Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD."

Transkript

1 Zoznam publikačnej činnosti PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Kaleja, Martin 100%: Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 371 zázn. ISBN AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Franiok, Petr 33% - Kaleja, Martin 34% - Zezulková, Eva 33%: Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů vyd. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. Lit. 229 zázn. ISBN Ohlasy (5): [o4] 2013 Ševčíková, Veronika: Vybrané aspekty hudebnosti dětí v předškolním zařízení Cirkevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra Ostrava. In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe 8. Ústí nad Labem : UniverzitaJ. E. Purkyně, 2013, S. 147 [o4] 2013 Kornášová, Petra: Dítě s poruchou autistického spektra a ADHD integrované v běžné třídě základní školy. In: Speciální pedagogika nejen v inkluzívním vzdělávání. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, S. 105 [o4] 2013 Harčaríková, Terézia - Lopúchová, Jana: Inkluzívne vzdelávanie študentov so znevýhodnením na terciárnom stupni vzdelávania. In: Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, S. 163 [o3] 2012 Krajčíriková, Ľudmila: Rola rodziny i szkoły przy wychowaniu i edukacji uczniów romskich oraz uczniów ze środowiska defaworyzowanego społecznie. In: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykładnia teoretyczna i empiryczna. Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2012, S. 147 [o3] 2011 Krajčíriková, Ľudmila - Akimjaková, Beáta: Výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, roč. 10, č. 4, 2011, s. 120, 121 AAB02 Kaleja, Martin 34% - Zezulková, Eva 33% - Franiok, Petr 33%: Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci vyd. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. Lit. 219 zázn. ISBN Ohlasy (1): [o4] 2012 Göbelová, Taťána - Seberová, Alena: Profesiografické otázky učitelství. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, S. 22 AAB03 Kaleja, Martin 100%: Romové a škola versus rodiče a žáci vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 391 zázn. ISBN Ohlasy (15): [o4] 2011 Zezulková, Eva: Jazyková a komunikativní kompetence dětí s mentálním postižením. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011, S. 93 [o4] 2011 Bartoňová, Miroslava: Rodina s dítětem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. In: Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Brno : Masarykova univerzita, 2011, S. 134 [o4] 2013 Průcha, Jan: 20 years of the Czech Educational Research Association: history and challenges. In: Pedagogická orientace, roč. 23, č. 6, 2013, s

2 [o3] 2014 Zezulková, Eva: Communicative competence of children with mental disability. In: Sapere Aude Hradec Králové : Magnanimitas, 2014, S. 49 [o4] 2012 Zezulková, Eva: Aspekty osvojování jazykové a komunikativní kompetence u romských žáků. In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, S. 188 [o4] 2012 Gulová, Lenka: Reflexe k tématům vzdělávání v kontextu romské populace. In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, S. 155 [o4] 2012 Akimjaková, Beáta: História Rómov na Slovensku. In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, S. 38 [o4] 2013 Zezulková, Eva: Rozvoj komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, S. 142 [o4] 2012 Bedřichová, Zuzanna - Šormová, Kateřina: Chybovost v písemném projevu romských žáků. In: Speciální pedagogika, roč. 22, č. 3, 2012, s. 197 [o3] 2012 Hlaváčová, Zdenka: Kompetenčný profil edukanta a edukátora v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU, 2012, S. 56 [o3] 2012 Akimjaková, Beáta: Formovanie rómskych detí a detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia prostredníctvom kresťanskej výchovy. In: Sociálna práca v multikulturálnom prostredí v odkaze Mons. Viktora Trstenského. Ružomberok : Verbum -vydavateľstvo KU, 2012, S. 11 [o3] 2012 Akimjaková, Beáta: Wychowanie chrześcijańskie uczniów romskich oraz uczniów ze środowiska defaworyzowanego społecznie w szkole. In: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykładnia teoretyczna i empiryczna. Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2012, S. 20 [o4] 2011 Gőbelová, Taťána: Authority in the teacher`s work. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011, S. 74, 75 [o3] 2011 Krajčíriková, Ľudmila - Akimjaková, Beáta: Výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, roč. 10, č. 4, 2011, s. 120 [o3] 2014 Zezulková, Eva: The development of communicative competence in pupils with mild mental disorder. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014, S. 106 AAB04 Kaleja, Martin 25% - Kovářová, Renata 25% - Zezulková, Eva 25% - Franiok, Petr 25%: Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 65 zázn. ISBN Ohlasy (2): [o4] 2013 Novohradská, Hana: Profesní stáž studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. In: Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogickáfakulta, 2013, S. 85 [o4] 2013 Kovářová, Renata: Centrum Pyramida - podpora stdentům se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, S. 99 AAB05 Kaleja, Martin 50% - Zezulková, Eva 50%: The context of special educational needs of selected pupils in primary education vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 183 zázn. ISBN AAB06 Kaleja, Martin 100%: Determinanty hodnotových konstruktů ve vzdělávání romských žáků základních škol vyd. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. Lit. 201 zázn. ISBN Ohlasy (4): [o4] 2013 Zezulková, Eva: Rozvoj komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, S. 142 [o3] 2014 Zezulková, Eva: Communicative competence of children with mental disability. In: Sapere Aude Hradec Králové : Magnanimitas, 2014, S. 49 2

