat), Taras Turkevič (4. kat.), Lukáš Koudelka (5. kat.) a Anna Máková postoupili z 1. místa všichni do krajského kola soutěže. Soutěže ve hře na trubku se zúčastnili 3 zástupci naší školy, všichni soutěžili v 1. kategorii. Prokop Jeřábek se umístil na 2. místě, Benedikt Břenek a Michal Geci získali 1. místo s postupem. Pavel Hynek (1. kat.) získal ve hře na lesní roh 2. místo. Ve hře na bicí nástroje byl jediným zástupcem ZUŠ Semily Václav Matěcha (7. kat.) a postoupil s 1. místem do kraje. Děkuji všem za vzornou reprezentaci a postupujícím přeju, aby se jim v krajském kole, které se koná v České Lípě, dobře hrálo. Žáky na soutěž připravili Aleš Beránek, Monika Havrdová, Pavla Bartoňová, Štefan Pernecký, Jan Vávra, Martin Farský a Robert Tomáš. Za klavírní spolupráci děkuji Jiřině Beránkové, Janě Vávrové a Ivě Malé. Velké setkání orchestrů Základních uměleckých škol 27. února 2015 v aule Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech bylo zároveň i okresním kolem Národní soutěže ZUŠ. Semilské orchestry Kolíčci a kobylky a Komorní orchestr Struňáci postoupily do Krajského kola této soutěže. Ilustrační foto. Oblastního kola Celostátní přehlídky tanečního oboru ZUŠ, které se konalo ve čtvrtek v divadle v Železném Brodě, se zúčastnily 3 choreografie tanečního oboru semilské ZUŠ: Mezi kapkami (žákyně 7. ročníku TO ), Narozeninová (žákyně 3. ročníku 2. stupně TO) a Genesis (Barbora Matějková z 3. ročníku 2. stupně TO). Děvčata na soutěž připravila Kateřina Priščáková, která byla s vystoupením děvčat na soutěži velmi spokojená. Choreografie Narozeninová a Genesis byly navrženy k postupu do krajské přehlídky, která se koná v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. V úterý 14. dubna 2015 se v sále ZUŠ Semily V Podkroví bude od 19:00 konat koncert komorního Pan Doubek vystupoval proti sovětské okupaci, odsoudili ho za hanobení republiky a poslali do Valdic. Rodina Plívova odmítala vstup do družstva, musela odevzdávat nesplnitelné dodávky a hrozilo jí vystěhování z rodinného statku. Kněz Josef Kordík nechtěl kázat prázdná slova, proto se rozhodl podepsat Chartu, zapojit se do disentu a podporovat nespravedlivě stíhané. Nejen tyto příběhy pamětníků představí 13. dubna v kině Jitřenka několik desítek žáků ze semilských škol v rámci projektu Příběhy našich sousedů, který již druhým rokem realizuje Post Bellum a město Semily. Školáci půl roku pátrali ve svém okolí po pamětnících událostí moderních dějin, zpovídali je a natáčeli jejich vzpomínky. Z nahrávek a materiálů, které získali při návštěvě archivu, se jim podařilo zpracovat životní osudy šesti pamětníků z Pojizeří. Výsledky své půlroční práce i osudy lidí, kterým naslouchali, představí 13. dubna od hodin v kině Jitřenka, které je partnerem akce. Všechny žákovské výstupy budou publikovány na stránkách pribehynasichsousedu.cz. (pb) Skautská hlídka Těšte se Obrazem: Světlušky na Ještědu na skautský bleší trh V rámci celorepublikové skautské akce s názvem Dobrý skutek, pořádá druhý oddíl v Semilech Bleší bazárek. Otevřeno bude 9. května 2015 od 9 do 11 hodin v naší skautské klubovně a na zahradě. Budeme zde mít oblečení a hračky pro děti, které si budete moci koupit podle svého ohodnocení (kolik zaplatíte je jen na Vás). Výdělek půjde na charitu. Naše zahrada a klubovna bude zároveň sloužit i jako sběrné místo, proto bych Vás chtěla vyzvat, jestli doma máte přebytečné oblečení nebo se Vám na půdě hromadí hračky, s kterými si nikdo nehraje, abyste je přinesli. Zbylé věci dostanou děti z Dětského domova a oblečení půjde na charitu. Tereza Strmisková souboru Quasi trio. Quasi trio je klavírní trio, v němž na housle hraje Roman Hranička, na violoncello Judita Škodová a na klavír Kateřina Ochmanová. S Quasi triem jsme se se už setkali na koncertu KPH letos v lednu v rámci Koncertu absolventů. Roman Hranička a Judita Škodová jsou stálými členy Pražské komorní filharmonie, absolventka semilské ZUŠ Kateřina Ochmanová studuje na Akademii Múzických umění v Praze. Tradiční Koncert učitelů se bude konat v sále ZUŠ V Podkroví v úterý 21. dubna 2015 od 19:00 hodin. Koncert žáků se koná v úterý 28. dubna 2015 od 18:00 hodin v Aule Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech. Jiří Kurfiřt Je první slunečná sobota a druhý oddíl Světlušek, konkrétně: Růžička, Šerchán, Mimíšek, Nemo, Vikuna, Kleris, Červík a Botty, navštívil Babylon v Liberci a Ještěd. V jedné krásné dílničce jsme si vyrobily svíčky, koupelovou sůl, voskovky a spoustu dalších drobností. Po svačině jsme vyrazily lanovkou na Ještěd. Výhled na zasněžené hory byl krásný a taky k večeru už pořádná zima. Cestou vlakem jsme si zahrály hry a už se těšily na rodiče a na večeři.

11 DUBEN 2015 Semilské noviny Strana 11 Pozvánka Městská knihovna Semily zve na přednášku ZDRAVÁ STRAVA PRO KAŽDÉHO 16. dubna 2015 v 17 hodin v čítárně knihovny Zdravý talíř jako nástroj pro sestavení jídelníčku bez zbytečného počítání kalorií, porcí anebo jakýchkoliv jiných nepřirozených restrikcí. Přednáší Mgr. Margit Slimáková, Ph.D. specialistka na zdravotní prevenci a výživu Pro chytré hlavy Vážení čtenáři, i v tomto vydání na vás čeká hádanka, křížovka nebo hlavolam pro děti a tři sudoku pro větší čtenáře. A to od nejlehčího po to nejtěžší je jen na vás, kterou obtížnost zvolíte. Autorkou hádanky pro děti je Linda Novotná, knihovnice z městské knihovny, světem sudoku vás provází pan Miroslav Matěcha. Správná řešení dětské hádanky můžete odevzdat v dětském oddělení Městské knihovny v Semilech vždy do 10. v měsíci, kde zároveň každý měsíc proběhne losování správných odpovědí a následné předání drobné odměny. Jméno výherce bude vždy zveřejněno v Semilských novinách. Správné odpovědi najdete v Semilských novinách a na stránkách knihovny. Hádej, hádej, hadači Tentokrát budeme hledat odpovědi na soutěžní otázky v knize J. K. Rowlingové s názvem Harry Potter a Relikvie smrti. Pokud jste knihu ještě nečetli, najdete ji u nás, v semilské knihovně. Tady jsou dnešní otázky: 1. Kdo a čím zabil Dobbyho svobodného skřítka? 2. Kde byl ukryt meč Godrika Nebelvíra? 3. Jakého patrona měl Harry Potter? 4. Vyjmenuj tři relikvie smrti. 5. S čí pomocí se dostali ke Gringottovým? 6. Jak se jmenoval had Voldemorta? A kdo hada zabil? Správné odpovědi z minulého vydání: Miloš Kratochvíl: Kouzláci 1. Z čeho si Filip Fialka vyrobil snowboard? Ze žehlícího prkna. 2. Čím byla Michalova teta? Psycholožkou. 3. Čím byl pan Varadi? Kouzelníkem. 4. Co hoří, ale nepřehoří? Provázek. 5. Jak přezdívali Michalovi? Piskoř. 6. Co, nebo kdo je Čárymárykuk? Kouzelná kniha. 7. Kdo vybaletil z australské mlhy, když kouzlil Bertulík? Strunková. 7. S kým měl Harry děti a jak se jmenovaly? Luštění sudoku Výherce z minulého vydání: Petr Vrabec. Blahopřejeme! Sudoku se zabývá především logickým řešením číselných hlavolamů různého stupně obtížnosti. Tentokrát jsme pro vás připravili 3 sudoku s lehkou, střední a vysokou obtížností. Všechny doposud otištěné hlavolamy jsou řešitelné bez pomůcek (gumování, poznámky na okraji a podobně), vyřešit je lze pouze logickou cestou. Přejeme úspěšné luštění! lehká obtížnost střední obtížnost vysoká obtížnost

