Sazebník EU 8592/1. Rizikové životní pojištění s dividendou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sazebník EU 8592/1. Rizikové životní pojištění s dividendou"

Transkript

1 Sazebník EU 8592/1 Rizikové životní s dividendou

2 RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ S DIVIDENDOU OD PRODUKTU K ŘEŠENÍ Nabízí pokrytí pro většinu životních a zdravotních rizik. Dělení rizik podle konkrétních životních situací umožňuje nabídnout vhodné řešení pro: - události s dlouhodobým finančním dopadem na život. - události s dočasným vlivem, kde kompenzuje dočasný finanční výkyv. - nepříjemnosti nebo nečekané životní situace s omezeným dopadem, na něž je možné se díky nadstavbovým krytím připravit. Kromě rizik umožňuje efektivně zohlednit velké události v lidském životě, jako jsou ukončení studií a samostatný start do života, sňatek, narození dětí, sjednání velkých finančních závazků (například hypotéka), odchod dětí v dospělosti z domova, apod. Hodí se proto zejména pro všechny, na jejichž výdělečné činnosti a péči jsou závislé další osoby. Kombinace pojistné ochrany a prostředků určených k investování je tak velmi vhodná i pro klienty, kteří chtějí kromě pojistné ochrany zhodnotit volné prostředky. Důležité kontakty: bezplatná infolinka UNIQA pojišťovny, a.s obecný mail Oddělení životního webová adresa pro předběžný underwriting https://sec.uniqa.cz/ocenovanizivot/ číslo účtu pro pravidelné pojistné /5500 číslo účtu pro mimořádné pojistné /5500 Přehled základních parametrů RŽPD: Typ investiční životní Pojistná doba 1 minimálně 5 let Splátka pojistného měsíčně minimálně 400,- Kč (resp ,- Kč 2 ) Pojištění dospělé osoby 1-2 dospělé osoby Pojištění dětí neomezený počet (do 26 let věku) Frekvence placení měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně Způsob placení trvalý příkaz, SIPO, inkaso z účtu Investiční program volba ze 7 investičních programů Daňově optimalizován ano 1 Pojistník má možnost zvolit zkrácenou dobu placení. Veškeré pojistné ochrany končí datem konce placení. Smlouva dále trvá až do sjednaného konce a na jejím konci je hlavnímu pojištěnému vyplaceno pojistné plnění pro případ dožití. 2 Platí při jiné než měsíční frekvencinabízí pokrytí pro většinu životních a zdravotních rizik. Nové dělení rizik podle konkrétních životních situací umožňuje nabídnout přiléhavé řešení pro: 2

3 RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ S DIVIDENDOU...1 Přehled základních parametrů RŽPD 2013:...2 Daňová optimalizace...4 Investování, volba investiční strategie...4 INVESTPLAN (SU/Investplan/14G)...5 REINVESTICE...5 OPCE NA NAVÝŠENÍ (SU/Ž/OPCE/14G)...5 MIMOŘÁDNÉ POJISTNÉ (IŽP/Mim/14G)...5 Předběžný underwriting (oceňování)...5 Politicky exponovaná osoba (PEP)...5 myuniqa...5 Povolání 4 rizikové skupiny...5 Sporty...6 Požadovaný rozsah lékařských vyšetření podle věku a pojistných částek...6 Cizí státní příslušníci přijetí do...6 Státní příslušníci zemí EU...6 Státní příslušníci ostatních evropských zemí vč. Turecka (kromě zemí bývalého SSSR)...6 Státní příslušníci ze třetích zemí a zemí bývalého SSSR:...7 Změny...7 FATCA (zákon Foreing Account Tax Compliance)...7 POJIŠTĚNÍ DOSPĚLÝCH OSOB...8 UDÁLOSTI S DLOUHODOBÝM DOPADEM...8 Pojištění pro případ smrti...8 Pojištění pro případ smrti s ročně klesající pojistnou částkou...8 Při invalidity...8 Při dlouhodobé péče Pojištění pro případ prvního z rizik Zproštění od placení pojistného pro hlavního pojištěného P Pojištění pro případ smrti následkem úrazu Pojištění trvalých následků úrazu od 0,5 %, resp. od 10 % s progresivním plněním Pojištění horních končetin UDÁLOSTI S DOČASNÝM VLIVEM Při velmi závažných onemocnění Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti Denní odškodné po dobu léčení úrazu Nemocniční denní dávka Nemocniční odškodné NADSTAVBOVÁ RIZIKA MedUNIQA Pojištění právní ochrany pro Život D.A.S Pojištění odpovědnosti Investiční pojistné POJIŠTĚNÍ DĚTÍ UDÁLOSTI S DLOUHODOBÝM DOPADEM Při invalidity pro děti Při snížené soběstačnosti Trvalé následky úrazu UDÁLOSTI S DOČASNÝM VLIVEM Při pro případ velmi závažných onemocnění Pojištění nemocniční denní dávky Denní odškodné Pojištění ošetřování nemocného dítěte NADSTAVBOVÁ RIZIKA TOP asistence Přehled rizikových skupin podle povolání Přehled rizikových skupin podle provozovaných sportů...24 Formulář Změna Formulář Výpověď

