INTERNET PRO ZAČ ÍNAJÍCÍ UŽIVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERNET PRO ZAČ ÍNAJÍCÍ UŽIVATELE"

Transkript

1 Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 2/2004 INTERNET PRO ZAČ ÍNAJÍCÍ UŽIVATELE DISTANČ NÍ TEXT Bohumín 2004 TOMÁŠ HUDEC

2 OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod Připojme se Prohlížíme stránky Hledání v kupce sena Elektronická pošta

3 ÚVOD Text je určen široké pedagogické veřejnosti z řad učitelů neinformatiků, kteří chtějí získat základní informace z oblasti Internetu a chtějí pokud možnost studovat sami v čase, který jim vyhovuje a v prostředí, kde se cítí dobře, nemusí se stresovat a mohou pracovat svým tempem.. Text je napsán distanční formou a může být studován jak samostatně, tak v případě otevření příslušného kurzu pod vedením lektora. Text je oproštěn od obecných informací a je směrován k praktické činnosti čtenáře či frekventanta kurzu. Hlubší studium a někdy i odpovědi na otázky předpokládají další studium literatury nebo vyhledávání informací právě z Internetu. Po prostudování textu budete znát: Co je to Internet a jak se připojit Jaké jsou základní služby a aplikace sítě internet Jak vhodně získat, zpracovat a uchovat informace z internetu Co je to elektronická pošta a jak ji používáme Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: 6 hodin 3

4 1. PŘ IPOJME SE Klíčová slova této kapitoly: Internet, browser, provider. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 1 hodina Internet je celosvětovou sítˇí tisíců navzájem propojených počítačů. Toto propojení umožňuje komunikovat a poskytovat mnoho různých služeb. Tato nicneříkající definice vlastně poměrně přesně vystihuje, že Internet není zároveň nikde a je všude. Průvodce studiem. Oprostěme se od obecností a připojme se! Abychom mohli používat to, co nám internet nabízí, musíme mít počítač a na něm vhodné programové vybavení. Technická stránka (hardware) - zvláštní požadavky nejsou na počítač kladeny. Pochopitelně čím lépe vybavený počítač, tím rychlejší bude veškerá práce. Programové vybavení (software) - má být takové, aby bylo schopno navázat spojení s Internetem. Pro prohlížení stránek vystavených v síti www budeme potřebovat specializovaný program, tzv. prohlížeč (browser). V současné době je nejrozšířenějším MS Explorer. Stručný postup toho, jak se připojit k Internetu: 1. sežeňte si seznam poskytovatelů 2. jednoho poskytovatele si vyberte 3. kontaktujte vybraného poskytovatele providera. 4. proveďte instalaci programů z CD ROMu - prohlížeč a mailový software ( většinou součást operačního systému ) 5. Můžete na Internet provider Vám poskytne podrobnější popis jednotlivých kroků. 4

5 Úkol k textu. Jste-li připojeni ( např. v zaměstnání ), zjistěte URL poskytovatele (providera) a druh připojení. Jestliže připojení nemáte a chcete se připojit, postupujte podle předchozího textu. 5

6 2. PROHLÍŽÍME STRÁNKY Klíčová slova této kapitoly: World Wide Web, elektronická pošta, hypertext, odkaz. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 2 hodiny Předpokládáme, že máte vybraného providera, vybrali jste i druh připojení, máte vhodný software k prohlížení stránek. Nyní stačí poklepat myší na ikonu browseru (prohlížeče) na pracovní ploše počítače. Co se děje při poklepání na ikonu pro připojení k internetu? Počítač aktivizuje modem ( v případě dial-upového připojení) a ten začne vytáčet číslo vašeho internetového providera. Je uloženo v paměti počítače, takže vy nemusíte dělat nic. Pokud je vše v pořádku a číslo správné, ozve se vyzváněcí tón a poté typické pískavé zvuky tzn. modem počítače se spojil s modemem vašeho internetového poskytovatele. Oba počítače si vyměňují různé informace. Pro vás jsou nejdůležitější dvě: uživatelské jméno a heslo. Jiné způsoby připojení reagují obdobně, ale rychleji. V případě problémů Vám provider jistě pomůže. Průvodce studiem. Hurá, jsme tedy připojeni a můžeme začít surfovat!!. Jaké jsou prioritní služby Internetu, které od něj očekáváme? 1. World Wide Web 2. elektronická pošta Průvodce studiem. Pozor, předchozí seznam může být mírně odlišný na základě autorových sympatií k různým službám sítě Internet. 6

