MacBook Uživatelská příručka. Informace o nastavení, rozšiřování a řešnení problémů počítače MacBook.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MacBook Uživatelská příručka. Informace o nastavení, rozšiřování a řešnení problémů počítače MacBook."

Transkript

1 MacBook Uživatelská příručka Informace o nastavení, rozšiřování a řešnení problémů počítače MacBook.

2 Apple Computer, Inc Apple Computer, Inc. Všechna práva vyhrazena Tato uživatelská příručka spadá pod ochranu autorských práva jako taková nemůžebýt v žádné podobě kopírována bez písemného svolení společnosti Apple. Společnost Apple vyvinula úsilí, aby informace v tomto návodě byly přesné. Společnost neodpovídá za případní tiskové nebo textévé chyby.. Logo Apple je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc., registrovaná v USA a v dalších zemích. Použití loga Apple pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Apple může znamenat porušení práv na ochrannou známku. Všechny další názvy společností a jejich produktů jsou obchodní známky příslušných společností. Použití názvů produktů třetích stran slouží jen pro informační účely a nepředstavuje konkrétní doporučené produkty. Společnost Apple neodpovídá za výkonnebo funkce těchto produktů. Výrobek popsaný v této uživatelské příručce obsahuje technologii na ochranu autorských práv od společnosti Macrovision Corporation a dalších právoplatných vlastníků. Použití této ochranné technologie musí být povoleno společností Macrovision Corporation a je určeno jen na domácí použití, pokud společnost nerozhodla jinak. Reverzní inženýrství nebo zpoumání této technologie je zakázané. Apple, logo Apple, FireWire, ical, ilife, imovie, ipod, itunes, Mac, Mac OS a QuickTime jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované v USA a v dalších zemích. AirPort Express, Exposé, Finder, FileVault, GarageBand, idvd, iphoto, isight, Safari, SnapBack, Spotlight, SuperDrive a Tiger jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc..Mac je služba společnosti Apple Computer, Inc. ENERGY STAR je ochranná známka registrovaná v USA. Označení logo Bluetooth je vlastnictvím Bluetooth SIG, Inc. a jejich použití ve výrobcích Apple Computer, Inc. se řídí licenčními podmínkami. Intel a Intel Core jsou obchodní označení společnosti Intel Corporation nebo její poboček v USA a v jinch státech.

3 Obsah 5 Kapitola 1: Začíname 6 Příprava počítače MacBook 13 Základní funkce počítače MacBook 15 Klávesnice počítače MacBook 17 Další funkce počítače MacBook 19 Uspání nebo vypnutí počítače MacBook 20 Kalibrace baterie 21 Další informace 23 Kapitola 2: Poznáváme MacBook 24 Nastavení displeje 25 Použití napájecího adaptéru 26 Použití destičky 28 Použití klávesnice 29 Použití myši 30 Použití Apple Remote a Front Row 34 Použití vestavěné kamery isight 3

4 36 Přizpůsobení pracovní plochy a nastavení 37 Postup při selhání aplikace 37 Aktualizace programového vybavení 38 Přenos souborů na jiný počítač 39 Použití baterie 43 Kapitola 3: Rozšíření paměti počítače MacBook 44 Instalace paměti 49 Ověření rozpoznání paměti 51 Kapitola 4: Řešení problémů 53 Problémy bránící použití počítače 54 Další problémy 55 Přeinstalování programového vybavení dodávaného s počítačem 56 Použití testů Apple Hardware Test 57 Příloha A: Technické údaje 4 Obsah

5 M E N U Začínáme 1 Balení počítače MacBook obsahuje následující vybavení: Zástrčka Ovladač Apple Remote Napájecí adaptér MagSafe 60 W Napejací kabel 5

6 Příprava počítače MacBook MacBook byl navržený tak, abyste ho mohli rychle nastavit a ihned používat. Následující stránky vás provedou procesem přípravy, který je složen z těchto kroků : Připojení napájecího adaptéru Připojení kabelů Zapnutí počítače MacBook Konfigurace uživatelského účtu a další nastavení. Krok 1: Připojení napájecího adaptéru Nachází-li se na napájecím adaptéru ochranná fólie, pak ji před zapojením sejměte. Nasuňte na napájecí adaptér vidlici, zasuňte adaptér do elektrické zásuvky a druhý konec kabelu zapojte do zásuvky napájení počítače MacBook. Pri přiblížení se konektorem k zásuvce ucítíte magnetickou sílu, která pomáhá správnému zapojení konektoru do počítače. Vidlica Upozornění: Přesvědčte se, zda je před zasunutím napájecího adaptéru do elektrické zásuvky vidlice plně nasunutá na napájecí adaptér. 6 Kapitola 1: Začínáme

