Sazebník EU 8592/1. Rizikové životní pojištění s dividendou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sazebník EU 8592/1. Rizikové životní pojištění s dividendou"

Transkript

1 Sazebník EU 8592/1 Rizikové životní s dividendou

2 RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ S DIVIDENDOU OD PRODUKTU K ŘEŠENÍ Nabízí pokrytí pro většinu životních a zdravotních rizik. Dělení rizik podle konkrétních životních situací umožňuje nabídnout vhodné řešení pro: - události s dlouhodobým finančním dopadem na život. - události s dočasným vlivem, kde kompenzuje dočasný finanční výkyv. - nepříjemnosti nebo nečekané životní situace s omezeným dopadem, na něž je možné se díky nadstavbovým krytím připravit. Kromě rizik umožňuje efektivně zohlednit velké události v lidském životě, jako jsou ukončení studií a samostatný start do života, sňatek, narození dětí, sjednání velkých finančních závazků (například hypotéka), odchod dětí v dospělosti z domova, apod. Hodí se proto zejména pro všechny, na jejichž výdělečné činnosti a péči jsou závislé další osoby. Kombinace pojistné ochrany a prostředků určených k investování je tak velmi vhodná i pro klienty, kteří chtějí kromě pojistné ochrany zhodnotit volné prostředky. Důležité kontakty: bezplatná infolinka UNIQA pojišťovny, a.s obecný mail Oddělení životního webová adresa pro předběžný underwriting https://sec.uniqa.cz/ocenovanizivot/ číslo účtu pro pravidelné pojistné /5500 číslo účtu pro mimořádné pojistné /5500 Přehled základních parametrů RŽPD: Typ investiční životní Pojistná doba 1 minimálně 5 let Splátka pojistného měsíčně minimálně 400,- Kč (resp ,- Kč 2 ) Pojištění dospělé osoby 1-2 dospělé osoby Pojištění dětí neomezený počet (do 26 let věku) Frekvence placení měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně Způsob placení trvalý příkaz, SIPO, inkaso z účtu Investiční program volba ze 7 investičních programů Daňově optimalizován ano 1 Pojistník má možnost zvolit zkrácenou dobu placení. Veškeré pojistné ochrany končí datem konce placení. Smlouva dále trvá až do sjednaného konce a na jejím konci je hlavnímu pojištěnému vyplaceno pojistné plnění pro případ dožití. 2 Platí při jiné než měsíční frekvencinabízí pokrytí pro většinu životních a zdravotních rizik. Nové dělení rizik podle konkrétních životních situací umožňuje nabídnout přiléhavé řešení pro: 2

3 RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ S DIVIDENDOU...1 Přehled základních parametrů RŽPD 2013:...2 Daňová optimalizace...4 Investování, volba investiční strategie...4 INVESTPLAN (SU/Investplan/14G)...5 REINVESTICE...5 OPCE NA NAVÝŠENÍ (SU/Ž/OPCE/14G)...5 MIMOŘÁDNÉ POJISTNÉ (IŽP/Mim/14G)...5 Předběžný underwriting (oceňování)...5 Politicky exponovaná osoba (PEP)...5 myuniqa...5 Povolání 4 rizikové skupiny...5 Sporty...6 Požadovaný rozsah lékařských vyšetření podle věku a pojistných částek...6 Cizí státní příslušníci přijetí do...6 Státní příslušníci zemí EU...6 Státní příslušníci ostatních evropských zemí vč. Turecka (kromě zemí bývalého SSSR)...6 Státní příslušníci ze třetích zemí a zemí bývalého SSSR:...7 Změny...7 FATCA (zákon Foreing Account Tax Compliance)...7 POJIŠTĚNÍ DOSPĚLÝCH OSOB...8 UDÁLOSTI S DLOUHODOBÝM DOPADEM...8 Pojištění pro případ smrti...8 Pojištění pro případ smrti s ročně klesající pojistnou částkou...8 Při invalidity...8 Při dlouhodobé péče Pojištění pro případ prvního z rizik Zproštění od placení pojistného pro hlavního pojištěného P Pojištění pro případ smrti následkem úrazu Pojištění trvalých následků úrazu od 0,5 %, resp. od 10 % s progresivním plněním Pojištění horních končetin UDÁLOSTI S DOČASNÝM VLIVEM Při velmi závažných onemocnění Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti Denní odškodné po dobu léčení úrazu Nemocniční denní dávka Nemocniční odškodné NADSTAVBOVÁ RIZIKA MedUNIQA Pojištění právní ochrany pro Život D.A.S Pojištění odpovědnosti Investiční pojistné POJIŠTĚNÍ DĚTÍ UDÁLOSTI S DLOUHODOBÝM DOPADEM Při invalidity pro děti Při snížené soběstačnosti Trvalé následky úrazu UDÁLOSTI S DOČASNÝM VLIVEM Při pro případ velmi závažných onemocnění Pojištění nemocniční denní dávky Denní odškodné Pojištění ošetřování nemocného dítěte NADSTAVBOVÁ RIZIKA TOP asistence Přehled rizikových skupin podle povolání Přehled rizikových skupin podle provozovaných sportů...24 Formulář Změna Formulář Výpověď

