MacBook Uživatelská příručka. Informace o nastavení, rozšiřování a řešnení problémů počítače MacBook.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MacBook Uživatelská příručka. Informace o nastavení, rozšiřování a řešnení problémů počítače MacBook."

Transkript

1 MacBook Uživatelská příručka Informace o nastavení, rozšiřování a řešnení problémů počítače MacBook.

2 Apple Computer, Inc Apple Computer, Inc. Všechna práva vyhrazena Tato uživatelská příručka spadá pod ochranu autorských práva jako taková nemůžebýt v žádné podobě kopírována bez písemného svolení společnosti Apple. Společnost Apple vyvinula úsilí, aby informace v tomto návodě byly přesné. Společnost neodpovídá za případní tiskové nebo textévé chyby.. Logo Apple je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc., registrovaná v USA a v dalších zemích. Použití loga Apple pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Apple může znamenat porušení práv na ochrannou známku. Všechny další názvy společností a jejich produktů jsou obchodní známky příslušných společností. Použití názvů produktů třetích stran slouží jen pro informační účely a nepředstavuje konkrétní doporučené produkty. Společnost Apple neodpovídá za výkonnebo funkce těchto produktů. Výrobek popsaný v této uživatelské příručce obsahuje technologii na ochranu autorských práv od společnosti Macrovision Corporation a dalších právoplatných vlastníků. Použití této ochranné technologie musí být povoleno společností Macrovision Corporation a je určeno jen na domácí použití, pokud společnost nerozhodla jinak. Reverzní inženýrství nebo zpoumání této technologie je zakázané. Apple, logo Apple, FireWire, ical, ilife, imovie, ipod, itunes, Mac, Mac OS a QuickTime jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované v USA a v dalších zemích. AirPort Express, Exposé, Finder, FileVault, GarageBand, idvd, iphoto, isight, Safari, SnapBack, Spotlight, SuperDrive a Tiger jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc..Mac je služba společnosti Apple Computer, Inc. ENERGY STAR je ochranná známka registrovaná v USA. Označení logo Bluetooth je vlastnictvím Bluetooth SIG, Inc. a jejich použití ve výrobcích Apple Computer, Inc. se řídí licenčními podmínkami. Intel a Intel Core jsou obchodní označení společnosti Intel Corporation nebo její poboček v USA a v jinch státech.

3 Obsah 5 Kapitola 1: Začíname 6 Příprava počítače MacBook 13 Základní funkce počítače MacBook 15 Klávesnice počítače MacBook 17 Další funkce počítače MacBook 19 Uspání nebo vypnutí počítače MacBook 20 Kalibrace baterie 21 Další informace 23 Kapitola 2: Poznáváme MacBook 24 Nastavení displeje 25 Použití napájecího adaptéru 26 Použití destičky 28 Použití klávesnice 29 Použití myši 30 Použití Apple Remote a Front Row 34 Použití vestavěné kamery isight 3

4 36 Přizpůsobení pracovní plochy a nastavení 37 Postup při selhání aplikace 37 Aktualizace programového vybavení 38 Přenos souborů na jiný počítač 39 Použití baterie 43 Kapitola 3: Rozšíření paměti počítače MacBook 44 Instalace paměti 49 Ověření rozpoznání paměti 51 Kapitola 4: Řešení problémů 53 Problémy bránící použití počítače 54 Další problémy 55 Přeinstalování programového vybavení dodávaného s počítačem 56 Použití testů Apple Hardware Test 57 Příloha A: Technické údaje 4 Obsah

5 M E N U Začínáme 1 Balení počítače MacBook obsahuje následující vybavení: Zástrčka Ovladač Apple Remote Napájecí adaptér MagSafe 60 W Napejací kabel 5

6 Příprava počítače MacBook MacBook byl navržený tak, abyste ho mohli rychle nastavit a ihned používat. Následující stránky vás provedou procesem přípravy, který je složen z těchto kroků : Připojení napájecího adaptéru Připojení kabelů Zapnutí počítače MacBook Konfigurace uživatelského účtu a další nastavení. Krok 1: Připojení napájecího adaptéru Nachází-li se na napájecím adaptéru ochranná fólie, pak ji před zapojením sejměte. Nasuňte na napájecí adaptér vidlici, zasuňte adaptér do elektrické zásuvky a druhý konec kabelu zapojte do zásuvky napájení počítače MacBook. Pri přiblížení se konektorem k zásuvce ucítíte magnetickou sílu, která pomáhá správnému zapojení konektoru do počítače. Vidlica Upozornění: Přesvědčte se, zda je před zasunutím napájecího adaptéru do elektrické zásuvky vidlice plně nasunutá na napájecí adaptér. 6 Kapitola 1: Začínáme

