Povolání rybářů OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * vzpomínka na V. Fanderlika * informace * Den přemýšlení * knihovnička * poezie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povolání rybářů OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * vzpomínka na V. Fanderlika * informace * Den přemýšlení * knihovnička * poezie"

Transkript

1 OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * vzpomínka na V. Fanderlika * informace * Den přemýšlení * knihovnička * poezie Povolání rybářů Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu! Šimon mu odpověděl: Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěly. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb; stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Lk 5, 1-11 Ježíš učil Boží slovo a lidé se na něj tlačili. Kde se dnes lidé tlačí? V hypermarketu s plnými vozíky, nebo na akční film v kině. Lidé mají dnes zajímavější věci, které je upoutají, než je Boží slovo. Ježíšovi učedníci byli rybáři, celou noc lovili ryby, aby je ráno mohli prodat a získali peníze na obživu. Jenže přijeli ráno do přístavu a neměli nic. Tak alespoň opravovali sítě. Měli špatnou náladu, nezabezpečili ten den své rodiny. I my v takových situacích nebýváme veselí. Vtom vidí jakýsi hlučící dav, který se tlačí na Ježíše. Ten najednou přichází a žádá Petra, aby jej pustil na svou loď, aby z ní mohl ke shromážděným promluvit. Když skončil svou řeč z lodi, stalo se něco zvláštního. Požádal Petra, aby šel lovit zpátky na vodu, kde se mu tak nedařilo. Petr byl zkušený rybář a jakýsi potulný kazatel mu nyní bude radit. Petr se brání, ale nakonec jede a prohlásí: Dobře, ale na tvou odpovědnost. A zažívá něco nevídaného: ve dne a ještě k tomu na hlubině má plnou síť ryb. A jak reaguje? Pane, odejdi ode mne, neboť jsem hříšný. Ježíš získal rybáře Šimona tím, že mu ukázal, že ten, kdo má pevnou důvěru v Něj, nebývá ve svých nadějích nikdy zklamán, předpokládaje, že jeho přání budou i v Kristových očích pokládána za slušná a spravedlivá. I my jsme Bohu ochotni půjčit svou loďku. Nedaří se nám, ale loďku půjčíme. Uděláme třeba i něco navíc, obětovat se, i když jsme unaveni. Ale i my prožíváme nepřipravenost zažívat Boží zázraky. Nejsme připraveni na zázrak. Petr si uvědomil svou hříšnost v tom, že nedůvěřoval Bohu. A žádá: Pane, odejdi. Možná i my si v takových situacích říkáme: Pane, radši odejdi. Jak věříme Božímu slovu? Nikdy tě nezanechám, neboj se, jsem s tebou, budu ti radit, budu tě chránit, provázet. Jsme na to připraveni? Dokážeme se na toto slovo spolehnout. Cílem setkání učedníků s Ježíšem není ekonomická prosperita. Nešlo o lodě plné ryb, to sice znamenalo pro rybáře velké bohatství, ale oni nechají vše být a jdou za Ježíšem. Cílem setkání s Ježíšem je zanechání všeho. Pro Ježíšovo poslání je jim jejich nářadí k ničemu. Netaháme ve svých myslích za Ježíšem své lodě? Samozřejmě potřebujeme svou práci, svůj majetek, ale musíme je stále nosit ve svých myslích? Cílem setkání je zanechání nepodstatných věcí a spolehnutí se Boha celou svou existencí. Jaké hromady nosíme ve svých srdcích všude s sebou? Ale Pán nám zaslibuje čistá, otevřená srdce. Připravila Terucha ze střed. LUX dle podkladů z kursu Živé kameny (viz NDS145) 1

2 V březnu projednal odbor duchovní výchovy témata: - tvorbu kompetencí skautské výchovy - novou formu webových stránek Junáka - ideu Uznání ODV za práci ve prospěch - definitivní leták Stezky písmáků 2006 a jeho duchovní výchovy distribuci P Ř I P O M Í N Á M E 7. ROČNÍK STEZKY PÍSMÁKŮ má otázky, jako obvykle rozdělené dle věku a osvědčených kategorií pro nejmladší ve věku do 9 let včetně z biblických knih: 4 evangelia a Soudců; pro prostřední ve věku od 10 do 12 let včetně z biblických knih: 4 evangelia, Soudců a druhý Izajáš; pro nejstarší od 13 do 16 let včetně z biblických knih: 4 evangelia, Soudců, Deuteroizajáš a epištola Galatským. Pravidla pro celkem 3 věkové kategorie, počet otázek i doba na jejich řešení: 1. kategorie N = nejmladší do 9 let včetně (počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící) v prvním (korespondenčním) kole může soutěžit i jednotlivec sám, pokud však získá do druhého kola potřebné body, nabídnou mu organizátoři v 2. kole možnost spojení s neúplným týmem (stejná zásada platí pro případ onemocnění v týmu). Tuto nabídku nemusí akceptovat a může soutěžit dále jako jednotlivec. Soutěžící ve věku od 10 do 12 let včetně ani ve věku od 13 až 16 let včetně nesmí v tomto týmu soutěžit soutěžit může pouze v kategoriích M a S. Soutěžící ve věku do 9 let včetně však může soutěžit také v týmu jak mladším (kategorie M) tak nejstarším (kategorie S). Otázky má tato kategorie ze 4 evangelií (15 otázek) a 1. knihy Soudců (10 otázek). Vedení soutěže vyhotoví soutěžícím v 2. kole diplom. 2. kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně (počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící) - v prvním (korespondenčním) kole může soutěžit i jednotlivec sám, pokud však získá do druhého kola potřebné body, nabídnou mu organizátoři v 2. kole možnost spojení s případně neúplným týmem (stejná zásada platí pro případ onemocnění v týmu). Tuto nabídku nemusí akceptovat a může soutěžit dále jako jednotlivec. Soutěžící ve věku od dosažení 13 let až do 16 let včetně nesmí v tomto týmu soutěžit - soutěží jen v týmu kategorie S. Soutěžící ve věku do 12 let včetně však může soutěžit i v týmu starším (kategorie S). Otázky má tato kategorie ze 4 evangelií (15 otázek), Soudců (10 otázek) a knihy druhého Izajáše (10 otázek). Vedení soutěže vyhotoví soutěžícím v 2. kole diplom. 3. kategorie S = nejstarší od 13 do 16 let včetně (počet v týmu jsou jen 2 soutěžící, jejich soutěžní otázky platí také pro soutěžící MP = mimo pořadí) - v prvním (korespondenčním) kole může soutěžit i jednotlivec sám, pokud však získá do druhého kola potřebné body, nabídnou mu organizátoři v 2. kole možnost spojení s neúplným týmem (stejná zásada platí pro případ onemocnění v týmu). Tuto nabídku nemusí však akceptovat a může soutěžit dále jako jednotlivec. V tomto týmu může soutěžit soutěžící ve věku od dosažení 13 let až do 16 let včetně. Soutěžící ve věku 13 až 16 let včetně nesmí soutěžit ani v týmu nejmladším (do 9 let, kategorie N) ani v týmu od 10 do 12 let včetně (tzv. kategorie M) - soutěží jen v tomto týmu kategorie S. Soutěžící ve věku 17 let a výše se může soutěže zúčastnit mimo pořadí - kategorie MP (jeho řešení v jednom nebo obou kolech bude také vyhodnoceno). Tato kategorie má ze 4 evangelií 15 otázek, z knihy Soudců 10 otázek, z druhého Izajáše 10 otázek a z epištoly Galatským 15 otázek.. V 1. kole získá odznak soutěže, v 2. kole odznak nezíská, avšak může si po rozdání věcných cen rovněž vybrat literaturu vedení soutěže vyhotoví i takovému soutěžícímu diplom). 2

