K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE. červen Milí sousedé, blíží se prázdniny, děti odpočítávají

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE. červen 2014. Milí sousedé, blíží se prázdniny, děti odpočítávají"

Transkript

1 K OLODĚJSKÉ N OVINY červen 2014 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Slovo starosty Milí sousedé, blíží se prázdniny, děti odpočítávají poslední dny školy. My odpočítáváme poslední dny do slavnostního otevření nové školky. Nervy s jejím financováním byly a jsou veliké, naschvály a protitlaky též, ale snad se nám podaří najít s magistrátem společnou řeč a vše potřebné (stavební část rekonstrukce školní kuchyně, přístup pro vozíky s jídlem, rekonstrukce staré školky a i půdního bytu na družinu, dovybavení nové školky, nové družiny a paralelní první třídy) dofinancovat, vypadá to nadějně, snad se Praha zachová před prázdninami státotvorně, nesváru už bylo dost. Mám velkou radost z práce jednotlivců, spolků a sportovních klubů pro Koloděje. Rybáři uspořádali krásné závody, ve spolupráci s ToPa Dubeč jsme se podíleli i na srazu historických vozidel v Dubči a na dnu Země v Újezdě nad Lesy. V Kolodějích proběhly (dokonce dvoje) krásné čarodějnice, ale nevadí, čím více, tím lépe. Dámy ze školky spolu s paní Vlčkovou připravily krásné odpoledne, plné her pro děti při příležitosti o představení projektu rekonstrukce školní zahrady. Zapomenout nesmíme ani na Kolem okolo Koloděj, další milé akci, která našim školákům i předškolákům představila vtipnou formou historii a zajímavá místa Koloděj. Obrovský úspěch měl dětský den, který proběhl na rozdíl od sousedních obcí bez vstupného a všichni protagonisté účinkovali buď zcela zdarma, nebo za příspěvek na benzín, na který jsme se jako organizátoři složili ze svého. Přestože účast byla obrovská, tak městskou část nestála celá akce ani korunu (stejně, jako všechny výše uvedené akce), na rozdíl od předchozích dětských dnů na hřišti. Po léta se snažím dokázat, že nejbližší pomocná ruka, když něco potřebujeme, je na konci vlastního ramene. Těch rukou se na přípravě výše uvedených akcí složilo mnoho desítek a všem zúčastněným za to patří veliký dík. Je radost pracovat s lidmi, kteří namísto planého žvanění a osočování raději pracují pro Koloděje. Práce našich laskavých dobrovolníků a spolků je velikou vzpruhou i inspirací pro nás všechny. Těsně po uzávěrce tohoto čísla se uskuteční i tradiční Jezdecký den ve venkovní kolodějské jízdárně mezi rybníky. Moc se na něj těšíme, vždy má díky dámám z místních jezdeckých oddílů skvělou úroveň. Letos bude obzvlášť radostný, neboť se jezdeckému oddílu podařilo uspět s grantovou žádostí o rekonstrukci povrchu jízdárny. To samé se letos podařilo i při rekonstrukci tenisových kurtů u Sokolovny, což je velká zásluha pana kolegy Nováka. Jménem všech kolodějských bych rád vyslovil poděkování a uznání za skvěle provedenou přístavbu Sokolovny, kde nyní úspěšně funguje přesunutá vinotéka Marka Šurýna. Velmi příjemné místo. Takhle vypadá skutečný rozvoj městské části spoluprací všech. O té byla i čtvrteční bri-

