MacBook Uživatelská příručka. Informace o nastavení, rozšiřování a řešnení problémů počítače MacBook.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MacBook Uživatelská příručka. Informace o nastavení, rozšiřování a řešnení problémů počítače MacBook."

Transkript

1 MacBook Uživatelská příručka Informace o nastavení, rozšiřování a řešnení problémů počítače MacBook.

2 Apple Computer, Inc Apple Computer, Inc. Všechna práva vyhrazena Tato uživatelská příručka spadá pod ochranu autorských práva jako taková nemůžebýt v žádné podobě kopírována bez písemného svolení společnosti Apple. Společnost Apple vyvinula úsilí, aby informace v tomto návodě byly přesné. Společnost neodpovídá za případní tiskové nebo textévé chyby.. Logo Apple je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc., registrovaná v USA a v dalších zemích. Použití loga Apple pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Apple může znamenat porušení práv na ochrannou známku. Všechny další názvy společností a jejich produktů jsou obchodní známky příslušných společností. Použití názvů produktů třetích stran slouží jen pro informační účely a nepředstavuje konkrétní doporučené produkty. Společnost Apple neodpovídá za výkonnebo funkce těchto produktů. Výrobek popsaný v této uživatelské příručce obsahuje technologii na ochranu autorských práv od společnosti Macrovision Corporation a dalších právoplatných vlastníků. Použití této ochranné technologie musí být povoleno společností Macrovision Corporation a je určeno jen na domácí použití, pokud společnost nerozhodla jinak. Reverzní inženýrství nebo zpoumání této technologie je zakázané. Apple, logo Apple, FireWire, ical, ilife, imovie, ipod, itunes, Mac, Mac OS a QuickTime jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované v USA a v dalších zemích. AirPort Express, Exposé, Finder, FileVault, GarageBand, idvd, iphoto, isight, Safari, SnapBack, Spotlight, SuperDrive a Tiger jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc..Mac je služba společnosti Apple Computer, Inc. ENERGY STAR je ochranná známka registrovaná v USA. Označení logo Bluetooth je vlastnictvím Bluetooth SIG, Inc. a jejich použití ve výrobcích Apple Computer, Inc. se řídí licenčními podmínkami. Intel a Intel Core jsou obchodní označení společnosti Intel Corporation nebo její poboček v USA a v jinch státech.

3 Obsah 5 Kapitola 1: Začíname 6 Příprava počítače MacBook 13 Základní funkce počítače MacBook 15 Klávesnice počítače MacBook 17 Další funkce počítače MacBook 19 Uspání nebo vypnutí počítače MacBook 20 Kalibrace baterie 21 Další informace 23 Kapitola 2: Poznáváme MacBook 24 Nastavení displeje 25 Použití napájecího adaptéru 26 Použití destičky 28 Použití klávesnice 29 Použití myši 30 Použití Apple Remote a Front Row 34 Použití vestavěné kamery isight 3

4 36 Přizpůsobení pracovní plochy a nastavení 37 Postup při selhání aplikace 37 Aktualizace programového vybavení 38 Přenos souborů na jiný počítač 39 Použití baterie 43 Kapitola 3: Rozšíření paměti počítače MacBook 44 Instalace paměti 49 Ověření rozpoznání paměti 51 Kapitola 4: Řešení problémů 53 Problémy bránící použití počítače 54 Další problémy 55 Přeinstalování programového vybavení dodávaného s počítačem 56 Použití testů Apple Hardware Test 57 Příloha A: Technické údaje 4 Obsah

5 M E N U Začínáme 1 Balení počítače MacBook obsahuje následující vybavení: Zástrčka Ovladač Apple Remote Napájecí adaptér MagSafe 60 W Napejací kabel 5

6 Příprava počítače MacBook MacBook byl navržený tak, abyste ho mohli rychle nastavit a ihned používat. Následující stránky vás provedou procesem přípravy, který je složen z těchto kroků : Připojení napájecího adaptéru Připojení kabelů Zapnutí počítače MacBook Konfigurace uživatelského účtu a další nastavení. Krok 1: Připojení napájecího adaptéru Nachází-li se na napájecím adaptéru ochranná fólie, pak ji před zapojením sejměte. Nasuňte na napájecí adaptér vidlici, zasuňte adaptér do elektrické zásuvky a druhý konec kabelu zapojte do zásuvky napájení počítače MacBook. Pri přiblížení se konektorem k zásuvce ucítíte magnetickou sílu, která pomáhá správnému zapojení konektoru do počítače. Vidlica Upozornění: Přesvědčte se, zda je před zasunutím napájecího adaptéru do elektrické zásuvky vidlice plně nasunutá na napájecí adaptér. 6 Kapitola 1: Začínáme

