Zásuvkový LAN adaptér 200 Mb/s OP200-1S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásuvkový LAN adaptér 200 Mb/s OP200-1S"

Transkript

1 Návod k použití Zásuvkový LAN adaptér 200 Mb/s OP200-1S Výr. č.:

2

3 OBSAH Informace o výrobku Strana 4 Obsah balení Strana 5 Co byste měli vědět, než začnete s instalací Strana 5 Bezpečnostní pokyny Strana 7 Doporučení Strana 8 Vzhled adaptérů Strana 9 Princip funkce Strana 11 Instalace Strana 12 Sdílení souborů Strana 16 Technická charakteristika Strana 17 Časté dotazy Strana 18

4 Informace o výrobku Vítejte ve světě přenosů dat po elektrické síti (PLC), v němž se jakákoli elektrická síť mění v inteligentní síť s vysokorychlostním přenosem dat. Díky modemům PLC, které Vám nabízíme (síťové adaptéry), můžete odteď sdílet připojení k internetu nebo data mezi jednotlivými zařízeními zapojenými do elektrické zásuvky. Adaptér je modul se síťovým rozhraním Ethernet (PLC), jenž ve vašem bydlišti umožní vysokorychlostní přenos informací po el. síti (dat, zvukových souborů nebo videosouborů) mezi vašimi zařízeními výpočetní techniky. Jelikož elektrická síť je nejrozšířenější sítí v budově nebo domě, stává se každá elektrická zásuvka přístupovým bodem k síti. Adaptér tak umožňuje připojení jakéhokoli zařízení s rozhraním Ethernet 10/100 Base-T k el. síti a tím i výměnu dat mezi dalšími zařízeními, jež jsou rovněž připojena adaptérem k téže el. síti, a to zcela bezpečně díky kódování dat. Jednoduchá a rychlá realizace vám umožní vytvořit si svou vlastní místní síť bez dalších kabelů: 1 PŘIPOJENÍ (připojení adaptéru k zařízení napájenému el. sítí) 2 SDÍLENÍ A BROUZDÁNÍ (výměna dat mezi zařízeními nebo po internetu) Budete tak moci plně připojit technologií Plug and Play (v překladu připoj a hraj ) PC k modemu, připojit se k internetu nebo sdílet data mezi dvěma PC, mezi jedním PC a tiskárnou, Zařízení standardu Homeplug vám zajistí interoperabilitu mezi adaptéry téže generace. V domácí síti vám zajistí také koexistenci dvou logických sítí založených na rozdílných generacích. Např. ve svém obydlí můžete mít dva adaptéry 85 Mb/s, které mezi sebou komunikují, a paralelně dva adaptéry 200 Mb/s, jež jsou v provozu. Naopak adaptér 85 nemůže komunikovat s adaptérem 200. Pozdější verze standardu Homeplug budou všechny kompatibilní s adaptérem 200 Mb/s, a tak bude trvalost vašich adaptérů 200+ zajištěna.

5 Obsah balení Při vybalování vaší sady zkontrolujte, že balení obsahuje všechny níže popsané části: Druh Snímek části 2 porty PLC 200 Mb/s (1 vstupní / 1 výstupní) 2 kabely Ethernet (RJ45) 1 cd (se softwarem a návodem k použití) Co byste měli vědět, než začnete s instalací Tyto výrobky odesílají data do celé elektrické sítě ve vašem domě a po ní je posílají dále, výkon sítě může být ovlivněn elektrickým hlukem nebo délkou kabelů ve vašem domě. Doporučujeme Izolujte složky el. vedení, adaptérů el. sítě nebo nabíječek Zásuvka Multizásuvka AC adaptér Nabíječka Připojení k el. zásuvkám: V žádném případě tyto adaptéry nepřipojujte k napájecímu napětí bez vypínače. Pro dosažení co nejlepšího možného výsledku doporučujeme zapojit přímo do zásuvky el. sítě. Připojte vaše adaptéry do několikanásobné zásuvky s odrušovacím filtrem pro potlačení případných rušivých složek v napájecím napětí. Viz níže uvedené obrázky: Nejlepšího výkonu dosáhnete, když budete postupovat podle níže uvedeného obrázku: s odrušovacím filtrem

