Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO Výroční zpráva o činnosti za školní rok 24/25

2 OBSAH. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ INSPEKČNÍ ČINNOST ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚR Základní škola má v souladu se zákonem č. /2Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas subjektů údajů se zveřejněním fotografií ve výroční zprávě o činnosti za školní rok 24/25. 2

3 . Charakteristika školy a) název školy Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Příbor, okres Nový Jičín IZO: IČ: kapacita 55 žáků datum zařazení do sítě škol: zápis do rejstříků škol a školských zařízení:.. 25 vedení školy: ředitelka, statutární zástupce adresa pro dálkový přístup: webové stránky: V základní škole pracuje 34 zaměstnanců. Základní škola je součástí výchovně - vzdělávací soustavy, v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pro ZŠ Škola cesta k poznání. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení Škola a školská zařízení Kapacita základní škola IZO školní družina IZO Audiovizuální a kancelářská technika Druh Počet Z toho pro řízení a provoz Z toho pro výuku Tablet Apple ipad PC stanice Žákovské terminály VOIP modem Velkoformátové televizory 8 8 Dataprojektor Přenosné reproduktory 6 6 Interaktivní tabule SmartBoard 2 2 WiFi router 9 8 Notebook Multifunkční kopírka 4 4 3

4 b) školská rada Školská rada byla zřízena dle 67 odst. 2 zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ke dni Školská rada má devět členů. V letošním školním roce proběhly 3 schůze školské rady. c) vybavení školy učebními pomůckami, technikou apod. V letošním školním roce byla škola vybavena interaktivní tabulí Smart Board, 3 notebooky, PC stanicí, multifunkční tiskárnou, 3 tablety pro pedagogy, 2 tablety pro žáky, sadami digitálních měřících systému značky Neulog a dalšími odbornými pomůckami do učebny fyziky a chemie, 2 tablety ipad Air pro pedagogy včetně software, 4 Apple TV, sportovní kamerou a kopírkou. Do školní družiny byly pořízeny zahradní prolézačky, domeček s verandou, tépé a houpací most. Rekonstruována byla školní kuchyň, zabudovaly se do ní 4 cvičné kuchyňské linky. Odborná učebna hudební výchovy byla modernizována (mikrofony, stojany, hudební nástroje, mixážní pult). Byly zakoupeny stavebnice Lego, zeměpisné mapy a další učební pomůcky. Do archivu byly nainstalovány kovové policové regály. Byla celkově zrekonstruována sborovna. d) tabulka počtu žáků a tříd Celkem žáků Počet tříd I. st./počet žáků Počet tříd II. st./počet žáků Počet odd. ŠD/počet žáků 38 /28 8/73 3/77 Dojíždějících žáků je ve škole. Z toho z Prchalova 2, ze Skotnice 47, z Libhoště 5, z Kopřivnice 5, ze Sedlnic 2, ze Závišic 2, z Mošnova 2, z Hájova 3, z Trnávky, z Nového Jičína 3, z Ostravy 3, z Tošovic, z Frýdku Místku, z Rybí, z Nové Horky, z Rychaltic, z Trojanovic, z dětského domova 7. 4 žáci, kteří jsou uvedeni ve stavu, plní povinnou školní docházku v zahraničí. 4

5 2. Přehled učebních plánů ŠVP pro základní vzdělávání, Škola cesta k poznání, č. j.: 36/23 zspjic 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a) údaje o zaměstnancích školy Základní údaje o pracovnících školy počet učitelů ZŠ 25 počet vychovatelů ŠD 2 počet správních zaměstnanců ZŠ 6 Počet asistentů pedagoga počet pracovníků celkem 34 počet zaměstnankyň na MD 4 Věková struktura pedagogických pracovníků v roce let PP 3-39 let 7 PP 4-49 let PP 5-59 let 9 PP 6a více let PP Věková struktura pedagogických pracovníků v roce let 3-39 let 4-49 let 5-59 let 6 a více let 5

