Letňanské listy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.letnany.cz Letňanské listy"

Transkript

1 Letnany03_08:Sestava 1 3/21/08 10:56 PM Stránka 1 Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 14 Číslo 3 BŘEZEN 2008 ZDARMA KRIZOVÉ ŘÍZENÍ Emma řádila i u nás Strana 3 INFORMACE Bioodpady 2008 Strana 4 DOTAZNÍKOVÁ AKCE Zapojte se do komunitního plánování Strana 5 PRVNÍ POMOC Přehled zdravotnických zařízení Strana 7 Milí čtenáři, březnovému číslu Letňanských listů zcela dominuje jedno téma: doprava. 10. května 2008 se v systému dopravní obslužnosti nejen Letňan, ale celé severní části Prahy, odehraje velká změna. Nový úsek trasy metra C, jehož konečná leží na katastru Letňan, otevře své brány a sveze první cestující. Vozidla MHD v Praze najezdí za rok 160 milionů kilometrů a přepraví osob (údaje z Výroční zprávy DP hl. m Prahy za rok 2006). Praha se řadí mezi města s velmi vysokým podílem osob přepravujících se prostředky MHD, přičemž je nutné zmínit také skutečnost, že městský rozpočet dotuje hromadnou dopravu částkou převyšující 7 miliard Kč ročně. Systém MHD má rozhodující podíl na tom, že se Prahou lze ještě alespoň nějak pohybovat. Kdyby jen polovina z těch, kteří jí používají pravidelně, přesedla do svých aut, v tu chvíli by se město proměnilo v beznadějně ucpané parkoviště. A pravověrní automobilisté, pohlížející svrchu na sockaře, by se se svými plechovými symboly individuální svobody nedostali už vůbec nikam. Metro má oproti všem ostatním prostředkům MHD mnoho nesporných výhod: zdaleka největší přepravní kapacitu a naprostou nezávislost na hustotě individuální automobilové dopravy. Je tedy schopno přepravit velký počet lidí, a to s vysokou přesností dodržování jízdních řádů. Z tohoto hlediska je přiblížení metra Letňanům obrovským krokem vpřed. Na debaty o tom, zda je umístění stanice metra v poli to nejlepší možné, již můžeme zapomenout, metro stojí tam, kde stojí. Vedení autobusových linek po otevření metra je již hotové. Je výsledkem kompromisu, požadavky sousedních městských částí byly často velmi protichůdné. Dovolím si tvrdit, že to, co získaly Letňany, je maximum možného. Ne vše bude vyhovovat všem, to je logické. Přesto ale berme novou stanici metra jako velmi významný krok ke zlepšení dopravní obslužnost Letňan. Vzhůru do hloubky! Doprava k metru Změny v povrchové dopravě ke zprovoznění metra C do Letňan 10. května 2008 Po mnohaměsíčních jednáních a hledání kompromisů s dotčenými subjekty, především s městskými částmi, zveřejnila magistrátní organizace ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) návrh změn vedení autobusových linek v souvislosti se zprovozněním nového úseku metra C Ládví Letňany se třemi stanicemi: Střížkov, Prosek a Letňany. Hlavní změnou je omezení autobusové dopravy ve směrech shodných s vedením prodloužené linky C metra. Část linek se ruší, část linek je zkrácena k novému terminálu u stanice metra Letňany. Základní přepravní vztahy v ostatních směrech (Palmovka, Vysočanská, Nádraží Holešovice) jsou zachovány, stejně jako páteřní tangenciální linky v oblasti (136, 140, 177, 183, 195). Prodloužením linky 110 z Hloubětína a dále do Letňan se nabízí zcela nové přímé spojení Letňan a metra C s oblastí Hloubětína a Kyjí. Příměstské linky Pražské integrované dopravy (PID) ve směru od Kostelce nad Labem a Neratovic jsou zkráceny. Přímo v Letňanech dojde k poměrně radikálním změnám. Oblast tzv. Nového Proseka (zastávka Českolipská) bude mít posílené spojení mimo špičku linkami 186 a 210 na metro Střížkov a Nádraží Holešovice. Tyto linky budou zároveň spojovat Letňany s proseckou poliklinikou a nemocnicí na Bulovce. Nový Prosek bude mít nadále spojení i s metrem B Vysočanská, kam bude jezdit ve všední den autobus 134 s rozšířeným provozem. Vzniknou páteřní linky 18. obvodu, které povedou po Tupolevově ulici. Tyto linky podle návrhu mají mít ve všední den snadno zapamatovatelný jednotný interval 6 minut ráno a 7,5 minuty odpoledne, po zbytek dne a o víkendu 15 minut, večer 20 minut. Budou to linky 140 z Čakovic na Palmovku, 186 a 210 na Nádraží Holešovice a 195 do Vysočan. Na první pohled celá věc vypadá triviálně, ale ve skutečnosti jde o experiment, který dosud v Praze nefunguje. Nové vedení organizace ROPID chce v Praze prosadit síť tzv. metrobusů. To jsou linky s častým intervalem, které doplňují síť metra a tramvají. V jiných městech např. v Drážďanech, kde funguje jen kapacitní železnice do centra pro příměstskou dopravu, dokonce metro nahrazují. Frekventované linky bez zbytečných zajížděk na sebe nabalují větší množství lidí. Proto také lidé z vnitřních Letňan raději chodí na Tupolevovu ulici než do starých Letňan, kde je nabídka autobusů výrazně chudší. Výhoda těchto autobusů je v tom, že neslouží jen jako napaječe Tomáš Raška metra, ale poskytují lidem i spojení do okolních městských částí. Takovým linkám se říká tangenty. V praxi to vypadá tak, že kupř. linkou 195 se dostanete od Avie na metro Vysočanská, ale zároveň ji může použít nakupující v Tescu, který jede na Žižkov, obyvatel Proseka, který pracuje ve Strašnicích atd Nevýhodou těchto linek je zpoždění v ucpaných ulicích. Např. kvůli jednomu nefungujícímu semaforu v Malešicích může linka 195 v Letňanech přijet o několik minut později. To se řeší jednak tím, že linka má krátké intervaly, takže nemusíte moc dlouho čekat. Jednak se zavádějí po celé trase preferenční opatření. V první řadě je to úprava semaforů, aby autobus dostal zelenou ve chvíli, když se blíží ke křižovatce. Takové úpravy se zavádějí v letošním roce na ulici Prosecké. Na některých místech se linka neobejde bez vyhrazeného jízdního pruhu. Kvůli preferenci MHD v době výstavby metra dokonce musela být uzavřena ulice Vysočanská na Proseku. Pokračování na str. 2 NÁZOR STAROSTY Bouráme ploty Plot většinou vymezuje území s právem využití plochy jen pro někoho a většinou tím lidi rozděluje. V našem zastupitelském snažení je snahou občany sbližovat a vytvářet jim vhodné podmínky. Rozhodli jsme se proto bourat ploty a zvětšovat zelená území pro vás, občany Letňan. Jedná se konkrétně o tři projekty. První projekt se týká objektu bývalých jeslí v ulici Havířovská. Zde se z velké části zbourá stávající plot, bude odstraněna betonová podezdívka a dojde k výstavbě dvou parků s odpovídající parkovou úpravou, ve kterých budou instalovány lavičky. Druhým upravovaným místem bude území u hlavního vchodu do budovy ZŠ Tupolevova, kde rovněž dojde k parkové úpravě. Třetím projektem je úprava území v jižní části lokality Stará Náves u garáží. Zde bude zbourána část zdi a dojde tím k propojení Staré Návsi s ulicí Křivoklátská. Součástí projektu je i odpovídající povrchová úprava komunikace před garážemi. Na těchto plánovaných projektech a současně také na již probíhajícím projektu rekonstrukce vnitrobloku Chlebovická můžete vy, občané, sami posoudit naše kroky a zároveň přijít s obdobnými konstruktivními návrhy. Ivan Kabický, starosta VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 18 Svatby i v Čakovicích Vzhledem ke spojení Letňan a Čakovic do jednoho správního celku rozhodla rada o zřízení dalšího obřadního místa na úřadě v Čakovicích. Svatby se zde mohou konat každý lichý čtvrtek a pátek. Pamětní desky konstruktérům Pan Václav Šorel se obrátil na městskou část s návrhem na umístění pamětních desek na domy, v nichž žili a pracovali přední českoslovenští letečtí konstruktéři, inženýři Rublič, Vlček a Dlouhý. V případě Ing. Zdeňka Rubliče se jedná o dům Tvrdého 259. Pánové Karel Dlouhý a Jan Vlček žili a pracovali v domě Kladrubská 303/304. Jejich jména jsou spojována s určitým typem letounu. Ing. Rublič s prvním československým proudovým letounem L-29 Delfín nebo se sportovním letounem L-40 Meta Sokol, ing. Vlček s československým proudovým letounem L-39 Albatros a ing. Dlouhý s větroněm L-16 Blaník. Na pamětních deskách by mohly být vyobrazeny právě tyto letouny. Pokračování na str. 3

