Sazebník EU 8592/1. Rizikové životní pojištění s dividendou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sazebník EU 8592/1. Rizikové životní pojištění s dividendou"

Transkript

1 Sazebník EU 8592/1 Rizikové životní s dividendou

2 RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ S DIVIDENDOU OD PRODUKTU K ŘEŠENÍ Nabízí pokrytí pro většinu životních a zdravotních rizik. Dělení rizik podle konkrétních životních situací umožňuje nabídnout vhodné řešení pro: - události s dlouhodobým finančním dopadem na život. - události s dočasným vlivem, kde kompenzuje dočasný finanční výkyv. - nepříjemnosti nebo nečekané životní situace s omezeným dopadem, na něž je možné se díky nadstavbovým krytím připravit. Kromě rizik umožňuje efektivně zohlednit velké události v lidském životě, jako jsou ukončení studií a samostatný start do života, sňatek, narození dětí, sjednání velkých finančních závazků (například hypotéka), odchod dětí v dospělosti z domova, apod. Hodí se proto zejména pro všechny, na jejichž výdělečné činnosti a péči jsou závislé další osoby. Kombinace pojistné ochrany a prostředků určených k investování je tak velmi vhodná i pro klienty, kteří chtějí kromě pojistné ochrany zhodnotit volné prostředky. Důležité kontakty: bezplatná infolinka UNIQA pojišťovny, a.s obecný mail Oddělení životního webová adresa pro předběžný underwriting číslo účtu pro pravidelné pojistné /5500 číslo účtu pro mimořádné pojistné /5500 Přehled základních parametrů RŽPD: Typ investiční životní Pojistná doba 1 minimálně 5 let Splátka pojistného měsíčně minimálně 400,- Kč (resp ,- Kč 2 ) Pojištění dospělé osoby 1-2 dospělé osoby Pojištění dětí neomezený počet (do 26 let věku) Frekvence placení měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně Způsob placení trvalý příkaz, SIPO, inkaso z účtu Investiční program volba ze 7 investičních programů Daňově optimalizován ano 1 Pojistník má možnost zvolit zkrácenou dobu placení. Veškeré pojistné ochrany končí datem konce placení. Smlouva dále trvá až do sjednaného konce a na jejím konci je hlavnímu pojištěnému vyplaceno pojistné plnění pro případ dožití. 2 Platí při jiné než měsíční frekvencinabízí pokrytí pro většinu životních a zdravotních rizik. Nové dělení rizik podle konkrétních životních situací umožňuje nabídnout přiléhavé řešení pro: 2

3 RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ S DIVIDENDOU...1 Přehled základních parametrů RŽPD 2013:...2 Daňová optimalizace...4 Investování, volba investiční strategie...4 INVESTPLAN (SU/Investplan/14G)...5 REINVESTICE...5 OPCE NA NAVÝŠENÍ (SU/Ž/OPCE/14G)...5 MIMOŘÁDNÉ POJISTNÉ (IŽP/Mim/14G)...5 Předběžný underwriting (oceňování)...5 Politicky exponovaná osoba (PEP)...5 myuniqa...5 Povolání 4 rizikové skupiny...5 Sporty...6 Požadovaný rozsah lékařských vyšetření podle věku a pojistných částek...6 Cizí státní příslušníci přijetí do...6 Státní příslušníci zemí EU...6 Státní příslušníci ostatních evropských zemí vč. Turecka (kromě zemí bývalého SSSR)...6 Státní příslušníci ze třetích zemí a zemí bývalého SSSR:...7 Změny...7 FATCA (zákon Foreing Account Tax Compliance)...7 POJIŠTĚNÍ DOSPĚLÝCH OSOB...8 UDÁLOSTI S DLOUHODOBÝM DOPADEM...8 Pojištění pro případ smrti...8 Pojištění pro případ smrti s ročně klesající pojistnou částkou...8 Při invalidity...8 Při dlouhodobé péče Pojištění pro případ prvního z rizik Zproštění od placení pojistného pro hlavního pojištěného P Pojištění pro případ smrti následkem úrazu Pojištění trvalých následků úrazu od 0,5 %, resp. od 10 % s progresivním plněním Pojištění horních končetin UDÁLOSTI S DOČASNÝM VLIVEM Při velmi závažných onemocnění Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti Denní odškodné po dobu léčení úrazu Nemocniční denní dávka Nemocniční odškodné NADSTAVBOVÁ RIZIKA MedUNIQA Pojištění právní ochrany pro Život D.A.S Pojištění odpovědnosti Investiční pojistné POJIŠTĚNÍ DĚTÍ UDÁLOSTI S DLOUHODOBÝM DOPADEM Při invalidity pro děti Při snížené soběstačnosti Trvalé následky úrazu UDÁLOSTI S DOČASNÝM VLIVEM Při pro případ velmi závažných onemocnění Pojištění nemocniční denní dávky Denní odškodné Pojištění ošetřování nemocného dítěte NADSTAVBOVÁ RIZIKA TOP asistence Přehled rizikových skupin podle povolání Přehled rizikových skupin podle provozovaných sportů...24 Formulář Změna Formulář Výpověď