7 Zástrčka Napájecí konektor Napájecí zásuvka Napájecí kabel Dosah napájecího adaptéru můžete prodloužit zapojením napájecí šňůry. Nejprve odpojte vidlici od adaptéru a potom nasuňte dodávanou prodlužovací napájecí šňůru na adaptér. Druhý konec kabelu nasuňte do elektrické zásuvky. Ilustrační obrázek naleznete na straně 28. Krok 2: Připojení kabelů Pokud se chcete připojit na internet, připojte k vašemu počítači MacBook ADSL modem či router, kabelový modem, externí analogový modem a nebo lokální síť Ethernet. Pokud se připojujete k bezdrátové síti, jako je např. AirPort Extreme, žádné kabely nepotřebujete. Poznámka: Vytáčené připojení k internetu (dial-up) vyžaduje externí Apple USB modem, který je dostupný na internetovém obchodě store.apple.cz nebo v síti autorizovaných prodejců Apple. Zapojte Apple USB modem do USB zásuvky počítače MacBook a potom zapojte telefonní kabel (není součástí dodávky) do modemu a do telefonní zásuvky na stěně. Kapitola 1: Začínáme 7

8 Připojení DSL/kabelového modemu nebo sítě Ethernet: Připojte kabel DSL nebo kabelového modemu tak, jak je uvedeno v uživatelské příručce modemu nebo zapojte Ethernet kabel do rozbočovače nebo zásuvky. Potom druhý konec kabelu zapojte do Ethernet (G) zásuvky počítače. G Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) Ethernet kabel Bezdrátové připojení AirPort: 1 Je-li to nutné, zapněte AirPort výběrem příkazu Turn AirPort on v nabídce AirPort (Z), která se nachází v liště nabídek. AirPort vyhledá dostupné bezdrátové sítě. 2 Vyberte požadovanou síť v nabídce AirPort (Z). Krok 3: Zapnutí počítače MacBook 1 MacBook zapnete krátkým podržením zapínacího tlačítka ( ) (po dobu 1 sekundy). Po zaznění startovacího tónu tlačítko uvolněte a opakovaně ho nestiskejte, jinak může dojít k vypnutí počítače. 8 Kapitola 1: Začínáme

9 Po zapnutí počítače by se měl indikátor spánku rozsvítit a zůstat rozsvícený a následně by měl zaznít startovací tón. Tlačítko zap./vyp. Indikátor spánku Počítač MacBook se po určité době nastartuje. Po nastartování přestane indikátor spánku svítit a automaticky se spustí Setup Assistant. 2 Destičku počítače MacBook používejte na označování a přesouvání položek na obrazovce stejným způsobem, jako byste pracovali s myší stolního počítače. Kurzorem na obrazovce můžete pohybovat lehkým pohybem prstu po destičce. Důležité: Pro pohyb kurzorem používejte na destičce jen jeden prst. Destička je navržena tak, aby umožnila listování v dokumentu při použití dvou prstů. Tato funkce je standardně zapnuta. Položení dvou prstů na destičku a stisknutí tlačítka aktivuje funkci pravého tlačítko myši. Tlačítko destičky použijte pro výběr, klepnutí nebo poklepání na prvky na obrazovce. Kapitola 1: Začínáme 9

10 Destička Tlačítko destičky Problémy se zapnutím počítače? Po stisknutí zapínacího tlačítka ( ) se nic neděje. Baterie může být vybitá. Ověřte, zda je napájecí adaptér řádně zapojený do elektrické zásuvky. Také ověřte, zda je napájecí adaptér řádně zapojený do eletrické zásuvky a do počítače. Konektor napájecího adaptéru by měl po připojení svítit. Pokud počítač stále nejde zapnout, přečtěte si kapitolu Problémy bránící použití počítače na straně 54. Na obrazovce svítí obrázek disku nebo složky s blikajícím otazníkem. Tato ikona obvykle signalizuje, že není možné najít systémové programové vybavení na pevném disku počítače a nebo jiném disku k počítači připojeném. Odpojte všechna externí zařízení a restartujte počítač. Přidržte stisknuté zapínací tlačítko ( ) po dobu 8 až 10 sekund, dokud se počítač nevypne. Potom znovu stiskněte zapínací tlačítko. Pokud problém přetrvává, je možné, že budete muset přeinstalovat systémové programové vybavení. Přečtěte si kapitolu Přeinstalování programového vybavení dodávaného s počítačem na straně Kapitola 1: Začínáme

