Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO Výroční zpráva o činnosti za školní rok 24/25

2 OBSAH. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ INSPEKČNÍ ČINNOST ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚR Základní škola má v souladu se zákonem č. /2Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas subjektů údajů se zveřejněním fotografií ve výroční zprávě o činnosti za školní rok 24/25. 2

3 . Charakteristika školy a) název školy Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Příbor, okres Nový Jičín IZO: IČ: kapacita 55 žáků datum zařazení do sítě škol: zápis do rejstříků škol a školských zařízení:.. 25 vedení školy: ředitelka, statutární zástupce adresa pro dálkový přístup: webové stránky: V základní škole pracuje 34 zaměstnanců. Základní škola je součástí výchovně - vzdělávací soustavy, v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pro ZŠ Škola cesta k poznání. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení Škola a školská zařízení Kapacita základní škola IZO školní družina IZO Audiovizuální a kancelářská technika Druh Počet Z toho pro řízení a provoz Z toho pro výuku Tablet Apple ipad PC stanice Žákovské terminály VOIP modem Velkoformátové televizory 8 8 Dataprojektor Přenosné reproduktory 6 6 Interaktivní tabule SmartBoard 2 2 WiFi router 9 8 Notebook Multifunkční kopírka 4 4 3

4 b) školská rada Školská rada byla zřízena dle 67 odst. 2 zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ke dni Školská rada má devět členů. V letošním školním roce proběhly 3 schůze školské rady. c) vybavení školy učebními pomůckami, technikou apod. V letošním školním roce byla škola vybavena interaktivní tabulí Smart Board, 3 notebooky, PC stanicí, multifunkční tiskárnou, 3 tablety pro pedagogy, 2 tablety pro žáky, sadami digitálních měřících systému značky Neulog a dalšími odbornými pomůckami do učebny fyziky a chemie, 2 tablety ipad Air pro pedagogy včetně software, 4 Apple TV, sportovní kamerou a kopírkou. Do školní družiny byly pořízeny zahradní prolézačky, domeček s verandou, tépé a houpací most. Rekonstruována byla školní kuchyň, zabudovaly se do ní 4 cvičné kuchyňské linky. Odborná učebna hudební výchovy byla modernizována (mikrofony, stojany, hudební nástroje, mixážní pult). Byly zakoupeny stavebnice Lego, zeměpisné mapy a další učební pomůcky. Do archivu byly nainstalovány kovové policové regály. Byla celkově zrekonstruována sborovna. d) tabulka počtu žáků a tříd Celkem žáků Počet tříd I. st./počet žáků Počet tříd II. st./počet žáků Počet odd. ŠD/počet žáků 38 /28 8/73 3/77 Dojíždějících žáků je ve škole. Z toho z Prchalova 2, ze Skotnice 47, z Libhoště 5, z Kopřivnice 5, ze Sedlnic 2, ze Závišic 2, z Mošnova 2, z Hájova 3, z Trnávky, z Nového Jičína 3, z Ostravy 3, z Tošovic, z Frýdku Místku, z Rybí, z Nové Horky, z Rychaltic, z Trojanovic, z dětského domova 7. 4 žáci, kteří jsou uvedeni ve stavu, plní povinnou školní docházku v zahraničí. 4

5 2. Přehled učebních plánů ŠVP pro základní vzdělávání, Škola cesta k poznání, č. j.: 36/23 zspjic 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a) údaje o zaměstnancích školy Základní údaje o pracovnících školy počet učitelů ZŠ 25 počet vychovatelů ŠD 2 počet správních zaměstnanců ZŠ 6 Počet asistentů pedagoga počet pracovníků celkem 34 počet zaměstnankyň na MD 4 Věková struktura pedagogických pracovníků v roce let PP 3-39 let 7 PP 4-49 let PP 5-59 let 9 PP 6a více let PP Věková struktura pedagogických pracovníků v roce let 3-39 let 4-49 let 5-59 let 6 a více let 5