3 V 1. ani ve 2. kole není při vlastním konání soutěže dovoleno používat Bibli nebo jiné pomůcky. Počet otázek celkem: v 1. kategorii 25, ve 2. kategorii 35 a ve 3. kategorii 50. Doba řešení otázek maximálně: v 1. kategorii 40 min, ve 2. kategorii 60 min a ve 3. kategorii 90 min. Limit pro postup do 2. kola: 70% správných odpovědí v 1. kole, platí ve všech kategoriích. Dohlížející dospělí - v průběhu měsíců června až září odešlou předběžné přihlášky soutěžících a obdrží soutěžní archy pro 1. kolo. Pro postupující (vyhodnocené porotou soutěže v Praze) obdrží dohlížející dospělé osoby samostatné pokyny pro 2. kolo během října. Pro dospělé (vč. rodičů), kteří přijedou jako doprovod s postupujícími soutěžícími na 2. kolo, proběhne souběžně se soutěží beseda. Komunikace probíhá jednak poštou na adresu: Vladislav Jech redakce Na dobré stopě Zelenečská Praha 9 anebo elektronicky na adresu: tel: mobil: viz též: Myšlenky z projevu vůdce SOVF Jiřího Čejky - Péguyho na slavnostním shromáždění u pamětní desky Velena Fanderlika na Šilingrově náměstí v Brně dne 4. února 2006 Každoročně si s úctou a pohnutím tímto slavnostním shromážděním u pamětní desky bratra Velena Fanderlika připomínáme Velenův život, jeho působení v českém, československém i světovém skautingu a jeho zásluhy o rozvoj skautingu v naší republice a v československém exilu především za mnoho let trvající komunistické totality. V minulém roce uplynulo dvacet let od Velenovy smrti. Zastupitelstvo města Brna na svém 30. zasedání dne 6. prosince 2005 udělilo JUDr. Velenu Fanderlikovi čestné občanství města Brna in memoriam. V příštím roce budeme připomínat stoleté výročí Velenova narození a rovněž první století od konání experimentálního tábora, který v roce 1907 uspořádal Zakladatel skautingu Baden-Powell pro dvacet chlapců na ostrově Brownsea a který je skautskými historiky považován za počátek světového skautského hnutí. Rodina Fanderliků sehrála významnou roli v našem skautském hnutí. Byli to manželé Alžběta a Vladimír Fanderlíkovi, a jejich synové, Velen a o dva roky starší Milota. O Velenově životě se toho napsalo již dost, takže základní informace o něm možno považovat za obecně známé. Proto bych se chtěl především zaměřit na některé jeho názory na skauting a na myšlenky, ve které věřil, které vyznával a které ve své skautské praxi uplatňoval. Netřeba jistě připomínat, že Velen je jednou z nejvýznamnějších osobností našeho skautingu. Pochopení jeho názorů a skautských postojů může být proto i dnes poučením jak pro oldskauty, tak pro nastupující mladou skautskou generaci. V naší skautské literatuře je jako jeden z předchůdců skautingu uváděn Jan Amos Komenský. Liberecký bratr Sekula publikoval v devadesátých letech minulého století zajímavou úvahu, ve které uvádí, že Zakladatel světového skautingu Baden-Powell dobře znal Komenského dílo, jehož překlady do angličtiny mu poskytl František hrabě Lützow. Historici světového skautingu ani sám B-P tuto skutečnost nikde neuvádějí. Příčinou byla obava, aby se tím ve složité postviktoriánské době neublížilo rozvoji 3

4 skautingu v samotné Anglii. Velen Fanderlik publikoval v roce 1971 pozoruhodnou studii Ideály Komenského ve skautské výchově. Velen v této úvaze rozebírá Komenského pedagogické dílo a porovnává je s myšlenkami a publikacemi B-P. Podobnost či dokonce shoda je víc než zajímavá a zcela evidentně nikoliv náhodná. Na závěr Velen píše: A je proto snad na čase se zamyslit letos, v jubilejním roce Komenského (je míněn rok 1970, kdy uplynulo tři sta let od smrti Komenského), jak mnoho z něho zůstalo svěžím, moderním a jak mnoho z jeho myšlenek převzal skauting, stále nejmodernější methoda výchovy a kde můžeme najít i dnes v Komenského učení řešení našich dnešních problémů. Často se diskutuje o Svojsíkovi a jeho skautském slibu, který byl údajně schválen samotným B-P na první nebo druhé světové skautské konferenci, které se konaly v roce 1920 a Dodnes tato informace nebyla potvrzena. Z reportu WOSM z roku 2001 Scouting and Spiritual Development vyplývá, že se o něčem podobném v roce 1922 při zakládání světové skautské organizace vůbec nejednalo a stačilo jen prohlášení účastníků, že v jejich zemi je skauting organizován v souladu s principy B-P, i když to v několika případech nebylo zcela jednoznačné. Teprve následující roky přinesly pečlivější kontrolu dalších uchazečů o členství, zatímco účastníci konference v roce 1922 byli považováni za zakládající členy a leccos zřejmě zůstalo dlouhodobě nedořešeno. Velen v roce 1948 píše: Abychom dokonale pochopili proč vznikly mezi anglickým a českým pojetím rozdíly skautingu, musíme také uvážit, že skauting u nás vzniká již v r a 1911, tedy dříve nežli i v samé Anglii nabyl definitivních forem.. Po stránce ideové není valného rozdílu. Svojsík přejímal ideu skautskou tak, jak ji B-P rozuměl. Přece však na první pohled se jeví značný rozdíl v několika bodech. Za rakouského režimu stál Svojsík před problémem vlastenectví. Převzít formulku slibu, kde slibuje skaut věrnost Bohu a králi, jak je tomu v Anglii, pochopitelně bylo nepřijatelné. Hledal formulku, která by znamenala věrnost užší vlasti, aniž narazila na odpor úřadů. Podařilo se mu tehdy formulovat slib - budu věrným ideálům své duše - Chápeme ovšem, že podstata věci byla stejná a že tato odchylka byla jen cestou z nouze, aby se věrnost nevztahovala na tehdejší širší vlast nýbrž na naši zemi Druhým problémem byl závazek povinnosti k Bohu.Tehdejší kulturně politická situace a heslo Pryč od Říma, jakož i silné hnutí mezi českou inteligencí proto všemu církevně náboženskému nepřipouštělo převzít anglický slib Svojsík spolu se svým bratrem knězem věřili, že si český skauting najde duchovní podklad pro skautskou mravouku i jinde, nežli v jednoznačném vyjádření stanoviska náboženského kterékoliv církve. Velen soudí, že snad právě proto byl skauting u nás od počátku daleko sentimentálnější a naplněn více čímsi duchovním než anglický. B-P vložil svoji prostou morálku každodenního dobrého skutku do skautské soustavy, aniž potřeboval jakékoliv jiné nadstavby. Stavělť na všeobecných zásadách křesťanství. Náš skauting naprosto nenáboženský musil pro svoji morálku hledat oporu v citovém životě dospívající mládeže. Ve svých Táborových epištolách Velen píše: Dnešní výchova převzala prvky skautské, ale tajemství úspěchu je v jejich celkové soustavě a kombinaci. Vynecháli se jedna složka z receptu na lék, změní se v jed. Nazdar sestry a bratři! Velice rád bych se s Vámi chtěl podělit o zážitky z XVI. skautského semináře, kam jsem byl vedením Ekumenické lesní školy v Praze koncem minulého roku, jako již po několikráte, pozván - probíhal v Praze- Kobylisích u Salesiánů, a to o víkendu ledna Pozvání na seminář jsem velice rád přijal a těšil se, neb jsem nikdy nebyl jeho obsahem pohodou a vstřícností všech přítomných zklamán, a to především zásluhou schopných a zapálených organizátorů, hlavně v osobě bratra Neptuna, bratra Merkura a dalších. Seminář je určen absolventům všech ročníků ELŠ, ale vítání jsou všichni ostatní skauti a jejich příznivci. Na mimopražské účastníky je pamatováno s ubytováním i stravou za velmi nízké ceny. 4