7 Zástrčka Napájecí konektor Napájecí zásuvka Napájecí kabel Dosah napájecího adaptéru můžete prodloužit zapojením napájecí šňůry. Nejprve odpojte vidlici od adaptéru a potom nasuňte dodávanou prodlužovací napájecí šňůru na adaptér. Druhý konec kabelu nasuňte do elektrické zásuvky. Ilustrační obrázek naleznete na straně 28. Krok 2: Připojení kabelů Pokud se chcete připojit na internet, připojte k vašemu počítači MacBook ADSL modem či router, kabelový modem, externí analogový modem a nebo lokální síť Ethernet. Pokud se připojujete k bezdrátové síti, jako je např. AirPort Extreme, žádné kabely nepotřebujete. Poznámka: Vytáčené připojení k internetu (dial-up) vyžaduje externí Apple USB modem, který je dostupný na internetovém obchodě store.apple.cz nebo v síti autorizovaných prodejců Apple. Zapojte Apple USB modem do USB zásuvky počítače MacBook a potom zapojte telefonní kabel (není součástí dodávky) do modemu a do telefonní zásuvky na stěně. Kapitola 1: Začínáme 7

8 Připojení DSL/kabelového modemu nebo sítě Ethernet: Připojte kabel DSL nebo kabelového modemu tak, jak je uvedeno v uživatelské příručce modemu nebo zapojte Ethernet kabel do rozbočovače nebo zásuvky. Potom druhý konec kabelu zapojte do Ethernet (G) zásuvky počítače. G Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) Ethernet kabel Bezdrátové připojení AirPort: 1 Je-li to nutné, zapněte AirPort výběrem příkazu Turn AirPort on v nabídce AirPort (Z), která se nachází v liště nabídek. AirPort vyhledá dostupné bezdrátové sítě. 2 Vyberte požadovanou síť v nabídce AirPort (Z). Krok 3: Zapnutí počítače MacBook 1 MacBook zapnete krátkým podržením zapínacího tlačítka ( ) (po dobu 1 sekundy). Po zaznění startovacího tónu tlačítko uvolněte a opakovaně ho nestiskejte, jinak může dojít k vypnutí počítače. 8 Kapitola 1: Začínáme

9 Po zapnutí počítače by se měl indikátor spánku rozsvítit a zůstat rozsvícený a následně by měl zaznít startovací tón. Tlačítko zap./vyp. Indikátor spánku Počítač MacBook se po určité době nastartuje. Po nastartování přestane indikátor spánku svítit a automaticky se spustí Setup Assistant. 2 Destičku počítače MacBook používejte na označování a přesouvání položek na obrazovce stejným způsobem, jako byste pracovali s myší stolního počítače. Kurzorem na obrazovce můžete pohybovat lehkým pohybem prstu po destičce. Důležité: Pro pohyb kurzorem používejte na destičce jen jeden prst. Destička je navržena tak, aby umožnila listování v dokumentu při použití dvou prstů. Tato funkce je standardně zapnuta. Položení dvou prstů na destičku a stisknutí tlačítka aktivuje funkci pravého tlačítko myši. Tlačítko destičky použijte pro výběr, klepnutí nebo poklepání na prvky na obrazovce. Kapitola 1: Začínáme 9

10 Destička Tlačítko destičky Problémy se zapnutím počítače? Po stisknutí zapínacího tlačítka ( ) se nic neděje. Baterie může být vybitá. Ověřte, zda je napájecí adaptér řádně zapojený do elektrické zásuvky. Také ověřte, zda je napájecí adaptér řádně zapojený do eletrické zásuvky a do počítače. Konektor napájecího adaptéru by měl po připojení svítit. Pokud počítač stále nejde zapnout, přečtěte si kapitolu Problémy bránící použití počítače na straně 54. Na obrazovce svítí obrázek disku nebo složky s blikajícím otazníkem. Tato ikona obvykle signalizuje, že není možné najít systémové programové vybavení na pevném disku počítače a nebo jiném disku k počítači připojeném. Odpojte všechna externí zařízení a restartujte počítač. Přidržte stisknuté zapínací tlačítko ( ) po dobu 8 až 10 sekund, dokud se počítač nevypne. Potom znovu stiskněte zapínací tlačítko. Pokud problém přetrvává, je možné, že budete muset přeinstalovat systémové programové vybavení. Přečtěte si kapitolu Přeinstalování programového vybavení dodávaného s počítačem na straně Kapitola 1: Začínáme

