K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE. červen Milí sousedé, blíží se prázdniny, děti odpočítávají

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE. červen 2014. Milí sousedé, blíží se prázdniny, děti odpočítávají"

Transkript

1 K OLODĚJSKÉ N OVINY červen 2014 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Slovo starosty Milí sousedé, blíží se prázdniny, děti odpočítávají poslední dny školy. My odpočítáváme poslední dny do slavnostního otevření nové školky. Nervy s jejím financováním byly a jsou veliké, naschvály a protitlaky též, ale snad se nám podaří najít s magistrátem společnou řeč a vše potřebné (stavební část rekonstrukce školní kuchyně, přístup pro vozíky s jídlem, rekonstrukce staré školky a i půdního bytu na družinu, dovybavení nové školky, nové družiny a paralelní první třídy) dofinancovat, vypadá to nadějně, snad se Praha zachová před prázdninami státotvorně, nesváru už bylo dost. Mám velkou radost z práce jednotlivců, spolků a sportovních klubů pro Koloděje. Rybáři uspořádali krásné závody, ve spolupráci s ToPa Dubeč jsme se podíleli i na srazu historických vozidel v Dubči a na dnu Země v Újezdě nad Lesy. V Kolodějích proběhly (dokonce dvoje) krásné čarodějnice, ale nevadí, čím více, tím lépe. Dámy ze školky spolu s paní Vlčkovou připravily krásné odpoledne, plné her pro děti při příležitosti o představení projektu rekonstrukce školní zahrady. Zapomenout nesmíme ani na Kolem okolo Koloděj, další milé akci, která našim školákům i předškolákům představila vtipnou formou historii a zajímavá místa Koloděj. Obrovský úspěch měl dětský den, který proběhl na rozdíl od sousedních obcí bez vstupného a všichni protagonisté účinkovali buď zcela zdarma, nebo za příspěvek na benzín, na který jsme se jako organizátoři složili ze svého. Přestože účast byla obrovská, tak městskou část nestála celá akce ani korunu (stejně, jako všechny výše uvedené akce), na rozdíl od předchozích dětských dnů na hřišti. Po léta se snažím dokázat, že nejbližší pomocná ruka, když něco potřebujeme, je na konci vlastního ramene. Těch rukou se na přípravě výše uvedených akcí složilo mnoho desítek a všem zúčastněným za to patří veliký dík. Je radost pracovat s lidmi, kteří namísto planého žvanění a osočování raději pracují pro Koloděje. Práce našich laskavých dobrovolníků a spolků je velikou vzpruhou i inspirací pro nás všechny. Těsně po uzávěrce tohoto čísla se uskuteční i tradiční Jezdecký den ve venkovní kolodějské jízdárně mezi rybníky. Moc se na něj těšíme, vždy má díky dámám z místních jezdeckých oddílů skvělou úroveň. Letos bude obzvlášť radostný, neboť se jezdeckému oddílu podařilo uspět s grantovou žádostí o rekonstrukci povrchu jízdárny. To samé se letos podařilo i při rekonstrukci tenisových kurtů u Sokolovny, což je velká zásluha pana kolegy Nováka. Jménem všech kolodějských bych rád vyslovil poděkování a uznání za skvěle provedenou přístavbu Sokolovny, kde nyní úspěšně funguje přesunutá vinotéka Marka Šurýna. Velmi příjemné místo. Takhle vypadá skutečný rozvoj městské části spoluprací všech. O té byla i čtvrteční bri-

