604 wifi. FUNKCE pro WIFI & Internet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "604 wifi. FUNKCE pro WIFI & Internet"

Transkript

1 604 wifi FUNKCE pro WIFI & Internet Dodatek k uživatelské příručce k přístroji ARCHOS 504/604 Verze 1.2 Stáhněte si poslední verzi této příručky na adrese Tato příručka obsahuje informace o funkcích WiFi a funkcích pro Internet v přístroji ARCHOS 604 WiFi. Informace o používání všech dalších funkcí tohoto přístroje naleznete v uživatelské příručce k přístroji ARCHOS 504/604. Všechny informace, uvedené v této příručce, jsou pravdivé ke dni publikace. Jelikož však naši technici neustále aktualizují a vylepšují naše výrobky, může se software ve vašem přístroji nepatrně lišit nebo může mít lehce pozměněnou funkčnost oproti informacím z této příručky.

2 Obsah > s. 2 Obsah Úvod...3 Popis rozhraní přístroje ARCHOS 604 WiFi Používání dotykového displeje Připojení k síti WiFi Postup připojení WiFi Konfigurace sít WiFi Prohlížení JINÝCH POČÍTAČŮ v síti Prohlížení sítě s prohlížečem Opera Spuštění prohlížeče Opera Používání prohlížeče Opera Bezdrátov souborov server Nastavení souborového serveru Technické údaje...15

3 Úvod > s. 3 Úvod Popis rozhraní přístroje ARCHOS 604 WiFi Domovská obrazovka přístroje ARCHOS 604 WiFi má o jednu ikonu více než obrazovka přístroje ARCHOS 604: internetový prohlížeč Opera. Viz: Prohlížení sítě s prohlížečem Opera. Je zde také jedna zvláštní položka menu: Povolit WiFi. Viz: Připojení k síti WiFi. Používání dotykového displeje Přístroj ARCHOS 604 WIFI je vybaven dotykovým displejem. Větší část plochy displeje bude reagovat, jakmile na ni klepnete přiloženým stylusem nebo prstem. Níže je uveden popis hlavních dotykových ploch displeje a několik tipů k používání dotykového displeje. Dotykové plochy displeje Stavový pruh Pokud se na konci stavového pruhu objeví křížek, můžete na něj klepnout a zavřít současnou obrazovku. Je to stejné, jako když klepnete na tlačítko. Karty Klepnutím na ikonu karty ( ) můžete přepínat mezi dostupnými zobrazeními. Je to stejné, jako když klepnete na tlačítko. Můžete také klepnout přímo na kartu a zpřístupnit tak příslušné zobrazení.

4 Menu 604 wifi PŘÍRUČKA V1.2 Úvod > s. 4 Můžete klepnout na slovo MENU v pravé dolní části displeje nebo přímo na jednu z ikon. Zobrazí se položky příslušného menu. Je to stejné, jako když stisknete tlačítko MENU. Můžete pak klepnout na položku nebo na její ikonu a tím ji vyberete. Výběr ikon, spouštění souborů, atd. Můžete klepnout přímo na ikonu na domovské obrazovce nebo v obrazovce nastavení a tím ji vyberete. Druhým klepnutím spustíte aplikaci. Je to stejné, jako byste zvýraznili ikonu pomocí navigační podložky a stiskli tlačítko OK. Poklepáním na soubor, skladbu nebo video v okně prohlížeče, ARCLibrary, ve zobrazení photo wall, atd., danou aplikaci spustíte. Další činnosti na dotykovém displeji Sledujete-li video nebo posloucháte hudbu, můžete poklepáním na pruh postupu přejít přímo na jiné místo ve videu nebo skladbě. Můžete také přetáhnout kurzor v pruhu postupu na jiné místo ve videu nebo skladbě. Stejně tak lze táhnout i pruh hlasitosti tam, kde se objeví. V prohlížeči souborů Archos můžete pohybovat posuvným pruhem nahoru a dolů. V prohlížeči PDF a v internetovém prohlížeči Opera se můžete posunovat nahoru a dolů tak, že klepnete na stránku a táhnete ji nahoru nebo dolů (pozor, abyste neklepli na odkaz!). Bezpečnostní opatření Abyste uchovali displej v dobrém stavu a abyste nepoškodili povrch displeje, měli byste používat pouze přiložený stylus nebo prsty.

