Výroční zpráva školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy 2007-2008"

Transkript

1 Výroční zpráva školy Základní škola a mateřská škola Drnholec 1

2 I. - Základní charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Drnholec, příspěvková organizace, okres Břeclav Svatoplukova 277/2, Drnholec Zřizovatel školy Obec Drnholec, ředitel školy: Libor Smíšek. Součástí základní školy jsou školní družina, školní klub, školní jídelna při ZŠ, školní jídelna při MŠ Pasohlávky, školní jídelna při MŠ Jevišovka, výdejna v MŠ Drnholec, mateřská škola v Drnholci, Pasohlávkách, Jevišovce, Dobrém Poli. telefon , Školní rok celkem Počet tříd počet ročníků Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Celkem ,33 1. stupeň stupeň ,5 Počty žáků Celkový počet žáků v 1. ročníku: 38 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 14 Školská rada Školská rada zřízená dle 17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění v roce 2003 a nyní je v tomto složení: Mgr. Zabloudilová Soňa, Mgr. Procházka Tomáš, Mgr. Juřenová Jana, Vavřina Miloš, Konečná Petra, Pospíšková Ludmila, Molnárová Darja, Růžička Jaroslav, Ing. Lambot Jan. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu: Obecná škola Číslo jednací: /97-20 V 1. a 6. ročníku: Základní škola C/01 č.j.3099/ ŠVP Drnholec č.j. 3150/ Školní jídelna, která je součástí školy Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků žáci a děti škol. prac. ostatní* 921 ŠJ - úplná ŠJ - výdejna 2 44 Počet pracovníků školní jídelny k Fyzické osoby: 5 Přepočtení na plně zaměstnané: 5,0 2

3 Školní družina, která je součástí základní školy počet oddělení ŠD: 4 počet dětí v ŠD: 82 počet vychovatelů ŠD: fyz. 4 / přepoč. 2,6 Z činnosti školní družiny: výčet akcí v bodě VI. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí: 1 Školní klub počet oddělení ŠK: 11 počet dětí v ŠK: 168 počet vychovatelů ŠK: fyz. 1 / přepoč. 0,4 Z činnosti školního klubu: výčet akcí v bodě VI. Školní družina i školní klub spolupracují při většině veřejných akcích školy, sportovních soutěžích, organizují pro žáky řadu zajímavých činností. II. - Údaje o pracovnících školy Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků: 25/22,05 Z toho odborně kvalifikovaných: 19/6 (76%/24%) Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 0 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 0 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 0 Věkové složení učitelů Věk Muži Učitelé Ženy Celkem Rodičovská dovolená 1 do 35 let let 4 7 nad 50 let 5 4 pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 pracující důchodci pobírající důchod 1 1 Romský asistent: NE Jiný asistent: NE 3

4 III. - Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za školu Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy ,3 3. Neomluvené hodiny Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0, průměr na jednoho žáka: Údaje o přijímacím řízení na školu Gymnázia Školní rok 2006/07 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium SOŠ SOU Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ 9.ročník: 46 nižší ročník: 1+5 (1 z 8.roč.) Celkem: 52 4

5 IV. Inspekce V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 0 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/2008: 32 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2008/2009: 28 VI. - Další údaje o škole Září - divadlo Balada pro banditu - cyklistická soutěž - branně- sportovní den maraton E. Zátopka Říjen - seznamovací výlet 6.A a 6.B - Pasohlávky - beseda v knihovně živit v muslimské rodině - cyklistická soutěž - přespolní běh Břeclav - sběr papíru - Drakiáda - zavírání lesa - sálová kopaná 8.-9.r. chlapci - film Divoké vlny I. Stupeň - florbal 8.-9.r. chlapci - exkurze Mikulov zámek 4. r. - exkurze RM Mikulov Germáni a Římané DZP - 6.r. - beseda se spisovatelkou V. Fojtovou - exkurze RM Mikulov DZP 9.r Listopad - zavírání lesa ŠD I,II - přehazovaná- děvčata ročníků - divadlo Hradec Králové 1.-9.r. - Dýňování ŠD I,II - soutěž sudoku - Bramboriáda ŠD I, II, III - exkurze hotel Drnholec dívky 8. ročníků - exkurze na úřadu Městyse Drnholec 6. ročník - exkurze Svatý kopeček 2. ročník - exkurze Antropos a Planetárium Brno 6. ročníky - výstava historických předmětů NŠ - šachy turnaj - Divadlo Brno ročník - beseda s p. Hruškovou Příběhy bezpráví - burze studijních oborů pro rodiče a žáky 9. ročníků - hra Detektivové ŠD I,II Prosinec - Mikulášský týden ŠD a ŠK - exkurze Archív Mikulov DZP 6.r. - okrskové kolo ve florbalu v Mikulově vánoční - exkurze ÚP Břeclav 9.r. - zimní Jarmark ( spolupráce s MKZ), výtěžek byl určen pro Nadaci Světový fond dětí - dokončená v tanečních spol. výchova 9. tř. - vánoční besídka pro důchodce MŠ a ŠD 5