6 Věková struktura správních zaměstnanců v roce let SZ 3-4 let 2 SZ 4-5 let SZ 5-6 let 3 SZ nad 6 let SZ Věková struktura správních zaměstnanců v roce ,5 2,5,5 2-3 let 3-4 let 4-5 let 5-6 let nad 6 let 2-3 let 3-4 let 4-5 let 5-6 let nad 6 let Strukturu správních zaměstnanců: hospodářka ekonomka školník, v topném období i jako topič čtyři uklízečky, z toho jedna na zkrácený úvazek ve ŠD b) údaje o pedagogických pracovnících Funkce Úvazek Roků pedag. praxe Stupeň vzdělání Aprobace Ředitelka % 3 VŠ. 5. r Zástupkyně % 28 VŠ PŘ - M Výchovná poradkyně % 32 VŠ PŘ - M Učitelka 4,9% 3 VŠ Čj - D Metodik ICT % 2 VŠ Inf. Učitel % 7 VŠ Z - OV Učitelka % 26 VŠ Ch - M Učitelka % 2 VŠ Č - N Metodik prevence % 8 VŠ M - F Učitel % 9 VŠ JA D - TV Učitelka % 25 VŠ M - F Učitelka % 2 VŠ Z - TV Učitelka % 2 VŠ JA, JŠ 6

7 Funkce Úvazek Roků pedag. praxe Stupeň vzdělání Aprobace Učitelka % 9 VŠ M - OV Učitelka 68,8 % + 35,7% ve ŠD 3 VŠ JA Učitelka % 33 VŠ. 5. r Učitelka % 35 VŠ. 5. r Učitelka % 27 VŠ. 5. r Učitelka % 23 VŠ. 5. r Učitelka % 8 VŠ. 5. r Učitelka % 22 VŠ. 5. r Učitel % VŠ. 5. r Učitelka % 29 VŠ. 5. r Učitelka % 3 VŠ. 5. r Učitelka % 8 VŠ. 5. r Vychovatelka % 9 VŠ Vychovatelství Vychovatelka % 4 SŠ Vychovatelství Asistentka pedagoga 7% SŠ asistentka pedagoga Průměrný věk pedagogického pracovníka v ZŠ činil 43,7 roků a správních zaměstnanců 49, roků. 7

8 Délka pedagogické praxe -5 let PP 6- let 2 PP -5 let 5 PP 6-2 let 8 PP 2-25 let 3 PP 26-3 let 5 PP 3-35 let 4 PP Délka pedagogické praxe let 6- let -5 let 6-2 let 2-25 let 26-3 let 3-35 let nad 35 let c) aprobovanost výuky na. stupni 98 % na 2. stupni 79 % Z celkového počtu 28 pedagogických pracovníků je 28 kvalifikovaných ( %), Aprobovaně se nevyučuje výtvarná výchova (zaměstnankyně je na mateřské dovolené), člověk a svět práce. d) výuka cizích jazyků Ve škole se vyučoval anglický jazyk, německý jazyk a španělský jazyk. Anglický jazyk je vyučován od 3. ročníku, druhý cizí jazyk je vyučován od 7. ročníku. 6 vyučujících prvního stupně školy absolvovalo rozšiřující studium anglického jazyka MEJA a Dialog bez hranic. 8

9 e) nabídka povinně volitelných a nepovinných předmětů Název Třídy povinně volitelné předměty Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Mediální výchova Informatika Sportovní hry Přírodovědná praktika VIII.A,B; IX.A,B VIII.A,B; IX.A,B VIII.A,B; IX.A,B VIII.A,B; IX.A,B IX.A,B VIII.A,B Seminář a praktika ze zeměpisu VIII.A,B nepovinné předměty Náboženství II.A, IV.A,B, V.B, VII.A 9

