Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO Výroční zpráva o činnosti za školní rok 24/25

2 OBSAH. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ INSPEKČNÍ ČINNOST ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚR Základní škola má v souladu se zákonem č. /2Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas subjektů údajů se zveřejněním fotografií ve výroční zprávě o činnosti za školní rok 24/25. 2

3 . Charakteristika školy a) název školy Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Příbor, okres Nový Jičín IZO: IČ: kapacita 55 žáků datum zařazení do sítě škol: zápis do rejstříků škol a školských zařízení:.. 25 vedení školy: ředitelka, statutární zástupce adresa pro dálkový přístup: webové stránky: V základní škole pracuje 34 zaměstnanců. Základní škola je součástí výchovně - vzdělávací soustavy, v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pro ZŠ Škola cesta k poznání. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení Škola a školská zařízení Kapacita základní škola IZO školní družina IZO Audiovizuální a kancelářská technika Druh Počet Z toho pro řízení a provoz Z toho pro výuku Tablet Apple ipad PC stanice Žákovské terminály VOIP modem Velkoformátové televizory 8 8 Dataprojektor Přenosné reproduktory 6 6 Interaktivní tabule SmartBoard 2 2 WiFi router 9 8 Notebook Multifunkční kopírka 4 4 3

4 b) školská rada Školská rada byla zřízena dle 67 odst. 2 zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ke dni Školská rada má devět členů. V letošním školním roce proběhly 3 schůze školské rady. c) vybavení školy učebními pomůckami, technikou apod. V letošním školním roce byla škola vybavena interaktivní tabulí Smart Board, 3 notebooky, PC stanicí, multifunkční tiskárnou, 3 tablety pro pedagogy, 2 tablety pro žáky, sadami digitálních měřících systému značky Neulog a dalšími odbornými pomůckami do učebny fyziky a chemie, 2 tablety ipad Air pro pedagogy včetně software, 4 Apple TV, sportovní kamerou a kopírkou. Do školní družiny byly pořízeny zahradní prolézačky, domeček s verandou, tépé a houpací most. Rekonstruována byla školní kuchyň, zabudovaly se do ní 4 cvičné kuchyňské linky. Odborná učebna hudební výchovy byla modernizována (mikrofony, stojany, hudební nástroje, mixážní pult). Byly zakoupeny stavebnice Lego, zeměpisné mapy a další učební pomůcky. Do archivu byly nainstalovány kovové policové regály. Byla celkově zrekonstruována sborovna. d) tabulka počtu žáků a tříd Celkem žáků Počet tříd I. st./počet žáků Počet tříd II. st./počet žáků Počet odd. ŠD/počet žáků 38 /28 8/73 3/77 Dojíždějících žáků je ve škole. Z toho z Prchalova 2, ze Skotnice 47, z Libhoště 5, z Kopřivnice 5, ze Sedlnic 2, ze Závišic 2, z Mošnova 2, z Hájova 3, z Trnávky, z Nového Jičína 3, z Ostravy 3, z Tošovic, z Frýdku Místku, z Rybí, z Nové Horky, z Rychaltic, z Trojanovic, z dětského domova 7. 4 žáci, kteří jsou uvedeni ve stavu, plní povinnou školní docházku v zahraničí. 4

5 2. Přehled učebních plánů ŠVP pro základní vzdělávání, Škola cesta k poznání, č. j.: 36/23 zspjic 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a) údaje o zaměstnancích školy Základní údaje o pracovnících školy počet učitelů ZŠ 25 počet vychovatelů ŠD 2 počet správních zaměstnanců ZŠ 6 Počet asistentů pedagoga počet pracovníků celkem 34 počet zaměstnankyň na MD 4 Věková struktura pedagogických pracovníků v roce let PP 3-39 let 7 PP 4-49 let PP 5-59 let 9 PP 6a více let PP Věková struktura pedagogických pracovníků v roce let 3-39 let 4-49 let 5-59 let 6 a více let 5