2 strana 2 gáda kolodějských občanů, rodičů a přátel školy a školky, jejímž smyslem bylo upravit okolí stavby tak, aby se zde děti už od září dobře cítily. Ale to není zdaleka všechno. Zanedlouho nás čeká sportovní vrchol sezóny, druhý ročník amatérského triatlonu Krá- KoDUh, který už tradičně začíná a končí v Parku Skála. Letos bude připraveno skvělé zázemí pro rodiny a přátele sportovců, včetně dětí. Akci jsme vymysleli vloni spolu s Dominikem Špiláčkem, trenérem první třídy, který nyní otevírá pro (nejen) kolodějské sportovce profesionální fitness kursy ve fitness parku Kolodějská skála, kde si pod vedením zkušených lektorů můžete vyladit formu do plavek. Navržená trasa bude velmi podobná té loňské. Sraz bude na Skále, odkud sena kole přesuneme do Dubče a u Podleského rybníka proběhne start. Po plavání následuje kolo přes Nedvězí a Královice zpět na kolodějskou Skálu. Zde odložíme kola a následuje běh, cíl je znovu na Skále, kde proběhne KOLODĚJSKÉ NOVINY i vyhlášení. Stejně, jako vloni se akce obejde bez příspěvků městských částí, pouze na bázi dobrovolnické práce a stejně jako vloni jsou připravené hodnotné ceny ve čtyřech kategoriích: junioři, ženy, muži, veteráni. Krásné odpoledne 25.6., kdy se na pozemku školy rozloučíme se školním rokem i starou zahradou a hlavně si prohlédneme a pokřtíme novou mateřskou školku. O většině akcí pojednávají samostatné články. Zmínit musím i pomalý (ale aspoň nějaký) progres při jednání s TSK o pokračování rekonstrukcí vozovek a křižovatek v Kolodějích. V současné době jednáme o rekonstrukci velmi nebezpečného a dopravně vytíženého úseku silnice na Sibřinu, která je úzká a má na řadě míst utržené krajnice. Posun jsme konečně zaznamenali v projektové přípravě semaforu na znamení dole na Prostřední cestě. Naopak od chodníku do Panenek se TSK snaží dát ruce pryč, údajně kvůli složité majetkoprávní situaci pozemků pod plánovaným chodníkem. Je to k vzteku, neboť na podzim a v zimě jsme tomu zde na úřadě věnovali hodně energie a s vlastníky dotčených pozemků jsme domluvili trasu, technické provedení i zabřemenění pozemků, což TSK vědělo.. Nevzdáváme to a jednáme dál. Přeju vám všem klidné a radostné léto Zbyněk Passer Proběhlé akce Znáte obec Koloděje dobře? Chcete si vyzkoušet své znalosti? Vzali si svá kola, kočárky, kolečkové brusle, koloběžky, babičky a dědečkové šli i pěšky Rodinnou zábavní a sportovně laděnou cyklo akci uspořádala 25. května 2014 ZŠ a MŠ Praha Koloděje spolu s aktivními rodiči, Spolkem přátel Koloděj, za přispění MČ Praha Koloděje na podporu projektu proměny školní zahrady v Kolodějích. Účelem akce bylo, pomoci dětem i rodičům vytvořit si povědomí o místě, kde žijeme a žít dále chceme. Na okružní cestu za poznáním zajímavých a historicky významných míst v nedělní slunečné odpoledne vyjelo z bran Kolodějovy zahrady života na svých kolech několik desítek malých i velkých závodníků. Na startu všichni obdrželi soutěžní kartičku a obálku s mapkou cesty vedoucí po Kolodějích. Na trase u šesti stanovišť se závodníci mohli setkat buď s pohádkovými postavami, nebo postavami z dob minulých. Poutníkem, princeznou, hastrmanem, andělem, paňmámou a bakalářem. Z tabulek na stanovištích se mohli závodníci seznámit se zajímavými událostmi a daty čerpanými z historie a pověstí o daném místě. Na každém stanovišti dostali školáci za správné odpovědi razítko, stejně jako malé děti za provedené soutěžní úkoly. Na první zastávce na návrší kolodějské Skály se mohly děti setkat