3 [o3] 2013 Akimjaková, Beáta: Človek a hodnoty. In: Špeciálne didaktiky predmetov vo výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím 1. Ružomberok : VERBUM - Vydavateľstvo KU, 2013, S. 16 [o3] 2014 Zezulková, Eva: The development of communicative competence in pupils with mild mental disorder. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014, S. 106 ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ACB01 Kaleja, Martin 100%: Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, s. Lit. 294 zázn. ISBN ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ADE01 Kaleja, Martin 100%: Kontext multikulturní výchovy v edukaci romskych žáků základních škol v České republice = The context of multicultural education in education of Roma pupil at primary school in the Czech Republic Lit. 43 zázn. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 10, č. 2 (2011), s Ohlasy (1): [o3] 2011 Krajčíriková, Ľudmila: Záver. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, roč. 10, č. 2, 2011, s. 213, 214 ADE02 Kaleja, Martin 50% - Zezulková, Eva 50%: The strategy of equal approach to studying without barriers in university environment focused on the University of Ostrava Lit. 11 zázn. In: Educational Alternatives. - Roč. 11, č. 2 (2013), s POZNÁMKA: Vyšlo aj - Vysokoškolské studium bez bariér. - Liberec : Technická univerzita, 2014 S ISBN Vyšlo aj - Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. - Ostrava : Ostravská univerzita, S ISBN ADE03 Kaleja, Martin 70% - Krpec, Radek 30%: Opinions and attitudes of Roma pupils on issues related to school education Lit. 33 zázn. In: International Journal of Multidisciplinary Thought. - Roč. 3, č. 4 (2013), s ADE04 Kaleja, Martin 100%: Social equality through multicultural educational a means for reducing prejudices and stereotypes in the educational process Lit. 15 zázn. In: Journal of Preschool and Elementary Education. - Roč. 3, č. 1 (2013), s ADE05 Kaleja, Martin 100%: A Romani pupil with special educational needs in the Czech Republic Lit. 14 zázn. In: Journal of Teaching and Education. - Roč. 2, č. 1 (2013), s ADE06 Kaleja, Martin 100%: Roma pupils about school education in the Czech Republic Lit. 33 zázn. In: Educational Alternatives. - Roč. 11, č. 1. (2013), s ADE07 Kaleja, Martin 50% - Krpec, Radek 50%: Komparační analýza názorů a postojů romských žáků k otázkám souvisejícím se vzděláváním = Comparative analysis of the opinions and attitudes of Roma pupils on issues related to school education In: Špeciálny pedagóg. - Roč. 2, č. 1 (2013), s

