NÁRODNÍ REGISTR KLOUBNÍCH NÁHRAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ REGISTR KLOUBNÍCH NÁHRAD"

Transkript

1 NÁRODNÍ REGISTR KLOUBNÍCH NÁHRAD 2006 Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Vídeňská 1958/ Praha 4

2 Národní registr kloubních náhrad (NRKN) byl založen v roce 2001 a uveden do provozu v roce V současné podobě je zaměřen na nejčastější kloubní implantát - náhradu kyčelního kloubu. Sekce NRKN pro kolenní kloub se připravuje a bude uvedena do provozu v nejbližší budoucnosti. V delší perspektivě se předpokládá vznik sekcí registru zaměřených i na další, méně frekventované náhrady. Garantem odborné úrovně NRKN je Česká společnost pro ortopedickou chirurgii a traumatologii (ČSOT). NRKN má charakter široce založené multicentrické prospektivní studie, které se v současnosti dobrovolně účastní 64 nejvýznamnějších ortopedických pracovišť v České republice. Smyslem jeho vzniku je dát zapojeným pracovištím možnost dlouhodobě sledovat svoje výsledky a porovnávat je, v různých parametrech, s hodnotami velkého souboru celé studie a tak zkvalitňovat svoji péči. Protože NRKN nezahrnuje všechna pracoviště v republice, není statistickým přehledem o počtech implantací a neuvádí ani další celorepublikové údaje. Nenahrazuje tedy statistiku vedenou státní správou a jeho smysl je zaměřen především odborně. Účast pracoviště v registru kloubních implantátů by měla být pro laickou i odbornou veřejnost významným signálem kvality poskytované péče. Ukazuje, že pracoviště má zájem o dlouhodobé sledování a seriózní hodnocení výsledků své činnosti a jejich další zkvalitňování na základě dlouhodobé zkušenosti. Prezentovaný stav za rok 2006 je prvním veřejným výstupem této studie a obsahuje první hodnotitelné informace. Rozsah těchto informací se bude postupně rozšiřovat. Vzhledem k charakteru tohoto typu ortopedické operativy lze totiž její výsledky seriózně hodnotit až s mnohaletým odstupem. Skutečným přínosem pro zúčastněná pracoviště a jejich pacienty bude NRKN zhruba po deseti letech trvání a jeho význam pak bude dále stoupat Seznam zúčastněných pracovišť je uveden na konci přehledu a bude každý rok aktualizován. Prvním prezentovaným údajem jsou počty všech primoimplantací a revizních operací, tak jak byly do registru vloženy za pět let jeho existence. Prezentuje absolutní hodnoty i jejich poměr. Většina vložených revizí však zatím není v přímém vztahu k vloženým primoimplantacím, neboť odpovídající primoimplantace byly většinou provedeny již řadu let před vznikem registru. Evidence těchto revizí v registru slouží především pro plánování a hodnocení jejich vlivu na ekonomiku zúčastněných pracovišť. Lze však předpokládat, že s dobou trvání registru se poměr bude postupně měnit ve prospěch revizních operací s přímou vazbou na primoimplantace vedené v registru. Následují epidemiologické údaje uvádějící zastoupení pohlaví, věkovou strukturu souboru a rozdělení podle základní diagnózy pacienta. Každá z položek je uvedena samostatně pro primoimplantace a revizní operace. Zpracování nejen v souhrnu, ale i po jednotlivých letech ukazuje, že jsou poměrně stabilní a po dobu trvání registru zatím kolísají pouze minimálně. Dalším údajem je rozdělení typů náhrad podle způsobu jejich fixace v kosti, což lze považovat za základní odborné rozdělení použitých implantátů. Odborná diskuse o výhodách a nevýhodách jednotlivých druhů fixace, by s přispěním registru mohla být vedena na základě objektivních prospektivních údajů. Rozložení v letech pak ukazuje trendy v použití jednotlivých metod, což je významné i pro plánování ekonomických nákladů pracovišť. 2