3 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 3 s poutníkem. Školkové děti měly za úkol namalovat dubovou plastiku bránu Trojmezí, sousoší ztvárněné místním akademickým sochařem a umělcem Jaroslavem E. Dvořákem. Starší děti měly vysvětlit význam onoho Trojmezí v souvislosti se setkáváním hranic tří katastrů. Druhá zastávka byla u farního kostela Povýšení sv. Kříže, kde na děti čekal andělíček. Malé děti mu zazpívaly písničku a starší děti se dozvěděly, kolik let je nejstaršímu zvonu v kostele. U kolodějského zámku pomáhaly děti smutné princezně najít a vyhnat zlého loupežníka či lapku, který zde v lese Vidrholci řádil. Starší děti musely zjistit jméno knížete, který loupežníky z Vidrholce nakonec vyhnal. Zastávka na malé osvěžení v místní restauraci Jízdárna byla v horkém odpoledni cyklistům příjemná. Vodník dohlížel na nejmenší děti při výlovu svého rybníka u Rokytky. Zároveň se děti staly na chvíli malými koloději. Tak jako kdysi, místní koláři (kolodějové), symbolicky opravily loukoťové kolo vozu. Starší děti odpovídaly na otázku po jakém řemeslníkovi dostala vesnice Koloděje své jméno. U Radnice již na děti čekala paňmáma. Menší děti hledaly nádobu se znakem městské části Koloděje a musely do ní vhodit alespoň dva kroužky (něco jako symbolické výkupné). Starší děti odpovídaly na otázku: Jaké symboly jsou na znaku městské části Koloděje? K nahlédnutí zde byla i pamětní kniha Koloděj. Všichni dostali na památku pohlednici Koloděj s turistickým razítkem. V cíli, na zahradě školy a školky, čekal na děti učitel bakalář. Malé děti prošly se svými rodiči na zahradě červenou Kolodějovu cestu života, která koresponduje s projektem přeměny zahrady a byla vyznačena podle zpracované architektonické studie na proměnu zahrady architektek Steinbachové a Malíkové. Starší děti měly zjistit, které ovoce se na zahradě dříve pěstovalo. Pokud děti splnily všechny úkoly a získaly všech šest razítek, obdržely ručně vyráběnou pamětní medaili Kolodějovy zahrady života, jejímž autorem byl umělecký cizelér Jan Postránecký. Nakonec dostali všichni účastníci pozvání k občerstvení. Osvěžující ovocný bar, ledová tříšť, točená cukrová vata, linecká kolečka a domácí koláče (frgály), velké jako kola od vozu. Hlídal je skřítek Koloděj, a kdo chtěl, dal mu do truhličky dobrovolný příspěvek na obnovu naší zahrady. Bylo vybráno 482,- Kč a budou odeslány na konto Kolodějovy zahrady života. Na zahradě si mohli rodiče prohlédnout výstavu fotografií Koloděje očima dětí pořízených v kroužku Dětské fotografování na téma kolodějská zákoutí, odpočinout si ve stínu pod břízami a přitom pozorovat neúnavně dovádějící děti na skákacím hradě. V korálkové dílně děti i tatínci vyráběli barevné náhrdelníky a třpytivé náramky, aby mohli odměnit své maminky pěkným dárkem. Cílem této akce bylo posílit v dětech povědomí o místě, kde žijí a mnohé se i narodily. Zároveň jsme chtěli pomoci dětem i dospělým vytvořit si ke svému rodnému městu bližší vztah. Nyní už ti, kteří se akce zúčastnili, jistě ví, proč se Koloděje jmenují právě Koloděje, co je to loukoťové kolo, jaké jsou naše sousední obce a který zámecký pán vyhnal lapky a loupežníky ze zdejšího lesa. Jak je starý kostelní zvon či jaké ovoce se dříve pěstovalo na školní zahradě nebo komu vděčíme za sochařské dílo na kolodějské Skále a dost možná ještě budeme vděčni za jeho další umělecká díla v podobě přírodních herních prvků pro naši školní zahradu. Zároveň ví, že naše zahrada ve škole a školce v Kolodějích se za podpory Nadace Proměny změní v cestu minulostí a za přírodními živly. Na zahradě vznikne červená cestička, která bude z ptačí perspektivy připomínat tvar tlapky skřítka Koloděje, dobrého ducha naší zahrady. Bude umožňovat volný pohyb dětí a povede okolo celé zahrady, symbolicky znázorňovat přírodu, kterou kdysi procházela a připomínat počátky Koloděj. Začínat bude v údolí, povede kolem pole a louky, aleje do houštin přes brod, pískové duny a tunely do lesa, okolo skal, březového háje až po svahu do města, které vznikne na ploše sportovního hřiště s originálně řešeným posezením v přilehlém svahu. Děti budou cestou prožívat různé zážitky spojené s koloběhem přírody a přírodními živly. Kruhovým tvarem kola jsou inspiro-

4 strana 4 vané keřové pokoje sloužící ke hře, i venkovní učebna určena k výuce i setkávání. Pro hru se vytváří terénní písková zóna s vodní pumpou, smíšený les s domečky ve větvích, lanové houpačky prolézačky po kmeni stromu či skále z kamene. Budky pro ptáky, zvonkohry, mlhoviště, pokojíčky pro hru na obchodování nebo vaření. K výuce a zahradničení budou sloužit květnaté louky s užitkovými i okrasnými trvalkami, záhonky pro bylinkové a zeleninové zahrádky a mnoho dalších míst a zákoutí, která podněcují přirozenou hravost a zvídavost dětí. Všichni ostatní zvědaví čtenáři, abyste se dověděli odpovědi na otázky o místech v Kolodějích, podívejte se na naše webové stránky, kde jsou rovněž zveřejněny fotografie z průběhu této akce: KOLODĚJSKÉ NOVINY Mnohokrát děkujeme ochotným rodičům, učitelům a studentkám 1. ročníku ze Střední odborné školy pedagogické za velikou pomoc při organizaci akce a zároveň nás těší hojná účast našich malých i velkých závodníků. Bylo to fajn. Autorky: Mgr. Dana Petráková, provozní koordinátorka proměny školní zahrady a zástupce ředitele pro předškolní vzděláván Ing. Darina Vlčková, komunikační koordinátorka projektu proměny školní zahrady a zástupce rodičů ČARODĚJNICE proběhl již druhý oficiální slet čarodějnic z Koloděj na kolodějské Skále. Akci připravil Úřad městské části společně s Lucií Horkou z restaurace Jízdárna. Akce se opět vydařila nejen díky nadšeným pořadatelů a velkému počtu návštěvníků, kteří se přišli pobavit. Už se všichni těšíme na příští rok, kdy se opět u ohně sejdeme.

