Aktuality str. 2. Nemocnice Nymburk chystá rekonstrukce. Do konce roku se promění interní. Ve čtvrtek 11. října byla slavnostně zakončena rekonstrukce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuality str. 2. Nemocnice Nymburk chystá rekonstrukce. Do konce roku se promění interní. Ve čtvrtek 11. října byla slavnostně zakončena rekonstrukce"

Transkript

1 Městský zpravodaj Informační měsíčník Listopad 2012 ZDARMA Nymburk Aktuality str. 2 Zastupitelé schválili vědeckotechnický park Výstavbu parku umožní dotace z EU a státního rozpočtu. Aktuality str. 2 Nemocnice Nymburk chystá rekonstrukce Do konce roku se promění interní a gynekologicko-porodnické oddělení. Aktuality str. 4 Bohumil Hrabal se usadil na nymburském náměstí Spisovatel se ve čtvrtek 11. října znovu vrátil do Nymburka. Úvodem Slovo starosty Vážení spoluobčané, ve čtvrtek 18. října jsme na radnici udělovali městská vyznamenání. Jako starosta mám tu čest a výsadu, že mohu Nymburským lvem III. třídy ocenit občany, kteří svou prací přispívají k dobrému jménu města a napomáhají jeho dalšímu rozvoji. Myslím si, že mladý a nadějný kanoista Martin Fuksa, hudebník Jaroslav Kříž, nakladatel Ivan Ulrych i manželská a rodinná poradkyně Zora Urbánková si svého bronzového lva opravdu zasloužili. Věřte mi, že je opravdu radost potkat se s lidmi, které jejich práce baví a pro něž je koníčkem. A tak všem oceněným ještě jednou gratuluji a přeji, aby měli dostatek sil a především zdraví. Doufám, že o všech ještě hodně uslyšíme! Miloš Petera Z Obsahu Ohlédnutí za volbami Za odpad musí platit i majitelé rekreačních objektů 3 Otázky čtenářů 4 Šest lvů má nové majitele 6 7 Kultura a sport 8 9 Zprávičky z TICu 10 Jak šel čas Nymburkem 11 Ve čtvrtek 11. října byla slavnostně zakončena rekonstrukce mateřské školy Čtyřlístek. Děti si opravenou budovu užívají již od začátku září. Koncem měsíce byly FOTO MĚSÍCE MŠ Čtyřlístek Pozvánka na jednání zastupitelstva Vážení spoluobčané, zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se bude konat ve čtvrtek 6. prosince 2012 od 17 hodin v Malém sále Obecního domu. Podrobný program jednání bude k dispozici od 30. listopadu na webových stránkách města v sekci Úřední deska a na úřední desce před městským úřadem. dokončeny úpravy okolí školy. Školka prošla kompletní opravou. Nebyla to jednoduchá rekonstrukce. V průběhu stavby jsme řešili řadu problémů, které byly zapříčiněny velmi špatným stavem budovy. Rekonstrukce stála celkem sedm milionů korun a myslím, že se opravdu povedla, řekl místostarosta Pavel Fojtík. Dětem se v opravené školce opravdu líbí. Proto přestřihly pásku a symbolicky tak náročnou rekonstrukci ukončily. Rozsvícení stromku V pátek 30. listopadu v 17 hodin se na Náměstí Přemyslovců slavnostně rozsvítí vánoční stromeček. Těšit se můžete na krásně vyzdobené město, zajímavý kulturní program včetně pásma koled a vánoční občerstvení. Tištěno na recyklovaném papíru Tištěno na recyklovaném papíru