6 Připojení, jež jsou popsaná na níže uvedených obrázcích, nedoporučujeme, třebaže tyto technologie jsou schopné zvládnout většinu rozhraní generovaných adaptéry nebo nabíječkami v el. síti. Nedoporučujeme Nezapojujte do téže multizásuvky adaptér i nabíječku Adaptér Nabíječka Odrušovací filtr Zásuvka Nedoporučujeme Nezapojujte do téže multizásuvky adaptér i nabíječku Zásuvka AC adaptér Nedoporučujeme Připojení přes několikanásobnou zásuvku Zásuvka Odrušovací filtr

7 Bezpečnostní pokyny Dříve než jednotlivé části propojíte a připojíte je pod napětí, přečtěte si níže uvedené bezpečnostní pokyny: Místo instalace: Mimo dosah jakéhokoli zdroje kapaliny nebo plynu, jenž by mohl výrobek poškodit. Na ploše elektricky nevodivé a nehořlavé. V dostatečné vzdálenosti od zdroje jak přímého tepla, tak slunečního záření. V neuzavřeném, dobře odvětrávaném prostoru. Zajistěte, aby větrací otvory výrobku byly odkryté. Tento výrobek je určen k provozu pomocí el. sítě 230 V, 50 Hz. Zapojte adaptér PLC do el. zásuvek typu E/F (2 vodiče) Mezi adaptérem PLC a zásuvkou na stěně nepoužívejte prodlužovací kabel nebo několikanásobnou zásuvku. Pro připojení k el. síti nebo k dalším elektronickým zařízením nebo zařízením výpočetní techniky použijte pouze kabely dodané s výrobkem. Na připojovacím kabelu nenechávejte žádný předmět, jenž by ho mohl poškodit. Umístěte připojovací kabel tak, aby se na něj nedalo šlápnout. Doporučení

8 Připojení přes několikanásobnou zásuvku Jestliže musíte adaptér zapojit do několikanásobné zásuvky, věnujte pozornost níže uvedeným doporučením: Ujistěte se, že tato několikanásobná zásuvka nemá odrušovací filtr nebo ochranu před přepětím, neboť tyto vlastnosti mohou zhoršit přenos dat po elektrické síti. Použijte několikanásobnou zásuvku s co nejkratším napájecím kabelem. Nezapojujte adaptér do několikanásobné zásuvky, která je již napájena z jiné několikanásobné zásuvky. Elektrické rozhraní Některé elektrické adaptéry vysílají elektrický hluk. Jestliže se hluk šíří ve vaší elektrické síti, hrozí tu velké nebezpečí snížení výkonu, rychlosti a bezporuchovosti výrobku. K obdržení co nejlepšího výsledku Vám doporučujeme připojit odrušovací filtr. Níže jmenované adaptéry mají sklon vytvářet hluk: Nabíječka baterie Halogenová světla Fén Vysavač Elektrické kabely Tento adaptér přenáší data do každého a z každého druhého stávajícího elektrického kabelu ve vašem domě. Jsou-li dvě elektrické zásuvky od sebe příliš vzdáleny (mezi nimi příliš dlouhý el. kabel), tyto adaptéry nebudou moci spolu správně komunikovat. Více informací viz v kapitole Časté potíže. Instalace softwaru PLC na váš počítač Tento software lze použít k nastavením. Před instalací softwaru na váš počítač se ujistěte, že počítač splňuje níže uvedené parametry: 1) Operační systém musí být Windows 98SE, ME, 2000, XP a VISTA. 2) Procesor musí být alespoň PENTIUM III 450 MHz. 3) Minimální paměť musí být 256 MB. 4) Musí mít dostupný port ETHERNET. Vzhled adaptérů

