Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy 2007-2008"

Transkript

1 Výroční zpráva školy Základní škola a mateřská škola Drnholec 1

2 I. - Základní charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Drnholec, příspěvková organizace, okres Břeclav Svatoplukova 277/2, Drnholec Zřizovatel školy Obec Drnholec, ředitel školy: Libor Smíšek. Součástí základní školy jsou školní družina, školní klub, školní jídelna při ZŠ, školní jídelna při MŠ Pasohlávky, školní jídelna při MŠ Jevišovka, výdejna v MŠ Drnholec, mateřská škola v Drnholci, Pasohlávkách, Jevišovce, Dobrém Poli. telefon , Školní rok celkem Počet tříd počet ročníků Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Celkem ,33 1. stupeň stupeň ,5 Počty žáků Celkový počet žáků v 1. ročníku: 38 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 14 Školská rada Školská rada zřízená dle 17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění v roce 2003 a nyní je v tomto složení: Mgr. Zabloudilová Soňa, Mgr. Procházka Tomáš, Mgr. Juřenová Jana, Vavřina Miloš, Konečná Petra, Pospíšková Ludmila, Molnárová Darja, Růžička Jaroslav, Ing. Lambot Jan. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu: Obecná škola Číslo jednací: /97-20 V 1. a 6. ročníku: Základní škola C/01 č.j.3099/ ŠVP Drnholec č.j. 3150/ Školní jídelna, která je součástí školy Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků žáci a děti škol. prac. ostatní* 921 ŠJ - úplná ŠJ - výdejna 2 44 Počet pracovníků školní jídelny k Fyzické osoby: 5 Přepočtení na plně zaměstnané: 5,0 2

3 Školní družina, která je součástí základní školy počet oddělení ŠD: 4 počet dětí v ŠD: 82 počet vychovatelů ŠD: fyz. 4 / přepoč. 2,6 Z činnosti školní družiny: výčet akcí v bodě VI. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí: 1 Školní klub počet oddělení ŠK: 11 počet dětí v ŠK: 168 počet vychovatelů ŠK: fyz. 1 / přepoč. 0,4 Z činnosti školního klubu: výčet akcí v bodě VI. Školní družina i školní klub spolupracují při většině veřejných akcích školy, sportovních soutěžích, organizují pro žáky řadu zajímavých činností. II. - Údaje o pracovnících školy Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků: 25/22,05 Z toho odborně kvalifikovaných: 19/6 (76%/24%) Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 0 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 0 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 0 Věkové složení učitelů Věk Muži Učitelé Ženy Celkem Rodičovská dovolená 1 do 35 let let 4 7 nad 50 let 5 4 pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 pracující důchodci pobírající důchod 1 1 Romský asistent: NE Jiný asistent: NE 3

4 III. - Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za školu Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy ,3 3. Neomluvené hodiny Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0, průměr na jednoho žáka: Údaje o přijímacím řízení na školu Gymnázia Školní rok 2006/07 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium SOŠ SOU Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ 9.ročník: 46 nižší ročník: 1+5 (1 z 8.roč.) Celkem: 52 4

5 IV. Inspekce V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 0 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/2008: 32 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2008/2009: 28 VI. - Další údaje o škole Září - divadlo Balada pro banditu - cyklistická soutěž - branně- sportovní den maraton E. Zátopka Říjen - seznamovací výlet 6.A a 6.B - Pasohlávky - beseda v knihovně živit v muslimské rodině - cyklistická soutěž - přespolní běh Břeclav - sběr papíru - Drakiáda - zavírání lesa - sálová kopaná 8.-9.r. chlapci - film Divoké vlny I. Stupeň - florbal 8.-9.r. chlapci - exkurze Mikulov zámek 4. r. - exkurze RM Mikulov Germáni a Římané DZP - 6.r. - beseda se spisovatelkou V. Fojtovou - exkurze RM Mikulov DZP 9.r Listopad - zavírání lesa ŠD I,II - přehazovaná- děvčata ročníků - divadlo Hradec Králové 1.-9.r. - Dýňování ŠD I,II - soutěž sudoku - Bramboriáda ŠD I, II, III - exkurze hotel Drnholec dívky 8. ročníků - exkurze na úřadu Městyse Drnholec 6. ročník - exkurze Svatý kopeček 2. ročník - exkurze Antropos a Planetárium Brno 6. ročníky - výstava historických předmětů NŠ - šachy turnaj - Divadlo Brno ročník - beseda s p. Hruškovou Příběhy bezpráví - burze studijních oborů pro rodiče a žáky 9. ročníků - hra Detektivové ŠD I,II Prosinec - Mikulášský týden ŠD a ŠK - exkurze Archív Mikulov DZP 6.r. - okrskové kolo ve florbalu v Mikulově vánoční - exkurze ÚP Břeclav 9.r. - zimní Jarmark ( spolupráce s MKZ), výtěžek byl určen pro Nadaci Světový fond dětí - dokončená v tanečních spol. výchova 9. tř. - vánoční besídka pro důchodce MŠ a ŠD 5