6 Věková struktura správních zaměstnanců v roce let SZ 3-4 let 2 SZ 4-5 let SZ 5-6 let 3 SZ nad 6 let SZ Věková struktura správních zaměstnanců v roce ,5 2,5,5 2-3 let 3-4 let 4-5 let 5-6 let nad 6 let 2-3 let 3-4 let 4-5 let 5-6 let nad 6 let Strukturu správních zaměstnanců: hospodářka ekonomka školník, v topném období i jako topič čtyři uklízečky, z toho jedna na zkrácený úvazek ve ŠD b) údaje o pedagogických pracovnících Funkce Úvazek Roků pedag. praxe Stupeň vzdělání Aprobace Ředitelka % 3 VŠ. 5. r Zástupkyně % 28 VŠ PŘ - M Výchovná poradkyně % 32 VŠ PŘ - M Učitelka 4,9% 3 VŠ Čj - D Metodik ICT % 2 VŠ Inf. Učitel % 7 VŠ Z - OV Učitelka % 26 VŠ Ch - M Učitelka % 2 VŠ Č - N Metodik prevence % 8 VŠ M - F Učitel % 9 VŠ JA D - TV Učitelka % 25 VŠ M - F Učitelka % 2 VŠ Z - TV Učitelka % 2 VŠ JA, JŠ 6

7 Funkce Úvazek Roků pedag. praxe Stupeň vzdělání Aprobace Učitelka % 9 VŠ M - OV Učitelka 68,8 % + 35,7% ve ŠD 3 VŠ JA Učitelka % 33 VŠ. 5. r Učitelka % 35 VŠ. 5. r Učitelka % 27 VŠ. 5. r Učitelka % 23 VŠ. 5. r Učitelka % 8 VŠ. 5. r Učitelka % 22 VŠ. 5. r Učitel % VŠ. 5. r Učitelka % 29 VŠ. 5. r Učitelka % 3 VŠ. 5. r Učitelka % 8 VŠ. 5. r Vychovatelka % 9 VŠ Vychovatelství Vychovatelka % 4 SŠ Vychovatelství Asistentka pedagoga 7% SŠ asistentka pedagoga Průměrný věk pedagogického pracovníka v ZŠ činil 43,7 roků a správních zaměstnanců 49, roků. 7

8 Délka pedagogické praxe -5 let PP 6- let 2 PP -5 let 5 PP 6-2 let 8 PP 2-25 let 3 PP 26-3 let 5 PP 3-35 let 4 PP Délka pedagogické praxe let 6- let -5 let 6-2 let 2-25 let 26-3 let 3-35 let nad 35 let c) aprobovanost výuky na. stupni 98 % na 2. stupni 79 % Z celkového počtu 28 pedagogických pracovníků je 28 kvalifikovaných ( %), Aprobovaně se nevyučuje výtvarná výchova (zaměstnankyně je na mateřské dovolené), člověk a svět práce. d) výuka cizích jazyků Ve škole se vyučoval anglický jazyk, německý jazyk a španělský jazyk. Anglický jazyk je vyučován od 3. ročníku, druhý cizí jazyk je vyučován od 7. ročníku. 6 vyučujících prvního stupně školy absolvovalo rozšiřující studium anglického jazyka MEJA a Dialog bez hranic. 8

9 e) nabídka povinně volitelných a nepovinných předmětů Název Třídy povinně volitelné předměty Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Mediální výchova Informatika Sportovní hry Přírodovědná praktika VIII.A,B; IX.A,B VIII.A,B; IX.A,B VIII.A,B; IX.A,B VIII.A,B; IX.A,B IX.A,B VIII.A,B Seminář a praktika ze zeměpisu VIII.A,B nepovinné předměty Náboženství II.A, IV.A,B, V.B, VII.A 9