5 Připojení k síti WiFi > s Připojení k síti WiFi. Přístroj ARCHOS 604 WIFI je možné připojit k různým bezdrátovým sítím, díky tomu můžete např. prohlížet Internet nebo sdílet soubory s jinými přístroji ARCHOS nebo počítači. 1.1 Postup připojení WiFi POVOLENÍ WiFi Stiskněte MENU na domovské obrazovce a vyberte položku menu Povolit WiFi. Váš přístroj začne vyhledávat dostupné sítě WiFi. Jakmile použijete přístroj poprvé, zobrazí se hlášení No configured networks found (Nenalezena konfigurovaná síť). Zvýrazněte položku View available networks (Zobrazit dostupné sítě) a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se seznam dostupných sítí. Jestliže přístroj ARCHOS nalezne sítě, které jste již používali a konfigurovali, připojí se automaticky k jedné z nich. Pokud se zobrazí hlášení Could not connect to any network (Nelze se připojit k žádné síti), zvýrazněte položku View available networks (Zobrazit dostupné sítě) a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se seznam dostupných sítí. Jakmile se připojíte k síti WiFi, ikona (WiFi nepřipojeno) ve stavovém pruhu se změní na ikonu (WiFi připojeno). Jestliže WiFi není povoleno, nezobrazí se žádná ikona ve stavovém pruhu. SEZNAM DOSTUPNÝCH SÍTÍ Seznam dostupných sítí obsahuje všechny bezdrátové sítě v okruhu vašeho přístroje. Chcete-li tento seznam obnovit, vyberte položku menu Scan for networks (Hledat sítě).

6 Připojení k síti WiFi > s. 6 V seznamu dostupných sítí se pro každou síť zobrazí následující informace: název sítě (SSID), pokud vysílá (pokud nevysílá, budete vyzváni k jejímu zadání v dalším konfiguračním okně) stav konfigurace: konfigurovaná síť nekonfigurovaná síť typ požadovaného autentifikačního klíče Otevřená síť Klíč WPA Klíč WEp Klíč WPA2 tato ikona se zobrazí, jste-li připojeni k síti síla signálu kanál používaný sítí typ sítě (Infrastructure nebo Ad-Hoc) (Sítě Ad-Hoc nejsou v současné době Chcete-li určitou síť vybrat a zahájit proces připojování, klepněte na zvolenou síť, ke které se chcete připojit (vaše domácí bezdrátová síť nebo přípojné místo) nebo ji vyberte pomocí / a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se konfigurační obrazovka pro tuto síť, kde musíte zadat některé informace pro nastavení přístupu k této síti. 1.2 Konfigurace sít WiFi Abyste se mohli připojit k bezdrátové síti, přístroj ARCHOS 604 WIFI bude potřebovat určité informace o síti. Přístroj automaticky zjistí některé potřebné informace. Zbytek informací můžete zadat ručně do konfigurační obrazovky sítě, jak je uvedeno v další části. Váš přístroj si automaticky zapamatuje zadané informace o připojení sítě, takže je může znovu automaticky použít a připojit se k síti, jakmile se dostane do jejího rozsahu.

