Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory sever. nabídka pro pedagogy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory sever. nabídka pro pedagogy"

Transkript

1 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory sever nabídka pro pedagogy školní rok 2014/2015

2 Semináře pořádané v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK v Horním Maršově ve východních Krkonoších... 3 Semináře pořádané na pracovišti SEVER v Hradci Králové... 5 Speciální nabídky... 7 Stálá nabídka BONUS V tomto školním roce získáte na každém semináři novou metodickou pomůcku!

3 Semináře pořádané v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK v Horním Maršově ve východních Krkonoších Přehoď výhybku, nedívej se na svět černobíle! 19. listopadu 2014 od 10:00 do14:00, pro třídu ZŠ Zajímají vás globálně rozvojová témata? Jak souvisí chudoba se stavem životního prostředí? Potřebujete inspiraci a nápady, jak tato složitá témata uchopit? Cílem semináře je představit novou příručku pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ Přehoď výhybku, nedívej se na svět černobíle!, kterou vydalo Středisko ekologické výchovy SE- VER. Obsahuje jednoduché lekce s doprovodnými materiály, pracovními listy a odkazy na externí materiály. Žákům usnadní hledání odpovědí na složité otázky dnešního propojeného světa a zároveň rozvíjí jejich klíčové kompetence, především kompetenci komunikativní (čtení textu s porozuměním, vyjadřovací schopnosti, diskuse, formulace názorů a argumentace atd.). Naleznete zde i základní popis konceptu Filosofie pro děti. Účastníci semináře obdrží příručku v hodnotě 220 Kč. Lektoři: Mgr. Tomáš Brabenec, Mgr. Milada Dobiášová Cena semináře: 600 Kč (účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované akce a metodickou příručku) Přihlášky zasílejte do na adresu: tel U jezera 10. prosince 2014 od 10:00 do14:00, pro třídu ZŠ Seminář je zaměřen na téma udržitelného rozvoje a metody, jak toto téma začlenit do výuky. Co je to pokrok, ekonomický růst a co trvale udržitelný rozvoj? Lze 3

4 skloubit ekonomický rozvoj a ochranu prostředí? Existují meze růstu? Jaké jsou příčiny a důsledky plýtvání přírodními zdroji a rostoucího znečištění? První část semináře bude věnována ukázce simulační hry u Jezera. Hra simuluje využívání společného přírodního zdroje (vody v jezeře). Hráči jsou řediteli podniků na břehu jezera, jejich cílem je zajistit pro podnik co nejvyšší zisk. Účastníci semináře si mohou zakoupit pomůcku simulační hru U jezera za speciální cenu 840 Kč (cena pomůcky bez semináře je 1440 Kč). Lektorka: Ing. Eliška Hájková Cena semináře: 600 Kč (účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované akce) Přihlášky zasílejte do na adresu: tel Co si pamatuje krajina 4. února 2015 od 10:00 do14:00, pro II. stupeň ZŠ a střední školy Instruktážní seminář k výukovému programu na téma krajina, vývoj vztahu člověka a krajiny, typy krajin, krajinné prvky, zásahy člověka do krajiny, kořeny současných problémů životního prostředí. Práce s programem (aktivity, testy, pracovní listy, úkoly, dobrodužné prvky, informace pro učitele), zařazení tématu do výuky, představení dalších aktivit, pomůcek a literatury. Účastníci semináře obdrží výukovou pomůcku ČASOVÁ OSA v hodnotě 490 Kč. Lektorka: JUDr. Hana Kulichová Cena semináře: 600 Kč (včetně pomůcky Časová osa, účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované akce) Přihlášky zasílejte do na adresu: tel Exkurze Obří důl 5. května 2015 od 8:30 do 14:30 Získejte aktivity na školní výlet vč. Manuálu s metodikou terénních programů pro 2. st. a SŠ. Sraz na autobusové nádraží v Peci pod Sněžkou v 8:30, návrat zpět na spoj odjíždějící z Pece pod Sněžkou v 15:37. Během turisticky nenáročné exkurze z Pece pod Sněžkou do Obřího dolu ke kapličce si vyzkoušíte několik terénních aktivit, které můžete posléze využít na školním výletě. Pomocí těchto aktivit žáci objeví etapy vývoje tohoto území, jeho přírodní i historické zajímavosti a dozvědí se něco o současném stavu životního prostředí v Krkonoších. Čeká vás práce s pracovními listy, starými fotografiemi, mapou potenciální vegetace to vše je součástí manuálu, který si odnesete! Lektorka: Mgr. Michaela Glovňová Cena semináře: 900 Kč (účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované akce a metodická manuál) Přihlášky zasílejte do na adresu: tel