3 Údaje o operačních přístupech jsou přínosné spíše pro odbornou veřejnost, ale ukazují i poměr skutečného zastoupení mediálně tolik propagovaných miniinvazivních metod (MIS) v běžné praxi. Pouze orientační hodnotu má tabulka která ukazuje rozložení počtů primoimplantací a revizních operací mezi jednotlivá zúčastněná pracoviště. Smyslem registru není soutěž o nejvyšší dosažené počty operací, ale identifikovat základní kvalitativní faktory. Z tohoto důvodu je přehled uveden pouze v anonymní formě. Daleko hodnotnějším údajem, zásadním zejména pro další hodnocení souboru i plánování činnosti jednotlivých pracovišť je položka znázorňující příčiny vedoucí k selhání implantátu a následné revizní operaci. Dovoluje vymezit nejrizikovější skupiny a tímto směrem zaměřit další detailnější analýzy. Zajímavý je údaj o místě provedení revizní operace. Pokud připustíme, že značná část revizí provedených jinde jde na vrub přirozené migrace obyvatelstva a změnám ve státopravním uspořádání vedoucím ke změnám spádů jednotlivých nemocnic, lze konstatovat, že většina nemocných se vrací na původní pracoviště. Svědčí to o poměrně vysokém stupni důvěry pacientů v zúčastněná pracoviště. Ukázkou, jak by do budoucna měly výstupy z NRKN vypadat jsou poslední schémata křivek přežití zpracovaných metodou podle Kaplan-Meiera. Demonstrují poměrně objektivně procento přežití v čase u jednotlivých typů implantátů rozdělených podle způsobu fixace. Výpočet je prováděn ze všech údajů zadaných v registru. Rozdíly nejsou zatím příliš významné, neboť období sledování je přiliš krátké. Situace se však s přibývajícím časem může měnit a samozřejmě předpokládáme, že tímto způsobem budou zpracována i další hodnotící kritéria včetně jejich různých kombinací. 3

4 Počty primoimplantací a revizních operací pro všechna pracoviště Rok operace Primoimplantace Revizní operace Celkem % % % % % % % % % % 9403 Celkem Procenta % % % 60 % 40 % 81 % 19 % 84 % 16 % % 14 % 88 % 12 % 87 % 13 % 20 % 0 %

5 Zastoupení pohlaví u primoimplantací a revizních operací pro všechna pracoviště Primoimplantace 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Celkem % muži % % % % % % ženy % % % % % % Revizní operace 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Celkem % muži % % % % % % ženy % % % % % % Podíl primoimplantací podle pohlaví Podíl revizních operací podle pohlaví 80 % 80 % 60 % 60.8 % 61.3 % 60.9 % 60.6 % 61.1 % 60 % 65.3 % 70.4 % 66.4 % 67.2 % 62.6 % 40 % 40 % 20 % 39.2 % 38.7 % 39.1 % 39.4 % 38.9 % 20 % 34.7 % 29.6 % 33.6 % 32.8 % 37.4 % 0 % % ženy muži ženy muži 5

6 Věková struktura u primoimplantací pro všechna pracoviště Primoimplantace 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Celkem % % 5 0 % 6 0 % 3 0 % % % 10 0 % 9 0 % 9 0 % % % 18 0 % 12 0 % 20 0 % 25 0 % % % 39 1 % 24 0 % 46 1 % 30 0 % % % 52 1 % 67 1 % 62 1 % 67 1 % % % 67 1 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 74 1 % 99 1 % % % %

7 Věková struktura u revizních operací pro všechna pracoviště Revizní operace 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Celkem % % % 1 0 % % % 3 0 % 2 0 % 5 0 % % % 5 0 % 3 0 % 8 1 % 6 0 % % % 8 1 % 14 1 % 10 1 % % % 13 1 % 9 1 % 19 2 % 12 1 % % % 42 4 % 20 2 % 34 3 % 22 2 % % % 61 6 % 60 6 % 73 6 % 76 6 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 76 7 % % % % % % 18 2 % 24 2 % 39 3 % 29 2 % %