5 Jsem rád, že jsem stihl sobotní program od začátku, když byl zahájen duchovním slovem bratra Ursuse z Brna, a absolvoval i všechny další části programu, které se odvíjely zcela v pojetí skautingu. Oceňuji, že přednášky s velmi aktuální tématikou byly zaměřeny na důležitost skautské pomoci naší nemocné společnosti. Mnoho se hovořilo o tom, co vše mohou skauti vykonat pro naši společnost svým zapojením se ve veřejném životě. Následné diskuse k jednotlivým přednáškám byly vždy podnětné a přínosné, vzhledem k tomu, že naprosto všichni přednášející byli výborně připraveni a zároveň vybaveni chutí podělit se o své znalosti a zkušenosti se svými pozornými posluchači. Zaujalo mne, jak bylo nedělní ráno zahájeno mší sv., kterou celebroval Mons. František Radkovský, biskup plzeňský spolu s bratry Neptunem Janem Pečeným/vůdcem ELŠ/ a bratrem O Kimem Vojtěchem Eliášem /prorektorem teolog. fakulty/. Když v závěru mše sv. obdržel, s pokorou sobě vlastní, bratr Káďa Zdeněk Zelený z Prahy z rukou Mons. Radkovského vysoké církevní vyznamenání a byl vyhlášen rytířem Řádu svatého Řehoře Velikého občanské třídy, byl jsem doajt jako velká většina přítomných. Připomněli jsme si, že tato pocta mu byla udělena v Římě papežem Benediktem XVI. za celoživotní, hlavně skautskou práci s křesťanským zaměřením, která se hrubě nelíbila minulému režimu se všemi důsledky, kterých je jen totalita schopná. Bratr Káďa byl uvězněn v 50. letech min.století, odsouzen na 15 let žaláře a po 10 letech na amnestii propuštěn domů. Jen ten, kdo poznal děs komunistického věznění a přežil, může dnešní mladé generaci vyprávět o tom, co se to u nás dělo. Vyvrcholení semináře přišlo v posledním bodě z nedělního programu - bylo to již 11. pokračování putování českými dějinami, kterými nás s neuvěřitelnými znalostmi historie provázel, jako vždy předtím, František Valdštýn, plukovník v záloze. Myslím, že když byl XVI. seminář ELŠ zakončen Svatováclavským chorálem, představoval důstojné završením letošního jedinečného setkání, jenž nám opět napomohlo k získání potřebného nadhledu pro formování životních názorů v naší materialistické společnosti. Neodmyslitelnou součástí po celou dobu semináře byla možnost v zázemí vybrat a zakoupit si něco z mnoha titulů knih a brožur se skautskou tematikou, a rovněž bylo možno objednat a předplatit si za neuvěřitelných 120,- Kč na rok měsíčník Na dobré stopě, který svým obsahem své čtenáře nesmírně obohacuje a povzbuzuje. Jako vždy bylo na panelech v sále k zhlédnutí mnoho fotografií ze života a výuky lesoškoláků v Měsíčním údolí u Vlašimi, na které všichni absolventi i po letech velmi rádi vzpomínají a já ze své zkušenosti, jako její absolvent, mohu každému skautovi vřele doporučit! Průběh posledních dvou seminářů jsem si zaznamenal na videokazety a často se k nim vracím, abych si připomínal myšlenky, které tam často zaznívají a vedou k posílení křesťanských a morálních hodnot, které byly za komunismu cíleně devastovány a jejichž nedostatek pociťujeme na každém kroku v narůstající krizi mezilidských vztahů. O své zážitky ze semináře si dovolil s Vámi se podělit Zdeněk Rašplička - ZDENDA 3. středisko 5. květen, Klub OS 38 Plzeň VŠECHNY POŽEHNANÉ DARY BOŽÍ (Básnická sbírka Vyznání, autorka: Alena Břeňová) Člověk, co k Tobě přichází se srdcem na dlani, jedno obyčejné lidské setkání. Krása lesů, luk a hájů, dlouhých zim i vonných májů. Stisk ruky a oka záchvěv jediný, křik prvního dítěte i důstojné šediny. To je život ve všech podobách a ač někdy ti nahání strach, tu krásu měl bys viděti, vštípit ji svému dítěti: by vidělo i druhé, nejenom sebe a svět byl pro něj kouskem nebe, který si stvoříš čistým srdcem svým, světlem své Duše zářivým... 5

6 D O P I S Y A I N F O R M A C E Milí bratři, obracím se na vás v záležitosti duchovního principu ve skautingu. Sami dobře víte, že realita v našem hnutí se jeví jako problematická a zdaleka není vyřešena a ani dořešena. Vím to sám z vlastní zkušenosti, tedy z naší lesní školy, kde přednáším m.j. i Duchovní dimenzi a to jak pro VLK, tak i pro posluchače LŠ. 40 let udělalo své a proto se velmi snažíme o změnu tohoto neblahého stavu. Jako jednu z možných cest vedoucí ke zlepšení považuji, jak se domnívám, i obnovu Řádu sv.václava. Nemíním se zde zmiňovat o historii vzniku Řádu, ale chtěl bych se stručně zmínit o tom, proč je jeho obnova tak důležitá. Dříve byl tento Řád udělován jako výraz uznání za upevňování duchovních hodnot ve skautských oddílech s katolickou výchovou. Já sám jsem se účastnil obřadu udělování Řádu, jako malý skautík, a to po válce, ve Svatováclavské kapli na pražském hradě, kde tento Řád obdržel náš vůdce oddílu. Tato událost ve mně zanechala trvalý duchovní zážitek a ovlivnila mne pro budoucnost. Domnívám se, že v současnosti by tento řád mohl být udělován jako výraz uznání za šíření a upevňování duchovních a humanitních hodnot v hnutí těm, kteří tyto hodnoty uznávají a je přijímají za své a to i ve svých oddílech a na všech stupních řízení Junáka, bez ohledu na konfesi. Byl by to i výraz realizace ekumenismu v duchovní výchově. Podotýkám že kníže Václav není pouze jedním ze symbolů českého státu, ale byl přece i ve své době představitelem vládnoucího rodu a také nositelem duchovních a morálních hodnot. Proto je, jak se domnívám, přijatelný i pro ostatní křesťanské církve u nás a také i pro ty, kteří uznávají transcendentno jiným způsobem, i mají ke své vlasti citovou vazbu. Prosím, abyste posoudili můj námět na uskutečnění podnětu a uvážili všechna pro i proti. V příloze Vám předávám stručné podklady k projednání. pozn.: Řád by mohl být udělován a schvalován na úrovni NJ a Duch. Rady, na nižší úrovni /ORJ a KRJ/ s vědomím duchovního zpravodaje. přílohy: a/ stručný Statut předválečného Řádu b/ možný návrh obnoveného Řádu JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR Duchovní rada Senovážné náměstí - 24 Stanislav Voženílek RIKI Praha - 1 tajemník a instruktor VmLŠ Ve Spytihněvi, dne 15.ledna 2006 Na písku Spytihněv mobil: Za přepis: Vladislav Jech - Kamzík, místopředseda ODV Výsledek projednání v Odboru duchovní výchovy Junáka: ODV projednal podrobný návrh br. Stan. Voženílka - Rikiho, tajemníka a instruktora VmLŠ, na obnovu Řádu sv. Václava, aby byl výrazem realizace ekumenismu v duchovní výchově s vědomím, že kníže Václav není pouze jedním ze symbolů českého státu, ale byl přece i ve své době představitel vládnoucího rodu a také nositelem duchovních a morálních hodnot (citáty z jeho výše otištěného dopisu, který přišel poštou dne 20. ledna t.r.). 6

7 Při projednávání tohoto návrhu si členové ODV připomněli snahu minulého místonáčelníka a předsedy ODV br. J. Zikmunda - Balůa o obdobnou obnovu tohoto Řádu (viz informace v NDS120 z r. 2003) a skutečnost, že Náčelnictvo Junáka se usneslo pod č. NJ-XII/18 z XII. Řádného zasedání (ve dnech ) takto: NJ nesouhlasí se zřízením Řádu a medaile Svatého Václava. Ačkoliv návrh br. Voženílka obsahuje také obnovený návrh formulace tohoto Řádu ve formě medaile, nenalezl ODV bohužel žádné nové argumenty, kterými by mohl opětovně podpořit opakovaný návrh na zřízení. Přitom bylo vyzdviženo, že vyznamenání sv. Jiří ve velké míře zahrnuje i duchovní aspekty spolu se základní ideou, že tento světec je celosvětovým patronem skautingu. Na rozdíl od dobře zavedeného udělování Liliového kříže (dle katolické i protestantské metodiky) se ODV pozastavil nad problémem uvedení do života takového řádu v rámci Junáka právě vedle rovněž dobře zavedeného vyznamenání sv. Jiří. V tomto smyslu obdržel br. Voženílek odpověď odboru duchovní výchovy Junáka. Přitom také zazněla rámcově idea, že by ODV mohl zřídil vlastní UZNÁNÍ, které by mohlo být udělováno za šíření a upevňování duchovních a humanitních hodnot v hnutí těm, kteří tyto hodnoty uznávají a je přijímají za své, a to i ve svých oddílech a na všech stupních řízení Junáka, bez ohledu na konfesi (citát z dopisu br. Voženílka). Prosíme čtenáře našeho měsíčníku i jejich okolí, aby se k ideji takového diplomu vyjádřili, případně pomohli navrhnout jeho znění a grafické zpracování. Igor CHAUN: Proč věřit v Boha? Milí přátelé, vážení čtenáři, nosím už delší dobu na srdci něco, co vám potřebuji říci. Mám pro vás velké tajemství. Netýká se tématu, které jste zvyklí na těchto místech číst, není to o politice, ani u úplatcích ani o systému školství - je to přímo o Bohu. Je to o tajemství, u kterého se tváříme, jako by ho nebylo, a ono přece je. Chtěl bych vám popřát do Nového roku hodně štěstí a radosti, ale musím vám říci, že jsem zjistil, že bez Boha to nejde. Je to zvláštní. Společnost se dělí na takzvané věřící a ateisty. Bereme to jako fakt a přijde nám normální říci: já nevěřím, Bůh prostě není.... Ale při vidoucím pohledu je to totéž, jako kdyby květina řekla, že není slunce, jako kdyby strom řekl, že není voda, jako kdyby plíce řekly, že není vzduch. Ve skutečnosti jsme obklopeni a prostoupeni všudypřítomnou a zářící energií nejvyšší síly, která je projevem Boha a která je absolutně nadřazena inteligenci lidské a pozemské. Z tohoto hlediska, pro člověka, který tohle pocítil, se pak běžný život stává zázrakem. A prosté lidské bratrství, láska a pospolitost, jsou najednou nejvyšší radostí i povinností. Nevěřící člověk se vnímá jako osamocené individuum, cítí se vydělený ze souvislostí a domnívá se, že může žít na úkor druhých i vesmíru. A většinou je na to ještě hrdý. Ale být věřící a nevěřící nejsou dva rovnocenné stupně. Být věřící je o krok výš. Být věřící znamená otevřít se inteligenci a síle, která nás obklopuje. Vnímat ji a žasnout. Je to taková krása, že člověk mnohdy až pláče. A taky bolest, to když spatří pravdivě sám sebe, svůj úděl. Je pohodlnější říci, že Bůh není, a setrvávat v nevědomosti. Proto to spousta z nás dělá. Ale všichni musíme tu cestu podstoupit. Dřív, nebo později. Protože jsme Lidé... Ale máme to usnadněno: v srdci každého z nás, dokonce i vraha, je zakódována cesta k Bohu, skryta schopnost Boha ucítit a započít návrat, cestu k rozpomnění... Je to pouť s mnoha plody. Ale bolí... A jsem přesvědčen, že se jí nevyhneme nikdo. Být věřící znamená žít o 7

