Pozor, schod(ek)! Vyčíslení chybějících úspor na penzi Září 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozor, schod(ek)! Vyčíslení chybějících úspor na penzi Září 2010"

Transkript

1 Pozor, schod(ek)! Vyčíslení chybějících úspor na penzi Září 2010

2 Aviva v České republice Silná mezinárodní pojišťovací skupina Aviva se řadí k předním poskytovatelům životního a penzijního pojištění v Evropě. Ve Velké Británii zároveň figuruje jako největší pojistitel. V České republice působí skupina prostřednictvím společnosti Aviva životní pojišťovna, a.s. již třináct let (do roku 2003 pod názvem Commercial Union). Na českém pojistném trhu se Aviva specializuje na investiční životní pojištění se silnou orientací na kvalitní pojistnou ochranu. Zkušenosti, podpořené třísetletou historií existence mateřské společnosti, promítá do nabídky kvalitních produktů a služeb, které co možná nejvíce odpovídají představám a současnému životnímu stylu klientů. Pojistné produkty Aviva získaly již několik ocenění v rámci soutěže finančních produktů Zlatá koruna. Společnost Aviva životní pojišťovna je řádným členem České asociace pojišťoven, členem a patronem Britské obchodní komory, podílí se na kulturním a sportovním životě a účastní se řady charitativních projektů. 2 Pozor, schod(ek)!

3 Úvodní slovo Obyvatelstvo v Evropě stárne a podle současných prognóz bude tento demografický trend nadále pokračovat. Česká republika není v tomto ohledu výjimkou. Naše vláda se již zabývá otázkou zvětšujícího se podílu důchodců a s ní spojenou nutností reformy penzijního systému. Současné návrhy však řeší zejména budoucí zatížení státního rozpočtu. Ukazuje se, že pokud by se neměl výrazně prohlubovat jeho deficit, nebude samotný státní systém schopen poskytovat budoucím generacím tak vysokou náhradu mzdy, jakou pobírají lidé v penzi dnes. Díky tomuto vývoji se do popředí zájmu dostává téma životní úrovně budoucích důchodců. Samotná reforma penzijního systému toto primárně neřeší, je ale zřejmé, že pokud se nezačneme o svoji budoucnost starat již dnes, můžeme se ve stáří dočkat velmi nepříjemného překvapení v podobě chybějících finančních prostředků nejen na zabezpečení příjemného prožití penze, ale možná i prostředků pro obyčejné důstojné přežití. Zejména generace současných třicátníků a čtyřicátníků by se měla zamyslet nad nutností vytváření úspor v produktivním věku tak, aby si po odchodu do penze zachovala odpovídající kvalitu života. Jednoduše řečeno, máme dvě základní možnosti buď si budeme nyní dobrovolně spořit více než dosud a přiměřenou životní úroveň si v důchodu zachováme, nebo se v penzi budeme muset uskromnit a životní úroveň se nám výrazně sníží. Abychom dokumentovali vážnost situace týkající se budoucích důchodů v Evropě, přinášíme komplexní analýzu, která kvantifikovala tzv. evropský schodek v úsporách na penzi, tedy potřebné roční úspory pro zachování stávající životní úrovně Evropanů, kteří budou odcházet do důchodu v letech 2011 až Tuto analýzu v evropském kontextu vypracovala pro Aviva Europe renomovaná poradenská společnost Deloitte, která vyčíslila roční odhadovaný schodek v rámci celé Evropy na 1,9 bilionů euro (47,2 bilionů Kč). Pro Českou republiku jsou pak tyto chybějící roční úspory odhadovány ve výši 25,3 miliard eur (628,7 miliard Kč). Cílem společnosti Aviva je upozornit pomocí této studie na závažnost situace budoucích důchodů v jednotlivých evropských zemích a zároveň se v rámci svých možností podílet na řešení této situace. [signature] Jiří Schneller Generální ředitel Aviva životní pojišťovna, a.s. Lidé budou muset nyní více spořit, nebo se smířit s výrazným snížením životní úrovně v důchodu. aviva.co.uk 3 3