9 A. Přední a spodní strana B. Boční strana El. zásuvka Vzhled adaptérů

10 C. Vzájemné přiřazení Písmeno Název Popis PLC Link/ACT LED Připojení Ethernet/ACT LED Napájecí LED dioda Tlačítko GROUPE (Skupina) Tlačítko RESET Ventilace On: Zjištěno připojení (*1) Kontrolka: (1) Zjištěno připojení(*1) (2) Připojený adaptér není v logické síti Off: Nezjištěno žádné připojení On: Zjištěno připojení Ethernet Kontrolka: Zjištěno připojení Ethernet Off: Nezjištěno žádné připojení Ethernet On: když svítí Kontrolka: (1) Zapnutí nebo (2) když zařízení připojí síť jiného zařízení Off: když nesvítí Když chcete přidat 1 zařízení do logické sítě nebo vymazat informace o skupině, stiskněte na 2 sekundy. Toto tlačítko stiskněte, když chcete provést inicializaci adaptéru. Ventilační otvory (tato strana nesmí být zakryta, když adaptér je připojen *1: Tato LED dioda bude na ON, když bude zjištěno připojení. Je-li zařízení používáno jako Stanice, LED dioda oznámí blikáním přenos dat po el. vedení. Je-li zařízení používáno jako ústřední koordinátor, LED dioda bude stále svítit i při zjištění přenosu dat po el. vedení.

11 Princip funkce Níže jsou uvedeny dva zjednodušené a konkrétní příklady použití těchto adaptérů PLC. Příklad použití č. 1: Připojení k internetu po elektrické síti. Po připojení adaptéru PLC Ethernet k vašemu modemu ADSL budete moci odeslat data vysokorychlostním systémem ADSL do jedné elektrické zásuvky a vyzvednout si je v druhé elektrické zásuvce díky druhému adaptéru PLC připojenému k vašemu počítači. Při instalaci vašeho PC nebudete již proto omezováni umístěním telefonické přípojky. Má-li váš modem vestavěnou funkci router, budete moci připojit několik počítačů. Příklad použití č. 2: Sdílení dat dvěma počítači v místnosti Stejným způsobem, je-li více počítačů součástí sítě a sdílí-li toto připojení k internetu, budou moci sdílet mezi sebou i data (sdílení souborů, vysílání videa z jednoho počítače na druhý, ). Abyste tyto úkony mohli provádět, postupujte podle námi navrženého postupu:

12 Instalace A. Pohotovostní režim Jestliže žádný kabel Ethernetu není po 2 minuty používán, adaptér se z důvodu energetických úspor automaticky přepne do pohotovostního režimu, napájecí LED dioda bude 1 vteřinu blikat na ON a 1 vteřinu na OFF. Tento pohotovostní režim opustíte, když zasunete kabel Ethernet nebo adaptér znovu zapojíte do zásuvky. B. Nastavení skupiny logické sítě Uživatelé mohou nastavit adaptéry do jedné nebo několika síťových skupin. Adaptéry v téže skupině logické sítě mohou komunikovat jedna s druhou. Naopak adaptéry, jež jsou v rozdílné síťové skupině, vzájemně komunikovat nemohou. Když chcete připojit adaptér B do logické sítě adaptéru A, proveďte 3 níže uvedené kroky: (Pozn.: Je mnohem praktičtější, když uživatel použije adaptéry nakonfigurované všechny do téže síťové skupiny. Jakmile je síť nastavena, bude možné adaptéry přemisťovat po celém domě.) Krok 1: Nejdříve vymažte síťovou skupinu adaptéru B stisknutím tlačítka GROUP na více než 10 vteřin. Po uvolnění tohoto tlačítka se současně rozsvítí LED diody a tím potvrdí vymazání této síťové skupiny. Níže zmíněné kroky umožňují připojení adaptéru B k síti adaptéru A: Krok 2: Nejprve na 2 až 3 vteřiny stiskněte tlačítko GROUP na adaptéru A. (Přesvědčte se, že LED dioda POWER se rozbliká) Krok 3: Do dvou minut po předcházejícím kroku stiskněte na 2 až 3 vteřiny tlačítko GROUP na adaptéru B (Přesvědčte se, že LED dioda POWER se rozbliká). Po 8 až 10 vteřinách se adaptér B připojí k adaptéru A. Nyní se budete moci přesvědčit, že LED dioda A svítí na obou adaptérech. Adaptér B byl připojen k téže síti jako adaptér A. Do stejné sítě jako adaptér A je možné připojit i adaptér C, a to podle výše popsaných kroků.