2 Aktuality Nemocnice Nymburk chystá rekonstrukce Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí účelově vázaných finančních prostředků ve výši maximálně dva miliony korun na stavební úpravy a rekonstrukci interního a gynekologicko-porodnického oddělení. inzerce Podle ředitelky Nemocnice Nymburk s. r. o. JUDr. Alice Opočenské je důvodem připravované rekonstrukce vytvoření vyhovujícího provozního a sociálního zázemí interního oddělení. V přízemí vzniknou ambulance propojené s centrální recepcí. Dále chceme přesunout oddělení interny na jedno společné patro, čímž oddělení zvětšíme a zpřehledníme. Plánujeme také vybudování nových sociálních zařízení včetně koupelen určených pro koupání pacientů na lůžku. Nespornou výhodou této úpravy je i zajištění snadné přístupnosti na oddělení intenzivní péče odpadne nutnost používání výtahu, což výrazně urychlí přesun pacientů, popsala Alice Opočenská. Dalším důležitým aspektem přestavby je utvoření provozně- -ekonomicky co nejméně nákladného, ale funkčního provozního uzlu gynekologicko-porodnického oddělení. Na tomto oddělení plánujeme například vybudování rozvoj Zastupitelé schválili vědeckotechnický park Projekt by měl být financován z dotace Evropského společenství a státního rozpočtu ve výši 26 milionů korun. Vědeckotechnický park by měl stát v bezprostředním sousedství Podnikatelského inkubátoru Nymburk (PIN). Spoluúčast PIN by měla být osm milionů korun. Tuto částku nemůžeme zaplatit z rozpočtu města, takže zastupitelé rozhodli, že Podnikatelský inkubátor bude financování řešit pomocí úvěru, sdělil starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Záměr na vybudování VTP parku byl předpokládán již v projektu na vybudování podnikatelského inkubátoru v roce 2005 a je součástí přijaté Strategie rozvoje města Nymburk na léta Město Nymburk by chtělo vytvořit podmínky pro realizaci aktivit výzkumu a vývoje v našem regionu. Projekt VTP bude zaměřen například na vývoj robotizovaných pracovišť a jejich programování. Plánujeme spolupráci s ČVUT v Praze, Vysokou školou Škoda Auto a. s. a s řadou dalších subjektů, informoval Miloš Petera. Město Nymburk dále přislíbilo odkoupení pozemku, na němž by měl VTP stát, a poskytnutí záruky za překlenovací bankovní úvěr. Park by měl být vybudován do konce roku Mělo by v něm sídlit pět firem a předpokládá vznik jedenácti nových pracovních míst. ambulance a pokoje pro pacientky v bývalém porodním sále, doplnila Opočenská. Podle starosty města Nymburk Ing. Miloše Petery bude město uvolňovat finanční prostředky vždy po předložení faktur. Nemocnice plánuje zahájit práce na rekonstrukci v podstatě okamžitě. Obložnost interního oddělení je v současnosti 81,7 procent. Obsluhujeme velké množství pacientů. Abychom dosáhli obložnosti 90 procent, je nutné v nemocnici zlepšit komfort, což tato investice umožní, shrnul Miloš Petera. inzerce Studie VTP parku Foto: Jan Ritter ml. Text a foto: Markéta Tomčíková Foto na titulní straně: Markéta Tomčíková. Text a foto: M. Tomčíková Ohlédnutí za volbami 2012 V říjnu proběhly volby do krajských zastupitelstev. Ve Středočeském kraji se bojovalo o 65 mandátů a voleb se zúčastnilo 36,45 % voličů. V Nymburce byla volební účast oproti republikovému průměru ještě o půl procenta slabší. K urnám přišlo pouze 35,9 % z celkových oprávněných voličů. Z Nymburka uspěl v krajských volbách jediný kandidát starosta města Ing. Miloš Petera z ČSSD, dosavadní statutární zástupce hejtmana a náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství. Z Nymburska se do krajského zastupitelstva ještě dostali Emilie Třísková (ČSSD) a Václav Michl (ODS) z Poděbrad a Zdeněk Milata (KSČM) z Milovic. ekologie Jak se volilo v Nymburce a ve Středočeském kraji Strana Nymburk Stř. kraj ČSSD 28,78 % 21,79 % ODS 18,85 % 18,32 % KSČM 18,37 % 20,57 % TOP 09 13,28 % 11,71 % Podle informací z ekonomického odboru výzvu obdrželi občané, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. Podle platné obecně závazné vyhlášky č. 8/2011 platí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nejen osoby, které mají v obci trvalý pobyt, ale i majitelé rekreačních objektů. Výzvu jsme proto zaslali vlastníkům těchto staveb na základě informací poskytnutých katastrálním úřadem. Nyní ověřujeme jejich správnost. Majitelé rekreačních objektů mají podle platné vyhlášky povinnost zaplatit 500 korun za objekt a rok, vysvětlila vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Rusová. Pro letošní rok je stanoven poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500 Kč. Skutečné náklady na jednoho obyvatele však činí 782 Kč, rozdíl je hrazen z rozpočtu města. Rada města schválila novou obecně závaznou vyhlášku, která reaguje na změny příslušných právních předpisů. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila novelu zákona o místních poplatcích, podle které činí sazba poplatku pro rok 2013 částku až 250 Kč za osobu a kalendářní rok a částku stanovenou na základě skutečných nákladů obce až 750 Kč za osobu a rok. Případné změny vyhlášky i možné zvýšení místního poplatku na úroveň skutečných nákladů jsou v kompetenci aktuality Občané třídí textil Kontejnery na textil jsou již na devíti sběrných místech. Občané si na tuto službu poměrně rychle zvykli, což se odrazilo i na množství svezeného textilu. V prvním červencovém týdnu občané na sběrná místa odložili celkem 580 kg textilu. Na konci září to už bylo 880 kilogramů. Od července do konce září se z Nymburka odvezlo úctyhodných kilogramů textilu. Sběrné nádoby se vyvážejí jednou týdně. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích plachetek a netkaných textilií. Ošacení vhodné k dalšímu nošení se využije v rámci charity. Ptejte se svého Starosty Ve středu 14. listopadu od 11 do 12 hodin bude ve vysílání rádia Jizera hostem Luboše Dvořáka starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Pokud se chcete starosty na něco zeptat, volejte přímo do studia rádia Jizera na tel. číslo Rozhovory jsou vysílány živě. Již odvysílané pořady můžete najít na webových stránkách rádia Jizera v sekci Archiv mp 3. Za odpad platí i majitelé rekreačních objektů Začátkem října zaslal Městský úřad Nymburk některým občanům Výzvu ke splnění ohlašovací povinnosti ve věci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zisk mandátů v zastupitelstvu Středočeského kraje Strana ČSSD KSČM ODS TOP Upozornění pro řidiče Doporučujeme řidičům, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupin C, C+E (C1, C1+E) a D, D+E (D1, D1+E) a vlastní řidičské průkazy, jejichž platnost končí 31. prosince 2013, aby si vyměnili své řidičské průkazy nejpozději do konce roku Doporučení se týká řidičů, kteří nejsou řidiči v pracovně právním vztahu (samostatně výdělečná činnost) případně držiteli průkazů profesní způsobilosti řidiče. Od 19. ledna 2013 bude všem držitelům výše uvedených řidičských oprávnění vydáván řidičský průkaz s dobou platnosti pouze na 5 let. Do uvedeného data se vydávají řidičské průkazy podle platné právní úpravy, to znamená pro všechny skupiny řidičského oprávnění s dobou platnosti na 10 let. Pokud máte v zahrádkářské kolonii rekreační objekt, musíte i zde platit poplatky za odpad zastupitelstva města. Zastupitelům jsem navrhl, aby občané, kteří mají v Nymburce trvalé bydliště a také zde vlastní rekreační objekt, platili za tento objekt sazbu nižší, řekl Miloš Petera. Pokud navrženou vyhlášku schválí v prosinci zastupitelstvo města, bude základní sazba poplatku pro rok 2013 činit 760 korun. Majitelé rekreačních objektů, kteří mají trvalý pobyt hlášený v Nymburce by měli v roce 2013 platit 380 korun za objekt a kalendářní rok. 2 3

