Povolání rybářů OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * vzpomínka na V. Fanderlika * informace * Den přemýšlení * knihovnička * poezie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povolání rybářů OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * vzpomínka na V. Fanderlika * informace * Den přemýšlení * knihovnička * poezie"

Transkript

1 OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * vzpomínka na V. Fanderlika * informace * Den přemýšlení * knihovnička * poezie Povolání rybářů Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu! Šimon mu odpověděl: Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěly. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb; stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Lk 5, 1-11 Ježíš učil Boží slovo a lidé se na něj tlačili. Kde se dnes lidé tlačí? V hypermarketu s plnými vozíky, nebo na akční film v kině. Lidé mají dnes zajímavější věci, které je upoutají, než je Boží slovo. Ježíšovi učedníci byli rybáři, celou noc lovili ryby, aby je ráno mohli prodat a získali peníze na obživu. Jenže přijeli ráno do přístavu a neměli nic. Tak alespoň opravovali sítě. Měli špatnou náladu, nezabezpečili ten den své rodiny. I my v takových situacích nebýváme veselí. Vtom vidí jakýsi hlučící dav, který se tlačí na Ježíše. Ten najednou přichází a žádá Petra, aby jej pustil na svou loď, aby z ní mohl ke shromážděným promluvit. Když skončil svou řeč z lodi, stalo se něco zvláštního. Požádal Petra, aby šel lovit zpátky na vodu, kde se mu tak nedařilo. Petr byl zkušený rybář a jakýsi potulný kazatel mu nyní bude radit. Petr se brání, ale nakonec jede a prohlásí: Dobře, ale na tvou odpovědnost. A zažívá něco nevídaného: ve dne a ještě k tomu na hlubině má plnou síť ryb. A jak reaguje? Pane, odejdi ode mne, neboť jsem hříšný. Ježíš získal rybáře Šimona tím, že mu ukázal, že ten, kdo má pevnou důvěru v Něj, nebývá ve svých nadějích nikdy zklamán, předpokládaje, že jeho přání budou i v Kristových očích pokládána za slušná a spravedlivá. I my jsme Bohu ochotni půjčit svou loďku. Nedaří se nám, ale loďku půjčíme. Uděláme třeba i něco navíc, obětovat se, i když jsme unaveni. Ale i my prožíváme nepřipravenost zažívat Boží zázraky. Nejsme připraveni na zázrak. Petr si uvědomil svou hříšnost v tom, že nedůvěřoval Bohu. A žádá: Pane, odejdi. Možná i my si v takových situacích říkáme: Pane, radši odejdi. Jak věříme Božímu slovu? Nikdy tě nezanechám, neboj se, jsem s tebou, budu ti radit, budu tě chránit, provázet. Jsme na to připraveni? Dokážeme se na toto slovo spolehnout. Cílem setkání učedníků s Ježíšem není ekonomická prosperita. Nešlo o lodě plné ryb, to sice znamenalo pro rybáře velké bohatství, ale oni nechají vše být a jdou za Ježíšem. Cílem setkání s Ježíšem je zanechání všeho. Pro Ježíšovo poslání je jim jejich nářadí k ničemu. Netaháme ve svých myslích za Ježíšem své lodě? Samozřejmě potřebujeme svou práci, svůj majetek, ale musíme je stále nosit ve svých myslích? Cílem setkání je zanechání nepodstatných věcí a spolehnutí se Boha celou svou existencí. Jaké hromady nosíme ve svých srdcích všude s sebou? Ale Pán nám zaslibuje čistá, otevřená srdce. Připravila Terucha ze střed. LUX dle podkladů z kursu Živé kameny (viz NDS145) 1

2 V březnu projednal odbor duchovní výchovy témata: - tvorbu kompetencí skautské výchovy - novou formu webových stránek Junáka - ideu Uznání ODV za práci ve prospěch - definitivní leták Stezky písmáků 2006 a jeho duchovní výchovy distribuci P Ř I P O M Í N Á M E 7. ROČNÍK STEZKY PÍSMÁKŮ má otázky, jako obvykle rozdělené dle věku a osvědčených kategorií pro nejmladší ve věku do 9 let včetně z biblických knih: 4 evangelia a Soudců; pro prostřední ve věku od 10 do 12 let včetně z biblických knih: 4 evangelia, Soudců a druhý Izajáš; pro nejstarší od 13 do 16 let včetně z biblických knih: 4 evangelia, Soudců, Deuteroizajáš a epištola Galatským. Pravidla pro celkem 3 věkové kategorie, počet otázek i doba na jejich řešení: 1. kategorie N = nejmladší do 9 let včetně (počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící) v prvním (korespondenčním) kole může soutěžit i jednotlivec sám, pokud však získá do druhého kola potřebné body, nabídnou mu organizátoři v 2. kole možnost spojení s neúplným týmem (stejná zásada platí pro případ onemocnění v týmu). Tuto nabídku nemusí akceptovat a může soutěžit dále jako jednotlivec. Soutěžící ve věku od 10 do 12 let včetně ani ve věku od 13 až 16 let včetně nesmí v tomto týmu soutěžit soutěžit může pouze v kategoriích M a S. Soutěžící ve věku do 9 let včetně však může soutěžit také v týmu jak mladším (kategorie M) tak nejstarším (kategorie S). Otázky má tato kategorie ze 4 evangelií (15 otázek) a 1. knihy Soudců (10 otázek). Vedení soutěže vyhotoví soutěžícím v 2. kole diplom. 2. kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně (počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící) - v prvním (korespondenčním) kole může soutěžit i jednotlivec sám, pokud však získá do druhého kola potřebné body, nabídnou mu organizátoři v 2. kole možnost spojení s případně neúplným týmem (stejná zásada platí pro případ onemocnění v týmu). Tuto nabídku nemusí akceptovat a může soutěžit dále jako jednotlivec. Soutěžící ve věku od dosažení 13 let až do 16 let včetně nesmí v tomto týmu soutěžit - soutěží jen v týmu kategorie S. Soutěžící ve věku do 12 let včetně však může soutěžit i v týmu starším (kategorie S). Otázky má tato kategorie ze 4 evangelií (15 otázek), Soudců (10 otázek) a knihy druhého Izajáše (10 otázek). Vedení soutěže vyhotoví soutěžícím v 2. kole diplom. 3. kategorie S = nejstarší od 13 do 16 let včetně (počet v týmu jsou jen 2 soutěžící, jejich soutěžní otázky platí také pro soutěžící MP = mimo pořadí) - v prvním (korespondenčním) kole může soutěžit i jednotlivec sám, pokud však získá do druhého kola potřebné body, nabídnou mu organizátoři v 2. kole možnost spojení s neúplným týmem (stejná zásada platí pro případ onemocnění v týmu). Tuto nabídku nemusí však akceptovat a může soutěžit dále jako jednotlivec. V tomto týmu může soutěžit soutěžící ve věku od dosažení 13 let až do 16 let včetně. Soutěžící ve věku 13 až 16 let včetně nesmí soutěžit ani v týmu nejmladším (do 9 let, kategorie N) ani v týmu od 10 do 12 let včetně (tzv. kategorie M) - soutěží jen v tomto týmu kategorie S. Soutěžící ve věku 17 let a výše se může soutěže zúčastnit mimo pořadí - kategorie MP (jeho řešení v jednom nebo obou kolech bude také vyhodnoceno). Tato kategorie má ze 4 evangelií 15 otázek, z knihy Soudců 10 otázek, z druhého Izajáše 10 otázek a z epištoly Galatským 15 otázek.. V 1. kole získá odznak soutěže, v 2. kole odznak nezíská, avšak může si po rozdání věcných cen rovněž vybrat literaturu vedení soutěže vyhotoví i takovému soutěžícímu diplom). 2

