OBSAH 1 Varování a upozornění Normy a certifikáty o vhodnosti (způsobilosti) Klauzule o výjimce z ručení Ohled na soukromí 4 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1 Varování a upozornění 4 1.1 Normy a certifikáty o vhodnosti (způsobilosti) 4 1.2 Klauzule o výjimce z ručení 4 1.3 Ohled na soukromí 4 1."

Transkript

1 Návod k obsluze 1

2 OBSAH 1 Varování a upozornění Normy a certifikáty o vhodnosti (způsobilosti) Klauzule o výjimce z ručení Ohled na soukromí Bezpečnostní instrukce Péče a údržba Nabíječka 5 2 Seznámení s robotem Funkce Anatomie robota Pohled na robota zespodu 8 3 Předpoklady pro provoz robota Požadované vybavení Informace o WiFi WiFi dosah Rušení WiFi síť Různé režimy propojení Místní režim: Ovládání Spykeeho pomocí počítače z malé vzdálenosti Dálkový režim: dálkové ovládání Spykeeho z kteréhokoliv místa na světě 11 4 Postavte si svého vlastního Spykeeho 12 5 Co byste měli vědět předtím, než si začnete se Spykeem hrát První nabíjení Spykeeho (Úplně první nabíjení Spykeeho) Instalace ovládacího panelu Spykeeho Registrace Vašeho robota na stránkách Úroveň pro začátečníky: Řízení ovládání v místním ad hoc režimu Zapnutí Spykeeho Připojení počítače k robotovi Spykee Spuštění ovládacího panelu v místním ad hoc režimu Nastavení ovládacího panelu a robota Nastavení ovládacího panelu / hlavní okno Nastavování ovládacího panelu / Okno pro video sledování Nastavení robota / Okno Můj Spykee Nastavení robota / Okno uživatelských účtů Nastavení robota / Okno WiFi Nastavení robota / Okno dálkového připojení Nastavení robota / Okno se záznamy událostí Nastavení robota / aktualizace vnitřního software Hraní si se Spykeem Ovládací panel Spykee Hlasitost Pohyb Spykee Použití ovládacího panelu Použití klávesnice počítače Použití ovladače Joypad Funkce Turbo Zvukové efekty Základní efekty Přizpůsobené efekty 24 2

3 6.5.6 Video efekty Světelné efekty Fotografování Nahrávání videa Digitální přehrávač hudby Načtení vašeho výběru Poslech hudby Mazání výběru Video pozorování VOIP Telefonování 27 7 Střední úroveň: Ovládání Spykeeho v lokálním režimu s WiFi přístupovým bodem Konfigurace robota / záložka WiFi Informace o vašem WiFi přístupovém bodu Specifické situace Připojení v lokálním režimu s WiFi přístupovým bodem Hraní si se Spykee 31 8 Pokročilá úroveň: Ovládání Spykeeho ve vzdáleném režimu Varování a funkce Předcházející nastavení: záložka Vzdálené připojení (Remote connection) Připojení ve vzdáleném režimu Dodatečná konfigurace: port forwarding Krok 1: Je-li to možné, přiřaďte vašemu robotovi permanentní IP adresu Krok 2: Nastavení port forwarding vašeho WiFi přístupového bodu Krok 3: Nastavení port forwarding na vašem ovládacím panelu Spykee Nabíjení Spykeeho Nabíjecí základna Automatické vyhledávání základny Manuální umístění Spykee do základny Nabíjení Světelné a zvukové efekty robota Aktualizace firmware Reset Technické specifikace Pomoc Lokální ad hoc režim Lokální režim s WiFi přístupovým bodem Vzdálený režim Všeobecné otázky Servisní podpora Programování 43 3

4 1 Varování a upozornění Tento přístroj vyhovuje části 15 FCC pravidel. Použití je podmíněno těmito dvěma podmínkami: (1) tento přístroj nesmí způsobit škodlivé interference a (2) tento přístroj musí akceptovat jakékoli přijaté interference včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí činnost. V souladu s doporučením FCC mohou změny nebo úpravy jednoznačně nedoporučené firmou Meccano znemožnit uživateli ovládání tohoto modelu. Poznámka: Tento model byl testován a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální přístroje třídy B, dle části 15 FCC předpisů. Tyto limity jsou vytvořeny tak, aby poskytovaly odpovídající ochranu vůči nežádoucím zásahům v rámci domácí instalace. Tento model vytváří, užívá a může vyzařovat energii frekvence radiovln a, pokud není správně nainstalován a používán v souladu s instrukcemi, může nepříznivě ovlivnit radiokomunikaci. Nelze však s jistotou garantovat to, že model v určité případě konkrétní instalace nebude ovlivňovat příjem televize či rádia. Pokud model ovlivňuje příjem televize či rádia, což zjistíte tak, že model zapnete a vypnete, uživateli je doporučeno pokusit se o nápravu provedením jednoho či více z následujících kroků: přesměrovat nebo přesunout přijímací anténu, model a přijímač více oddělit, připojit model do zásuvky, která se nachází na odlišném obvodu, jako je zásuvka přijímače, požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného servisního technika pro rádio a televize. FCC Testováno, aby vyhovoval FCC normám pro užití v domácnosti a úřadech. FCC ID:R9P Normy a certifikáty o vhodnosti (způsobilosti) 1- Firma Meccano tímto potvrzuje, že daný výrobek splňuje všechny nezbytné normy a další příslušné směrnice 1999/EC. Kopie originálního prohlášení je dostupná na následující adrese: MECCANO, 363 avenue de Saint Exupéry 621 Callais, France. 2- Tento výrobek musí být používán uvnitř, ne ve venkovních prostorech. 1.2 Klauzule o výjimce z ručení Mohou se objevit určité rozdíly mezi popisem uvedeném v této uživatelské příručce a vlastním chováním robota způsobené konkrétní/odlišnou verzí jeho softwaru. 1.3 Ohled na soukromí Rádi bychom vás upozornili na to, že musíte dodržovat všechny příslušné právní normy a zákony platné ve vaší zemi týkající se fotografování a nahrávání zvuků a videa. V souladu s těmito právními normami a zákony je v současné době fotografování, nahrávání videa a/nebo hlasů, případně jiných osobních atributů, a jejich reprodukování a rozšiřování přísně zakázáno a může být považováno za narušení soukromí. Zajištění všech oprávnění k nahrávání soukromých nebo důvěrných rozhovorů, fotografování nebo nahrávání videa jiných osob je výhradně na zodpovědnosti uživatele. Výrobce, distributor nebo prodejce je zbaven veškeré zodpovědnost vyplývající z nevhodného užívání robota. 4