13 Instalace C. Vymazání adaptéru ze síťové skupiny Na příklad máte dva adaptéry A a B v téže síťové skupině. Jestliže chcete odebrat z této skupiny adaptér A, stačí provést krok 1 stisknutím tlačítka GROUP na tomto adaptéru po dobu 10 vteřin. Poté již adaptér A nebude moci komunikovat s adaptérem B. Při mazání dalších adaptérů postupujte stejným způsobem. D. Nastavení jiné síťové skupiny Při mazání adaptéru B ze síťové skupiny adaptéru A proveďte výše popsaný krok 1. Poté je vygenerován náhodný síťový klíč, odlišný od názvu sítě adaptéru A. Při přidávání dalších adaptérů do síťové skupiny adaptéru B nebo síťové skupiny adaptéru A použijte stejné postupy jako v krocích 2 a 3. Můžete použít 2 síťové skupiny. Níže jsou předvedeny příklady instalací: Příklad č. 1: Připojení 2 počítačů v místnosti Postup instalace 1) Dodaným kabelem Ethernet (RJ45) připojte adaptér OP200-1S k počítači, jako v místnosti A níže uvedeného schématu 1. 2) Poté adaptér zapojte do el. zásuvky. Rozsvítí se kontrolka POWER (C). Je-li už připojen jiný adaptér, rozsvítí se kontrolka LINK (A). 3) V místnosti B schématu 1 připojte adaptér OP200-1S nebo adaptér OP200-4S (nedodán) dodaným kabelem Ethernet (RJ45), jako na níže uvedeném schématu. Protože má 4 výstupy, budete moci připojit až 4 různá zařízení (stolní počítač, notebook, digitální přijímač, ), jak je ukázáno v místnosti A schématu 2. Místnost B Místnost A notebook OP200-1S nebo OP200-4S stolní PC OP200-1S kabel Ethernet kabel Ethernet schéma 1

14 Instalace Místnost B Místnost A notebook notebook OP200-1S terminál IP OP200-4S stolní PC kabel Ethernet kabel Ethernet Schéma 2 Příklad č. 2: Připojení k routeru XDSL (Sdílení připojení k internetu) Postup instalace 1) Dodaným kabelem Ethernet (RJ45) připojte adaptér OP200-1S k počítači, jako v místnosti A níže uvedeného schématu 3. 2) Poté adaptér zapojte do el. zásuvky. Rozsvítí se kontrolka POWER (C). Je-li už připojen jiný adaptér, rozsvítí se kontrolka LINK (A). 3) V místnosti B schématu 3 připojte adaptér OP200-1S nebo adaptér OP200-4S (nedodán) na router dodaným kabelem Ethernet (RJ45), jako na níže uvedeném schématu. Budete tak moci připojit až 4 různá zařízení (stolní počítač, notebook, digitální přijímač, ), jak je ukázáno v místnosti A schématu 4. Místnost B Místnost A router OP200-1S nebo OP200-4S stolní PC OP200-1S kabel Ethernet kabel Ethernet schéma 3