2 Letnany03_08:Sestava 1 3/21/08 10:56 PM Stránka 2 Doprava k metru Změny v povrchové dopravě... Pokračování ze str. 1 2 Letňanské listy březen 2008 Jednotný interval linek Návrh páteřních linek v Praze 18 Ráno Dopoledne Odpoledne Večer Víkend 6 minut 15 minut 7,5 minuty 20 minut 15 minut Číslo linky Trasa linky 140 ČAKOVICE Oderská Ke Stadionu Cukrovar Čakovice Nádraží Čakovice OC Čakovice Trutnovská Fryčovická Tupolevova Dobratická Výstaviště Letňany Letňany (metro C) Letňanská Nový Prosek Prosek (metro C) Prosecká Kelerka U Kříže PALMOVKA (metro B) 186 a 210 {ČERNÝ MOST (metro B), MIŠKOVICE} Fryčovická Tupolevova Dobratická Výstaviště Letňany Letňany (metro C) Letňanská Českolipská Poliklinika Prosek Střížkov (metro C) Teplická Madlina Čertův vršek Bulovka Vychovatelna Rokoska Kuchyňka Jankovcova NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE (metro C) 195 AVIA LETŇANY Krausova Fryčovická Tupolevova Dobratická Výstaviště Letňany Letňany (metro C) Letňanská Nový Prosek Prosek (metro C) Nad Jetelkou Vysočanská (metro B) Nádraží Libeň K Žižkovu Balkán Spojovací Pod Táborem Malešické náměstí Sídliště Malešice Limuzská V Rybníčkách Skalka (metro A) Na Padesátém Zahradní město Centrum Zahradní město Hlohová Poliklinika Zahradní město JESENICKÁ Oblast tzv. Nového Proseka (zastávka Českolipská) bude mít posílené spojení mimo špičku linkami 186 a 210 na metro Střížkov a Nádraží Holešovice. Tyto linky budou zároveň spojovat Letňany s proseckou poliklinikou a nemocnicí na Bulovce. Nový Prosek bude mít nadále spojení i s metrem B Vyso - čanská, kam bude jezdit ve všední den autobus 134 s rozšířeným provozem. Základní linkou ve starých Let - ňanech bude linka 166, která povede z Třeboradic na Palmovku. Ráno pojede v intervalu 12 a odpoledne 15 minut, přes den 30 minut, večer 30 minut. Tyto intervaly samozřejmě nestačí, takže bude doplněna linkou 110 tak, aby staré Letňany měly stejně četné spojení s metrem jako dříve, a to bez nepravidelností, častých zpoždění a nastupování předními dveřmi do příměstských linek 351 a 365. Jak bude postupně narůstat výstavba v Letňanech, počítáme s dalším posilováním autobusových linek. To je ale věcí příštích několika Návrh obsluhy starých Letňan Průměrný interval na ulici Beranových k metru C Letňany (zastávky Avia Letňany Staré Letňany Rychnovská Boletická) let. V jednání je autobusová linka vedená po případném otevření Avie přímo do Čakovic. Podobně je na tom možné příblížení metra obyvatelům Chle bovické ulice malými autobusy, tzv. midibusy. Zde je problém ve financování linky, které není v možnostech naší městské části. Ráno Dopoledne Odpoledne Večer Víkend 4 minuty 15 minut 5 minut 15 minut 15 minut Číslo linky Trasa linky 110 AVIA LETŇANY Staré Letňany Rychnovská Boletická Výstaviště Letňany LETŇANY (metro C) Čakovická Nový Hloubětín Kbelská Hloubětín (metro C) Sídliště Hloubětín Sídliště Lehovec Žárská Hejtmanská Vajgarská Kyje Kyjský hřbitov Sídliště Jahodnice Jahodnice Lomnická Hostavice U Váhy DOLNÍ POČERNICE 166 TEPLÁRNA TŘEBORADICE Za tratí K Teplárně TŘEBORADICE Králova Krystalová Čakovický zámek Nádraží Čakovice OC Čakovice Trutnovská Krausova Avia Letňany Staré Letňany Rychnovská Boletická Výstaviště Letňany Letňany (metro C) Letňanská Nový Prosek Prosek (metro C) Prosecká Kelerka U Kříže PALMOVKA (metro B) Poznámka: Abychom lépe viděli změny v intervalech, podívejme se na provoz v odpolední špičce. V celkovém úhrnu bude zastávka Rychnovská v odpolední špičce obsloužena 24 spoji místo průměrných 29 spojů v obou směrech. Důvodem je, že všechny autobusy pojedou ke stejné stanici metra. Když vám ujede autobus, na zastávce Rychnovská musíme čekat průměrně 4,14 minuty na různé stanice metra. V opačném směru čekáte průměrně 6 minut na Vysočanské, 15 minut na linku 156 na Ládví nebo 12 minut na linku 274 na Palmovce. Když jedete z Palmovky nebo z Ládví, musíte navíc obkroužit celé Letňany, takže cesta trvá déle. Odpolední cesta z Palmovky na zastávku Rychnovská se tedy zkrátí zhruba o 6 minut při prodloužení intervalu o 3 minuty. Když vám ujede autobus, na metru Letňany budete čekat průměrně 5 minut na další. Dostanete se tedy na metro rychleji i při snížení počtu spojů. Večer bude zkrácen průměrný interval z 20 minut na 15. Návrh obsluhy Nového Proseka Průměrný interval na zastávce Českolipské k metru C Střížkov Ráno Dopoledne Odpoledne Večer Víkend 4 minuty 10 minut 5 minut 15 minut 15 minut Číslo linky Trasa linky 134 (KAVKAZSKÁ Na Míčánkách Bělocerkevská Želivského (metro A) Ohrada Krejcárek Odlehlá Skloněná Novovysočanská K Žižkovu Nádraží Libeň ) ČESKOMORAVSKÁ (metro B) Vysočanská (metro B) Nad Jetelkou Krocínka Klíčovská Garáže Klíčov Letňanská Českolipská Poliklinika Prosek Střížkov (metro C) Třebenická SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE 186 ČERNÝ MOST (metro B) Poliklinika Černý Most Ronešova Rajská Zahrada (metro B) Lehovec Hutě Jordánská Lipnická Plynárna Satalice Budovatelská Nádraží Satalice Satalice Satalická obora Satalice Dřevařská Nymburská Kbely Kbely Jilemnická Letecké opravny Toužimská Letňany Avia Letňany Krausova Fryčovická Tupolevova Dobratická Výstaviště Letňany Letňany (metro C) Letňanská Českolipská Poliklinika Prosek