3 Aktuality Bohumil Hrabal se usadil na nymburském náměstí Autor plastiky Michal Jára usazuje své dítko na náměstí Ve čtvrtek 11. října v jedenáct hodin dopoledne se slavný spisovatel Bohumil Hrabal symbolicky vrátil do Nymburka. Socha, která je dílem Michala Járy, jenž je také autorem posezení U Tří Koček bude na Náměstí Přemyslovců umístěna vždy během turistické sezony. Přes zimu bude ve foyer městského úřadu. Lidé do Nymburka za Hrabalem jezdí. V Polabském muzeu je stálá expozice věnovaná Bohumilu Na odhalení se přišlo podívat opravdu hodně lidí, kteří se dobře bavili Hrabalovi. My jsme ale chtěli návštěvníkům města umožnit, aby se s Bohumilem Hrabalem mohli například vyfotit, vysvětlila Jana Štočková. Svépomocné skupiny pod občanským sdružením Totum Občanské sdružení Totum nově otevírá svépomocnou skupinu pro osoby pečující o blízkého člověka. V rámci svépomocné skupiny se můžete setkat s lidmi s obdobným příběhem, sdílet své zkušenosti, prakticky si vypomoci či získat podporu v obtížné životní situaci. Setkání svépomocné skupiny probíhají každé úterý od 18 do 19 hod. Služba odborného sociálního poradenství zaměřeného na pomoc seniorům, osobám se zdravotním postižením a pečujícím je nadále dostupná od 19 do 20 hod. Uvedené služby naleznete na adrese Tyršova 172, Nymburk v budově Kulturního vzdělávacího a volnočasového centra. Projekt byl podpořen v rámci grantového fondu města Nymburk. seriál o sociálních službách Rekvalifikace pro osoby se zdravotním postižením Od prosince 2012 startuje na Nymbursku rekvalifikační kurz pro osoby se zdravotním postižením. Kurz bude probíhat od 10. prosince do 8. února První informační schůzka pro zájemce o rekvalifikaci se bude konat v úterý 27. listopadu od 10 hodin v prostorách Kontaktního pracoviště Úřadu práce Nymburk. Rekvalifikační kurz bude zaměřen na téma základy podnikání s důrazem na komunikační a prezentační dovednosti, personalistiku, základy účetnictví či podnikatelský plán. Celý kurz je zdarma, účastníkům bude propláceno jízdné hromadnou dopravou a stravenka v hodnotě 60 Kč. Více informací poskytne: Mgr. Voithová Tel. č.: Bohouška odhalili Pavel Benák, Michal Jára, Pavel Fojtík a Jana Štočková Otázky čtenářů Stále platí výzva, abyste vedení radnice, zvoleným zastupitelům či vedoucím odborů Městského úřadu Nymburk kladli otázky. Pan Marcel Palát zaslal své otázky do redakce em. Nedávno byla ve městě velká akce týkající se dopravy v Nymburce. Akce měla honosný název Generel dopravy. A nebyla levná! Proto se ptám, jaké poznatky z této akce byly realizovány, resp. budou realizovány v dohledné době? V letošním roce se v rámci generelu dokončí I. etapa rekonstrukce ulice Letců R. A. F., pracuje se na projektové dokumentaci přeložky komunikace Máchova blíže ke kolejím a na zjednosměrňování komunikací u nádraží a v Jankovicích. V příštím roce budeme pokračovat v rekonstrukcích místních komunikací. Další investiční akce upřesníme po schválení rozpočtu na rok Když se ale poohlédnete, třeba při procházce městem nebo cestou na nákup do marketů na Zálabí,zjistíte, že auta nad 12 tun parkují na parkovišti u Lidlu. Přitom je toto parkoviště určeno pouze pro nakupující zákazníky, a nikoliv jako odstavné parkoviště pro náklaďáky. Je tam i zákaz vjezdu pro nákladní vozidla, která tuto prodejnu nezásobují. Stejně tak vhodné místo k odstavení nákl. vozidel, a samo se nabízí, je prostor před vietnamskou prodejnou všeho, taktéž na Zálabí. Co dělá posílená a vyzbrojená městská policie, že si při služební objížďce schránek důvěry takových vozidel nevšimne? Stejně tak si nevšimne parkujících osobních aut na trávě mimo vozovku. Podle Tomáše Řeháka z Městské policie Nymburk se strážníci při vykonávání hlídkové činnosti samozřejmě zabývají i problematikou nedovoleného stání nákladních vozidel. Parkování nákladních automobilů v době od 22 do 6 hodin je povoleno pouze v Bobnické ulici a na soukromých či firemních pozemcích. Ostatní ulice a městské plochy spadají do zóny se zákazem nočního stání pro nákladní automobily a jeho porušení je městskou policií hodnoceno jako dopravní přestupek, který je řešen dle zákona. Co se týká denního stání nákladních vozidel na parkovištích před nákupním centrem Lidl, většinou se jedná o zásobovací vozidla, která čekají Bohumil Hrabal se sešel i se strýcem Pepinem v podání Jaroslava Šturmy na vyložení v této prodejně. Pokud by hlídka MP zjistila, že jde o cizí nákladní vozidlo, bude počínání jeho řidiče rovněž řešeno jako dopravní přestupek (většinou pokutou). Stejně přistupují strážníci ke stání vozidel na silniční vegetaci. Městská policie Nymburk má od 1. dubna v terénu vždy pouze dva strážníky, kteří mají na starosti celé město, takže nemohou být všude. Na druhou stranu ale městská policie slouží od výše uvedeného data nepřetržitě a v denní i noční dobu se snaží bezodkladně reagovat na telefonické podněty našich občanů. Pokud tedy zaregistrujete nějaký z výše uvedených přestupků (nebo i jiný), můžete kdykoliv podat podnět na tel. číslo: Těšíme se na další dotazy! Ptejte se em (marketa. nebo volejte Foto: Markéta Tomčíková Text: Mgr. Ivan Černovský, foto: Markéta Tomčíková V Nymburce proběhl II. ročník Dnů sociálních služeb Handicap centrum Srdce z Poděbrad Studentky SZŠ Nymburk se postaraly o doprovodný program Fokus Mladá Boleslav Ve středu 10. října 2012 se v obřadní síni Městského úřadu Nymburk konala prezentační akce poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Návštěvníci si mohli zakoupit výrobky z chráněných dílen, nechat si změřit tlak a v neposlední řadě také vyzkoušet služby tísňové péče. Občanům byli k dispozici také zástupci jednotlivých organizací, kteří zájemcům odpovídali na dotazy. Akce se uskutečnila pod záštitou projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Nymburce, hrazeného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ. Život 90 a jejich tísňová péče Pavel Fojtík, Helena Růžičková a Ivan Černovský Centrum pro všechny Městský zpravodaj Nymburk Informační měsíčník. Číslo 11/2012. Vychází Evidenční číslo: MKČR E Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, IČO Šéfredaktor: Markéta Tomčíková ( tel: ). Redakční rada: Ing. Miloš Petera (předseda), PhDr. Pavel Fojtík, Mgr. Markéta Literová, Ing. Jiří Černý, Jana Štočková, Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek, Bc. Martina Martincová. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka: Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech domácností. Náklad: 7100 výtisků. Příjem inzerce: Ivana Rambousková, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk ( tel.: , fax: ). Statut Městského zpravodaje a Pravidla Městského zpravodaje a Ceník inzerce: 4 5