6 - vánoční šplh - vánoční besídka ve ŠD - vánoční besídka 6.B - košíková 8.-9.r. - I. st. besídky a zpívání v kostele Leden - konverzační soutěž v AJ - film Svatba na bitevním poli 6.-9.r. - přehazovaná dívky 8.-9.r. Břeclav - pálkovaná 6.r Školní ples Únor - okresní kolo v konverzační soutěži v AJ - florbal 4.-5.r. - školní kolo sportovní gymnastiky I. a II. stupně - zápis do 1. třídy - Puzzliáda ŠD I,II,III - divadlo Radost 4.-5.r. - hory Březen - školní kolo ve florbale r. - Pythagoriáda 6. ročník - soutěž v gymnastice - exkurze 7.B kostel v Jevišovce - vystoupení k MDŽ v Klubu důchodců - okresní přebor ve šplhu v Břeclavi - florbal 6. a 7. roč. - školní kolo v odbíjené družstev - košíková Valtice - divadlo Radost Brno - okresní kolo zeměpisné olympiády v Břeclavi - barevný týden ŠD a ŠK - I. st vynášení Morany - odbíjená dívky O pohár starosty Mikulova - košíková Břeclav - florbal Šanov - vystoupení kouzelníka ŠD - recitační soutěž I. st. Duben - recitační soutěž v Mikulově - přespání v tělocvičně + míčové hry - Mc Donals Cup I. st. - přebor školy ve skoku vysokém - Den Země úklid úseků a zlepšení živ. prostředí - Šlapanický koniklec SG - přehazovaná 6.-7.r. - otvírání lesa ŠD a ŠK - Pevnost škola - přehlídka divadel Hustopeče - Coca- cola Cup Březí Květen - 1.A- pasování na čtenáře - divadelní představení- Ženich pro čertici - Den matek- NŠ, ŠD - plavecké závody v Hustopečích- 3.r. - projektový týden II. st. - Londýn zájezd, žáci II.st. - exkurze Lednice- 5.A,B - exkurze 6.B - výlet Lednice- 1.,2.r. - exkurze ÚP Břeclav 8.B a 8.A - odbíjená Šanov 9.B - filmové představení Nejkrásnější hádanka- I.st. - exkurze Praha, Terezín 9.tř. - exkurze Břeclav, Pohansko 7.A,B 6

7 Červen - výlet 6.A Brno - výlet 1,2.r. Lednice - výlet 8.B Znojmo - výlet 3.r - výlet 7.B Višňovka - výlet 9.A Radějov - výlet 9.B Velké Karlovice - exkurzemikulov 4A,B - ŠD koupaliště Mikulov - výlet 4A,5.A,B Vyškov, Kroměříž - ŠD spaní v družině - výlet 6.B - výroba letních triček ŠD, ŠK - absolventský týden pro žáky, kteří byli v Anglii Název Počet Žáků Celkem Hra na flétnu 1 6 Divadelní kroužek 1 17 Odbíjená 1 13 Práce s hlínou 1 11 SG 2 44 Výtvarný 1 9 Šachy 1 16 Dyslektický 3 28 Klub 1 30 Doučování M 1 9 VII. - Zhodnocení a závěr Naše škola splnila svůj výstupní úkol: všichni žáci, kteří ukončili docházku byli přijati na střední školy, učiliště, pět žáků bylo přijato z páté třídy na víceleté gymnázium. Desítky akcí, které uspořádali naši učitelé, vychovatelky přispěly k dobrému jménu školy a všem patří upřímné poděkování. Problémy s chováním ve škole byly u některých jedinců velké a nastal nový fenomén doby právní řešení výsledků chování a tím i snížení skutečné pravomoci školy. Tato zkušenost vedla k výraznému přepracování školního řádu. Proběhla oprava - koncem prázdnin skončila oprava, velká oprava pavilónu II.st. výměna oken, zateplení budovy, nová fasáda, opravená střecha, nové topení, nové chodby, schodiště, vymalování a řada dalších dílčích vylepšení. Velké poděkování patří zřizovateli představitelům Městyse Drnholec. Kvalifikovanost pedagogického sboru je vysoká. Pedagogický sbor plní své úkoly zodpovědně a s kvalitními výsledky. Osnovy byly splněny, úkoly, které si předmětové komise daly, byly zhodnoceny a většina úkolů se splnila. Patří poděkování všem pracovníkům školy za práci v uplynulém školním roce. 7