4 Parametry RŽPD 4 Daňová optimalizace Pojistný program Rizikové životní s dividendou je daňově optimalizován. Při splnění zákonem daných podmínek může tedy snižovat klientem placené daně. Podmínky: - pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití 1 nebo důchodové ; - pojistnou smlouvu musí uzavřít poplatník ve svůj prospěch (tj. je uveden jako pojištěný i pojistník); - pojistná smlouva musí končit nejdříve v roce, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let; - pojistná doba musí být minimálně 5 let; - osoba, která má právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného (oprávněná osoba), nesmí být shodná se zaměstnavatelem, který případně hradí pojistné. 1 Dožití - vytváří se z nespotřebovaného pojistného a rizikové dividendy. Smluvně garantovaná výše odpočtu rizikového pojistného o 15 % pod úmrtnostními tabulkami. Navíc 5 % vráceno klientovi formou rizikové dividendy. Investování, volba investiční strategie Některé ze složek tohoto produktu jsou po odečtení nezbytných nákladových položek investovány ve fondech cenných papírů. Tyto fondy jsou seskupeny do investičních programů. Pojišťovna eviduje jednotky příslušné ke smlouvám klientů na odděleném účtu a jednou ročně zasílá informaci o aktuální hodnotě podílových jednotek příslušných jeho smlouvě. Investiční strategii si klient určuje sám. Rozhoduje se zda preferuje stabilní menší výnos bez většího rizika nebo naopak je ochoten podstoupit riziko a vzdát se jistoty. Hodnota investovaného vkladu do podílového fondu závisí nejenom na volbě investiční strategie, ale i na vývoji na kapitálových trzích. Tato hodnota vkladu není stejná, stabilní, ale kolísá. Při takovém druhu investování si klient musí být vědom toho, že se jedná o dlouhodobou investici (očekávané výsledky investování se mohou dostavit až po několika letech). Výkonnost jednotlivých fondů (vývoj cenných papírů ve fondu) není zárukou stejné výkonnosti i v budoucnu. Hodnota investic v závislosti na vývoji na kapitálovém trhu může stoupat i klesat. Z tohoto důvodu nemůžeme garantovat plnou návratnost vložených investic. Investiční programy UNIQA pojišťovny Garantovaný Jde o program, u něhož UNIQA klientům zaručuje výnos 1,9 % ročně. Skýtá nejvíce jistoty pro konzervativní klienty. Stabilní Program je určen klientům preferujícím stabilní přiměřený výnos za podmínky minimalizace rizika. Je složen převážně z investic do korunových dluhopisů vysoké bonity a likvidity. Smíšený Smíšené portfolio se skládá jak z dluhopisů, tak z akcií. Podíl akcií je však omezen maximálně do 50 %. Část portfolia je i v jiné než české měně. Dynamický Jde o portfolio s převahou akciových fondů ( 95 %). Program je vhodný pro klienty, kteří chtějí při investování využít potenciálu vyšší míry zhodnocení, jsou však ochotni vzít na sebe riziko jejich poklesu a kolísání kurzu koruny. Část portfolia je i v jiné než české měně. Akciový Jde o portfolio složené téměř výhradně z akciových fondů. Akciový program je vhodný pro klienty, kteří neváhají při investování riskovat a investovat skutečně dlouhodobě. Část portfolia je i v jiné než české měně. C-QUADRAT STRATEGIE AMI CZK (t) Jde o flexibilní fond, který usiluje o dosažení absolutní návratnosti v rámci celého ekonomického cyklu. Fond může investovat % majetku do fondů akciových, dluhopisových a fondů z oblasti peněžního trhu a až 49 % do instrumentů peněžního trhu a hotovosti na účtu. Vhodné sjednávat s nástrojem INVESTPLAN. Indexový Program je složen z investičních fondů kopírujících světové akciové indexy. Strategie je určena pro klienty, kteří chtějí využít potenciálu vyšších výnosů. Část portfolia je i v jiné než české měně. INVESTPLAN (SU/Investplan/14G) Kromě možnosti libovolné alokace do jednotlivých investičních programů pojistitel nabízí tzv. INVESTPLAN.

5 To je nástroj k utlumení rizika ztráty způsobené propadem akciových trhů ke konci. Spočívá v automatickém převádění příslušné části podílových jednotek z dynamičtějších programů do dluhopisového portfolia "Stabilní", aby se zamezilo ztrátě z důvodu výkyvu kurzu akcií v posledních (maximálně devíti) letech trvání. REINVESTICE V případě ukončení doplňkového či při dojde k navýšení či zavedení investičního pojistného. Celková výše pojistného se tímto nezmění. OPCE NA NAVÝŠENÍ (SU/Ž/OPCE/14G) Klient má právo požádat o navýšení pojistné částky pro případ úmrtí až o 25% ( ,- Kč) bez nového zkoumání zdravotního stavu (zohlední se poslední známý zdravotní stav) v následujících případech: - svatba pojištěné osoby; - narození dítěte pojištěné osoby; - adopce nezletilého dítěte pojištěnou osobou; - zvýšení pravidelného ročního hrubého příjmu o min. 10 % v souvislosti se změnou zaměstnavatele nebo při kariérním postupu; - přijetí půjčky pojištěnou osobou k financování nemovitosti k vlastnímu užívání ve výši min ,- Kč; - dosažení věku 30, 40 nebo 45 let. MIMOŘÁDNÉ POJISTNÉ (IŽP/Mim/14G) V průběhu trvání celé pojistné doby je možné vložit mimořádné pojistné v minimální výši Kč. Pojistné se zasílá na zvláštní účet pojistitele /5500 s konstantním symbolem 3558 při platbě převodem a 3559 při platbě složenkou, variabilní symbol je vždy číslo pojistné smlouvy. Mimořádný výběr lze uskutečnit kterýkoli měsíc při doruční žádosti do 15. dne v měsíci na centrálu UNIQA pojišťovny. Předběžný underwriting (oceňování) V UNIQA může pojišťovací poradce operativně zjistit, zda bude klient přijat do, nebo zda budou určitá při vyloučena nebo sjednána jen za vyšší cenu vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Výsledkem předběžného ocenění je stanovení nadúmrtnosti, pravděpodobnosti promilního příplatku a/nebo výluky. Pro výpočet reálné výše je pak třeba použít aktuální kalkulátor. Minimálním podkladem pro ocenění je vyplněný zdravotní dotazník nebo informace v rozsahu zdravotního dotazníku v Návrhu, dále pak dle možnosti je vhodné přikládat zdravotní dokumentaci klienta. Pro tento účel slouží webová aplikace dostupná na https://sec.uniqa.cz/ocenovanizivot/. Politicky exponovaná osoba (PEP) Jedná se o fyzickou osobu, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností nebo v obdobné funkci v EU nebo v jiných mezinárodních organizacích, a to po dobu výkonu funkce, a dále jeden rok po ukončení této funkce, a která současně: má bydliště mimo ČR nebo takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo ČR. Za PEP se považují i rodinní příslušníci PEP, dále osoba, která má s PEP společnou právnickou osobu nebo skutečný majitel právnické osoby. myuniqa Je klientská aplikace dostupná na internetu 24 hodin denně a nabízející klientům v životním následující služby: - veškeré informace o jejich pojistných smlouvách; - provedení drobných změn pojistných smluv (např. změna způsobu platby, adresy atd.); - pohodlnou a rychlou komunikaci s pojišťovnou; - daňová potvrzení a to i zpětně (za předpokladu, že pojistník je zároveň pojištěným); - aktuální přehled o jednotkách Investičního životného, výši odkupného z kapitálového životního. Klient je automaticky registrován při sjednání smlouvy, pokud tuto možnost aktivně neodmítne. Povolání 4 rizikové skupiny Dle profese se pojištěné osoby rozdělují do 4 rizikových skupin (dále jen RS). 5