8 stupeň výš, mít vědomý přístup k božskému paprsku. Ale také to znamená větší zodpovědnost. S vědomím Boha je totiž těžší páchat staré chyby. - Nepřemýšlejte o Bohu, nepátrejte, co jste kde četli nebo slyšeli. Otevřte vlastní bránu, vlastní vnitřní naslouchání. Bůh vám tu schopnost dal. Až se to podaří, budete překvapeni, jak jste byli celou dobu blízko. Je to Cesta, která vede k úspěchu, k naplnění. Záleží jen na nás, na každé lidské bytosti, jak využijeme svou kapacitu. Jak rozprostřeme své vědomí k nadílce Božského poznání. Jsme sestrojeni ke vnímání božské krásy, tak se nebraňme. Jsme dokonale vybaveni ke vnímání zázraku stvoření, úžasného údělu nás lidských bytostí, krásných a jedinečných v kontextu celého vesmíru. Když to poprvé ucítíte, je to jako poprvé udržet rovnováhu na kole, nebo poprvé udělat na vodní hladině pár temp. Je to cosi, co se otevře a zprůchodní - a už to zůstane. Není se čeho bát. Praktický život zůstane, jaký je. Ale už se lépe žije. Mějme proto odvahu spolupracovat s tím, co je ve skutečnosti naší součástí. Ochraňujme svou jiskru krásy a naděje. Touhy být lepším, pozvednout se ke hvězdám... Život bez Boha je možný, ale jen dočasně. Děkuji tomu, kdo mi rozumí a promiňte, milí čtenáři, moji odvahu a toto neobvyklé novoroční přání. Ale Pravda je taková a je bojácné ji neříci. Kdo ví o rezervoáru krásy a Lásky nad našimi hlavami, nedokáže mlčet. Máme to štěstí, že žijeme ve sféře, kde září Světlo Ježíše a Panny Marie. Využijme je a prosme je. Je to neuvěřitelné, ale oni jsou skuteční. Až přijdou, zatetelí se vám dech. Kdybych byl geniální vynálezce, vymyslel bych Bohoměr, ať si to každý sám změří. Ale tak to ve vesmíru vymyšlené není. Ten Bohoměr musíme vyrobit každý ve svém srdci. To je ten trik, to je ta zkouška. Každý si na to musíme přijít sám. Přeji vám sílu a odvahu na cestě, která vede k plnému životu. Budu šťastný, když budu žít v zemi, kde lidé jsou hrdí na to, že jsou Lidmi, a budou vědět, že vyšší řád a spravedlnost existují. A že proto jen hlupák svému okolí škodí a drancuje je. Nezbývá než přiznat si, že jsme tady spolu a se společným úkolem. Hodně štěstí - nám všem, milí čtenáři. Zasláno od: (psáno pro MF DNES - nepřijato) J A K J E T O S R E A L I T Y S H O W N A S L O V E N S K U? Ve skautském tisku v roce 2006, ale i v tisku jiném se může zdát, že téma REALITY SHOW nadále není právě to nejnosnější. V televizi, pravda, běžela nejen jakási retrospektiva, ale dokonce 2. díl. Výzvy z řad veřejnosti, aby Junák zatratil tento druh zábavy, se nesetkaly s významnou odezvou, i když v samotném časopise Junák reakce byly, nezaujaly český tisk natolik, aby něco z toho přetiskl. Ne tak v případě Slovenského skautingu a jeho časopisu MÉDUIM - v 1. čísle z ledna 2006 je k této problematice hned pět článků, které jsou všechny zajímavé a fundované. Přetiskujeme jeden z nich (obrázek si přitom vypůjčujeme z dalšího článku ze zmíněných pěti). 8

9 Môžu reality show negatívne ovplyvniť vývoj detí? Chcú televízie pokaziť celú jednu generáciu? Čo môžu proti tomu robiť pedagógovia či skautskí radcovia? Fenomén reality show je celosvetový. Televízne vysielanie od svojho vzniku prekonalo niekoľko etáp a požiadavky divákov sa stále menia. Svojich pár rokov slávy na plnoformátových staniciach si už užili talk show, erotické či akčné filmy. V tomto období prišlo na reality show a už podľa trendov v zahraničných televíziách sme sa na to mohli niekoľko rokov pripravovať. Na TV program sa môžeme pozerať z viacerých aspektov: psychologických, náboženských, sociálnych, pedagogických, marketingových, ale dôvod, prečo sa dostávajú reality show na TV obrazovku, je hlavne jeden: ekonomický. Zvýšením sledovanosti sú stanice schopné odvysielať reklamu k viacerým divákom a majú z toho viac peňazí. Hlavné znaky reality show Čím sa vyznačuje programový žáner reality show? Obyčajne je v ňom prítomných niekoľko atribútov: zmenená situácia pre účinkujúcich, motivácia výhrou, dodržiavanie pravidiel, riešenie problémov sympatií a antipatií, pravidelnosť, kontinuita, redakčné spracovanie, snaha o autenticitu, masovosť, napätie, participácia divákov. Fenoménu reality show sa venuje psychológ Philip Zimbardo, ktorý v 70. a 80. rokoch skúmal správanie študentov vo vypätých momentoch. Z dobrovoľníkov urobil dve skupiny - dozorcov a väzňov a zavrel ich na dva týždne do väzenia. Po týždni musel experiment skončiť, pretože z inak slušných študentov sa vykľuli beštie. Zimbardo hovorí, že to nie je problém morálky, ale extrémnej situácie. Preto sa v súčasností podieľa na obhajobe dozorcov, ktorí v Iraku týrali väzňov. Reality show ukazuje práve tieto momenty. Účastníci sú väzňami, ktorí však majú šancu vyhrať dosť peňazí. 3 režimy komunikácie A späť k televízii. Na všetky mediálne výstupy by sme mali hľadieť kriticky - poznať dôvody, prečo vznikajú, kto ich produkuje, komu sú určené a aké reakcie majú potenciál spôsobiť. Podľa britského teoretika médií Johna B. Thompsona nemáme zabúdať, že televízia nesprostredkováva realitu. Podľa neho poznáme tri hlavné režimy komunikácie: interakciu tvárou v tvár, sprostredkovanú interakciu a sprostredkovanú kváziinterakciu. Zatiaľ čo prvý režim popisuje situáciu, kde sú dvaja či viacerí ľudia na jednom mieste v rovnakom čase, môžu okamžite reagovať na partnera v komunikácii a to nie len slovami, ale 9 aj rečou tela a v zásade vedú dialóg, tak ďalšie dva režimy sú iné. Sprostredkovaná interakcia odkazuje napr. na telefonovanie alebo písanie listov. Každý z aktérov komunikácie môže byt v inom priestore a tiež v inom čase (chvíľu trvá, než dostaneme list, či si prečítame ), hoci stále ide o dialóg, už nemôžeme použiť reč tela alebo mimiku. A potom tu máme tretí režim, ktorý J. B. Thompson nazýva sprostredkovaná kváziinterakcia. To už hovoríme o svete mediálnej komunikácie: program či článok vzniká v inom čase a na inom mieste, než ho prijímajú čitatelia či diváci (napr. tento článok vzniká v Prahe, v piatok a ty ho čítaš na inom mieste a v inom čase), používa sa len obmedzený register symbolov, mediálny produkt je určený neurčitému počtu rôznorodých príjemcov a v zásade nevytvára dialóg, je monológom. Čo najpútavejší materiál Týchto niekoľko atribútov sprostredkovanej kváziinterakcie nás varuje, že konzumácia médií nie je to isté, ako rozhovor z očí do očí. Že môže vzniknúť veľa nezámerných šumov a omylov, a samozrejme, aj cielene manipulovaných alebo aspoň korigovaných nepresností či Iží. Taká je povaha médií a my sa s tým učíme žiť. Toto všetko platí pre reality show, možno dvojnásobne. Nielen, že sú účastníci v skutočne extrémnych podmienkach (pod dohľadom kamier, s cudzími ľuďmi, v zmenenom prostredí atď.), ale my ako diváci nemáme možnosť sledovať účastníkov neustále. O dianí v dome či vo vile sa dozvedáme vďaka zostrihom, ktorých cieľom nie je priniesť realitu, ale čo najpútavejší materiál, ktorý bude chcieť sledovať čo najviac ľudí a privedie ich k obrazovke aj pri vysielaní ďalšej epizódy. Účastníci reality show sú v akejsi manéži, obklopení vďaka jednosmerným zrkadlám televíznym štábom - kameramanmi, dramaturgmi, režisérmi, zvukármi, strihačmi a