3 V 1. ani ve 2. kole není při vlastním konání soutěže dovoleno používat Bibli nebo jiné pomůcky. Počet otázek celkem: v 1. kategorii 25, ve 2. kategorii 35 a ve 3. kategorii 50. Doba řešení otázek maximálně: v 1. kategorii 40 min, ve 2. kategorii 60 min a ve 3. kategorii 90 min. Limit pro postup do 2. kola: 70% správných odpovědí v 1. kole, platí ve všech kategoriích. Dohlížející dospělí - v průběhu měsíců června až září odešlou předběžné přihlášky soutěžících a obdrží soutěžní archy pro 1. kolo. Pro postupující (vyhodnocené porotou soutěže v Praze) obdrží dohlížející dospělé osoby samostatné pokyny pro 2. kolo během října. Pro dospělé (vč. rodičů), kteří přijedou jako doprovod s postupujícími soutěžícími na 2. kolo, proběhne souběžně se soutěží beseda. Komunikace probíhá jednak poštou na adresu: Vladislav Jech redakce Na dobré stopě Zelenečská Praha 9 anebo elektronicky na adresu: tel: mobil: viz též: Myšlenky z projevu vůdce SOVF Jiřího Čejky - Péguyho na slavnostním shromáždění u pamětní desky Velena Fanderlika na Šilingrově náměstí v Brně dne 4. února 2006 Každoročně si s úctou a pohnutím tímto slavnostním shromážděním u pamětní desky bratra Velena Fanderlika připomínáme Velenův život, jeho působení v českém, československém i světovém skautingu a jeho zásluhy o rozvoj skautingu v naší republice a v československém exilu především za mnoho let trvající komunistické totality. V minulém roce uplynulo dvacet let od Velenovy smrti. Zastupitelstvo města Brna na svém 30. zasedání dne 6. prosince 2005 udělilo JUDr. Velenu Fanderlikovi čestné občanství města Brna in memoriam. V příštím roce budeme připomínat stoleté výročí Velenova narození a rovněž první století od konání experimentálního tábora, který v roce 1907 uspořádal Zakladatel skautingu Baden-Powell pro dvacet chlapců na ostrově Brownsea a který je skautskými historiky považován za počátek světového skautského hnutí. Rodina Fanderliků sehrála významnou roli v našem skautském hnutí. Byli to manželé Alžběta a Vladimír Fanderlíkovi, a jejich synové, Velen a o dva roky starší Milota. O Velenově životě se toho napsalo již dost, takže základní informace o něm možno považovat za obecně známé. Proto bych se chtěl především zaměřit na některé jeho názory na skauting a na myšlenky, ve které věřil, které vyznával a které ve své skautské praxi uplatňoval. Netřeba jistě připomínat, že Velen je jednou z nejvýznamnějších osobností našeho skautingu. Pochopení jeho názorů a skautských postojů může být proto i dnes poučením jak pro oldskauty, tak pro nastupující mladou skautskou generaci. V naší skautské literatuře je jako jeden z předchůdců skautingu uváděn Jan Amos Komenský. Liberecký bratr Sekula publikoval v devadesátých letech minulého století zajímavou úvahu, ve které uvádí, že Zakladatel světového skautingu Baden-Powell dobře znal Komenského dílo, jehož překlady do angličtiny mu poskytl František hrabě Lützow. Historici světového skautingu ani sám B-P tuto skutečnost nikde neuvádějí. Příčinou byla obava, aby se tím ve složité postviktoriánské době neublížilo rozvoji 3

4 skautingu v samotné Anglii. Velen Fanderlik publikoval v roce 1971 pozoruhodnou studii Ideály Komenského ve skautské výchově. Velen v této úvaze rozebírá Komenského pedagogické dílo a porovnává je s myšlenkami a publikacemi B-P. Podobnost či dokonce shoda je víc než zajímavá a zcela evidentně nikoliv náhodná. Na závěr Velen píše: A je proto snad na čase se zamyslit letos, v jubilejním roce Komenského (je míněn rok 1970, kdy uplynulo tři sta let od smrti Komenského), jak mnoho z něho zůstalo svěžím, moderním a jak mnoho z jeho myšlenek převzal skauting, stále nejmodernější methoda výchovy a kde můžeme najít i dnes v Komenského učení řešení našich dnešních problémů. Často se diskutuje o Svojsíkovi a jeho skautském slibu, který byl údajně schválen samotným B-P na první nebo druhé světové skautské konferenci, které se konaly v roce 1920 a Dodnes tato informace nebyla potvrzena. Z reportu WOSM z roku 2001 Scouting and Spiritual Development vyplývá, že se o něčem podobném v roce 1922 při zakládání světové skautské organizace vůbec nejednalo a stačilo jen prohlášení účastníků, že v jejich zemi je skauting organizován v souladu s principy B-P, i když to v několika případech nebylo zcela jednoznačné. Teprve následující roky přinesly pečlivější kontrolu dalších uchazečů o členství, zatímco účastníci konference v roce 1922 byli považováni za zakládající členy a leccos zřejmě zůstalo dlouhodobě nedořešeno. Velen v roce 1948 píše: Abychom dokonale pochopili proč vznikly mezi anglickým a českým pojetím rozdíly skautingu, musíme také uvážit, že skauting u nás vzniká již v r a 1911, tedy dříve nežli i v samé Anglii nabyl definitivních forem.. Po stránce ideové není valného rozdílu. Svojsík přejímal ideu skautskou tak, jak ji B-P rozuměl. Přece však na první pohled se jeví značný rozdíl v několika bodech. Za rakouského režimu stál Svojsík před problémem vlastenectví. Převzít formulku slibu, kde slibuje skaut věrnost Bohu a králi, jak je tomu v Anglii, pochopitelně bylo nepřijatelné. Hledal formulku, která by znamenala věrnost užší vlasti, aniž narazila na odpor úřadů. Podařilo se mu tehdy formulovat slib - budu věrným ideálům své duše - Chápeme ovšem, že podstata věci byla stejná a že tato odchylka byla jen cestou z nouze, aby se věrnost nevztahovala na tehdejší širší vlast nýbrž na naši zemi Druhým problémem byl závazek povinnosti k Bohu.Tehdejší kulturně politická situace a heslo Pryč od Říma, jakož i silné hnutí mezi českou inteligencí proto všemu církevně náboženskému nepřipouštělo převzít anglický slib Svojsík spolu se svým bratrem knězem věřili, že si český skauting najde duchovní podklad pro skautskou mravouku i jinde, nežli v jednoznačném vyjádření stanoviska náboženského kterékoliv církve. Velen soudí, že snad právě proto byl skauting u nás od počátku daleko sentimentálnější a naplněn více čímsi duchovním než anglický. B-P vložil svoji prostou morálku každodenního dobrého skutku do skautské soustavy, aniž potřeboval jakékoliv jiné nadstavby. Stavělť na všeobecných zásadách křesťanství. Náš skauting naprosto nenáboženský musil pro svoji morálku hledat oporu v citovém životě dospívající mládeže. Ve svých Táborových epištolách Velen píše: Dnešní výchova převzala prvky skautské, ale tajemství úspěchu je v jejich celkové soustavě a kombinaci. Vynecháli se jedna složka z receptu na lék, změní se v jed. Nazdar sestry a bratři! Velice rád bych se s Vámi chtěl podělit o zážitky z XVI. skautského semináře, kam jsem byl vedením Ekumenické lesní školy v Praze koncem minulého roku, jako již po několikráte, pozván - probíhal v Praze- Kobylisích u Salesiánů, a to o víkendu ledna Pozvání na seminář jsem velice rád přijal a těšil se, neb jsem nikdy nebyl jeho obsahem pohodou a vstřícností všech přítomných zklamán, a to především zásluhou schopných a zapálených organizátorů, hlavně v osobě bratra Neptuna, bratra Merkura a dalších. Seminář je určen absolventům všech ročníků ELŠ, ale vítání jsou všichni ostatní skauti a jejich příznivci. Na mimopražské účastníky je pamatováno s ubytováním i stravou za velmi nízké ceny. 4

