Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne usnesením č. 13/2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012."

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2012

2 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne usnesením č. 13/2012. Veškeré částky jsou v tisících Kč pokud není uvedeno jinak.

3 Obsah I. Úvodní souhrnné informace...5 Rozpočet na rok Zdroje rozpočtu Souhrnná bilance rozpočtové činnosti...6 Plán podnikatelské činnosti...6 II. Rozpočtová činnost...7 Příjmy a výdaje podle kapitol srovnání let 2011 a Provozní rozpočet...7 Investice...7 Celkem s porovnáním...8 Odvětvové členění...9 Investice města...10 Přehled kapitol a organizací...11 Komentáře k rozpočtu...17 Oddělení majetkoprávní, kapitola Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola Oddělení rozvoje, kapitola Odbor rozvoje a investic, kapitola Finanční odbor, kapitola Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola Odbor vnitřní správy a obrany, kapitola Odbor školství a sociální péče, kapitola Odbor živnostenského úřadu, kapitola Městské lesy, kapitola Městská policie, kapitola Kancelář vedení MěÚ, kapitola Projekt Revitalizace zámeckého návrší, kapitola Odbor životního prostředí, kapitola Odbor správní, kapitola Odbor výstavby a územního plánování, kapitola Odbor dopravy, kapitola III. Podnikatelská činnost...62 Plán podnikatelské činnosti podle kapitol srovnání let 2011 a podnikatelská činnost provozní přehled kapitol a organizací...62 Investice a zásoby z podnikateslké činnosti...63 podnikatelská činnost investice a zásoby přehled kapitol a organizací...65 Předpokládané úvěry v roce 2012 v hospodářské činnosti...66 Komentáře k hospodářskému plánu provozní...67 Oddělení majetkoprávní, kapitola Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola Finanční odbor, kapitola Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola Odbor školství a sociální péče, kapitola Městské lesy, kapitola Komentáře k hospodářskému plánu investice a zásoby...83 Oddělení majetkoprávní, kapitola Odbor rozvoje a investic, kapitola Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola Městské lesy, kapitola

4

5 I. Ú V O D N Í S O U H R N N É I N F O R M A C E ROZPOČET NA ROK 2012 provozní investiční celkem Příjmy roku , , ,10 z toho předpokládané úvěry 5 603, ,00 Přijaté úvěry , ,00 zapojení zdrojů z roku ,00 Celkem příjmy r , , ,10 výdaje roku , , ,10 splátky úvěrů , ,00 Celkem výdaje r , , ,10 ZDROJE ROZPOČTU 2012 Volné finanční zdroje k stav v Kč Běžné účty ,46 Fond dlouhodobého rozvoje ,94 Vlastní zdroje financování rozpočtu města ,4 Fond oprav povodňových škod ,89 Fond oprav živelných škod ,98 Sociální fond ,92 Účelové fondy financování potřeb města ,79 Zdroje k celkem ,19 tis. Kč Celkem zdroje k ,70 Zapojení zdrojů z r ,00 Zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k ,70 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

6 SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI Třída 1 - Daňové příjmy ,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,00 z toho předpokládané úvěry 5 603,00 Třída 4 - Přijaté dotace ,10 Příjmy celkem ,10 Třída 5 - Běžné výdaje ,10 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,00 Výdaje celkem ,10 Saldo příjmů a výdajů ,00 Financování Přijaté půjčky a úvěry ,00 Financování ze zdrojů r ,00 Splátky půjček a úvěrů ,00 Financování celkem 9 186,00 Zdroje k ,70 Zapojení zdrojů z r ,00 Zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k ,70 PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI tis. Kč Plánované výnosy celkem ,00 Plánované náklady celkem ,00 Hospodářský výsledek - zisk ,00 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