4 Schodek v úsporách na penzi v České republice Podíváme-li se na studii Aviva podrobněji, zjistíme, že jen v České republice budou potřebné roční úspory pro zachování stávající životní úrovně činit více než 25 miliard eur. To se bude týkat českých důchodců, kteří budou odcházet do penze v letech 2011 až Pokud vyčíslíme výše uvedenou celkovou částku na jednu osobu, dostaneme se na potřebnou úsporu ve výši eur ( Kč) ročně. Ve srovnání se zbytkem Evropy na tom nejsme zdaleka nejhůře, což je ovšem dáno zejména nižšími příjmy na osobu v České republice. Na rozdíl od západoevropských států tak na naši odpovídající životní úroveň ve stáří budeme potřebovat naspořit relativně méně peněz. Rozhodně to ale neznamená, že by se nás tento problém netýkal. Ze studie také vyplývá, že největší dopad bude mít zmiňovaný schodek na osoby se středními příjmy. Je zajímavé, že již samotné zavedení důchodové reformy coby prvního kroku vyvolává v českých domácnostech řadu obav. Dokazuje to i aktuální internetový průzkum společnosti SANEP 1 z července 2010, který se zaměřil na zjišťování názorů souvisejících se starobním důchodem. Z výsledků vyplývá, že u převážné většiny dotázaných (64,9 %) panuje značná Výše schodku úspor na penzi obyvatel, kteří odejdou do důchodu v letech Země Roční schodek v úsporách na penzi (miliardy eur) Průměrný roční schodek v úsporách na penzi na osobu (tisíce eur) Francie 243,5 7,9 Česká republika 25,3 4,6 Německo 468,8 11,6 Maďarsko 9,5 1,9 Irsko 20,2 9,1 Itálie 97,6 3,1 Litva 5,0 3,0 Polsko 68,8 3,4 Rumunsko 40,2 3,7 Španělsko 170,5 7,0 Velká Británie 379,0 12,3 Rusko 401,7 5,8 Turecko 91,0 2,4 Pan Pavel, 38 let: Důchod raději řeším již dnes. Důchodový věk mám ještě daleko před sebou, ale kvůli dnešnímu stavu penzijního systému se snažím řešit, jak se zajistit na stáří už dnes. Od státu významnou pomoc neočekávám. Naopak. Možná se mi ještě prodlouží odchod do důchodu. Mám penzijní připojištění, na které mi částečně přispívá můj zaměstnavatel. Dále jsem investoval do podílového fondu a ještě ukládám celé rodině peníze na stavební spoření. Pracuji v bance, jsem ženatý, mám 2 děti a vlastním dům zatížený hypotékou, kterou pravidelně splácím. Protože je pro mne důležité zajištění mých blízkých, uzavřel jsem si investiční životní pojistku, která pokrývá výši hypotéky pro případ nečekané události. Investiční životní pojištění má sjednané také moje manželka i děti, kterým se tak tvoří určitá finanční rezerva do budoucna. 1 Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl ve dnech července 2010 proveden na reprezentativním vzorku dotázaných ve věkové kategorii let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 175 tisíc registrovaných uživatelů dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem 1,5 procentního bodu. 4 Pozor, schod(ek)!

