OBSAH 1 Varování a upozornění Normy a certifikáty o vhodnosti (způsobilosti) Klauzule o výjimce z ručení Ohled na soukromí 4 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1 Varování a upozornění 4 1.1 Normy a certifikáty o vhodnosti (způsobilosti) 4 1.2 Klauzule o výjimce z ručení 4 1.3 Ohled na soukromí 4 1."

Transkript

1 Návod k obsluze 1

2 OBSAH 1 Varování a upozornění Normy a certifikáty o vhodnosti (způsobilosti) Klauzule o výjimce z ručení Ohled na soukromí Bezpečnostní instrukce Péče a údržba Nabíječka 5 2 Seznámení s robotem Funkce Anatomie robota Pohled na robota zespodu 8 3 Předpoklady pro provoz robota Požadované vybavení Informace o WiFi WiFi dosah Rušení WiFi síť Různé režimy propojení Místní režim: Ovládání Spykeeho pomocí počítače z malé vzdálenosti Dálkový režim: dálkové ovládání Spykeeho z kteréhokoliv místa na světě 11 4 Postavte si svého vlastního Spykeeho 12 5 Co byste měli vědět předtím, než si začnete se Spykeem hrát První nabíjení Spykeeho (Úplně první nabíjení Spykeeho) Instalace ovládacího panelu Spykeeho Registrace Vašeho robota na stránkách Úroveň pro začátečníky: Řízení ovládání v místním ad hoc režimu Zapnutí Spykeeho Připojení počítače k robotovi Spykee Spuštění ovládacího panelu v místním ad hoc režimu Nastavení ovládacího panelu a robota Nastavení ovládacího panelu / hlavní okno Nastavování ovládacího panelu / Okno pro video sledování Nastavení robota / Okno Můj Spykee Nastavení robota / Okno uživatelských účtů Nastavení robota / Okno WiFi Nastavení robota / Okno dálkového připojení Nastavení robota / Okno se záznamy událostí Nastavení robota / aktualizace vnitřního software Hraní si se Spykeem Ovládací panel Spykee Hlasitost Pohyb Spykee Použití ovládacího panelu Použití klávesnice počítače Použití ovladače Joypad Funkce Turbo Zvukové efekty Základní efekty Přizpůsobené efekty 24 2

3 6.5.6 Video efekty Světelné efekty Fotografování Nahrávání videa Digitální přehrávač hudby Načtení vašeho výběru Poslech hudby Mazání výběru Video pozorování VOIP Telefonování 27 7 Střední úroveň: Ovládání Spykeeho v lokálním režimu s WiFi přístupovým bodem Konfigurace robota / záložka WiFi Informace o vašem WiFi přístupovém bodu Specifické situace Připojení v lokálním režimu s WiFi přístupovým bodem Hraní si se Spykee 31 8 Pokročilá úroveň: Ovládání Spykeeho ve vzdáleném režimu Varování a funkce Předcházející nastavení: záložka Vzdálené připojení (Remote connection) Připojení ve vzdáleném režimu Dodatečná konfigurace: port forwarding Krok 1: Je-li to možné, přiřaďte vašemu robotovi permanentní IP adresu Krok 2: Nastavení port forwarding vašeho WiFi přístupového bodu Krok 3: Nastavení port forwarding na vašem ovládacím panelu Spykee Nabíjení Spykeeho Nabíjecí základna Automatické vyhledávání základny Manuální umístění Spykee do základny Nabíjení Světelné a zvukové efekty robota Aktualizace firmware Reset Technické specifikace Pomoc Lokální ad hoc režim Lokální režim s WiFi přístupovým bodem Vzdálený režim Všeobecné otázky Servisní podpora Programování 43 3