15 Instalace Místnost B Místnost A notebook router OP200-1S terminál IP OP200-4S stolní PC kabel Ethernet kabel Ethernet Schéma 4 Příklad č. 3: Šíření pomocí přístupového bodu WIFI Někdy se stává, že některý počítač se nedokáže připojit k síti WIFI nebo ji detekovat kvůli počtu etáží. Stačí použít adaptér PLC, ten umožní rozšíření vaší sítě WIFI. Postup instalace 1) Dodaným kabelem Ethernet (RJ45) připojte adaptér OP200-1S k přístupovému bodu WIFI, jako v místnosti A níže uvedeného schématu 5. 2) Poté adaptér zapojte do el. zásuvky. Rozsvítí se kontrolka POWER (C). Je-li už připojen jiný adaptér, rozsvítí se kontrolka LINK (A). 3) V místnosti B schématu 5 připojte adaptér OP200-1S nebo druhý adaptér OP200-4S (nedodán) na router dodaným kabelem Ethernet (RJ45), jako na níže uvedeném schématu. Budete tak moci připojit až 4 různá zařízení (stolní počítač, notebook, digitální přijímač, ), jak je ukázáno v místnosti A schématu 5. Místnost B stolní PC Místnost A OP200-1S OP200-1S router přístupový bod WIFI kabel Ethernet kabel Ethernet Schéma 5

16 Sdílení souborů Níže najdete podrobný popis způsobů, jak sdílet soubory v různých operačních systémech Windows. Jak sdílet soubory v operačním systému Windows Vista? Když chcete sdílet soubory v operačním systému Windows Vista, přemístěte do složky Veřejné všechny složky nebo soubory, jež chcete sdílet. Potom postupujte podle níže popsaných kroků: 1) Klikněte na Start, pak na Příslušenství a nakonec na Průzkumník Windows. V levé části obrazovky se objeví všechny složky a soubory ve vašem počítači. 2) Vyberte složku Veřejné a do ní přemístěte soubory, které si přejete sdílet. 3) Po zkopírování souborů do této složky zavřete Průzkumníka Windows. Jak sdílet soubory v operačním systému Windows XP? 1) Vyberte soubory, které chcete sdílet, poté klikněte pravým tlačítkem a vyberte Sdílení a zabezpečení. Nyní se zobrazí nové okno Název sdílené položky. 2) Klikněte na oddíl Sdílení. 3) V rámečku Sdílení sítě a zabezpečení zaškrtněte pole Sdílet složku v síti. Pod touto volbou, v poli Název sdílené položky, můžete soubor určený ke sdílení přejmenovat. Musíte jej však přejmenovat ještě před jeho sdílením. 4) Potom klikněte na tlačítko Použít, pak na tlačítko OK. Na sdíleném souboru se nyní objeví ruka. 5) Po potvrzení můžete všechna otevřená okna zavřít. Jak sdílet soubory v operačním systému Windows 2000? 1) Vyberte soubory, které chcete sdílet, poté klikněte pravým tlačítkem a vyberte Sdílení. Nyní se zobrazí nové okno Název sdílené položky. 2) V oddíle Sdílení klikněte na Sdílet složku. Pod touto volbou, v poli Název sdílené položky, můžete soubor určený ke sdílení přejmenovat. Musíte jej však přejmenovat ještě před jeho sdílením (max. 12 písmen, aby byl soubor přístupný i pro operační systémy Windows 98 SE a ME). 3) Potom klikněte na tlačítko Použít, pak na tlačítko OK. Na sdíleném souboru se nyní objeví ruka. 4) Po potvrzení můžete všechna otevřená okna zavřít.