11 Krok 4: Nastavení počítače pomocí aplikace Setup Assistant Po pvním zapnutí počítače se spustí aplikace Setup Assistant (Průvodce nastavením). Setup Assistant vám pomůže při zadávání údajů potřebných pro připojení k internetu, u a pro nastavení uživatelského účtu vašeho počítače. Pokud již vlastníte počítač Mac, může vám Setup Assistant pomoci při automatickém přenosu souborů, aplikací a dalších dat z vašeho staršího počítače Mac na nový MacBook. Před přenosem dat si ověřte, zda: Má váš starší Mac vestavěnou zásuvku FireWire a zda podporuje režim FireWire Target Disk Mode. Je na vašem starším počítači Mac nainstalovaný Mac OS X 10.1 nebo novější. Máte k dispozici standardní FireWire kabel typu 6-6 (široký). Aplikace Setup Assistant vás provede procesem přenosu dat stačí sledovat instrukce na obrazovce. Přenos dat do počítače MacBook nemá žádný vliv na data uložená ve vašem starším počítači Mac. Pokud jste na počítači MacBook vytvořili více diskových svazků, všechna data z druhého počítače Mac budou uložena na jednom diskovém svazku. Aplikace Setup Assistant umožňuje přenos: Uživatelských účtů včetně předvoleb a u Síťových nastavení, takže váš MacBook bude automaticky používat stejná síťová nastavení jako starší Mac. Souborů a složek na pevném disku a jeho svazcích. Tak získáte snadný přístup ke všem souborům a složkám ze staršího počítače Mac. Složky Applications, takže většina aplikací ze staršího počítače Mac bude pracovat i na počítači MacBook. (Některé aplikace bude možná nutné přeinstalovat). Důležité: Při přenosu aplikací buďte opatrní, aby nedošlo k přepsání novějších verzí aplikací, které jsou již na počítači MacBook předinstalované. Kapitola 1: Začínáme 11

12 Pokud při prvním zapnutí počítače nepoužijete pro přenos dat Setup Assistant, můžete tak učinit později pomocí aplikace Migration Assistant. Otevřete složku Applications, v ní najděte složku Utilities, ve které naleznete ikonu aplikace Migration Assistant. Poznámka: Pokud jste použili aplikaci Setup Assistant pro přenos dat z jiného počítače Macinosh a přejete si použít Migration Assistant pro opětovný přenos dat z tohoto počítače, ověřte si, zda je na druhém počítači vypnuta funkce FileVault. Funkci FileVault vypnete otevřením panelu Security (Zabezpečení) v aplikaci System Preferences (Předvolby systému) klepnutím na volbu Turn Off File Vault. Poté postupujte podle instrukcí na obrazovce. Aplikace Setup Assistant vás rovněž provede postupem nastavení počítače pro připojení k internetu. Pro toto připojení je nutné mít k dispozici zřízený účet u poskytovatele připojení k internetu. Tento účet může být poskytovatelem zpoplatněný. Gratulujeme, nyní jste připraveni používat počítač MacBook! 12 Kapitola 1: Začínáme

13 ? Základní funkce počítače MacBook Mikrofon isight kamera Indikátor stavu kamery Stereo reproduktory Destička Tlačítko destičky Indikátor spánku Štěrbinová optická mechanika Infračervený prijímač Tlačítko zap./vyp. Kapitola 1: Začínáme 13

14 Vestavěná kamera isight a indikátor stavu kamery Komunikujte pomocí videokonference s dalšími uživateli prostřednictvím aplikace ichat. Zelený indikátor stavu kamery svítí i v případě, kdy kamera zachytává a zobrazuje video. Vestavěné stereo reproduktory Poslouchejte hudbu, filmy, hry a další multimédia. Mikrofón (vestavěný pod mřížkou levého reproduktoru) Pro videokonference s ichat a nahrávání zvuku přímo na pevný disk. Indikátor spánku Pulzuje, pokud je MacBook v režimu spánku. Bílé světlo svítí stále krátkou dobu v okamžiku startování nebo vypínání počítače MacBook a nebo pokud zhasne displej z důvodu úspory energie. Vestavěný infračervený (IR) přijímač Používejte dálkové ovládání Apple Remote a vestavěný IR přijímač pro dálkové ovládání digitálního obsahu. Otevření displeje Zatlačením uvolníte displej a otevřete MacBook. Destička Pohybem jednoho prstu po destičce ovládáte kurzor na obrazovce, dvěma prsty listujete v dokumentu. Štěrbinová optická mechanika Optická mechanika čte a zapisuje CD a DVD (v případě mechaniky SuperDrive). Tlačítko zapnutí Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete MacBook nebo ho uvedete do režimu spánku. 14 Kapitola 1: Začínáme

15 Klávesnice počítače MacBook Funkční klávesa Fn Potlačení Num i Přepínání C hlasitosti Lock video režimu Vysunutí média (CD) esc num F1 F2 F3 F4 F5 lock F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Ovládání jasu - Ovládání hlasitosti Standardní funkční klávesy Kapitola 1: Začínáme 15