8 Dary škole Poděkování uvedeným firmám za pomoc škole při organizování a podpoře jejich akcí: Firma Macháček, obchod Malíkovi, obchod Konečný, Pražák Jevišovka, květinářství Lidka Lambotová, Konzervárna Novák, Škrabal Drnholec, Sobotka, Lidokov Boskovice, firma Mates, firma Hudec, firma Rabata. Zakončení školního roku Školní rok byl slavnostně ukončen rozloučením s vycházejícími žáky za účasti představitelů obecních úřadů Drnholec, Novosedly, Jevišovka, Brod nad Dyjí, Nový Přerov. Žákyní roku se stala Monika Kneeová z 9.B třídy. VIII. - Poradenské služby v základní škole Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) Počty fyzický počet úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 2leté studium Ped. f. Olomouc vysokoškolské školní metodik prevence 1 školení středoškolské školní psycholog školní speciální pedagog Věková struktura do 35let let 50 let - důch. věk / z toho důchodci výchovný poradce / 0 školní metodik prevence / 0 IX. - Hodnocení minimálního preventivního programu Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/ , který do prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Při jeho tvorbě byla brána na zřetel také Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období Cílem minimálního preventivního programu bylo ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, osobnost, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Za velmi důležitou oblast bylo považováno prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek, boj proti nudě = smysluplné využívání volného času. Za realizaci minimálního preventivního programu zodpovídala školní metodička prevence, která koordinovala práci jednotlivých učitelů, podílela se na analýze současného stavu a 8

9 zároveň na řešení jednotlivých problémů. O průběhu naplňování minimálního preventivního programu informovala vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocovala aktuální situaci ve škole Preventivní program - zasahoval výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého školního roku, směřoval k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Program sledoval obecné cíle, zejména zaměření do oblasti zdravého životního stylu, na prevenci kriminality mládeže; na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy působení na postoje a ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování. V oblasti prevence jsme se zaměřili na: - rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání - posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku - vytváření pozitivního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty - formování postojů ke společensky akceptovatelným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. Dovednosti, znalosti a postoje, které si žáci osvojili, korespondují s věkem a navazují na předchozí zkušenosti. Formy vzdělávání a výchovy zohledňovaly životní styl rodiny i působení vrstevníků. Do vzdělávacího procesu byla zapracována tato témata: - oblast zdravého životního stylu výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity - oblast společensko vědní formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence - oblast přírodovědná biologie člověka, fyziologie, chemie, ekologie - oblast sociálně právní právní aspekty sociálně patologických jevů, postoj společnosti ke společensky nežádoucím jevům, práva dítěte, apod. - oblast pracovní pracovní postupy, návyky, vztah k práci a k výsledkům práce druhých Mladší školní věk: - společné stanovení a zažití pravidel harmonického soužití mezi žáky i učiteli, navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě - zvyšování zdravého sebevědomí žáků - zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti - nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry - rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty - rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor 9

10 - osvojování a upevňování základních hygienických návyků hygiena, životospráva, základní informace z oblasti prevence návykových látek, umění říci ne - základy etické a právní výchovy - včasné odhalování specifických poruch učení - všestranný rozvoj osobnosti žáka - diagnostikování sociálně patologických problémů ve třídě - spolupráce s rodiči - ekologická výchova - organizování kulturních akcí návštěva divadelních a filmových představení, výchovných koncertů, besed, - účast v soutěžích Cíl je stanoven na období pěti let = I. stupeň ZŠ - po pěti letech by děti měly umět: - definovat rodinu jako zázemí a útočiště - zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými - mít základní sociální dovednosti - umět se chránit před cizími lidmi - mít základní zdravotní návyky - umět si správně zorganizovat svůj volný čas - umět rozlišit léky a návykové látky - znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách - znát následky užívání návykových látek - umět odmítat Starší školní věk: Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, tak aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi, na toto se bral velký ohled při tvorbě a v nynějším roce i při realizaci ŠVP. S tématy z oblasti prevence se pracovalo v předmětech občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, chemie, dějepis, český jazyk a literatura. K práci s tématy bylo využito metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, práce s materiálem, besed, přednášek. - vzájemné poznávání a upevňování vztahů v komunitě vrstevníků - vytváření a prohlubování vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem - stanovení a dodržování pravidel soužití třídní komunity ve většině tříd fungovala třídní samospráva - formování skupiny, která se stane pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout se rizikovému společensky nežádoucímu chování šikanování, užívání alkoholu a drog, 10