7 I I. R O Z P O Č T O V Á Č I N N O S T PŘÍJMY A VÝDAJE PODLE KAPITOL SROVNÁNÍ LET 2011 A 2012 PROVOZNÍ ROZPOČET rok 2011 rok 2012 kapitola Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo oddělení majetkoprávní 536, ,0-538,0 357, , ,0 02 odbor místního a silničního hospodářství 4 860, , , , , ,0 03 oddělení rozvoje 0 900,0-900,0 0,0 900,0-900,0 04 odbor rozvoje a investic 300, , ,0 0, , ,0 05 odbor finanční , , , , , ,0 06 odbor kultury a cestovního ruchu 1 696, , , , , ,3 07 odbor vnitřní správy a obrany 30, , ,0 20, , ,0 08 odbor školství a sociální péče 3 574, , , , , ,7 09 odbor živnostenského úřadu 3 400, ,0 475, ,0 10 odbor městských lesů 2 206, , , ,0-240,0 11 městská policie 2 920, , , , , ,0 12 odbor kanceláře vedení , , , , , ,0 13 projekt RZN 4 844, ,0 45, , , ,0 14 odbor sociální péče , , , odbor životního prostředí 90,0 175,0-85,0 90,0 175,0-85,0 16 odbor správní 1 104,0 13, , ,0 353,0 847,0 17 odbor výstavby a ÚP 1 416, ,0-626, , ,0 414,0 18 odbor dopravy 4 125,0 471, , ,0 121, ,0 CELKEM , , , , , ,0 INVESTICE rok 2011 rok 2012 kapitola Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo oddělení majetkoprávní odbor místního a silničního hospodářství oddělení rozvoje odbor rozvoje a investic odbor finanční odbor kultury a cestovního ruchu odbor vnitřní správy a obrany odbor školství a sociální Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

8 péče 09 odbor živnostenského úřadu odbor městských lesů městská policie odbor kanceláře vedení projekt RZN odbor sociální péče odbor životního prostředí odbor správní odbor výstavby a ÚP odbor dopravy CELKEM CELKEM S POROVNÁNÍM rok 2011 rok 2012 porovnání Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - Běžné účty ,7-250,3 FDR FOŽŠ FOPŠ 93 92,7-0,3 Soc. fond ,3 134,7 Celkem zdroje k ,7-333,3 kapitola 01 oddělení majetkoprávní odbor místního a silničního hospodářství oddělení rozvoje odbor rozvoje a investic odbor finanční odbor kultury a cestovního ruchu 1 696, , ,3-0, ,6 07 odbor vnitřní správy a obrany odbor školství a sociální péče 3 574, , , ,7-135, ,2 09 odbor živnostenského úřadu odbor městských lesů městská policie odbor kanceláře vedení , , , , , , , ,4 13 projekt RZN odbor sociální péče , ,5 15 odbor životního prostředí odbor správní , ,1-243,1 17 odbor výstavby a ÚP odbor dopravy Celkem , , , , , , ,8 Celkem schodek , ,8 Volné zdroje na konci roku , , ,1 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

9 ODVĚTVOVÉ ČLENĚNÍ příjmy výdaje , ,00 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 4 179,00 195,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby ,00 22 Doprava 2 000, ,00 23 Vodní hospodářství 0 436,00 31 Vzdělávání a školské služby 1 450, ,00 32 Vzdělávání a školské služby 8 686, ,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 3 300, ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 35 Zdravotnictví Bydlení, komunální rozvoj a územní rozvoj 3 304, ,00 37 Ochrana životního prostředí 2 230, ,00 43 Sociální služby a spol. činnosti v sociálním zabezpečení 110, ,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0 100,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 705, ,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 20,00 593,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva 375, ,1 62 Jiné veřejné služby a činnosti 0 50,00 63 Finanční operace 100, ,00 64 Ostatní činnosti ,00 celkem , ,10 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

10 INVESTICE MĚSTA 01 Oddělení majetkoprávní 0211 Pivovar zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s Správa pozemků zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s Správa pozemků výkupy pozemků Správa pozemků dotace na výstavbu infrastruktury pro RD - Sluneční terasa Oddělení rozvoje 4102 Památky, studie, projekty studie, které se týkají památkových objektů Územní plán a rozvoj, zastavovací plán a studie 08 Odbor školství a sociální péče studie související s rozvojem Města Městský úřad, správa Nákup přístrojového vybavení pro Litomyšlskou nemocnici a.s I. ZŠ Herní prvky na zahradu školy hřiště Plánovaná rekonstrukce hřiště Z. Kopala a ZŠ Zámecká Městská policie 0237 Městská policie služební auto Celkem za všechny kapitoly Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