4 Parametry RŽPD 4 Daňová optimalizace Pojistný program Rizikové životní s dividendou je daňově optimalizován. Při splnění zákonem daných podmínek může tedy snižovat klientem placené daně. Podmínky: - pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití 1 nebo důchodové ; - pojistnou smlouvu musí uzavřít poplatník ve svůj prospěch (tj. je uveden jako pojištěný i pojistník); - pojistná smlouva musí končit nejdříve v roce, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let; - pojistná doba musí být minimálně 5 let; - osoba, která má právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného (oprávněná osoba), nesmí být shodná se zaměstnavatelem, který případně hradí pojistné. 1 Dožití - vytváří se z nespotřebovaného pojistného a rizikové dividendy. Smluvně garantovaná výše odpočtu rizikového pojistného o 15 % pod úmrtnostními tabulkami. Navíc 5 % vráceno klientovi formou rizikové dividendy. Investování, volba investiční strategie Některé ze složek tohoto produktu jsou po odečtení nezbytných nákladových položek investovány ve fondech cenných papírů. Tyto fondy jsou seskupeny do investičních programů. Pojišťovna eviduje jednotky příslušné ke smlouvám klientů na odděleném účtu a jednou ročně zasílá informaci o aktuální hodnotě podílových jednotek příslušných jeho smlouvě. Investiční strategii si klient určuje sám. Rozhoduje se zda preferuje stabilní menší výnos bez většího rizika nebo naopak je ochoten podstoupit riziko a vzdát se jistoty. Hodnota investovaného vkladu do podílového fondu závisí nejenom na volbě investiční strategie, ale i na vývoji na kapitálových trzích. Tato hodnota vkladu není stejná, stabilní, ale kolísá. Při takovém druhu investování si klient musí být vědom toho, že se jedná o dlouhodobou investici (očekávané výsledky investování se mohou dostavit až po několika letech). Výkonnost jednotlivých fondů (vývoj cenných papírů ve fondu) není zárukou stejné výkonnosti i v budoucnu. Hodnota investic v závislosti na vývoji na kapitálovém trhu může stoupat i klesat. Z tohoto důvodu nemůžeme garantovat plnou návratnost vložených investic. Investiční programy UNIQA pojišťovny Garantovaný Jde o program, u něhož UNIQA klientům zaručuje výnos 1,9 % ročně. Skýtá nejvíce jistoty pro konzervativní klienty. Stabilní Program je určen klientům preferujícím stabilní přiměřený výnos za podmínky minimalizace rizika. Je složen převážně z investic do korunových dluhopisů vysoké bonity a likvidity. Smíšený Smíšené portfolio se skládá jak z dluhopisů, tak z akcií. Podíl akcií je však omezen maximálně do 50 %. Část portfolia je i v jiné než české měně. Dynamický Jde o portfolio s převahou akciových fondů ( 95 %). Program je vhodný pro klienty, kteří chtějí při investování využít potenciálu vyšší míry zhodnocení, jsou však ochotni vzít na sebe riziko jejich poklesu a kolísání kurzu koruny. Část portfolia je i v jiné než české měně. Akciový Jde o portfolio složené téměř výhradně z akciových fondů. Akciový program je vhodný pro klienty, kteří neváhají při investování riskovat a investovat skutečně dlouhodobě. Část portfolia je i v jiné než české měně. C-QUADRAT STRATEGIE AMI CZK (t) Jde o flexibilní fond, který usiluje o dosažení absolutní návratnosti v rámci celého ekonomického cyklu. Fond může investovat % majetku do fondů akciových, dluhopisových a fondů z oblasti peněžního trhu a až 49 % do instrumentů peněžního trhu a hotovosti na účtu. Vhodné sjednávat s nástrojem INVESTPLAN. Indexový Program je složen z investičních fondů kopírujících světové akciové indexy. Strategie je určena pro klienty, kteří chtějí využít potenciálu vyšších výnosů. Část portfolia je i v jiné než české měně. INVESTPLAN (SU/Investplan/14G) Kromě možnosti libovolné alokace do jednotlivých investičních programů pojistitel nabízí tzv. INVESTPLAN.

5 To je nástroj k utlumení rizika ztráty způsobené propadem akciových trhů ke konci. Spočívá v automatickém převádění příslušné části podílových jednotek z dynamičtějších programů do dluhopisového portfolia "Stabilní", aby se zamezilo ztrátě z důvodu výkyvu kurzu akcií v posledních (maximálně devíti) letech trvání. REINVESTICE V případě ukončení doplňkového či při dojde k navýšení či zavedení investičního pojistného. Celková výše pojistného se tímto nezmění. OPCE NA NAVÝŠENÍ (SU/Ž/OPCE/14G) Klient má právo požádat o navýšení pojistné částky pro případ úmrtí až o 25% ( ,- Kč) bez nového zkoumání zdravotního stavu (zohlední se poslední známý zdravotní stav) v následujících případech: - svatba pojištěné osoby; - narození dítěte pojištěné osoby; - adopce nezletilého dítěte pojištěnou osobou; - zvýšení pravidelného ročního hrubého příjmu o min. 10 % v souvislosti se změnou zaměstnavatele nebo při kariérním postupu; - přijetí půjčky pojištěnou osobou k financování nemovitosti k vlastnímu užívání ve výši min ,- Kč; - dosažení věku 30, 40 nebo 45 let. MIMOŘÁDNÉ POJISTNÉ (IŽP/Mim/14G) V průběhu trvání celé pojistné doby je možné vložit mimořádné pojistné v minimální výši Kč. Pojistné se zasílá na zvláštní účet pojistitele /5500 s konstantním symbolem 3558 při platbě převodem a 3559 při platbě složenkou, variabilní symbol je vždy číslo pojistné smlouvy. Mimořádný výběr lze uskutečnit kterýkoli měsíc při doruční žádosti do 15. dne v měsíci na centrálu UNIQA pojišťovny. Předběžný underwriting (oceňování) V UNIQA může pojišťovací poradce operativně zjistit, zda bude klient přijat do, nebo zda budou určitá při vyloučena nebo sjednána jen za vyšší cenu vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Výsledkem předběžného ocenění je stanovení nadúmrtnosti, pravděpodobnosti promilního příplatku a/nebo výluky. Pro výpočet reálné výše je pak třeba použít aktuální kalkulátor. Minimálním podkladem pro ocenění je vyplněný zdravotní dotazník nebo informace v rozsahu zdravotního dotazníku v Návrhu, dále pak dle možnosti je vhodné přikládat zdravotní dokumentaci klienta. Pro tento účel slouží webová aplikace dostupná na https://sec.uniqa.cz/ocenovanizivot/. Politicky exponovaná osoba (PEP) Jedná se o fyzickou osobu, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností nebo v obdobné funkci v EU nebo v jiných mezinárodních organizacích, a to po dobu výkonu funkce, a dále jeden rok po ukončení této funkce, a která současně: má bydliště mimo ČR nebo takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo ČR. Za PEP se považují i rodinní příslušníci PEP, dále osoba, která má s PEP společnou právnickou osobu nebo skutečný majitel právnické osoby. myuniqa Je klientská aplikace dostupná na internetu 24 hodin denně a nabízející klientům v životním následující služby: - veškeré informace o jejich pojistných smlouvách; - provedení drobných změn pojistných smluv (např. změna způsobu platby, adresy atd.); - pohodlnou a rychlou komunikaci s pojišťovnou; - daňová potvrzení a to i zpětně (za předpokladu, že pojistník je zároveň pojištěným); - aktuální přehled o jednotkách Investičního životného, výši odkupného z kapitálového životního. Klient je automaticky registrován při sjednání smlouvy, pokud tuto možnost aktivně neodmítne. Povolání 4 rizikové skupiny Dle profese se pojištěné osoby rozdělují do 4 rizikových skupin (dále jen RS). 5

