Aktuality str. 2. Nemocnice Nymburk chystá rekonstrukce. Do konce roku se promění interní. Ve čtvrtek 11. října byla slavnostně zakončena rekonstrukce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuality str. 2. Nemocnice Nymburk chystá rekonstrukce. Do konce roku se promění interní. Ve čtvrtek 11. října byla slavnostně zakončena rekonstrukce"

Transkript

1 Městský zpravodaj Informační měsíčník Listopad 2012 ZDARMA Nymburk Aktuality str. 2 Zastupitelé schválili vědeckotechnický park Výstavbu parku umožní dotace z EU a státního rozpočtu. Aktuality str. 2 Nemocnice Nymburk chystá rekonstrukce Do konce roku se promění interní a gynekologicko-porodnické oddělení. Aktuality str. 4 Bohumil Hrabal se usadil na nymburském náměstí Spisovatel se ve čtvrtek 11. října znovu vrátil do Nymburka. Úvodem Slovo starosty Vážení spoluobčané, ve čtvrtek 18. října jsme na radnici udělovali městská vyznamenání. Jako starosta mám tu čest a výsadu, že mohu Nymburským lvem III. třídy ocenit občany, kteří svou prací přispívají k dobrému jménu města a napomáhají jeho dalšímu rozvoji. Myslím si, že mladý a nadějný kanoista Martin Fuksa, hudebník Jaroslav Kříž, nakladatel Ivan Ulrych i manželská a rodinná poradkyně Zora Urbánková si svého bronzového lva opravdu zasloužili. Věřte mi, že je opravdu radost potkat se s lidmi, které jejich práce baví a pro něž je koníčkem. A tak všem oceněným ještě jednou gratuluji a přeji, aby měli dostatek sil a především zdraví. Doufám, že o všech ještě hodně uslyšíme! Miloš Petera Z Obsahu Ohlédnutí za volbami Za odpad musí platit i majitelé rekreačních objektů 3 Otázky čtenářů 4 Šest lvů má nové majitele 6 7 Kultura a sport 8 9 Zprávičky z TICu 10 Jak šel čas Nymburkem 11 Ve čtvrtek 11. října byla slavnostně zakončena rekonstrukce mateřské školy Čtyřlístek. Děti si opravenou budovu užívají již od začátku září. Koncem měsíce byly FOTO MĚSÍCE MŠ Čtyřlístek Pozvánka na jednání zastupitelstva Vážení spoluobčané, zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se bude konat ve čtvrtek 6. prosince 2012 od 17 hodin v Malém sále Obecního domu. Podrobný program jednání bude k dispozici od 30. listopadu na webových stránkách města v sekci Úřední deska a na úřední desce před městským úřadem. dokončeny úpravy okolí školy. Školka prošla kompletní opravou. Nebyla to jednoduchá rekonstrukce. V průběhu stavby jsme řešili řadu problémů, které byly zapříčiněny velmi špatným stavem budovy. Rekonstrukce stála celkem sedm milionů korun a myslím, že se opravdu povedla, řekl místostarosta Pavel Fojtík. Dětem se v opravené školce opravdu líbí. Proto přestřihly pásku a symbolicky tak náročnou rekonstrukci ukončily. Rozsvícení stromku V pátek 30. listopadu v 17 hodin se na Náměstí Přemyslovců slavnostně rozsvítí vánoční stromeček. Těšit se můžete na krásně vyzdobené město, zajímavý kulturní program včetně pásma koled a vánoční občerstvení. Tištěno na recyklovaném papíru Tištěno na recyklovaném papíru