11 PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ kapitola/organizace příjem výdaj saldo 01 Oddělení majetkoprávní 0206 Fond oprav živelných škod 90,0 0 90, Pivovar 0 334,0-334, Ostatní nebytové prostory města , , Informační centrum 0 26,0-26, Byty, RD 160, , Ropkova čp ,0-164, Toulovcovo nám. čp a ,0-55, Správa pozemků 145, , celkem 395, , ,0 02 Odbor místního a silničního hospodářství 0201 Komunikace 0 300,0-300, Poplatky a půjčky 200, , Městský úřad, správa 50,0 0 50, LIKO - komunální odpady , , Odpadové hospodářství 2 250, ,0 850, Místní doprava 0 665,0-665, Místní hospodářství a životní prostředí 0 600,0-600, Skládka a překladiště Kornice 0 73,0-73, Provoz krytého bazénu , , Městské služby s.r.o. 250, , , Vodovody s.r.o. Litomyšl 0 300,0-300,0 celkem 2 750, , ,0 03 Oddělení rozvoje 4102 Památky, studie, projekty 0 200,0-200, Územní plán a rozvoj, zastavovací plán a studie 0 600,0-600, Regenerace 0 200,0-200, Správa majetku města 0 100,0-100,0 celkem , ,0 04 Odbor rozvoje a investic 0302 II. MŠ 0 200,0-200, II. ZŠ 0 350,0-350,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

12 0328 I. ZŠ - jídelna 0 132,0-132, Smetanův dům 0 890,0-890, Revitalizace rybníků Budislav 32,0 51,0-19, Komunikace M. Kuděje - II. etapa - část , , Půdní vestavba ZUŠ 8 686, , Centrum sociální pomoci 0 143,0-143, Inženýrské sítě u nemocnice 0 45,0-45, Místní protipovodňová opatření 0 732,0-732, Zpevněné plochy pod kontejnery 0 100,0-100, Úspory energií - MŠ 17. listopadu 0 50,0-50, Úspory energií - II. ZŠ 150,0 50,0 100, Úspory energií - MŠ Lidická 0 50,0-50, Sluneční terasy 1 800, , Rekonstrukce chodníku na Lánech - Kornická 0 500,0-500, Digitalizace kina 3 300, , Městské vily , ,0-213, Dům U Rytířů 0 575,0-575, Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o ,0-600, Projekty stavitele , , Nedošín 0 181,0-181, PD kostel sv. Anny 0 430,0-430, Kornice 0 158,0-158, Kruhový objezd u Dalibora-obrubníky 0 250,0-250, Pohodlí 0 267,0-267, Nová Ves 0 150,0-150, Pazucha 0 200,0-200, Suchá 0 338,0-338, Správa majetku města , ,0 celkem , , ,0 05 Finanční odbor 0239 Městský úřad, správa , , , LIKO - komunální odpady 4 700, , Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost , , Sídliště Komenského II. etapa 0 5,0-5,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

13 1085 Hypotéční úvěr A ,0-355, A2, A3 čp ,0-360, Bytový dům C ,0-480, Zimní stadion 0 5,0-5, Krytý bazén , , Inženýrské sítě u nemocnice 0 105,0-105, Zimní stadion - odstranění kondenzace 0 65,0-65,0 celkem , , ,0 06 Odbor kultury a cestovního ruchu 0218 Ostatní kulturní činnost 0 600,0-600, Pravidelné kulturní akce , , Církve 0 280,0-280, Tisk plakátů, letáků 0 100,0-100, Reklamní prezentační akce 0 200,0-200, Partnerská spolupráce 0 30,0-30, Informační centrum 0 815,0-815, Účast ve sdruženích - příspěvky fin. vklad 0 593,0-593, Lokální TV 0 900,0-900, Publikace, průvodce 0 20,0-20, Web, překlady 0 30,0-30, Zahraniční cesty 0 50,0-50, Silvestr 0 95,0-95, Městská knihovna 1 695, , , Smetanův dům , , Městská galerie , Music Club Kotelna 0 290,0-290,0 celkem 1 695, , ,3 07 Odbor vnitřní správy a obrany 0219 Sbor pro občanské záležitosti 0 65,0-65, Krizové řízení 0 100,0-100, Hasičské dobrovolné sbory 20,0 590,0-570, Obřadní síň 0 5,0-5, Městský úřad, správa , , Osadní výbory v integrovaných obcích 0 72,0-72,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