6 1. RS: povolání s převažující duševní činností administrativního charakteru, s lehkým fyzickým vypětím v uzavřených prostorách, případně s malým podílem manuální práce či nízkým rizikem. 2. RS: povolání s převažující fyzickou/manuální činností, se zvýšeným rizikem, se stykem s lepkavými, jedovatými nebo lehce vznětlivými látkami, s elektrickou energií. 3. RS: povolání s velmi vysokým rizikem úrazu. 4. RS: povolání a činnosti s nejvyšší mírou rizika úrazu a ohrožení zdraví vojenský pilot, záchranář v hlubinných dolech, tělesná stráž, zásahová jednotka, apod. Sporty Provozování sportovní činnosti se klasifikuje do tří stupňů: - rekreační sport (není v rámci organizací, jejichž náplní je organizování tělovýchovné, soutěžní nebo závodní činnosti); - registrovaný sport (je v rámci organizací, jejichž náplní je organizování tělovýchovné, soutěžní nebo závodní činnosti); - profesionální sport (profesionální sportovci zúčastňující se zahraničních soutěží nebo nejvyšší republikové soutěže). V případě dítěte staršího 15 let, které provozuje sport na profesionální úrovni, je potřeba u něj sjednat dospělé pojistné tarify (včetně uvedení sportu). 6 Požadovaný rozsah lékařských vyšetření podle věku a pojistných částek Věk Riziková částka (CZK) do od do 50 let včetně ZD ZD + VLZ1 ZD + VLZ2 nad 51 let včetně ZD ZD + VLZ1 ZD + VLZ2 ZD + VLZ3 ZD zdravotní dotazník na návrhu; VLZ1, VLZ2, VLZ3 - velká lékařská zpráva Zdravotní dotazník pro rizikové životní se vyplňuje vždy (vyjma varianty se základními pojistnými částkami). Všeobecné dotazy nejsou součástí zdravotního dotazníku a vyplňují se vždy. Cizí státní příslušníci přijetí do Nelze obligatorně sjednávat při velmi závažných onemocnění. Fakultativně lze v odůvodněných případech domluvit navýšení ů na centrále. Státní příslušníci zemí EU (včetně států Evropského hospodářského prostoru kromě Švýcarska). Klienti těchto států jsou přijímáni do za podmínek platných pro české státní příslušníky uvedených výše. Státní příslušníci ostatních evropských zemí vč. Turecka (kromě zemí bývalého SSSR) Všichni cizí státní příslušníci (mimo EU) musí uvést adresu na území ČR a kontakt na lékaře v ČR. Spolu s Návrhem je potřeba dodat: - zprostředkovatelem ověřená kopie povolení k pobytu (NIKOLI ADRESY TRVALÉHO BYDLIŠTĚ), nikoliv kopie pasu; - vyplněný finanční dotazník, ze kterého vyplývá účel (tiskopis EU 8178/2/E); - zpráva zprostředkovatele informace zprostředkovatele o pojišťovaných osobách a jejich dalších ch zpracovaná volnou formou dopisu včetně uvedení informace jak dlouho klient v ČR žije (opakované prodlužování pobytů atp.). Je-li pobyt trvalý platí podmínky jako pro občany EU. Je-li pobyt pouze dlouhodobý a klient je na území ČR 3 měsíce až 3 roky, dochází k omezení pojistných částek: - životní ,- Kč (hlavní tarif včetně úrazového při pro případ smrti úrazem) - úrazové ,- Kč - denní odškodné 500,- Kč

7 Je-li pobyt pouze dlouhodobý a klient je na území ČR alespoň 3 roky, dochází k omezení pojistných částek: - životní ,- Kč (hlavní tarif včetně úrazového při pro případ smrti úrazem) - úrazové ,- Kč - denní odškodné 500,- Kč Státní příslušníci ze třetích zemí a zemí bývalého SSSR: Spolu s Návrhem je potřeba dodat: - zprostředkovatelem ověřená kopie povolení k pobytu (NIKOLI ADRESY TRVALÉHO BYDLIŠTĚ), nikoliv kopie pasu; - vyplněný finanční dotazník, ze kterého vyplývá účel (tiskopis EU 8178/2/E); - zpráva zprostředkovatele informace zprostředkovatele o pojišťovaných osobách a jejich dalších ch zpracovaná volnou formou dopisu včetně uvedení informace jak dlouho klient v ČR žije (opakované prodlužování pobytů atp.). Je-li pobyt trvalý platí podmínky jako pro občany EU. Je-li pobyt pouze dlouhodobý a klient je na území ČR alespoň 3 roky, dochází k omezení pojistných částek: - životní ,- Kč (hlavní tarif včetně úrazového při pro případ smrti úrazem) - úrazové ,- Kč - denní odškodné 500,- Kč Změny Veškeré změny se provádí na základě písemné žádosti podepsané pojistníkem a pojištěným. K tomuto účelu pojistitel doporučuje využít speciální formulář Změna (viz formulář na konci sazebníku). Na základě tohoto formuláře je možno provádět technické i netechnické změny jakými jsou například: a) Sepisované formulářem Změna : změna adresy trvalého bydliště změna adresy pro zasílání korespondence změna způsobu placení* snížení pojistné částky pro případ smrti * zavedení, vyloučení nebo snížení investičního pojistného (je třeba specifikovat zvolený inv. program a novou výši investičního ). výběr části podílových jednotek (je potřeba specifikovat z kterého programu se bude vybírat)* změna investiční strategie změna obmyšlených osob* změna pojistníka vyloučení nebo snížení nebo při zkrácení doby placení pojistného* b) Sepisované formulářem Změna s přiložením nově vyplněného zdravotního dotazníku nebo lékařské zprávy zvýšení pojistné částky u nebo při zavedení nového nebo při (V případě, že se jedná o zavedení /při, které nebylo uvedeno v pojistných podmínkách platných v době uzavření pojistné smlouvy, je třeba vyplnit prohlášení o převzetí nových pojistných podmínek) c) Sepisované formulářem Změna s následným PŘEČÍSLOVÁNÍM smlouvy ze strany UNIQA pojišťovny změna délky pojistné doby (zkrácení i prodloužení)* prodloužení doby placení pojistného* * Takto označené technické změny je v případě vinkulace možno provádět pouze se souhlasem věřitele. FATCA (zákon Foreing Account Tax Compliance) účelem tohoto zákona je zabránit americkým občanům vyhýbat se zdanění příjmů prostřednictvím jejich převodu do zahraničních finančních institucí a investic do zahraničních aktiv.v návaznosti na tento zákon musí být na návrhu pojistné smlouvy (popř. změnovém lístku) vždy vyplněna následující pole*: - Primární adresa jiná (vč. Státu), trvalý nebo jiný pobyt (vč. Státu) - Státní občanství - Daňová příslušnost - Místo narození (vč. Státu) V případě nalezení FATCA indicie na návrhu pojistné smlouvy bude požadováno vyplnění formuláře W9 (oficiální dokument americké daňové správy). * tzv. FATCA indicie u nichž se zjišťuje souvislost s USA 7