5 Jsem rád, že jsem stihl sobotní program od začátku, když byl zahájen duchovním slovem bratra Ursuse z Brna, a absolvoval i všechny další části programu, které se odvíjely zcela v pojetí skautingu. Oceňuji, že přednášky s velmi aktuální tématikou byly zaměřeny na důležitost skautské pomoci naší nemocné společnosti. Mnoho se hovořilo o tom, co vše mohou skauti vykonat pro naši společnost svým zapojením se ve veřejném životě. Následné diskuse k jednotlivým přednáškám byly vždy podnětné a přínosné, vzhledem k tomu, že naprosto všichni přednášející byli výborně připraveni a zároveň vybaveni chutí podělit se o své znalosti a zkušenosti se svými pozornými posluchači. Zaujalo mne, jak bylo nedělní ráno zahájeno mší sv., kterou celebroval Mons. František Radkovský, biskup plzeňský spolu s bratry Neptunem Janem Pečeným/vůdcem ELŠ/ a bratrem O Kimem Vojtěchem Eliášem /prorektorem teolog. fakulty/. Když v závěru mše sv. obdržel, s pokorou sobě vlastní, bratr Káďa Zdeněk Zelený z Prahy z rukou Mons. Radkovského vysoké církevní vyznamenání a byl vyhlášen rytířem Řádu svatého Řehoře Velikého občanské třídy, byl jsem doajt jako velká většina přítomných. Připomněli jsme si, že tato pocta mu byla udělena v Římě papežem Benediktem XVI. za celoživotní, hlavně skautskou práci s křesťanským zaměřením, která se hrubě nelíbila minulému režimu se všemi důsledky, kterých je jen totalita schopná. Bratr Káďa byl uvězněn v 50. letech min.století, odsouzen na 15 let žaláře a po 10 letech na amnestii propuštěn domů. Jen ten, kdo poznal děs komunistického věznění a přežil, může dnešní mladé generaci vyprávět o tom, co se to u nás dělo. Vyvrcholení semináře přišlo v posledním bodě z nedělního programu - bylo to již 11. pokračování putování českými dějinami, kterými nás s neuvěřitelnými znalostmi historie provázel, jako vždy předtím, František Valdštýn, plukovník v záloze. Myslím, že když byl XVI. seminář ELŠ zakončen Svatováclavským chorálem, představoval důstojné završením letošního jedinečného setkání, jenž nám opět napomohlo k získání potřebného nadhledu pro formování životních názorů v naší materialistické společnosti. Neodmyslitelnou součástí po celou dobu semináře byla možnost v zázemí vybrat a zakoupit si něco z mnoha titulů knih a brožur se skautskou tematikou, a rovněž bylo možno objednat a předplatit si za neuvěřitelných 120,- Kč na rok měsíčník Na dobré stopě, který svým obsahem své čtenáře nesmírně obohacuje a povzbuzuje. Jako vždy bylo na panelech v sále k zhlédnutí mnoho fotografií ze života a výuky lesoškoláků v Měsíčním údolí u Vlašimi, na které všichni absolventi i po letech velmi rádi vzpomínají a já ze své zkušenosti, jako její absolvent, mohu každému skautovi vřele doporučit! Průběh posledních dvou seminářů jsem si zaznamenal na videokazety a často se k nim vracím, abych si připomínal myšlenky, které tam často zaznívají a vedou k posílení křesťanských a morálních hodnot, které byly za komunismu cíleně devastovány a jejichž nedostatek pociťujeme na každém kroku v narůstající krizi mezilidských vztahů. O své zážitky ze semináře si dovolil s Vámi se podělit Zdeněk Rašplička - ZDENDA 3. středisko 5. květen, Klub OS 38 Plzeň VŠECHNY POŽEHNANÉ DARY BOŽÍ (Básnická sbírka Vyznání, autorka: Alena Břeňová) Člověk, co k Tobě přichází se srdcem na dlani, jedno obyčejné lidské setkání. Krása lesů, luk a hájů, dlouhých zim i vonných májů. Stisk ruky a oka záchvěv jediný, křik prvního dítěte i důstojné šediny. To je život ve všech podobách a ač někdy ti nahání strach, tu krásu měl bys viděti, vštípit ji svému dítěti: by vidělo i druhé, nejenom sebe a svět byl pro něj kouskem nebe, který si stvoříš čistým srdcem svým, světlem své Duše zářivým... 5

6 D O P I S Y A I N F O R M A C E Milí bratři, obracím se na vás v záležitosti duchovního principu ve skautingu. Sami dobře víte, že realita v našem hnutí se jeví jako problematická a zdaleka není vyřešena a ani dořešena. Vím to sám z vlastní zkušenosti, tedy z naší lesní školy, kde přednáším m.j. i Duchovní dimenzi a to jak pro VLK, tak i pro posluchače LŠ. 40 let udělalo své a proto se velmi snažíme o změnu tohoto neblahého stavu. Jako jednu z možných cest vedoucí ke zlepšení považuji, jak se domnívám, i obnovu Řádu sv.václava. Nemíním se zde zmiňovat o historii vzniku Řádu, ale chtěl bych se stručně zmínit o tom, proč je jeho obnova tak důležitá. Dříve byl tento Řád udělován jako výraz uznání za upevňování duchovních hodnot ve skautských oddílech s katolickou výchovou. Já sám jsem se účastnil obřadu udělování Řádu, jako malý skautík, a to po válce, ve Svatováclavské kapli na pražském hradě, kde tento Řád obdržel náš vůdce oddílu. Tato událost ve mně zanechala trvalý duchovní zážitek a ovlivnila mne pro budoucnost. Domnívám se, že v současnosti by tento řád mohl být udělován jako výraz uznání za šíření a upevňování duchovních a humanitních hodnot v hnutí těm, kteří tyto hodnoty uznávají a je přijímají za své a to i ve svých oddílech a na všech stupních řízení Junáka, bez ohledu na konfesi. Byl by to i výraz realizace ekumenismu v duchovní výchově. Podotýkám že kníže Václav není pouze jedním ze symbolů českého státu, ale byl přece i ve své době představitelem vládnoucího rodu a také nositelem duchovních a morálních hodnot. Proto je, jak se domnívám, přijatelný i pro ostatní křesťanské církve u nás a také i pro ty, kteří uznávají transcendentno jiným způsobem, i mají ke své vlasti citovou vazbu. Prosím, abyste posoudili můj námět na uskutečnění podnětu a uvážili všechna pro i proti. V příloze Vám předávám stručné podklady k projednání. pozn.: Řád by mohl být udělován a schvalován na úrovni NJ a Duch. Rady, na nižší úrovni /ORJ a KRJ/ s vědomím duchovního zpravodaje. přílohy: a/ stručný Statut předválečného Řádu b/ možný návrh obnoveného Řádu JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR Duchovní rada Senovážné náměstí - 24 Stanislav Voženílek RIKI Praha - 1 tajemník a instruktor VmLŠ Ve Spytihněvi, dne 15.ledna 2006 Na písku Spytihněv mobil: Za přepis: Vladislav Jech - Kamzík, místopředseda ODV Výsledek projednání v Odboru duchovní výchovy Junáka: ODV projednal podrobný návrh br. Stan. Voženílka - Rikiho, tajemníka a instruktora VmLŠ, na obnovu Řádu sv. Václava, aby byl výrazem realizace ekumenismu v duchovní výchově s vědomím, že kníže Václav není pouze jedním ze symbolů českého státu, ale byl přece i ve své době představitel vládnoucího rodu a také nositelem duchovních a morálních hodnot (citáty z jeho výše otištěného dopisu, který přišel poštou dne 20. ledna t.r.). 6