4 Parametry RŽPD 4 Daňová optimalizace Pojistný program Rizikové životní s dividendou je daňově optimalizován. Při splnění zákonem daných podmínek může tedy snižovat klientem placené daně. Podmínky: - pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití 1 nebo důchodové ; - pojistnou smlouvu musí uzavřít poplatník ve svůj prospěch (tj. je uveden jako pojištěný i pojistník); - pojistná smlouva musí končit nejdříve v roce, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let; - pojistná doba musí být minimálně 5 let; - osoba, která má právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného (oprávněná osoba), nesmí být shodná se zaměstnavatelem, který případně hradí pojistné. 1 Dožití - vytváří se z nespotřebovaného pojistného a rizikové dividendy. Smluvně garantovaná výše odpočtu rizikového pojistného o 15 % pod úmrtnostními tabulkami. Navíc 5 % vráceno klientovi formou rizikové dividendy. Investování, volba investiční strategie Některé ze složek tohoto produktu jsou po odečtení nezbytných nákladových položek investovány ve fondech cenných papírů. Tyto fondy jsou seskupeny do investičních programů. Pojišťovna eviduje jednotky příslušné ke smlouvám klientů na odděleném účtu a jednou ročně zasílá informaci o aktuální hodnotě podílových jednotek příslušných jeho smlouvě. Investiční strategii si klient určuje sám. Rozhoduje se zda preferuje stabilní menší výnos bez většího rizika nebo naopak je ochoten podstoupit riziko a vzdát se jistoty. Hodnota investovaného vkladu do podílového fondu závisí nejenom na volbě investiční strategie, ale i na vývoji na kapitálových trzích. Tato hodnota vkladu není stejná, stabilní, ale kolísá. Při takovém druhu investování si klient musí být vědom toho, že se jedná o dlouhodobou investici (očekávané výsledky investování se mohou dostavit až po několika letech). Výkonnost jednotlivých fondů (vývoj cenných papírů ve fondu) není zárukou stejné výkonnosti i v budoucnu. Hodnota investic v závislosti na vývoji na kapitálovém trhu může stoupat i klesat. Z tohoto důvodu nemůžeme garantovat plnou návratnost vložených investic. Investiční programy UNIQA pojišťovny Garantovaný Jde o program, u něhož UNIQA klientům zaručuje výnos 1,9 % ročně. Skýtá nejvíce jistoty pro konzervativní klienty. Stabilní Program je určen klientům preferujícím stabilní přiměřený výnos za podmínky minimalizace rizika. Je složen převážně z investic do korunových dluhopisů vysoké bonity a likvidity. Smíšený Smíšené portfolio se skládá jak z dluhopisů, tak z akcií. Podíl akcií je však omezen maximálně do 50 %. Část portfolia je i v jiné než české měně. Dynamický Jde o portfolio s převahou akciových fondů ( 95 %). Program je vhodný pro klienty, kteří chtějí při investování využít potenciálu vyšší míry zhodnocení, jsou však ochotni vzít na sebe riziko jejich poklesu a kolísání kurzu koruny. Část portfolia je i v jiné než české měně. Akciový Jde o portfolio složené téměř výhradně z akciových fondů. Akciový program je vhodný pro klienty, kteří neváhají při investování riskovat a investovat skutečně dlouhodobě. Část portfolia je i v jiné než české měně. C-QUADRAT STRATEGIE AMI CZK (t) Jde o flexibilní fond, který usiluje o dosažení absolutní návratnosti v rámci celého ekonomického cyklu. Fond může investovat % majetku do fondů akciových, dluhopisových a fondů z oblasti peněžního trhu a až 49 % do instrumentů peněžního trhu a hotovosti na účtu. Vhodné sjednávat s nástrojem INVESTPLAN. Indexový Program je složen z investičních fondů kopírujících světové akciové indexy. Strategie je určena pro klienty, kteří chtějí využít potenciálu vyšších výnosů. Část portfolia je i v jiné než české měně. INVESTPLAN (SU/Investplan/14G) Kromě možnosti libovolné alokace do jednotlivých investičních programů pojistitel nabízí tzv. INVESTPLAN.

5 To je nástroj k utlumení rizika ztráty způsobené propadem akciových trhů ke konci. Spočívá v automatickém převádění příslušné části podílových jednotek z dynamičtějších programů do dluhopisového portfolia "Stabilní", aby se zamezilo ztrátě z důvodu výkyvu kurzu akcií v posledních (maximálně devíti) letech trvání. REINVESTICE V případě ukončení doplňkového či při dojde k navýšení či zavedení investičního pojistného. Celková výše pojistného se tímto nezmění. OPCE NA NAVÝŠENÍ (SU/Ž/OPCE/14G) Klient má právo požádat o navýšení pojistné částky pro případ úmrtí až o 25% ( ,- Kč) bez nového zkoumání zdravotního stavu (zohlední se poslední známý zdravotní stav) v následujících případech: - svatba pojištěné osoby; - narození dítěte pojištěné osoby; - adopce nezletilého dítěte pojištěnou osobou; - zvýšení pravidelného ročního hrubého příjmu o min. 10 % v souvislosti se změnou zaměstnavatele nebo při kariérním postupu; - přijetí půjčky pojištěnou osobou k financování nemovitosti k vlastnímu užívání ve výši min ,- Kč; - dosažení věku 30, 40 nebo 45 let. MIMOŘÁDNÉ POJISTNÉ (IŽP/Mim/14G) V průběhu trvání celé pojistné doby je možné vložit mimořádné pojistné v minimální výši Kč. Pojistné se zasílá na zvláštní účet pojistitele /5500 s konstantním symbolem 3558 při platbě převodem a 3559 při platbě složenkou, variabilní symbol je vždy číslo pojistné smlouvy. Mimořádný výběr lze uskutečnit kterýkoli měsíc při doruční žádosti do 15. dne v měsíci na centrálu UNIQA pojišťovny. Předběžný underwriting (oceňování) V UNIQA může pojišťovací poradce operativně zjistit, zda bude klient přijat do, nebo zda budou určitá při vyloučena nebo sjednána jen za vyšší cenu vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Výsledkem předběžného ocenění je stanovení nadúmrtnosti, pravděpodobnosti promilního příplatku a/nebo výluky. Pro výpočet reálné výše je pak třeba použít aktuální kalkulátor. Minimálním podkladem pro ocenění je vyplněný zdravotní dotazník nebo informace v rozsahu zdravotního dotazníku v Návrhu, dále pak dle možnosti je vhodné přikládat zdravotní dokumentaci klienta. Pro tento účel slouží webová aplikace dostupná na Politicky exponovaná osoba (PEP) Jedná se o fyzickou osobu, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností nebo v obdobné funkci v EU nebo v jiných mezinárodních organizacích, a to po dobu výkonu funkce, a dále jeden rok po ukončení této funkce, a která současně: má bydliště mimo ČR nebo takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo ČR. Za PEP se považují i rodinní příslušníci PEP, dále osoba, která má s PEP společnou právnickou osobu nebo skutečný majitel právnické osoby. myuniqa Je klientská aplikace dostupná na internetu 24 hodin denně a nabízející klientům v životním následující služby: - veškeré informace o jejich pojistných smlouvách; - provedení drobných změn pojistných smluv (např. změna způsobu platby, adresy atd.); - pohodlnou a rychlou komunikaci s pojišťovnou; - daňová potvrzení a to i zpětně (za předpokladu, že pojistník je zároveň pojištěným); - aktuální přehled o jednotkách Investičního životného, výši odkupného z kapitálového životního. Klient je automaticky registrován při sjednání smlouvy, pokud tuto možnost aktivně neodmítne. Povolání 4 rizikové skupiny Dle profese se pojištěné osoby rozdělují do 4 rizikových skupin (dále jen RS). 5

