Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD."

Transkript

1 Zoznam publikačnej činnosti PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Kaleja, Martin 100%: Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 371 zázn. ISBN AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Franiok, Petr 33% - Kaleja, Martin 34% - Zezulková, Eva 33%: Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů vyd. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. Lit. 229 zázn. ISBN Ohlasy (5): [o4] 2013 Ševčíková, Veronika: Vybrané aspekty hudebnosti dětí v předškolním zařízení Cirkevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra Ostrava. In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe 8. Ústí nad Labem : UniverzitaJ. E. Purkyně, 2013, S. 147 [o4] 2013 Kornášová, Petra: Dítě s poruchou autistického spektra a ADHD integrované v běžné třídě základní školy. In: Speciální pedagogika nejen v inkluzívním vzdělávání. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, S. 105 [o4] 2013 Harčaríková, Terézia - Lopúchová, Jana: Inkluzívne vzdelávanie študentov so znevýhodnením na terciárnom stupni vzdelávania. In: Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, S. 163 [o3] 2012 Krajčíriková, Ľudmila: Rola rodziny i szkoły przy wychowaniu i edukacji uczniów romskich oraz uczniów ze środowiska defaworyzowanego społecznie. In: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykładnia teoretyczna i empiryczna. Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2012, S. 147 [o3] 2011 Krajčíriková, Ľudmila - Akimjaková, Beáta: Výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, roč. 10, č. 4, 2011, s. 120, 121 AAB02 Kaleja, Martin 34% - Zezulková, Eva 33% - Franiok, Petr 33%: Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci vyd. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. Lit. 219 zázn. ISBN Ohlasy (1): [o4] 2012 Göbelová, Taťána - Seberová, Alena: Profesiografické otázky učitelství. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, S. 22 AAB03 Kaleja, Martin 100%: Romové a škola versus rodiče a žáci vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 391 zázn. ISBN Ohlasy (15): [o4] 2011 Zezulková, Eva: Jazyková a komunikativní kompetence dětí s mentálním postižením. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011, S. 93 [o4] 2011 Bartoňová, Miroslava: Rodina s dítětem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. In: Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Brno : Masarykova univerzita, 2011, S. 134 [o4] 2013 Průcha, Jan: 20 years of the Czech Educational Research Association: history and challenges. In: Pedagogická orientace, roč. 23, č. 6, 2013, s

2 [o3] 2014 Zezulková, Eva: Communicative competence of children with mental disability. In: Sapere Aude Hradec Králové : Magnanimitas, 2014, S. 49 [o4] 2012 Zezulková, Eva: Aspekty osvojování jazykové a komunikativní kompetence u romských žáků. In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, S. 188 [o4] 2012 Gulová, Lenka: Reflexe k tématům vzdělávání v kontextu romské populace. In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, S. 155 [o4] 2012 Akimjaková, Beáta: História Rómov na Slovensku. In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, S. 38 [o4] 2013 Zezulková, Eva: Rozvoj komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, S. 142 [o4] 2012 Bedřichová, Zuzanna - Šormová, Kateřina: Chybovost v písemném projevu romských žáků. In: Speciální pedagogika, roč. 22, č. 3, 2012, s. 197 [o3] 2012 Hlaváčová, Zdenka: Kompetenčný profil edukanta a edukátora v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU, 2012, S. 56 [o3] 2012 Akimjaková, Beáta: Formovanie rómskych detí a detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia prostredníctvom kresťanskej výchovy. In: Sociálna práca v multikulturálnom prostredí v odkaze Mons. Viktora Trstenského. Ružomberok : Verbum -vydavateľstvo KU, 2012, S. 11 [o3] 2012 Akimjaková, Beáta: Wychowanie chrześcijańskie uczniów romskich oraz uczniów ze środowiska defaworyzowanego społecznie w szkole. In: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykładnia teoretyczna i empiryczna. Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2012, S. 20 [o4] 2011 Gőbelová, Taťána: Authority in the teacher`s work. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011, S. 74, 75 [o3] 2011 Krajčíriková, Ľudmila - Akimjaková, Beáta: Výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, roč. 10, č. 4, 2011, s. 120 [o3] 2014 Zezulková, Eva: The development of communicative competence in pupils with mild mental disorder. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014, S. 106 AAB04 Kaleja, Martin 25% - Kovářová, Renata 25% - Zezulková, Eva 25% - Franiok, Petr 25%: Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 65 zázn. ISBN Ohlasy (2): [o4] 2013 Novohradská, Hana: Profesní stáž studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. In: Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogickáfakulta, 2013, S. 85 [o4] 2013 Kovářová, Renata: Centrum Pyramida - podpora stdentům se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, S. 99 AAB05 Kaleja, Martin 50% - Zezulková, Eva 50%: The context of special educational needs of selected pupils in primary education vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 183 zázn. ISBN AAB06 Kaleja, Martin 100%: Determinanty hodnotových konstruktů ve vzdělávání romských žáků základních škol vyd. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. Lit. 201 zázn. ISBN Ohlasy (4): [o4] 2013 Zezulková, Eva: Rozvoj komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, S. 142 [o3] 2014 Zezulková, Eva: Communicative competence of children with mental disability. In: Sapere Aude Hradec Králové : Magnanimitas, 2014, S. 49 2