7 Při projednávání tohoto návrhu si členové ODV připomněli snahu minulého místonáčelníka a předsedy ODV br. J. Zikmunda - Balůa o obdobnou obnovu tohoto Řádu (viz informace v NDS120 z r. 2003) a skutečnost, že Náčelnictvo Junáka se usneslo pod č. NJ-XII/18 z XII. Řádného zasedání (ve dnech ) takto: NJ nesouhlasí se zřízením Řádu a medaile Svatého Václava. Ačkoliv návrh br. Voženílka obsahuje také obnovený návrh formulace tohoto Řádu ve formě medaile, nenalezl ODV bohužel žádné nové argumenty, kterými by mohl opětovně podpořit opakovaný návrh na zřízení. Přitom bylo vyzdviženo, že vyznamenání sv. Jiří ve velké míře zahrnuje i duchovní aspekty spolu se základní ideou, že tento světec je celosvětovým patronem skautingu. Na rozdíl od dobře zavedeného udělování Liliového kříže (dle katolické i protestantské metodiky) se ODV pozastavil nad problémem uvedení do života takového řádu v rámci Junáka právě vedle rovněž dobře zavedeného vyznamenání sv. Jiří. V tomto smyslu obdržel br. Voženílek odpověď odboru duchovní výchovy Junáka. Přitom také zazněla rámcově idea, že by ODV mohl zřídil vlastní UZNÁNÍ, které by mohlo být udělováno za šíření a upevňování duchovních a humanitních hodnot v hnutí těm, kteří tyto hodnoty uznávají a je přijímají za své, a to i ve svých oddílech a na všech stupních řízení Junáka, bez ohledu na konfesi (citát z dopisu br. Voženílka). Prosíme čtenáře našeho měsíčníku i jejich okolí, aby se k ideji takového diplomu vyjádřili, případně pomohli navrhnout jeho znění a grafické zpracování. Igor CHAUN: Proč věřit v Boha? Milí přátelé, vážení čtenáři, nosím už delší dobu na srdci něco, co vám potřebuji říci. Mám pro vás velké tajemství. Netýká se tématu, které jste zvyklí na těchto místech číst, není to o politice, ani u úplatcích ani o systému školství - je to přímo o Bohu. Je to o tajemství, u kterého se tváříme, jako by ho nebylo, a ono přece je. Chtěl bych vám popřát do Nového roku hodně štěstí a radosti, ale musím vám říci, že jsem zjistil, že bez Boha to nejde. Je to zvláštní. Společnost se dělí na takzvané věřící a ateisty. Bereme to jako fakt a přijde nám normální říci: já nevěřím, Bůh prostě není.... Ale při vidoucím pohledu je to totéž, jako kdyby květina řekla, že není slunce, jako kdyby strom řekl, že není voda, jako kdyby plíce řekly, že není vzduch. Ve skutečnosti jsme obklopeni a prostoupeni všudypřítomnou a zářící energií nejvyšší síly, která je projevem Boha a která je absolutně nadřazena inteligenci lidské a pozemské. Z tohoto hlediska, pro člověka, který tohle pocítil, se pak běžný život stává zázrakem. A prosté lidské bratrství, láska a pospolitost, jsou najednou nejvyšší radostí i povinností. Nevěřící člověk se vnímá jako osamocené individuum, cítí se vydělený ze souvislostí a domnívá se, že může žít na úkor druhých i vesmíru. A většinou je na to ještě hrdý. Ale být věřící a nevěřící nejsou dva rovnocenné stupně. Být věřící je o krok výš. Být věřící znamená otevřít se inteligenci a síle, která nás obklopuje. Vnímat ji a žasnout. Je to taková krása, že člověk mnohdy až pláče. A taky bolest, to když spatří pravdivě sám sebe, svůj úděl. Je pohodlnější říci, že Bůh není, a setrvávat v nevědomosti. Proto to spousta z nás dělá. Ale všichni musíme tu cestu podstoupit. Dřív, nebo později. Protože jsme Lidé... Ale máme to usnadněno: v srdci každého z nás, dokonce i vraha, je zakódována cesta k Bohu, skryta schopnost Boha ucítit a započít návrat, cestu k rozpomnění... Je to pouť s mnoha plody. Ale bolí... A jsem přesvědčen, že se jí nevyhneme nikdo. Být věřící znamená žít o 7

8 stupeň výš, mít vědomý přístup k božskému paprsku. Ale také to znamená větší zodpovědnost. S vědomím Boha je totiž těžší páchat staré chyby. - Nepřemýšlejte o Bohu, nepátrejte, co jste kde četli nebo slyšeli. Otevřte vlastní bránu, vlastní vnitřní naslouchání. Bůh vám tu schopnost dal. Až se to podaří, budete překvapeni, jak jste byli celou dobu blízko. Je to Cesta, která vede k úspěchu, k naplnění. Záleží jen na nás, na každé lidské bytosti, jak využijeme svou kapacitu. Jak rozprostřeme své vědomí k nadílce Božského poznání. Jsme sestrojeni ke vnímání božské krásy, tak se nebraňme. Jsme dokonale vybaveni ke vnímání zázraku stvoření, úžasného údělu nás lidských bytostí, krásných a jedinečných v kontextu celého vesmíru. Když to poprvé ucítíte, je to jako poprvé udržet rovnováhu na kole, nebo poprvé udělat na vodní hladině pár temp. Je to cosi, co se otevře a zprůchodní - a už to zůstane. Není se čeho bát. Praktický život zůstane, jaký je. Ale už se lépe žije. Mějme proto odvahu spolupracovat s tím, co je ve skutečnosti naší součástí. Ochraňujme svou jiskru krásy a naděje. Touhy být lepším, pozvednout se ke hvězdám... Život bez Boha je možný, ale jen dočasně. Děkuji tomu, kdo mi rozumí a promiňte, milí čtenáři, moji odvahu a toto neobvyklé novoroční přání. Ale Pravda je taková a je bojácné ji neříci. Kdo ví o rezervoáru krásy a Lásky nad našimi hlavami, nedokáže mlčet. Máme to štěstí, že žijeme ve sféře, kde září Světlo Ježíše a Panny Marie. Využijme je a prosme je. Je to neuvěřitelné, ale oni jsou skuteční. Až přijdou, zatetelí se vám dech. Kdybych byl geniální vynálezce, vymyslel bych Bohoměr, ať si to každý sám změří. Ale tak to ve vesmíru vymyšlené není. Ten Bohoměr musíme vyrobit každý ve svém srdci. To je ten trik, to je ta zkouška. Každý si na to musíme přijít sám. Přeji vám sílu a odvahu na cestě, která vede k plnému životu. Budu šťastný, když budu žít v zemi, kde lidé jsou hrdí na to, že jsou Lidmi, a budou vědět, že vyšší řád a spravedlnost existují. A že proto jen hlupák svému okolí škodí a drancuje je. Nezbývá než přiznat si, že jsme tady spolu a se společným úkolem. Hodně štěstí - nám všem, milí čtenáři. Zasláno od: (psáno pro MF DNES - nepřijato) J A K J E T O S R E A L I T Y S H O W N A S L O V E N S K U? Ve skautském tisku v roce 2006, ale i v tisku jiném se může zdát, že téma REALITY SHOW nadále není právě to nejnosnější. V televizi, pravda, běžela nejen jakási retrospektiva, ale dokonce 2. díl. Výzvy z řad veřejnosti, aby Junák zatratil tento druh zábavy, se nesetkaly s významnou odezvou, i když v samotném časopise Junák reakce byly, nezaujaly český tisk natolik, aby něco z toho přetiskl. Ne tak v případě Slovenského skautingu a jeho časopisu MÉDUIM - v 1. čísle z ledna 2006 je k této problematice hned pět článků, které jsou všechny zajímavé a fundované. Přetiskujeme jeden z nich (obrázek si přitom vypůjčujeme z dalšího článku ze zmíněných pěti). 8