5 obava z toho, že by plánovaná důchodová reforma mohla velmi negativně ovlivnit životní úroveň početné skupiny důchodců, která si během svého života nestačila našetřit potřebné finanční prostředky. Tato skupina obyvatel může následně pociťovat závažné existenční problémy. Velká část respondentů (71,9 %) navíc vyjádřila obavy z výrazného snížení životní úrovně a 83,8 % dotázaných se domnívá, že jim státem vyměřená penze nebude stačit na udržení důstojného života po odchodu do důchodu. Přitom více než polovina dotázaných (50,6 %) si ale již dnes nemůže dovolit spořit více na důchod a zajistit si tak jinou finanční rezervu vedle státem vyplácené penze. Na výsledné hodnotě individuálního schodku v úsporách na penzi se samozřejmě podílí mnoho faktorů. Základními kritérii jsou současný věk (respektive zbývající počet let do důchodu) a současný, resp. budoucí příjem. Pro udržení stejné životní úrovně po odchodu do penze bude nutné v dřívějším věku vytvářet finanční rezervu pro pokrytí rozdílu mezi důchodem od státu a výdaji odpovídajícími životnímu standardu před penzí. Lidé z nízkých příjmových skupin již zřejmě ze svého platu nic neušetří, na druhou stranu by jim měl stačit přiznaný důchod. Lidé s průměrnými a vyššími příjmy by si ale měli již nyní vytvářet rezervy, které budou později vyrovnávat výše zmiňovaný rozdíl. Platí při tom také, že čím více let do důchodu daný jedinec má, tím menší úspory pro udržení budoucího standardu musí každoročně vytvořit. Studie evropského schodku v úsporách na penzi se snaží tyto potřebné úspory kvantifikovat. Výši odhadovaných průměrných ročních úspor na jednoho člověka ukazuje následující tabulka: Průměrná výše schodku úspor na penzi na osobu v České republice dle věku v roce 2010 Osoby, které odejdou do penze v letech po dosažení důchodového věku Věk v roce let 40 let 30 let 20 let Paní Jarmila, 50 let: Mám životní pojistku kvůli nemocnému manželovi. Starám se o nemocného manžela, který je v invalidním důchodu. Z tohoto důvodu mi nezbývá příliš prostoru na spoření na důchod. Vyřešila jsem to uzavřením životního pojištění, díky kterému bych měla na jeho konci obdržet přibližně částku 700 tisíc korun. Tyto peníze chci použít na přilepšení k důchodu. Zároveň také tímto způsobem řeším situaci, kdyby se mi něco stalo, aby manžel nezůstal úplně bez prostředků. Roční schodek v úsporách na penzi Čím dříve začneme snižovat vlastní schodek v úsporách na penzi, tím lépe se nám podaří udržet si odpovídající životní úroveň ve stáří. 5

6 Závěry a výzvy Výsledky vyplývající z této studie jsou více než jasné. Vláda i soukromý sektor musí začít spolupracovat na vytvoření jasné koncepce penzijního systému. Současně musí být intenzivně podporována širší informovanost a zvyšována finanční gramotnost všech občanů České republiky. Bez těchto opatření bude proklamovaný schodek v úsporách pouze narůstat. Lidé musí pochopit, že je důležité začít spořit na svou penzi včas. V opačném případě se buď budou muset smířit s poklesem své životní úrovně, nebo pracovat déle, protože důchod od státu pro ně nebude dostačují. Svědčí o tom i následující čísla: V roce 2005 připadalo v České republice 2,49 poplatníků na jednoho penzistu. O pět let později je to již pouhých 2,19. V roce 2005 tvořil podíl osob starších 65 let 20 % celkové populace ČR. Odhad pro rok 2050 je neuvěřitelných 55 %! Opatření zaváděná v převážné většině evropských zemí naznačují, že celkově dochází k odklonu financování důchodů ze strany států ve prospěch řešení, která vznikají ve spolupráci se soukromým sektorem. Ve střední Evropě se většina již uskutečněných reforem zaměřila na zavedení buď povinného, nebo dobrovolného soukromého pilíře důchodového pojištění. Česká republika v tomto směru vybočuje z řady, neboť zatím nezavedla nic z výše uvedeného. Zapojení soukromého sektoru do zamýšlené reformy je více než žádoucí, a to nejen vybudováním důvěry u široké veřejnosti, ale také lepší komunikací a nabídkou jednodušších a průhlednějších produktů. Jednou z psychologických překážek, proč lidé tolik nespoří, je i obtížná dostupnost naspořených peněz. Všichni si musíme uvědomit, v jaké finanční situaci se nacházíme, a přizpůsobit jí své plány na spoření na penzi. Stát by měl být v tomto případě schopen poskytnout jednoduše dostupné informace o tom, jaká výše důchodu bude každému z nás státem přiznána. V době, kdy se všechny evropské ekonomiky pomalu vzpamatovávají z hospodářské krize, musí jednotlivé vlády a soukromý finanční sektor začít efektivně spolupracovat na vytvoření jednotné spořicí platformy, která by odpovídala potřebám občanů-zákazníků, a podpořila tak vyšší zájem o individuální spoření. 6 Pozor, schod(ek)!