10 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování žáků Zařazování žáků Počet žáků navštěvujících zdravotní TV 5 ve školní družině 77 zapsaných do. tříd 38 odročena školní docházka 8 Výchovné poradenství za školní rok 24/25 Práce výchovné poradkyně byla zaměřena především na tyto tři oblasti: ) Práce s dětmi se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním 2) Profesní orientace žáků 8. a 9. ročníků po ukončení ZŠ 3) Řešení výchovných problémů ) Práce s dětmi se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Ve škole bylo integrováno celkem 56 žáků. Z toho 45 s vývojovou poruchou učení a chování. 2 žákům byla poskytnuta speciální pedagogická péče v rozsahu jedné až dvou hodin týdně. Dalších 25 žáků s vývojovou poruchou učení bylo integrováno bez této speciální péče. Tři žáci mají zdravotní postižení, dva žáci postižení mentální a jednomu žákovi byl diagnostikován autismus. Školu rovněž navštěvují 2 žáci se sociálním znevýhodněním. Speciální pedagogická péče byla vedena dle doporučení PPP nebo SPC ve skupinách v počtu 3 4 žáků. Vyučující vedli evidenci o práci s dětmi v jednotlivých hodinách a každý žák měl svůj záznamový arch s vyznačením konkrétního prováděného úkonu. 23 žákům byl vytvořen IVP, z toho 5 pro speciální pedagogickou péči, 2 pro spec. ped. péči, český jazyk a anglický jazyk, pro všechny předměty, pro český jazyk a matematiku, pro spec. ped. a matematiku, pro anglický jazyk, pro český jazyk a člověk ve světě a pro český jazyk, člověk ve světě a matematiku. Kontroly plnění IVP byly provedeny speciálním pedagogem PPP v Novém Jičíně. Předmětem kontroly bylo plnění IVP, zda postupy a opatření v nich uvedené jsou plněny. V letošním roce nebyly shledány žádné nedostatky. Na intervenci byly ve škole pracovnice SPC Ostrava Zábřeh. Pracovnice se byla podívat na práci dětí ve 4. třídě, kde máme žáky s diagnostikovanou vývojovou dysfázii a autismem. V práci s tímto dítětem pomáhá panu učiteli asistentka pedagoga. U žáků s diagnostikovanou VPU, u kterých není vypracován IVP, je nutné při výuce dodržovat doporučení PPP. Za předání potřebných informací o těchto žácích všem vyučujícím v dané třídě zodpovídají třídní učitelé. 2) Profesní orientace žáků 8. a 9. ročníků po ukončení ZŠ V letošním školním roce žáci 8. ročníku v rámci profesní orientace navštívili ÚP v měsíci březnu v Novém Jičíně, kde proběhla beseda zaměřena na jejich budoucí profesní zaměření. Žáci se seznámili s možnostmi, které jim nabízí IPS při ÚP. Žáci 8. ročníku se pak ještě zúčastnili výstavy technických profesí v Kopřivnici, Řemeslo má zlaté dno, která také v nemalé míře může usnadnit jejich orientaci v pestré nabídce dalšího

11 studia. V rámci NatTechu naši žáci spolupracují se VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice p. o. formou workshopu a pravidelnou výukou v dílnách této školy. Rodiče i žáci 9. tříd byli průběžně informování o přijímacím řízení formou besedy, konzultací a průběžným předáváním důležitých informačních materiálů. 3) Řešení výchovných problémů Většina řešených výchovných problémů se týkala těchto oblastí: vzájemné vztahy mezi žáky, chování ve třídě, porušování pravidel bezpečnosti, záškoláctví nebo problémová rodina. Při společném řešení těchto problémů s metodikem prevence a třídními učiteli, probíhala také dle potřeby spolupráce se sociálním odborem v Kopřivnici, s Policií ČR, se zástupci PPP v Novém Jičíně. Při řešení všech problémů byla vždy výborná spolupráce všech zainteresovaných učitelů. Většinou se nám podařilo najít řešení daných problémů. Osvědčila se nám úzká spolupráce s rodiči problémových žáků. Je nutné, aby tato spolupráce nadále pokračovala. Závěrečná zpráva o rozmístění žáků vycházejících ze ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín - školní rok 24/25 a) Osmileté gymnázium Ve školním roce 24/25 se hlásilo celkem 7 žáků (z toho 6 dívek) na osmileté gymnázium v Příboře. Přijati byli 4 žáci (z toho 3 dívky). b) Šestileté gymnázium V tomto školním roce se nikdo nehlásil ze sedmé třídy na šestileté gymnázium. c) Ukončení povinné školní docházky v 8. ročníku V tomto školním roce 2 žáci ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku. Byli přijati na učební obory. d) Rozmístění absolventů 9. ročníku ZŠ Příbor, Jičínská 486, okr. Nový Jičín Třída Žáci celkem Chlapci Dívky IX. A IX. B Celkem