Střížkov (metro C) Teplická Madlina Čertův vršek Bulovka Vychovatelna Rokoska Kuchyňka Jankovcova NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE (metro C) 210 MIŠKOVICE Radonická Čakovice náměstí Jiřího Berana Ke Stadionu Cukrovar Čakovice Nádraží Čakovice OC Čakovice Trutnovská Fryčovická Tupolevova Dobratická Výstaviště Letňany Letňany (metro C) Letňanská Českolipská Poliklinika Prosek Střížkov (metro C) Teplická Madlina Čertův vršek Bulovka Vychovatelna Rokoska Kuchyňka Jankovcova NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE (metro C) Výsledek vyjednávání naší dopravní komise s ROPID dopadl oproti ostatním městským částem poměrně dobře. Především proto, že jsme postupovali společně s MČ Praha- Čakovice a nepožadovali zachovat spoje do všech směrů. Přizpůsobili jsme se požadavkům na zavedení páteřních linek. Přestože ze starých Letňan, Čakovic, Miškovic a Třebo - radic nebude možné jet bez přestupu do Vysočan, bude zachováno kvalitní spojení na metro B Palmovka. Zároveň vznikne nový přestupní uzel na metru Letňany, kde si budete moci přestoupit na páteřní linky na Prosek, případně do Hloubětína, Kbel a Brandýsa nad Labem. Toto řešení muselo být zvoleno i proto, že řada lidí raději pojede metrem, než aby pokračovala dále autobusem. Změny tras a provozních parametrů autobusových linek PID: 102 linka pojede v úseku Kobylisy Vychovatelna nově přes Ládví, Davídkovu ulici a Bulovku, pro nahrazení linky 186 budou celotýdenně zavedeny vložené spoje Kobylisy Sídl. Bohnice, v úseku Staré Bohnice Zámky bude zaveden celotýdenní mimošpičkový interval 120 minut 109 posílení linky v ranní špičce pracovních dnů jako náhrada za zrušenou linku linka bude nově vedena v trase Dolní Počernice Hloubětín Letňany Avia Letňany včetně vložených spojů Letňany Avia Letňany ve špičkách pracovních dnů 134 linka bude nově v provozu v pracovní dny cca do 22:00 v trase Poznámka: Zkrátí se průměrné intervaly dopoledne (z 15 minut na 10), večer (ze 30 minut na 15) a o víkendech (ze 30 minut na 15). Na metro B se podle návrhu dostanete i dopoledne. Sídliště Ďáblice Českolipská Krocín - ka Českomoravská, vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů budou vedeny po stávající trase do zastávky Kavkazská 136 linka bude prodloužena o úsek Sídliště Ďáblice Vozovna Kobylisy, kde nahradí linky 175, 181 a zachována současná trasa, zkráceny intervaly ve špičkách pracovních dnů 145 linka bude zrušena a její spoje převedeny na linku 195, na zastávce Českolipská budou její spoje nahrazeny rozšířením linky linka bude zrušena 151 na lince bude zaveden celotýdenní interval 30 minut 156 linka bude zrušena a v části trasy nahrazena linkou linka bude zrušena a ve starých Letňanech nahrazena linkami 110 a linka se vrátí do své historické trasy do Libně: Palmovka Letňany Avia Letňany Obchodní centrum Čakovice Třeboradice Teplárna Třebo - radice (v úseku OC Čakovice Třebo - radice Teplárna Třeboradice pojede jen část spojů) 168 linka bude zrušena a nahrazena posílením linky linka bude zrušena a nahrazena linkami 136 a linka bude zkrácena o úsek Hloubětínská Sídliště Čimice (nahrazena celotýdenním provozem linky 183) 183 linka pojede v úseku Liberecká Vozovna Kobylisy nově přes Ládví a Kobylisy a dále bude prodloužena do Sídl. Čimice, v úseku Nádraží Hostivař Sídl. Čimice bude zaveden celotýdenní provoz jako náhrada za linku linka bude nově zajíždět, v úseku Palmovka Letňany pojede ve špičkách pracovních dnů pouze každý druhý spoj, v úseku Letňany Letecké opravny dojde ke zkrácení intervalů v pracovní dny 186 linka bude nově vedena v trase Černý Most Satalická obora Kbely Staré Letňany Letňany Střížkov Bulovka Nádraží Holešovice 187 linka bude zrušena 195 linka bude ve špičkách pracovních dnů posílena spoji ze zrušené linky linka bude posílena zkrácením intervalů v pracovní dny 201 linka bude zrušena a nahrazena linkou linka bude nově vedena v úseku Letňanská Teplická přes Českolipskou a Polikliniku Prosek a dále ve směru z centra bude prodloužena do Miškovic 233 linka bude zkrácena do trasy Letňany Sídliště Čakovice a nově provozována ve standardních vozech 259 linka bude zkrácena k termi - nálu Letňany, dojde ke zkrácení souhrnného intervalu s linkou 375 do Vinoře 269 linka bude nově zajíždět do zastávky VÚ Běchovice 274 linka bude nahrazena posílením linky 140 v nových Letňanech a linkou 166 ve starých Letňanech 280 linka bude zkrácena 302 linka bude zkrácena 305 linka bude nově vedena jako školní v trase Nám. Jiřího Berana Hovorčovice, zrušený úsek nahrazen linkami 351 a linka bude zkrácena 349 linka bude zrušena a její spoje budou převedeny na linky 348 a linka bude zkrácena a nově vedena přes zastávku Tupolevova 354 linka bude zkrácena 358 linka bude zrušena a její spoje převedeny na linku linka bude zkrácena a nově vedena přes zastávku Tupolevova, dále bude posílena o spoje zrušené linky linka bude zrušena a její spoje převedeny na linku linka do Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi bude nově vedena přes terminál Letňany 376 linka bude zkrácena 377 linka bude zkrácena 399 linka bude zrušena 416 linka bude nově vedena přes Kojetice, Čakovičky, Novou Ves a Měšice jako náhrada za linku 305 s variantou trasy do Zlonína