14 celkem 20, , ,0 08 Odbor školství a sociální péče 0239 Městský úřad, správa 12, , , Odpadové hospodářství 0 60,0-60, Veřejná služba 0 40,0-40, Příspěvky v sociální oblasti 0 150,0-150, Obecní sociální fond 0 100,0-100, I. MŠ 152,0 749,0-597, II. MŠ 181,0 864,0-683, III. MŠ 151,0 765,0-614, I. ZŠ 673, , , II. ZŠ 352, , , III. ZŠ 468, , , Školné - dojíždějící 1 450, , ZUŠ 0 200,0-200, DDM 0 400,0-400, Protidrogové aktivity 0 20,0-20, Fond pro sport a volný čas 0 338,0-338, Školská komise 0 400,0-400, Sportovní hala III.ZŠ , , Ruka pro život 0 190,0-190, Centrum sociální pomoci , , Rodinné centrum 0 200,0-200, Sportovní komise , , hřiště 0 350,0-350, Vypořádání dotací minulého roku 0 340,0-340,0 celkem 3 439, , ,7 09 Odbor živnostenského úřadu 0901 Živnostenský úřad 250, , Výherní hrací přístroje 225, ,0 celkem 475, ,0 10 Městské lesy 0260 Městské lesy 500,0 500, Sociální fond lesů 130,0 130,0 0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

15 0267 Lesní technika 240,0 240, Opravy lesních cest - projekt EU 3 379, ,0 0 celkem 4 249, , Městská policie 0210 Hromadná doprava 2 000,0 60, , Psinec Pohodlí 60,0 55,0 5, Městská policie 730, , , Sociální ubytovna, Tyršova čp ,0 163,0-53,0 celkem 2 900, , ,0 12 Kancelář vedení MěÚ 0231 Hasičské dobrovolné sbory 0 3,0-3, Mzdy Mikroregion Litomyšlsko 24,0 24, Sociální fond MÚ 1 120, ,0-196, Obecní zastupitelstvo , , Městský úřad, správa , , , Informační a komunikační technologie (ICT) , , Obřady 0 80,0-80, Informace 1,0 0 1,0 celkem , , ,0 13 Zámecké návrší 0330 Škola na zámku 0 976,0-976, Zámecké návrší - Povinná publicita 0 100,0-100, Zámecké návrší - experti a TDI (investiční) , , Zámecké návrší management - neinvestiční , , Zámecké návrší - Pivovar , , Zámecké návrší - I. nádvoří , , Zámecké návrší - Kočárovna , , Zámecké návrší - Konírna 0 60,0-60, Zámecké návrší - Jízdárna , , Zámecké návrší - horní nádvoří , , Zámecké návrší - Piaristický kostel , , Zámecké návrší - Piaristická kolej , , Zámecké návrší - Park , , Zámecké návrší - Předzámčí , ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

16 1223 Zámecké návrší - Stáj , , Zámecké návrší - Andělé na návrší - Diecézní muzeum , , Zámecké návrší - Dětský program 0 957,0-957, Zámecké návrší - Režie projektové místnosti 0 124,0-124, Zámecké návrší - příjmy, transfery , ,0 celkem , , ,0 15 Odbor životního prostředí 0239 Městský úřad, správa 90,0 175,0-85,0 celkem 90,0 175,0-85,0 16 Odbor správní 0215 Cestovní doklady 500, , Městský úřad, správa 320, , Přestupky 30,0 2,0 28, Volby do krajů a senátu ,0 350, Vypořádání dotací minulého roku 0 1,0-1,0 celkem 1 200,0 353,0 847,0 17 Odbor výstavby a územního plánování 0251 Geografický informační systém 0 50,0-50, Územní plán a rozvoj, zastavovací plán a studie 1 216,0 880,0 336, Správní poplatky na výstavbě 200,0 12,0 188, Územně analytické podklady 0 60,0-60,0 celkem 1 416, ,0 414,0 18 Odbor dopravy 0239 Městský úřad, správa 3 200,0 113, , Řidičské průkazy 500, , Místní doprava 0 8,0-8,0 celkem 3 700,0 121, ,0 celkem za všechny kapitoly , , ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