10 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování žáků Zařazování žáků Počet žáků navštěvujících zdravotní TV 5 ve školní družině 77 zapsaných do. tříd 38 odročena školní docházka 8 Výchovné poradenství za školní rok 24/25 Práce výchovné poradkyně byla zaměřena především na tyto tři oblasti: ) Práce s dětmi se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním 2) Profesní orientace žáků 8. a 9. ročníků po ukončení ZŠ 3) Řešení výchovných problémů ) Práce s dětmi se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Ve škole bylo integrováno celkem 56 žáků. Z toho 45 s vývojovou poruchou učení a chování. 2 žákům byla poskytnuta speciální pedagogická péče v rozsahu jedné až dvou hodin týdně. Dalších 25 žáků s vývojovou poruchou učení bylo integrováno bez této speciální péče. Tři žáci mají zdravotní postižení, dva žáci postižení mentální a jednomu žákovi byl diagnostikován autismus. Školu rovněž navštěvují 2 žáci se sociálním znevýhodněním. Speciální pedagogická péče byla vedena dle doporučení PPP nebo SPC ve skupinách v počtu 3 4 žáků. Vyučující vedli evidenci o práci s dětmi v jednotlivých hodinách a každý žák měl svůj záznamový arch s vyznačením konkrétního prováděného úkonu. 23 žákům byl vytvořen IVP, z toho 5 pro speciální pedagogickou péči, 2 pro spec. ped. péči, český jazyk a anglický jazyk, pro všechny předměty, pro český jazyk a matematiku, pro spec. ped. a matematiku, pro anglický jazyk, pro český jazyk a člověk ve světě a pro český jazyk, člověk ve světě a matematiku. Kontroly plnění IVP byly provedeny speciálním pedagogem PPP v Novém Jičíně. Předmětem kontroly bylo plnění IVP, zda postupy a opatření v nich uvedené jsou plněny. V letošním roce nebyly shledány žádné nedostatky. Na intervenci byly ve škole pracovnice SPC Ostrava Zábřeh. Pracovnice se byla podívat na práci dětí ve 4. třídě, kde máme žáky s diagnostikovanou vývojovou dysfázii a autismem. V práci s tímto dítětem pomáhá panu učiteli asistentka pedagoga. U žáků s diagnostikovanou VPU, u kterých není vypracován IVP, je nutné při výuce dodržovat doporučení PPP. Za předání potřebných informací o těchto žácích všem vyučujícím v dané třídě zodpovídají třídní učitelé. 2) Profesní orientace žáků 8. a 9. ročníků po ukončení ZŠ V letošním školním roce žáci 8. ročníku v rámci profesní orientace navštívili ÚP v měsíci březnu v Novém Jičíně, kde proběhla beseda zaměřena na jejich budoucí profesní zaměření. Žáci se seznámili s možnostmi, které jim nabízí IPS při ÚP. Žáci 8. ročníku se pak ještě zúčastnili výstavy technických profesí v Kopřivnici, Řemeslo má zlaté dno, která také v nemalé míře může usnadnit jejich orientaci v pestré nabídce dalšího

11 studia. V rámci NatTechu naši žáci spolupracují se VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice p. o. formou workshopu a pravidelnou výukou v dílnách této školy. Rodiče i žáci 9. tříd byli průběžně informování o přijímacím řízení formou besedy, konzultací a průběžným předáváním důležitých informačních materiálů. 3) Řešení výchovných problémů Většina řešených výchovných problémů se týkala těchto oblastí: vzájemné vztahy mezi žáky, chování ve třídě, porušování pravidel bezpečnosti, záškoláctví nebo problémová rodina. Při společném řešení těchto problémů s metodikem prevence a třídními učiteli, probíhala také dle potřeby spolupráce se sociálním odborem v Kopřivnici, s Policií ČR, se zástupci PPP v Novém Jičíně. Při řešení všech problémů byla vždy výborná spolupráce všech zainteresovaných učitelů. Většinou se nám podařilo najít řešení daných problémů. Osvědčila se nám úzká spolupráce s rodiči problémových žáků. Je nutné, aby tato spolupráce nadále pokračovala. Závěrečná zpráva o rozmístění žáků vycházejících ze ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín - školní rok 24/25 a) Osmileté gymnázium Ve školním roce 24/25 se hlásilo celkem 7 žáků (z toho 6 dívek) na osmileté gymnázium v Příboře. Přijati byli 4 žáci (z toho 3 dívky). b) Šestileté gymnázium V tomto školním roce se nikdo nehlásil ze sedmé třídy na šestileté gymnázium. c) Ukončení povinné školní docházky v 8. ročníku V tomto školním roce 2 žáci ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku. Byli přijati na učební obory. d) Rozmístění absolventů 9. ročníku ZŠ Příbor, Jičínská 486, okr. Nový Jičín Třída Žáci celkem Chlapci Dívky IX. A IX. B Celkem

12 e) Rozmístění žáků 9. ročníků podle úrovně dosaženého vzdělání Obory podle úrovně dosaženého vzdělání Celkem žáků % Chlapci % Dívky % Gymnázium 7 9, 7 35, Studijní obor ukončený maturitou 5 4,5 3 7,6 2 6, Učební obor ukončený maturitou Učební obor ukončený výučním listem 5 4,5 4 82,4 5, Zatím bez umístění Součet f) Rozmístění žáků 9. ročníků podle typů škol a oborů Střední škola Studijní, učební obor Chlapci Dívky Celkem Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Gymnázium a střední odborná škola, Nový Jičín Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace SŠ technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace SŠ elektro stavební a dřevozpracující Frýdek Místek, p.o. OA a VOŠ sociální, Ostrava- Mar.Hory Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm SŠP Olomouc, Rooseveltova 79 Gymnázium 6 6 Gymnázium Ekonomické lyceum Informační technologie Veřejnosprávní činnost Karosář Zámečník Automechanik Mechanik seřizovač Instalatér Truhlář Nástrojář Agropodnikání Rekondiční a sportovní masér Stavebnictví Elektrikář silnoproud Truhlář-stolař Ekonomické lyceum Cukrář Hotelnictví Kuchař-číšník Kominík 2 2 2