4 Téma měsíce Šest lvů má nové majitele Ve čtvrtek 18. října byla na radnici slavnostně předána významná městská ocenění. Vyznamenání Nymburský lev I. třídy uděluje Zastupitelstvo města Nymburk, Vyznamenání Nymburský lev III. třídy uděluje starosta města Nymburk. Nymburský lev I. třídy byl předán panu Karlu Rusovi za dlouholetou vynikající sportovní činnost a reprezentaci města v silovém trojboji a panu Janu Řehounkovi za vydávání knih s nymburskou tematikou a literární tvorbu pro děti. Nymburský lev III. třídy byl předán panu Martinu Fuksovi (1993) za vynikající sportovní úspěchy v juniorské kategorii rychlostních singlkanoistů, panu Jaroslavu Křížovi (1977) za významnou hudební činnost, panu Ivanu Ulry- Jan Řehounek spisovatel chovi (1958) za dlouholetou úspěšnou nakladatelskou činnost a propagaci města a paní Zoře Urbánkové (1945) za dlouholetou a záslužnou práci při poskytování odborné psychologické a psychoterapeutické péče a poradenství v sociálně právní oblasti. Od 28. října 1998 bylo celkem vyznamenáno 143 osobností jedenkrát a 8 osobností dvakrát. Dvakrát lva obdrželi Ladislav Kutík (1998 a 2009 I. třída), Jiří Vetešník nejstarší (1998 a 2009 I. třída), Pavel Novák (2002 Novinář, redaktor, historik, kulturní pracovník, fotograf, dramatik, odborný publicista, spisovatel, sběratel historických fotografií Nymburka, obdivovatel a znalec díla Bohumila Hrabala. Začínal jako kulturní pracovník, později pracoval jako regionální novinář a manažer lyského Výstaviště. Jako fotograf uspořádal řadu výstav. Je znám především jako spisovatel knih s nymburskou a regionální tematikou a literatury pro děti. První městské vyznamenání, Nymburský lev II. třídy, mu bylo uděleno radou města v roce 1998 za literární a dramatickou tvorbu čerpající z nymburského prostředí. Jan Řehounek si pro svého lva odskočil z lázní. Odpočatý a spokojený prohlásil, že se nejvíce těší do důchodu. Bude totiž konečně mít dost času na psaní i rodinu. Takže se těšíme na další knížky o Nymburce! Karel Ruso s rodinou. Syn Vojtěch je úspěšný kanoista Karel Ruso silák Podnikatel, významný sportovec v silovém trojboji. Začínal jako vzpěrač (1980) a později přešel na silový trojboj (1993). V této disciplíně se stal mnohokrát mistrem ČR a získal řadu medailí na republikových i mezinárodních závodech, skvělé úspěchy má dnes v kategorii Masters. Je držitelem II. třída a 2006 I. třída), Josef Holan (2002 II. třída a 2009 I. třída), Vladislav Kračmar (1998 II. třída a 2009 I. třída), MUDr. Antonín Rufer (2009 III. třída a 2011 I. třída), Jan Řehounek (1998 II. třída a 2012 I. třída) a Karel Ruso (2005 II. třída a 2012 I. třída). Během čtrnácti let bylo uděleno vyznamenání celkem třinácti organizacím jedenkrát a dvěma dvakrát. Dvakrát lva obdržely Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Nymburk (2000 III. třída a 2010 II. třída) a Dragon Team Nymburk TJ Lokomotiva Nymburk (2005 III. třída a 2010 II. třída) Celkem bylo osobnostem a organizacím od do rozdáno 166 městských ocenění. Jan Řehounek s vnoučkem mnoha českých rekordů. Významná ocenění získal jako Nejlepší sportovec Nymburska v roce 2009, stejně tak i v roce 2010 (Čestné uznání) či v roce První městské vyznamenání, Nymburský lev II. třídy, mu bylo uděleno radou města v roce 2005 za vynikající sportovní činnost. Karel Ruso už podle svých slov žádné zásadní sportovní cíle nemá. Chtěl být mistrem světa, což se mu podařilo v roce 2008, a chtěl být držitelem světového rekordu ten získal vloni... Blahopřejeme! Text Jiří Černý a Markéta Tomčíková. Foto Markéta Tomčíková Martin Fuksa pózuje se lvem a se svou krásnou přítelkyní Jaroslav Kříž muzikant Soukromý podnikatel, stavitel, textař, divadelní herec, hudebník kytarista a skladatel, spoluzakladatel (2004) a frontman nymburské rockové kapely Crossband, úspěšně kráčející ve stopách legendární nymburské Gradace (původních Dable Dose). Od roku 1992 hrál v mnoha divadelních Samostatná manželská a rodinná poradkyně a supervizorka, skupinová terapeutka občanského sdružení Elektra, vedoucí Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, pracoviště Nymburk. Poskytuje kusech v Hálkově městském divadle a objevil se také v několika televizních seriálech. S kapelou Crossband se pravidelně účastní řady festivalů u nás i v zahraničí. V roce 2012 vydávají již své čtvrté CD. Od roku 2011 provozuje pro město se svým bratrem Stanislavem Hálkovo městské divadlo. Jaroslav Kříž je multifunkční kulturní osobnost, která si nejvíce považuje toho, že může dělat práci, která ho baví. Doufejme, že jeho práce bude stále stejně bavit i nás, jeho publikum! Nakladatel Ing. Ivan Ulrych s bronzovým lvem a Nymburkem Zora Urbánková psycholožka odbornou psychologickou a psychoterapeutickou péči a poradenství v sociálně právní oblasti, které pomáhá zmírňovat následky traumat a krizových situací v osobním, partnerském a rodinném životě. V Nymburce působí od roku Paní Urbánková si nejvíce považuje toho, že ji její profese nejen umožnila pomáhat klientům, ale i porozumět sobě a svým blízkým. Navíc se díky své práci potkala s řadou skvělých lidí, což pro ni bylo a je obrovským darem. Martin Fuksa sportovec Rychlostní kanoista. Původně začínal jako hokejista, ale přešel na deblkanoi a později na singlkanoi. Získal celou řadu ocenění (např. Nejlepší sportovec Nymburska v roce 2010) a medailí, v roce 2012 si skvěle vedl na Mistrovství Evropy do 23 let v Portugalsku, odkud přivezl dvě zlaté medaile. Mladý sympatický sportovec by v budoucnu ze všeho nejvíce ocenil zdraví, velkou a šťastnou rodinu a také pochopitelně olympijskou medaili. Držíme palce! Jaroslav Kříž měl ze svého lva opravdu velkou radost Ivan Ulrych nakladatel Původním povoláním ekonom, pracovník cestovního ruchu, fotograf, cestovatel a především nakladatel. Ve vlastním nakladatelství VEGA L vydal více než 230 titulů, knih a brožur, map, stovky pohlednic, leporel, pexeso a dalších propagačních předmětů. Mezi knižními tituly byla i prestižní publikace Nymburk kniha dobových pohlednic (2000). V roce 2010 získal na veletrhu cestovního ruch Regiontour 1. místo v kategorii nejkrásnější turistická pohlednice České republiky shodou okolností to byla pohlednice s motivem nymburských hradeb. Ivan Ulrych si neklade žádné konkrétní pracovní cíle. Spokojený bude, pokud by mohl i nadále pokračovat v práci v oboru, který ho baví a stal se i jeho koníčkem. Jediná letošní lvice Mgr. Zora Urbánková 6 7