10 ďalšími. Tí sa snažia dostať na obrazovku len to najlepšie. A čo sa deje vo vile? Vidíme aj správanie, ktoré nie je vnímané spoločnosťou jednoznačne: pitie alkoholu, sexuálne obťažovanie, fajčenie, vulgarizmy, intrigy či vyhrážky. Môžu deti považovať toto správanie ako normu? Riaditelia pedagogicko-psychologických poradní vyhlásili: "Ide o nekontaktné sexuálne zneužívanie detí do 15 rokov. Je to vysielanie agresívneho spôsobu komunikácie, konzumného spôsobu sexuality a života bez citových vzťahov - s priamymi následkami na duševný vývin a zdravie detí. Deti nedokážu tému spracovať a vysielanie týchto programov treba zastaviť." Psychológ Vladimír Smékal dodáva: "Mnohé agresívne scény a prázdna lascivita sú veľmi nebezpečné pre zdravý psychosociálny, duchovný a morálny vývoj." Podobný jazyk majú cirkvi: "Ide o propagáciu toho, čo nie je dobré. Je tam nadmierne pitie alkoholu, vulgarizmy, zmeny trvalých vzťahov na príležitostný sex a z abnormálnych a hraničných prejavov chovania sa robí norma, ktorú mnohí nekriticky napodobňujú. Nesledujte reality show a keď' sa tomu nedá vyhnúť, tak o programe hovorte so svojimi deťmi. Televízia devastuje kultúrne dedičstvo." Prežili sme... Reality show nie je prvá pliaga, ktorá ohrozuje naše deti. Mali sme tu už cigarety, alkohol, pornografické časopisy, drogy, brutálne filmy v TV, počítačové hry, internet-chat a pornografické stránky. Nie je toho trochu moc? So všetkými týmito atribútmi sa stretávame v mnohých podobách. A to nie len v médiách, ale niekedy aj v priamej komunikácii. Vedieť takéto situácie spracovať a zvládať je predsa tiež istá pedagogická výzva. Podobné kritériá by sme mohli aplikovať na telenovely a tiež spravodajstvo. Budeme súdiť našich rodičov, že preferujú ploché vzťahy (telenovely) a manipuláciu (správy)? Asi nie, pretože dúfame, že poznajú rozdiel medzi interakciou a sprostredkovanou kváziinterakciou. Televízia prináša predovšetkým zábavu! Mne osobne vyhovuje tento druh zábavy asi tak dve hodiny týždenne - napr. keď' sa pozerám na VyVolených. Nakoniec sa možno ukáže, že gay Vladko ako víťaz českých VyVolených pomôže téme ľudských práv, keď' verejne podporil zákon o registrovanom partnerstve. S týmto pozitívnym aspektom reality show počítal len málokto. Kde je kľúč k pravde o reality show? Asi si ho musíte nájsť sami v diskusii s deťmi, ktorým sa venujete. Myslite pritom na sprostredkovanú kváziinterakciu, na Zimbarda a fakt, že s nejedným spoločenským problémom sme sa museli v minulosti popasovať aj my. Prežili sme a snáď nie sme úplne najhorší. Juraj Gerbery - Gebroš Autor je absolventom Pedagogickej fakulty UKF a redaktorom týždenníka Marketing & Media. R E A L I T A My všichni, kdo se denně míjíme na ulicích sobě známí i neznámí my, kdo dýcháme stejný vzduch a chodíme po stejné zemi ať už jsme kdokoli máme všichni, kromě toho společného svůj vlastní svět. Svět našich představ kde žijeme jiný život kde si nemusíme na nic hrát a jsme jen sami sebou kde si nikdo nepřipadá zbytečný ani bezmocný a kde odhodlaně bojujeme proti všemu zlému ve jménu všeho, v co věříme náš velký vnitřní svět. Ale realita je jiná a ten velký vnitřní svět tak bezpečný schován a úzkostlivě střežen kdesi v koutku naší mysli se reality bojí autorská značka v Polibku múzy 2005: POS3 10

11 POZORNÍ POSLUCHAČI PŘI DNI PŘEMÝŠLENÍ 2006 V PRAZE po zádušní mši za Aničku Švecovou, sloužené dne v rotundě sv. Martina, v budově Vyšehradského proboštství vyslechli další část vzpomínek Olave Baden-Powellové: 7.dubna 1916 píši dopisy o dívčím skautingu a záležitosti musejí pokračovat bez odkladu. 7.května 1916 jedu do Wokingu k Lady Betty Balfour, abych prohovořila splynutí jejích dceřinných Girl Scouts s Girl Guides Association. 12.květen 1916 cesta do Sheffield Park na setkání oblastních činovnic dívčího skautingu tohoto hrabství, které jsem svolala. Vévodkyně z Norfolku, Lady Leconsfield, Lady Monk- Bretton, paní Jenningsová, slečna Maud a další. Domnívám se, že kdybych neměla výborné služby skvělé a spolehlivé Nannie k dětem, nemohly bych toho dělat tolik. Vidím ve svém diáři, že navíc k stálému cestování po hrabství, abych našla a nadchla vhodné mladé ženy, které by se staly vůdkyněmi, jsem ještě cestovala po celé zemi s manželem a podporovala ho v jeho skautování. V červenci sama jsem s ním jela do Oxfordu, na ostrov Wight, na cestu po Hampshiru a zastupovala jsem ho na týdenní cestě na severu Anglie, když se necítil dobře. Později, když naše děti byly v internátní škole, usilovně jsme se snažili zařídit si naše cesty tak, abychom se pokud možno vyhnuli 11 školním prázdninám, nebo když to nebylo možné, brát děti s sebou, pokud se to dalo zařídit. V těchto počátcích se vší naléhavostí při budování obou organizací, které byly takovým přínosem k národnímu úsilí, jsme se cítili povinni nehledět na naše osobní životy tak, jak to i dělali tak mnozí členové společnosti. Dokonce se nám to líbilo. 31. května 1916 zaměstnanci úřadu chlapeckého a dívčího skautingu pohoštěni - přijeli autobusem na oběd. Hrála skautská kapela. 70 osob bylo na oběd. Skautský sraz měl výstavu na trávníku. Podával se čaj pro 400 skautů a 70 skautek. Později, jak obě hnutí rostla, vzrostl i počet na chlapeckém a dívčím ústředí do té míry, že musily být vyčleněny dva dny na pohoštění. Byly to tak zdařilé party a je pro mne dnes potěšením potkávat starší lidi, kteří byli kdysi zaměstnanci a kteří si pamatují ty letní výlety. Slečna Alice Behrens, žena vynikajícího charakteru a vůdkyně na severu, pomáhala Robinovi s novou organizací. Pobývala s námi, kdykoli přijela na jih. Pamatuji si jeden víkend v létě 1916, Robin šel na ryby jeho nejoblíbenější oddych. Alice a já jsme šly za ním