11 vzniku různých typů závislostí apod.- okamžitě byly řešeny náznaky šikanování, bylo prováděno šetření - trénink obrany před manipulací s uměním říci ne - zvládání náročných fyzických a duševních situací - umění vyrovnat se s neúspěchem. - vytváření a prohlubování vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem - výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování - zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. - věnovali jsme nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření - osvěta v rámci hodin OV, RV - dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie - akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie - zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, lyžařského výcvikového kurzu atd. - obě 6. třídy se zúčastnily vícedenního seznamovacího výletu v Pasohlávkách pod vedením svých třídních učitelů Mgr. Zabloudilové a Ing. Miloše, většina tříd strávila několik dní na školních výletech v závěru školního roku, proběhl lyžařský kurz, kurz společenské výchovy, konala se řada exkurzí viz výroční zpráva - organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí - nabídka volnočasových aktivit ( počet a zaměření kroužků - viz výroční zpráva) - žáci se účastnili jazykových, literárních, vzdělávacích, sportovních a jiných soutěží (viz výroční zpráva) - ekologická výchova ve většině tříd žáci třídili odpad, využívali plasty a hliníkovou folii ve výtvarné výchově - v červnu se v letošním roce nekonal tradiční trojboj ani školní olympijské hry, protože z důvodu rekonstrukce školy bylo na poslední červnový týden vyhlášeno ředitelské volno - škola se zapojila do celostátních projektů (Člověk v tísni ), proběhla beseda se zhlédnutím filmu Cíl je stanoven na celé období II. stupně - žáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět: - pojmenovat základní návykové látky - znát jejich účinky na lidský organizmus - orientovat se v problematice závislosti 11

12 - znát základní právní normy - vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku - správně se rozhodovat, odmítat - zaujímat zdravé životní postoje - orientovat se v problematice sexuální výchovy - bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc - zvládat základní sociální dovednosti Splnit daný cíl se samozřejmě nedaří úplně u všech žáků. Úkoly a činnost učitelů a jiných pedagogických pracovníků - nadále je snaha posilovat úlohu učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasná diagnostika a intervence při riziku vzniku sociálně patologických jevů a kooperace s odborníky při jejich řešení. Byl kladen důraz na spolupráci vyučujících s výchovným poradcem a třídními učiteli. Došlo ke změnám ve školním řádu. - monitorování výskytu patologických jevů - věnování pozornosti problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům, odhalování projevů asociálního chování mezi žáky v tomto školním roce se objevil problém vandalismu, kdy skupina žáků svými sprejer- skými pokusy poškodila záchody a šatny u tělocvičny, škodu museli rodiče uhradit. Dalším celoročním problémem byla nekázeň některých žáků 9. tříd, často byly řešeny jejich přestupky, ne vždy se podařilo naplnit spolupráci školy s rodinou, v jednom případě zasahovala i inspekce. - v rámci prevence kouření byli všichni žáci dostatečně informováni - sledování absence žáků prevence záškoláctví. Spolupráce s rodiči žáků s tendencemi vyhýbat se školní docházce byla na dobré úrovni. V problematických případech je možnost vyžadovat lékařského potvrzení. Ke konci roku došlo k dlouhodobé neomluvené absenci, kterou ovšem zapříčinila matka, která se s dítětem odstěhovala a neposílala je do školy. Žákyně je dnes zpět u otce, školu pravidelně navštěvuje. - sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému životnímu stylu v souladu s Národními vzdělávacími osnovami pro oblast prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Metodička se zúčastnila semináře na téma záškoláctví. - materiály s problematikou prevence jsou umístěny jednak v počítači, dále funguje videotéka a knihovna 12