7 Zástrčka Napájecí konektor Napájecí zásuvka Napájecí kabel Dosah napájecího adaptéru můžete prodloužit zapojením napájecí šňůry. Nejprve odpojte vidlici od adaptéru a potom nasuňte dodávanou prodlužovací napájecí šňůru na adaptér. Druhý konec kabelu nasuňte do elektrické zásuvky. Ilustrační obrázek naleznete na straně 28. Krok 2: Připojení kabelů Pokud se chcete připojit na internet, připojte k vašemu počítači MacBook ADSL modem či router, kabelový modem, externí analogový modem a nebo lokální síť Ethernet. Pokud se připojujete k bezdrátové síti, jako je např. AirPort Extreme, žádné kabely nepotřebujete. Poznámka: Vytáčené připojení k internetu (dial-up) vyžaduje externí Apple USB modem, který je dostupný na internetovém obchodě store.apple.cz nebo v síti autorizovaných prodejců Apple. Zapojte Apple USB modem do USB zásuvky počítače MacBook a potom zapojte telefonní kabel (není součástí dodávky) do modemu a do telefonní zásuvky na stěně. Kapitola 1: Začínáme 7

8 Připojení DSL/kabelového modemu nebo sítě Ethernet: Připojte kabel DSL nebo kabelového modemu tak, jak je uvedeno v uživatelské příručce modemu nebo zapojte Ethernet kabel do rozbočovače nebo zásuvky. Potom druhý konec kabelu zapojte do Ethernet (G) zásuvky počítače. G Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) Ethernet kabel Bezdrátové připojení AirPort: 1 Je-li to nutné, zapněte AirPort výběrem příkazu Turn AirPort on v nabídce AirPort (Z), která se nachází v liště nabídek. AirPort vyhledá dostupné bezdrátové sítě. 2 Vyberte požadovanou síť v nabídce AirPort (Z). Krok 3: Zapnutí počítače MacBook 1 MacBook zapnete krátkým podržením zapínacího tlačítka ( ) (po dobu 1 sekundy). Po zaznění startovacího tónu tlačítko uvolněte a opakovaně ho nestiskejte, jinak může dojít k vypnutí počítače. 8 Kapitola 1: Začínáme

9 Po zapnutí počítače by se měl indikátor spánku rozsvítit a zůstat rozsvícený a následně by měl zaznít startovací tón. Tlačítko zap./vyp. Indikátor spánku Počítač MacBook se po určité době nastartuje. Po nastartování přestane indikátor spánku svítit a automaticky se spustí Setup Assistant. 2 Destičku počítače MacBook používejte na označování a přesouvání položek na obrazovce stejným způsobem, jako byste pracovali s myší stolního počítače. Kurzorem na obrazovce můžete pohybovat lehkým pohybem prstu po destičce. Důležité: Pro pohyb kurzorem používejte na destičce jen jeden prst. Destička je navržena tak, aby umožnila listování v dokumentu při použití dvou prstů. Tato funkce je standardně zapnuta. Položení dvou prstů na destičku a stisknutí tlačítka aktivuje funkci pravého tlačítko myši. Tlačítko destičky použijte pro výběr, klepnutí nebo poklepání na prvky na obrazovce. Kapitola 1: Začínáme 9

10 Destička Tlačítko destičky Problémy se zapnutím počítače? Po stisknutí zapínacího tlačítka ( ) se nic neděje. Baterie může být vybitá. Ověřte, zda je napájecí adaptér řádně zapojený do elektrické zásuvky. Také ověřte, zda je napájecí adaptér řádně zapojený do eletrické zásuvky a do počítače. Konektor napájecího adaptéru by měl po připojení svítit. Pokud počítač stále nejde zapnout, přečtěte si kapitolu Problémy bránící použití počítače na straně 54. Na obrazovce svítí obrázek disku nebo složky s blikajícím otazníkem. Tato ikona obvykle signalizuje, že není možné najít systémové programové vybavení na pevném disku počítače a nebo jiném disku k počítači připojeném. Odpojte všechna externí zařízení a restartujte počítač. Přidržte stisknuté zapínací tlačítko ( ) po dobu 8 až 10 sekund, dokud se počítač nevypne. Potom znovu stiskněte zapínací tlačítko. Pokud problém přetrvává, je možné, že budete muset přeinstalovat systémové programové vybavení. Přečtěte si kapitolu Přeinstalování programového vybavení dodávaného s počítačem na straně Kapitola 1: Začínáme