12 Strana 12 Semilské noviny DUBEN 2015 SEDDMA Semily Školní rok 2014/15 v semilské Seddmě Školní rok se přehoupl do druhé poloviny. Rádi bychom se společně s Vámi poohlédli za prvním pololetím a zároveň představili naše nynější aktivity a činnosti, které připravujeme na letní prázdniny. Během září se děti rozkoukávaly ve škole a přemýšlely, jak zaplnit svůj volný čas. Jsme velice rádi, že se některé z nich rozhodly trávit ho s námi. A tak se v říjnu rozjelo přes třicet kroužků. Byly mezi nimi již tradiční kroužky sportovní a pohybové, modelářské, kroužek chovatelský, keramika či pro ty nejmenší školka. Ale také některé nové. Například počítačový kroužek Svět minecraftu, kde si děti po celý školní rok budují své městečko ve společném světě. Dále jsme po určité pauze otevřeli kroužek němčiny a angličtiny. K našim největším akcím podzimu a začátku zimy patřily akce sportovní. Hned v úvodu nového školního roku jsme pořádali přespolní běh na Lhotách a na počátku prosince se ve Sportovním centru STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE SEDDMA SEMILY poř ádá Sportovní tábor DESETIBOJ od 19. do na Turis cké základně Babeta v Jesenném Cena tábora: Kč Přihlášky jsou k dispozici v SVČDM Semily, Tyršova 380 Bližší informace na tel , PRO ZDATNÉ SPORTOVCE! konal Vánoční turnaj juda. Na obou akcích byla velká účast a sportovci z našich oddílů byli úspěšní. Před Vánocemi nastal čas pro pohybové kroužky Discotanec a Taneční a pohybová výchova. V tomto období a v dalších měsících nového roku se děti účastnily vystoupení na plesech, jarmacích či karnevalech a také na soutěžích. Mezi tradiční a oblíbenou soutěž Discotance patřil v březnu Josefovský klíč, na kterou se letos vydaly již po třetí. Přesto, že zima nám opět mnoho sněhu nenadělila, bylo to lepší než vloni. Lyžaři se tedy mohli na konci ledna vydat na soustředění na Benecko a vyladit svoji formu na již započatou zimní sezónu, která byla pro mnohé závodníky opět úspěšná. Na konci února se ve Vrchlabí Nabídka letních táborů Helloween v kroužku angličtiny foto: SEDDMA Semily. konalo Mistrovství České republiky v běhu na lyžích staršího žactva, kde semilský oddíl reprezentovali tři závodníci. Na konci zimy byl také ukončen Pohár Libereckého kraje, kde jsme získali několik medailí. Na jaře přišel čas na sportovce z juda. Celou zimu tvrdě trénovali a v těchto měsících jezdí poměřovat své síly s ostatními oddíly. Hned první březnový den vyjeli do německého Sprembergu, odkud přivezli dvě medaile. V naší Seddmě máme však i kroužky, které během roku nevystupují a nesoutěží. Děti sem chodí tvořit, vzdělávat se a setkávat se s kamarády. K těmto kroužkům patří především modeláři a keramika či již zmiňovaný minecraft. A tento rok se nám také podařilo otevřít jazykové kursy ruského, německého i anglického jazyka. A dá se říci, že pro všechny věkové kategorie. Ruský jazyk navštěvují především dospělí a studenti. V německém jazyce se chtějí zdokonalovat především studentky a anglický jazyk navštěvují děti z prvního stupně základní školy. Zcela zvláštní postavení má chovatelský kroužek. Je dobře, že stále mnoho dětí má rádo přírodu a práce se zvířátky je těší. A tak se u nás každoročně rozrůstá počet malých zvířátek, o která pečují. K těm nejoblíbenějším patří především potkani a králíčci. Velkou radost dělají dětem také mláďata agam vousatých, která se zde v létě narodila. A co nás čeká v příštích měsících? Už nyní pro děti připravujeme letní tábory, které se konají v Jesenném na naší Turistické základně Babeta. Tak jako vždy budou dva. První, který se uskuteční hned na začátku prázdnin, se jmenuje Cesta do Fantazie, a je určen dětem, které mají rády dobrodružství, přírodu a zároveň se chtějí formou hry naučit něco z anglického jazyka. Je určen jak pro začátečníky, tak pro pokročilé angličtináře. Druhý se koná v posledních dnech prázdnin a je zaměřen na přípravu sportovců na nadcházející sezónu. Doporučujeme ho dětem, které se během roku věnují nějakému vytrvalostnímu sportu. Společně zde trénujeme na kole, běháme, plaveme či posilujeme. Letošní tábor má název Desetiboj. Na oba tábory se můžete již nyní u nás přihlásit. Vedle pobytových letních táborů připravují vedoucí některých kroužků svá soustředění. V červenci se uskuteční týdenní soustředění Discotance a v srpnu Juda. V letošním roce čeká Středisko volného času od května rekonstrukce, která by měla trvat až do konce září. Z tohoto důvodu jsme zatím nevypsali náš příměstský tábor Trosečník. Zda-li se naskytne možnost tento tábor během měsíce srpna uskutečnit, vyvěsíme v červenci na našich webových stránkách či ve vývěskách plakátek s bližšími informacemi. Doufejme, že prázdninová rekonstrukce půjde hladce a ve školním roce 2015/16 se všichni sejdeme v novém. Zájmové kroužky nového školního roku budou k dispozici od srpna na našich stránkách a přihlášky si budete moci vyzvednout od prvního školního dne. A na závěr důležitá informace. Provoz na našich webových stránkách seddma.ic.cz byl na konci února ukončen. Nyní jsou pro Vás vytvářeny nové stránky na adrese seddma.cz. Jana Pavlatová