4 ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ADF01 Kaleja, Martin 100%: Mateřský jazyk romských žáků základních škol v procesu vzdělávání Lit. 23 zázn. In: Speciální pedagogika. - Roč. 21, č. 3 (2011), s ADF02 Kaleja, Martin 70% - Krpec, Radek 30%: Kvantitativní analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání Lit. 34 zázn. In: GRANT journal [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 2(2013), s [online] URL: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEC01 Kaleja, Martin 100%: Projekt zvyšovania estetickej výchovy ako inovácie vo vzdelávaní rómskych žiakov = Projekt zwiększenia wychowania estetycznego jako innowacji w edukacji uczniów romskich Lit. 4 zázn. In: Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, S ISBN AEC02 Kaleja, Martin 100%: Kształcenie społecznie marginalizovanych romskich uczniów w warunkach czeskiego systemu edukacyjnego = Educating socially marginalized Roma learners in the environment of the Czech system of education Lit. 20 zázn. In: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych : Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej. - Kraków : Impuls, S ISBN AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED01 Kaleja, Martin 100%: Jaké je současné pojetí multikulturní výchovy v kontextu romské komunity a většinové společnosti? Lit. 15 zázn. In: Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN Ohlasy (1): [o4] 2012 Akimjaková, Beáta: História Rómov na Slovensku. In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, S. 38 AED02 Kaleja, Martin 100%: Sociální a multikulturní aspekty v kontextu edukace romských žáků In: Mluvme o Romech = Aven vakeras pal o Roma. - Ostrava : Ostravská univerzita, S ISBN Ohlasy (1): [o4] 2012 Zezulková, Eva: Aspekty osvojování jazykové a komunikativní kompetence u romských žáků. In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, S. 179, 185 AED03 Kaleja, Martin 50% - Knejp, Jan 50%: Exkurz do historie Romů na území českých a slovenských zemí do roku 1945 In: Mluvme o Romech = Aven vakeras pal o Roma. - Ostrava : Ostravská univerzita, S ISBN Ohlasy (1): [o4] 2012 Pavelčíková, Nina: Historie Romů v českých zemí. In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, S. 23 4

5 AED04 Kaleja, Martin 100%: Psychosociální paradigmata romské rodiny aneb to, co ještě o romské rodině nevíme In: Mluvme o Romech = Aven vakeras pal o Roma. - Ostrava : Ostravská univerzita, S ISBN Ohlasy (6): [o4] 2012 Ševčíková, Veronika: Romové - kultura - současnost (kontext Česká republika). In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, S. 60 [o4] 2013 Strobachová, Barbara: MCA: Fenomenologický pohled na vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. In: Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha : Grada Publishing, 2013, S. 87 [o4] 2012 Ševčíková, Veronika: Literatura a Romové - malá sonda do typologie žánru v kontextu domácím. In: Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství. Přerov : Mestská knihovna, 2012, S. 99 [o4] 2010 Ševčíková, Veronika: Romské děti a preprimární edukace aneb proč vlastně romské děti nechodí do školky?! In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010, S. 833,836 [o4] 2013 Poláková, Jana: Specifika komunikace s Romy s ohledem na prostředí knihoven. In: Konference knihovny současnosti Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2013, S. 157 [o4] 2011 Bartoňová, Miroslava: Rodina s dítětem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. In: Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Brno : MU, 2011, S. 121, 124 AED05 Kaleja, Martin 100%: Edukativní strategické postupy při vyučování romských žáků In: Mluvme o Romech = Aven vakeras pal o Roma. - Ostrava : Ostravská univerzita, S ISBN Ohlasy (3): [o4] 2012 Šimčíková, Edita - Krajčovičová, Monika: Profesijné kompetencie pedagogických asistentov v kontexte zvyšovania kvality elementárnej edukácie rómskych žiakov. In: GRANT journal, roč. 1, č. 1, 2012, s. 82 [o3] 2012 Rochovská, Ivana: Ergoterapia uczniów pochodzenia romskiego ze środowiska społecznie słabszego przy pomocy tradycyjnego rzemiosła ludowego. In: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykładnia teoretyczna i empiryczna. Katowice :Wydawnictwo Gnome, 2012, S. 85 [o3] 2012 Stejskalová, Michaela: How the Czech educational system has failed the Roma children and why it keeps failing them. In: Book of proceedings 2 International Conference on Human and Social Sciences - Volume 6. Rome : MCSER Publishing, 2012, S. 51 AED06 Kaleja, Martin 100%: Romské dítě (žák) ze sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit jako dítě v riziku Lit. 3 zázn. In: Inkluze versus exkluze - dilema sociální patologie. - Brno : Institut mezioborových studií, S ISBN (Sociopedie) Ohlasy (3): [o4] 2012 Krajčíríková, Ľudmila: Rómska rodina na Slovensku. In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, S. 125 [o3] 2012 Akimjaková, Beáta: Formovanie rómskych detí a detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia prostredníctvom kresťanskej výchovy. In: Sociálna práca v multikulturálnom prostredí v odkaze Mons. Viktora Trstenského. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU, 2012, S. 10 [o3] 2012 Akimjaková, Beáta: Wychowanie chrześcijańskie uczniów romskich oraz uczniów ze środowiska defaworyzowanego społecznie w szkole. In: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykładnia teoretyczna i empiryczna. Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2012, S. 20 AED07 Kaleja, Martin 100%: Vzdělávání Romů v České republice Lit. 31 zázn. In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, S ISBN