12 dolů k řece. Posadily jsme se na břeh v horku pozdního odpoledne a povídaly si mezi nahazováním o předmětu, který byl tak drahý nám všem.»alice,«řekl Robin, když navíjel vlasec na další nahození,»je čas, abys sezvala činovnice dohromady, aby si popovídaly. Měly byste si naplánovat, jak byste mohly rozšířit dívčí skauting v národní hnutí větší důležitosti, jako se rozrostli moji skauti. Proč nesvoláte konferenci? Vyberte dobré místo někde uprostřed země a svolejte je dohromady. «A tak vzešla konference v Matlocku v říjnu Na tomto prvním setkání bylo 26 činovnic. Dnes by jich bylo víc než 26 stovek.. Zúčastnila jsem se jako činovnice za hrabství Sussex a hovořila jsem na téma Organizace. K mému velkému překvapení jsem se domů vrátila jako hlavní činovnice, když jsem byla zvolena do této funkce na konferenci. Později, v únoru 1918 jsem se stala hlavní náčelní /Chief Guide/. Byla to obrovská výzva, taková, že jsem byla hrdá a šťastná, že jsem ji mohla přijmout. Zdá se zcela neuvěřitelné, že v tak krátkém čase mezi mým sňatkem v roce 1912 a matlockou konferencí v roce 1916 jsem se dostala tak daleko. Plachá, nedůvěřující si dívka se vyvinula v sebejistou ženu. Mohu jen poděkovat svému manželovi za tuto proměnu. Ne že by mě ovlivňoval nějakým záměrným způsobem, nikdy neříkal»udělej toto«nebo»udělej ono«, očekával, že já sama se rozhodnu o věcech, že napíši své vlastní dopisy a promluvy, že se představím sama. Ale měl tu skvělou schopnost probudit ve mně mé kvality a talent, o nichž jsem neměla ani tušení, že je mám. Vybudoval mou sebedůvěru, dodal mi odvahu, vdechl mi nadšení. Bylo to, jako by všechna potlačovaná touha po smyslu života konečně našla východisko. Nepodařený pokus stát se ošetřovatelkou, občasná pomoc poskytovaná domovu I.C.A.A. v Parkstone, dokonce i tříměsíční služba s Y.M.C.A ve Francii tohle vše nebylo nic ve srovnání s pocitem»přináležitosti«, který jsem pociťovala, když jsem začala s dívčím skautingem. A opět, mnoho toho, co jsem odmítla jako zmarněné mládí, se nepřímým způsobem ukázalo jako příprava na život, který ležel přede mnou. Všichni přátelé, které jsem získala a udržela od Devonu po Sussex, od Cumberlandu po Berkshire při rodinném cestování, byli mi nyní nápomocní, když jsem cestovala z jednoho konce země na druhý a hledala činovnice, organizovala, přemlouvala, vzbuzovala nadšení,»šířila slovo«. I když přátelé nebyli sami ochotni obléci kroj, mohli mě často uvést k někomu, kdo to udělal. Všechna ta pěší chůze, jízda na koni a tenis, jimiž jsem vyplňovala svá předchozí léta, přispěly k mé robustní postavě, která mi umožnila vyrovnat se s náročným programem po téměř šedesát let. Láska k pobytu venku, podporovaná jízdou na kole a pikniky v Exmooru, dny strávené venku na lovu s otcem, nájezdy na petrklíče a ostružiny to všechno mi umožnilo ocenit tu část dívčího skautingu, která hledá, jak vštípit mládeži radost z přírody a činnosti venku. I ono kočovné bytí, které jsem zažila jako dítě, mi umožnilo pohotově se přizpůsobit stálým změnám, vynuceným životem na veřejnosti. Vskutku, až do doby asi před rokem si nevzpomínám, že bych od svého sňatku strávila pět nocí po sobě v jedné posteli! Bylo to skvělé pracovat ve»spřežení«se svým mužem, usilovat o společný cíl, naplněná týmiž ideály. Měli jsme týž smysl pro hodnoty, týž smysl pro humor, naše názory na všechno byly v souladu. Společnou prací jsme mohli dosáhnout mnohem víc, než co by každý z nás mohl dosáhnou odděleně. Vedli jsme bratrské a sesterské hnutí, mohli jsme cestovat společně a přispívat k práci toho druhého. Stěží se to dalo zařídit šťastněji. Ale musila být někde nějaká potíž! Jako obvykle, přišla od mé matky. Byla tak velice viktoriánská ve svých názorech. Odsuzovala sufražetky a každou cestu k osvobození žen, ať byla jakákoli dokonce i poměrně skromnou svobodu, kterou Robin nabídl dívkám ve skautingu. Ona prostě nerozuměla jemu ani jeho motivům - nebo změně, kterou ve mně vyvolal. Bylo dost zlé, že jsem se vdala a opustila domov, bylo ještě horší, že jsem oblékla skautský kroj a jela do Francie a to bylo jen na tři měsíce. Ale dát se na skautování..! Napsala jsem si se smutkem do diáře: Odcizila se mi a ač nezná nic o skautkách, je mohutně»protiskautská«, což je ošklivé a nesnadné, dokonce absurdní!. Nemohu pochopit její podivnost a zjevný obrat proti mně... 12

13 Válka pokračovala zle. Na Londýn byly letecké nálety. Robin byl jedním zastižen na samém začátku června, když čekal na vlak na stanici Liverpool Street. Několik lidí bylo zabito. To byl odlišný způsob válčení, než na který byl zvyklý z profesionálních tažení v Indii a Africe, ač možná srovnatelný s Mafekingem s ohrožením civilního obyvatelstva. Tato otřesná stránka létání nicméně nezamezila mému velkému zájmu o letectvo. Napsala jsem jen týden po červnovém náletu:»ráda bych věděla, kdy budeme běžně létat tak, jako teď jezdíme auty. «Docela bych bývala potřebovala soukromé letadlo v těch časných dobách skautování, protože jsem neustále cestovala.»pořád je toho příliš mnoho na práci,«jsem si beznadějně zapsala do diáře v prosinci toho roku. Tehdy to byla pravda a zůstalo to pravdou ještě dalších padesát let poté! Robin také jezdil hodně, ale zatímco mně bylo jen dvacet osm, jemu bylo šedesát a měl by býval brát věci s větším klidem. Byl vždy přetažený a trpěl otřesně stálými bolestmi hlavy. Toto bolení hlavy nazýval»pěťáky«, což byl pozůstatek z jeho dnů v armádě, kdy plukovník Baker-Russell říkával»mám hlavu a neprodal bych ji ani za pěťák«. Ač jsem se moc snažila, nemohla jsem ho přesvědčit, aby dělal méně. Vše, co jsem mohla dělat já, bylo dohlížet, aby dům běžel hladce a dokonce i personál se zdál mít své výkyvy v tom roce 22.října přišla Mabel /nová kuchařka sestra Annie/ a doufám, že to půjde.»dětské oddělení«nevychází vždy hladce se zaměstnanci kuchyně a domu! 9. listopadu 1917 hádka v domácnosti. Chůva bude musit odejít! A co víc, měla jsem starosti s penězi. Vše stálo víc. Neustále jsme cestovali a pořádali večírky, což obojí pohlcovalo náš skromný příjem.. Ale i s tím vším jsem stále mohla napsat s dobrým pocitem o našem výročí svatby:»úterý 30. října 1917 náš svatební den - a každý rok milujeme jeden druhého víc a víc, i když se pokaždé zdá, že to dosáhlo vrcholu a nemůže už to být silnější! «Na počátku roku 1918 jsem opět jela do Francie. Tentokrát však a to ukazuje jaký respekt si už získal dívčí skauting já právě ustanovená náčelní /Chief Guide/ jsem jela jako»žena v postavení«vyšetřovat chování a podmínky pomocných ženských armádních sborů /Women s Auxiliary Army Corps/. Sbory byly organizovány Dámou /to je titul/ Helen Gwynne-Vaughanovou. Dělaly skvělou práci ve Francii - a není třeba to říkat - byly nadšeně přijímány našimi muži tam venku. A rovněž není třeba říkat lidská přirozenost je jaká je, jedna nebo dvě dívky měly miminka a musily být poslány domů. To vedlo k divokým zvěstem o nemorálnosti mezi těmito ženskými sbory. Byly dopisy a dotazy v novinách, mnoho nepochopení a výmyslů. Vláda se rozhodla poslat malou skupinku žen v určitém postavení, které by měly nestranně posoudit tato tvrzení a dát zprávu o tom, co shledaly. Violet Markhamová byla jedna z naší skupiny. Byla asi o patnáct nebo tak let starší než já, malá žena s jasnýma očima, která už byla známá. Byla význačná liberálka, vnučka Josefa Paxtona, který navrhl Crystal Palace. Její otec byl bohatý majitel dolů v Chesterfieldu a ona v mládí hájila postavení horníků, pracovala neúnavně, aby zlepšila pracovní i životní podmínky horníků a jejich rodin. Když se přestěhovala do Londýna, bojovala se stejnou silou za věci žen sloužících v domácnostech a hledala, jak zlepšit jejich úděl pozvednout jejich stav. Do naší skupiny byla zařazena jako předsedkyně Ústředního výboru pro školení a zaměstnávání žen. Vzpomínám na jeden zábavný incident, spojený s ní. Vždy byla známá jako»slečna Markhamová«. Jen velmi úzký kruh jejích přátel věděl, že už skoro tři roky byla vdaná za podplukovníka Jamese Carrutherse. Ten v době naší cesty sloužil ve Francii a mohl se připojit ke své ženě na kratičkou dovolenou. Samozřejmě sdíleli společnou ložnici a následujícího rána jedna z Armádního sboru, jež přišla navštívit Violetu, oznamovala s pohoršením, že»slečna Markhamová byla v posteli s mužem! «A je dost zvláštní, že Violet byla povolána během poslední války, aby přešetřila podobné vysoce přibarvené zvěsti v Ženské službě /Women s Service/. Tehdy razila rčení»ctnost nemá hodnotu klepů«/virtue has no gossip value/ - poznámka, kterou jsem si často uvědomovala, když jsem uvažovala o postoji veřejnosti a tisku ke skautingu. Nedovedu si opravdu představit, jak by nějaká vyšetřovací komise mohla rozpoznat známky nemorálnosti, nemá-li dost možností pořídit si přiznání viníků! Nicméně jsme cestovaly po různých táborech ženských 13