11 Krok 4: Nastavení počítače pomocí aplikace Setup Assistant Po pvním zapnutí počítače se spustí aplikace Setup Assistant (Průvodce nastavením). Setup Assistant vám pomůže při zadávání údajů potřebných pro připojení k internetu, u a pro nastavení uživatelského účtu vašeho počítače. Pokud již vlastníte počítač Mac, může vám Setup Assistant pomoci při automatickém přenosu souborů, aplikací a dalších dat z vašeho staršího počítače Mac na nový MacBook. Před přenosem dat si ověřte, zda: Má váš starší Mac vestavěnou zásuvku FireWire a zda podporuje režim FireWire Target Disk Mode. Je na vašem starším počítači Mac nainstalovaný Mac OS X 10.1 nebo novější. Máte k dispozici standardní FireWire kabel typu 6-6 (široký). Aplikace Setup Assistant vás provede procesem přenosu dat stačí sledovat instrukce na obrazovce. Přenos dat do počítače MacBook nemá žádný vliv na data uložená ve vašem starším počítači Mac. Pokud jste na počítači MacBook vytvořili více diskových svazků, všechna data z druhého počítače Mac budou uložena na jednom diskovém svazku. Aplikace Setup Assistant umožňuje přenos: Uživatelských účtů včetně předvoleb a u Síťových nastavení, takže váš MacBook bude automaticky používat stejná síťová nastavení jako starší Mac. Souborů a složek na pevném disku a jeho svazcích. Tak získáte snadný přístup ke všem souborům a složkám ze staršího počítače Mac. Složky Applications, takže většina aplikací ze staršího počítače Mac bude pracovat i na počítači MacBook. (Některé aplikace bude možná nutné přeinstalovat). Důležité: Při přenosu aplikací buďte opatrní, aby nedošlo k přepsání novějších verzí aplikací, které jsou již na počítači MacBook předinstalované. Kapitola 1: Začínáme 11

12 Pokud při prvním zapnutí počítače nepoužijete pro přenos dat Setup Assistant, můžete tak učinit později pomocí aplikace Migration Assistant. Otevřete složku Applications, v ní najděte složku Utilities, ve které naleznete ikonu aplikace Migration Assistant. Poznámka: Pokud jste použili aplikaci Setup Assistant pro přenos dat z jiného počítače Macinosh a přejete si použít Migration Assistant pro opětovný přenos dat z tohoto počítače, ověřte si, zda je na druhém počítači vypnuta funkce FileVault. Funkci FileVault vypnete otevřením panelu Security (Zabezpečení) v aplikaci System Preferences (Předvolby systému) klepnutím na volbu Turn Off File Vault. Poté postupujte podle instrukcí na obrazovce. Aplikace Setup Assistant vás rovněž provede postupem nastavení počítače pro připojení k internetu. Pro toto připojení je nutné mít k dispozici zřízený účet u poskytovatele připojení k internetu. Tento účet může být poskytovatelem zpoplatněný. Gratulujeme, nyní jste připraveni používat počítač MacBook! 12 Kapitola 1: Začínáme

13 ? Základní funkce počítače MacBook Mikrofon isight kamera Indikátor stavu kamery Stereo reproduktory Destička Tlačítko destičky Indikátor spánku Štěrbinová optická mechanika Infračervený prijímač Tlačítko zap./vyp. Kapitola 1: Začínáme 13

14 Vestavěná kamera isight a indikátor stavu kamery Komunikujte pomocí videokonference s dalšími uživateli prostřednictvím aplikace ichat. Zelený indikátor stavu kamery svítí i v případě, kdy kamera zachytává a zobrazuje video. Vestavěné stereo reproduktory Poslouchejte hudbu, filmy, hry a další multimédia. Mikrofón (vestavěný pod mřížkou levého reproduktoru) Pro videokonference s ichat a nahrávání zvuku přímo na pevný disk. Indikátor spánku Pulzuje, pokud je MacBook v režimu spánku. Bílé světlo svítí stále krátkou dobu v okamžiku startování nebo vypínání počítače MacBook a nebo pokud zhasne displej z důvodu úspory energie. Vestavěný infračervený (IR) přijímač Používejte dálkové ovládání Apple Remote a vestavěný IR přijímač pro dálkové ovládání digitálního obsahu. Otevření displeje Zatlačením uvolníte displej a otevřete MacBook. Destička Pohybem jednoho prstu po destičce ovládáte kurzor na obrazovce, dvěma prsty listujete v dokumentu. Štěrbinová optická mechanika Optická mechanika čte a zapisuje CD a DVD (v případě mechaniky SuperDrive). Tlačítko zapnutí Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete MacBook nebo ho uvedete do režimu spánku. 14 Kapitola 1: Začínáme

15 Klávesnice počítače MacBook Funkční klávesa Fn Potlačení Num i Přepínání C hlasitosti Lock video režimu Vysunutí média (CD) esc num F1 F2 F3 F4 F5 lock F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Ovládání jasu - Ovládání hlasitosti Standardní funkční klávesy Kapitola 1: Začínáme 15

