Aktuality str. 2. Nemocnice Nymburk chystá rekonstrukce. Do konce roku se promění interní. Ve čtvrtek 11. října byla slavnostně zakončena rekonstrukce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuality str. 2. Nemocnice Nymburk chystá rekonstrukce. Do konce roku se promění interní. Ve čtvrtek 11. října byla slavnostně zakončena rekonstrukce"

Transkript

1 Městský zpravodaj Informační měsíčník Listopad 2012 ZDARMA Nymburk Aktuality str. 2 Zastupitelé schválili vědeckotechnický park Výstavbu parku umožní dotace z EU a státního rozpočtu. Aktuality str. 2 Nemocnice Nymburk chystá rekonstrukce Do konce roku se promění interní a gynekologicko-porodnické oddělení. Aktuality str. 4 Bohumil Hrabal se usadil na nymburském náměstí Spisovatel se ve čtvrtek 11. října znovu vrátil do Nymburka. Úvodem Slovo starosty Vážení spoluobčané, ve čtvrtek 18. října jsme na radnici udělovali městská vyznamenání. Jako starosta mám tu čest a výsadu, že mohu Nymburským lvem III. třídy ocenit občany, kteří svou prací přispívají k dobrému jménu města a napomáhají jeho dalšímu rozvoji. Myslím si, že mladý a nadějný kanoista Martin Fuksa, hudebník Jaroslav Kříž, nakladatel Ivan Ulrych i manželská a rodinná poradkyně Zora Urbánková si svého bronzového lva opravdu zasloužili. Věřte mi, že je opravdu radost potkat se s lidmi, které jejich práce baví a pro něž je koníčkem. A tak všem oceněným ještě jednou gratuluji a přeji, aby měli dostatek sil a především zdraví. Doufám, že o všech ještě hodně uslyšíme! Miloš Petera Z Obsahu Ohlédnutí za volbami Za odpad musí platit i majitelé rekreačních objektů 3 Otázky čtenářů 4 Šest lvů má nové majitele 6 7 Kultura a sport 8 9 Zprávičky z TICu 10 Jak šel čas Nymburkem 11 Ve čtvrtek 11. října byla slavnostně zakončena rekonstrukce mateřské školy Čtyřlístek. Děti si opravenou budovu užívají již od začátku září. Koncem měsíce byly FOTO MĚSÍCE MŠ Čtyřlístek Pozvánka na jednání zastupitelstva Vážení spoluobčané, zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se bude konat ve čtvrtek 6. prosince 2012 od 17 hodin v Malém sále Obecního domu. Podrobný program jednání bude k dispozici od 30. listopadu na webových stránkách města v sekci Úřední deska a na úřední desce před městským úřadem. dokončeny úpravy okolí školy. Školka prošla kompletní opravou. Nebyla to jednoduchá rekonstrukce. V průběhu stavby jsme řešili řadu problémů, které byly zapříčiněny velmi špatným stavem budovy. Rekonstrukce stála celkem sedm milionů korun a myslím, že se opravdu povedla, řekl místostarosta Pavel Fojtík. Dětem se v opravené školce opravdu líbí. Proto přestřihly pásku a symbolicky tak náročnou rekonstrukci ukončily. Rozsvícení stromku V pátek 30. listopadu v 17 hodin se na Náměstí Přemyslovců slavnostně rozsvítí vánoční stromeček. Těšit se můžete na krásně vyzdobené město, zajímavý kulturní program včetně pásma koled a vánoční občerstvení. Tištěno na recyklovaném papíru Tištěno na recyklovaném papíru