13 Aktivity pro rodiče a veřejnost: - seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek - nabídka propagačních materiálů o drogách žáci vyšších ročníků obdrželi materiály - rodiče byli seznámeni s postupem školy v případě výchovných problémů žáků (příloha ŽK) - na třídních schůzkách hovořit o nebezpečí drog - zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách někteří třídní učitelé využili třídních schůzek k rozhovorům s rodiči na toto téma - široká veřejnost byla pravidelně informována o veškerém dění prostřednictvím místního tisku, na webových stránkách školy a velmi aktuálně internetovým časopisem Drbník - v ŽK byly uveřejněny konzultační hodiny s třídními učiteli, konzultace žáků se školním metodikem prevence byly uvedeny na dveřích kabinetu přírodopisu, ale jsou možné kdykoliv dle potřeby Informační systém na škole: - informace na pedagogických radách byly předávány - nástěnka s informacemi a konkrétními kontakty v případě krizových situací ve sborovně - byla vedena - nástěnka pro žáky informace, kontakty telefon, webové adresy - fungovala - schránka důvěry nebyla příliš využívána V oblasti represe jsme pokračovali v bezprostřední spolupráci školy: - s rodiči, pedagogy, sociálním odborem, Policií ČR, OPPP při přijímání účinných výchovných opatření ve vztahu k dětem - výchovné problémy řešila výchovná komise ve složení: ředitel školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel. Některé problémy řešila Policie ČR, jeden školská inspekce. Jitka Radkovičová V Drnholci 17. září 2008 Libor Smíšek, ředitel školy 13

14 Výroční zpráva školy Mateřská škola při ZŠ Drnholec I. Základní charakteristika školy Mateřská škola při ZŠ Drnholec, ul. Hrušovanská 46, je součástí základní školy. Ředitel školy : Libor Smíšek Telefon , e mail : Provoz školy : hod. Školní rok Počet tříd Počet dětí celkem Počet dětí na třídu Průměrná docházka ,5 23 II. Výsledky výchovy a vzdělání Naše škola v tomto roce pracovala prvním rokem podle nového ŠVP. Název vzdělávacího programu : Všichni jsme tu kamarádi a nikdy nejsme na nic sami Základním cílem tohoto programu je rozvíjet samostatnou osobnost dítěte, jeho individualitu,pozitivní vztah k sobě i k druhým. Hlavním prostředkem plnění těchto cílů je hra volná, tvořivá, didaktická,kooperativní. Věkové složení dětí: 3 letí..5 4 letí..7 5 letí..8 6 letí 10 starší.3 Odklad povinné školní docházky : 3 děti Dodatečný odklad : 0 III. Výkon státní správy Počet přijatých dětí Počet odvolání Ukončení docházky

15 IV. Údaje o pracovnících školy Kvalifikovanost pedagogických pracovníků: Střední pedagogická škola 2 učitelky Kvalifikovaní pracovníci počet fyzických osob : 2 přepočtení na plně zaměstnané : 2 Věkové složení : od 35 do 50 let : 1 pracovnice nad 50 let : 1 pracovnice V. Vzdělávání pedagogických pracovníků Seminář : Klíčové kompetence v předškolním vzdělávání 1 učitelka Hodnocení a sebehodnocení dětí v MŠ - 1 učitelka Evaluace v MŠ - 1 učitelka V tomto školním roce nebyla na naší škole provedena kontrola ČŠI. VI. Další údaje o škole Akce školy: Podzim Jablíčkový den -odpoledne s rodiči ochutnávka - divadlo z Hodonína Krteček a škola - dýňový pochod společná akce se ZŠ - výlet autobusem, vlakem do Mikulova-poznávání okolí Zima - divadlo Hodonín Vánoční pohádka - vánoční zdobení odpoledne s rodiči - Mikuláš- besídka pro děti - vánoční besídka pro rodiče - zdravé mlsání, ochutnávka čajů- odpol. s rodiči - divadlo Hodonín Kouzelná kulička - návštěva ZŠ -1. ročníku před zápisem Jaro - plavání předškoláků - jarní slavnost odemykání zahrady - výlet předškoláků na kole do Jevišovky a zpět - besídka v KZ Den matek - exkurze u hasičů Léto - Den dětí dopoledne plné her,sportování - divadlo Radost Pohádková píšťalka - výlet do jeskyní pod Turoldem do Mikulova - půldenní výlet na letiště na Výsluní - slavnostní rozloučení s předškoláky VII.- Zhodnocení a závěr Nadále vytvářet dětem optimální podmínky k rozvoji jejich osobností, k učení i ke komunikaci s ostatními a vést je k co největší samostatnosti. Daří se prohlubovat spolupráci s rodiči, účast na akcích je značná,i rodiče přicházejí s novými aktivitami. Zlepšila se informovanost veřejnosti o činnosti naší školy na webových stránkách školy i ve zpravodaji. Většina úkolů, které jsme si daly byla splněna. 15