17 Technická charakteristika Druh Popis Název výrobku OP200-1S OP200-4S Rychlost Rychlost přenosu dat Kmitočtové pásmo Způsob připojení QoS (Kvalita služby) Modulace TCP: více než 90 Mb/s UDP: více než 91 Mb/s 200 Mb/s 2 až 28 MHz CSMA/CA TCP: více než 91 Mb/s UDP: více než 92 Mb/s 4 stupně hodnocení podle přístupu ke sporu a několikanásobný segment s 8 políčky pro hodnocení VLAN Qos klasifikace na základě cílové adresy MAC a IP adresy OFDM (QAM 8/16/64/256/1024, QPSK, BPSK, ROBO) Počet portů RJ45 1 port 4 porty Vzdálenost 100 m Standardy LAN IEEE 802,3; IEEE 802,3U Operační systém Max. počet adaptérů v téže síťové skupině Protokol IGMP Druh kódování LED diody vlastní operační systém více než 63 druhých adaptérů s 1 hlavním: celkem 64 Podpora pro IPv4/IGMP v1, v2, v3 Podpora pro IPv6 a MLD v1, v2 Max. 16 zdrojových a členských adres ve skupině 1 pro napájení, 1 pro připojení a 1 pro Ethernet, tedy celkem bitů AES Teplota 0 až 40 C Relativní vlhkost 10 až 85 % 1 pro napájení, 1 pro připojení a 1 pro interní provoz, tedy celkem 3 Napájecí zdroj Spotřeba Certifikáty 110 VAC = 2,7 V 220 VAC = 3,28 V 240 VAC = 4 V VAC, 50/60 Hz CE, CE-LVD, FCC třídy B 110 VAC = 4,2 V 220 VAC = 5,3 V 240 VAC = 5,8 V

18 Časté dotazy 1) Na jakou vzdálenost může tento adaptér přenášet? Odpověď: Tato technologie umožňuje přenos informací po celém domě. V pravém slova smyslu omezení neexistuje, avšak přenos velmi významně ovlivňuje elektrický hluk vašeho zařízení. 2) Mám na svém elektrickém zařízení předělat kabelové vedení nebo namontovat speciální filtry pro tento druh výrobku? Odpověď: Tyto výrobky používáte u vašeho stávajícího elektrického zařízení proto, abyste mohl připojit vaše počítače v různých místnostech k místní síti a tím i sdílet soubory, tiskárny či připojení k internetu. Tyto výrobky využívají všechny stávající elektrické zásuvky. Jestliže je vaše zařízení moderní nebo nové, nepotřebujete předělávat kabelové vedení ani instalovat speciální filtry pro výrobky PLC. 3) Který druh zásuvek lze použít k zapojení těchto adaptérů PLC? Odpověď: Mohou se zapojit do zásuvek AC 100 až 240 V se 2 až 3 vodiči podle použité zásuvky. 4) Je možné použít tyto výrobky spolu s vypínačem? Odpověď: V mnoha státech tyto signály nemohou komunikovat mezi různými fázemi. V takovém případě vaše elektrické zařízení zkontrolujte, dříve než zahájíte instalaci společně s adaptéry PLC. 5) Je odesílání soukromých dat přes tyto adaptéry PLC bezpečné? Odpověď: Je to dostatečně zabezpečené, protože tato technologie používá zvláštní kódování dat. Více informací o druhu algoritmu použitého kódování viz technické charakteristiky. 6) Jak připojit několik adaptérů společně? Odpověď: Společně mohou být připojeny adaptéry v téže síťové skupině. Použijte tlačítko GROUP nebo software na CD-ROMu vašeho PC a nastavte skupinu adaptérů. Sady adaptérů se 2 až 3 adaptéry jsou obvykle nastaveny do stejné skupiny.

19 Časté dotazy 7) Kolik adaptérů PLC může být v jedné skupině? Odpověď: Viz technická charakteristika. 8) Proč je nutné heslo? Odpověď: Protože adaptéry mohou být nakonfigurovány v softwaru na počítači. Zabrání se tím tomu, že změny neprovede neoprávněná osoba. 9) Kolik adaptérů PLC mohu instalovat ve svém domě? Odpověď: Počet adaptérů není nijak omezen, avšak je nutné si uvědomit, že čím více adaptérů se připojí a používá, tím je nižší celkový výkon přenosu dat, neboť adaptéry sdílejí celou šířku vašeho pásma podle počtu připojených adaptérů.