2 Aktuality Nemocnice Nymburk chystá rekonstrukce Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí účelově vázaných finančních prostředků ve výši maximálně dva miliony korun na stavební úpravy a rekonstrukci interního a gynekologicko-porodnického oddělení. inzerce Podle ředitelky Nemocnice Nymburk s. r. o. JUDr. Alice Opočenské je důvodem připravované rekonstrukce vytvoření vyhovujícího provozního a sociálního zázemí interního oddělení. V přízemí vzniknou ambulance propojené s centrální recepcí. Dále chceme přesunout oddělení interny na jedno společné patro, čímž oddělení zvětšíme a zpřehledníme. Plánujeme také vybudování nových sociálních zařízení včetně koupelen určených pro koupání pacientů na lůžku. Nespornou výhodou této úpravy je i zajištění snadné přístupnosti na oddělení intenzivní péče odpadne nutnost používání výtahu, což výrazně urychlí přesun pacientů, popsala Alice Opočenská. Dalším důležitým aspektem přestavby je utvoření provozně- -ekonomicky co nejméně nákladného, ale funkčního provozního uzlu gynekologicko-porodnického oddělení. Na tomto oddělení plánujeme například vybudování rozvoj Zastupitelé schválili vědeckotechnický park Projekt by měl být financován z dotace Evropského společenství a státního rozpočtu ve výši 26 milionů korun. Vědeckotechnický park by měl stát v bezprostředním sousedství Podnikatelského inkubátoru Nymburk (PIN). Spoluúčast PIN by měla být osm milionů korun. Tuto částku nemůžeme zaplatit z rozpočtu města, takže zastupitelé rozhodli, že Podnikatelský inkubátor bude financování řešit pomocí úvěru, sdělil starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Záměr na vybudování VTP parku byl předpokládán již v projektu na vybudování podnikatelského inkubátoru v roce 2005 a je součástí přijaté Strategie rozvoje města Nymburk na léta Město Nymburk by chtělo vytvořit podmínky pro realizaci aktivit výzkumu a vývoje v našem regionu. Projekt VTP bude zaměřen například na vývoj robotizovaných pracovišť a jejich programování. Plánujeme spolupráci s ČVUT v Praze, Vysokou školou Škoda Auto a. s. a s řadou dalších subjektů, informoval Miloš Petera. Město Nymburk dále přislíbilo odkoupení pozemku, na němž by měl VTP stát, a poskytnutí záruky za překlenovací bankovní úvěr. Park by měl být vybudován do konce roku Mělo by v něm sídlit pět firem a předpokládá vznik jedenácti nových pracovních míst. ambulance a pokoje pro pacientky v bývalém porodním sále, doplnila Opočenská. Podle starosty města Nymburk Ing. Miloše Petery bude město uvolňovat finanční prostředky vždy po předložení faktur. Nemocnice plánuje zahájit práce na rekonstrukci v podstatě okamžitě. Obložnost interního oddělení je v současnosti 81,7 procent. Obsluhujeme velké množství pacientů. Abychom dosáhli obložnosti 90 procent, je nutné v nemocnici zlepšit komfort, což tato investice umožní, shrnul Miloš Petera. inzerce Studie VTP parku Foto: Jan Ritter ml. Text a foto: Markéta Tomčíková Foto na titulní straně: Markéta Tomčíková. Text a foto: M. Tomčíková Ohlédnutí za volbami 2012 V říjnu proběhly volby do krajských zastupitelstev. Ve Středočeském kraji se bojovalo o 65 mandátů a voleb se zúčastnilo 36,45 % voličů. V Nymburce byla volební účast oproti republikovému průměru ještě o půl procenta slabší. K urnám přišlo pouze 35,9 % z celkových oprávněných voličů. Z Nymburka uspěl v krajských volbách jediný kandidát starosta města Ing. Miloš Petera z ČSSD, dosavadní statutární zástupce hejtmana a náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství. Z Nymburska se do krajského zastupitelstva ještě dostali Emilie Třísková (ČSSD) a Václav Michl (ODS) z Poděbrad a Zdeněk Milata (KSČM) z Milovic. ekologie Jak se volilo v Nymburce a ve Středočeském kraji Strana Nymburk Stř. kraj ČSSD 28,78 % 21,79 % ODS 18,85 % 18,32 % KSČM 18,37 % 20,57 % TOP 09 13,28 % 11,71 % Podle informací z ekonomického odboru výzvu obdrželi občané, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. Podle platné obecně závazné vyhlášky č. 8/2011 platí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nejen osoby, které mají v obci trvalý pobyt, ale i majitelé rekreačních objektů. Výzvu jsme proto zaslali vlastníkům těchto staveb na základě informací poskytnutých katastrálním úřadem. Nyní ověřujeme jejich správnost. Majitelé rekreačních objektů mají podle platné vyhlášky povinnost zaplatit 500 korun za objekt a rok, vysvětlila vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Rusová. Pro letošní rok je stanoven poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500 Kč. Skutečné náklady na jednoho obyvatele však činí 782 Kč, rozdíl je hrazen z rozpočtu města. Rada města schválila novou obecně závaznou vyhlášku, která reaguje na změny příslušných právních předpisů. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila novelu zákona o místních poplatcích, podle které činí sazba poplatku pro rok 2013 částku až 250 Kč za osobu a kalendářní rok a částku stanovenou na základě skutečných nákladů obce až 750 Kč za osobu a rok. Případné změny vyhlášky i možné zvýšení místního poplatku na úroveň skutečných nákladů jsou v kompetenci aktuality Občané třídí textil Kontejnery na textil jsou již na devíti sběrných místech. Občané si na tuto službu poměrně rychle zvykli, což se odrazilo i na množství svezeného textilu. V prvním červencovém týdnu občané na sběrná místa odložili celkem 580 kg textilu. Na konci září to už bylo 880 kilogramů. Od července do konce září se z Nymburka odvezlo úctyhodných kilogramů textilu. Sběrné nádoby se vyvážejí jednou týdně. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích plachetek a netkaných textilií. Ošacení vhodné k dalšímu nošení se využije v rámci charity. Ptejte se svého Starosty Ve středu 14. listopadu od 11 do 12 hodin bude ve vysílání rádia Jizera hostem Luboše Dvořáka starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Pokud se chcete starosty na něco zeptat, volejte přímo do studia rádia Jizera na tel. číslo Rozhovory jsou vysílány živě. Již odvysílané pořady můžete najít na webových stránkách rádia Jizera v sekci Archiv mp 3. Za odpad platí i majitelé rekreačních objektů Začátkem října zaslal Městský úřad Nymburk některým občanům Výzvu ke splnění ohlašovací povinnosti ve věci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zisk mandátů v zastupitelstvu Středočeského kraje Strana ČSSD KSČM ODS TOP Upozornění pro řidiče Doporučujeme řidičům, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupin C, C+E (C1, C1+E) a D, D+E (D1, D1+E) a vlastní řidičské průkazy, jejichž platnost končí 31. prosince 2013, aby si vyměnili své řidičské průkazy nejpozději do konce roku Doporučení se týká řidičů, kteří nejsou řidiči v pracovně právním vztahu (samostatně výdělečná činnost) případně držiteli průkazů profesní způsobilosti řidiče. Od 19. ledna 2013 bude všem držitelům výše uvedených řidičských oprávnění vydáván řidičský průkaz s dobou platnosti pouze na 5 let. Do uvedeného data se vydávají řidičské průkazy podle platné právní úpravy, to znamená pro všechny skupiny řidičského oprávnění s dobou platnosti na 10 let. Pokud máte v zahrádkářské kolonii rekreační objekt, musíte i zde platit poplatky za odpad zastupitelstva města. Zastupitelům jsem navrhl, aby občané, kteří mají v Nymburce trvalé bydliště a také zde vlastní rekreační objekt, platili za tento objekt sazbu nižší, řekl Miloš Petera. Pokud navrženou vyhlášku schválí v prosinci zastupitelstvo města, bude základní sazba poplatku pro rok 2013 činit 760 korun. Majitelé rekreačních objektů, kteří mají trvalý pobyt hlášený v Nymburce by měli v roce 2013 platit 380 korun za objekt a kalendářní rok. 2 3