16 Funkční (Fn) klávesa Stisknutím a podržením můžete používat vlastní akce přiřazené funkčním klávesám (F1 až F12). Více informací o přizpůsobení funkčních kláves najdete v nápovědě výběrem Help > Mac Help v hlavní nabídce a vyhledáním řetězce function keys. - Ovládání jasu Zvýšíte a nebo snížíte jas displeje počítače MacBook. Ztlumení zvuku Ztlumte zvuk vestavěných reproduktorů a výstupu zvuku. Ovládání hlasitosti Zvětšíte nebo snížíte hlasitost vestavěných reproduktorů a výstupu zvuku. Zámek numerického bloku Aktivujte emulovanou numerickou na klávesnici počítače MacBook. Je-li numerický zámek aktivní, na klávese se rozsvítí zelené světlo. i Klávesa přepínání režimu zobrazení Přepínejte mezi režimy zobrazení dvou pracovních ploch a zrcadlení obsahu vestavěného displeje na připojeném externím displeji. F11, F12 F11 je přednastavena pro spuštění Exposé a F12 spustí Dashboard. Vysunutí média Stisknutím a podržením této klávesy se vysune vložený optický disk. 16 Kapitola 1: Začínáme

17 Další funkce počítače MacBook G Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T), Opticko/analog. vstup zvuku Zabezp. slot Zásuvka napájení MagSafe d Mini-DVI H FireWire USB f Opticko analogový výstup zvuku Kapitola 1: Začínáme 17

18 Zásuvka napájecího adaptéru Zapojením dodávaného napájecího adaptéru do této zásuvky nabíjíte baterii počítače MacBook. d, f Dvojice zásuvek USB 2.0 (Universal Serial Bus) Umožňuje připojení externího příslušenství k počítači MacBook např. přehrávače ipod, tiskárny, fotoaparáty, modemy a další. Optický digitální/analogový vstup zvuku Připojte k počítači MacBook mikrofón nebo digitální zvukové zařízení. Optický digitální/analogový výstup zvuku Připojte externi reproduktory, sluchátka nebo digitální zvukové zařízení. Zabezpečovací zásuvka Zabezpečte počítač MacBook před krádeží připojení zabezpečovacího lanka (není součástí dodávky). H G Zásuvka FireWire 400 Umožňuje připojení vysokorychlostních zařízení, jako jsou digitální video kamery a externí záznamová zařízení. Do zásuvky FireWire 400 můžete přímo připojit zařízení se standardním 6 pinovým konektorem FireWire. Zásuvka Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T) Připojte se k rychlé síti Ethernet nebo přímo k druhému počítači a přenášejte soubory. Funkce automatického rozpoznání typu sítě Ethernet automaticky zjistí další zařízení Ethernet a nevyžaduje křízený Ethernet kabel pro přímé spojení. minidvi zásuvka pro externí displej Připojte externí displej nebo projekční zařízení s použitím volitelného adaptéru minidvi na DVI. Nebo připojte VGA monitor resp. projektor s použitím volitelného adaptéru minidvi na VGA. 18 Kapitola 1: Začínáme

19 Režim spánku nebo vypnutí počítače MacBook Ukončíte-li práci s počítačem MacBook, můžete ho přepnout do režimu spánku a nebo ho můžete vypnout. Režim spánku Nebudete-li používat počítač MacBook jen po krátký čas, uspěte ho. Počítač je následovně možné ze spánku rychle probudit a přeskočit tak proces spouštění systému. Aplikace a dokumenty, které jste před uspáním počítače nechali otevřené, vám tak budou okamžitě k dispozici. Způsoby uvedení do režimu spánku: Zavřete displej. V nabídce Apple (K) > vyberte příkaz Sleep. Stiskněte zapínací/vypínací tlačítko ( ) a v zobrazeném okně klepněte na Sleep. V nabídce Apple (K) > vyberte System Preferences, klepněte na položku Energy Saver (úspora energie) a nastavte časovač automatického uvedení do spánku. Stiskněte a podržte tlačítko Přehrávat/Pauza ( ) na ovladači Apple Remote po dobu 3 sekund. Upozornění: Před tím, než budete počítač MacBook v režimu spánku přenášet na jiné místo, počkejte několik sekund, než začne indikátor spánku pulzovat (tím počítač indikuje, že je v režimu spánku a disk se přestal točit). Přenášení počítače s aktivním pevným diskem může způsobit poškození pevného disku, což může způsobit ztrátu dat či narušení systému počítače. Probuzení počítač: Je-li displej zavřený, jednoduchým otevřením probudíte MacBook. Je-li displej otevřený, stiskněte zapínací tlačítko ( ) nebo libovolnou klávesu (i na Apple Remote). Kapitola 1: Začínáme 19