6 - vánoční šplh - vánoční besídka ve ŠD - vánoční besídka 6.B - košíková 8.-9.r. - I. st. besídky a zpívání v kostele Leden - konverzační soutěž v AJ - film Svatba na bitevním poli 6.-9.r. - přehazovaná dívky 8.-9.r. Břeclav - pálkovaná 6.r Školní ples Únor - okresní kolo v konverzační soutěži v AJ - florbal 4.-5.r. - školní kolo sportovní gymnastiky I. a II. stupně - zápis do 1. třídy - Puzzliáda ŠD I,II,III - divadlo Radost 4.-5.r. - hory Březen - školní kolo ve florbale r. - Pythagoriáda 6. ročník - soutěž v gymnastice - exkurze 7.B kostel v Jevišovce - vystoupení k MDŽ v Klubu důchodců - okresní přebor ve šplhu v Břeclavi - florbal 6. a 7. roč. - školní kolo v odbíjené družstev - košíková Valtice - divadlo Radost Brno - okresní kolo zeměpisné olympiády v Břeclavi - barevný týden ŠD a ŠK - I. st vynášení Morany - odbíjená dívky O pohár starosty Mikulova - košíková Břeclav - florbal Šanov - vystoupení kouzelníka ŠD - recitační soutěž I. st. Duben - recitační soutěž v Mikulově - přespání v tělocvičně + míčové hry - Mc Donals Cup I. st. - přebor školy ve skoku vysokém - Den Země úklid úseků a zlepšení živ. prostředí - Šlapanický koniklec SG - přehazovaná 6.-7.r. - otvírání lesa ŠD a ŠK - Pevnost škola - přehlídka divadel Hustopeče - Coca- cola Cup Březí Květen - 1.A- pasování na čtenáře - divadelní představení- Ženich pro čertici - Den matek- NŠ, ŠD - plavecké závody v Hustopečích- 3.r. - projektový týden II. st. - Londýn zájezd, žáci II.st. - exkurze Lednice- 5.A,B - exkurze 6.B - výlet Lednice- 1.,2.r. - exkurze ÚP Břeclav 8.B a 8.A - odbíjená Šanov 9.B - filmové představení Nejkrásnější hádanka- I.st. - exkurze Praha, Terezín 9.tř. - exkurze Břeclav, Pohansko 7.A,B 6

7 Červen - výlet 6.A Brno - výlet 1,2.r. Lednice - výlet 8.B Znojmo - výlet 3.r - výlet 7.B Višňovka - výlet 9.A Radějov - výlet 9.B Velké Karlovice - exkurzemikulov 4A,B - ŠD koupaliště Mikulov - výlet 4A,5.A,B Vyškov, Kroměříž - ŠD spaní v družině - výlet 6.B - výroba letních triček ŠD, ŠK - absolventský týden pro žáky, kteří byli v Anglii Název Počet Žáků Celkem Hra na flétnu 1 6 Divadelní kroužek 1 17 Odbíjená 1 13 Práce s hlínou 1 11 SG 2 44 Výtvarný 1 9 Šachy 1 16 Dyslektický 3 28 Klub 1 30 Doučování M 1 9 VII. - Zhodnocení a závěr Naše škola splnila svůj výstupní úkol: všichni žáci, kteří ukončili docházku byli přijati na střední školy, učiliště, pět žáků bylo přijato z páté třídy na víceleté gymnázium. Desítky akcí, které uspořádali naši učitelé, vychovatelky přispěly k dobrému jménu školy a všem patří upřímné poděkování. Problémy s chováním ve škole byly u některých jedinců velké a nastal nový fenomén doby právní řešení výsledků chování a tím i snížení skutečné pravomoci školy. Tato zkušenost vedla k výraznému přepracování školního řádu. Proběhla oprava - koncem prázdnin skončila oprava, velká oprava pavilónu II.st. výměna oken, zateplení budovy, nová fasáda, opravená střecha, nové topení, nové chodby, schodiště, vymalování a řada dalších dílčích vylepšení. Velké poděkování patří zřizovateli představitelům Městyse Drnholec. Kvalifikovanost pedagogického sboru je vysoká. Pedagogický sbor plní své úkoly zodpovědně a s kvalitními výsledky. Osnovy byly splněny, úkoly, které si předmětové komise daly, byly zhodnoceny a většina úkolů se splnila. Patří poděkování všem pracovníkům školy za práci v uplynulém školním roce. 7