8 Přehled diagnóz u primoimplantací pro všechna pracoviště Primoimplantace 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Celkem % primární koxartróza % % % % % % revmatoidní artritida 12 2 % 62 1 % 62 1 % 56 1 % 67 1 % % dysplázie s úplnou luxací k.k. stav po m. Perthes nebo CVD stav po zlomenině v oblast k.k postdysplastická artróza nekróza hlavice femuru 1 0 % 15 0 % 20 0 % 28 0 % 22 0 % % 4 1 % 16 0 % 26 0 % 26 0 % 30 0 % % % % % % % % 56 9 % % % % % % 21 3 % % % % % % Bechtěrevova choroba 5 1 % 15 0 % 14 0 % 25 0 % 21 0 % % -nelze zjistit % 2 0 % 6 0 % % stav po resekci hlavice % 3 0 % 10 0 % 4 0 % % jiná diagnóza 20 3 % % % % % % Celkem % 9.79 % 1.81 % 0.27 % 0.03 % 0.06 % 4.89 % primární koxartróza revmatoidní artritida dysplázie s úplnou luxací k.k. stav po m. Perthes nebo CVD stav po zlomenině v oblast k.k postdysplastická artróza nekróza hlavice femuru Bechtěrevova choroba -nelze zjistitstav po resekci hlavice jiná diagnóza 0.86 % 0.29 % 0.34 % % 8

9 Přehled diagnóz u revizních operací pro všechna pracoviště Revizní operace 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Celkem % primární koxartróza % % % % % % revmatoidní artritida 2 1 % 16 2 % 27 3 % 20 2 % 25 2 % % dysplázie s úplnou luxací k.k. stav po m. Perthes nebo CVD stav po zlomenině v oblast k.k postdysplastická artróza nekróza hlavice femuru % 3 0 % 8 1 % 11 1 % % % 6 1 % 3 0 % 2 0 % % 8 6 % 68 7 % 96 9 % % % % % % % % % % 2 1 % 5 0 % 22 2 % 19 2 % 19 2 % % Bechtěrevova choroba 5 3 % 3 0 % 5 0 % 6 0 % 2 0 % % -nelze zjistit- 1 1 % 11 1 % 5 0 % 10 1 % 6 0 % % stav po resekci hlavice % 2 0 % 2 0 % 1 0 % % jiná diagnóza 5 3 % % 38 4 % 39 3 % 40 3 % % Celkem % 4.85 % 0.71 % 0.21 % 1.44 % 0.45 % % primární koxartróza revmatoidní artritida dysplázie s úplnou luxací k.k. stav po m. Perthes nebo CVD stav po zlomenině v oblast k.k postdysplastická artróza nekróza hlavice femuru Bechtěrevova choroba -nelze zjistitstav po resekci hlavice jiná diagnóza 1.93 % 0.56 % 0.28 % 9.11 % 9

10 Způsob fixace u primoimplantací a revizních operací pro všechna pracoviště Primoimplantace 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Celkem % cementovaná % % % % % % hybridní - cementovaná acetabulární komponenta hybridní - cementovaná femorální komponenta 1 0 % 42 1 % 67 1 % 61 1 % 67 1 % % % % % % % % necementovaná % % % % % % Celkem Revizní operace 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Celkem % cementovaná % % % % % % hybridní - cementovaná acetabulární komponenta hybridní - cementovaná femorální komponenta 4 3 % 65 6 % 66 6 % % 87 7 % % % % % % % % necementovaná % % % % % % Celkem Podíl primoimplantací podle způsobu fixace Podíl revizních operací podle způsobu fixace 80 % 29.9 % 34.2 % 34.1 % 32.6 % 34.7 % 80 % 30.6 % 42.6 % 41.9 % 41.1 % 48.1 % 60 % 40 % 20 % 13.1 % 0.2 % 56.9 % 14.6 % 0.8 % 50.4 % 16.4 % 1.0 % 48.5 % 17.3 % 0.7 % 49.5 % 16.5 % 0.8 % 48.0 % 60 % 40 % 20 % 29.9 % 2.8 % 36.8 % 15.8 % 6.4 % 35.1 % 12.7 % 6.1 % 39.2 % 13.7 % 9.1 % 36.1 % 13.2 % 7.2 % 31.5 % 0 % necementovaná hybridní - cementovaná femorální komponenta hybridní - cementovaná acetabulární komponenta cementovaná 0 % necementovaná hybridní - cementovaná femorální komponenta hybridní - cementovaná acetabulární komponenta cementovaná 10