20 Vypnutí počítače MacBook Nebudete-li počítač MaBook používat více dní, můžete ho vypnout. Indikátor spánku se v průběhu vypínání na krátkou dobu rozsvítí. Způsoby vypínání počítače: V nabídce Apple (K) > vyberte příkaz Shut Down. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí ( ) a klepněte na tlačítko Shut Down v zobrazeném okně. Kalibrace baterie Abyste získali maximální provozní čas na baterii, v průběhu prvního týdne používání počítače MacBook baterii kalibrujte. Tento postup následovně provádějte příležitostně, aby kapacita baterie zůstala po dobu její životnosti maximální. Kalibrování baterie: 1 Připojte napájecí adaptér a naplno nabijte baterii počítače MacBook, dokud nezačne indikátor na konektoru napájecího adaptéru svítit zeleně a ikona baterie v hlavní nabídce nezobrazuje plné nabití. 2 Nechte baterii odpočívat v plném nabití po dobu 2 hodin a nebo déle. Pokud ponecháte napájecí adaptér zapojený, můžete počítač v průběhu této doby normálně používat. 3 Odpojte napájecí adaptér od počítače MacBook a začněte pracovat na baterii. Počítač můžete v průběhu této doby normálně používat. Jakmile se baterie vybije na nízkou úroveň, na obrazovce se objeví upozornění. 4 Pokračujte v používaní počítače do té doby, než se počítač přepne do režimu spánku. Uložte svoji práci a ukončete všechny aplikace ještě před tím, než se počítač sám uspí. 5 Vypněte počítač nebo ho ponechte v režimu spánku po dobu 5 hodin nebo déle. 6 Připojte napájací adaptér a nechte ho zapojený, dokud se baterie zcela nenabije. 20 Kapitola 1: Začínáme

21 Důležité: Proces kalibrace příležitostně opakujte, abyste udrželi baterii zcela funkční. Pokud používáte MacBook jen zřídka, je vhodné kalibrovat baterii přibližně jednou za měsíc. Pokud jste si zakoupili přídavnou baterii, kalibrujte též tyto baterie. Další informace o baterii se dozvíte v části Použití baterie na straně 41. Další informace Další informace o počítači MacBook se dozvíte z následujících zdrojů: V kapitole 2, Poznáváme MacBook se dozvíte důležité základy. Nejste-li obeznámeni s Mac OS X, přečtěte si příručku Poznejte Tiger, kterou jste možná obdrželi s počítačem nebo si ji můžete nahrát na stránkách internetového obchodu AppleStore. store.apple.cz. Také můžete použít nápovědu (výběrem z Help > Mac Help v hlavní nabídce). Pokud se vyskytl problém, který vám brání používání počítače, přečtěte si kapitolu 5 Řešení problémů. Další podporu, diskusní fóra a nejnovější verze programového vybavení najdete na adrese Vynikající zdroj informací a diskusní fóra najdete také na adrese www. mujmac.cz. Kapitola 1: Začínáme 21

22

23 Poznáváme MacBook 2 Tato kapitola obsahuje důležité základy práce s počítačem MacBook. Přestanete-li používat počítač MacBook, počkejte několik sekund před jeho transportem do té doby, dokud se pevný disk a libovolný disk v optické mechanice nepřestane točit. Nezdvíhejte a ani jinak nepřenášejte MacBook v případě, že se disky točí. Poznámka: MacBook používá technologii Sudden Motion Senzor (pohybový senzor), která chrání pevný disk v případě pádu nebo extrémních vibrací. Při používání počítače MacBook nebo při jeho nabíjení je normální, pokud se spodní strana počítače zahřívá. V případě delšího používání položte počítač na plochý a stabilní povrch. Spodní část pláště je mírně nad povrchem tak, aby umožňovala proudění vzduchu, který udržuje zařízení v normální provozní teplotě. V průběhu používání vašeho počítače MacBook můžete zaslechnout mechanické zvuky při zapínání a práci s pevným diskem a mechanikou. Při delší době používání se mohou zapnout malé ventilátory kvůli chlazení, které produkují tichý zvuk. Tyto zvuky jsou normálním průvodním jevem používání počítače. 23

24 Tato kapitola obsahuje informace o používání částí vašeho počítače, jako je displej, napájecí adaptér, trackpad, klávesnice, vestavěná kamera isight, dálkové ovládání Apple Remote a informace o Mac OSX, nápovědě Mac Help, aplikacích a připojování periferních zařízení. Nastavení displeje Pokud začnete používat počítač MacBook, budete pravděpodobně potřebovat nastavit displej tak, aby byl lehce čitelný. Použijte klávesy F1 a F2 označené symbolem ( ) pro nastavení jasu. V systému se nacházejí dvě volby nastavení displeje, které dovolují optimalizovat výdrž baterie. Tyto volby naleznete v panelu Energy Saver aplikace System Preferences (Systémové předvolby). Nastavení předvoleb displeje pro optimalizaci využití baterie: 1 Otevřete aplikaci System Preferences a klepněte na panel Energy Saver. 2 V nabídce Settings for vyberte Battery a klepněte na tlačítko Options. 3 Odznačte volbu Reduce the brightness of the built-in display when using this power source, v případě, že nechcete ztlumit podsvícení displeje z důvodu nižší spotřeby energie při práci na baterie. Je-li tato volba zapnutá, displej sníží svůj jas o malou úroveň v okamžiku kdy začnete používat MacBook na baterii místo napájecího adaptéru. Připojíte-li znovu napájecí adaptér, jas displeje se vrátí k původní hodnotě. Deaktivujte volbu Automatically reduce the brightness of the display before display sleep, pokud si nepřejete snížit podsvícení displeje před usnutím počítače MacBook. 24 Kapitola 2: Poznáváme MacBook