6 Věková struktura správních zaměstnanců v roce let SZ 3-4 let 2 SZ 4-5 let SZ 5-6 let 3 SZ nad 6 let SZ Věková struktura správních zaměstnanců v roce ,5 2,5,5 2-3 let 3-4 let 4-5 let 5-6 let nad 6 let 2-3 let 3-4 let 4-5 let 5-6 let nad 6 let Strukturu správních zaměstnanců: hospodářka ekonomka školník, v topném období i jako topič čtyři uklízečky, z toho jedna na zkrácený úvazek ve ŠD b) údaje o pedagogických pracovnících Funkce Úvazek Roků pedag. praxe Stupeň vzdělání Aprobace Ředitelka % 3 VŠ. 5. r Zástupkyně % 28 VŠ PŘ - M Výchovná poradkyně % 32 VŠ PŘ - M Učitelka 4,9% 3 VŠ Čj - D Metodik ICT % 2 VŠ Inf. Učitel % 7 VŠ Z - OV Učitelka % 26 VŠ Ch - M Učitelka % 2 VŠ Č - N Metodik prevence % 8 VŠ M - F Učitel % 9 VŠ JA D - TV Učitelka % 25 VŠ M - F Učitelka % 2 VŠ Z - TV Učitelka % 2 VŠ JA, JŠ 6

7 Funkce Úvazek Roků pedag. praxe Stupeň vzdělání Aprobace Učitelka % 9 VŠ M - OV Učitelka 68,8 % + 35,7% ve ŠD 3 VŠ JA Učitelka % 33 VŠ. 5. r Učitelka % 35 VŠ. 5. r Učitelka % 27 VŠ. 5. r Učitelka % 23 VŠ. 5. r Učitelka % 8 VŠ. 5. r Učitelka % 22 VŠ. 5. r Učitel % VŠ. 5. r Učitelka % 29 VŠ. 5. r Učitelka % 3 VŠ. 5. r Učitelka % 8 VŠ. 5. r Vychovatelka % 9 VŠ Vychovatelství Vychovatelka % 4 SŠ Vychovatelství Asistentka pedagoga 7% SŠ asistentka pedagoga Průměrný věk pedagogického pracovníka v ZŠ činil 43,7 roků a správních zaměstnanců 49, roků. 7

8 Délka pedagogické praxe -5 let PP 6- let 2 PP -5 let 5 PP 6-2 let 8 PP 2-25 let 3 PP 26-3 let 5 PP 3-35 let 4 PP Délka pedagogické praxe let 6- let -5 let 6-2 let 2-25 let 26-3 let 3-35 let nad 35 let c) aprobovanost výuky na. stupni 98 % na 2. stupni 79 % Z celkového počtu 28 pedagogických pracovníků je 28 kvalifikovaných ( %), Aprobovaně se nevyučuje výtvarná výchova (zaměstnankyně je na mateřské dovolené), člověk a svět práce. d) výuka cizích jazyků Ve škole se vyučoval anglický jazyk, německý jazyk a španělský jazyk. Anglický jazyk je vyučován od 3. ročníku, druhý cizí jazyk je vyučován od 7. ročníku. 6 vyučujících prvního stupně školy absolvovalo rozšiřující studium anglického jazyka MEJA a Dialog bez hranic. 8

9 e) nabídka povinně volitelných a nepovinných předmětů Název Třídy povinně volitelné předměty Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Mediální výchova Informatika Sportovní hry Přírodovědná praktika VIII.A,B; IX.A,B VIII.A,B; IX.A,B VIII.A,B; IX.A,B VIII.A,B; IX.A,B IX.A,B VIII.A,B Seminář a praktika ze zeměpisu VIII.A,B nepovinné předměty Náboženství II.A, IV.A,B, V.B, VII.A 9

