kulturní obš asník o všeli ems

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kulturní obš asník o všeli ems"

Transkript

1 M y š MAš Gazeta kulturní obš asník o všeli ems No. 24 erven 2004 poslední íslo 80 stran, 40 korun /TÉMA: MEDIÁLNÍ MANIPULACE/ /ROZHOVORY: JAN SPÁLENÝ, JIŘÍ KONVRZEK/ /REPORTÁŽ: STATEK PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ, SRBSKO/FOTKY/ /BÁSNĚ/POVÍDKA/RECENZE: ANNA ZONOVÁ, CONSTANTINE, ČINNA/ /SADAŘOVO OKÉNKO: RAKYTNÍK/ /SVĚTLANA HEJSKOVÁ/DAGMAR KNESLOVÁ-PITNEROVÁ/ /MARIKA KUBEŠOVÁ/MEJLA PALÁNOVÁ/ /ADAM HEJNIŠ/KAREL GREGOR/KAMIL JOSEFÍK/VÍT MOŠTĚK/JAN PAŘÍZEK/ /MIREK PECHA/JAN PULKRÁBEK/MICHAL ROLENC/ /RADIM PEŠEK/RADIM ŠAŠINKA/

2 MyšMaš 23 Editorial Téma Glosa Rozhovor Povídka torial Tak pánové, a zase budeme končit Toto je, vážený tená i, s nejv tší pravd podobností poslední íslo MyšMaš Gazety. Jeden neot elý pokus o profesionáln p ipravovaný amatérský asopis kon í. Tak dlouho jsme ozobávali ty nejkrajn njší periferie zájmu tená, až jsme zašli na úbyt. Zjistili jsme v p ekvapení, že jsme už p íliš unavení a zavalení jinou prací, než abychom v sob, íslo co íslo, hledali sílu a chu k jeho p íprav. Ovšem chceme alespo odejít z noblesou. Nechceme se jen tak vypa it. Naopak kon íme ízen, plánovan a p edem p ipraven. Dáme do po ádku poslední v ci a sepíšeme záv. Jak kdysi napsal slavný francouzský vále ný stíha Pierre Clostermann: Velký cirkus odjel. Obecenstvo bylo spokojeno. Program byl dosti pestrý, ú inkující nebyli špatní a lvi sežrali krotitele. Bude se o tom mluvit ješt pár dní. A i když se na všechno zapomene na návsi z stane ješt kruh vysypaný pilinami a díry po kolících. Ale déš a zapomn ní smažou rychle i tyto stopy. Netruchlete! Vy, kdož jste nás celé ty roky (nebo jejich ást) etli, jste m li zásluhu na naší existenci jsou vás asi dv nebo t i stovky a myslím, že nejmén s polovinou z vás bychom mohli být kamarádi. M že snad jiný asopis napsat n co takového a nestyd t se p itom až do sedmé generace? A abychom vás nenechali p ece jen tak úpln na holi kách v nevlídném sv t bez MyšMaše, nabízíme k p e tení téma, které vám do budoucna pom že obejít se bez nás. Je jím mediální manipulace, a budete-li, p átelé, íst pozorn, snad se ubráníte a všechny intuitivn tušené žurnálové podfuky prohlédnete a ješt budete v d t pro. Kdysi jsem prohlásil, že MyšMaš neskon í, dokud neud lám rozhovor s panem Spáleným. Nebyl to ani tak plán, jako spíše výraz úcty k tomuto hudebníku, modelá i a rozhlasákovi. Dnes mi to p ipadá jako jisté sebenapl ující se proroctví. Jestli vám bylo s MyšMašem dob e, napište nám. Sice už váš dopis nikdo neotiskne, ale ud láte nám radost. A možná, že se sem tam n co objeví na což jsou stránky festivalu MišMaš Party, jehož podobnost s naším názvem není ist náhodná. T eba se tam n kdy potkáme. Mám chu tolik vám toho ješt íct, a tak málo místa zbývá. A asi je to tak dob e! t te MyšMaš Gazetu, zv tšuje mozek! Bylo mi ctí, Šašina děkovačka A protože nikomu nic neplatíme, tak aspo d kujeme. Jako vždy podle abecedy a dámy nap ed: Dáše, H íbjan, Lee, Marice, Martin, Mejle, Sv tlan, Tesárn, Žabce, Adamovi, Ajšovi, Billimu, Bohoušovi, B etislavovi, Kamilovi, dv ma Libor m, Michalovi, Mirasovi, Ji ímu D., Ji ímu K., panu Spálenému, Pulcovi, Tuldovi, Vítovi K. a Vítovi M., Vladimírovi a všem ostatním, na které jsme pozapomn li. napište nám: MyšMaš Gazeta, Na Lukách 4, Brno Rubrika Jindry Vostré Je to už skoro rok, co na poštovní adresu MyšMaš Gazety zabloudil následující čtenářský ohlas. Nejprve se zdálo, že jde o vtip. Až po třetím přečtení jsme usoudili, že jej pisatelka asi myslela vážně děkujeme! 17. července 04, ospale v Brně ráno u snídaně Zdravím! Předně se omlouvám za ručně psanou formu tohoto dopisu, bohužel jsem doposud nedokončila kurz psaní na PC všemi deseti (lehce a klouzavě), nemám na to nejspíš nadání. Vaše 23. vydání (moje první, a rozhodně ne poslední) se mi dostalo do rukou v Galerii Deusart (takové té kavárničce, obrazárně, čajovně, hospůdce a cofee shopu v jednom) na Cejlu, místě mého občasného přivýdělku (jakožto barmanka) a častého trávení volného času. Jinak patřím k lidem dočasně téměř bezstarostným, tedy studujícím KGB (klasické gymnázium Brno). Na úvod by to snad mělo stačit, radši přejdu k hlavní části, než se absolutně utopím v patoku svých myšlenek a nastane nekonečný proud chaosu, v němž nebude plavat jediná záchytná větvička, jako se to občas stává příslušníkům mé generace. Ani nevíte, jak je úžasné, že jste v Galérce zanechali svůj obš astník o velice zajímavých tématech a zanechali tak prostor k mnohým diskusím mezi kulturními (i méně kulturními) návštěvníky. Chci vědět, jestli v Brně existuje ještě něco, co se k Myš- Maši dá připodobnit, když opomenu různé Metropolisy (Metropole zní přece jen trochu divně?, Potměchutě, A-kontry, Noviny v 7 a půl nebo časáky = měsíčníky pro SŠ a gymnázia, jejichž obsahem jsou například zestručněné články o problémech mladých lidí (drogy, poruchy přijímání potravy ), ve kterých se člověk nedočte nic nového a které dokonce nenabídnou ani žádné řešení, jež by leckdo stejně starý jako dvě osmnáctileté redaktorky právě z jejich úst očekával, protože trable dospívání a mládí nedokáže nikdo lépe pochopit než právě dospívající a mladí lidé s troškou soucitu! Váš časopis mi doslova vzal dech. Vůbec jsem netušila, že kousek od mého bydliště (Husovice), od doby, kdy jsem nastoupila do 1. třídy ZŠ, se skupinka lidí zabývá činností objektivně zpravovat brněnskou veřejnost o tom, co všechno okolo ní proběhlo, probíhá, proběhne. Nechci, aby to všechno znělo pateticky, ale dlouho jsem něco nepřečetla od začátku do konce. Tolik věcí, které mě tolik zajímají, a zmínky o lidech, jež jsou mi blízkými přáteli (Baruška Voráčová) nebo mají rádi rychlou obsluhu (jinak s úsměvem, avšak nekompromisně vyklízejí prostor), jako M. Palla. Jo, a zapomněla jsem pochválit článek o hiphopu. RESPEKT (můj i mých drahých kamarádíčků). Přeji pěkné léto! 3