3 [o3] 2013 Akimjaková, Beáta: Človek a hodnoty. In: Špeciálne didaktiky predmetov vo výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím 1. Ružomberok : VERBUM - Vydavateľstvo KU, 2013, S. 16 [o3] 2014 Zezulková, Eva: The development of communicative competence in pupils with mild mental disorder. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014, S. 106 ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ACB01 Kaleja, Martin 100%: Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, s. Lit. 294 zázn. ISBN ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ADE01 Kaleja, Martin 100%: Kontext multikulturní výchovy v edukaci romskych žáků základních škol v České republice = The context of multicultural education in education of Roma pupil at primary school in the Czech Republic Lit. 43 zázn. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 10, č. 2 (2011), s Ohlasy (1): [o3] 2011 Krajčíriková, Ľudmila: Záver. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, roč. 10, č. 2, 2011, s. 213, 214 ADE02 Kaleja, Martin 50% - Zezulková, Eva 50%: The strategy of equal approach to studying without barriers in university environment focused on the University of Ostrava Lit. 11 zázn. In: Educational Alternatives. - Roč. 11, č. 2 (2013), s POZNÁMKA: Vyšlo aj - Vysokoškolské studium bez bariér. - Liberec : Technická univerzita, 2014 S ISBN Vyšlo aj - Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. - Ostrava : Ostravská univerzita, S ISBN ADE03 Kaleja, Martin 70% - Krpec, Radek 30%: Opinions and attitudes of Roma pupils on issues related to school education Lit. 33 zázn. In: International Journal of Multidisciplinary Thought. - Roč. 3, č. 4 (2013), s ADE04 Kaleja, Martin 100%: Social equality through multicultural educational a means for reducing prejudices and stereotypes in the educational process Lit. 15 zázn. In: Journal of Preschool and Elementary Education. - Roč. 3, č. 1 (2013), s ADE05 Kaleja, Martin 100%: A Romani pupil with special educational needs in the Czech Republic Lit. 14 zázn. In: Journal of Teaching and Education. - Roč. 2, č. 1 (2013), s ADE06 Kaleja, Martin 100%: Roma pupils about school education in the Czech Republic Lit. 33 zázn. In: Educational Alternatives. - Roč. 11, č. 1. (2013), s ADE07 Kaleja, Martin 50% - Krpec, Radek 50%: Komparační analýza názorů a postojů romských žáků k otázkám souvisejícím se vzděláváním = Comparative analysis of the opinions and attitudes of Roma pupils on issues related to school education In: Špeciálny pedagóg. - Roč. 2, č. 1 (2013), s