8 POJIŠTĚNÍ DOSPĚLÝCH OSOB UDÁLOSTI S DLOUHODOBÝM DOPADEM Jsou takové, které nám i našim blízkým převrátí život. Fatální události, s nimiž jsou spojené velmi zásadní zásahy do dosavadního životního stylu i standardu, zpravidla na velmi dlouhou dobu. Těmi jsou náhlá smrt anebo úraz s trvalými následky různě závažného rozsahu. Pojištění pro případ smrti (UCZ/14, Ž/IŽP/14G, SP/IŽP/14G, SU/Ž/OPCE/14G, UCZ/Ž/14G, SU/INVESTPLAN/14G, IŽP/Mim/14G) Pojištění pro případ smrti nebo dožití s výplatou rizikové dividendy na konci (povinné pro pojištěného P1). V případě smrti bude obmyšleným osobám vyplacena sjednaná pojistná částka. Minimální pojistná částka, která musí být vždy sjednána, je ,- Kč. V případě sjednání dřívějšího konce pro toto krytí, než je doba placení pojistného, se od následujícího dne po tomto datu snižuje pojistná částka pro případ smrti na základních ,- Kč. V tomto případě dochází k rozdělení na dva tarify (základní pro případ smrti a pro případ smrti s odlišnou dobou placení). Pojištění pro případ smrti s ročně klesající pojistnou částkou (UCZ/14, Ž/IŽP/14G, SP/IŽP/14G, SU/Ž/OPCE/14G, UCZ/Ž/14G, SU/INVESTPLAN/14G, IŽP/Mim/14G) Pojistná částka u tohoto každý rok klesá o jednu n-tinu aktuální pojistné částky (n je doba zbývající do konce tohoto ). Výše plnění je tedy závislá na roce, ve kterém došlo k negativní události. Při invalidity (Ž/PI3/14G, Ž/PIBF/14G, UCZ/U/14) Při lze sjednat pro invalidity I., II. a III. stupně ve formě jednorázové výplaty. Pojistná částka u tohoto při každý rok klesá o jednu n-tinu aktuální pojistné částky (n je doba zbývající do konce tohoto při). Je-li sjednána fixace (ve výši 10 %, 20 %, 30 % pojistné částky), klesá podle výše uvedeného jen 90 % (popř. 80 %, 70 %) sjednané pojistné částky; zbylá pojistná částka je konstantní po celou dobu trvání tohoto při. Dále je možné sjednat při invalidity III. stupně ve formě jednorázové výplaty s konstantní pojistnou částkou po celou dobu. Max. pojistná částka tohoto při činí Kč. Nárok na pojistné plnění může rovněž vzniknout uznáním nároku pojištěného na pojistné plnění z při invalidity, který pojistitel vyhodnotí na základě předložených dokladů, a to ještě před rozhodnutím o jejím přiznání příslušným správním orgánem. Toto při se sjednává v následujících variantách: - při invalidity III. stupně - při invalidity III. a II. stupně - při invalidity III., II. a I. stupně Zdroj: Statistická ročenka ČSSZ

9 Jak vysoký je invalidní důchod? V případě přiznání invalidního důchodu čeká klienta dramatický propad příjmů. Pro porovnání byly vybrány tři modelové profese. Modelová započtená doba činí 40 let. Manažer Hrubý měsíční příjem Kč Invalidní důchod Náhradový poměr 1 Invalidita I. stupně Kč 17 % Invalidita II. stupně Kč 23 % Invalidita III. stupně Kč 40 % 1 Ve vztahu k čisté mzdě IT specialista Hrubý měsíční příjem Kč Invalidní důchod Náhradový poměr 1 Invalidita I. stupně Kč 25 % Invalidita II. stupně Kč 32 % Invalidita III. stupně Kč 54 % 1 Ve vztahu k čisté mzdě 9

10 Kuchař Hrubý měsíční příjem Kč Invalidní důchod Náhradový poměr 1 Invalidita I. stupně Kč 32 % Invalidita II. stupně Kč 41 % Invalidita III. stupně Kč 67 % 1 Ve vztahu k čisté mzdě Celkové srovnání 10

11 Při dlouhodobé péče (Ž/PDP/14G, UCZ/U/14) Výplata ročního důchodu v případě, že je klientovi přiznán nárok na příspěvek pro IV. stupeň závislosti podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. V případě přiznání nároku do 70 let věku klienta je plnění vypláceno, při stálém pobírání příspěvku, doživotně. U osob do 18 let věku se přiznává IV. stupeň (úplná závislost), jestliže osoba není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby. U osob starších 18 let věku se přiznává IV. stupeň (úplná závislost), jestliže osoba není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby. Pojištění pro případ prvního z rizik (Ž/PPR/14G) Je pro případ prvního z rizik smrti nebo uznání pojištěného invalidním invaliditou třetího stupně, resp. druhého stupně. V případě plnění z důvodu uznání pojištěného invalidním invaliditou zaniká a nastane-li následně smrt, k dalšímu plnění již nedochází. Pojistné plnění se vyplácí ve formě jednorázové výplaty. Pojistná částka u tohoto každý rok klesá o jednu n-tinu aktuální pojistné částky (n je doba zbývající do konce tohoto ). Zproštění od placení pojistného pro hlavního pojištěného P1 (Ž/ZPP/14G) Jedná se o zproštění od placení pojistného v případě přiznání invalidity třetího stupně. Vztahuje se pouze na pojištěného P1, pokud je zároveň pojistníkem, a to na následující rizika, jsou-li v pojistné smlouvě sjednána: Pojištění pro případ dožití, riziková dividenda, investiční, pro případ smrti, pro případ smrti s ročně klesající PČ, pro případ smrti s odlišnou délkou placení, při velmi závažných onemocnění a při dlouhodobé péče. Pojištění pro případ smrti následkem úrazu (UCZ/U/14, UCZ/14) Pojistné plnění se zvyšuje na dvojnásobek sjednané pojistné částky, pokud je smrt pojištěného bezprostředně zapříčiněna úrazem způsobeným dopravní nehodou. Pojistné plnění v důsledku smrti úrazem se snižuje o plnění, které bylo již vyplaceno pojištěnému za trvalé následky tohoto úrazu. Pojištění trvalých následků úrazu od 0,5 %, resp. od 10 % s progresivním plněním (UCZ/U/14) Lze sjednat ve variantě od 0,5 % a od 10 % trvalých následků nebo kombinace obou variant, ale vždy je maximální pojistná částka v součtu za obě varianty ,- Kč. Pokud úraz zanechal trvalé následky s rozsahem nejméně 0,5 %, resp. 10 % vyplatí pojistitel pojištěnému pojistné plnění odpovídající příslušnému stupni trvalých následků dle aktuální oceňovací tabulky pojistitele. Pojistné plnění se určuje v závislosti na rozsahu trvalých následků z násobku sjednané pojistné částky (progrese je pro obě varianty stejná): Rozsah trvalých následků úrazu v % do 25 % včetně nad 25 % do 50 % včetně nad 50 % do 75 % včetně nad 75 % do 95 % včetně nad 95 % do 100 % včetně Výpočet pojistného plnění z 1x pojistné částky z 2x pojistné částky z 3x pojistné částky z 4x pojistné částky z 6x pojistné částky Pojištění horních končetin (DPP/RPHK/14, UCZ/U/14) Jedná se o trvalých následků úrazu a/nebo onemocnění horních končetin, s trvalými následky. V případě sjednání obou variant je pojistná částka v součtu ,- Kč. Pro toto trvalých následků horních končetin není sjednáno progresivní plnění. Pro toto platí zvláštní oceňovací tabulky v rámci doplňkových pojistných podmínek. 11

