Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny."

Transkript

1 Obecné informace: Aminokyseliny příručka pro učitele Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny. Navazující učivo Před probráním tématu Aminokyseliny probereme krátkou úvodní informaci o proteinech. Na téma Aminokyseliny navazují témata Peptidy a Bílkoviny. V úvodu hodiny doporučuji zopakovat stavbu karboxylových kyselin a připomenout obecný vzorec těchto derivátů. Téma souvisí s biologií metabolismus (proteosyntéza), stavba prokaryotické a eukaryotické buňky. Laboratorní práci zařaďte až po probrání tohoto tématu. Pomůcky Pro zvýšení názornosti doporučuji modelovat molekuly. Lze využít jakékoliv stavebnice. Poznámky Pro snadnější pochopení struktury AMK lze využít jak modely, tak interaktivní tabuli. Správně sestavené vzorce (po kontrole) si žáci doplňují do pracovních listů. Ovládání interaktivní výukové aplikace Interaktivní výuková aplikace je především určena pro promítání na interaktivní tabuli. Byla připravena pro prohlížeč MS Internet Explorer 6.0. Výuková aplikace obsahuje skripty v JavaScriptu, proto pro její správnou funkci je nutno povolit skripty. Byla připravena pro rozlišení 1024 x 768. Zvolte celoobrazovkové zobrazení. (K přepínání mezi zobrazením v okně a celoobrazovkovým slouží klávesa F11.) Odkazy jsou zvýrazněny podtrženým písmem. Pro přechod na další snímek zvolte šipku umístěnou v dolním rohu snímku. Odkaz Dále Zpět Dále Vysvětlivky V další části metodické příručky jsou použity tyto typy písma: Text, který mají žáci v pracovních listech (texty souhlasí s výukovou aplikací). Text, který si žáci doplňují do pracovních listů. Text, kterým jsou napsány poznámky, doporučení

2 Aminokyseliny Na úvodním snímku jsou obecné informace o proteinech. Objasněte souvislost AMK se složitými organickými látkami - bílkovinami. Proteiny = bílkoviny Jsou přítomny ve všech buňkách. Skládají se z α-aminokyselin, které jsou spojeny peptidovou vazbou. Je-li počet α-aminokyselin menší než 100, hovoříme o peptidech. Více než 100 α-aminokyselin pak tvoří bílkoviny. Aminokyseliny Jsou substituční deriváty karboxylových kyselin. Úkol: Zopakujte strukturu molekuly karboxylové kyseliny. Žáci si v pracovních listech doplní obecný vzorec karboxylové kyseliny. Úkol: Vyberte správné substituenty a sestavte obecný vzorec aminokyselin: Studenti modelují vzorec aminokyselin, zapíší svůj vzorec do pracovního listu, sestaví vzorec na tabuli. Kontrola podle tabule, správné řešení se objeví po kliknutí na. Obecný vzorec aminokyselin Názvosloví α-aminokyselin Známe asi 200 aminokyselin, v přírodě se vyskytují nejběžněji α-aminokyseliny (skupina NH 2 je vázána na druhý uhlíkový atom). Nejvýznamnější jsou tzv. kódované α-aminokyseliny = základní stavební jednotky všech bílkovin na Zemi. Existuje pouze 20 kódovaných α-aminokyselin (dále jen AMK). Tradičně se používají triviální názvy AMK a jejich třípísmenné zkratky, eventuálně jednopísmenné. Lze použít samozřejmě i systematické názvosloví

3 Názvosloví (přehled) α-aminokyselin Po kliknutí na zkratku α-aminokyseliny se objeví vzorec a název příslušné AMK. Alifatické alfa-amk: Gly, Ala, Val, Leu, Ile. Alfa-AMK s hydroxyskupinou: Ser, Thr. Sirné deriváty alfa-amk: Cys, Met. Aromatické alfa-amk: Phe, Tyr. Heterocyklické alfa-amk: Pro, His, Trp. Kyselé alfa-amk a jejich amidy: Asp, Asn, Glu, Gln. Zásadité alfa-amk: Lys, Arg. Úkol: Napište vzorec a vymodelujte molekulu glycinu a alaninu. Žáci modelují a zapisují vzorec do pracovního listu, sestavují vzorec na tabuli. Správné řešení se objeví po kliknutí na. Studenti si mohou podle přehledu vzorců doplnit zkratku. glycin (kyselina alfa-aminooctová) vzorec alanin c vzorec model model Vlastnosti Fyzikální Krystalické látky. Vysoký bod tání. Rozpustné ve vodě. Nerozpustné v nepolárních rozpouštědlech. Opticky aktivní. Chemické α-amk mají amfoterní povahu, protože obsahují: skupinu COOH (kyselý charakter), skupinu NH 2 (zásaditý charakter)