13 Střední škola Studijní, učební obor Chlapci Dívky Celkem SPŠ, OA a Jazyková škola Frýdek Místek SŠ ekonomicko-podnikatelská Studénka, o.p.s. SŠ stavební, Ostrava - Zábřeh G a SPŠ elektrotechniky Frenštát pod Radhoštěm Ekonomické lyceum Obchodní akademie Geodezie a katastr nemovitosti Informační technologie 3

14 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) tabulka docházky Omluvené Neomluvené Omluvené/ žák Neoml. / žák 2. st. z chov. 3. st. z chov.. stupeň ,33 2. stupeň 926 6,26,36 2 CELKEM ,26,6 2 b) tabulka prospěchu Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Neklasifikováno celkem. stupeň celkem 2. stupeň CELKEM Testování žáků V tomto školním roce proběhlo testování SCIO žáků 7. ročníku z českého jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů. Žáci 9. ročníků absolvovali testování SCIO z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů. Dále proběhlo výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku v oblastech přírodovědného a společenskovědního přehledu. 4

15 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) soutěže 24/25 Název soutěže Školní kolo Okrskové kol počet žáků/umístění Okresní kolo počet žáků/umístění Krajské kolo počet žáků /umístění Celostátní kolo počet žáků/umístění Policejní pohádky (výtvarná soutěž) Western a koně očima dětí (výtvarná soutěž) Myslivost a lesní zvěř (výtvarná soutěž) 22 4 /. 8 7/2. Kniha a já (výtvarná soutěž) 6 7/ bez umístění Domácí mazlíčci (výtvarná soutěž) Můj sen (výtvarná soutěž) 8 5/. 2 9/2. Malá kopaná 2/3. Mc Donald s Cup /3. Florbal Cup /2. ČEZ street hockey 6/ Mistrovství MS kraje ve snowboardingu 4/ 6. a 9. Florbal dívek IV. /4. Florbal dívek III. /4. Basketbal dívek IV. /2. /2. Coca cola cup 4/2. 4/4. Halová kopaná 9/2. Matematický klokan - kategorie Cvrček 69 4/bez umístění 5

16 Název soutěže Školní kolo Okrskové kol počet žáků/umístění Okresní kolo počet žáků/umístění Krajské kolo počet žáků /umístění Celostátní kolo počet žáků/umístění Matematický klokan - kategorie Klokánek 78 4/ bez umístění Pythagoriáda 6. ročník 42 Pythagoriáda 7. ročník 45 Matematická olympiáda /8.-9. Olympiáda z ČJ 2 2/5.-. Konverzační soutěž z AJ 2 /3. O Helpíkův pohár 4/. a 7. 2 Přechod nebezpečným lašským pohádkovým lesem (literární soutěž) / ocenění Máme rádi přírodu (literární soutěž) Svět, ve kterém bych chtěl vyrůstat Školní časopis roku /bez umístění /bez umístění cena poroty Školní časopis roku místo Turnaj v piškvorkách 5/8. b) účast na životě v městě, kulturní vystoupení Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy září 24 Vítání občánků II. A listopad 24 Moje trdlování I. A prosinec 24 Vánoční jarmark města I. A 6