2 Aktuality Nemocnice Nymburk chystá rekonstrukce Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí účelově vázaných finančních prostředků ve výši maximálně dva miliony korun na stavební úpravy a rekonstrukci interního a gynekologicko-porodnického oddělení. inzerce Podle ředitelky Nemocnice Nymburk s. r. o. JUDr. Alice Opočenské je důvodem připravované rekonstrukce vytvoření vyhovujícího provozního a sociálního zázemí interního oddělení. V přízemí vzniknou ambulance propojené s centrální recepcí. Dále chceme přesunout oddělení interny na jedno společné patro, čímž oddělení zvětšíme a zpřehledníme. Plánujeme také vybudování nových sociálních zařízení včetně koupelen určených pro koupání pacientů na lůžku. Nespornou výhodou této úpravy je i zajištění snadné přístupnosti na oddělení intenzivní péče odpadne nutnost používání výtahu, což výrazně urychlí přesun pacientů, popsala Alice Opočenská. Dalším důležitým aspektem přestavby je utvoření provozně- -ekonomicky co nejméně nákladného, ale funkčního provozního uzlu gynekologicko-porodnického oddělení. Na tomto oddělení plánujeme například vybudování rozvoj Zastupitelé schválili vědeckotechnický park Projekt by měl být financován z dotace Evropského společenství a státního rozpočtu ve výši 26 milionů korun. Vědeckotechnický park by měl stát v bezprostředním sousedství Podnikatelského inkubátoru Nymburk (PIN). Spoluúčast PIN by měla být osm milionů korun. Tuto částku nemůžeme zaplatit z rozpočtu města, takže zastupitelé rozhodli, že Podnikatelský inkubátor bude financování řešit pomocí úvěru, sdělil starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Záměr na vybudování VTP parku byl předpokládán již v projektu na vybudování podnikatelského inkubátoru v roce 2005 a je součástí přijaté Strategie rozvoje města Nymburk na léta Město Nymburk by chtělo vytvořit podmínky pro realizaci aktivit výzkumu a vývoje v našem regionu. Projekt VTP bude zaměřen například na vývoj robotizovaných pracovišť a jejich programování. Plánujeme spolupráci s ČVUT v Praze, Vysokou školou Škoda Auto a. s. a s řadou dalších subjektů, informoval Miloš Petera. Město Nymburk dále přislíbilo odkoupení pozemku, na němž by měl VTP stát, a poskytnutí záruky za překlenovací bankovní úvěr. Park by měl být vybudován do konce roku Mělo by v něm sídlit pět firem a předpokládá vznik jedenácti nových pracovních míst. ambulance a pokoje pro pacientky v bývalém porodním sále, doplnila Opočenská. Podle starosty města Nymburk Ing. Miloše Petery bude město uvolňovat finanční prostředky vždy po předložení faktur. Nemocnice plánuje zahájit práce na rekonstrukci v podstatě okamžitě. Obložnost interního oddělení je v současnosti 81,7 procent. Obsluhujeme velké množství pacientů. Abychom dosáhli obložnosti 90 procent, je nutné v nemocnici zlepšit komfort, což tato investice umožní, shrnul Miloš Petera. inzerce Studie VTP parku Foto: Jan Ritter ml. Text a foto: Markéta Tomčíková Foto na titulní straně: Markéta Tomčíková. Text a foto: M. Tomčíková Ohlédnutí za volbami 2012 V říjnu proběhly volby do krajských zastupitelstev. Ve Středočeském kraji se bojovalo o 65 mandátů a voleb se zúčastnilo 36,45 % voličů. V Nymburce byla volební účast oproti republikovému průměru ještě o půl procenta slabší. K urnám přišlo pouze 35,9 % z celkových oprávněných voličů. Z Nymburka uspěl v krajských volbách jediný kandidát starosta města Ing. Miloš Petera z ČSSD, dosavadní statutární zástupce hejtmana a náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství. Z Nymburska se do krajského zastupitelstva ještě dostali Emilie Třísková (ČSSD) a Václav Michl (ODS) z Poděbrad a Zdeněk Milata (KSČM) z Milovic. ekologie Jak se volilo v Nymburce a ve Středočeském kraji Strana Nymburk Stř. kraj ČSSD 28,78 % 21,79 % ODS 18,85 % 18,32 % KSČM 18,37 % 20,57 % TOP 09 13,28 % 11,71 % Podle informací z ekonomického odboru výzvu obdrželi občané, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. Podle platné obecně závazné vyhlášky č. 8/2011 platí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nejen osoby, které mají v obci trvalý pobyt, ale i majitelé rekreačních objektů. Výzvu jsme proto zaslali vlastníkům těchto staveb na základě informací poskytnutých katastrálním úřadem. Nyní ověřujeme jejich správnost. Majitelé rekreačních objektů mají podle platné vyhlášky povinnost zaplatit 500 korun za objekt a rok, vysvětlila vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Rusová. Pro letošní rok je stanoven poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500 Kč. Skutečné náklady na jednoho obyvatele však činí 782 Kč, rozdíl je hrazen z rozpočtu města. Rada města schválila novou obecně závaznou vyhlášku, která reaguje na změny příslušných právních předpisů. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila novelu zákona o místních poplatcích, podle které činí sazba poplatku pro rok 2013 částku až 250 Kč za osobu a kalendářní rok a částku stanovenou na základě skutečných nákladů obce až 750 Kč za osobu a rok. Případné změny vyhlášky i možné zvýšení místního poplatku na úroveň skutečných nákladů jsou v kompetenci aktuality Občané třídí textil Kontejnery na textil jsou již na devíti sběrných místech. Občané si na tuto službu poměrně rychle zvykli, což se odrazilo i na množství svezeného textilu. V prvním červencovém týdnu občané na sběrná místa odložili celkem 580 kg textilu. Na konci září to už bylo 880 kilogramů. Od července do konce září se z Nymburka odvezlo úctyhodných kilogramů textilu. Sběrné nádoby se vyvážejí jednou týdně. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích plachetek a netkaných textilií. Ošacení vhodné k dalšímu nošení se využije v rámci charity. Ptejte se svého Starosty Ve středu 14. listopadu od 11 do 12 hodin bude ve vysílání rádia Jizera hostem Luboše Dvořáka starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Pokud se chcete starosty na něco zeptat, volejte přímo do studia rádia Jizera na tel. číslo Rozhovory jsou vysílány živě. Již odvysílané pořady můžete najít na webových stránkách rádia Jizera v sekci Archiv mp 3. Za odpad platí i majitelé rekreačních objektů Začátkem října zaslal Městský úřad Nymburk některým občanům Výzvu ke splnění ohlašovací povinnosti ve věci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zisk mandátů v zastupitelstvu Středočeského kraje Strana ČSSD KSČM ODS TOP Upozornění pro řidiče Doporučujeme řidičům, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupin C, C+E (C1, C1+E) a D, D+E (D1, D1+E) a vlastní řidičské průkazy, jejichž platnost končí 31. prosince 2013, aby si vyměnili své řidičské průkazy nejpozději do konce roku Doporučení se týká řidičů, kteří nejsou řidiči v pracovně právním vztahu (samostatně výdělečná činnost) případně držiteli průkazů profesní způsobilosti řidiče. Od 19. ledna 2013 bude všem držitelům výše uvedených řidičských oprávnění vydáván řidičský průkaz s dobou platnosti pouze na 5 let. Do uvedeného data se vydávají řidičské průkazy podle platné právní úpravy, to znamená pro všechny skupiny řidičského oprávnění s dobou platnosti na 10 let. Pokud máte v zahrádkářské kolonii rekreační objekt, musíte i zde platit poplatky za odpad zastupitelstva města. Zastupitelům jsem navrhl, aby občané, kteří mají v Nymburce trvalé bydliště a také zde vlastní rekreační objekt, platili za tento objekt sazbu nižší, řekl Miloš Petera. Pokud navrženou vyhlášku schválí v prosinci zastupitelstvo města, bude základní sazba poplatku pro rok 2013 činit 760 korun. Majitelé rekreačních objektů, kteří mají trvalý pobyt hlášený v Nymburce by měli v roce 2013 platit 380 korun za objekt a kalendářní rok. 2 3