4 1 Varování a upozornění Tento přístroj vyhovuje části 15 FCC pravidel. Použití je podmíněno těmito dvěma podmínkami: (1) tento přístroj nesmí způsobit škodlivé interference a (2) tento přístroj musí akceptovat jakékoli přijaté interference včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí činnost. V souladu s doporučením FCC mohou změny nebo úpravy jednoznačně nedoporučené firmou Meccano znemožnit uživateli ovládání tohoto modelu. Poznámka: Tento model byl testován a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální přístroje třídy B, dle části 15 FCC předpisů. Tyto limity jsou vytvořeny tak, aby poskytovaly odpovídající ochranu vůči nežádoucím zásahům v rámci domácí instalace. Tento model vytváří, užívá a může vyzařovat energii frekvence radiovln a, pokud není správně nainstalován a používán v souladu s instrukcemi, může nepříznivě ovlivnit radiokomunikaci. Nelze však s jistotou garantovat to, že model v určité případě konkrétní instalace nebude ovlivňovat příjem televize či rádia. Pokud model ovlivňuje příjem televize či rádia, což zjistíte tak, že model zapnete a vypnete, uživateli je doporučeno pokusit se o nápravu provedením jednoho či více z následujících kroků: přesměrovat nebo přesunout přijímací anténu, model a přijímač více oddělit, připojit model do zásuvky, která se nachází na odlišném obvodu, jako je zásuvka přijímače, požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného servisního technika pro rádio a televize. FCC Testováno, aby vyhovoval FCC normám pro užití v domácnosti a úřadech. FCC ID:R9P Normy a certifikáty o vhodnosti (způsobilosti) 1- Firma Meccano tímto potvrzuje, že daný výrobek splňuje všechny nezbytné normy a další příslušné směrnice 1999/EC. Kopie originálního prohlášení je dostupná na následující adrese: MECCANO, 363 avenue de Saint Exupéry 621 Callais, France. 2- Tento výrobek musí být používán uvnitř, ne ve venkovních prostorech. 1.2 Klauzule o výjimce z ručení Mohou se objevit určité rozdíly mezi popisem uvedeném v této uživatelské příručce a vlastním chováním robota způsobené konkrétní/odlišnou verzí jeho softwaru. 1.3 Ohled na soukromí Rádi bychom vás upozornili na to, že musíte dodržovat všechny příslušné právní normy a zákony platné ve vaší zemi týkající se fotografování a nahrávání zvuků a videa. V souladu s těmito právními normami a zákony je v současné době fotografování, nahrávání videa a/nebo hlasů, případně jiných osobních atributů, a jejich reprodukování a rozšiřování přísně zakázáno a může být považováno za narušení soukromí. Zajištění všech oprávnění k nahrávání soukromých nebo důvěrných rozhovorů, fotografování nebo nahrávání videa jiných osob je výhradně na zodpovědnosti uživatele. Výrobce, distributor nebo prodejce je zbaven veškeré zodpovědnost vyplývající z nevhodného užívání robota. 4

5 1.4 Bezpečnostní instrukce Vyberte BEZPEČNÉ místo pro práci s robotem Spykee. Nepracujte s ním na ulici. Nepracujte s ním v písku nebo kalužích. Můžete tím zhoršit jeho výkon. Zkontrolujte vlastnosti povrchu, po kterém se bude robot pohybovat. Pozor na překážky. Robot by neměl přijít do jakéhokoliv styku s vodou. Robot nemůže jezdit nahoru/dolů po schodech. Spykee audio přijímač je velice citlivé zařízení. Proto robot nesmí být delší dobu v blízkosti zdroje tepla nebo NA SLUNCI. Nenechávejte robota ve vlhkém prostředí. Neupusťte robota a neházejte s ním. Nenatírejte robota barvou. UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poranění udržujte robot z dosahu dětí mladších 36 měsíců (3 let). ZMĚNY NEBO ÚPRAVY JEDNOZNAČNĚ NEDOPORUČENÉ VÝROBCEM MOHOU ZNEMOŽNIT UŽIVATELI OVLÁDÁNÍ TOHOTO MODELU 1.5 Péče a údržba Robot vyžaduje pravidelnou údržbu a čištění. Čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Zacházejte s robotem Spykee opatrně a držte jej v čistém a bezprašném prostředí. Nepokoušejte se robota otevřít nebo opravit. Jeho baterie musí být měněny pouze u odborníka v tomto případě prosím kontaktuje Servisní oddělení. Symbol přeškrtnuté popelnice nalezený na robotu a nabíjecí stanici znamená, že je nutné tyto výrobky, poté co přestanou fungovat, doručit do speciálních sběrných míst: - městské sběrny odpadu se speciálními kontejnery pro tyto druhy zařízení, - sběrné koše v místě prodeje. Zde budou recyklovány, čímž zamezíte vypouštění nebezpečných látek do životního prostředí a umožníte opětovné použití materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Pro členské země Evropské Unie Tyto sběrná místa jsou bezplatná. Všechny výrobky označené symbolem přeškrtnuté popelnice musí být doručeny do těchto sběrných míst. V zemích, které nejsou členy Evropské Unie V případě, že vaše země či kraj disponuje speciální organizací pro sběr a recyklaci odpadu, všechny výrobky označené symbolem přeškrtnuté popelnice, musí být doručeny do těchto sběrných míst, kde budou recyklovány. 1.6 Nabíječka Vyhněte se zkratům. Ty mohou způsobit přehřívání a mohou spálit drátky nebo zničit blok baterií a nabíječku. Nabíječka musí být používána k nabíjení robota. Nepoužívejte nabíječku k nabíjení více robotů současně nebo k nabíjení jiných typů baterií či bateriových bloků. Nepoužívejte nabíječku jako běžnou zásuvku pro jiná zařízení nebo elektrické přístroje. Po dobu nabíjení držte nabíječku z dosahu dětí. Nenabíjejte v blízkosti ohně, zdroje vlhka nebo v oblasti vysokých teplot. Nabíječka se může v průběhu nabíjení mírně zahřívat. Nezakrývejte ji. Pokud Spykeeho baterie zůstávají navzdory správnému nabíjení nedostatečně nabity, je to pravděpodobně způsobeno tím, že baterie je již v důsledku intenzivního používání opotřebovaná. V tomto případě prosím kontaktujte Servisní oddělení. Nepřipojujte robota k více než jednomu zdroji energie. Používejte pouze dodaný transformátor. 5