11 Frekvence užití přístupů ke kloubu pro všechna pracoviště Primoimplantace 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Celkem % anterolaterální % % % % % % transgluteální % % % % % % transtrochanterický (osteotomie trochanteru) % 4 0 % 3 0 % 5 0 % % posterolaterální % 83 1 % % 88 1 % % transfemorální % 2 0 % % jiný přístup % 22 0 % 22 0 % 35 0 % % MIS - anterolateráln % % % % MIS - laterální % 69 1 % 26 0 % % MIS - 2 přístupy % 5 0 % % Celkem Revizní operace 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Celkem % anterolaterální % % % % % % transgluteální % % % % % % transtrochanterický (osteotomie trochanteru) 1 1 % 1 0 % 1 0 % 5 0 % 4 0 % % posterolaterální % 22 2 % 18 1 % 16 1 % % transfemorální 1 1 % 6 1 % 5 0 % 10 1 % 19 2 % % jiný přístup 4 3 % 13 1 % 20 2 % 23 2 % 11 1 % % MIS - anterolaterální % 5 0 % % MIS - laterální % % Celkem

12 Pořadí pracovišť podle počtu primoimplantací a revizních operací Pořadí Počet primoimplantací Procenta ze všech pracovišť % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Pořadí Počet revizních operací Procenta ze všech pracovišť % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 12

13 Pořadí Počet primoimplantací Procenta ze všech pracovišť % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Celkem Pořadí Počet revizních operací Procenta ze všech pracovišť % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Celkem

14 Přehled příčin revizních operací pro všechna pracoviště Revizní operace 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Celkem % uvolnění acetabulární komponenty uvolnění femorální komponenty % % % % % % % % % % % % recidivující luxace 8 4 % 56 4 % 76 5 % % 97 6 % % hluboká infekce 12 6 % 81 6 % 98 7 % 90 6 % % % periprotetická zlomenina bolest bez zřetelného uvolnění 5 3 % 37 3 % 47 3 % 52 3 % 53 3 % % 20 1 % 10 1 % 10 1 % 9 1 % % osteolýza acetabula 4 2 % 59 4 % 60 4 % 83 5 % 82 5 % % osteolýza proximálního femoru paraartikulární osifikace repozice nereponibilní luxace reimplantace - druhá doba 14 7 % 65 5 % 44 3 % 73 4 % 69 4 % % 10 5 % 21 2 % 33 2 % 24 1 % 24 1 % % 1 1 % 16 1 % 10 1 % 13 1 % 20 1 % % 9 5 % 44 3 % 42 3 % 49 3 % 42 3 % % jiná příčina 3 2 % 35 3 % 40 3 % 38 2 % 27 2 % % mechanické selhání implantátu 4 2 % 14 1 % 14 1 % 26 2 % 42 3 % % opotřebení PE jamky 1 1 % 5 0 % 5 0 % 11 1 % 35 2 % % hematom v ráně 1 0 % 1 0 % 4 0 % 2 0 % % % 5.59 % % 4.59 % 6.21 % 3.09 % 0.78 % 4.22 % 2.96 % 1.78 % 0.13 % 1.59 % 0.91 % 2.28 % 0.96 % uvolnění acetabulární komponenty uvolnění femorální komponenty recidivující luxace hluboká infekce periprotetická zlomenina bolest bez zřetelného uvolnění osteolýza acetabula osteolýza proximálního femoru paraartikulární osifikace repozice nereponibilní luxace reimplantace - druhá doba jiná příčina mechanické selhání implantátu opotřebení PE jamky hematom v ráně 14

15 Počet revizních operací podle místa provedení Místo provedení revizní operace Počet Revizní operace provedené na stejném pracovišti jako předchozí operace 3483 Revizní operace provedené na jiném pracovišti než předchozí operace 1181 Celkem provedených revizních operací