3 Aktuality Bohumil Hrabal se usadil na nymburském náměstí Autor plastiky Michal Jára usazuje své dítko na náměstí Ve čtvrtek 11. října v jedenáct hodin dopoledne se slavný spisovatel Bohumil Hrabal symbolicky vrátil do Nymburka. Socha, která je dílem Michala Járy, jenž je také autorem posezení U Tří Koček bude na Náměstí Přemyslovců umístěna vždy během turistické sezony. Přes zimu bude ve foyer městského úřadu. Lidé do Nymburka za Hrabalem jezdí. V Polabském muzeu je stálá expozice věnovaná Bohumilu Na odhalení se přišlo podívat opravdu hodně lidí, kteří se dobře bavili Hrabalovi. My jsme ale chtěli návštěvníkům města umožnit, aby se s Bohumilem Hrabalem mohli například vyfotit, vysvětlila Jana Štočková. Svépomocné skupiny pod občanským sdružením Totum Občanské sdružení Totum nově otevírá svépomocnou skupinu pro osoby pečující o blízkého člověka. V rámci svépomocné skupiny se můžete setkat s lidmi s obdobným příběhem, sdílet své zkušenosti, prakticky si vypomoci či získat podporu v obtížné životní situaci. Setkání svépomocné skupiny probíhají každé úterý od 18 do 19 hod. Služba odborného sociálního poradenství zaměřeného na pomoc seniorům, osobám se zdravotním postižením a pečujícím je nadále dostupná od 19 do 20 hod. Uvedené služby naleznete na adrese Tyršova 172, Nymburk v budově Kulturního vzdělávacího a volnočasového centra. Projekt byl podpořen v rámci grantového fondu města Nymburk. seriál o sociálních službách Rekvalifikace pro osoby se zdravotním postižením Od prosince 2012 startuje na Nymbursku rekvalifikační kurz pro osoby se zdravotním postižením. Kurz bude probíhat od 10. prosince do 8. února První informační schůzka pro zájemce o rekvalifikaci se bude konat v úterý 27. listopadu od 10 hodin v prostorách Kontaktního pracoviště Úřadu práce Nymburk. Rekvalifikační kurz bude zaměřen na téma základy podnikání s důrazem na komunikační a prezentační dovednosti, personalistiku, základy účetnictví či podnikatelský plán. Celý kurz je zdarma, účastníkům bude propláceno jízdné hromadnou dopravou a stravenka v hodnotě 60 Kč. Více informací poskytne: Mgr. Voithová Tel. č.: Bohouška odhalili Pavel Benák, Michal Jára, Pavel Fojtík a Jana Štočková Otázky čtenářů Stále platí výzva, abyste vedení radnice, zvoleným zastupitelům či vedoucím odborů Městského úřadu Nymburk kladli otázky. Pan Marcel Palát zaslal své otázky do redakce em. Nedávno byla ve městě velká akce týkající se dopravy v Nymburce. Akce měla honosný název Generel dopravy. A nebyla levná! Proto se ptám, jaké poznatky z této akce byly realizovány, resp. budou realizovány v dohledné době? V letošním roce se v rámci generelu dokončí I. etapa rekonstrukce ulice Letců R. A. F., pracuje se na projektové dokumentaci přeložky komunikace Máchova blíže ke kolejím a na zjednosměrňování komunikací u nádraží a v Jankovicích. V příštím roce budeme pokračovat v rekonstrukcích místních komunikací. Další investiční akce upřesníme po schválení rozpočtu na rok Když se ale poohlédnete, třeba při procházce městem nebo cestou na nákup do marketů na Zálabí,zjistíte, že auta nad 12 tun parkují na parkovišti u Lidlu. Přitom je toto parkoviště určeno pouze pro nakupující zákazníky, a nikoliv jako odstavné parkoviště pro náklaďáky. Je tam i zákaz vjezdu pro nákladní vozidla, která tuto prodejnu nezásobují. Stejně tak vhodné místo k odstavení nákl. vozidel, a samo se nabízí, je prostor před vietnamskou prodejnou všeho, taktéž na Zálabí. Co dělá posílená a vyzbrojená městská policie, že si při služební objížďce schránek důvěry takových vozidel nevšimne? Stejně tak si nevšimne parkujících osobních aut na trávě mimo vozovku. Podle Tomáše Řeháka z Městské policie Nymburk se strážníci při vykonávání hlídkové činnosti samozřejmě zabývají i problematikou nedovoleného stání nákladních vozidel. Parkování nákladních automobilů v době od 22 do 6 hodin je povoleno pouze v Bobnické ulici a na soukromých či firemních pozemcích. Ostatní ulice a městské plochy spadají do zóny se zákazem nočního stání pro nákladní automobily a jeho porušení je městskou policií hodnoceno jako dopravní přestupek, který je řešen dle zákona. Co se týká denního stání nákladních vozidel na parkovištích před nákupním centrem Lidl, většinou se jedná o zásobovací vozidla, která čekají Bohumil Hrabal se sešel i se strýcem Pepinem v podání Jaroslava Šturmy na vyložení v této prodejně. Pokud by hlídka MP zjistila, že jde o cizí nákladní vozidlo, bude počínání jeho řidiče rovněž řešeno jako dopravní přestupek (většinou pokutou). Stejně přistupují strážníci ke stání vozidel na silniční vegetaci. Městská policie Nymburk má od 1. dubna v terénu vždy pouze dva strážníky, kteří mají na starosti celé město, takže nemohou být všude. Na druhou stranu ale městská policie slouží od výše uvedeného data nepřetržitě a v denní i noční dobu se snaží bezodkladně reagovat na telefonické podněty našich občanů. Pokud tedy zaregistrujete nějaký z výše uvedených přestupků (nebo i jiný), můžete kdykoliv podat podnět na tel. číslo: Těšíme se na další dotazy! Ptejte se em (marketa. nebo volejte Foto: Markéta Tomčíková Text: Mgr. Ivan Černovský, foto: Markéta Tomčíková V Nymburce proběhl II. ročník Dnů sociálních služeb Handicap centrum Srdce z Poděbrad Studentky SZŠ Nymburk se postaraly o doprovodný program Fokus Mladá Boleslav Ve středu 10. října 2012 se v obřadní síni Městského úřadu Nymburk konala prezentační akce poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Návštěvníci si mohli zakoupit výrobky z chráněných dílen, nechat si změřit tlak a v neposlední řadě také vyzkoušet služby tísňové péče. Občanům byli k dispozici také zástupci jednotlivých organizací, kteří zájemcům odpovídali na dotazy. Akce se uskutečnila pod záštitou projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Nymburce, hrazeného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ. Život 90 a jejich tísňová péče Pavel Fojtík, Helena Růžičková a Ivan Černovský Centrum pro všechny Městský zpravodaj Nymburk Informační měsíčník. Číslo 11/2012. Vychází Evidenční číslo: MKČR E Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, IČO Šéfredaktor: Markéta Tomčíková ( tel: ). Redakční rada: Ing. Miloš Petera (předseda), PhDr. Pavel Fojtík, Mgr. Markéta Literová, Ing. Jiří Černý, Jana Štočková, Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek, Bc. Martina Martincová. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka: Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech domácností. Náklad: 7100 výtisků. Příjem inzerce: Ivana Rambousková, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk ( tel.: , fax: ). Statut Městského zpravodaje a Pravidla Městského zpravodaje a Ceník inzerce: 4 5