6 Transformátor není hračka. Transformátor musí být pravidelně kontrolován, aby došlo ke včasnému odhalení jakéhokoliv poškození či trhliny, ať už na kabelu, zástrčce, obalu či jiných částech. Pokud zde naleznete poškození tohoto rázu, nesmí být robot s tímto transformátorem používán. Pokud je zničena přívodní šňůra, náhradní obdržíte od výrobce, dodavatele nebo kvalifikované osoby, aby se předešlo jakémukoliv riziku. Robot muže být nabíjen pouze za dohledu dospělé osoby. VAROVÁNÍ PRO RODIČE: Nabíjecí stanice pro robota a transformátor vyžaduje pravidelnou kontrolu, aby jste se ubezpečili, že stanice, robot, zásuvka a ostatní části nejsou nijak poškozené. Pokud však nějaké části poškozené jsou, nepoužívejte nabíjecí stanici, dokud nebude zcela v pořádku. 6

7 2 Seznámení s robotem Děkujeme vám, že jste si zakoupili Spykeeho, WiFi Spy Robota, stavebnici od firmy Meccano. 2.1 Funkce Spykee je výzvědný robot, kterého si můžete postavit, a který může být upravován a ovládán pomocí WiFi. A co víc, Spykee může být ovládán pomocí internetu z jakéhokoliv místa na světě! 1 Spykee Spy Robot! Spykee se pohybuje, vidí, slyší a fotografuje či natáčí video. Dokáže je propojit se zvukovými i světelnými efekty a video filtry. Spykee je telefon! Může být použit jako telefon přes internet (VOIP) s webovou kamerou. Spykee je MP3 přehrávač! Spykee má funkce video dozoru! Dokáže detekovat pohyb, poté je schopen spustit alarm nebo poslat obrázek nezvaného hosta em. Když se mu vybijí baterie, Spykee se sám vrátí do nabíjecí stanice! Rychle a jednoduše si můžete postavit tři odlišné modely robota /má více než 200 součástek/ je kompatibilní s ostatními Meccano součástkami. 1 Vyžaduje to širokopásmové rychlostní připojení jak místní tak dálkové: minimální načítací/upload rychlost 512 Kb/s, download rychlost/rychlost stahování 2 Mb/s Anatomie robota mikrofon osvětlovací dioda webová kamera optická vlákna pásy reproduktor podvozek s wifi kartou 7

8 2.1.2 Pohled na robota zespodu on/off zapnuto/vypnuto tlačítko reset resetovací tlačítko Číslo začínající MAC následované 12-ti čísly je Mac číslo robota. Budete ho potřebovat, pokud se rozhodnete robota registrovat na Číslo začínající SPYKEE následované 6-ti čísly je sériové číslo robota. Je to také jméno robota na jeho WiFi síti (SSID) při chybových situacích. Pokud resetujete robota poté, co jste změnili toto WiFi síťové jméno, resetuje se zpátky na jeho jméno původní. Informace na druhém štítku je v souladu s normami a omezeními, které musí výrobek splňovat (viz. předchozí kapitola). 8

9 3 Předpoklady pro provoz robota 3.1 Požadované vybavení - Počítač vybavený interní nebo externí WiFi kartou / 512 MB RAM/, 100MB dostupného místa na disku. - WiFi b nebo g nebo n. - Internetové připojení ke stažení softwaru a uživatelské příručky. - Pro PC : Windows 2000 SP5, Windows XP SP2. Nainstalovaný NET framework 2.0 2, Windows Vista. - Akrobat Reader může být stažen bezplatně na ww.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Pro ovládání robotu v dálkovém režimu je nezbytné: - na konci Spykeeho: síťové zařízení typu přístupový bod WiFi (AP) připojené k internetu, - na kteréhokoliv místě na světě, odkud chcete robota ovládat: počítač s nainstalovaným ovládacím panelem a přístupem k internetu. - širokopásmové rychlostní připojení na obou koncích, minimální načítací/upload rychlost 512 Kb/s, download rychlost/rychlost stahování 2 Mb/s 2 Dostupný na webových stránkách firmy Microsoft (http://www.microsoft.com/downloads) 3.2 Informace o WiFi WiFi dosah Teoreticky má WiFi dosah několik desítek metrů. V závislosti na okolním prostředí a použitém zařízení se však může dosah příjmové zóny významně lišit. Pokud nasměrujete robota mimo tuto příjmovou zónu, nebude ho možné dále ovládat a robot se automaticky vypne Rušení Neobvyklé chování nebo ztráta kontroly nad robotem může být zapříčiněna rušením, způsobeným vedením vysokého napětí, vysokonapěťovými transformátory, určitým typem staveb, betonovými zdmi nebo úzkými prostory, ve kterých se WiFi signály vyslané robotem MOHOU ZTRÁCET. To robotovi ZNEMOŽŇUJE PŘÍJEM DOBRÉHO WIFI SIGNÁLU. Pokud na tento typ chování narazíte nebo nad robotem ztratíte kontrolu, PROSÍM ZMĚŇTE POLOHU ROBOTA. Chování robota je spolehlivější, pokud je ovládán v lokálním režimu přes WiFi přístupový bod (viz. kapitola Místní režim: Ovládání Spykeeho pomocí počítače z malé vzdálenosti ) WiFi síť V závislosti na podmínkách WiFi sítě může být obraz zpomalen a zvuk a pohyby mohou být opožděny. Je to spojeno s WiFi sítí a společnost Meccano tyto skutečnosti nemůže žádným způsobem ovlivnit. 9