6 1. RS: povolání s převažující duševní činností administrativního charakteru, s lehkým fyzickým vypětím v uzavřených prostorách, případně s malým podílem manuální práce či nízkým rizikem. 2. RS: povolání s převažující fyzickou/manuální činností, se zvýšeným rizikem, se stykem s lepkavými, jedovatými nebo lehce vznětlivými látkami, s elektrickou energií. 3. RS: povolání s velmi vysokým rizikem úrazu. 4. RS: povolání a činnosti s nejvyšší mírou rizika úrazu a ohrožení zdraví vojenský pilot, záchranář v hlubinných dolech, tělesná stráž, zásahová jednotka, apod. Sporty Provozování sportovní činnosti se klasifikuje do tří stupňů: - rekreační sport (není v rámci organizací, jejichž náplní je organizování tělovýchovné, soutěžní nebo závodní činnosti); - registrovaný sport (je v rámci organizací, jejichž náplní je organizování tělovýchovné, soutěžní nebo závodní činnosti); - profesionální sport (profesionální sportovci zúčastňující se zahraničních soutěží nebo nejvyšší republikové soutěže). V případě dítěte staršího 15 let, které provozuje sport na profesionální úrovni, je potřeba u něj sjednat dospělé pojistné tarify (včetně uvedení sportu). 6 Požadovaný rozsah lékařských vyšetření podle věku a pojistných částek Věk Riziková částka (CZK) do od do 50 let včetně ZD ZD + VLZ1 ZD + VLZ2 nad 51 let včetně ZD ZD + VLZ1 ZD + VLZ2 ZD + VLZ3 ZD zdravotní dotazník na návrhu; VLZ1, VLZ2, VLZ3 - velká lékařská zpráva Zdravotní dotazník pro rizikové životní se vyplňuje vždy (vyjma varianty se základními pojistnými částkami). Všeobecné dotazy nejsou součástí zdravotního dotazníku a vyplňují se vždy. Cizí státní příslušníci přijetí do Nelze obligatorně sjednávat při velmi závažných onemocnění. Fakultativně lze v odůvodněných případech domluvit navýšení ů na centrále. Státní příslušníci zemí EU (včetně států Evropského hospodářského prostoru kromě Švýcarska). Klienti těchto států jsou přijímáni do za podmínek platných pro české státní příslušníky uvedených výše. Státní příslušníci ostatních evropských zemí vč. Turecka (kromě zemí bývalého SSSR) Všichni cizí státní příslušníci (mimo EU) musí uvést adresu na území ČR a kontakt na lékaře v ČR. Spolu s Návrhem je potřeba dodat: - zprostředkovatelem ověřená kopie povolení k pobytu (NIKOLI ADRESY TRVALÉHO BYDLIŠTĚ), nikoliv kopie pasu; - vyplněný finanční dotazník, ze kterého vyplývá účel (tiskopis EU 8178/2/E); - zpráva zprostředkovatele informace zprostředkovatele o pojišťovaných osobách a jejich dalších ch zpracovaná volnou formou dopisu včetně uvedení informace jak dlouho klient v ČR žije (opakované prodlužování pobytů atp.). Je-li pobyt trvalý platí podmínky jako pro občany EU. Je-li pobyt pouze dlouhodobý a klient je na území ČR 3 měsíce až 3 roky, dochází k omezení pojistných částek: - životní ,- Kč (hlavní tarif včetně úrazového při pro případ smrti úrazem) - úrazové ,- Kč - denní odškodné 500,- Kč

7 Je-li pobyt pouze dlouhodobý a klient je na území ČR alespoň 3 roky, dochází k omezení pojistných částek: - životní ,- Kč (hlavní tarif včetně úrazového při pro případ smrti úrazem) - úrazové ,- Kč - denní odškodné 500,- Kč Státní příslušníci ze třetích zemí a zemí bývalého SSSR: Spolu s Návrhem je potřeba dodat: - zprostředkovatelem ověřená kopie povolení k pobytu (NIKOLI ADRESY TRVALÉHO BYDLIŠTĚ), nikoliv kopie pasu; - vyplněný finanční dotazník, ze kterého vyplývá účel (tiskopis EU 8178/2/E); - zpráva zprostředkovatele informace zprostředkovatele o pojišťovaných osobách a jejich dalších ch zpracovaná volnou formou dopisu včetně uvedení informace jak dlouho klient v ČR žije (opakované prodlužování pobytů atp.). Je-li pobyt trvalý platí podmínky jako pro občany EU. Je-li pobyt pouze dlouhodobý a klient je na území ČR alespoň 3 roky, dochází k omezení pojistných částek: - životní ,- Kč (hlavní tarif včetně úrazového při pro případ smrti úrazem) - úrazové ,- Kč - denní odškodné 500,- Kč Změny Veškeré změny se provádí na základě písemné žádosti podepsané pojistníkem a pojištěným. K tomuto účelu pojistitel doporučuje využít speciální formulář Změna (viz formulář na konci sazebníku). Na základě tohoto formuláře je možno provádět technické i netechnické změny jakými jsou například: a) Sepisované formulářem Změna : změna adresy trvalého bydliště změna adresy pro zasílání korespondence změna způsobu placení* snížení pojistné částky pro případ smrti * zavedení, vyloučení nebo snížení investičního pojistného (je třeba specifikovat zvolený inv. program a novou výši investičního ). výběr části podílových jednotek (je potřeba specifikovat z kterého programu se bude vybírat)* změna investiční strategie změna obmyšlených osob* změna pojistníka vyloučení nebo snížení nebo při zkrácení doby placení pojistného* b) Sepisované formulářem Změna s přiložením nově vyplněného zdravotního dotazníku nebo lékařské zprávy zvýšení pojistné částky u nebo při zavedení nového nebo při (V případě, že se jedná o zavedení /při, které nebylo uvedeno v pojistných podmínkách platných v době uzavření pojistné smlouvy, je třeba vyplnit prohlášení o převzetí nových pojistných podmínek) c) Sepisované formulářem Změna s následným PŘEČÍSLOVÁNÍM smlouvy ze strany UNIQA pojišťovny změna délky pojistné doby (zkrácení i prodloužení)* prodloužení doby placení pojistného* * Takto označené technické změny je v případě vinkulace možno provádět pouze se souhlasem věřitele. FATCA (zákon Foreing Account Tax Compliance) účelem tohoto zákona je zabránit americkým občanům vyhýbat se zdanění příjmů prostřednictvím jejich převodu do zahraničních finančních institucí a investic do zahraničních aktiv.v návaznosti na tento zákon musí být na návrhu pojistné smlouvy (popř. změnovém lístku) vždy vyplněna následující pole*: - Primární adresa jiná (vč. Státu), trvalý nebo jiný pobyt (vč. Státu) - Státní občanství - Daňová příslušnost - Místo narození (vč. Státu) V případě nalezení FATCA indicie na návrhu pojistné smlouvy bude požadováno vyplnění formuláře W9 (oficiální dokument americké daňové správy). * tzv. FATCA indicie u nichž se zjišťuje souvislost s USA 7