16 Funkční (Fn) klávesa Stisknutím a podržením můžete používat vlastní akce přiřazené funkčním klávesám (F1 až F12). Více informací o přizpůsobení funkčních kláves najdete v nápovědě výběrem Help > Mac Help v hlavní nabídce a vyhledáním řetězce function keys. - Ovládání jasu Zvýšíte a nebo snížíte jas displeje počítače MacBook. Ztlumení zvuku Ztlumte zvuk vestavěných reproduktorů a výstupu zvuku. Ovládání hlasitosti Zvětšíte nebo snížíte hlasitost vestavěných reproduktorů a výstupu zvuku. Zámek numerického bloku Aktivujte emulovanou numerickou na klávesnici počítače MacBook. Je-li numerický zámek aktivní, na klávese se rozsvítí zelené světlo. i Klávesa přepínání režimu zobrazení Přepínejte mezi režimy zobrazení dvou pracovních ploch a zrcadlení obsahu vestavěného displeje na připojeném externím displeji. F11, F12 F11 je přednastavena pro spuštění Exposé a F12 spustí Dashboard. Vysunutí média Stisknutím a podržením této klávesy se vysune vložený optický disk. 16 Kapitola 1: Začínáme

17 Další funkce počítače MacBook G Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T), Opticko/analog. vstup zvuku Zabezp. slot Zásuvka napájení MagSafe d Mini-DVI H FireWire USB f Opticko analogový výstup zvuku Kapitola 1: Začínáme 17

18 Zásuvka napájecího adaptéru Zapojením dodávaného napájecího adaptéru do této zásuvky nabíjíte baterii počítače MacBook. d, f Dvojice zásuvek USB 2.0 (Universal Serial Bus) Umožňuje připojení externího příslušenství k počítači MacBook např. přehrávače ipod, tiskárny, fotoaparáty, modemy a další. Optický digitální/analogový vstup zvuku Připojte k počítači MacBook mikrofón nebo digitální zvukové zařízení. Optický digitální/analogový výstup zvuku Připojte externi reproduktory, sluchátka nebo digitální zvukové zařízení. Zabezpečovací zásuvka Zabezpečte počítač MacBook před krádeží připojení zabezpečovacího lanka (není součástí dodávky). H G Zásuvka FireWire 400 Umožňuje připojení vysokorychlostních zařízení, jako jsou digitální video kamery a externí záznamová zařízení. Do zásuvky FireWire 400 můžete přímo připojit zařízení se standardním 6 pinovým konektorem FireWire. Zásuvka Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T) Připojte se k rychlé síti Ethernet nebo přímo k druhému počítači a přenášejte soubory. Funkce automatického rozpoznání typu sítě Ethernet automaticky zjistí další zařízení Ethernet a nevyžaduje křízený Ethernet kabel pro přímé spojení. minidvi zásuvka pro externí displej Připojte externí displej nebo projekční zařízení s použitím volitelného adaptéru minidvi na DVI. Nebo připojte VGA monitor resp. projektor s použitím volitelného adaptéru minidvi na VGA. 18 Kapitola 1: Začínáme

19 Režim spánku nebo vypnutí počítače MacBook Ukončíte-li práci s počítačem MacBook, můžete ho přepnout do režimu spánku a nebo ho můžete vypnout. Režim spánku Nebudete-li používat počítač MacBook jen po krátký čas, uspěte ho. Počítač je následovně možné ze spánku rychle probudit a přeskočit tak proces spouštění systému. Aplikace a dokumenty, které jste před uspáním počítače nechali otevřené, vám tak budou okamžitě k dispozici. Způsoby uvedení do režimu spánku: Zavřete displej. V nabídce Apple (K) > vyberte příkaz Sleep. Stiskněte zapínací/vypínací tlačítko ( ) a v zobrazeném okně klepněte na Sleep. V nabídce Apple (K) > vyberte System Preferences, klepněte na položku Energy Saver (úspora energie) a nastavte časovač automatického uvedení do spánku. Stiskněte a podržte tlačítko Přehrávat/Pauza ( ) na ovladači Apple Remote po dobu 3 sekund. Upozornění: Před tím, než budete počítač MacBook v režimu spánku přenášet na jiné místo, počkejte několik sekund, než začne indikátor spánku pulzovat (tím počítač indikuje, že je v režimu spánku a disk se přestal točit). Přenášení počítače s aktivním pevným diskem může způsobit poškození pevného disku, což může způsobit ztrátu dat či narušení systému počítače. Probuzení počítač: Je-li displej zavřený, jednoduchým otevřením probudíte MacBook. Je-li displej otevřený, stiskněte zapínací tlačítko ( ) nebo libovolnou klávesu (i na Apple Remote). Kapitola 1: Začínáme 19