10 3.3 Různé režimy propojení Místní režim: Ovládání Spykeeho pomocí počítače z malé vzdálenosti Úroveň Začátečník Místní ad hoc režim: přímé spojení mezi počítačem a Spykee robotem. Úroveň Středně pokročilí Místní režim s WiFi přístupovým bodem: ovládání Spykeeho pomocí počítače přes směrovač nebo internetový přístupový bod. Při tomto režimu je jak počítač tak i robot Spykee připojen k WiFi přístupovému bodu nebo směrovači. Tento režim umožňuje robotovi automatické a samostatné připojení k WiFi přístupovému bodu, jakmile je robot zapnut. 10

11 Dálkový režim: dálkové ovládání Spykeeho z kteréhokoliv místa na světě Úroveň Pokročilí Dálkový režim: ovládání Spykeeho pomocí počítače přes internet z kteréhokoliv místa na světě. Z počítače připojeného k internetu se můžete s robotem spojit přes WiFi přístupový bod, který je umístěn v blízkosti Spykeeho. např. Nacházíte se v New Yorku a chcete ovládat Spykeeho, který zůstal doma v Paříži. Hraním her třetí úrovně se můžete naučit bravurně ovládat Spyeeho. Ale opatrně, nespěchejte dříve než se pokusíte ovládat Spykeeho v dálkovém režimu, měli by jste zvládnou jeho ovládání v úrovni Začátečník a Středně pokročilí. 11

12 4 Postavte si svého vlastního Spykeeho Právě jste se seznámili s vlastnostmi Vašeho robota a jeho vzhledem. Můžete si začít se Spykeem hrát. Vyberte si model svého robotnického špióna, který se vám nejvíce líbí (zamlouvá). Máte na výběr z celkem tří modelů: robot, štír (škorpión) nebo lunární modul. V balení najdete podrobné instrukce k montáži, nářadí a jednotlivé díly. Pokud jste návod ke skládání ztratili, můžete si jej najít a stáhnout na stránkách pod hlavičkou Install. Máte-li k dispozici i jiné díly Meccano a jste-li hodně kreativní, můžete si sestrojit vlastního jedinečného špionážního robota! 5 Co byste měli vědět předtím, než si začnete se Spykeem hrát 5.1 První nabíjení Spykeeho (Úplně první nabíjení Spykeeho) Váš Spykee je dodáván (po rozbalení) nenabitý. Chcete-li si se Spykeem hrát, musíte ho nabít ručně (když je úplně vybitý, neumí se přijet dobít na svou dobíjecí stanici automaticky). Připojte dobíjecí základnu (stanici) k výstupní zdířce robota. Poproste o pomoc dospělou osobu. Zapněte robota tlačítkem on-off do pozice ON a ručně umístěte robota k jeho dobíjecí základně (robot je zády otočení k dobíjecí stanici). INFO: Přibližná doba nabíjení je 3 hodiny a 30 minut. 1) 2) POZOR: Robot se nebude nabíjet, pokud je vypnutý (tlačítko v poloze OFF) 5.2 Instalace ovládacího panelu Spykeeho Nahlédněte na stránky pod hlavičku Installation (instalace) Stáhněte si Windows verzi pro ovládací panel. Spusťte instalaci softwaru určeného pro ovládací panel. Klikněte na Install a postupujte dle instrukcí. INFO: Máte-li na svém počítači Windows XP SP2, ale nikoliv.net framework 2.0, vyzve Vás software, abyste si tento rámec (soustavu) nainstalovali. 3 ( 3 = Na webových stránkách Microsoft je k dispozici (http://www.microsoft.com/downloads)) 12

13 Až se objeví hlášení Done (hotovo, provedeno), znamená to, že Spykeeho ovládací panel byl nainstalován: program se standardně nainstaluje na Váš pevný disk C:/Program Fines/Spykee. Poté se otevře nové okno a vy si můžete vybrat registraci na stránkách nebo vkládání údajů do Vašeho robota a nebo připojení dálkově později (více najdete v kapitole 8). INFO: Doporučujeme Vám zaregistrovat se nyní (ihned), abyste pro příště ušetřili čas. Avšak, chcete-li, můžete se zaregistrovat kdykoliv později na stránkách pod hlavičkou To register (registrace). 5.3 Registrace Vašeho robota na stránkách Co všechno vlastně obnáší registrace údajů o Vašem robotovi? Registrace Vašeho robota na stránkách znamená zapsání jeho jména a tajného hesla, které budete znám jenom Vy. Proč byste se měli zaregistrovat? Registrace zápis Vašeho robota Vám umožňuje používat dálkový režim (řízení, monitorování), když zadáte jeho identifikační údaje (totožnost). Postup při registrování Vašeho robota na stránkách Na internetu si najděte stránky a otevřete pod hlavičkou To register (registrace) a klikněte na Register your Spykee Robot (Registrace Vašeho robota Spykee) a dále postupujte dle pokynů. Vyplňte dotazník. Ujistěte se, že máte následující údaje uloženy na bezpečném místě: Jméno mého robota Spykee ( Name of my Spykee Robot ) a také heslo Robot password. Až budete nastavovat svého robota na dálkový režim, tak budete vyzváni, abyste tyto údaje uvedli. Bude Vám doručen potvrzovací , který Vám umožní tyto údaje kdykoliv vyhledat. INFO: Registrace Vašeho robota bude platná až poté, co jste tyto údaje zadali do Vašeho robota. Tyto údaje můžete do Vašeho robota zadat vložit když Spykeeho ovládáte na pokročilejší úrovni (kapitola 8 tohoto návodu k použití). INFO: Při používání robota v tzv. dálkovém režimu (pokročilejší úroveň) je nezbytná jeho registrace. Nyní se podívejte, jaké 3 herní režimy špionážní robot nabízí, než-li se vydáte na výpravu. 13