13 DUBEN 2015 Semilské noviny Strana 13 Společnost Festival PATŘÍME K SOBĚ zahájí 18. ročník Festival Patříme k sobě zahájí 2. dubna v Muzeu a Pojizerské galerii prodejní výstava výtvarných prací účastníků festivalu V roce 1997, kdy v Podkrkonošské společnosti přátel dětí zdravotně postižených myšlenka festivalu spatřila světlo světa, jsme si uvědomili, že zdravotně postižení nemají mnoho příležitostí ukázat svoje možnosti. Proto jsme chtěli klukům a děvčatům se zdravotním postižením otevřít cestu na jeviště. Na první ročník přijalo pozvání 6 zařízení, 70 účinkujících a akce byla dvoudenní. Tehdy jsme netušili, do jakých rozměrů festival naroste. Patříme k sobě v Semilech cítili hezky. Průběh festivalů probíhá bez větších zádrhelů. Tomu pomáhají i místní provozovatelé restaurací, hotelů a penzionů. Dík zaslouží lidé, kteří účinkující doprovázejí, většinou i přímo na jevišti. Ti totiž dlouhé měsíce se svými svěřenci představení nacvičují. Za ta léta si troufáme tvrdit, že organizaci, jakkoliv není jednoduchá, máme v malíčku. Každoroční velkou starostí je však získat finanční prostředky na úhradu nákladů festivalu. Výsledkem našeho snažení je dlouhý seznam sponzorů, díky nimž festival stále žie. Ve veřejnosti stále přetrvává zkreslený pohled na svět zdravotně postižených. Jakoby to byl jen subjekt našeho soucitu, důvod pro pořádání charitativních akcí a sbírek. To je to, co chceme měnit. Víme, že jeden festival změnu nepřinese, ale každé představení má svůj náboj ve prospěch tolerance i integrace. Někde se efekt dostaví okamžitě, jindy jde o jednu z mnoha korekčních zkušeností, někdy zůstanou dveře předsudků uzavřené. Nečekáme zázraky, ale občas se dějí. Třeba když se mezi diváky někdo nechá inspirovat a naši myšlenku šíří dál. Když děti po zhlédnutí festivalového koncertu připraví vlastní integrační projekt. Když se děti bez zdravotního postižení se nechají strhnout svými zdravotně postiženými vrstevníky, zapomenou sledovat nedostatky vystupujících, začnou je povzbuzovat, přejí jim úspěch a odmění je bouřlivým potleskem. Když za námi po představení přicházejí učitelé nabití nápady, jak a co změnit při práci se svými žáky. Když díky úspěšně zvládnutému vystoupení naroste sebevědomí handicapovaného mladého člověka. Když diváci pochopí smysl motta festivalu Patříme k sobě a projdou si svojí soukromou katarzí při závěrečném emotivním finále koncertu... Jsme rádi, že festival našel své místo v životě města i regionu. Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vás. Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily Dnes dorazí téměř tři desítky přihlášek a účinkujících je pětkrát více. Ti všichni přijíždějí na festival s tanečními, pěveckými nebo dramatickými vystoupeními, aby divákům předvedli výsledek několikaměsíčního úsilí a doložili tak, jak křehká je hranice mezi světem osob se zdravotním postižením a bez něho. Ústředním posláním festivalu je ukázat divákům, že zdravotně postižení nejsou těmi, kteří potřebují jen pomoc nebo dokonce soucit. Že totiž mohou být nadáni něčím, čeho se mnohdy tzv. zdravým nedostává bezprostřední radostí z rozdávání, vůlí a odpovědností k zadanému úkolu. Že dokážou vyslat do hlediště neskutečné množství pozitivní energie, že mohou druhé obohatit a že mají co nabídnout. Pro festivalové hosty je připravený doprovodný program. Chybět nebude oblíbený bowling a po loňské přestávce opět připravujeme 3D filmové představení v semilské Jitřence. Středeční večer již tradičně patří velké společné a veřejnosti otevřené diskotéce. Patronkou celého festivalu je herečka Miriam Kantorková, která převzala záštitu nad festivalem po Vladimíru Komárkovi, Janu Kanyzovi, Luboši Buckovi a Michailu Ščigolovi. Čeho si na festivalu nejvíce ceníme, to je přátelská a uvolněná atmosféra. Festival má přehlídkový, nikoliv soutěžní charakter, chceme, aby se všichni účastníci Program 18. ročníku festivalu PATŘÍME K SOBĚ Čtvrtek 2. dubna 2015 od 17 hodin Vernisáž výstavy výtvarných a ručních prací, které vytvořili účastníci festivalu a je nedílnou součástí festivalu Muzeum a Pojizerská galerie Semily Úterý 14. dubna 2015 od 14,30 hodin Vystoupení taneční skupiny Lucarino Dance z Čížkovic na semilském náměstí Úterý 14. dubna 2015 od 18 hodin Koncert v KC Golf Semily Středa 15. dubna 2015 od 10 hodin Koncerty pro děti ze základních a mateřských škol v Jablonci nad Jizerou, Jilemnici, Vysokém nad Jizerou a Rovensku pod Troskami Čtvrtek 16. dubna 2015 od 10 hodin Vystoupení v Domově pro seniory a v Dětském centru v Semilech Čtvrtek 16. dubna 2015 od 18 hodin Koncert v Divadle v Lomnici nad Popelkou Pátek 17. dubna 2015 od 10 hodin Koncerty pro děti ze základních a mateřských škol Semily a Libštát Potěšilo nás, že KC Golf na 3. dubna 2015 pozvalo do Semil hudební skupinu The Tap Tap. Lepší prolog festivalu jsme si snad ani nemohli přát.