6 1. RS: povolání s převažující duševní činností administrativního charakteru, s lehkým fyzickým vypětím v uzavřených prostorách, případně s malým podílem manuální práce či nízkým rizikem. 2. RS: povolání s převažující fyzickou/manuální činností, se zvýšeným rizikem, se stykem s lepkavými, jedovatými nebo lehce vznětlivými látkami, s elektrickou energií. 3. RS: povolání s velmi vysokým rizikem úrazu. 4. RS: povolání a činnosti s nejvyšší mírou rizika úrazu a ohrožení zdraví vojenský pilot, záchranář v hlubinných dolech, tělesná stráž, zásahová jednotka, apod. Sporty Provozování sportovní činnosti se klasifikuje do tří stupňů: - rekreační sport (není v rámci organizací, jejichž náplní je organizování tělovýchovné, soutěžní nebo závodní činnosti); - registrovaný sport (je v rámci organizací, jejichž náplní je organizování tělovýchovné, soutěžní nebo závodní činnosti); - profesionální sport (profesionální sportovci zúčastňující se zahraničních soutěží nebo nejvyšší republikové soutěže). V případě dítěte staršího 15 let, které provozuje sport na profesionální úrovni, je potřeba u něj sjednat dospělé pojistné tarify (včetně uvedení sportu). 6 Požadovaný rozsah lékařských vyšetření podle věku a pojistných částek Věk Riziková částka (CZK) do od do 50 let včetně ZD ZD + VLZ1 ZD + VLZ2 nad 51 let včetně ZD ZD + VLZ1 ZD + VLZ2 ZD + VLZ3 ZD zdravotní dotazník na návrhu; VLZ1, VLZ2, VLZ3 - velká lékařská zpráva Zdravotní dotazník pro rizikové životní se vyplňuje vždy (vyjma varianty se základními pojistnými částkami). Všeobecné dotazy nejsou součástí zdravotního dotazníku a vyplňují se vždy. Cizí státní příslušníci přijetí do Nelze obligatorně sjednávat při velmi závažných onemocnění. Fakultativně lze v odůvodněných případech domluvit navýšení ů na centrále. Státní příslušníci zemí EU (včetně států Evropského hospodářského prostoru kromě Švýcarska). Klienti těchto států jsou přijímáni do za podmínek platných pro české státní příslušníky uvedených výše. Státní příslušníci ostatních evropských zemí vč. Turecka (kromě zemí bývalého SSSR) Všichni cizí státní příslušníci (mimo EU) musí uvést adresu na území ČR a kontakt na lékaře v ČR. Spolu s Návrhem je potřeba dodat: - zprostředkovatelem ověřená kopie povolení k pobytu (NIKOLI ADRESY TRVALÉHO BYDLIŠTĚ), nikoliv kopie pasu; - vyplněný finanční dotazník, ze kterého vyplývá účel (tiskopis EU 8178/2/E); - zpráva zprostředkovatele informace zprostředkovatele o pojišťovaných osobách a jejich dalších ch zpracovaná volnou formou dopisu včetně uvedení informace jak dlouho klient v ČR žije (opakované prodlužování pobytů atp.). Je-li pobyt trvalý platí podmínky jako pro občany EU. Je-li pobyt pouze dlouhodobý a klient je na území ČR 3 měsíce až 3 roky, dochází k omezení pojistných částek: - životní ,- Kč (hlavní tarif včetně úrazového při pro případ smrti úrazem) - úrazové ,- Kč - denní odškodné 500,- Kč

7 Je-li pobyt pouze dlouhodobý a klient je na území ČR alespoň 3 roky, dochází k omezení pojistných částek: - životní ,- Kč (hlavní tarif včetně úrazového při pro případ smrti úrazem) - úrazové ,- Kč - denní odškodné 500,- Kč Státní příslušníci ze třetích zemí a zemí bývalého SSSR: Spolu s Návrhem je potřeba dodat: - zprostředkovatelem ověřená kopie povolení k pobytu (NIKOLI ADRESY TRVALÉHO BYDLIŠTĚ), nikoliv kopie pasu; - vyplněný finanční dotazník, ze kterého vyplývá účel (tiskopis EU 8178/2/E); - zpráva zprostředkovatele informace zprostředkovatele o pojišťovaných osobách a jejich dalších ch zpracovaná volnou formou dopisu včetně uvedení informace jak dlouho klient v ČR žije (opakované prodlužování pobytů atp.). Je-li pobyt trvalý platí podmínky jako pro občany EU. Je-li pobyt pouze dlouhodobý a klient je na území ČR alespoň 3 roky, dochází k omezení pojistných částek: - životní ,- Kč (hlavní tarif včetně úrazového při pro případ smrti úrazem) - úrazové ,- Kč - denní odškodné 500,- Kč Změny Veškeré změny se provádí na základě písemné žádosti podepsané pojistníkem a pojištěným. K tomuto účelu pojistitel doporučuje využít speciální formulář Změna (viz formulář na konci sazebníku). Na základě tohoto formuláře je možno provádět technické i netechnické změny jakými jsou například: a) Sepisované formulářem Změna : změna adresy trvalého bydliště změna adresy pro zasílání korespondence změna způsobu placení* snížení pojistné částky pro případ smrti * zavedení, vyloučení nebo snížení investičního pojistného (je třeba specifikovat zvolený inv. program a novou výši investičního ). výběr části podílových jednotek (je potřeba specifikovat z kterého programu se bude vybírat)* změna investiční strategie změna obmyšlených osob* změna pojistníka vyloučení nebo snížení nebo při zkrácení doby placení pojistného* b) Sepisované formulářem Změna s přiložením nově vyplněného zdravotního dotazníku nebo lékařské zprávy zvýšení pojistné částky u nebo při zavedení nového nebo při (V případě, že se jedná o zavedení /při, které nebylo uvedeno v pojistných podmínkách platných v době uzavření pojistné smlouvy, je třeba vyplnit prohlášení o převzetí nových pojistných podmínek) c) Sepisované formulářem Změna s následným PŘEČÍSLOVÁNÍM smlouvy ze strany UNIQA pojišťovny změna délky pojistné doby (zkrácení i prodloužení)* prodloužení doby placení pojistného* * Takto označené technické změny je v případě vinkulace možno provádět pouze se souhlasem věřitele. FATCA (zákon Foreing Account Tax Compliance) účelem tohoto zákona je zabránit americkým občanům vyhýbat se zdanění příjmů prostřednictvím jejich převodu do zahraničních finančních institucí a investic do zahraničních aktiv.v návaznosti na tento zákon musí být na návrhu pojistné smlouvy (popř. změnovém lístku) vždy vyplněna následující pole*: - Primární adresa jiná (vč. Státu), trvalý nebo jiný pobyt (vč. Státu) - Státní občanství - Daňová příslušnost - Místo narození (vč. Státu) V případě nalezení FATCA indicie na návrhu pojistné smlouvy bude požadováno vyplnění formuláře W9 (oficiální dokument americké daňové správy). * tzv. FATCA indicie u nichž se zjišťuje souvislost s USA 7