14 6 Úroveň pro začátečníky: Řízení ovládání Spykeeho v místním ad hoc režimu 6.1 Zapnutí Spykeeho ON Zapněte Spykeeho, a to přepnutím tlačítka do pozice ON je umístěno na podvozku. Spykeeho světla začnou rychle blikat: to znamená, že Spykee pro sebe vyhledává nejbližší (nejvhodnější) WiFi přístupové místo. Poněvadž si s robotem hrajete poprvé, tak ještě nemáte vybráno to nejvhodnější (vámi upřednostňované) WiFi přístupové místo. Přibližně po 15 vteřinách se Spykee automaticky přepne do místního ad hoc režimu (je to jeho předem nastavený standardní upřednostňovaný WiFi režim): robot dvakrát zapípá píp píp, jeho světla jedno po druhém pomalu zablikají (pokud se chcete dozvědět více o významu jeho světelných signálů, nahlédněte do kapitoly 10 Světelné a zvukové signály robota ). Pokud z nějakého důvodu Spykee nesvítí či nebliká, zkontrolujte, zda je tlačítko vypínače skutečně v poloze ON. Jestliže ano, pak to může být způsobeno tím, že baterie je vybitá (prostudujte si kapitolu 5.1 Nabíjení Spykeeho před jeho prvním použitím ) světelné signály 6.2 Připojení počítače k robotovi Spykee 1) Zapněte Spykeeho do polohy ON a umístěte tak, aby byl v dosahu vašeho počítače a jeho WiFi signálu. 2) Zapněte Váš počítač (nezapomeňte na to, že Váš počítač musí být vybaven interní nebo externí WiFi kartou a musí mít nainstalován Spykeeho ovládací panel). 3) Dále pokračujte volbou počítačové bezdrátové sítě. Používáte-li bezdrátovou síť Windows XP, klikněte na Start, pak na Network (sítě) a dále na Wireless network (bezdrátové sítě) nebo postupujte kliknutím na Start, poté na Settings (nastavení), pak na Network (sítě) a nakonec Wireless networks (bezdrátové sítě). Používáte-li bezdrátovou síť Windows Vista, klikněte na Start, který se vám objeví v levém dolním roku vaší obrazovky, dále klikněte na Connect To (připojení k) a poté v rámečku či okně Show box vyberte Wireless (bezdrátové). Používáte-li bezdrátovou síť jinou, prosím, nahlédněte do příslušných instrukcí této sítě. 4) Otevře se Vám okno s přehledem všech dostupných bezdrátových připojení. Mezi nimi by se měla objevit WiFi síť, jejíž název začíná slovem SPYKEE (tento název WiFi sítě je SSID pro vašeho robota 4). Klikněte na tuto síť a dojde k připojení. (4 = podívejte se do kapitoly 2, odstavce 2.3 Úvod ) 5) Pokud Váš počítač požaduje potvrzení souhlas k připojení, klikněte na OK. 14

15 6) Váš počítač je nyní připojen k WiFi síti vašeho robota. Během pár vteřin je přidělena IP adresa a pak by se mělo objevit slovo poznámka connected (připojeno), a to hned vedle názvu sítě, jejíž označení začíná slovem SPYKEE. INFO: Někdy je zapotřebí nakonfigurovat (nastavit) nebo vypnout firewall, abyste se mohli připojit k Vašemu Spykeemu. Co se týče firewallu, tak se můžete dostat do jedné z následujících situací: Objeví se okno s požadavkem na oprávnění připojení dejte souhlas s připojením. Někdy bude zapotřebí úplně vypnout firewall (v tomto případě postupujte dle manuálu pro váš firewall). INFO: V místním ad hoc režimu může mít váš počítač jen jedno jediné WiFi připojení (právě teď je to Spykee). To je právě ten důvod, proč nemůžete současně používat WiFi připojení k internetu. 5 (5 = Avšak toto je možné, když je Spykee připojen v místním režimu přes WiFi přístupové místo; více se o tom dozvíte v kapitole 3, odstavci 3.3 Různé režimy připojení ) 7) Nyní již můžete zavřít okno a spustit (uvést do provozu) Spykeeho ovládací panel. INFO: Potřebujete-li s připojením poradit či pomoci, prosím, přečtěte si nejdříve často kladené otázky FAQ (kapitola 14). Pokud se Vám to ani poté nedaří, prosím, neváhejte nás kontaktovat na adrese: 6.3 Spuštění ovládacího panelu v místním ad hoc režimu 1) Spuštění Spykeeho ovládacího panelu. Máte na výběr z několika možností, jak to udělat: Klikněte na Start v nabídce vašeho počítače a otevřete si přímo program Spykee. Nebo klikněte na ikonku Spykee na pracovní ploše. Nebo otevřete soubor Spykee.exe v nabídce C:/ProgramFiles/Spykee 2) Automaticky se spustí ovládací panel a otevře se okno pro připojení (jestliže se tak nestane, pak můžete kliknout na ikonku pro připojení s oranžovým obrysem, kterou najdete na dolní liště) 3) Objeví se okno Connected (připojeno). Po pár vteřinách se zobrazí název WiFI sítě (SSID) dostupné pro vašeho robota, a to pod hlavičkou Local robots. Ve skutečnosti se v okně označeném Local robots (roboti v místním dosahu) objeví všichni roboti Spykee, kteří jsou zapnutí (v provozu) a v dosahu WiFi vašeho počítače. To znamená, že byla nalezena (vyhledána) WiFi síť dostupná pro vašeho robota. Vyberte vašeho robota a klikněte na Connect (připojit). 15

