K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE. červen Milí sousedé, blíží se prázdniny, děti odpočítávají

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE. červen 2014. Milí sousedé, blíží se prázdniny, děti odpočítávají"

Transkript

1 K OLODĚJSKÉ N OVINY červen 2014 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Slovo starosty Milí sousedé, blíží se prázdniny, děti odpočítávají poslední dny školy. My odpočítáváme poslední dny do slavnostního otevření nové školky. Nervy s jejím financováním byly a jsou veliké, naschvály a protitlaky též, ale snad se nám podaří najít s magistrátem společnou řeč a vše potřebné (stavební část rekonstrukce školní kuchyně, přístup pro vozíky s jídlem, rekonstrukce staré školky a i půdního bytu na družinu, dovybavení nové školky, nové družiny a paralelní první třídy) dofinancovat, vypadá to nadějně, snad se Praha zachová před prázdninami státotvorně, nesváru už bylo dost. Mám velkou radost z práce jednotlivců, spolků a sportovních klubů pro Koloděje. Rybáři uspořádali krásné závody, ve spolupráci s ToPa Dubeč jsme se podíleli i na srazu historických vozidel v Dubči a na dnu Země v Újezdě nad Lesy. V Kolodějích proběhly (dokonce dvoje) krásné čarodějnice, ale nevadí, čím více, tím lépe. Dámy ze školky spolu s paní Vlčkovou připravily krásné odpoledne, plné her pro děti při příležitosti o představení projektu rekonstrukce školní zahrady. Zapomenout nesmíme ani na Kolem okolo Koloděj, další milé akci, která našim školákům i předškolákům představila vtipnou formou historii a zajímavá místa Koloděj. Obrovský úspěch měl dětský den, který proběhl na rozdíl od sousedních obcí bez vstupného a všichni protagonisté účinkovali buď zcela zdarma, nebo za příspěvek na benzín, na který jsme se jako organizátoři složili ze svého. Přestože účast byla obrovská, tak městskou část nestála celá akce ani korunu (stejně, jako všechny výše uvedené akce), na rozdíl od předchozích dětských dnů na hřišti. Po léta se snažím dokázat, že nejbližší pomocná ruka, když něco potřebujeme, je na konci vlastního ramene. Těch rukou se na přípravě výše uvedených akcí složilo mnoho desítek a všem zúčastněným za to patří veliký dík. Je radost pracovat s lidmi, kteří namísto planého žvanění a osočování raději pracují pro Koloděje. Práce našich laskavých dobrovolníků a spolků je velikou vzpruhou i inspirací pro nás všechny. Těsně po uzávěrce tohoto čísla se uskuteční i tradiční Jezdecký den ve venkovní kolodějské jízdárně mezi rybníky. Moc se na něj těšíme, vždy má díky dámám z místních jezdeckých oddílů skvělou úroveň. Letos bude obzvlášť radostný, neboť se jezdeckému oddílu podařilo uspět s grantovou žádostí o rekonstrukci povrchu jízdárny. To samé se letos podařilo i při rekonstrukci tenisových kurtů u Sokolovny, což je velká zásluha pana kolegy Nováka. Jménem všech kolodějských bych rád vyslovil poděkování a uznání za skvěle provedenou přístavbu Sokolovny, kde nyní úspěšně funguje přesunutá vinotéka Marka Šurýna. Velmi příjemné místo. Takhle vypadá skutečný rozvoj městské části spoluprací všech. O té byla i čtvrteční bri-

2 strana 2 gáda kolodějských občanů, rodičů a přátel školy a školky, jejímž smyslem bylo upravit okolí stavby tak, aby se zde děti už od září dobře cítily. Ale to není zdaleka všechno. Zanedlouho nás čeká sportovní vrchol sezóny, druhý ročník amatérského triatlonu Krá- KoDUh, který už tradičně začíná a končí v Parku Skála. Letos bude připraveno skvělé zázemí pro rodiny a přátele sportovců, včetně dětí. Akci jsme vymysleli vloni spolu s Dominikem Špiláčkem, trenérem první třídy, který nyní otevírá pro (nejen) kolodějské sportovce profesionální fitness kursy ve fitness parku Kolodějská skála, kde si pod vedením zkušených lektorů můžete vyladit formu do plavek. Navržená trasa bude velmi podobná té loňské. Sraz bude na Skále, odkud sena kole přesuneme do Dubče a u Podleského rybníka proběhne start. Po plavání následuje kolo přes Nedvězí a Královice zpět na kolodějskou Skálu. Zde odložíme kola a následuje běh, cíl je znovu na Skále, kde proběhne KOLODĚJSKÉ NOVINY i vyhlášení. Stejně, jako vloni se akce obejde bez příspěvků městských částí, pouze na bázi dobrovolnické práce a stejně jako vloni jsou připravené hodnotné ceny ve čtyřech kategoriích: junioři, ženy, muži, veteráni. Krásné odpoledne 25.6., kdy se na pozemku školy rozloučíme se školním rokem i starou zahradou a hlavně si prohlédneme a pokřtíme novou mateřskou školku. O většině akcí pojednávají samostatné články. Zmínit musím i pomalý (ale aspoň nějaký) progres při jednání s TSK o pokračování rekonstrukcí vozovek a křižovatek v Kolodějích. V současné době jednáme o rekonstrukci velmi nebezpečného a dopravně vytíženého úseku silnice na Sibřinu, která je úzká a má na řadě míst utržené krajnice. Posun jsme konečně zaznamenali v projektové přípravě semaforu na znamení dole na Prostřední cestě. Naopak od chodníku do Panenek se TSK snaží dát ruce pryč, údajně kvůli složité majetkoprávní situaci pozemků pod plánovaným chodníkem. Je to k vzteku, neboť na podzim a v zimě jsme tomu zde na úřadě věnovali hodně energie a s vlastníky dotčených pozemků jsme domluvili trasu, technické provedení i zabřemenění pozemků, což TSK vědělo.. Nevzdáváme to a jednáme dál. Přeju vám všem klidné a radostné léto Zbyněk Passer Proběhlé akce Znáte obec Koloděje dobře? Chcete si vyzkoušet své znalosti? Vzali si svá kola, kočárky, kolečkové brusle, koloběžky, babičky a dědečkové šli i pěšky Rodinnou zábavní a sportovně laděnou cyklo akci uspořádala 25. května 2014 ZŠ a MŠ Praha Koloděje spolu s aktivními rodiči, Spolkem přátel Koloděj, za přispění MČ Praha Koloděje na podporu projektu proměny školní zahrady v Kolodějích. Účelem akce bylo, pomoci dětem i rodičům vytvořit si povědomí o místě, kde žijeme a žít dále chceme. Na okružní cestu za poznáním zajímavých a historicky významných míst v nedělní slunečné odpoledne vyjelo z bran Kolodějovy zahrady života na svých kolech několik desítek malých i velkých závodníků. Na startu všichni obdrželi soutěžní kartičku a obálku s mapkou cesty vedoucí po Kolodějích. Na trase u šesti stanovišť se závodníci mohli setkat buď s pohádkovými postavami, nebo postavami z dob minulých. Poutníkem, princeznou, hastrmanem, andělem, paňmámou a bakalářem. Z tabulek na stanovištích se mohli závodníci seznámit se zajímavými událostmi a daty čerpanými z historie a pověstí o daném místě. Na každém stanovišti dostali školáci za správné odpovědi razítko, stejně jako malé děti za provedené soutěžní úkoly. Na první zastávce na návrší kolodějské Skály se mohly děti setkat