5 1.4 Bezpečnostní instrukce Vyberte BEZPEČNÉ místo pro práci s robotem Spykee. Nepracujte s ním na ulici. Nepracujte s ním v písku nebo kalužích. Můžete tím zhoršit jeho výkon. Zkontrolujte vlastnosti povrchu, po kterém se bude robot pohybovat. Pozor na překážky. Robot by neměl přijít do jakéhokoliv styku s vodou. Robot nemůže jezdit nahoru/dolů po schodech. Spykee audio přijímač je velice citlivé zařízení. Proto robot nesmí být delší dobu v blízkosti zdroje tepla nebo NA SLUNCI. Nenechávejte robota ve vlhkém prostředí. Neupusťte robota a neházejte s ním. Nenatírejte robota barvou. UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poranění udržujte robot z dosahu dětí mladších 36 měsíců (3 let). ZMĚNY NEBO ÚPRAVY JEDNOZNAČNĚ NEDOPORUČENÉ VÝROBCEM MOHOU ZNEMOŽNIT UŽIVATELI OVLÁDÁNÍ TOHOTO MODELU 1.5 Péče a údržba Robot vyžaduje pravidelnou údržbu a čištění. Čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Zacházejte s robotem Spykee opatrně a držte jej v čistém a bezprašném prostředí. Nepokoušejte se robota otevřít nebo opravit. Jeho baterie musí být měněny pouze u odborníka v tomto případě prosím kontaktuje Servisní oddělení. Symbol přeškrtnuté popelnice nalezený na robotu a nabíjecí stanici znamená, že je nutné tyto výrobky, poté co přestanou fungovat, doručit do speciálních sběrných míst: - městské sběrny odpadu se speciálními kontejnery pro tyto druhy zařízení, - sběrné koše v místě prodeje. Zde budou recyklovány, čímž zamezíte vypouštění nebezpečných látek do životního prostředí a umožníte opětovné použití materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Pro členské země Evropské Unie Tyto sběrná místa jsou bezplatná. Všechny výrobky označené symbolem přeškrtnuté popelnice musí být doručeny do těchto sběrných míst. V zemích, které nejsou členy Evropské Unie V případě, že vaše země či kraj disponuje speciální organizací pro sběr a recyklaci odpadu, všechny výrobky označené symbolem přeškrtnuté popelnice, musí být doručeny do těchto sběrných míst, kde budou recyklovány. 1.6 Nabíječka Vyhněte se zkratům. Ty mohou způsobit přehřívání a mohou spálit drátky nebo zničit blok baterií a nabíječku. Nabíječka musí být používána k nabíjení robota. Nepoužívejte nabíječku k nabíjení více robotů současně nebo k nabíjení jiných typů baterií či bateriových bloků. Nepoužívejte nabíječku jako běžnou zásuvku pro jiná zařízení nebo elektrické přístroje. Po dobu nabíjení držte nabíječku z dosahu dětí. Nenabíjejte v blízkosti ohně, zdroje vlhka nebo v oblasti vysokých teplot. Nabíječka se může v průběhu nabíjení mírně zahřívat. Nezakrývejte ji. Pokud Spykeeho baterie zůstávají navzdory správnému nabíjení nedostatečně nabity, je to pravděpodobně způsobeno tím, že baterie je již v důsledku intenzivního používání opotřebovaná. V tomto případě prosím kontaktujte Servisní oddělení. Nepřipojujte robota k více než jednomu zdroji energie. Používejte pouze dodaný transformátor. 5

6 Transformátor není hračka. Transformátor musí být pravidelně kontrolován, aby došlo ke včasnému odhalení jakéhokoliv poškození či trhliny, ať už na kabelu, zástrčce, obalu či jiných částech. Pokud zde naleznete poškození tohoto rázu, nesmí být robot s tímto transformátorem používán. Pokud je zničena přívodní šňůra, náhradní obdržíte od výrobce, dodavatele nebo kvalifikované osoby, aby se předešlo jakémukoliv riziku. Robot muže být nabíjen pouze za dohledu dospělé osoby. VAROVÁNÍ PRO RODIČE: Nabíjecí stanice pro robota a transformátor vyžaduje pravidelnou kontrolu, aby jste se ubezpečili, že stanice, robot, zásuvka a ostatní části nejsou nijak poškozené. Pokud však nějaké části poškozené jsou, nepoužívejte nabíjecí stanici, dokud nebude zcela v pořádku. 6