16 4) Otevře se okno, kde se objeví výzva, abyste se přihlásili do systému (přihlásili na síť) a zadali heslo pro uživatele vašeho robota. Pokud jde o vaše úplně první přihlášení, používáte Spykeeho poprvé: Zadejte uživatelské jméno administrátora (správce) a heslo (prozatím ta, která jsou u robota předem standardně nastavená ve výchozím nastavení zadaná, a v obou případech je to slovo admin ). INFO: Objeví se informativní hlášení, které Vám sdělí, že používáte uživatelské jméno a heslo v rámci výchozího nastavení. TO by Vás mělo přimět, abyste si z bezpečnostních důvodů 6 tyto dva údaje co nejdříve změnili a nahradili vlastními. Klikněte na OK. (6 = nahlédněte do odstavce této kapitoly Nastavení robota / Okno Můj Spykee ) INFO: Do té doby, než si zvolíte a nastavíte nové vlastní heslo pro účet administrátora (správce), bude se Vám toto hlášení neustále objevovat. Pokud si se Spykeem nehrajete poprvé a již máte vytvořen alespoň jeden účet uživatele (pozor, nezaměňujte výrazy uživatelský účet a název jméno robota 7). (7 = Potřebujete-li více podrobností, nahlédněte do odstavce této kapitoly Nastavení robota / Okno Můj Spykee ) Napište uživatelské jméno a heslo jednoho z vašich uživatelských účtů. 5) V případě, že jste zadali (napsali) správné uživatelské jméno a heslo, okno pro ověření (legalizaci) authentication se samo automaticky zavře. 6) Ovládací panel se připojí ke Spykeemu: Objeví se Spykeeho symbol pro webkameru na obrazovce ovládacího panelu a ikonka pro připojení zezelená. Spykee začne vydávat zvuky gling gling gling a světla začnou pomalu blikat. To znamená, že jste nyní úspěšně připojeni! Jestliže nedojde k připojení Spykeeho a / nebo se nezobrazí symbol: Překontrolujte si, zda je Váš počítač správně připojen k WiFi síti vašeho robota 8, a teprve pak uveďte opět do činnosti ovládací panel. (8 = nahlédněte do odstavce 6.2 této kapitoly) Jestliže připojení stále nefunguje, přečtěte si, prosím, často kladené otázky FAQ, které jsou uvedeny na konci tohoto manuálu (uživatelské příručky). 7) Nyní, prosím, přejděte k následující kapitole pojednávající o tom JAK nastavit ovládací panel a / nebo robota. Nevynechejte a nepřeskakujte tyto jednotlivé kroky, protože jsou velice důležité zvláště před úplně prvním použítím robota!!! 16

17 6.4 Nastavení ovládacího panelu a robota Dávejte si pozor, prosím, při nastavování ovládacího panelu a robota musí být váš Spykee připojen v místním režimu pod administrátorským jménem i heslem (pokud jste je ještě nezměnili, uživatelské jméno je admin a heslo taktéž admin ) Nastavení ovládacího panelu / hlavní okno Klikněte na ikonu obrázek pro nastavení ovládacího panelu. Okno pro nastavení se otevře v sekci Nastavení ovládacího panelu (Configuration), a to v Hlavním (General) okně. Složka pro média (Média folder): zvolte si adresář, do kterého budete chtít ukládat obrázky a videa pořízené Spykeem. Herní ovladač (Joypad): zvolte řídící režim, máte-li k počítači připojené herní ovladače. INFO: K tomu, abyste si mohli hrát se Spykeem, ale herní ovladač nepotřebujete. Přizpůsobení ovládacího panelu potřebám uživatele: zvolte si jazyk (Language) a vzhled (skin) ovládacího panelu. standardní vzhled vzhled pilotní kabiny INFO: Vzhled ovládacího panelu bude změněn až při dalším novém spuštění (odstartování). Běžný vzhled i vzhled pilotní kabiny (kokpitu) mají naprosto stejné funkce Nastavování ovládacího panelu / Okno pro video sledování Zvolte okno pro video sledování (video surveillance). Jakmile je aktivována funkce pro video sledování, jakýkoliv pohyb spustí nahrávání obrazu (ten se bude ukládat do souboru ve složce média, viz. předchozí odstavec 6.4.1). Navíc: Na to, že byl zpozorován nějaký pohyb, můžete být upozorněni dvěma různými způsoby: - Spykee spustí zvukový alarm na vašem počítači (jděte na přehrávání zvuku ). - Spykee vám pošle s obrázkem narušitele vetřelce (podívejte se na zaslání fotky em ). 17