8 Dary škole Poděkování uvedeným firmám za pomoc škole při organizování a podpoře jejich akcí: Firma Macháček, obchod Malíkovi, obchod Konečný, Pražák Jevišovka, květinářství Lidka Lambotová, Konzervárna Novák, Škrabal Drnholec, Sobotka, Lidokov Boskovice, firma Mates, firma Hudec, firma Rabata. Zakončení školního roku Školní rok byl slavnostně ukončen rozloučením s vycházejícími žáky za účasti představitelů obecních úřadů Drnholec, Novosedly, Jevišovka, Brod nad Dyjí, Nový Přerov. Žákyní roku se stala Monika Kneeová z 9.B třídy. VIII. - Poradenské služby v základní škole Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) Počty fyzický počet úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 2leté studium Ped. f. Olomouc vysokoškolské školní metodik prevence 1 školení středoškolské školní psycholog školní speciální pedagog Věková struktura do 35let let 50 let - důch. věk / z toho důchodci výchovný poradce / 0 školní metodik prevence / 0 IX. - Hodnocení minimálního preventivního programu Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/ , který do prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Při jeho tvorbě byla brána na zřetel také Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období Cílem minimálního preventivního programu bylo ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, osobnost, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Za velmi důležitou oblast bylo považováno prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek, boj proti nudě = smysluplné využívání volného času. Za realizaci minimálního preventivního programu zodpovídala školní metodička prevence, která koordinovala práci jednotlivých učitelů, podílela se na analýze současného stavu a 8

9 zároveň na řešení jednotlivých problémů. O průběhu naplňování minimálního preventivního programu informovala vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocovala aktuální situaci ve škole Preventivní program - zasahoval výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého školního roku, směřoval k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Program sledoval obecné cíle, zejména zaměření do oblasti zdravého životního stylu, na prevenci kriminality mládeže; na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy působení na postoje a ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování. V oblasti prevence jsme se zaměřili na: - rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání - posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku - vytváření pozitivního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty - formování postojů ke společensky akceptovatelným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. Dovednosti, znalosti a postoje, které si žáci osvojili, korespondují s věkem a navazují na předchozí zkušenosti. Formy vzdělávání a výchovy zohledňovaly životní styl rodiny i působení vrstevníků. Do vzdělávacího procesu byla zapracována tato témata: - oblast zdravého životního stylu výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity - oblast společensko vědní formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence - oblast přírodovědná biologie člověka, fyziologie, chemie, ekologie - oblast sociálně právní právní aspekty sociálně patologických jevů, postoj společnosti ke společensky nežádoucím jevům, práva dítěte, apod. - oblast pracovní pracovní postupy, návyky, vztah k práci a k výsledkům práce druhých Mladší školní věk: - společné stanovení a zažití pravidel harmonického soužití mezi žáky i učiteli, navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě - zvyšování zdravého sebevědomí žáků - zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti - nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry - rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty - rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor 9