5 Semináře pořádané na pracovišti SEVER v Hradci Králové Čtyři království aneb základní podmínky života 25. září 2014, od 10:00 do 14:00, pro MŠ Seminář nabídne seznámení s již zpracovaným projektem Čtyři království aneb základní podmínky života. Autorka vycházela z požadavků RVP PV, upřednostňující realizaci integrovaných vzdělávacích celků (propojování vzdělávacích oblastí), umožňujících všestranný rozvoji dítěte. Praktická část semináře poskytne účastníkům ukázky zpracovaných učebních celků na téma VODA, PŮDA, SLUNCE, VZDUCH. Účastníci si vyzkouší didaktické, smyslové a pohybové hry, seznámí se s badatelskými a prožitkovými aktivitami v místnosti i v terénu, dozvědí se, jak využít dramatizaci či výtvarnou práci při dosahování cílů environmentální výchovy. Získají metodiku v hodnotě 138 Kč. Lektorka: Bc. Lenka Hronešová Cena semináře: 600 Kč (účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované akce) Přihlášky zasílejte do na adresu: tel Přehoď výhybku, nedívej se na svět černobíle! 3. prosince 2014, od 10:00 do 14:00, pro 5. 9.třídu ZŠ Zajímají vás globálně rozvojová témata? Jak souvisí chudoba se stavem životního prostředí? Potřebujete inspiraci a nápady, jak tato složitá témata uchopit? Cílem semináře je představit novou příručku pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ Přehoď výhybku, nedívej se na svět černobíle!, kterou vydalo Středisko ekologické výchovy SEVER. Obsahuje jednoduché lekce s doprovodnými materiály, pracovními listy a odkazy na externí materiály. Žákům usnadní hledání odpovědí na složité otázky dnešního propojeného světa a zároveň rozvíjí jejich klíčové kompetence, především kompetenci komunikativní (čtení textu s porozuměním, vyjadřovací schopnosti, diskuse, formulace názorů a argumentace atd.). Naleznete zde i základní popis konceptu Filosofie pro děti. Účastníci semináře obdrží příručku v hodnotě 220 Kč. Lektoři: Mgr. Tomáš Brabenec, Mgr. Milada Dobiášová Cena semináře: 600 Kč (účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované akce a metodickou příručku). Přihlášky zasílejte do na adresu: tel