14 armádních sborů v Boulogne, Etaples Abbeville, Dieppe, Le Havre, Rouenu a Calais. Navštívily jsme velitelství, hovořily s děvčaty a byly jsme schopny při svém návratu podat uklidňující výčet skvělé práce, kterou dělaly, a vyjádřit své uspokojení s jejich prostým ubytováním. Strávily jsme také hodně času na obědech a večeřích s plukovníky a generály, kteří dychtili nás ujistit o zdvořilém vztahu jejich mužů k ženským sborům! Byla to zajímavá zkušenost - ale myslím, že bych dala přednost sloužit spíš jako výčepní u Mercers Arms. Můj vztah s matkou se tak rychle zhoršoval během těchto měsíců a ona psala tak zvláštní a nelaskavé dopisy, že jsem se rozhodla se s ní dohodnout. Setkaly jsme se na neutrální půdě v jednom hotelu v Bournemouth a strávily celé ráno v posteli hádkou. Nakonec se mi podařilo přimět ji, aby pochopila důležitost práce, kterou dělám se skautkami, a smířily jsme se. Byla to pro mne úleva zase znovu se těšit ze šťastného a láskyplného vztahu s ní. V létě 1918 byla ve vzduchu naděje na konec války. Pronájem Little Mynthurstu měl končit a my jsme si nepřáli ho obnovit. Velice jsme si přáli vlastní dům s výhledem a nějakým pozemkem trvalé místo, kde bychom se mohli usadit s našimi třemi dětmi a zapustit kořeny. Tatínek nám dal nečekaný dar liber, což nám pomohlo k rozhodnutí začít se poohlížet po jiném domě. Kdyby válka skončila, mohli bychom snad začít plánovat trochu dopředu. V polovině října byl Robin poslán ven do Francie a pak do Španělska na neurčitou dobu kvůli nějaké tajné práci pro ministerstvo zahraničí. Nesnášela jsem to, když byl pryč, ale nemohla jsem ho doprovázet. Týdny jsem naplňovala tím, že jsem navštěvovala různá setkání skautů a skautek podél jižního pobřeží a skončila na několik dnů v Grey Rigg u rodičů, kde se ke mně přidaly děti. 10. listopad 1918 dopisy a hry s dětmi a divoké zprávy o uzavření míru. Šla jsem spát, usnula a náhle byla probuzena milým Robinem, který mě líbal na oči konečně se dostal zpět. Přinesl zprávu, že (německý) Kaiser utekl. O dva dny později jsme shromáždili od realitních kanceláří hrst povolení k návštěvě nemovitostí v oblasti Bentley, naložili kola na vlak do Farnhamu a vyrazili hledat dům. Dopoledne jsme jich prohlédli několik všechny nevhodné a byli jsme v pokušení toho pro ten den nechat. Nicméně, měli jsme s sebou sendviče, tak jsme opřeli kola o branku, usadili se u silnice, abychom poobědvali. A tehdy jsme si všimli na brance oznámení»na prodej«. Dům se nazýval»blackacre Farm«odpudivé jméno. Neměli jsme žádný dopis, který by nás uvedl, protože tento dům nebyl právě na našem seznamu, ale mysleli jsme si, že bychom se tam stejně mohli podívat. Když jsme snědli sendviče, vedli jsme kola asi půl míle po příjezdové cestě se vzrůstajícím vzrušením. Tohle bylo zajisté to místo, které jsme hledali vysoko na kopci, obrácené k jihu s rozsáhlým výhledem na kopce v Surrey a Hampshiru. Majitel byl pryč a služebná váhala nás uvést dovnitř. Nakonec jsme nad ní vyhráli a ona nás nechala prohlédnout si dům, a my jsme hned věděli, že tohle je určitě náš domov. Cena, když jsme se ji dověděli, byla vysoká vyšší než jsme si mohli dovolit. Vlastník by to nepronajal a my byli zoufalí. Určitě jsme nemusili mít vizi ráje jen proto, aby nám byl odepřen vstup. A ještě jednou otec šlechetně přinesl záchranu a dorovnal peníze na koupi a Blackacre se stal naším. Ale musil dostat lepší jméno, něco, co by symbolizovalo místo, které zaujímalo v našich citech. Pokřtili jsme ho Pax Hill - kopec míru protože jsme ho objevili během prvního týdne míru po příměří; a»kopec míru«, to se prokázalo po dalších dvacet let, byl přístavem, do kterého jsme se tak vděčně vraceli po našich cestách, dům, který byl stále plný lidí a smíchu, dům, kde jsme viděli naše děti dospívat. Postupně život v Anglii pokračoval v pokojném, i když odlišném běhu. Muži se vrátili z Francie často tak odlišní od hochů, kteří jeli tam. Společenské bariéry padaly. Ernest Court, náš šofér, se vrátil s důstojnickou hodností po významné dráze v Královských leteckých sborech. Eric Walker byl další, kdo se vrátil ze zajateckého tábora v Německu, ale pro mnohé nebylo návratu. Mnoho Robinových předválečných skautů se nevrátilo, aby vedli hnutí, ke kterému se připojili s takovým nadšením. Roland Philips, syn Lady St. Davidové a nejlepší skaut, byl právě jedním z mnoha skvělých mladých mužů, kteří položili své životy. Jeho památka je uchovávána na věčnost v Roland House, budově ve Stepney Green, který věnoval skautům Východního Londýna jako jejich ústředí. 14