4 Téma měsíce Šest lvů má nové majitele Ve čtvrtek 18. října byla na radnici slavnostně předána významná městská ocenění. Vyznamenání Nymburský lev I. třídy uděluje Zastupitelstvo města Nymburk, Vyznamenání Nymburský lev III. třídy uděluje starosta města Nymburk. Nymburský lev I. třídy byl předán panu Karlu Rusovi za dlouholetou vynikající sportovní činnost a reprezentaci města v silovém trojboji a panu Janu Řehounkovi za vydávání knih s nymburskou tematikou a literární tvorbu pro děti. Nymburský lev III. třídy byl předán panu Martinu Fuksovi (1993) za vynikající sportovní úspěchy v juniorské kategorii rychlostních singlkanoistů, panu Jaroslavu Křížovi (1977) za významnou hudební činnost, panu Ivanu Ulry- Jan Řehounek spisovatel chovi (1958) za dlouholetou úspěšnou nakladatelskou činnost a propagaci města a paní Zoře Urbánkové (1945) za dlouholetou a záslužnou práci při poskytování odborné psychologické a psychoterapeutické péče a poradenství v sociálně právní oblasti. Od 28. října 1998 bylo celkem vyznamenáno 143 osobností jedenkrát a 8 osobností dvakrát. Dvakrát lva obdrželi Ladislav Kutík (1998 a 2009 I. třída), Jiří Vetešník nejstarší (1998 a 2009 I. třída), Pavel Novák (2002 Novinář, redaktor, historik, kulturní pracovník, fotograf, dramatik, odborný publicista, spisovatel, sběratel historických fotografií Nymburka, obdivovatel a znalec díla Bohumila Hrabala. Začínal jako kulturní pracovník, později pracoval jako regionální novinář a manažer lyského Výstaviště. Jako fotograf uspořádal řadu výstav. Je znám především jako spisovatel knih s nymburskou a regionální tematikou a literatury pro děti. První městské vyznamenání, Nymburský lev II. třídy, mu bylo uděleno radou města v roce 1998 za literární a dramatickou tvorbu čerpající z nymburského prostředí. Jan Řehounek si pro svého lva odskočil z lázní. Odpočatý a spokojený prohlásil, že se nejvíce těší do důchodu. Bude totiž konečně mít dost času na psaní i rodinu. Takže se těšíme na další knížky o Nymburce! Karel Ruso s rodinou. Syn Vojtěch je úspěšný kanoista Karel Ruso silák Podnikatel, významný sportovec v silovém trojboji. Začínal jako vzpěrač (1980) a později přešel na silový trojboj (1993). V této disciplíně se stal mnohokrát mistrem ČR a získal řadu medailí na republikových i mezinárodních závodech, skvělé úspěchy má dnes v kategorii Masters. Je držitelem II. třída a 2006 I. třída), Josef Holan (2002 II. třída a 2009 I. třída), Vladislav Kračmar (1998 II. třída a 2009 I. třída), MUDr. Antonín Rufer (2009 III. třída a 2011 I. třída), Jan Řehounek (1998 II. třída a 2012 I. třída) a Karel Ruso (2005 II. třída a 2012 I. třída). Během čtrnácti let bylo uděleno vyznamenání celkem třinácti organizacím jedenkrát a dvěma dvakrát. Dvakrát lva obdržely Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Nymburk (2000 III. třída a 2010 II. třída) a Dragon Team Nymburk TJ Lokomotiva Nymburk (2005 III. třída a 2010 II. třída) Celkem bylo osobnostem a organizacím od do rozdáno 166 městských ocenění. Jan Řehounek s vnoučkem mnoha českých rekordů. Významná ocenění získal jako Nejlepší sportovec Nymburska v roce 2009, stejně tak i v roce 2010 (Čestné uznání) či v roce První městské vyznamenání, Nymburský lev II. třídy, mu bylo uděleno radou města v roce 2005 za vynikající sportovní činnost. Karel Ruso už podle svých slov žádné zásadní sportovní cíle nemá. Chtěl být mistrem světa, což se mu podařilo v roce 2008, a chtěl být držitelem světového rekordu ten získal vloni... Blahopřejeme! Text Jiří Černý a Markéta Tomčíková. Foto Markéta Tomčíková Martin Fuksa pózuje se lvem a se svou krásnou přítelkyní Jaroslav Kříž muzikant Soukromý podnikatel, stavitel, textař, divadelní herec, hudebník kytarista a skladatel, spoluzakladatel (2004) a frontman nymburské rockové kapely Crossband, úspěšně kráčející ve stopách legendární nymburské Gradace (původních Dable Dose). Od roku 1992 hrál v mnoha divadelních Samostatná manželská a rodinná poradkyně a supervizorka, skupinová terapeutka občanského sdružení Elektra, vedoucí Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, pracoviště Nymburk. Poskytuje kusech v Hálkově městském divadle a objevil se také v několika televizních seriálech. S kapelou Crossband se pravidelně účastní řady festivalů u nás i v zahraničí. V roce 2012 vydávají již své čtvrté CD. Od roku 2011 provozuje pro město se svým bratrem Stanislavem Hálkovo městské divadlo. Jaroslav Kříž je multifunkční kulturní osobnost, která si nejvíce považuje toho, že může dělat práci, která ho baví. Doufejme, že jeho práce bude stále stejně bavit i nás, jeho publikum! Nakladatel Ing. Ivan Ulrych s bronzovým lvem a Nymburkem Zora Urbánková psycholožka odbornou psychologickou a psychoterapeutickou péči a poradenství v sociálně právní oblasti, které pomáhá zmírňovat následky traumat a krizových situací v osobním, partnerském a rodinném životě. V Nymburce působí od roku Paní Urbánková si nejvíce považuje toho, že ji její profese nejen umožnila pomáhat klientům, ale i porozumět sobě a svým blízkým. Navíc se díky své práci potkala s řadou skvělých lidí, což pro ni bylo a je obrovským darem. Martin Fuksa sportovec Rychlostní kanoista. Původně začínal jako hokejista, ale přešel na deblkanoi a později na singlkanoi. Získal celou řadu ocenění (např. Nejlepší sportovec Nymburska v roce 2010) a medailí, v roce 2012 si skvěle vedl na Mistrovství Evropy do 23 let v Portugalsku, odkud přivezl dvě zlaté medaile. Mladý sympatický sportovec by v budoucnu ze všeho nejvíce ocenil zdraví, velkou a šťastnou rodinu a také pochopitelně olympijskou medaili. Držíme palce! Jaroslav Kříž měl ze svého lva opravdu velkou radost Ivan Ulrych nakladatel Původním povoláním ekonom, pracovník cestovního ruchu, fotograf, cestovatel a především nakladatel. Ve vlastním nakladatelství VEGA L vydal více než 230 titulů, knih a brožur, map, stovky pohlednic, leporel, pexeso a dalších propagačních předmětů. Mezi knižními tituly byla i prestižní publikace Nymburk kniha dobových pohlednic (2000). V roce 2010 získal na veletrhu cestovního ruch Regiontour 1. místo v kategorii nejkrásnější turistická pohlednice České republiky shodou okolností to byla pohlednice s motivem nymburských hradeb. Ivan Ulrych si neklade žádné konkrétní pracovní cíle. Spokojený bude, pokud by mohl i nadále pokračovat v práci v oboru, který ho baví a stal se i jeho koníčkem. Jediná letošní lvice Mgr. Zora Urbánková 6 7