6 U jezera 11. února 2015 od 10:00 do14:00, pro třídu ZŠ Celý seminář je zaměřen na téma udržitelného rozvoje a metody, jak toto téma začlenit do výuky. Co je to pokrok, ekonomický růst a co trvale udržitelný rozvoj? Lze skloubit ekonomický rozvoj a ochranu prostředí? Existují meze růstu? Jaké jsou příčiny a důsledky plýtvání přírodními zdroji a rostoucího znečištění? První část semináře bude věnována ukázce simulační hry u Jezera. Hra simuluje využívání společného přírodního zdroje (vody v jezeře). Hráči jsou řediteli podniků na břehu jezera, jejich cílem je zajistit pro podnik co nejvyšší zisk. Účastníci semináře si mohou zakoupit pomůcku simulační hru U jezera za speciální cenu 840 Kč (cena pomůcky bez semináře je 1440 Kč). Lektorka: Ing. Eliška Hájková Cena semináře: 600 Kč (účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované akce) Přihlášky zasílejte do na adresu: tel Šetrný provoz školy 30. ledna 2015 (pololetní prázdniny), od 10:00 do 14:00, určeno hospodářům, ekonomům, ředitelům a jejich zástupcům Jak naplňovat usnesení vlády o pravidlech uplatňování environmentálních požadavků při nákupech státní správy a samosprávy a o preferenci těchto výrobků při výběrových řízeních. Jaké další legislativní nástroje je doporučeno dodržovat v souvislosti s ekologickým provozem školy. Seminář bude zaměřen na principy zeleného úřadování, nakupování a provozu školy. Získáte informace a materiály o: šetrném nakupování kancelářských potřeb a pomůcek do škol, šetrném provozu školy včetně šetrných uklízecích prostředků, nákupu a provozu kancelářské techniky a zařízení. Čekají vás informace a materiály o ekoznačení a odpovědném spotřebitelství. Každý účastník získá tištěnou složku materiálů k tématům semináře a osvědčení o absolvování semináře. Lektorky: Ing. Eliška Hájková a Silvie Vacková, DiS Cena semináře: 600 Kč (účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditované akce a metodické materiály) Přihlášky zasílejte do na adresu: tel

7 Speciální nabídky Projekt Ferda Mravenec práce všeho druhu aneb podpora profesního rozvoje učitelů mateřských škol Pro pedagogy Královéhradeckého, Pardubického a Ústeckého kraje Nabízíme vám možnost vzdělávání v rámci projektu zaměřeného na polytechnickou výchovu. V období od října 2014 do března 2015 proběhnou v uvedených krajích cykly obsahující 10 seminářů. Jeden cyklus bude určen učitelkám z Královéhradeckého kraje a druhý stejný paralelní cyklus bude určen učitelkám z Pardubického kraje a dva cykly proběhnou v Ústeckém kraji. Semináře jsou zdarma, účastníci si hradí pouze cestu. Jde o 10 praktických seminářů, které tematicky na sebe navazují a budou propojeny příběhem Ferdy Mravence. Každý seminář bude obsahovat: námět k motivaci, pracovní postup, informace o pomůckách a nástrojích, informace o materiálu, návaznost na RVP PV, bezpečnost práce a nácvik pracovního postupu. Pro Královéhradecký kraj proběhnou semináře v těchto termínech: 2. října 2014 Práce s hlínou a kovem (dva semináře v jednom dni) 4. listopadu 2014 Předení a tkaní (dva semináře v jednom dni) 2. prosince 2014 Barvení (jeden seminář) 8. ledna 2015 Zpracování papíru a šití (dva semináře v jednom dni) 3. února 2015 Opracování dřeva a filcování (dva semináře v jednom dni) 3. března2015 Druhotné využití materiálů (jeden seminář) Cyklus je akreditován a pro získání osvědčení je nutno absolvovat minimálně 7 z 10 seminářů. Termíny pro Pardubický a Ústecký kraj konzultujete s Hanou Kulichovou 7