12 UDÁLOSTI S DOČASNÝM VLIVEM Mezi ně řadíme takové, které znamenají významný zásah do našeho dosavadního životního stylu a standardu, nicméně jejich vliv je časově ohraničen. I přestože jejich důsledky překonáme, představují velmi závažnou přechodnou komplikaci. Při velmi závažných onemocnění (Ž/VZO/14G) Klient je pojištěn pro případ výskytu jednoho z následujících 34 rizik, nově definovaných se širším krytím než dříve (rakovina, srdeční infarkt, operace bypass, mrtvice, selhání ledvin, transplantace orgánů, ochrnutí, oslepnutí, infekce virem HIV při krevní transfuzi, nezhoubné nádory mozku, Creutzfeldt-Jakobova choroba, operace aorty, náhrada srdečních chlopní, roztroušená skleróza, hluchota, encefalitida, ztráta končetin, transplantace kostní dřeně, infekce virem HIV při plnění pracovních povinností, aplastická anemie, bakteriální meningitida, kardiomyopatie, kóma, konečné stadium jaterního onemocnění, konečné stadium plicního onemocnění, akutní jaterní selhání, ztráta řeči, závažné popáleniny, závažný úraz hlavy, onemocnění motorického neuronu, Parkinsonova nemoc do věku 65 let, primární plicní arteriální hypertenze, systémový lupus erythematodes, jaterní cirhóza). Výplatou prvního pojistného plnění z tohoto při toto při končí. Toto při lze sjednat i ve formě jednorázové výplaty s ročně klesající pojistnou částkou (tzn. že pojistná částka u tohoto každý rok klesá o jednu n-tinu aktuální pojistné částky, přičemž n je doba zbývající do konce tohoto ). Toto při lze sjednat i ve variantě s omezeným rozsahem (4 základní statisticky nejčastější diagnózy rakovina, srdeční infarkt, operace bypass, mrtvice) s fixní pojistnou částkou ve výši ,- Kč. Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti (UCZ/DDPN/14G) Pojištění, v rámci kterého pojistitel poskytne pojistné plnění při ztrátě na výdělku, vzniklé jako důsledek nemoci nebo úrazu, pokud je jimi zapříčiněna pracovní neschopnost. Sjednaná denní dávka se vyplácí za každý kalendářní den (tj. včetně víkendů a svátků) pracovní neschopnosti v období po uplynutí karenční lhůty (14/28/42 dnů, bez zpětného plnění). Za dobu trvání karenční lhůty nárok na plnění nevzniká. Lze uzavřít i kombinaci karenčních lhůt - tzv. progresi. V případě pojistné události pojistitel nevyžaduje doložení výše příjmů. Pojistitel je oprávněn vyžadovat a přezkoumat příjem klienta i v případě splnění podmínek pro maximální denní dávku v závislosti na vykonávané povolání (při přijímání do ). Při souběhu s denním odškodným dochází ke zkoumání příjmu (>1.001,- Kč). K návrhu pojistné smlouvy je potřeba doložit potvrzení o příjmu nebo daňová přiznání. Nejvyšší možný součet sjednaných denních dávek: Průměrný měsíční hrubý příjem Zaměstnanec + OSVČ účastna nemocenského více než

13 Nejvyšší možný součet sjednaných denních dávek: Průměrný měsíční hrubý příjem OSVČ, která není účastna nemocenského více než V případě potřeby může pojistitel požádat o doložení příjmu klienta i u nižšího sjednaného součtu denních dávek. Denní odškodné po dobu léčení úrazu (UCZ/U/14) Pojištění, v rámci kterého pojistitel poskytne pojistné plnění za dobu nezbytné doby léčení v důsledku úrazu. Sjednané denní odškodné se vyplácí za každý kalendářní den (tj. včetně víkendu a svátků) nezbytné doby léčení po uplynutí karenční lhůty (10/28/42 dnů - bez zpětného plnění; v případě zájmu lze u varianty od 10. dne sjednat zpětné plnění). Za dobu trvání karenční lhůty nárok na plnění nevzniká. Lze uzavřít i kombinaci karenčních lhůt. Výše maximální pojistné částky je závislá na profesi klienta. Pojistitel je oprávněn vyžadovat a přezkoumat příjem klienta i v případě splnění podmínek pro maximální denní odškodné v závislosti na vykonávané povolání (při přijímání do ). Přiměřená doba léčení je uvedena v aktuální oceňovací tabulce pojistitele. Přiměřenou dobu léčení pro jednotlivé konkrétní případy určuje lékař UNIQA pojišťovny, a.s. na základě předložené zdravotní dokumentace. Nemocniční denní dávka (UCZ/NDD/14) Pojištění, jehož účelem je kompenzace nákladů spojených s nezbytným pobytem v nemocnici z jakékoli příčiny (onemocnění, úraz). Nárok na pojistné plnění vzniká za každý kalendářní den (minimální pobyt v nemocnici je 24 hodin). Nemocniční odškodné (UCZ/U/14) Nárok na pojistné plnění vzniká pouze při hospitalizaci v důsledku úrazu a to za každý kalendářní den (minimální pobyt v nemocnici je 24 hodin). NADSTAVBOVÁ RIZIKA UNIQA připravila pro klienty i řadu dalších doplňkových krytí, která umí zjednodušit život a pomáhají v mnoha nečekaných a často nepříjemných situacích, kdy zákazník ocení, že se může spolehnout na podporu odborníků. MedUNIQA (UCZ/ZA/14) Program asistenčních služeb v oblasti zdravotnictví zahrnuje tyto složky: Rychlá rada - konzultace zdravotních potřeb po telefonu Na non-stop bezplatné infolince odpovídá lékař na dotazy klientů týkající se jejich aktuálního stavu a potřeb. Dále pak odborná asistenční služba zodpoví dotazy klientů týkající se ostatních oblastí zdra- 13