7 Připojení k síti WiFi > s. OTEVŘENÉ SÍTĚ Otevřené sítě nevyžadují autentifikační klíč. Pokud je zapnuta automatická konfigurace sítě (DHCP), klepněte na tlačítko Connect (Připojit) a přístroj ARCHOS 604 WiFi se k této síti připojí za předpokladu dostatečně silného signálu. Pokud je třeba konfigurovat síť ručně, stisknutím tlačítka vyberte nastavení Manual (Ručně) v parametru Configuration (Konfigurace). Zobrazí se další parametry: požadované informace lze zjistit od správce sítě. Po zadání všech informací klepněte na tlačítko Connect (Připojit) a přístroj ARCHOS 604 WiFi se k této síti připojí za předpokladu dostatečně silného signálu. CHRÁNĚNÉ SÍTĚ (WEP, WPA nebo WPA2) Šifrované sítě k připojení vyžadují autentifikační klíč. Typ klíče (WEP, WPA nebo WPA2) bude zjištěn automaticky přístrojem. Zbývající požadované informace lze zjistit od správce sítě.

8 Připojení k síti WiFi > s. Musíte zadat následující nastavení: Authentication (Autentifikace): (pro sítě WEP) způsob autentifikace sítě lze volit mezi možnostmi Open system (default) Otevřený systém (výchozí) a Shared key (Sdílený klíč). Key length (Délka klíče): (pro sítě WEP) délka autentifikačního klíče může být 10 znaků (64 bitů) nebo 26 znaků (128 bitů) (hexadecimální znaky). Key (Klávesa): zadejte autentifikační klíč. Zobrazí se virtuální klávesnice: zadejte klávesu a po dokončení klepněte na OK. Configuration (Konfigurace): může být Automatic (DHCP) (Automatická DHCP) nebo Manual (Ruční). - Je-li nastavena volba Automatic (DHCP) (Automatická DHCP), nemusíte již zadávat další informace. Klepněte na tlačítko Connect (Připojit) a přístroj ARCHOS 604 WiFi se k této síti připojí za předpokladu dostatečně silného signálu. - Pokud musíte konfigurovat síť ručně, vyberte nastavení Manual (Ruční). Zobrazí se další parametry: požadované informace lze zjistit od správce sítě. Po zadání všech informací klepněte na tlačítko Connect (Připojit) a přístroj ARCHOS 604 WiFi se k této síti připojí za předpokladu dostatečně silného signálu. 1.3 Prohlížení JINÝCH POČÍTAČŮ v síti Jakmile se připojíte k síti, můžete prohlížet sdílené složky v jiných počítačích v síti s pomocí prohlížeče souborů Archos. Vyberte ikonu prohlížeče na domovské obrazovce. Vyberte položku Network (Síť) v prohlížeči. Váš přístroj začne vyhledávat jiné počítače v síti a vy můžete začít prohlížet jejich sdílený obsah. Jestliže není povoleno WiFi nebo pokud nejste připojeni k síti, zařízení bude vyhledávat dostupné sítě a připojí se ke známé síti nebo zobrazí seznam dostupných sítí, ke kterým se můžete připojit.

9 Připojení k síti WiFi > s. Pomocí dvojitého prohlížeče Archos budete moci přenášet soubory z počítače do přístroje nebo z přístroje do sdílené složky s povoleným zápisem (viz kapitolu Kopírování souborů a složek v uživatelské příručce k přístroji ARCHOS 604).

10 Prohlížení sítě s prohlížečem Opera > s Prohlížení sítě s prohlížečem Opera Přístroj ARCHOS 604 WIFI obsahuje internetový prohlížeč Opera, který je určen výhradně pro přístroj ARCHOS. Prohlížeč Opera umožňuje procházet webovými stránkami, číst y, stahovat obsah, atd. 2.1 Spuštění prohlížeče Opera Zvýrazněte ikonu Opera na domovské obrazovce a stiskněte tlačítko OK nebo klepněte přímo na tuto ikonu. Pokud již jste připojeni k síti, prohlížeč Opera se otevře a vy můžete začít s prohlížením internetu. Jestliže není povoleno WiFi nebo pokud nejste připojeni k síti, zařízení bude vyhledávat dostupné sítě a připojí se ke známé síti nebo zobrazí seznam dostupných sítí, ke kterým se můžete připojit. Poznámka: ne všechna bezdrátová připojení nabízejí přístup k internetu. Některé sítě WiFi slouží pouze ke spojování několika počítačů, bez připojení k internetu. 2.2 Používání prohlížeče Opera Internetový prohlížeč Opera můžete použít ke čtení ů na webu, prohlížení internetových stránek, stahování dokumentů z internetu, apod. Prohlížeč Opera obsahuje funkci tzv. kartového prohlížení. Můžete otevřít několik stránek najednou: ty budou zobrazeny jako karty v levém horním rohu displeje. Jakmile je otevřeno několik oken, stačí klepnout na kartu a zpřístupnit požadovanou stránku. Viz Opera.