12 e) Rozmístění žáků 9. ročníků podle úrovně dosaženého vzdělání Obory podle úrovně dosaženého vzdělání Celkem žáků % Chlapci % Dívky % Gymnázium 7 9, 7 35, Studijní obor ukončený maturitou 5 4,5 3 7,6 2 6, Učební obor ukončený maturitou Učební obor ukončený výučním listem 5 4,5 4 82,4 5, Zatím bez umístění Součet f) Rozmístění žáků 9. ročníků podle typů škol a oborů Střední škola Studijní, učební obor Chlapci Dívky Celkem Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Gymnázium a střední odborná škola, Nový Jičín Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace SŠ technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace SŠ elektro stavební a dřevozpracující Frýdek Místek, p.o. OA a VOŠ sociální, Ostrava- Mar.Hory Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm SŠP Olomouc, Rooseveltova 79 Gymnázium 6 6 Gymnázium Ekonomické lyceum Informační technologie Veřejnosprávní činnost Karosář Zámečník Automechanik Mechanik seřizovač Instalatér Truhlář Nástrojář Agropodnikání Rekondiční a sportovní masér Stavebnictví Elektrikář silnoproud Truhlář-stolař Ekonomické lyceum Cukrář Hotelnictví Kuchař-číšník Kominík 2 2 2

13 Střední škola Studijní, učební obor Chlapci Dívky Celkem SPŠ, OA a Jazyková škola Frýdek Místek SŠ ekonomicko-podnikatelská Studénka, o.p.s. SŠ stavební, Ostrava - Zábřeh G a SPŠ elektrotechniky Frenštát pod Radhoštěm Ekonomické lyceum Obchodní akademie Geodezie a katastr nemovitosti Informační technologie 3

14 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) tabulka docházky Omluvené Neomluvené Omluvené/ žák Neoml. / žák 2. st. z chov. 3. st. z chov.. stupeň ,33 2. stupeň 926 6,26,36 2 CELKEM ,26,6 2 b) tabulka prospěchu Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Neklasifikováno celkem. stupeň celkem 2. stupeň CELKEM Testování žáků V tomto školním roce proběhlo testování SCIO žáků 7. ročníku z českého jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů. Žáci 9. ročníků absolvovali testování SCIO z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů. Dále proběhlo výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku v oblastech přírodovědného a společenskovědního přehledu. 4

15 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) soutěže 24/25 Název soutěže Školní kolo Okrskové kol počet žáků/umístění Okresní kolo počet žáků/umístění Krajské kolo počet žáků /umístění Celostátní kolo počet žáků/umístění Policejní pohádky (výtvarná soutěž) Western a koně očima dětí (výtvarná soutěž) Myslivost a lesní zvěř (výtvarná soutěž) 22 4 /. 8 7/2. Kniha a já (výtvarná soutěž) 6 7/ bez umístění Domácí mazlíčci (výtvarná soutěž) Můj sen (výtvarná soutěž) 8 5/. 2 9/2. Malá kopaná 2/3. Mc Donald s Cup /3. Florbal Cup /2. ČEZ street hockey 6/ Mistrovství MS kraje ve snowboardingu 4/ 6. a 9. Florbal dívek IV. /4. Florbal dívek III. /4. Basketbal dívek IV. /2. /2. Coca cola cup 4/2. 4/4. Halová kopaná 9/2. Matematický klokan - kategorie Cvrček 69 4/bez umístění 5

16 Název soutěže Školní kolo Okrskové kol počet žáků/umístění Okresní kolo počet žáků/umístění Krajské kolo počet žáků /umístění Celostátní kolo počet žáků/umístění Matematický klokan - kategorie Klokánek 78 4/ bez umístění Pythagoriáda 6. ročník 42 Pythagoriáda 7. ročník 45 Matematická olympiáda /8.-9. Olympiáda z ČJ 2 2/5.-. Konverzační soutěž z AJ 2 /3. O Helpíkův pohár 4/. a 7. 2 Přechod nebezpečným lašským pohádkovým lesem (literární soutěž) / ocenění Máme rádi přírodu (literární soutěž) Svět, ve kterém bych chtěl vyrůstat Školní časopis roku /bez umístění /bez umístění cena poroty Školní časopis roku místo Turnaj v piškvorkách 5/8. b) účast na životě v městě, kulturní vystoupení Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy září 24 Vítání občánků II. A listopad 24 Moje trdlování I. A prosinec 24 Vánoční jarmark města I. A 6