4 ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ADF01 Kaleja, Martin 100%: Mateřský jazyk romských žáků základních škol v procesu vzdělávání Lit. 23 zázn. In: Speciální pedagogika. - Roč. 21, č. 3 (2011), s ADF02 Kaleja, Martin 70% - Krpec, Radek 30%: Kvantitativní analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání Lit. 34 zázn. In: GRANT journal [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 2(2013), s [online] URL: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEC01 Kaleja, Martin 100%: Projekt zvyšovania estetickej výchovy ako inovácie vo vzdelávaní rómskych žiakov = Projekt zwiększenia wychowania estetycznego jako innowacji w edukacji uczniów romskich Lit. 4 zázn. In: Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, S ISBN AEC02 Kaleja, Martin 100%: Kształcenie społecznie marginalizovanych romskich uczniów w warunkach czeskiego systemu edukacyjnego = Educating socially marginalized Roma learners in the environment of the Czech system of education Lit. 20 zázn. In: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych : Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej. - Kraków : Impuls, S ISBN AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED01 Kaleja, Martin 100%: Jaké je současné pojetí multikulturní výchovy v kontextu romské komunity a většinové společnosti? Lit. 15 zázn. In: Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN Ohlasy (1): [o4] 2012 Akimjaková, Beáta: História Rómov na Slovensku. In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, S. 38 AED02 Kaleja, Martin 100%: Sociální a multikulturní aspekty v kontextu edukace romských žáků In: Mluvme o Romech = Aven vakeras pal o Roma. - Ostrava : Ostravská univerzita, S ISBN Ohlasy (1): [o4] 2012 Zezulková, Eva: Aspekty osvojování jazykové a komunikativní kompetence u romských žáků. In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, S. 179, 185 AED03 Kaleja, Martin 50% - Knejp, Jan 50%: Exkurz do historie Romů na území českých a slovenských zemí do roku 1945 In: Mluvme o Romech = Aven vakeras pal o Roma. - Ostrava : Ostravská univerzita, S ISBN Ohlasy (1): [o4] 2012 Pavelčíková, Nina: Historie Romů v českých zemí. In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, S. 23 4

5 AED04 Kaleja, Martin 100%: Psychosociální paradigmata romské rodiny aneb to, co ještě o romské rodině nevíme In: Mluvme o Romech = Aven vakeras pal o Roma. - Ostrava : Ostravská univerzita, S ISBN Ohlasy (6): [o4] 2012 Ševčíková, Veronika: Romové - kultura - současnost (kontext Česká republika). In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, S. 60 [o4] 2013 Strobachová, Barbara: MCA: Fenomenologický pohled na vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. In: Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha : Grada Publishing, 2013, S. 87 [o4] 2012 Ševčíková, Veronika: Literatura a Romové - malá sonda do typologie žánru v kontextu domácím. In: Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství. Přerov : Mestská knihovna, 2012, S. 99 [o4] 2010 Ševčíková, Veronika: Romské děti a preprimární edukace aneb proč vlastně romské děti nechodí do školky?! In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010, S. 833,836 [o4] 2013 Poláková, Jana: Specifika komunikace s Romy s ohledem na prostředí knihoven. In: Konference knihovny současnosti Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2013, S. 157 [o4] 2011 Bartoňová, Miroslava: Rodina s dítětem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. In: Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Brno : MU, 2011, S. 121, 124 AED05 Kaleja, Martin 100%: Edukativní strategické postupy při vyučování romských žáků In: Mluvme o Romech = Aven vakeras pal o Roma. - Ostrava : Ostravská univerzita, S ISBN Ohlasy (3): [o4] 2012 Šimčíková, Edita - Krajčovičová, Monika: Profesijné kompetencie pedagogických asistentov v kontexte zvyšovania kvality elementárnej edukácie rómskych žiakov. In: GRANT journal, roč. 1, č. 1, 2012, s. 82 [o3] 2012 Rochovská, Ivana: Ergoterapia uczniów pochodzenia romskiego ze środowiska społecznie słabszego przy pomocy tradycyjnego rzemiosła ludowego. In: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykładnia teoretyczna i empiryczna. Katowice :Wydawnictwo Gnome, 2012, S. 85 [o3] 2012 Stejskalová, Michaela: How the Czech educational system has failed the Roma children and why it keeps failing them. In: Book of proceedings 2 International Conference on Human and Social Sciences - Volume 6. Rome : MCSER Publishing, 2012, S. 51 AED06 Kaleja, Martin 100%: Romské dítě (žák) ze sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit jako dítě v riziku Lit. 3 zázn. In: Inkluze versus exkluze - dilema sociální patologie. - Brno : Institut mezioborových studií, S ISBN (Sociopedie) Ohlasy (3): [o4] 2012 Krajčíríková, Ľudmila: Rómska rodina na Slovensku. In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, S. 125 [o3] 2012 Akimjaková, Beáta: Formovanie rómskych detí a detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia prostredníctvom kresťanskej výchovy. In: Sociálna práca v multikulturálnom prostredí v odkaze Mons. Viktora Trstenského. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU, 2012, S. 10 [o3] 2012 Akimjaková, Beáta: Wychowanie chrześcijańskie uczniów romskich oraz uczniów ze środowiska defaworyzowanego społecznie w szkole. In: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykładnia teoretyczna i empiryczna. Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2012, S. 20 AED07 Kaleja, Martin 100%: Vzdělávání Romů v České republice Lit. 31 zázn. In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, S ISBN