8 POJIŠTĚNÍ DOSPĚLÝCH OSOB UDÁLOSTI S DLOUHODOBÝM DOPADEM Jsou takové, které nám i našim blízkým převrátí život. Fatální události, s nimiž jsou spojené velmi zásadní zásahy do dosavadního životního stylu i standardu, zpravidla na velmi dlouhou dobu. Těmi jsou náhlá smrt anebo úraz s trvalými následky různě závažného rozsahu. Pojištění pro případ smrti (UCZ/14, Ž/IŽP/14G, SP/IŽP/14G, SU/Ž/OPCE/14G, UCZ/Ž/14G, SU/INVESTPLAN/14G, IŽP/Mim/14G) Pojištění pro případ smrti nebo dožití s výplatou rizikové dividendy na konci (povinné pro pojištěného P1). V případě smrti bude obmyšleným osobám vyplacena sjednaná pojistná částka. Minimální pojistná částka, která musí být vždy sjednána, je ,- Kč. V případě sjednání dřívějšího konce pro toto krytí, než je doba placení pojistného, se od následujícího dne po tomto datu snižuje pojistná částka pro případ smrti na základních ,- Kč. V tomto případě dochází k rozdělení na dva tarify (základní pro případ smrti a pro případ smrti s odlišnou dobou placení). Pojištění pro případ smrti s ročně klesající pojistnou částkou (UCZ/14, Ž/IŽP/14G, SP/IŽP/14G, SU/Ž/OPCE/14G, UCZ/Ž/14G, SU/INVESTPLAN/14G, IŽP/Mim/14G) Pojistná částka u tohoto každý rok klesá o jednu n-tinu aktuální pojistné částky (n je doba zbývající do konce tohoto ). Výše plnění je tedy závislá na roce, ve kterém došlo k negativní události. Při invalidity (Ž/PI3/14G, Ž/PIBF/14G, UCZ/U/14) Při lze sjednat pro invalidity I., II. a III. stupně ve formě jednorázové výplaty. Pojistná částka u tohoto při každý rok klesá o jednu n-tinu aktuální pojistné částky (n je doba zbývající do konce tohoto při). Je-li sjednána fixace (ve výši 10 %, 20 %, 30 % pojistné částky), klesá podle výše uvedeného jen 90 % (popř. 80 %, 70 %) sjednané pojistné částky; zbylá pojistná částka je konstantní po celou dobu trvání tohoto při. Dále je možné sjednat při invalidity III. stupně ve formě jednorázové výplaty s konstantní pojistnou částkou po celou dobu. Max. pojistná částka tohoto při činí Kč. Nárok na pojistné plnění může rovněž vzniknout uznáním nároku pojištěného na pojistné plnění z při invalidity, který pojistitel vyhodnotí na základě předložených dokladů, a to ještě před rozhodnutím o jejím přiznání příslušným správním orgánem. Toto při se sjednává v následujících variantách: - při invalidity III. stupně - při invalidity III. a II. stupně - při invalidity III., II. a I. stupně Zdroj: Statistická ročenka ČSSZ

9 Jak vysoký je invalidní důchod? V případě přiznání invalidního důchodu čeká klienta dramatický propad příjmů. Pro porovnání byly vybrány tři modelové profese. Modelová započtená doba činí 40 let. Manažer Hrubý měsíční příjem Kč Invalidní důchod Náhradový poměr 1 Invalidita I. stupně Kč 17 % Invalidita II. stupně Kč 23 % Invalidita III. stupně Kč 40 % 1 Ve vztahu k čisté mzdě IT specialista Hrubý měsíční příjem Kč Invalidní důchod Náhradový poměr 1 Invalidita I. stupně Kč 25 % Invalidita II. stupně Kč 32 % Invalidita III. stupně Kč 54 % 1 Ve vztahu k čisté mzdě 9

10 Kuchař Hrubý měsíční příjem Kč Invalidní důchod Náhradový poměr 1 Invalidita I. stupně Kč 32 % Invalidita II. stupně Kč 41 % Invalidita III. stupně Kč 67 % 1 Ve vztahu k čisté mzdě Celkové srovnání 10

11 Při dlouhodobé péče (Ž/PDP/14G, UCZ/U/14) Výplata ročního důchodu v případě, že je klientovi přiznán nárok na příspěvek pro IV. stupeň závislosti podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. V případě přiznání nároku do 70 let věku klienta je plnění vypláceno, při stálém pobírání příspěvku, doživotně. U osob do 18 let věku se přiznává IV. stupeň (úplná závislost), jestliže osoba není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby. U osob starších 18 let věku se přiznává IV. stupeň (úplná závislost), jestliže osoba není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby. Pojištění pro případ prvního z rizik (Ž/PPR/14G) Je pro případ prvního z rizik smrti nebo uznání pojištěného invalidním invaliditou třetího stupně, resp. druhého stupně. V případě plnění z důvodu uznání pojištěného invalidním invaliditou zaniká a nastane-li následně smrt, k dalšímu plnění již nedochází. Pojistné plnění se vyplácí ve formě jednorázové výplaty. Pojistná částka u tohoto každý rok klesá o jednu n-tinu aktuální pojistné částky (n je doba zbývající do konce tohoto ). Zproštění od placení pojistného pro hlavního pojištěného P1 (Ž/ZPP/14G) Jedná se o zproštění od placení pojistného v případě přiznání invalidity třetího stupně. Vztahuje se pouze na pojištěného P1, pokud je zároveň pojistníkem, a to na následující rizika, jsou-li v pojistné smlouvě sjednána: Pojištění pro případ dožití, riziková dividenda, investiční, pro případ smrti, pro případ smrti s ročně klesající PČ, pro případ smrti s odlišnou délkou placení, při velmi závažných onemocnění a při dlouhodobé péče. Pojištění pro případ smrti následkem úrazu (UCZ/U/14, UCZ/14) Pojistné plnění se zvyšuje na dvojnásobek sjednané pojistné částky, pokud je smrt pojištěného bezprostředně zapříčiněna úrazem způsobeným dopravní nehodou. Pojistné plnění v důsledku smrti úrazem se snižuje o plnění, které bylo již vyplaceno pojištěnému za trvalé následky tohoto úrazu. Pojištění trvalých následků úrazu od 0,5 %, resp. od 10 % s progresivním plněním (UCZ/U/14) Lze sjednat ve variantě od 0,5 % a od 10 % trvalých následků nebo kombinace obou variant, ale vždy je maximální pojistná částka v součtu za obě varianty ,- Kč. Pokud úraz zanechal trvalé následky s rozsahem nejméně 0,5 %, resp. 10 % vyplatí pojistitel pojištěnému pojistné plnění odpovídající příslušnému stupni trvalých následků dle aktuální oceňovací tabulky pojistitele. Pojistné plnění se určuje v závislosti na rozsahu trvalých následků z násobku sjednané pojistné částky (progrese je pro obě varianty stejná): Rozsah trvalých následků úrazu v % do 25 % včetně nad 25 % do 50 % včetně nad 50 % do 75 % včetně nad 75 % do 95 % včetně nad 95 % do 100 % včetně Výpočet pojistného plnění z 1x pojistné částky z 2x pojistné částky z 3x pojistné částky z 4x pojistné částky z 6x pojistné částky Pojištění horních končetin (DPP/RPHK/14, UCZ/U/14) Jedná se o trvalých následků úrazu a/nebo onemocnění horních končetin, s trvalými následky. V případě sjednání obou variant je pojistná částka v součtu ,- Kč. Pro toto trvalých následků horních končetin není sjednáno progresivní plnění. Pro toto platí zvláštní oceňovací tabulky v rámci doplňkových pojistných podmínek. 11