4 Podle hodnoty ph prostředí tvoří α-amk: v alkalickém prostředí v neutrálním prostředí v kyselém prostředí Žáci si doplní vzorce do tabulky. Izoelektrický bod: Dipolární struktura se vytvoří při určité hodnotě ph prostředí. Tato hodnota je pro každou α-amk charakteristická a nazýváme ji izoelektrický bod. V izoelektrickém bodě je α-amk nejméně rozpustná. Žáci si doplní vzorec a text do tabulky. Úkol: Zapište vzorec bipolární struktury pro glycin a alanin: Žáci zapíší vzorce do svého pracovního listu, sestaví vzorce na tabuli z nabízených možností: Správné řešení je na následujícím snímku. Glycin Alanin - 4 -

5 Význam α-amk : α-amk jsou základními stavebními jednotkami všech bílkovin na Zemi. α-aminokyseliny v rostlinách α-aminokyseliny v živočišných tělech α-aminokyseliny synteticky vyráběné Rostliny si vyrábějí kódované α-amk samy. Živočichové některé α- AMK syntetizují (neesenciální α-amk), ale většinu α-amk musí přijímat potravou (esenciální α-amk). Některé α-amk jsou připravovány uměle: lysin zvyšuje hodnotu potravin, kyselina glutamová ochucovadlo, součást některých léků. Shrnutí: Žáci doplňují pojmy, správné řešení se objeví po kliknutí na, správné řešení je uvedeno v závorce. Alfa-AMK jsou (deriváty karboxylových kyselin). Vážou 2 charakteristické skupiny: (kyselou COOH a zásaditou NH 2 ). Vzájemnou interakcí skupiny COOH a NH 2 vzniká (dipolární struktura). V kyselém prostředí vzniká (kation). V zásaditém prostředí vzniká (anion). Hodnota ph prostředí, v němž vzniká dipolární struktura, se nazývá (izoelektrický bod). Alfa-AMK, které nezbytně musíme přijímat potravou, se nazývají (esenciální)

6 Test 1.Glycin je: a) kyselina alfa-aminopropionová b) kyselina alfa-aminooctová c) kyselina alfa-aminomáselná 2. V kyselém prostředí tvoří alfa-aminokyseliny: a) dipolární strukturu b) kation c) anion 3. Esenciální alfa-aminokyseliny: a) není nutno bezpodmínečně přijímat potravou b) je nutno bezpodmínečně přijímat potravou c) jsou vyráběny uměle 4. Alfa-aminokyseliny mají amfoterní charakter, protože: a) jsou kyseliny b) mají zásaditou povahu c) mohou se chovat i jako kyseliny i jako zásady Po kliknutí na variantu a, b nebo c se správné odpovědi zvýrazní tučně, nesprávné budou v aplikaci přeškrtnuty. Pokud chceme test zadat opakovaně, stiskněte klávesu F5, označení správných/nesprávných odpovědí bude zrušeno. Po kliknutí na se dostaneme na úvodní snímek lekce, z ní pak kliknutím na se dostaneme na snímek Prezentace (seznam témat) - 6 -

Bílkoviny a nukleové kyseliny

Bílkoviny a nukleové kyseliny Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta - BÍLKOVINY: Bílkoviny a nukleové kyseliny - Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery. Jedná se o vysokomolekulární přírodní látky složené

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Molekulární základ dědičnosti

Molekulární základ dědičnosti Molekulární základ dědičnosti Dědičná informace je zakódována v deoxyribonukleové kyselině, která je uložena v jádře buňky v chromozómech. Zlomovým objevem pro další rozvoj molekulární genetiky bylo odhalení

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

SEZNAM PRO ARCHIVACI

SEZNAM PRO ARCHIVACI SEZNAM PRO ARCHIVACI Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony KA Identifikační číslo Tematická oblast Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3763 III/2 Inovace

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

Michaela Buchtová a kol. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ

Michaela Buchtová a kol. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ Michaela Buchtová a kol. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ 1 2 3 Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ Michaela Buchtová [et al.] -- 1. vyd. -- Praha: Generation

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání

Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání Studijní opory (materiály) V širším slova smyslu to jsou veškeré studijní a informační zdroje, které jsou speciálně připravené a využívané v distančním vzdělávání.

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Novela názvosloví organické chemie přehled změn

Novela názvosloví organické chemie přehled změn Novela názvosloví organické chemie přehled změn 1. Úvod Přibližně před rokem vyšla názvoslovná příručka Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC 1,2 obsahující řadu změn v pravopise, interpunkci,

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Multimediální výukový program k výuce regionální geografie Austrálie a Nového Zélandu pro 2. stupeň ZŠ

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

Příručka pro autory DUM

Příručka pro autory DUM Příručka pro autory DUM Následující text je shrnutím toho podstatného, čím byste se měli jako autoři při tvorbě digitálních učebních materiálů řídit. Pro inspiraci doporučujeme podívat se na již publikované

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna Příklady z genetiky Řešené příklady ze stránek http://genetika.wz.cz/priklady/. Jakákoli písemná publikace tohoto textu bez uvedení zdroje není povolena. DNA, komplementarita, dopsání komplementárního

Více

Návod na použití SPARK

Návod na použití SPARK Návod na použití SPARK 1 SPARK Jak rychle začít Úvod - Co je prostředí SPARK? Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, SPARK je nové výukové prostředí společnosti PASCO. Na rozdíl od ostatních měřících

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více