8 POJIŠTĚNÍ DOSPĚLÝCH OSOB UDÁLOSTI S DLOUHODOBÝM DOPADEM Jsou takové, které nám i našim blízkým převrátí život. Fatální události, s nimiž jsou spojené velmi zásadní zásahy do dosavadního životního stylu i standardu, zpravidla na velmi dlouhou dobu. Těmi jsou náhlá smrt anebo úraz s trvalými následky různě závažného rozsahu. Pojištění pro případ smrti (UCZ/14, Ž/IŽP/14G, SP/IŽP/14G, SU/Ž/OPCE/14G, UCZ/Ž/14G, SU/INVESTPLAN/14G, IŽP/Mim/14G) Pojištění pro případ smrti nebo dožití s výplatou rizikové dividendy na konci (povinné pro pojištěného P1). V případě smrti bude obmyšleným osobám vyplacena sjednaná pojistná částka. Minimální pojistná částka, která musí být vždy sjednána, je ,- Kč. V případě sjednání dřívějšího konce pro toto krytí, než je doba placení pojistného, se od následujícího dne po tomto datu snižuje pojistná částka pro případ smrti na základních ,- Kč. V tomto případě dochází k rozdělení na dva tarify (základní pro případ smrti a pro případ smrti s odlišnou dobou placení). Pojištění pro případ smrti s ročně klesající pojistnou částkou (UCZ/14, Ž/IŽP/14G, SP/IŽP/14G, SU/Ž/OPCE/14G, UCZ/Ž/14G, SU/INVESTPLAN/14G, IŽP/Mim/14G) Pojistná částka u tohoto každý rok klesá o jednu n-tinu aktuální pojistné částky (n je doba zbývající do konce tohoto ). Výše plnění je tedy závislá na roce, ve kterém došlo k negativní události. Při invalidity (Ž/PI3/14G, Ž/PIBF/14G, UCZ/U/14) Při lze sjednat pro invalidity I., II. a III. stupně ve formě jednorázové výplaty. Pojistná částka u tohoto při každý rok klesá o jednu n-tinu aktuální pojistné částky (n je doba zbývající do konce tohoto při). Je-li sjednána fixace (ve výši 10 %, 20 %, 30 % pojistné částky), klesá podle výše uvedeného jen 90 % (popř. 80 %, 70 %) sjednané pojistné částky; zbylá pojistná částka je konstantní po celou dobu trvání tohoto při. Dále je možné sjednat při invalidity III. stupně ve formě jednorázové výplaty s konstantní pojistnou částkou po celou dobu. Max. pojistná částka tohoto při činí Kč. Nárok na pojistné plnění může rovněž vzniknout uznáním nároku pojištěného na pojistné plnění z při invalidity, který pojistitel vyhodnotí na základě předložených dokladů, a to ještě před rozhodnutím o jejím přiznání příslušným správním orgánem. Toto při se sjednává v následujících variantách: - při invalidity III. stupně - při invalidity III. a II. stupně - při invalidity III., II. a I. stupně Zdroj: Statistická ročenka ČSSZ

9 Jak vysoký je invalidní důchod? V případě přiznání invalidního důchodu čeká klienta dramatický propad příjmů. Pro porovnání byly vybrány tři modelové profese. Modelová započtená doba činí 40 let. Manažer Hrubý měsíční příjem Kč Invalidní důchod Náhradový poměr 1 Invalidita I. stupně Kč 17 % Invalidita II. stupně Kč 23 % Invalidita III. stupně Kč 40 % 1 Ve vztahu k čisté mzdě IT specialista Hrubý měsíční příjem Kč Invalidní důchod Náhradový poměr 1 Invalidita I. stupně Kč 25 % Invalidita II. stupně Kč 32 % Invalidita III. stupně Kč 54 % 1 Ve vztahu k čisté mzdě 9

10 Kuchař Hrubý měsíční příjem Kč Invalidní důchod Náhradový poměr 1 Invalidita I. stupně Kč 32 % Invalidita II. stupně Kč 41 % Invalidita III. stupně Kč 67 % 1 Ve vztahu k čisté mzdě Celkové srovnání 10

11 Při dlouhodobé péče (Ž/PDP/14G, UCZ/U/14) Výplata ročního důchodu v případě, že je klientovi přiznán nárok na příspěvek pro IV. stupeň závislosti podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. V případě přiznání nároku do 70 let věku klienta je plnění vypláceno, při stálém pobírání příspěvku, doživotně. U osob do 18 let věku se přiznává IV. stupeň (úplná závislost), jestliže osoba není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby. U osob starších 18 let věku se přiznává IV. stupeň (úplná závislost), jestliže osoba není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby. Pojištění pro případ prvního z rizik (Ž/PPR/14G) Je pro případ prvního z rizik smrti nebo uznání pojištěného invalidním invaliditou třetího stupně, resp. druhého stupně. V případě plnění z důvodu uznání pojištěného invalidním invaliditou zaniká a nastane-li následně smrt, k dalšímu plnění již nedochází. Pojistné plnění se vyplácí ve formě jednorázové výplaty. Pojistná částka u tohoto každý rok klesá o jednu n-tinu aktuální pojistné částky (n je doba zbývající do konce tohoto ). Zproštění od placení pojistného pro hlavního pojištěného P1 (Ž/ZPP/14G) Jedná se o zproštění od placení pojistného v případě přiznání invalidity třetího stupně. Vztahuje se pouze na pojištěného P1, pokud je zároveň pojistníkem, a to na následující rizika, jsou-li v pojistné smlouvě sjednána: Pojištění pro případ dožití, riziková dividenda, investiční, pro případ smrti, pro případ smrti s ročně klesající PČ, pro případ smrti s odlišnou délkou placení, při velmi závažných onemocnění a při dlouhodobé péče. Pojištění pro případ smrti následkem úrazu (UCZ/U/14, UCZ/14) Pojistné plnění se zvyšuje na dvojnásobek sjednané pojistné částky, pokud je smrt pojištěného bezprostředně zapříčiněna úrazem způsobeným dopravní nehodou. Pojistné plnění v důsledku smrti úrazem se snižuje o plnění, které bylo již vyplaceno pojištěnému za trvalé následky tohoto úrazu. Pojištění trvalých následků úrazu od 0,5 %, resp. od 10 % s progresivním plněním (UCZ/U/14) Lze sjednat ve variantě od 0,5 % a od 10 % trvalých následků nebo kombinace obou variant, ale vždy je maximální pojistná částka v součtu za obě varianty ,- Kč. Pokud úraz zanechal trvalé následky s rozsahem nejméně 0,5 %, resp. 10 % vyplatí pojistitel pojištěnému pojistné plnění odpovídající příslušnému stupni trvalých následků dle aktuální oceňovací tabulky pojistitele. Pojistné plnění se určuje v závislosti na rozsahu trvalých následků z násobku sjednané pojistné částky (progrese je pro obě varianty stejná): Rozsah trvalých následků úrazu v % do 25 % včetně nad 25 % do 50 % včetně nad 50 % do 75 % včetně nad 75 % do 95 % včetně nad 95 % do 100 % včetně Výpočet pojistného plnění z 1x pojistné částky z 2x pojistné částky z 3x pojistné částky z 4x pojistné částky z 6x pojistné částky Pojištění horních končetin (DPP/RPHK/14, UCZ/U/14) Jedná se o trvalých následků úrazu a/nebo onemocnění horních končetin, s trvalými následky. V případě sjednání obou variant je pojistná částka v součtu ,- Kč. Pro toto trvalých následků horních končetin není sjednáno progresivní plnění. Pro toto platí zvláštní oceňovací tabulky v rámci doplňkových pojistných podmínek. 11