12 UDÁLOSTI S DOČASNÝM VLIVEM Mezi ně řadíme takové, které znamenají významný zásah do našeho dosavadního životního stylu a standardu, nicméně jejich vliv je časově ohraničen. I přestože jejich důsledky překonáme, představují velmi závažnou přechodnou komplikaci. Při velmi závažných onemocnění (Ž/VZO/14G) Klient je pojištěn pro případ výskytu jednoho z následujících 34 rizik, nově definovaných se širším krytím než dříve (rakovina, srdeční infarkt, operace bypass, mrtvice, selhání ledvin, transplantace orgánů, ochrnutí, oslepnutí, infekce virem HIV při krevní transfuzi, nezhoubné nádory mozku, Creutzfeldt-Jakobova choroba, operace aorty, náhrada srdečních chlopní, roztroušená skleróza, hluchota, encefalitida, ztráta končetin, transplantace kostní dřeně, infekce virem HIV při plnění pracovních povinností, aplastická anemie, bakteriální meningitida, kardiomyopatie, kóma, konečné stadium jaterního onemocnění, konečné stadium plicního onemocnění, akutní jaterní selhání, ztráta řeči, závažné popáleniny, závažný úraz hlavy, onemocnění motorického neuronu, Parkinsonova nemoc do věku 65 let, primární plicní arteriální hypertenze, systémový lupus erythematodes, jaterní cirhóza). Výplatou prvního pojistného plnění z tohoto při toto při končí. Toto při lze sjednat i ve formě jednorázové výplaty s ročně klesající pojistnou částkou (tzn. že pojistná částka u tohoto každý rok klesá o jednu n-tinu aktuální pojistné částky, přičemž n je doba zbývající do konce tohoto ). Toto při lze sjednat i ve variantě s omezeným rozsahem (4 základní statisticky nejčastější diagnózy rakovina, srdeční infarkt, operace bypass, mrtvice) s fixní pojistnou částkou ve výši ,- Kč. Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti (UCZ/DDPN/14G) Pojištění, v rámci kterého pojistitel poskytne pojistné plnění při ztrátě na výdělku, vzniklé jako důsledek nemoci nebo úrazu, pokud je jimi zapříčiněna pracovní neschopnost. Sjednaná denní dávka se vyplácí za každý kalendářní den (tj. včetně víkendů a svátků) pracovní neschopnosti v období po uplynutí karenční lhůty (14/28/42 dnů, bez zpětného plnění). Za dobu trvání karenční lhůty nárok na plnění nevzniká. Lze uzavřít i kombinaci karenčních lhůt - tzv. progresi. V případě pojistné události pojistitel nevyžaduje doložení výše příjmů. Pojistitel je oprávněn vyžadovat a přezkoumat příjem klienta i v případě splnění podmínek pro maximální denní dávku v závislosti na vykonávané povolání (při přijímání do ). Při souběhu s denním odškodným dochází ke zkoumání příjmu (>1.001,- Kč). K návrhu pojistné smlouvy je potřeba doložit potvrzení o příjmu nebo daňová přiznání. Nejvyšší možný součet sjednaných denních dávek: Průměrný měsíční hrubý příjem Zaměstnanec + OSVČ účastna nemocenského více než

13 Nejvyšší možný součet sjednaných denních dávek: Průměrný měsíční hrubý příjem OSVČ, která není účastna nemocenského více než V případě potřeby může pojistitel požádat o doložení příjmu klienta i u nižšího sjednaného součtu denních dávek. Denní odškodné po dobu léčení úrazu (UCZ/U/14) Pojištění, v rámci kterého pojistitel poskytne pojistné plnění za dobu nezbytné doby léčení v důsledku úrazu. Sjednané denní odškodné se vyplácí za každý kalendářní den (tj. včetně víkendu a svátků) nezbytné doby léčení po uplynutí karenční lhůty (10/28/42 dnů - bez zpětného plnění; v případě zájmu lze u varianty od 10. dne sjednat zpětné plnění). Za dobu trvání karenční lhůty nárok na plnění nevzniká. Lze uzavřít i kombinaci karenčních lhůt. Výše maximální pojistné částky je závislá na profesi klienta. Pojistitel je oprávněn vyžadovat a přezkoumat příjem klienta i v případě splnění podmínek pro maximální denní odškodné v závislosti na vykonávané povolání (při přijímání do ). Přiměřená doba léčení je uvedena v aktuální oceňovací tabulce pojistitele. Přiměřenou dobu léčení pro jednotlivé konkrétní případy určuje lékař UNIQA pojišťovny, a.s. na základě předložené zdravotní dokumentace. Nemocniční denní dávka (UCZ/NDD/14) Pojištění, jehož účelem je kompenzace nákladů spojených s nezbytným pobytem v nemocnici z jakékoli příčiny (onemocnění, úraz). Nárok na pojistné plnění vzniká za každý kalendářní den (minimální pobyt v nemocnici je 24 hodin). Nemocniční odškodné (UCZ/U/14) Nárok na pojistné plnění vzniká pouze při hospitalizaci v důsledku úrazu a to za každý kalendářní den (minimální pobyt v nemocnici je 24 hodin). NADSTAVBOVÁ RIZIKA UNIQA připravila pro klienty i řadu dalších doplňkových krytí, která umí zjednodušit život a pomáhají v mnoha nečekaných a často nepříjemných situacích, kdy zákazník ocení, že se může spolehnout na podporu odborníků. MedUNIQA (UCZ/ZA/14) Program asistenčních služeb v oblasti zdravotnictví zahrnuje tyto složky: Rychlá rada - konzultace zdravotních potřeb po telefonu Na non-stop bezplatné infolince odpovídá lékař na dotazy klientů týkající se jejich aktuálního stavu a potřeb. Dále pak odborná asistenční služba zodpoví dotazy klientů týkající se ostatních oblastí zdra- 13