10 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování žáků Zařazování žáků Počet žáků navštěvujících zdravotní TV 5 ve školní družině 77 zapsaných do. tříd 38 odročena školní docházka 8 Výchovné poradenství za školní rok 24/25 Práce výchovné poradkyně byla zaměřena především na tyto tři oblasti: ) Práce s dětmi se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním 2) Profesní orientace žáků 8. a 9. ročníků po ukončení ZŠ 3) Řešení výchovných problémů ) Práce s dětmi se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Ve škole bylo integrováno celkem 56 žáků. Z toho 45 s vývojovou poruchou učení a chování. 2 žákům byla poskytnuta speciální pedagogická péče v rozsahu jedné až dvou hodin týdně. Dalších 25 žáků s vývojovou poruchou učení bylo integrováno bez této speciální péče. Tři žáci mají zdravotní postižení, dva žáci postižení mentální a jednomu žákovi byl diagnostikován autismus. Školu rovněž navštěvují 2 žáci se sociálním znevýhodněním. Speciální pedagogická péče byla vedena dle doporučení PPP nebo SPC ve skupinách v počtu 3 4 žáků. Vyučující vedli evidenci o práci s dětmi v jednotlivých hodinách a každý žák měl svůj záznamový arch s vyznačením konkrétního prováděného úkonu. 23 žákům byl vytvořen IVP, z toho 5 pro speciální pedagogickou péči, 2 pro spec. ped. péči, český jazyk a anglický jazyk, pro všechny předměty, pro český jazyk a matematiku, pro spec. ped. a matematiku, pro anglický jazyk, pro český jazyk a člověk ve světě a pro český jazyk, člověk ve světě a matematiku. Kontroly plnění IVP byly provedeny speciálním pedagogem PPP v Novém Jičíně. Předmětem kontroly bylo plnění IVP, zda postupy a opatření v nich uvedené jsou plněny. V letošním roce nebyly shledány žádné nedostatky. Na intervenci byly ve škole pracovnice SPC Ostrava Zábřeh. Pracovnice se byla podívat na práci dětí ve 4. třídě, kde máme žáky s diagnostikovanou vývojovou dysfázii a autismem. V práci s tímto dítětem pomáhá panu učiteli asistentka pedagoga. U žáků s diagnostikovanou VPU, u kterých není vypracován IVP, je nutné při výuce dodržovat doporučení PPP. Za předání potřebných informací o těchto žácích všem vyučujícím v dané třídě zodpovídají třídní učitelé. 2) Profesní orientace žáků 8. a 9. ročníků po ukončení ZŠ V letošním školním roce žáci 8. ročníku v rámci profesní orientace navštívili ÚP v měsíci březnu v Novém Jičíně, kde proběhla beseda zaměřena na jejich budoucí profesní zaměření. Žáci se seznámili s možnostmi, které jim nabízí IPS při ÚP. Žáci 8. ročníku se pak ještě zúčastnili výstavy technických profesí v Kopřivnici, Řemeslo má zlaté dno, která také v nemalé míře může usnadnit jejich orientaci v pestré nabídce dalšího

11 studia. V rámci NatTechu naši žáci spolupracují se VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice p. o. formou workshopu a pravidelnou výukou v dílnách této školy. Rodiče i žáci 9. tříd byli průběžně informování o přijímacím řízení formou besedy, konzultací a průběžným předáváním důležitých informačních materiálů. 3) Řešení výchovných problémů Většina řešených výchovných problémů se týkala těchto oblastí: vzájemné vztahy mezi žáky, chování ve třídě, porušování pravidel bezpečnosti, záškoláctví nebo problémová rodina. Při společném řešení těchto problémů s metodikem prevence a třídními učiteli, probíhala také dle potřeby spolupráce se sociálním odborem v Kopřivnici, s Policií ČR, se zástupci PPP v Novém Jičíně. Při řešení všech problémů byla vždy výborná spolupráce všech zainteresovaných učitelů. Většinou se nám podařilo najít řešení daných problémů. Osvědčila se nám úzká spolupráce s rodiči problémových žáků. Je nutné, aby tato spolupráce nadále pokračovala. Závěrečná zpráva o rozmístění žáků vycházejících ze ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín - školní rok 24/25 a) Osmileté gymnázium Ve školním roce 24/25 se hlásilo celkem 7 žáků (z toho 6 dívek) na osmileté gymnázium v Příboře. Přijati byli 4 žáci (z toho 3 dívky). b) Šestileté gymnázium V tomto školním roce se nikdo nehlásil ze sedmé třídy na šestileté gymnázium. c) Ukončení povinné školní docházky v 8. ročníku V tomto školním roce 2 žáci ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku. Byli přijati na učební obory. d) Rozmístění absolventů 9. ročníku ZŠ Příbor, Jičínská 486, okr. Nový Jičín Třída Žáci celkem Chlapci Dívky IX. A IX. B Celkem

12 e) Rozmístění žáků 9. ročníků podle úrovně dosaženého vzdělání Obory podle úrovně dosaženého vzdělání Celkem žáků % Chlapci % Dívky % Gymnázium 7 9, 7 35, Studijní obor ukončený maturitou 5 4,5 3 7,6 2 6, Učební obor ukončený maturitou Učební obor ukončený výučním listem 5 4,5 4 82,4 5, Zatím bez umístění Součet f) Rozmístění žáků 9. ročníků podle typů škol a oborů Střední škola Studijní, učební obor Chlapci Dívky Celkem Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Gymnázium a střední odborná škola, Nový Jičín Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace SŠ technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace SŠ elektro stavební a dřevozpracující Frýdek Místek, p.o. OA a VOŠ sociální, Ostrava- Mar.Hory Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm SŠP Olomouc, Rooseveltova 79 Gymnázium 6 6 Gymnázium Ekonomické lyceum Informační technologie Veřejnosprávní činnost Karosář Zámečník Automechanik Mechanik seřizovač Instalatér Truhlář Nástrojář Agropodnikání Rekondiční a sportovní masér Stavebnictví Elektrikář silnoproud Truhlář-stolař Ekonomické lyceum Cukrář Hotelnictví Kuchař-číšník Kominík 2 2 2