25 Změna rozlišení displeje MacBook obsahuje 13.3 displej s výchozím rozlišením Rozlišení displeje můžete změnit přepnutím na přepočítané rozlišení. Přepočítané rozlišení můžete vybrat v panelu Displays aplikace System Preferences. Při změně na přepočítané rozlišení se položky na obrazovce mohou jevit jako větší, takže mohou být snadněji rozlišitelné. Přepočítaná rozlišení však neposytují tak ostrý obraz, jako nativní rozlišení displeje. U některých rozlišení se na obou stranách displeje mohou objevit černé pruhy. Pokud si nepřejete tyto pruhy vidět, můžete využít roztaženou verzi rozlišení, kdy obraz zaplní celou plochu obrazovky a potlačí pruhy. Nastavení rozlišení displeje: Vyberte v nabídce Apple (K) > System Preferences. Otevřete panel Displays. Přejete-li si měnit nastavení displeje z hlavní nabídky, zaškrtněte volbu Show displays in menu bar. Použití napájecího adaptéru Napájecí adaptér poskytuje elektrickou energii pro počítač MacBook a nabíjí jeho baterii. Důležité: Pro optimální výkon používejte jen napájecí adaptér dodaný s počítačem nebo si zakupte přídavný napájecí adaptér MagSafe 60W Power Adapter. Jakmile připojíte napájecí adaptér k počítači, na konektoru adaptéru se rozsvítí indikátor. Pokud nevidíte žádné světlo na konektoru, konektor pravděpodobně není správně zasunutý. Ověřte, zda se v zásuvce nenacházejí žádné cizí předměty a případně je odstraňte. Oranžové světlo indikátoru znamená, že se nabíjí baterie. Pokud na konektoru svítí zelené světlo, je baterie plně nabitá (a počítač pracuje na adaptér), nebo není baterie nainstalovaná nebo se vyskytl problém. Stav nabití baterie můžete sledovat v hlavní nabídce nebo kontrolou indikátoru stavu baterie na spodní straně počítače. Upozornění: Zásuvka napájecího adaptéru počítače MacBook obsahuje magnet, který může vypadat data na platební kartě, přehrávači ipod, nebo jiném zařízení. Svoje data ochráníte umístěním těchto a jiných magnetických médií mimo dosah zásuvky napájecího adaptéru. Kapitola 2: Poznáváme MacBook 25

26 Dosah napájecího adaptéru zvětšíte následovně. Nejprve od adaptéru odpojte vidlici. Pak nasuňte dodávaný napájecí kabel a ověřte, zda je řádně zapojený. Zasuňte druhý konec do napájecí zásuvky. Napájecí kabel je uzemněný. Napájací kábel Vidlica Nejlepší výsledky dosáhnete použitím napájecího kabelu a jeho zapojení do uzemněné napájecí zásuvky. Používejte jen kabel dodávaný s napájecím adaptérem. Dbejte na to, aby konektor napájecího adaptéru byl řádně zasunutý do počítače. V okamžiku připojení se na konektoru rozsvítí indikátor. Pro odpojení napájecího adaptéru ze zásuvky nebo z počítače vždy odpojujte tahem za vidlici, ne za kabel. Použití destičky Rychlost pohybu kurzoru na obrazovce závisí na rychlosti pohybu vašeho prstu po destičce. Pokud chcete přesunout kurzor na malou vzdálenost, posunujte prstem po destičce pomalu. Čím rychleji posunujtete prst po destičce, tím rychleji se bude kurzor po obrazovce pohybovat. 26 Kapitola 2: Poznáváme MacBook