3 Aktuality Bohumil Hrabal se usadil na nymburském náměstí Autor plastiky Michal Jára usazuje své dítko na náměstí Ve čtvrtek 11. října v jedenáct hodin dopoledne se slavný spisovatel Bohumil Hrabal symbolicky vrátil do Nymburka. Socha, která je dílem Michala Járy, jenž je také autorem posezení U Tří Koček bude na Náměstí Přemyslovců umístěna vždy během turistické sezony. Přes zimu bude ve foyer městského úřadu. Lidé do Nymburka za Hrabalem jezdí. V Polabském muzeu je stálá expozice věnovaná Bohumilu Na odhalení se přišlo podívat opravdu hodně lidí, kteří se dobře bavili Hrabalovi. My jsme ale chtěli návštěvníkům města umožnit, aby se s Bohumilem Hrabalem mohli například vyfotit, vysvětlila Jana Štočková. Svépomocné skupiny pod občanským sdružením Totum Občanské sdružení Totum nově otevírá svépomocnou skupinu pro osoby pečující o blízkého člověka. V rámci svépomocné skupiny se můžete setkat s lidmi s obdobným příběhem, sdílet své zkušenosti, prakticky si vypomoci či získat podporu v obtížné životní situaci. Setkání svépomocné skupiny probíhají každé úterý od 18 do 19 hod. Služba odborného sociálního poradenství zaměřeného na pomoc seniorům, osobám se zdravotním postižením a pečujícím je nadále dostupná od 19 do 20 hod. Uvedené služby naleznete na adrese Tyršova 172, Nymburk v budově Kulturního vzdělávacího a volnočasového centra. Projekt byl podpořen v rámci grantového fondu města Nymburk. seriál o sociálních službách Rekvalifikace pro osoby se zdravotním postižením Od prosince 2012 startuje na Nymbursku rekvalifikační kurz pro osoby se zdravotním postižením. Kurz bude probíhat od 10. prosince do 8. února První informační schůzka pro zájemce o rekvalifikaci se bude konat v úterý 27. listopadu od 10 hodin v prostorách Kontaktního pracoviště Úřadu práce Nymburk. Rekvalifikační kurz bude zaměřen na téma základy podnikání s důrazem na komunikační a prezentační dovednosti, personalistiku, základy účetnictví či podnikatelský plán. Celý kurz je zdarma, účastníkům bude propláceno jízdné hromadnou dopravou a stravenka v hodnotě 60 Kč. Více informací poskytne: Mgr. Voithová Tel. č.: Bohouška odhalili Pavel Benák, Michal Jára, Pavel Fojtík a Jana Štočková Otázky čtenářů Stále platí výzva, abyste vedení radnice, zvoleným zastupitelům či vedoucím odborů Městského úřadu Nymburk kladli otázky. Pan Marcel Palát zaslal své otázky do redakce em. Nedávno byla ve městě velká akce týkající se dopravy v Nymburce. Akce měla honosný název Generel dopravy. A nebyla levná! Proto se ptám, jaké poznatky z této akce byly realizovány, resp. budou realizovány v dohledné době? V letošním roce se v rámci generelu dokončí I. etapa rekonstrukce ulice Letců R. A. F., pracuje se na projektové dokumentaci přeložky komunikace Máchova blíže ke kolejím a na zjednosměrňování komunikací u nádraží a v Jankovicích. V příštím roce budeme pokračovat v rekonstrukcích místních komunikací. Další investiční akce upřesníme po schválení rozpočtu na rok Když se ale poohlédnete, třeba při procházce městem nebo cestou na nákup do marketů na Zálabí,zjistíte, že auta nad 12 tun parkují na parkovišti u Lidlu. Přitom je toto parkoviště určeno pouze pro nakupující zákazníky, a nikoliv jako odstavné parkoviště pro náklaďáky. Je tam i zákaz vjezdu pro nákladní vozidla, která tuto prodejnu nezásobují. Stejně tak vhodné místo k odstavení nákl. vozidel, a samo se nabízí, je prostor před vietnamskou prodejnou všeho, taktéž na Zálabí. Co dělá posílená a vyzbrojená městská policie, že si při služební objížďce schránek důvěry takových vozidel nevšimne? Stejně tak si nevšimne parkujících osobních aut na trávě mimo vozovku. Podle Tomáše Řeháka z Městské policie Nymburk se strážníci při vykonávání hlídkové činnosti samozřejmě zabývají i problematikou nedovoleného stání nákladních vozidel. Parkování nákladních automobilů v době od 22 do 6 hodin je povoleno pouze v Bobnické ulici a na soukromých či firemních pozemcích. Ostatní ulice a městské plochy spadají do zóny se zákazem nočního stání pro nákladní automobily a jeho porušení je městskou policií hodnoceno jako dopravní přestupek, který je řešen dle zákona. Co se týká denního stání nákladních vozidel na parkovištích před nákupním centrem Lidl, většinou se jedná o zásobovací vozidla, která čekají Bohumil Hrabal se sešel i se strýcem Pepinem v podání Jaroslava Šturmy na vyložení v této prodejně. Pokud by hlídka MP zjistila, že jde o cizí nákladní vozidlo, bude počínání jeho řidiče rovněž řešeno jako dopravní přestupek (většinou pokutou). Stejně přistupují strážníci ke stání vozidel na silniční vegetaci. Městská policie Nymburk má od 1. dubna v terénu vždy pouze dva strážníky, kteří mají na starosti celé město, takže nemohou být všude. Na druhou stranu ale městská policie slouží od výše uvedeného data nepřetržitě a v denní i noční dobu se snaží bezodkladně reagovat na telefonické podněty našich občanů. Pokud tedy zaregistrujete nějaký z výše uvedených přestupků (nebo i jiný), můžete kdykoliv podat podnět na tel. číslo: Těšíme se na další dotazy! Ptejte se em (marketa. nebo volejte Foto: Markéta Tomčíková Text: Mgr. Ivan Černovský, foto: Markéta Tomčíková V Nymburce proběhl II. ročník Dnů sociálních služeb Handicap centrum Srdce z Poděbrad Studentky SZŠ Nymburk se postaraly o doprovodný program Fokus Mladá Boleslav Ve středu 10. října 2012 se v obřadní síni Městského úřadu Nymburk konala prezentační akce poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Návštěvníci si mohli zakoupit výrobky z chráněných dílen, nechat si změřit tlak a v neposlední řadě také vyzkoušet služby tísňové péče. Občanům byli k dispozici také zástupci jednotlivých organizací, kteří zájemcům odpovídali na dotazy. Akce se uskutečnila pod záštitou projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Nymburce, hrazeného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ. Život 90 a jejich tísňová péče Pavel Fojtík, Helena Růžičková a Ivan Černovský Centrum pro všechny Městský zpravodaj Nymburk Informační měsíčník. Číslo 11/2012. Vychází Evidenční číslo: MKČR E Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, IČO Šéfredaktor: Markéta Tomčíková ( tel: ). Redakční rada: Ing. Miloš Petera (předseda), PhDr. Pavel Fojtík, Mgr. Markéta Literová, Ing. Jiří Černý, Jana Štočková, Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek, Bc. Martina Martincová. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka: Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech domácností. Náklad: 7100 výtisků. Příjem inzerce: Ivana Rambousková, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk ( tel.: , fax: ). Statut Městského zpravodaje a Pravidla Městského zpravodaje a Ceník inzerce: 4 5