16 Mateřská škola Jevišovka, Drnholecká 98, Drnholec a/ Charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok Mateřská škola v Jevišovce je dvoutřídní mateřskou školou s odloučeným pracovištěm v Novém Přerově. Od roku 2002 jsou obě zařízení součástí právního subjektu Základní školy Drnholec. MŠ Jevišovka sídlí v budově Obecního úřadu v Jevišovce, MŠ Nový Přerov sídlí v samostatné budově. Obě zařízení jsou průměrně vybavena. Letos na jaře byla vybavena školní zahrada v Jevišovce novými průlezkami, domečkem na hraní a pískovištěm, které bohužel nesplňuje podmínky svými rozměry / je malé/. Celé vybavení bylo vyrobeno zřejmě z nekvalitního materiálu konstrukce již praskají.v Novém Přerově bylo upraveno pískoviště zmenšeno tak, aby se dalo zakrýt plachtou, taktéž byly opraveny okraje pískoviště. V obou mateřských školách se budovalo a opravovalo v Jevišovce byly vybroušeny parkety ve třech místnostech, bylo zakoupeno nové stolní nádobí, v Novém Přerově bylo úplně přebudováno sociální zařízení pro děti byly opraveny záchodky, umyvadla, zbudován sprchový kout, zapojen nový bojler, byly vyměněny dlažby i obklady, zabudován i nový nerez dřez do kuchyně. Ve školním roce 2007/08 navštěvovalo obě zařízení celkem 28 dětí, v Jevišovce byl celodenní provoz, přihlášeno bylo 19 dětí, v Novém Přerově byl provoz půldenní s přihlášenými 9 dětmi. Průměrná docházka - Jevišovka 12 dětí, Nový Přerov 6 dětí. Do ZŠ odešlo z obou zařízení 7 dětí, 3 děti mají odklad školní docházky, z tohoto počtu je 1 dítě integrované. Na školní rok 2008/09 je přihlášeno v obou zařízení celkem 31 dětí. Školné se vybírá pouze v Jevišovce 80 Kč pro děti s pravidelnou docházkou, pro děti s docházkou na 4 hod.denně činí tato částka 54 Kč. Předškoláci nově platí školné od září Stravování je zajištěno přímo v MŠ. Ve stravování dětí využíváme prvky zdravé výživy, dětem nabízíme cereální pečivo, müsli tyčinky, snažíme se o pestrost při výběru jogurtů, ovoce a zeleniny, což se nám někdy nedaří s ohledem na výběr v místní prodejně. Při sestavování jídelníčku vycházíme s nových z Nových receptur pro školní stravování. b/ Údaje o pracovnících školy V obou zařízení pracovalo 6 pracovnic: 3 pedagogické 2 provozní 1 kuchařka Pedagogické pracovnice: Ottová Danuše - vedoucí učitelka 36 let praxe,kvalifikovaná Lavrovičová Pavla učitelka absolventka gymnazia s ped. zam. 24 let praxe Bártová Marie učitelka, kvalifikovaná, 23 let praxe Provozní pracovnice: Račáková Zuzana školnice Šebestová Jarmila školnice, pracuje i jako zaměstnanec ŠJ připravuje a vydává dětem dopolední svačinky Kuchařka : Bahenská Olga 16

