Railnet - internet ve vlaku a na nádraží

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Railnet - internet ve vlaku a na nádraží"

Transkript

1 Railnet - internet ve vlaku a na nádraží André Storck,Werner Clas, Martin Herberg Stručný obsah Deutsche Bahn a.s. a T-Mobile mají společný cíl: první rádiový internetový přístup ve vlacích ICE. V rámci společného projektu Railnet byl v prosinci 2005 zahájen pilotní pokus, při němž byla tato technika instalována ve vysokorychlostních vlacích na trati Kolín n. R. - Dortmund. Nadto bylo 20 velkých nádraží kompletně vybaveno jako tzv. HotSpot. Aby bylo možno pokrýt stoupající potřebu internetových služeb ve vlacích a na nádražích, osvědčila se spolupráce poskytovatele mobility s telekomunikačním podnikem jako aktivní model činností pro oba partnery. V předloženém příspěvku se popisuje funkčnost a možnosti instalovaného systému. 1. Úvod Dne 20. prosince 2005 odstartovali Hartmut Mehdorn, předseda představenstva Deutsche Bahn AG (DB AG), a Kai-Uwe Rikke, předseda představenstva Deutsche Telecom AG, během společné tiskové konference pilotní fázi Internetu na nádražích a ve vlacích. Od té doby mají cestující ve vlacích ICE mezi Kolínem n. R. a Dortmundem možnost, pokud jsou jejich koncové přístroje přizpůsobeny síti WLAN, surfovat po internetu, posílat y nebo se napojit na firemní síť (WLAN - Wireless Local Area Network, bezdrátová místní radiová síť). Nadto bylo 20 velkých nádraží podél testovací trati vybaveno vysílacími místy, tzv. HotSpots (HotSpot je vysílací místo, na kterém se veřejně nabízejí bezdrátové služby místní radiové sítě. Širokopásmové připojení na internet zajišťuje pohodlnou rychlost surfování v obvodu od 50 do 100 m. Výraz používají především velké podniky telekomunikačních služeb), takže lze i pobytu na nádraží využít k připojení na internet. Základem pro tuto službu je spolupráce společností T-Mobile Deutschland a Deutsche Bahn a.s., která byla poprvé představena veřejnosti při příležitosti veletrhu CeBIT v březnu Vyhlášeným cílem obou partnerů je spolupráce na vývoji a zavádění nových technik, které mají cestujícím zabezpečit připojení se na internet podél celé trasy cesty, tzn. zvláště ve vysokorychlostních vlacích ICE, a to téměř bez omezení. Startem pilotního úseku oba partneři nyní dosáhli důležitého milníku ve vývoji a zavádění této služby. 2. Předvedení na veletrhu CeBIT 2005 V průběhu veletrhu CeBIT 2005 stvrdili předsedové představenstev DB AG Hartmut Mehdorn, T-Mobile International René Obermann a Kai-Uwe Rikke ze společnosti Deutsche Telecom AG spolupráci svých podniků v Letter of Intent (předběžná dohoda). Šéf dráhy Mehdorn to shrnul takto: S Railnet se pro naše zákazníky ještě zlepšíme. Bezdrátově z nádraží a z ICE do internetu - s dráhou a společností T- Mobile to bude od roku 2006 možné. Podle rešerší trhu si každý druhý cestující v ICE přeje odesílat nebo přijímat y nebo během jízdy surfovat po internetu. Vlak 1

2 poskytuje ideální podmínky k efektivnímu využití doby jízdy, což u automobilisty nebude nikdy možné. Za Telecom poukázal představitel na to, že mobilní datová komunikace s širokopásmovou kvalitou je v jedoucích vlacích s vysokou rychlostí, na rozdíl od zařízení HotSpots na nádražích, velmi náročnou technologickou výzvou. Přesto ale nastal správný okamžik pro umístění této, směr určující, inovace na železnici. Zde budete v budoucnu cestovat on-line Pilotní trať s nabídkou off-line informací & přístupu na internet Nabídka off-line informací Nabídka off-line informací & přístup na internet WLAN na nádražích a halách DB (WLAN - bezdrátová místní radiová síť) WLAN v halách DB WLAN na nádražích * WLAN v hale DB na nádraží Zoo. WLAN na nádraží Berlín-východ ** WLAN na nádraží Kolín n. R.-Deutz Obr. 1: Přehled HotSpots (vysílacích míst s veřejnou nabídkou bezdrátové služby místní radiové sítě) na počátku pilotní fáze 2