27 Obsahem okna můžete posunovat vertikálně i horizontálně pohybem dvou prstů po destičce (nachází-li se kurzor v okně s posuvníky). Tuto funkci můžete zapnout nebo nastavit v panelu Keyboard & Mouse v aplikaci System Preferences. Tipy pro používání destičky Nejlepší výsledky při používání destičky dosáhnete dodržováním následujích pravidel: Používejte jen jeden prst mimo případů, kdy máte zapnutou funkci posunování obsahem okna a chcete se pohybovat v dokumentu. Nepoužívejte pero či jiné předměty Udržujte prst a destičku suché. Pokud je destička z důvodu okolní vlhkosti, potu nebo kondenzace vody vlhká, před dalším používáním ji jemně utřete čistým hadříkem. Na destičku nikdy nepoužívejte žádné čistící prostředky. Více informací o používání destičky získáte výběrem položky Help > Mac Help v hlavní nabídce počítače. Místo použití tlačítka destičky můžete prstem klepnout a poklepat přímo na destičku. Tuto funkci a další volby zapněte v panelu Keyboard & Mouse aplikace System Preferences. Poznámka: Pohybuje-li se kurzor po obrazovce v okamžiku psaní neúmyslným dotýkáním se destičky, můžete tomuto jevu zabránít označením volby Ignore accidental trackpad input (Ignorovat náhodné použití destičky) v panelu Keyboard & Mouse aplikace System Preferences. Kapitola 2: Poznáváme MacBook 27

28 Použití klávesnice Klávesnice počítače MacBook obsahuje numerický blok emulovaný prostřednictvým standardních kláves. Klávesy použité pro numerický blok mají další menší značení. Num Lock Numerická klávesnice Numerický blok můžete aktivovat stiskem klávesy Zámek čísel (Num Lock). Klávesa Zámek čísel se rozsvítí zelenou barvou a tím indikuje aktivitu numerického bloku. Skončíte-li používání numerické části klávesnice, funkci vypnete opětovným stiskem klávesy Num Lock. Důležité: Nepracuje-li klávesnice správně, ověřte, zda není aktivní Zámek čísel. Je-li numerická klávesa aktivní, jiné klávesy a klávesové zkratky (např. x-q pro ukončení aplikace) nejsou aktivní. 28 Kapitola 2: Poznáváme MacBook

29 Aplikaci Front Row můžete ovládat dálkovým ovladačem Apple Remote nebo přímo z klávesnice. Přečtěte si část Ovládání Front Row pomocí klávesnice na straně 35. Používáte-li pro rychlou a efektivní práci klávesové zkratky, vyberte v položce Help > Mac Help v hlavní nabídce a vyhledejte řetězec navigation shortcuts. Tak získáte seznam klávesových zkratek pro velkou část příkazů a používaných aplikací. Použití myši Vlastníte-li myš Apple s USB konektorom, můžete ji zapojit přímo do USB 2.0 zásuvky vašeho počítače a hned ji začít používat. Bezdrátovou nebo USB myš si můžete zakoupit u všech autorizovaných prodejců Apple. Použít můžete také libovolnou USB nebo Bluetooth myš jiných výrobců. Kapitola 2: Poznáváme MacBook 29

30 Použití Apple Remote a Front Row Dálkové ovládání Apple Remote spolupracuje s aplikací Front Row prostřednictvím infračerveného (IR) přijímače, který se nachází na přední straně počítače MacBook. Dálkové ovládání Apple Remote používejte na spuštění Frontrow a ovládání aplikací itunes, iphoto, QuickTime, DVD Player. Možnosti použití Apple Remote: Spuštění Front Row a navigace v hudbě, fotografií, videu a v nabídce DVD. Nastavení hlasitosti skladby, přehrávání a zastavení skladby, přeskočení na následující nebo předcházející skladbu v itunes. Přehrávání prezentací fotoalb v iphoto. Přehrávání filmů ve složce Movies nebo sledování online QuickTime filmových upoutávek Uspání nebo probuzení počítače MacBook. Používání Apple Remote: Stisknutím tlačítka Menu (») spustíte Front Row. Stisknutím tlačítka Menu (») se v nabídce vrátíte na předchozí úroveň. Stisknutím tlačítka Zvýšit hlasitost/nahoru ( ) a Snížit hlasitost/dolů (D) se pohybujte v položkách nabídek a upravujte hlasitost. Stisknutím tlačítka Výběr/Přehrát/Pauza ( ) potvrďte položku v nabídce. Stisknutím tlačítka Výběr/Přehrát/Pauza ( ) přehrajte nebo zastavte přehrávání skladby, prezentace nebo filmu. Stisknutím tlačítka Další/Vpřed ( ) nebo Předcházející/Zpět (]) přeskočte na nasledující nebo předcházející skladbu v itunes nebo kapitolu v DVD filmu. Přidržením tlačítka Další/Vpřed ( ) nebo Předcházející/Zpět (]) se přesunete vpřed nebo vzad ve skladbě nebo ve filmu. Přidržením tlačítka Přehrát/Pauza ( ) po dobu 3 sekund uspíte MacBook. 30 Kapitola 2: Poznáváme MacBook