15 V prosinci jsme pozorovali z oken Cavalry klubu na Piccadilly vítězný průvod vedený Haigem a Plumerem a Birdwoodem. První vánoce v míru byly tak šťastné. Děti byly už dost staré, aby sdílely naše nadšení z toho všeho. Byli jsme vzrušeni vyhlídkou na stěhování do Pax Hill koncem ledna. Nebyla jsem vůbec připravena na naléhavý telefonát z Bournemouth na Štěpána oznamující, že se můj otec utopil. Všeho jsem nechala a pospíchala, abych byla s matkou v tomto zoufalém čase. Sotva čtyři měsíce po této tragédii zemřela též moje sestra Auriol na epidemii španělské chřipky, která se prohnala zemí. Robin a já jsme přijali pozvání na cestu po Kanadě a Spojených státech brzy na jaře To, že jsem ji opustila v čase dvojí ztráty, oživilo nepřátelství mé matky k dívčímu skautingu. Byla jsem bez sebe. Pociťovala jsem závažnou povinnost k matce, ale na druhé straně byly udělány všechny přípravy k cestě a zrušit ji na poslední chvíli by způsobilo rozčarování tisícům mladých lidí, kteří nás očekávali. Rozhodla jsem se pokračovat v cestě, ale mé rozhodnutí nadmíru zranilo mou matku. Nebyl to dobrý start do míru. Na závěr si přítomní poslechli pozdravy k tomuto mezinárodnímu dni, mezi kterými byl také jeden z Manily - a podepsali se pod odpověď na pozdrav ke Dni přemýšlení Svazu skautek na Filipínách.. Sub specie aeternitatis Rok se opět sešel s rokem a my 7. března 2006 vzpomínáme 156. výročí narození našeho prvního presidenta svobodného státu Čechů a Slováků. Výročí není kulaté, avšak přesto je důležité si je připomínat, protože T. G. Masaryk je v naší národní historii velikánem ducha, morálky, statečnosti i čestné snahy o pravdivost, který nemá sobě rovného 200 let nazpět až po současnost. Kdysi jednou TGM řekl: Běda národu, který zapomíná své hrdiny. Tento vlastník skautské legitimace čís. 1. v dobách předmnichovské ČSR byl skutečným hrdinou všedního dne i velkých okamžiků dějin. Připomeňme si v době, kdy diskutujeme o výchově a službě v závislosti na věku, že odešel do emigrace ve svých 64 létech, aby se ujal vedení zahraničního protirakouského odboje a především prosazení vzniku samostatného Československého státu u spojenců. Samotný tento krok byl projevem velké osobní odvahy a statečnosti. Vždyť zde zanechal svoji ženu Charlottu, kterou miloval velkou, oduševnělou láskou, i svého syna Herberta s podlomeným zdravím a svoji starší dceru Alici. Do zahraničí ho doprovázela pouze nejmladší dcera Olga. Jeho osudy, popsané již dříve na stránkách Na dobré stopě, nás jistě opravňují říci, že jednal tak, jak si sám uložil: totiž aby obstál před zorným úhlem (soudem) věčnosti (Boží prozřetelnosti). Když byl Masaryk někdy až hrubě a nevybíravě napadán za jeho reálný kriticismus, prostupující jeho filosofická i historicko-společenská díla, a tvrdilo se, že to vylučuje, aby zůstal věřícím člověkem, tehdy on veřejné prohlásil: "V celém mém životě nebylo dne ani hodiny ba ani minuty, kdy bych nevěřil v Boha. Měl jsem příležitost v jeho bývalém letním sídle v Topolčiankách navštívit tento zámek. Šťastnou náhodou naši turistickou skupinku provázel stařičký avšak dosud svěží ředitel místní školy, kdysi správce Masarykovy zámecké 15

16 knihovny. Ten nás upozornil na Masarykovu osobní Bibli Kralickou, jež jevila známky častého používání a byla plná Masarykových poznámek a úvah v českém, latinském, francouzském i anglickém jazyce. Sestry a bratři, kéž bychom i my dovedli být tak věrni - i v méně vypjatých situacích svému přesvědčení jako tento náš President Osvoboditel. Kéž bychom my všichni dovedli konat tak, abychom obstáli pod zorným úhlem věčnosti - dnes a denně se o to čestně dokázali snažit. Kéž bychom si my všichni, co jsme věřící křesťané, uměli vzít za své životní heslo T.G.M.: Ježíš, nikoli Caesar! Milan Hejl-Rodrigo 212. klub OS /redakčně upraveno po dohodě s autorem/ P O Z O R! Webové stránky Junáka procházejí inovací i když původní volba platí, můžete nyní také volit internetovou adresu: a pod hlavičkou "Organizace" dále "Odbory a komise", kde naleznete také náš "Odbor duchovní výchovy" a v jeho rámci čísla Na dobré stopě ke čtení či ke stažení, všechna ve formátu *.pdf. NA DOBRÉ STOPĚ duchovní rádce skautských oddílů * Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 150 výtisků * * Redakce: Vladislav Jech Zelenečská 34, Praha 9, tel , Jiří Zajíc a Petr Krampl * * Technické zázemí: Adéla Čapková a David Čančík. * * Předplatné pro rok 2006 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 120,- Kč, příspěvek čtenářů webových stránek 50,- Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. * * Prosíme o přesné údaje pro rozesílání poštou. * Bez jazykové korekce. * 16

Smysl křesťanství OBSAH:

Smysl křesťanství OBSAH: OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků * prázdninové ohlasy * misijní dílo MOST * Korán * příběhy * humor i poezie * čtení na pokračování * informace a zprávy Smysl křesťanství Máte někdy

Více

OBSAH: * úvaha před táborem * schůzka ODV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * knihovnička * poezie * oznámení * příběh

OBSAH: * úvaha před táborem * schůzka ODV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * knihovnička * poezie * oznámení * příběh OSAH: * úvaha před táborem * schůzka OV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * knihovnička * poezie * oznámení * příběh Ztišením se sluší tebe chválit, ože, na Sijónu plnit tobě sliby. K tobě,

Více

Nový prostor v 092 v čísle 73/2001 uveřejnil užitečné informace, jež sestavila Leona Binková a ze kterých jsme vybrali...

Nový prostor v 092 v čísle 73/2001 uveřejnil užitečné informace, jež sestavila Leona Binková a ze kterých jsme vybrali... OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků 2002 * Betlémské světlo 2001 * informace a zprávy * příběhy a poezie * názory a náměty * čtení na pokračování Vánoce jsou šťastně za námi, pomyslí

Více

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 6/2007

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 6/2007 ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 6/2007 Misijní výjezdy studentů VOŠMT Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Úvodník Dostanete sílu ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07 Společenství 05 /07 Být vděčný znamená rozpoznávat lásku Boha ve všem, co nám dal - a Bůh nám dal všechno. - Thomas Merton OBSAH: ROZHOVOR S OTCEM MARKEM 2 JAK VYZRÁT NA DEPRESE... 3 TROSEČNÍCI NA ORLÍM

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014 OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín Červen 2014 DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban Milí čtenáři Okénka, číslo našeho farního časopisu, jež berete do rukou je věnováno především

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ 66 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ říjen 2013 Beáta Žieziová (11 let), Základní škola U stadionu, Litoměřice: Pomoc hledej i u zvířátek Práce získala Cenu Erika Poláka ve výtvarné soutěži Památníku Terezín.

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka tisk a grafická úprava: Zbyněk Jiroušek Jerry na textové přípravě se podíleli: Myšlenkové

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE vesmírná reklama dobrá vůle přeměněná ve skutečnost sdružení pracující s tělesně handicapovanými když dva dělají totéž skaut je prospěšný

Více

Zbožnost stejně jako láska si nežádá nešiků POZDRAVY A PŘÁNÍ Hudec Kay Marek

Zbožnost stejně jako láska si nežádá nešiků POZDRAVY A PŘÁNÍ Hudec Kay Marek OBSAH: * biblická úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2002 * čtení na pokračování * informace a zprávy * příběhy a poezie * pouť ke sv. Jiří * názory a náměty * knihovnička Motto: Zdalipak půst, který

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu

Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu 4/2007 ROČNÍK XXXIX Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu Keď choroba sa stáva zapieraním Téma čísla: Hodnověrnost církve misie Tři roky na ostrově Milí čtenáři, opět vás po nějaké době zdravíme,

Více

měsíčník YMCA v ČR, květen 2006, ročník VIII 15 Kč / 0,5

měsíčník YMCA v ČR, květen 2006, ročník VIII 15 Kč / 0,5 měsíčník YMCA v ČR, květen 2006, ročník VIII 15 Kč / 0,5 Stopy Černého vlka Vzpomínka na Joe Firsta G*apeels & VocKap Akapelová smršť z Vinohrad Tábory a táborníci I kdybys byl v Africe, sem se vrátíš

Více

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXI 1/2010 NOC U JEŽÍŠOVA HROBU Spisovatel Jan Dobraczynski popisuje ve své knize Listy Nikodémovy, jak si představuje část noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli.

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2008 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! POZOR! Nový rozpis bohoslužeb ve farnosti.... str. 2! Co se dělo: Kdyby byl Bavorov... aneb mladí v jižních Čechách. str. 10! Co se dělo: Tam, kde láska

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

Neobvyklý vánoční odkaz a neb odpověď nejen pro Lin

Neobvyklý vánoční odkaz a neb odpověď nejen pro Lin OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * dozvuky Stezky písmáků 2004 * informace * příběh * knihovnička * poezie * vlaky při Betlémském světle Mé jho netlačí a břemeno netíží Neobvyklý vánoční odkaz a neb odpověď

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Časopis církve adventistů sedmého dne 3/2013. ADRA na Haiti Rozhovor s Danielem Dudou Jak je to s léčebným užíváním konopí?

Časopis církve adventistů sedmého dne 3/2013. ADRA na Haiti Rozhovor s Danielem Dudou Jak je to s léčebným užíváním konopí? Advent Časopis církve adventistů sedmého dne 3/2013 ADRA na Haiti Rozhovor s Danielem Dudou Jak je to s léčebným užíváním konopí? V Petit Goave na Haiti vládne po třech letech od zemětřesení díky projektu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 6 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Někteří lidé mají pocit, že stojí na straně mravnosti už tím, že o morálce často mluví a z nekompromisních morálních stanovisek posuzují

Více