INTERNET PRO ZAČ ÍNAJÍCÍ UŽIVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERNET PRO ZAČ ÍNAJÍCÍ UŽIVATELE"

Transkript

1 Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 2/2004 INTERNET PRO ZAČ ÍNAJÍCÍ UŽIVATELE DISTANČ NÍ TEXT Bohumín 2004 TOMÁŠ HUDEC

2 OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod Připojme se Prohlížíme stránky Hledání v kupce sena Elektronická pošta

3 ÚVOD Text je určen široké pedagogické veřejnosti z řad učitelů neinformatiků, kteří chtějí získat základní informace z oblasti Internetu a chtějí pokud možnost studovat sami v čase, který jim vyhovuje a v prostředí, kde se cítí dobře, nemusí se stresovat a mohou pracovat svým tempem.. Text je napsán distanční formou a může být studován jak samostatně, tak v případě otevření příslušného kurzu pod vedením lektora. Text je oproštěn od obecných informací a je směrován k praktické činnosti čtenáře či frekventanta kurzu. Hlubší studium a někdy i odpovědi na otázky předpokládají další studium literatury nebo vyhledávání informací právě z Internetu. Po prostudování textu budete znát: Co je to Internet a jak se připojit Jaké jsou základní služby a aplikace sítě internet Jak vhodně získat, zpracovat a uchovat informace z internetu Co je to elektronická pošta a jak ji používáme Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: 6 hodin 3

4 1. PŘ IPOJME SE Klíčová slova této kapitoly: Internet, browser, provider. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 1 hodina Internet je celosvětovou sítˇí tisíců navzájem propojených počítačů. Toto propojení umožňuje komunikovat a poskytovat mnoho různých služeb. Tato nicneříkající definice vlastně poměrně přesně vystihuje, že Internet není zároveň nikde a je všude. Průvodce studiem. Oprostěme se od obecností a připojme se! Abychom mohli používat to, co nám internet nabízí, musíme mít počítač a na něm vhodné programové vybavení. Technická stránka (hardware) - zvláštní požadavky nejsou na počítač kladeny. Pochopitelně čím lépe vybavený počítač, tím rychlejší bude veškerá práce. Programové vybavení (software) - má být takové, aby bylo schopno navázat spojení s Internetem. Pro prohlížení stránek vystavených v síti www budeme potřebovat specializovaný program, tzv. prohlížeč (browser). V současné době je nejrozšířenějším MS Explorer. Stručný postup toho, jak se připojit k Internetu: 1. sežeňte si seznam poskytovatelů 2. jednoho poskytovatele si vyberte 3. kontaktujte vybraného poskytovatele providera. 4. proveďte instalaci programů z CD ROMu - prohlížeč a mailový software ( většinou součást operačního systému ) 5. Můžete na Internet provider Vám poskytne podrobnější popis jednotlivých kroků. 4

5 Úkol k textu. Jste-li připojeni ( např. v zaměstnání ), zjistěte URL poskytovatele (providera) a druh připojení. Jestliže připojení nemáte a chcete se připojit, postupujte podle předchozího textu. 5

6 2. PROHLÍŽÍME STRÁNKY Klíčová slova této kapitoly: World Wide Web, elektronická pošta, hypertext, odkaz. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 2 hodiny Předpokládáme, že máte vybraného providera, vybrali jste i druh připojení, máte vhodný software k prohlížení stránek. Nyní stačí poklepat myší na ikonu browseru (prohlížeče) na pracovní ploše počítače. Co se děje při poklepání na ikonu pro připojení k internetu? Počítač aktivizuje modem ( v případě dial-upového připojení) a ten začne vytáčet číslo vašeho internetového providera. Je uloženo v paměti počítače, takže vy nemusíte dělat nic. Pokud je vše v pořádku a číslo správné, ozve se vyzváněcí tón a poté typické pískavé zvuky tzn. modem počítače se spojil s modemem vašeho internetového poskytovatele. Oba počítače si vyměňují různé informace. Pro vás jsou nejdůležitější dvě: uživatelské jméno a heslo. Jiné způsoby připojení reagují obdobně, ale rychleji. V případě problémů Vám provider jistě pomůže. Průvodce studiem. Hurá, jsme tedy připojeni a můžeme začít surfovat!!. Jaké jsou prioritní služby Internetu, které od něj očekáváme? 1. World Wide Web 2. elektronická pošta Průvodce studiem. Pozor, předchozí seznam může být mírně odlišný na základě autorových sympatií k různým službám sítě Internet. 6

