INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007"

Transkript

1 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (whttp://www.npkk.cz/) nebo em na adrese Education 1. The Globally Competent Teacher in Secondary Level of Education [Kompetentní učitel v sekundárním vzdělávání v době globalizace] / Norah Omoregie. -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11 In: Education -- [US] -- Roč. 128, č. 1 (2007/2008), s Faktory nutné pro získání kompetencí učitele v době globalizace. Osobnost a globálně kompetentní učitel. Role spravedlivého chování a respektu. Sociabilita učitele. Verbální schopnosti. Učitel a informační a komunikační technologie. Nutnost rozvíjet v procesu výuky celou osobnost žáka - fyzickou, duševní i duchovní. druhý stupeň ; učitel ; role učitele ; globalizace ; způsobilost ; chování ; autorita ; sociabilita ; ústní projev ; styl výuky ; rozvoj osobnosti ; žák ; střední škola ; 2. Robbing Elementary Students of Their Childhood : The Perils of No Child Left Behind [Okrádání dětí o dětství : nebezpečí zákona Žádné dítě nesmí zůstat pozadu] / Joan Henley, Jackie McBride, Julie Milligan, Joe Nichols. -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 23 In: Education -- [US] -- Roč. 128, č. 1 (2007/2008), s Kritika školského zákona v USA z r. 2004, Žádné dítě nesmí zůstat pozadu. Autoři upozorňují, že běžné školní dny, oddychové hodiny jako hudba či umění, stejně jako speciální programy pro nadané či handicapované se změnily k nepoznání, a varují, že děti na prvním stupni základních škol jsou okrádány o své dětství. 1

2 první stupeň ; základní škola ; žák ; školská reforma ; dětství ; školský zákon ; legislativa ; školní den ; speciální výuka ; USA ; The Discussion Teaching Method : An Interactive Strategy in Tertiary Learning [Vyučovací metoda založená na diskuzi : interaktivní strategie v terciárním vzdělávání] / Bridget O. J. Omatseye. -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7 In: Education -- [US] -- Roč. 128, č. 1 (2007/2008), s schem. Nutnost změnit styl výuky v terciárním vzdělávání. Právě tam je nejčastějším způsobem výuky přednáška, kterou je vyspělý student schopen sám zpracovat. Měla by však převládat interaktivní výuka se zapojením studentů do jejího průběhu. Autorčina zkušenost s tímto typem výuky. Schemata různých zasedacích pořádků v netradičním pojetí. výuka ; vyučovací metoda ; postsekundární vzdělávání ; přednáška ; interakce ; vztah učitel-student ; role učitele ; skupinová práce ; diskuse ; Efeta 4. Maturitná skúška a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami [Secondary school-leaving examination and pupils with special educational needs] / Jana Mikulášová. -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: Efeta - otvor sa : časopis pre postihnutých a ľudí, ktorí im chcu pomáhať. -- [SK] -- Roč. 17, č. 1 (2007), s tab. Úprava podmínek pro vykonání maturitní zkoušky žáky se speciálními vzdělávacími potřebami daná vyhláškou Ministerstva školství Slovenské republiky. Přihlašování žáků na maturitní zkoušku a žádost o její úpravu. Úpravy pro jednotlivé skupiny a druhy postižení. Realizace úprav testů. maturita ; žák ; postižený ; speciální vzdělávací potřeby ; test ; individuální přístup ; vyhláška ; Slovensko 2