17 Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy prosinec 24 Vánoční kolébání - 7 koncertů Školní kapela prosinec 24 Česko zpívá koledy Školní kapela září 24, březen 25 prosinec 24, duben 25 Vítání občánků Vánoční a Velikonoční jarmark města II. A I. A květen 25 Férová snídaně Školní kapela červen 25 Zahájení projektu Edison Školní kapela červen 25 Mírový běh Školní kapela, 2.stupeň b) prevence rizikového chování Hlavním cílem Minimálně preventivního programu naší školy je prostřednictvím efektivního systému prevence minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování našich žáků. Výchova k předcházení, minimalizaci či oddálení rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování, rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti je standardní součástí předmětů: Osobnostně sociální výchovy na I. stupni, třídnických hodin, výchovy ke zdraví a občanství na II. stupni. Naše škola již třetím rokem spolupracuje se školním psychologickým poradcem panem Bc. Alexandrem Dreslerem. Jeho služeb využilo k individuální konzultaci 4 žáků, 6 pedagogů a 3 rodiče. Psychologický poradce vede i besedy ve třídách. Letos proběhly besedy na téma vztahy mezi žáky, nebezpečí kouření a rizika užívání internetu v 5. ročníku, nebezpečí užívání návykových látek v 7. ročníku, sociální dopad užívání návykových látek v 9.ročníku. Novinkou byla beseda o sebepoškozování pro žáky 8. ročníku. Z peněz veřejné finanční podpory města Příbora byl financován celoroční preventivní program Buď O.K. pro žáky 6.ročníků. S pracovníky Centra primární prevence Renarkon, o.p.s. žáci diskutovali nad výhodami života bez závislostí, přemýšleli nad způsoby trávení volného času a vlivy chování mezi žáky ve třídě. Dalšími spolupracujícími institucemi v oblasti dopravní výchovy jsou členové Městské policie Příbor, pracovnice sociálního odboru Kopřivnice v oblasti prevence zneužívání dětí a pracovnice MP Education, s.r.o. v oblasti prevence sexuálního chování. Celkově během školního roku proběhlo 38 jednání výchovných komisí. Řešilo se nevhodné chování žáků, vulgární vyjadřování, neomluvené absence, agresivní chování, sebepoškozování. Ve třech případech byl o pomoc požádán Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v Kopřivnici. 7

18 Již v roce 24 byla naše škola zařazena do seznamu proškolených institucí, a to v rámci certifikovaného programu primární prevence E-bezpečí. Cílem projektu Bezpečí na internetu, který proběhl v dubnu 25, je zopakovat a upozornit na rizika užívání všech informačních technologií. Během dvou vyučovacích hodin se žáci vystřídali v diskuzi na téma kyberšikana, kybergrooming, sexting, tvořili pravidla pro obranu před útoky agresorů, hledali poradenské linky, seznamovali se s riziky sociálních sítí, řešili problém internetové etiky, či vyplňovali test, co mohou a nesmí zveřejnit na internetu. Besedy a akce s preventivní tématikou Měsíc/rok Název akce Organizace Třídy říjen 24 říjen 24, květen a červen 25 listopad 24 únor 25 říjen 24 listopad 24 listopad 24 únor 25 březen 25 únor 25 březen 25 duben 25 duben 25 Výchovně vzdělávací programy z cyklu Dospívání Dopravní výchova Nebezpečí kouření Nebezpečí sebepoškozování Nebezpečí užívání návykových látek Vztahy ve třídě Zdravý životní styl Návykové látky Drogy Virtuální komunikace a netolismus Nebezpečí užívání návykových látek MP Education, s. r. o. Městská policie Příbor Školní psychologický poradce RENARKON preventivní program Buď O.K. Školní psychologický poradce VIII. A, B IX. A, B IV. A, B V. A, B V.A,B VIII.B VII.A VI.A, B VII.A Čas proměn MP promotion, s.r.o. Dívky V.A,B Sami prevence bulimie, mentální anorexie Bezpečné chování v silničním provozu duben 25 Bezpečí na internetu Zástupce ředitele školy Městská policie Příbor pedagogové školy VIII. A,B I. A, I.B, III.A, III.B VII.A,B; VIII.A,B 8