3 3. Výstavba partnerství V prvním kroku projektového záměru převzala společnost T-Mobile v květnu 2005 současný a úspěšný provoz služby WLAN v halách velkých nádraží DB, který byl pod názvem rail&mail od konce roku 2002 nabízen DB AG na 12 nádražích a často využíván, zvláště cestujícími na služební cestě. S přejímkou nabídky rail&mail společností T-Mobile se v halách objevil nejen hlavní realizátor HotSpots v Německu, nýbrž současně se zřetelně zjednodušilo pro zákazníky jejich využívání nejrůznějšími možnostmi vyúčtování. V dalším kroku se rozšířila služba HotSpot na celkem 20 pilotních nádraží pro veškeré okruhy, určené pro veřejnost, jako jsou čekací zóny a nástupiště, ale i skupiny obchodů a trhy. Průkopníkem zde bylo hlavní nádraží ve Frankfurtu n. M.: u příležitosti poháru konfederace FIFA v červnu 2005 vybavila společnost T-Mobile HotSpoty již značné části oblastí, určené pro veřejnost na největším německém nádraží. Tím byly dány k dispozici služby lidem, poprvé i mimo haly DB, dojíždějícím za prací příměstskou dopravou nebo příležitostným cestujícím během jejich pobytu na nádraží. Do doby oficiálního startu pilotní fáze bylo vybaveno nabídkou HotSpots dalších 19 velkých nádraží (obr. 1). V dále uvedených nádražích je možno se připojit on-line pouze s přístroji, přizpůsobenými síti WLAN: Augsburg hl.n., Berlín-východní nádraží, Bochum hl.n., Dortmund hl.n., Düsseldorf hl.n., Essen hl.n., Frankfurt n. M. hl.n., Frankfurt n. M.- letiště, Hamburk hl.n., Hannover hl.n., Hannover-výstaviště/Laatzen, Kolín n. R. hl.n. Zatímco informace DB jsou pro všechny uživatele k dispozici zdarma, započítává si T-Mobile připojení na internet za obvyklých podmínek. Pro alternativní způsoby placení kreditními kartami je služba k dispozici všem cestujícím a návštěvníkům nádraží. Paralelně s dostavbou nádraží bylo vybaveno 7 vlaků ICE pro přístup na internet a testovací trať Kolín n. R. - Dortmund příslušnou radiotechnikou pro spojení vlak - země. Společnost T-Mobile spolupracovala na technologii ve vlacích se společností T- Systems Enterprise Services GmbH ve Frankfurtu n. M. za spolupůsobení mezinárodních partnerů, jako byly Cisco System GmBH a Intel Deutschland a vyvinula spolu s dráhou spolehlivou datovou komunikaci mezi vlaky ICE a vysílacími/přijímacími zařízeními na zemi. K poučným poznatkům patřilo zjištění, že radiové napojení vysokorychlostních vlaků je technicky podstatně náročnější než u letadel. Zatímco v letadlech line of sight (přímý signál) umožňuje v kterékoliv době bezproblémové uplatnění satelitní technologie, neexistuje tato možnost ve stejné míře u vlaků vzhledem k tunelům, nádražím a obtížným topologickým poměrům. Proto jsou pro vlaky zapotřebí v každém případě i pozemní radiové infrastruktury. T-Mobile využívá pro pilotní projekt své stávající infrastruktury (stožáry pro příjem a vysílání signálů) a kromě toho zkouší nasazení dalších alternativních přenosových technik (UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - mobilní radiový standard třetí generace). Na podzim roku 2005 se provedly rozsáhlé testy pro důkladné vyzkoušení uplatněného hardwaru a softwaru. Při nich se prokázala nasazená technika i kvalita přenosu dat jako spolehlivé a stabilní. V přenosu dat do jedoucích vysokorychlostních vlaků v DSL kvalitě (DSL - Digital Subscriber Line, širokopásmové digitální spojení přes telefonní sítě) vstoupily dráha a T-Mobile nejen na technicky novou půdu, nýbrž se tím zařadily i mezi inovační novátory. 3