3 MyšMaš 23 Editorial Téma Glosa Rozhovor Povídka Ubráníme se? několik slov k mediální manipulaci Jedna chyba George Orwella Bohuslav Binka Když se ke konci druhé světové války George Orwell pokusil v knihách Farma zvířat či 1984 varovat před temnou budoucností, bylo jeho varování podloženo především strachem z brutální moci totalitních režimů, která zničí význam slov. Orwella neděsilo pouze násilí, větší hrůzu poci oval ze světa, ve kterém mocní určují, co je pravda, ze světa prázdných či lživých frází, proti kterým se už nedá bojovat. Orwellovy knihy (a eseje) stojí bezesporu i dnes za přečtení a jeho lidská velikost nás v prostředí všech těch moudrých Daniel Drtinových, poctivých Martinů Komárků či medových Táň Fišerových takřka zahanbuje. Ale v něčem se přeci jen mýlil. Ilustrační foto: Kamil Josefík Zatímco velké totalitní režimy postupně degenerovaly a brutální moc se stávala stále problematičtějším způsobem přesvědčování (alespoň v těch částech světa, do kterých patříme), manipulace nenásilně a často se svůdným úsměvem pronikala do našich životů v míře, která by i Orwella překvapila. Nejvíc zarážející však je, že se většinou ani příliš nebráníme. Na osobní úrovni i ve sdělovacích prostředcích se manipulování nejenom toleruje, ale velká část z nás je už dokonce přestala i vnímat. Myslím, že tato lhostejnost k manipulaci (na úrovni osobní i společenské) je velkou taktickou i morální chybou, a že pokud se nebudeme manipulaci bránit, cena, kterou brzy začneme platit, bude v rovině faktické i morální vysoká. I proto tento článek. Co to je manipulace Pro přiblížení základní charakteristiky manipulace si nejprve vysvětlíme pojem lež. Lež v žádném případě není protikladem pravdy. Zatímco pravda je funkcí vztahu našich výpovědí k realitě, lež nemá s pravdivostní hodnotou našich výpovědí žádný vztah. Pravda (nepravda) je o skutečnosti, zatímco lež o snaze oklamat druhé. Proto můžeme mít pravdu a lhát a také mluvit nepravdu a nelhat. Jestliže se mne zeptáte, zda dnes dokončím tento článek, a já vím, že jej mohu a chci dokončit, a přesto vám řeknu Ne, nedokončím, je má výpově lživá, i kdybych nakonec shodou okolností článek nedokončil, a mluvil tak pravdu. A na druhou stranu existuje obrovské množství poctivých, a tedy nelživých, nepravd. V tomto smyslu je manipulace synonymem lži, nikoliv opakem pravdy. To znamená, že často mohu mluvit pravdu a nic než pravdu, a přitom manipulovat (což je mimochodem velmi důležité, jak uvidíme dále). Manipulace znamená snažit se, tím či oním způsobem, oklamat druhé. Rozhodovat za ně a neumožnit jim vytvořit si vlastní názor. Proto je daleko nebezpečnější než nepravda a proto také každé naše faktické vítězství prostřednictvím manipulace je jen těžce napravitelnou morální prohrou. Chceme-li tedy zjistit, že námi někdo manipuluje, nestačí zjistit, zda jsou jeho výpovědi pravdivé. éma Ukažme si jednoduchý příklad: Představme si na chvilku, že jsem pro všechny čtenáře tohoto časopisu uspořádal přednášku. Přišli jste na ni a já ji zahájím následujícím proslovem: Dobrý den, jmenuji se Bohuslav Binka, studoval jsem na Karlově univerzitě v Praze s opravdu vynikajícími výsledky, a dále na nejlepších univerzitách ve Spojených státech, Francii a na Novém Zélandě, jsem nesmírně chytrý a také velmi morální člověk, a snad ani nechtějte vidět seznam lidí, kteří si se mnou chtějí dopisovat. No a všechnu mou moudrost jsem zapsal do této krásné knihy I kdyby toto vše byla pravda (až na jméno žádný z uvedených údajů pravdivý není), to důležité určením pravdivosti nezjistíme. Na rovině prostého vyslovení vypadá informace zhruba takto: Binka má vynikající vzdělání, je mimořádně inteligentní člověk a hodně lidí ho obdivuje. Jaký problém můžeme mít s tak příjemnými fakty? Na rovině řečeného tedy manipulaci nezjistíme, musíme k úrovni druhého čtení, k úrovni sděleného. 5