19 Měsíc/rok Název akce Organizace Třídy květen 25 květen 25 květen 25 květen 25 květen 25 květen 25 červen 25 Týrané dítě OSPOD Kopřivnice VIII.A, B Dopravní výchova Preventivní výchovná činnost v oblasti požární ochrany - Hasík Městská policie Příbor Hasičský záchranný sbor Nový Jičín IV.A, VI.B, V.A, V.B II.A,B; VI.A,B Mezi nimi prevence HIV Zástupce ředitele školy VIII. A,B Týrané a zneužívané dítě Sociální dopad užívání návykových látek Bezpečí na internetu Sociální pracovnice OSPOD Kopřivnice Školní psychologický poradce Školní psychologický poradce VIII. A,VIII.B IX.A, IX.B V.A,B c) zájmové kroužky Základní škola organizovala zájmovou zdravotní tělesnou výchovu v počtu 5 žáků. V rámci zájmové činnosti byl vydáván školní časopis a připravována kulturní vystoupení se školní kapelou. Ve škole pracoval školní žákovský parlament. Školní časopis Časopis Připínáček vychází na naší škole již 5 let. Dostupný je nejen v tištěné podobě, ale i v elektornické verzi na stránkách školy. V tomto školním roce se obměnila téměř celá redakce, včetně šéfredaktorek. Letos pracovalo v redakci časopisu 6 žáků I. stupně a žáků II. stupně, kteří se pravidelně scházeli často i několikrát za týden, tvořili mediální texty, pracovali s fotografiemi a upravovali grafickou podobu časopisu. Připínáček zveřejňoval také zdařilá literární a výtvarná dílka žáků celé naší školy. Hlavním cílem redakce je informovat především o dění ve škole, psát o tématech, která by naše žáky mohla zajímat či pobavit. V neposlední řadě se snaží také vytvářet pocit sounáležitosti žáků se školou. Výsledkem snažení redakce byla 4 čísla časopisu, která v tomto školním roce vyšla. V prosinci se Připínáček účastnil celostátního kola soutěže Školní časopis roku 24, do něhož se probojoval z krajského kola, které se konalo již v květnu minulého školního roku. V celostátním kole získal cenu poroty. V květnu opět bojoval, tentokrát o titul Školní časopis roku 25. V krajském kole soutěže získal, stejně jako loni, 3. místo. Školní kapela Školní kapela vystupuje na veřejnosti druhým rokem. V tomto školním roce se obměnili někteří členové kapely. Kapela hrála a zpívala nejen na akcích školy (projekt Edison, den otevřených dveří školy, rozloučení s žáky 9. ročníku, atd.), ale i na akcích pořádaných městem 9

20 a jinými organizacemi (Běh míru, koncerty v Piaristickém klášteře, koncert v čajovně, na hudebním festivalu Moment, atd.). Byl vydán audiozáznam vánoční zpěvohry Vánoční kolébání (CD) ve spolupráci s Masarykovým gymnáziem Příbor. Žákovský parlament Žákovská samospráva funguje na naší škole třetím rokem. Jsou v ní zapojeni žáci od třetích do devátých ročníků. Žáci na schůzkách, které probíhají jednou až dvakrát měsíčně, řeší různé problémy týkající se školy, ale také plánují a organizují akce pro své spolužáky. Tento školní rok proběhlo několik akcí. V prvním pololetí to bylo Halloweenské dopoledne pro žáky prvních a druhých tříd. V listopadu se naše škola připojila ke dni, kdy si celá Evropa připomíná nemoc s názvem cystická fibróza. Tento den měl název "Větrníkový den" spojený s výstavkou větrníků před školou, které vyráběly děti jednotlivých tříd. V prosinci zavítal za dětmi prvního stupně Mikuláš a žáci druhého stupně strávili tento den promítáním filmu v tělocvičně. V únoru žákovská samospráva pořádala pro žáky prvních až čtvrtých tříd maškarní bál plný soutěží, her a tanečků. Poslední akcí tohoto školního roku byl Rej čarodějnic pořádaný společně se Spolkem rodičů. Akce probíhala na školním dvoře, kde byly pro děti připraveny hry, soutěže a spousta zábavy. d) kulturní pořady, přednášky a besedy Kulturní pořady jsme vybírali především z nabídky představení pro základní školy, kterou připravil Kulturní dům Kopřivnice, Museum Příbor, Městská knihovna Příbor, Divadlo loutek Ostrava, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava, Beskydské divadlo Nový Jičín. Rovněž jsme reagovali na aktuální kulturní programy ve městě. Divadlo loutek Ostrava Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 24 Kráska a zvíře 3. březen 25 Šíleně smutná princezna 2. květen 25 Láska s červeným nosem 5. Národní divadlo moravskoslezské Ostrava Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy únor 25 Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť 7. únor 25 Poprask na laguně 9. 2

21 Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy únor 25 Sněhurka a sedm trpaslíků., 3., 4. Kulturní dům Kopřivnice: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 24 Stanley s dixie street band 6. listopad 24 Zahrada. a 2. květen 25 Pavel Kožíšek S kouzly kolem světa 3. květen 25 Kytice IV. A Beskydské divadlo Nový Jičín Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 24 Biblické příběhy 5. Kino Kopřivnice Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy únor 25 Tučňáci z Madagaskaru. duben 25 Hobit: Bitva pěti armád 6., 7., 9. květen 25 Medvídek Paddington 2. červen 25 Mikulášovy patálie na prázdninách 3., 4., 5. 2