11 Krok 4: Nastavení počítače pomocí aplikace Setup Assistant Po pvním zapnutí počítače se spustí aplikace Setup Assistant (Průvodce nastavením). Setup Assistant vám pomůže při zadávání údajů potřebných pro připojení k internetu, u a pro nastavení uživatelského účtu vašeho počítače. Pokud již vlastníte počítač Mac, může vám Setup Assistant pomoci při automatickém přenosu souborů, aplikací a dalších dat z vašeho staršího počítače Mac na nový MacBook. Před přenosem dat si ověřte, zda: Má váš starší Mac vestavěnou zásuvku FireWire a zda podporuje režim FireWire Target Disk Mode. Je na vašem starším počítači Mac nainstalovaný Mac OS X 10.1 nebo novější. Máte k dispozici standardní FireWire kabel typu 6-6 (široký). Aplikace Setup Assistant vás provede procesem přenosu dat stačí sledovat instrukce na obrazovce. Přenos dat do počítače MacBook nemá žádný vliv na data uložená ve vašem starším počítači Mac. Pokud jste na počítači MacBook vytvořili více diskových svazků, všechna data z druhého počítače Mac budou uložena na jednom diskovém svazku. Aplikace Setup Assistant umožňuje přenos: Uživatelských účtů včetně předvoleb a u Síťových nastavení, takže váš MacBook bude automaticky používat stejná síťová nastavení jako starší Mac. Souborů a složek na pevném disku a jeho svazcích. Tak získáte snadný přístup ke všem souborům a složkám ze staršího počítače Mac. Složky Applications, takže většina aplikací ze staršího počítače Mac bude pracovat i na počítači MacBook. (Některé aplikace bude možná nutné přeinstalovat). Důležité: Při přenosu aplikací buďte opatrní, aby nedošlo k přepsání novějších verzí aplikací, které jsou již na počítači MacBook předinstalované. Kapitola 1: Začínáme 11

12 Pokud při prvním zapnutí počítače nepoužijete pro přenos dat Setup Assistant, můžete tak učinit později pomocí aplikace Migration Assistant. Otevřete složku Applications, v ní najděte složku Utilities, ve které naleznete ikonu aplikace Migration Assistant. Poznámka: Pokud jste použili aplikaci Setup Assistant pro přenos dat z jiného počítače Macinosh a přejete si použít Migration Assistant pro opětovný přenos dat z tohoto počítače, ověřte si, zda je na druhém počítači vypnuta funkce FileVault. Funkci FileVault vypnete otevřením panelu Security (Zabezpečení) v aplikaci System Preferences (Předvolby systému) klepnutím na volbu Turn Off File Vault. Poté postupujte podle instrukcí na obrazovce. Aplikace Setup Assistant vás rovněž provede postupem nastavení počítače pro připojení k internetu. Pro toto připojení je nutné mít k dispozici zřízený účet u poskytovatele připojení k internetu. Tento účet může být poskytovatelem zpoplatněný. Gratulujeme, nyní jste připraveni používat počítač MacBook! 12 Kapitola 1: Začínáme

13 ? Základní funkce počítače MacBook Mikrofon isight kamera Indikátor stavu kamery Stereo reproduktory Destička Tlačítko destičky Indikátor spánku Štěrbinová optická mechanika Infračervený prijímač Tlačítko zap./vyp. Kapitola 1: Začínáme 13

14 Vestavěná kamera isight a indikátor stavu kamery Komunikujte pomocí videokonference s dalšími uživateli prostřednictvím aplikace ichat. Zelený indikátor stavu kamery svítí i v případě, kdy kamera zachytává a zobrazuje video. Vestavěné stereo reproduktory Poslouchejte hudbu, filmy, hry a další multimédia. Mikrofón (vestavěný pod mřížkou levého reproduktoru) Pro videokonference s ichat a nahrávání zvuku přímo na pevný disk. Indikátor spánku Pulzuje, pokud je MacBook v režimu spánku. Bílé světlo svítí stále krátkou dobu v okamžiku startování nebo vypínání počítače MacBook a nebo pokud zhasne displej z důvodu úspory energie. Vestavěný infračervený (IR) přijímač Používejte dálkové ovládání Apple Remote a vestavěný IR přijímač pro dálkové ovládání digitálního obsahu. Otevření displeje Zatlačením uvolníte displej a otevřete MacBook. Destička Pohybem jednoho prstu po destičce ovládáte kurzor na obrazovce, dvěma prsty listujete v dokumentu. Štěrbinová optická mechanika Optická mechanika čte a zapisuje CD a DVD (v případě mechaniky SuperDrive). Tlačítko zapnutí Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete MacBook nebo ho uvedete do režimu spánku. 14 Kapitola 1: Začínáme

15 Klávesnice počítače MacBook Funkční klávesa Fn Potlačení Num i Přepínání C hlasitosti Lock video režimu Vysunutí média (CD) esc num F1 F2 F3 F4 F5 lock F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Ovládání jasu - Ovládání hlasitosti Standardní funkční klávesy Kapitola 1: Začínáme 15