8 Semináře pro Královéhradecký kraj se budou konat na pracovišti SEVERu v Hradci Králové, semináře pro Pardubický kraj v Pardubicích a semináře pro Ústecký kraj na pracovišti SEVERu v Litoměřicích. Vybraní pedagogové ze všech tří krajů budou mít možnost se v červnu 2015 zúčastnit společného třídenního setkání v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK v Horním Maršově (východní Krkonoše). Dále vám v rámci projektu nabízíme semináře v rámci II. cyklu zaměřeném na osobnostní a sociální rozvoj učitele termíny budou včas upřesněny. Zájemci o semináře v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, hlaste se na adresu: Ing. Monika Kosinová, SEVER, Horní Maršov, Zájemci z Ústeckého kraje hlaste se na adresu: Ing. Ivana Poláčková, SEVER, Litoměřice, Tento projekt je podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Projekt Čtenářská gramotnost v environmentální výchově Cílová skupina: pedagogové 1. a 2. stupně Seminář bude praktickou ukázkou implementace metod kritického čtení a myšlení do environmentální výuky na ZŠ. Účastníci také získají know how, jak efektivně předávat informace ze semináře dalším pedagogickým pracovníkům. Cílem semináře bude na konkrétních příkladech, formou praktikého tréninku představit techniky kritického a kauzálního myšlení, identifikovat důležité a relevantní informace, posoudit důvěryhodnost jejich zdroje a obsahu. Lektoři semináře budou pracovat s konkrétním textovým, grafickým a audiovizuálním materiálem o životním prostředí, zaměřeným na aktuální, kontroverzní, či mediálne zkreslovaná témata, zatížená určitými stereotypy ve vnímání či interpretaci. Délka semináře: cca 4 vyučovací hodiny Poznámka: seminář je akreditovaný MŠMT, účastníci obdrží osvědčení Termíny a místa konání seminářů: 29. září 2014 Hradec Králové 1. října 2014 Horní Maršov Další termíny a lokality budou upřesněny podle průzkumu zájmu. Zájemci o semináře, hlaste se na adresu: Tento projekt je podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 8

9 KAPRADÍ 2014 Konzultace A PRAktické Dílny 15. setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje zabývajících se ekologickou výchovou 7. listopadu 2014, ZOO Dvůr Králové a.s., od 8:00 do 16:00 Téma setkání: Člověk a zvíře druhová ochrana biodiverzita Úvodní slovo: MVDr. Přemysl Rabas, ředitel ZOO Dvůr Králové, a. s. Hlavní referát: Člověk a zvíře z pohledu antropologa Mgr. Marco Stella, antropolog, FHS UK Organizační informace Účastnický poplatek 300 Kč pro pedagogy ze škol registrovaných v síti MRKEV 350 Kč pro pedagogy ostatních neregistrovaných škol Uzávěrka přihlášek: 20. října 2014 Elektronickou přihlášku získáte na adrese: Ing. Monika Kosinová, SEVER, tel Na setkání si vás dovolují pozvat: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Zoologická zahrada Dvůr Králové a.s. Královéhradecký kraj Nabídka dílen (odpolední a dopolední blok) 1. Člověk a zvíře z pohledu antropologa Mgr. Marco Stella, antropolog, Fakulta humanitních studií UK 2. Jak chovat zvířata ve škole Mgr. Václav Nýč, ZŠ Nové Město nad Metují 3. Krokodýlem v ZOO Bc.Lenka Hronešová, SEVER Hradec Králové 4. Tropický deštný les Ing. Tomáš Hajnyš, ZOO Dvůr Králové 5. Ohrožené druhy živočichů v České republice Mgr. Josef Hotový, Muzeum východních Čech, Hradec Králové 6. STOP palmovému oleji! David Číp, mluvčí Koalice proti palmovému oleji, Záchranná stanice Jaroměř 7. Vyhynulá zvířata Mgr. Michaela Glovňová, SEVER Horní Maršov 8. Kontaktní zvířata Ilona Kratochvílová, ZOO Dvůr Králové Další program: Udělování cen za EVVO 2014 Komentovaná prohlídka části ZOO 9