3 Letnany03_08:Sestava 1 3/21/08 10:56 PM Stránka 3 březen 2008 Letňanské listy 3 Poděkování Vážený pane starosto, mnohokrát Vám děkuji za bezvadně zorganizovanou evakuaci a po - moc obyvatelům nástaveb v ulici Malkovského. V každém okamžiku jsme s přítelkyní věděli, co máme dělat, a i informační servis ze strany krizového štábu řízeného úradem městské části byl velmi profesionální. Pokud to bude jen trochu mož - né, prosím Vás, vyřiďte mé poděkovaní hasičům, policistům a dalším lidem, kteří se na evaku aci, zajištění bezpečnosti a likvi daci škod způ sobené vichřicí podíleli. Pevně doufám, že podobných živelních událostí bude co nejméně. Ale je velice dobré vědět, že v pří - padě nějaké krizové situace jsou v Letňanech lidé, kteří jsou připraveni lidem pomáhat.. Ještě jednou Vám, pane starosto, mnohokrát děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci. S pozdravem Ing. Josef Novák Malkovského 596 Praha 9-Letňany Emma řádila i u nás Vsobotu okolo desáté hodiny utrhla vichřice EMMA střechu na nástavbě panelového domu v ulici Malkovského. Vlivem silného nárazového větru došlo k pádu části utržené střechy, další část střechy a plechu zůstala nebezpečně viset z domu. V této mimořádné situaci byly aktivovány jednotky Sboru dobrovolných hasičů, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, k dispozici byl statik odboru krizového řízení a posílena služba operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy. Je třeba ocenit profesionální přístup, obětavost a nasazení všech složek Záchranného bezpečnostního systému při řešení mimořádných událostí v souvislosti vichřicí EMMA. Ocenění zaslouží rovněž Dopravní podnik hl. m. Prahy za autobus pro odvoz 43 evakuovaných obyvatel. Zvláštní dík patří hasičům, kteří zasahovali v Letňanech při evakuaci obyvatel z panelového domu, z něhož vichřice odnesla střechu a podíleli se na odstraňování škod způsobených větrnou pohromou. Podle posouzení statika bylo totiž 11 bytů v nástavbě neobyvatelných, evakuovaným bylo ihned po zásahu starosty Letňan Ivana Kabic - kého poskytnuto zázemí ve škole v Tupolevově ulici a již v odpoledních hodinách byli postižené rodiny ubytovány v hotelu firmou BPT. Spoluvlastník a správce domu, firma BPT, však bohužel po týdnu přestala poskytovat postiženým nájemníkům náhradní ubytování a reálně hrozilo, že se tito lidé budou snažit vrátit do svých neobyvatelných bytů. Stavební zákon ukládá obci poskytnutí potřebné součinnosti ve věci zajištění přístřeší pro postižené obyvatele, a tak se Rada městské části Praha 18 rozhodla okamžitě zajistit pro tyto obyvatele náhradní ubytování v penzi - onu v Miškovicích s tím, že náhrada výdajů vzniklých z této krizové situace bude následně uplatňována u majitelů dotčeného bytového domu. red VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 18 Dokončení ze str. 1 Rada jeho návrhy přijala a bude dále jednat o jejich realizaci. Nová parkoviště Firma BPT Development přišla s projektem dvou parkovišť. Jedno by vzniklo mezi Fryčovickou a Tupo - levovou ulicí, druhé za bývalým obchodním domem v ulici Malko - vského. Celkem přibude 62 parkovacích stání. Parkoviště vzniknou navíc vedle míst pro nové nástavby. Rada se záměrem souhlasila. Stavba administrativního centra Rada obdržela záměr výstavby administrativního centra u stanice metra. Výstavba proběhne ve třech etapách mezi ulicemi Beranových a Prosecká. Městská část požaduje minimalizaci poškození životního prostředí místních obyvatel, provedení průzkumu podzemní vody a zajištění protihlukových opatření. Stavba obchodních jednotek Dalším zpracovaným záměrem je vybudování obchodních jednotek v areálu Letova. Zde rada požaduje vyčištění zamořených ploch a urych - lení výstavby obchvatu Letňan (prodloužení Veselské), kam by měla být převedena doprava z areálu. Přestavba bývalé lisovny V bývalé letovské lisovně (hala M3) bude od dubna vyrábět firma GE Aviation Czech. Pod jejím názvem se skrývá bývalá jinonická Waltrovka, která přesouvá svoji výrobu leteckých motorů do Letňan kvůli plánům na výstavbu bytů a kanceláří v bývalém prostoru továrny. Rada se obává poškození životního prostředí sousedních syslů a požaduje také doložit podrobné řešení v případě havárie v hale. Otevření Avie V roce 1988 byla část ulice Beranových, vedoucí areálem Avia, vyřazena z veřejné sítě. V současnosti má status neveřejné účelové komunikace. Jejím vlastníkem je magistrát. Rada uložila starostovi, aby dokončil jednání se správcem areálu Avia a Magistrátem hl. m. Prahy tak, aby silnice mohla být otevřena. Mimoúrovňová křižovatka Veselská Kbelská Konečně se podařilo dosáhnout dohody o omezeních při stavbě této křižovatky. Bývalé vedení radnice nevzneslo námitky proti plánovanému uzavření Veselské ulice na 16 měsíců. To by znamenalo značné poškození životního prostředí obyvatel Letňan, protože všechna auta by projížděla Tupolevovou ulicí. Po zdlouhavých jednáních a hledání alternativních řešení s investorem se podařilo dojednat zkrácení termínu uzavírky na nejkratší možnou dobu asi jednoho měsíce. Po zprovoznění křižovatky spolu s vysočanskou radiálou by měly zmizet kolony na Kbelské ulici a ulevit by se mělo i Tupolevově. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Rada přijala pravidla pro zadávání veřejných zakázek, neboť v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. je nutné pro veškeré veřejné zakázky stanovit vnitřní pravidla, aby byly definovány postupy při zadávání veřejných zakázek a zajištěn dohled nad dodržováním tohoto zákona. Pravidla byla odsouhlasena legislativně právním odborem MHMP. Jmenování nových vedoucích odborů Rada jmenovala nové vedoucí odborů do funkce vedoucího odboru výstavby a územního rozhodování pana Ing. Václava Ryčla, do funkce vedoucí odboru správních agend slečnu Vendulu Swiderovou, do funkce vedoucí odboru kanceláře tajemníka paní Lucii Kubíčkovou a do funkce vedoucí odboru kanceláře starosty paní Janu Hruškovou. Uzavření místní knihovny Ve dnech 31. března až 11. dubna 2008 bude uzavřena letňanská knihovna kvůli revizi knižního fondu. Zastupitelstvo skončilo úspěchem koalice První schůze zastupitelstva letošního roku sice měla pouze 15 bodů, počáteční střety mezi zastupiteli byly však ne nepodobné volbě prezidenta. Na začátku starosta informoval zastupitele o rezignaci pana Ing. Lukáše Opatrného na mandát zastupitele z pracovních důvodů, na uvolněný mandát nastoupil náhradník z kandidátní listiny ODS pan Olaf Deutsch. Po přestávce se ale podařilo přijmout program schůze a těžiště útoků některých sociálnědemokratických zastupitelů bylo přesunuto na grantovou politiku městské části. Socialisté kritizovali, že městská část vyčleňuje na granty přesnou sumu, kterou rozdělí mezi jednotlivé žadatele na celý kalendářní rok a žádali informace o způsobu projednání a zhodnocení projektů. Granty schvalují jednotlivé komise, následně i rada a zastupitelstvo. Dříve příspěvky řešila operativně Rada, leckdy už několik dní po podání žádosti, takže je nemohla projednat odborná komise. Ing. Dobrý nakonec ještě ke grantům podal interpelaci. Přese všechno byly granty nakonec schváleny drtivou většinou zastupitelů ve všech čtyřech okruzích sport, kultura, školství a sociální oblast. Zastupitelé se rovněž shodli na nepřijatelnosti změny územního plánu v areálu Avie, kde vlastník požadoval umožnit výstavbu nových cca 3000 bytů a kanceláří bez jakýchkoliv omezení. David Kolínský, zástupce starosty