17 Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy prosinec 24 Vánoční kolébání - 7 koncertů Školní kapela prosinec 24 Česko zpívá koledy Školní kapela září 24, březen 25 prosinec 24, duben 25 Vítání občánků Vánoční a Velikonoční jarmark města II. A I. A květen 25 Férová snídaně Školní kapela červen 25 Zahájení projektu Edison Školní kapela červen 25 Mírový běh Školní kapela, 2.stupeň b) prevence rizikového chování Hlavním cílem Minimálně preventivního programu naší školy je prostřednictvím efektivního systému prevence minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování našich žáků. Výchova k předcházení, minimalizaci či oddálení rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování, rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti je standardní součástí předmětů: Osobnostně sociální výchovy na I. stupni, třídnických hodin, výchovy ke zdraví a občanství na II. stupni. Naše škola již třetím rokem spolupracuje se školním psychologickým poradcem panem Bc. Alexandrem Dreslerem. Jeho služeb využilo k individuální konzultaci 4 žáků, 6 pedagogů a 3 rodiče. Psychologický poradce vede i besedy ve třídách. Letos proběhly besedy na téma vztahy mezi žáky, nebezpečí kouření a rizika užívání internetu v 5. ročníku, nebezpečí užívání návykových látek v 7. ročníku, sociální dopad užívání návykových látek v 9.ročníku. Novinkou byla beseda o sebepoškozování pro žáky 8. ročníku. Z peněz veřejné finanční podpory města Příbora byl financován celoroční preventivní program Buď O.K. pro žáky 6.ročníků. S pracovníky Centra primární prevence Renarkon, o.p.s. žáci diskutovali nad výhodami života bez závislostí, přemýšleli nad způsoby trávení volného času a vlivy chování mezi žáky ve třídě. Dalšími spolupracujícími institucemi v oblasti dopravní výchovy jsou členové Městské policie Příbor, pracovnice sociálního odboru Kopřivnice v oblasti prevence zneužívání dětí a pracovnice MP Education, s.r.o. v oblasti prevence sexuálního chování. Celkově během školního roku proběhlo 38 jednání výchovných komisí. Řešilo se nevhodné chování žáků, vulgární vyjadřování, neomluvené absence, agresivní chování, sebepoškozování. Ve třech případech byl o pomoc požádán Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v Kopřivnici. 7

18 Již v roce 24 byla naše škola zařazena do seznamu proškolených institucí, a to v rámci certifikovaného programu primární prevence E-bezpečí. Cílem projektu Bezpečí na internetu, který proběhl v dubnu 25, je zopakovat a upozornit na rizika užívání všech informačních technologií. Během dvou vyučovacích hodin se žáci vystřídali v diskuzi na téma kyberšikana, kybergrooming, sexting, tvořili pravidla pro obranu před útoky agresorů, hledali poradenské linky, seznamovali se s riziky sociálních sítí, řešili problém internetové etiky, či vyplňovali test, co mohou a nesmí zveřejnit na internetu. Besedy a akce s preventivní tématikou Měsíc/rok Název akce Organizace Třídy říjen 24 říjen 24, květen a červen 25 listopad 24 únor 25 říjen 24 listopad 24 listopad 24 únor 25 březen 25 únor 25 březen 25 duben 25 duben 25 Výchovně vzdělávací programy z cyklu Dospívání Dopravní výchova Nebezpečí kouření Nebezpečí sebepoškozování Nebezpečí užívání návykových látek Vztahy ve třídě Zdravý životní styl Návykové látky Drogy Virtuální komunikace a netolismus Nebezpečí užívání návykových látek MP Education, s. r. o. Městská policie Příbor Školní psychologický poradce RENARKON preventivní program Buď O.K. Školní psychologický poradce VIII. A, B IX. A, B IV. A, B V. A, B V.A,B VIII.B VII.A VI.A, B VII.A Čas proměn MP promotion, s.r.o. Dívky V.A,B Sami prevence bulimie, mentální anorexie Bezpečné chování v silničním provozu duben 25 Bezpečí na internetu Zástupce ředitele školy Městská policie Příbor pedagogové školy VIII. A,B I. A, I.B, III.A, III.B VII.A,B; VIII.A,B 8