5 kultura a sport kultura a sport MINULOST POD SILNICÍ nymburský OBCHVAT VE SVĚTLE ARCHEOLOGIE Výstava v Polabském muzeu. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin Večery na katovně večer s akustickou kytarou Sammyho Vomáčky Vystoupení jednoho z nejuznávanějších ragtimových a jazzových kytaristů posledních desetiletí, který od sedmdesátých let žije v Německu. Od 19 hod. na Katovně. Vstupné 70 Kč. Rezervace: mobil: dámská jízda Program: flirt dance, zumba gold, aerobic dynamic kickbox, mozkocvična, zumba fitness, líčení, možnost zakoupení sportovního oblečení značky Fell Joy, výživová poradkyně, manikura, výklad karet... Od 18 do 23 hod., tělocvična Gymnázia Nymburk. Vstupné: 160 a 180 Kč. Více na na: www:zumba-zuzana.cz Nymburský historický podzim II. ročník Fenomén exilu v dějinách české společnosti 20. století. Program: Příběh politického vězně, exulanta a galeristy Oskara Krauseho ( ), Fenomén exilu v kontextu dějin české společnosti 20. století a Absolventi nymburské reálky na frontách světových válek. Hosté: publicista a spisovatel Karel Hvížďala a potomek slavné rodiny Stránských, lékař a vydavatel časopisu Přítomnost MUDr. Martin Jan Stránský. Tematické odpoledne připravil a moderuje Mgr. Zdeněk Hazdra. Od 13 do 18 hodin v auditoriu ZŠ Komenského, Nymburk Jak Honza poznal paní Zimu Církev Československá husitská a Petrpaslíkovo divadlo uvádějí od 16 hodin v sále Husova sboru loutkovou pohádku. Vstupné zdarma strašidelný sklep Akce pro širokou veřejnost, odpoledne plné strašidel s překvapením sklepa. Akce se koná v prostorách MC Svítání od hodin. Vstupné 50 Kč (dospělá osoba) Nymburk plný strašidel V. ročník oblíbené akce pořádá skautské středisko Krahujec a Komunitní volnočasové vzdělávací centrum Nymburk. Od 17 do 20 hodin, poslední start v hod. od radnice na Nám. Přemyslovců. Vstupné 20 Kč/dítě integrace je in Jednodenní projekt pro postižené děti, které se díky němu mohou zúčastnit společně se svými zdravými kamarády sportovních či kulturních akcí pro veřejnost. Rezervace: Ž. Martínková ( , Posviťme si na Nymburk Lampionový průvod městem pořádá TJ Sokol Nymburk od hod. na hasičském hřišti pirátská party Od 15 hodin v Mezinárodním skautském středisku Tortuga. Vstupné: 80 Kč. Akce je určena pro předškolní děti Floristika dílna nejen pro ženy, adventní vazba Dílna v prostorách MC Svítání od hod. Nutná rezervace v MC, cena dle materiálu Artíkův den Od 10 do 17 hodin v Mezinárodním skautském středisku Tortuga. Vstupné: 200 Kč na celý den. Nutné přihlášení předem M. Procházková ) mikuláš Mikulášská nadílka v Domě dětí a mládeže. V 16.30, a 18 hod. Přinesené balíčky rozdá dětem čert s Mikulášem. Poplatek 50 Kč. telegraficky Kino bude od prosince Do kina se v Nymburce začne chodit v prosinci O přesném termínu a programu budeme informovat v příštím zpravodaji a na webových stránkách města. Výlep plakátů zajišťuje pouze Městské kulturní středisko! K dispozici je 18 výlepových ploch. Výlepové dny jsou v pondělí, ve středu a v pátek vždy od 9 hodin. Více na Neoprávněný (tzv. černý) výlep bude sankcionován stoprocentní přirážkou k běžné ceně za výlep (dle formátu a počtu dní) + započítané náklady úhrady škod poškozeným zákazníkům! fotbal / hokej Krajský fotbalový přebor: SK Polaban Nymburk Český lev Union Beroun Neděle od 14 hodin na Vesláku Okresní fotbalový přebor: SK Polaban Nymburk Pátek Sobota od 13,30 hod. na Vesláku 2. hokejová liga NED Hockey Nymburk TJ SC Kolín Neděle od 17 hodin na zimním stadionu v Nymburce NED Hockey Nymburk HC Moravské Budějovice Neděle od 17 hodin na zimním stadionu v Nymburce NED Hockey Nymburk SHK Hodonín Neděle od 17 hodin na zimním stadionu v Nymburce volejbal / basketbal volleyball NYMBURK 1. liga muži od hod. Nymburk Ervěnice od hod. Nymburk Kladno od 11 hod. Nymburk Dobřichovice Hala ZŠ Komenského Nymburk. Vstup zdarma ČEZ Basketball Nymburk Mattoni NBL: ČEZ Basketball Nymburk BK JIP Pardubice Mattoni NBL ČEZ Basketball Nymburk Levharti Chomutov VTB Liga: ČEZ Basketball Nymburk VEF Riga (Lotyšsko) Mattoni NBL: ČEZ Basketball Nymburk BC Kolín