9 Môžu reality show negatívne ovplyvniť vývoj detí? Chcú televízie pokaziť celú jednu generáciu? Čo môžu proti tomu robiť pedagógovia či skautskí radcovia? Fenomén reality show je celosvetový. Televízne vysielanie od svojho vzniku prekonalo niekoľko etáp a požiadavky divákov sa stále menia. Svojich pár rokov slávy na plnoformátových staniciach si už užili talk show, erotické či akčné filmy. V tomto období prišlo na reality show a už podľa trendov v zahraničných televíziách sme sa na to mohli niekoľko rokov pripravovať. Na TV program sa môžeme pozerať z viacerých aspektov: psychologických, náboženských, sociálnych, pedagogických, marketingových, ale dôvod, prečo sa dostávajú reality show na TV obrazovku, je hlavne jeden: ekonomický. Zvýšením sledovanosti sú stanice schopné odvysielať reklamu k viacerým divákom a majú z toho viac peňazí. Hlavné znaky reality show Čím sa vyznačuje programový žáner reality show? Obyčajne je v ňom prítomných niekoľko atribútov: zmenená situácia pre účinkujúcich, motivácia výhrou, dodržiavanie pravidiel, riešenie problémov sympatií a antipatií, pravidelnosť, kontinuita, redakčné spracovanie, snaha o autenticitu, masovosť, napätie, participácia divákov. Fenoménu reality show sa venuje psychológ Philip Zimbardo, ktorý v 70. a 80. rokoch skúmal správanie študentov vo vypätých momentoch. Z dobrovoľníkov urobil dve skupiny - dozorcov a väzňov a zavrel ich na dva týždne do väzenia. Po týždni musel experiment skončiť, pretože z inak slušných študentov sa vykľuli beštie. Zimbardo hovorí, že to nie je problém morálky, ale extrémnej situácie. Preto sa v súčasností podieľa na obhajobe dozorcov, ktorí v Iraku týrali väzňov. Reality show ukazuje práve tieto momenty. Účastníci sú väzňami, ktorí však majú šancu vyhrať dosť peňazí. 3 režimy komunikácie A späť k televízii. Na všetky mediálne výstupy by sme mali hľadieť kriticky - poznať dôvody, prečo vznikajú, kto ich produkuje, komu sú určené a aké reakcie majú potenciál spôsobiť. Podľa britského teoretika médií Johna B. Thompsona nemáme zabúdať, že televízia nesprostredkováva realitu. Podľa neho poznáme tri hlavné režimy komunikácie: interakciu tvárou v tvár, sprostredkovanú interakciu a sprostredkovanú kváziinterakciu. Zatiaľ čo prvý režim popisuje situáciu, kde sú dvaja či viacerí ľudia na jednom mieste v rovnakom čase, môžu okamžite reagovať na partnera v komunikácii a to nie len slovami, ale 9 aj rečou tela a v zásade vedú dialóg, tak ďalšie dva režimy sú iné. Sprostredkovaná interakcia odkazuje napr. na telefonovanie alebo písanie listov. Každý z aktérov komunikácie môže byt v inom priestore a tiež v inom čase (chvíľu trvá, než dostaneme list, či si prečítame ), hoci stále ide o dialóg, už nemôžeme použiť reč tela alebo mimiku. A potom tu máme tretí režim, ktorý J. B. Thompson nazýva sprostredkovaná kváziinterakcia. To už hovoríme o svete mediálnej komunikácie: program či článok vzniká v inom čase a na inom mieste, než ho prijímajú čitatelia či diváci (napr. tento článok vzniká v Prahe, v piatok a ty ho čítaš na inom mieste a v inom čase), používa sa len obmedzený register symbolov, mediálny produkt je určený neurčitému počtu rôznorodých príjemcov a v zásade nevytvára dialóg, je monológom. Čo najpútavejší materiál Týchto niekoľko atribútov sprostredkovanej kváziinterakcie nás varuje, že konzumácia médií nie je to isté, ako rozhovor z očí do očí. Že môže vzniknúť veľa nezámerných šumov a omylov, a samozrejme, aj cielene manipulovaných alebo aspoň korigovaných nepresností či Iží. Taká je povaha médií a my sa s tým učíme žiť. Toto všetko platí pre reality show, možno dvojnásobne. Nielen, že sú účastníci v skutočne extrémnych podmienkach (pod dohľadom kamier, s cudzími ľuďmi, v zmenenom prostredí atď.), ale my ako diváci nemáme možnosť sledovať účastníkov neustále. O dianí v dome či vo vile sa dozvedáme vďaka zostrihom, ktorých cieľom nie je priniesť realitu, ale čo najpútavejší materiál, ktorý bude chcieť sledovať čo najviac ľudí a privedie ich k obrazovke aj pri vysielaní ďalšej epizódy. Účastníci reality show sú v akejsi manéži, obklopení vďaka jednosmerným zrkadlám televíznym štábom - kameramanmi, dramaturgmi, režisérmi, zvukármi, strihačmi a

10 ďalšími. Tí sa snažia dostať na obrazovku len to najlepšie. A čo sa deje vo vile? Vidíme aj správanie, ktoré nie je vnímané spoločnosťou jednoznačne: pitie alkoholu, sexuálne obťažovanie, fajčenie, vulgarizmy, intrigy či vyhrážky. Môžu deti považovať toto správanie ako normu? Riaditelia pedagogicko-psychologických poradní vyhlásili: "Ide o nekontaktné sexuálne zneužívanie detí do 15 rokov. Je to vysielanie agresívneho spôsobu komunikácie, konzumného spôsobu sexuality a života bez citových vzťahov - s priamymi následkami na duševný vývin a zdravie detí. Deti nedokážu tému spracovať a vysielanie týchto programov treba zastaviť." Psychológ Vladimír Smékal dodáva: "Mnohé agresívne scény a prázdna lascivita sú veľmi nebezpečné pre zdravý psychosociálny, duchovný a morálny vývoj." Podobný jazyk majú cirkvi: "Ide o propagáciu toho, čo nie je dobré. Je tam nadmierne pitie alkoholu, vulgarizmy, zmeny trvalých vzťahov na príležitostný sex a z abnormálnych a hraničných prejavov chovania sa robí norma, ktorú mnohí nekriticky napodobňujú. Nesledujte reality show a keď' sa tomu nedá vyhnúť, tak o programe hovorte so svojimi deťmi. Televízia devastuje kultúrne dedičstvo." Prežili sme... Reality show nie je prvá pliaga, ktorá ohrozuje naše deti. Mali sme tu už cigarety, alkohol, pornografické časopisy, drogy, brutálne filmy v TV, počítačové hry, internet-chat a pornografické stránky. Nie je toho trochu moc? So všetkými týmito atribútmi sa stretávame v mnohých podobách. A to nie len v médiách, ale niekedy aj v priamej komunikácii. Vedieť takéto situácie spracovať a zvládať je predsa tiež istá pedagogická výzva. Podobné kritériá by sme mohli aplikovať na telenovely a tiež spravodajstvo. Budeme súdiť našich rodičov, že preferujú ploché vzťahy (telenovely) a manipuláciu (správy)? Asi nie, pretože dúfame, že poznajú rozdiel medzi interakciou a sprostredkovanou kváziinterakciou. Televízia prináša predovšetkým zábavu! Mne osobne vyhovuje tento druh zábavy asi tak dve hodiny týždenne - napr. keď' sa pozerám na VyVolených. Nakoniec sa možno ukáže, že gay Vladko ako víťaz českých VyVolených pomôže téme ľudských práv, keď' verejne podporil zákon o registrovanom partnerstve. S týmto pozitívnym aspektom reality show počítal len málokto. Kde je kľúč k pravde o reality show? Asi si ho musíte nájsť sami v diskusii s deťmi, ktorým sa venujete. Myslite pritom na sprostredkovanú kváziinterakciu, na Zimbarda a fakt, že s nejedným spoločenským problémom sme sa museli v minulosti popasovať aj my. Prežili sme a snáď nie sme úplne najhorší. Juraj Gerbery - Gebroš Autor je absolventom Pedagogickej fakulty UKF a redaktorom týždenníka Marketing & Media. R E A L I T A My všichni, kdo se denně míjíme na ulicích sobě známí i neznámí my, kdo dýcháme stejný vzduch a chodíme po stejné zemi ať už jsme kdokoli máme všichni, kromě toho společného svůj vlastní svět. Svět našich představ kde žijeme jiný život kde si nemusíme na nic hrát a jsme jen sami sebou kde si nikdo nepřipadá zbytečný ani bezmocný a kde odhodlaně bojujeme proti všemu zlému ve jménu všeho, v co věříme náš velký vnitřní svět. Ale realita je jiná a ten velký vnitřní svět tak bezpečný schován a úzkostlivě střežen kdesi v koutku naší mysli se reality bojí autorská značka v Polibku múzy 2005: POS3 10