4 Letnany03_08:Sestava 1 3/21/08 10:56 PM Stránka 4 4 Letňanské listy březen 2008 Velkoobjemové kontejnery ve druhém čtvrtletí Upozorňujeme na ZÁKAZ odkládání nebezpečných složek odpadů a stavebního odpadu suti do těchto kontejnerů. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (baterie, oleje a tuky kromě potravinářských olejů, ředidla, staré barvy, léky, kyseliny, hydroxidy, lepidla, pryskyřice, odmašťovací přípravky a deter - genty syntetické čistící a prací prostředky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a ostatní předměty s obsahem chlorfluoruhlovodíků lednice, vyřazené elektrické a elektronické zařízení počítače, televize atd.) Hl. m. Praha zajišťuje pro obyvatele bezplatné odkládání nebezpečných složek odpadu. Občané je mohou odkládat třemi způsoby: ve stabilní sběrně včetně lednic a elektroniky (sběrné dvory) v lékárnách na území hl. m. Prahy (nepoužitelná léčiva a rtuťové teploměry) při mobilním sběru všechny výše uvedené odpady mimo lednic a elektroniky Nejbližší sběrné dvory: Praha 8, Voctářova ulice, tel.: Praha 9, Pod Šancemi 444/1, tel Stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na 2. čtvrtletí 2008 poř. č. stanoviště termíny přistavení kontejnerů duben květen červen 1 Velhartická Prachatická Vratimovská Chlebovická a Běloveská 11 x 6 3b Žamberská x 9 x 4 Opočenská Místecká Jablůnkovská Bukovecká Tupolevova Ostravská Letovská x 9 Terezínská x x Fryčovická u školy Tvrdého Rychnovská Zavážení: pátek od hod. x kontejner není přistaven Odvoz: sobota bez výměn Praha 20-Horní Počernice, Chvalkovická 3, tel.: Do sběrného dvora je možné přivézt také železný šrot, sklo, odpad ze zeleně, dřevěný a stavební odpad (do 1 m 3 na osobu za měsíc), objemný odpad a elektrošrot, pneumatiky (za úhradu 25 Kč/ks). Obyvatelé Prahy po prokázání totožnosti mohou využívat sběrný dvůr zdarma podle pokynů obsluhy. Podnikatelé jej využívají za poplatek. V případě zjištění nedostatků nebo při nesrovnalostech v harmonogramu sběru se lze obrátit na Magistrát hl. m. Prahy, odbor infrastruktury města, Řásnovka 8, Praha 1, tel.: , Martin Hrádek, vedoucí OHSI Ing. Jana Káparová, vedoucí ODŽP Sběr bioodpadu Stanoviště kontejnerů na sběr BIOODPADU v roce 2008 poř. č. stanoviště termín přistavení/čas 1 Velhartická Prachatická / / Žamberská Běloveská / / Opočenská / / Tvrdého Dudkova / /9 12 Vroce 2008 bude za součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 18 organizován sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Služba bude poskytnuta v následujícím režimu: VOK bude přistaven v určeném termínu na max.. 3 hodiny, po celou dobu odborná obsluha bude monitorovat jeho naplňování bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu, VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze. Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky). Kontejnery určené pro sběr bioodpadu nelze v žádném případě využívat pro sběr objemného odpadu. Martin Hrádek, vedoucí OHSI Informační kampaň v rámci oslav Dne Země 2008 Na letošní rok je informační kampaň pro veřejnost, která proběhne ve spolupráci se svozovou společností Pražské služby, a. s., a kolektivními systémy (Asekol, Elektrowin, Ecobat. Ekolamp), plánována na území městských částí Praha 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 21 a Praha Libuš, tedy celkem ve 13 městských částech. Kampaň v naší městské části se uskuteční na parkovišti před Tescem od cca do cca hod. Bude přistaven informační stánek, ukázka sběrových nádob a případně také sběrová technika. Veřejnosti budou k dispozici různé informační materiály a letáky nejen k problematice třídění odpadů a nakládání s nimi. Připravené budou rovněž soutěže a hry pro děti. O letňanských letadlech XV Ve druhé polovině dvacátých let 20. století vznikl v nových letováckých dílnách pozorovací a bom - bardovací dvouplošník, který ve své době představoval vrchol československého konstrukčního umění. Inženýr Šmolík tentokráte zvolil důsledně kovovou kostru (u trupu, křídel i ocasních ploch). Potah letounu byl plátěný v kombinaci s duralovými plechy. Někdo by dnes mohl říci, co je na dvouplošníku tak pozoruhodného. Z dnešního pohledu asi mnoho ne, ale KRÁTCE Změna v letňanském zastupitelstvu Olaf Deutch skládá do rukou starosty slib zastupitele. Ing. Lukáš Opatrný, zastupitel MČ Praha 18 za ODS, z pracovních důvodů rezignoval