7 Favoritem uživatelů Internetu je jistě www (World Wide Web). Na webu je vystavena spousta informací z různých oblastí lidské činnosti. Pokud tedy vstoupíte do světa www, můžete si číst své oblíbené noviny, od pracovního stolu navštívit galerii, získat informace o kulturních akcích, firmách, státních institucích.toto získávání informací na internetu se nazývá surfování. Jak to funguje? Informace na webu jsou uloženy jako speciální soubory, které nazýváme stránky a jsou psány speciálním jazykem HTML (HyperText Markup Language). Webové stránky obsahují kromě textu také obrázky, fotografie či hudbu nebo videoklipy a animace. Hlavní rozdíl mezi webovými stránkami a běžnými dokumenty je v tom, že stránky jsou mezi sebou propojeny pomocí odkazů. Odkazy nám umožňují mezi dokumenty, vystavenými kdekoliv, na webu přecházet. Tomuto provázání se říká hypertext a stránky jsou proto hypertextové.- jde o takový druh textu, jehož různé součásti slova, skupiny slov, věty písmena mohou představovat odkazy. Odkazy mohou vést na konkrétní místo v témže dokumentu nebo na místo v jiném dokumentu. Všechny informace jsou uloženy na tzv. webových serverech. To jsou počítače, které pracují neustále a na jejich discích jsou uloženy stránky jako jednotlivé soubory. Tyto servery na základě vašich požadavků, které jim zadáte, zasílají stránky našemu počítači a ten je zobrazí. K prohlížení stránek se používá speciální program, který se nazývá prohlížeč neboli browser. Předpokládám práci s prohlížečem Microsoft Explorer. Po zapnutí prohlížeče se nám zobrazí tzv. vstupní, domovská stránka. Její adresa je obvykle v prohlížeči nastavena od výrobce a internetového připojovatele. 7

8 Pokud vám nevyhovuje můžete ji změnit. Postup změny domovské stránky: 1. v menu NÁSTROJE zvolíme MOŽNOSTI INTERNETU 2. v otevřeném dialogovém okně zvolíme kartu OBECNÉ 3. najdeme textové pole pojmenované ADRESA 4. do tohoto pole zapíšeme URL stránky, kterou chceme nastavit jako domovskou (na tuto stránku se budeme vždy vracet po kliknutí na ikonku DOMŮ, ať jsme se vyhledáváním na internetu dostali kamkoliv). 5. volbu stránky potvrdíme kliknutím na tlačítko POUŽÍT JAKO VÝCHOZÍ Úkol k textu. Nastavte si jako výchozí stránku stránku Gymnázia Františka Živného v Bohumíně : 8

9 V textu jsem několikrát použil pojem URL stránky (Uniform Resource Location). Zjednodušeně je to adresa některé ze stránek uložených na serveru. Aby si ale uživatelé nemuseli pamatovat nic neříkající číselné řady (např apod.) mají www servery svoje vlastní jména např. Průvodce studiem. Adresa má pevnou strukturu, jejíž zkoumání není předmětem našeho kurzu. Jak zobrazit stránku, jejíž adresu známe? Adresu stránky, kterou si chceme prohlédnout, napíšeme do adresního řádku okna a akci potvrdíme klávesou ENTER. Co se bude dít? - prohlížeč naváže spojení s příslušným serverem. - požadovaná stránka se načte - její obsah se zobrazí v okně prohlížeče O průběhu načítání vás program informuje ve stavovém řádku. Načítání někdy trvá déle, záleží na rychlosti spojení a obsahu stránky. Pokud se stane, že se místo očekávané stránky objeví oznámení o chybě, zkontrolujte správnost zadané adresy. Pokud je v pořádku, pokusíme se kliknutím na tlačítko AKTUALIZOVAT v panelu nástrojů načíst stránku znovu. Úkol k textu. Spusťte si některý z internetových prohlížečů a prohlédněte si tyto jednotlivé stránky