6 AED08 Kaleja, Martin 100%: České romské etnikum v kontextu sociální pedagogiky Lit. 19 zázn. In: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, S ISBN AED09 Kaleja, Martin 100%: Filozoficko-pedagogické pojetí inkluzivního vzdělávání Lit. 17 zázn. In: Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. - Ostrava : Ostravská univerzita, S ISBN AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC01 Kaleja, Martin 100%: Realizace průřezového tématu Multikulturní výchova na základní škole u vybraných škol v Ostravě = Implementation of cross-cutting theme Multicultural education in elementary school in the context of some selected schools in thecity of Ostrava Lit. 5 zázn. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov 7. - Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, S ISBN [Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov : medzinárodná vedecká konferencia. 2., Levoča, ] AFC02 Kaleja, Martin 100%: Romany language as mother tongue of Czech pupils in primary schools and its impact on the education in the Czech Republic = Romský jazyk jako mateřský jazyk českých žáků základních škol a jeho vliv na proces vzdělávání v Českérepublice Lit. 26 zázn. In: Tradition and Innovation in Special and Social Pedagogy. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, S ISBN [Tradition and Innovation in education of modern teachers generation : medzinárodná vedecká konferencia. 5., Levoča, ] AFC03 Kaleja, Martin 100%: What do Roma pupils think about schooling? Lit. 33 zázn. In: The educational and social sciences in the 21 century. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, S ISBN [The educational and social sciences in the 21 century : medzinárodná konferencia. Bratislava, ] AFC04 Kaleja, Martin 50% - Zezulková, Eva 50%: Na cestě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami ve vysokoškolském prostředí Lit. 29 zázn. In: Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied [elektronický zdroj]. - Bratislava : Iris, S [CD-ROM]. - ISBN [Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, ] AFC05 Kaleja, Martin 100%: Interkulturní aspekty v základním vzdělávání s důrazem na romské žáky Lit. 26 zázn. In: Tradycja i nowoczesność - funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie [elektronický zdroj]. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, S [CD-ROM]. ISBN [Tradycja i nowoczesność - funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie : specjalne potrzeby edukacyjne : medzinárodná vedecká konferencia. 8., Ustroń, ] 6