2 strana 2 gáda kolodějských občanů, rodičů a přátel školy a školky, jejímž smyslem bylo upravit okolí stavby tak, aby se zde děti už od září dobře cítily. Ale to není zdaleka všechno. Zanedlouho nás čeká sportovní vrchol sezóny, druhý ročník amatérského triatlonu Krá- KoDUh, který už tradičně začíná a končí v Parku Skála. Letos bude připraveno skvělé zázemí pro rodiny a přátele sportovců, včetně dětí. Akci jsme vymysleli vloni spolu s Dominikem Špiláčkem, trenérem první třídy, který nyní otevírá pro (nejen) kolodějské sportovce profesionální fitness kursy ve fitness parku Kolodějská skála, kde si pod vedením zkušených lektorů můžete vyladit formu do plavek. Navržená trasa bude velmi podobná té loňské. Sraz bude na Skále, odkud sena kole přesuneme do Dubče a u Podleského rybníka proběhne start. Po plavání následuje kolo přes Nedvězí a Královice zpět na kolodějskou Skálu. Zde odložíme kola a následuje běh, cíl je znovu na Skále, kde proběhne KOLODĚJSKÉ NOVINY i vyhlášení. Stejně, jako vloni se akce obejde bez příspěvků městských částí, pouze na bázi dobrovolnické práce a stejně jako vloni jsou připravené hodnotné ceny ve čtyřech kategoriích: junioři, ženy, muži, veteráni. Krásné odpoledne 25.6., kdy se na pozemku školy rozloučíme se školním rokem i starou zahradou a hlavně si prohlédneme a pokřtíme novou mateřskou školku. O většině akcí pojednávají samostatné články. Zmínit musím i pomalý (ale aspoň nějaký) progres při jednání s TSK o pokračování rekonstrukcí vozovek a křižovatek v Kolodějích. V současné době jednáme o rekonstrukci velmi nebezpečného a dopravně vytíženého úseku silnice na Sibřinu, která je úzká a má na řadě míst utržené krajnice. Posun jsme konečně zaznamenali v projektové přípravě semaforu na znamení dole na Prostřední cestě. Naopak od chodníku do Panenek se TSK snaží dát ruce pryč, údajně kvůli složité majetkoprávní situaci pozemků pod plánovaným chodníkem. Je to k vzteku, neboť na podzim a v zimě jsme tomu zde na úřadě věnovali hodně energie a s vlastníky dotčených pozemků jsme domluvili trasu, technické provedení i zabřemenění pozemků, což TSK vědělo.. Nevzdáváme to a jednáme dál. Přeju vám všem klidné a radostné léto Zbyněk Passer Proběhlé akce Znáte obec Koloděje dobře? Chcete si vyzkoušet své znalosti? Vzali si svá kola, kočárky, kolečkové brusle, koloběžky, babičky a dědečkové šli i pěšky Rodinnou zábavní a sportovně laděnou cyklo akci uspořádala 25. května 2014 ZŠ a MŠ Praha Koloděje spolu s aktivními rodiči, Spolkem přátel Koloděj, za přispění MČ Praha Koloděje na podporu projektu proměny školní zahrady v Kolodějích. Účelem akce bylo, pomoci dětem i rodičům vytvořit si povědomí o místě, kde žijeme a žít dále chceme. Na okružní cestu za poznáním zajímavých a historicky významných míst v nedělní slunečné odpoledne vyjelo z bran Kolodějovy zahrady života na svých kolech několik desítek malých i velkých závodníků. Na startu všichni obdrželi soutěžní kartičku a obálku s mapkou cesty vedoucí po Kolodějích. Na trase u šesti stanovišť se závodníci mohli setkat buď s pohádkovými postavami, nebo postavami z dob minulých. Poutníkem, princeznou, hastrmanem, andělem, paňmámou a bakalářem. Z tabulek na stanovištích se mohli závodníci seznámit se zajímavými událostmi a daty čerpanými z historie a pověstí o daném místě. Na každém stanovišti dostali školáci za správné odpovědi razítko, stejně jako malé děti za provedené soutěžní úkoly. Na první zastávce na návrší kolodějské Skály se mohly děti setkat

3 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 3 s poutníkem. Školkové děti měly za úkol namalovat dubovou plastiku bránu Trojmezí, sousoší ztvárněné místním akademickým sochařem a umělcem Jaroslavem E. Dvořákem. Starší děti měly vysvětlit význam onoho Trojmezí v souvislosti se setkáváním hranic tří katastrů. Druhá zastávka byla u farního kostela Povýšení sv. Kříže, kde na děti čekal andělíček. Malé děti mu zazpívaly písničku a starší děti se dozvěděly, kolik let je nejstaršímu zvonu v kostele. U kolodějského zámku pomáhaly děti smutné princezně najít a vyhnat zlého loupežníka či lapku, který zde v lese Vidrholci řádil. Starší děti musely zjistit jméno knížete, který loupežníky z Vidrholce nakonec vyhnal. Zastávka na malé osvěžení v místní restauraci Jízdárna byla v horkém odpoledni cyklistům příjemná. Vodník dohlížel na nejmenší děti při výlovu svého rybníka u Rokytky. Zároveň se děti staly na chvíli malými koloději. Tak jako kdysi, místní koláři (kolodějové), symbolicky opravily loukoťové kolo vozu. Starší děti odpovídaly na otázku po jakém řemeslníkovi dostala vesnice Koloděje své jméno. U Radnice již na děti čekala paňmáma. Menší děti hledaly nádobu se znakem městské části Koloděje a musely do ní vhodit alespoň dva kroužky (něco jako symbolické výkupné). Starší děti odpovídaly na otázku: Jaké symboly jsou na znaku městské části Koloděje? K nahlédnutí zde byla i pamětní kniha Koloděj. Všichni dostali na památku pohlednici Koloděj s turistickým razítkem. V cíli, na zahradě školy a školky, čekal na děti učitel bakalář. Malé děti prošly se svými rodiči na zahradě červenou Kolodějovu cestu života, která koresponduje s projektem přeměny zahrady a byla vyznačena podle zpracované architektonické studie na proměnu zahrady architektek Steinbachové a Malíkové. Starší děti měly zjistit, které ovoce se na zahradě dříve pěstovalo. Pokud děti splnily všechny úkoly a získaly všech šest razítek, obdržely ručně vyráběnou pamětní medaili Kolodějovy zahrady života, jejímž autorem byl umělecký cizelér Jan Postránecký. Nakonec dostali všichni účastníci pozvání k občerstvení. Osvěžující ovocný bar, ledová tříšť, točená cukrová vata, linecká kolečka a domácí koláče (frgály), velké jako kola od vozu. Hlídal je skřítek Koloděj, a kdo chtěl, dal mu do truhličky dobrovolný příspěvek na obnovu naší zahrady. Bylo vybráno 482,- Kč a budou odeslány na konto Kolodějovy zahrady života. Na zahradě si mohli rodiče prohlédnout výstavu fotografií Koloděje očima dětí pořízených v kroužku Dětské fotografování na téma kolodějská zákoutí, odpočinout si ve stínu pod břízami a přitom pozorovat neúnavně dovádějící děti na skákacím hradě. V korálkové dílně děti i tatínci vyráběli barevné náhrdelníky a třpytivé náramky, aby mohli odměnit své maminky pěkným dárkem. Cílem této akce bylo posílit v dětech povědomí o místě, kde žijí a mnohé se i narodily. Zároveň jsme chtěli pomoci dětem i dospělým vytvořit si ke svému rodnému městu bližší vztah. Nyní už ti, kteří se akce zúčastnili, jistě ví, proč se Koloděje jmenují právě Koloděje, co je to loukoťové kolo, jaké jsou naše sousední obce a který zámecký pán vyhnal lapky a loupežníky ze zdejšího lesa. Jak je starý kostelní zvon či jaké ovoce se dříve pěstovalo na školní zahradě nebo komu vděčíme za sochařské dílo na kolodějské Skále a dost možná ještě budeme vděčni za jeho další umělecká díla v podobě přírodních herních prvků pro naši školní zahradu. Zároveň ví, že naše zahrada ve škole a školce v Kolodějích se za podpory Nadace Proměny změní v cestu minulostí a za přírodními živly. Na zahradě vznikne červená cestička, která bude z ptačí perspektivy připomínat tvar tlapky skřítka Koloděje, dobrého ducha naší zahrady. Bude umožňovat volný pohyb dětí a povede okolo celé zahrady, symbolicky znázorňovat přírodu, kterou kdysi procházela a připomínat počátky Koloděj. Začínat bude v údolí, povede kolem pole a louky, aleje do houštin přes brod, pískové duny a tunely do lesa, okolo skal, březového háje až po svahu do města, které vznikne na ploše sportovního hřiště s originálně řešeným posezením v přilehlém svahu. Děti budou cestou prožívat různé zážitky spojené s koloběhem přírody a přírodními živly. Kruhovým tvarem kola jsou inspiro-