13 Střední škola Studijní, učební obor Chlapci Dívky Celkem SPŠ, OA a Jazyková škola Frýdek Místek SŠ ekonomicko-podnikatelská Studénka, o.p.s. SŠ stavební, Ostrava - Zábřeh G a SPŠ elektrotechniky Frenštát pod Radhoštěm Ekonomické lyceum Obchodní akademie Geodezie a katastr nemovitosti Informační technologie 3

14 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) tabulka docházky Omluvené Neomluvené Omluvené/ žák Neoml. / žák 2. st. z chov. 3. st. z chov.. stupeň ,33 2. stupeň 926 6,26,36 2 CELKEM ,26,6 2 b) tabulka prospěchu Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Neklasifikováno celkem. stupeň celkem 2. stupeň CELKEM Testování žáků V tomto školním roce proběhlo testování SCIO žáků 7. ročníku z českého jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů. Žáci 9. ročníků absolvovali testování SCIO z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů. Dále proběhlo výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku v oblastech přírodovědného a společenskovědního přehledu. 4

15 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) soutěže 24/25 Název soutěže Školní kolo Okrskové kol počet žáků/umístění Okresní kolo počet žáků/umístění Krajské kolo počet žáků /umístění Celostátní kolo počet žáků/umístění Policejní pohádky (výtvarná soutěž) Western a koně očima dětí (výtvarná soutěž) Myslivost a lesní zvěř (výtvarná soutěž) 22 4 /. 8 7/2. Kniha a já (výtvarná soutěž) 6 7/ bez umístění Domácí mazlíčci (výtvarná soutěž) Můj sen (výtvarná soutěž) 8 5/. 2 9/2. Malá kopaná 2/3. Mc Donald s Cup /3. Florbal Cup /2. ČEZ street hockey 6/ Mistrovství MS kraje ve snowboardingu 4/ 6. a 9. Florbal dívek IV. /4. Florbal dívek III. /4. Basketbal dívek IV. /2. /2. Coca cola cup 4/2. 4/4. Halová kopaná 9/2. Matematický klokan - kategorie Cvrček 69 4/bez umístění 5

16 Název soutěže Školní kolo Okrskové kol počet žáků/umístění Okresní kolo počet žáků/umístění Krajské kolo počet žáků /umístění Celostátní kolo počet žáků/umístění Matematický klokan - kategorie Klokánek 78 4/ bez umístění Pythagoriáda 6. ročník 42 Pythagoriáda 7. ročník 45 Matematická olympiáda /8.-9. Olympiáda z ČJ 2 2/5.-. Konverzační soutěž z AJ 2 /3. O Helpíkův pohár 4/. a 7. 2 Přechod nebezpečným lašským pohádkovým lesem (literární soutěž) / ocenění Máme rádi přírodu (literární soutěž) Svět, ve kterém bych chtěl vyrůstat Školní časopis roku /bez umístění /bez umístění cena poroty Školní časopis roku místo Turnaj v piškvorkách 5/8. b) účast na životě v městě, kulturní vystoupení Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy září 24 Vítání občánků II. A listopad 24 Moje trdlování I. A prosinec 24 Vánoční jarmark města I. A 6

