Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne usnesením č. 13/2012.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012."

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2012

2 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne usnesením č. 13/2012. Veškeré částky jsou v tisících Kč pokud není uvedeno jinak.

3 Obsah I. Úvodní souhrnné informace...5 Rozpočet na rok Zdroje rozpočtu Souhrnná bilance rozpočtové činnosti...6 Plán podnikatelské činnosti...6 II. Rozpočtová činnost...7 Příjmy a výdaje podle kapitol srovnání let 2011 a Provozní rozpočet...7 Investice...7 Celkem s porovnáním...8 Odvětvové členění...9 Investice města...10 Přehled kapitol a organizací...11 Komentáře k rozpočtu...17 Oddělení majetkoprávní, kapitola Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola Oddělení rozvoje, kapitola Odbor rozvoje a investic, kapitola Finanční odbor, kapitola Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola Odbor vnitřní správy a obrany, kapitola Odbor školství a sociální péče, kapitola Odbor živnostenského úřadu, kapitola Městské lesy, kapitola Městská policie, kapitola Kancelář vedení MěÚ, kapitola Projekt Revitalizace zámeckého návrší, kapitola Odbor životního prostředí, kapitola Odbor správní, kapitola Odbor výstavby a územního plánování, kapitola Odbor dopravy, kapitola III. Podnikatelská činnost...62 Plán podnikatelské činnosti podle kapitol srovnání let 2011 a podnikatelská činnost provozní přehled kapitol a organizací...62 Investice a zásoby z podnikateslké činnosti...63 podnikatelská činnost investice a zásoby přehled kapitol a organizací...65 Předpokládané úvěry v roce 2012 v hospodářské činnosti...66 Komentáře k hospodářskému plánu provozní...67 Oddělení majetkoprávní, kapitola Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola Finanční odbor, kapitola Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola Odbor školství a sociální péče, kapitola Městské lesy, kapitola Komentáře k hospodářskému plánu investice a zásoby...83 Oddělení majetkoprávní, kapitola Odbor rozvoje a investic, kapitola Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola Městské lesy, kapitola

4

5 I. Ú V O D N Í S O U H R N N É I N F O R M A C E ROZPOČET NA ROK 2012 provozní investiční celkem Příjmy roku , , ,10 z toho předpokládané úvěry 5 603, ,00 Přijaté úvěry , ,00 zapojení zdrojů z roku ,00 Celkem příjmy r , , ,10 výdaje roku , , ,10 splátky úvěrů , ,00 Celkem výdaje r , , ,10 ZDROJE ROZPOČTU 2012 Volné finanční zdroje k stav v Kč Běžné účty ,46 Fond dlouhodobého rozvoje ,94 Vlastní zdroje financování rozpočtu města ,4 Fond oprav povodňových škod ,89 Fond oprav živelných škod ,98 Sociální fond ,92 Účelové fondy financování potřeb města ,79 Zdroje k celkem ,19 tis. Kč Celkem zdroje k ,70 Zapojení zdrojů z r ,00 Zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k ,70 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

6 SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI Třída 1 - Daňové příjmy ,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,00 z toho předpokládané úvěry 5 603,00 Třída 4 - Přijaté dotace ,10 Příjmy celkem ,10 Třída 5 - Běžné výdaje ,10 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,00 Výdaje celkem ,10 Saldo příjmů a výdajů ,00 Financování Přijaté půjčky a úvěry ,00 Financování ze zdrojů r ,00 Splátky půjček a úvěrů ,00 Financování celkem 9 186,00 Zdroje k ,70 Zapojení zdrojů z r ,00 Zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k ,70 PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI tis. Kč Plánované výnosy celkem ,00 Plánované náklady celkem ,00 Hospodářský výsledek - zisk ,00 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