4 strana 4 vané keřové pokoje sloužící ke hře, i venkovní učebna určena k výuce i setkávání. Pro hru se vytváří terénní písková zóna s vodní pumpou, smíšený les s domečky ve větvích, lanové houpačky prolézačky po kmeni stromu či skále z kamene. Budky pro ptáky, zvonkohry, mlhoviště, pokojíčky pro hru na obchodování nebo vaření. K výuce a zahradničení budou sloužit květnaté louky s užitkovými i okrasnými trvalkami, záhonky pro bylinkové a zeleninové zahrádky a mnoho dalších míst a zákoutí, která podněcují přirozenou hravost a zvídavost dětí. Všichni ostatní zvědaví čtenáři, abyste se dověděli odpovědi na otázky o místech v Kolodějích, podívejte se na naše webové stránky, kde jsou rovněž zveřejněny fotografie z průběhu této akce: KOLODĚJSKÉ NOVINY Mnohokrát děkujeme ochotným rodičům, učitelům a studentkám 1. ročníku ze Střední odborné školy pedagogické za velikou pomoc při organizaci akce a zároveň nás těší hojná účast našich malých i velkých závodníků. Bylo to fajn. Autorky: Mgr. Dana Petráková, provozní koordinátorka proměny školní zahrady a zástupce ředitele pro předškolní vzděláván Ing. Darina Vlčková, komunikační koordinátorka projektu proměny školní zahrady a zástupce rodičů ČARODĚJNICE proběhl již druhý oficiální slet čarodějnic z Koloděj na kolodějské Skále. Akci připravil Úřad městské části společně s Lucií Horkou z restaurace Jízdárna. Akce se opět vydařila nejen díky nadšeným pořadatelů a velkému počtu návštěvníků, kteří se přišli pobavit. Už se všichni těšíme na příští rok, kdy se opět u ohně sejdeme.

5 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 5 Za branami školní zahrady a hřbitovní zdí se ozývá dětský smích V poslední květnovou sobotu přilákal Dětský den na Skále spoustu malých i velkých návštěvníků, kteří si svátek dětí ve slunečné odpoledne plné her DĚTSKÝ DEN NA SKÁLE a soutěží opravdu užili. V parku Skála na děti i dospělé čekal bohatý program. Sportovní zábavná stanovište, u kterých děti za předvedení svých dovedností získávaly razítka a odměny, měly příležitost prozkoumávat hasičské a zemědělské vozy, prohlížet ptačí dravce či ochočenou pumu, trénovat s mistry Evropy bojové sporty, jezdit na koni, na motorkách, skákat na trampolíně, střílet lukem nebo ze vzduchovky či nakonec tancovat s klauny v záplavách hasičské pěny. Po dovádění se mohly všichni občerstvit u stánků s ledovou tříští či míchanými nápoji a zahnat hlad grilovaným masem, klobásou nebo domácím sladkým pečivem. MČ Praha Koloděje děkuje Lucii Horké za pomoc i všem dalším, kteří se rádi dobrovolně podíleli při organizaci dětského dne.