Pro bližší podrobnosti o zápasech a začátcích utkání sledujte webové stránky Foto: Sophia Art městská knihovna Výstava obrazů Ladislava Červinky Vernisáž proběhne od 17 hodin Cestou osudu a náhody: 7 let stopem po světě Roman Vehovský, profesionální stopař a amatérský fotograf, který s batohem a spacákem procestoval Asii a Oceánii, se s vámi podělí o zážitky z cest. Sedm let vystačil jen s tím, co se vešlo do batohu, peníze na cesty si pořizoval za pochodu. Vstupné 30 Kč, začátek v 17 hodin Energie a její vliv na naše zdraví: Reiki Přednáška Tomáše Brože o energii, problematice geopatogenních zón a čakrách. Reiki je starodávná léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Vstupné 30 Kč, začátek v 17 hodin Za pomoci mediace vyřešte své spory hladce! Přijďte získat nové pohledy na způsob řešení partnerských, rodinných, pracovních i sousedských sporů mimo- -soudní cestou. Na setkání se těší mediátorky Mgr. Monika Červinková a Mgr. Michala Michlová, -nymburk.cz. Vstupné 20 Kč, začátek v 17 hodin Numerologie. Co skrývá vaše datum narození Přednáška numeroložky Olgy Králové o tom, jaký vliv mají čísla na zdraví, partnerské vztahy a profesi. Možnost osobního rozboru. Vstupné 30 Kč, začátek v 17 hodin. Bazar dětských knih Máte doma dětské knihy, na které se práší? Možná by jiným udělaly radost. Zkuste je prodat při Dni pro dětskou knihu (1. prosince). Do prodeje se přijímá maximálně 20 knih (cena 1 ks 2 Kč). Knihy přijímáme s jejich psaným nebo tištěným seznamem a prodejní cenou od pondělí 26. do pátku Neprodané knihy a peníze budeme vydávat od 3. do 7. prosince. Sobota, kdy pro vás máme otevřeno: od 9 do 11 hodin. Den pro dětskou knihu Tak se jmenuje celostátní akce, do které se připojila nymburská knihovna již druhým rokem. Bohatý program pro rodiče s dětmi je připraven na první prosincovou sobotu od 9 do 12 hodin. Blížící se vánoční svátky jsou symbolem rodinné pohody a také časem nákupu dárků. A protože se domníváme, že kniha by pod stromečkem neměla chybět, umožníme vám zakoupit dětské knihy se slevou nebo získat tipy na vánoční dárky, které doporučí knihovnice v dětském oddělení. Můžete shlédnout veselou pohádku plnou písniček a zapojit se společně se svými dětmi do výtvarné dílny. Pro rodiče je připravena zajímavá přednáška Děti bezpečně na internetu, ve které se dozvíte, jaká nebezpečí číhají na vaše děti na internetu. Přijměte pozvání do městské knihovny, vezměte děti a přijďte společně prožít krásný předvánoční čas, poslouchat pohádky, vyrábět anděly, koupit knihy a třeba se i začíst do připravených knih. Helena Liptáková Městské kulturní středisko J.-L. Lemoine: Láska a párečky Od 19 hodin Velký sál Obecního domu. Vstupné 150 Kč. Mistrovsky napsaná, místy hořká francouzská komedie komickým způsobem demonstrující problémy nastupující dospělosti. Obsazení: Margot: Simona Postlerová/Kateřina Janečková, Norbert: Jan Révai, Gregor: Jarmil Škvrna, Hugo: Karel Zima, Tanguy: Ernesto Čekan/Libor Jeník Hodina zpívání zkoušení Písničkový pořad pro celou rodinu s Jaroslavem Uhlířem od 15 hodin Velký sál Obecního domu. Vstupné 120 Kč. Pásmo známých písniček pro malé i velké posluchače Zpívání u stromečku a na závěr rozsvícení stromečku Od 17 hodin na Náměstí Přemyslovců. Pásmo koled a písní, možnost občerstvení u stánků a možná dorazí i skřítek. Připravujeme na prosinec: Vánoční trhy Koncert Nymburského komorního orchestru Coca-Cola Vánoční kamion Vánoční koncert Evy Pilarové Vánoční koncert skupiny Suchá větev Předprodej na všechny pořady v budově MěKS, Palackého 449, Nymburk, em: cz nebo na telefonu inzerce Nová šance pro nezaměstnané! V rámci fungujícího projektu společnosti APIS Nymburk První kroky do praxe +, máte možnost absolvovat bezplatný vzdělávací program, na který navazuje šestiměsíční výkon zaměstnání se mzdovým příspěvkem. Pro velký zájem přijímáme od listopadu 2012 přihlášky do bezplatného rekvalifikačního kurzu Účetnictví. Podrobnosti hledejte na Grantový projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Více informací o Evropském sociálním fondu najdete na 8 9