14 votnictví (např. vysvětlení lékařských pojmů a postupů, informace o lécích, vysvětlení laboratorních výsledků, informace o poplatcích a spoluúčasti pacienta atd.). Konsilium konzultace lékařské diagnózy Vypracování druhého odborného názoru k diagnóze v písemné formě. Stanovisko vypracují specialisté z různých oborů medicíny. Účelem této služby je pomoci pojištěnému a ošetřujícímu lékaři při rozboru současného léčení a/nebo navržení dalších možných postupů. Pacient získá písemné informace o účelu a povaze dosavadní léčby nebo výkonu, jejich důsledcích, alternativách, rizicích. Pojištěný klient může využít tuto službu prostřednictvím telefonické linky Call Centra UNIQA pojišťovny, a.s Pojištění právní ochrany pro Život D.A.S (DAS/UCZ/Ž/140301; DAS/UCZ/ŽC/14) Právník na telefonu 24 hodin denně 365 dní v roce! Počet telefonických porad během jednoho roku není omezen! Pojištění právní ochrany pro Život D.A.S. poskytuje základní právní ochranu fyzickým osobám a rodinám (včetně movitého majetku) v běžném soukromém životě. Pojištění se vztahuje na pojistníka, manžela/-ku pojistníka, případně druha/družku, děti pojistníka a pomocné síly v domácnosti pojistníka. Pojistníkovi ušetří čas i peníze například při vymáhání odškodnění; dále při reklamaci zboží, při jednání s policií, či při neoprávněném zásahu do jeho vlastnického práva apod. Právní vztahy na které se vztahuje: 1. Nároky na náhradu újmy na zdraví (například újma způsobená v důsledku úrazu na chodníku, pádu tašky ze střechy, pokousání psem); 2. Přestupky a trestné činy (například ublížení na zdraví třetí osoby v důsledku pokousání psa, sražení kolem či na lyžích, poškození zboží v prodejně); 3. Nároky a spory ze soukromého (například spory s pojišťovnami ve vztahu k domácnosti, z úrazového při úrazu na dovolené); 4. Nároky z vlastnického práva (například při neoprávněném zadržení věci opravnou, při neoprávněné exekuci); 5. Nároky ze smluv (například spory při neuznané reklamaci, vadně provedené opravě, nevrácení písemně sjednané půjčky); 6. Právo sociálního zabezpečení (například řízení v souvislosti s dávkami důchodového či nemocenského ). KONTAKTY DAS: (bezplatná infolinka) (tísňová linka pro naléhavé a neodkladné situace) (přímá linka právního oddělení; pondělí pátek; 8:00 16:00 hod.) Pojištění odpovědnosti (Ž/Odpo/14G) Při občanské odpovědnosti pro osoby uvedené v pojistné smlouvě. Může se vztahovat na pojištěného P1, P2, děti uvedené na pojistce, v případě absence pojištěného P2 pak na manžela nebo manželku náležící k P1 (případně druha nebo družku). Krytí slouží pro případ uplatnění nároku na náhradu škody na zdraví a/nebo majetku jiných osob, které pojištěný klient neúmyslně způsobil a odpovídá za ně. Pojistná částka činí ,- Kč s 1.000,- Kč spoluúčastí klienta. Investiční pojistné (UCZ/14, Ž/IŽP/14G, SP/IŽP/14G, UCZ/Ž/14G, SU/INVESTPLAN/14G) Výše této složky závisí na ochotě klienta vkládat do produktu volné finanční zdroje a dlouhodobě je zhodnocovat. Investice Po odečtení nezbytných nákladových položek z klientem zaplaceného pojistného (běžného i mimořádného), pojišťovna za zbylou část pojistného nakoupí podíly ve fondech cenných papírů seskupených do investičních programů. Pojišťovna pak eviduje podílové jednotky příslušné ke smlouvám klientů na odděleném účtu. Ty jsou shromážděny v investičních programech, které si může klient sám zvolit. 14

15 POJIŠTĚNÍ DĚTÍ Pojištění je možné pro neomezený počet dětí do 26 let (pokud se soustavně připravují na budoucí povolání a zároveň nevykonávají sportovní činnost za úplatu). U dětí se pro účel tohoto nevyplňuje zdravotní dotazník, tzn. není při vstupu zkoumán zdravotní stav takto pojišťovaného dítěte. UDÁLOSTI S DLOUHODOBÝM DOPADEM Při invalidity pro děti (Ž/DPP PID/14G) Při se sjednává ve formě pravidelně vypláceného ročního důchodu v případě přiznání invalidity třetího stupně (při přiznání před dosažením 19 let věku je vyplácena renta do 65 let věku dítěte). Při snížené soběstačnosti (Ž/DPP PID/14G) slouží jako doplněk pro při invalidity. Renta je v tomto případě vyplácena do 18 let věku dítěte. Počátek rizika je odložen do 3 let věku klienta. Při je vázáno na přiznání IV. stupně závislosti. Lze sjednat pouze v kombinaci s přim invalidity pro děti. Trvalé následky úrazu (UCZ/U/14) Lze sjednat pouze ve variantě od 0,5 % trvalých následků. Pokud úraz zanechal trvalé následky s rozsahem nejméně 0,5 %, vyplatí pojistitel pojištěnému pojistné plnění odpovídající příslušnému stupni trvalých následků dle aktuální oceňovací tabulky pojistitele. Pojistné plnění se určuje v závislosti na rozsahu trvalých následků z násobku sjednané pojistné částky: Rozsah trvalých následků úrazu v % do 25 % včetně nad 25 % do 50 % včetně nad 50 % do 75 % včetně nad 75 % do 95 % včetně nad 95 % do 100 % včetně Výpočet pojistného plnění z 1x pojistné částky z 2x pojistné částky z 3x pojistné částky z 4x pojistné částky z 6x pojistné částky UDÁLOSTI S DOČASNÝM VLIVEM Při pro případ velmi závažných onemocnění (Ž/VZOD/14G) Vztahuje se na speciální dětské diagnózy vyskytující se v mladé populaci s největší frekvencí (rakovina, ochrnutí, transplantace životně důležitých orgánů, encefalitida, bakteriální meningitida, selhání ledvin, oslepnutí, kóma, hluchota, závažný úraz hlavy). První pojistnou událostí toto při končí. Pojištění nemocniční denní dávky (UCZ/NDD/D/14) Pojištění, jehož účelem je kompenzace nákladů spojených s nezbytným pobytem v nemocnici. Nárok na pojistné plnění vzniká za každý kalendářní den (minimální pobyt v nemocnici je 24 hodin). Kromě sjednané výše denní dávky vyplatí pojistitel rovněž částku 100 Kč za každý den, po který byl dospělý doprovod s pojištěným dítětem v nemocnici. Denní odškodné (UCZ/U/14) Denní odškodné je vypláceno zpětně při přiměřené délce léčení přesahující trvání 7 dnů (karenční lhůta). Nárok na pojistné plnění vzniká za každý kalendářní den, tj. včetně víkendů a svátků. 15

16 Pojištění ošetřování nemocného dítěte (Ž/OND/14) Jedná se o škodové. Dávka je vyplácena osobě uvedené na tiskopisu OČR. Do 200,- Kč pojistitel nepožaduje při pojistné události doložení příjmu oprávněné osoby. Příklady pojistitelné denní dávky Průměrný měsíční čistý příjem v Kč Výše dávky v Kč NADSTAVBOVÁ RIZIKA TOP asistence (UCZ/ZA/14) díky tomuto při má klient možnost získat pro své děti ve věku do 18 let nejlepší odbornou lékařskou péči. UNIQA zprostředkuje termín konzultace s lékařem-specialistou na špičkovém dětském zdravotnickém pracovišti v Praze nebo v Brně. 16

17 povolání RS pro úrazové zproštění od placení pojistného na zdravotní (%) na životní ( ) smrti úrazem trvalých následků denního odškodného Administrativní pracovník/-ice Advokát/-ka Agronom/-ka Aranžér/-ka Architekt/-ka Artista/-ka 3 x x 560 Asistent/-ka Auditor/-ka Automechanik/-čka Bagrista/-ka Baletka 2 x 550 Barman/-ka Barvíř/-ka Bednář/-ka Brašnář/-ka Brusič/-ka Celník/-ice Cukrář/-ka Cvičitel/-ka Čalouník/-ice Číšník/-ice Delegát/-ka Dělník/-ice Deratizér/-ka Diplomat/-ka Dispečer/-ka Dítě 1 x 500 Dítě se zvláštním rizikem 2 x 500 Dlaždič Dojič/-ka Domovník/-ice Dozorce/-kyně Dozorčí (v metru) Dřevorubec Důchodce/-kyně invalid. částečně 1 x Důchodce/-kyně plně invalidní 1 x x 0 Důchodce/-kyně starobní 1 x (nepracující) Duchovní Ekolog/-žka Ekonom/-ka Elektrikář (práce s vysok. napětím) Elektrikář/-ka Elektrikář/-ka v hlubinném dole 3 3 x Elektromechanik/-čka Elektromontér/-ka Elektronik/-čka Elektrotechnik/-čka Expediční pracovník/-ce (obsluha zařízení) Expediční pracovník/-ice (admin.) Fasádník Finančník/-ice Fotograf/-ka Frézař/-ka Galvanizér/-ka Geodet/-ka Geolog/-žka Grafik Hajný Hasič/-čka Herec/-čka Historik/-čka