7 I I. R O Z P O Č T O V Á Č I N N O S T PŘÍJMY A VÝDAJE PODLE KAPITOL SROVNÁNÍ LET 2011 A 2012 PROVOZNÍ ROZPOČET rok 2011 rok 2012 kapitola Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo oddělení majetkoprávní 536, ,0-538,0 357, , ,0 02 odbor místního a silničního hospodářství 4 860, , , , , ,0 03 oddělení rozvoje 0 900,0-900,0 0,0 900,0-900,0 04 odbor rozvoje a investic 300, , ,0 0, , ,0 05 odbor finanční , , , , , ,0 06 odbor kultury a cestovního ruchu 1 696, , , , , ,3 07 odbor vnitřní správy a obrany 30, , ,0 20, , ,0 08 odbor školství a sociální péče 3 574, , , , , ,7 09 odbor živnostenského úřadu 3 400, ,0 475, ,0 10 odbor městských lesů 2 206, , , ,0-240,0 11 městská policie 2 920, , , , , ,0 12 odbor kanceláře vedení , , , , , ,0 13 projekt RZN 4 844, ,0 45, , , ,0 14 odbor sociální péče , , , odbor životního prostředí 90,0 175,0-85,0 90,0 175,0-85,0 16 odbor správní 1 104,0 13, , ,0 353,0 847,0 17 odbor výstavby a ÚP 1 416, ,0-626, , ,0 414,0 18 odbor dopravy 4 125,0 471, , ,0 121, ,0 CELKEM , , , , , ,0 INVESTICE rok 2011 rok 2012 kapitola Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo oddělení majetkoprávní odbor místního a silničního hospodářství oddělení rozvoje odbor rozvoje a investic odbor finanční odbor kultury a cestovního ruchu odbor vnitřní správy a obrany odbor školství a sociální Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

8 péče 09 odbor živnostenského úřadu odbor městských lesů městská policie odbor kanceláře vedení projekt RZN odbor sociální péče odbor životního prostředí odbor správní odbor výstavby a ÚP odbor dopravy CELKEM CELKEM S POROVNÁNÍM rok 2011 rok 2012 porovnání Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - Běžné účty ,7-250,3 FDR FOŽŠ FOPŠ 93 92,7-0,3 Soc. fond ,3 134,7 Celkem zdroje k ,7-333,3 kapitola 01 oddělení majetkoprávní odbor místního a silničního hospodářství oddělení rozvoje odbor rozvoje a investic odbor finanční odbor kultury a cestovního ruchu 1 696, , ,3-0, ,6 07 odbor vnitřní správy a obrany odbor školství a sociální péče 3 574, , , ,7-135, ,2 09 odbor živnostenského úřadu odbor městských lesů městská policie odbor kanceláře vedení , , , , , , , ,4 13 projekt RZN odbor sociální péče , ,5 15 odbor životního prostředí odbor správní , ,1-243,1 17 odbor výstavby a ÚP odbor dopravy Celkem , , , , , , ,8 Celkem schodek , ,8 Volné zdroje na konci roku , , ,1 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

9 ODVĚTVOVÉ ČLENĚNÍ příjmy výdaje , ,00 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 4 179,00 195,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby ,00 22 Doprava 2 000, ,00 23 Vodní hospodářství 0 436,00 31 Vzdělávání a školské služby 1 450, ,00 32 Vzdělávání a školské služby 8 686, ,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 3 300, ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 35 Zdravotnictví Bydlení, komunální rozvoj a územní rozvoj 3 304, ,00 37 Ochrana životního prostředí 2 230, ,00 43 Sociální služby a spol. činnosti v sociálním zabezpečení 110, ,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0 100,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 705, ,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 20,00 593,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva 375, ,1 62 Jiné veřejné služby a činnosti 0 50,00 63 Finanční operace 100, ,00 64 Ostatní činnosti ,00 celkem , ,10 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

10 INVESTICE MĚSTA 01 Oddělení majetkoprávní 0211 Pivovar zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s Správa pozemků zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s Správa pozemků výkupy pozemků Správa pozemků dotace na výstavbu infrastruktury pro RD - Sluneční terasa Oddělení rozvoje 4102 Památky, studie, projekty studie, které se týkají památkových objektů Územní plán a rozvoj, zastavovací plán a studie 08 Odbor školství a sociální péče studie související s rozvojem Města Městský úřad, správa Nákup přístrojového vybavení pro Litomyšlskou nemocnici a.s I. ZŠ Herní prvky na zahradu školy hřiště Plánovaná rekonstrukce hřiště Z. Kopala a ZŠ Zámecká Městská policie 0237 Městská policie služební auto Celkem za všechny kapitoly Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