5 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 5 Za branami školní zahrady a hřbitovní zdí se ozývá dětský smích V poslední květnovou sobotu přilákal Dětský den na Skále spoustu malých i velkých návštěvníků, kteří si svátek dětí ve slunečné odpoledne plné her DĚTSKÝ DEN NA SKÁLE a soutěží opravdu užili. V parku Skála na děti i dospělé čekal bohatý program. Sportovní zábavná stanovište, u kterých děti za předvedení svých dovedností získávaly razítka a odměny, měly příležitost prozkoumávat hasičské a zemědělské vozy, prohlížet ptačí dravce či ochočenou pumu, trénovat s mistry Evropy bojové sporty, jezdit na koni, na motorkách, skákat na trampolíně, střílet lukem nebo ze vzduchovky či nakonec tancovat s klauny v záplavách hasičské pěny. Po dovádění se mohly všichni občerstvit u stánků s ledovou tříští či míchanými nápoji a zahnat hlad grilovaným masem, klobásou nebo domácím sladkým pečivem. MČ Praha Koloděje děkuje Lucii Horké za pomoc i všem dalším, kteří se rádi dobrovolně podíleli při organizaci dětského dne.

6 strana 6 KOLODĚJSKÉ NOVINY Více fotografií ke shlédnutí na A na závěr přejeme vám i vašim dětem krásné letní prázdniny! První brigáda na školní zahradě nazvaná Hraboš HRÁBNĚTE SI, NAHRABTE SI, HRABE VÁM...TO? Ve čtvrtek 5. června odpoledne pomohla s úpravami a hrabáním navezené zeminy na předzahrádku nové budovy MŠ pracovitá skupina tatínků, maminek, učitelů, zástupců našeho Úřadu, a i nadšené děti se rády zapojily. Velice náročnou práci s tvrdou a kamenitou hlínou bravurně zvládl malý, ale šikovný traktorista s traktorem, který nám velice ochotně zapůjčila společnost Selgen, a.s. ze sousední Sibřiny Stupice. Děti pomáhaly hledat v zemi kameny a tatínci je odváželi na hromadu k odvozu. Na nás ostatních pak bylo zkypřenou půdu krásně rozhrabat a srovnat do úrovně cestičky. Všichni pracovníci byli za odměnu pozváni na grilované maso a studené občerstvení, které zajistila Restaurace Jízdárna. Další fotografie i krátké video ke zhlédnutí na nebo Výzva ZELENÁ JE DOBRÁ Nyní nás čeká, zejména naše děti, už ta příjemnější část práce, kterou jsme nazvali Zelená je dobrá. Vážení rodiče, přátelé školy, Kolodějáci, pomozte dětem proměnit holé, NÁMI UHRABANÉ, plochy před školou a školkou v zelené místo plné trávy. Děti ze školy a školky si tak samy vyzkouší, jaká práce je setí trávy a co sil stojí vytvořit něco hezkého a užitečného. Je-li Vám tato výzva blízká, přinášejte prosím, nebo posílejte do ZŠ či MŠ do konce června, TRAVNÍ OSIVO. Každý pytlíček travní směsi je cenný a pomůže Až děti trávu zasejí, budeme poctivě zalévat a držet palce i přírodě, aby se ZE- LENALO!

7 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 7 Připravované akce KRÁKODUH Po úspěšném prvním ročníku nás v červnu čeká další ročník amatérského triatlonu pro všechny (i ne)sportovce. Závody proběhnou znovu ve spolupráci čtyř městských částí, jejich hasičů, policie a desítek dalších dobrovolníků pod patronací čtyř starostů Královic, Koloděj, Dubče a Uhříněvsi odtud Krákoduh. Připraveny budou hodnotné věcné ceny, program pro děti, posezení i občerstvení pro přátele a rodiny závodníků na Kolodějské Skále. Propozice a podrobnosti najdete na