14 Strana 14 Semilské noviny DUBEN 2015 Kulturní centrum Golf Žena vlčí mák: herecký koncert Hany Maciuchové Ikona současné pražské herecké scény, paní Hana Maciuchová se v KC Golf Semily představí v monodramu francouzské spisovatelky, herečky a profesorky Noelle Chatelet. Hana Maciuchová Country festival již podesáté v Semilech O tom, že má country v Semilech tradici svědčí i letošní 10. ročník Country festivalu. Tyto kulaté narozeniny oslaví festival již tradičně v sále KC Golf. Příznivci si v sobotu užijí večer plný kvalitní bluegrassové hudby ve společnosti skupin Fámy, Namodro, StopTime a Modrotisk. Česká republika má prý nejvíce bluegrassových kapel na počet obyvatel na světě. Podle některých odhadů je koncentrace českých bluegrassových muzikantů dokonce větší než v rodném státě této hudby v Kentucky. Jestli tomu tak je doopravdy, těžko soudit, ale že tomu tak bude během semilského Country festivalu je jisté! A že je na co se těšit, je také jisté. Kapela StopTime není v Semilech nováčkem, vznikla po personálních změnách v kapele Dostavník Vysočina. Hraje akustickou hudbu vycházející z bluegrassu s výhradně českými texty. Kapela Modrotisk patří jistě k tomu nejlepšímu, co může nabídnout bluegrassová scéna v České republice. Repertoár kapely je velmi široký. Kromě klasických bluegrassových a newgrassových písniček a instrumentálek má v repertoáru gospely zpívané a cappella, skladby s příchutí swingu, folku, s irskou melodikou i vlastní písničky. Skupina Namodro hraje moderní bluegrassový a newgrassový repertoár, většinou převzatý od amerických špiček tohoto žánru, výhradně s vlastními českými texty, ale na přání dokáže sáhnout i do zlatého fondu české country či trampské hudby. Fámy česká bluegrassová kapela, hrající pod taktovkou hudebního mága a všeuměla Petra Kůse. Svého času schizofrenní vyznavač amerického bluegrassu a spoluzakladatel legendárního Šlapeta, v současnosti jede pouze na vlně už zmíněné americké lidové muziky z Apalačských hor. PRACHY!!! v podání Ondřeje Vetchého zaručeně pobaví Kufr plný peněz, policie, narozeniny a záměna rolí to všechno patří mezi nezbytné přísady bláznivé komedie. A právě takovýto zdařilý mix bude Divadlem Palace uveden v KC Golf v neděli 26. dubna. Herecky skvěle obsazená situační komedie současného anglického dramatika R. Cooneyho je zárukou dobré zábavy. Coney je divákům známý svými úspěšnými komediemi: Rodina je základ státu, = 3, Peklo v hotelu Westminster. Jedinou a zároveň jedinečnou roli Marty ztvární ve hře jednoho herce excelentní Hana Maciuchová. Ta před zraky diváků na jevišti rozkvete a zkrásní citem a díky muži, kterého potká, omládne. Hra samotná pojednává o stárnoucí vdově Martě, která tráví čas obyčejnými starostmi (a občas i radostmi) svého věku. Kromě bolení kloubů a pití čaje občas navštíví cukrárnu, kde pokukuje po muži tisíce šál. Jednoho dne se stane neštěstí v podobě výbuchu v ulici, které nastartuje kolotoč bláznivých událostí, a Marta pozná, že je ve svém věku schopná lásky. Ačkoli je hra v prvních minutách velice vážná, později se promění ve vlídnou komedii, která ale tím, co vypráví, má opravdovou hloubku. Od té chvíle hru provází Martina proměna. Jak se jí mění život a bystří smysly, ožívá znovu načerpanou dávkou energie a do hlediště proniknou silné emoce. Hru lze doporučit každému, kdo má rád Hanu Maciuchovou. Každému, kdo má rád kvalitní divadlo. Každému, kdo se rád v divadle zasměje. Každému, kdo si rád v divadle popláče. Každému, kdo má rád silné příběhy o lásce. Každému dříve narozenému člověku, který si myslí, že už má život za sebou. A vlastně i každému později narozenému člověku, který se snaží pochopit jednání starších lidí. PRACHY!!!! Zatímco v těchto rozpustilých fraškách jde o nevěru, v komedii Prachy!!! se do mlýnu událostí dostávají kvůli nečekanému nálezu. Kufřík s obrovskou částkou peněz rozmetá poklidný život spořádaného manželského páru. Vidina bohatství nastartuje rozpory nejen v rodině samotné, ale do problému vtahuje i ostatní aktéry. Geometrickou řadou narůstá řetězec lží, úskoků, výmluv a vydírání. Napětí se stupňuje a s ním graduje i humor. V hlavních rolích uvidíte: Vandu Hybnerovou, Ondřeje Vetchého, Richarda Trsťana, Michala Novotného, Jiřího Štrébla, Nelu Boudovou, Pavla Kikinčuka a Zdeňka Košata. (kc)

15 DUBEN 2015 Semilské noviny Strana 15 MaPG v uvádí... DUBEN Pojizerská galerie VÝSTAVA MICHAIL ŠČIGOL Z deníků Franze Kafky Cyklus maleb věnovaný odkazu Franze Kafky a jeho deníkovým záznamům. Výstava je jakousi předehrou výročí konce II. světové války a její kolorit předznamenává atmosféru světa v období války. POZOR! Výstava je prodloužena do Velikonočního pondělí ! Pojizerská galerie VERNISÁŽ VÝSTAVY ZDENĚK LHOTSKÝ SKLO Zdeněk Lhotský (56), sklářský výtvarník, designér, technolog, podnikatel, zakládající člen skupiny Tvrdohlaví, držitel mnoha tuzemských a mezinárodních ocenění v oboru, kapelník skupiny MTO Universal Praha. Proslavily ho rozměrné skleněné plastiky, vitráže a interiérové realizace, zaměřuje se také na vývoj nových technologií, sklářský design a realizace do architektury. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek v 17 hodin v Pojizerské galerii Půdní prostor muzea VÝSTAVA KOLEM DOKOLA Cyklistika je semilským fenoménem a kola patří k našemu všednímu dni. Výstava představuje běžná jízdní, závodní, historická i moderní kola, a také vše, co se k nim váže. Výstava je pro velký zájem prodloužena do neděle Výstavní sál muzea PRODEJNÍ VÝSTAVA PATŘÍME K SOBĚ Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily Vás zve na prodejní výstavu výtvarných a ručních prací lidí se zdravotním postižením. Zahájení akce proběhne ve čtvrtek v 17 hodin v Pojizerské galerii I. poschodí muzea Výstavní projekt Umění Pojizeří 55 Projekt Umění Pojizeří 55 představí v prostorách muzea nejprestižnější díla 55 nejvýznamnějších umělců z oblasti výtvarného umění regionu Pojizeří. Výstavní projekt je retrospektivou k 55. jubileu výročí založení muzea v Semilech. Z muzejního depozitáře Dětský čepeček KARKULKA Karkulka je dětský čepeček, který byl ve své době velmi oblíbený. Nejčastěji se sešíval ze tří dílů; prostřední byl dlouhý a dva postranní oválné. Nosila ho i pohádková Červená Karkulka, které podle něj získala své jméno. Karkulka ušitá z hedvábí původně růžové barvy, zdobená dracounem a aplikací jemného drátku a flitrů (1. polovina 19. století) Umění Pojizeří 55 FIGURA autor: Tereza Salabová Do vrstvy nejmladších výtvarníků, pocházejících z kraje Pojizeří, patří také sochařka Tereza Salabová (1981). Narodila se do rodiny výtvarníků malířce Miladě Lipčíkové Salabové, nyní Plavčić (1950) a Jiřímu Salabovi (1947), malíři s charakteristickým uvolněným energickým rukopisem, pestrobarevnou škálou a motivy květinových zákoutí a žen. Tereza se od malířské tvorby svých rodičů sochařskou prací distancuje pouze zdánlivě. Vystudovala sochařskou školu v Hořicích a ateliér figurálního sochařství prof. Jana Hendrycha na pražské AVU, který ji poskytl vynikající technicko-řemeslný základ pro prostorovou sochařskou práci. Figura ( ), kterou je mladá autorka zastoupena na expozici Umění Poji- Karkulky bývaly součástí křestní výbavy, která se skládala ještě z košilky a peřinky s povijanem, případně i z dětského kabátku a pokrývky. Křestní výbavu většinou obstarávala kmotra. V chudších rodinách s mnoha dětmi se však často výbava dědila po starších sourozencích. Všechny součásti dětské výbavy bývaly zdobené, nejvíc právě čepečky. Šily se z hedvábí nebo brokátu, vyšívaly se zlatými a stříbrnými nitěmi, lemovaly se kraječkami a zdobily korálky, českými granáty, penízky, mašličkovými kokardami apod. Prostší čepečky na všední dny byly z levnějších látek a méně zdobené. Figura beton, 190 cm Pozvánka Muzeum a Pojizerská galerie Semily zve Vás a Vaše přátele na výstavu Výstava představuje běžná jízdní, závodní, historická i moderní kola, a také vše, co se k nim váže Výstava je pro velký zájem prodloužena do neděle 19. dubna 2015 zeří 55 v Muzeu a Pojizerské galerii, je pojednána s nesmírnou citlivostí pro modelaci monumentálního objemu. Vyvážené proporce a poctivé zpracování, vyvolávající téměř haptický dojem, jsou hlavní atributy tohoto díla. Zde se také autorka setkává s prací svých rodičů a spojuje podstatné znaky jejich tvorby ve svůj vlastní výrazový jazyk. Mgr. Lenka Patková