10 3. HLEDÁNÍ V KUPCE SENA Klíčová slova této kapitoly: Surfování, portál, Katalog, Vyhledávač. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 2 hodiny Internet můžeme přirovnat k encyklopedii, ale spíše k takové, do které autor vložil všechny známé poznatky, ale ještě ji nestačil uspořádat. V této džungli se můžeme pohybovat a orientovat několika způsoby. Surfování Při prvních návštěvách webovských stránek využívá asi většina uživatelů základní navigační techniky, tzv. surfování, které spočívá v přecházení od dokumentu k dokumentu prostřednictvím hypertextových odkazů. Takový způsob je jednoduchý, ovšem pro rychlé vyhledání potřebné informace neefektivní a časově mimořádně náročný. Jako první krok pro začátečníky nicméně jednoduchý a efektní. Využití dokumentů typu Starting point pages portálů Pro začínající uživatele je výhodné seznámit se s možnostmi, které toto prostředí nabízí, díky dokumentům typu brána, portál. Také proto, že tyto stránky poskytují možnost utvořit si rychleji ucelenou představu o tom, s jakým typem informací se zde můžete setkat. oblasti publikování v prostředí www, staly se informace o zajímavých a užitečných zdrojích celkem přirozeně i součástí domovských stránek. Velmi užitečnými startovními body jsou domovské stránky významných institucí. Dovedou nás k řadě zajímavých informačních zdrojů vhodných pro seznámení s Internetem. Tyto dokumenty jsou užitečné i tehdy, když se pohybujeme v určité oblasti poprvé. Příklady: 10

11 Využití vyhledávacích nástrojů V zásadě existují dvě formy těchto specializovaných serverů : Katalog rozsáhlý seznam stránek setříděný podle určitého klíče (obdoba obsahu knihy) Vyhledávač prochází internetem a oznámí nám každou stránku, na které se zadaný termín vyskytuje. V katalogových serverech se pohybujeme pomocí skupinových odkazů (katalog stránek). Textové (indexové) vyhledávače svou databázi rozšiřují pomocí programu, která prochází webem, a u slov, které zná si uloží URL adresy stránek, na nichž se dané slovo vyskytuje. Textové služby proto mají ve své databázi výrazně víc stránek. Do textového pole v horní části úvodní stránky vyhledávače napíšeme hledaný termín a hledání odstartujeme tlačítkem HLEDEJ. Po chvíli se na obrazovce objeví katalogové odkazy, které hledaný pojem obsahují. Pro vyhledávání můžeme používat z katalogových serverů například nebo Pro fultextové vyhledávání využijeme služeb serveru a www. google.com. Příklad (nebo Řešená úloha). Najděte návštěvní řád Národního parku České Švýcarsko, jeho URL uložte do textového dokumentu a do tohoto dokumentu zkopírujte šest bodů návštěvního řádu, který jste našli. 1. Pro vyhledávání použijeme katalogový vyhledávač Jeho adresu, ve tvaru 11

12 zapíšeme do adresního řádku a potvrdíme klávesou ENTER. a) Při vyhledávání pomocí vyhledávací služby klikneme myší do textového pole pro zadání textu a napíšeme české švýcarsko. Hledání zahájíme kliknutím na tlačítko HLEDEJ. Program za chvíli nabídne několik odkazů, které podle něj vyhovují zadané podmínky. b) Při procházení skupinovými odkazy klikneme na úvodní stránce serveru Seznam, na odkaz REGIONÁLNÍ informace ve skupině Cestování. Program zobrazí další okno a v něm podrobnější členění této skupiny. My v něm použijeme Severní Čechy. V dalším okně uvidíme odkaz na Národní park České Švýcarsko. Zvolíme ho. 2. Na domovské stránce Národního parku nalezneme odkaz na návštěvní řád. Klikneme na něj. 3. Jednou klikneme do adresního řádku Tím se adresa označí. z nabídky ÚPRAVY použijeme příkaz KOPÍROVAT ( kopírovat CTRL + C) 4. Spustíme textový editor a text ze schránky vložíme do dokumentu. Postavíme kurzor na místo vkládání a zvolíme CTRL+V. 5. Obdobným způsobem (označit a CTRL + C, umístit kurzor a CTRL + V) do textového dokumentu zkopírujeme 6 prvních řádků návštěvního řádu České Švýcarsko. 12