17 c/ Přijímací řízení Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ probíhalo ve spolupráci s řed. školy p.l.smíškem.všem žádostem bylo vyhověno. d/ ČŠI nás v uplynulém školním roce nenavštívila, byla u nás na kontrole Krajská hygienická stanice se sídlem v Břeclavi, nedostatky se týkaly školních zahrad pískovišť, v Novém Přerově sociálního zařízení pro děti všechny nedostatky byly do konce prázdnin odstraněny. e/ Výchovný proces jsme realizovaly dle Školního vzdělávacího programu, který jsme teprve zkoušely a učily se s ním pracovat. Výchovnou činnost jsme měly zaměřenu na preventivní logopedickou péči, kdy jsme pravidelně s dětmi pracovaly formou logopedických chvilek, her a různých aktivit. Pravidelně také pracuje kroužek preventivní logopedické péče, kdy rodiče s dětmi docházejí do MŠ. Naší činností se také prolínaly prvky Zdravé mateřské školy a prvky ekologické výchovy tyto prvky jsme uplatňovaly ve všech činnostech s dětmi sbíráme stále použité baterie, hliník z obalů od čokolád,víček od jogurtů apod Dále učíme děti třídit odpad v mateřské škole papír, plasty apod. Cíle školního vzdělávacího programu byly plněny formou tematických celků, plánovaných na určité časové období, zaměřených na čtyři roční období. Touto formou byly plněny klíčové kompetence s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem a individualitě dětí. Po tříletém zkušebním období této práce jsme provedly hodnocení Školního vzdělávacího programu, ze kterého nám vyplynuly další úkoly pro naši práci zaměřit se na zlepšení vzdělávacího úsilí v oblasti Dítě a jeho tělo, v rozvoji tělesné zdatnosti a zlepšit spolupráci s rodiči vzbudit u nich zájem o práci MŠ, zapojit je do různých aktivit při činnostech s dětmi, což se nám stále nedaří. Celý kolektiv pracovnic obou MŠ pracoval po celou dobu svědomitě s odpovědností hlavně vůči dětem i jejich rodičů. Pedagogické pracovnice pracovaly po celé období se Školním vzdělávacím programem průběžně doplňovaly i náplň jednotlivých tematických celků dle situace a zájmu dětí o jednotlivá témata. Snažily jsme se, aby děti, které odcházejí do ZŠ dobře zvládaly klíčové kompetence vzhledem k ind.zvláštnostem jedn.dětí. f/další vzdělávání ped.pracovnic : v uplynulém školním roce se zúčastnila p.ottová semináře Plánování v MŠ",ostatní pedagogické pracovnice se dalších seminářů nezúčastnily.během školního roku jsme se věnovaly v MŠ Jevišovka dvěma studentkám ze Střední pedagogické školy ve Znojmě a jedné z Ostravské univerzity. g/ Jiné aktivity: v uplynulém školním roce jsme uspořádaly pro rodiče výstavu ozdobených dýní v šatně MŠ, i vchodu do budovy MŠ. Pravidelně jsme pořádaly výstavy dětských prací vždy k určitému ročnímu období např. Vánoce, Velikonoce apod. Jezdili jsme na plavání /obě zařízení/, 1x jsme navštívili divadlo Radost v Brně, 1x kino v Drnholci. Masopust jsme oslavili maškarním průvodem po vesnici s harmonikou a jinými hudebními nástroji, v mateřské škole nás navštívil kouzelník.v maskách jsme také cestovali autobusem za kamarády do Nového Přerova, kde jsme si zatančili na karnevalu.děti z obou MŠ také navštívily místní knihovny, házeli jsme Paní Zimu do vody do potoka mezi Jevišovkou a Novým Přerovem za účasti všech dětí z obou MŠ. Na jaře jsme se zúčastnili slavnostního předání bytového domu, kam přišly 2 krojované páry dětí z MŠ, jinak se pravidelně zúčastňujeme vítání občánků v obci, děti vystupují v krojích. V jarním období jsme byli na exkurzi ve včelíně v Novosedlech, kde se děti seznámily s různými poznatky o životě včel. S rodiči jsme byli na výletě v Mikulově na Svatém kopečku, kam jsme jeli vlakem,/ pro některé děti je to první jízda vlakem/, dále jsme navštívili ZOO v Hodoníně, /také s rodiči/. 17

18 Vyvrcholením našich aktivit byla 2.školní olympiáda na zahradě MŠ. Opět se zúčastnily děti z obou MŠ, soutěžily v jízdě na kole, kolečkových bruslích, v hodu koulí, prolézání strachového pytle, šplhu na tyči s dopomocí, jízda na koloběžce apod. Olympiáda skončila předáním medailí a sponzorským dárkem balíčkem od p.svojanovské pro všechny děti. Povzbuzovat přišli také rodinní příslušníci. Na závěr školního roku se děti zúčastnily také cyklistického výletu do Hrabětic /děti z Jevišovky máme tam babičky/, a děti z Nového Přerova jely do Jevišovky na odpočívadlo a zpět. A úplně na závěr jsme se rozloučili táborákem na školní zahradě. h/závěry pro další práci: - zlepšovat a vzdělávat se dle RVP, rozvíjet osobnost dítěte ve spolupráci s rodiči - snažit se stále zlepšovat spolupráci s rodiči - usilovat o zlepšení materiálních podmínek školy v oblasti údržby,vybavení, plnění hyg.podmínek Ottová Danuše 18