5 kultura a sport kultura a sport MINULOST POD SILNICÍ nymburský OBCHVAT VE SVĚTLE ARCHEOLOGIE Výstava v Polabském muzeu. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin Večery na katovně večer s akustickou kytarou Sammyho Vomáčky Vystoupení jednoho z nejuznávanějších ragtimových a jazzových kytaristů posledních desetiletí, který od sedmdesátých let žije v Německu. Od 19 hod. na Katovně. Vstupné 70 Kč. Rezervace: mobil: dámská jízda Program: flirt dance, zumba gold, aerobic dynamic kickbox, mozkocvična, zumba fitness, líčení, možnost zakoupení sportovního oblečení značky Fell Joy, výživová poradkyně, manikura, výklad karet... Od 18 do 23 hod., tělocvična Gymnázia Nymburk. Vstupné: 160 a 180 Kč. Více na na: www:zumba-zuzana.cz Nymburský historický podzim II. ročník Fenomén exilu v dějinách české společnosti 20. století. Program: Příběh politického vězně, exulanta a galeristy Oskara Krauseho ( ), Fenomén exilu v kontextu dějin české společnosti 20. století a Absolventi nymburské reálky na frontách světových válek. Hosté: publicista a spisovatel Karel Hvížďala a potomek slavné rodiny Stránských, lékař a vydavatel časopisu Přítomnost MUDr. Martin Jan Stránský. Tematické odpoledne připravil a moderuje Mgr. Zdeněk Hazdra. Od 13 do 18 hodin v auditoriu ZŠ Komenského, Nymburk Jak Honza poznal paní Zimu Církev Československá husitská a Petrpaslíkovo divadlo uvádějí od 16 hodin v sále Husova sboru loutkovou pohádku. Vstupné zdarma strašidelný sklep Akce pro širokou veřejnost, odpoledne plné strašidel s překvapením sklepa. Akce se koná v prostorách MC Svítání od hodin. Vstupné 50 Kč (dospělá osoba) Nymburk plný strašidel V. ročník oblíbené akce pořádá skautské středisko Krahujec a Komunitní volnočasové vzdělávací centrum Nymburk. Od 17 do 20 hodin, poslední start v hod. od radnice na Nám. Přemyslovců. Vstupné 20 Kč/dítě integrace je in Jednodenní projekt pro postižené děti, které se díky němu mohou zúčastnit společně se svými zdravými kamarády sportovních či kulturních akcí pro veřejnost. Rezervace: Ž. Martínková ( , Posviťme si na Nymburk Lampionový průvod městem pořádá TJ Sokol Nymburk od hod. na hasičském hřišti pirátská party Od 15 hodin v Mezinárodním skautském středisku Tortuga. Vstupné: 80 Kč. Akce je určena pro předškolní děti Floristika dílna nejen pro ženy, adventní vazba Dílna v prostorách MC Svítání od hod. Nutná rezervace v MC, cena dle materiálu Artíkův den Od 10 do 17 hodin v Mezinárodním skautském středisku Tortuga. Vstupné: 200 Kč na celý den. Nutné přihlášení předem M. Procházková ) mikuláš Mikulášská nadílka v Domě dětí a mládeže. V 16.30, a 18 hod. Přinesené balíčky rozdá dětem čert s Mikulášem. Poplatek 50 Kč. telegraficky Kino bude od prosince Do kina se v Nymburce začne chodit v prosinci O přesném termínu a programu budeme informovat v příštím zpravodaji a na webových stránkách města. Výlep plakátů zajišťuje pouze Městské kulturní středisko! K dispozici je 18 výlepových ploch. Výlepové dny jsou v pondělí, ve středu a v pátek vždy od 9 hodin. Více na Neoprávněný (tzv. černý) výlep bude sankcionován stoprocentní přirážkou k běžné ceně za výlep (dle formátu a počtu dní) + započítané náklady úhrady škod poškozeným zákazníkům! fotbal / hokej Krajský fotbalový přebor: SK Polaban Nymburk Český lev Union Beroun Neděle od 14 hodin na Vesláku Okresní fotbalový přebor: SK Polaban Nymburk Pátek Sobota od 13,30 hod. na Vesláku 2. hokejová liga NED Hockey Nymburk TJ SC Kolín Neděle od 17 hodin na zimním stadionu v Nymburce NED Hockey Nymburk HC Moravské Budějovice Neděle od 17 hodin na zimním stadionu v Nymburce NED Hockey Nymburk SHK Hodonín Neděle od 17 hodin na zimním stadionu v Nymburce volejbal / basketbal volleyball NYMBURK 1. liga muži od hod. Nymburk Ervěnice od hod. Nymburk Kladno od 11 hod. Nymburk Dobřichovice Hala ZŠ Komenského Nymburk. Vstup zdarma ČEZ Basketball Nymburk Mattoni NBL: ČEZ Basketball Nymburk BK JIP Pardubice Mattoni NBL ČEZ Basketball Nymburk Levharti Chomutov VTB Liga: ČEZ Basketball Nymburk VEF Riga (Lotyšsko) Mattoni NBL: ČEZ Basketball Nymburk BC Kolín