10 - osvojování a upevňování základních hygienických návyků hygiena, životospráva, základní informace z oblasti prevence návykových látek, umění říci ne - základy etické a právní výchovy - včasné odhalování specifických poruch učení - všestranný rozvoj osobnosti žáka - diagnostikování sociálně patologických problémů ve třídě - spolupráce s rodiči - ekologická výchova - organizování kulturních akcí návštěva divadelních a filmových představení, výchovných koncertů, besed, - účast v soutěžích Cíl je stanoven na období pěti let = I. stupeň ZŠ - po pěti letech by děti měly umět: - definovat rodinu jako zázemí a útočiště - zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými - mít základní sociální dovednosti - umět se chránit před cizími lidmi - mít základní zdravotní návyky - umět si správně zorganizovat svůj volný čas - umět rozlišit léky a návykové látky - znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách - znát následky užívání návykových látek - umět odmítat Starší školní věk: Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, tak aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi, na toto se bral velký ohled při tvorbě a v nynějším roce i při realizaci ŠVP. S tématy z oblasti prevence se pracovalo v předmětech občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, chemie, dějepis, český jazyk a literatura. K práci s tématy bylo využito metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, práce s materiálem, besed, přednášek. - vzájemné poznávání a upevňování vztahů v komunitě vrstevníků - vytváření a prohlubování vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem - stanovení a dodržování pravidel soužití třídní komunity ve většině tříd fungovala třídní samospráva - formování skupiny, která se stane pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout se rizikovému společensky nežádoucímu chování šikanování, užívání alkoholu a drog, 10

11 vzniku různých typů závislostí apod.- okamžitě byly řešeny náznaky šikanování, bylo prováděno šetření - trénink obrany před manipulací s uměním říci ne - zvládání náročných fyzických a duševních situací - umění vyrovnat se s neúspěchem. - vytváření a prohlubování vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem - výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování - zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. - věnovali jsme nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření - osvěta v rámci hodin OV, RV - dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie - akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie - zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, lyžařského výcvikového kurzu atd. - obě 6. třídy se zúčastnily vícedenního seznamovacího výletu v Pasohlávkách pod vedením svých třídních učitelů Mgr. Zabloudilové a Ing. Miloše, většina tříd strávila několik dní na školních výletech v závěru školního roku, proběhl lyžařský kurz, kurz společenské výchovy, konala se řada exkurzí viz výroční zpráva - organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí - nabídka volnočasových aktivit ( počet a zaměření kroužků - viz výroční zpráva) - žáci se účastnili jazykových, literárních, vzdělávacích, sportovních a jiných soutěží (viz výroční zpráva) - ekologická výchova ve většině tříd žáci třídili odpad, využívali plasty a hliníkovou folii ve výtvarné výchově - v červnu se v letošním roce nekonal tradiční trojboj ani školní olympijské hry, protože z důvodu rekonstrukce školy bylo na poslední červnový týden vyhlášeno ředitelské volno - škola se zapojila do celostátních projektů (Člověk v tísni ), proběhla beseda se zhlédnutím filmu Cíl je stanoven na celé období II. stupně - žáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět: - pojmenovat základní návykové látky - znát jejich účinky na lidský organizmus - orientovat se v problematice závislosti 11

12 - znát základní právní normy - vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku - správně se rozhodovat, odmítat - zaujímat zdravé životní postoje - orientovat se v problematice sexuální výchovy - bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc - zvládat základní sociální dovednosti Splnit daný cíl se samozřejmě nedaří úplně u všech žáků. Úkoly a činnost učitelů a jiných pedagogických pracovníků - nadále je snaha posilovat úlohu učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasná diagnostika a intervence při riziku vzniku sociálně patologických jevů a kooperace s odborníky při jejich řešení. Byl kladen důraz na spolupráci vyučujících s výchovným poradcem a třídními učiteli. Došlo ke změnám ve školním řádu. - monitorování výskytu patologických jevů - věnování pozornosti problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům, odhalování projevů asociálního chování mezi žáky v tomto školním roce se objevil problém vandalismu, kdy skupina žáků svými sprejer- skými pokusy poškodila záchody a šatny u tělocvičny, škodu museli rodiče uhradit. Dalším celoročním problémem byla nekázeň některých žáků 9. tříd, často byly řešeny jejich přestupky, ne vždy se podařilo naplnit spolupráci školy s rodinou, v jednom případě zasahovala i inspekce. - v rámci prevence kouření byli všichni žáci dostatečně informováni - sledování absence žáků prevence záškoláctví. Spolupráce s rodiči žáků s tendencemi vyhýbat se školní docházce byla na dobré úrovni. V problematických případech je možnost vyžadovat lékařského potvrzení. Ke konci roku došlo k dlouhodobé neomluvené absenci, kterou ovšem zapříčinila matka, která se s dítětem odstěhovala a neposílala je do školy. Žákyně je dnes zpět u otce, školu pravidelně navštěvuje. - sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému životnímu stylu v souladu s Národními vzdělávacími osnovami pro oblast prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Metodička se zúčastnila semináře na téma záškoláctví. - materiály s problematikou prevence jsou umístěny jednak v počítači, dále funguje videotéka a knihovna 12