8 strana 8 KOLODĚJSKÉ NOVINY

9 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 9 Místní oddělení policie Újezd nad Lesy by rádo využilo příležitosti, a touto cestou informovalo obyvatele z obvodu ÚMČ Prahy 21 (Újezd nad Lesy, Běchovice, Klánovice a Koloděje) o zvýšeném počtu trestných činů vloupání do rodinných domů a motorových vozidel v letošním roce porovnáním s rokem V prvním a druhém čtvrtletí, u sledovaných trestných činů, dochází k nárůstu počtů skutků spáchaných na rodinných domech, novostavbách či stavebních buňkách a u vloupání do motorových vozidel. Statistiku soustavně vyhodnocujeme a na jejím podkladě provádíme opatření formou mimořádných akcí společně s kriminální službou a samozřejmě zvýšeným dohledem v inkriminovaných hodinách. Rádi bychom, tak využili této možnosti a informovali občany o vzniklé situaci. Pevně věřím, že společně se nám podaří snížit, popřípadě zastavit nárůst výše uvedené trestné činnosti v našem služebním obvodě, pokud nám pomůžete sledovat podezřelé chování ve svém okolí a pokusíte se dodržovat alespoň některá níže uvedená pravidla. Přestože se nám daří některé případy objasnit společně s kriminální službou, tak se nám zatím nepodařilo zastavit nárůst trestných činů vloupání do rodinných domů a motorových vozidel, jak bychom si představovali. Vzhledem k tomu, že náš obvod patří k jednomu z nejrozsáhlejších obvodů v Praze, který skýtá mnoho možností únikových cest, rád bych touto cestou apeloval na občany, aby v případě jakýchkoliv podezřelých situací, volali na zdejší oddělení tel , nebo linku 158. Za podezřelou situací lze považovat pohyb vámi neznámých osob včetně pomalu jedoucích vozidel ve vašem okolí ve večerních, nočních, ale i denních hodinách v blízkosti zaparkovaných vozidel, rodinných domů apod. Moc by nám pomohlo, abyste takovou situaci oznámili na výše uvedená telefonní čísla a pokusili si zapsat registrační značku podezřelého vozidla včetně typu a barvy vozidla a čas zjištění. Dále je dnes téměř nutností řídit se jednoduchými pravidly, které by znesnadňovali pachatelům trestné činnosti páchat trestnou činnost vloupání do RD či vozidel či v mnoha případech pomocí těchto zásad snížit následky u těchto trestných činů. Stoprocentní ochrana asi neexistuje, ale dodržováním určitých zásad je možné riziko proti vloupání do rodinného domu a vloupání do motorového vozidla výrazně snížit, případně snížit následky těchto vloupání. Vloupání do RD: Vždy mít při odchodu z domu řádně uzamčené vstupní dveře, okna v přízemí a nižších podlaží, a to i při krátkodobé nepřítomnosti. V rámci vašich možností vybavit dům či byt masivními případně bezpečnostními dveřmi s kvalitním zámkem (vložkou) a štítkem, které odpovídají bezpečnostním parametrům a jsou odolné proti rozlomení, odvrtání, prokopnutí či vysazení. Obdobně je nutno zabezpečit i další přístupové stavební otvory, zejména méně viditelné a méně často používané (zadní dveře, sklepní okénka, apod.). BEZPEČNOST 21 Mechanické zabezpečení doplnit vhodným zařízením elektrické signalizace EZS s následným možným napojením na pult centralizované ochrany (PCO). Je vhodné mít na zvonku, schránce a dveřích své příjmení v množném čísle a bez titulů. Neukládat v domácnosti cenné předměty, je-li to nezbytné (šperky, sbírky apod.), pak je zvlášť chránit pomocí trezoru či nějaké bezpečnostní schránky, tak elektronicky, kromě toho je vhodné pořídit si na takové předměty dokumentaci (foto, popis). Co nejvíce vyloučit znaky dlouhodobé nepřítomnosti, jako je neodklízený sníh, nevybíraná dopisní schránka apod. Neponechávat v okolí domu volně přístupné nářadí a žebříky. Mít se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí různé služby. Zásadně nevstupujte do bytu či domu v případě, že naleznete dveře pootevřené a zdá se vám, že vás někdo vykradl. Ihned zavolejte policii linku 158! Vloupání do motorových vozidel: Nenechávat ve vozidle na viditelném místě věci jako jsou panely autorádií, mobilní telefony, fotoaparáty, kamery, přenosné navigace, notebooky a věci osobní (různé kufříky, tašky, kabelky). Vždy zamykejte své auto a klíče neponechávat ve vozidle, před odchodem od vozidla zkontrolujte uzavření všech oken, včetně střešního, je vhodné zkontrolovat i uzavření motorové a zavazadlové části vozidla. Parkování vozidla na vhodném místě, patří rovněž k důležitým faktorům před zloději, proto dbejte, abyste parkovali na dobře osvětleném a přehledném místě, nejlépe na hlídaném parkovišti. Neponechávejte ve vozidle ani prázdné tašky či jiná zavazadla je vhodné mít je uloženy v zavazadlovém prostoru, ale není vhodné ukládat je do zavazadlového prostoru před parkováním vozidla, nikdy nevíte, kdo vás sleduje, a nejlépe je brát je sebou. Při instalaci a koupení autorádia dávejte přednost radiu s odnímatelným předním panelem, nebo vyjímatelným rádiem, popř. jej napojte na bezpečnostní elektronický systém vozidla, rádio neschovávejte v autě, zejména ho nevkládejte do odkládacích prostor. Před odchodem od vozidla nezapomeňte aktivovat všechna zabezpečovací zařízení, kterými vaše vozidlo chráníte, vozidlo zabezpečte i tehdy, vzdalujete-li se od něj třeba jen, abyste vyložili nákup. npor. Ing. Vladimír Fober vedoucí oddělení MOP Újezd nad Lesy