12 UDÁLOSTI S DOČASNÝM VLIVEM Mezi ně řadíme takové, které znamenají významný zásah do našeho dosavadního životního stylu a standardu, nicméně jejich vliv je časově ohraničen. I přestože jejich důsledky překonáme, představují velmi závažnou přechodnou komplikaci. Při velmi závažných onemocnění (Ž/VZO/14G) Klient je pojištěn pro případ výskytu jednoho z následujících 34 rizik, nově definovaných se širším krytím než dříve (rakovina, srdeční infarkt, operace bypass, mrtvice, selhání ledvin, transplantace orgánů, ochrnutí, oslepnutí, infekce virem HIV při krevní transfuzi, nezhoubné nádory mozku, Creutzfeldt-Jakobova choroba, operace aorty, náhrada srdečních chlopní, roztroušená skleróza, hluchota, encefalitida, ztráta končetin, transplantace kostní dřeně, infekce virem HIV při plnění pracovních povinností, aplastická anemie, bakteriální meningitida, kardiomyopatie, kóma, konečné stadium jaterního onemocnění, konečné stadium plicního onemocnění, akutní jaterní selhání, ztráta řeči, závažné popáleniny, závažný úraz hlavy, onemocnění motorického neuronu, Parkinsonova nemoc do věku 65 let, primární plicní arteriální hypertenze, systémový lupus erythematodes, jaterní cirhóza). Výplatou prvního pojistného plnění z tohoto při toto při končí. Toto při lze sjednat i ve formě jednorázové výplaty s ročně klesající pojistnou částkou (tzn. že pojistná částka u tohoto každý rok klesá o jednu n-tinu aktuální pojistné částky, přičemž n je doba zbývající do konce tohoto ). Toto při lze sjednat i ve variantě s omezeným rozsahem (4 základní statisticky nejčastější diagnózy rakovina, srdeční infarkt, operace bypass, mrtvice) s fixní pojistnou částkou ve výši ,- Kč. Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti (UCZ/DDPN/14G) Pojištění, v rámci kterého pojistitel poskytne pojistné plnění při ztrátě na výdělku, vzniklé jako důsledek nemoci nebo úrazu, pokud je jimi zapříčiněna pracovní neschopnost. Sjednaná denní dávka se vyplácí za každý kalendářní den (tj. včetně víkendů a svátků) pracovní neschopnosti v období po uplynutí karenční lhůty (14/28/42 dnů, bez zpětného plnění). Za dobu trvání karenční lhůty nárok na plnění nevzniká. Lze uzavřít i kombinaci karenčních lhůt - tzv. progresi. V případě pojistné události pojistitel nevyžaduje doložení výše příjmů. Pojistitel je oprávněn vyžadovat a přezkoumat příjem klienta i v případě splnění podmínek pro maximální denní dávku v závislosti na vykonávané povolání (při přijímání do ). Při souběhu s denním odškodným dochází ke zkoumání příjmu (>1.001,- Kč). K návrhu pojistné smlouvy je potřeba doložit potvrzení o příjmu nebo daňová přiznání. Nejvyšší možný součet sjednaných denních dávek: Průměrný měsíční hrubý příjem Zaměstnanec + OSVČ účastna nemocenského více než

13 Nejvyšší možný součet sjednaných denních dávek: Průměrný měsíční hrubý příjem OSVČ, která není účastna nemocenského více než V případě potřeby může pojistitel požádat o doložení příjmu klienta i u nižšího sjednaného součtu denních dávek. Denní odškodné po dobu léčení úrazu (UCZ/U/14) Pojištění, v rámci kterého pojistitel poskytne pojistné plnění za dobu nezbytné doby léčení v důsledku úrazu. Sjednané denní odškodné se vyplácí za každý kalendářní den (tj. včetně víkendu a svátků) nezbytné doby léčení po uplynutí karenční lhůty (10/28/42 dnů - bez zpětného plnění; v případě zájmu lze u varianty od 10. dne sjednat zpětné plnění). Za dobu trvání karenční lhůty nárok na plnění nevzniká. Lze uzavřít i kombinaci karenčních lhůt. Výše maximální pojistné částky je závislá na profesi klienta. Pojistitel je oprávněn vyžadovat a přezkoumat příjem klienta i v případě splnění podmínek pro maximální denní odškodné v závislosti na vykonávané povolání (při přijímání do ). Přiměřená doba léčení je uvedena v aktuální oceňovací tabulce pojistitele. Přiměřenou dobu léčení pro jednotlivé konkrétní případy určuje lékař UNIQA pojišťovny, a.s. na základě předložené zdravotní dokumentace. Nemocniční denní dávka (UCZ/NDD/14) Pojištění, jehož účelem je kompenzace nákladů spojených s nezbytným pobytem v nemocnici z jakékoli příčiny (onemocnění, úraz). Nárok na pojistné plnění vzniká za každý kalendářní den (minimální pobyt v nemocnici je 24 hodin). Nemocniční odškodné (UCZ/U/14) Nárok na pojistné plnění vzniká pouze při hospitalizaci v důsledku úrazu a to za každý kalendářní den (minimální pobyt v nemocnici je 24 hodin). NADSTAVBOVÁ RIZIKA UNIQA připravila pro klienty i řadu dalších doplňkových krytí, která umí zjednodušit život a pomáhají v mnoha nečekaných a často nepříjemných situacích, kdy zákazník ocení, že se může spolehnout na podporu odborníků. MedUNIQA (UCZ/ZA/14) Program asistenčních služeb v oblasti zdravotnictví zahrnuje tyto složky: Rychlá rada - konzultace zdravotních potřeb po telefonu Na non-stop bezplatné infolince odpovídá lékař na dotazy klientů týkající se jejich aktuálního stavu a potřeb. Dále pak odborná asistenční služba zodpoví dotazy klientů týkající se ostatních oblastí zdra- 13