6 strana 6 KOLODĚJSKÉ NOVINY Více fotografií ke shlédnutí na A na závěr přejeme vám i vašim dětem krásné letní prázdniny! První brigáda na školní zahradě nazvaná Hraboš HRÁBNĚTE SI, NAHRABTE SI, HRABE VÁM...TO? Ve čtvrtek 5. června odpoledne pomohla s úpravami a hrabáním navezené zeminy na předzahrádku nové budovy MŠ pracovitá skupina tatínků, maminek, učitelů, zástupců našeho Úřadu, a i nadšené děti se rády zapojily. Velice náročnou práci s tvrdou a kamenitou hlínou bravurně zvládl malý, ale šikovný traktorista s traktorem, který nám velice ochotně zapůjčila společnost Selgen, a.s. ze sousední Sibřiny Stupice. Děti pomáhaly hledat v zemi kameny a tatínci je odváželi na hromadu k odvozu. Na nás ostatních pak bylo zkypřenou půdu krásně rozhrabat a srovnat do úrovně cestičky. Všichni pracovníci byli za odměnu pozváni na grilované maso a studené občerstvení, které zajistila Restaurace Jízdárna. Další fotografie i krátké video ke zhlédnutí na nebo Výzva ZELENÁ JE DOBRÁ Nyní nás čeká, zejména naše děti, už ta příjemnější část práce, kterou jsme nazvali Zelená je dobrá. Vážení rodiče, přátelé školy, Kolodějáci, pomozte dětem proměnit holé, NÁMI UHRABANÉ, plochy před školou a školkou v zelené místo plné trávy. Děti ze školy a školky si tak samy vyzkouší, jaká práce je setí trávy a co sil stojí vytvořit něco hezkého a užitečného. Je-li Vám tato výzva blízká, přinášejte prosím, nebo posílejte do ZŠ či MŠ do konce června, TRAVNÍ OSIVO. Každý pytlíček travní směsi je cenný a pomůže Až děti trávu zasejí, budeme poctivě zalévat a držet palce i přírodě, aby se ZE- LENALO!

7 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 7 Připravované akce KRÁKODUH Po úspěšném prvním ročníku nás v červnu čeká další ročník amatérského triatlonu pro všechny (i ne)sportovce. Závody proběhnou znovu ve spolupráci čtyř městských částí, jejich hasičů, policie a desítek dalších dobrovolníků pod patronací čtyř starostů Královic, Koloděj, Dubče a Uhříněvsi odtud Krákoduh. Připraveny budou hodnotné věcné ceny, program pro děti, posezení i občerstvení pro přátele a rodiny závodníků na Kolodějské Skále. Propozice a podrobnosti najdete na