4 Téma měsíce Šest lvů má nové majitele Ve čtvrtek 18. října byla na radnici slavnostně předána významná městská ocenění. Vyznamenání Nymburský lev I. třídy uděluje Zastupitelstvo města Nymburk, Vyznamenání Nymburský lev III. třídy uděluje starosta města Nymburk. Nymburský lev I. třídy byl předán panu Karlu Rusovi za dlouholetou vynikající sportovní činnost a reprezentaci města v silovém trojboji a panu Janu Řehounkovi za vydávání knih s nymburskou tematikou a literární tvorbu pro děti. Nymburský lev III. třídy byl předán panu Martinu Fuksovi (1993) za vynikající sportovní úspěchy v juniorské kategorii rychlostních singlkanoistů, panu Jaroslavu Křížovi (1977) za významnou hudební činnost, panu Ivanu Ulry- Jan Řehounek spisovatel chovi (1958) za dlouholetou úspěšnou nakladatelskou činnost a propagaci města a paní Zoře Urbánkové (1945) za dlouholetou a záslužnou práci při poskytování odborné psychologické a psychoterapeutické péče a poradenství v sociálně právní oblasti. Od 28. října 1998 bylo celkem vyznamenáno 143 osobností jedenkrát a 8 osobností dvakrát. Dvakrát lva obdrželi Ladislav Kutík (1998 a 2009 I. třída), Jiří Vetešník nejstarší (1998 a 2009 I. třída), Pavel Novák (2002 Novinář, redaktor, historik, kulturní pracovník, fotograf, dramatik, odborný publicista, spisovatel, sběratel historických fotografií Nymburka, obdivovatel a znalec díla Bohumila Hrabala. Začínal jako kulturní pracovník, později pracoval jako regionální novinář a manažer lyského Výstaviště. Jako fotograf uspořádal řadu výstav. Je znám především jako spisovatel knih s nymburskou a regionální tematikou a literatury pro děti. První městské vyznamenání, Nymburský lev II. třídy, mu bylo uděleno radou města v roce 1998 za literární a dramatickou tvorbu čerpající z nymburského prostředí. Jan Řehounek si pro svého lva odskočil z lázní. Odpočatý a spokojený prohlásil, že se nejvíce těší do důchodu. Bude totiž konečně mít dost času na psaní i rodinu. Takže se těšíme na další knížky o Nymburce! Karel Ruso s rodinou. Syn Vojtěch je úspěšný kanoista Karel Ruso silák Podnikatel, významný sportovec v silovém trojboji. Začínal jako vzpěrač (1980) a později přešel na silový trojboj (1993). V této disciplíně se stal mnohokrát mistrem ČR a získal řadu medailí na republikových i mezinárodních závodech, skvělé úspěchy má dnes v kategorii Masters. Je držitelem II. třída a 2006 I. třída), Josef Holan (2002 II. třída a 2009 I. třída), Vladislav Kračmar (1998 II. třída a 2009 I. třída), MUDr. Antonín Rufer (2009 III. třída a 2011 I. třída), Jan Řehounek (1998 II. třída a 2012 I. třída) a Karel Ruso (2005 II. třída a 2012 I. třída). Během čtrnácti let bylo uděleno vyznamenání celkem třinácti organizacím jedenkrát a dvěma dvakrát. Dvakrát lva obdržely Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Nymburk (2000 III. třída a 2010 II. třída) a Dragon Team Nymburk TJ Lokomotiva Nymburk (2005 III. třída a 2010 II. třída) Celkem bylo osobnostem a organizacím od do rozdáno 166 městských ocenění. Jan Řehounek s vnoučkem mnoha českých rekordů. Významná ocenění získal jako Nejlepší sportovec Nymburska v roce 2009, stejně tak i v roce 2010 (Čestné uznání) či v roce První městské vyznamenání, Nymburský lev II. třídy, mu bylo uděleno radou města v roce 2005 za vynikající sportovní činnost. Karel Ruso už podle svých slov žádné zásadní sportovní cíle nemá. Chtěl být mistrem světa, což se mu podařilo v roce 2008, a chtěl být držitelem světového rekordu ten získal vloni... Blahopřejeme! Text Jiří Černý a Markéta Tomčíková. Foto Markéta Tomčíková Martin Fuksa pózuje se lvem a se svou krásnou přítelkyní Jaroslav Kříž muzikant Soukromý podnikatel, stavitel, textař, divadelní herec, hudebník kytarista a skladatel, spoluzakladatel (2004) a frontman nymburské rockové kapely Crossband, úspěšně kráčející ve stopách legendární nymburské Gradace (původních Dable Dose). Od roku 1992 hrál v mnoha divadelních Samostatná manželská a rodinná poradkyně a supervizorka, skupinová terapeutka občanského sdružení Elektra, vedoucí Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, pracoviště Nymburk. Poskytuje kusech v Hálkově městském divadle a objevil se také v několika televizních seriálech. S kapelou Crossband se pravidelně účastní řady festivalů u nás i v zahraničí. V roce 2012 vydávají již své čtvrté CD. Od roku 2011 provozuje pro město se svým bratrem Stanislavem Hálkovo městské divadlo. Jaroslav Kříž je multifunkční kulturní osobnost, která si nejvíce považuje toho, že může dělat práci, která ho baví. Doufejme, že jeho práce bude stále stejně bavit i nás, jeho publikum! Nakladatel Ing. Ivan Ulrych s bronzovým lvem a Nymburkem Zora Urbánková psycholožka odbornou psychologickou a psychoterapeutickou péči a poradenství v sociálně právní oblasti, které pomáhá zmírňovat následky traumat a krizových situací v osobním, partnerském a rodinném životě. V Nymburce působí od roku Paní Urbánková si nejvíce považuje toho, že ji její profese nejen umožnila pomáhat klientům, ale i porozumět sobě a svým blízkým. Navíc se díky své práci potkala s řadou skvělých lidí, což pro ni bylo a je obrovským darem. Martin Fuksa sportovec Rychlostní kanoista. Původně začínal jako hokejista, ale přešel na deblkanoi a později na singlkanoi. Získal celou řadu ocenění (např. Nejlepší sportovec Nymburska v roce 2010) a medailí, v roce 2012 si skvěle vedl na Mistrovství Evropy do 23 let v Portugalsku, odkud přivezl dvě zlaté medaile. Mladý sympatický sportovec by v budoucnu ze všeho nejvíce ocenil zdraví, velkou a šťastnou rodinu a také pochopitelně olympijskou medaili. Držíme palce! Jaroslav Kříž měl ze svého lva opravdu velkou radost Ivan Ulrych nakladatel Původním povoláním ekonom, pracovník cestovního ruchu, fotograf, cestovatel a především nakladatel. Ve vlastním nakladatelství VEGA L vydal více než 230 titulů, knih a brožur, map, stovky pohlednic, leporel, pexeso a dalších propagačních předmětů. Mezi knižními tituly byla i prestižní publikace Nymburk kniha dobových pohlednic (2000). V roce 2010 získal na veletrhu cestovního ruch Regiontour 1. místo v kategorii nejkrásnější turistická pohlednice České republiky shodou okolností to byla pohlednice s motivem nymburských hradeb. Ivan Ulrych si neklade žádné konkrétní pracovní cíle. Spokojený bude, pokud by mohl i nadále pokračovat v práci v oboru, který ho baví a stal se i jeho koníčkem. Jediná letošní lvice Mgr. Zora Urbánková 6 7