Pro bližší podrobnosti o zápasech a začátcích utkání sledujte webové stránky Foto: Sophia Art městská knihovna Výstava obrazů Ladislava Červinky Vernisáž proběhne od 17 hodin Cestou osudu a náhody: 7 let stopem po světě Roman Vehovský, profesionální stopař a amatérský fotograf, který s batohem a spacákem procestoval Asii a Oceánii, se s vámi podělí o zážitky z cest. Sedm let vystačil jen s tím, co se vešlo do batohu, peníze na cesty si pořizoval za pochodu. Vstupné 30 Kč, začátek v 17 hodin Energie a její vliv na naše zdraví: Reiki Přednáška Tomáše Brože o energii, problematice geopatogenních zón a čakrách. Reiki je starodávná léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Vstupné 30 Kč, začátek v 17 hodin Za pomoci mediace vyřešte své spory hladce! Přijďte získat nové pohledy na způsob řešení partnerských, rodinných, pracovních i sousedských sporů mimo- -soudní cestou. Na setkání se těší mediátorky Mgr. Monika Červinková a Mgr. Michala Michlová, -nymburk.cz. Vstupné 20 Kč, začátek v 17 hodin Numerologie. Co skrývá vaše datum narození Přednáška numeroložky Olgy Králové o tom, jaký vliv mají čísla na zdraví, partnerské vztahy a profesi. Možnost osobního rozboru. Vstupné 30 Kč, začátek v 17 hodin. Bazar dětských knih Máte doma dětské knihy, na které se práší? Možná by jiným udělaly radost. Zkuste je prodat při Dni pro dětskou knihu (1. prosince). Do prodeje se přijímá maximálně 20 knih (cena 1 ks 2 Kč). Knihy přijímáme s jejich psaným nebo tištěným seznamem a prodejní cenou od pondělí 26. do pátku Neprodané knihy a peníze budeme vydávat od 3. do 7. prosince. Sobota, kdy pro vás máme otevřeno: od 9 do 11 hodin. Den pro dětskou knihu Tak se jmenuje celostátní akce, do které se připojila nymburská knihovna již druhým rokem. Bohatý program pro rodiče s dětmi je připraven na první prosincovou sobotu od 9 do 12 hodin. Blížící se vánoční svátky jsou symbolem rodinné pohody a také časem nákupu dárků. A protože se domníváme, že kniha by pod stromečkem neměla chybět, umožníme vám zakoupit dětské knihy se slevou nebo získat tipy na vánoční dárky, které doporučí knihovnice v dětském oddělení. Můžete shlédnout veselou pohádku plnou písniček a zapojit se společně se svými dětmi do výtvarné dílny. Pro rodiče je připravena zajímavá přednáška Děti bezpečně na internetu, ve které se dozvíte, jaká nebezpečí číhají na vaše děti na internetu. Přijměte pozvání do městské knihovny, vezměte děti a přijďte společně prožít krásný předvánoční čas, poslouchat pohádky, vyrábět anděly, koupit knihy a třeba se i začíst do připravených knih. Helena Liptáková Městské kulturní středisko J.-L. Lemoine: Láska a párečky Od 19 hodin Velký sál Obecního domu. Vstupné 150 Kč. Mistrovsky napsaná, místy hořká francouzská komedie komickým způsobem demonstrující problémy nastupující dospělosti. Obsazení: Margot: Simona Postlerová/Kateřina Janečková, Norbert: Jan Révai, Gregor: Jarmil Škvrna, Hugo: Karel Zima, Tanguy: Ernesto Čekan/Libor Jeník Hodina zpívání zkoušení Písničkový pořad pro celou rodinu s Jaroslavem Uhlířem od 15 hodin Velký sál Obecního domu. Vstupné 120 Kč. Pásmo známých písniček pro malé i velké posluchače Zpívání u stromečku a na závěr rozsvícení stromečku Od 17 hodin na Náměstí Přemyslovců. Pásmo koled a písní, možnost občerstvení u stánků a možná dorazí i skřítek. Připravujeme na prosinec: Vánoční trhy Koncert Nymburského komorního orchestru Coca-Cola Vánoční kamion Vánoční koncert Evy Pilarové Vánoční koncert skupiny Suchá větev Předprodej na všechny pořady v budově MěKS, Palackého 449, Nymburk, em: cz nebo na telefonu inzerce Nová šance pro nezaměstnané! V rámci fungujícího projektu společnosti APIS Nymburk První kroky do praxe +, máte možnost absolvovat bezplatný vzdělávací program, na který navazuje šestiměsíční výkon zaměstnání se mzdovým příspěvkem. Pro velký zájem přijímáme od listopadu 2012 přihlášky do bezplatného rekvalifikačního kurzu Účetnictví. Podrobnosti hledejte na Grantový projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Více informací o Evropském sociálním fondu najdete na 8 9