19 Měsíc/rok Název akce Organizace Třídy květen 25 květen 25 květen 25 květen 25 květen 25 květen 25 červen 25 Týrané dítě OSPOD Kopřivnice VIII.A, B Dopravní výchova Preventivní výchovná činnost v oblasti požární ochrany - Hasík Městská policie Příbor Hasičský záchranný sbor Nový Jičín IV.A, VI.B, V.A, V.B II.A,B; VI.A,B Mezi nimi prevence HIV Zástupce ředitele školy VIII. A,B Týrané a zneužívané dítě Sociální dopad užívání návykových látek Bezpečí na internetu Sociální pracovnice OSPOD Kopřivnice Školní psychologický poradce Školní psychologický poradce VIII. A,VIII.B IX.A, IX.B V.A,B c) zájmové kroužky Základní škola organizovala zájmovou zdravotní tělesnou výchovu v počtu 5 žáků. V rámci zájmové činnosti byl vydáván školní časopis a připravována kulturní vystoupení se školní kapelou. Ve škole pracoval školní žákovský parlament. Školní časopis Časopis Připínáček vychází na naší škole již 5 let. Dostupný je nejen v tištěné podobě, ale i v elektornické verzi na stránkách školy. V tomto školním roce se obměnila téměř celá redakce, včetně šéfredaktorek. Letos pracovalo v redakci časopisu 6 žáků I. stupně a žáků II. stupně, kteří se pravidelně scházeli často i několikrát za týden, tvořili mediální texty, pracovali s fotografiemi a upravovali grafickou podobu časopisu. Připínáček zveřejňoval také zdařilá literární a výtvarná dílka žáků celé naší školy. Hlavním cílem redakce je informovat především o dění ve škole, psát o tématech, která by naše žáky mohla zajímat či pobavit. V neposlední řadě se snaží také vytvářet pocit sounáležitosti žáků se školou. Výsledkem snažení redakce byla 4 čísla časopisu, která v tomto školním roce vyšla. V prosinci se Připínáček účastnil celostátního kola soutěže Školní časopis roku 24, do něhož se probojoval z krajského kola, které se konalo již v květnu minulého školního roku. V celostátním kole získal cenu poroty. V květnu opět bojoval, tentokrát o titul Školní časopis roku 25. V krajském kole soutěže získal, stejně jako loni, 3. místo. Školní kapela Školní kapela vystupuje na veřejnosti druhým rokem. V tomto školním roce se obměnili někteří členové kapely. Kapela hrála a zpívala nejen na akcích školy (projekt Edison, den otevřených dveří školy, rozloučení s žáky 9. ročníku, atd.), ale i na akcích pořádaných městem 9

20 a jinými organizacemi (Běh míru, koncerty v Piaristickém klášteře, koncert v čajovně, na hudebním festivalu Moment, atd.). Byl vydán audiozáznam vánoční zpěvohry Vánoční kolébání (CD) ve spolupráci s Masarykovým gymnáziem Příbor. Žákovský parlament Žákovská samospráva funguje na naší škole třetím rokem. Jsou v ní zapojeni žáci od třetích do devátých ročníků. Žáci na schůzkách, které probíhají jednou až dvakrát měsíčně, řeší různé problémy týkající se školy, ale také plánují a organizují akce pro své spolužáky. Tento školní rok proběhlo několik akcí. V prvním pololetí to bylo Halloweenské dopoledne pro žáky prvních a druhých tříd. V listopadu se naše škola připojila ke dni, kdy si celá Evropa připomíná nemoc s názvem cystická fibróza. Tento den měl název "Větrníkový den" spojený s výstavkou větrníků před školou, které vyráběly děti jednotlivých tříd. V prosinci zavítal za dětmi prvního stupně Mikuláš a žáci druhého stupně strávili tento den promítáním filmu v tělocvičně. V únoru žákovská samospráva pořádala pro žáky prvních až čtvrtých tříd maškarní bál plný soutěží, her a tanečků. Poslední akcí tohoto školního roku byl Rej čarodějnic pořádaný společně se Spolkem rodičů. Akce probíhala na školním dvoře, kde byly pro děti připraveny hry, soutěže a spousta zábavy. d) kulturní pořady, přednášky a besedy Kulturní pořady jsme vybírali především z nabídky představení pro základní školy, kterou připravil Kulturní dům Kopřivnice, Museum Příbor, Městská knihovna Příbor, Divadlo loutek Ostrava, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava, Beskydské divadlo Nový Jičín. Rovněž jsme reagovali na aktuální kulturní programy ve městě. Divadlo loutek Ostrava Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 24 Kráska a zvíře 3. březen 25 Šíleně smutná princezna 2. květen 25 Láska s červeným nosem 5. Národní divadlo moravskoslezské Ostrava Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy únor 25 Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť 7. únor 25 Poprask na laguně 9. 2