5 kultura a sport kultura a sport MINULOST POD SILNICÍ nymburský OBCHVAT VE SVĚTLE ARCHEOLOGIE Výstava v Polabském muzeu. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin Večery na katovně večer s akustickou kytarou Sammyho Vomáčky Vystoupení jednoho z nejuznávanějších ragtimových a jazzových kytaristů posledních desetiletí, který od sedmdesátých let žije v Německu. Od 19 hod. na Katovně. Vstupné 70 Kč. Rezervace: mobil: dámská jízda Program: flirt dance, zumba gold, aerobic dynamic kickbox, mozkocvična, zumba fitness, líčení, možnost zakoupení sportovního oblečení značky Fell Joy, výživová poradkyně, manikura, výklad karet... Od 18 do 23 hod., tělocvična Gymnázia Nymburk. Vstupné: 160 a 180 Kč. Více na na: www:zumba-zuzana.cz Nymburský historický podzim II. ročník Fenomén exilu v dějinách české společnosti 20. století. Program: Příběh politického vězně, exulanta a galeristy Oskara Krauseho ( ), Fenomén exilu v kontextu dějin české společnosti 20. století a Absolventi nymburské reálky na frontách světových válek. Hosté: publicista a spisovatel Karel Hvížďala a potomek slavné rodiny Stránských, lékař a vydavatel časopisu Přítomnost MUDr. Martin Jan Stránský. Tematické odpoledne připravil a moderuje Mgr. Zdeněk Hazdra. Od 13 do 18 hodin v auditoriu ZŠ Komenského, Nymburk Jak Honza poznal paní Zimu Církev Československá husitská a Petrpaslíkovo divadlo uvádějí od 16 hodin v sále Husova sboru loutkovou pohádku. Vstupné zdarma strašidelný sklep Akce pro širokou veřejnost, odpoledne plné strašidel s překvapením sklepa. Akce se koná v prostorách MC Svítání od hodin. Vstupné 50 Kč (dospělá osoba) Nymburk plný strašidel V. ročník oblíbené akce pořádá skautské středisko Krahujec a Komunitní volnočasové vzdělávací centrum Nymburk. Od 17 do 20 hodin, poslední start v hod. od radnice na Nám. Přemyslovců. Vstupné 20 Kč/dítě integrace je in Jednodenní projekt pro postižené děti, které se díky němu mohou zúčastnit společně se svými zdravými kamarády sportovních či kulturních akcí pro veřejnost. Rezervace: Ž. Martínková ( , Posviťme si na Nymburk Lampionový průvod městem pořádá TJ Sokol Nymburk od hod. na hasičském hřišti pirátská party Od 15 hodin v Mezinárodním skautském středisku Tortuga. Vstupné: 80 Kč. Akce je určena pro předškolní děti Floristika dílna nejen pro ženy, adventní vazba Dílna v prostorách MC Svítání od hod. Nutná rezervace v MC, cena dle materiálu Artíkův den Od 10 do 17 hodin v Mezinárodním skautském středisku Tortuga. Vstupné: 200 Kč na celý den. Nutné přihlášení předem M. Procházková ) mikuláš Mikulášská nadílka v Domě dětí a mládeže. V 16.30, a 18 hod. Přinesené balíčky rozdá dětem čert s Mikulášem. Poplatek 50 Kč. telegraficky Kino bude od prosince Do kina se v Nymburce začne chodit v prosinci O přesném termínu a programu budeme informovat v příštím zpravodaji a na webových stránkách města. Výlep plakátů zajišťuje pouze Městské kulturní středisko! K dispozici je 18 výlepových ploch. Výlepové dny jsou v pondělí, ve středu a v pátek vždy od 9 hodin. Více na Neoprávněný (tzv. černý) výlep bude sankcionován stoprocentní přirážkou k běžné ceně za výlep (dle formátu a počtu dní) + započítané náklady úhrady škod poškozeným zákazníkům! fotbal / hokej Krajský fotbalový přebor: SK Polaban Nymburk Český lev Union Beroun Neděle od 14 hodin na Vesláku Okresní fotbalový přebor: SK Polaban Nymburk Pátek Sobota od 13,30 hod. na Vesláku 2. hokejová liga NED Hockey Nymburk TJ SC Kolín Neděle od 17 hodin na zimním stadionu v Nymburce NED Hockey Nymburk HC Moravské Budějovice Neděle od 17 hodin na zimním stadionu v Nymburce NED Hockey Nymburk SHK Hodonín Neděle od 17 hodin na zimním stadionu v Nymburce volejbal / basketbal volleyball NYMBURK 1. liga muži od hod. Nymburk Ervěnice od hod. Nymburk Kladno od 11 hod. Nymburk Dobřichovice Hala ZŠ Komenského Nymburk. Vstup zdarma ČEZ Basketball Nymburk Mattoni NBL: ČEZ Basketball Nymburk BK JIP Pardubice Mattoni NBL ČEZ Basketball Nymburk Levharti Chomutov VTB Liga: ČEZ Basketball Nymburk VEF Riga (Lotyšsko) Mattoni NBL: ČEZ Basketball Nymburk BC Kolín