11 POZORNÍ POSLUCHAČI PŘI DNI PŘEMÝŠLENÍ 2006 V PRAZE po zádušní mši za Aničku Švecovou, sloužené dne v rotundě sv. Martina, v budově Vyšehradského proboštství vyslechli další část vzpomínek Olave Baden-Powellové: 7.dubna 1916 píši dopisy o dívčím skautingu a záležitosti musejí pokračovat bez odkladu. 7.května 1916 jedu do Wokingu k Lady Betty Balfour, abych prohovořila splynutí jejích dceřinných Girl Scouts s Girl Guides Association. 12.květen 1916 cesta do Sheffield Park na setkání oblastních činovnic dívčího skautingu tohoto hrabství, které jsem svolala. Vévodkyně z Norfolku, Lady Leconsfield, Lady Monk- Bretton, paní Jenningsová, slečna Maud a další. Domnívám se, že kdybych neměla výborné služby skvělé a spolehlivé Nannie k dětem, nemohly bych toho dělat tolik. Vidím ve svém diáři, že navíc k stálému cestování po hrabství, abych našla a nadchla vhodné mladé ženy, které by se staly vůdkyněmi, jsem ještě cestovala po celé zemi s manželem a podporovala ho v jeho skautování. V červenci sama jsem s ním jela do Oxfordu, na ostrov Wight, na cestu po Hampshiru a zastupovala jsem ho na týdenní cestě na severu Anglie, když se necítil dobře. Později, když naše děti byly v internátní škole, usilovně jsme se snažili zařídit si naše cesty tak, abychom se pokud možno vyhnuli 11 školním prázdninám, nebo když to nebylo možné, brát děti s sebou, pokud se to dalo zařídit. V těchto počátcích se vší naléhavostí při budování obou organizací, které byly takovým přínosem k národnímu úsilí, jsme se cítili povinni nehledět na naše osobní životy tak, jak to i dělali tak mnozí členové společnosti. Dokonce se nám to líbilo. 31. května 1916 zaměstnanci úřadu chlapeckého a dívčího skautingu pohoštěni - přijeli autobusem na oběd. Hrála skautská kapela. 70 osob bylo na oběd. Skautský sraz měl výstavu na trávníku. Podával se čaj pro 400 skautů a 70 skautek. Později, jak obě hnutí rostla, vzrostl i počet na chlapeckém a dívčím ústředí do té míry, že musily být vyčleněny dva dny na pohoštění. Byly to tak zdařilé party a je pro mne dnes potěšením potkávat starší lidi, kteří byli kdysi zaměstnanci a kteří si pamatují ty letní výlety. Slečna Alice Behrens, žena vynikajícího charakteru a vůdkyně na severu, pomáhala Robinovi s novou organizací. Pobývala s námi, kdykoli přijela na jih. Pamatuji si jeden víkend v létě 1916, Robin šel na ryby jeho nejoblíbenější oddych. Alice a já jsme šly za ním

12 dolů k řece. Posadily jsme se na břeh v horku pozdního odpoledne a povídaly si mezi nahazováním o předmětu, který byl tak drahý nám všem.»alice,«řekl Robin, když navíjel vlasec na další nahození,»je čas, abys sezvala činovnice dohromady, aby si popovídaly. Měly byste si naplánovat, jak byste mohly rozšířit dívčí skauting v národní hnutí větší důležitosti, jako se rozrostli moji skauti. Proč nesvoláte konferenci? Vyberte dobré místo někde uprostřed země a svolejte je dohromady. «A tak vzešla konference v Matlocku v říjnu Na tomto prvním setkání bylo 26 činovnic. Dnes by jich bylo víc než 26 stovek.. Zúčastnila jsem se jako činovnice za hrabství Sussex a hovořila jsem na téma Organizace. K mému velkému překvapení jsem se domů vrátila jako hlavní činovnice, když jsem byla zvolena do této funkce na konferenci. Později, v únoru 1918 jsem se stala hlavní náčelní /Chief Guide/. Byla to obrovská výzva, taková, že jsem byla hrdá a šťastná, že jsem ji mohla přijmout. Zdá se zcela neuvěřitelné, že v tak krátkém čase mezi mým sňatkem v roce 1912 a matlockou konferencí v roce 1916 jsem se dostala tak daleko. Plachá, nedůvěřující si dívka se vyvinula v sebejistou ženu. Mohu jen poděkovat svému manželovi za tuto proměnu. Ne že by mě ovlivňoval nějakým záměrným způsobem, nikdy neříkal»udělej toto«nebo»udělej ono«, očekával, že já sama se rozhodnu o věcech, že napíši své vlastní dopisy a promluvy, že se představím sama. Ale měl tu skvělou schopnost probudit ve mně mé kvality a talent, o nichž jsem neměla ani tušení, že je mám. Vybudoval mou sebedůvěru, dodal mi odvahu, vdechl mi nadšení. Bylo to, jako by všechna potlačovaná touha po smyslu života konečně našla východisko. Nepodařený pokus stát se ošetřovatelkou, občasná pomoc poskytovaná domovu I.C.A.A. v Parkstone, dokonce i tříměsíční služba s Y.M.C.A ve Francii tohle vše nebylo nic ve srovnání s pocitem»přináležitosti«, který jsem pociťovala, když jsem začala s dívčím skautingem. A opět, mnoho toho, co jsem odmítla jako zmarněné mládí, se nepřímým způsobem ukázalo jako příprava na život, který ležel přede mnou. Všichni přátelé, které jsem získala a udržela od Devonu po Sussex, od Cumberlandu po Berkshire při rodinném cestování, byli mi nyní nápomocní, když jsem cestovala z jednoho konce země na druhý a hledala činovnice, organizovala, přemlouvala, vzbuzovala nadšení,»šířila slovo«. I když přátelé nebyli sami ochotni obléci kroj, mohli mě často uvést k někomu, kdo to udělal. Všechna ta pěší chůze, jízda na koni a tenis, jimiž jsem vyplňovala svá předchozí léta, přispěly k mé robustní postavě, která mi umožnila vyrovnat se s náročným programem po téměř šedesát let. Láska k pobytu venku, podporovaná jízdou na kole a pikniky v Exmooru, dny strávené venku na lovu s otcem, nájezdy na petrklíče a ostružiny to všechno mi umožnilo ocenit tu část dívčího skautingu, která hledá, jak vštípit mládeži radost z přírody a činnosti venku. I ono kočovné bytí, které jsem zažila jako dítě, mi umožnilo pohotově se přizpůsobit stálým změnám, vynuceným životem na veřejnosti. Vskutku, až do doby asi před rokem si nevzpomínám, že bych od svého sňatku strávila pět nocí po sobě v jedné posteli! Bylo to skvělé pracovat ve»spřežení«se svým mužem, usilovat o společný cíl, naplněná týmiž ideály. Měli jsme týž smysl pro hodnoty, týž smysl pro humor, naše názory na všechno byly v souladu. Společnou prací jsme mohli dosáhnout mnohem víc, než co by každý z nás mohl dosáhnou odděleně. Vedli jsme bratrské a sesterské hnutí, mohli jsme cestovat společně a přispívat k práci toho druhého. Stěží se to dalo zařídit šťastněji. Ale musila být někde nějaká potíž! Jako obvykle, přišla od mé matky. Byla tak velice viktoriánská ve svých názorech. Odsuzovala sufražetky a každou cestu k osvobození žen, ať byla jakákoli dokonce i poměrně skromnou svobodu, kterou Robin nabídl dívkám ve skautingu. Ona prostě nerozuměla jemu ani jeho motivům - nebo změně, kterou ve mně vyvolal. Bylo dost zlé, že jsem se vdala a opustila domov, bylo ještě horší, že jsem oblékla skautský kroj a jela do Francie a to bylo jen na tři měsíce. Ale dát se na skautování..! Napsala jsem si se smutkem do diáře: Odcizila se mi a ač nezná nic o skautkách, je mohutně»protiskautská«, což je ošklivé a nesnadné, dokonce absurdní!. Nemohu pochopit její podivnost a zjevný obrat proti mně... 12