6 AED08 Kaleja, Martin 100%: České romské etnikum v kontextu sociální pedagogiky Lit. 19 zázn. In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, S ISBN AED09 Kaleja, Martin 100%: Filozoficko-pedagogické pojetí inkluzivního vzdělávání Lit. 17 zázn. In: Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. - Ostrava : Ostravská univerzita, S ISBN AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC01 Kaleja, Martin 100%: Realizace průřezového tématu Multikulturní výchova na základní škole u vybraných škol v Ostravě = Implementation of cross-cutting theme Multicultural education in elementary school in the context of some selected schools in thecity of Ostrava Lit. 5 zázn. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov 7. - Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, S ISBN [Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov : medzinárodná vedecká konferencia. 2., Levoča, ] AFC02 Kaleja, Martin 100%: Romany language as mother tongue of Czech pupils in primary schools and its impact on the education in the Czech Republic = Romský jazyk jako mateřský jazyk českých žáků základních škol a jeho vliv na proces vzdělávání v Českérepublice Lit. 26 zázn. In: Tradition and Innovation in Special and Social Pedagogy. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, S ISBN [Tradition and Innovation in education of modern teachers generation : medzinárodná vedecká konferencia. 5., Levoča, ] AFC03 Kaleja, Martin 100%: What do Roma pupils think about schooling? Lit. 33 zázn. In: The educational and social sciences in the 21 century. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, S ISBN [The educational and social sciences in the 21 century : medzinárodná konferencia. Bratislava, ] AFC04 Kaleja, Martin 50% - Zezulková, Eva 50%: Na cestě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami ve vysokoškolském prostředí Lit. 29 zázn. In: Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied [elektronický zdroj]. - Bratislava : Iris, S [CD-ROM]. - ISBN [Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, ] AFC05 Kaleja, Martin 100%: Interkulturní aspekty v základním vzdělávání s důrazem na romské žáky Lit. 26 zázn. In: Tradycja i nowoczesność - funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie [elektronický zdroj]. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, S [CD-ROM]. ISBN [Tradycja i nowoczesność - funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie : specjalne potrzeby edukacyjne : medzinárodná vedecká konferencia. 8., Ustroń, ] 6

7 POZNÁMKA: Vyšlo aj - Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství 9. Ostrava : Ostravská univerzita, S ISBN AFC06 Kaleja, Martin 100%: What do teachers think about social exclusion of their pupils? Lit. 17 zázn. In: Sapere Aude 2014 : Pedagogika, psychologie a dnešní společnost 4. - Hradec Králové : Magnanimitas, S ISBN [Sapere Aude 2014 : Pedagogika, psychologie a dnešní společnost : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 4., Hradec Králové, ] AFC07 Kaleja, Martin 100%: Metodologické dikce výzkumu o vzdělávání romských žáků = Research methodological procedures on the education of Roma pupils Lit. 32 zázn. In: Sapere Aude 2014 : Pedagogika, psychologie a dnešní společnost 4. - Hradec Králové : Magnanimitas, S ISBN [Sapere Aude 2014 : Pedagogika, psychologie a dnešní společnost : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 4., Hradec Králové, ] AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD01 Kaleja, Martin 100%: Přínos a úskalí reformní alternativní pedagogiky pro výchovně vzdělávací práci s romskými žáky = Benefits and difficulties of reform alternative pedagogy for educational work with Roma pupils Lit. 6 zázn. In: Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností : Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S. [1-11] [CD-ROM]. - ISBN [Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností : Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : konferencia s medzinárodnou účasťou. Brno, ] AFD02 Kaleja, Martin 100%: Výchovně vzdělávací proces v primární škole v kontextu romských žáků jako žáků se sociálním znevýhodněním Lit. 29 zázn. In: Symposium sociální pedagogiky na PdF MU 2. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN [Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. 2., Brno, ] Ohlasy (1): [o3] 2010 Kováčová, Barbora: Inkluzívny proces v materských školách. Začlenenie dieťaťa s odlišnosťami do prostredia inkluzívnej materskej školy. Bratislava : Musica Liturgica, 2010, S. 89 AFD03 Kaleja, Martin 100%: Vybrané faktory ovlivňující komunikaci mezi učitelem a romským žákem = The selected factors affecting communication between teacher and Roma pupil Lit. 44 zázn. In: Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním : Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, Nestr. [19 s.] [CD-ROM]. - ISBN [Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním : Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : konferencia s medzinárodnou účasťou. Brno, ] AFD04 Kaleja, Martin 100%: Sociální a multikulturní aspekty v edukační relaci v kontextu romských žáků = Social and multicultural aspects in the educational process in the context of Romani pupils Lit. 10 zázn. 7