16 Strana 16 Semilské noviny DUBEN 2015 POZVÁNKA MUZEUM A POJIZERSKÁ GALERIE SEMILY Pozvánka na rockový večer se skupinami Seven, Suffering Souls a Těsně Vedle Rockové akce v kulturáku v Semilech už pomalu zdomácněly a nejinak tomu bude i letos na jaře. Večer v rytmu rocku vypukne 2. května a hudební lahůdky svým příznivcům budou servírovat skupiny Seven, Suffering Souls a Těsně Vedle. Koncerty kapely Seven jsou vždy pestrou hudební rockovou show a slibují průřez napříč všemi doposud vydanými alby. Mladá Pop Rocková skupina Těsně Vedle z Jirkova má v Semilech spoustu Pozvánka zve Vás a Vaše přátele na výstavu ZDENĚK LHOTSKÝ SKLO Slavnostní zahájení se koná ve čtvrtek 9. dubna 2015 v 17 hodin v Pojizerské galerii. Výstava je přístupná do neděle 24. května 2015 příznivců, kreří si jistě koncert nenechají ujít. Večer zakončí Suffering Souls místní rocková kapela, která to umí pořádně rozjet a nejednou nás mohla přesvědčit, že jí to dobře šlape. (jb) Kino Jitřenka Rozšířené promítání o velikonočních prázdninách Od do připravilo naše kino rozšířené promítání. Z pohádek se můžete těšit na novou verzi Popelky, animovanou ovečku Shaun nebo nový animovaný film od tvůrců hitu Jak vycvičit draka nazvaný Konečně doma. Pro dospělé přineseme reprízu Hodinového manžela a všechny příznivce rychlých kol a vůně benzínu pak potěší dlouho očekávané pokračování megafilmu Rychle a zběsile, které nese číslo 7. Filmový klub v dubnu V cyklu Rebelové bez příčiny uvedeme film Zázraky. Vypráví příběh dvanáctileté Gelsominy, která žije s rodiči a třemi mladšími sestrami na opuštěném statku kdesi v Umbrii na italském venkově. Otec drží rodinu stranou nástrah moderního světa a striktně prosazuje život v souladu s přírodou. Chov včel a výroba přírodního medu jsou pro rodinu jediným zdrojem obživy a točí se kolem nich veškerý život na statku. Pevné rodinné vazby podřízené praktickým činnostem jsou však narušeny natáčením televizní reality show Zázraky venkova, které poblázní celý kraj. V cyklu Dokument poté uvedeme film Opři žebřík o nebe. Marián Kuffa je farářem v malé vesnici Žakovce pod Tatrami na Slovensku. Na faře se stará o bezdomovce, bývalé vězně, děvčata a kluky z dětských domovů, tělesně postižené a týrané matky s dětmi. Okolo 250 lidí. Někdo zemře, někdo se narodí, někdo odejde... Osudy politického vězně, kulaka i chartisty očima žáků semilských škol Semilští žáci zpovídali šest pamětníků z Pojizeří. 13. dubna od v kině Jitřenka představí jejich životní osudy. Vyprávět budou příběhy politického vězně, disidenta, pamětníků kolektivizace, významného sportovce i lidí, které za nevhodné názory minulý režim perzekuoval. V rámci projektu Příběhy našich sousedů natáčeli žáci vyprávění pamětníků a na základě nahrávek a archivních materiálů zpracovali jejich celoživotní osudy. Díky tomu se seznamovali s fenomény nedávných dějin mnohem intenzivněji než v klasické hodině dějepisu. Ozvěny festivalu ZOOM v Jelení Hoře Ve dnech se Semilští Filmotoči zúčastnili festivalu ZOOM v Jelení Hoře. Ve středu, tak uvidíte nejen tvorbu, která vznikla ve skupinách pod vedením zkušených lektorů, ale i výběr toho nejlepšího, co bylo na festivalu v oblasti krátkých filmů k vidění. Bio senior V dubnu se vrátíme v cyklu Bio senior k dramaturgii úspěšných českých filmů. Kromě toho ale ponecháme i úspěšné evropské filmy. Diváci se tak mohou těšit na Perný den (9. 4.) a Babovřesky (23. 4.) Kapitoly z dějin filmu Ve čtvrtek, od uvedeme v kině Jitřenka další setkání s dějinami filmu. Tentokráte přijede dlouholetý klubista a nadšenec z Nové Paky pan Jaroslav Mužiček s přdnáškou Jak začínali. Uvidíte málo známé a neznámé studentské filmy žáků pražské FAMU ze začátku 60.let. Vstupné dobrovolné Zahájení předprodeje Metropolitní opery V sobotu, zahájíme předprodej vstupenek na Metropolitní operu. Tak jako v loňském roce, i letos bude do uvolněn prodej a rezervace pouze na pokladně kina, poté budou lístky k dispozici i na internetu. Do kina v dubnu zve Ondřej Šír