20 Vypnutí počítače MacBook Nebudete-li počítač MaBook používat více dní, můžete ho vypnout. Indikátor spánku se v průběhu vypínání na krátkou dobu rozsvítí. Způsoby vypínání počítače: V nabídce Apple (K) > vyberte příkaz Shut Down. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí ( ) a klepněte na tlačítko Shut Down v zobrazeném okně. Kalibrace baterie Abyste získali maximální provozní čas na baterii, v průběhu prvního týdne používání počítače MacBook baterii kalibrujte. Tento postup následovně provádějte příležitostně, aby kapacita baterie zůstala po dobu její životnosti maximální. Kalibrování baterie: 1 Připojte napájecí adaptér a naplno nabijte baterii počítače MacBook, dokud nezačne indikátor na konektoru napájecího adaptéru svítit zeleně a ikona baterie v hlavní nabídce nezobrazuje plné nabití. 2 Nechte baterii odpočívat v plném nabití po dobu 2 hodin a nebo déle. Pokud ponecháte napájecí adaptér zapojený, můžete počítač v průběhu této doby normálně používat. 3 Odpojte napájecí adaptér od počítače MacBook a začněte pracovat na baterii. Počítač můžete v průběhu této doby normálně používat. Jakmile se baterie vybije na nízkou úroveň, na obrazovce se objeví upozornění. 4 Pokračujte v používaní počítače do té doby, než se počítač přepne do režimu spánku. Uložte svoji práci a ukončete všechny aplikace ještě před tím, než se počítač sám uspí. 5 Vypněte počítač nebo ho ponechte v režimu spánku po dobu 5 hodin nebo déle. 6 Připojte napájací adaptér a nechte ho zapojený, dokud se baterie zcela nenabije. 20 Kapitola 1: Začínáme

21 Důležité: Proces kalibrace příležitostně opakujte, abyste udrželi baterii zcela funkční. Pokud používáte MacBook jen zřídka, je vhodné kalibrovat baterii přibližně jednou za měsíc. Pokud jste si zakoupili přídavnou baterii, kalibrujte též tyto baterie. Další informace o baterii se dozvíte v části Použití baterie na straně 41. Další informace Další informace o počítači MacBook se dozvíte z následujících zdrojů: V kapitole 2, Poznáváme MacBook se dozvíte důležité základy. Nejste-li obeznámeni s Mac OS X, přečtěte si příručku Poznejte Tiger, kterou jste možná obdrželi s počítačem nebo si ji můžete nahrát na stránkách internetového obchodu AppleStore. store.apple.cz. Také můžete použít nápovědu (výběrem z Help > Mac Help v hlavní nabídce). Pokud se vyskytl problém, který vám brání používání počítače, přečtěte si kapitolu 5 Řešení problémů. Další podporu, diskusní fóra a nejnovější verze programového vybavení najdete na adrese Vynikající zdroj informací a diskusní fóra najdete také na adrese www. mujmac.cz. Kapitola 1: Začínáme 21

22

23 Poznáváme MacBook 2 Tato kapitola obsahuje důležité základy práce s počítačem MacBook. Přestanete-li používat počítač MacBook, počkejte několik sekund před jeho transportem do té doby, dokud se pevný disk a libovolný disk v optické mechanice nepřestane točit. Nezdvíhejte a ani jinak nepřenášejte MacBook v případě, že se disky točí. Poznámka: MacBook používá technologii Sudden Motion Senzor (pohybový senzor), která chrání pevný disk v případě pádu nebo extrémních vibrací. Při používání počítače MacBook nebo při jeho nabíjení je normální, pokud se spodní strana počítače zahřívá. V případě delšího používání položte počítač na plochý a stabilní povrch. Spodní část pláště je mírně nad povrchem tak, aby umožňovala proudění vzduchu, který udržuje zařízení v normální provozní teplotě. V průběhu používání vašeho počítače MacBook můžete zaslechnout mechanické zvuky při zapínání a práci s pevným diskem a mechanikou. Při delší době používání se mohou zapnout malé ventilátory kvůli chlazení, které produkují tichý zvuk. Tyto zvuky jsou normálním průvodním jevem používání počítače. 23