10 KAPRADÍČKO setkání pedagogů mateřských škol rozvíjejících ekologickou výchovu v Královéhradeckém kraji 11. listopadu 2014, úterý 8:30 15:00, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové Jste ředitelkou/učitelkou MŠ a máte zájem o environmentální výchovu? Zajímají vás nové formy výuky a ráda se vzděláváte? Chcete vědět, co se chystá na poli environmentální výuky v Královéhradeckém kraji pro nový školní rok? Středisko ekologické výchovy SEVER pořádá v Hradci Králové již pošesté konferenci pro pedagogy mateřských škol KAPRADÍČKO Připravilo pro vás několik zajímavých dílen na téma polytechnická výchova a přírodní zdroje, šetrné chování člověka k přírodě, práce s přírodním a odpadovým materiálem. Čeká na vás také nabídka pomůcek a publikací a nových možností vzdělávání pro pedagogické pracovníky. Těšíme se i na prezentace již realizovaných projektů a zajímavých akcí ve vašich mateřských školách! Zájemci o prezentace hlaste se nejpozději do na níže uvedenou adresu! Účastnický poplatek 250 Kč pro pedagogy ze škol registrovaných v síti Mrkvička, 300 Kč pro ostatní neregistrované MŠ. Uzávěrka přihlášek: na adrese: Bc. Lenka Hronešová, SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel Na viděnou se za organizátory těší Bc. Lenka Hronešová, SEVER, garant sítě Mrkvička v Královéhradeckém kraji. 10

11 Stálá nabídka Nabídka vzdělávání pro skupiny pedagogů a provozních pracovníků zš, sš i mš, včetně pedagogických týmů jedné školy Semináře a kurzy pro skupiny připravíme po vzájemné dohodě ve zvoleném termínu a místě buď na pracovištích v Krkonoších v Horním Maršově (pobytové středisko možnost vícedenních akcí s kompletním zajištěním včetně ubytování a stravování), v Hradci Králové, v Litoměřicích či na vámi navrženém místě (např. ve vaší škole). Můžeme je též uskutečnit jako dílnu na vámi pořádané akci, konferenci apod. Informace o cenách najdete na: záložka Pro pedagogy, odkaz Ceník Tematické semináře výchova k udržitelnému způsobu života v jednotlivých předmětech zš a sš a v mateřské škole Dle vašeho přání připravíme seminář v rozsahu 4 20 vyučovacích hodin k vybraným tématům. Jde zejména o tato témata: Mezilidské vztahy, psychologické a sociologické aspekty trvale udržitelného způsobu života (týmová spolupráce) Poznávání místního prostředí, rozmanitost a krása přírody Přírodní hodnoty místa a ČR, nejzávažnější ekologické problémy (terénní práce) Postavení člověka v přírodě (ekologická etika, vztah ke zvířatům) Vývoj vztahu člověka a přírody (historické proměny krajiny, praktické dovednosti předchozích generací) Globální souvislosti a problémy Souvislosti ekonomického rozvoje a ochrany životního prostředí, udržitelný rozvoj Člověk jako občan, spotřebitel a výrobce, možnosti zapojení do ochrany prostředí, praktické dovednosti při péči o přírodu a životní prostředí 11