7 Favoritem uživatelů Internetu je jistě www (World Wide Web). Na webu je vystavena spousta informací z různých oblastí lidské činnosti. Pokud tedy vstoupíte do světa www, můžete si číst své oblíbené noviny, od pracovního stolu navštívit galerii, získat informace o kulturních akcích, firmách, státních institucích.toto získávání informací na internetu se nazývá surfování. Jak to funguje? Informace na webu jsou uloženy jako speciální soubory, které nazýváme stránky a jsou psány speciálním jazykem HTML (HyperText Markup Language). Webové stránky obsahují kromě textu také obrázky, fotografie či hudbu nebo videoklipy a animace. Hlavní rozdíl mezi webovými stránkami a běžnými dokumenty je v tom, že stránky jsou mezi sebou propojeny pomocí odkazů. Odkazy nám umožňují mezi dokumenty, vystavenými kdekoliv, na webu přecházet. Tomuto provázání se říká hypertext a stránky jsou proto hypertextové.- jde o takový druh textu, jehož různé součásti slova, skupiny slov, věty písmena mohou představovat odkazy. Odkazy mohou vést na konkrétní místo v témže dokumentu nebo na místo v jiném dokumentu. Všechny informace jsou uloženy na tzv. webových serverech. To jsou počítače, které pracují neustále a na jejich discích jsou uloženy stránky jako jednotlivé soubory. Tyto servery na základě vašich požadavků, které jim zadáte, zasílají stránky našemu počítači a ten je zobrazí. K prohlížení stránek se používá speciální program, který se nazývá prohlížeč neboli browser. Předpokládám práci s prohlížečem Microsoft Explorer. Po zapnutí prohlížeče se nám zobrazí tzv. vstupní, domovská stránka. Její adresa je obvykle v prohlížeči nastavena od výrobce a internetového připojovatele. 7

8 Pokud vám nevyhovuje můžete ji změnit. Postup změny domovské stránky: 1. v menu NÁSTROJE zvolíme MOŽNOSTI INTERNETU 2. v otevřeném dialogovém okně zvolíme kartu OBECNÉ 3. najdeme textové pole pojmenované ADRESA 4. do tohoto pole zapíšeme URL stránky, kterou chceme nastavit jako domovskou (na tuto stránku se budeme vždy vracet po kliknutí na ikonku DOMŮ, ať jsme se vyhledáváním na internetu dostali kamkoliv). 5. volbu stránky potvrdíme kliknutím na tlačítko POUŽÍT JAKO VÝCHOZÍ Úkol k textu. Nastavte si jako výchozí stránku stránku Gymnázia Františka Živného v Bohumíně : 8

9 V textu jsem několikrát použil pojem URL stránky (Uniform Resource Location). Zjednodušeně je to adresa některé ze stránek uložených na serveru. Aby si ale uživatelé nemuseli pamatovat nic neříkající číselné řady (např apod.) mají www servery svoje vlastní jména např. Průvodce studiem. Adresa má pevnou strukturu, jejíž zkoumání není předmětem našeho kurzu. Jak zobrazit stránku, jejíž adresu známe? Adresu stránky, kterou si chceme prohlédnout, napíšeme do adresního řádku okna a akci potvrdíme klávesou ENTER. Co se bude dít? - prohlížeč naváže spojení s příslušným serverem. - požadovaná stránka se načte - její obsah se zobrazí v okně prohlížeče O průběhu načítání vás program informuje ve stavovém řádku. Načítání někdy trvá déle, záleží na rychlosti spojení a obsahu stránky. Pokud se stane, že se místo očekávané stránky objeví oznámení o chybě, zkontrolujte správnost zadané adresy. Pokud je v pořádku, pokusíme se kliknutím na tlačítko AKTUALIZOVAT v panelu nástrojů načíst stránku znovu. Úkol k textu. Spusťte si některý z internetových prohlížečů a prohlédněte si tyto jednotlivé stránky