13 Aktivity pro rodiče a veřejnost: - seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek - nabídka propagačních materiálů o drogách žáci vyšších ročníků obdrželi materiály - rodiče byli seznámeni s postupem školy v případě výchovných problémů žáků (příloha ŽK) - na třídních schůzkách hovořit o nebezpečí drog - zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách někteří třídní učitelé využili třídních schůzek k rozhovorům s rodiči na toto téma - široká veřejnost byla pravidelně informována o veškerém dění prostřednictvím místního tisku, na webových stránkách školy a velmi aktuálně internetovým časopisem Drbník - v ŽK byly uveřejněny konzultační hodiny s třídními učiteli, konzultace žáků se školním metodikem prevence byly uvedeny na dveřích kabinetu přírodopisu, ale jsou možné kdykoliv dle potřeby Informační systém na škole: - informace na pedagogických radách byly předávány - nástěnka s informacemi a konkrétními kontakty v případě krizových situací ve sborovně - byla vedena - nástěnka pro žáky informace, kontakty telefon, webové adresy - fungovala - schránka důvěry nebyla příliš využívána V oblasti represe jsme pokračovali v bezprostřední spolupráci školy: - s rodiči, pedagogy, sociálním odborem, Policií ČR, OPPP při přijímání účinných výchovných opatření ve vztahu k dětem - výchovné problémy řešila výchovná komise ve složení: ředitel školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel. Některé problémy řešila Policie ČR, jeden školská inspekce. Jitka Radkovičová V Drnholci 17. září 2008 Libor Smíšek, ředitel školy 13

14 Výroční zpráva školy Mateřská škola při ZŠ Drnholec I. Základní charakteristika školy Mateřská škola při ZŠ Drnholec, ul. Hrušovanská 46, je součástí základní školy. Ředitel školy : Libor Smíšek Telefon , e mail : Provoz školy : hod. Školní rok Počet tříd Počet dětí celkem Počet dětí na třídu Průměrná docházka ,5 23 II. Výsledky výchovy a vzdělání Naše škola v tomto roce pracovala prvním rokem podle nového ŠVP. Název vzdělávacího programu : Všichni jsme tu kamarádi a nikdy nejsme na nic sami Základním cílem tohoto programu je rozvíjet samostatnou osobnost dítěte, jeho individualitu,pozitivní vztah k sobě i k druhým. Hlavním prostředkem plnění těchto cílů je hra volná, tvořivá, didaktická,kooperativní. Věkové složení dětí: 3 letí..5 4 letí..7 5 letí..8 6 letí 10 starší.3 Odklad povinné školní docházky : 3 děti Dodatečný odklad : 0 III. Výkon státní správy Počet přijatých dětí Počet odvolání Ukončení docházky

15 IV. Údaje o pracovnících školy Kvalifikovanost pedagogických pracovníků: Střední pedagogická škola 2 učitelky Kvalifikovaní pracovníci počet fyzických osob : 2 přepočtení na plně zaměstnané : 2 Věkové složení : od 35 do 50 let : 1 pracovnice nad 50 let : 1 pracovnice V. Vzdělávání pedagogických pracovníků Seminář : Klíčové kompetence v předškolním vzdělávání 1 učitelka Hodnocení a sebehodnocení dětí v MŠ - 1 učitelka Evaluace v MŠ - 1 učitelka V tomto školním roce nebyla na naší škole provedena kontrola ČŠI. VI. Další údaje o škole Akce školy: Podzim Jablíčkový den -odpoledne s rodiči ochutnávka - divadlo z Hodonína Krteček a škola - dýňový pochod společná akce se ZŠ - výlet autobusem, vlakem do Mikulova-poznávání okolí Zima - divadlo Hodonín Vánoční pohádka - vánoční zdobení odpoledne s rodiči - Mikuláš- besídka pro děti - vánoční besídka pro rodiče - zdravé mlsání, ochutnávka čajů- odpol. s rodiči - divadlo Hodonín Kouzelná kulička - návštěva ZŠ -1. ročníku před zápisem Jaro - plavání předškoláků - jarní slavnost odemykání zahrady - výlet předškoláků na kole do Jevišovky a zpět - besídka v KZ Den matek - exkurze u hasičů Léto - Den dětí dopoledne plné her,sportování - divadlo Radost Pohádková píšťalka - výlet do jeskyní pod Turoldem do Mikulova - půldenní výlet na letiště na Výsluní - slavnostní rozloučení s předškoláky VII.- Zhodnocení a závěr Nadále vytvářet dětem optimální podmínky k rozvoji jejich osobností, k učení i ke komunikaci s ostatními a vést je k co největší samostatnosti. Daří se prohlubovat spolupráci s rodiči, účast na akcích je značná,i rodiče přicházejí s novými aktivitami. Zlepšila se informovanost veřejnosti o činnosti naší školy na webových stránkách školy i ve zpravodaji. Většina úkolů, které jsme si daly byla splněna. 15