4 MyšMaš 23 Editorial Téma Glosa Rozhovor Povídka To lze vyjádřit následovně: Tak te se všichni dívejte, to jsem ale dokonalý, to jsem Mirek Dušín, rychle, rychle mě obdivujte! Je jasné, že jsem sděloval něco úplně jiného než říkal a to je jedna z možných definic manipulace. Pokud porovnáme první a druhé čtení této krátké promluvy, můžeme odvodit na úrovni faktů nezjistitelný poznatek: jestliže někdo začne svoji přednášku či řeč takto, je jasné, že má potřebu dělat ze své osoby předmět nekritického obdivu, že nemá dostatek sociální inteligence na to, aby pochopil, že před lidmi se takto bezostyšně vytahovat nemáme, že je narcistní, nekriticky sebestředný člověk. Vidíme tedy hned tři úrovně informací vyplývajících z textu. Pokud zůstaneme na úrovni vysloveného, řečeného, informace, kterou si odneseme je velmi pozitivní. Jestliže však dokážeme pochopit, co je sdělením, a uvědomíme si, že nám bylo ve skutečnosti řečeno něco jiného, odhalíme manipulaci. A pokud obě dvě úrovně srovnáme, zjistíme velmi snadno, že mezi tím, co Bohuslav Binka skutečně je, a tím, co řekl, je ohromný rozdíl. Jak může být inteligentní člověk, který vám od prvního setkání svoji inteligenci vnucuje naprosto neinteligentním způsobem? Jak můžeme obdivovat člověka s nulovou sociální vnímavostí? Uvedli jsme primitivní příklad. U této promluvy nemusíme ztrácet čas s dlouhou analýzou, abychom pochopili, že něco není v pořádku. Existují ovšem texty, u kterých manipulaci, tzn. rozdíl mezi sděleným a řečeným, nepoznáme tak snadno. Pokud sebou nechceme nechat manipulovat, je nutné se kritickému čtení textů naučit a praktikovat jej. Jsem přesvědčen, že budete sami překvapeni, do jak vysoké míry se vás nejrůznější texty pokoušejí manipulovat, a jak užitečné je se takovému manipulování bránit. Podívejme se tedy na typy manipulací a na způsoby, jak tyto jednotlivé typy odhalit. Typy mediálních manipulací I. Manipulace nesrozumitelností Začněme manipulací nesrozumitelností, která, ačkoliv je velmi snadno odhalitelná, patří k úspěšným metodám klamání. Podívejme se na text nejmenovaného českého docenta filosofie: Dalším z cílů je rovněž mnohostní nazírání etiky bez pokusů o fundamentální excesy či konstituování univerzálních a ekumenických monomýtů. Desiderátem pak možnost orientace ve světě vzájemně se prolínajících, propojovaných, odlišných hodnot a oživení potenciálu komunikability (která ale může probíhat i způsobem zdvořilého nezájmu touhu po všechny konflikty zmírňujícím konsensu humánního všeobjetí lze nahradit chladnou, zvídavou, vzájemnou zdvořilostí, tedy i nezájmem. Oživení potenciálu komunikability znamená nenechat se příliš fascinovat mnohotvárností morální diverzity v nejrůznějších situačních kontextech (avšak nezanedbávat ji) a pokoušet se vysledovat to, co by tyto kontextuální rozmanitosti spoluutvářelo (zkoumání kontextu znamená zkoumání strukturace a podob pospolitostí v nichž je morálka funkční. Na první pohled se zdá, že text psal mimořádný myslitel. Je plný nesrozumitelných a odborných slov, má velmi komplikovanou větnou strukturu a obsah nám po prvním přečtení s přehledem uniká. Stačí tento první dojem k tomu, abychom se ubránili případné manipulaci? Podle mého názoru nikoliv. Vždy, když vidíme takovýto nesrozumitelný text nebo posloucháme nesrozumitelnou přednášku, je nutné položit si otázku: Proč je tento text nesrozumitelný? Existují čtyři možné odpovědi: 1. Autor nemá o čem psát a nechce, abychom to poznali text je o ničem, obsahem jeho sdělení je btrbl-blo-blo. (Autor nás tedy pouze klame a manipuluje.) 2. Autor nemá kromě banalit žádné myšlenky hodné sdělení, ale nechce, abychom to poznali, a proto je jeho text banalita zahalená do odborného, intelektuálního hávu obsahem textu je sdělení slunce je žluté, tráva zelená a to, co existuje, bude s největší pravděpodobností existující. (Autor nás tedy pouze klame a manipuluje.) 3. Autor má co říci, ale nestačí mu to a chce být zajímavý nejen obsahem, ale i nesrozumitelností. (Autor nám sice cosi sděluje, ale také manipuluje a klame.) 4. Autor má co říci, ale předmět, o kterém píše, je natolik komplikovaný, že nelze psát srozumitelněji, a od čtenáře se tedy musí žádat vyšší nároky na čtení a pochopení. (Autor nemá jinou možnost než být nesrozumitelný k žádné manipulaci nedošlo.) Podle mého laického výzkumu je mezi texty vědců v oblasti společenských věd a politiky poměr mezi důvody nesrozumitelnosti hrubým odhadem takovýto: ve 20 % autor nemá co říci, ve 40 % autor říká banality, ve 20 % autor měl co říci, ale neodpustil si zbytečnou nesrozumitelnost, a pouze ve 20 % autor neměl jinou možnost než být těžce srozumitelný. Jestliže nás tedy asi 80 % nesrozumitelných textů manipuluje, je vhodné umět jejich manipulaci odhalit. A zároveň to není na rozdíl od jiných typů manipulace příliš těžké. Jak tedy zjistíme, zda se jedná o nesmysl, banalitu, zbytečnou okrasu či obtížný smysluplný text? Je nutné určit jednu formální charakteristiku nesrozumitelného textu přístupnost. Přístupnost určujeme otázkami: Jsou cizí slova na místech, kde bylo možné použít slova jednoduše srozumitelná a česká? Lze na místě dlouhých, komplikovaných a nepřehledných vět použít věty stručné, krátké a srozumitelné, aniž bychom narušili logickou strukturu textu? Je nesouvislost jednotlivých částí textu namísto povahou samotného textu zapříčiněna záměrem autora? Pokud si na tyto otázky odpovíme ano, pak se jedná o text nesrozumitelný, nepřístupný, a to s největší pravděpodobností proto, že autor maskuje, že říká nesmysly či banality. S určitostí náš předpoklad ověříme přeložením a rozborem prvních tří až pěti odstavců textu do srozumitelné češtiny. Pokud se poté neobjeví žádné smysluplné sdělení, nemá cenu se textem zabývat. Jaký má smysl procházet znovu a znovu obtížný text, abychom zjistili, že studenti studují (jsou studijním funktorem temporální posibility) či že si jako člověk mohu něco přát (esenciálním darem lidské existence je schopnost racionální desiderability)? Podívejme se znovu na text uvedený na začátku této pasáže. Text je nesrozumitelný, přičemž autor používá cizí slova tam, kde by mohl bez problémů použít slova česká, vytváří dlouhé a nepřehledné věty a zbytečně komplikuje text logickou neslučitelností jeho částí. První odstavec říká přibližně toto: Chceme, aby se každý na etiku díval po svém, což by snad mohlo vést k tomu, že se budeme ve světě lépe orientovat, zejména, když zájem o druhé nahradíme lhostejností.... Paradoxně znějící banalita přetřená odborným lakem. Text tedy sděluje: psal mě odborník, velmi chytrý odborník. Ale velmi chytrý odborník nesděluje banality a už vůbec neklame 6 7