17 KOMENTÁŘE K ROZPOČTU položky označené P: příjem položky označené V: výdaj ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ, KAPITOLA Fond oprav živelných škod 90, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 90,0 splátky půjček - živelné škody P 90, Pivovar -334, Elektrická energie -30,0 spotřeba elektrické energie depozitář galerie v pivovaru V 30, Budovy, haly a stavby -304,0 zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s. V 304, Ostatní nebytové prostory města , Studená voda -1,0 spotřeba vody sklad kotelna V 1, Teplo -15,0 temperace sklad kotelna V 15, Elektrická energie -127,0 spotřeba elektrické energie (např. galerie zámek, sklad kotelna) V 127, Nájemné ,0 městem hrazené nájemné (NPÚ zámek a školka, piar. kolej, galerie,...) V 1 040, Nespecifikované rezervy -100,0 rezerva na neplánované opravy a výdaje pro všechny organizace kap. 01 V 100, Informační centrum -26, Studená voda -1,0 spotřeba vody kancelář Lilie V 1, Elektrická energie -25,0 spotřeba elektrické energie kancelář Lilie V 25,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

18 3902 Byty, RD 160, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 38,0 splátky prodeje rodinných domů P 38, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 122,0 zůstatková cena při prodeji bytů P 122, Ropkova čp , Studená voda -2,0 spotřeba vody centrální spisovna V 2, Teplo -97,0 spotřeba tepla centrální spisovna + volné prostory V 97, Elektrická energie -13,0 spotřeba elektrické energie centrální spisovna V 13, Nákup ostatních služeb -52,0 náklady na úklid společných prostor - centrální spisovna + volné prostory V 52, Toulovcovo nám. čp a , Elektrická energie -40,0 spotřeba elektrické energie na topení volné prostory V 40, Nákup ostatních služeb -15,0 výdaje na úklid společných prostor - volné prostory V 15, Správa pozemků , Správní poplatky 35,0 správní poplatky za poskytnuté LV a KM P 35, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 110,0 zůstatková cena při prodeji pozemků a budov P 110, Nájemné -11,0 městem hrazené nájemné za pozemky V 11, Nákup ostatních služeb -80,0 nákup služeb - geometrické plány, znalecké posudky, LV, KM V 80, Budovy, haly a stavby -6,0 zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. 6 tisíc Kč V 6, Pozemky ,0 výkupy pozemků V 4 780,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

19 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám ,0 dotace na výstavbu infrastruktury pro RD - Sluneční terasa V 2 670,0 Oddělení majetkoprávní, kapitola č. 01 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 01 v roce ,0 tis. Kč 9 409,0 tis. Kč ,0 tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

20 ODBOR MÍSTNÍHO A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, KAPITOLA Komunikace -300, Nákup ostatních služeb -50,0 Náklady na řešení kalamitních situací. V 50, Opravy a udržování -250,0 Opravy komunikací a dopravního značení. V 250, Poplatky a půjčky 200, Poplatek za užívání veřejného prostranství 100,0 Poplatky za užívání veřejného prostranství P 100, Správní poplatky 100,0 Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí. P 100, Městský úřad, správa 50, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50,0 Příjmy za vynětí ze ZPF P 50, LIKO - komunální odpady , Nákup ostatních služeb ,0 Výdaje na svoz komunálního odpadu V 5 900, Odpadové hospodářství 850, Poplatky za uložení odpadů 50,0 Zákonné poplatky za skládku Malinové dolce. P 50, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 200,0 Příjmy za vytříděné složky - EKO-KOM, Elektrowin, Asekol, Ekolamp P 2 200, Nákup ostatních služeb ,0 Nadstandardní svozy tříděného odpadu, likvidace černých skládek. V 1 400, Místní doprava -665, Výdaje na dopravní územní obslužnost -665,0 Dotace ztráty MHD. V 665,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