16 Abecední seznam ortopedických pracovišť NRKN Název Ulice + č.p. Město PSČ Alloplastické centrum Úrazová nemocnice Brno Ponávka 6 Brno Centrum léčby pohybového aparátu Praha- Vysočany Sokolovská 304 Pha 9 - Vysočany Chirurgické odd. Mulačova nemocnice Plzeň Dvořákova 17 Plzeň Chirurgické oddělení B Nemocnice sv. Zdislavy a.s. Mostiště Mostiště 93 Velké Meziříčí - Mostiště Chirurgické oddělení Nemocnice Chrudim Václavská 570 Chrudim II.chirurgické oddělení Nemocnice Na Františku s poliklinikou Praha 1 Na Františku 847/8 Praha Klinika ortopedie a traumatologie pohyb. ústrojí FN Plzeň Ortopedická klinika FN Brno - pracoviště Bohunice Alej Svobody 80 Plzeň Jihlavská 20 Brno Ortopedická klinika FN Hradec Králové Sokolská Hradec Králové Ortopedická klinika IPVZ a 1.LF UK FN Na Bulovce Budínova 2 Praha Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc I.P.Pavlova 6 Olomouc Ortopedická klinika UK 2.LF a FN Motol V úvalu 84 Praha Ortopedické oddělení BKN Zlín Havlíčkovo nábřeží 600 Zlín Ortopedické oddělení FNsP Ostrava Ul. 17.listopadu 1790 Ostrava Ortopedické oddělení Krajská nemocnice Pardubice Kyjevská 44 Pardubice Ortopedické oddělení Masarykova nemocnice Ústí n.l. Sociální péče 3316/12 A Ústí nad Labem Ortopedické oddělení Městská nemocnice Litoměřice Ortopedické oddělení Městské nemocnice v Ostravě Ortopedické oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o. Žitenická 18 Litoměřice Nemocniční 20 Ostrava Otakara Kubína 179 Boskovice

17 Ortopedické oddělení Nemocnice Česká Lípa Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice Ortopedické oddělení Nemocnice Frýdek- Místek Purkyňova 1849 Česká Lípa B.Němcové 54 České Budějovice El. Krásnohorské 321 Frýdek Místek Ortopedické oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou Nemocniční 15 Jablonec nad Nisou Ortopedické oddělení Nemocnice Jihlava Vrchlického 59 Jihlava Ortopedické oddělení Nemocnice Kadaň Golovinova 1559 Kadaň Ortopedické oddělení Nemocnice Karlovy Vary Bezručova 19 Karlovy Vary Ortopedické oddělení Nemocnice Kroměříž Havlíčkova 660 Kroměříž Ortopedické oddělení Nemocnice Litomyšl Purkyňova 652 Litomyšl Ortopedické oddělení Nemocnice Prostějov Lidická 86 Prostějov Ortopedické oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Máchova 400 Benešov Ortopedické oddělení Nemocnice Semily 3.května 421 Semily Ortopedické oddělení Nemocnice Šumperk Nerudova 41 Šumperk Ortopedické oddělení Nemocnice Třebíč Purkyňovo nám. 2 Třebíč Ortopedické oddělení Nemocnice Třinec Kaštanová 268 Třinec Ortopedické oddělení Nemocnice Uherské Hradiště Purkyňova 365 Uherské Hradiště Ortopedické oddělení Nemocnice v Liberci Husova 10 Liberec Ortopedické oddělení NsP Karviná-Ráj Areál nemocnice Karviná-Ráj Ortopedické oddělení NsP Klatovy Plzeňská 568 Klatovy 33901

18 Ortopedické oddělení NsP Nový Jičín K nemocnici 76 Nový Jičín Ortopedické oddělení NsP Přerov Dvořákova 75 Přerov Ortopedické oddělení NsP Teplice v Čechách Ortopedické oddělení Oblastní nemocnice Náchod Ortopedické oddělení Oblastní nemocnice Trutnov Duchcovská 53 Teplice v Čechách Purkyňova 446 Náchod Gorkého 77 Trutnov Ortopedické oddělení Okresní nemocnice Kyjov Strážovská 976 Kyjov Ortopedické oddělení Okresní nemocnice Pelhřimov Slovanského bratrství 710 Pelhřimov Ortopedické oddělení Okresní nemocnice Tábor Ortopedické oddělení Okresní nemocnice Vsetín kpt. Jaroše 2000 Tábor Nemocniční 955 Vsetín Ortopedické oddělení ON Nové Město na Moravě Žďárská 510 Nové Město na Moravě Ortopedické oddělení Slezské nemocnice v Opavě Olomoucká 86 Opava Ortopedické oddělení SZZ Krnov Nemocniční 1 Město Albrechtice Ortopedické oddělení SZZ Mladá Boleslav V. Klementa 147 Mladá Boleslav Ortopedické oddělení Vojenská nemocnice Brno Zábrdovická 3 Brno Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady Praha Šrobárova 50 Praha Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Břeclav U Nemocnice 1 Břeclav Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Kolín Žižkova 146 Kolín Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Písek Čapkova 589 Písek