18 povolání RS pro úrazové zproštění od placení pojistného na zdravotní (%) na životní ( ) smrti úrazem trvalých následků denního odškodného Hlídač/-čka Hodinář/-ka Holič/-ka Horník (dělník) v uranovém dole 3 3 x Horník v hlubinném dole 3 3 x Horník v povrchovém dole Hospodyně Hosteska Hradlář/-ka Hrázný/-á Hudebník/-ice Hygienik/-čka Chemik/-čka Chovatel/-ka malých zvířat Chovatel/-ka velkých zvířat Chůva Inspektor/-ka Instalatér/-ka Izolatér/-ka Jednatel/-ka Jemný mechanik/-čka Jeřábník/-ice Justiční stráž Kadeřník/-ice Kameník/-ice Karosář/-ka Kartograf/-ka Kaskadér/-ka 3 3 x Kaskadér/-ka i s pyrotechnikou 3 3 x Keramik/-čka Klempíř/-ka Klenotník/-ice Kněz Knihař/-ka Knihovník/-ice Kominík/-ice Konstruktér/-ka Kontrolor/-ka Konzultant/-ka Kosmetička Košíkář/-ka Kovář Kovoobráběč/-ka Kožešník/-ice Krejčí Kriminalista Krmič/-ka Krotitel/-ka zvěře 3 3 x Krupiér/-ka Kuchař/-ka Kulisák Kurýr/-ka Květinář/-ka Laborant/-ka Lakýrník/-ice Lanovkář/-ka Lékárník/-ice Lékař/-ka Lektor/-ka Lesní dělník/-ice Lesník Lešenář/-ka Letuška (malé či střední civilní dopr.letadlo do 100 osob)

19 povolání RS pro úrazové zproštění od placení pojistného na zdravotní (%) na životní ( ) smrti úrazem trvalých následků denního odškodného Letuška (velké civilní dopravní letadlo nad 100 osob) Lodník-na moři Lodník-vnitrozemí Loutkář/-ka Makléř/-ka Malíř/-ka Malíř/-ka pokojů Manažer/-ka Masér/-ka Maskér/-ka Matematik/-ička Mateřská dovolená Mechanik/-čka Meteorolog/-žka Mistr/-ová odborného výcviku Mistři/-ová (administrativa) Mlynář/-řka Modelář/-ka Modelka Moderátor/-ka Montér/-ka Myč/-ka oken Myslivec Námořník/-ice Nástrojař Natěrač/-ka Návrhář/-ka Nezaměstnaný/-á 1 x 100 Nositel zbraně v zaměstnání Notář/-ka Novinář/-ka Obchodní zástupce/-kyně Obchodní zást. (mimo administr.) Obchodní zástupce/-kyně (převážně administrativa) Obchodní zástupce/-kyně (řidič/-ka) Obchodník/-ice Obkladač/-ka Obráběč/-ka kovů Obsluha strojů a zařízení Obuvník/-ice Odhadce/-kyně Operátor/-ka Opravář/-ka Optik/-čka Ostraha budov a/nebo zařízení se zbraní Osvětlovač/-ka Ošetřovatel/-ka Ošetřovatel/-ka koní Ošetřovatel/-ka zvířat Pasíř/-ka Pečovatel/-ka Pedikér/-ka Pekař/-ka Pilot (malé či střední civilní dopravní letadlo do 100 osob) Pilot (vojenský) 4 x x Pilot/-ka (velké civilní dopravní letadlo nad 100 osob) Plavčík/-ice Plynař/-ka Podlahář/-ka

20 povolání RS pro úrazové zproštění od placení pojistného na zdravotní (%) na životní ( ) smrti úrazem trvalých následků denního odškodného Pohraniční stráž 2 x Pokladní Pokojská/-ý Pokrývač/-ka Policista/-ka (administrativa, beze zbraně) Policista/-ka (se zbraní) Policista/-ka městský/-á Politik/-čka Popelář/-ka Poradce/-kyně Porybný/-á Poslanec/-kyně Posunovač/-ka Poštovní doručovatel/-ka Potápěč/-ka (s dýchacím přístrojem) 4 x x Pracovník/-ce na pile Pracovník/-ce v reklamě Pracovník/-ce v oblasti cestov. ruchu Pracovník/-ce v obl. drobných služeb Pracovník/-ce ve školství Pracovník/-ce ve zdravotnictví Pracovník/-ice bezpečnostní agentury Pracovník/-ice s výbušninami 3 3 x Pracovník/-ice technických služeb Pracovník/-ice v dopravě Pracovník/-ice v hutnictví Pracovník/-ice v lehkém i těžkém průmyslu Pracovník/-ice v povrchovém dole Pracovník/-ice v zemědělství Pracovník/-ice v chemickém průmyslu Pracovník/-ice ve filmovém oboru Pracovník/-ice ve stavebnictví Pracovník/-ice ve strojírenství Pracovník/-ice ve vězeňské službě Pracovník/-ice ve výškách (včetně použití závěsné lávky, sedačky nebo lana, v nucených polohách bez prac.plošin, z provaz.žebříků aj.) Právník/-čka Prodavač/-čka (ne stánkař) Prodavač/-čka (stánkař) 2 x 500 Programátor/-ka Projektant/-ka Prokurista/-ka Provozní (administrativa) Provozní (mimo administrativu) Průvodce/-kyně Průvodčí ČD Přadlena Překladatel/-ka Psycholog/-žka Pyrotechnik/-čka 3 3 x Recepční Redaktor/-ka Referent/-ka Rehabilitační pracovník/-ce Rentiér/-ka Reportér/-ka Restaurátor/-ka Revizor/-ka

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Život & Þ nanční nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Pan Pohoda živitel rodiny Pracuje jako účetní v jednom menším městě a jeho čistý měsíční příjem činí 22 000 Kč. Manželka je na mateřské.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

rizikové životní pojištění

rizikové životní pojištění BEZ OBAV rizikové životní pojištění Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice 1 Koncept produktu Bez Obav Vysoce flexibilní produkt s těmito vlastnostmi: Možnost pojistit na širokou škálu pojistných rizik

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry.