7 2 Seznámení s robotem Děkujeme vám, že jste si zakoupili Spykeeho, WiFi Spy Robota, stavebnici od firmy Meccano. 2.1 Funkce Spykee je výzvědný robot, kterého si můžete postavit, a který může být upravován a ovládán pomocí WiFi. A co víc, Spykee může být ovládán pomocí internetu z jakéhokoliv místa na světě! 1 Spykee Spy Robot! Spykee se pohybuje, vidí, slyší a fotografuje či natáčí video. Dokáže je propojit se zvukovými i světelnými efekty a video filtry. Spykee je telefon! Může být použit jako telefon přes internet (VOIP) s webovou kamerou. Spykee je MP3 přehrávač! Spykee má funkce video dozoru! Dokáže detekovat pohyb, poté je schopen spustit alarm nebo poslat obrázek nezvaného hosta em. Když se mu vybijí baterie, Spykee se sám vrátí do nabíjecí stanice! Rychle a jednoduše si můžete postavit tři odlišné modely robota /má více než 200 součástek/ je kompatibilní s ostatními Meccano součástkami. 1 Vyžaduje to širokopásmové rychlostní připojení jak místní tak dálkové: minimální načítací/upload rychlost 512 Kb/s, download rychlost/rychlost stahování 2 Mb/s Anatomie robota mikrofon osvětlovací dioda webová kamera optická vlákna pásy reproduktor podvozek s wifi kartou 7

8 2.1.2 Pohled na robota zespodu on/off zapnuto/vypnuto tlačítko reset resetovací tlačítko Číslo začínající MAC následované 12-ti čísly je Mac číslo robota. Budete ho potřebovat, pokud se rozhodnete robota registrovat na Číslo začínající SPYKEE následované 6-ti čísly je sériové číslo robota. Je to také jméno robota na jeho WiFi síti (SSID) při chybových situacích. Pokud resetujete robota poté, co jste změnili toto WiFi síťové jméno, resetuje se zpátky na jeho jméno původní. Informace na druhém štítku je v souladu s normami a omezeními, které musí výrobek splňovat (viz. předchozí kapitola). 8

9 3 Předpoklady pro provoz robota 3.1 Požadované vybavení - Počítač vybavený interní nebo externí WiFi kartou / 512 MB RAM/, 100MB dostupného místa na disku. - WiFi b nebo g nebo n. - Internetové připojení ke stažení softwaru a uživatelské příručky. - Pro PC : Windows 2000 SP5, Windows XP SP2. Nainstalovaný NET framework 2.0 2, Windows Vista. - Akrobat Reader může být stažen bezplatně na ww.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Pro ovládání robotu v dálkovém režimu je nezbytné: - na konci Spykeeho: síťové zařízení typu přístupový bod WiFi (AP) připojené k internetu, - na kteréhokoliv místě na světě, odkud chcete robota ovládat: počítač s nainstalovaným ovládacím panelem a přístupem k internetu. - širokopásmové rychlostní připojení na obou koncích, minimální načítací/upload rychlost 512 Kb/s, download rychlost/rychlost stahování 2 Mb/s 2 Dostupný na webových stránkách firmy Microsoft (http://www.microsoft.com/downloads) 3.2 Informace o WiFi WiFi dosah Teoreticky má WiFi dosah několik desítek metrů. V závislosti na okolním prostředí a použitém zařízení se však může dosah příjmové zóny významně lišit. Pokud nasměrujete robota mimo tuto příjmovou zónu, nebude ho možné dále ovládat a robot se automaticky vypne Rušení Neobvyklé chování nebo ztráta kontroly nad robotem může být zapříčiněna rušením, způsobeným vedením vysokého napětí, vysokonapěťovými transformátory, určitým typem staveb, betonovými zdmi nebo úzkými prostory, ve kterých se WiFi signály vyslané robotem MOHOU ZTRÁCET. To robotovi ZNEMOŽŇUJE PŘÍJEM DOBRÉHO WIFI SIGNÁLU. Pokud na tento typ chování narazíte nebo nad robotem ztratíte kontrolu, PROSÍM ZMĚŇTE POLOHU ROBOTA. Chování robota je spolehlivější, pokud je ovládán v lokálním režimu přes WiFi přístupový bod (viz. kapitola Místní režim: Ovládání Spykeeho pomocí počítače z malé vzdálenosti ) WiFi síť V závislosti na podmínkách WiFi sítě může být obraz zpomalen a zvuk a pohyby mohou být opožděny. Je to spojeno s WiFi sítí a společnost Meccano tyto skutečnosti nemůže žádným způsobem ovlivnit. 9

10 3.3 Různé režimy propojení Místní režim: Ovládání Spykeeho pomocí počítače z malé vzdálenosti Úroveň Začátečník Místní ad hoc režim: přímé spojení mezi počítačem a Spykee robotem. Úroveň Středně pokročilí Místní režim s WiFi přístupovým bodem: ovládání Spykeeho pomocí počítače přes směrovač nebo internetový přístupový bod. Při tomto režimu je jak počítač tak i robot Spykee připojen k WiFi přístupovému bodu nebo směrovači. Tento režim umožňuje robotovi automatické a samostatné připojení k WiFi přístupovému bodu, jakmile je robot zapnut. 10