11 PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ kapitola/organizace příjem výdaj saldo 01 Oddělení majetkoprávní 0206 Fond oprav živelných škod 90,0 0 90, Pivovar 0 334,0-334, Ostatní nebytové prostory města , , Informační centrum 0 26,0-26, Byty, RD 160, , Ropkova čp ,0-164, Toulovcovo nám. čp a ,0-55, Správa pozemků 145, , celkem 395, , ,0 02 Odbor místního a silničního hospodářství 0201 Komunikace 0 300,0-300, Poplatky a půjčky 200, , Městský úřad, správa 50,0 0 50, LIKO - komunální odpady , , Odpadové hospodářství 2 250, ,0 850, Místní doprava 0 665,0-665, Místní hospodářství a životní prostředí 0 600,0-600, Skládka a překladiště Kornice 0 73,0-73, Provoz krytého bazénu , , Městské služby s.r.o. 250, , , Vodovody s.r.o. Litomyšl 0 300,0-300,0 celkem 2 750, , ,0 03 Oddělení rozvoje 4102 Památky, studie, projekty 0 200,0-200, Územní plán a rozvoj, zastavovací plán a studie 0 600,0-600, Regenerace 0 200,0-200, Správa majetku města 0 100,0-100,0 celkem , ,0 04 Odbor rozvoje a investic 0302 II. MŠ 0 200,0-200, II. ZŠ 0 350,0-350,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

12 0328 I. ZŠ - jídelna 0 132,0-132, Smetanův dům 0 890,0-890, Revitalizace rybníků Budislav 32,0 51,0-19, Komunikace M. Kuděje - II. etapa - část , , Půdní vestavba ZUŠ 8 686, , Centrum sociální pomoci 0 143,0-143, Inženýrské sítě u nemocnice 0 45,0-45, Místní protipovodňová opatření 0 732,0-732, Zpevněné plochy pod kontejnery 0 100,0-100, Úspory energií - MŠ 17. listopadu 0 50,0-50, Úspory energií - II. ZŠ 150,0 50,0 100, Úspory energií - MŠ Lidická 0 50,0-50, Sluneční terasy 1 800, , Rekonstrukce chodníku na Lánech - Kornická 0 500,0-500, Digitalizace kina 3 300, , Městské vily , ,0-213, Dům U Rytířů 0 575,0-575, Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o ,0-600, Projekty stavitele , , Nedošín 0 181,0-181, PD kostel sv. Anny 0 430,0-430, Kornice 0 158,0-158, Kruhový objezd u Dalibora-obrubníky 0 250,0-250, Pohodlí 0 267,0-267, Nová Ves 0 150,0-150, Pazucha 0 200,0-200, Suchá 0 338,0-338, Správa majetku města , ,0 celkem , , ,0 05 Finanční odbor 0239 Městský úřad, správa , , , LIKO - komunální odpady 4 700, , Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost , , Sídliště Komenského II. etapa 0 5,0-5,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

13 1085 Hypotéční úvěr A ,0-355, A2, A3 čp ,0-360, Bytový dům C ,0-480, Zimní stadion 0 5,0-5, Krytý bazén , , Inženýrské sítě u nemocnice 0 105,0-105, Zimní stadion - odstranění kondenzace 0 65,0-65,0 celkem , , ,0 06 Odbor kultury a cestovního ruchu 0218 Ostatní kulturní činnost 0 600,0-600, Pravidelné kulturní akce , , Církve 0 280,0-280, Tisk plakátů, letáků 0 100,0-100, Reklamní prezentační akce 0 200,0-200, Partnerská spolupráce 0 30,0-30, Informační centrum 0 815,0-815, Účast ve sdruženích - příspěvky fin. vklad 0 593,0-593, Lokální TV 0 900,0-900, Publikace, průvodce 0 20,0-20, Web, překlady 0 30,0-30, Zahraniční cesty 0 50,0-50, Silvestr 0 95,0-95, Městská knihovna 1 695, , , Smetanův dům , , Městská galerie , Music Club Kotelna 0 290,0-290,0 celkem 1 695, , ,3 07 Odbor vnitřní správy a obrany 0219 Sbor pro občanské záležitosti 0 65,0-65, Krizové řízení 0 100,0-100, Hasičské dobrovolné sbory 20,0 590,0-570, Obřadní síň 0 5,0-5, Městský úřad, správa , , Osadní výbory v integrovaných obcích 0 72,0-72,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