14 votnictví (např. vysvětlení lékařských pojmů a postupů, informace o lécích, vysvětlení laboratorních výsledků, informace o poplatcích a spoluúčasti pacienta atd.). Konsilium konzultace lékařské diagnózy Vypracování druhého odborného názoru k diagnóze v písemné formě. Stanovisko vypracují specialisté z různých oborů medicíny. Účelem této služby je pomoci pojištěnému a ošetřujícímu lékaři při rozboru současného léčení a/nebo navržení dalších možných postupů. Pacient získá písemné informace o účelu a povaze dosavadní léčby nebo výkonu, jejich důsledcích, alternativách, rizicích. Pojištěný klient může využít tuto službu prostřednictvím telefonické linky Call Centra UNIQA pojišťovny, a.s Pojištění právní ochrany pro Život D.A.S (DAS/UCZ/Ž/140301; DAS/UCZ/ŽC/14) Právník na telefonu 24 hodin denně 365 dní v roce! Počet telefonických porad během jednoho roku není omezen! Pojištění právní ochrany pro Život D.A.S. poskytuje základní právní ochranu fyzickým osobám a rodinám (včetně movitého majetku) v běžném soukromém životě. Pojištění se vztahuje na pojistníka, manžela/-ku pojistníka, případně druha/družku, děti pojistníka a pomocné síly v domácnosti pojistníka. Pojistníkovi ušetří čas i peníze například při vymáhání odškodnění; dále při reklamaci zboží, při jednání s policií, či při neoprávněném zásahu do jeho vlastnického práva apod. Právní vztahy na které se vztahuje: 1. Nároky na náhradu újmy na zdraví (například újma způsobená v důsledku úrazu na chodníku, pádu tašky ze střechy, pokousání psem); 2. Přestupky a trestné činy (například ublížení na zdraví třetí osoby v důsledku pokousání psa, sražení kolem či na lyžích, poškození zboží v prodejně); 3. Nároky a spory ze soukromého (například spory s pojišťovnami ve vztahu k domácnosti, z úrazového při úrazu na dovolené); 4. Nároky z vlastnického práva (například při neoprávněném zadržení věci opravnou, při neoprávněné exekuci); 5. Nároky ze smluv (například spory při neuznané reklamaci, vadně provedené opravě, nevrácení písemně sjednané půjčky); 6. Právo sociálního zabezpečení (například řízení v souvislosti s dávkami důchodového či nemocenského ). KONTAKTY DAS: (bezplatná infolinka) (tísňová linka pro naléhavé a neodkladné situace) (přímá linka právního oddělení; pondělí pátek; 8:00 16:00 hod.) Pojištění odpovědnosti (Ž/Odpo/14G) Při občanské odpovědnosti pro osoby uvedené v pojistné smlouvě. Může se vztahovat na pojištěného P1, P2, děti uvedené na pojistce, v případě absence pojištěného P2 pak na manžela nebo manželku náležící k P1 (případně druha nebo družku). Krytí slouží pro případ uplatnění nároku na náhradu škody na zdraví a/nebo majetku jiných osob, které pojištěný klient neúmyslně způsobil a odpovídá za ně. Pojistná částka činí ,- Kč s 1.000,- Kč spoluúčastí klienta. Investiční pojistné (UCZ/14, Ž/IŽP/14G, SP/IŽP/14G, UCZ/Ž/14G, SU/INVESTPLAN/14G) Výše této složky závisí na ochotě klienta vkládat do produktu volné finanční zdroje a dlouhodobě je zhodnocovat. Investice Po odečtení nezbytných nákladových položek z klientem zaplaceného pojistného (běžného i mimořádného), pojišťovna za zbylou část pojistného nakoupí podíly ve fondech cenných papírů seskupených do investičních programů. Pojišťovna pak eviduje podílové jednotky příslušné ke smlouvám klientů na odděleném účtu. Ty jsou shromážděny v investičních programech, které si může klient sám zvolit. 14

15 POJIŠTĚNÍ DĚTÍ Pojištění je možné pro neomezený počet dětí do 26 let (pokud se soustavně připravují na budoucí povolání a zároveň nevykonávají sportovní činnost za úplatu). U dětí se pro účel tohoto nevyplňuje zdravotní dotazník, tzn. není při vstupu zkoumán zdravotní stav takto pojišťovaného dítěte. UDÁLOSTI S DLOUHODOBÝM DOPADEM Při invalidity pro děti (Ž/DPP PID/14G) Při se sjednává ve formě pravidelně vypláceného ročního důchodu v případě přiznání invalidity třetího stupně (při přiznání před dosažením 19 let věku je vyplácena renta do 65 let věku dítěte). Při snížené soběstačnosti (Ž/DPP PID/14G) slouží jako doplněk pro při invalidity. Renta je v tomto případě vyplácena do 18 let věku dítěte. Počátek rizika je odložen do 3 let věku klienta. Při je vázáno na přiznání IV. stupně závislosti. Lze sjednat pouze v kombinaci s přim invalidity pro děti. Trvalé následky úrazu (UCZ/U/14) Lze sjednat pouze ve variantě od 0,5 % trvalých následků. Pokud úraz zanechal trvalé následky s rozsahem nejméně 0,5 %, vyplatí pojistitel pojištěnému pojistné plnění odpovídající příslušnému stupni trvalých následků dle aktuální oceňovací tabulky pojistitele. Pojistné plnění se určuje v závislosti na rozsahu trvalých následků z násobku sjednané pojistné částky: Rozsah trvalých následků úrazu v % do 25 % včetně nad 25 % do 50 % včetně nad 50 % do 75 % včetně nad 75 % do 95 % včetně nad 95 % do 100 % včetně Výpočet pojistného plnění z 1x pojistné částky z 2x pojistné částky z 3x pojistné částky z 4x pojistné částky z 6x pojistné částky UDÁLOSTI S DOČASNÝM VLIVEM Při pro případ velmi závažných onemocnění (Ž/VZOD/14G) Vztahuje se na speciální dětské diagnózy vyskytující se v mladé populaci s největší frekvencí (rakovina, ochrnutí, transplantace životně důležitých orgánů, encefalitida, bakteriální meningitida, selhání ledvin, oslepnutí, kóma, hluchota, závažný úraz hlavy). První pojistnou událostí toto při končí. Pojištění nemocniční denní dávky (UCZ/NDD/D/14) Pojištění, jehož účelem je kompenzace nákladů spojených s nezbytným pobytem v nemocnici. Nárok na pojistné plnění vzniká za každý kalendářní den (minimální pobyt v nemocnici je 24 hodin). Kromě sjednané výše denní dávky vyplatí pojistitel rovněž částku 100 Kč za každý den, po který byl dospělý doprovod s pojištěným dítětem v nemocnici. Denní odškodné (UCZ/U/14) Denní odškodné je vypláceno zpětně při přiměřené délce léčení přesahující trvání 7 dnů (karenční lhůta). Nárok na pojistné plnění vzniká za každý kalendářní den, tj. včetně víkendů a svátků. 15

16 Pojištění ošetřování nemocného dítěte (Ž/OND/14) Jedná se o škodové. Dávka je vyplácena osobě uvedené na tiskopisu OČR. Do 200,- Kč pojistitel nepožaduje při pojistné události doložení příjmu oprávněné osoby. Příklady pojistitelné denní dávky Průměrný měsíční čistý příjem v Kč Výše dávky v Kč NADSTAVBOVÁ RIZIKA TOP asistence (UCZ/ZA/14) díky tomuto při má klient možnost získat pro své děti ve věku do 18 let nejlepší odbornou lékařskou péči. UNIQA zprostředkuje termín konzultace s lékařem-specialistou na špičkovém dětském zdravotnickém pracovišti v Praze nebo v Brně. 16