3 5. Školská a predškolská integrácia sluchovo postihnutých detí a mládeže [School and pre-school integration of aurally handicapped children and youth] / Annette Leonhardt. -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 In: Efeta - otvor sa : časopis pre postihnutých a ľudí, ktorí im chcu pomáhať. -- [SK] -- Roč. 17, č. 1 (2007), s Stručná informace o výsledcích německého výzkumu zaměřeného na předškolní a školní integraci sluchově postižených dětí. Integrace těchto dětí v běžných a integrujících mateřských školách. Zkušenosti rodičů sluchově postižených dětí se školní integrací na základních i středních školách. integrace žáka ; sluchově postižený ; mateřská škola ; základní škola ; střední škola ; postoj rodičů ; výsledek výzkumu ; SRN Technológia vzdelávania 6. E-learning a studenti přicházející na univerzitu [E-learning and students starting university] / Petra Poulová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1 In: Technológia vzdelávania : Vedecko - pedagogický časopis s informačnou prílohou. -- [SK] -- Roč. 15, č. 7 (2007), s graf. Univerzita Hradec Králové už 7 let využívá e-learning pro prezenční a kombinovanou formu studia. Pro studenty bylo již připraveno více než 130 e- předmětů. Univerzita zjišťovala, zda jsou absolventi středních škol (přicházející na vysokou školu) připraveni využívat možností, které jim e-learning nabízí. Z výsledků průzkumu vyplynulo, že ačkoli budoucí studenti nemají s e-learningem příliš zkušeností, není pro ně tento pojem neznámý. Internet je většině z nich dostupný už před nástupem na VŠ a v případě potřeby jej běžně využívají. e-learning ; Internet ; znalost ; zvládání ; způsobilost ; informační gramotnost ; absolvent ; střední škola ; přechod ze střední na vysokou školu ; průzkum ; výsledek výzkumu ; Univerzita Hradec Králové 7. Komparácia využívania voľného času žiakov základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom a jeho vplyv na vzdelávacie výsledky z matematiky [Comparison of leisure time spent by primary school and 8-year grammar school students and its influence on achievement in mathematics] / Janka Kurajová Stopková, Jozef Kuraj. -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 3

4 In: Technológia vzdelávania : Vedecko - pedagogický časopis s informačnou prílohou. -- [SK] -- Roč. 15, č. 7 (2007), s tab. V článku je uvedeno vzájemné porovnání vybraných volnočasových aktivit, kterým se věnovali žáci 8. tříd základních škol a stejně staří žáci osmiletých gymnázií. Zároveň jsou zde uvedeny rozdíly ve vzdělávacích výsledcích z matematiky podle časové frekvence volnočasových aktivit. Údaje byly použity z mezinárodní studie TIMSS 2003 a analyzovány na národní úrovni. volný čas ; zájmová činnost ; matematika ; úroveň vědomostí ; znalost ; časový faktor ; působení ; komparace ; žák ; základní škola ; víceleté gymnázium ; pedagogický výzkum ; TIMSS ; Slovensko 8. Aktuálne problémy v multikultúrnej výchove rómskych žiakov [Topical problems in multicultural education of Roma pupils] / Vladimír Klein, Tatiana Matulayová. -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 21 In: Technológia vzdelávania : Vedecko - pedagogický časopis s informačnou prílohou. -- [SK] -- Roč. 15, č. 7 (2007), s. 2-8 přílohy Slovenský učiteľ. 11 tab. Článek se zabývá problematikou multikulturní výchovy v souvislosti s romským etnikem na Slovensku, profesí asistenta učitele a vzdělávání romských žáků. Uvádí výsledky průzkumu, který byl zaměřen na názory asistentů učitelů na jejich postavení v multikulturní škole, názory na vzdělávací systém Romů na Slovensku a na interaktivní vztahy mezi Romy a majoritou v kontextu multikulturality. Romové ; etnická menšina ; žák ; vzdělávání ; integrace žáka ; asistent ; učitel ; spolupráce ve výchově ; status povolání ; multikulturní výchova ; mezikulturní komunikace ; názor ; průzkum ; výsledek výzkumu ; Slovensko Zycie szkoly 9. Od kogo usłyszą pierwsze Good morning? [Od koho poprvé uslyší Good morning?] / Dorota Wosińska, Cezary Wosiński. -- pol In: Zycie szkoly -- [PL] -- Roč. 62, č. 8 (2007), s pozn. Od školního roku 2008/2009 se bude v Polsku zavádět výuka angličtiny už od 1. ročníku základní školy. Úspěšnost tohoto plánu závisí do velké míry na tom, jak budou na nový úkol připraveni učitelé. Autoři vypočítávají kompetence, které by si 4