7 Schodek úspor na penzi v Evropě shrnutí Úvod Roční schodek v úsporách na penzi v Evropské unii tvoří podle analýzy zadané společností Aviva Europe 1,9 bilionů eur, což je okolo 19 % HDP roku Výpočet vychází z předpokladu, že pro zajištění odpovídající životní úrovně v důchodu potřebují lidé v průměru 70 % svého příjmu z doby před odchodem do důchodu a dále předpokládá 5% návratnost investic z prostředků vložených do penzijních fondů. Další analýza ukazuje, že pro eliminaci tohoto schodku jedno jediné řešení nestačí: - V případě, že by se výnosnost penzijních fondů zvýšila z 5 % na 8 %, schodek v úsporách na penzi by stále dosahoval 1,66 bilionu eur. - V případě, že by se důchody poskytované státem zvýšily o 10 procent, schodek v úsporách na penzi by stále činil 1,59 bilionu eur. - Pokud by důchodci vystačili s pouhými 50 % svého původního příjmu, schodek v úsporách na penzi by činil 669 miliard eur. - Zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu v jednotlivých zemích o 10 let by znamenalo snížení schodku úspor na penzi na 841 miliard eur. Nepenzijní zdroje příjmů (např. vlastnictví nemovitostí, úspory a investice) dokážou snížit schodek v úsporách na penzi o pouhých 20 %. Schodek v úsporách na penzi pro jednotlivce Starší lidé se budou muset spolehnout na více strategií, které by jim zajistily v důchodu dostatečný příjem, nebo budou muset pracovat déle. Mladší lidé mají více času zvýšit částku, kterou si každý rok na důchod spoří. Závěry Na úrovni vlád jednotlivých zemí: - Schodek v úsporách na penzi je značný, a pokud nebudou přijata okamžitá opatření, bude se jen zvyšovat. - Bude zapotřebí přijmout taková opatření, která budou zahrnovat kombinaci reforem a změn v chování spotřebitelů. - Je třeba zvyšovat obecné povědomí o nutnosti začít více a dříve spořit. Na individuální úrovni: - Každý musí přijmout větší odpovědnost za své vlastní finanční zajištění v důchodu. - Na schopnost jednotlivce udržet si svou životní úroveň má největší vliv výše jeho úspor v průběhu produktivního věku v poměru k jeho očekáváním v důchodu. Od slov k činům Pro řešení schodku úspor na penzi a pro podporu vyšší úrovně spoření vyzývá Aviva k následujícím krokům: - Evropská komise by měla vytvořit evropský standard kvality pro důchody, čímž by navrátila důvěru spotřebitelů v nástroje penzijního spoření. Zároveň by měla stanovit a monitorovat evropský cíl pro penzijní spoření tak, aby byly národní vlády nuceny přehodnotit své penzijní systémy s ohledem na větší zastoupení spoření. - Vlády jednotlivých zemí by měly zasílat pravidelné výpisy všem občanům, kteří by jasně viděli, jaký důchod mohou očekávat, a mohli revidovat efektivitu jednotlivých možností spoření na důchod tak, aby se jim nejvíce vyplatilo. Schodek v úsporách na penzi bude mít pravděpodobně největší dopad na osoby se středními příjmy. 7