Pro bližší podrobnosti o zápasech a začátcích utkání sledujte webové stránky Foto: Sophia Art městská knihovna Výstava obrazů Ladislava Červinky Vernisáž proběhne od 17 hodin Cestou osudu a náhody: 7 let stopem po světě Roman Vehovský, profesionální stopař a amatérský fotograf, který s batohem a spacákem procestoval Asii a Oceánii, se s vámi podělí o zážitky z cest. Sedm let vystačil jen s tím, co se vešlo do batohu, peníze na cesty si pořizoval za pochodu. Vstupné 30 Kč, začátek v 17 hodin Energie a její vliv na naše zdraví: Reiki Přednáška Tomáše Brože o energii, problematice geopatogenních zón a čakrách. Reiki je starodávná léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Vstupné 30 Kč, začátek v 17 hodin Za pomoci mediace vyřešte své spory hladce! Přijďte získat nové pohledy na způsob řešení partnerských, rodinných, pracovních i sousedských sporů mimo- -soudní cestou. Na setkání se těší mediátorky Mgr. Monika Červinková a Mgr. Michala Michlová, -nymburk.cz. Vstupné 20 Kč, začátek v 17 hodin Numerologie. Co skrývá vaše datum narození Přednáška numeroložky Olgy Králové o tom, jaký vliv mají čísla na zdraví, partnerské vztahy a profesi. Možnost osobního rozboru. Vstupné 30 Kč, začátek v 17 hodin. Bazar dětských knih Máte doma dětské knihy, na které se práší? Možná by jiným udělaly radost. Zkuste je prodat při Dni pro dětskou knihu (1. prosince). Do prodeje se přijímá maximálně 20 knih (cena 1 ks 2 Kč). Knihy přijímáme s jejich psaným nebo tištěným seznamem a prodejní cenou od pondělí 26. do pátku Neprodané knihy a peníze budeme vydávat od 3. do 7. prosince. Sobota, kdy pro vás máme otevřeno: od 9 do 11 hodin. Den pro dětskou knihu Tak se jmenuje celostátní akce, do které se připojila nymburská knihovna již druhým rokem. Bohatý program pro rodiče s dětmi je připraven na první prosincovou sobotu od 9 do 12 hodin. Blížící se vánoční svátky jsou symbolem rodinné pohody a také časem nákupu dárků. A protože se domníváme, že kniha by pod stromečkem neměla chybět, umožníme vám zakoupit dětské knihy se slevou nebo získat tipy na vánoční dárky, které doporučí knihovnice v dětském oddělení. Můžete shlédnout veselou pohádku plnou písniček a zapojit se společně se svými dětmi do výtvarné dílny. Pro rodiče je připravena zajímavá přednáška Děti bezpečně na internetu, ve které se dozvíte, jaká nebezpečí číhají na vaše děti na internetu. Přijměte pozvání do městské knihovny, vezměte děti a přijďte společně prožít krásný předvánoční čas, poslouchat pohádky, vyrábět anděly, koupit knihy a třeba se i začíst do připravených knih. Helena Liptáková Městské kulturní středisko J.-L. Lemoine: Láska a párečky Od 19 hodin Velký sál Obecního domu. Vstupné 150 Kč. Mistrovsky napsaná, místy hořká francouzská komedie komickým způsobem demonstrující problémy nastupující dospělosti. Obsazení: Margot: Simona Postlerová/Kateřina Janečková, Norbert: Jan Révai, Gregor: Jarmil Škvrna, Hugo: Karel Zima, Tanguy: Ernesto Čekan/Libor Jeník Hodina zpívání zkoušení Písničkový pořad pro celou rodinu s Jaroslavem Uhlířem od 15 hodin Velký sál Obecního domu. Vstupné 120 Kč. Pásmo známých písniček pro malé i velké posluchače Zpívání u stromečku a na závěr rozsvícení stromečku Od 17 hodin na Náměstí Přemyslovců. Pásmo koled a písní, možnost občerstvení u stánků a možná dorazí i skřítek. Připravujeme na prosinec: Vánoční trhy Koncert Nymburského komorního orchestru Coca-Cola Vánoční kamion Vánoční koncert Evy Pilarové Vánoční koncert skupiny Suchá větev Předprodej na všechny pořady v budově MěKS, Palackého 449, Nymburk, em: cz nebo na telefonu inzerce Nová šance pro nezaměstnané! V rámci fungujícího projektu společnosti APIS Nymburk První kroky do praxe +, máte možnost absolvovat bezplatný vzdělávací program, na který navazuje šestiměsíční výkon zaměstnání se mzdovým příspěvkem. Pro velký zájem přijímáme od listopadu 2012 přihlášky do bezplatného rekvalifikačního kurzu Účetnictví. Podrobnosti hledejte na Grantový projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Více informací o Evropském sociálním fondu najdete na 8 9