5 MyšMaš 23 Editorial Téma Glosa Rozhovor Povídka své čtenáře! Jde o text, který se vás snaží podvést, protože sděluje něco jiného, než říká. A proto si zaslouží náš lhostejný nezájem. II. Manipulace emocemi a strukturou obsahové a kontextuální manipulace Manipulace nesrozumitelností je jediný typ manipulace, který manipuluje pouhou formou. Všechny ostatní manipulace jsou bu obsahové (emocionální manipulace, manipulace přesmykem) nebo strukturní (manipulace řazením), a proto bude návod na jejich odhalení vyžadovat zvládnutí jedné z metod obsahové analýzy, tzv. analýzu středního dosahu. Analýza středního dosahu Analýzu středního dosahu zahajujeme určením aktorů. Každý srozumitelný či alespoň přístupný text má své aktory. Aktorem textu může být kdokoliv a cokoliv: člověk, lidstvo, Václav Černý, dav, dělník, kapitalisté, dobro, židle, Bůh, tramvajová zastávka, kniha, růže, telefon. Většina textů obsahuje 2 5 zásadních aktorů a nespočet aktorů okrajových. Podívejte se na následující text 1 : Zatímco zběsilá smečka přivolává tyto pohromy všeobecného rozvratu, podával Leontius, prefekt věčného města, hojné důkazy toho, že je osvědčeným soudcem, jsa rychlý při výslechu, v rozsudku svrchovaně spravedlivý a povahou laskavý, by pro odpovědné plnění úřadu připadal leckomu přísný, a značně náchylný k milostným rozkošem. Prvotní příčina pobouření proti němu byla zcela bezvýznamná a malicherná. Když byl na jeho rozkaz zatčen závodní vozataj Philocomus, následovala jej všechna spodina, jako by hájila svůj nejdražší poklad, a prefekta sveřepě napadla, aby ho zastrašila, on však, neochvějný a vzpřímený, rozeslal biřice, a aniž kdokoli protestoval nebo odporoval, několik polapených a pak zbičovaných potrestal deportací na ostrov. Když se několik málo dní nato dav jako obvykle znovu rozlítil pro nedostatek vína a shlukl u Septemzodia, rušného místa, kde císař Marcus založil nádherné nymphaeum, prefekt se tam bezodkladně odebral, ačkoliv ho všichni úředníci a biřici snažně prosili, aby se nepouštěl mezi zpupnou a hrozivou luzu, která se dosud od poslední bouře neuklidnila, on však, jsa nepřístupný strachu, přímo tam zamířil, takže ho část družiny opustila, ačkoli se vrhal do vážného nebezpečí. A tak, sedě na voze, s ohromující sebedůvěrou se rozhlížel posupnýma očima po hadích tvářích ječících výtržníků, kteří ho ze všech stran obklopovali, strpěl nesčetné urážky, a když mezi nimi poznal jednoho, který nad ostatní vynikal rozložitou postavou a rusými vlasy, tázal se ho, je-li Petrus, přízviskem, jak slyšel, Valvomeres, a když mu utrhačným tónem odpověděl, že je, přes hlasitý odpor zástupu jej kázal pověsit s rukama nazad spoutanýma, aby byl bičován jakožto člověk, o němž dávno věděl, že je předním z buřičů. A když jej bylo vidět ve výši, jak nadarmo prosí své spřežence o pomoc, dav, ještě před chvílí 1) Podotýkám, že záměrně vybírám text, který je pro dnešní dobu politicky neutrální. V rozboru textu musíme zachovávat přísnou neutralitu. Nejde o to zjistit, že nám sympatická strana je ta lepší, ale o to ubránit se manipulaci od kohokoliv. Nejde nám o to zjistit, kde je pravda, ale o to, ubránit se manipulaci. hustý, se rozptýlil po různých částech města, a tak na místě potrestavše toho nejzuřivějšího strůjce nepokojů jakoby v uzavřené šatlavě, vypověděli jej s rozdrásanými boky do Picena. Tam, když se později odvážil zneuctít pannu z rodiny nikoli bezvýznamné, byl rozhodnutím konsulára Patruina odsouzen k trestu smrti. Text je srozumitelný (jakkoli náročný kvůli svým komplikovaným a dlouhým souvětím), protože víme, o čem se v něm píše. Jestliže je srozumitelný, je také přístupný a můžeme určit jeho základní aktory. Na jedné straně to je nepochybně Leontius, člověk, o kterém celý předložený text je. Proti Leontiovi stojí aktor dav (nikoliv tedy Petrus Valvomeres, protože Leontinus se v textu nestřetává s Petrem, ale s celým rozlíceným davem, na úrovni Leontia je dav, nikoliv jen jeho část). Jak vidíme, aktorem je vždy subjekt, o kterého jde v textu především. Určili jsem si srozumitelnost i přístupnost textu, určili jsme si jeho aktory a můžeme přejít k samotné analýze středního dosahu. Jako první se pokusíme nalézt emocionálně laděná slova vážící se ke všem hlavním aktorům textu. Podotkněme, že emocionálně laděná slova dělíme na tzv. absolutní a kontextuální. Absolutní v sobě nesou emoci vždy, bez ohledu na okolní slova, kontextuální pak svoji emocionalitu i její náboj získávají teprve umístěním do kontextu mezi jiná slova. Například svrchovaně spravedlivý je kladné emocionálně nabité dvousloví bez ohledu na kontext. Přísný je emocionálně kladné nebo záporné podle kontextu. Jestliže jste přísní na ty, kteří si to zaslouží, slovo nese kladný emocionální náboj, jestliže jste zbytečně přísní, záporný. K aktoru Leontius se váží následující emocionálně laděná slova: osvědčený, svrchovaně spravedlivý, laskavý, přísný, náchylný k milostným rozkošem, nepřístupný strachu, sebedůvěrou. K aktoru dav se váží následující emocionálně laděná slova: zběsilá smečka, pohromy všeobecného rozvratu, malicherná, sveřepě napadla, rozlítil, zpupnou a hrozivou, hadí tváře ječících výtržníků. Všechna absolutní emocionálně laděná slova navázaná na aktora Leontia, jsou bezvýhradně kladná, kontextuální kladná nebo neutrální, přičemž převažují kladná. Všechna absolutní i kontextuální emocionálně laděná slova navázaná na aktora dav jsou záporná. Anketa 1. Necháte se ovlivňovat médii? Určitě ano. Čtu noviny, poslouchám rozhlas a někdy se i dívám na televizi, o internetu nemluvě. Nemohu tedy zůstat netečný. Už způsob, jakým jsou mi podávány tzv. seriózní zprávy a jakým je přijímám, je silné ovlivňování, jenže na mnoho věcí si nemohu udělat vlastní názor, poněvadž jsem tam nebyl, nevím, neznám. Snažím se alespoň mít to potvrzené ze tří nezávislých zdrojů, jako BBC. Ale nakonec i ve smyslu reklamy když vidím nějakou šílenou nabídku blikat na mne z webových stránek, kliknu a zajímám se, i když většinou nekoupím Jak se vy sám bráníte pokušení využívat manipulace k dosažení svých cílů? Nebráním se. Moje cíle jsou ušlechtilé a nikomu neubližují, a tak trocha manipulace není žádná hanba. Navíc to ani moc dobře neumím. Ovšem není nad to, když mých cílů za mne dosáhne někdo jiný... Jiří Dědeček 8 9