10 strana 10 Sportovní zprávy TRÉNUJEME NA SKÁLE V parku Skála v Kolodějích byly v úterý zahájeny fitness tréninky které budou probíhat každé úterý od 16 h, v délce přibližně 60 minut. Sraz je u prvního z třinácti stanovišť, na kterých se cvičí ve skupinkách nebo jednotlivě, záleží jak je trénink koncipován a kolik sportovců se sejde. Tréninky budou mít přibližně tento průběh: 1. Bootcamp - všichni dělají to samé najednou formou skupinového cvičení - kliky, přítahy, sprinty atd. 2. Běžecký trénink - souvislý běh s vloženými zastávkami na protažení nebo cvičení, běžeckou abecedu, rovinky apod. 3. Soutěže - rozdělení do týmů a soutěžení v různých disciplínách - překážkové dráhy a další. 4. Kombinace všech výše uvedených možností Tréninky jsou přizpůsobeny pro širokou veřejnost, všech výkonnostních kategorií i věku. Téměř všechna sportoviště jsou v provedení dospělém i dětském, své ratolesti tedy vezměte sebou. Těšíme se na Vás. Dominik Špiláček Personal Fitness Supervisor NA SPOLEČNÉ TRÉNINKY VÁS ZVOU: Dominik Špiláček FTVs UK v Praze, magisterské studium SPECIALIZACE osobní trenér instruktor fitness sportovní poradenství kondiční trénink golf fitness trenér atletiky outdoorové aktivity práce a sportovní terapie s handicapovanými dětmi 10 násobný Mistr ČR v atletice (víceboje), reprezentant ČR v desetiboji zájmy: golf, horolezectví, rybaření, kytara KOLODĚJSKÉ NOVINY RYBÁŘSKÉ ZÁVODY JARO 2014 Dne se uskutečnily v Kolodějích dětské rybářské závody. Počasí nám stejně jako minule nepřálo, přesto se zúčastnilo jedenáct mladých rybářů. Na prvním místě se umístil Václav Tomič, na druhém Petr Vávra a na třetím Michal Komárek. I když ryby tentokrát moc nebraly, nachytaných 376 cm vítěze se dá považovat za velmi slušný výsledek. Děkujeme za příspěvek na činnost Rybářského sdružení, který věnoval Zbyněk Passer a sponzorům za sponzorské dary. Zejména Hnutí Pro Prahu, Pekařství Kollinger, Instalatérství Dobiáš a dalším. Děkujeme i všem zúčastněným a těšíme se na další, tentokrát podzimní závody. O jejich termínu budete včas informováni. Rybáři Koloděje. Pavel Švehla FTVs UK v Praze, magisterské studium SPECIALIZACE osobní trenér instruktor fitness sportovní trénink fyziofitness - zdravotní cvičení kondiční, kondičně redukční, kruhový trénink cvičení seniorů dětské sportovní a volnočasové aktivity plavecký trénink reprezentant ČR softball, 2x vítězství ME, účast MS, několikanásobné vítězství MČR zájmy: backcountry lyžování, kayak na divoké vodě, akrobacie, volleyball, skálo-lezení Jan Šmidrkal student FTVS UK v Praze SPECIALIZACE osobní trenér instruktor fitness výživové poradenství kondiční trénink core trénink trenér fotbalu Reprezentant ČR fotbal U-16, U-17 zájmy: fotbal, tenis, badminton