14 celkem 20, , ,0 08 Odbor školství a sociální péče 0239 Městský úřad, správa 12, , , Odpadové hospodářství 0 60,0-60, Veřejná služba 0 40,0-40, Příspěvky v sociální oblasti 0 150,0-150, Obecní sociální fond 0 100,0-100, I. MŠ 152,0 749,0-597, II. MŠ 181,0 864,0-683, III. MŠ 151,0 765,0-614, I. ZŠ 673, , , II. ZŠ 352, , , III. ZŠ 468, , , Školné - dojíždějící 1 450, , ZUŠ 0 200,0-200, DDM 0 400,0-400, Protidrogové aktivity 0 20,0-20, Fond pro sport a volný čas 0 338,0-338, Školská komise 0 400,0-400, Sportovní hala III.ZŠ , , Ruka pro život 0 190,0-190, Centrum sociální pomoci , , Rodinné centrum 0 200,0-200, Sportovní komise , , hřiště 0 350,0-350, Vypořádání dotací minulého roku 0 340,0-340,0 celkem 3 439, , ,7 09 Odbor živnostenského úřadu 0901 Živnostenský úřad 250, , Výherní hrací přístroje 225, ,0 celkem 475, ,0 10 Městské lesy 0260 Městské lesy 500,0 500, Sociální fond lesů 130,0 130,0 0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

15 0267 Lesní technika 240,0 240, Opravy lesních cest - projekt EU 3 379, ,0 0 celkem 4 249, , Městská policie 0210 Hromadná doprava 2 000,0 60, , Psinec Pohodlí 60,0 55,0 5, Městská policie 730, , , Sociální ubytovna, Tyršova čp ,0 163,0-53,0 celkem 2 900, , ,0 12 Kancelář vedení MěÚ 0231 Hasičské dobrovolné sbory 0 3,0-3, Mzdy Mikroregion Litomyšlsko 24,0 24, Sociální fond MÚ 1 120, ,0-196, Obecní zastupitelstvo , , Městský úřad, správa , , , Informační a komunikační technologie (ICT) , , Obřady 0 80,0-80, Informace 1,0 0 1,0 celkem , , ,0 13 Zámecké návrší 0330 Škola na zámku 0 976,0-976, Zámecké návrší - Povinná publicita 0 100,0-100, Zámecké návrší - experti a TDI (investiční) , , Zámecké návrší management - neinvestiční , , Zámecké návrší - Pivovar , , Zámecké návrší - I. nádvoří , , Zámecké návrší - Kočárovna , , Zámecké návrší - Konírna 0 60,0-60, Zámecké návrší - Jízdárna , , Zámecké návrší - horní nádvoří , , Zámecké návrší - Piaristický kostel , , Zámecké návrší - Piaristická kolej , , Zámecké návrší - Park , , Zámecké návrší - Předzámčí , ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

16 1223 Zámecké návrší - Stáj , , Zámecké návrší - Andělé na návrší - Diecézní muzeum , , Zámecké návrší - Dětský program 0 957,0-957, Zámecké návrší - Režie projektové místnosti 0 124,0-124, Zámecké návrší - příjmy, transfery , ,0 celkem , , ,0 15 Odbor životního prostředí 0239 Městský úřad, správa 90,0 175,0-85,0 celkem 90,0 175,0-85,0 16 Odbor správní 0215 Cestovní doklady 500, , Městský úřad, správa 320, , Přestupky 30,0 2,0 28, Volby do krajů a senátu ,0 350, Vypořádání dotací minulého roku 0 1,0-1,0 celkem 1 200,0 353,0 847,0 17 Odbor výstavby a územního plánování 0251 Geografický informační systém 0 50,0-50, Územní plán a rozvoj, zastavovací plán a studie 1 216,0 880,0 336, Správní poplatky na výstavbě 200,0 12,0 188, Územně analytické podklady 0 60,0-60,0 celkem 1 416, ,0 414,0 18 Odbor dopravy 0239 Městský úřad, správa 3 200,0 113, , Řidičské průkazy 500, , Místní doprava 0 8,0-8,0 celkem 3 700,0 121, ,0 celkem za všechny kapitoly , , ,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