17 Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy prosinec 24 Vánoční kolébání - 7 koncertů Školní kapela prosinec 24 Česko zpívá koledy Školní kapela září 24, březen 25 prosinec 24, duben 25 Vítání občánků Vánoční a Velikonoční jarmark města II. A I. A květen 25 Férová snídaně Školní kapela červen 25 Zahájení projektu Edison Školní kapela červen 25 Mírový běh Školní kapela, 2.stupeň b) prevence rizikového chování Hlavním cílem Minimálně preventivního programu naší školy je prostřednictvím efektivního systému prevence minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování našich žáků. Výchova k předcházení, minimalizaci či oddálení rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování, rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti je standardní součástí předmětů: Osobnostně sociální výchovy na I. stupni, třídnických hodin, výchovy ke zdraví a občanství na II. stupni. Naše škola již třetím rokem spolupracuje se školním psychologickým poradcem panem Bc. Alexandrem Dreslerem. Jeho služeb využilo k individuální konzultaci 4 žáků, 6 pedagogů a 3 rodiče. Psychologický poradce vede i besedy ve třídách. Letos proběhly besedy na téma vztahy mezi žáky, nebezpečí kouření a rizika užívání internetu v 5. ročníku, nebezpečí užívání návykových látek v 7. ročníku, sociální dopad užívání návykových látek v 9.ročníku. Novinkou byla beseda o sebepoškozování pro žáky 8. ročníku. Z peněz veřejné finanční podpory města Příbora byl financován celoroční preventivní program Buď O.K. pro žáky 6.ročníků. S pracovníky Centra primární prevence Renarkon, o.p.s. žáci diskutovali nad výhodami života bez závislostí, přemýšleli nad způsoby trávení volného času a vlivy chování mezi žáky ve třídě. Dalšími spolupracujícími institucemi v oblasti dopravní výchovy jsou členové Městské policie Příbor, pracovnice sociálního odboru Kopřivnice v oblasti prevence zneužívání dětí a pracovnice MP Education, s.r.o. v oblasti prevence sexuálního chování. Celkově během školního roku proběhlo 38 jednání výchovných komisí. Řešilo se nevhodné chování žáků, vulgární vyjadřování, neomluvené absence, agresivní chování, sebepoškozování. Ve třech případech byl o pomoc požádán Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v Kopřivnici. 7

18 Již v roce 24 byla naše škola zařazena do seznamu proškolených institucí, a to v rámci certifikovaného programu primární prevence E-bezpečí. Cílem projektu Bezpečí na internetu, který proběhl v dubnu 25, je zopakovat a upozornit na rizika užívání všech informačních technologií. Během dvou vyučovacích hodin se žáci vystřídali v diskuzi na téma kyberšikana, kybergrooming, sexting, tvořili pravidla pro obranu před útoky agresorů, hledali poradenské linky, seznamovali se s riziky sociálních sítí, řešili problém internetové etiky, či vyplňovali test, co mohou a nesmí zveřejnit na internetu. Besedy a akce s preventivní tématikou Měsíc/rok Název akce Organizace Třídy říjen 24 říjen 24, květen a červen 25 listopad 24 únor 25 říjen 24 listopad 24 listopad 24 únor 25 březen 25 únor 25 březen 25 duben 25 duben 25 Výchovně vzdělávací programy z cyklu Dospívání Dopravní výchova Nebezpečí kouření Nebezpečí sebepoškozování Nebezpečí užívání návykových látek Vztahy ve třídě Zdravý životní styl Návykové látky Drogy Virtuální komunikace a netolismus Nebezpečí užívání návykových látek MP Education, s. r. o. Městská policie Příbor Školní psychologický poradce RENARKON preventivní program Buď O.K. Školní psychologický poradce VIII. A, B IX. A, B IV. A, B V. A, B V.A,B VIII.B VII.A VI.A, B VII.A Čas proměn MP promotion, s.r.o. Dívky V.A,B Sami prevence bulimie, mentální anorexie Bezpečné chování v silničním provozu duben 25 Bezpečí na internetu Zástupce ředitele školy Městská policie Příbor pedagogové školy VIII. A,B I. A, I.B, III.A, III.B VII.A,B; VIII.A,B 8