7 POZNÁMKA: Vyšlo aj - Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství 9. Ostrava : Ostravská univerzita, S ISBN AFC06 Kaleja, Martin 100%: What do teachers think about social exclusion of their pupils? Lit. 17 zázn. In: Sapere Aude 2014 : Pedagogika, psychologie a dnešní společnost 4. - Hradec Králové : Magnanimitas, S ISBN [Sapere Aude 2014 : Pedagogika, psychologie a dnešní společnost : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 4., Hradec Králové, ] AFC07 Kaleja, Martin 100%: Metodologické dikce výzkumu o vzdělávání romských žáků = Research methodological procedures on the education of Roma pupils Lit. 32 zázn. In: Sapere Aude 2014 : Pedagogika, psychologie a dnešní společnost 4. - Hradec Králové : Magnanimitas, S ISBN [Sapere Aude 2014 : Pedagogika, psychologie a dnešní společnost : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 4., Hradec Králové, ] AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD01 Kaleja, Martin 100%: Přínos a úskalí reformní alternativní pedagogiky pro výchovně vzdělávací práci s romskými žáky = Benefits and difficulties of reform alternative pedagogy for educational work with Roma pupils Lit. 6 zázn. In: Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností : Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S. [1-11] [CD-ROM]. - ISBN [Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností : Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : konferencia s medzinárodnou účasťou. Brno, ] AFD02 Kaleja, Martin 100%: Výchovně vzdělávací proces v primární škole v kontextu romských žáků jako žáků se sociálním znevýhodněním Lit. 29 zázn. In: Symposium sociální pedagogiky na PdF MU 2. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN [Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. 2., Brno, ] Ohlasy (1): [o3] 2010 Kováčová, Barbora: Inkluzívny proces v materských školách. Začlenenie dieťaťa s odlišnosťami do prostredia inkluzívnej materskej školy. Bratislava : Musica Liturgica, 2010, S. 89 AFD03 Kaleja, Martin 100%: Vybrané faktory ovlivňující komunikaci mezi učitelem a romským žákem = The selected factors affecting communication between teacher and Roma pupil Lit. 44 zázn. In: Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním : Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, Nestr. [19 s.] [CD-ROM]. - ISBN [Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním : Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : konferencia s medzinárodnou účasťou. Brno, ] AFD04 Kaleja, Martin 100%: Sociální a multikulturní aspekty v edukační relaci v kontextu romských žáků = Social and multicultural aspects in the educational process in the context of Romani pupils Lit. 10 zázn. 7

8 In: Národnostní menšiny, multikulturalita, vzdělávání. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, S ISBN [Menšiny, multikulturalita, vzdělávání : medzinárodná konferencia. 1., , Praha] AFD05 Kaleja, Martin 100%: Etopedicky zaměřená intervence na základních školách v Ostravě Lit. 9 zázn. In: Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice [elektronický zdroj]. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, S [CD-ROM]. - ISBN [Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice : medzinárodná konferencia. Ostrava, ] POZNÁMKA: Vyšlo aj - Současné trendy ve speciální pedagogice = Current trends in special education. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, S ISBN AFD06 Kaleja, Martin 70% - Krpec, Radek 30%: Tak jak vníma škola on, vnímám rovněž i já aneb analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání = I take school the same way as he does it - analysisi of the opinions and attitudes of Romani pupils toschooling Lit. 25 zázn. In: Sapere Aude 2013 : Pozitivní vzdělávání a psychologie 3. - Hradec Králové : Magnanimitas, S ISBN [Sapere Aude 2013 : Pozitivní vzdělávání a psychologie : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 3., Hradec Králové, ] AFD07 Kaleja, Martin 100%: Hodnotové konstrukty romských žáků ke vzdělávání = Value constructs of Roma pupils to school education Lit. 7 zázn. In: Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka [elektronický zdroj]. - Brno : Institut mezioborových studií, S [CD-ROM]. - ISBN [Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka : medzinárodná konferencia. 5., Brno, ] AFD08 Kaleja, Martin 50% - Zezulková, Eva 50%: The mechanisms of equal approach to studying without barriers in university environment focused on the University of Ostrava Lit. 12 zázn. In: Evropské pedagogické fórum 2013 : aktuální požadavky pedagogiky a psychologie. - Hradec Králové : Magnanimitas, S ISBN [Evropské pedagogické fórum 2013 : medzinárodná vedecká konferencia. 3., Hradec Králové, ] BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách BBB01 Kaleja, Martin 100%: Vzdělávání romských dětí a žáků v České republice = Education of Roma children and pupils in Czech Republic Lit. 60 zázn. In: Poruchy chování jako edukační a sociální fenomén. - Praha : Knihy nejen pro bohaté, S ISBN BCI Skriptá a učebné texty BCI01 Kaleja, Martin 100%: Etopedie vyd. - Opava : Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, s. Lit. 73 zázn. BCI02 Kaleja, Martin 100%: Dítě v riziku poruch chování, s poruchou chování a s problémy v chování vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. 8