19 Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2007/2008 Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec 1. Základní charakteristika mat. školy Pasohlávky 209 Zřizovatel: Obec Drnholec Ředitel školy: Libor Smíšek ová adresa: Provoz školy: 6,45-16,00 hod Školní rok 2o07/2008 Počet tříd: 1 Počet dětí: 22 Počet dětí na jednu třídu: 22 Počet dětí na učitele: 11 Průměrná docházka: 13,4 Počet dětí podle zákona č. 109/2006 Sb./ 4 hod. denně/ : 2 Počet dětí zaměstnaných matek: 14 Počet dětí nezaměstnaných matek, na MD: 8 2. Výsledky výchovy a vzdělávání Ve školním roce 2007/2008 jsme začali pracovat podle nového školního programu s názvem: Vlny a vlnky okolo tebe, jezero je plné modrého z nebe. Zaměření programu je přírodní prostředí a jeho změnách, seznámit děti s živou a neživou přírodou ve spojení se životem u našeho jezera. Naučit děti vnímat řád světa a jeho přirozené obměny, vyjadřovat své prožitky pomocí tvořivých činností. Rozvíjet kladný vztah k sobě, k okolí a prostředí, ve kterém žijeme. Naše MŠ má jedno smíšené oddělení. Sídlíme v centru obce, odkud máme blízko jak k dění v obci, tak k volné přírodě. Pracujeme podle tématických celků, které vychází ze zaměření našeho ŠVP. Plánované činnosti jednotlivých oblastí vychází z podmínek třídy, školy, obce. Preferujeme tyto činnosti dětí: volná hra, experimentace, psychomotorická cvičení,, kooperativní a námětové hry, práce s encyklopediemi, výlety, exkurze, ruční práce s přírodním a odpadovým materiálem. Zařazujeme metody komunitního kruhu, řízených skupinových činností, individuálních činností. Během školního roku jsme několikrát navštívili divadelní a hudební představení, která jsme společně organizovali s MŠ Drnholec, nebo se ZŠ Drnholec. Využíváme přírody v našem okolí jezero, blízký les ve vedlejší obci, výlety na kolech po okolí. Pravidelným rituálem naší školy jsou oslavy narozenin dětí, vánočních a velikonočních svátků, pracovní odpoledne pořádaná pro rodiče, apod. 19

20 Věkové složení dětí: Do 3 let ( nar a později) : 0 3-letí ( nar ): 4 4-letí ( nar ): 5 5-letí ( nar ): 7 starší ( nar a dříve ): 6 Odklad povinné školní docházky: 0 Dodatečné odložení školní docházky: 0 Celkem: 0 Péče o integrované děti: 0 Školy v přírodě: 0 3. Výkon státní správy Přijetí dítěte do MŠ: 5 Ukončení docházky dítěte: 6 4. Údaje o pracovnících školy Kvalifikovanost učitelů ve šk.. roce 2007/2008 Střední pedagogická škola: 2 Kvalifikovaní pracovníci: počet fyzických osob: 2 přepočtených na plně zaměstnaných: 2 v % : 100% Věkové složení: 2 pracovnice od 35 do 50 let Pedg. pracovníci na MD: 0 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků: Ve šk. roce se zúčastnily: 1 učitelka: vzdělávací program Aranžmá ( Vánoční vazba) 1 učitelka: -,, - Studijní cesty na ZŠ, MŠ, speciální zařízení 1 učitelka: -,, - Hodnocení a sebehodnocení dětí v MŠ 1 učitelka: -,, - Evaluace v mateřské škole V tomto školním roce nebyla provedena na naší škole inspekce ČSI. V Pasohlávkách, dne 10.září

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011 Výroční zpráva školní rok 200 / 20 Základní škola a Mateřská škola Brno.0 Základní charakteristika školy Blažkova 9, 638 00 Brno. Název právnické osoby vykonávající činnost školy:.2 Zřizovatel školy: ÚMČ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov náměstí Míru 616, příspěvková organizace Školní rok 2012/2013 Email: skola@zsks.cz http: www.zsks.cz 1 OBSAH: I. Charakteristika školy

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 srpen 2014 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

2008-2009. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2008-2009. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2008-2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2009

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21 Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21 Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2012/2013 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2012/2013 - Zpráva o hospodaření školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Název: Základní škola a Mateřská škola Pecka, okres Jičín Adresa: Pecka 38, 507 82 Právní forma: příspěvková organizace

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Komenského 241, psč.: 671 68, pošta Hrabětice, tel.: 515 229 410, e-mail zs.sanov@zn.orgman.cz Výroční zpráva 2011/2012 Zpracovala

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více