4 4. Start zkoušek se zákazníky Dne 20. prosince 2005 předsedové představenstev Telecomu Kai-Uwe Rikke a její dceřiné společnosti T-Mobile International René Obermann a DB AG Hartmut Mehdorn konečně představili pilotní projekt veřejnosti. Po první jízdě z Kolína n. R. do Dortmundu s asi 100 novináři, kteří se mohli přesvědčit o stabilitě a výkonnosti systému, byla odezva medií převážně pozitivní. 5. Internet ve vlaku Se startem pilotního projektu mohou cestující nyní ve vybraných vlacích ICE mezi Kolínem n. R. a Dortmundem připojit na internet své koncové přístroje, vhodné pro síť WLAN, např. laptopy, telefony s možností přenosu dat a PDA (osobní digitální asistent - kapesní počítač) a přijímat nebo odeslat y, připojit se na firemní síť (Intranet) nebo jednoduše pouze surfovat. Přístup na službu WLAN se děje prostřednictvím tzv. přístupového portálu, který uživatelům nabízí, vedle možností připojení k internetu, i místní informační nabídky společnosti T-Mobile a dráhy, uložené v paměti vlakového serveru. Tak je dána k dispozici, vedle aktuálních informací dráhy o službách a cestě, i rozsáhlá informační nabídka společnosti T-online. Na tzv. Moving Map mohou cestující sledovat stávající pozici vlaků na mapě. Na pokračující cestě pilotních vlaků mezi Kolínem n. R. a Mnichovem není sice přístup na internet již možný, ale místní nabídka informací s aktuálními zprávami a službami dráhy a společností T-Mobile je i nadále k dispozici. Datové čerpací stanice na vybraných nádražích slouží, při současném zastavení vlaku, k pravidelné aktualizaci jejich obsahu. 6. Způsob fungování systému Obr. 6 podává přehled o celkové architektuře projektu Railnet, kterou lze zhruba rozdělit do čtyř dílčích oblastí: - technika ve vlaku, - vybavenost nádraží, - spojení vlak - země a - ústřední systémy 4

5 Obr. 6: Celková architektura systému Railnet 6.1 Technika ve vlaku a spojení vlak - země Ústřední součástí vybavenosti vlaku je vlakový server, který je vždy umístěn ve středním voze vlaku č. 5. Skládá se ze tří serverů: Gateway Train, Access Server a Application Server. Gateway Train (vlaková ústředna - vstupní a výstupní vlakový server) Gateway Train řídí spojení směrem ven, tzn. do mobilní radiové sítě společnosti T-Mobile. Prostřednictvím speciální, na středním voze č. 5 umístěné širokopásmové vlakové antény, je vlak připojen jako jedoucí HotSpot. T-Mobile se z toho důvodu připojuje na různé sítě: na speciálně pro spojení online určených úsecích tratě, což v pilotním projektu je trať Kolín n. R. - Düsseldorf - Duisburg - Dortmund, se dosahuje širokopásmového připojení vlaku přes skupiny většího počtu kanálů UMTS (Univerzální mobilní telefonní systém). V nádražích, pokrytých sítí WLAN, se změní toto spojení na WLAN a podél ostatních tratí, které nejsou dosud uvolněny pro nabídku on-line, se spojení uskutečňuje prostřednictvím úzkopásmového spojení přes v celé síti existující síť GPRS (General Packet Radio Service), aby bylo možno zabezpečit všeobecnou kontrolu vlaků provozními řídícími systémy společnosti T- Mobile. O bezstykové, pro zákazníka neslyšitelné, přepojení mezi těmito různými sítěmi dbá speciální software ve vlakovém serveru, který má svůj protičlánek (komunikačního partnera) na straně země (Gateway HSA), který spojuje signály z různých sítí. Access Server (přístupový server) Accesss Server ovládá přístroje WLAN uvnitř vlaku. Obsahuje potřebné systémy, jako např. DHCP Server (DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol) pro přidělení IP adresy zákazníkům (IP - Internet Protocol), jakož i DNS server (DNS - Domain Name 5