16 Mateřská škola Jevišovka, Drnholecká 98, Drnholec a/ Charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok Mateřská škola v Jevišovce je dvoutřídní mateřskou školou s odloučeným pracovištěm v Novém Přerově. Od roku 2002 jsou obě zařízení součástí právního subjektu Základní školy Drnholec. MŠ Jevišovka sídlí v budově Obecního úřadu v Jevišovce, MŠ Nový Přerov sídlí v samostatné budově. Obě zařízení jsou průměrně vybavena. Letos na jaře byla vybavena školní zahrada v Jevišovce novými průlezkami, domečkem na hraní a pískovištěm, které bohužel nesplňuje podmínky svými rozměry / je malé/. Celé vybavení bylo vyrobeno zřejmě z nekvalitního materiálu konstrukce již praskají.v Novém Přerově bylo upraveno pískoviště zmenšeno tak, aby se dalo zakrýt plachtou, taktéž byly opraveny okraje pískoviště. V obou mateřských školách se budovalo a opravovalo v Jevišovce byly vybroušeny parkety ve třech místnostech, bylo zakoupeno nové stolní nádobí, v Novém Přerově bylo úplně přebudováno sociální zařízení pro děti byly opraveny záchodky, umyvadla, zbudován sprchový kout, zapojen nový bojler, byly vyměněny dlažby i obklady, zabudován i nový nerez dřez do kuchyně. Ve školním roce 2007/08 navštěvovalo obě zařízení celkem 28 dětí, v Jevišovce byl celodenní provoz, přihlášeno bylo 19 dětí, v Novém Přerově byl provoz půldenní s přihlášenými 9 dětmi. Průměrná docházka - Jevišovka 12 dětí, Nový Přerov 6 dětí. Do ZŠ odešlo z obou zařízení 7 dětí, 3 děti mají odklad školní docházky, z tohoto počtu je 1 dítě integrované. Na školní rok 2008/09 je přihlášeno v obou zařízení celkem 31 dětí. Školné se vybírá pouze v Jevišovce 80 Kč pro děti s pravidelnou docházkou, pro děti s docházkou na 4 hod.denně činí tato částka 54 Kč. Předškoláci nově platí školné od září Stravování je zajištěno přímo v MŠ. Ve stravování dětí využíváme prvky zdravé výživy, dětem nabízíme cereální pečivo, müsli tyčinky, snažíme se o pestrost při výběru jogurtů, ovoce a zeleniny, což se nám někdy nedaří s ohledem na výběr v místní prodejně. Při sestavování jídelníčku vycházíme s nových z Nových receptur pro školní stravování. b/ Údaje o pracovnících školy V obou zařízení pracovalo 6 pracovnic: 3 pedagogické 2 provozní 1 kuchařka Pedagogické pracovnice: Ottová Danuše - vedoucí učitelka 36 let praxe,kvalifikovaná Lavrovičová Pavla učitelka absolventka gymnazia s ped. zam. 24 let praxe Bártová Marie učitelka, kvalifikovaná, 23 let praxe Provozní pracovnice: Račáková Zuzana školnice Šebestová Jarmila školnice, pracuje i jako zaměstnanec ŠJ připravuje a vydává dětem dopolední svačinky Kuchařka : Bahenská Olga 16