20 ZÁRUČNÍ LIST Na výrobek poskytujeme 2 roční záruku týkající se výrobních vad, součástek a provedení. Platný záruční list musí být správně vyplněn a odeslán s kopií faktury nebo pokladního bloku. ZÁRUČNÍ LIST Výrobek: Zásuvková LAN adaptér OP200-1S Datum prodeje... Dodavatel: OPTEX s.r.o. Radlická Praha 5 SERVIS : Tel: PM Servis Na barikádách Praha 9 ATV servis a prodej elektroniky Richard Tenora Kšírova Brno Tel.: ,

Zásuvkový LAN adaptér 85 Mb/s OP85-1S

Zásuvkový LAN adaptér 85 Mb/s OP85-1S Návod k použití Zásuvkový LAN adaptér 85 Mb/s Výr. č.: 725802 OBSAH Informace o výrobku Strana 4 Obsah balení Strana 5 Co byste měli vědět, než začnete s instalací Strana 5 Bezpečnostní pokyny Strana

Více

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Technicolor TC 7200 Strana 1 / 77 POZOR Před začátkem servisních prací odpojte napájení. Toto zařízení je určeno jen k provozu uvnitř budov. Telefonní konektory Line 1 a Line

Více

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model Návod k obsluze Konferenční IP telefon Model KX-NT700 Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic. Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod. Po přečtení si jej uschovejte pro budoucí potřebu.

Více

DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití

DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití (březen 2004) 651G664T.015 Upozornění FCC Toto zařízení bylo otestováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 norem

Více

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Příručka pro uživatele www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk The Netherlands Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

EU3C Profi View IP100. Síťová IP Kamera. Návod k použití

EU3C Profi View IP100. Síťová IP Kamera. Návod k použití EU3C Profi View IP100 Síťová IP Kamera Návod k použití 1 Obsah 1 ÚVOD...... 5 1.1 CHARAKTERISTIKA... 5 1.2 OBSAH BALENÍ... 5 1.3 SEZNÁMENÍ S IP KAMEROU... 6 1.3.1 Součásti IP kamery... 6 1.3.2 Indikace

Více

Pokyny pro tento návod k obsluze. Úvod. Podrobnosti o nákupu

Pokyny pro tento návod k obsluze. Úvod. Podrobnosti o nákupu Pokyny pro tento návod k obsluze Tento návod k obsluze mějte vždy po ruce v blízkosti svého počítače. Návod k obsluze a obal pečlivě uschovejte a předejte jej v případě dalšího prodeje novému vlastníkovi.

Více

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

UPC vysokorychlostní internet příručka uživatele

UPC vysokorychlostní internet příručka uživatele UPC vysokorychlostní internet příručka uživatele 6-2015 Úvod Příručka UPC vysokorychlostní internet NONSTOP TECHNICKÁ PODPORA Vážení uživatelé vysokorychlostního internetu UPC, dostává se Vám do ruky Příručka

Více

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka Disk My Book Live Uživatelská příručka Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů na technickou podporu

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

OFFICEJET PRO 8600. Začínáme Alapvető tudnivalók kézikönyv Úvodná príručka Başlarken Kılavuzu

OFFICEJET PRO 8600. Začínáme Alapvető tudnivalók kézikönyv Úvodná príručka Başlarken Kılavuzu OFFICEJET PRO 8600 Začínáme Alapvető tudnivalók kézikönyv Úvodná príručka Başlarken Kılavuzu Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 9/2011 Reproduction,

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Uživatelská pøíruèka v6.5

Uživatelská pøíruèka v6.5 Thecus N3200XXX/N0503 Série N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Série N7700 N2200XXX N8200XXX/ Série N8800 Uživatelská pøíruèka v6.5 Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Copy right 2004 Všechna Práva Vyhrazena Notebook Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Původní Vydání: Březen 2004 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGN-SZ

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGN-SZ Uživatelská příručka Osobní počítač Řada VG-SZ n 2 Obsah Před zahájením práce...6 Upozornění...7 Dokumentace...8 Ergonomická pravidla...11 Začínáme...13 Umístění ovládacích prvků a konektorů...14 Indikátory...20

Více