22 Knihovna Příbor: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy říjen 24 Beseda s ilustrátorem Vojtěchem Juríkem 2. listopad 24 Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou 5. listopad 24 Pohádky Václava Čtvrtka., 2. listopad 24 Pohádky H. CH. Andersena 3. leden 25 Beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou 3. únor, duben 25 Knihovnické lekce., IV. B červen 25 Pasování na čtenáře. Muzeum Příbor, Nový Jičín: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 24 O starých činnostech, řemeslech a povoláních 5. prosinec 24 Vánoce v Podbeskydí., 2., 3., 4. Další akce: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 24 Hallowen prosinec 24 Maškarní bál prosinec 24 Beseda - Koncentrační tábory 9. únor 25 Na kole dětem březen 25 Workshop bubnování djembe 2. duben 25 Rej čarodějnic, turnaj v piškvorkách květen 25 Modelářská výstava s besedou k 7. výročí osvobození

23 Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy květen 25 Mistrovství světa v ledním hokeji květen 25 Adaptační pobyt pro žáky IV. B, VI. A,B V letošním školním roce jsme nainstalovali výstavu ekologických výrobků na veřejném prostranství před školou, proběhl větrníkový den s veřejnou výstavou před školou. O Vánocích proběhl veřejný jarmark s kulturním vystoupením žáků. O Vánocích měl velký úspěch vánoční koncert naší školní kapely, kterou ke spolupráci vyzvalo Gymnázium Příbor. Také byl uskutečněn benefiční koncert školní kapely pro podporu vzdělávání afrického studenta. Uspořádala se charitativní akce pro nemocného spolužáka Srdce pro Adama. Ve škole byl den otevřených dveří s prohlídkou komiksové výzdoby chodeb ZŠ. V měsíci květnu jsme také organizovali okrskové kolo malé kopané za účasti žáků ze Sedlnice, Štramberku a obou příborských škol. e) Environmentální výchova Průřezové téma environmentální výchova je v naší škole implementováno do několika vyučovacích předmětů: člověk a jeho svět, přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika a výchova ke zdraví. Environmentální výchova je dále realizována formou projektů, exkurzí, vycházek a besed. Žáci se zapojují do sběrových aktivit. Tradičně soutěžíme ve sběru papíru, elektrozařízení a baterií, dále sbíráme tonery, cartridge a víčka od PET lahví. Ve škole třídíme plast, sklo a papír. V II. pololetí jsme vyhlásili celoškolní soutěž tříd v třídění odpadu v učebnách. V tomto školním roce jsme nasbírali 5,42 t papíru, 87 kg baterií a 9 kg elktroodpadu. Již 8. rokem jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, ve kterém plní žáci I. i II. stupně úkoly s environmentální tematikou. Pokračujeme také v mezinárodním projektu Les ve škole, koordinovaným Sdružením Tereza. Letos se do něj zapojily tři třídy I. stupně. Na I. i II. stupni je tradičně environmentální výchova začleněna do jednodenních i týdenních projektů: např. Cestujeme po ČR, Evropa, Podnebné pásy v 5. ročníku, Objevujeme svět v 7. ročníku, Prvky kolem nás v 8. ročníku, Svět kolem nás v 9. ročníku, atd. Významným dnem pro nás byl Den Země. Již potřetí jsme uspořádali u jeho příležitosti soutěžní výstavu prací z odpadních materiálů. Besedy, exkurze environmentální výchovy Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy září 24 Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu září 24 Dravci září - říjen 24 Ekoprogramy v Záchranné stanici Bartošovice , 9. únor 25 Ekoprogram Jak žijí včely (Hájenka Kopřivnice) I. A 23

24 Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy březen 25 Tonda Obal na cestách duben 25 Výstava ke Dni Země duben 25 Den Země na náměstí 2. duben 25 Exkurze na farmě p. Michálka., 3., 5. duben 25 Exkurze v kynologickém klubu 4., 5. v průběhu roku Projekt Les ve škole 2., 3. Projektové vyučování dny, týdny Název Časový rozsah Třídy Aktivity v OSV měsíc IV.A Halloween den -3. ročník Cestujeme po ČR den V.A,B Karneval den -3. ročník Den Země den Všechny třídy Evropa den V.A,B Podnebné pásy dny V.A,B Les ve škole celoroční II.A,B, IIIA Starověké civilizace týden VI. A,B Objevujeme svět týden VII. A,B Prvky kolem nás týden VIII. A,B Svět kolem nás týden IX. A,B Edison týden ročník Ochrana člověka za mimořádných okolností den Všechny třídy 24