9 BCI03 Zezulková, Eva 50% - Kaleja, Martin 50%: Vzdělávání zaměstnanců dětských domovů v Moravskoslezském kraji : modul speciální pedagogika vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 58 zázn. BCI04 Kaleja, Martin 50% - Hampl, Igor 50%: Asistence žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami uprav. a aktualiz. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. ISBN BCI05 Kaleja, Martin 100%: Základy etopedie vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 76 zázn. ISBN BCI06 Kaleja, Martin 100%: Teorie a praxe etopedie vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 236 zázn. ISBN BCI07 Kaleja, Martin 100%: Multikulturní výchova ve vzdělávání pedagogů základních škol vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 130 zázn. ISBN BCI08 Zezulková, Eva 50% - Kaleja, Martin 50%: Základní východiska edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 58 zázn. ISBN BCI09 Zezulková, Eva 25% - Novohradská, Hana 25% - Kovářová, Renata 25% - Kaleja, Martin 25%: Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. ISBN BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEC01 Kaleja, Martin 100%: Socjalne i wielokulturowe aspekty w edukacji uczniów romskich Lit. 17 zázn. In: Antropotechnique, culture technique and sociology technique in special needs pedagogy = Antropotechnika - kulturotechnika - socjotechnika w pedagogice specjalnej : volume 2. - Katowice : Gnome, S ISBN [Antropotechnique, culture technique and sociology technique in special needs pedagogy : medzinárodná vedecká konferencia. 5., Ustroń, ] BEC02 Kaleja, Martin 100%: Co si romští rodiče myslí o vzdělávání v České republice? = What do Roma parents think about schooling in the Czech Republic? Lit. 11 zázn. In: Dialog jako sposób współistnienia 2 [elektronický zdroj]. - Chełm : Państowowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, S [CD-ROM]. - ISBN [Dialog jako sposób współistnienia : medzinárodná vedecká konferencia. Chełm, ] BEC03 Kaleja, Martin 100%: Interwencja w przypadku problemów z zachowaniem i zaburzeń zachowania w wybranych szkołach podstawowych Republiki Czeskiej Lit. 15 zázn. In: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykładania teoretyczna i empiryczna 3. - Katowice : Gnome, S ISBN

10 BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BED01 Kaleja, Martin 100%: Současná romská rodina v dimenzi sociální pedagogiky Lit. 14 zázn. In: Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN [Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. Brno, ] BED02 Kaleja, Martin 100%: Romské dítě v neromské rodině a jeho identita = Roma child in non-roma family and his/her identity Lit. 10 zázn. In: Socialia 2010 : sociální deviace v kontextu společenských věd. - Hradec Králové : Gaudeamus, S ISBN [Socialia 2010 : medzinárodná konferencia. 14., Hradec Králové, ] BED03 Kaleja, Martin 100%: Personality of Roma pupils teachers in primary school and his/her competence = Osobnost učitele romských žáků základních škol a jeho kometence Lit. 8 zázn. In: Sapere Aude 2012 : Vzdělávání a dnešní společnost 2. - Hradec Králové : Magnanimitas, S ISBN [Sapere Aude 2012 : Vzdělávání a dnešní společnost : medzinárodná vedecká konferencia. 2., Hradec Králové, ] FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) FAI01 - Kaleja, Martin 50% - Knejp, Jan 50%: Mluvme o Romech = Aven vakeras pal o Roma vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 211 zázn. ISBN Ohlasy (2): [o5] 2012 Zajacová, Lucia: Mluvme o Romech. In: Pedagogické rozhľady, roč. 21, č. 5, 2012, S [o4] 2013 Nečas, Ctibor: Listování v kalendáriu z dějin Romů - díl první. In: Romano hangos/romský hlas, roč. 15, č. 13, 2013, s. 7 FAI02 - Kaleja, Martin 100%: Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. ISBN FAI03 - Kaleja, Martin 100%: Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 48 zázn. ISBN GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií GII01 Hampl, Igor 50% - Kaleja, Martin 50%: Asistence žákům a studentům se speciálními potřebami vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, s. ISBN GII02 Kaleja, Martin 100%: Možnosti realizace multikulturní výchovy na základních školách vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, s. Lit. 17 zázn. 10