16 Funkční (Fn) klávesa Stisknutím a podržením můžete používat vlastní akce přiřazené funkčním klávesám (F1 až F12). Více informací o přizpůsobení funkčních kláves najdete v nápovědě výběrem Help > Mac Help v hlavní nabídce a vyhledáním řetězce function keys. - Ovládání jasu Zvýšíte a nebo snížíte jas displeje počítače MacBook. Ztlumení zvuku Ztlumte zvuk vestavěných reproduktorů a výstupu zvuku. Ovládání hlasitosti Zvětšíte nebo snížíte hlasitost vestavěných reproduktorů a výstupu zvuku. Zámek numerického bloku Aktivujte emulovanou numerickou na klávesnici počítače MacBook. Je-li numerický zámek aktivní, na klávese se rozsvítí zelené světlo. i Klávesa přepínání režimu zobrazení Přepínejte mezi režimy zobrazení dvou pracovních ploch a zrcadlení obsahu vestavěného displeje na připojeném externím displeji. F11, F12 F11 je přednastavena pro spuštění Exposé a F12 spustí Dashboard. Vysunutí média Stisknutím a podržením této klávesy se vysune vložený optický disk. 16 Kapitola 1: Začínáme

17 Další funkce počítače MacBook G Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T), Opticko/analog. vstup zvuku Zabezp. slot Zásuvka napájení MagSafe d Mini-DVI H FireWire USB f Opticko analogový výstup zvuku Kapitola 1: Začínáme 17

18 Zásuvka napájecího adaptéru Zapojením dodávaného napájecího adaptéru do této zásuvky nabíjíte baterii počítače MacBook. d, f Dvojice zásuvek USB 2.0 (Universal Serial Bus) Umožňuje připojení externího příslušenství k počítači MacBook např. přehrávače ipod, tiskárny, fotoaparáty, modemy a další. Optický digitální/analogový vstup zvuku Připojte k počítači MacBook mikrofón nebo digitální zvukové zařízení. Optický digitální/analogový výstup zvuku Připojte externi reproduktory, sluchátka nebo digitální zvukové zařízení. Zabezpečovací zásuvka Zabezpečte počítač MacBook před krádeží připojení zabezpečovacího lanka (není součástí dodávky). H G Zásuvka FireWire 400 Umožňuje připojení vysokorychlostních zařízení, jako jsou digitální video kamery a externí záznamová zařízení. Do zásuvky FireWire 400 můžete přímo připojit zařízení se standardním 6 pinovým konektorem FireWire. Zásuvka Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T) Připojte se k rychlé síti Ethernet nebo přímo k druhému počítači a přenášejte soubory. Funkce automatického rozpoznání typu sítě Ethernet automaticky zjistí další zařízení Ethernet a nevyžaduje křízený Ethernet kabel pro přímé spojení. minidvi zásuvka pro externí displej Připojte externí displej nebo projekční zařízení s použitím volitelného adaptéru minidvi na DVI. Nebo připojte VGA monitor resp. projektor s použitím volitelného adaptéru minidvi na VGA. 18 Kapitola 1: Začínáme

19 Režim spánku nebo vypnutí počítače MacBook Ukončíte-li práci s počítačem MacBook, můžete ho přepnout do režimu spánku a nebo ho můžete vypnout. Režim spánku Nebudete-li používat počítač MacBook jen po krátký čas, uspěte ho. Počítač je následovně možné ze spánku rychle probudit a přeskočit tak proces spouštění systému. Aplikace a dokumenty, které jste před uspáním počítače nechali otevřené, vám tak budou okamžitě k dispozici. Způsoby uvedení do režimu spánku: Zavřete displej. V nabídce Apple (K) > vyberte příkaz Sleep. Stiskněte zapínací/vypínací tlačítko ( ) a v zobrazeném okně klepněte na Sleep. V nabídce Apple (K) > vyberte System Preferences, klepněte na položku Energy Saver (úspora energie) a nastavte časovač automatického uvedení do spánku. Stiskněte a podržte tlačítko Přehrávat/Pauza ( ) na ovladači Apple Remote po dobu 3 sekund. Upozornění: Před tím, než budete počítač MacBook v režimu spánku přenášet na jiné místo, počkejte několik sekund, než začne indikátor spánku pulzovat (tím počítač indikuje, že je v režimu spánku a disk se přestal točit). Přenášení počítače s aktivním pevným diskem může způsobit poškození pevného disku, což může způsobit ztrátu dat či narušení systému počítače. Probuzení počítač: Je-li displej zavřený, jednoduchým otevřením probudíte MacBook. Je-li displej otevřený, stiskněte zapínací tlačítko ( ) nebo libovolnou klávesu (i na Apple Remote). Kapitola 1: Začínáme 19