17 DUBEN 2015 Semilské noviny Strana 17 Ohlédnutí za rokem 2014 ve Státním okresním archivu Semily Okresní archiv již dávno tvoří nedílnou součást života města Semily. Ráda bych proto stručně informovala o dění v této instituci. V průběhu roku plnil archiv svůj primární úkol, to znamená přebíral archiválie, ochraňoval je a zpřístupňoval. Ke 31. prosinci 2014 dosáhl počet archivních souborů zde uložených čísla 2235 a zaujímal 4832,27 bm. V průběhu roku bylo zaevidováno 94 přírůstků archiválií o celkové metráži 50,30. Bylo uspořádáno či inventarizováno 10 archivních souborů. Badatelnu archivu navštívilo 178 badatelů, kteří realizovali 324 návštěv. Zhruba třetinu návštěvníků tvořili studenti středních a vysokých škol, kteří zde pracovali na seminárních, ročníkových, semestrálních, bakalářských, magisterských a disertačních pracích. Další významnou skupinu tvoří zájemci o svoje rodové kořeny, pátrači po rodokmenech, genealogové (49). Návštěvníků archivu bylo přirozeně daleko více, přicházeli s žádostmi o vystavení různých potvrzení, vyhledání smluv ve sbírkách listin; zájemcům (většinou ze základních či středních škol) jsme umožnili exkurze po archivu, u příležitosti Mezinárodního dne archivů (9. června) jsme uspořádali Den otevřených dveří a zájemcům předvedli restaurování pergamenových listin. Kromě úkolů odborných se však archiv podílel i na kulturním životě regionu. V hale archivu proběhlo 9 výstav, konaly se zde koncerty, předávání maturitních vysvědčení studentům GIO, archiv sloužil jako volební místnost při volbách do Evropského parlamentu a při komunálních volbách, na Štědrý den se zde rozdávalo Betlémské světlo. Které kulturní akce to tedy byly? Poté, co skončila výstava obrazů Jany Vorlové, byla 24. ledna zahájena výstava Tvůrčím světem Ludmily Matoušové, kterou jsme uspořádali k autorčiným devadesátinám. Od 21. března vystavoval pod názvem In/Out své obrazy Vít Jonáš. Následovala nesmírně úspěšná výstava Míra Prokeš: Fóry. Výstava i vernisáž 25. dubna byly událostí sezóny, část výstavy se poté přestěhovala do Benešova u Semil, kde potěšila návštěvníky sjezdu rodáků. Od 6. června do konce srpna zdobily halu archivu fotografie Českého ráje Zdeňka Mrkáčka. V září vystavovala práce svých žáků SUPŠ Turnov u příležitosti svého stodvacetiletí. Sdružení pražských malířů zaměřilo svou říjnovou výstavu tématicky, a to na portrét. V listopadu následovala výstava fotografických asambláží Pravoslava Flaka a poslední výstavou roku se stala výstava úchvatných kreseb a skla Miloslava Janků (vernisáž 12. prosince), připravená a uvedená Antonínem Langhamrem. V archivu se uskutečnily čtyři koncerty jarní a adventní Orchestru waldorfské školy, adventní Orchestru ZUŠ Semily a 1. září kytarový recitál Karla Jiroše. 16. února hostila hala archivu soubor Montalban s dramatickým pásmem textů Václava Renče pod názvem Tiché světlo. 19. listopadu zde přednášel Miloš Plachta o semilském lékárníkovi Rudolfu Husákovi a jeho rodině. Jako zajímavost uvádím, že 29. září hala archivu dokonce posloužila jako svatební místo. Archiv je vydavatelem ročenky Z Českého ráje a Pojizeří, v roce 2014 vyšel již 27 svazek. Ještědská pobočka České archivní společnosti, jejímž je archiv velmi aktivním členem, uspořádala exkurze do okresních archivů v Trutnově a Benešově u Prahy. Bohužel se pro nedostatek zájemců neuskutečnil plánovaný zájezd do Vídně. Archiv pečoval o kronikáře okresu a v říjnu pro ně připravil tradiční setkání tentokrát v Muzeu Českého ráje v Turnově. Za 3. místo v nejlepší přeshraniční spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání a sportu byl archiv oceněn Cenou Euroregionu Nisa. Marie Navrátilová Pozvánka Společnost Služby sociální péče Tereza v Benešově u Semil získaly v březnu nový automobil Nový sociální automobil DACIA DOKKER získaly díky pomoci agentury COMPAKT spol. s.r.o a sponzorů z řad podnikatelů v měsíci březnu Služby sociální péče Tereza z Benešova u Semil. Slavnostní předání vozu se uskutečnilo v Benešově u Semil ve středu 18. března Osobní automobil jsme získali na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku, upřesnila Marie Vojtíšková, ředitelka Služeb sociální péče TEREZA, p. o. Nájemné je sjednáno na částku 1 Kč ročně na dobu 6 let a společnost KOMPAKT s.r.o. zůstává po celé období nájmu majitelem vozidla, dodala. Agentura KOMPAKT spol. s.r.o. vytváří a obnovuje vozový park ve vybraných zařízeních zaměřených na výchovu a vzdělávání zdravotně postižených. Od roku 1998 předala na 500 sociálních automobilů. (red)

18 Strana 18 Semilské noviny DUBEN 2015 Kultura Povídání o cestě Jizerky půlstoletím Sborový zpěv má v Semilech úžasnou tradici, řečeno Richardem Wagnerem byli zde a jsou pořád Mistři pěvci semilští. A řeka Jizera okouzlila mistry pěvce natolik, že uvízla v jejich čeřenu a sbory pokřtila svým jménem: praotce českých sborů, tedy Jizeran, dokonce už v roce 1860, a prapravnučku, krasavici českých dětských sborů, tedy Jizerku, o 105 let později. Ano, tenkrát ve školním roce na Základní devítileté škole v Semilech Podmoklicích se zrodila Jizerka, a to zásluhou dvacetileté slečny učitelky Aleny Kuželové. 66. pořad cyklu SETKÁVÁNÍ ve čtvrtek dne od 18 hodin ve Sboru Dr. K. Farského ČSCH v Podmoklicích POVÍDÁNÍ O CESTĚ JIZERKY PŮLSTOLETÍM V komponovaném pořadu vystoupí Alena Brádlová, Václav Brádle, Nadia Ladkany, Jiří Horčička, Miloš Plachta a mužský sbor HOMONONET. Program dále obohatí ukázky sborového zpěvu z CD, videoprojekce z cesty Jizerky do Japonska a další překvapení. V roce 2012 Jizerka po 22 letech opět zářila v belgickém Neerpeltu. Zpočátku se zdálo, že vytvoří jenom takový běžný školní pěvecký sbor, které jsme i v Semilech už znali z let padesátých (na Olbrachtovce kovaná soudružka učitelka L. Šmídová vedla ne sbor, ale kolektiv Rudá stužka s angažovaným programem sovětských písní, na jedenáctiletce zpíval trochu náročněji, ale méně často, šedesátičlenný smíšený studentský sbor, vedený prof. M. Valentou). Ale kdepak Alenka! Ta vsadila na náročnost, kvalitu a určitě si vzala k srdci nejprve citát Bedřicha Smetany: V hudbě je život Čechů. A pak ještě učinila šťastný krok do života. V r se provdala za prvotřídního muzikuse Václava Brádle ze Rtyně, kde byl sbormistrem, a spolu pak vedli Jizerku tak, že už v r si tento dětský sbor v kostele (samozřejmě historicky poprvé) sv. Petra a Pavla Pozvánka v Semilech zazpíval náročné polyfonní skladby s libereckým Severáčkem, řízeným manželi Uherkovými, a co víc, na varhany tenkrát preludoval a skvěle improvizoval Petr Eben. Zásluhou manželů Brádlových se z Jizerky stal v neuvěřitelně krátké době skvělý pěvecký sbor. Normalizační poměry v 70. letech minulého století sice Jizerku v rozletu přibrzdily, ale nezastavily. Zpívala nejen v Semilech a okolí, ale poznávala města a sbory v celé ČSSR. Přátelské a reciproční kontakty navazovala i v zahraničí, a to v NDR (Halle, Stralsund, Sassnitz na Rujáně), Maďarsku (Budapešť, Nyiregyháza). V 80. letech se politické klima zlepšovalo, což mělo pozitivní vliv na repertoár. Jizerka koncertovala opět v Maďarsku a NDR (opět Rujána, Rostock, Warnemünde), ale též v Polsku (Dzierzoniow) a Bul- Pořádá ČSCH spolu se Spolkem rodáků a přátel Semil jako součást letošních oslav 50. výročí založení pěveckého sboru Jizerka za podpory Ministerstva kultury ČR a města Semily. harsku (Chaskovo, Ravda, Neseber). Po roce 1989 se dramaturgické možnosti sboru staly neomezené, repertoár ještě náročnější, sbor zpívá v mnoha městech naší země, avšak především se Jizerce otevřela cesta nejen do zemí celé Evropy, ale též přes Atlantik do USA (1995: New York, Washington, Atlanta, Denver, Chicago aj.) a na východ, až do Japonska (2006: Tokio, Schizuoka). Vavříny na festivalu v belgickém Neerpeltu (1990) odstartovaly další úspěchy (Nancy, Nendaz, Atheny, Vatikán, Sligo, Tampere, zase Neerpelt 2012, Bánská Bystrica 2013). Je to úžasná reprezentace naší země. V koncertních sálech nebo chrámech znějí skladby sakrální i světské rozličných žánrů klasické hudby, a to od starých mistrů až po skladatele současné. Jizerka zpívá též skladby z muzikálů, spirituály, upravené lidové písně, transformuje skladby popu aj. Zve si zajímavé a znamenité hosty, např. sopranistku opery D.F.X.Š. Věru Poláchovou, Jiřího Pavlicu a jeho Hradišťan, spolupracuje s odborníky (např. s doc. Mikulášem Popovičem, Jaroslavem Krčkem, Zdeňkem Zahradníkem). Krásný zpěv sboru se nahrává: 1. vinylová deska (1991), kazeta (1992), 1. CD (1994), pak další CD (např. doprovod Musica Bohemica, Hradišťan). V r rozšiřuje a omlazuje sbormistrovské vedení bývalá členka Jizerky Nadia Ladkany, profesionální pěvkyně, a je to svěží vítr. Aleně a Václavu Brádlovým se dostává po zásluze nejvyšších sbormistrovských ocenění v naší zemi: Cena Jiřiny a Milana Uherkových (2003), Cena Františka Lýska, Cena Bedřicha Smetany (2010). Semilské zastupitelstvo rozhodlo udělit manželům Brádlovým Čestná občanství Města Semily (2005). Dá se vůbec spočítat kolik mladých lidí tito pedagogové sbormistři obohatili na celý život? Dá se jejich stopa v duši mladých lidí exaktně změřit? Zuzana Lamrová, bývalá členka sboru, napsala kdysi dopis, svoje vyznání, nejvyšší ocenění sbormistrům. V závěru dopisu píše: A tohle štěstí bych přála zažít všem lidem na světě, všem bez cíle se toulajícím klukům a holkám s cigaretou v ruce, všem, kteří se cítí sami, aby byli šťastni jako my! Miloš Plachta