10 3. HLEDÁNÍ V KUPCE SENA Klíčová slova této kapitoly: Surfování, portál, Katalog, Vyhledávač. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 2 hodiny Internet můžeme přirovnat k encyklopedii, ale spíše k takové, do které autor vložil všechny známé poznatky, ale ještě ji nestačil uspořádat. V této džungli se můžeme pohybovat a orientovat několika způsoby. Surfování Při prvních návštěvách webovských stránek využívá asi většina uživatelů základní navigační techniky, tzv. surfování, které spočívá v přecházení od dokumentu k dokumentu prostřednictvím hypertextových odkazů. Takový způsob je jednoduchý, ovšem pro rychlé vyhledání potřebné informace neefektivní a časově mimořádně náročný. Jako první krok pro začátečníky nicméně jednoduchý a efektní. Využití dokumentů typu Starting point pages portálů Pro začínající uživatele je výhodné seznámit se s možnostmi, které toto prostředí nabízí, díky dokumentům typu brána, portál. Také proto, že tyto stránky poskytují možnost utvořit si rychleji ucelenou představu o tom, s jakým typem informací se zde můžete setkat. oblasti publikování v prostředí www, staly se informace o zajímavých a užitečných zdrojích celkem přirozeně i součástí domovských stránek. Velmi užitečnými startovními body jsou domovské stránky významných institucí. Dovedou nás k řadě zajímavých informačních zdrojů vhodných pro seznámení s Internetem. Tyto dokumenty jsou užitečné i tehdy, když se pohybujeme v určité oblasti poprvé. Příklady: 10

11 Využití vyhledávacích nástrojů V zásadě existují dvě formy těchto specializovaných serverů : Katalog rozsáhlý seznam stránek setříděný podle určitého klíče (obdoba obsahu knihy) Vyhledávač prochází internetem a oznámí nám každou stránku, na které se zadaný termín vyskytuje. V katalogových serverech se pohybujeme pomocí skupinových odkazů (katalog stránek). Textové (indexové) vyhledávače svou databázi rozšiřují pomocí programu, která prochází webem, a u slov, které zná si uloží URL adresy stránek, na nichž se dané slovo vyskytuje. Textové služby proto mají ve své databázi výrazně víc stránek. Do textového pole v horní části úvodní stránky vyhledávače napíšeme hledaný termín a hledání odstartujeme tlačítkem HLEDEJ. Po chvíli se na obrazovce objeví katalogové odkazy, které hledaný pojem obsahují. Pro vyhledávání můžeme používat z katalogových serverů například nebo Pro fultextové vyhledávání využijeme služeb serveru a www. google.com. Příklad (nebo Řešená úloha). Najděte návštěvní řád Národního parku České Švýcarsko, jeho URL uložte do textového dokumentu a do tohoto dokumentu zkopírujte šest bodů návštěvního řádu, který jste našli. 1. Pro vyhledávání použijeme katalogový vyhledávač Jeho adresu, ve tvaru 11