19 Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo MUDr.Jana Jánského 11 Znojmo Ortopedicko-traumatologické oddělení Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. Jiráskova 506 Rychnov nad Kněžnou Ortopedicko-traumatologické oddělení ON Havlíčkův Brod 2624 Havlíčkův Brod Ortopedicko-traumatologické oddělení ON Jindřichův Hradec U nemocnice 380/III Jindřichův Hradec Ortopedicko-traumatologické oddělení ON Příbram U nemocnice 84 Příbram Ortopedicko-traumatologické odd.úvn Praha U vojenské nemocnice 1200 Praha Ortopedicko-úrazové oddělení Nemocnice Kladno Vančurova 1548 Kladno ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53 Brno ortopedická klinika 1.LF UK FN Motol V úvalu 84 Praha

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

Lůžková oddělení. Petr Gutwald Doc. MUDr. Jiří Stehlík CSc. Prim. MUDr. Petr Kozák. Prim. MUDr. Pavel Kubát. Prim. MUDr. Milan Pastucha. Prim. MUDr.

Lůžková oddělení. Petr Gutwald Doc. MUDr. Jiří Stehlík CSc. Prim. MUDr. Petr Kozák. Prim. MUDr. Pavel Kubát. Prim. MUDr. Milan Pastucha. Prim. MUDr. Lůžková oddělení (aktualizace 17.10.2014) Benešov u Prahy Boskovice Břeclav Česká Lípa České Budějovice Frýdek-Místek Havlíčkův Brod Hořovice Chomutov Jablonec nad Nisou Jihlava Jindřichův Hradec Kadaň

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Příloha č. 1: Neurologická lůžková zařízení v České republice

Příloha č. 1: Neurologická lůžková zařízení v České republice Příloha č. 1: Neurologická lůžková zařízení v České republice Město Benešov Název Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Název kliniky/oddělení Blansko Nemocnice Blansko Brno Brno Fakultní Brno Neurologická

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst 10 zákona č 95/2004 Sb, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Aktualizace ke dni: 16.2011 SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti

Více

Zdravotní pojištení cizincu ERGO

Zdravotní pojištení cizincu ERGO www.pojistenicizincu.cz/cs Email: info@pojistenicizincu.cz +420 224 247 478 Praha Zdravotní pojištení cizincu ERGO Seznam smluvních zdravotnických zarízení - komplexní zdravotní pojištení pro cizince v

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013:

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013: STAV O JEDNÁNÍ O RESTRUKTURALIZACI A OPTIMALIZACI AKUTNÍHO LŮŽKOVÉHO FONDU K 26.11.2012 Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Pavel Literák, BA(Hons) http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/statisticke_prehledy/bulletin Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

3.1 Meziokresní stěhování

3.1 Meziokresní stěhování 3.1 Meziokresní stěhování Podíl stěhování mezi okresy kraje za celé období představuje pětinu z objemu celkové migrace, což se nemění ani v jednotlivých rocích. Jeho rozsah v jednotlivých rocích mírně

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 28.5.2009 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti Příloha č. 2: Přehled Speciálních výslechových místností a počty v nich realizovaných úkonů Porovnání počtu místností a úkonů v roce 2014 a v roce 2015: Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Zpracoval: Mortalita - dopravní nehody (V1 V99): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Zpracoval: Mortalita - nehody (V1 X59): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost

Více

Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810

Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810 Přehled nemocnic podle přílohy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 810 V levém sloupci jsou uvedeny nemocnice, které jsou vyjmenovány v příloze komplexního pozměňovacího návrhu, v pravém sloupci

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více