19 DUBEN 2015 Semilské noviny Strana 19 Výzva pro současné i bývalé členy Jizerky Milí přátelé, ve dnech 5. a 6. června 2015 oslaví Jizerka 50. výročí založení sboru Srdečně Vás všechny zveme na 1. slavnostní koncert v pátek 5. června v kostele sv. Petra a Pavla v Semilech od 18 hodin Koncert sólistů, bývalých členů Jizerky v sobotu 6. června v Muzeu a Pojizerské galerii Semily od 14 hodin 2. slavnostní koncert se uskuteční v KC Golf v Semilech od 18 hodin, kde počítáme s Vaším vystoupením Společné skladby: Anonym Česká lidová Česká lidová arr. Mikuláš Popovič Zdeněk Lukáš Zkouška na koncert Zazpívej, slavíčku Vyšla hvězda jasná Tak už jdeme do finále Poselství hudby (zazpívají s Jizerkou ti, kteří skladbu natáčeli na CD) Pěvecké zkoušky na toto vystoupení 6. června se konají: sobota 11. dubna 10:00 12:30 hodin sobota 16. května 10:00 12:30 v ZŠ Dr. F. L. Riegra v Semilech a v den koncertu v sobotu od 10:00 hodin na sále KC Golf, Semily. V pátek 15. května 2015 v 17 hodin se uskuteční slavnostní zahájení výstavy Jizerka Semily 50 let v Muzeu a Pojizerské galerii v Semilech. Srdečně Vás zdraví a na setkání s Vámi se těší sbormistři Nadia Ladkany, Marek Müller a Alena a Václav Brádlovi P.S.: Prosíme, předejte tuto zprávu dalším bývalým členům Jizerky, na které nemáme kontakt. Děkujeme! Sport Špatný den Košťálov odnesl kanárem od Semil Znáte to, takový ten den, kdy se vůbec nic nedaří a když pospícháte, tak si navíc přetrhnete tkaničku na botě. Mimořádně špatný kondiciogram zřejmě měli fotbalisté Košťálova před derby se Semily. Už po třech minutách sobotního zápasu prohrávali 0:2 a do konce obdrželi další čtyři góly.příčinou vysoké výhry hostů ale byl i soustředěný výkon semilských hráčů a střelecké probuzení kanonýra Martina Ježka, který na kritiku trenéra po minulém zápase se Železným Brodem odpověděl hattrickem. Košťálov Semily 0:6 (0:3) Domácí si určitě nepředstavovali, že hned z první střely v 1. minutě Hurt otevře skóre. Ve 3. minutě už hosté vedli o dvě branky, když se nedomluvili brankář Průcha s obráncem Klazarem a Ježek načal svou kanonádu. Zatímco domácí se nedostali za poločas ani ke střele, hosté mohli náskok ještě navýšit při několika šancích. Stalo se tak ale až těsně před poločasem, kdy se Ježek trefil po rohovém kopu. Na začátku druhé části dovršil Ježek hattrick a dal zapomenout na svůj slabý výkon v minulém kole. Semiláci hráli nadále v pohodě a i na špatném terénu předváděli pohledné kombinace, další branky přidali ještě v 65. minutě Vlach a v 89. střídající Vrchovský. Takový zápas není jak komentovat. Jen jsme koukali, jak Semily hrají. Po prvních gólech na nás padla deka a nedařilo se nám nic. Po dvou zápasech jara máme skóre 1:10, takže opravdu začátek jako hrom a příště hrajeme proti silné Chrastavě, řekl k zápasu trenér Košťálova Miroslav Pálka. Hráli jsme jednoduše a přímočaře, soupeř snad ani nevystřelil na branku, takže nemohl myslet na výhru. V sestavě jsme měli proti zkušeným domácím i mladé Hradeckého a Lišku, kteří oba zahráli dobře a druhý z nich navíc nahrával na dva góly. V příštím týdnu už nás ovšem s rezervou Turnova čeká zcela jiný zápas, doplnil asistent trenér SK Semily Jan Brett. Branky: 1. Hurt, 3., 43. a 50. Ježek, 65. Vlach, 89. Vrchovský. Rozhodčí: Ujka Milner, Paulus, ŽK: 2:3. Diváků: 220. Košťálov: Průcha Otmar, Huráň, Grafek, Klazar Janata (58. Koldovský), Fišar, Cerman, Jisl Sádek (46. Houžvička), Havel (64. Holovič). Semily: Koudelka Hrmo, Brett, Nesvadba, Kočí Vlach, Hradecký (75. Bína), Hurt (85. Vrchovský), Liška, Hartmann (61. Havlín) Ježek. (pjs)