8 In: Národnostní menšiny, multikulturalita, vzdělávání. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, S ISBN [Menšiny, multikulturalita, vzdělávání : medzinárodná konferencia. 1., , Praha] AFD05 Kaleja, Martin 100%: Etopedicky zaměřená intervence na základních školách v Ostravě Lit. 9 zázn. In: Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice [elektronický zdroj]. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, S [CD-ROM]. - ISBN [Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice : medzinárodná konferencia. Ostrava, ] POZNÁMKA: Vyšlo aj - Současné trendy ve speciální pedagogice = Current trends in special education. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, S ISBN AFD06 Kaleja, Martin 70% - Krpec, Radek 30%: Tak jak vníma škola on, vnímám rovněž i já aneb analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání = I take school the same way as he does it - analysisi of the opinions and attitudes of Romani pupils toschooling Lit. 25 zázn. In: Sapere Aude 2013 : Pozitivní vzdělávání a psychologie 3. - Hradec Králové : Magnanimitas, S ISBN [Sapere Aude 2013 : Pozitivní vzdělávání a psychologie : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 3., Hradec Králové, ] AFD07 Kaleja, Martin 100%: Hodnotové konstrukty romských žáků ke vzdělávání = Value constructs of Roma pupils to school education Lit. 7 zázn. In: Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka [elektronický zdroj]. - Brno : Institut mezioborových studií, S [CD-ROM]. - ISBN [Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka : medzinárodná konferencia. 5., Brno, ] AFD08 Kaleja, Martin 50% - Zezulková, Eva 50%: The mechanisms of equal approach to studying without barriers in university environment focused on the University of Ostrava Lit. 12 zázn. In: Evropské pedagogické fórum 2013 : aktuální požadavky pedagogiky a psychologie. - Hradec Králové : Magnanimitas, S ISBN [Evropské pedagogické fórum 2013 : medzinárodná vedecká konferencia. 3., Hradec Králové, ] BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách BBB01 Kaleja, Martin 100%: Vzdělávání romských dětí a žáků v České republice = Education of Roma children and pupils in Czech Republic Lit. 60 zázn. In: Poruchy chování jako edukační a sociální fenomén. - Praha : Knihy nejen pro bohaté, S ISBN BCI Skriptá a učebné texty BCI01 Kaleja, Martin 100%: Etopedie vyd. - Opava : Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, s. Lit. 73 zázn. BCI02 Kaleja, Martin 100%: Dítě v riziku poruch chování, s poruchou chování a s problémy v chování vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. 8