5 měli osvojit a na základě poznatků z psychologie dítěte osvětlují proces učení v předškolním a mladším školním věku. jazyková výuka ; angličtina ; základní škola ; první stupeň ; učitel ; vzdělávání učitelů ; způsobilost ; předškolní věk ; mladší školní věk ; pedagogická psychologie ; proces učení ; Polsko ; ročník 1 ; 2008/ Szkolnictwo w Anglii [Školství v Anglii] / Teresa Parczewska. -- pol In: Zycie szkoly -- [PL] -- Roč. 62, č. 8 (2007), s pozn., 6 fot. Zpráva o zkušenostech autorky příspěvku, které získala během studijního pobytu zaměřeného na školství ve Velké Británii. Systém základního školství v Anglii, Walesu a Severním Irsku (ve Skotsku je organizace odlišná). Typy škol, délka povinné školní docházky, náplň a organizace výuky, zkoušky a jejich hodnocení. Možnosti dalšího studia. Systém výuky v základní škole v Cobhamu (Cobham Primary School). Týdenní počet hodin pro mladší a starší žáky, přestávky a domácí úkoly. Náplň práce učitelů a jejich asistentů (v každé třídě je jeden). Školní uniformy. Výuka dětí s různými handicapy. základní školství ; systém výchovy a vzdělávání ; docházka ; organizace výuky ; zkouška ; hodnocení žáka ; rozvrh hodin ; mladší školní věk ; starší školní věk ; domácí úkol ; učitel ; asistent ; postižený ; Velká Británie Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 4/2010

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 4/2010 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 4/2010 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk)

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 2/2009

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 2/2009 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 2/2009 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2007

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2007 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2007 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

VZD LÁVÁNÍ CIZINC Auswirkungen von Kriegstraumatisierungen auf das Lernen Zeitschrift für Heilpädagogik Berufsbildung von jungen Migranten Ausbilder

VZD LÁVÁNÍ CIZINC Auswirkungen von Kriegstraumatisierungen auf das Lernen Zeitschrift für Heilpädagogik Berufsbildung von jungen Migranten Ausbilder VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ČESKÝ JAZYK A LITERATURA V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Vlasta ŘEŘICHOVÁ Abstrakt: Příspěvek se věnuje jednomu z aktuálních trendů základního vzdělávání v České republice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor Český jazyk Anglický

Více

PŘEHLEDOVÁ STUDIE MULTIKULTURALITA NĚMECKA, VELKÉ BRITÁNIE, ŠVÉDSKA A ČESKÉ REPUBLIKY A OPATŘENÍ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY PRO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEHLEDOVÁ STUDIE MULTIKULTURALITA NĚMECKA, VELKÉ BRITÁNIE, ŠVÉDSKA A ČESKÉ REPUBLIKY A OPATŘENÍ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY PRO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 111 PŘEHLEDOVÁ STUDIE MULTIKULTURALITA NĚMECKA, VELKÉ BRITÁNIE, ŠVÉDSKA A ČESKÉ REPUBLIKY A OPATŘENÍ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY PRO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VĚRA JEŽKOVÁ Anotace: Příspěvek vychází z řešení dílčího cíle

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy DRAMATICKÁ VÝCHOVA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková Inkluze ve vzdělávání Lenka Šmeráková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce předkládá informace týkající se inkluze ve vzdělávání a informace o možnostech či omezeních inkluzivního vzdělávání žáků se

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Organizace výuky Studium je organizované jako čtyřleté denní, výchovně-vzdělávací proces je naplánován na období září až červen v prvním až třetím ročníku, ve 4. ročníku

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více