13 Úkol k textu. Zjistěte odjezdy vlaků ze stanice Bohumín do Prahy ve dnech pracovního volna.vyberte pouze vlaky, které mají zařazen jídelní vůz. Většina vyhledávacích služeb nabízí uživateli obě základní možnosti vyhledávání podle tématiky procházením hierarchicky uspořádaného systému menu nebo prohledáváním databáze prostřednictvím klíčových slov. Příklad (nebo Řešená úloha). Adresy některých vyhledávačů : MSN.com AltaVista Yahoo HotBot Excite Infoseek Google Když už nějakou stránku najdeme, jistě ji nechceme při dalším použití vyhledávat znovu. Nejjednodušší možnost, jak si tuto práci zjednodušit je možnost si vytvořít skupinu stránek, které pravidelně navštěvujeme. Abychom si adresy nemuseli pamatovat, můžeme jejich URL přidat do skupiny OBLÍBENÝCH POLOŽEK. Adresy oblíbených položek si zobrazíme v nabídce OBLÍBENÉ (klikneme na ikonku OBLÍBENÉ v panelu nástrojů). Jak přidáme aktivní stránku mezi oblíbené? Postup: 1. klikneme na tlačítko OBLÍBENÉ 2. zvolíme příkaz PŘIDAT K OBLÍBENÝM POLOŽKÁM 3. zkontrolujeme (případně zadáme) název, pod kterým stránku později v seznamu najdeme 4. akci potvrdíme OK Oblíbené stránky můžeme organizovat do složek, stejně jako organizujeme soubory na discích. Chceme-li odkaz uložit do nějaké vhodné složky, použijeme v dialogovém okně PŘIDAT OBLÍBENOU POLOŽKU na tlačítko VYTVOŘIT. Zvolíme vhodnou složku a odkaz do ní přikládáme tlačítkem OK. Nenalezneme-li vhodnou složku v seznamu již používaných složek, vytvoříme novou kliknutím na tlačítko NOVÁ SLOŽKA. Pojmenujeme ji vhodným názvem a klikneme na OK. Máme li zájem jen o část stránky text, obrázek apod. lze po označení použít pravé tlačítko myši a příslušný soubor uložit: 13

14 Postup: 1. označit část stránky určenou pro zkopírování 2. pravé tlačítko myši na označené části KOPÍROVAT 3. spustit textový editor 4. menu ÚPRAVY VLOŽIT 5. textový soubor uložit Úkol k textu. Na Internetové stránce Bílého domu najděte vhodný obrázek, vložte jej do wordovského dokumentu a vhodně popište. Stahování obrázků, textu, hudby i programů je obdobné a je v průběhu stahování provázeno tímto oknem 1. V prohlížeči zadáte příslušnou internetovou stránku. Jakmile se dostanete na stránku určitého programu a najdete na ní odkaz pro stažení (Download), klikněte na něj. 2. Objeví se okno pro stažení souboru. Klikněte na Uložit. 3. Objeví se okno Uložit jako. V tomto okně zadejte adresář (složku) na svém pevném disku, do kterého se má stahovaný soubor uložit a klikněte na tlačítko ULOŽIT. 5. O průběhu stahování nás informuje toto okno 5. Jakmile je stahování dokončeno, objeví se okno Stahování dokončeno. Tlačítko otevřít slouží ke spuštění staženého programu (zahájí jeho instalaci). Tlačítko Otevřít složku slouží k otevření složky (adresáře), ve které se stažený program nachází. Tlačítko Zavřít slouží k uzavření tohoto dialogového okna. 14

15 Část pro zájemce. Zjistěte, jaké jsou nejčastější grafické formáty souborů na internetu, uvědomte si jejich výhody a nevýhody. Totéž zkuste nastudovat u hudebních souborů. Úkol k textu. Stáhněte z Internetu program Winamp a zkuste pomocí něj přehrát nějaké hudební CD 15