20 Vypnutí počítače MacBook Nebudete-li počítač MaBook používat více dní, můžete ho vypnout. Indikátor spánku se v průběhu vypínání na krátkou dobu rozsvítí. Způsoby vypínání počítače: V nabídce Apple (K) > vyberte příkaz Shut Down. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí ( ) a klepněte na tlačítko Shut Down v zobrazeném okně. Kalibrace baterie Abyste získali maximální provozní čas na baterii, v průběhu prvního týdne používání počítače MacBook baterii kalibrujte. Tento postup následovně provádějte příležitostně, aby kapacita baterie zůstala po dobu její životnosti maximální. Kalibrování baterie: 1 Připojte napájecí adaptér a naplno nabijte baterii počítače MacBook, dokud nezačne indikátor na konektoru napájecího adaptéru svítit zeleně a ikona baterie v hlavní nabídce nezobrazuje plné nabití. 2 Nechte baterii odpočívat v plném nabití po dobu 2 hodin a nebo déle. Pokud ponecháte napájecí adaptér zapojený, můžete počítač v průběhu této doby normálně používat. 3 Odpojte napájecí adaptér od počítače MacBook a začněte pracovat na baterii. Počítač můžete v průběhu této doby normálně používat. Jakmile se baterie vybije na nízkou úroveň, na obrazovce se objeví upozornění. 4 Pokračujte v používaní počítače do té doby, než se počítač přepne do režimu spánku. Uložte svoji práci a ukončete všechny aplikace ještě před tím, než se počítač sám uspí. 5 Vypněte počítač nebo ho ponechte v režimu spánku po dobu 5 hodin nebo déle. 6 Připojte napájací adaptér a nechte ho zapojený, dokud se baterie zcela nenabije. 20 Kapitola 1: Začínáme

21 Důležité: Proces kalibrace příležitostně opakujte, abyste udrželi baterii zcela funkční. Pokud používáte MacBook jen zřídka, je vhodné kalibrovat baterii přibližně jednou za měsíc. Pokud jste si zakoupili přídavnou baterii, kalibrujte též tyto baterie. Další informace o baterii se dozvíte v části Použití baterie na straně 41. Další informace Další informace o počítači MacBook se dozvíte z následujících zdrojů: V kapitole 2, Poznáváme MacBook se dozvíte důležité základy. Nejste-li obeznámeni s Mac OS X, přečtěte si příručku Poznejte Tiger, kterou jste možná obdrželi s počítačem nebo si ji můžete nahrát na stránkách internetového obchodu AppleStore. store.apple.cz. Také můžete použít nápovědu (výběrem z Help > Mac Help v hlavní nabídce). Pokud se vyskytl problém, který vám brání používání počítače, přečtěte si kapitolu 5 Řešení problémů. Další podporu, diskusní fóra a nejnovější verze programového vybavení najdete na adrese Vynikající zdroj informací a diskusní fóra najdete také na adrese www. mujmac.cz. Kapitola 1: Začínáme 21

22

23 Poznáváme MacBook 2 Tato kapitola obsahuje důležité základy práce s počítačem MacBook. Přestanete-li používat počítač MacBook, počkejte několik sekund před jeho transportem do té doby, dokud se pevný disk a libovolný disk v optické mechanice nepřestane točit. Nezdvíhejte a ani jinak nepřenášejte MacBook v případě, že se disky točí. Poznámka: MacBook používá technologii Sudden Motion Senzor (pohybový senzor), která chrání pevný disk v případě pádu nebo extrémních vibrací. Při používání počítače MacBook nebo při jeho nabíjení je normální, pokud se spodní strana počítače zahřívá. V případě delšího používání položte počítač na plochý a stabilní povrch. Spodní část pláště je mírně nad povrchem tak, aby umožňovala proudění vzduchu, který udržuje zařízení v normální provozní teplotě. V průběhu používání vašeho počítače MacBook můžete zaslechnout mechanické zvuky při zapínání a práci s pevným diskem a mechanikou. Při delší době používání se mohou zapnout malé ventilátory kvůli chlazení, které produkují tichý zvuk. Tyto zvuky jsou normálním průvodním jevem používání počítače. 23

24 Tato kapitola obsahuje informace o používání částí vašeho počítače, jako je displej, napájecí adaptér, trackpad, klávesnice, vestavěná kamera isight, dálkové ovládání Apple Remote a informace o Mac OSX, nápovědě Mac Help, aplikacích a připojování periferních zařízení. Nastavení displeje Pokud začnete používat počítač MacBook, budete pravděpodobně potřebovat nastavit displej tak, aby byl lehce čitelný. Použijte klávesy F1 a F2 označené symbolem ( ) pro nastavení jasu. V systému se nacházejí dvě volby nastavení displeje, které dovolují optimalizovat výdrž baterie. Tyto volby naleznete v panelu Energy Saver aplikace System Preferences (Systémové předvolby). Nastavení předvoleb displeje pro optimalizaci využití baterie: 1 Otevřete aplikaci System Preferences a klepněte na panel Energy Saver. 2 V nabídce Settings for vyberte Battery a klepněte na tlačítko Options. 3 Odznačte volbu Reduce the brightness of the built-in display when using this power source, v případě, že nechcete ztlumit podsvícení displeje z důvodu nižší spotřeby energie při práci na baterie. Je-li tato volba zapnutá, displej sníží svůj jas o malou úroveň v okamžiku kdy začnete používat MacBook na baterii místo napájecího adaptéru. Připojíte-li znovu napájecí adaptér, jas displeje se vrátí k původní hodnotě. Deaktivujte volbu Automatically reduce the brightness of the display before display sleep, pokud si nepřejete snížit podsvícení displeje před usnutím počítače MacBook. 24 Kapitola 2: Poznáváme MacBook