14 votnictví (např. vysvětlení lékařských pojmů a postupů, informace o lécích, vysvětlení laboratorních výsledků, informace o poplatcích a spoluúčasti pacienta atd.). Konsilium konzultace lékařské diagnózy Vypracování druhého odborného názoru k diagnóze v písemné formě. Stanovisko vypracují specialisté z různých oborů medicíny. Účelem této služby je pomoci pojištěnému a ošetřujícímu lékaři při rozboru současného léčení a/nebo navržení dalších možných postupů. Pacient získá písemné informace o účelu a povaze dosavadní léčby nebo výkonu, jejich důsledcích, alternativách, rizicích. Pojištěný klient může využít tuto službu prostřednictvím telefonické linky Call Centra UNIQA pojišťovny, a.s Pojištění právní ochrany pro Život D.A.S (DAS/UCZ/Ž/140301; DAS/UCZ/ŽC/14) Právník na telefonu 24 hodin denně 365 dní v roce! Počet telefonických porad během jednoho roku není omezen! Pojištění právní ochrany pro Život D.A.S. poskytuje základní právní ochranu fyzickým osobám a rodinám (včetně movitého majetku) v běžném soukromém životě. Pojištění se vztahuje na pojistníka, manžela/-ku pojistníka, případně druha/družku, děti pojistníka a pomocné síly v domácnosti pojistníka. Pojistníkovi ušetří čas i peníze například při vymáhání odškodnění; dále při reklamaci zboží, při jednání s policií, či při neoprávněném zásahu do jeho vlastnického práva apod. Právní vztahy na které se vztahuje: 1. Nároky na náhradu újmy na zdraví (například újma způsobená v důsledku úrazu na chodníku, pádu tašky ze střechy, pokousání psem); 2. Přestupky a trestné činy (například ublížení na zdraví třetí osoby v důsledku pokousání psa, sražení kolem či na lyžích, poškození zboží v prodejně); 3. Nároky a spory ze soukromého (například spory s pojišťovnami ve vztahu k domácnosti, z úrazového při úrazu na dovolené); 4. Nároky z vlastnického práva (například při neoprávněném zadržení věci opravnou, při neoprávněné exekuci); 5. Nároky ze smluv (například spory při neuznané reklamaci, vadně provedené opravě, nevrácení písemně sjednané půjčky); 6. Právo sociálního zabezpečení (například řízení v souvislosti s dávkami důchodového či nemocenského ). KONTAKTY DAS: (bezplatná infolinka) (tísňová linka pro naléhavé a neodkladné situace) (přímá linka právního oddělení; pondělí pátek; 8:00 16:00 hod.) Pojištění odpovědnosti (Ž/Odpo/14G) Při občanské odpovědnosti pro osoby uvedené v pojistné smlouvě. Může se vztahovat na pojištěného P1, P2, děti uvedené na pojistce, v případě absence pojištěného P2 pak na manžela nebo manželku náležící k P1 (případně druha nebo družku). Krytí slouží pro případ uplatnění nároku na náhradu škody na zdraví a/nebo majetku jiných osob, které pojištěný klient neúmyslně způsobil a odpovídá za ně. Pojistná částka činí ,- Kč s 1.000,- Kč spoluúčastí klienta. Investiční pojistné (UCZ/14, Ž/IŽP/14G, SP/IŽP/14G, UCZ/Ž/14G, SU/INVESTPLAN/14G) Výše této složky závisí na ochotě klienta vkládat do produktu volné finanční zdroje a dlouhodobě je zhodnocovat. Investice Po odečtení nezbytných nákladových položek z klientem zaplaceného pojistného (běžného i mimořádného), pojišťovna za zbylou část pojistného nakoupí podíly ve fondech cenných papírů seskupených do investičních programů. Pojišťovna pak eviduje podílové jednotky příslušné ke smlouvám klientů na odděleném účtu. Ty jsou shromážděny v investičních programech, které si může klient sám zvolit. 14

15 POJIŠTĚNÍ DĚTÍ Pojištění je možné pro neomezený počet dětí do 26 let (pokud se soustavně připravují na budoucí povolání a zároveň nevykonávají sportovní činnost za úplatu). U dětí se pro účel tohoto nevyplňuje zdravotní dotazník, tzn. není při vstupu zkoumán zdravotní stav takto pojišťovaného dítěte. UDÁLOSTI S DLOUHODOBÝM DOPADEM Při invalidity pro děti (Ž/DPP PID/14G) Při se sjednává ve formě pravidelně vypláceného ročního důchodu v případě přiznání invalidity třetího stupně (při přiznání před dosažením 19 let věku je vyplácena renta do 65 let věku dítěte). Při snížené soběstačnosti (Ž/DPP PID/14G) slouží jako doplněk pro při invalidity. Renta je v tomto případě vyplácena do 18 let věku dítěte. Počátek rizika je odložen do 3 let věku klienta. Při je vázáno na přiznání IV. stupně závislosti. Lze sjednat pouze v kombinaci s přim invalidity pro děti. Trvalé následky úrazu (UCZ/U/14) Lze sjednat pouze ve variantě od 0,5 % trvalých následků. Pokud úraz zanechal trvalé následky s rozsahem nejméně 0,5 %, vyplatí pojistitel pojištěnému pojistné plnění odpovídající příslušnému stupni trvalých následků dle aktuální oceňovací tabulky pojistitele. Pojistné plnění se určuje v závislosti na rozsahu trvalých následků z násobku sjednané pojistné částky: Rozsah trvalých následků úrazu v % do 25 % včetně nad 25 % do 50 % včetně nad 50 % do 75 % včetně nad 75 % do 95 % včetně nad 95 % do 100 % včetně Výpočet pojistného plnění z 1x pojistné částky z 2x pojistné částky z 3x pojistné částky z 4x pojistné částky z 6x pojistné částky UDÁLOSTI S DOČASNÝM VLIVEM Při pro případ velmi závažných onemocnění (Ž/VZOD/14G) Vztahuje se na speciální dětské diagnózy vyskytující se v mladé populaci s největší frekvencí (rakovina, ochrnutí, transplantace životně důležitých orgánů, encefalitida, bakteriální meningitida, selhání ledvin, oslepnutí, kóma, hluchota, závažný úraz hlavy). První pojistnou událostí toto při končí. Pojištění nemocniční denní dávky (UCZ/NDD/D/14) Pojištění, jehož účelem je kompenzace nákladů spojených s nezbytným pobytem v nemocnici. Nárok na pojistné plnění vzniká za každý kalendářní den (minimální pobyt v nemocnici je 24 hodin). Kromě sjednané výše denní dávky vyplatí pojistitel rovněž částku 100 Kč za každý den, po který byl dospělý doprovod s pojištěným dítětem v nemocnici. Denní odškodné (UCZ/U/14) Denní odškodné je vypláceno zpětně při přiměřené délce léčení přesahující trvání 7 dnů (karenční lhůta). Nárok na pojistné plnění vzniká za každý kalendářní den, tj. včetně víkendů a svátků. 15