17 povolání RS pro úrazové zproštění od placení pojistného na zdravotní (%) na životní ( ) smrti úrazem trvalých následků denního odškodného Administrativní pracovník/-ice Advokát/-ka Agronom/-ka Aranžér/-ka Architekt/-ka Artista/-ka 3 x x 560 Asistent/-ka Auditor/-ka Automechanik/-čka Bagrista/-ka Baletka 2 x 550 Barman/-ka Barvíř/-ka Bednář/-ka Brašnář/-ka Brusič/-ka Celník/-ice Cukrář/-ka Cvičitel/-ka Čalouník/-ice Číšník/-ice Delegát/-ka Dělník/-ice Deratizér/-ka Diplomat/-ka Dispečer/-ka Dítě 1 x 500 Dítě se zvláštním rizikem 2 x 500 Dlaždič Dojič/-ka Domovník/-ice Dozorce/-kyně Dozorčí (v metru) Dřevorubec Důchodce/-kyně invalid. částečně 1 x Důchodce/-kyně plně invalidní 1 x x 0 Důchodce/-kyně starobní 1 x (nepracující) Duchovní Ekolog/-žka Ekonom/-ka Elektrikář (práce s vysok. napětím) Elektrikář/-ka Elektrikář/-ka v hlubinném dole 3 3 x Elektromechanik/-čka Elektromontér/-ka Elektronik/-čka Elektrotechnik/-čka Expediční pracovník/-ce (obsluha zařízení) Expediční pracovník/-ice (admin.) Fasádník Finančník/-ice Fotograf/-ka Frézař/-ka Galvanizér/-ka Geodet/-ka Geolog/-žka Grafik Hajný Hasič/-čka Herec/-čka Historik/-čka

18 povolání RS pro úrazové zproštění od placení pojistného na zdravotní (%) na životní ( ) smrti úrazem trvalých následků denního odškodného Hlídač/-čka Hodinář/-ka Holič/-ka Horník (dělník) v uranovém dole 3 3 x Horník v hlubinném dole 3 3 x Horník v povrchovém dole Hospodyně Hosteska Hradlář/-ka Hrázný/-á Hudebník/-ice Hygienik/-čka Chemik/-čka Chovatel/-ka malých zvířat Chovatel/-ka velkých zvířat Chůva Inspektor/-ka Instalatér/-ka Izolatér/-ka Jednatel/-ka Jemný mechanik/-čka Jeřábník/-ice Justiční stráž Kadeřník/-ice Kameník/-ice Karosář/-ka Kartograf/-ka Kaskadér/-ka 3 3 x Kaskadér/-ka i s pyrotechnikou 3 3 x Keramik/-čka Klempíř/-ka Klenotník/-ice Kněz Knihař/-ka Knihovník/-ice Kominík/-ice Konstruktér/-ka Kontrolor/-ka Konzultant/-ka Kosmetička Košíkář/-ka Kovář Kovoobráběč/-ka Kožešník/-ice Krejčí Kriminalista Krmič/-ka Krotitel/-ka zvěře 3 3 x Krupiér/-ka Kuchař/-ka Kulisák Kurýr/-ka Květinář/-ka Laborant/-ka Lakýrník/-ice Lanovkář/-ka Lékárník/-ice Lékař/-ka Lektor/-ka Lesní dělník/-ice Lesník Lešenář/-ka Letuška (malé či střední civilní dopr.letadlo do 100 osob)

19 povolání RS pro úrazové zproštění od placení pojistného na zdravotní (%) na životní ( ) smrti úrazem trvalých následků denního odškodného Letuška (velké civilní dopravní letadlo nad 100 osob) Lodník-na moři Lodník-vnitrozemí Loutkář/-ka Makléř/-ka Malíř/-ka Malíř/-ka pokojů Manažer/-ka Masér/-ka Maskér/-ka Matematik/-ička Mateřská dovolená Mechanik/-čka Meteorolog/-žka Mistr/-ová odborného výcviku Mistři/-ová (administrativa) Mlynář/-řka Modelář/-ka Modelka Moderátor/-ka Montér/-ka Myč/-ka oken Myslivec Námořník/-ice Nástrojař Natěrač/-ka Návrhář/-ka Nezaměstnaný/-á 1 x 100 Nositel zbraně v zaměstnání Notář/-ka Novinář/-ka Obchodní zástupce/-kyně Obchodní zást. (mimo administr.) Obchodní zástupce/-kyně (převážně administrativa) Obchodní zástupce/-kyně (řidič/-ka) Obchodník/-ice Obkladač/-ka Obráběč/-ka kovů Obsluha strojů a zařízení Obuvník/-ice Odhadce/-kyně Operátor/-ka Opravář/-ka Optik/-čka Ostraha budov a/nebo zařízení se zbraní Osvětlovač/-ka Ošetřovatel/-ka Ošetřovatel/-ka koní Ošetřovatel/-ka zvířat Pasíř/-ka Pečovatel/-ka Pedikér/-ka Pekař/-ka Pilot (malé či střední civilní dopravní letadlo do 100 osob) Pilot (vojenský) 4 x x Pilot/-ka (velké civilní dopravní letadlo nad 100 osob) Plavčík/-ice Plynař/-ka Podlahář/-ka

20 povolání RS pro úrazové zproštění od placení pojistného na zdravotní (%) na životní ( ) smrti úrazem trvalých následků denního odškodného Pohraniční stráž 2 x Pokladní Pokojská/-ý Pokrývač/-ka Policista/-ka (administrativa, beze zbraně) Policista/-ka (se zbraní) Policista/-ka městský/-á Politik/-čka Popelář/-ka Poradce/-kyně Porybný/-á Poslanec/-kyně Posunovač/-ka Poštovní doručovatel/-ka Potápěč/-ka (s dýchacím přístrojem) 4 x x Pracovník/-ce na pile Pracovník/-ce v reklamě Pracovník/-ce v oblasti cestov. ruchu Pracovník/-ce v obl. drobných služeb Pracovník/-ce ve školství Pracovník/-ce ve zdravotnictví Pracovník/-ice bezpečnostní agentury Pracovník/-ice s výbušninami 3 3 x Pracovník/-ice technických služeb Pracovník/-ice v dopravě Pracovník/-ice v hutnictví Pracovník/-ice v lehkém i těžkém průmyslu Pracovník/-ice v povrchovém dole Pracovník/-ice v zemědělství Pracovník/-ice v chemickém průmyslu Pracovník/-ice ve filmovém oboru Pracovník/-ice ve stavebnictví Pracovník/-ice ve strojírenství Pracovník/-ice ve vězeňské službě Pracovník/-ice ve výškách (včetně použití závěsné lávky, sedačky nebo lana, v nucených polohách bez prac.plošin, z provaz.žebříků aj.) Právník/-čka Prodavač/-čka (ne stánkař) Prodavač/-čka (stánkař) 2 x 500 Programátor/-ka Projektant/-ka Prokurista/-ka Provozní (administrativa) Provozní (mimo administrativu) Průvodce/-kyně Průvodčí ČD Přadlena Překladatel/-ka Psycholog/-žka Pyrotechnik/-čka 3 3 x Recepční Redaktor/-ka Referent/-ka Rehabilitační pracovník/-ce Rentiér/-ka Reportér/-ka Restaurátor/-ka Revizor/-ka