8 strana 8 KOLODĚJSKÉ NOVINY

9 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 9 Místní oddělení policie Újezd nad Lesy by rádo využilo příležitosti, a touto cestou informovalo obyvatele z obvodu ÚMČ Prahy 21 (Újezd nad Lesy, Běchovice, Klánovice a Koloděje) o zvýšeném počtu trestných činů vloupání do rodinných domů a motorových vozidel v letošním roce porovnáním s rokem V prvním a druhém čtvrtletí, u sledovaných trestných činů, dochází k nárůstu počtů skutků spáchaných na rodinných domech, novostavbách či stavebních buňkách a u vloupání do motorových vozidel. Statistiku soustavně vyhodnocujeme a na jejím podkladě provádíme opatření formou mimořádných akcí společně s kriminální službou a samozřejmě zvýšeným dohledem v inkriminovaných hodinách. Rádi bychom, tak využili této možnosti a informovali občany o vzniklé situaci. Pevně věřím, že společně se nám podaří snížit, popřípadě zastavit nárůst výše uvedené trestné činnosti v našem služebním obvodě, pokud nám pomůžete sledovat podezřelé chování ve svém okolí a pokusíte se dodržovat alespoň některá níže uvedená pravidla. Přestože se nám daří některé případy objasnit společně s kriminální službou, tak se nám zatím nepodařilo zastavit nárůst trestných činů vloupání do rodinných domů a motorových vozidel, jak bychom si představovali. Vzhledem k tomu, že náš obvod patří k jednomu z nejrozsáhlejších obvodů v Praze, který skýtá mnoho možností únikových cest, rád bych touto cestou apeloval na občany, aby v případě jakýchkoliv podezřelých situací, volali na zdejší oddělení tel , nebo linku 158. Za podezřelou situací lze považovat pohyb vámi neznámých osob včetně pomalu jedoucích vozidel ve vašem okolí ve večerních, nočních, ale i denních hodinách v blízkosti zaparkovaných vozidel, rodinných domů apod. Moc by nám pomohlo, abyste takovou situaci oznámili na výše uvedená telefonní čísla a pokusili si zapsat registrační značku podezřelého vozidla včetně typu a barvy vozidla a čas zjištění. Dále je dnes téměř nutností řídit se jednoduchými pravidly, které by znesnadňovali pachatelům trestné činnosti páchat trestnou činnost vloupání do RD či vozidel či v mnoha případech pomocí těchto zásad snížit následky u těchto trestných činů. Stoprocentní ochrana asi neexistuje, ale dodržováním určitých zásad je možné riziko proti vloupání do rodinného domu a vloupání do motorového vozidla výrazně snížit, případně snížit následky těchto vloupání. Vloupání do RD: Vždy mít při odchodu z domu řádně uzamčené vstupní dveře, okna v přízemí a nižších podlaží, a to i při krátkodobé nepřítomnosti. V rámci vašich možností vybavit dům či byt masivními případně bezpečnostními dveřmi s kvalitním zámkem (vložkou) a štítkem, které odpovídají bezpečnostním parametrům a jsou odolné proti rozlomení, odvrtání, prokopnutí či vysazení. Obdobně je nutno zabezpečit i další přístupové stavební otvory, zejména méně viditelné a méně často používané (zadní dveře, sklepní okénka, apod.). BEZPEČNOST 21 Mechanické zabezpečení doplnit vhodným zařízením elektrické signalizace EZS s následným možným napojením na pult centralizované ochrany (PCO). Je vhodné mít na zvonku, schránce a dveřích své příjmení v množném čísle a bez titulů. Neukládat v domácnosti cenné předměty, je-li to nezbytné (šperky, sbírky apod.), pak je zvlášť chránit pomocí trezoru či nějaké bezpečnostní schránky, tak elektronicky, kromě toho je vhodné pořídit si na takové předměty dokumentaci (foto, popis). Co nejvíce vyloučit znaky dlouhodobé nepřítomnosti, jako je neodklízený sníh, nevybíraná dopisní schránka apod. Neponechávat v okolí domu volně přístupné nářadí a žebříky. Mít se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí různé služby. Zásadně nevstupujte do bytu či domu v případě, že naleznete dveře pootevřené a zdá se vám, že vás někdo vykradl. Ihned zavolejte policii linku 158! Vloupání do motorových vozidel: Nenechávat ve vozidle na viditelném místě věci jako jsou panely autorádií, mobilní telefony, fotoaparáty, kamery, přenosné navigace, notebooky a věci osobní (různé kufříky, tašky, kabelky). Vždy zamykejte své auto a klíče neponechávat ve vozidle, před odchodem od vozidla zkontrolujte uzavření všech oken, včetně střešního, je vhodné zkontrolovat i uzavření motorové a zavazadlové části vozidla. Parkování vozidla na vhodném místě, patří rovněž k důležitým faktorům před zloději, proto dbejte, abyste parkovali na dobře osvětleném a přehledném místě, nejlépe na hlídaném parkovišti. Neponechávejte ve vozidle ani prázdné tašky či jiná zavazadla je vhodné mít je uloženy v zavazadlovém prostoru, ale není vhodné ukládat je do zavazadlového prostoru před parkováním vozidla, nikdy nevíte, kdo vás sleduje, a nejlépe je brát je sebou. Při instalaci a koupení autorádia dávejte přednost radiu s odnímatelným předním panelem, nebo vyjímatelným rádiem, popř. jej napojte na bezpečnostní elektronický systém vozidla, rádio neschovávejte v autě, zejména ho nevkládejte do odkládacích prostor. Před odchodem od vozidla nezapomeňte aktivovat všechna zabezpečovací zařízení, kterými vaše vozidlo chráníte, vozidlo zabezpečte i tehdy, vzdalujete-li se od něj třeba jen, abyste vyložili nákup. npor. Ing. Vladimír Fober vedoucí oddělení MOP Újezd nad Lesy