16 Pojištění ošetřování nemocného dítěte (Ž/OND/14) Jedná se o škodové. Dávka je vyplácena osobě uvedené na tiskopisu OČR. Do 200,- Kč pojistitel nepožaduje při pojistné události doložení příjmu oprávněné osoby. Příklady pojistitelné denní dávky Průměrný měsíční čistý příjem v Kč Výše dávky v Kč NADSTAVBOVÁ RIZIKA TOP asistence (UCZ/ZA/14) díky tomuto při má klient možnost získat pro své děti ve věku do 18 let nejlepší odbornou lékařskou péči. UNIQA zprostředkuje termín konzultace s lékařem-specialistou na špičkovém dětském zdravotnickém pracovišti v Praze nebo v Brně. 16

17 povolání RS pro úrazové zproštění od placení pojistného na zdravotní (%) na životní ( ) smrti úrazem trvalých následků denního odškodného Administrativní pracovník/-ice Advokát/-ka Agronom/-ka Aranžér/-ka Architekt/-ka Artista/-ka 3 x x 560 Asistent/-ka Auditor/-ka Automechanik/-čka Bagrista/-ka Baletka 2 x 550 Barman/-ka Barvíř/-ka Bednář/-ka Brašnář/-ka Brusič/-ka Celník/-ice Cukrář/-ka Cvičitel/-ka Čalouník/-ice Číšník/-ice Delegát/-ka Dělník/-ice Deratizér/-ka Diplomat/-ka Dispečer/-ka Dítě 1 x 500 Dítě se zvláštním rizikem 2 x 500 Dlaždič Dojič/-ka Domovník/-ice Dozorce/-kyně Dozorčí (v metru) Dřevorubec Důchodce/-kyně invalid. částečně 1 x Důchodce/-kyně plně invalidní 1 x x 0 Důchodce/-kyně starobní 1 x (nepracující) Duchovní Ekolog/-žka Ekonom/-ka Elektrikář (práce s vysok. napětím) Elektrikář/-ka Elektrikář/-ka v hlubinném dole 3 3 x Elektromechanik/-čka Elektromontér/-ka Elektronik/-čka Elektrotechnik/-čka Expediční pracovník/-ce (obsluha zařízení) Expediční pracovník/-ice (admin.) Fasádník Finančník/-ice Fotograf/-ka Frézař/-ka Galvanizér/-ka Geodet/-ka Geolog/-žka Grafik Hajný Hasič/-čka Herec/-čka Historik/-čka

18 povolání RS pro úrazové zproštění od placení pojistného na zdravotní (%) na životní ( ) smrti úrazem trvalých následků denního odškodného Hlídač/-čka Hodinář/-ka Holič/-ka Horník (dělník) v uranovém dole 3 3 x Horník v hlubinném dole 3 3 x Horník v povrchovém dole Hospodyně Hosteska Hradlář/-ka Hrázný/-á Hudebník/-ice Hygienik/-čka Chemik/-čka Chovatel/-ka malých zvířat Chovatel/-ka velkých zvířat Chůva Inspektor/-ka Instalatér/-ka Izolatér/-ka Jednatel/-ka Jemný mechanik/-čka Jeřábník/-ice Justiční stráž Kadeřník/-ice Kameník/-ice Karosář/-ka Kartograf/-ka Kaskadér/-ka 3 3 x Kaskadér/-ka i s pyrotechnikou 3 3 x Keramik/-čka Klempíř/-ka Klenotník/-ice Kněz Knihař/-ka Knihovník/-ice Kominík/-ice Konstruktér/-ka Kontrolor/-ka Konzultant/-ka Kosmetička Košíkář/-ka Kovář Kovoobráběč/-ka Kožešník/-ice Krejčí Kriminalista Krmič/-ka Krotitel/-ka zvěře 3 3 x Krupiér/-ka Kuchař/-ka Kulisák Kurýr/-ka Květinář/-ka Laborant/-ka Lakýrník/-ice Lanovkář/-ka Lékárník/-ice Lékař/-ka Lektor/-ka Lesní dělník/-ice Lesník Lešenář/-ka Letuška (malé či střední civilní dopr.letadlo do 100 osob)

19 povolání RS pro úrazové zproštění od placení pojistného na zdravotní (%) na životní ( ) smrti úrazem trvalých následků denního odškodného Letuška (velké civilní dopravní letadlo nad 100 osob) Lodník-na moři Lodník-vnitrozemí Loutkář/-ka Makléř/-ka Malíř/-ka Malíř/-ka pokojů Manažer/-ka Masér/-ka Maskér/-ka Matematik/-ička Mateřská dovolená Mechanik/-čka Meteorolog/-žka Mistr/-ová odborného výcviku Mistři/-ová (administrativa) Mlynář/-řka Modelář/-ka Modelka Moderátor/-ka Montér/-ka Myč/-ka oken Myslivec Námořník/-ice Nástrojař Natěrač/-ka Návrhář/-ka Nezaměstnaný/-á 1 x 100 Nositel zbraně v zaměstnání Notář/-ka Novinář/-ka Obchodní zástupce/-kyně Obchodní zást. (mimo administr.) Obchodní zástupce/-kyně (převážně administrativa) Obchodní zástupce/-kyně (řidič/-ka) Obchodník/-ice Obkladač/-ka Obráběč/-ka kovů Obsluha strojů a zařízení Obuvník/-ice Odhadce/-kyně Operátor/-ka Opravář/-ka Optik/-čka Ostraha budov a/nebo zařízení se zbraní Osvětlovač/-ka Ošetřovatel/-ka Ošetřovatel/-ka koní Ošetřovatel/-ka zvířat Pasíř/-ka Pečovatel/-ka Pedikér/-ka Pekař/-ka Pilot (malé či střední civilní dopravní letadlo do 100 osob) Pilot (vojenský) 4 x x Pilot/-ka (velké civilní dopravní letadlo nad 100 osob) Plavčík/-ice Plynař/-ka Podlahář/-ka