13 Válka pokračovala zle. Na Londýn byly letecké nálety. Robin byl jedním zastižen na samém začátku června, když čekal na vlak na stanici Liverpool Street. Několik lidí bylo zabito. To byl odlišný způsob válčení, než na který byl zvyklý z profesionálních tažení v Indii a Africe, ač možná srovnatelný s Mafekingem s ohrožením civilního obyvatelstva. Tato otřesná stránka létání nicméně nezamezila mému velkému zájmu o letectvo. Napsala jsem jen týden po červnovém náletu:»ráda bych věděla, kdy budeme běžně létat tak, jako teď jezdíme auty. «Docela bych bývala potřebovala soukromé letadlo v těch časných dobách skautování, protože jsem neustále cestovala.»pořád je toho příliš mnoho na práci,«jsem si beznadějně zapsala do diáře v prosinci toho roku. Tehdy to byla pravda a zůstalo to pravdou ještě dalších padesát let poté! Robin také jezdil hodně, ale zatímco mně bylo jen dvacet osm, jemu bylo šedesát a měl by býval brát věci s větším klidem. Byl vždy přetažený a trpěl otřesně stálými bolestmi hlavy. Toto bolení hlavy nazýval»pěťáky«, což byl pozůstatek z jeho dnů v armádě, kdy plukovník Baker-Russell říkával»mám hlavu a neprodal bych ji ani za pěťák«. Ač jsem se moc snažila, nemohla jsem ho přesvědčit, aby dělal méně. Vše, co jsem mohla dělat já, bylo dohlížet, aby dům běžel hladce a dokonce i personál se zdál mít své výkyvy v tom roce 22.října přišla Mabel /nová kuchařka sestra Annie/ a doufám, že to půjde.»dětské oddělení«nevychází vždy hladce se zaměstnanci kuchyně a domu! 9. listopadu 1917 hádka v domácnosti. Chůva bude musit odejít! A co víc, měla jsem starosti s penězi. Vše stálo víc. Neustále jsme cestovali a pořádali večírky, což obojí pohlcovalo náš skromný příjem.. Ale i s tím vším jsem stále mohla napsat s dobrým pocitem o našem výročí svatby:»úterý 30. října 1917 náš svatební den - a každý rok milujeme jeden druhého víc a víc, i když se pokaždé zdá, že to dosáhlo vrcholu a nemůže už to být silnější! «Na počátku roku 1918 jsem opět jela do Francie. Tentokrát však a to ukazuje jaký respekt si už získal dívčí skauting já právě ustanovená náčelní /Chief Guide/ jsem jela jako»žena v postavení«vyšetřovat chování a podmínky pomocných ženských armádních sborů /Women s Auxiliary Army Corps/. Sbory byly organizovány Dámou /to je titul/ Helen Gwynne-Vaughanovou. Dělaly skvělou práci ve Francii - a není třeba to říkat - byly nadšeně přijímány našimi muži tam venku. A rovněž není třeba říkat lidská přirozenost je jaká je, jedna nebo dvě dívky měly miminka a musily být poslány domů. To vedlo k divokým zvěstem o nemorálnosti mezi těmito ženskými sbory. Byly dopisy a dotazy v novinách, mnoho nepochopení a výmyslů. Vláda se rozhodla poslat malou skupinku žen v určitém postavení, které by měly nestranně posoudit tato tvrzení a dát zprávu o tom, co shledaly. Violet Markhamová byla jedna z naší skupiny. Byla asi o patnáct nebo tak let starší než já, malá žena s jasnýma očima, která už byla známá. Byla význačná liberálka, vnučka Josefa Paxtona, který navrhl Crystal Palace. Její otec byl bohatý majitel dolů v Chesterfieldu a ona v mládí hájila postavení horníků, pracovala neúnavně, aby zlepšila pracovní i životní podmínky horníků a jejich rodin. Když se přestěhovala do Londýna, bojovala se stejnou silou za věci žen sloužících v domácnostech a hledala, jak zlepšit jejich úděl pozvednout jejich stav. Do naší skupiny byla zařazena jako předsedkyně Ústředního výboru pro školení a zaměstnávání žen. Vzpomínám na jeden zábavný incident, spojený s ní. Vždy byla známá jako»slečna Markhamová«. Jen velmi úzký kruh jejích přátel věděl, že už skoro tři roky byla vdaná za podplukovníka Jamese Carrutherse. Ten v době naší cesty sloužil ve Francii a mohl se připojit ke své ženě na kratičkou dovolenou. Samozřejmě sdíleli společnou ložnici a následujícího rána jedna z Armádního sboru, jež přišla navštívit Violetu, oznamovala s pohoršením, že»slečna Markhamová byla v posteli s mužem! «A je dost zvláštní, že Violet byla povolána během poslední války, aby přešetřila podobné vysoce přibarvené zvěsti v Ženské službě /Women s Service/. Tehdy razila rčení»ctnost nemá hodnotu klepů«/virtue has no gossip value/ - poznámka, kterou jsem si často uvědomovala, když jsem uvažovala o postoji veřejnosti a tisku ke skautingu. Nedovedu si opravdu představit, jak by nějaká vyšetřovací komise mohla rozpoznat známky nemorálnosti, nemá-li dost možností pořídit si přiznání viníků! Nicméně jsme cestovaly po různých táborech ženských 13

14 armádních sborů v Boulogne, Etaples Abbeville, Dieppe, Le Havre, Rouenu a Calais. Navštívily jsme velitelství, hovořily s děvčaty a byly jsme schopny při svém návratu podat uklidňující výčet skvělé práce, kterou dělaly, a vyjádřit své uspokojení s jejich prostým ubytováním. Strávily jsme také hodně času na obědech a večeřích s plukovníky a generály, kteří dychtili nás ujistit o zdvořilém vztahu jejich mužů k ženským sborům! Byla to zajímavá zkušenost - ale myslím, že bych dala přednost sloužit spíš jako výčepní u Mercers Arms. Můj vztah s matkou se tak rychle zhoršoval během těchto měsíců a ona psala tak zvláštní a nelaskavé dopisy, že jsem se rozhodla se s ní dohodnout. Setkaly jsme se na neutrální půdě v jednom hotelu v Bournemouth a strávily celé ráno v posteli hádkou. Nakonec se mi podařilo přimět ji, aby pochopila důležitost práce, kterou dělám se skautkami, a smířily jsme se. Byla to pro mne úleva zase znovu se těšit ze šťastného a láskyplného vztahu s ní. V létě 1918 byla ve vzduchu naděje na konec války. Pronájem Little Mynthurstu měl končit a my jsme si nepřáli ho obnovit. Velice jsme si přáli vlastní dům s výhledem a nějakým pozemkem trvalé místo, kde bychom se mohli usadit s našimi třemi dětmi a zapustit kořeny. Tatínek nám dal nečekaný dar liber, což nám pomohlo k rozhodnutí začít se poohlížet po jiném domě. Kdyby válka skončila, mohli bychom snad začít plánovat trochu dopředu. V polovině října byl Robin poslán ven do Francie a pak do Španělska na neurčitou dobu kvůli nějaké tajné práci pro ministerstvo zahraničí. Nesnášela jsem to, když byl pryč, ale nemohla jsem ho doprovázet. Týdny jsem naplňovala tím, že jsem navštěvovala různá setkání skautů a skautek podél jižního pobřeží a skončila na několik dnů v Grey Rigg u rodičů, kde se ke mně přidaly děti. 10. listopad 1918 dopisy a hry s dětmi a divoké zprávy o uzavření míru. Šla jsem spát, usnula a náhle byla probuzena milým Robinem, který mě líbal na oči konečně se dostal zpět. Přinesl zprávu, že (německý) Kaiser utekl. O dva dny později jsme shromáždili od realitních kanceláří hrst povolení k návštěvě nemovitostí v oblasti Bentley, naložili kola na vlak do Farnhamu a vyrazili hledat dům. Dopoledne jsme jich prohlédli několik všechny nevhodné a byli jsme v pokušení toho pro ten den nechat. Nicméně, měli jsme s sebou sendviče, tak jsme opřeli kola o branku, usadili se u silnice, abychom poobědvali. A tehdy jsme si všimli na brance oznámení»na prodej«. Dům se nazýval»blackacre Farm«odpudivé jméno. Neměli jsme žádný dopis, který by nás uvedl, protože tento dům nebyl právě na našem seznamu, ale mysleli jsme si, že bychom se tam stejně mohli podívat. Když jsme snědli sendviče, vedli jsme kola asi půl míle po příjezdové cestě se vzrůstajícím vzrušením. Tohle bylo zajisté to místo, které jsme hledali vysoko na kopci, obrácené k jihu s rozsáhlým výhledem na kopce v Surrey a Hampshiru. Majitel byl pryč a služebná váhala nás uvést dovnitř. Nakonec jsme nad ní vyhráli a ona nás nechala prohlédnout si dům, a my jsme hned věděli, že tohle je určitě náš domov. Cena, když jsme se ji dověděli, byla vysoká vyšší než jsme si mohli dovolit. Vlastník by to nepronajal a my byli zoufalí. Určitě jsme nemusili mít vizi ráje jen proto, aby nám byl odepřen vstup. A ještě jednou otec šlechetně přinesl záchranu a dorovnal peníze na koupi a Blackacre se stal naším. Ale musil dostat lepší jméno, něco, co by symbolizovalo místo, které zaujímalo v našich citech. Pokřtili jsme ho Pax Hill - kopec míru protože jsme ho objevili během prvního týdne míru po příměří; a»kopec míru«, to se prokázalo po dalších dvacet let, byl přístavem, do kterého jsme se tak vděčně vraceli po našich cestách, dům, který byl stále plný lidí a smíchu, dům, kde jsme viděli naše děti dospívat. Postupně život v Anglii pokračoval v pokojném, i když odlišném běhu. Muži se vrátili z Francie často tak odlišní od hochů, kteří jeli tam. Společenské bariéry padaly. Ernest Court, náš šofér, se vrátil s důstojnickou hodností po významné dráze v Královských leteckých sborech. Eric Walker byl další, kdo se vrátil ze zajateckého tábora v Německu, ale pro mnohé nebylo návratu. Mnoho Robinových předválečných skautů se nevrátilo, aby vedli hnutí, ke kterému se připojili s takovým nadšením. Roland Philips, syn Lady St. Davidové a nejlepší skaut, byl právě jedním z mnoha skvělých mladých mužů, kteří položili své životy. Jeho památka je uchovávána na věčnost v Roland House, budově ve Stepney Green, který věnoval skautům Východního Londýna jako jejich ústředí. 14