10 strana 10 Sportovní zprávy TRÉNUJEME NA SKÁLE V parku Skála v Kolodějích byly v úterý zahájeny fitness tréninky které budou probíhat každé úterý od 16 h, v délce přibližně 60 minut. Sraz je u prvního z třinácti stanovišť, na kterých se cvičí ve skupinkách nebo jednotlivě, záleží jak je trénink koncipován a kolik sportovců se sejde. Tréninky budou mít přibližně tento průběh: 1. Bootcamp - všichni dělají to samé najednou formou skupinového cvičení - kliky, přítahy, sprinty atd. 2. Běžecký trénink - souvislý běh s vloženými zastávkami na protažení nebo cvičení, běžeckou abecedu, rovinky apod. 3. Soutěže - rozdělení do týmů a soutěžení v různých disciplínách - překážkové dráhy a další. 4. Kombinace všech výše uvedených možností Tréninky jsou přizpůsobeny pro širokou veřejnost, všech výkonnostních kategorií i věku. Téměř všechna sportoviště jsou v provedení dospělém i dětském, své ratolesti tedy vezměte sebou. Těšíme se na Vás. Dominik Špiláček Personal Fitness Supervisor NA SPOLEČNÉ TRÉNINKY VÁS ZVOU: Dominik Špiláček FTVs UK v Praze, magisterské studium SPECIALIZACE osobní trenér instruktor fitness sportovní poradenství kondiční trénink golf fitness trenér atletiky outdoorové aktivity práce a sportovní terapie s handicapovanými dětmi 10 násobný Mistr ČR v atletice (víceboje), reprezentant ČR v desetiboji zájmy: golf, horolezectví, rybaření, kytara KOLODĚJSKÉ NOVINY RYBÁŘSKÉ ZÁVODY JARO 2014 Dne se uskutečnily v Kolodějích dětské rybářské závody. Počasí nám stejně jako minule nepřálo, přesto se zúčastnilo jedenáct mladých rybářů. Na prvním místě se umístil Václav Tomič, na druhém Petr Vávra a na třetím Michal Komárek. I když ryby tentokrát moc nebraly, nachytaných 376 cm vítěze se dá považovat za velmi slušný výsledek. Děkujeme za příspěvek na činnost Rybářského sdružení, který věnoval Zbyněk Passer a sponzorům za sponzorské dary. Zejména Hnutí Pro Prahu, Pekařství Kollinger, Instalatérství Dobiáš a dalším. Děkujeme i všem zúčastněným a těšíme se na další, tentokrát podzimní závody. O jejich termínu budete včas informováni. Rybáři Koloděje. Pavel Švehla FTVs UK v Praze, magisterské studium SPECIALIZACE osobní trenér instruktor fitness sportovní trénink fyziofitness - zdravotní cvičení kondiční, kondičně redukční, kruhový trénink cvičení seniorů dětské sportovní a volnočasové aktivity plavecký trénink reprezentant ČR softball, 2x vítězství ME, účast MS, několikanásobné vítězství MČR zájmy: backcountry lyžování, kayak na divoké vodě, akrobacie, volleyball, skálo-lezení Jan Šmidrkal student FTVS UK v Praze SPECIALIZACE osobní trenér instruktor fitness výživové poradenství kondiční trénink core trénink trenér fotbalu Reprezentant ČR fotbal U-16, U-17 zájmy: fotbal, tenis, badminton

11 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 11 FK TJ Slavoj Koloděje Úvodem pochvala pro náš tým, který vyhrál zimní turnaj v Uhříněvsi (březen pohár vystaven v klubovněvinotéce). Po zamračeném jaru - debakl s Xaverovem (0:7) a následná prohra doma s Pragou B (0:2) přišlo konečně trochu slunce do šaten našich borců v třetím jarním zápase - konečně výhra ve Vinoři (2:0), následně pak doma remíza s Malešicemi B (2:2). Po pravidelných čtvrtečních trénincích se začíná projevovat sehranost a disciplina teamu, i když účast borců na treninku není ještě tím pravým ořechovým. A také pod vedením šéfterenéra a vedoucího teamu Dana Kubína se nálada v šatně zlepšuje zápas od zápasu. Poslední dvě výhry - v Dolních Počernicích (6:1) a pak další výhra doma nad Záběhlicemi (7:1) jsou toho jasným důkazem. Doufejme, že to chlapcům vydrží až do konce sezony. Aktuální umístění v tabulce: 4. místo z 10-ti mužstev není nejhorší vizitkou pro kolodějský fotbal. Jarní fotbalová sezona našich borců - kolodějských fotbalistů je plném proudu a pokračuje dle plánovaného rozpisu na červen 2014 následovně: hrajeme venku - Štěrboholy B další zápas je opět venku - Hrdlořezy a závěrečný mač bude sehrán (doma) v Běchovicích s Chodovem B. Pozvánka pro fanoušky a příznivce fotbalu, přijďte fandit! Rádi bychom provozovali i žákovský tým, ale bez řádného zázemí a také případných sponzorů to bohužel nelze! Tímto se také omlouváme za současný stav hrací plochy, ale vzhledem ke stále nedořešenému problému se zázemím na našem kolodějském hřišti (šatny, sprchy, atd.) jsme bohužel nuceni i nadále trénovat a hrát v Běchovicích, neboť náklady na údržbu hřiště jsou nemalé a zatím, žel, nelze fotbal v Kolodějích provozovat. A závěrem také naše poděkování sponzorům a podporovatelům našeho fotbalu. Díky! Sportu Zdar a fotbalu v Kolodějích zvlášť! Za fotbal.výbor Petr Z. a Dan K. (kontakty - tel / nebo Nové knihy v knihovně Beletrie: G. Flynnová: Temné kouty B. Mahmoodyová: Bez dcerky neodejdu M. Mahmoodyová: Na útěku N. Robertsová: Spojeni osudem L. Marklundová: Svědek N. Spalding: Lásko, kde jsi? N. Spalding: Láska na třetí K. Fossumová: Kdo miluje jinak R. Galbraith: Volání Kukačky J. Guillou: Stavitelé mostů 1.díl A. Munroová: Drahý život P.May: Muž z ostrova Lewis J. Červenák: Mrvý na Pekelném vrchu J. Nesbo: Červenka B. Woodová: Had a hůl Dětské a pro mládež: P. Mrázek: O kometě Bětě M. Marjaňska-Czernik: Půjčovna babiček C. Hiaasen: Chramst M. Lowery: Jenom ponožky nestačí E.Petiška: Olin a lišky E. C. Kimmelová: Ve škole straší Vidím duchy! I. Binan: Králík Fiala Pěkné počtení přeje Hana Videtičová, knihovnice Placená inzerce PROVOZ ÚŘADU MČ Praha Koloděje v době letních prázdnin V červenci a srpnu budeme čerpat řádnou dovolenou. Budeme se snažit zajistit provoz pro veřejnost v běžném rozsahu, ale při malém počtu zaměstnanců je někdy obtížné zajistit v době dovolených plnohodnotnou zastupitelnost. Pro případ přihlášení k pobytu, vydání rybářského lístku, provedení vidimace a legalizace a Czech point se může stát, že bude provoz omezen, proto vám doporučujeme informovat se předem na podatelně. Telefon podatelna: Děkujeme za pochopení a všem přejeme příjemné a klidné letní dny. Ilona Chalupská tajemnice ÚMČ Nabízíme Vám kompletní služby v oblasti nemovitostí RE/MAX WELL Váš realitní poradce/makléř pro tuto oblast Petr Zápotocký, ing. Certifikovaný realitní makléř / RE Broker prodej, koupě, pronájem, poradenství v případě doporučení klienta nabízíme provizi z realizovaného obchodního případu Tel: KOLODĚJSKÉ NOVINY periodický tisk územního samosprávního celku vydává Úřad městské části Praha-Koloděje redakce Zdeněk Kovář grafika Zdeněk Šidák tiskárna Betis, spol. s r.o. Praha-Běchovice vychází jednou za měsíc či dva v nákladu 550 ks reg. číslo ČR E neprodejné