11 GII03 Kaleja, Martin 50% - Foist, Vladimír 50%: Dvojí pohled : Martin Kaleja a Vladimír Foist In: Romano Voďi. - Roč. 11, č. 11 (2013), s

12 Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 65): AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (6) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (7) ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (2) AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (9) AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (7) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (8) BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách (1) BCI Skriptá a učebné texty (9) BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3) BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3) FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (3) GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (3) Štatistika ohlasov (46): [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (17) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (28) [o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (1) 12

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY. Zoznam publikačnej činnosti. Doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY. Zoznam publikačnej činnosti. Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY Zoznam publikačnej činnosti Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Šimoník, Oldřich 5%

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bačuvčík, Radim [UKOEXIF] (100%) : Nákupní chování obyvatel České republiky na

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti JUDr. Renata Veselá, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Schelle, Karel 30% - Veselá, Renata 29% - Vojáček, Ladislav 40% - Hloušek, Jaroslav

Více

CITACE ZAHRANIČNÍ. Gdańskiej, 2004.

CITACE ZAHRANIČNÍ. Gdańskiej, 2004. CITACE ZAHRANIČNÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Problematika diagnostiky výsledků výuky při aplikaci metody aktivní konstrukce poznatků do výuky chemie. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Sborník

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 PROGRAM KONFERENCE Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD. Zoznam publikačnej činnosti RNDr. Miloš Fňukal, PhD. ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách ABB01 Fňukal, Miloš 100% : Teritoriální politická

Více

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X.

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. P R O G R A M. 27. 28. listopadu 2013 Pedagogická fakulta

Více

XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Program a bulletin abstraktů XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Téma konference Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky Umělecké centrum Konvikt

Více

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670 Špeciálny pedagóg Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2012 Ročník 1 Špeciálny pedagóg Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 1. ročník, 2012, č. 2 Druhé číslo časopisu

Více

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen

Více

II. olomoucké speciálněpedagogické dny

II. olomoucké speciálněpedagogické dny INTERDISCIPLINÁRNÍ POHLEDY NA JINAKOST II. olomoucké speciálněpedagogické dny XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifi ckými potřebami II. konference mladých vědeckých pracovníků Univerzita

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM X. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE OSOB SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI a V. MEZINÁRODNÍ DRAMATERAPEUTICKÉ KONFERENCE

Více

III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY Program a bulletin abstraktů III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XVI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami III. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference

Více

Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014

Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 (původní název: Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů VCEEP, původní logo) Zpracovala: Dne 17. 2. 2015 Doc. PaedDr. Jana

Více

Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti.

Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Bulletin České asociace pedagogického výzkumu 8/2012 Vážení členové České asociace pedagogického výzkumu, milé kolegyně, milí kolegové. Na konci letošního roku, který ohraničil dvacetiletí naší činnosti,

Více

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014]

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] ČLÁNEK 2004 [1] SMÉKALOVÁ, L. Vzdělávací politika EU a srovnání trendů vzdělávacího systému ČR se zeměmi EU. Paidagogos, 2004, roč. 2004,

Více

Nepublikované práce za rok 2007

Nepublikované práce za rok 2007 Nepublikované práce za rok 2007 BENDL, Stanislav. Problematika kázně ve škole. [Problems of discipline at school]. 14.3.2007. Liberec, 90 min. nepublikovaný příspěvek, BENDL, Stanislav. Problematika kázně

Více

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY Program a bulletin abstraktů II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami II. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference

Více

II. olomoucké speciálněpedagogické dny

II. olomoucké speciálněpedagogické dny JINAKOST VE SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉM KONTEXTU II. olomoucké speciálněpedagogické dny XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami II. konference mladých vědeckých pracovníků Univerzita

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Email: Linda Švrčinová PhDr. linda.svrcinova@upol.cz Vzdělání:

Více

I. Tyflopedická konference

I. Tyflopedická konference 1 S t r á n k a Program a bulletin abstraktů I. Tyflopedická konference Umělecké centrum Konvikt a Cyrilometodějská teologická fakulta UP 14. 03. 2012 Olomouc 2 S t r á n k a Organizátoři a partneři konference:

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy DRAMATICKÁ VÝCHOVA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více