21 0259 Místní hospodářství a životní prostředí -600, Nákup materiálu jinde nezařazený -100,0 Nákup sadby. V 100, Nákup ostatních služeb -500,0 Deratizace, náklady na technicko bezpečnostní dohled vodních děl, zpracování manipulačních plánů jezů na řece Loučné. V 250,0 Péče o zeleň - dřeviny a záhony. V 250, Skládka a překladiště Kornice -73, Nájemné -13,0 Nájem cesta na příjezdu k překladišti. V 13, Nákup ostatních služeb -60,0 Monitoring spodních vod skládka Kornice V 60, Provoz krytého bazénu , Neinvestiční transfery nefin. podnikajícím subjektům - právnickým osobám ,0 Dotace ztráty provozu krytého bazénu. V Městské služby s.r.o , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 250,0 Nájemné za hrobová místa. P 250, Nákup materiálu jinde nezařazený -50,0 Odpadkové koše, lavičky. V 50, Služby telekomunikací a radiokomunikací -5,0 Přefakturace telefony DPS V 5, Nákup ostatních služeb ,0 Platby za služby od MSLit.s.r.o. - služby na základě smlouvy, BRKO, jmenovité akce pro odbor MaSH, služby navíc. Plánováno ve výši skutečnosti v roce 2011 po odečtení 600 tis Kč předepsaných úspor. V , Neinvestiční transfery nefin. podnikajícím subjektům - fyzickým osobám -312,0 Dotace provoz veřejných WC. V 312, Neinvestiční transfery nefin. podnikajícím subjektům - právnickým osobám ,0 Dotace ztráty sportovišť letní stadion, zimní stadion, plovárna. Plánováno v celkové výši ztráty sportovišť. V 2 600, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -20,0 Soudní poplatky - pronájem bytů. V 20,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

22 4259 Vodovody s.r.o. Litomyšl -300, Nákup ostatních služeb -300,0 Provozování dešťové kanalizace. V 300,0 Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 02 v roce tis. Kč tis. Kč tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

23 ODDĚLENÍ ROZVOJE, KAPITOLA Památky, studie, projekty -200, Konzultační, poradenské a právní služby -100,0 studie, které se týkají památkových objektů (např. revize Programu regenerace památek) V 100, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku -100,0 studie, které se týkají památkových objektů V 100, Územní plán a rozvoj, zastavovací plán a studie -600, Konzultační, poradenské a právní služby -500,0 studie související s rozvojem Města (arch. soutěž DpS) V 500, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku -100,0 studie související s rozvojem Města V 100, Regenerace -200, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím -200,0 z částky je financována povinná spoluúčast Města v případě obnovy památek ve vlastnictví třetích osob V 200, Správa majetku města -100, Opravy a udržování -100,0 obnova cenných náhrobků na hřbitově V 100,0 Oddělení rozvoje, kapitola č. 03 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 03 v roce Kč tis. Kč tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

24 ODBOR ROZVOJE A INVESTIC, KAPITOLA II. MŠ -200, Budovy, haly a stavby -200,0 Protipožární úpravy MŠ 17.listopadu (návrh akcí k realizaci) V 200, II. ZŠ -350, Opravy a udržování -350,0 II. ZŠ - (návrh akcí k realizaci) - Oprava komína V 350, I. ZŠ - jídelna -132, Opravy a udržování -132,0 I. ZŠ - jídelna - (odložené platby) - Opr. WC dívky + personál V 132, Smetanův dům -890, Opravy a udržování -890,0 Smetanův dům - (rozpracované akce) - Oprava balustrády na čelním balkónu - Oprava fasády V 890, Revitalizace rybníků Budislav -19, Ostatní invest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 32,0 Revitalizace rybníků Budislav - (návrh akcí k realizaci) P 32, Budovy, haly a stavby -51,0 Revitalizace rybníků Budislav - (rozpracované akce) V 51, Komunik.M.Kuděje-II.etapa-část , Budovy, haly a stavby ,0 Komunikace M. Kuděje - II.etapa, část (návrh akcí k realizaci ) V 1 100, Půdní vestavba ZUŠ 0, Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 8 686,0 Půdní vestavba ZUŠ - úvěr (požadavky odborů a organizací) P 1 303,0 Půdní vestavba ZUŠ - dotace (požadavky odborů a organizací) P 7 383, Budovy, haly a stavby ,0 Půdní vestavba ZUŠ (požadavky odborů a organizací) V 8 686,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