25 Exkurze financované z projektu NatTech organizované VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, p. o. TERMÍN PROGRAM TŘÍDA Hyundai Nošovice VI. A, B Dlouhé Stráně, Velké Losiny VII. A, B Zetor, Technické muzeum VI. A, B Brno Planetárium Brno, Anthropos VII. A, B Brno, HI TECH centrum Uherský Brod Letiště VH Praha, Stará VIII. A, B čistírna odpadních vod a Národní technická knihovna Praha, IQlandia Liberec Pivovarské muzeum a VIII. A, B podzemí Plzně, vodní hamr Dobřív, Techmánie Plzeň, Technické muzeum Brno Dlouhé Stráně, Velké Losiny IX. A, B Mlýnská Dolina Valašského Muzea a úpravna vody Rožnov pod Radhoštěm, hvězdárna Valašské Meziříčí žáci technického kroužku Exkurze financované z projektu NatTech organizované Dolní oblastí Vítkovice TERMÍN VÝUKOVÝ PROGRAM TŘÍDA Roboti ve službách lidstva VII. B Roboti ve službách lidstva VII. A Roboti ve službách lidstva VIII. A Černé uhlí V. A Roboti v našem životě IV. B Roboti v našem životě IV. A 25

26 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Hlavní cíle v letošním školním roce v oblasti dalšího vzdělávání: Proškolení většiny pedagogů na práci s ipady Zahájení studia pro výchovné poradce Účast pedagogů na kurzech k prohloubení odborné kvalifikace v různých oblastech Všechny tři cíle byly v letošním školním roce splněny. Účast pedagogů na kurzech k prohloubení odborné kvalifikace v různých oblastech byla rozmanitá a velmi přínosná. Většina akcí byla hodnocena kladně. Z hospitační činnosti vyplývá, že zkušenosti, znalosti a dovednosti získané na kurzech pedagogové využili ve vyučovacím procesu. Efektivita využívání získaných dovedností je velmi dobrá. Personální rozvoj pracovníků je na vysoké úrovni a je podporován ze strany vedení školy. Pracovníci naší školy se zúčastnili následujících vzdělávacích akcí: Název kurzu, semináře Počet ped. pracovníků Rozsah /p. hod/ Efektivní řízení školy + mentoring řídící pracovníci Vzdělávací instituce Výstup Pomoc při rozjezdu kolegiální podpory 2 5 Kvic Osvědčení Vzdělávací lídr 6 Kvic Osvědčení Setkání vedoucích pracovníků ČŠI Bez osvědčení ISET modul školní testování NIQES Osvědčení Intervizní setkání 2 2 Kvic Osvědčení Jaký bude kariérní systém učitelů? 3 4 NIDV Osvědčení Intervizní setkání II. 3 2 Kvic Osvědčení Problematika BOZP ve školách a školských zařízeních ve vztahu zaměstnavatel vs. 6 EVIS Osvědčení zaměstnanec, škola vs. žák, student Metodická poradna 4 Kvic Osvědčení Skupinové sdílení a řešení profesních problémů cesta k osobnímu růstu 6 Kvic Osvědčení Aktuální stav školské legislativy 6 FAKTA Osvědčení Vzdělávací lídr pro ZŠ 6 Kvic Osvědčení Metodická poradna Kvic Osvědčení Evaluační seminář 2 Kvic Osvědčení Základní norma zdravotnických znalostí 2 ČČK Osvědčení Tvorba rozvrhů a suplování v systému Škola OnLine 2 6 Škola OnLine a.s. Osvědčení 26

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 02 244 456 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 203/204 OBSAH.! CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3! 2.! PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 5! 3.! RÁMCOVÝ POPIS

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Ostrava-Stará Bělá za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Ostrava-Stará Bělá za školní rok 2011/2012 Základní škola Ostrava Stará Bělá IZO 102 520 151 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Ostrava-Stará Bělá za školní rok 2011/2012 1 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola Ostrava Stará

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j.

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 č.j. STTGM 291/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Identifikátor zařízení: 600 138 534 Zařazena do sítě škol: 21. 3.

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více