12 Příklady osvědčených tématických seminářů: Co vám kvete za školou? Co vám poskytují ekosystémy v okolí vaší školy? Využíváte přírodního bohatství blízkého okolí, které pro terénní výzkumnou činnost vašich žáků je nejsnadněji využitelné? Seminář nabídne inspiraci, terénní pracovní listy a konkrétní náměty. Budeme hledat rostlinné druhy zajímavé z hlediska bioindikace prostředí, ekologických vazeb a dalších přírodních zákonitostí v ekosystému. Seminář proběhne v nejbližším okolí vaší školy či obce. Úvod do ekologické výchovy / ekologické minimum pro pedagogické pracovníky Seminář v rozsahu 6 20 vyučovacích hodin je zaměřen na průřezové téma Environmentální výchova. Zavádí a osvětluje pojem trvalé udržitelnosti a dále integruje poznatky týkající se problematiky životního prostředí již dříve získané v jednotlivých předmětech. Zahrnuje stručné seznámení s metodikou a s organizací EVVO ve škole, praktické ukázky aktivit, pomůcek a literatury, příklady z praxe jiných škol. Inspirace pro zpestření výuky různých předmětů, pro mimoškolní výchovu a aktivity vhodné pro předcházení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Školní plán ekologické výchovy (evvo) a průřezové téma environmentální výchova/člověk a životní prostředí ve školním vzdělávacím programu Seminář v rozsahu 6 20 vyučovacích hodin (je možno objednat i jako cyklus či vícedenní seminář) pomůže školám připravit a realizovat školní plán EVVO dle metodického pokynu MŠMT. Je rovněž zaměřen na to, jak pracovat s průřezovým tématem environmentální výchovy v ŠVP, jak problematiku životního prostředí začlenit do předmětů a mezipředmětových vztahů a do provozu školy. Zahrnuje praktické ukázky aktivit a zkušenosti se školními plány EVVO ze ZŠ a SŠ. Environmentální výchova pro řídící pracovníky škol a školských zařízení Seminář v rozsahu 6 20 vyučovacích hodin je připraven dle Standardu MŠMT pro průběžné vzdělávání řídících pracovníků škol v EVVO a zahrnuje témata: přehled základních dokumentů k EVVO role koordinátorů EVVO a ostatních pedagogických pracovníků, začlenění průřezového tématu environmentální výchova do ŠVP a tvorba školních plánů EVVO, příklad konkrétního školního programu EVVO klíčové kompetence, které by žáci měli získat prostřednictvím EVVO (specifické a obecné), výchovně vzdělávací cíle EVVO, návaznost na průřezové téma Environmentální výchova a jeho okruhy význam a příklady péče o prostředí školy včetně školního pozemku a ekologizace provozu školy možnosti spolupráce a podpory škol v rámci EVVO 12

13 Nový ročník specializačního studia pro školní koordinátory evvo studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy Na rok 2015 připravujeme otevření dalšího ročníku studia, které bude určeno zejména pedagogům Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje, doplňkově pak i zájemcům z dalších krajů. Jde o studium k výkonu specializované činnosti v oblasti EVVO dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., které je předpokladem zařazení koordinátora do příslušného kariérního stupně (a tedy i jeho odměňování). Obsah studia v rozsahu 250 vyučovacích hodin (t.j. 187,5 normálních hodin) je vytvořen dle Standardu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků EVVO. Studium je ukončeno obhajobou písemné závěrečné práce a zkouškou před komisí. Studium má podobu dvou týdenních a čtyř třídenních seminářů konaných na různých přírodně zajímavých místech s důrazem na využitelnost nabytých poznatků v praxi studující se zúčastní řady praktických aktivit, práce v terénu, návštěv zajímavých škol, setkají se v rámci přednášek s mimořádnými osobnostmi, budou moci hovořit s aktivními koordinátory EVVO a seznámit se s jejich prací. Studující budou mít možnost poznat nejen přírodně hodnotná území, ale zároveň se i seznámit s nabídkou dalších vzdělávacích institucí zaměřených na ekologickou výchovu. Zájemci o studium, hlaste se na adresu: Kurzy Škola pro udržitelny život Chcete, aby se vaše škola stala členem sítě Škola pro udržitelný život a získala takové výhody jako např. možnost žádat o finanční podporu na své projekty ve vyhlašovaných výzvách v rámci programu, pořídit si nově vypracovanou metodiku tohoto programu nebo přístup do dvou e-learningových aplikací pro žáky a pro učitele? Pro zapojení do sítě je potřebné absolvovat úvodní kurz. Informace o kurzech budou aktualizovány na webu programu Kromě takto vypisovaných kurzů lze pro skupiny více učitelů připravit i kurz na klíč cena kurzu (dva prezenční dny, konzultace, e-learning) je Kč za skupinu. Zájemci o program a kurzy Škola pro udržitelný život, hlaste se na adresu: Konzultace k ekologické výchově pro učitele a další pedagogické pracovníky Poskytujeme konzultace k zařazení environmentální výchovy do ŠVP, ke školním plánům EVVO, k roli školního koordinátora EVVO, k zařazení problematiky EVVO do jednotlivých předmětů, k rozvoji ekologicky šetrnějšího provozu školy, využívání školní zahrady pro výuku, zprostředkujeme kontakty na zajímavé zkušenosti z terénu. Pomůžeme s vedením školních ekologických projektů pro vaše žáky, s výběrem literatury a pomůcek. Máme zkušenosti s vedením diplomových prací 13