17 KOMENTÁŘE K ROZPOČTU položky označené P: příjem položky označené V: výdaj ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ, KAPITOLA Fond oprav živelných škod 90, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 90,0 splátky půjček - živelné škody P 90, Pivovar -334, Elektrická energie -30,0 spotřeba elektrické energie depozitář galerie v pivovaru V 30, Budovy, haly a stavby -304,0 zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s. V 304, Ostatní nebytové prostory města , Studená voda -1,0 spotřeba vody sklad kotelna V 1, Teplo -15,0 temperace sklad kotelna V 15, Elektrická energie -127,0 spotřeba elektrické energie (např. galerie zámek, sklad kotelna) V 127, Nájemné ,0 městem hrazené nájemné (NPÚ zámek a školka, piar. kolej, galerie,...) V 1 040, Nespecifikované rezervy -100,0 rezerva na neplánované opravy a výdaje pro všechny organizace kap. 01 V 100, Informační centrum -26, Studená voda -1,0 spotřeba vody kancelář Lilie V 1, Elektrická energie -25,0 spotřeba elektrické energie kancelář Lilie V 25,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

18 3902 Byty, RD 160, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 38,0 splátky prodeje rodinných domů P 38, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 122,0 zůstatková cena při prodeji bytů P 122, Ropkova čp , Studená voda -2,0 spotřeba vody centrální spisovna V 2, Teplo -97,0 spotřeba tepla centrální spisovna + volné prostory V 97, Elektrická energie -13,0 spotřeba elektrické energie centrální spisovna V 13, Nákup ostatních služeb -52,0 náklady na úklid společných prostor - centrální spisovna + volné prostory V 52, Toulovcovo nám. čp a , Elektrická energie -40,0 spotřeba elektrické energie na topení volné prostory V 40, Nákup ostatních služeb -15,0 výdaje na úklid společných prostor - volné prostory V 15, Správa pozemků , Správní poplatky 35,0 správní poplatky za poskytnuté LV a KM P 35, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 110,0 zůstatková cena při prodeji pozemků a budov P 110, Nájemné -11,0 městem hrazené nájemné za pozemky V 11, Nákup ostatních služeb -80,0 nákup služeb - geometrické plány, znalecké posudky, LV, KM V 80, Budovy, haly a stavby -6,0 zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. 6 tisíc Kč V 6, Pozemky ,0 výkupy pozemků V 4 780,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

19 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám ,0 dotace na výstavbu infrastruktury pro RD - Sluneční terasa V 2 670,0 Oddělení majetkoprávní, kapitola č. 01 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 01 v roce ,0 tis. Kč 9 409,0 tis. Kč ,0 tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

20 ODBOR MÍSTNÍHO A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, KAPITOLA Komunikace -300, Nákup ostatních služeb -50,0 Náklady na řešení kalamitních situací. V 50, Opravy a udržování -250,0 Opravy komunikací a dopravního značení. V 250, Poplatky a půjčky 200, Poplatek za užívání veřejného prostranství 100,0 Poplatky za užívání veřejného prostranství P 100, Správní poplatky 100,0 Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí. P 100, Městský úřad, správa 50, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50,0 Příjmy za vynětí ze ZPF P 50, LIKO - komunální odpady , Nákup ostatních služeb ,0 Výdaje na svoz komunálního odpadu V 5 900, Odpadové hospodářství 850, Poplatky za uložení odpadů 50,0 Zákonné poplatky za skládku Malinové dolce. P 50, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 200,0 Příjmy za vytříděné složky - EKO-KOM, Elektrowin, Asekol, Ekolamp P 2 200, Nákup ostatních služeb ,0 Nadstandardní svozy tříděného odpadu, likvidace černých skládek. V 1 400, Místní doprava -665, Výdaje na dopravní územní obslužnost -665,0 Dotace ztráty MHD. V 665,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