6 kultura Zprávičky z TICu Prvním říjnovým dnem skončila turistická sezona 2012, mění se tedy otevírací doba infocentra. Ve všední den je otevřeno od 9 do 17, v sobotu a v neděli od 8 do 17 hodin. Eliška Přemyslovna alias Lucie Šťastná Dovolte mi malé ohlédnutí za sezónou: od 1. dubna do 30. září nás navštívilo návštěvníků, z toho 513 cizinců. Největší návštěvnost jsme měli o prázdninových měsících, kdy k nám přišlo téměř návštěvníků. Úspěšně se rozjel projekt Nymburkem za skřítky Nárožníčky, který jsme vymysleli nejen pro děti, ale vyzkoušet si ho mohou i dospělí. Letos jsme poprvé vydali kalendáře pro rok 2013 s motivy Nymburka. Vybrat si můžete ze dvou druhů stolních kalendářů s historickými fotografiemi Program divadla Příběhy včelích medvídků ve hod. 60 Kč Čmelda a Brumda v pohádce na motivy stejnojmenné knihy Jiřího Kahouna dle úpravy divadelního souboru Hálek. Režie a úprava původní předlohy: Vítek Špinka. Hrají: J. Vetešník, J. Zeman, P. Kurtiš, I. Špinková, S. Koukol a další. Muži ve zbrani aneb Zeměplocha na dlani v hod. 120 Kč V největším městě na Zeměploše kdysi vládli králové. Nyní stojí v jeho čele Havelock Vetinari, neomezený vládce, tedy tyran. Radost z toho nemá ani místní šlechta, které sebral možnost volit krále, ani cechy, kterým vidí do karet. A tak není divu, že se našel muž, který se rozhodl tyrana svrhnout... Adaptace knihy Terryho Pratchetta v podání Divadýlka na dlani Mladá Boleslav. města a zajímavou soutěží nebo třeba nástěnný s fotkami barevnými i černobílými historickými. Vydávali jsme nové materiály, pohlednice, prezentovali jsme město v tisku zaměřeném na turistiku a cestovní ruch, byli jsme přítomni na členských fórech Asociace turistických center, jejíž jsme jako Turistické informační centrum členy a získali jsme nejvyšší zařazení do kategorie A. V září jsme se podíleli na organizaci Dnů evropského dědictví a jako královna Eliška Přemyslovna a skřítek Nárožníček Jakub z Kaplanky jsme prováděli v sobotu 15. září zájemce po Starém děkanství a Kaplance. O týden později jsme se poprvé zúčastnili veletrhu cestovního ruchu v Plzni ITEP 2012, který byl pro nás velmi přínosný. Největším naším počinem bylo zrealizování projektu Posezení s Bohumilem Hrabalem. Jana Štočková Lážo Plážo & Šantré v hod. 80 Kč Koncert hned dvou skvělých folkových kapel. Vernisáž & Anděl strážný v 9.00 hod. 80 Kč Dopolední představení nejen pro školy. Režie: Jaroslav Kříž. VERNISÁŽ OBRÁZKŮ IVY HÜTTNEROVÉ v 17 hod. zdarma Iva Hüttnerová je herečka, avšak často bere do ruky štětec a pod ním potom vznikají půvabné obrázky namalované třeba na ciferníku budíku, krytech starých šicích strojů nebo na části houslí. Program Klubu důchodců Dechové cvičení na židli, volná zábava Něco o našem městě prohlídka Synagogy. Sejdeme se ve 13 hodin u synagogy v Eliščině třídě. Zveme veřejnost vstup volný Dechové cvičení na židli, volná zábava Čaj o půl druhé Tančíme a zpíváme Cvičení na židli, volná zábava Myslíme vůbec na své zdraví? Mgr. Matuchová Módní salony I. republiky Malá módní přehlídka Cvičení na židli, volná zábava Jak to bylo s pověstmi na hradech, nebo to byla skutečnost? Zúčastníme se Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Změna programu vyhrazena. Přednášky začínají ve 14 hodin (pokud není uvedeno jinak). Na listopad se plánují autobusové zájezdy termín není zatím známý, nutno sledovat vývěsní skříňku v KD. Cvičení a veškeré programy jsou v budově B. Volná zábava v budově A a B. podyně z agentury Manželské štěstí udělat pořádek do moderní rodiny. Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa Screamers KDOPAK BY SE KONCE BÁL v hod. 250 Kč Travesti show. Skupina má šest členů, kteří ve svém vystoupení ztvárňují zpěvačky a zpěváky české a zahraniční populární hudby. Těšte se na I. Czákovou, H. Vondráčkovou, H. Zagorovou, C. Dione, T. Turner, Cher a mnoho dalších hvězd. Krkonošská pohádka v 8.30 a v 10 hod. 60 Kč Dopolední pohádka nejen pro školy a školky. Jakub Smolík v hod. 320 a 280 Kč Koncert populárního zpěváka, který se na koncertních pódiích pohybuje od roku Alibaba a loupežníci ve hod. 60 Kč Sobotní odpolední představení pro děti. Večery v klubu v hod. 120 Kč Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance Pokladna je otevřena pondělí až čtvrtek od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 15 hodin a hodinu před představením! Vstupenky je možné zakoupit v Turistickém informačním centru. Foto: Divadýlko na dlani Mladá Boleslav a Michalčík Jak šel čas Nymburkem Dům se šenkem U Černého orla, na rohu rynku a uličky vedoucí ke kostelu, patřil odnepaměti k nejvýstavnějším ve městě. Svědčí o tom fakt, že v roce 1310, tedy nějakých pětatřicet let od založení města, v něm měšťané ubytovali Elišku Přemyslovnu, když se do Nymburka uchýlila na útěku před svým švagrem Jindřichem Korutanským. Jak dům vypadal, se neví, dokonce ani neznáme jeho podobu před rokem 1838, kdy při obrovském požáru spolu s většinou domů na náměstí a v centru města do základů vyhořel. Jeho následující podobu zachycuje fotografie pořízená někdy na začátku osmdesátých let devatenáctého století. Pak ho zřejmě vyženil doktor Gustav Brzorád. Dům nechal zbořit a na jeho místě postavil dům současný, č. p. 40 Manželské štěstí v hod. 320 Kč Hlavní hrdinka této svěží komedie Vilemína Gruntorádová přijde jako hosinzerce historie a 41. Stál už v roce 1886, neboť k tomuto roku je v něm uváděn obchod knihkupce Jana Hančara a galanterní obchod Ferdinanda Katze. Ostatně dokládá to římskými čísly uvedený letopočet pod sochou svaté Terezie v úrovni prvního poschodí v Kostelní uličce. Terezie se jmenovala manželka Gustava Brzoráda, dcera Františka Červinky (jak píše ve své knize Vzpomínám na Nymburk Otakar Rykr, pro velké množství Červinků ve městě měl ke snadnější identifikaci přezdívku Cigáro). Za první republiky a v průběhu druhé světové války tu podnikali obchodníci Říha, Beneš, Špaček, Hála. Pamětníci si vzpomenou, že za socialismu byl v domě velký obchod s látkami. Po roce 1989 byl prvním sídlem firmy Dodex. Foto: archiv Jana Řehounka. Text: Jan Řehounek 10 11