19 Měsíc/rok Název akce Organizace Třídy květen 25 květen 25 květen 25 květen 25 květen 25 květen 25 červen 25 Týrané dítě OSPOD Kopřivnice VIII.A, B Dopravní výchova Preventivní výchovná činnost v oblasti požární ochrany - Hasík Městská policie Příbor Hasičský záchranný sbor Nový Jičín IV.A, VI.B, V.A, V.B II.A,B; VI.A,B Mezi nimi prevence HIV Zástupce ředitele školy VIII. A,B Týrané a zneužívané dítě Sociální dopad užívání návykových látek Bezpečí na internetu Sociální pracovnice OSPOD Kopřivnice Školní psychologický poradce Školní psychologický poradce VIII. A,VIII.B IX.A, IX.B V.A,B c) zájmové kroužky Základní škola organizovala zájmovou zdravotní tělesnou výchovu v počtu 5 žáků. V rámci zájmové činnosti byl vydáván školní časopis a připravována kulturní vystoupení se školní kapelou. Ve škole pracoval školní žákovský parlament. Školní časopis Časopis Připínáček vychází na naší škole již 5 let. Dostupný je nejen v tištěné podobě, ale i v elektornické verzi na stránkách školy. V tomto školním roce se obměnila téměř celá redakce, včetně šéfredaktorek. Letos pracovalo v redakci časopisu 6 žáků I. stupně a žáků II. stupně, kteří se pravidelně scházeli často i několikrát za týden, tvořili mediální texty, pracovali s fotografiemi a upravovali grafickou podobu časopisu. Připínáček zveřejňoval také zdařilá literární a výtvarná dílka žáků celé naší školy. Hlavním cílem redakce je informovat především o dění ve škole, psát o tématech, která by naše žáky mohla zajímat či pobavit. V neposlední řadě se snaží také vytvářet pocit sounáležitosti žáků se školou. Výsledkem snažení redakce byla 4 čísla časopisu, která v tomto školním roce vyšla. V prosinci se Připínáček účastnil celostátního kola soutěže Školní časopis roku 24, do něhož se probojoval z krajského kola, které se konalo již v květnu minulého školního roku. V celostátním kole získal cenu poroty. V květnu opět bojoval, tentokrát o titul Školní časopis roku 25. V krajském kole soutěže získal, stejně jako loni, 3. místo. Školní kapela Školní kapela vystupuje na veřejnosti druhým rokem. V tomto školním roce se obměnili někteří členové kapely. Kapela hrála a zpívala nejen na akcích školy (projekt Edison, den otevřených dveří školy, rozloučení s žáky 9. ročníku, atd.), ale i na akcích pořádaných městem 9

20 a jinými organizacemi (Běh míru, koncerty v Piaristickém klášteře, koncert v čajovně, na hudebním festivalu Moment, atd.). Byl vydán audiozáznam vánoční zpěvohry Vánoční kolébání (CD) ve spolupráci s Masarykovým gymnáziem Příbor. Žákovský parlament Žákovská samospráva funguje na naší škole třetím rokem. Jsou v ní zapojeni žáci od třetích do devátých ročníků. Žáci na schůzkách, které probíhají jednou až dvakrát měsíčně, řeší různé problémy týkající se školy, ale také plánují a organizují akce pro své spolužáky. Tento školní rok proběhlo několik akcí. V prvním pololetí to bylo Halloweenské dopoledne pro žáky prvních a druhých tříd. V listopadu se naše škola připojila ke dni, kdy si celá Evropa připomíná nemoc s názvem cystická fibróza. Tento den měl název "Větrníkový den" spojený s výstavkou větrníků před školou, které vyráběly děti jednotlivých tříd. V prosinci zavítal za dětmi prvního stupně Mikuláš a žáci druhého stupně strávili tento den promítáním filmu v tělocvičně. V únoru žákovská samospráva pořádala pro žáky prvních až čtvrtých tříd maškarní bál plný soutěží, her a tanečků. Poslední akcí tohoto školního roku byl Rej čarodějnic pořádaný společně se Spolkem rodičů. Akce probíhala na školním dvoře, kde byly pro děti připraveny hry, soutěže a spousta zábavy. d) kulturní pořady, přednášky a besedy Kulturní pořady jsme vybírali především z nabídky představení pro základní školy, kterou připravil Kulturní dům Kopřivnice, Museum Příbor, Městská knihovna Příbor, Divadlo loutek Ostrava, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava, Beskydské divadlo Nový Jičín. Rovněž jsme reagovali na aktuální kulturní programy ve městě. Divadlo loutek Ostrava Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 24 Kráska a zvíře 3. březen 25 Šíleně smutná princezna 2. květen 25 Láska s červeným nosem 5. Národní divadlo moravskoslezské Ostrava Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy únor 25 Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť 7. únor 25 Poprask na laguně 9. 2

21 Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy únor 25 Sněhurka a sedm trpaslíků., 3., 4. Kulturní dům Kopřivnice: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 24 Stanley s dixie street band 6. listopad 24 Zahrada. a 2. květen 25 Pavel Kožíšek S kouzly kolem světa 3. květen 25 Kytice IV. A Beskydské divadlo Nový Jičín Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 24 Biblické příběhy 5. Kino Kopřivnice Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy únor 25 Tučňáci z Madagaskaru. duben 25 Hobit: Bitva pěti armád 6., 7., 9. květen 25 Medvídek Paddington 2. červen 25 Mikulášovy patálie na prázdninách 3., 4., 5. 2