6 System) k rozlišení URLS (Uniform Resource Locator, jednotný zdrojový lokalizátor) na IP adresách a slouží k uspořádání a kontrole aktivních součástí ve vlaku. Obr.7: Vlaková anténa Obr. 8: Rádiové pokrytí vozu Application Server (uživatelský server) V Application Server je uložen místní obsah (paměti) Kontent - ve vlaku, tzn. Landing Page (úvodní strana portálu) a rovněž i palubní Entertaiment Content, jako např. aktuální zprávy a hry. Funkčně - technické pokrytí vozů (obr. 8), a tím rozhraní ke koncovým přístrojům cestujících, tvoří WLAN Access Points (AP - přístupové body) podle standardu IEEE 802.llb/g, přičemž každý vůz je vybaven dvěma přístupovými body. K propojení jednotlivých vozů jsou uplatněny radiové spoje, zde jsou použity tzv. WLAN Bridges. Jak pro AP, tak pro WLAN Bridges jsou nutné speciální přístroje, neboť standardní přístroje nejsou vhodné pro provoz ve vlacích (mechanické namáhání a teplota okolí). Přístroje jsou umístěny ve vozových počítačích (po jednom ve voze), antény jsou upevněny přemístitelně a opticky neutrálně pod střechou, aby se docílilo optimálního radiového spojení. Obr. 9 ukazuje přemístitelnou anténu pro WLAN Access Point, obr. 10 přemístitelnou anténu pro WLAN Bridge a obr. 11 vozový počítač. Obr. 9: Přemístitelná anténa přístupového bodu 6

7 Obr. 10: Přemístitelná anténa sítě WLAN Bridge Obr. 11: Vozový počítač 6.2 Ústřední systémy Pokud se týká sítě WLAN společnosti T-Mobile, posuzují se vlaky Railnet v principu zjednodušeně jako další HotSpots, analogicky jako stávající HotSpots v hotelech, na letištích nebo veletrzích. Celková správa zákaznických záležitostí, tzn. ověření oprávnění, autorizace a odpočet, se provede v ústřední oblasti služeb společnosti T-Mobile, speciálně zřízené pro WLAN. Pro Railnet jsou zde navíc: - ústřední O&M Server (O&M - Operations and Maintenance, server pro provoz a údržbu) pro provoz a kontrolu vlaků. Do tohoto serveru vstupují shromážděná 7

8 varovná hlášení, případně z tohoto serveru mohou být přehrány změny sestavy nebo aktualizace softwaru, - již zmíněný Gateway HSA jako protičlánek k softwarovému souboru programu k ovládání nepřetržitého přenosu prostřednictvím různých mobilních radiových sítí, - Staging Server (vynášecí server) pro sběr palubního obsahu (paměti) - Onboard Content - z různých zdrojů. Staging Server slučuje dodané informace a sestavuje aktuální soubory, které se předávají prostřednictvím IP sítě společnosti T-Mobile do staničních jednotek (Station Units), umístěných v pilotních nádražích. 6.3 Vybavení nádraží V rámci pilotního projektu bylo celkem 20 nádraží pokryto sítí WLAN. Pokrytí WLAN sleduje dva účely: za prvé poskytuje cestujícím i na nádražích přístup k veřejnému internetu, jakož i k dalším bezplatným nabídkám DB AG a za druhé tato nádraží slouží jako datové čerpací stanice k tomu, aby se během zastávky vlaku přehrály aktualizace obsahu (paměti) do vlaků. Technicky se tato kombinace požadavků uskutečňuje přes dvě rozdílné sítě VLAN (VLAN - virtuální WLAN) s různými SSID (SSID - Service Set Identifier, obslužný soubor identifikace). VLAN pro přístup zákazníků na veřejný internet vyzařuje známé a na všech HotSpots společnostmi T-Mobile a T-Com v Německu uplatňované SSID T-Mobile - T-Com. Jestliže zákazník spustí prohlížeč na svém koncovém přístroji, přizpůsobeném WLAN (laptop nebo PDA), indentifikuje tuto službu SSID a dostane se přes toto spojení na internet. Přístupové servery na kolejích dálkové dopravy vyzařují další ukrytou a zakódovanou SSID. Na ni se napojuje vlaková ústředna přijíždějícího vlaku a dotazuje se přes uživatelský server, zda je k dispozici ve staniční jednotce pro tento vlak aktuální soubor obsahu (paměti). Aktualizace obsahu (paměti) vyžaduje speciální mechanismy, aby bylo možno správně řešit předčasné přerušení spojení (při odjezdu vlaku před ukončením procesu aktualizace). Je třeba konstatovat, že vlivem těchto předčasných ukončení nevznikají žádné mrtvé spoje v portálu (tzn. odkazy na strany a obsah, které se ale přitom nepřenesly). Souhrnně vydá uživatelský server cestujícím ve vlaku nový, to je úplný, obsah jen tehdy, pokud bude plně přenesen. Pokud tomu tak není, sestaví se prostřednictvím vynášecího serveru delta paket, které umožní postupnou aktualizaci obsahu ve více časových úsecích, takže nejpozději po několika zastaveních vlaku se přenese úplný aktuální stav. Tato metoda umožňuje včasnou aktualizaci nových zpráv. Rozsáhlá aktualizace spíše statického obsahu (např. příštích filmů nebo hudebních titulů), případně aktualizace softwaru z O&M Serveru, probíhají v okrajových časech dne v oblastech vlaku pro vyhledávání a přípravu informací. 6.4 Zákaznické rozhraní a nabídka Cestující ve vlaku se nejdříve dostane na portál, tj. na úvodní stranu Landing Page (obr. 12). Zde najde jak palubní nabídku - to jsou informace společnosti T-Online, např. aktuální zprávy z politiky, hospodářství, sportu, hudby a filmu, tak informace Deutsche Bahn, jakož i možnosti přihlášení se (Login) k využívání veřejného internetu. Úvodní strana je ještě ve vlaku (na uživatelském serveru). Jakmile cestující zmačkne knoflík Hier eintretten (Zde vstoupit), naváže se v oblastech s on-line spojením vlaku spojení s ústřední službou Service Area společnosti T-Mobile. Po proběhlém odsouhlasení je 8