24 Tato kapitola obsahuje informace o používání částí vašeho počítače, jako je displej, napájecí adaptér, trackpad, klávesnice, vestavěná kamera isight, dálkové ovládání Apple Remote a informace o Mac OSX, nápovědě Mac Help, aplikacích a připojování periferních zařízení. Nastavení displeje Pokud začnete používat počítač MacBook, budete pravděpodobně potřebovat nastavit displej tak, aby byl lehce čitelný. Použijte klávesy F1 a F2 označené symbolem ( ) pro nastavení jasu. V systému se nacházejí dvě volby nastavení displeje, které dovolují optimalizovat výdrž baterie. Tyto volby naleznete v panelu Energy Saver aplikace System Preferences (Systémové předvolby). Nastavení předvoleb displeje pro optimalizaci využití baterie: 1 Otevřete aplikaci System Preferences a klepněte na panel Energy Saver. 2 V nabídce Settings for vyberte Battery a klepněte na tlačítko Options. 3 Odznačte volbu Reduce the brightness of the built-in display when using this power source, v případě, že nechcete ztlumit podsvícení displeje z důvodu nižší spotřeby energie při práci na baterie. Je-li tato volba zapnutá, displej sníží svůj jas o malou úroveň v okamžiku kdy začnete používat MacBook na baterii místo napájecího adaptéru. Připojíte-li znovu napájecí adaptér, jas displeje se vrátí k původní hodnotě. Deaktivujte volbu Automatically reduce the brightness of the display before display sleep, pokud si nepřejete snížit podsvícení displeje před usnutím počítače MacBook. 24 Kapitola 2: Poznáváme MacBook

25 Změna rozlišení displeje MacBook obsahuje 13.3 displej s výchozím rozlišením Rozlišení displeje můžete změnit přepnutím na přepočítané rozlišení. Přepočítané rozlišení můžete vybrat v panelu Displays aplikace System Preferences. Při změně na přepočítané rozlišení se položky na obrazovce mohou jevit jako větší, takže mohou být snadněji rozlišitelné. Přepočítaná rozlišení však neposytují tak ostrý obraz, jako nativní rozlišení displeje. U některých rozlišení se na obou stranách displeje mohou objevit černé pruhy. Pokud si nepřejete tyto pruhy vidět, můžete využít roztaženou verzi rozlišení, kdy obraz zaplní celou plochu obrazovky a potlačí pruhy. Nastavení rozlišení displeje: Vyberte v nabídce Apple (K) > System Preferences. Otevřete panel Displays. Přejete-li si měnit nastavení displeje z hlavní nabídky, zaškrtněte volbu Show displays in menu bar. Použití napájecího adaptéru Napájecí adaptér poskytuje elektrickou energii pro počítač MacBook a nabíjí jeho baterii. Důležité: Pro optimální výkon používejte jen napájecí adaptér dodaný s počítačem nebo si zakupte přídavný napájecí adaptér MagSafe 60W Power Adapter. Jakmile připojíte napájecí adaptér k počítači, na konektoru adaptéru se rozsvítí indikátor. Pokud nevidíte žádné světlo na konektoru, konektor pravděpodobně není správně zasunutý. Ověřte, zda se v zásuvce nenacházejí žádné cizí předměty a případně je odstraňte. Oranžové světlo indikátoru znamená, že se nabíjí baterie. Pokud na konektoru svítí zelené světlo, je baterie plně nabitá (a počítač pracuje na adaptér), nebo není baterie nainstalovaná nebo se vyskytl problém. Stav nabití baterie můžete sledovat v hlavní nabídce nebo kontrolou indikátoru stavu baterie na spodní straně počítače. Upozornění: Zásuvka napájecího adaptéru počítače MacBook obsahuje magnet, který může vypadat data na platební kartě, přehrávači ipod, nebo jiném zařízení. Svoje data ochráníte umístěním těchto a jiných magnetických médií mimo dosah zásuvky napájecího adaptéru. Kapitola 2: Poznáváme MacBook 25

26 Dosah napájecího adaptéru zvětšíte následovně. Nejprve od adaptéru odpojte vidlici. Pak nasuňte dodávaný napájecí kabel a ověřte, zda je řádně zapojený. Zasuňte druhý konec do napájecí zásuvky. Napájecí kabel je uzemněný. Napájací kábel Vidlica Nejlepší výsledky dosáhnete použitím napájecího kabelu a jeho zapojení do uzemněné napájecí zásuvky. Používejte jen kabel dodávaný s napájecím adaptérem. Dbejte na to, aby konektor napájecího adaptéru byl řádně zasunutý do počítače. V okamžiku připojení se na konektoru rozsvítí indikátor. Pro odpojení napájecího adaptéru ze zásuvky nebo z počítače vždy odpojujte tahem za vidlici, ne za kabel. Použití destičky Rychlost pohybu kurzoru na obrazovce závisí na rychlosti pohybu vašeho prstu po destičce. Pokud chcete přesunout kurzor na malou vzdálenost, posunujte prstem po destičce pomalu. Čím rychleji posunujtete prst po destičce, tím rychleji se bude kurzor po obrazovce pohybovat. 26 Kapitola 2: Poznáváme MacBook