11 Dálkový režim: dálkové ovládání Spykeeho z kteréhokoliv místa na světě Úroveň Pokročilí Dálkový režim: ovládání Spykeeho pomocí počítače přes internet z kteréhokoliv místa na světě. Z počítače připojeného k internetu se můžete s robotem spojit přes WiFi přístupový bod, který je umístěn v blízkosti Spykeeho. např. Nacházíte se v New Yorku a chcete ovládat Spykeeho, který zůstal doma v Paříži. Hraním her třetí úrovně se můžete naučit bravurně ovládat Spyeeho. Ale opatrně, nespěchejte dříve než se pokusíte ovládat Spykeeho v dálkovém režimu, měli by jste zvládnou jeho ovládání v úrovni Začátečník a Středně pokročilí. 11

12 4 Postavte si svého vlastního Spykeeho Právě jste se seznámili s vlastnostmi Vašeho robota a jeho vzhledem. Můžete si začít se Spykeem hrát. Vyberte si model svého robotnického špióna, který se vám nejvíce líbí (zamlouvá). Máte na výběr z celkem tří modelů: robot, štír (škorpión) nebo lunární modul. V balení najdete podrobné instrukce k montáži, nářadí a jednotlivé díly. Pokud jste návod ke skládání ztratili, můžete si jej najít a stáhnout na stránkách pod hlavičkou Install. Máte-li k dispozici i jiné díly Meccano a jste-li hodně kreativní, můžete si sestrojit vlastního jedinečného špionážního robota! 5 Co byste měli vědět předtím, než si začnete se Spykeem hrát 5.1 První nabíjení Spykeeho (Úplně první nabíjení Spykeeho) Váš Spykee je dodáván (po rozbalení) nenabitý. Chcete-li si se Spykeem hrát, musíte ho nabít ručně (když je úplně vybitý, neumí se přijet dobít na svou dobíjecí stanici automaticky). Připojte dobíjecí základnu (stanici) k výstupní zdířce robota. Poproste o pomoc dospělou osobu. Zapněte robota tlačítkem on-off do pozice ON a ručně umístěte robota k jeho dobíjecí základně (robot je zády otočení k dobíjecí stanici). INFO: Přibližná doba nabíjení je 3 hodiny a 30 minut. 1) 2) POZOR: Robot se nebude nabíjet, pokud je vypnutý (tlačítko v poloze OFF) 5.2 Instalace ovládacího panelu Spykeeho Nahlédněte na stránky pod hlavičku Installation (instalace) Stáhněte si Windows verzi pro ovládací panel. Spusťte instalaci softwaru určeného pro ovládací panel. Klikněte na Install a postupujte dle instrukcí. INFO: Máte-li na svém počítači Windows XP SP2, ale nikoliv.net framework 2.0, vyzve Vás software, abyste si tento rámec (soustavu) nainstalovali. 3 ( 3 = Na webových stránkách Microsoft je k dispozici (http://www.microsoft.com/downloads)) 12

13 Až se objeví hlášení Done (hotovo, provedeno), znamená to, že Spykeeho ovládací panel byl nainstalován: program se standardně nainstaluje na Váš pevný disk C:/Program Fines/Spykee. Poté se otevře nové okno a vy si můžete vybrat registraci na stránkách nebo vkládání údajů do Vašeho robota a nebo připojení dálkově později (více najdete v kapitole 8). INFO: Doporučujeme Vám zaregistrovat se nyní (ihned), abyste pro příště ušetřili čas. Avšak, chcete-li, můžete se zaregistrovat kdykoliv později na stránkách pod hlavičkou To register (registrace). 5.3 Registrace Vašeho robota na stránkách Co všechno vlastně obnáší registrace údajů o Vašem robotovi? Registrace Vašeho robota na stránkách znamená zapsání jeho jména a tajného hesla, které budete znám jenom Vy. Proč byste se měli zaregistrovat? Registrace zápis Vašeho robota Vám umožňuje používat dálkový režim (řízení, monitorování), když zadáte jeho identifikační údaje (totožnost). Postup při registrování Vašeho robota na stránkách Na internetu si najděte stránky a otevřete pod hlavičkou To register (registrace) a klikněte na Register your Spykee Robot (Registrace Vašeho robota Spykee) a dále postupujte dle pokynů. Vyplňte dotazník. Ujistěte se, že máte následující údaje uloženy na bezpečném místě: Jméno mého robota Spykee ( Name of my Spykee Robot ) a také heslo Robot password. Až budete nastavovat svého robota na dálkový režim, tak budete vyzváni, abyste tyto údaje uvedli. Bude Vám doručen potvrzovací , který Vám umožní tyto údaje kdykoliv vyhledat. INFO: Registrace Vašeho robota bude platná až poté, co jste tyto údaje zadali do Vašeho robota. Tyto údaje můžete do Vašeho robota zadat vložit když Spykeeho ovládáte na pokročilejší úrovni (kapitola 8 tohoto návodu k použití). INFO: Při používání robota v tzv. dálkovém režimu (pokročilejší úroveň) je nezbytná jeho registrace. Nyní se podívejte, jaké 3 herní režimy špionážní robot nabízí, než-li se vydáte na výpravu. 13