16 4. ELEKTRONICKÁ POŠTA Klíčová slova této kapitoly: klient, zavináč. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 1 hodina Při práci s poštou spolupracují dva programy. Speciální program (poštovní klient) nám umožní zprávu napsat a odeslat. Odeslaný dopis putuje k poskytovateli a tam jej příslušný program (poštovní server) převezme a pošle dál. Pokud posílá někdo zprávu nám, je postup opačný. Při práci s em můžeme používat různé poštovní klienty. V prostředí Windows např. program MS Outlook nebo Outlook Express. Oba pracují podobně. Aby mohla být v internetu pošta doručena na určené místo, konkrétnímu uživateli, musí mít každý svou adresu. Adresa má tvar: (první část adresy je uživatelské jméno a druhá část představuje tzv. doménu - adresu počítače). Mezi částí první uživatelské jméno a druhou doména, je tzv. zavináč - oddělující tyto dvě části od sebe. Vytvoříme jej např. kombinací kláves PravýALT + V Pomocí takzvaného webovského rozhraní mohu mít poštovní schránku bez počítače i bez vlastního připojení. ( atd.) Přečíst a odeslat poštu je pak možno kdekoliv, kde je přístup k internetu. Práci s em zahájíme dvojím kliknutím např. na ikonu programu MS Outlook. Po spuštění se objeví okno podobné tomuto: 16

17 Náš poštovní klient všechny informace, se kterými pracuje, třídí do několika skupin (složek). Názvy složek najdeme v levé části doručená pošta, odstraněná pošta, odeslaná pošta, apod. Kliknutím na ikonu složky určíme, se kterou skupinou zpráv chceme pracovat. Kopie zpráv, které jsme poslali, program automaticky zařazuje do složky Odeslaná pošta. Pokud si chceme přečíst dopisy, které nám někdo napsal, klikněme na ikonu Doručená pošta. Zprávu, kterou jsme napsali, ale kterou ještě neodeslali poštovnímu serveru, najdeme ve složce Pošta k odeslání. Odstraněná pošta funguje jako Koš systému Windows. Umisťují se do ní zprávy, které jsme odstranili. Abychom mohli poslat elektronickou poštou nějaký dopis, musíme znát adresu, na kterou ho má poštovní úřad poslat. Adresy si můžeme uchovávat v adresáři (vytvoříme si jej postupně v nabídce Možnosti - Adresář). Jak napíšeme novou poštovní zprávu? Chceme-li někomu poslat zprávu, klikneme na tlačítko pro otevření okna pro psaní nové zprávy (NAPSAT - NOVÁ POŠTOVNÍ ZPRÁVA) Objeví se okno pro napsání zprávy. 17

18 Před odesláním napsané zprávy vyplníme tato políčka: Komu vepíšeme adresu, na kterou má být dopis doručen. Pokud má být doručen na více adres, oddělujeme je postupně středníkem.máme-li adresy uloženy v adresáři, klikneme na políčko Komu a vybíráme postupně adresy. Kopie vyplníme adresu (nebo adresy) těch, kterým se dopis má doručit jako kopie Předmět do tohoto pole máme zapsat stručný a výstižný popis toho, co zpráva obsahuje Jak ke zprávě připojíme přílohu? Ke zprávě lze připojit přílohu. Přílohou, kterou chceme ke zprávě připojit, může být jakýkoliv dokument. Chceme-li připojit soubor, použijeme ikonu kancelářské spony nebo kombinaci VLOŽIT - SOUBOR. Otevře se dialogové okno pro otevírání souborů. V něm soubor najdeme a vložení potvrdíme tlačítkem OK. Pokud jsme si to rozmysleli a soubor posílat nechceme, stačí označit jej (jednou kliknout na jeho ikonu) a odstranit ho klávesou Delete. Kde najdeme a jak otevřeme došlou zprávu? Pokud na naši adresu přijde nějaká pošta, najdeme ji ve složce Doručená pošta. zalepená U každé zprávy najdeme informace o odesílateli, datum odeslání, předmět Jak zprávu předat někomu jinému? Pokud na naši adresu přišel dopis, který nám nepatří, můžeme ho poslat na jinou adresu. V záhlaví zprávy je tlačítko PŘEDAT DÁL. Pokud na něj klikneme, otevře se dialogové okno, ve kterém vyplníme jen adresáta (Komu) a vše ostatní převezme program z původní 18