7

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105 1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne 7.12.2016 svým usnesením č. 105 s c h v a l u j e rozpočet města Nymburka na rok 2017 takto: a) celkové příjmy rozpočtu města Nymburka na rok 2017

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu.

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. HORIZONT - ročník 16 číslo 7 (248) - 25. 10. 2012 Speciální vydání Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Horizont 248 - strana 2 Další

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

PRŮBĚHU TRHŮ BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA VYHLÍDKA NA NÁMĚSTÍ Z RADNIČNÍ VĚŽE FLAŠINETÁŘ

PRŮBĚHU TRHŮ BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA VYHLÍDKA NA NÁMĚSTÍ Z RADNIČNÍ VĚŽE FLAŠINETÁŘ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJNÍCH STÁNKŮ od 11:00 do 20:00 hod. (do 21:00 hod. šenk u kluziště) OTEVÍRACÍ DOBA LEDOVÉ PLOCHY (KLUZIŠTĚ) od 9:30 do 14:00 hod. - pro školy ve všední dny od 14:00 do 21:00 hod. -

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Novinky - o čem se jedná a co se připravuje. Ostrava, 6.-8. března 2015

Novinky - o čem se jedná a co se připravuje. Ostrava, 6.-8. března 2015 Zpravodaj A S O C I A C E T U R I S T I C K Ý C H I N F O R M A Č N Í C H C E N T E R Č E S K É R E P U B L I K Y Vydání č. 4 /2014 Strana 1 Uvnitř tohoto vydání: 1 Novinky, veletrhy cestovního ruchu 2

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení Nařízení 4/2012 Nařízení 4/2012 o stání motorových vozidel na místních komunikacích vydána 29.5.2012 účinnost od 1.6.2012 novelizuje vyhlášku nařízení 5/2008 (ze dne 7.7.2008) je novelizována vyhláškou

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod.

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Jaromír Schoř, Ladislav

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Město Čelákovice, nám. 5. května, Čelákovice

Město Čelákovice, nám. 5. května, Čelákovice Město Čelákovice, nám. 5. května, 250 88 Čelákovice Obecně závazná vyhláška E 2/2013 města Čelákovic o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Město NYMBURK. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Město NYMBURK. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 Město NYMBURK Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Nymburka se

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 19. 21. 8. 2016, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1940 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více