22 Knihovna Příbor: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy říjen 24 Beseda s ilustrátorem Vojtěchem Juríkem 2. listopad 24 Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou 5. listopad 24 Pohádky Václava Čtvrtka., 2. listopad 24 Pohádky H. CH. Andersena 3. leden 25 Beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou 3. únor, duben 25 Knihovnické lekce., IV. B červen 25 Pasování na čtenáře. Muzeum Příbor, Nový Jičín: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 24 O starých činnostech, řemeslech a povoláních 5. prosinec 24 Vánoce v Podbeskydí., 2., 3., 4. Další akce: Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy listopad 24 Hallowen prosinec 24 Maškarní bál prosinec 24 Beseda - Koncentrační tábory 9. únor 25 Na kole dětem březen 25 Workshop bubnování djembe 2. duben 25 Rej čarodějnic, turnaj v piškvorkách květen 25 Modelářská výstava s besedou k 7. výročí osvobození

23 Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy květen 25 Mistrovství světa v ledním hokeji květen 25 Adaptační pobyt pro žáky IV. B, VI. A,B V letošním školním roce jsme nainstalovali výstavu ekologických výrobků na veřejném prostranství před školou, proběhl větrníkový den s veřejnou výstavou před školou. O Vánocích proběhl veřejný jarmark s kulturním vystoupením žáků. O Vánocích měl velký úspěch vánoční koncert naší školní kapely, kterou ke spolupráci vyzvalo Gymnázium Příbor. Také byl uskutečněn benefiční koncert školní kapely pro podporu vzdělávání afrického studenta. Uspořádala se charitativní akce pro nemocného spolužáka Srdce pro Adama. Ve škole byl den otevřených dveří s prohlídkou komiksové výzdoby chodeb ZŠ. V měsíci květnu jsme také organizovali okrskové kolo malé kopané za účasti žáků ze Sedlnice, Štramberku a obou příborských škol. e) Environmentální výchova Průřezové téma environmentální výchova je v naší škole implementováno do několika vyučovacích předmětů: člověk a jeho svět, přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika a výchova ke zdraví. Environmentální výchova je dále realizována formou projektů, exkurzí, vycházek a besed. Žáci se zapojují do sběrových aktivit. Tradičně soutěžíme ve sběru papíru, elektrozařízení a baterií, dále sbíráme tonery, cartridge a víčka od PET lahví. Ve škole třídíme plast, sklo a papír. V II. pololetí jsme vyhlásili celoškolní soutěž tříd v třídění odpadu v učebnách. V tomto školním roce jsme nasbírali 5,42 t papíru, 87 kg baterií a 9 kg elktroodpadu. Již 8. rokem jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, ve kterém plní žáci I. i II. stupně úkoly s environmentální tematikou. Pokračujeme také v mezinárodním projektu Les ve škole, koordinovaným Sdružením Tereza. Letos se do něj zapojily tři třídy I. stupně. Na I. i II. stupni je tradičně environmentální výchova začleněna do jednodenních i týdenních projektů: např. Cestujeme po ČR, Evropa, Podnebné pásy v 5. ročníku, Objevujeme svět v 7. ročníku, Prvky kolem nás v 8. ročníku, Svět kolem nás v 9. ročníku, atd. Významným dnem pro nás byl Den Země. Již potřetí jsme uspořádali u jeho příležitosti soutěžní výstavu prací z odpadních materiálů. Besedy, exkurze environmentální výchovy Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy září 24 Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu září 24 Dravci září - říjen 24 Ekoprogramy v Záchranné stanici Bartošovice , 9. únor 25 Ekoprogram Jak žijí včely (Hájenka Kopřivnice) I. A 23

24 Měsíc/rok Název akce Ročníky, třídy březen 25 Tonda Obal na cestách duben 25 Výstava ke Dni Země duben 25 Den Země na náměstí 2. duben 25 Exkurze na farmě p. Michálka., 3., 5. duben 25 Exkurze v kynologickém klubu 4., 5. v průběhu roku Projekt Les ve škole 2., 3. Projektové vyučování dny, týdny Název Časový rozsah Třídy Aktivity v OSV měsíc IV.A Halloween den -3. ročník Cestujeme po ČR den V.A,B Karneval den -3. ročník Den Země den Všechny třídy Evropa den V.A,B Podnebné pásy dny V.A,B Les ve škole celoroční II.A,B, IIIA Starověké civilizace týden VI. A,B Objevujeme svět týden VII. A,B Prvky kolem nás týden VIII. A,B Svět kolem nás týden IX. A,B Edison týden ročník Ochrana člověka za mimořádných okolností den Všechny třídy 24