6 Můžeme tedy určit první obsahové charakteristiky textu: I. Emocionalitu textu (na škále emocionální neemocionální) která je určena počtem absolutně a kontextuálně emocionálně nabitých slov. Náš zkoumaný text je rozhodně emocionální. Emocionálně laděných slov je plný. II. Fundamentalističnost textu (na škále nefundamentalistický fundamentalistický), přičemž za fundamentalistický text považujeme text, který: A. Striktně přisuzuje, (distribuuje) kladně a záporně laděná emocionální slova vzhledem k aktorům, tedy text, který jednoho z aktorů obklopuje výhradně kladně laděnými emocionálními slovy, zatímco druhého záporně laděnými emocionálními slovy. Zde pozor pokud text obklopuje pouze jednoho aktora, a už výhradně kladnými či zápornými emocemi, je podmínka striktní distribuce vzhledem k aktorům také splněna! Text, který distribuuje striktně kladné a záporné emoce aktorům, je text zaujatý, přičemž každý fundamentalistický text je zaujatý, Anketa 1. Necháte se ovlivňovat médii? Médii se nechají ovlivňovat jenom tupci bez vlastního názoru a politici. Politici nejvíc při četbě něčeho tak absurdního, jako jsou průzkumy veřejného mínění. Hned po zveřejnění čerstvých výsledků začnou panikařit, že je nikdo nemá rád, nebo že se na ně příště ve volbách nedostane a budou se muset živit prací, tak hned zkouší média ovlivňovat. Napiš do toho svého časopisu fulminantní článek, dojemný, že by čtenář zaplakal, o mém demokratismu, praví zkorumpovaný ministr ve hře Ladislava Klímy Lidská tragikomedie. Jak se vy sám bráníte pokušení využívat manipulace k dosaženi svých cílů? Manipuluju ušlechtile, ale beznadějně, vlastními dětmi, při snaze o dosažení svých výchovných cílů nebo aspoň civilizačních návyků. Břetislav Rychlík ale ne každý zaujatý je fundamentalistický, protože se může vyskytnout jakkoli zřídka případ, kdy popisujete něco, co je v daném kontextu skutečně výhradně kladné a záporné. Náš text první zkoumanou vlastnost fundamentalističnosti splňuje. B. Rozděluje svět (svět faktický i svět textu) na černý a bílý bez přívlastků. To znamená, že mezi bílým a černým neexistují žádné přechody. Jste bu na straně dobra, nebo zla, mezistupeň neexistuje. Také tuto vlastnost náš text splňuje. C. Je neobjektivní tzn. reálný svět ho nezajímá. Pokud byste autorovi našeho textu řekli, že lidé z toho davu měli v něčem pravdu a pokusili se argumentovat, autor (zde Marcellinus) řekne: Nemůžete mít pravdu, Leontius je kladný a dav záporný bez ohledu na reálný svět. Důležitá není skutečnost, ale autorova představa toho, jak by skutečnost měla vypadat. Příklad: dle autora je Leontius svrchovaně spravedlivý, i když Valvomera odsoudí za minutu, aniž se ho na cokoliv zeptá a cokoliv si o něm zjistí. Skutečnost není důležitá. Tedy i zde náš text podmínku splňuje. Náš text splňuje všechny podmínky fundamentalističnosti, a je tedy fundamentalistický. III. Sofistikovanost textu (na škále sofistikovaný nesofistikovaný). Sofistikovaný je každý text, který záměrně skrývá to, co sděluje. Uve me si jednoduchý příklad. Autor tohoto textu chce, aby jeho bratr Jan místo něj zryl docela rozměrnou zahradu. Nesofistikovaně to udělá následujícím způsobem: Honzo, já jsem strašně líný člověk, nerad pracuji a dneska zrovna nemám náladu. Vem si rýč a zryj to tady, ano? Načež bratr Jan řekne, že není tak hloupý, jak možná na první pohled vypadá, a a si zmíněnou zahradu autor nakypří sám. Sofistikovaně požádám bratra o pomoc následovně: Honzo, prosím tě, tady je asi na zahradě docela velký poklad, ale měl jsem sen, že ho může najít můj bratr, a to tak, že celou zahradu důkladně zryje. Když ten poklad najdeš, dám ti půlku, ano? Autor zakrývá to, co skutečně chce, jiným sdělením to je sofistikované jednání. Zde se samozřejmě jedná o sofistikovanost primitivní a snadno odhalitelnou, ale existují nebezpečnější texty. Náš druhý text Leontius je nesofistikovaný, protože autor neskrývá to, co textem sděluje. Uve me si nyní příklady nesofistikovaného a sofistikovaného textu. Protože to je kniha Filozofa. Každé z děl tohoto myslitele zničilo část vědění, které křes anství shromaž ovalo po celá staletí. Církevní otcové řekli všechno, co je o Slovu a jeho síle třeba vědět, ale stačilo, aby Boethius Filozofa komentoval, a mystérium Slova božího se přeměnilo v lidskou parodii kategorií a sylogismů. Genesis nám poskytuje všechno, co je třeba vědět o skladbě všehomíra, a pak stačilo, aby byly znova objeveny fyzikální knihy Filozofa, a všehomír byl znova uvažován v pojmech tupé a slizké hmoty a Averroes přesvědčil skoro všechny, že svět je věčný. Věděli jsme všechno o jménech božích a dominikán, kterého pohřbil Abbo, sveden Filozofem, je přejmenoval ve shodě s pyšnými stezkami přirozeného rozumu. Všehomír, který se podle Areopagity jevil každému, kdo se uměl podívat na nebesa, jako oslnivý vodopád první příčiny, causa prima, se tak stal jímkou pozemských indicií, od kterých se postupuje k pojmenování abstraktních skutečností. Kdysi jsme vzhlíželi vzhůru k nebesům a bahnu hmoty jsme věnovali sotva pohrdlivý pohled, nyní se díváme dolů na zem a pouze na základě jejího svědectví myslíme na nebe. Každé slovo Filozofa, na něhož dnes už přísahají i světci a papežové, převrátilo obraz světa vzhůru nohama... Právě uvedený text je text nesofistikovaný. Jeho autor je fundamentalista (text splňuje všechny tři podmínky fundamentalistického textu), který nenávidí filozofii a zbožňuje víru, ale bojuje s otevřeným hledím, své jakkoli nenávistné a umanuté stanovisko prezentuje otevřeně. Sdělení Filozofie může za všechno zlo, kdežto náboženství a víra nás jako jediné mohou zachránit takže filozofii je třeba vymýtit, říká přímo a bez obalu. Podívejme se nyní na druhý text: Védské poznání je vědecké a čisté, proto je přijímáme. Akceptujeme vše, co Kršna říká. To je vědomí Kršny. Ušetří nám to spoustu času. Jestliže přijmeme správnou autoritu nebo správný zdroj poznání, ušetříme si mnoho času. V hmotném světě existují dvě cesty k poznání: induktivní a deduktivní. Deduktivní metodou se došlo k závěru, že člověk je smrtelný. Otec nám říká, že člověk je smrtelný, sestra nám říká, že člověk je smrtelný, každý říká, že člověk je smrtelný, ale výzkumy neprovádíme. To, že člověk je smrtelný, přijímáme jako fakt. Kdybychom chtěli výzkumy zjistit, zda je člověk