21 Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy únor 25 Sněhurka a sedm trpaslíků., 3., 4. Kulturní dům Kopřivnice: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 24 Stanley s dixie street band 6. listopad 24 Zahrada. a 2. květen 25 Pavel Kožíšek S kouzly kolem světa 3. květen 25 Kytice IV. A Beskydské divadlo Nový Jičín Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 24 Biblické příběhy 5. Kino Kopřivnice Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy únor 25 Tučňáci z Madagaskaru. duben 25 Hobit: Bitva pěti armád 6., 7., 9. květen 25 Medvídek Paddington 2. červen 25 Mikulášovy patálie na prázdninách 3., 4., 5. 2

22 Knihovna Příbor: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy říjen 24 Beseda s ilustrátorem Vojtěchem Juríkem 2. listopad 24 Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou 5. listopad 24 Pohádky Václava Čtvrtka., 2. listopad 24 Pohádky H. CH. Andersena 3. leden 25 Beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou 3. únor, duben 25 Knihovnické lekce., IV. B červen 25 Pasování na čtenáře. Muzeum Příbor, Nový Jičín: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 24 O starých činnostech, řemeslech a povoláních 5. prosinec 24 Vánoce v Podbeskydí., 2., 3., 4. Další akce: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 24 Hallowen prosinec 24 Maškarní bál prosinec 24 Beseda - Koncentrační tábory 9. únor 25 Na kole dětem březen 25 Workshop bubnování djembe 2. duben 25 Rej čarodějnic, turnaj v piškvorkách květen 25 Modelářská výstava s besedou k 7. výročí osvobození

23 Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy květen 25 Mistrovství světa v ledním hokeji květen 25 Adaptační pobyt pro žáky IV. B, VI. A,B V letošním školním roce jsme nainstalovali výstavu ekologických výrobků na veřejném prostranství před školou, proběhl větrníkový den s veřejnou výstavou před školou. O Vánocích proběhl veřejný jarmark s kulturním vystoupením žáků. O Vánocích měl velký úspěch vánoční koncert naší školní kapely, kterou ke spolupráci vyzvalo Gymnázium Příbor. Také byl uskutečněn benefiční koncert školní kapely pro podporu vzdělávání afrického studenta. Uspořádala se charitativní akce pro nemocného spolužáka Srdce pro Adama. Ve škole byl den otevřených dveří s prohlídkou komiksové výzdoby chodeb ZŠ. V měsíci květnu jsme také organizovali okrskové kolo malé kopané za účasti žáků ze Sedlnice, Štramberku a obou příborských škol. e) Environmentální výchova Průřezové téma environmentální výchova je v naší škole implementováno do několika vyučovacích předmětů: člověk a jeho svět, přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika a výchova ke zdraví. Environmentální výchova je dále realizována formou projektů, exkurzí, vycházek a besed. Žáci se zapojují do sběrových aktivit. Tradičně soutěžíme ve sběru papíru, elektrozařízení a baterií, dále sbíráme tonery, cartridge a víčka od PET lahví. Ve škole třídíme plast, sklo a papír. V II. pololetí jsme vyhlásili celoškolní soutěž tříd v třídění odpadu v učebnách. V tomto školním roce jsme nasbírali 5,42 t papíru, 87 kg baterií a 9 kg elktroodpadu. Již 8. rokem jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, ve kterém plní žáci I. i II. stupně úkoly s environmentální tematikou. Pokračujeme také v mezinárodním projektu Les ve škole, koordinovaným Sdružením Tereza. Letos se do něj zapojily tři třídy I. stupně. Na I. i II. stupni je tradičně environmentální výchova začleněna do jednodenních i týdenních projektů: např. Cestujeme po ČR, Evropa, Podnebné pásy v 5. ročníku, Objevujeme svět v 7. ročníku, Prvky kolem nás v 8. ročníku, Svět kolem nás v 9. ročníku, atd. Významným dnem pro nás byl Den Země. Již potřetí jsme uspořádali u jeho příležitosti soutěžní výstavu prací z odpadních materiálů. Besedy, exkurze environmentální výchovy Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy září 24 Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu září 24 Dravci září - říjen 24 Ekoprogramy v Záchranné stanici Bartošovice , 9. únor 25 Ekoprogram Jak žijí včely (Hájenka Kopřivnice) I. A 23