na svůj mandát. Jeho místo dle zákona zaujal první náhradník pan Olaf Deutsch. Olaf Deutsch není v letňanské komunální politice žádným nováčkem, jako předseda kulturní komise se pozorovací a bombardovací dvouplošník Šmolík Š-16 byl prvním československým letadlem, které po vlastní ose doletělo do Japonska. Tento dálkový přelet v roce 1927 uskutečnili podplukovník Skála s mechanikem Tauferem. Odstartovali z kbelského letiště a doletěli přes Moskvu, Kazaň, Omsk, Krasnojarks, Čitu a Hedžu až do Tokia. Bohužel při zpáteční cestě došlo k poruše motoru, letci nouzově přistáli poblíž Krasnojarsku a letoun byl zničen. Dochovala se jen směrovka, která výrazným způsobem podílí na podobě kultury v naší městské části. Redakční rada Letňanských listů přeje panu Deutschovi hodně energie a úspěchů v jeho nové funkci. red Vlajka pro Tibet V pondělí 10. března si světové společenství připomíná 49. výročí povstání proti čínské okupaci ve Lhase, při němž přišlo o život Tibeťanů. Akce Vlajka pro Tibet vznikla v polovině 90. let v západní Evropě, v roce 1996 se k výzvě připojila první čtyři česká města. Městská část Praha 18-Letňany v tento den vyvěsila tibetskou vlajku na budově městského úřadu a dala tak najevo solidaritu s tibetským lidem. Chtěli jsme symbolicky vyjádřit podporu úsilí tibetského lidu za záchranu kulturní a náboženské svébytnosti a naplnění základních občanských a politických práv. Lidská práva vnímáme jako nedělitelnou a univerzální hodnotu, na jejíž dodržování mají nárok lidé všude na světě. red Nekvalitní, pro tisk malý, ale vzácný snímek Skálova letounu. je dnes vystavena v Leteckém muzeu ve Kbelích. Václav Šorel Letňanští hasiči budou soutěžit Dne 19. dubna 2008 se uskuteční na území Letňan třetí ročník soutěže hasičské všestrannosti O putovní pohár starosty Letňan, ve které soutěží hasičská družstva v různých disciplínách, například ve vyproštění a zá - chraně zraněné osoby, řezání mo torovou pilou na přesnost, jízdu zručnosti a další. Dále proběhne soutěž Letňanský železňák ve které soutěžící musí vyběhnout v zásahovém oděvu a s dý - chacím přístrojem do čtrnáctého patra domu. Soutěž bude zahájena v 9:00 hod. v letňanské hasičské zbrojnici, kde se diváci dovědí místa a časy konání jednotlivých disciplín. Všechny naše občany srdečně zveme a rádi je přivítáme jako diváky. Obyvatele domu Rýmařovská 475, kde se bude konat železňák, zároveň prosíme, aby omluvili případný hluk, který soutěž může přinést. Karel Slavata, ředitel soutěže SEZNAM POŘÁDANÝCH AKCÍ CAMERATA PRAHA Mgr. Veronika Dvořáčková Žofáková Tel.: Dne od hod. pořádá pěvecký sbor Camerata Praha a hostující orchestr a sólisté Gymnázia v Porto Viro z Itálie koncert, který proběhne v sále Maxim Clubu ve Třeboradicích. Na programu bude nastudovaná dětská opera Brundibár, jež byla napsána Janem Krásou v Terezíně. Všechny vás srdečně zveme. Další informace na našich internetových stránkách. OJAI CLUB LETŇANY Místecká 366, Praha 18-Letňany Info: p. Pospíšil, tel.: hod. Nedaba (modern jazz) Kapela Nedaba vznikla v červnu roku 2003, svým repertoárem se zařazuje do oblasti moderního jazzu hod. Andrew Uragan a Reggae Ortodox (reggae music) hod. Apple juice (juicepunk) Stabilně velmi žádaný účastník většiny festivalů v Čechách hod. Vodníček aryb níček (Národní divadelní společnost) Pohádka plná písniček o vodníku a panu porybném, o dušičce, která se nakonec dostane do nebe hod. Blanka Šrůmová (ex Tichá Dohoda) Kultovní zpěvačka z 90. let hod. SJB + Fórum Nezletilců (komponovaný večer) KLUB SLUNEČNICE pí Čehylová, tel.: , hod FIMO večerní tvoření. Naučíte se zpracovat speciální hmotu FIMO. Kombinací barev a různých vzorů si zkusíte vyrobit svícen, sponu nebo korálky (rezervujte předem, počet míst v dílně je omezen) hod. TEXTILNÍ TECHNIKY večerní tvořivá dílna Pro velký zájem opakujeme! Přineste si svá tři trička a my vám poradíme, jak z nich zhotovit pomocí rozmanitých technik jedinečné originály hod. ČÁRY-MÁRY-FUK Specifikace akce: odpoledne pro rodiče s dětmi plné her a soutěží, bude probíhat i otevřená dílnička, na které si vyrobíte čarodějnici podle vlastní fantazie a nejorigi - nálnější výtvor bude odměněn. TJ LETOV LETŇANY V ZŠ FRYČOVICKÁ Cvičení každý čtvrtek hod. rodiče s dětmi, hod. žákyně. Cvičení zaměřené na základní sportovní průpravu, vedené školenými cvičitelkami SPV v malé tělocvičně ZŠ.