9 BCI03 Zezulková, Eva 50% - Kaleja, Martin 50%: Vzdělávání zaměstnanců dětských domovů v Moravskoslezském kraji : modul speciální pedagogika vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 58 zázn. BCI04 Kaleja, Martin 50% - Hampl, Igor 50%: Asistence žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami uprav. a aktualiz. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. ISBN BCI05 Kaleja, Martin 100%: Základy etopedie vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 76 zázn. ISBN BCI06 Kaleja, Martin 100%: Teorie a praxe etopedie vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 236 zázn. ISBN BCI07 Kaleja, Martin 100%: Multikulturní výchova ve vzdělávání pedagogů základních škol vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 130 zázn. ISBN BCI08 Zezulková, Eva 50% - Kaleja, Martin 50%: Základní východiska edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 58 zázn. ISBN BCI09 Zezulková, Eva 25% - Novohradská, Hana 25% - Kovářová, Renata 25% - Kaleja, Martin 25%: Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. ISBN BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEC01 Kaleja, Martin 100%: Socjalne i wielokulturowe aspekty w edukacji uczniów romskich Lit. 17 zázn. In: Antropotechnique, culture technique and sociology technique in special needs pedagogy = Antropotechnika - kulturotechnika - socjotechnika w pedagogice specjalnej : volume 2. - Katowice : Gnome, S ISBN [Antropotechnique, culture technique and sociology technique in special needs pedagogy : medzinárodná vedecká konferencia. 5., Ustroń, ] BEC02 Kaleja, Martin 100%: Co si romští rodiče myslí o vzdělávání v České republice? = What do Roma parents think about schooling in the Czech Republic? Lit. 11 zázn. In: Dialog jako sposób współistnienia 2 [elektronický zdroj]. - Chełm : Państowowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, S [CD-ROM]. - ISBN [Dialog jako sposób współistnienia : medzinárodná vedecká konferencia. Chełm, ] BEC03 Kaleja, Martin 100%: Interwencja w przypadku problemów z zachowaniem i zaburzeń zachowania w wybranych szkołach podstawowych Republiki Czeskiej Lit. 15 zázn. In: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykładania teoretyczna i empiryczna 3. - Katowice : Gnome, S ISBN

10 BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BED01 Kaleja, Martin 100%: Současná romská rodina v dimenzi sociální pedagogiky Lit. 14 zázn. In: Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN [Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. Brno, ] BED02 Kaleja, Martin 100%: Romské dítě v neromské rodině a jeho identita = Roma child in non-roma family and his/her identity Lit. 10 zázn. In: Socialia 2010 : sociální deviace v kontextu společenských věd. - Hradec Králové : Gaudeamus, S ISBN [Socialia 2010 : medzinárodná konferencia. 14., Hradec Králové, ] BED03 Kaleja, Martin 100%: Personality of Roma pupils teachers in primary school and his/her competence = Osobnost učitele romských žáků základních škol a jeho kometence Lit. 8 zázn. In: Sapere Aude 2012 : Vzdělávání a dnešní společnost 2. - Hradec Králové : Magnanimitas, S ISBN [Sapere Aude 2012 : Vzdělávání a dnešní společnost : medzinárodná vedecká konferencia. 2., Hradec Králové, ] FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) FAI01 - Kaleja, Martin 50% - Knejp, Jan 50%: Mluvme o Romech = Aven vakeras pal o Roma vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 211 zázn. ISBN Ohlasy (2): [o5] 2012 Zajacová, Lucia: Mluvme o Romech. In: Pedagogické rozhľady, roč. 21, č. 5, 2012, S [o4] 2013 Nečas, Ctibor: Listování v kalendáriu z dějin Romů - díl první. In: Romano hangos/romský hlas, roč. 15, č. 13, 2013, s. 7 FAI02 - Kaleja, Martin 100%: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. ISBN FAI03 - Kaleja, Martin 100%: Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 48 zázn. ISBN GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií GII01 Hampl, Igor 50% - Kaleja, Martin 50%: Asistence žákům a studentům se speciálními potřebami vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. ISBN GII02 Kaleja, Martin 100%: Možnosti realizace multikulturní výchovy na základních školách vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 17 zázn. 10

11 GII03 Kaleja, Martin 50% - Foist, Vladimír 50%: Dvojí pohled : Martin Kaleja a Vladimír Foist In: Romano Voďi. - Roč. 11, č. 11 (2013), s

12 Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 65): AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (6) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (7) ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (2) AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (9) AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (7) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (8) BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách (1) BCI Skriptá a učebné texty (9) BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3) BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3) FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (3) GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (3) Štatistika ohlasov (46): [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (17) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (28) [o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (1) 12

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bartoňová, Miroslava 100%: Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními

Více

Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Koleňák, Jiří [UKOEXAM] (70%) - Němeček, Petr (15%) - Zich, Robert (15%): Spolupráce

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bačuvčík, Radim [UKOEXIF] (100%) : Nákupní chování obyvatel České republiky na

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 PROGRAM KONFERENCE Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Kukačka, Vladislav 100%: Udržitelnost zdraví. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská

Více

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OBSAH 5 OBSAH ÚVOD Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 11 19 21 1.1 Vzdelávanie učiteliek materských škôl v SR v medzinárodnom kontexte Zita Baďuríková 1.1.1 Požadovaný stupeň vzdelávania