11 Opera 604 wifi PŘÍRUČKA V1.2 Prohlížení sítě s prohlížečem Opera > s. 11 Při používání prohlížeče Opera se přístroj ARCHOS bude chovat následovně: další strana posun doleva předchozí strana zavřít prohlížeč Opera přecházet mezi kartami rolovat nahoru posun doprava posun dolů potvrdit (tlačítko Enter) zobrazit položky menu Opera. Zoom - Zoom in (Přiblížit): zvětší aktuální webovou stránku. - Zoom Out (Oddálit): zmenší aktuální webovou stránku. - Set zoom (Nastavit zoom): umožní nastavit úroveň zoomu přetažením kurzoru. Režim zobrazení - Umožní změnit způsob zobrazení webové stránky. - Auto (Automaticky): formát webové stránky bude přizpůsoben šířce okna, takže není nutný horizontální posun. - Desktop: webová stránka bude zobrazena v širokém zobrazení. Vertikální i horizontální posun je nutný k prohlížení všech částí stránky. Navigace - Back (Zpět): přejde zpět na předchozí prohlíženou stránku. - Forward (Dopředu): přejde na další stránku v historii prohlížení, pokud bylo dříve použito tlačítko Back (Zpět).

12 Prohlížení sítě s prohlížečem Opera > s Stop (Zastavit): zastaví stahování webové stránky. - Reload (Aktualizovat): aktualizuje aktuální webovou stránku. Karta - Add (Přidat): otevřete novou prázdnou kartu na ploše karet (vlevo nahoře). - Close (Zavřít): zavře aktuální kartu. Přejít - Enter URL... (Zadat URL...): umožní zadat adresu webové stránky, kterou byste rádi navštívili. Adresu zadejte pomocí virtuální klávesnice. - Search... (Hledat...): umožní vyhledávat přímo v jednom z konfigurovaných vyhledávacích nástrojů. Klíčová slova zadejte pomocí virtuální klávesnice. - Home (Domů): přejděte na domovskou stránku. Záložky - otevře se správce záložek. Zde můžete třídit záložky, mazat je, atd. - Vybráním záložky a stisknutím tlačítka OK otevřete tuto webovou adresu v nové kartě. - Rovněž můžete zadat svou domovskou stránku: Zvýrazněte založenou webovou stránku a zvolte položku menu Set as Home Page (Nastavit jako domovskou stránku). - Chcete-li přejít zpět do prohlížeče Opera z okna Záložky, stiskněte. Nastavení - otevře se obrazovka pro nastavení prohlížeče Opera. Zde můžete zablokovat vyskakovací okna nebo vymazat historii internetu či cookies. - Chcete-li přejít zpět do prohlížeče Opera z okna nastavení prohlížeče Opera, stiskněte tlačítko. Některé internetové funkce vyžadující speciální moduly plug-in nebo ovladače Active X nemusí v této speciální verzi prohlížeče Opera fungovat.