www.letnany.cz Letňanské listy DOPRAVA Připomínky občanů k autobusům Strana 4

www.letnany.cz Letňanské listy DOPRAVA Připomínky občanů k autobusům Strana 4 Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 14 Číslo 8 ŘÍJEN 2008 ZDARMA SPORT Aquacentrum Letňany Lagoon Strana 2 TŘI OTÁZKY PRO......Petra Erbena Strana 3 DOPRAVA Připomínky občanů k autobusům

Více

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 14 Číslo 5 KVĚTEN 2008 ZDARMA DOPRAVA... na téma metro Strana 3 ROZHOVOR... s poslancem Tomášem Kladívkem Strana 3 SPORT Zkušenosti se mají předávat

Více

www.letnany.cz Letňanské listy

www.letnany.cz Letňanské listy Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:57 PM Stránka 1 Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 15 Číslo 6 ČERVEN 2009 ZDARMA DOPRAVA Cyklisté mají zelenou Strana 1, 2 VÝSLEDKY VOLEB do Evropského

Více

Letňanské listy KULTURA. SPORT Vilém Čok zazpívá. V Athletics se hraje na Letňanech 2010

Letňanské listy KULTURA. SPORT Vilém Čok zazpívá. V Athletics se hraje na Letňanech 2010 16 Ročník 05 Číslo Květen 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Prezentace nové pěší zóny v Letňanech 2 ZPRAVODAJSTVÍ Volby do Poslanecké sněmovny se blíží KULTURA SPORT Vilém Čok zazpívá

Více

Letňanské listy. Stavba obchodního komplexu pokračuje Baumax míří do Letňan

Letňanské listy. Stavba obchodního komplexu pokračuje Baumax míří do Letňan Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 14 Číslo 2 ÚNOR 2008 ZDARMA PŘEDSTAVUJEME Odbor státní sociální podpory Strana 2 PRO A PROTI K otázkám nájemného Strana 3 INFORMACE Kam s odpady 2.

Více

Letňanské listy INFORMACE. řidiče ohleduplnosti. a ukázky toho, v čem Letňany udělaly kroky k tomu, aby byly ještě příjemnějším

Letňanské listy INFORMACE. řidiče ohleduplnosti. a ukázky toho, v čem Letňany udělaly kroky k tomu, aby byly ještě příjemnějším 15 Ročník 10 Číslo Prosinec 2009 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Městská část se mění 2 INFORMACE Letňanští nesouhlasí se změnami autobusů INFORMACE KULTURA POZVÁNKY Nová Tupolevka učí V

Více

Letňanské listy. KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení s prázdninami

Letňanské listy. KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení s prázdninami 16 Ročník 08 Číslo Září 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Letňany získají další plochu pro relaxaci 2 ZPRAVODAJSTVÍ Víte, kdy a kam jít volit? KULTURA KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

www.letnany.cz Letňanské listy STALO SE Letňany udělily čestná občanství str. 4

www.letnany.cz Letňanské listy STALO SE Letňany udělily čestná občanství str. 4 Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 13 Číslo 2 ÚNOR 2007 ZDARMA INFORMACE Představujeme humanitní odbor str. 3 ŠKOLSTVÍ Pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol str. 3 STALO SE Letňany

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Květen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz TÉMA MĚSÍCE Letňanské stavební projekty str. 4-5 SPORT Luděk Zelenka - z trávníku na led str. 15 ROZPOČET Nejvíce