14 6 Úroveň pro začátečníky: Řízení ovládání Spykeeho v místním ad hoc režimu 6.1 Zapnutí Spykeeho ON Zapněte Spykeeho, a to přepnutím tlačítka do pozice ON je umístěno na podvozku. Spykeeho světla začnou rychle blikat: to znamená, že Spykee pro sebe vyhledává nejbližší (nejvhodnější) WiFi přístupové místo. Poněvadž si s robotem hrajete poprvé, tak ještě nemáte vybráno to nejvhodnější (vámi upřednostňované) WiFi přístupové místo. Přibližně po 15 vteřinách se Spykee automaticky přepne do místního ad hoc režimu (je to jeho předem nastavený standardní upřednostňovaný WiFi režim): robot dvakrát zapípá píp píp, jeho světla jedno po druhém pomalu zablikají (pokud se chcete dozvědět více o významu jeho světelných signálů, nahlédněte do kapitoly 10 Světelné a zvukové signály robota ). Pokud z nějakého důvodu Spykee nesvítí či nebliká, zkontrolujte, zda je tlačítko vypínače skutečně v poloze ON. Jestliže ano, pak to může být způsobeno tím, že baterie je vybitá (prostudujte si kapitolu 5.1 Nabíjení Spykeeho před jeho prvním použitím ) světelné signály 6.2 Připojení počítače k robotovi Spykee 1) Zapněte Spykeeho do polohy ON a umístěte tak, aby byl v dosahu vašeho počítače a jeho WiFi signálu. 2) Zapněte Váš počítač (nezapomeňte na to, že Váš počítač musí být vybaven interní nebo externí WiFi kartou a musí mít nainstalován Spykeeho ovládací panel). 3) Dále pokračujte volbou počítačové bezdrátové sítě. Používáte-li bezdrátovou síť Windows XP, klikněte na Start, pak na Network (sítě) a dále na Wireless network (bezdrátové sítě) nebo postupujte kliknutím na Start, poté na Settings (nastavení), pak na Network (sítě) a nakonec Wireless networks (bezdrátové sítě). Používáte-li bezdrátovou síť Windows Vista, klikněte na Start, který se vám objeví v levém dolním roku vaší obrazovky, dále klikněte na Connect To (připojení k) a poté v rámečku či okně Show box vyberte Wireless (bezdrátové). Používáte-li bezdrátovou síť jinou, prosím, nahlédněte do příslušných instrukcí této sítě. 4) Otevře se Vám okno s přehledem všech dostupných bezdrátových připojení. Mezi nimi by se měla objevit WiFi síť, jejíž název začíná slovem SPYKEE (tento název WiFi sítě je SSID pro vašeho robota 4). Klikněte na tuto síť a dojde k připojení. (4 = podívejte se do kapitoly 2, odstavce 2.3 Úvod ) 5) Pokud Váš počítač požaduje potvrzení souhlas k připojení, klikněte na OK. 14

15 6) Váš počítač je nyní připojen k WiFi síti vašeho robota. Během pár vteřin je přidělena IP adresa a pak by se mělo objevit slovo poznámka connected (připojeno), a to hned vedle názvu sítě, jejíž označení začíná slovem SPYKEE. INFO: Někdy je zapotřebí nakonfigurovat (nastavit) nebo vypnout firewall, abyste se mohli připojit k Vašemu Spykeemu. Co se týče firewallu, tak se můžete dostat do jedné z následujících situací: Objeví se okno s požadavkem na oprávnění připojení dejte souhlas s připojením. Někdy bude zapotřebí úplně vypnout firewall (v tomto případě postupujte dle manuálu pro váš firewall). INFO: V místním ad hoc režimu může mít váš počítač jen jedno jediné WiFi připojení (právě teď je to Spykee). To je právě ten důvod, proč nemůžete současně používat WiFi připojení k internetu. 5 (5 = Avšak toto je možné, když je Spykee připojen v místním režimu přes WiFi přístupové místo; více se o tom dozvíte v kapitole 3, odstavci 3.3 Různé režimy připojení ) 7) Nyní již můžete zavřít okno a spustit (uvést do provozu) Spykeeho ovládací panel. INFO: Potřebujete-li s připojením poradit či pomoci, prosím, přečtěte si nejdříve často kladené otázky FAQ (kapitola 14). Pokud se Vám to ani poté nedaří, prosím, neváhejte nás kontaktovat na adrese: 6.3 Spuštění ovládacího panelu v místním ad hoc režimu 1) Spuštění Spykeeho ovládacího panelu. Máte na výběr z několika možností, jak to udělat: Klikněte na Start v nabídce vašeho počítače a otevřete si přímo program Spykee. Nebo klikněte na ikonku Spykee na pracovní ploše. Nebo otevřete soubor Spykee.exe v nabídce C:/ProgramFiles/Spykee 2) Automaticky se spustí ovládací panel a otevře se okno pro připojení (jestliže se tak nestane, pak můžete kliknout na ikonku pro připojení s oranžovým obrysem, kterou najdete na dolní liště) 3) Objeví se okno Connected (připojeno). Po pár vteřinách se zobrazí název WiFI sítě (SSID) dostupné pro vašeho robota, a to pod hlavičkou Local robots. Ve skutečnosti se v okně označeném Local robots (roboti v místním dosahu) objeví všichni roboti Spykee, kteří jsou zapnutí (v provozu) a v dosahu WiFi vašeho počítače. To znamená, že byla nalezena (vyhledána) WiFi síť dostupná pro vašeho robota. Vyberte vašeho robota a klikněte na Connect (připojit). 15