12 strana 12 Placená inzerce KOLODĚJSKÉ NOVINY

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko První lyžování na ledovci Solden, Rakousko 1-4.12.2016 Program a časový harmonogram pobytu v rodinném wellness penzionu Top tirol Dopřejte vašim dětem to nejlepší, než Vám vyrostou. Buďte na zimu připraveni,

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

TADY NAJDETE TO, CO SE NEVEŠLO DO TIŠTĚNÉ VERZE ZPRAVODAJE. Blíží se volby, posunujeme uzávěrky

TADY NAJDETE TO, CO SE NEVEŠLO DO TIŠTĚNÉ VERZE ZPRAVODAJE. Blíží se volby, posunujeme uzávěrky ÚJEZDSKÝelektronické noviny MČ Praha 21 ČERVENEC / SRPEN 2014 ZPRAVODAJ TADY NAJDETE TO, CO SE NEVEŠLO DO TIŠTĚNÉ VERZE ZPRAVODAJE Blíží se volby, posunujeme uzávěrky Vzhledem k blížícím se volbám se posunuje

Více

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%.

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%. Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2012/2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem 25 dotazníků. Návratnost byla 19

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Martin Fuchs, Josef Břečka 22.2.2012 Obsah prezentace Žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro Venkov 1 2 3 4 5 6 Sokol Zbraslavice Činnost organizace Stávající

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY jaro, léto, podzim 2010 Výlety pro MŠ Školky v přírodě Adaptační kurzy Bílá - BESKYDY SUN Outdoor o.s. Bílá 149, 739 15 pošta Staré Hamry, tel.: 774155550, e-mail:

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI AREÁL VESEC Areál vybudovaný pro pořádání MS 2009 v klasických lyžařských disciplínách Unikátní plocha na okraji Liberce pro trávení volného

Více

Svratka 2016 Rajhrad

Svratka 2016 Rajhrad Svratka 2016 Rajhrad Mistrovství P5 České republiky Pohárový závod P5 MEZINÁRODNÍ ZÁVOD PRAMIC P5 VE VODÁCKÉM VÍCEBOJI 18.6. - 19.6. 2016 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1) Název závodu: Svratka 2016 Rajhrad Mistrovství

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ:

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: 47326646 e-mail: hristepodresslem@gmail.com ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Sportovní den "Evropa v pohybu" Cíle akce Primárním cílem bylo seznámit veřejnost všech věkových kategorií

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

PROPOZICE. 2. kolo OIP, Speedskating club Otrokovice. z.s.,

PROPOZICE. 2. kolo OIP, Speedskating club Otrokovice. z.s., PROPOZICE 2. kolo OIP, 25.06.2016 Pořadatel: Organizátor: Speedskating club Otrokovice. z.s., ve spolupráci s ČSKB Speedskating club Otrokovice. z.s., e-mail: sscotrokovice@seznam.cz Ředitel závodu: Hlavní

Více

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI AREÁL VESEC Areál vybudovaný pro pořádání MS 2009 v klasických lyžařských disciplínách Unikátní plocha na okraji Liberce pro trávení volného

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, sídlo : Libníkovice 3, 503 46 Třebechovice p. O., kancelář : Velké náměstí 147, Hradec Králové 500 03, IČ : 02827727, e - mail : office @ mecnerova.cz, telefon : + 420 775 289 984

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov 5. dubna 2008, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských sadů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