Více

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení 16 Ročník 07 Číslo Srpen 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA TÉMA VYDÁNÍ Senioři a sportovci pod jednou střechou 1 AKTUALITY Pozvánka na otevření nové mateřinky INFORMACE SPORT Veselé rozloučení

Více

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23 Téma měsíce Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Knihovnu ovládly profesionální

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

Letňanské listy. Novinky na letišti

Letňanské listy. Novinky na letišti 16 Ročník 01 Číslo Leden 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Letňanští hasiči v novém 1 ZPRAVODAJSTVÍ Rozpočet na rok 2010 byl schválen ZPRAVODAJSTVÍ KULTURA Novinky na letišti Ohlédnutí

Více

TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5

TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Srpen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz KULTURA V knihovně jsou vystavené hračky a šperky str. 13 SPORT Trenér Barát se vrátil rád str. 15 TÉMA MĚSÍCE:

Více

Ročník XII - číslo 1: leden 2006 Noviny městské části Praha 18

Ročník XII - číslo 1: leden 2006 Noviny městské části Praha 18 Ročník XII - číslo 1: leden 2006 Noviny městské části Praha 18 Vážení spoluobčané, přeji nám všem, aby nejen v tomto roce 2006, ale i v letech dalších nám sloužilo zdraví a přálo nám štěstí. Dále nám přeji,

Více

Letňanské listy. SPORT Michal Novotný má rád školních jídelen. přijede kouzelník

Letňanské listy. SPORT Michal Novotný má rád školních jídelen. přijede kouzelník 16 Ročník 04 Číslo Duben 2010 Noviny městské části Praha 18 TÉMA MĚSÍCE Zastupitelé odsouhlasili granty na rok 2010 1 ZDARMA ZPRAVODAJSTVÍ KULTURA SPORT Prvních 100 dní Zařízení Na Starou Náves Michal

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Duben 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz Z RADNICE Rada formulovala Programové prohlášení str. 6 KULTURA Kytice zazpívala zahraničním hostům str. 8 Letňany

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Září 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz KULTURA Loučení s prázdninami přálo počasí str. 13 SPORT Andrea Čákorová radí, jak na neposlušné psy str. 15

Více

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé!

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! květen 2014 ročník 20 zdarma Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! Strany 4 5 www.letnany.cz Životní prostředí Rozkvétá vám vše pod rukama? Přihlaste se

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LEDEN 2008 ZDARMA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LEDEN 2008 ZDARMA Otázky a odpovědi Ohlédnutí za rokem 2007 naleznete na straně 1, 2 a 3. Zápisy do školských zařízení Podrobnosti naleznete na straně 5 a 11. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

Více

POUŤ! A JSOU TU ZASE VYSOČANSKÁ A SVATOVÁCLAVSKÁ PRAHA 9: PROSECKÉ SKOTAČENÍ PODVINÍ 2012 PROSECKÝ PODZIM ZÁŘÍ 2012. 1. října 2012

POUŤ! A JSOU TU ZASE VYSOČANSKÁ A SVATOVÁCLAVSKÁ PRAHA 9: PROSECKÉ SKOTAČENÍ PODVINÍ 2012 PROSECKÝ PODZIM ZÁŘÍ 2012. 1. října 2012 ZÁŘÍ 2012 PRAHA 9 MÁ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY TÉMĚŘ VE VŠECH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH! OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: LETOŠNÍ AKCE MIKROKLIMA SE ZAMĚŘUJE NA ŠETRNOU DOPRAVU

Více

Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25

Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25 červen 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves strana 25 Z letňanských škol V Rychnovské oslavili 50. výročí založení školy Strana 13 Bezpečnost Hasiči

Více

Letňanské listy KULTURA

Letňanské listy KULTURA 16 Ročník 09 Číslo Říjen 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Lesopark se bude dál rozrůstat 1 ZPRAVODAJSTVÍ Vzpomínáte? Letňany v roce 2006 KULTURA KULTURA SPORT Pozvánka Na Staré Návsi

Více

DEVITKA POPELKA NA DEVÍTCE. 6. 7. července 2009 NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: JAK SE ŽIJE SENIORŮM V PRAZE 9 TÉMA MĚSÍCE: VĚČNÝ PROBLÉM - PARKOVÁNÍ

DEVITKA POPELKA NA DEVÍTCE. 6. 7. července 2009 NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: JAK SE ŽIJE SENIORŮM V PRAZE 9 TÉMA MĚSÍCE: VĚČNÝ PROBLÉM - PARKOVÁNÍ 1 titul:devitka 5/25/09 12:33 Page 1 ČERVEN 2009 TÉMA MĚSÍCE: VĚČNÝ PROBLÉM - PARKOVÁNÍ DEVITKA OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: JAK SE ŽIJE SENIORŮM V PRAZE

Více

Do Letňan vtrhl punk bavili se dospělí i děti!

Do Letňan vtrhl punk bavili se dospělí i děti! Červen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Do Letňan vtrhl punk bavili se dospělí i děti! 2 06 I 2012 INZERCE Zavítejte do Pizzerie DOLCE v Letňanech... Vážení obyvatelé, od srpna rozšiřuje pizeriie

Více

Letňany hostily studentský majáles Strana 21. áåòéêåé. Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz

Letňany hostily studentský majáles Strana 21. áåòéêåé. Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz áåòéêåé Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Letňany hostily studentský majáles Strana 21 Z radnice str. 6 Den zdraví přilákal více než 300 lidí Volný čas str. 19 Kytice

Více

Letňanské listy. Letňanská kultura ožívá! Styl práce radnice naší městské části se změnil, Letošní 7. schůze rady naší městské části se

Letňanské listy. Letňanská kultura ožívá! Styl práce radnice naší městské části se změnil, Letošní 7. schůze rady naší městské části se Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 13 Číslo 5 KVĚTEN 2007 ZDARMA KULTURA Letňanská kultura ožívá strana 1 SPORT Letňany Lagoon strana 3 INFORMACE Bytová politika strana 3 NÁZORY Pro a

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu Březen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu www.letnany.cz Fotoreportáž na straně 10 Téma měsíce Ples MČ Praha

Více