25 Exkurze financované z projektu NatTech organizované VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, p. o. TERMÍN PROGRAM TŘÍDA Hyundai Nošovice VI. A, B Dlouhé Stráně, Velké Losiny VII. A, B Zetor, Technické muzeum VI. A, B Brno Planetárium Brno, Anthropos VII. A, B Brno, HI TECH centrum Uherský Brod Letiště VH Praha, Stará VIII. A, B čistírna odpadních vod a Národní technická knihovna Praha, IQlandia Liberec Pivovarské muzeum a VIII. A, B podzemí Plzně, vodní hamr Dobřív, Techmánie Plzeň, Technické muzeum Brno Dlouhé Stráně, Velké Losiny IX. A, B Mlýnská Dolina Valašského Muzea a úpravna vody Rožnov pod Radhoštěm, hvězdárna Valašské Meziříčí žáci technického kroužku Exkurze financované z projektu NatTech organizované Dolní oblastí Vítkovice TERMÍN VÝUKOVÝ PROGRAM TŘÍDA Roboti ve službách lidstva VII. B Roboti ve službách lidstva VII. A Roboti ve službách lidstva VIII. A Černé uhlí V. A Roboti v našem životě IV. B Roboti v našem životě IV. A 25

26 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Hlavní cíle v letošním školním roce v oblasti dalšího vzdělávání: Proškolení většiny pedagogů na práci s ipady Zahájení studia pro výchovné poradce Účast pedagogů na kurzech k prohloubení odborné kvalifikace v různých oblastech Všechny tři cíle byly v letošním školním roce splněny. Účast pedagogů na kurzech k prohloubení odborné kvalifikace v různých oblastech byla rozmanitá a velmi přínosná. Většina akcí byla hodnocena kladně. Z hospitační činnosti vyplývá, že zkušenosti, znalosti a dovednosti získané na kurzech pedagogové využili ve vyučovacím procesu. Efektivita využívání získaných dovedností je velmi dobrá. Personální rozvoj pracovníků je na vysoké úrovni a je podporován ze strany vedení školy. Pracovníci naší školy se zúčastnili následujících vzdělávacích akcí: Název kurzu, semináře Počet ped. pracovníků Rozsah /p. hod/ Efektivní řízení školy + mentoring řídící pracovníci Vzdělávací instituce Výstup Pomoc při rozjezdu kolegiální podpory 2 5 Kvic Osvědčení Vzdělávací lídr 6 Kvic Osvědčení Setkání vedoucích pracovníků ČŠI Bez osvědčení ISET modul školní testování NIQES Osvědčení Intervizní setkání 2 2 Kvic Osvědčení Jaký bude kariérní systém učitelů? 3 4 NIDV Osvědčení Intervizní setkání II. 3 2 Kvic Osvědčení Problematika BOZP ve školách a školských zařízeních ve vztahu zaměstnavatel vs. 6 EVIS Osvědčení zaměstnanec, škola vs. žák, student Metodická poradna 4 Kvic Osvědčení Skupinové sdílení a řešení profesních problémů cesta k osobnímu růstu 6 Kvic Osvědčení Aktuální stav školské legislativy 6 FAKTA Osvědčení Vzdělávací lídr pro ZŠ 6 Kvic Osvědčení Metodická poradna Kvic Osvědčení Evaluační seminář 2 Kvic Osvědčení Základní norma zdravotnických znalostí 2 ČČK Osvědčení Tvorba rozvrhů a suplování v systému Škola OnLine 2 6 Škola OnLine a.s. Osvědčení 26

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 4 3. RÁMCOVÝ POPIS

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 02 244 456 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 203/204 OBSAH.! CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3! 2.! PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 5! 3.! RÁMCOVÝ POPIS

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok /2015 Zpracovala: Mgr. Jana V Bohumíně 23. 8. 2015 1 Obsah: 1. Cílové skupiny..... 3 2. Začlenění do ŠVP....... 3 3. Spolupráce s organizacemi...

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více