27 Obsahem okna můžete posunovat vertikálně i horizontálně pohybem dvou prstů po destičce (nachází-li se kurzor v okně s posuvníky). Tuto funkci můžete zapnout nebo nastavit v panelu Keyboard & Mouse v aplikaci System Preferences. Tipy pro používání destičky Nejlepší výsledky při používání destičky dosáhnete dodržováním následujích pravidel: Používejte jen jeden prst mimo případů, kdy máte zapnutou funkci posunování obsahem okna a chcete se pohybovat v dokumentu. Nepoužívejte pero či jiné předměty Udržujte prst a destičku suché. Pokud je destička z důvodu okolní vlhkosti, potu nebo kondenzace vody vlhká, před dalším používáním ji jemně utřete čistým hadříkem. Na destičku nikdy nepoužívejte žádné čistící prostředky. Více informací o používání destičky získáte výběrem položky Help > Mac Help v hlavní nabídce počítače. Místo použití tlačítka destičky můžete prstem klepnout a poklepat přímo na destičku. Tuto funkci a další volby zapněte v panelu Keyboard & Mouse aplikace System Preferences. Poznámka: Pohybuje-li se kurzor po obrazovce v okamžiku psaní neúmyslným dotýkáním se destičky, můžete tomuto jevu zabránít označením volby Ignore accidental trackpad input (Ignorovat náhodné použití destičky) v panelu Keyboard & Mouse aplikace System Preferences. Kapitola 2: Poznáváme MacBook 27

28 Použití klávesnice Klávesnice počítače MacBook obsahuje numerický blok emulovaný prostřednictvým standardních kláves. Klávesy použité pro numerický blok mají další menší značení. Num Lock Numerická klávesnice Numerický blok můžete aktivovat stiskem klávesy Zámek čísel (Num Lock). Klávesa Zámek čísel se rozsvítí zelenou barvou a tím indikuje aktivitu numerického bloku. Skončíte-li používání numerické části klávesnice, funkci vypnete opětovným stiskem klávesy Num Lock. Důležité: Nepracuje-li klávesnice správně, ověřte, zda není aktivní Zámek čísel. Je-li numerická klávesa aktivní, jiné klávesy a klávesové zkratky (např. x-q pro ukončení aplikace) nejsou aktivní. 28 Kapitola 2: Poznáváme MacBook

29 Aplikaci Front Row můžete ovládat dálkovým ovladačem Apple Remote nebo přímo z klávesnice. Přečtěte si část Ovládání Front Row pomocí klávesnice na straně 35. Používáte-li pro rychlou a efektivní práci klávesové zkratky, vyberte v položce Help > Mac Help v hlavní nabídce a vyhledejte řetězec navigation shortcuts. Tak získáte seznam klávesových zkratek pro velkou část příkazů a používaných aplikací. Použití myši Vlastníte-li myš Apple s USB konektorom, můžete ji zapojit přímo do USB 2.0 zásuvky vašeho počítače a hned ji začít používat. Bezdrátovou nebo USB myš si můžete zakoupit u všech autorizovaných prodejců Apple. Použít můžete také libovolnou USB nebo Bluetooth myš jiných výrobců. Kapitola 2: Poznáváme MacBook 29

30 Použití Apple Remote a Front Row Dálkové ovládání Apple Remote spolupracuje s aplikací Front Row prostřednictvím infračerveného (IR) přijímače, který se nachází na přední straně počítače MacBook. Dálkové ovládání Apple Remote používejte na spuštění Frontrow a ovládání aplikací itunes, iphoto, QuickTime, DVD Player. Možnosti použití Apple Remote: Spuštění Front Row a navigace v hudbě, fotografií, videu a v nabídce DVD. Nastavení hlasitosti skladby, přehrávání a zastavení skladby, přeskočení na následující nebo předcházející skladbu v itunes. Přehrávání prezentací fotoalb v iphoto. Přehrávání filmů ve složce Movies nebo sledování online QuickTime filmových upoutávek Uspání nebo probuzení počítače MacBook. Používání Apple Remote: Stisknutím tlačítka Menu (») spustíte Front Row. Stisknutím tlačítka Menu (») se v nabídce vrátíte na předchozí úroveň. Stisknutím tlačítka Zvýšit hlasitost/nahoru ( ) a Snížit hlasitost/dolů (D) se pohybujte v položkách nabídek a upravujte hlasitost. Stisknutím tlačítka Výběr/Přehrát/Pauza ( ) potvrďte položku v nabídce. Stisknutím tlačítka Výběr/Přehrát/Pauza ( ) přehrajte nebo zastavte přehrávání skladby, prezentace nebo filmu. Stisknutím tlačítka Další/Vpřed ( ) nebo Předcházející/Zpět (]) přeskočte na nasledující nebo předcházející skladbu v itunes nebo kapitolu v DVD filmu. Přidržením tlačítka Další/Vpřed ( ) nebo Předcházející/Zpět (]) se přesunete vpřed nebo vzad ve skladbě nebo ve filmu. Přidržením tlačítka Přehrát/Pauza ( ) po dobu 3 sekund uspíte MacBook. 30 Kapitola 2: Poznáváme MacBook