11 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 11 FK TJ Slavoj Koloděje Úvodem pochvala pro náš tým, který vyhrál zimní turnaj v Uhříněvsi (březen pohár vystaven v klubovněvinotéce). Po zamračeném jaru - debakl s Xaverovem (0:7) a následná prohra doma s Pragou B (0:2) přišlo konečně trochu slunce do šaten našich borců v třetím jarním zápase - konečně výhra ve Vinoři (2:0), následně pak doma remíza s Malešicemi B (2:2). Po pravidelných čtvrtečních trénincích se začíná projevovat sehranost a disciplina teamu, i když účast borců na treninku není ještě tím pravým ořechovým. A také pod vedením šéfterenéra a vedoucího teamu Dana Kubína se nálada v šatně zlepšuje zápas od zápasu. Poslední dvě výhry - v Dolních Počernicích (6:1) a pak další výhra doma nad Záběhlicemi (7:1) jsou toho jasným důkazem. Doufejme, že to chlapcům vydrží až do konce sezony. Aktuální umístění v tabulce: 4. místo z 10-ti mužstev není nejhorší vizitkou pro kolodějský fotbal. Jarní fotbalová sezona našich borců - kolodějských fotbalistů je plném proudu a pokračuje dle plánovaného rozpisu na červen 2014 následovně: hrajeme venku - Štěrboholy B další zápas je opět venku - Hrdlořezy a závěrečný mač bude sehrán (doma) v Běchovicích s Chodovem B. Pozvánka pro fanoušky a příznivce fotbalu, přijďte fandit! Rádi bychom provozovali i žákovský tým, ale bez řádného zázemí a také případných sponzorů to bohužel nelze! Tímto se také omlouváme za současný stav hrací plochy, ale vzhledem ke stále nedořešenému problému se zázemím na našem kolodějském hřišti (šatny, sprchy, atd.) jsme bohužel nuceni i nadále trénovat a hrát v Běchovicích, neboť náklady na údržbu hřiště jsou nemalé a zatím, žel, nelze fotbal v Kolodějích provozovat. A závěrem také naše poděkování sponzorům a podporovatelům našeho fotbalu. Díky! Sportu Zdar a fotbalu v Kolodějích zvlášť! Za fotbal.výbor Petr Z. a Dan K. (kontakty - tel / nebo Nové knihy v knihovně Beletrie: G. Flynnová: Temné kouty B. Mahmoodyová: Bez dcerky neodejdu M. Mahmoodyová: Na útěku N. Robertsová: Spojeni osudem L. Marklundová: Svědek N. Spalding: Lásko, kde jsi? N. Spalding: Láska na třetí K. Fossumová: Kdo miluje jinak R. Galbraith: Volání Kukačky J. Guillou: Stavitelé mostů 1.díl A. Munroová: Drahý život P.May: Muž z ostrova Lewis J. Červenák: Mrvý na Pekelném vrchu J. Nesbo: Červenka B. Woodová: Had a hůl Dětské a pro mládež: P. Mrázek: O kometě Bětě M. Marjaňska-Czernik: Půjčovna babiček C. Hiaasen: Chramst M. Lowery: Jenom ponožky nestačí E.Petiška: Olin a lišky E. C. Kimmelová: Ve škole straší Vidím duchy! I. Binan: Králík Fiala Pěkné počtení přeje Hana Videtičová, knihovnice Placená inzerce PROVOZ ÚŘADU MČ Praha Koloděje v době letních prázdnin V červenci a srpnu budeme čerpat řádnou dovolenou. Budeme se snažit zajistit provoz pro veřejnost v běžném rozsahu, ale při malém počtu zaměstnanců je někdy obtížné zajistit v době dovolených plnohodnotnou zastupitelnost. Pro případ přihlášení k pobytu, vydání rybářského lístku, provedení vidimace a legalizace a Czech point se může stát, že bude provoz omezen, proto vám doporučujeme informovat se předem na podatelně. Telefon podatelna: Děkujeme za pochopení a všem přejeme příjemné a klidné letní dny. Ilona Chalupská tajemnice ÚMČ Nabízíme Vám kompletní služby v oblasti nemovitostí RE/MAX WELL Váš realitní poradce/makléř pro tuto oblast Petr Zápotocký, ing. Certifikovaný realitní makléř / RE Broker prodej, koupě, pronájem, poradenství v případě doporučení klienta nabízíme provizi z realizovaného obchodního případu Tel: KOLODĚJSKÉ NOVINY periodický tisk územního samosprávního celku vydává Úřad městské části Praha-Koloděje redakce Zdeněk Kovář grafika Zdeněk Šidák tiskárna Betis, spol. s r.o. Praha-Běchovice vychází jednou za měsíc či dva v nákladu 550 ks reg. číslo ČR E neprodejné

12 strana 12 Placená inzerce KOLODĚJSKÉ NOVINY

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Protipovodňové práce. Připravené projekty a grantová řízení. duben 2014

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Protipovodňové práce. Připravené projekty a grantová řízení. duben 2014 K OLODĚJSKÉ N OVINY duben 2014 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Slovo starosty Letošní boj o finanční prostředky z magistrátu i grantů je stejně tuhý, jako vloni. Jsou to historicky nejhorší

Více

Slovo starosty PŘÍBĚH NOVÝCH VOLEB V KOLODĚJÍCH

Slovo starosty PŘÍBĚH NOVÝCH VOLEB V KOLODĚJÍCH K OLODĚJSKÉ N OVINY listopad 2014 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Slovo starosty PŘÍBĚH NOVÝCH VOLEB V KOLODĚJÍCH Vážení občané, celý příběh rezignace kolodějské TOP 09 na zastupitelské mandáty

Více

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012 Slovo starosty Milí Běchovičáci, máme za sebou první polovinu roku 2012 a myslím si, že by bylo dobré ohlédnout se zpět a připomenout si, co se za uplynulých

Více

K olodějské N oviny. Slovo starosty ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE. duben 2015

K olodějské N oviny. Slovo starosty ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE. duben 2015 K olodějské N oviny duben 2015 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Slovo starosty Pokračujeme v opravách komunikací, mohlo by to jít rychleji a snad i lépe, ale za málo peněz je málo muziky a