18 Upozornění: Chcete-li aby Vám fungovalo zasílání ů, váš počítač s ovládacím panelem musí být připojen k internetu. Tato varianta způsob hlášení pohybu vám nebude fungovat, budete-li připojeni ke Spykeemu v rámci místního ad hoc režimu (ledaže by váš počítač byl také připojen k internetu přes místní počítačovou síť). Pokud si zvolíte variantu hlášení Poslat obrázek em, prosím, vyplňte níže uvedené kolonky následovně: Odchozí SMTP server (outgoing SMTP server) vypište název SMTP serveru pro vaši ovou adresu (tuto informaci vám poskytne správce vaší ové adresyschránky další informace najdete v často kladených otázkách FAQ) ová adresa příjemce (recipient address) zde uveďte ový kontakt na příjemce (uvědomte si, že s touto adresou by se mělo nakládat důvěrně / prosím, přečtěte si kapitolu 1 odstavec 3 Ochrana osobních údajů ). Předmět (subject) zde si zvolte obsah předmětu zprávy, který si přejete a ten pak bude uveden ve všech vám doručených ech při sledování videem Nastavení robota / Okno Můj Spykee Údaje o tom, že jste se zaregistrovali na stránkách (jméno robota a heslo) zadejte vložte do robota. Pokud jste se ještě nezaregistrovali na 9 (9 = odstavec 4 této kapitoly), prosím, učiňte tak nyní a pak teprve přejděte k dalšímu kroku viz. níže. Upozornění: Protože se nacházíte v tzv. ad hoc místním režimu, nemůžete současně použít WiFi internet. Pokud si přejete připojit se k internetu přes WiFi, musíte nejprve zavřít Spykeeho ovládací panel, odpojit váš počítač od Spykeeho WiFi a znovu se připojit k WiFi síti vašeho poskytovatele internetu, abyste se mohli dostat na stránky K internetu se můžete připojit také pomocí vaší místní počítačové sítě. Jméno a heslo pro vašeho robota jsou již zaregistrovány na stránkách V tomto případě stejné údaje musíte zadat i přímo do vašeho robota. Teprve potom, co provedete tento úkon vložíte jeho nové jméno a heslo bude váš robot správně nastaven a připraven. Klikněte na ikonu obrázek pro nastavení ovládacího panelu. Otevře se okno pro nastavování, které má 2 části: Nastavení ovládacího panelu. Nastavení robota. 18

19 Klikněte na ikonu obrázek robota, abyste se dostali do úrovně sekce pro nastavení robota. Dostanete se tak přímo do okna Můj Spykee (My Spykee). Do políček jméno robota (Robot name) a heslo (Remote password) doplňte údaje, které jste si právě zaregistrovali na stránkách Pokud jste připojeni k internetu, můžete kliknout na potvrdit (Verify). To vám umožní lehce zkontrolovat a ověřit, zda jste správně napsali stejné údaje, které jste zadali při registraci na stránkách Pamatujte si: V místním ad hoc režimu se nemůžete připojit současně ke Spykeemu a k internetu přes WiFi (ale je možné připojení vašeho počítače k internetu pomocí místní počítačové sítě) 10. (10 = V rámci místního lokálního režimu přes WiFi přístupové místo, můžete být připojeni přes WiFi ke Spykeemu a také k internetu ve stejné chvíli. Chcete-li se o této možnosti dozvědět více, nahlédněte do kapitoly 3) Klikněte na OK Poté budou údaje zaznamenány také ve vašem robotovi. Od toho okamžiku bude možná identifikace vašeho robota jedině pod jeho novým jménem, to původní předem nastavené síťové jméno (SSID) bude trvale nahraženo. INFO: V okně Můj Spykee naleznete i další údaje o vašem robotovi (tyto údaje však NELZE měnit): Jeho sériové číslo nebo-li SSID (je také uvedeno na štítku umístěném vespodu robota na jeho podvozku), jeho IP adresa a také jeho MAC adresa (rovněž můžete najít na štítku na podvozku) Nastavení robota / Okno uživatelských účtů Abyste si mohli hrát se Spykeem a vůbec ho začít používat, musíte mít vytvořený tzv. účet uživatele a také nastavené uživatelské jméno a heslo. Zapište si vaše uživatelská jména a hesla správně a pečlivě uschovejte na bezpečném místě, aby ostatní nemohli používat vašeho robota bez vašeho souhlasu. Heslo můžete kdykoliv změnit na ovládacím panelu v okně uživatelských účtů (jen zvolte uživatelské jméno a klikněte na Edit editovat - upravit). Účet administrátora správce Váš robot má již nastavený implicitní (předvolený) administrátorský účet: Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Pouze účet administrátora umožňuje provádět změny nastavení vašeho robota (měnit jméno a heslo, preferované WiFi sítě atd.). Administrátorský účet má přednost před všemi ostatními uživatelskými účty (například připojení administrátora zruší jakékoliv jiné dálkové připojení k danému robotovi). INFO: Heslo pro účet administrátora musí být upraveno (přizpůsobeno), pokud se v budoucnu hodláte dálkově připojit pomocí administrátorského účtu. Heslo účtu administrátora můžete kdykoliv změnit, když si na ovládacím panelu otevřete okno Uživatelské účty (User accounts), vyberete si účet admin a kliknete na Edit (editovat) a zadáte nové heslo. 19