13 BEZDRÁTOVÝ SOUBOROVÝ SERVER > s Bezdrátov souborov server Přístroj ARCHOS 604 WiFi umožňuje sdílet soubory s jinými počítači nebo zařízeními 604 WiFi v síti. Důležité: zjistěte, zda platné zákony ve vaší zemi nezakazují sdílení nebo kopírování určitých mediálních souborů. 3.1 Nastavení souborového serveru Nejdříve musíte povolit WiFi, jak je ukázáno v části 1.1 a připojit se k síti. Dále můžete přímo povolit souborový server vybráním položky menu na domovské obrazovce a stisknutím tlačítka Enable file server (Povolit souborový server). Pokud je souborový server zapnut, budou další funkce přístroje nefunkční Pevný disk přístroje ARCHOS 604 WiFi pak bude přístupný z libovolného počítače v síťovém okolí. Chcete-li nastavit přístroj ARCHOS tak, aby se zobrazoval s konkrétním názvem v konkrétní pracovní skupině v síti, přejděte do obrazovky nastavení stisknutím, vyberte položku File server (Souborový server) a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se následující parametry: Workgroup (Pracovní skupina): zadejte název pracovní skupiny pomocí virtuální klávesnice. Computer name (Název počítače): zadejte název zařízení ARCHOS 604 WiFi v síti pomocí virtuální klávesnice. Běžně nebude třeba měnit tento parametr, pokud se v pracovní skupině nenachází více zařízení ARCHOS 604 WiFi. Write access (Povolit zápis): Jeli vybráno On (Zap), ostatní počítače mohou zapisovat na pevný disk zařízení ARCHOS 604 WiFi. Jeli vybráno Off (Vyp), ostatní počítače nebudou moci zapisovat na váš disk. Password (Heslo): zobrazí se pouze, je li parametr Write access (Povolit zápis) nastaven na On (Zap). Zadejte heslo, kterým se budou jiné počítače prokazovat při zápisu na váš pevný disk.

14 BEZDRÁTOVÝ SOUBOROVÝ SERVER > s. 14 Enable file server (Povolit souborový server): stisknutím tohoto tlačítka zapnete souborový server. Poznámka: některé sítě filtrují MAC adresy. MAC adresu svého zařízení můžete nalézt na obrazovce pro nastavení systému.

15 Technické údaje > s. 15 Technické údaje Toto jsou údaje týkající se pouze funkcí WiFi. Všeobecné údaje o výrobcích řady ARCHOS 604 naleznete v uživatelské příručce ARCHOS 504/604. DISPLEJ: Dotykový displej, 4.3 TFT (480x272 pixelů) 16/9, 16 milionů barev. KONEKTIVITA BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ: WiFi b/g. Internetový prohlížeč Internetový prohlížeč Opera - Speciální verze pro přístroj ARCHOS 604 WiFi. Společnost Archos S.A., Igny, France, tímto prohlašuje, že tato ARCHOS 604 WiFi splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/EC. Všechny značky a názvy výrobků jsou registrovanými obchodními značkami a majetkem příslušných výrobců. Údaje je možné měnit bez předchozího upozornění. Chyby nebo opomenutí nejsou vyloučeny. Obrázky a ilustrace ne vždy odpovídají obsahu. Všechny informace, uvedené v této příručce, jsou pravdivé ke dni publikace. COPYRIGHT ARCHOS Všechna práva vyhrazena.

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL SUSE Linux Enterprise poskytuje nástroje, které uživatelé systému Linux* potřebují pro svou každodenní činnost.

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Uživatelská příručka. Smart Tab 4. Power to you

Uživatelská příručka. Smart Tab 4. Power to you Uživatelská příručka Smart Tab 4 Power to you Obsah 1 Vaše zařízení... 5 1.1 Tlačítka a konektory...5 1.2 Začínáme...7 1.3 Úvodní obrazovka...9 2 Zadávání textu...18 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...18

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 VZHLED A OVLÁDÁNÍ... 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI... 11 ZAČÍNÁME... 12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů 14 Tahy ovládání 15 Operace s

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 7 Nastavení přístroje 8 Vložení karty SIM a baterie 8 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10 Klávesy a části 11 Klávesy