6 kultura Zprávičky z TICu Prvním říjnovým dnem skončila turistická sezona 2012, mění se tedy otevírací doba infocentra. Ve všední den je otevřeno od 9 do 17, v sobotu a v neděli od 8 do 17 hodin. Eliška Přemyslovna alias Lucie Šťastná Dovolte mi malé ohlédnutí za sezónou: od 1. dubna do 30. září nás navštívilo návštěvníků, z toho 513 cizinců. Největší návštěvnost jsme měli o prázdninových měsících, kdy k nám přišlo téměř návštěvníků. Úspěšně se rozjel projekt Nymburkem za skřítky Nárožníčky, který jsme vymysleli nejen pro děti, ale vyzkoušet si ho mohou i dospělí. Letos jsme poprvé vydali kalendáře pro rok 2013 s motivy Nymburka. Vybrat si můžete ze dvou druhů stolních kalendářů s historickými fotografiemi Program divadla Příběhy včelích medvídků ve hod. 60 Kč Čmelda a Brumda v pohádce na motivy stejnojmenné knihy Jiřího Kahouna dle úpravy divadelního souboru Hálek. Režie a úprava původní předlohy: Vítek Špinka. Hrají: J. Vetešník, J. Zeman, P. Kurtiš, I. Špinková, S. Koukol a další. Muži ve zbrani aneb Zeměplocha na dlani v hod. 120 Kč V největším městě na Zeměploše kdysi vládli králové. Nyní stojí v jeho čele Havelock Vetinari, neomezený vládce, tedy tyran. Radost z toho nemá ani místní šlechta, které sebral možnost volit krále, ani cechy, kterým vidí do karet. A tak není divu, že se našel muž, který se rozhodl tyrana svrhnout... Adaptace knihy Terryho Pratchetta v podání Divadýlka na dlani Mladá Boleslav. města a zajímavou soutěží nebo třeba nástěnný s fotkami barevnými i černobílými historickými. Vydávali jsme nové materiály, pohlednice, prezentovali jsme město v tisku zaměřeném na turistiku a cestovní ruch, byli jsme přítomni na členských fórech Asociace turistických center, jejíž jsme jako Turistické informační centrum členy a získali jsme nejvyšší zařazení do kategorie A. V září jsme se podíleli na organizaci Dnů evropského dědictví a jako královna Eliška Přemyslovna a skřítek Nárožníček Jakub z Kaplanky jsme prováděli v sobotu 15. září zájemce po Starém děkanství a Kaplance. O týden později jsme se poprvé zúčastnili veletrhu cestovního ruchu v Plzni ITEP 2012, který byl pro nás velmi přínosný. Největším naším počinem bylo zrealizování projektu Posezení s Bohumilem Hrabalem. Jana Štočková Lážo Plážo & Šantré v hod. 80 Kč Koncert hned dvou skvělých folkových kapel. Vernisáž & Anděl strážný v 9.00 hod. 80 Kč Dopolední představení nejen pro školy. Režie: Jaroslav Kříž. VERNISÁŽ OBRÁZKŮ IVY HÜTTNEROVÉ v 17 hod. zdarma Iva Hüttnerová je herečka, avšak často bere do ruky štětec a pod ním potom vznikají půvabné obrázky namalované třeba na ciferníku budíku, krytech starých šicích strojů nebo na části houslí. Program Klubu důchodců Dechové cvičení na židli, volná zábava Něco o našem městě prohlídka Synagogy. Sejdeme se ve 13 hodin u synagogy v Eliščině třídě. Zveme veřejnost vstup volný Dechové cvičení na židli, volná zábava Čaj o půl druhé Tančíme a zpíváme Cvičení na židli, volná zábava Myslíme vůbec na své zdraví? Mgr. Matuchová Módní salony I. republiky Malá módní přehlídka Cvičení na židli, volná zábava Jak to bylo s pověstmi na hradech, nebo to byla skutečnost? Zúčastníme se Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Změna programu vyhrazena. Přednášky začínají ve 14 hodin (pokud není uvedeno jinak). Na listopad se plánují autobusové zájezdy termín není zatím známý, nutno sledovat vývěsní skříňku v KD. Cvičení a veškeré programy jsou v budově B. Volná zábava v budově A a B. podyně z agentury Manželské štěstí udělat pořádek do moderní rodiny. Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa Screamers KDOPAK BY SE KONCE BÁL v hod. 250 Kč Travesti show. Skupina má šest členů, kteří ve svém vystoupení ztvárňují zpěvačky a zpěváky české a zahraniční populární hudby. Těšte se na I. Czákovou, H. Vondráčkovou, H. Zagorovou, C. Dione, T. Turner, Cher a mnoho dalších hvězd. Krkonošská pohádka v 8.30 a v 10 hod. 60 Kč Dopolední pohádka nejen pro školy a školky. Jakub Smolík v hod. 320 a 280 Kč Koncert populárního zpěváka, který se na koncertních pódiích pohybuje od roku Alibaba a loupežníci ve hod. 60 Kč Sobotní odpolední představení pro děti. Večery v klubu v hod. 120 Kč Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance Pokladna je otevřena pondělí až čtvrtek od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 15 hodin a hodinu před představením! Vstupenky je možné zakoupit v Turistickém informačním centru. Foto: Divadýlko na dlani Mladá Boleslav a Michalčík Jak šel čas Nymburkem Dům se šenkem U Černého orla, na rohu rynku a uličky vedoucí ke kostelu, patřil odnepaměti k nejvýstavnějším ve městě. Svědčí o tom fakt, že v roce 1310, tedy nějakých pětatřicet let od založení města, v něm měšťané ubytovali Elišku Přemyslovnu, když se do Nymburka uchýlila na útěku před svým švagrem Jindřichem Korutanským. Jak dům vypadal, se neví, dokonce ani neznáme jeho podobu před rokem 1838, kdy při obrovském požáru spolu s většinou domů na náměstí a v centru města do základů vyhořel. Jeho následující podobu zachycuje fotografie pořízená někdy na začátku osmdesátých let devatenáctého století. Pak ho zřejmě vyženil doktor Gustav Brzorád. Dům nechal zbořit a na jeho místě postavil dům současný, č. p. 40 Manželské štěstí v hod. 320 Kč Hlavní hrdinka této svěží komedie Vilemína Gruntorádová přijde jako hosinzerce historie a 41. Stál už v roce 1886, neboť k tomuto roku je v něm uváděn obchod knihkupce Jana Hančara a galanterní obchod Ferdinanda Katze. Ostatně dokládá to římskými čísly uvedený letopočet pod sochou svaté Terezie v úrovni prvního poschodí v Kostelní uličce. Terezie se jmenovala manželka Gustava Brzoráda, dcera Františka Červinky (jak píše ve své knize Vzpomínám na Nymburk Otakar Rykr, pro velké množství Červinků ve městě měl ke snadnější identifikaci přezdívku Cigáro). Za první republiky a v průběhu druhé světové války tu podnikali obchodníci Říha, Beneš, Špaček, Hála. Pamětníci si vzpomenou, že za socialismu byl v domě velký obchod s látkami. Po roce 1989 byl prvním sídlem firmy Dodex. Foto: archiv Jana Řehounka. Text: Jan Řehounek 10 11