12 zapíšeme do adresního řádku a potvrdíme klávesou ENTER. a) Při vyhledávání pomocí vyhledávací služby klikneme myší do textového pole pro zadání textu a napíšeme české švýcarsko. Hledání zahájíme kliknutím na tlačítko HLEDEJ. Program za chvíli nabídne několik odkazů, které podle něj vyhovují zadané podmínky. b) Při procházení skupinovými odkazy klikneme na úvodní stránce serveru Seznam, na odkaz REGIONÁLNÍ informace ve skupině Cestování. Program zobrazí další okno a v něm podrobnější členění této skupiny. My v něm použijeme Severní Čechy. V dalším okně uvidíme odkaz na Národní park České Švýcarsko. Zvolíme ho. 2. Na domovské stránce Národního parku nalezneme odkaz na návštěvní řád. Klikneme na něj. 3. Jednou klikneme do adresního řádku Tím se adresa označí. z nabídky ÚPRAVY použijeme příkaz KOPÍROVAT ( kopírovat CTRL + C) 4. Spustíme textový editor a text ze schránky vložíme do dokumentu. Postavíme kurzor na místo vkládání a zvolíme CTRL+V. 5. Obdobným způsobem (označit a CTRL + C, umístit kurzor a CTRL + V) do textového dokumentu zkopírujeme 6 prvních řádků návštěvního řádu České Švýcarsko. 12

13 Úkol k textu. Zjistěte odjezdy vlaků ze stanice Bohumín do Prahy ve dnech pracovního volna.vyberte pouze vlaky, které mají zařazen jídelní vůz. Většina vyhledávacích služeb nabízí uživateli obě základní možnosti vyhledávání podle tématiky procházením hierarchicky uspořádaného systému menu nebo prohledáváním databáze prostřednictvím klíčových slov. Příklad (nebo Řešená úloha). Adresy některých vyhledávačů : MSN.com AltaVista Yahoo HotBot Excite Infoseek Google Když už nějakou stránku najdeme, jistě ji nechceme při dalším použití vyhledávat znovu. Nejjednodušší možnost, jak si tuto práci zjednodušit je možnost si vytvořít skupinu stránek, které pravidelně navštěvujeme. Abychom si adresy nemuseli pamatovat, můžeme jejich URL přidat do skupiny OBLÍBENÝCH POLOŽEK. Adresy oblíbených položek si zobrazíme v nabídce OBLÍBENÉ (klikneme na ikonku OBLÍBENÉ v panelu nástrojů). Jak přidáme aktivní stránku mezi oblíbené? Postup: 1. klikneme na tlačítko OBLÍBENÉ 2. zvolíme příkaz PŘIDAT K OBLÍBENÝM POLOŽKÁM 3. zkontrolujeme (případně zadáme) název, pod kterým stránku později v seznamu najdeme 4. akci potvrdíme OK Oblíbené stránky můžeme organizovat do složek, stejně jako organizujeme soubory na discích. Chceme-li odkaz uložit do nějaké vhodné složky, použijeme v dialogovém okně PŘIDAT OBLÍBENOU POLOŽKU na tlačítko VYTVOŘIT. Zvolíme vhodnou složku a odkaz do ní přikládáme tlačítkem OK. Nenalezneme-li vhodnou složku v seznamu již používaných složek, vytvoříme novou kliknutím na tlačítko NOVÁ SLOŽKA. Pojmenujeme ji vhodným názvem a klikneme na OK. Máme li zájem jen o část stránky text, obrázek apod. lze po označení použít pravé tlačítko myši a příslušný soubor uložit: 13

14 Postup: 1. označit část stránky určenou pro zkopírování 2. pravé tlačítko myši na označené části KOPÍROVAT 3. spustit textový editor 4. menu ÚPRAVY VLOŽIT 5. textový soubor uložit Úkol k textu. Na Internetové stránce Bílého domu najděte vhodný obrázek, vložte jej do wordovského dokumentu a vhodně popište. Stahování obrázků, textu, hudby i programů je obdobné a je v průběhu stahování provázeno tímto oknem 1. V prohlížeči zadáte příslušnou internetovou stránku. Jakmile se dostanete na stránku určitého programu a najdete na ní odkaz pro stažení (Download), klikněte na něj. 2. Objeví se okno pro stažení souboru. Klikněte na Uložit. 3. Objeví se okno Uložit jako. V tomto okně zadejte adresář (složku) na svém pevném disku, do kterého se má stahovaný soubor uložit a klikněte na tlačítko ULOŽIT. 5. O průběhu stahování nás informuje toto okno 5. Jakmile je stahování dokončeno, objeví se okno Stahování dokončeno. Tlačítko otevřít slouží ke spuštění staženého programu (zahájí jeho instalaci). Tlačítko Otevřít složku slouží k otevření složky (adresáře), ve které se stažený program nachází. Tlačítko Zavřít slouží k uzavření tohoto dialogového okna. 14