16 4) Otevře se okno, kde se objeví výzva, abyste se přihlásili do systému (přihlásili na síť) a zadali heslo pro uživatele vašeho robota. Pokud jde o vaše úplně první přihlášení, používáte Spykeeho poprvé: Zadejte uživatelské jméno administrátora (správce) a heslo (prozatím ta, která jsou u robota předem standardně nastavená ve výchozím nastavení zadaná, a v obou případech je to slovo admin ). INFO: Objeví se informativní hlášení, které Vám sdělí, že používáte uživatelské jméno a heslo v rámci výchozího nastavení. TO by Vás mělo přimět, abyste si z bezpečnostních důvodů 6 tyto dva údaje co nejdříve změnili a nahradili vlastními. Klikněte na OK. (6 = nahlédněte do odstavce této kapitoly Nastavení robota / Okno Můj Spykee ) INFO: Do té doby, než si zvolíte a nastavíte nové vlastní heslo pro účet administrátora (správce), bude se Vám toto hlášení neustále objevovat. Pokud si se Spykeem nehrajete poprvé a již máte vytvořen alespoň jeden účet uživatele (pozor, nezaměňujte výrazy uživatelský účet a název jméno robota 7). (7 = Potřebujete-li více podrobností, nahlédněte do odstavce této kapitoly Nastavení robota / Okno Můj Spykee ) Napište uživatelské jméno a heslo jednoho z vašich uživatelských účtů. 5) V případě, že jste zadali (napsali) správné uživatelské jméno a heslo, okno pro ověření (legalizaci) authentication se samo automaticky zavře. 6) Ovládací panel se připojí ke Spykeemu: Objeví se Spykeeho symbol pro webkameru na obrazovce ovládacího panelu a ikonka pro připojení zezelená. Spykee začne vydávat zvuky gling gling gling a světla začnou pomalu blikat. To znamená, že jste nyní úspěšně připojeni! Jestliže nedojde k připojení Spykeeho a / nebo se nezobrazí symbol: Překontrolujte si, zda je Váš počítač správně připojen k WiFi síti vašeho robota 8, a teprve pak uveďte opět do činnosti ovládací panel. (8 = nahlédněte do odstavce 6.2 této kapitoly) Jestliže připojení stále nefunguje, přečtěte si, prosím, často kladené otázky FAQ, které jsou uvedeny na konci tohoto manuálu (uživatelské příručky). 7) Nyní, prosím, přejděte k následující kapitole pojednávající o tom JAK nastavit ovládací panel a / nebo robota. Nevynechejte a nepřeskakujte tyto jednotlivé kroky, protože jsou velice důležité zvláště před úplně prvním použítím robota!!! 16

17 6.4 Nastavení ovládacího panelu a robota Dávejte si pozor, prosím, při nastavování ovládacího panelu a robota musí být váš Spykee připojen v místním režimu pod administrátorským jménem i heslem (pokud jste je ještě nezměnili, uživatelské jméno je admin a heslo taktéž admin ) Nastavení ovládacího panelu / hlavní okno Klikněte na ikonu obrázek pro nastavení ovládacího panelu. Okno pro nastavení se otevře v sekci Nastavení ovládacího panelu (Configuration), a to v Hlavním (General) okně. Složka pro média (Média folder): zvolte si adresář, do kterého budete chtít ukládat obrázky a videa pořízené Spykeem. Herní ovladač (Joypad): zvolte řídící režim, máte-li k počítači připojené herní ovladače. INFO: K tomu, abyste si mohli hrát se Spykeem, ale herní ovladač nepotřebujete. Přizpůsobení ovládacího panelu potřebám uživatele: zvolte si jazyk (Language) a vzhled (skin) ovládacího panelu. standardní vzhled vzhled pilotní kabiny INFO: Vzhled ovládacího panelu bude změněn až při dalším novém spuštění (odstartování). Běžný vzhled i vzhled pilotní kabiny (kokpitu) mají naprosto stejné funkce Nastavování ovládacího panelu / Okno pro video sledování Zvolte okno pro video sledování (video surveillance). Jakmile je aktivována funkce pro video sledování, jakýkoliv pohyb spustí nahrávání obrazu (ten se bude ukládat do souboru ve složce média, viz. předchozí odstavec 6.4.1). Navíc: Na to, že byl zpozorován nějaký pohyb, můžete být upozorněni dvěma různými způsoby: - Spykee spustí zvukový alarm na vašem počítači (jděte na přehrávání zvuku ). - Spykee vám pošle s obrázkem narušitele vetřelce (podívejte se na zaslání fotky em ). 17