20 Strana 20 Semilské noviny DUBEN 2015 Sport Závěr lyžařské sezóny patřil tratím na Božím Daru Na Božím Daru se o víkendu března konalo finále soutěže v běhu na lyžích Hledáme nové talenty a zároveň poslední závod Českého poháru v běhu na lyžích staršího žactva. V obou závodech reprezentoval semilský běh na lyžích Tomáš Lengyel. Pro něho to byly zároveň poslední republikové závody v žactvu. Nejprve se v sobotu jel Cros Country Cross, který je nyní velmi oblíbený. Postupně se Tomáš v rozjížďkách probojoval až do samotného finále, kde na okruhu 1100 m obsadil krásné 4. místo. Přesto, že mu stupně vítězů unikly o necelou vteřinu, byl s umístěním spokojený. Druhý den ho čekala trať dlouhá 5 km klasicky s hromadným startem. Jelikož v prvním kole Českého poháru konaného v únoru v Rýmařově Tomáš pro nemoc chyběl, neměl na startu tu nejlepší pozici a vybíhal až ze čtvrté řady. Čekalo ho tedy nejprve náročné probojování se přes soupeře k těm nejlepším. Což se mu postupně dařilo a do cíle doběhl v elitní desítce na 9. místě. Tomášovi gratulujeme a přejeme mu úspěchy v dalších sezónách v dorosteneckých kategoriích. V měsíci březnu také skončil Pohár Libereckého kraje v běhu na lyžích pořádaného Svazem lyžařů. Také zde v celkovém umístění náš oddíl obsadil konečné 4. místo. V jednotlivcích na stupních vítězů skončili opět Klára a Tomáš Lengyelovi. V elitní šestce se umístili Petr Pavlata a Adam Malý. Ostatní závodníci během sezóny podávali také pěkné výsledky, bohužel častá nemoc během zimy JUDO: Semilští Vlčková a Jakubů vybojovali stříbro v německém Sprembergu Mezinárodní Velké ceny Sakura Spremberg v Německu se zúčastnilo v neděli 1. března jedenáct borců z Judo clubu SEDDMA Semily a v silné zahraniční konkurenci se neztratili. Stříbrné medaile do Semil přivezli Anna Vlčková a František Jakubů, kteří našli první přemožitele až ve finále. Výsledky semilských závodníků Mladší žáci U13: do 34 kg: 5. Šírek Daniel, 7. Kraus Vít do 38 kg: 7. Vostřel Jan, 9. Seifert Adam nad 55 kg: 5. Ježek Patrik, 9. Ježek Dominik Mladší žákyně U13: do 36 kg: 2. Vlčková Anna Starší žáci U16: do 55 kg: 9. Skrbek Radim, 13. Procházka Jindřich do 66 kg: 5. Zahradník Tomáš do 73 kg: 2. Jakubů František Ve finálovém závodu Cros Country Crossu na okruhu 1100 m obsadil Tomáš Lengyel 4. místo. jim neumožnila účastnit se všech závodů, a tak body, o které přišli, v konečném bodování chyběly. Můžeme tedy říci, že zimní sezóna se lyžařům povedla a postupně se můžeme začít připravovat na jarní přespolní běhy a tím i na ten náš, který se bude tradičně konat v červnu. Jana Pavlatová, SVČDM V duelech o bronzové medaile svým protivníků podlehli Tomáš Zahradník, Daniel Šírek a Patrik Ježek a všichni tak obsadili pěkná dělená pátá místa. V silně obsazených hmotnostních kategoriích do 34 kg a 38 kg neprošli sítem bojů k medailovým pozicím Vít Kraus a Jan Vostřel, kteří obsadili sedmá místa. Příslibem budoucích umístění byly zápasy Adama Seiferta, Radima Skrbka a Dominika Ježka. Pro některé semilské závodníky to byl první start v silné mezinárodní konkurenci a na této úrovni, zhodnotil účast trenér Martin Švehla. Semilští reprezentanti František Jakubů a Anna Vlčková a přivezli z Velké ceny Sakura Spremberg stříbrné medaile.

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 25.01.2016 Rada města Semily po projednání: 160125/RM/24 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 160125/RM/25 Příkaz k obchodování burzovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne 31.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161031/RM/641 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161031/RM/642 informaci ředitelky příspěvkové

Více

USNESENÍ z VI. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne

USNESENÍ z VI. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne Rok 2016 USNESENÍ z VI. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 07.11.2016 Zastupitelstvo města Semily po projednání 161107/ZM/118 kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Semily

Více

č. 3/2009, Čl. 1 Předmět úpravy

č. 3/2009, Čl. 1 Předmět úpravy Nařízení města Semily č. 3/2009, kterým se vymezují místní a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanoví

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Kód Název akce Odhadované Priorita

Kód Název akce Odhadované Priorita PROGRAM INVESTIC V ROCE 2003 B1 Regulační plán Semily - Jílovecká - platba v roce 2004 -- B3 Studie Nouzov - zásobování vodou 60 000 Kč -- B7 Studie využití objektu Vista 63 000 Kč -- C2 Komunikace pod

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 5/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství M Ě S T O S E M II L Y OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Semily se na svém zasedání dne 22. května 2008 usnesením č.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

USNESENÍ z VII. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne

USNESENÍ z VII. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne Rok 2016 USNESENÍ z VII. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 12.12.2016 Zastupitelstvo města Semily po projednání 161212/ZM/139 kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Semily

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

č. 4/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Semily č. 3/2011 Požární řád města Semily

č. 4/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Semily č. 3/2011 Požární řád města Semily Město Semily OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Semily č. 3/2011 Požární řád města Semily Zastupitelstvo města Semily se na svém zasedání dne 3. 12. 2012 usnesením

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015,

Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015, Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Poslední aktualizace

Poslední aktualizace Poslední aktualizace 4. 1. 2016 Nej TV a.s. Nábor dětí FK Olympie Zdice, fotbalový oddíl pořádá nábor dětí do mladších a starších žáků. Přihlášky na tel. 734 754 563 p. Doskočil. Sport Sport Ostatní Rybářský

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 10. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Místní poplatky v obci Věcov

Místní poplatky v obci Věcov Rok 2010 Číslo 1 Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) Místní poplatky v obci Věcov Poplatek za psa Poplatek za psa je třeba uhradit na

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

M Ě S T O K R U P K A

M Ě S T O K R U P K A M Ě S T O K R U P K A Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 16. schůze Rady města Semily konané dne 13.06.2016 Rada města Semily po projednání: 160613/RM/379 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 160613/RM/380 zákona o obchodních korporacích

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma Kvten 2016 Roník 25 íslo 5 Zdarma " ' ( )*+,- -( - ( -+ +-' - - " ' () * +,- 01, -0 " "'()* "*+,)* 123-4 -5667 +-'897 ;1 --- ' + -< -- = 1 - --' 3 ' --'-> ---1 - +-' " ' - -+ - 1+ - + -+ '? + - + 1-' +'+

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Poslední aktualizace

Poslední aktualizace Poslední aktualizace 7. 1. 2015 Město Zdice Nej TV a.s. Kultura Zdická divadelní s.r.o. Zdická divadelní s.r.o., Společenský klub a Město Zdice zvou veřejnost na divadelní hru Františka Ringo Čecha DÍVČÍ

Více