14 týkajících se ekologické výchovy na MŠ, ZŠ i SŠ a závěrečných prací specializačního studia pro školní koordinátory EVVO. Forma konzultací: telefonicky, , osobní návštěva, písemný posudek. JUDr. Hana Kulichová, SEVER, Horská 175, Horní Maršov, tel Bc. Lenka Hronešová, SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel Konzultace k alternativnímu způsobu vaření ve veřejném stravování Jedná se o jednodenní (8 hodin) stáž pro 1 2 osoby v kuchyni Domu obnovy tradic, ekologie a kultury v Horním Maršově, kde připravujeme celodenní stravování až pro 60 osob, převážně pro děti a mládež, ale i dospělé. Zúčastníte se přípravy jídla pro naše hosty, seznámíte se s technologickými postupy vč. přípravy kalkulací cen, dozvíte se něco o možnostech využití místních potravin a biopotravin, o zacházení s netradičními luštěninami a obilovinami. Konzultantem bude vedoucí provozního úseku a kuchař. Vhodný termín a další podrobnosti si lze domluvit: Ing. Monika Kosinová, SEVER, Horská 175, Horní Maršov, , ekologickavychova.cz Stáž si lze domluvit i na více dní, nabízíme možnost ubytování a stravování v našem zařízení. S sebou je nutno mít pracovní oděv do kuchyně. 14

15

16

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Hlavní aktualita: také v listopadu vás zveme na setkání pedagogů se zájmem o ekologickou

Více

Co se chystá na září 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) (s výhledem na říjen)

Co se chystá na září 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) (s výhledem na říjen) Co se chystá na září 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) (s výhledem na říjen) Česká republika: Hlavní aktualita: V projektu Putování prostorem a časem se uskuteční vzdělávání

Více

Co se chystá na říjen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce

Co se chystá na říjen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Co se chystá na říjen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Hlavní aktualita: 19. 10. se uskuteční krajské setkání škol, institucí a pedagogů,

Více

Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Pobytové středisko SEVERu v Horním

Více

Co se chystá na prosinec 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá na prosinec 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá na prosinec 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Ve dnech 2. a 3. prosince

Více

Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: V celé ČR budou zahájeny

Více

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Tel./fax: +420 234 621 386,

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti pedagogického pracovníka Dotaz: Ve škole dojde od 1. září 2013 k úbytku žáků a tím

Více

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR ČERVEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro střední školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Co se chystá na březen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá na březen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Co se chystá na březen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Hlavní aktualita: 30. března proběhne v Americkém

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Rodičovský příspěvek a pobyt dítěte v mateřské škole Dotaz: Ještě stále platí, že dítě může pobývat v mateřské škole pouze 4 hodiny denně

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 OBSAH Společné

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro mateřské školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro mateřské školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro mateřské školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Závodní stravování nárok na poskytnutí oběda za sníženou úhradu Dotaz: Jsem učitelka základní školy. Rozvrh hodin mám stanovený tak, že

Více

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR INFORMÁTOR květen 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 142 ze dne 7.2.2012 k návrhu Akčního plánu Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2012-2013 Rada

Více

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Role a funkce

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR září 2 0 1 4

INFORMÁTOR září 2 0 1 4 INFORMÁTOR září 2 0 1 4 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše

Více