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Jurášková, Olga [UKOEXIF] (75%) - Hrabinová, Šárka (5%) - Juříková, Martina (10%)

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Valjent, Zdeněk 100%: Aktivní životní styl vysokoškoláků. - 1. vyd. - Praha : České

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

specifickými poruchami učení. Shrnuje principy vyučování a učení, analyzuje alternativní metody. Vymezuje zásady výuky cizího jazyka u žáků se

specifickými poruchami učení. Shrnuje principy vyučování a učení, analyzuje alternativní metody. Vymezuje zásady výuky cizího jazyka u žáků se 82 ZÁVĚR Impulsem pro napsání mé diplomové práce na téma edukace a reedukace jazyka anglického na základní škole, bylo to, že se v mé praxi stále více setkávám s žáky, u kterých byla diagnostikována specifická

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

SPECIÁLNÍ POTREBY ŽÁKŮ V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SEDMÝ ROK REALIZACE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU

SPECIÁLNÍ POTREBY ŽÁKŮ V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SEDMÝ ROK REALIZACE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU SPECIÁLNÍ POTREBY ŽÁKŮ V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SEDMÝ ROK REALIZACE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU Marie Vítková Anotace: V článku je prezentován výzkumný záměr (MSM0021622443)

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Problematika vzdělávání Romů v České republice Kateřina Černá Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669 Výpis publikací Citace 1. Machů, E.: Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běţné třídě základní školy, Grada, Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

2. mezinárodní konference

2. mezinárodní konference Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2. mezinárodní konference O VÝCHOVĚ A VOLNÉM ČASE PROGRAM Konference se koná v rámci oslav 60. výročí vzniku fakulty pod záštitou

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna 9.00-9.15 Zahájení konference + křest knih - Ilona Gillernová (vedoucí Katedry psychologie

Více

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti JUDr. Renata Veselá, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Schelle, Karel 30% - Veselá, Renata 29% - Vojáček, Ladislav 40% - Hloušek, Jaroslav

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Sociální pedagogika - Český časopis pro sociální pedagogiku. Social Education - The Czech journal for socio-educational theory and research.

Sociální pedagogika - Český časopis pro sociální pedagogiku. Social Education - The Czech journal for socio-educational theory and research. Sociální pedagogika - Český časopis pro sociální pedagogiku Social Education - The Czech journal for socio-educational theory and research Vydává Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 4, číslo 1, rok 2016 / volume 4, number 1, year 2016 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

TEZE BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

TEZE BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE TEZE BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra veřejné a sociální politiky PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PEDAGOGOVÉ V ZÁKLADNÍM

Více

Výběr z nových knih 4/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2012 pedagogika Výběr z nových knih 4/2012 pedagogika 1. 100 kreativních metod a her na semináře a workshopy / Zamyat M. Klein ; [překlad Iva Michňová] -- 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012 -- 179 s. -- čeština. ISBN

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 128): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (6) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v

Více

Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II. 21. 5. 2015 Olomouc

Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II. 21. 5. 2015 Olomouc Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II 21. 5. 2015 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Ústav ošetřovatelství Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae Jméno: Titul: Státní příslušnost: E-mail: Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae René Szotkowski Mgr., Ph.D. ČR rene.szotkowski@upol.cz Tel.: (+420) 585 63 5178 Vzdělání: 1992 1996

Více

Způsob vnímání vybraných pojmů školního a sociálního prostředí studenty Univerzity v Rzeszowe v roce 2010 a 2011

Způsob vnímání vybraných pojmů školního a sociálního prostředí studenty Univerzity v Rzeszowe v roce 2010 a 2011 Marie CHRÁSKOVÁ Pedagogická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká Republika Způsob vnímání vybraných pojmů školního a sociálního prostředí studenty Univerzity v Rzeszowe v roce 2010 a 2011 Úvod

Více

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Vladimíra KOCOURKOVÁ PhDr., Ph.D. vladimira.kocourkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 http://dokumenty.osu.cz/pdf/czv/programy-kurzy-pdf-czv.pdf

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Informační a mediální výchova dětí na ZŠ. Využití počítačů, internetu, knih, knihoven, televize, rozhlasu, novin a časopisů (médií) ve vzdělávání