19 zprávy. Před předmětem se objeví značka Fw: (anglická zkratka pro přeposlanou zprávu). Přečtené zprávy zavřeme jako jiná dialogová okna. Webovské poštovní servery pracují na stejném principu a jejich ovládání je obdobné.. Úkol k textu. Spusťte libovolný poštovní program a na adresu odešlete zprávu nazvanou Zkouška pošty, kde bude uvedeno vaše jméno a jako příloha bude textový soubor, který jste vytvořili v rámci řešeného úkolu ve 3. kapitole. Shrnutí Tato malá exkurze do světa informací, světa plného barev, zvuků, ale také do světa chaosu a spousty nedůležitých informací, by mohla začínajícím uživatelům pomoci v orientaci i praktické činnosti v oblasti, která hýbe světem A to je INTERNET!! Doufám, že text bude doplněn distančním kurzem, který zjednoduší Vaši práci. 19

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

František Hudek. duben 2013

František Hudek. duben 2013 VY_32_INOVACE_FH11_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

E-mail Outlook Express

E-mail Outlook Express E-mail Outlook Express název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Elektronická pošta Prezentace je zaměřena na seznámení žáků s elektronickou komunikací. Žáci se seznámí

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Internet. Internetový prohlížeč. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel

Internet. Internetový prohlížeč. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Internet Internetový prohlížeč Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Internet www stránka Internet = rozsáhlá celosvětová síť počítačů slouží k přenášení informací a poskytování

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH09_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače VY_32_INOVACE_In 6.,7.11 Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače Anotace: V prezentaci se žák seznámí se základními typy prohlížečů. Zaměříme se na prohlížeč Internet Explorer.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY Při práci s prezentací bývá v některých případech vhodné vzájemně propojit snímky prezentace tak, abychom se mohli pohybovat nejen o snímek vpřed a vzad, ale i tzv. na přeskáčku.

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Lotus Notes. VC/VSE Michal Šebek

Lotus Notes. VC/VSE Michal Šebek Lotus Notes VC/VSE Michal Šebek 22.07.2004 Obsah 1 Nová instalace Lotus Notes 1 1.1 Potřebné soubory k Lotus Notes 6.5..................... 1 1.2 Instalce klienta Lotus Notes......................... 2

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9)

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) UPOZORNĚNÍ: Prosím přesvěčte se, že k použití webového rozhraní máte na Vašem X10 nainstalovaný upgrade R1644 nebo vyšší. 1. Jak provést nastavení k možnosti

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog.

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. 1. Stáhněte instalační soubor vybraného 3E pluginu

Více

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání.

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání. WINDOWS 7 ZÁKLADY Microsoft Windows 7 je grafický operační systém a celá rodina operačních systémů Windows je nejrozšířenější operační systém používaný v domácnostech na světě. Jeho předchůdci byli Windows

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). IMPORT CERTIFIKÁTŮ Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Přihlášení k webmailu a jeho nastavení

Přihlášení k webmailu a jeho nastavení Přihlášení k webmailu a jeho nastavení Obsah Kontakt technické podpory... 2 Přihlášení k webmailu... 2 Změna hesla... 2 Nastavení podpisu... 4 Nastavení automatické odpovědi... 7 Jak odesílat e-mailem

Více

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu 1. Obecné informace Příchozí zprávy se ukládají do vaší schránky na serveru mail.ktkadan.cz. Tuto schránku

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Jazykové nástroje se nachází na pásu karet Revize. Obrázek 1 - Pás karet Revize Nastavení jazyka Nastavení jazyka,

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická pošta Elektronická pošta je dnes je již klasickým využitím Internetu. Prostřednictvím Internetu můžete v elektronické formě posílat a dostávat zprávy ve srovnání s klasickou poštou může být

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH12_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). Import certifikátů Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

Úvod. Popis a funkce programu HESLO.

Úvod. Popis a funkce programu HESLO. Úvod Popis a funkce programu HESLO. Program HESLO Vám umožňuje mít všechna Vaše hesla do emailových serverů, bankovnictví a jiné důležité údaje (PIN, PUK apod.) pod jedním přístupovým heslem, v jednom

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Elektronický formulář

Elektronický formulář Elektronický formulář a postup při jeho podání ÚVOD... 2 INSTALACE PROGRAMU... 2 Požadavky na vybavení... 2 Instalace programu... 2 POSTUP PŘI PRÁCI S ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI... 3 Ukládání formuláře...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Internetové prohlížeče

Internetové prohlížeče Internetové prohlížeče Internetový prohlížeč je software (program), který slouží k zobrazování obsahu internetu (webových stránek) a stahování souborů. Některé prohlížeče mohou mít i další funkce jako