17 c/ Přijímací řízení Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ probíhalo ve spolupráci s řed. školy p.l.smíškem.všem žádostem bylo vyhověno. d/ ČŠI nás v uplynulém školním roce nenavštívila, byla u nás na kontrole Krajská hygienická stanice se sídlem v Břeclavi, nedostatky se týkaly školních zahrad pískovišť, v Novém Přerově sociálního zařízení pro děti všechny nedostatky byly do konce prázdnin odstraněny. e/ Výchovný proces jsme realizovaly dle Školního vzdělávacího programu, který jsme teprve zkoušely a učily se s ním pracovat. Výchovnou činnost jsme měly zaměřenu na preventivní logopedickou péči, kdy jsme pravidelně s dětmi pracovaly formou logopedických chvilek, her a různých aktivit. Pravidelně také pracuje kroužek preventivní logopedické péče, kdy rodiče s dětmi docházejí do MŠ. Naší činností se také prolínaly prvky Zdravé mateřské školy a prvky ekologické výchovy tyto prvky jsme uplatňovaly ve všech činnostech s dětmi sbíráme stále použité baterie, hliník z obalů od čokolád,víček od jogurtů apod Dále učíme děti třídit odpad v mateřské škole papír, plasty apod. Cíle školního vzdělávacího programu byly plněny formou tematických celků, plánovaných na určité časové období, zaměřených na čtyři roční období. Touto formou byly plněny klíčové kompetence s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem a individualitě dětí. Po tříletém zkušebním období této práce jsme provedly hodnocení Školního vzdělávacího programu, ze kterého nám vyplynuly další úkoly pro naši práci zaměřit se na zlepšení vzdělávacího úsilí v oblasti Dítě a jeho tělo, v rozvoji tělesné zdatnosti a zlepšit spolupráci s rodiči vzbudit u nich zájem o práci MŠ, zapojit je do různých aktivit při činnostech s dětmi, což se nám stále nedaří. Celý kolektiv pracovnic obou MŠ pracoval po celou dobu svědomitě s odpovědností hlavně vůči dětem i jejich rodičů. Pedagogické pracovnice pracovaly po celé období se Školním vzdělávacím programem průběžně doplňovaly i náplň jednotlivých tematických celků dle situace a zájmu dětí o jednotlivá témata. Snažily jsme se, aby děti, které odcházejí do ZŠ dobře zvládaly klíčové kompetence vzhledem k ind.zvláštnostem jedn.dětí. f/další vzdělávání ped.pracovnic : v uplynulém školním roce se zúčastnila p.ottová semináře Plánování v MŠ",ostatní pedagogické pracovnice se dalších seminářů nezúčastnily.během školního roku jsme se věnovaly v MŠ Jevišovka dvěma studentkám ze Střední pedagogické školy ve Znojmě a jedné z Ostravské univerzity. g/ Jiné aktivity: v uplynulém školním roce jsme uspořádaly pro rodiče výstavu ozdobených dýní v šatně MŠ, i vchodu do budovy MŠ. Pravidelně jsme pořádaly výstavy dětských prací vždy k určitému ročnímu období např. Vánoce, Velikonoce apod. Jezdili jsme na plavání /obě zařízení/, 1x jsme navštívili divadlo Radost v Brně, 1x kino v Drnholci. Masopust jsme oslavili maškarním průvodem po vesnici s harmonikou a jinými hudebními nástroji, v mateřské škole nás navštívil kouzelník.v maskách jsme také cestovali autobusem za kamarády do Nového Přerova, kde jsme si zatančili na karnevalu.děti z obou MŠ také navštívily místní knihovny, házeli jsme Paní Zimu do vody do potoka mezi Jevišovkou a Novým Přerovem za účasti všech dětí z obou MŠ. Na jaře jsme se zúčastnili slavnostního předání bytového domu, kam přišly 2 krojované páry dětí z MŠ, jinak se pravidelně zúčastňujeme vítání občánků v obci, děti vystupují v krojích. V jarním období jsme byli na exkurzi ve včelíně v Novosedlech, kde se děti seznámily s různými poznatky o životě včel. S rodiči jsme byli na výletě v Mikulově na Svatém kopečku, kam jsme jeli vlakem,/ pro některé děti je to první jízda vlakem/, dále jsme navštívili ZOO v Hodoníně, /také s rodiči/. 17

18 Vyvrcholením našich aktivit byla 2.školní olympiáda na zahradě MŠ. Opět se zúčastnily děti z obou MŠ, soutěžily v jízdě na kole, kolečkových bruslích, v hodu koulí, prolézání strachového pytle, šplhu na tyči s dopomocí, jízda na koloběžce apod. Olympiáda skončila předáním medailí a sponzorským dárkem balíčkem od p.svojanovské pro všechny děti. Povzbuzovat přišli také rodinní příslušníci. Na závěr školního roku se děti zúčastnily také cyklistického výletu do Hrabětic /děti z Jevišovky máme tam babičky/, a děti z Nového Přerova jely do Jevišovky na odpočívadlo a zpět. A úplně na závěr jsme se rozloučili táborákem na školní zahradě. h/závěry pro další práci: - zlepšovat a vzdělávat se dle RVP, rozvíjet osobnost dítěte ve spolupráci s rodiči - snažit se stále zlepšovat spolupráci s rodiči - usilovat o zlepšení materiálních podmínek školy v oblasti údržby,vybavení, plnění hyg.podmínek Ottová Danuše 18