18 Upozornění: Chcete-li aby Vám fungovalo zasílání ů, váš počítač s ovládacím panelem musí být připojen k internetu. Tato varianta způsob hlášení pohybu vám nebude fungovat, budete-li připojeni ke Spykeemu v rámci místního ad hoc režimu (ledaže by váš počítač byl také připojen k internetu přes místní počítačovou síť). Pokud si zvolíte variantu hlášení Poslat obrázek em, prosím, vyplňte níže uvedené kolonky následovně: Odchozí SMTP server (outgoing SMTP server) vypište název SMTP serveru pro vaši ovou adresu (tuto informaci vám poskytne správce vaší ové adresyschránky další informace najdete v často kladených otázkách FAQ) ová adresa příjemce (recipient address) zde uveďte ový kontakt na příjemce (uvědomte si, že s touto adresou by se mělo nakládat důvěrně / prosím, přečtěte si kapitolu 1 odstavec 3 Ochrana osobních údajů ). Předmět (subject) zde si zvolte obsah předmětu zprávy, který si přejete a ten pak bude uveden ve všech vám doručených ech při sledování videem Nastavení robota / Okno Můj Spykee Údaje o tom, že jste se zaregistrovali na stránkách (jméno robota a heslo) zadejte vložte do robota. Pokud jste se ještě nezaregistrovali na 9 (9 = odstavec 4 této kapitoly), prosím, učiňte tak nyní a pak teprve přejděte k dalšímu kroku viz. níže. Upozornění: Protože se nacházíte v tzv. ad hoc místním režimu, nemůžete současně použít WiFi internet. Pokud si přejete připojit se k internetu přes WiFi, musíte nejprve zavřít Spykeeho ovládací panel, odpojit váš počítač od Spykeeho WiFi a znovu se připojit k WiFi síti vašeho poskytovatele internetu, abyste se mohli dostat na stránky K internetu se můžete připojit také pomocí vaší místní počítačové sítě. Jméno a heslo pro vašeho robota jsou již zaregistrovány na stránkách V tomto případě stejné údaje musíte zadat i přímo do vašeho robota. Teprve potom, co provedete tento úkon vložíte jeho nové jméno a heslo bude váš robot správně nastaven a připraven. Klikněte na ikonu obrázek pro nastavení ovládacího panelu. Otevře se okno pro nastavování, které má 2 části: Nastavení ovládacího panelu. Nastavení robota. 18

19 Klikněte na ikonu obrázek robota, abyste se dostali do úrovně sekce pro nastavení robota. Dostanete se tak přímo do okna Můj Spykee (My Spykee). Do políček jméno robota (Robot name) a heslo (Remote password) doplňte údaje, které jste si právě zaregistrovali na stránkách Pokud jste připojeni k internetu, můžete kliknout na potvrdit (Verify). To vám umožní lehce zkontrolovat a ověřit, zda jste správně napsali stejné údaje, které jste zadali při registraci na stránkách Pamatujte si: V místním ad hoc režimu se nemůžete připojit současně ke Spykeemu a k internetu přes WiFi (ale je možné připojení vašeho počítače k internetu pomocí místní počítačové sítě) 10. (10 = V rámci místního lokálního režimu přes WiFi přístupové místo, můžete být připojeni přes WiFi ke Spykeemu a také k internetu ve stejné chvíli. Chcete-li se o této možnosti dozvědět více, nahlédněte do kapitoly 3) Klikněte na OK Poté budou údaje zaznamenány také ve vašem robotovi. Od toho okamžiku bude možná identifikace vašeho robota jedině pod jeho novým jménem, to původní předem nastavené síťové jméno (SSID) bude trvale nahraženo. INFO: V okně Můj Spykee naleznete i další údaje o vašem robotovi (tyto údaje však NELZE měnit): Jeho sériové číslo nebo-li SSID (je také uvedeno na štítku umístěném vespodu robota na jeho podvozku), jeho IP adresa a také jeho MAC adresa (rovněž můžete najít na štítku na podvozku) Nastavení robota / Okno uživatelských účtů Abyste si mohli hrát se Spykeem a vůbec ho začít používat, musíte mít vytvořený tzv. účet uživatele a také nastavené uživatelské jméno a heslo. Zapište si vaše uživatelská jména a hesla správně a pečlivě uschovejte na bezpečném místě, aby ostatní nemohli používat vašeho robota bez vašeho souhlasu. Heslo můžete kdykoliv změnit na ovládacím panelu v okně uživatelských účtů (jen zvolte uživatelské jméno a klikněte na Edit editovat - upravit). Účet administrátora správce Váš robot má již nastavený implicitní (předvolený) administrátorský účet: Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Pouze účet administrátora umožňuje provádět změny nastavení vašeho robota (měnit jméno a heslo, preferované WiFi sítě atd.). Administrátorský účet má přednost před všemi ostatními uživatelskými účty (například připojení administrátora zruší jakékoliv jiné dálkové připojení k danému robotovi). INFO: Heslo pro účet administrátora musí být upraveno (přizpůsobeno), pokud se v budoucnu hodláte dálkově připojit pomocí administrátorského účtu. Heslo účtu administrátora můžete kdykoliv změnit, když si na ovládacím panelu otevřete okno Uživatelské účty (User accounts), vyberete si účet admin a kliknete na Edit (editovat) a zadáte nové heslo. 19

20 Ostatní uživatelské účty Když chcete, můžete vytvořit společné uživatelské účty (např. když několik osob používá stejného robota): klikněte na New (nový) a zadejte jméno uživatele a heslo dle vaší volby. Dále můžete uživatelské účty kdykoliv odstranit či změnit: v okně uživatelské účty zvolte Delete (smazat, zrušit) nebo Edit (editovat, upravit) dle potřeby. INFO: Pokud jste osoba mladší 18 let, neposkytujte tyto údaje žádné třetí straně (či osobě) bez souhlasu rodičů nebo zákonným zástupců. INFO: Co je dobré vědět? Spykee může být ovládán ve stejnou dobu pouze jednou osobou. Pokud vytvoříte další uživatelské účty pro vaše přátele nebo rodinné příslušníky, můžete dostat robota zpět pod kontrolu a kdykoliv ho opět ovládat, když se přihlásíte na účet administrátora. Plánujete-li na čas odcestovat a váš Spykee zůstane zaparkovaný ve své nabíjecí (dobíjecí) základně (stanici), doporučujeme vám zrušit ostatní uživatelské účty, aby dotyční nemohli ovládat robota během vaší nepřítomnosti. INFO: Údaje o názvu a hesle vašeho administrátorského účtu rozhodně nikdy a nikomu nesdělujte! Nastavení robota / Okno WiFi Toto okno je zapotřebí nastavit, abyste mohli ovládat Spykeeho v místním lokálním režimu přes WiFi 11 přístupové místo (středně pokročilá úroveň). (11 = Prosím, další podrobnosti najdete v kapitole 3.3 Různé způsoby připojení.) Upozornění: Možná bude nutné také nastavit vaše WiFi přístupové místo. Doporučujeme Vám seznámit se napřed s vaším robotem v tzv. ad hoc místním režimu (úroveň pro začátečníky nováčky), než-li začnete zkoušet místní režim přes WiFi přístupové místo (úroveň pro středně pokročilé) Nastavení robota / Okno dálkového připojení Toto okno musíte nastavit, abyste mohli ovládat Spykeeho v dálkovém režimu (na dálku) 12 (úroveň pro pokročilé). (12 = Další podrobnosti naleznete v kapitole 3.3 Různé způsoby připojení.) Upozornění: Toto nastavení může vyžadovat složitější nastavení vašeho WiFi přístupového místa. Doporučujeme Vám napřed se zacvičit v ovládání vašeho robota v rámci místního režimu ve WiFi přístupovém místě a teprve potom vyzkoušet dálkový režim (středně pokročilá úroveň). 20