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků Časy: Program Pondělí 24. 1. 2011 Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ Kinosál VARIA 8:00 9:30 Registrace účastníků 9:30 10:00 Slavnostní zahájení konference 10:00 10:45 Zvaná přednáška:

Více

Obecná didaktika Modely výuky

Obecná didaktika Modely výuky Obecná didaktika Modely výuky Lenka Hloušková Průvodce studiem Obsahem tohoto modulu je vymezení předmětu obecné didaktiky a jejích vztahů k didaktice, ke školní didaktice a k oborovým didaktikám. Ve druhé

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2105 Název projektu: Hrubá motorika žáků s lehkým mentálním postižením Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: PhDr. Pavel

Více

Program: B 7507 Specializace v pedagogice

Program: B 7507 Specializace v pedagogice Informace o studijních oborech garantovaných ÚPSS Pracovníci ústavu zajišťují výuku veškerých teoretických pedagogických disciplín v přípravě učitelů základních a středních škol na Pedagogické fakultě,

Více

Transgenerační přenos stylu výchovy. Pavla Bakalíková

Transgenerační přenos stylu výchovy. Pavla Bakalíková Transgenerační přenos stylu výchovy Pavla Bakalíková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Teoretická část této práce pojednává především o výchovných stylech a metodách. Jednotlivé základní metody výchovy

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Představení projektu. Magdalena Chmelařová, Helena Kolibová. Opava, 11. 9. 2015

Představení projektu. Magdalena Chmelařová, Helena Kolibová. Opava, 11. 9. 2015 Projekt Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví, registrační číslo TD020048 je řešen s finanční podporou TA ČR Představení projektu

Více

Vliv specializačního vzdělávání sester na úroveň ošetřovatelské péče na dětských psychiatrických odděleních

Vliv specializačního vzdělávání sester na úroveň ošetřovatelské péče na dětských psychiatrických odděleních Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 12/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 12/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 12/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Úloha asistenta pedagoga při podpoře žáků s překážkami v učení

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Úloha asistenta pedagoga při podpoře žáků s překážkami v učení Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Úloha asistenta pedagoga při podpoře žáků s překážkami v učení The role of a teaching assistant in the matter

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE Na str. 12 upravuji bibliografický údaj citace na Malach, 1993, cit. dle Kalhous - Obst, 2009: 338 339. Upravuji

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY. Zoznam publikačnej činnosti. Doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY. Zoznam publikačnej činnosti. Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY Zoznam publikačnej činnosti Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Šimoník, Oldřich 5%

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan AAB Vedecké monografie v domácich vydavateľstvách 1 Roubal, Ondřej. Biografická identita v pohraničí. Teritoriální identita v životních příbězích

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ADF01 Wagnerová, Irena

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Stručný životopis, profesní profil a výběr z publikační činnosti

Stručný životopis, profesní profil a výběr z publikační činnosti Stručný životopis, profesní profil a výběr z publikační činnosti Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D narozen v roce 1947 v Hradci Králové; zde rovněž vychodil základní a střední školu. Bydliště: Benešova 1433,

Více

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty Curriculum vitae Vědecko-pedagogické hodnosti 1961 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor učitelství fyziky a chemie pro 2. stupeň základní školy. 1976 PhDr. Pedagogická fakulta UJEP v Brně, obor teorie

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz Specializace Vzdělání Narodil se v ČR v Uherském Hradišti. Absolvoval Střední stavební školu ve Zlíně a Fakultu managementu

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média 0 Sondy a analýzy Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média Zdeněk Beneš, Blažena Gracová, J. Průcha a kol. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Praha 2008 1 Sondy a analýzy

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 131 ZPRÁVY Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 Následující zpráva stručně informuje čtenáře o řešení projektu v roce 2006. Připomínáme, že v rámci

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Analýza možností inkluzivního vzdělávání na vybrané základní škole v Brně

Analýza možností inkluzivního vzdělávání na vybrané základní škole v Brně UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Veronika Sladká, DiS. Analýza možností inkluzivního vzdělávání na vybrané základní škole v Brně

Více

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí:

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí: Rok 2002 DOSTÁL, J. Terminologická analýza užívaného názvosloví paměťových médií moderních technologií. Odborný časopis Technológia vzdelávania, ročník 10/ 2002, s. 14-15. DOSTÁL, J. Terminologické poznámky

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více