19 Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2007/2008 Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec 1. Základní charakteristika mat. školy Pasohlávky 209 Zřizovatel: Obec Drnholec Ředitel školy: Libor Smíšek ová adresa: Provoz školy: 6,45-16,00 hod Školní rok 2o07/2008 Počet tříd: 1 Počet dětí: 22 Počet dětí na jednu třídu: 22 Počet dětí na učitele: 11 Průměrná docházka: 13,4 Počet dětí podle zákona č. 109/2006 Sb./ 4 hod. denně/ : 2 Počet dětí zaměstnaných matek: 14 Počet dětí nezaměstnaných matek, na MD: 8 2. Výsledky výchovy a vzdělávání Ve školním roce 2007/2008 jsme začali pracovat podle nového školního programu s názvem: Vlny a vlnky okolo tebe, jezero je plné modrého z nebe. Zaměření programu je přírodní prostředí a jeho změnách, seznámit děti s živou a neživou přírodou ve spojení se životem u našeho jezera. Naučit děti vnímat řád světa a jeho přirozené obměny, vyjadřovat své prožitky pomocí tvořivých činností. Rozvíjet kladný vztah k sobě, k okolí a prostředí, ve kterém žijeme. Naše MŠ má jedno smíšené oddělení. Sídlíme v centru obce, odkud máme blízko jak k dění v obci, tak k volné přírodě. Pracujeme podle tématických celků, které vychází ze zaměření našeho ŠVP. Plánované činnosti jednotlivých oblastí vychází z podmínek třídy, školy, obce. Preferujeme tyto činnosti dětí: volná hra, experimentace, psychomotorická cvičení,, kooperativní a námětové hry, práce s encyklopediemi, výlety, exkurze, ruční práce s přírodním a odpadovým materiálem. Zařazujeme metody komunitního kruhu, řízených skupinových činností, individuálních činností. Během školního roku jsme několikrát navštívili divadelní a hudební představení, která jsme společně organizovali s MŠ Drnholec, nebo se ZŠ Drnholec. Využíváme přírody v našem okolí jezero, blízký les ve vedlejší obci, výlety na kolech po okolí. Pravidelným rituálem naší školy jsou oslavy narozenin dětí, vánočních a velikonočních svátků, pracovní odpoledne pořádaná pro rodiče, apod. 19

20 Věkové složení dětí: Do 3 let ( nar a později) : 0 3-letí ( nar ): 4 4-letí ( nar ): 5 5-letí ( nar ): 7 starší ( nar a dříve ): 6 Odklad povinné školní docházky: 0 Dodatečné odložení školní docházky: 0 Celkem: 0 Péče o integrované děti: 0 Školy v přírodě: 0 3. Výkon státní správy Přijetí dítěte do MŠ: 5 Ukončení docházky dítěte: 6 4. Údaje o pracovnících školy Kvalifikovanost učitelů ve šk.. roce 2007/2008 Střední pedagogická škola: 2 Kvalifikovaní pracovníci: počet fyzických osob: 2 přepočtených na plně zaměstnaných: 2 v % : 100% Věkové složení: 2 pracovnice od 35 do 50 let Pedg. pracovníci na MD: 0 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků: Ve šk. roce se zúčastnily: 1 učitelka: vzdělávací program Aranžmá ( Vánoční vazba) 1 učitelka: -,, - Studijní cesty na ZŠ, MŠ, speciální zařízení 1 učitelka: -,, - Hodnocení a sebehodnocení dětí v MŠ 1 učitelka: -,, - Evaluace v mateřské škole V tomto školním roce nebyla provedena na naší škole inspekce ČSI. V Pasohlávkách, dne 10.září

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves Výroční zpráva Mateřská škola Nová Ves 204-205 Mateřská škola Nová Ves Údaje o mateřské škole za školní rok 204/205 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Základní škola a Mateřská škola Nová

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více