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a. červenec FOTO MĚSÍCE. Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a. červenec FOTO MĚSÍCE. Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str. ÚJEZDSKÝ periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a červenec srpen 2014 ZPRAVODAJ Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str. 4-5 ÚZ pokračuje v elektronické verzi na www.praha21.cz Vzhledem k blížícím

Více

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Pokračování prací na Skále. listopad 2012

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Pokračování prací na Skále. listopad 2012 K OLODĚJSKÉ N OVINY listopad 2012 zpravodaj úřadu městské části praha koloděje Slovo starosty Milí spoluobčané, děkuji panu Zdeňku Kovářovi za roky poctivé práce a energie, kterou Kolodějím věnoval. Není

Více

Úřad městské části. je již přestěhován adresa: Českobrodská 3, Praha 9. Slovo starosty. V Životě Běchovic 6/2012 najdete:

Úřad městské části. je již přestěhován adresa: Českobrodská 3, Praha 9. Slovo starosty. V Životě Běchovic 6/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červen 2012 Slovo starosty Milí Běchovičáci, v červnovém Slově starosty bych kromě pozvánek na běchovické akce rád věnoval pár řádků i tomu, co nás momentálně v Běchovicích

Více

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V N E P R A V I D E L N Ý I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N d u b e n 2 0 11 3 4. v y d á n í D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V Kde se uvidíme na jaře? 6. 4. 17. 4. 30. 4. 7. 5. 8. 5. 14.

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo místostarosty

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo místostarosty K OLODĚJSKÉ N OVINY listopad 2013 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Úřad městské části a Mateřská škola Vás srdečně zvou na Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které proběhne ve

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2009. zpravodaj zpravodaj MČ Praha-Běchovice

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2009. zpravodaj zpravodaj MČ Praha-Běchovice ŽIVOT ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2009 BĚCHOVIC zpravodaj zpravodaj MČ Praha-Běchovice MČ Praha-Běchovice Běchovická pouť Dne 13. 6. 2009 proběhla jako každý rok "Běchovická pouť". Krásné počasí provázelo

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například Zpravodaj Obecního úřadu ve Staříči www.obec-staric.cz e-mail: obec.staric@iol.cz číslo 2 zdarma červen 2008 Z jednání Zastupitelsta obce Staříč 17. března 2008 členové ZO například schválili žádosti o

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 Nová ředitelka CSOP str. 4 Územní rozvoj Prahy 15 str. 6 Žáci zkoumají naše životní prostředí str. 29 Foto Marie Zdeňková

Více

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: DAN NOVOTNÝ Barevná krása podzimu Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Jasný vítěz voleb v Říčanech

Jasný vítěz voleb v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY listopad / 2014 Hlavní téma: Jasný vítěz voleb v Říčanech Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město úspěšně obhájilo vítězství ve volbách Slovo úvodem Vladimír

Více

ČERVENEC SRPEN 7-8/2015 39. ročník

ČERVENEC SRPEN 7-8/2015 39. ročník z Města a MĚSTSKÉHO ÚŘADU - Dění ve městě - Kulturní léto v Bělé - Mělnická ulice V. - ze sportu a spolkové činnosti Vážení spoluobčané, Léto dorazilo a před námi jsou prázdniny. Jaké bude počasí, se dá

Více

BĚCHOVIC. Od historie k dnešku. Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 10 Říjen 2005 AKTUÁLNĚ

BĚCHOVIC. Od historie k dnešku. Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 10 Říjen 2005 AKTUÁLNĚ BĚCHOVIC Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 10 Říjen 2005 Od historie k dnešku 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu V tento den, kdy 28. října 1918 jednala v Ženevě Čs. národní rada

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 9 MĚSÍČNÍK VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 BEATA RAJSKÁ INVESTIČNÍ AKCE MO VRATISLAVICE N. N. VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI SEŠLOST, JAK JI JEŠTĚ NEZNÁTE! KULTURNÍ

Více

Obsah Slovo úvodem (S. Štěrbová) Zprávy městského úřadu Informace z jednání RM, ZM (I. Löriková) Táboření ve Výrově (I. Löriková) Kladrubské lesy

Obsah Slovo úvodem (S. Štěrbová) Zprávy městského úřadu Informace z jednání RM, ZM (I. Löriková) Táboření ve Výrově (I. Löriková) Kladrubské lesy Obsah Slovo úvodem (S. Štěrbová) Zprávy městského úřadu Informace z jednání RM, ZM (I. Löriková) Táboření ve Výrově (I. Löriková) Kladrubské lesy informují (Z.Liška) Zabezpečení bytu v době dovolené (T.Koníček)

Více

leden 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Foto: František Kocmich

leden 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Foto: František Kocmich leden 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Foto: František Kocmich Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25

Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25 červen 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves strana 25 Z letňanských škol V Rychnovské oslavili 50. výročí založení školy Strana 13 Bezpečnost Hasiči

Více