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH. www.packardbell.com

Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH. www.packardbell.com OBSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 3 Bezpečnost a pohodlí... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Zdravotní upozornění... 3 Seznámení s vaším počítačem... 4 Klávesnice a touchpad... 4 Mechaniky

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné otázky

Více

Stručná příručka s řešením problémů

Stručná příručka s řešením problémů Stručná příručka s řešením problémů OBSAH Registrace produktu 2 Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 5 Seznámení

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Nokia 5730 Xpress Music - Uživatelská příručka. 9213155 1. vydání

Nokia 5730 Xpress Music - Uživatelská příručka. 9213155 1. vydání Nokia 5730 Xpress Music - Uživatelská příručka 9213155 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-465 je ve shodě

Více

Uživatelská příručka AT270

Uživatelská příručka AT270 Uživatelská příručka AT270 Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

Pokyny pro tento návod k obsluze. Úvod. Podrobnosti o nákupu

Pokyny pro tento návod k obsluze. Úvod. Podrobnosti o nákupu Pokyny pro tento návod k obsluze Tento návod k obsluze mějte vždy po ruce v blízkosti svého počítače. Návod k obsluze a obal pečlivě uschovejte a předejte jej v případě dalšího prodeje novému vlastníkovi.

Více

Struná píruka s ešením problém

Struná píruka s ešením problém Struná píruka s ešením problém O BSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 4 Seznámení s vaším počítačem...

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1. Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky s operačním systémem Android 4.1. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití tento telefon je složité elektronické zařízení,

Více

GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. www.goclever.com

GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. www.goclever.com GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA www.goclever.com Důležité informace Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER Technology prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení Směrnice 199/5/WE.

Více

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-412 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice

Více

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka 3. vydání Obsah 2 Obsah Bezpečnost 7 O vašem přístroji 7 Síťové služby 8 Sdílená paměť 9 ActiveSync 9 Magnety a magnetická pole 9 Začínáme 10 Tlačítka a části (zepředu

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy 1 Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory Stručná příručka Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www. alcatelonetouch.com.

Více

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Technicolor TC 7200 Strana 1 / 77 POZOR Před začátkem servisních prací odpojte napájení. Toto zařízení je určeno jen k provozu uvnitř budov. Telefonní konektory Line 1 a Line

Více

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300 Komunikační systémy Ascotel IntelliGate A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 620d Uživatelská příručka Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací prvky

Více

Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com.

Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Na webových stránkách rovněž najdete odpovědi na časté

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 10" LCD DVR MONITOR + 4 CH H.264 LAN DVR + 4 X IR LED KAMERA SET KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DL1004+4XC137+HDD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili námi distribuovaný, moderní sledovací systém

Více

HP MINI Uživatelská příručka

HP MINI Uživatelská příručka HP MINI Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Microsoft

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

Obsah. 8 Multimediální aplikace... 98 8.1 Fotoaparát... 98 8.2 Galerie...101 8.3 YouTube...104 8.4 Hudba...105 8.5 Přehrávač videa...

Obsah. 8 Multimediální aplikace... 98 8.1 Fotoaparát... 98 8.2 Galerie...101 8.3 YouTube...104 8.4 Hudba...105 8.5 Přehrávač videa... 5035X 5035D Více informací o používání telefonu naleznete v kompletní uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Na těchto stránkách také najdete odpovědi na často

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 6 Podmínky pro skladování, přepravu a použití 6 Údržba 8 Bezpečnost RF 9 Využití 10 VZHLED... 11 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 12 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 Nabíjení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Revize: R02 (12/2007) Obchodní značky Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Media, Outlook a ActiveSync jsou registrovanými obchodními značkami nebo obchodními značkami společnosti

Více

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model Návod k obsluze Konferenční IP telefon Model KX-NT700 Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic. Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod. Po přečtení si jej uschovejte pro budoucí potřebu.

Více

pagepro 1480MF Návod k obsluz

pagepro 1480MF Návod k obsluz pagepro 1480MF Návod k obsluz Vážený uživateli Pro vaši bezpečnost a komfort vám před používáním doporučujeme pečlivě si přečíst kapitolu Bezpečnost. Zakoupením tohoto multifunkčního zařízení jste se rozhodli

Více