Více

Amazon Kindle Paperwhite

Amazon Kindle Paperwhite Amazon Kindle Paperwhite Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah...1 Vítejte...3 Kapitola 1 Začínáme...4 Možmosti obrazovky...4 Nabíjení baterie...5 Indikátory stavu...6 Stav WiFi...6 Stav baterie...6 Indikátor

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. dubna 2008 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový Ethernet na základní desce Tiskový server a bezdrátový Ethernet Tiskový server PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 14. dubna 2008 Uživatelská příručka GNOME www.novell.com Uživatelská příručka GNOME Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...6 Podmínky pro skladování, přepravu a použití 6 Údržba 8 Bezpečnost RF 9 Využití 10 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...11 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...12 ZAČÍNÁME...13 Nabití

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...5 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...10 Pohled zepředu 10 Pohled z boku 11 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...12 ZAČÍNÁME...13 Nabití baterie 13 Řízení spotřeby 14 Ukládání souborů

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 15. května 2007 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc. Právní upozornění Tato příručka

Více

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9.

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9. Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 1 1.2 Sdělení... 1 1.3 Bezpečnostní pokyny... 2 1.4 Zkratky / terminologie... 3 2 Úvod... 3 2.1 Příslušenství... 4 2.2 Použití a příprava... 4 2.3 Stavový řádek... 4 3 Uživatelská

Více

Uživatelská příručka. Smart Tab 4G. Vodafone. Power to you

Uživatelská příručka. Smart Tab 4G. Vodafone. Power to you Uživatelská příručka Smart Tab 4G Vodafone Power to you 1 Obsah 1 Vaše zařízení... 4 1.1 Tlačítka a konektory...4 1.2 Začínáme...6 1.3 Úvodní obrazovka...8 2 Zadávání textu...17 2.1 Používání klávesnice

Více

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X1000..................................... 1 Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Verze 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího

Více

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Uživatelská příručka Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Obsah Začínáme...6 O uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10

Více

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105 Uživatelská příručka Xperia E4 E2104/E2105 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...10

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Uživatelská příručka. Smart 4

Uživatelská příručka. Smart 4 Uživatelská příručka Smart 4 1. Váš telefon 1 1.1 Odstranění zadního krytu 1 1.2 Nabití baterie 2 1.3 Karta SIM a karta microsd 3 1.4 Vypnutí/zapnutí, restartová ní a režim V letadle 3 1.5 Zamknutí/odemknutí

Více

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce E-MANUAL Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register Modelu Sériové č. Obsah Příručka e-manual Používání

Více

KP500 Uživatelská příručka

KP500 Uživatelská příručka Určitý obsah v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb. KP500 Uživatelská příručka Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

hp l1581a rozší ený p ípojný modul

hp l1581a rozší ený p ípojný modul hp l1581a rozší ený p ípojný modul uživatelská p íručka Inteligentní pøípojný modul 1 Poznámka Tato příručka a veškeré příklady v ní uvedené jsou poskytnuty tak, jak jsou a podléhají změnám bez předchozího

Více

Kindle. Uživatelská příručka. 2. vydání

Kindle. Uživatelská příručka. 2. vydání Kindle Uživatelská příručka 2. vydání 1 Obsah... 1 Vítejte... 3 Kapitola 1 Začínáme... 4 Ovládací prvky... 4 Nabíjení baterie... 5 Indikátory stavu... 6 Stav WiFi... 6 Stav baterie... 6 Indikátor aktivity...

Více

Uživatelská příručka. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com

Uživatelská příručka. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com Uživatelská příručka UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1 www.prestigio.com Všeobecné informace Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali tablet Prestigio MultiPad2 Ultra

Více

SM-G920F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G920F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G920F Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Karta SIM nebo USIM 10 Baterie 15 Zapínání a vypínání zařízení

Více

LunarPlus Zvětšovací program s hlasovou podporou verze 9.0

LunarPlus Zvětšovací program s hlasovou podporou verze 9.0 LunarPlus Zvětšovací program s hlasovou podporou verze 9.0 pro operační systémy Microsoft Windows Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Více