7

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY!

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Nemáte čas? Přeskočte na poslední stránku! sponzorství kulturních / sportovních akcí a s tím související reklamní plnění dle dohody Jak podpořit naše akce? Finanční příspěvek

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

...festival folkové hudby. 8. ročník

...festival folkové hudby. 8. ročník ...festival folkové hudby 8. ročník 2014 Vážení obchodní partneři, v sobotu 30. srpna 2014 se bude konat v Brně-Útěchově pod záštitou starosty městské části PhDr. Zdeňka Drahoše již osmý ročník festivalu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15

IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15 Provozovatel: Program: Druh vysílání: Věc: AIDEM a.s. IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15 Brno TV Televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů Televizní vysílání prostřednictvím zvláštních

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012 NABÍDKA NZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERÁLECH VELETRHU SVĚT KNHY PRAHA 2012 Ceny se nezvyšují! Výrazné slevy pro vystavovatele! Vážení přátelé, představujeme Vám propagační materiály 18. ročníku mezinárodního

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Srdečně Vás zveme na 3. celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP v Hradci Králové,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

az havířov REKLAMNÍ NABÍDKA 2014/2015 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE

az havířov REKLAMNÍ NABÍDKA 2014/2015 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE az havířov REKLAMNÍ NABÍDKA 2014/2015 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE Spojte se s dalšími významnými partnery klubu a staňte se součástí naší rodiny... az havířov Návštěvnost v sezóně 2010-2011: 37.319 fanoušků

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více