20 povolání RS pro úrazové zproštění od placení pojistného na zdravotní (%) na životní ( ) smrti úrazem trvalých následků denního odškodného Pohraniční stráž 2 x Pokladní Pokojská/-ý Pokrývač/-ka Policista/-ka (administrativa, beze zbraně) Policista/-ka (se zbraní) Policista/-ka městský/-á Politik/-čka Popelář/-ka Poradce/-kyně Porybný/-á Poslanec/-kyně Posunovač/-ka Poštovní doručovatel/-ka Potápěč/-ka (s dýchacím přístrojem) 4 x x Pracovník/-ce na pile Pracovník/-ce v reklamě Pracovník/-ce v oblasti cestov. ruchu Pracovník/-ce v obl. drobných služeb Pracovník/-ce ve školství Pracovník/-ce ve zdravotnictví Pracovník/-ice bezpečnostní agentury Pracovník/-ice s výbušninami 3 3 x Pracovník/-ice technických služeb Pracovník/-ice v dopravě Pracovník/-ice v hutnictví Pracovník/-ice v lehkém i těžkém průmyslu Pracovník/-ice v povrchovém dole Pracovník/-ice v zemědělství Pracovník/-ice v chemickém průmyslu Pracovník/-ice ve filmovém oboru Pracovník/-ice ve stavebnictví Pracovník/-ice ve strojírenství Pracovník/-ice ve vězeňské službě Pracovník/-ice ve výškách (včetně použití závěsné lávky, sedačky nebo lana, v nucených polohách bez prac.plošin, z provaz.žebříků aj.) Právník/-čka Prodavač/-čka (ne stánkař) Prodavač/-čka (stánkař) 2 x 500 Programátor/-ka Projektant/-ka Prokurista/-ka Provozní (administrativa) Provozní (mimo administrativu) Průvodce/-kyně Průvodčí ČD Přadlena Překladatel/-ka Psycholog/-žka Pyrotechnik/-čka 3 3 x Recepční Redaktor/-ka Referent/-ka Rehabilitační pracovník/-ce Rentiér/-ka Reportér/-ka Restaurátor/-ka Revizor/-ka

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

rizikové životní pojištění

rizikové životní pojištění BEZ OBAV rizikové životní pojištění Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice 1 Koncept produktu Bez Obav Vysoce flexibilní produkt s těmito vlastnostmi: Možnost pojistit na širokou škálu pojistných rizik

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

číslo TJ/SK Datum př. TJ/SK Příspěvek TJ/SK charakte Datum př. oddílu Příspěvek oddílu oddíl rodné číslo příjmení jméno

číslo TJ/SK Datum př. TJ/SK Příspěvek TJ/SK charakte Datum př. oddílu Příspěvek oddílu oddíl rodné číslo příjmení jméno číslo oddíl rodné číslo příjmení jméno charakte ristika číslo oddíl rodné číslo příjmení jméno charakte ristika pokyny: List1 - seznam členů vždy na 1. Listě 1. Řádek, sloupec C číslo - povinné číslo se

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry.

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Minimální pojistné 100 Kč měsíčně / 200 Kč při platbě složenkou 150 Kč čtvrtletně Počátek pojištění od 1. dne měsíce. Minimální

Více

Životní a úrazové pojištění

Životní a úrazové pojištění Životní a úrazové pojištění Garant Plus Garant Plus je flexibilní (univerzální) životní pojištění s garantovanou úrokovou mírou ve výši 2,4 %. Toto pojištění je jedinečným spojením pojistné ochrany a zhodnocování

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Emblémy kovové 50 mm

Emblémy kovové 50 mm Emblémy kovové 50 Emblém fotbalista zlato 50 Emblém fotbalista stříbro 50 Emblém fotbalista bronz 50 Kovový emblém fotbal, průměr 50 ; Kovový emblém fotbal, průměr 50 ; Kovový emblém fotbal, průměr 50

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Emblémy kovové 25 mm

Emblémy kovové 25 mm Emblémy kovové 25 mm Emblém fotbal zlato Emblém fotbal stříbro Emblém fotbal bronz Kovový emblém fotbal, průměr 25 mm; medaile, plakety, trofeje, kokardy a na Kovový emblém fotbal, průměr 25 mm; Kovový

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015

PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015 INFORMACE 10/2015/z PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015 Od 1.4.2015 zavádíme novinky v produktu PERSPEKTIVA 7 BN. Změny, které jsme pro Vás připravili: 1. Připojištění invalidity 2. Připojištění smrti 3. Připojištění

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. dubna 2015 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic 1. Úvod Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č.../2015 RM.. ze dne 9. 2. 2015, a zároveň ruší kritéria

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové a úrazové složky pojištění a investic do fondů, které pojišťovna nabízí.

Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové a úrazové složky pojištění a investic do fondů, které pojišťovna nabízí. PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI životní pojištění Co pojištění nabízí Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění. Stručná charakteristika pojistných

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

www.axa-assistance.cz kategorie sportů

www.axa-assistance.cz kategorie sportů kategorie sportů Běžné sporty sporty bez navýšení základních sazeb Zahrnuje následující běžné oddychové sportovní aktivity a sporty provozované na rekreační úrovni: aerobic airsoft aquaaerobic badminton

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR. Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a PILÍŘE PROJEKTU

Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR. Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a PILÍŘE PROJEKTU Představení projektu Co je TREFA? Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a přísun financí i těm nejmenším klubům

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.2 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP ) jsou

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.Základní ustanovení S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.1. Smluvním zaměstnancem (dále jen SZ) Vojenské zdravotní

Více

Prohlášení k Dohodě o Margin Trading

Prohlášení k Dohodě o Margin Trading Prohlášení k Dohodě o Margin Trading Vážené dámy, vážení pánové jsme potěšeni, že jste si vybrali Raiffeisenbank a.s. a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili svým zájmem o náš produkt Margin

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu Oznámení o úrazu, ve kterém potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěným

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více