31 Zvýšiť hlasitosť/nahor IR vysielač Predchádzajúca/späť Ďalšia/vpred Znížiť hlasitosť/nadol Výber/Prehrať/Pauza Tlačidlo Menu Šachta batérie Spárování ovladače Apple Remote s počítačem MacBook Pokud je v místnosti více počítačů nebo zařízení s vestavěným IR přijímačem (např. víc než jeden MacBook nebo imac), můžete spárovat dálkové ovládání Apple Remote s určitým počítačem nebo zařízením. Spárování nastaví počítač nebo zařízení tak, aby bylo možné ho ovládat pouze vybraným ovladačem Apple Remote. Spárování Apple Remote s vaším počítačem MacBook: 1 Namiřte Apple Remote na IR přijímač počítače MacBook ze vzdálenosti 8 až 10 cm. 2 Stiskněte a podržte tlačítka Menu (») a Další/Vpřed ( ) na Apple Remote po dobu 5 sekund. Po úspěšném spárování Apple Remote s počítačem MacBook se na obrazovce na krátkou dobu objeví symbol řetězu. Spárovaní Apple Remote a vaším počítačem MacBook ukončíte následovně: 1 Vyberte v nabídce Apple (K) > položku System Preferences. 2 Klepněte na Security a potom na Unpair. Kapitola 2: Poznáváme MacBook 31

32 Výměna baterie Apple Remote obsahuje batérii. Je-li to potřebné, vyměňte ji za novou typu CR Stlačením tohto tlačidla malým špicatým nástrojom čiastočne vysuniete šachtu batérie. MENU Pozitívnou (+) stranou nahor. Ťahaním vyberte šachtu batérie. Výměna baterie: 1 Otevřte šachtu baterie stlačením tlačítka (na obrázku) malým předmětem, jako je např. konec papírové sponky. 2 Vytáhněte šachtu baterie a baterii vyndejte. 3 Vložte novou baterii kladnou stranou (+) nahoru. 4 Zasuňte šachtu baterie. Vypnutí IR přijímače V panelu Security můžete vypnout nebo zapnout IR přijímač v počítači MacBook. Vypnutí IR přijímače: Vyberte Apple (K) > System Preferences v hlavní nabídce a klepněte na panel Security. Označte zaškrtávací pole Disable remote control infrared receiver (vypnout IR přijímač). 32 Kapitola 2: Poznáváme MacBook

Mac mini Návod k obsluze. Informace o nastavení, rozšíření a řešení problémů počítače Mac mini.

Mac mini Návod k obsluze. Informace o nastavení, rozšíření a řešení problémů počítače Mac mini. Mac mini Návod k obsluze Informace o nastavení, rozšíření a řešení problémů počítače Mac mini. Apple Computer, Inc. 2006 Apple Computer, Inc. Všechna práva vyhrazena Tato uživatelská příručka spadá pod

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

MacBook Pro Uživatelská příručka. Informace o nastavení, rozšiřování a řešení problémů počítače MacBook Pro.

MacBook Pro Uživatelská příručka. Informace o nastavení, rozšiřování a řešení problémů počítače MacBook Pro. MacBook Pro Uživatelská příručka Informace o nastavení, rozšiřování a řešení problémů počítače MacBook Pro. Apple Computer, Inc. 2006 Apple Computer, Inc. Všechna práva vyhrazena Tato uživatelská příručka

Více

imac Návod k obsluze Informace o nastavení, rozšíření a řešení problémů počítače imac.

imac Návod k obsluze Informace o nastavení, rozšíření a řešení problémů počítače imac. imac Návod k obsluze Informace o nastavení, rozšíření a řešení problémů počítače imac. Apple Computer, Inc. 2006 Apple Computer, Inc. Všechna práva vyhrazena Tato uživatelská příručka spadá pod ochranu

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Gratulujeme, vy a váš MacBook Pro jste byli stvořeni jeden pro druhého.

Gratulujeme, vy a váš MacBook Pro jste byli stvořeni jeden pro druhého. Gratulujeme, vy a váš MacBook Pro jste byli stvořeni jeden pro druhého. Mac OS X Leopard www.apple.com/macosx Time Machine Mac Help time machine Quick Look Mac Help quick look Spotlight Mac Help spotlight

Více

Příručka pro rychlý start

Příručka pro rychlý start Příručka pro rychlý start Vítá vás váš MacBook Pojďme rovnou začít. MacBook spustíte stisknutím zapínacího tlačítka. Průvodce nastavením vás poté provede několika úvodními kroky, takže budete moci svůj

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Apple Wireless Keyboard

Apple Wireless Keyboard Apple Wireless Keyboard Používání bezdrátové klávesnice Apple Wireless Keyboard Vaše klávesnice je dodávána se dvěma nainstalovanými bateriemi AA a pro připojení k vašemu Macu používá technologii Bluetooth.

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více