21 0259 Místní hospodářství a životní prostředí -600, Nákup materiálu jinde nezařazený -100,0 Nákup sadby. V 100, Nákup ostatních služeb -500,0 Deratizace, náklady na technicko bezpečnostní dohled vodních děl, zpracování manipulačních plánů jezů na řece Loučné. V 250,0 Péče o zeleň - dřeviny a záhony. V 250, Skládka a překladiště Kornice -73, Nájemné -13,0 Nájem cesta na příjezdu k překladišti. V 13, Nákup ostatních služeb -60,0 Monitoring spodních vod skládka Kornice V 60, Provoz krytého bazénu , Neinvestiční transfery nefin. podnikajícím subjektům - právnickým osobám ,0 Dotace ztráty provozu krytého bazénu. V Městské služby s.r.o , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 250,0 Nájemné za hrobová místa. P 250, Nákup materiálu jinde nezařazený -50,0 Odpadkové koše, lavičky. V 50, Služby telekomunikací a radiokomunikací -5,0 Přefakturace telefony DPS V 5, Nákup ostatních služeb ,0 Platby za služby od MSLit.s.r.o. - služby na základě smlouvy, BRKO, jmenovité akce pro odbor MaSH, služby navíc. Plánováno ve výši skutečnosti v roce 2011 po odečtení 600 tis Kč předepsaných úspor. V , Neinvestiční transfery nefin. podnikajícím subjektům - fyzickým osobám -312,0 Dotace provoz veřejných WC. V 312, Neinvestiční transfery nefin. podnikajícím subjektům - právnickým osobám ,0 Dotace ztráty sportovišť letní stadion, zimní stadion, plovárna. Plánováno v celkové výši ztráty sportovišť. V 2 600, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -20,0 Soudní poplatky - pronájem bytů. V 20,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

22 4259 Vodovody s.r.o. Litomyšl -300, Nákup ostatních služeb -300,0 Provozování dešťové kanalizace. V 300,0 Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 02 v roce tis. Kč tis. Kč tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

23 ODDĚLENÍ ROZVOJE, KAPITOLA Památky, studie, projekty -200, Konzultační, poradenské a právní služby -100,0 studie, které se týkají památkových objektů (např. revize Programu regenerace památek) V 100, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku -100,0 studie, které se týkají památkových objektů V 100, Územní plán a rozvoj, zastavovací plán a studie -600, Konzultační, poradenské a právní služby -500,0 studie související s rozvojem Města (arch. soutěž DpS) V 500, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku -100,0 studie související s rozvojem Města V 100, Regenerace -200, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím -200,0 z částky je financována povinná spoluúčast Města v případě obnovy památek ve vlastnictví třetích osob V 200, Správa majetku města -100, Opravy a udržování -100,0 obnova cenných náhrobků na hřbitově V 100,0 Oddělení rozvoje, kapitola č. 03 celkem příjmy celkem výdaje celkem za kapitolu č. 03 v roce Kč tis. Kč tis. Kč Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

24 ODBOR ROZVOJE A INVESTIC, KAPITOLA II. MŠ -200, Budovy, haly a stavby -200,0 Protipožární úpravy MŠ 17.listopadu (návrh akcí k realizaci) V 200, II. ZŠ -350, Opravy a udržování -350,0 II. ZŠ - (návrh akcí k realizaci) - Oprava komína V 350, I. ZŠ - jídelna -132, Opravy a udržování -132,0 I. ZŠ - jídelna - (odložené platby) - Opr. WC dívky + personál V 132, Smetanův dům -890, Opravy a udržování -890,0 Smetanův dům - (rozpracované akce) - Oprava balustrády na čelním balkónu - Oprava fasády V 890, Revitalizace rybníků Budislav -19, Ostatní invest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 32,0 Revitalizace rybníků Budislav - (návrh akcí k realizaci) P 32, Budovy, haly a stavby -51,0 Revitalizace rybníků Budislav - (rozpracované akce) V 51, Komunik.M.Kuděje-II.etapa-část , Budovy, haly a stavby ,0 Komunikace M. Kuděje - II.etapa, část (návrh akcí k realizaci ) V 1 100, Půdní vestavba ZUŠ 0, Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 8 686,0 Půdní vestavba ZUŠ - úvěr (požadavky odborů a organizací) P 1 303,0 Půdní vestavba ZUŠ - dotace (požadavky odborů a organizací) P 7 383, Budovy, haly a stavby ,0 Půdní vestavba ZUŠ (požadavky odborů a organizací) V 8 686,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