BOHEMIA OPEN 2013 Kadaň,

BOHEMIA OPEN 2013 Kadaň, BOHEMIA OPEN 2013 Kadaň, 20.4.2013 V sobotu 20.4.2013 se v severočeské Kadani uskutečnil již druhý ročník mezinárodního turnaje v polokontaktních disciplínách kickboxu - Bohemia Open 2013. Turnaje, pořádaného

Více

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele PROJEKT k žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění podmínek pro sportovní činnost mládežnických mužstev fotbalového oddílu ČSK Uherský Brod Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Dočtěte do konce a nenechte si ujít soutěž o zajímavou cenu!!

přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Dočtěte do konce a nenechte si ujít soutěž o zajímavou cenu!! Ahoj, členové, hráči a fanoušci TJ Pátek, přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Snažíme se o zkvalitnění komunikace, aby všichni příznivci našeho oddílu měli o našich

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

Pokyny. HI-TEC Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR ve sprintu (žebříček A), veřejný závod ve sprintu.

Pokyny. HI-TEC Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR ve sprintu (žebříček A), veřejný závod ve sprintu. Pořadatel: Tech. Provedení: Pokyny HI-TEC Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR ve sprintu (žebříček A), veřejný závod ve sprintu. Český svaz orientačního běhu Datum: pátek 28.9.2007 Shromaždište: Přátelé orientačního

Více

SPORTOVNÍ HALA 2012/2013

SPORTOVNÍ HALA 2012/2013 SPORTOVNÍ HALA 2012/2013 V roce 2012 se Sportovní hala začala postupně proměňovat v moderní stánek sportovního vyžití jak obsahově, tak vizuálně. Snažíme se být blíže k oddílům, modernizovat vybavení,

Více

Sport Camp nabídne celodenní sportovní vyžití pro všechny děti, které mají rády sport.

Sport Camp nabídne celodenní sportovní vyžití pro všechny děti, které mají rády sport. Co je to SPORT CAMP Letní tábor, který nabídne rozmanité sportovní vyžití a všeobecnou sportovní přípravu pro děti od 8 do 14 let. Děti budou mít možnost vyzkoušet si různé sporty nebo si vybrat sportovní

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce ING. MGR. JAN SEDLÁČEK STAROSTA OBCE KŘIŽÁNKY 16.10.2013 - KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Krátké představení obce Křižánky jsou malá obec ležící v severní části

Více

Akce Klubu rodičů a přátel Mateřské školy Kolárova ve školním roce 2010/2011

Akce Klubu rodičů a přátel Mateřské školy Kolárova ve školním roce 2010/2011 Akce Klubu rodičů a přátel Mateřské školy Kolárova ve školním roce 2010/2011 NÁZEV PROJEKTU: DOPIS JEŽÍŠKOVI 2010 DATUM REALIZACE: listopad prosinec 2010 ZDROJE: rodiče dětí CÍL: pořídit do MŠ formou vánočních

Více

SK Joudrs Praha synonymum úspěchu a evropská špička

SK Joudrs Praha synonymum úspěchu a evropská špička Věděli jste, že je Česko softballovou velmocí? Softball, pálkovací hra podobná baseballu, není pro Čechy již jen exotickým sportem známým z amerických filmů. Naopak, v posledních letech sklízí na evropské

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PROPOZICE. Závody koloběžek 5. Kolo Rollo ligy Ostrava 2016

PROPOZICE. Závody koloběžek 5. Kolo Rollo ligy Ostrava 2016 PROPOZICE Závody koloběžek 5. Kolo Rollo ligy Ostrava 2016 Kdo: Bokolobka tým Ostrava z. s. Za přispění partnerů a sponzorů: Kdo: ředitel závodu: Šárka Waldhauserová startér: Jaroslav Müller rozhodčí:

Více

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary. Vančurova 83, Karlovy Vary 36017

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary. Vančurova 83, Karlovy Vary 36017 Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary Vančurova 83, Karlovy Vary 36017 místo poskytovaného vzdělávání : Karlovy Vary, Svahová 26 školní rok 2008/2009 www.specskoly.ic.cz ČERVEN

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Cyklistický klub Team Bike Březová

Cyklistický klub Team Bike Březová Cyklistický klub Team Bike Březová v soutěžní sezóně 2005 S vyhlášením výsledků posledního cyklistického závodu sezóny nastal pro hodnocení výsledků, dosažených v uplynulém roce 2005. Cyklistický klub

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ Měsíc duben byl ve znamení aktivit na podporu zdraví planety Země, které probíhaly postupně v rámci celého měsíce. Kampaň byla zahájena vyhlášením

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Zpravodaj. Slovo starosty... Městské. části Praha - Dolní Měcholupy. Vážení občané,

Zpravodaj. Slovo starosty... Městské. části Praha - Dolní Měcholupy. Vážení občané, - 1 - ZPRAVODAJ BŘEZEN 2010 Z obsahu Slovo starosty Aktivity OS Leonardo 105 let SDH Poděkování hasičům Další informace z MČ Inzerce Zpravodaj Městské Slovo starosty... Vážení občané, předem než začnu

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

IV. ročník Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém plavání

IV. ročník Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém plavání IV. ročník Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém plavání o putovní pohár starosty města Český Krumlov 18. dubna 2009, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských

Více

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více