7 MyšMaš 23 Editorial Téma Glosa Rozhovor Povídka smrtelný, museli bychom studovat každého jednotlivce, a tu by nás mohlo napadnout, že snad někde existuje člověk, který neumírá, jenže my jsme se s ním nesetkali. Takto se naše výzkumy nikdy nedoberou konce. Tomuto přístupu se v sanskrtu říká ároha, vzestupný postup. Chceme-li dosáhnout poznání vlastním úsilím, prostřednictvím našich nedokonalých smyslů, nikdy nedojdeme ke správným závěrům. To není možné. V Brahma-sanhitě se říká: Představme si, že letíme letadlem rychlejším než myšlenka. Naše hmotná letadla dokážou letět rychlostí km za hodinu, ale co to je v porovnání s rychlostí myšlenky? Když sedíme doma a myslíme na Indii vzdálenou km, octneme se tam v myšlenkách okamžitě. Tak rychlá je myšlenka. Přesto se říká, že kdyby člověk letěl po milióny let letadlem rychlým jako myšlenka, zjistil by, že duchovní svět je neomezený. Není možno se k němu ani přiblížit. Proto nám Védy přikazují, abychom se obrátili na duchovního mistra, pravého gurua. V této souvislosti bylo také použito slova povinně. Jaké kvalifikace má mít duchovní mistr? Vyslechl a přijal védské (pravé) poselství z pravého zdroje, jinak není pravý. Kromě toho musí být skutečně pohroužen v Brahmanu... Kdyby se někdo pokusil poznat Kršnu pouze studiem védské literatury, byl by zmaten. Mohlo by se mu to podařit, ale je to velice těžké. Kršnu je však možné velice snadno poznat prostřednictvím Jeho oddaných Jeho oddaní vám Ho mohou předat. To je v moci těch, kteří jsou mu oddáni... Hnutí pro vědomí Kršny je autorizováno védskými zásadami. Na první pohled běží o významně odlišný text. Ale čím? Stejně jako text první je až na některé pasáže srozumitelný. Jeho aktoři jsou: védské poznání, poznání na základě vlastní zkušenosti, čtenář a Hnutí pro vědomí Kršny (Hare Kršna). Podívejme se nejprve na emocionálně laděná slova a jejich distribuci vzhledem k aktorům. K aktoru védské poznání jsou navázána emocionálně laděná slova vědecké, čisté, ušetří nám spoustu času, správná autorita, správný zdroj, poselství z pravého zdroje, k aktoru poznání na základě vlastní zkušenosti slova nedokonalé smysly, nikdy nedojdeme ke správným závěrům, zmaten, těžké. Aktor čtenář je mírně záporný až neutrální, aktor Hnutí pro vědomí Kršny je jednoznačně pozitivní, přičemž je spojený s aktorem Védské poznání. Oba dva texty jsou fundamentalistické (tedy striktně distribující emoce mezi aktory, černobílé a lhostejné k realitě), ovšem zatímco první je otevřeně fundamentalistický, druhý je skrytě fundamentalistický. Skrývá, obaluje sdělení tak, abychom jej při čtení nepostřehli. Neříká: poslouchejte mě, protože já jsem vyvolený, zatímco vy jste pitomá hovada, co mají poslouchat, ale védy přikazují, abychom se obrátili na duchovního mistra, pravého gurua... V této souvislosti bylo použito slova povinně. Ale význam obou vět je stejný, liší se pouze bezprostřední účinek jen stěží bychom poslouchali člověka, který nám říká, že jsme tupci. Odlišnost prvního a druhého textu tedy není ve fundamentalističnosti, ale v míře sofistikovanosti skrytosti obsahu sdělení, přičemž je jasné, že daleko nebezpečnější a nemorálnější je text druhý. A dostáváme se k nejobtížnější a také nejdůležitější části našeho rozboru textů, k určení východisek a logické konzistence textů. IV. Východiska textu Nejprve předběžná a informativní definice: Východiska textu jsou jakési pilíře, na kterých text stojí a bez nichž by nikdy nevznikl. Jsou to základní předpoklady, přijaté hypotézy textu. Východiska textu nemusí být nutně v textu uvedena, a dokonce si je nemusí uvědomovat ani autor, ovšem přítomna jsou v každém textu. Připomeňme si text o filozofii a víře (viz výše). Jak si určíme jeho východiska? Za prvé vycházíme z faktu, že v naprosté většině případů jsou východiska textu spojena s jeho aktory zde filozofie a víra. Za druhé víme, že východiska budou formulována spíše abstraktně na vyšší míře obecnosti. A za třetí víme, že východisek textu nebude obvykle více než pět. Východiska textu jsou následující: Svět je rozdělen na dva naprosto odlišné prvky. Prvek dobra reprezentuje víra a církev. Prvek zla reprezentuje rozum a filozofie. Je dobré potlačovat zlo a podporovat dobro. Vaše vlastní formulace může být mírně odlišná, ovšem je jasné, že za východiska textu nebudeme považovat věty: Klaus je štramák. Každý, kdo hraje dobře fotbal, je letecký specialista. Formulace východisek textu tedy není striktní, ale rozptyl správně určených východisek je poměrně malý. Určeme si nyní východiska textu Védské poznání. Vypadají následovně: Existují dvě cesty poznání. Jedna z nich je dokonalá, druhá zavrženíhodná. K cestě dokonalé se dostaneme pouze pod kvalifikovaným vedením. Kvalifikované vedení nám poskytne jen autor textu a jeho hnutí. V. Logická konzistence textu. Logická konzistence textu je vlastnost vážící se na bezrozpornost a správné odvozování textu. Text je logicky konzistentní, pokud je bezrozporný a z jeho premis (přijatých předpokladů, východisek) skutečně vyplývají závěry. Z toho ovšem v žádném případě nevyplývá, že s každým logicky konzistentním textem budeme souhlasit. Podívejme se na následující text: Je jasné, že mezi nejnadanější národy patří Bengálci, každý, i ten nejhloupější Bengálec je daleko moudřejší než nejchytřejší člověk mimo Bengálsko. Dnes, kdy je potřeba intenzivně zvyšovat inteligenci lidstva, nezbývá než všechny národy mimo Bengálců vyhladit