8 Pro více informací prosím kontaktujte: Milan Starý EPSG_WEB_ /2010 Aviva plc

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Penzijní připojištění a důchodová reforma

Penzijní připojištění a důchodová reforma Bankovní institut vysoká škola Praha Penzijní připojištění a důchodová reforma BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Beata Součková Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous Praha Duben 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Michal VANĚK, Jana MAGNUSKOVÁ, Simona MATUŠKOVÁ, VŠB-TU Ostrava i Abstract Retirement income policies belong to fundamentals of any welfare state.

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ ÚVOD Tým Evropské rozvojové agentury vnímá aktuální demografické změny ve společnosti, narůstající

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Závěrečná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR projekt HR140/05 12. června 2006 Fakta na dosah 1 Firma je zapsána

Více

Vezměte budoucnost do vlastních rukou

Vezměte budoucnost do vlastních rukou InvestIce a spoření Řešení Vaší bezstarostné penze Vezměte budoucnost do vlastních rukou 1 Obsah Vaše bezstarostná penze........... 2 Jak funguje penzijní systém v České republice?................ 4 Kdy

Více

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému)

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii Zpracovali: Pavel Rusý, Peter Zborník, Tomáš Fiala Redakce:

Více

ÚLOHA KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ V PENZIJNÍ REFORMĚ

ÚLOHA KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ V PENZIJNÍ REFORMĚ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚLOHA KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ V PENZIJNÍ REFORMĚ The role of commercial insurance in the pension reform Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu?

Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu? Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu? ONDŘEJ PRACHAŘ * Abstrakt: Tato práce si klade za cíl zjistit, jestli současná penzijní

Více

GENERALI TOP TALENT 2007

GENERALI TOP TALENT 2007 Návrh koncepce penzijní reformy v ČR Jan Krejsa ÚVOD... 3 NUTNOST REFORMY... 4 Demografický vývoj... 4 Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí... 5 Mezinárodní závazky... 6 IDEÁLNÍ DŮCHODOVÝ SYSTÉM?...

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky Finsko Miriam Kotrusová Jaroslav

Více

BÍLÁ KNIHA. Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final}

BÍLÁ KNIHA. Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.2.2012 COM(2012) 55 final BÍLÁ KNIHA Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} BÍLÁ KNIHA

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

ZNALOSTI PROBLEMATIKY STAROBNÍCH DŮCHODŮ U MLADÉ GENERACE V PLZNI

ZNALOSTI PROBLEMATIKY STAROBNÍCH DŮCHODŮ U MLADÉ GENERACE V PLZNI Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ZNALOSTI PROBLEMATIKY STAROBNÍCH DŮCHODŮ U MLADÉ GENERACE V PLZNI Bc. Kateřina Böhmová Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci

Více

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Oddělení knihovnicko-informačních

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008 Pojistný obzor Ročník 85 2008 3 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL 3 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Na jediné strategii stavět nelze 4 O důchodovém systému v ČR s Vladimírem Bezděkem (Mgr. Ema Novotná) Reforma,

Více

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Oddělení knihovnicko-informačních

Více

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI?

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC ÚSTAV EKONOMIE Jitka Skalická FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s HOUSING FINANCING MORTGAGE CREDIT (CALLED HYPOÚVĚR) OF MODRÁ PYRAMIDA a.s. Bakalářská diplomová

Více

Důchodová reforma ČSSD

Důchodová reforma ČSSD Veřejná debata MLUVTE NÁM DO TOHO Plzeň, 6. 10. 2011 Praha, 17. 10. 2011 Spravedlivý důchodový systém důstojný život důchodcům! Zpracoval autorský tým odborné Sociální komise ČSSD ve složení: Martin Potůček,

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více