Aktuality str. 5. Svatý Josef s Ježíškem v náručí před cestou do restaurátorské dílny. Pozvánka na jednání zastupitelstva

Aktuality str. 5. Svatý Josef s Ježíškem v náručí před cestou do restaurátorské dílny. Pozvánka na jednání zastupitelstva Městský zpravodaj Informační měsíčník Prosinec 2013 ZDARMA Nymburk Aktuality str. 2 Nymburk ušetří díky realizaci úsporných opatření nejméně 4,5 mil. korun ročně Vedení města se rozhodlo šetřit na výdajích

Více

Nová anketa str. 10. Co chceme u nás doma? Společně 2014+ Nymburk se stal novým partnerem neziskové organizace MAS Podlipansko o. p. s.

Nová anketa str. 10. Co chceme u nás doma? Společně 2014+ Nymburk se stal novým partnerem neziskové organizace MAS Podlipansko o. p. s. Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Únor 2011 2013 ZDARMA Nymburk aktuality str. 3 Nymburská gynekologie v novém Ve středu 9. ledna byl slavnostně zahájen provoz ve zrekonstruovaných prostorách gynekologicko-porodnického

Více

Městský zpravodaj. Nymburk. Informační měsíčník ZDARMA. Aktuality str. 6. Historie a kultura str. 11. Aktuality str. 2

Městský zpravodaj. Nymburk. Informační měsíčník ZDARMA. Aktuality str. 6. Historie a kultura str. 11. Aktuality str. 2 Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Září 2013 2011 ZDARMA Nymburk Aktuality str. 2 Město dokončí opravu Komenského ulice Nymburk ulici opraví díky dotaci. Předpokládaná cena rekonstrukce je zhruba

Více

Pozvánky str. 13. Hrabalovo Kersko už po patnácté! Přátelé Hrabala, nenechte si ujít tradiční akci v sobotu 18. května!

Pozvánky str. 13. Hrabalovo Kersko už po patnácté! Přátelé Hrabala, nenechte si ujít tradiční akci v sobotu 18. května! Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Květen 2011 2013 ZDARMA Nymburk Aktuality str. 4 Kino Sokol čtvrt roku po digitalizaci Informace o provozu městského kina Sokol po modernizaci promítacích technologií.

Více

Město zavádí další rezidentní parkovací. Přinášíme přehledný. kde mohou parkovat držitelé karet.

Město zavádí další rezidentní parkovací. Přinášíme přehledný. kde mohou parkovat držitelé karet. Městský zpravodaj Informační měsíčník Květen 2014 ZDARMA Aktuality str. 3 Byla dokončena oprava Komenského ulice Oprava se uskutečnila díky dotacím z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Aktuality

Více

Městský zpravodaj. Informační měsíčník ZDARMA. Kultura str. 4. Historie a kultura str. 9. Aktuality str. 3. Sobota 6.

Městský zpravodaj. Informační měsíčník ZDARMA. Kultura str. 4. Historie a kultura str. 9. Aktuality str. 3. Sobota 6. Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Září 2014 2011 ZDARMA Aktuality str. 3 Město opravilo další školku. Tentokrát na sídlišti Mateřská škola U pejska a kočičky byla zateplena i díky dotaci z fondů

Více

Městský zpravodaj. Z Obsahu. Informační měsíčník Duben 2014 ZDARMA. Aktuality str. 4. Kultura str. 14. 100. výročí narození B. H.