24 Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy březen 25 Tonda Obal na cestách duben 25 Výstava ke Dni Země duben 25 Den Země na náměstí 2. duben 25 Exkurze na farmě p. Michálka., 3., 5. duben 25 Exkurze v kynologickém klubu 4., 5. v průběhu roku Projekt Les ve škole 2., 3. Projektové vyučování dny, týdny Název Časový rozsah Třídy Aktivity v OSV měsíc IV.A Halloween den -3. ročník Cestujeme po ČR den V.A,B Karneval den -3. ročník Den Země den Všechny třídy Evropa den V.A,B Podnebné pásy dny V.A,B Les ve škole celoroční II.A,B, IIIA Starověké civilizace týden VI. A,B Objevujeme svět týden VII. A,B Prvky kolem nás týden VIII. A,B Svět kolem nás týden IX. A,B Edison týden ročník Ochrana člověka za mimořádných okolností den Všechny třídy 24

25 Exkurze financované z projektu NatTech organizované VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, p. o. TERMÍN PROGRAM TŘÍDA Hyundai Nošovice VI. A, B Dlouhé Stráně, Velké Losiny VII. A, B Zetor, Technické muzeum VI. A, B Brno Planetárium Brno, Anthropos VII. A, B Brno, HI TECH centrum Uherský Brod Letiště VH Praha, Stará VIII. A, B čistírna odpadních vod a Národní technická knihovna Praha, IQlandia Liberec Pivovarské muzeum a VIII. A, B podzemí Plzně, vodní hamr Dobřív, Techmánie Plzeň, Technické muzeum Brno Dlouhé Stráně, Velké Losiny IX. A, B Mlýnská Dolina Valašského Muzea a úpravna vody Rožnov pod Radhoštěm, hvězdárna Valašské Meziříčí žáci technického kroužku Exkurze financované z projektu NatTech organizované Dolní oblastí Vítkovice TERMÍN VÝUKOVÝ PROGRAM TŘÍDA Roboti ve službách lidstva VII. B Roboti ve službách lidstva VII. A Roboti ve službách lidstva VIII. A Černé uhlí V. A Roboti v našem životě IV. B Roboti v našem životě IV. A 25

26 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Hlavní cíle v letošním školním roce v oblasti dalšího vzdělávání: Proškolení většiny pedagogů na práci s ipady Zahájení studia pro výchovné poradce Účast pedagogů na kurzech k prohloubení odborné kvalifikace v různých oblastech Všechny tři cíle byly v letošním školním roce splněny. Účast pedagogů na kurzech k prohloubení odborné kvalifikace v různých oblastech byla rozmanitá a velmi přínosná. Většina akcí byla hodnocena kladně. Z hospitační činnosti vyplývá, že zkušenosti, znalosti a dovednosti získané na kurzech pedagogové využili ve vyučovacím procesu. Efektivita využívání získaných dovedností je velmi dobrá. Personální rozvoj pracovníků je na vysoké úrovni a je podporován ze strany vedení školy. Pracovníci naší školy se zúčastnili následujících vzdělávacích akcí: Název kurzu, semináře Počet ped. pracovníků Rozsah /p. hod/ Efektivní řízení školy + mentoring řídící pracovníci Vzdělávací instituce Výstup Pomoc při rozjezdu kolegiální podpory 2 5 Kvic Osvědčení Vzdělávací lídr 6 Kvic Osvědčení Setkání vedoucích pracovníků ČŠI Bez osvědčení ISET modul školní testování NIQES Osvědčení Intervizní setkání 2 2 Kvic Osvědčení Jaký bude kariérní systém učitelů? 3 4 NIDV Osvědčení Intervizní setkání II. 3 2 Kvic Osvědčení Problematika BOZP ve školách a školských zařízeních ve vztahu zaměstnavatel vs. 6 EVIS Osvědčení zaměstnanec, škola vs. žák, student Metodická poradna 4 Kvic Osvědčení Skupinové sdílení a řešení profesních problémů cesta k osobnímu růstu 6 Kvic Osvědčení Aktuální stav školské legislativy 6 FAKTA Osvědčení Vzdělávací lídr pro ZŠ 6 Kvic Osvědčení Metodická poradna Kvic Osvědčení Evaluační seminář 2 Kvic Osvědčení Základní norma zdravotnických znalostí 2 ČČK Osvědčení Tvorba rozvrhů a suplování v systému Škola OnLine 2 6 Škola OnLine a.s. Osvědčení 26

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 02 244 456 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 203/204 OBSAH.! CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3! 2.! PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 5! 3.! RÁMCOVÝ POPIS

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok /2015 Zpracovala: Mgr. Jana V Bohumíně 23. 8. 2015 1 Obsah: 1. Cílové skupiny..... 3 2. Začlenění do ŠVP....... 3 3. Spolupráce s organizacemi...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více