31 Zvýšiť hlasitosť/nahor IR vysielač Predchádzajúca/späť Ďalšia/vpred Znížiť hlasitosť/nadol Výber/Prehrať/Pauza Tlačidlo Menu Šachta batérie Spárování ovladače Apple Remote s počítačem MacBook Pokud je v místnosti více počítačů nebo zařízení s vestavěným IR přijímačem (např. víc než jeden MacBook nebo imac), můžete spárovat dálkové ovládání Apple Remote s určitým počítačem nebo zařízením. Spárování nastaví počítač nebo zařízení tak, aby bylo možné ho ovládat pouze vybraným ovladačem Apple Remote. Spárování Apple Remote s vaším počítačem MacBook: 1 Namiřte Apple Remote na IR přijímač počítače MacBook ze vzdálenosti 8 až 10 cm. 2 Stiskněte a podržte tlačítka Menu (») a Další/Vpřed ( ) na Apple Remote po dobu 5 sekund. Po úspěšném spárování Apple Remote s počítačem MacBook se na obrazovce na krátkou dobu objeví symbol řetězu. Spárovaní Apple Remote a vaším počítačem MacBook ukončíte následovně: 1 Vyberte v nabídce Apple (K) > položku System Preferences. 2 Klepněte na Security a potom na Unpair. Kapitola 2: Poznáváme MacBook 31

32 Výměna baterie Apple Remote obsahuje batérii. Je-li to potřebné, vyměňte ji za novou typu CR Stlačením tohto tlačidla malým špicatým nástrojom čiastočne vysuniete šachtu batérie. MENU Pozitívnou (+) stranou nahor. Ťahaním vyberte šachtu batérie. Výměna baterie: 1 Otevřte šachtu baterie stlačením tlačítka (na obrázku) malým předmětem, jako je např. konec papírové sponky. 2 Vytáhněte šachtu baterie a baterii vyndejte. 3 Vložte novou baterii kladnou stranou (+) nahoru. 4 Zasuňte šachtu baterie. Vypnutí IR přijímače V panelu Security můžete vypnout nebo zapnout IR přijímač v počítači MacBook. Vypnutí IR přijímače: Vyberte Apple (K) > System Preferences v hlavní nabídce a klepněte na panel Security. Označte zaškrtávací pole Disable remote control infrared receiver (vypnout IR přijímač). 32 Kapitola 2: Poznáváme MacBook

MacBook Pro Uživatelská příručka. Informace o nastavení, rozšiřování a řešení problémů počítače MacBook Pro.

MacBook Pro Uživatelská příručka. Informace o nastavení, rozšiřování a řešení problémů počítače MacBook Pro. MacBook Pro Uživatelská příručka Informace o nastavení, rozšiřování a řešení problémů počítače MacBook Pro. Apple Computer, Inc. 2006 Apple Computer, Inc. Všechna práva vyhrazena Tato uživatelská příručka

Více

imac Návod k obsluze Informace o nastavení, rozšíření a řešení problémů počítače imac.

imac Návod k obsluze Informace o nastavení, rozšíření a řešení problémů počítače imac. imac Návod k obsluze Informace o nastavení, rozšíření a řešení problémů počítače imac. Apple Computer, Inc. 2006 Apple Computer, Inc. Všechna práva vyhrazena Tato uživatelská příručka spadá pod ochranu

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Česká verze 160 www.logitech.com/support/type-s

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Boot Camp Instalační a konfigurační příručka

Boot Camp Instalační a konfigurační příručka Boot Camp Instalační a konfigurační příručka Obsah 3 Úvod 4 Přehled instalace 4 1. krok: Vyhledání aktualizací 4 2. krok: Příprava Macu pro Windows 4 3. krok: Instalace Windows na Mac 4 4. krok: Instalace

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Česká verze 131 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Gratulujeme, vy a váš MacBook Air jste byli stvořeni jeden pro druhého.

Gratulujeme, vy a váš MacBook Air jste byli stvořeni jeden pro druhého. Gratulujeme, vy a váš MacBook Air jste byli stvořeni jeden pro druhého. Vestavěná kamera isight Video chat až se třemi přáteli kdekoliv na světě ve stejném okamžiku. Finder Procházejte obsah vašeho počítače

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více