Městský zpravodaj. Z Obsahu. Informační měsíčník Duben 2014 ZDARMA. Aktuality str. 4. Kultura str. 14. 100. výročí narození B. H. Městský zpravodaj Informační měsíčník Duben 2014 ZDARMA Aktuality str. 3 Mateřská školka Sluníčko je opravená Rekonstrukce školky probíhala od podzimu loňského roku a ukončena byla v úterý 1. dubna. Aktuality

Více

Městský zpravodaj. Návrhy náměstí jsou oceněny a nyní hlasují Nymburáci. Informační měsíčník Květen 2015 ZDARMA. Rozhovor str. 5. Aktuality str.

Městský zpravodaj. Návrhy náměstí jsou oceněny a nyní hlasují Nymburáci. Informační měsíčník Květen 2015 ZDARMA. Rozhovor str. 5. Aktuality str. Městský zpravodaj Informační měsíčník Květen 2015 ZDARMA Aktuality str. 3 Po dohodě odešla jednatelka nemocnice. Nahradila ji nová jednatelka, která zajistí především plynulost rekonstrukce. Rozhovor str.

Více

Aktuality str. 4. Nedostavěný bývalý Kulturní dům železničářů přestane hyzdit město. Přestavba na bytový dům začne v nejbližší době.

Aktuality str. 4. Nedostavěný bývalý Kulturní dům železničářů přestane hyzdit město. Přestavba na bytový dům začne v nejbližší době. Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Červen 2011 2013 ZDARMA Nymburk Aktuality str. 3 Nymburk získal dotaci na druhou etapu revitalizace ulice Letců R. A. F. V létě se začne pracovat, hotovo bude

Více

Rozhovor str. 5. S Věrou Špinarovou nejen o sportu. rock - popové scény v Hálkově městském divadle. Zasedání zastupitelů

Rozhovor str. 5. S Věrou Špinarovou nejen o sportu. rock - popové scény v Hálkově městském divadle. Zasedání zastupitelů Městský zpravodaj Informační měsíčník Červen 2015 ZDARMA Aktuality str. 4 Nymburáci poprvé fandili hokeji pod hradbami. Velká obrazovka a atmosféra hromadného fandění byla, chybělo jen vítězství našich.

Více

aktuality str. 4 Dny evropského dědictví nabídly zábavu i poučení

aktuality str. 4 Dny evropského dědictví nabídly zábavu i poučení Městský zpravodaj Informační měsíčník Říjen 2014 ZDARMA aktuality str. 3 Děti si užívají opravenou školku na sídlišti Díky dotacím byla zateplena Mateřská škola U Pejska a kočičky. Otevřena byla v srpnu.

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

Zpravodaj. 25. výročí listopadových událostí 1989. města Kolína 3 9 14/15

Zpravodaj. 25. výročí listopadových událostí 1989. města Kolína 3 9 14/15 Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I listopad 2014 I ročník 20, číslo 11 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Výsledky ustavujícího zastupitelstva Festival Devět bran znovu v Kolíně

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu XiII. ROČNÍK turistický portál: www.navstevnik.cz Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 LISTY 1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 Co nás čeká v novém roce Tříkrálová sbírka... 1 Krátce z radnice... 3 Krimi střípky... 4

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! RADA MĚSTA PŘELOUČE 56. schůze rady města proběhla 22. 10. 2012. Radní na ní schválili mandátní smlouvu na administraci projektu Rekonstrukce kotelny

Více

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku červenec 2014 Zpravodajství MĚSTSKÉ LISTY 1 ZDARMA prosinec 2014 WWW.BRANDYSKO.CZ ADVENT A VÁNOCE Rozsvícení vánočních stromků neděle 30. listopadu Advent na Mariánském náměstí neděle 30. listopadu Mikuláš

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení

Více

Zpravodaj. Sportovcem roku 2013 je atletka Petra Andrejsková. města Kolína

Zpravodaj. Sportovcem roku 2013 je atletka Petra Andrejsková. města Kolína Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I únor 2014 I ročník 20, číslo 2 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Rozpočet města Kolína na rok 2014 O vzniku Sokola v Čechách i v Kolíně

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolín se připravuje na rekonstrukci autobusového nádraží

bleskově z města stručně z radnice Kolín se připravuje na rekonstrukci autobusového nádraží měsíčník Městského úřadu v Kolíně duben 2013 ročník 19 číslo 4 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Město Kolín udělilo poprvé v historii Cenu města Kolína. Jejím držitelem se stal malíř, grafik, keramik,

Více

radnièní listy Statutární mìsto Prostìjov pøeje všechno nejlepší v roce 2015! FOTO: ARCHIV MMPV Prostìjovské

radnièní listy Statutární mìsto Prostìjov pøeje všechno nejlepší v roce 2015! FOTO: ARCHIV MMPV Prostìjovské Prostìjovské radnièní listy Èíslo 12/2014 www.prostejov.eu 29. prosince 2014 Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport www.prostejov.eu Statutární mìsto Prostìjov pøeje všechno nejlepší v

Více

Zpravodaj. Šťastné a veselé Vánoce! města Kolína

Zpravodaj. Šťastné a veselé Vánoce! města Kolína Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I prosinec 2014 I ročník 20, číslo 12 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Bezpečný Kolín - rok poté Nové zvony pro sv. Bartoloměje Charitní

Více

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce IX. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2006 Veterinární správa informovala o ptačí chřipce Pracovníci Krajské veterinární správy informovali dne 7. 3. 2006 zástupce obcí o problematice aviární influenzy

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY

Více