25 Změna rozlišení displeje MacBook obsahuje 13.3 displej s výchozím rozlišením Rozlišení displeje můžete změnit přepnutím na přepočítané rozlišení. Přepočítané rozlišení můžete vybrat v panelu Displays aplikace System Preferences. Při změně na přepočítané rozlišení se položky na obrazovce mohou jevit jako větší, takže mohou být snadněji rozlišitelné. Přepočítaná rozlišení však neposytují tak ostrý obraz, jako nativní rozlišení displeje. U některých rozlišení se na obou stranách displeje mohou objevit černé pruhy. Pokud si nepřejete tyto pruhy vidět, můžete využít roztaženou verzi rozlišení, kdy obraz zaplní celou plochu obrazovky a potlačí pruhy. Nastavení rozlišení displeje: Vyberte v nabídce Apple (K) > System Preferences. Otevřete panel Displays. Přejete-li si měnit nastavení displeje z hlavní nabídky, zaškrtněte volbu Show displays in menu bar. Použití napájecího adaptéru Napájecí adaptér poskytuje elektrickou energii pro počítač MacBook a nabíjí jeho baterii. Důležité: Pro optimální výkon používejte jen napájecí adaptér dodaný s počítačem nebo si zakupte přídavný napájecí adaptér MagSafe 60W Power Adapter. Jakmile připojíte napájecí adaptér k počítači, na konektoru adaptéru se rozsvítí indikátor. Pokud nevidíte žádné světlo na konektoru, konektor pravděpodobně není správně zasunutý. Ověřte, zda se v zásuvce nenacházejí žádné cizí předměty a případně je odstraňte. Oranžové světlo indikátoru znamená, že se nabíjí baterie. Pokud na konektoru svítí zelené světlo, je baterie plně nabitá (a počítač pracuje na adaptér), nebo není baterie nainstalovaná nebo se vyskytl problém. Stav nabití baterie můžete sledovat v hlavní nabídce nebo kontrolou indikátoru stavu baterie na spodní straně počítače. Upozornění: Zásuvka napájecího adaptéru počítače MacBook obsahuje magnet, který může vypadat data na platební kartě, přehrávači ipod, nebo jiném zařízení. Svoje data ochráníte umístěním těchto a jiných magnetických médií mimo dosah zásuvky napájecího adaptéru. Kapitola 2: Poznáváme MacBook 25

26 Dosah napájecího adaptéru zvětšíte následovně. Nejprve od adaptéru odpojte vidlici. Pak nasuňte dodávaný napájecí kabel a ověřte, zda je řádně zapojený. Zasuňte druhý konec do napájecí zásuvky. Napájecí kabel je uzemněný. Napájací kábel Vidlica Nejlepší výsledky dosáhnete použitím napájecího kabelu a jeho zapojení do uzemněné napájecí zásuvky. Používejte jen kabel dodávaný s napájecím adaptérem. Dbejte na to, aby konektor napájecího adaptéru byl řádně zasunutý do počítače. V okamžiku připojení se na konektoru rozsvítí indikátor. Pro odpojení napájecího adaptéru ze zásuvky nebo z počítače vždy odpojujte tahem za vidlici, ne za kabel. Použití destičky Rychlost pohybu kurzoru na obrazovce závisí na rychlosti pohybu vašeho prstu po destičce. Pokud chcete přesunout kurzor na malou vzdálenost, posunujte prstem po destičce pomalu. Čím rychleji posunujtete prst po destičce, tím rychleji se bude kurzor po obrazovce pohybovat. 26 Kapitola 2: Poznáváme MacBook