25 1111 Centrum sociální pomoci -143, Opravy a udržování -143,0 Centrum sociální pomoci - (odložené platby + požadavky odborů a organizací) - oprava schodiště - 76 schodů ,- Kč (doplatek) - oprava sociálního zařízení, prosakující voda - poškozené stropy ,- Kč V 143, Inž.sítě u nemocnice -45, Budovy, haly a stavby -45,0 Inženýrské sítě u nemocnice - plynovod (odložené platby) V 45, Místní protipovodňová opatř. -732, Budovy, haly a stavby -732,0 Místní protipovodňová opatření (odložené platby) - PPO Zahajská ,- Kč (doplatek) - PD protipovodňová opatření na kanalizaci ,- Kč V 732, Zpevněné plochy pod kontejnery -100, Budovy, haly a stavby -100,0 Zpevněné plochy pod kontejnery J.E.Purkyně a Partyzánská (požadavky odborů a organizací) V 100, Úspory energií - MŠ 17.listopadu -50, Budovy, haly a stavby -50,0 Úspory energií - MŠ 17.listopadu - (rozpracované akce) V 50, Úspory energií - II. ZŠ 100, Ostatní invest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 150,0 Úspory energií - II.ZŠ - (rozpracované akce) P 150, Budovy, haly a stavby -50,0 Úspory energií - II.ZŠ - (rozpracované akce) V 50, Úspory energií - MŠ Lidická -50, Budovy, haly a stavby -50,0 Úspory energií MŠ Lidická (rozpracované akce) V 50, Sluneční terasy 0, Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 1 800,0 Sluneční terasy - úvěr (návrh akcí k realizaci) P 1 800,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

26 6121 Budovy, haly a stavby ,0 Sluneční terasy - (návrh akcí k realizaci) V 1 800, Rekonstrukce chodníku na Lánech-Kornická -500, Budovy, haly a stavby -500,0 Rekonstrukce chodníku na Lánech-Kornická (návrh akcí k realizaci) V 500, Digitalizace kina 0, Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 3 300,0 Digitalizace kina - dotace (požadavky odborů a organizací) P 800,0 Digitalizace kina - úvěr (požadavky odborů a organizací) P 2 500, Budovy, haly a stavby ,0 Digitalizace kina (požadavky odborů a organizací) V 3 300, Městské vily -213, Budovy, haly a stavby ,0 Městské vily (návrh akcí k realizaci) - stavba ,- Kč - ČEZ ,- Kč (doplatek) V , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,0 Městské vily - úvěr (návrh akcí k realizaci) P , Dům U Rytířů -575, Budovy, haly a stavby -575,0 Dům u Rytířů (projekty + požadavky odborů a organizací) - projektová dokumentace pro stavební povolení ,-Kč - EZS ,- Kč V 575, Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o. -600, Opravy a udržování -600,0 Jmenovité opravy dle požadavku Městských služeb Litomyšl s.r.o. - (požadavky odborů a organizací) V 600, Projekty stavitele , Budovy, haly a stavby ,0 Projekty stavitele - (projekty) V 1 711, Nedošín -181, Opravy a udržování -181,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

27 Nedošín - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky ,- Kč - Převod z roku ,- Kč V 181, PD kostel sv. Anny -430, Nákup ostatních služeb -430,0 Kostel sv. Anny ,- Kč - (projekty) Kostel sv. Anny ,- Kč - (návrh akcí k realizaci) V 430, Kornice -158, Opravy a udržování -158,0 Kornice - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky ,- Kč - Převod z roku ,- Kč V 158, Kruhový objezd u Dalibora-obrubníky -250, Opravy a udržování -250,0 Kruhový objezd u Dalibora - obrubníky (návrh akcí k realizaci) V 250, Pohodlí -267, Opravy a udržování -267,0 Pohodlí - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky ,- Kč - Převod z roku ,- Kč V 267, Nová Ves -150, Opravy a udržování -150,0 Nová Ves - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky ,- Kč - Převod z roku ,- Kč V 150, Pazucha -200, Opravy a udržování -200,0 Pazucha - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky ,- Kč - Převod z roku ,- Kč V 200, Suchá -338, Opravy a udržování -338,0 Suchá - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky ,- Kč V 338,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 Změna Příjmy 4 294 600,00

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 Rozpočet obce po RO 2014/3 Rozpočet

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2014 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM P Ř Í J M Y V Ý D A J E Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000,00 1112 Daň z příjmu

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K 29.02.2016 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč PŘÍJMY třída I.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 3/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 753 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 74 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000 - Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 170,00 150,00-20,00

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/3 Rozpočet obce po RO 2013/4 Změna

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více