9 cestující připojen na veřejný internet a má zde nárok na všechny požadované služby, jako , surfování nebo připojení na svoji firemní síť. Připojení k internetu Palubní obsah (paměti): služby a nabídky dráhy Obr. 12: Landing Page (úvodní strana) ve vlaku Všechny důležité služby ve vlaku a na nádražích přehledně: cestovní informace, otevírací doby cestovních středisek a stanovišť taxi, sdílení automobilů (Car-Sharing), prodejny na nádraží, jídla v restauraci ve vlaku, audio- a videoprogramy a mnoho dalších - Celý svět cestování: celé stránky nejčastěji navštěvovaných cestovních portálů v Německu můžete navštívit zdarma. Je jedno, zda uskutečníte rezervaci, vyvoláte aktuální údaje o příjezdu nebo odjezdu nebo budete si chtít rezervovat hotel a mnoho dalších 7. Časový plán a perspektivy Pilotní fáze služby slouží zaprvé k tomu, aby se otestovala nasazená technika, případně uplatnění alternativních technik. Za další se pravidelně zjišťuje i spokojenost a chování cestujících při jejím užívání za účelem optimalizace nabídky. Po úspěšném ukončení testovacího provozu se má služba v Německu realizovat po tratích. Cílem je vybavení celé flotily ICE a celé traťové sítě ICE do roku Název originálu: Railnet - Internet im Zug und am Bahnhof Zdroj: ZEVrail Glassers Annalen, 130 (2006), květen, s Překlad: Jiří Mencl Korektura: ODIS 9

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.1 Základní pojmy Bezdrátové sítě WI-FI Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Ing. Jan Vurm Siemens, s.r.o. Inteligence procesní infrastruktury 20.9.2012 Siemens 2012 IC MOL základ pro individuální dopravu šetrnou k životnímu prostředí

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty

Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty Adam Císař 28.5.2007 Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace (37MK) Základní charakteristika: Služba

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Užitková vozidla: Pro nás všechny na cestách 61. IAA Užitková vozidla 21. - 28. září 2006 Hannover

Užitková vozidla: Pro nás všechny na cestách 61. IAA Užitková vozidla 21. - 28. září 2006 Hannover Užitková vozidla: Pro nás všechny na cestách 61. IAA Užitková vozidla 21. - 28. září 2006 Hannover Otevřeno od 9.00 do 18.00 hod. www.iaa.de. Tel.: + 49 (0) 69/9 75 07-0 Informace pro návštěvníky Termín

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10 KAPITOLA 1 Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Šifrování 15 Soukromý klíč 15 Veřejný klíč

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY TV Filmy Internet Hudba Rádio Telefonní komunikace Pokojová služba Digitální informační systém ŘEŠENÍ IP KOMUNIKACE PŘIZPŮSOBENÉ VAŠIM POTŘEBÁM NEMOCNICE HOTELY ADMINISTRATIVNÍ

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

www.dtco.com Remote Download Device (DLD ) rychlé, pohodlné, úsporné Bezdrátový př enos prostřednictvím WLAN/GPRS

www.dtco.com Remote Download Device (DLD ) rychlé, pohodlné, úsporné Bezdrátový př enos prostřednictvím WLAN/GPRS www.dtco.com Remote Download Device (DLD ) rychlé, pohodlné, úsporné Bezdrátový př enos prostřednictvím WLAN/GPRS Co je DLD a jaké výhody mohou mít bezdrátové přenosy? Remote Download Device (DLD ) je

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Management času FleetBoard Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu.