27 Obsahem okna můžete posunovat vertikálně i horizontálně pohybem dvou prstů po destičce (nachází-li se kurzor v okně s posuvníky). Tuto funkci můžete zapnout nebo nastavit v panelu Keyboard & Mouse v aplikaci System Preferences. Tipy pro používání destičky Nejlepší výsledky při používání destičky dosáhnete dodržováním následujích pravidel: Používejte jen jeden prst mimo případů, kdy máte zapnutou funkci posunování obsahem okna a chcete se pohybovat v dokumentu. Nepoužívejte pero či jiné předměty Udržujte prst a destičku suché. Pokud je destička z důvodu okolní vlhkosti, potu nebo kondenzace vody vlhká, před dalším používáním ji jemně utřete čistým hadříkem. Na destičku nikdy nepoužívejte žádné čistící prostředky. Více informací o používání destičky získáte výběrem položky Help > Mac Help v hlavní nabídce počítače. Místo použití tlačítka destičky můžete prstem klepnout a poklepat přímo na destičku. Tuto funkci a další volby zapněte v panelu Keyboard & Mouse aplikace System Preferences. Poznámka: Pohybuje-li se kurzor po obrazovce v okamžiku psaní neúmyslným dotýkáním se destičky, můžete tomuto jevu zabránít označením volby Ignore accidental trackpad input (Ignorovat náhodné použití destičky) v panelu Keyboard & Mouse aplikace System Preferences. Kapitola 2: Poznáváme MacBook 27

28 Použití klávesnice Klávesnice počítače MacBook obsahuje numerický blok emulovaný prostřednictvým standardních kláves. Klávesy použité pro numerický blok mají další menší značení. Num Lock Numerická klávesnice Numerický blok můžete aktivovat stiskem klávesy Zámek čísel (Num Lock). Klávesa Zámek čísel se rozsvítí zelenou barvou a tím indikuje aktivitu numerického bloku. Skončíte-li používání numerické části klávesnice, funkci vypnete opětovným stiskem klávesy Num Lock. Důležité: Nepracuje-li klávesnice správně, ověřte, zda není aktivní Zámek čísel. Je-li numerická klávesa aktivní, jiné klávesy a klávesové zkratky (např. x-q pro ukončení aplikace) nejsou aktivní. 28 Kapitola 2: Poznáváme MacBook

29 Aplikaci Front Row můžete ovládat dálkovým ovladačem Apple Remote nebo přímo z klávesnice. Přečtěte si část Ovládání Front Row pomocí klávesnice na straně 35. Používáte-li pro rychlou a efektivní práci klávesové zkratky, vyberte v položce Help > Mac Help v hlavní nabídce a vyhledejte řetězec navigation shortcuts. Tak získáte seznam klávesových zkratek pro velkou část příkazů a používaných aplikací. Použití myši Vlastníte-li myš Apple s USB konektorom, můžete ji zapojit přímo do USB 2.0 zásuvky vašeho počítače a hned ji začít používat. Bezdrátovou nebo USB myš si můžete zakoupit u všech autorizovaných prodejců Apple. Použít můžete také libovolnou USB nebo Bluetooth myš jiných výrobců. Kapitola 2: Poznáváme MacBook 29

30 Použití Apple Remote a Front Row Dálkové ovládání Apple Remote spolupracuje s aplikací Front Row prostřednictvím infračerveného (IR) přijímače, který se nachází na přední straně počítače MacBook. Dálkové ovládání Apple Remote používejte na spuštění Frontrow a ovládání aplikací itunes, iphoto, QuickTime, DVD Player. Možnosti použití Apple Remote: Spuštění Front Row a navigace v hudbě, fotografií, videu a v nabídce DVD. Nastavení hlasitosti skladby, přehrávání a zastavení skladby, přeskočení na následující nebo předcházející skladbu v itunes. Přehrávání prezentací fotoalb v iphoto. Přehrávání filmů ve složce Movies nebo sledování online QuickTime filmových upoutávek Uspání nebo probuzení počítače MacBook. Používání Apple Remote: Stisknutím tlačítka Menu (») spustíte Front Row. Stisknutím tlačítka Menu (») se v nabídce vrátíte na předchozí úroveň. Stisknutím tlačítka Zvýšit hlasitost/nahoru ( ) a Snížit hlasitost/dolů (D) se pohybujte v položkách nabídek a upravujte hlasitost. Stisknutím tlačítka Výběr/Přehrát/Pauza ( ) potvrďte položku v nabídce. Stisknutím tlačítka Výběr/Přehrát/Pauza ( ) přehrajte nebo zastavte přehrávání skladby, prezentace nebo filmu. Stisknutím tlačítka Další/Vpřed ( ) nebo Předcházející/Zpět (]) přeskočte na nasledující nebo předcházející skladbu v itunes nebo kapitolu v DVD filmu. Přidržením tlačítka Další/Vpřed ( ) nebo Předcházející/Zpět (]) se přesunete vpřed nebo vzad ve skladbě nebo ve filmu. Přidržením tlačítka Přehrát/Pauza ( ) po dobu 3 sekund uspíte MacBook. 30 Kapitola 2: Poznáváme MacBook