15 Část pro zájemce. Zjistěte, jaké jsou nejčastější grafické formáty souborů na internetu, uvědomte si jejich výhody a nevýhody. Totéž zkuste nastudovat u hudebních souborů. Úkol k textu. Stáhněte z Internetu program Winamp a zkuste pomocí něj přehrát nějaké hudební CD 15

16 4. ELEKTRONICKÁ POŠTA Klíčová slova této kapitoly: klient, zavináč. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 1 hodina Při práci s poštou spolupracují dva programy. Speciální program (poštovní klient) nám umožní zprávu napsat a odeslat. Odeslaný dopis putuje k poskytovateli a tam jej příslušný program (poštovní server) převezme a pošle dál. Pokud posílá někdo zprávu nám, je postup opačný. Při práci s em můžeme používat různé poštovní klienty. V prostředí Windows např. program MS Outlook nebo Outlook Express. Oba pracují podobně. Aby mohla být v internetu pošta doručena na určené místo, konkrétnímu uživateli, musí mít každý svou adresu. Adresa má tvar: (první část adresy je uživatelské jméno a druhá část představuje tzv. doménu - adresu počítače). Mezi částí první uživatelské jméno a druhou doména, je tzv. zavináč - oddělující tyto dvě části od sebe. Vytvoříme jej např. kombinací kláves PravýALT + V Pomocí takzvaného webovského rozhraní mohu mít poštovní schránku bez počítače i bez vlastního připojení. ( atd.) Přečíst a odeslat poštu je pak možno kdekoliv, kde je přístup k internetu. Práci s em zahájíme dvojím kliknutím např. na ikonu programu MS Outlook. Po spuštění se objeví okno podobné tomuto: 16

17 Náš poštovní klient všechny informace, se kterými pracuje, třídí do několika skupin (složek). Názvy složek najdeme v levé části doručená pošta, odstraněná pošta, odeslaná pošta, apod. Kliknutím na ikonu složky určíme, se kterou skupinou zpráv chceme pracovat. Kopie zpráv, které jsme poslali, program automaticky zařazuje do složky Odeslaná pošta. Pokud si chceme přečíst dopisy, které nám někdo napsal, klikněme na ikonu Doručená pošta. Zprávu, kterou jsme napsali, ale kterou ještě neodeslali poštovnímu serveru, najdeme ve složce Pošta k odeslání. Odstraněná pošta funguje jako Koš systému Windows. Umisťují se do ní zprávy, které jsme odstranili. Abychom mohli poslat elektronickou poštou nějaký dopis, musíme znát adresu, na kterou ho má poštovní úřad poslat. Adresy si můžeme uchovávat v adresáři (vytvoříme si jej postupně v nabídce Možnosti - Adresář). Jak napíšeme novou poštovní zprávu? Chceme-li někomu poslat zprávu, klikneme na tlačítko pro otevření okna pro psaní nové zprávy (NAPSAT - NOVÁ POŠTOVNÍ ZPRÁVA) Objeví se okno pro napsání zprávy. 17