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Kurikulum počítačové gramotnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami příloha ŠVP ( 2.stupeň ZŠ - 3.část )

Kurikulum počítačové gramotnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami příloha ŠVP ( 2.stupeň ZŠ - 3.část ) Projekt je součástí operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Metodika je zpracována v rámci projektu OP RLZ, výtisk je neprodejný,

Více

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Obsah balení CD se softwarem Obsah balení Stručná

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 01-04 - 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Úvodem 9. Komu je kniha určena 9 Co v knize najdete 9. Seznamte se 13

Úvodem 9. Komu je kniha určena 9 Co v knize najdete 9. Seznamte se 13 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Co v knize najdete 9 Seznamte se 13 Prohledněte si svůj počítač 13 Spusťte počítač 14 Co vám vlastně počítač nabízí 15 Co jste se naučili 16 Prostředí, ve kterém budete

Více

Uživatelská příručka. Marushka Photo. aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o.

Uživatelská příručka. Marushka Photo. aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o. Uživatelská příručka Marushka Photo aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o. Obsah: Návod k aplikaci MarushkaPhoto pro Android... 2 Návod k aplikaci MarushkaPhoto pro WindowsPhone... 6 Návod k aplikaci MarushkaPhoto

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Záhlaví a zápatí Tvorba obsahu

Záhlaví a zápatí Tvorba obsahu Microsoft Office 2007 Záhlaví a zápatí Tvorba obsahu Microsoft WORD 2007 1.1.2011 Obsah Záhlaví a zápatí... 1 Tvorba záhlaví a zápatí... 1 Číslování stránek... 1 Práce s oddíly... 2 Vytvoření oddílů...

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice - 1 - Obsah Outlook 2003... - 3 - Outlook 2007... - 5 - Outlook 2010... - 10 - Outlook Express... - 12 - Windows Live Mail... - 16 - Mozilla

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Styly písma - vytvoření vlastního stylu, zápatí a záhlaví stránek

Styly písma - vytvoření vlastního stylu, zápatí a záhlaví stránek VY_32_INOVACE_In 6.,7.08 Styly písma - vytvoření vlastního stylu, zápatí a záhlaví stránek Anotace: Žák se seznamuje vytvářením vlastního stylu písma a jeho výhodami. Vkládá a mění zápatí a záhlaví stránek

Více

Microsoft Word 2010 prostředí MS Wordu, práce se souborem

Microsoft Word 2010 prostředí MS Wordu, práce se souborem Pracovní list č. 1 Microsoft Word 2010 prostředí MS Wordu, práce se souborem Struktura a ovládání programu 1. Titulkový pruh název dokumentu a název spuštěného programu (Microsoft Word) Obrázek 1 Horní

Více

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz Page 1 of 5 S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Většina lidí ovládá počítač především myší a klávesnici používá pouze na psaní. Pomocí dvou nebo třech tlačítek, které zmáčknete najednou,

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů:

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů: RSS NÁVOD K POUŽITÍ Technologie RSS umožňuje uživatelům internetu přihlásit se k odběru novinek z webové stránky, která nabízí RSS zdroj (RSS kanál, RSS feed). Z jednoho místa pak lze přehledně sledovat

Více

Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) Seznam kontaktů najdeme v sekci Lidé nalevo ve spodní části Outlooku mezi nabídkami Pošta, Kalendář a Úkoly.

Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) Seznam kontaktů najdeme v sekci Lidé nalevo ve spodní části Outlooku mezi nabídkami Pošta, Kalendář a Úkoly. KAPITOLA 4 Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) VYTVOŘENÍ NOVÉHO KONTAKTU ÚPRAVA KONTAKTU VYMAZÁNÍ KONTAKTU SKUPINA KONTAKTŮ ÚPRAVA SKUPINY KONTAKTŮ VYMAZÁNÍ SKUPINY KONTAKTŮ VYHLEDÁNÍ KONTAKTU TISK KONTAKTŮ

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

y v TimeMakeru

y v TimeMakeru E-Maily v TimeMakeru Jakákoliv komunikace od externího uživatele (uživatele, který nemá TimeMaker) anebo pro něj. Po doručení se objeví ve Vašem Souhrnném Inboxu. Vždy se pozná podle znaku @ v adrese,

Více