31 Zvýšiť hlasitosť/nahor IR vysielač Predchádzajúca/späť Ďalšia/vpred Znížiť hlasitosť/nadol Výber/Prehrať/Pauza Tlačidlo Menu Šachta batérie Spárování ovladače Apple Remote s počítačem MacBook Pokud je v místnosti více počítačů nebo zařízení s vestavěným IR přijímačem (např. víc než jeden MacBook nebo imac), můžete spárovat dálkové ovládání Apple Remote s určitým počítačem nebo zařízením. Spárování nastaví počítač nebo zařízení tak, aby bylo možné ho ovládat pouze vybraným ovladačem Apple Remote. Spárování Apple Remote s vaším počítačem MacBook: 1 Namiřte Apple Remote na IR přijímač počítače MacBook ze vzdálenosti 8 až 10 cm. 2 Stiskněte a podržte tlačítka Menu (») a Další/Vpřed ( ) na Apple Remote po dobu 5 sekund. Po úspěšném spárování Apple Remote s počítačem MacBook se na obrazovce na krátkou dobu objeví symbol řetězu. Spárovaní Apple Remote a vaším počítačem MacBook ukončíte následovně: 1 Vyberte v nabídce Apple (K) > položku System Preferences. 2 Klepněte na Security a potom na Unpair. Kapitola 2: Poznáváme MacBook 31

32 Výměna baterie Apple Remote obsahuje batérii. Je-li to potřebné, vyměňte ji za novou typu CR Stlačením tohto tlačidla malým špicatým nástrojom čiastočne vysuniete šachtu batérie. MENU Pozitívnou (+) stranou nahor. Ťahaním vyberte šachtu batérie. Výměna baterie: 1 Otevřte šachtu baterie stlačením tlačítka (na obrázku) malým předmětem, jako je např. konec papírové sponky. 2 Vytáhněte šachtu baterie a baterii vyndejte. 3 Vložte novou baterii kladnou stranou (+) nahoru. 4 Zasuňte šachtu baterie. Vypnutí IR přijímače V panelu Security můžete vypnout nebo zapnout IR přijímač v počítači MacBook. Vypnutí IR přijímače: Vyberte Apple (K) > System Preferences v hlavní nabídce a klepněte na panel Security. Označte zaškrtávací pole Disable remote control infrared receiver (vypnout IR přijímač). 32 Kapitola 2: Poznáváme MacBook

Gratulujeme, vy a váš imac jste byli stvořeni jeden pro druhého.

Gratulujeme, vy a váš imac jste byli stvořeni jeden pro druhého. Gratulujeme, vy a váš imac jste byli stvořeni jeden pro druhého. Váš imac. Seznamte se. www.apple.com/imac Vestavěná HD kamera FaceTime Pro videohovory s uživateli nejnovějších ipadů, iphonů, ipodů touch

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IMAC 21 INCH 2011 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4679960

Vaše uživatelský manuál APPLE IMAC 21 INCH 2011 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4679960 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IMAC 21 INCH 2011. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Copy right 2004 Všechna Práva Vyhrazena Notebook Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Původní Vydání: Březen 2004 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

HP MINI Uživatelská příručka

HP MINI Uživatelská příručka HP MINI Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Microsoft

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním tohoto produktu si

Více

Uživatelská příručka Mini

Uživatelská příručka Mini Uživatelská příručka Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222

www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222 www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222 Notebook Presario Mobile Internet PC řada 1200 Příručka pro instalaci a použití Poznámky 2001 Compaq Computer Corporation Názvy Compaq, Presario a logo

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce

OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Obsah ÚVOD... -

Více

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC Úvodní informace HP Mini 210 Netbook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G925F Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Karta SIM nebo USIM 10 Baterie 15 Zapínání a vypínání zařízení

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

SM-G920F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G920F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G920F Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Karta SIM nebo USIM 10 Baterie 15 Zapínání a vypínání zařízení

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada HP Compaq Tablet PC Číslo dokumentu: 367426-221 B ezen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce počítače Tablet PC a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více

Stručná příručka s řešením problémů

Stručná příručka s řešením problémů Stručná příručka s řešením problémů OBSAH Registrace produktu 2 Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 5 Seznámení

Více

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Copyright 2000. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 200 Původní vydání: Červen 2000 Informace

Více

CZ8680 První edice Říjen 2013. Notebook E-příručka

CZ8680 První edice Říjen 2013. Notebook E-příručka CZ8680 První edice Říjen 2013 Notebook E-příručka Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána,

Více

CZ7602. Notebook uživatelská příručka

CZ7602. Notebook uživatelská příručka CZ7602 Notebook uživatelská příručka Listopad 2011 Obsah Kapitola 1:: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

CZ7780 Březen 2013. Uživatelská příručka notebooku

CZ7780 Březen 2013. Uživatelská příručka notebooku Notebook E-příručka CZ7780 Březen 2013 Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více