ANALÝZA HLUBINNÉ EKOLOGIE. Bohuslav Binka

ANALÝZA HLUBINNÉ EKOLOGIE. Bohuslav Binka ANALÝZA HLUBINNÉ EKOLOGIE Bohuslav Binka MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO 2008 recenzovali: prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. PhDr. Milan Valach, Ph. D. Mgr. Bohuslav Binka, Ph. D., 2008 ISBN 978-80-210-4548-4

Více

S B O R N Í K 1. S y m p o z i u m Č e s k é p r e z i d e n t k y

S B O R N Í K 1. S y m p o z i u m Č e s k é p r e z i d e n t k y S B O R N Í K 1. S y m p o z i u m Č e s k é p r e z i d e n t k y Nadstranická platforma Česká prezidentka za podpory občanského sdružení Fórum 50 % si Vás dovoluje pozvat na 1. Sympozium České prezidentky

Více

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH CESTA člověka Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH Kniha pro hledající Stránka 2 Cesta člověka Antonín Mareš + Jos.A.Zentrich Jazyková úprava Jos. A. Zentrich Celková jazyková úprava již nebyla provedena.

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 6 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Někteří lidé mají pocit, že stojí na straně mravnosti už tím, že o morálce často mluví a z nekompromisních morálních stanovisek posuzují

Více

FENOMÉN Transformace. Třicáté číslo sešitu 29 / 2014

FENOMÉN Transformace. Třicáté číslo sešitu 29 / 2014 FENOMÉN Transformace Třicáté číslo sešitu 29 / 2014 1 Vojtěch Balík...... 3... překladatel, bývalý ředitel Národní knihovny Magdalena Kotýnková... 37... ekonomika VŠE Praha - sociální politika Eva Štěpánková...

Více

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Pomoc Ukrajině Rozhovor str. 6 S Ježíšem do buddhistických klášterů Cestopis str. 26 Peníze novozákonní doby Nový seriál str. 37 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák

Více

FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS 25/2013. učitelské noviny. týdeník pro učitele a přátele školy RAČTE SI PŘÁT NOVÝ ŠVP?

FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS 25/2013. učitelské noviny. týdeník pro učitele a přátele školy RAČTE SI PŘÁT NOVÝ ŠVP? založeny 1883 25/2013 ročník 116 18. červen učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS Jsou sice chtěné, ale státem málo podporované 7 RAČTE SI PŘÁT NOVÝ

Více

Dialog o transformaci s Romanem Vlasákem 1,2 :

Dialog o transformaci s Romanem Vlasákem 1,2 : Dialog o transformaci s Romanem Vlasákem 1,2 : MS: Než začneme hovořit o věcech obecných, rád bych se zeptal, kde vás proměny zastihly? Jak se proměny zapsaly do vašeho života, případně jaká očekávání

Více

Univerzita Jana Amose Komenského Praha. Bakalářské kombinované studium 2005-2008 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Andrea Nedavašková MANIPULACE V MÉDIÍCH.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha. Bakalářské kombinované studium 2005-2008 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Andrea Nedavašková MANIPULACE V MÉDIÍCH. Univerzita Jana Amose Komenského Praha Bakalářské kombinované studium 2005-2008 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Andrea Nedavašková MANIPULACE V MÉDIÍCH Praha 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Milan Soška Prohlašuji,

Více

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství.

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Andrzej Batko Umění persvaze aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Obsah O autorovi Předmluva Proč někteří obchodnici téměř pokaždé vydělají

Více

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 4. září 2008

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 4. září 2008 RC MONITOR ROČNÍK V., ČÍSLO 15 zpravodajský čtrnáctideník 4. září 2008 (za dobrovolné příspěvky) Tradice Otců Z homilií svatého Jana Zlatoústého Dotírají na nás přívaly a hrozivé bouře. Ale nebojíme se,

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

4 Norská kauza očima. svobodných. Když jsem se dozvěděl o koalici s KSČM, ani jsem nedoučil hodinu

4 Norská kauza očima. svobodných. Když jsem se dozvěděl o koalici s KSČM, ani jsem nedoučil hodinu Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zjevné zločiny českých soudů a jejich důsledky na úseku rodinného práva Křiklavé, škodlivé a stereotypní determinanty

Více

Otvíráme. Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2013. Reforma? Mapujeme první zkušenosti

Otvíráme. Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2013. Reforma? Mapujeme první zkušenosti Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2013 Reforma? Mapujeme první zkušenosti Obsah TEnTO ČAsOPis je TišTěn na EKOlOgiCKéM PAPířE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Trpělivost.

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

FENOMÉN Transformace. Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014

FENOMÉN Transformace. Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014 FENOMÉN Transformace Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014 1 Václav Hořejší...... 3... vědecký pracovník AV ČR Karel Janeček...... 26... matematik, podnikatel Jiří Schwarz... 40... ekonom, člen NERV Marek

Více

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a Facebook Rozhovor s Jiřím Zajícem Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec Zaměstnavatel: biskupství 1 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa RODINA Děti v ringu dnešního světa Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 Děti v ringu dnešního

Více

V Moskvě panuje strach, další výbuch zabil desítky lidí

V Moskvě panuje strach, další výbuch zabil desítky lidí VÁCLAV KLAUS OBVINIL PREZIDENTA HAVLA, ŽE TOUŽÍ PO MOCI STRANA 2 SPOR O NOVU MŮŽE STÁT ČESKOU REPUBLIKU MILIARDY KORUN STRANA 4 RUSOVÉ A SRBOVÉ CHYSTALI VÁLEČNOU LEST PROTI NATO Zbigniew Brzezinski o Kosovu

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Kateřina Palková. Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností.

Kateřina Palková. Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností. www.jsmepartners.cz 1. číslo 2009 Kateřina Palková Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností. V době nejistoty mají lidé větší tendenci zabezpečovat sebe a své blízké. Letos očekávám

Více

Slovo šéfredaktora. Toto číslo připravili:

Slovo šéfredaktora. Toto číslo připravili: Slovo šéfredaktora O pět se vám hlásíme s novou dávkou článků, úvah a rozhovorů. V tomto čísle naleznete celou řadu úvah, týkajících se prezidentských voleb a amnestie, dále pak články o všemožných sportech

Více

MS: Čím byl pro vás rok 1989? Jaké naděje jste do něj vkládal a jak se ty naděje případně naplnily? Byl jste studentem...

MS: Čím byl pro vás rok 1989? Jaké naděje jste do něj vkládal a jak se ty naděje případně naplnily? Byl jste studentem... Dialog o transformaci s Markem Orko Váchou 1,2 : MS: Čím byl pro vás rok 1989? Jaké naděje jste do něj vkládal a jak se ty naděje případně naplnily? Byl jste studentem... MOV: Byl jsem studentem posledního

Více

Solidarita. Stačí poslední rána

Solidarita. Stačí poslední rána ČERVEN 2008 Solidarita Vznik PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 23 V ÈÍSLE: Boj proti radaru s. 3-5 Izraele str. 7 Revoluční rok '68 str. 14-16 Podpořte generální stávku 24.6.! Senát UK proti Julínkovi

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

Lázně Železnice v novinách - v průběhu času

Lázně Železnice v novinách - v průběhu času Lázně Železnice v novinách - v průběhu času 1. Předvoj ze dne 6. 7. 1961, ročník II., číslo 27, str. 2 ŽELEZNICE (aru): O malé pacienty v železnické léčebně se stará i kolektiv rehabilitačních pracovnic

Více

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 46/2013 ročník 116 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy LEADER ŠKOLY BY MOHL MÍT O 20 % VYŠŠÍ PLAT Jiří Kuhn komentuje návrh kariérního systému 4 12 14 20 PREVENCE

Více

Vítejte ve světě, který není pro všechny.

Vítejte ve světě, který není pro všechny. Vítejte ve světě, který není pro všechny. www.privileq.cz epravo.cz magazín 3/2013 obsah úvodník 2 Chvála sdílení názory 5 Tak kdo bude další? 6 Nový občanský zákoník aneb žádný strach! 8 Vláda práva nebo

Více

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje Radoslav Štědroň Svrchovaný stát a veřejné zdroje Obsah Předmluva.2 1 Svrchovaný stát 1.1 Situace České republiky na počátku druhého desetiletí 21. století 5 1.2 Česká ústava.8 1.2.1 Vznik a tvorba české

Více