18 Před odesláním napsané zprávy vyplníme tato políčka: Komu vepíšeme adresu, na kterou má být dopis doručen. Pokud má být doručen na více adres, oddělujeme je postupně středníkem.máme-li adresy uloženy v adresáři, klikneme na políčko Komu a vybíráme postupně adresy. Kopie vyplníme adresu (nebo adresy) těch, kterým se dopis má doručit jako kopie Předmět do tohoto pole máme zapsat stručný a výstižný popis toho, co zpráva obsahuje Jak ke zprávě připojíme přílohu? Ke zprávě lze připojit přílohu. Přílohou, kterou chceme ke zprávě připojit, může být jakýkoliv dokument. Chceme-li připojit soubor, použijeme ikonu kancelářské spony nebo kombinaci VLOŽIT - SOUBOR. Otevře se dialogové okno pro otevírání souborů. V něm soubor najdeme a vložení potvrdíme tlačítkem OK. Pokud jsme si to rozmysleli a soubor posílat nechceme, stačí označit jej (jednou kliknout na jeho ikonu) a odstranit ho klávesou Delete. Kde najdeme a jak otevřeme došlou zprávu? Pokud na naši adresu přijde nějaká pošta, najdeme ji ve složce Doručená pošta. zalepená U každé zprávy najdeme informace o odesílateli, datum odeslání, předmět Jak zprávu předat někomu jinému? Pokud na naši adresu přišel dopis, který nám nepatří, můžeme ho poslat na jinou adresu. V záhlaví zprávy je tlačítko PŘEDAT DÁL. Pokud na něj klikneme, otevře se dialogové okno, ve kterém vyplníme jen adresáta (Komu) a vše ostatní převezme program z původní 18

19 zprávy. Před předmětem se objeví značka Fw: (anglická zkratka pro přeposlanou zprávu). Přečtené zprávy zavřeme jako jiná dialogová okna. Webovské poštovní servery pracují na stejném principu a jejich ovládání je obdobné.. Úkol k textu. Spusťte libovolný poštovní program a na adresu odešlete zprávu nazvanou Zkouška pošty, kde bude uvedeno vaše jméno a jako příloha bude textový soubor, který jste vytvořili v rámci řešeného úkolu ve 3. kapitole. Shrnutí Tato malá exkurze do světa informací, světa plného barev, zvuků, ale také do světa chaosu a spousty nedůležitých informací, by mohla začínajícím uživatelům pomoci v orientaci i praktické činnosti v oblasti, která hýbe světem A to je INTERNET!! Doufám, že text bude doplněn distančním kurzem, který zjednoduší Vaši práci. 19

petr.novak@seznam.cz

petr.novak@seznam.cz Elektronická pošta a schránka E-mail aneb internetová komunik@ce V předchozích částech kurzu byl internet představen jako významná informační superdálnice. Internet ale velmi výrazně slouží pro komunikaci,

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Internet, MSIE INTERNET MS INTERNET EXPLORER

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Internet, MSIE INTERNET MS INTERNET EXPLORER SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Internet, MSIE INTERNET MS INTERNET EXPLORER 2005 OBSAH INTERNET... 3 HISTORIE INTERNETU... 4 JAK INTERNET FUNGUJE... 4 IDENTIFIKACE SERVERU - IP ADRESY... 5 DOMÉNOVÁ - DNS

Více

Práce s prohlížečem. Prohlížeč a jeho ovládání. Prohlížeč Internet Explorer

Práce s prohlížečem. Prohlížeč a jeho ovládání. Prohlížeč Internet Explorer Práce s prohlížečem Prohlížeč a jeho ovládání Aby uživatel viděl na svém počítači WWW stránku tak, jak ji vytvořil autor, musí mít k dispozici program, který dokáže stránku správně zobrazit. Takových programů

Více

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 1 2 Obsah 1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 3. LEKCE: Nakupujeme bezpečně na Internetu 4. LEKCE:

Více

Internet. Označování serverů jménem. Internetový prohlížeč. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Internet. Označování serverů jménem. Internetový prohlížeč. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Internet Internet je v podstatě velmi rozsáhlá počítačová síť. Zároveň dnes slovem internet označujeme souhrn informací, které je možné najít na serverech do této sítě připojených. Označování serverů jménem

Více

MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143

Více

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace Práce s Internetem a komunikace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah generován automaticky, díky použití stylů Internet... 4 Základní pojmy...