25 1111 Centrum sociální pomoci -143, Opravy a udržování -143,0 Centrum sociální pomoci - (odložené platby + požadavky odborů a organizací) - oprava schodiště - 76 schodů ,- Kč (doplatek) - oprava sociálního zařízení, prosakující voda - poškozené stropy ,- Kč V 143, Inž.sítě u nemocnice -45, Budovy, haly a stavby -45,0 Inženýrské sítě u nemocnice - plynovod (odložené platby) V 45, Místní protipovodňová opatř. -732, Budovy, haly a stavby -732,0 Místní protipovodňová opatření (odložené platby) - PPO Zahajská ,- Kč (doplatek) - PD protipovodňová opatření na kanalizaci ,- Kč V 732, Zpevněné plochy pod kontejnery -100, Budovy, haly a stavby -100,0 Zpevněné plochy pod kontejnery J.E.Purkyně a Partyzánská (požadavky odborů a organizací) V 100, Úspory energií - MŠ 17.listopadu -50, Budovy, haly a stavby -50,0 Úspory energií - MŠ 17.listopadu - (rozpracované akce) V 50, Úspory energií - II. ZŠ 100, Ostatní invest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 150,0 Úspory energií - II.ZŠ - (rozpracované akce) P 150, Budovy, haly a stavby -50,0 Úspory energií - II.ZŠ - (rozpracované akce) V 50, Úspory energií - MŠ Lidická -50, Budovy, haly a stavby -50,0 Úspory energií MŠ Lidická (rozpracované akce) V 50, Sluneční terasy 0, Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 1 800,0 Sluneční terasy - úvěr (návrh akcí k realizaci) P 1 800,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

26 6121 Budovy, haly a stavby ,0 Sluneční terasy - (návrh akcí k realizaci) V 1 800, Rekonstrukce chodníku na Lánech-Kornická -500, Budovy, haly a stavby -500,0 Rekonstrukce chodníku na Lánech-Kornická (návrh akcí k realizaci) V 500, Digitalizace kina 0, Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 3 300,0 Digitalizace kina - dotace (požadavky odborů a organizací) P 800,0 Digitalizace kina - úvěr (požadavky odborů a organizací) P 2 500, Budovy, haly a stavby ,0 Digitalizace kina (požadavky odborů a organizací) V 3 300, Městské vily -213, Budovy, haly a stavby ,0 Městské vily (návrh akcí k realizaci) - stavba ,- Kč - ČEZ ,- Kč (doplatek) V , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,0 Městské vily - úvěr (návrh akcí k realizaci) P , Dům U Rytířů -575, Budovy, haly a stavby -575,0 Dům u Rytířů (projekty + požadavky odborů a organizací) - projektová dokumentace pro stavební povolení ,-Kč - EZS ,- Kč V 575, Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o. -600, Opravy a udržování -600,0 Jmenovité opravy dle požadavku Městských služeb Litomyšl s.r.o. - (požadavky odborů a organizací) V 600, Projekty stavitele , Budovy, haly a stavby ,0 Projekty stavitele - (projekty) V 1 711, Nedošín -181, Opravy a udržování -181,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -

27 Nedošín - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky ,- Kč - Převod z roku ,- Kč V 181, PD kostel sv. Anny -430, Nákup ostatních služeb -430,0 Kostel sv. Anny ,- Kč - (projekty) Kostel sv. Anny ,- Kč - (návrh akcí k realizaci) V 430, Kornice -158, Opravy a udržování -158,0 Kornice - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky ,- Kč - Převod z roku ,- Kč V 158, Kruhový objezd u Dalibora-obrubníky -250, Opravy a udržování -250,0 Kruhový objezd u Dalibora - obrubníky (návrh akcí k realizaci) V 250, Pohodlí -267, Opravy a udržování -267,0 Pohodlí - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky ,- Kč - Převod z roku ,- Kč V 267, Nová Ves -150, Opravy a udržování -150,0 Nová Ves - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky ,- Kč - Převod z roku ,- Kč V 150, Pazucha -200, Opravy a udržování -200,0 Pazucha - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky ,- Kč - Převod z roku ,- Kč V 200, Suchá -338, Opravy a udržování -338,0 Suchá - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky ,- Kč V 338,0 Rozpočet Města Litomyšle na rok /87 -