Bella Vita. Pojistné podmínky Bella Vita

Bella Vita. Pojistné podmínky Bella Vita Bella Vita AODIFLALHPHMHK AGDJHMHEAJANEK AEJNDFJHOBFPOK DDLLDDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Bella Vita. Informace pro klienta. Pojistné podmínky

Bella Vita. Informace pro klienta. Pojistné podmínky Bella Vita Informace pro klienta Pojistné podmínky AODIFLALHPHMHK AGDJHMHEAJANEK AEJNDFJHOBFPOK DDLLDDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273,

Více

Informace pro klienta a pojistné podmínky pro Životní pojištění

Informace pro klienta a pojistné podmínky pro Životní pojištění Životní pojištění AODIFLAKHPFNHK AGHHHIGFNDDJEK AGNDMOONMIMPOK DDLLDLDLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Sazebník 2014 Bella Vita variabilní životní pojištění

Sazebník 2014 Bella Vita variabilní životní pojištění Sazebník 2014 Bella Vita variabilní životní pojištění Generali Pojišťovna a.s. generali.cz 02 Sazebník 2014 / Bella Vita variabilní životní pojištění Obsah 06 Představujeme vám Bella Vitu 30 Obmyšlené

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-KÚP-0001. str. 2. Doplňkové pojistné podmínky verze ŽP-DPP-KÚP-0007. str.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-KÚP-0001. str. 2. Doplňkové pojistné podmínky verze ŽP-DPP-KÚP-0007. str. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 2014 T. č. 7133 01/2014 MHA Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-KÚP-0001. str. 2 Doplňkové pojistné podmínky verze ŽP-DPP-KÚP-0007. str. 5 Verze ŽP-VPP-KÚP-0004: Všeobecné pojistné

Více

Životní pojištění DIAMANT 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIM-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str.

Životní pojištění DIAMANT 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIM-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. Životní pojištění DIAMANT 2014 T. č. 7125 01/2014 MHA Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIM-0001. str. 2 Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 13 Informace o Programu Zdravý život a programu

Více

4Life. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIMEDK-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 13

4Life. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIMEDK-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 13 4Life T. č. 8326 01/2014 MHA Obsah.. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIMEDK-0001. str. 2 Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 13 Informace o Programu Zdravý život a programu Návrat do života

Více

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA S7BN201210A Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2012-02 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str.

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014 T. č. 7120 01/2014 MHA Obsah.. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0001. str. 2 Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 12 Informace o Programu Zdravý život

Více

Kumulativ Life. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění

Kumulativ Life. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění Informace pro klienta Kumulativ Life Investiční životní pojištění Údaje v těchto informacích pro klienta jsou platné k 1. 1. 2014 a zůstávají v platnosti až do zveřejnění nových informací pro klienta.

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro životní pojištění

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro životní pojištění DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro životní pojištění ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Životní pojištění je upraveno příslušnými ustanoveními Všeobecných pojistných podmínek HVP, a.s., obecná část pro obnosové

Více

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014 T. č. 7120 07/2015 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Informace o Programu Zdravý život a programu Návrat do života k Životnímu pojištění

Více

STRUČNÉ INFORMACE CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. www.axa-assistance.cz

STRUČNÉ INFORMACE CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. www.axa-assistance.cz CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ STRUČNÉ INFORMACE Proč se pojistit? Na území některých států EU a některých dalších evropských zemí má občan nárok na zdravotní péči za stejných podmínek, jako se mu dostane v České

Více

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14

Více

Comfort Plus. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění

Comfort Plus. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění Informace pro klienta Comfort Plus Investiční životní pojištění 01/2014 (500317-S) Informace pro klienta investičního životního pojištění Comfort Plus byly vyhotoveny ke dni 1. 1. 2014. Informace pro klienta

Více

ELÁN ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 10. 2014

ELÁN ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 10. 2014 ELÁN ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 10. 2014 Pojistitel Základní údaje: Komerční pojišťovna, a. s. (dále jen pojišťovna, pojistitel ), Karolinská 1/650, 186 00 Praha 8, Česká

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/13 s platností od 1. dubna 2013

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/13 s platností od 1. dubna 2013 POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/13 s platností od 1. dubna 2013 Soukromé cestovní pojištění je určeno k zabezpečení 13. Doba trvání pojištění je skutečná doba v rámci sjednané pojištěných osob

Více

Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU )

Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Ambulantní a nemocniční ošetření, asistenční služby Pojištěný se může při potřebě ambulantního ošetření obrátit na asistenční službu pojistitele, která

Více

Účinnost pojištění: 3. Cena služby (výše pojistného), způsob a doba placení pojistného

Účinnost pojištění: 3. Cena služby (výše pojistného), způsob a doba placení pojistného Informace pro zájemce pojištění a pro spotřebitele o podmínkách uzavření pojistné smlouvy na dálku dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník

Více

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Allrisk

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Allrisk Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Allrisk (dále také jen "VPPCP-Allrisk 86054 1.8.2013") I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění je pojištění soukromé

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Pojišťovna VZP, a.s.

POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Pojišťovna VZP, a.s. POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Pojišťovna VZP, a.s. Obsah: strana Obsah 1 Informace pojistitele pro zájemce o pojištění 2 Pojistné podmínky cestovního pojištění 3 Přehled

Více

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP ze dne 1. ledna 2014

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP ze dne 1. ledna 2014 Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP ze dne 1. ledna 2014 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro cestovní pojištění platí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PPCPKR1402 PRODUKT AKTIV PPCPKR1402, produkt AKTIV 1 / 25 Platnost

Více

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život Životní pojištění DIAMANT Zdravý život 8813 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PRODUKT RELAX

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PRODUKT RELAX POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PPCPKR1402 PRODUKT RELAX 1402PPCPKR1402, produkt RELAX 1 / 24 Platnost

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění T150/14 Obsah I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Cestovní pojištění 1 Článek 3: Pojištění 1 Článek 4: Vznik a zánik pojištění,

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPKR1205 PRODUKTY MAXI, PLUS, MINI, Business PPCPKR1205, produkty MAXI, PLUS, MINI, Business

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPDL1205 PRODUKTY Long KOMFORT, Long OPTIMAL, Long BASIC, Long STUDENT Long KOMFORT,

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205 PRODUKT Evropa AUTEM PPCPEAKR 1205, produkt Evropa AUTEM 1 / 22 Platnost a

Více