20 Ostatní uživatelské účty Když chcete, můžete vytvořit společné uživatelské účty (např. když několik osob používá stejného robota): klikněte na New (nový) a zadejte jméno uživatele a heslo dle vaší volby. Dále můžete uživatelské účty kdykoliv odstranit či změnit: v okně uživatelské účty zvolte Delete (smazat, zrušit) nebo Edit (editovat, upravit) dle potřeby. INFO: Pokud jste osoba mladší 18 let, neposkytujte tyto údaje žádné třetí straně (či osobě) bez souhlasu rodičů nebo zákonným zástupců. INFO: Co je dobré vědět? Spykee může být ovládán ve stejnou dobu pouze jednou osobou. Pokud vytvoříte další uživatelské účty pro vaše přátele nebo rodinné příslušníky, můžete dostat robota zpět pod kontrolu a kdykoliv ho opět ovládat, když se přihlásíte na účet administrátora. Plánujete-li na čas odcestovat a váš Spykee zůstane zaparkovaný ve své nabíjecí (dobíjecí) základně (stanici), doporučujeme vám zrušit ostatní uživatelské účty, aby dotyční nemohli ovládat robota během vaší nepřítomnosti. INFO: Údaje o názvu a hesle vašeho administrátorského účtu rozhodně nikdy a nikomu nesdělujte! Nastavení robota / Okno WiFi Toto okno je zapotřebí nastavit, abyste mohli ovládat Spykeeho v místním lokálním režimu přes WiFi 11 přístupové místo (středně pokročilá úroveň). (11 = Prosím, další podrobnosti najdete v kapitole 3.3 Různé způsoby připojení.) Upozornění: Možná bude nutné také nastavit vaše WiFi přístupové místo. Doporučujeme Vám seznámit se napřed s vaším robotem v tzv. ad hoc místním režimu (úroveň pro začátečníky nováčky), než-li začnete zkoušet místní režim přes WiFi přístupové místo (úroveň pro středně pokročilé) Nastavení robota / Okno dálkového připojení Toto okno musíte nastavit, abyste mohli ovládat Spykeeho v dálkovém režimu (na dálku) 12 (úroveň pro pokročilé). (12 = Další podrobnosti naleznete v kapitole 3.3 Různé způsoby připojení.) Upozornění: Toto nastavení může vyžadovat složitější nastavení vašeho WiFi přístupového místa. Doporučujeme Vám napřed se zacvičit v ovládání vašeho robota v rámci místního režimu ve WiFi přístupovém místě a teprve potom vyzkoušet dálkový režim (středně pokročilá úroveň). 20

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software).

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software). LW056V2 Sweex bezdrátový LAN Cardbus adaptér 54 Mbps Úvod Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 54 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál 05-2014 / v1.0 1 I. Informace o produktu I-1. Obsah balení Smart Plug Switch Zkrácený instalační manuál CD s rychlým instalačním průvodcem I-2. Přední panel

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS Na Úvod Nevystavujte SWEEX bezdrátovou USB 2.0 síťovou kartu 300 MBPS extrémním teplotám. Nevystavujte síťovou kartu přímému slunečnímu záření a nebo

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Easy, Reliable & Secure. Instalační příručka pro extender bezdrátové sítě N300RE

Easy, Reliable & Secure. Instalační příručka pro extender bezdrátové sítě N300RE Easy, Reliable & Secure Instalační příručka pro extender bezdrátové sítě N300RE Začínáme Extender bezdrátové sítě rozšiřuje bezdrátovou síť tak, aby obsáhla i oblasti mimo dosah bezdrátového routeru. WPS

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS Instalace v programu Windows 2000 a XP Vložte SWEEX bezdrátovou PCI síťovou kartu do volného USB portu v počítači. Windows automaticky rozpozná toto zařízení

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 1. NEJDŘÍVE PLNĚ NABIJTE, PAK ZAPNĚTE 2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 3. PŘIPOJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ Plné nabití trvá 3 6 hodin (dle zdroje). Stiskněte a podržte hranaté multifunkční tlačítko na asi 4 sekundy nebo

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery

Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery PC klientská verze 2.1 Stručné instrukce: Skutečné Plug and Play (P2P) je zcela nová technologie na trhu s IP kamerami. IP kamery se tak snadněji instalují a

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Česky Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání...

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka

Více