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Minimální pojistné 100 Kč měsíčně / 200 Kč při platbě složenkou 150 Kč čtvrtletně Počátek pojištění od 1. dne měsíce. Minimální

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

číslo TJ/SK Datum př. TJ/SK Příspěvek TJ/SK charakte Datum př. oddílu Příspěvek oddílu oddíl rodné číslo příjmení jméno

číslo TJ/SK Datum př. TJ/SK Příspěvek TJ/SK charakte Datum př. oddílu Příspěvek oddílu oddíl rodné číslo příjmení jméno číslo oddíl rodné číslo příjmení jméno charakte ristika číslo oddíl rodné číslo příjmení jméno charakte ristika pokyny: List1 - seznam členů vždy na 1. Listě 1. Řádek, sloupec C číslo - povinné číslo se

Více

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rytmus (risk) 6.0 Funkcionalita Nová funkční výbava Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rušíme pro 1. pojištěného smrt v připojištěních (konstantní

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3)

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) Tento sazebník poplatků pojištění Aviva Vision (VIS 1.0, VIS 2.0) a Vision (VIS 2.1, VIS

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky

bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky NÁZEV SPORTŮ aerials aerobic aerotrim airsoft americký fotbal aquaaerobic atletika včetně skoku o tyči a pěti, sedmi a desetiboje badminton baseball basketbal běh na lyžích po vyznačených trasách biatlon

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Podmínky pro placení mimořádného pojistného u investičního životního pojištění při jednorázovém mimořádném pojistném při pravidelně

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Upomínka dlužného pojistného před zánikem pojištění Upomínka

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 5.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

SEZNAM SPORTŮ Lze sjednat výběrově V případě dotazů kontaktujte správu smluv CP Allianz pojišťovny, a. s. tel:224 405 839

SEZNAM SPORTŮ Lze sjednat výběrově V případě dotazů kontaktujte správu smluv CP Allianz pojišťovny, a. s. tel:224 405 839 SEZNAM SPORTŮ Lze sjednat výběrově V případě dotazů kontaktujte správu smluv CP Allianz pojišťovny, a. s. tel:224 405 839 SPORT aerobic airsoft aquaaerobic badminton baseball basketbal běh na lyžích po

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. září Tento Sazebník investičního životního pojištění FAIRLIFE

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele

Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo zavolejte nebo infolinku Zelenou klientského linku: 800 servisu

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. prosince 2016 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Životní a úrazové pojištění

Životní a úrazové pojištění Životní a úrazové pojištění Garant Plus Garant Plus je flexibilní (univerzální) životní pojištění s garantovanou úrokovou mírou ve výši 2,4 %. Toto pojištění je jedinečným spojením pojistné ochrany a zhodnocování

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7.

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7. Generali Pojišťovna a.s. Na Pankráci 121 140 21 Praha 4 Sazebník rizikového ho produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro smlouvy sjednané po 1. 7. 2015 včetně) Vážený kliente, dovolujeme si

Více

FLEXI životní pojištění sazby rizik

FLEXI životní pojištění sazby rizik Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin Pojištění kapitálové hodnoty Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin s lineárně

Více

NOVINKY V OSOBNÍM POJIŠTĚNÍ. Buďte v přehledu, co je možné sjednat na pojistném trhu. Aktuální nabídka - léto 2014.

NOVINKY V OSOBNÍM POJIŠTĚNÍ. Buďte v přehledu, co je možné sjednat na pojistném trhu. Aktuální nabídka - léto 2014. NOVINKY V OSOBNÍM POJIŠTĚNÍ Buďte v přehledu, co je možné sjednat na pojistném trhu. Aktuální nabídka - léto 2014. Pojištění pro každého jehož práce je tvořena převážně na kolech. Riziko výpadku příjmů

Více

příloha k R-344 Dotační programy v oblasti podpory sportovních aktivit spolků Městské části Praha 15

příloha k R-344 Dotační programy v oblasti podpory sportovních aktivit spolků Městské části Praha 15 příloha k R-344 Dotační programy v oblasti podpory sportovních aktivit spolků Městské části Praha 15 červen 2015 I. Program podpora sportu dětí a mládeže Program je zaměřen na podporu sportu obyvatel Městské

Více

PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015

PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015 INFORMACE 10/2015/z PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015 Od 1.4.2015 zavádíme novinky v produktu PERSPEKTIVA 7 BN. Změny, které jsme pro Vás připravili: 1. Připojištění invalidity 2. Připojištění smrti 3. Připojištění

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ VÝHODY PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 841 444 555 www.cpp.cz CPP_Desky_ZPFilipPLUS.indd 11 Desky_ZP_Filip_Plus_A4.indd

Více

Emblémy kovové 50 mm

Emblémy kovové 50 mm Emblémy kovové 50 Emblém fotbalista zlato 50 Emblém fotbalista stříbro 50 Emblém fotbalista bronz 50 Kovový emblém fotbal, průměr 50 ; Kovový emblém fotbal, průměr 50 ; Kovový emblém fotbal, průměr 50

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 500 Kč

Více

Doplňkové pojistné podmínky KOMBInovaného vkladového pojištění pro dospělé

Doplňkové pojistné podmínky KOMBInovaného vkladového pojištění pro dospělé Doplňkové pojistné podmínky KOMBInovaného vkladového pojištění pro dospělé verze ŽP-DPP-KOM-0008 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Rizikové životní pojištění NN Život

Rizikové životní pojištění NN Život Rizikové životní pojištění NN Život Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 Sazebník 06 36 Produktové limity 04 Sazebník hlavního pojištění 1. i 2. pojištěný (RZ4C,

Více

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ KAMARÁD POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK KAM 1.2 účinnost od 1. září 2016 Tento Sazebník pojištění KAMARÁD obsahuje aktuální výši poplatků, alokačních

Více

Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty

Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty Wüstenrot ProCesty Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty Cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojištěných osob na jejich cestách v zahraničí. Co pojišťujeme V rámci cestovního pojištění

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ PARTNEŘI A PODPORA Od září 2009 jsme partnerem Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni Od listopadu 2010 jsme partnerem Odborového svazu

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Emblémy kovové 25 mm

Emblémy kovové 25 mm Emblémy kovové 25 mm Emblém fotbal zlato Emblém fotbal stříbro Emblém fotbal bronz Kovový emblém fotbal, průměr 25 mm; medaile, plakety, trofeje, kokardy a na Kovový emblém fotbal, průměr 25 mm; Kovový

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group sídlo centrály: nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice IČ: 47452820 DIČ: CZ47452820 DIČ DPH CZ699000955, člen skupiny zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Komplexní životní program ZFP Život+

Komplexní životní program ZFP Život+ Komplexní životní program ZFP Život+ ÚČASTNÍCI POJIŠTĚNÍ Pojistitel: Českápojišťovnaa.s.,Spálená75/16,11304Praha1,Českárepublika,IČ:45272956,zapsanávObchodnímrejstříkuuMěstskéhosouduvPrazeoddílB,vložka1464(dále

Více

PNTS. Hlášení pojistné události

PNTS. Hlášení pojistné události PNTS Hlášení pojistné události Naší snahou je, aby vyřízení pojistné události proběhlo hladce a v co nejkratším možném termínu. Pokud vznikne událost, která by mohla založit Váš nárok na pojistné plnění,

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 4.1 účinnost od 1. prosince 2016 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

5 let (vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotní dokumentaci, ve

5 let (vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotní dokumentaci, ve Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P.č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie

Více