Více

PRÁCE NA POČÍTAČI 2 INTERNET, E-MAIL A EXCEL

PRÁCE NA POČÍTAČI 2 INTERNET, E-MAIL A EXCEL VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku PRÁCE NA POČÍTAČI 2 INTERNET, E-MAIL A EXCEL Mgr. Hana Vojáčková 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, PaedDr. František Smrčka Za jazykovou

Více

Microsoft. Microsoft. Outlook 2007. nejen pro školy. Boris Chytil Jiří Chytil. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Outlook 2007. nejen pro školy. Boris Chytil Jiří Chytil. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia. Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Outlook 2007 nejen pro školy Boris Chytil Jiří Chytil Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz nadpis kapitoly Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Studijní texty z e-learningového kurzu Počítačová podpora řízení projektu Autorka: Mgr. Jarmila Helmanová, jarmila.helmanova@svses.cz Vytvořeno v rámci projektu

Více

Obsah. Základy práce s aplikací MS PowerPoint (verze MS PP 2003) Mgr. Jana Chržová. Připravujeme svou první prezentaci Začínáme pracovat s prezentací

Obsah. Základy práce s aplikací MS PowerPoint (verze MS PP 2003) Mgr. Jana Chržová. Připravujeme svou první prezentaci Začínáme pracovat s prezentací Základy práce s aplikací MS PowerPoint (verze MS PP 2003) Mgr. Jana Chržová Obsah Připravujeme svou první prezentaci Začínáme pracovat s prezentací Prostředí MS PowerPoint Režimy zobrazení Vytváříme prezentaci

Více

WORLD WIDE WEB (POPRVÉ)

WORLD WIDE WEB (POPRVÉ) WORLD WIDE WEB (POPRVÉ) aneb brouzdáme po internetu WWW (World Wide Web, W3 volně přeloženo pavučina, která pokrývá celý svět) je dnes nejrozšířenější službou internetu. Internet je z technického hlediska

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

nadstavba základního kurzu

nadstavba základního kurzu 1 Správa a údržba PC nadstavba základního kurzu 2 OBSAH Práce s PC a jeho údržba... 3 Průzkumník... 3 Ovládání programu Průzkumník... 3 Total commander... 8 Přenos souborů mezi počítači - FTP... 11 Komprese

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Učebnice MS Word 2007 Průvodce k tutoriálům

Učebnice MS Word 2007 Průvodce k tutoriálům Video-office s.r.o. Učebnice MS Word 2007 Průvodce k tutoriálům Čeněk Kras Video-office s.r.o. www.video-office.cz strana: 1/154 Úvod Vážení čtenáři, vítám vás v učebnici aplikace Microsoft Word 2007.

Více

Gmail e-mail v podání Google

Gmail e-mail v podání Google Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Gmail e-mail v podání Google Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Jan Bobek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2

Více

Informační a komunikační technologie 7. ročník. Komunikace na Internetu, praktické využití Internetu a tvorba prezentací

Informační a komunikační technologie 7. ročník. Komunikace na Internetu, praktické využití Internetu a tvorba prezentací Informační a komunikační technologie 7. ročník Komunikace na Internetu, praktické využití Internetu a tvorba prezentací Elektronická pošta e- mail Elektronická pošta je jednou z hlavních služeb Internetu.

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Outlook 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Outlook 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Outlook 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Outlook 2010 Tato publikace

Více

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace Práce s Internetem a komunikace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah generován automaticky, díky použití stylů Internet... 4 Základní pojmy...

Více

PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT

PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT Mgr. Hana Vojáčková prosinec 2007 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, PaedDr. František Smrčka Za jazykovou

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

jiří Hlavenka, Petr Matějů VZOR Jak na počítač Internet a elektronická pošta

jiří Hlavenka, Petr Matějů VZOR Jak na počítač Internet a elektronická pošta jiří Hlavenka, Petr Matějů Jak na počítač Internet a elektronická pošta Computer Press Brno 2004 Jak Na Počítač Internet a elektronická pošta Jiří Hlavenka, Petr Matějů Copyright Computer Press 2004. Vydání

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A MS WORD 2007 PRO ZAČÁTEČNÍKY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2009 Studijní opora pro kurz MS Word pro učitele vznikla v rámci

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více