Management času FleetBoard Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu. A Daimler company Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu. 2014 Driver and logistics management Daimler FleetBoard 1 To se vyplatí. Ekonomicky, efektivně a transparentně

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

10/2010 - ŘÍJEN VÍTEJTE Obsah Úvodník Komunikace s řidičem Garmin a Webdispečink, nový e-shop! 3 Novinky z Webdispečinku 8 Kontrola soukromých jízd Odsouhlasení/potvrzení knihy jízd Statistika rychlosti

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

Průvodce rodinou produktů 3Com OfficeConnect

Průvodce rodinou produktů 3Com OfficeConnect Průvodce rodinou produktů 3Com OfficeConnect 3Com OC Cable/DSL Router 3Com OC Wireless 11g Access Point 3Com OC Wireless 11g Cable/DSL Router 3Com OC Wireless 54Mbps 11g Travel Router 3Com OC Wireless

Více

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací Stručný průvodce instalací Broadway 2T Vítejte! Děkujeme Vám za zakoupení produktu PCTV Systems Broadway 2T. Postupujte podle pokynů tohoto stručného průvodce, abyste mohli rychle začít sledovat TV na

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT

Více

Prostředí pro spolupráci Multimédia

Prostředí pro spolupráci Multimédia Prostředí pro spolupráci Multimédia CESNET Days 20. 3. 2013 Jan Růžička oddělení multimédií CESNET, z.s.p.o Prostředí pro spolupráci Dílek skládačky e-infrastruktura CESNET Interaktivní spolupráce v reálném

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov Více než monitoring a zabezpečení GPS monitoring a zabezpečení vozidel GPS monitoring pohybu osob Zabezpečení a dálkové ovládání budov Vytváříme produkty pro reálný svět. Díky našim dlouholetým zkušenostem

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Pro účely vymezení předmětu veřejné zakázky a stanovení zadávacích podmínek touto zadávací dokumentací zadavatel vymezil následující pojmy takto: GSM (Global System for Mobile

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski Kapitola třináctá Datové sítě Učební text Mgr. Radek Hoszowski Datové sítě Datové sítě Datové sítě jsou prostředkem komunikace počítače s ostatními počítači. Existují však i jiné datové sítě, o kterých

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika 1 Aplikovaná informatika ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o.

Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o. Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o. na základě výsledků měření sítě v období 01-02/2014. Digital Telecommunications s.r.o.. Obránců míru 208/12, Ostrava, 703 00 IČ: 00575810, DIČ:

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)... WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice O Vodafone Vodafone Group ve světě Skupina má významnou působnost v Evropě, Africe, Austrálii

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

Není to jen o autech. aneb další příležitosti firemní mobility. President Hotel, Praha / 26. dubna 2012

Není to jen o autech. aneb další příležitosti firemní mobility. President Hotel, Praha / 26. dubna 2012 Není to jen o autech aneb další příležitosti firemní mobility President Hotel, Praha / 26. dubna 2012 Jiri Homolka - Carlson Wagonlit Travel Cestovní kancelář zaměřená na služební cesty (tzv. Corporate

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu

Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu Iva Celbová * celbova@sefira.cz Abstrakt: Zprovozněním knihovního systému a odjezdem dodavatele z knihovny komunikace mezi těmito

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Clino Guard Bezpečnost bez omezení

Clino Guard Bezpečnost bez omezení Clino Guard Bezpečnost bez omezení Systémy péče o osoby se ztrátou orientace 02 03 Ochrana osob se ztrátou orientace Systém péče o osoby se ztrátou orientace Clino Guard od firmy Ackermann podstatně usnadňuje

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks MEDIADATA 2015 KDO JSME Nakladatelství Sdělovací technika vydává stejnojmenný odborný časopis, provozuje portál www.stech.cz a pořádá konference. Už více než šedesát let je časopis Sdělovací technika zdrojem

Více

Internet - způsoby připojení

Internet - způsoby připojení Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 21 Název materiálu: Možnosti komunikace a synchronizace Ročník: Identifikace materiálu:

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Aktivní bezpečnost sítě

Aktivní bezpečnost sítě Aktivní bezpečnost sítě Jindřich Šavel 27/11/2014 NOVICOM s.r.o. 2012 2014 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz, sales@novicom.cz Program prezentace Představení společnosti

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru Obecný popis produktu CCS Monitor CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru systém je založen na využívání celosvětové

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více