15 V prosinci jsme pozorovali z oken Cavalry klubu na Piccadilly vítězný průvod vedený Haigem a Plumerem a Birdwoodem. První vánoce v míru byly tak šťastné. Děti byly už dost staré, aby sdílely naše nadšení z toho všeho. Byli jsme vzrušeni vyhlídkou na stěhování do Pax Hill koncem ledna. Nebyla jsem vůbec připravena na naléhavý telefonát z Bournemouth na Štěpána oznamující, že se můj otec utopil. Všeho jsem nechala a pospíchala, abych byla s matkou v tomto zoufalém čase. Sotva čtyři měsíce po této tragédii zemřela též moje sestra Auriol na epidemii španělské chřipky, která se prohnala zemí. Robin a já jsme přijali pozvání na cestu po Kanadě a Spojených státech brzy na jaře To, že jsem ji opustila v čase dvojí ztráty, oživilo nepřátelství mé matky k dívčímu skautingu. Byla jsem bez sebe. Pociťovala jsem závažnou povinnost k matce, ale na druhé straně byly udělány všechny přípravy k cestě a zrušit ji na poslední chvíli by způsobilo rozčarování tisícům mladých lidí, kteří nás očekávali. Rozhodla jsem se pokračovat v cestě, ale mé rozhodnutí nadmíru zranilo mou matku. Nebyl to dobrý start do míru. Na závěr si přítomní poslechli pozdravy k tomuto mezinárodnímu dni, mezi kterými byl také jeden z Manily - a podepsali se pod odpověď na pozdrav ke Dni přemýšlení Svazu skautek na Filipínách.. Sub specie aeternitatis Rok se opět sešel s rokem a my 7. března 2006 vzpomínáme 156. výročí narození našeho prvního presidenta svobodného státu Čechů a Slováků. Výročí není kulaté, avšak přesto je důležité si je připomínat, protože T. G. Masaryk je v naší národní historii velikánem ducha, morálky, statečnosti i čestné snahy o pravdivost, který nemá sobě rovného 200 let nazpět až po současnost. Kdysi jednou TGM řekl: Běda národu, který zapomíná své hrdiny. Tento vlastník skautské legitimace čís. 1. v dobách předmnichovské ČSR byl skutečným hrdinou všedního dne i velkých okamžiků dějin. Připomeňme si v době, kdy diskutujeme o výchově a službě v závislosti na věku, že odešel do emigrace ve svých 64 létech, aby se ujal vedení zahraničního protirakouského odboje a především prosazení vzniku samostatného Československého státu u spojenců. Samotný tento krok byl projevem velké osobní odvahy a statečnosti. Vždyť zde zanechal svoji ženu Charlottu, kterou miloval velkou, oduševnělou láskou, i svého syna Herberta s podlomeným zdravím a svoji starší dceru Alici. Do zahraničí ho doprovázela pouze nejmladší dcera Olga. Jeho osudy, popsané již dříve na stránkách Na dobré stopě, nás jistě opravňují říci, že jednal tak, jak si sám uložil: totiž aby obstál před zorným úhlem (soudem) věčnosti (Boží prozřetelnosti). Když byl Masaryk někdy až hrubě a nevybíravě napadán za jeho reálný kriticismus, prostupující jeho filosofická i historicko-společenská díla, a tvrdilo se, že to vylučuje, aby zůstal věřícím člověkem, tehdy on veřejné prohlásil: "V celém mém životě nebylo dne ani hodiny ba ani minuty, kdy bych nevěřil v Boha. Měl jsem příležitost v jeho bývalém letním sídle v Topolčiankách navštívit tento zámek. Šťastnou náhodou naši turistickou skupinku provázel stařičký avšak dosud svěží ředitel místní školy, kdysi správce Masarykovy zámecké 15

16 knihovny. Ten nás upozornil na Masarykovu osobní Bibli Kralickou, jež jevila známky častého používání a byla plná Masarykových poznámek a úvah v českém, latinském, francouzském i anglickém jazyce. Sestry a bratři, kéž bychom i my dovedli být tak věrni - i v méně vypjatých situacích svému přesvědčení jako tento náš President Osvoboditel. Kéž bychom my všichni dovedli konat tak, abychom obstáli pod zorným úhlem věčnosti - dnes a denně se o to čestně dokázali snažit. Kéž bychom si my všichni, co jsme věřící křesťané, uměli vzít za své životní heslo T.G.M.: Ježíš, nikoli Caesar! Milan Hejl-Rodrigo 212. klub OS /redakčně upraveno po dohodě s autorem/ P O Z O R! Webové stránky Junáka procházejí inovací i když původní volba platí, můžete nyní také volit internetovou adresu: a pod hlavičkou "Organizace" dále "Odbory a komise", kde naleznete také náš "Odbor duchovní výchovy" a v jeho rámci čísla Na dobré stopě ke čtení či ke stažení, všechna ve formátu *.pdf. NA DOBRÉ STOPĚ duchovní rádce skautských oddílů * Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 150 výtisků * * Redakce: Vladislav Jech Zelenečská 34, Praha 9, tel , Jiří Zajíc a Petr Krampl * * Technické zázemí: Adéla Čapková a David Čančík. * * Předplatné pro rok 2006 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 120,- Kč, příspěvek čtenářů webových stránek 50,- Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. * * Prosíme o přesné údaje pro rozesílání poštou. * Bez jazykové korekce. * 16

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Oslava Svatého Jiří Hrdinové Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Klecany 24. 4. 2015 Svatý Jiří 2 Svatý Jiří je patronem všech skautů. V České republice jeho svátek připadá na 24. dubna.

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

II. ZROZENÍ SKAUTINGU

II. ZROZENÍ SKAUTINGU II. ZROZENÍ SKAUTINGU Ještě než se zmíníme o okolnostech vlastního založení skautingu Baden-Powellem, je třeba zmínit jinou osobnost, která měla na toto hnutí (a o českém skautingu to platí dvojnásob)

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Kl u b Pa t h f i n d e r

Kl u b Pa t h f i n d e r Klub Pathfinder Kl u b Pa t h f i n d e r Nezvyčajní brigádnici Na začiatku tohto roka sme si naplánovali rekonštrukciu nášho rodinného domu. Vedeli sme, že to nebude jednoduché, pretože peňazí nie je

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE podrobné informace 1/5 Víkendový vůdcovský kurz pořádaný pod záštitou KRJ Olomouckého kraje O AKCI Olomoucké vůdcovky jsou určeny těm, kteří jsou přesvědčeni,

Více

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji.

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji. Musíme víc v Supreme Master TV? Neseďte v posteli, tam meditovat, víte? Více se nalaďme na naše božské Já a pak budeme mít víc Milující Kvality. Jelikož naše Božské Já je láska, víte? () A samozřejmě,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015:

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Bety (Pham Thi Ngoc Bich) ze 3. B, která pracovala ve firmě Alliance Healthcare napsala: Noví přátelé, nové zkušenosti, zlepšení jazyka

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila V sobotu 7.11.2009 proběhlo jubilejní setkání členůobčanského sdružení Geophila u příležitosti 20. výročí založení sekce sběratelůznámkových zemí. Ano,

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr.

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr. Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky MUDr. Petr Tilšer Hodnocení spokojenosti pacientů obecná východiska ankety zjišťující spokojenost

Více

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e V ý s l e d k y s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e S t e z k a p í s m á k ů r o č n í k 2015 Soutěž připravil a organizoval Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s Klubem Pathfinder a Církví

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více