3 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 3 s poutníkem. Školkové děti měly za úkol namalovat dubovou plastiku bránu Trojmezí, sousoší ztvárněné místním akademickým sochařem a umělcem Jaroslavem E. Dvořákem. Starší děti měly vysvětlit význam onoho Trojmezí v souvislosti se setkáváním hranic tří katastrů. Druhá zastávka byla u farního kostela Povýšení sv. Kříže, kde na děti čekal andělíček. Malé děti mu zazpívaly písničku a starší děti se dozvěděly, kolik let je nejstaršímu zvonu v kostele. U kolodějského zámku pomáhaly děti smutné princezně najít a vyhnat zlého loupežníka či lapku, který zde v lese Vidrholci řádil. Starší děti musely zjistit jméno knížete, který loupežníky z Vidrholce nakonec vyhnal. Zastávka na malé osvěžení v místní restauraci Jízdárna byla v horkém odpoledni cyklistům příjemná. Vodník dohlížel na nejmenší děti při výlovu svého rybníka u Rokytky. Zároveň se děti staly na chvíli malými koloději. Tak jako kdysi, místní koláři (kolodějové), symbolicky opravily loukoťové kolo vozu. Starší děti odpovídaly na otázku po jakém řemeslníkovi dostala vesnice Koloděje své jméno. U Radnice již na děti čekala paňmáma. Menší děti hledaly nádobu se znakem městské části Koloděje a musely do ní vhodit alespoň dva kroužky (něco jako symbolické výkupné). Starší děti odpovídaly na otázku: Jaké symboly jsou na znaku městské části Koloděje? K nahlédnutí zde byla i pamětní kniha Koloděj. Všichni dostali na památku pohlednici Koloděj s turistickým razítkem. V cíli, na zahradě školy a školky, čekal na děti učitel bakalář. Malé děti prošly se svými rodiči na zahradě červenou Kolodějovu cestu života, která koresponduje s projektem přeměny zahrady a byla vyznačena podle zpracované architektonické studie na proměnu zahrady architektek Steinbachové a Malíkové. Starší děti měly zjistit, které ovoce se na zahradě dříve pěstovalo. Pokud děti splnily všechny úkoly a získaly všech šest razítek, obdržely ručně vyráběnou pamětní medaili Kolodějovy zahrady života, jejímž autorem byl umělecký cizelér Jan Postránecký. Nakonec dostali všichni účastníci pozvání k občerstvení. Osvěžující ovocný bar, ledová tříšť, točená cukrová vata, linecká kolečka a domácí koláče (frgály), velké jako kola od vozu. Hlídal je skřítek Koloděj, a kdo chtěl, dal mu do truhličky dobrovolný příspěvek na obnovu naší zahrady. Bylo vybráno 482,- Kč a budou odeslány na konto Kolodějovy zahrady života. Na zahradě si mohli rodiče prohlédnout výstavu fotografií Koloděje očima dětí pořízených v kroužku Dětské fotografování na téma kolodějská zákoutí, odpočinout si ve stínu pod břízami a přitom pozorovat neúnavně dovádějící děti na skákacím hradě. V korálkové dílně děti i tatínci vyráběli barevné náhrdelníky a třpytivé náramky, aby mohli odměnit své maminky pěkným dárkem. Cílem této akce bylo posílit v dětech povědomí o místě, kde žijí a mnohé se i narodily. Zároveň jsme chtěli pomoci dětem i dospělým vytvořit si ke svému rodnému městu bližší vztah. Nyní už ti, kteří se akce zúčastnili, jistě ví, proč se Koloděje jmenují právě Koloděje, co je to loukoťové kolo, jaké jsou naše sousední obce a který zámecký pán vyhnal lapky a loupežníky ze zdejšího lesa. Jak je starý kostelní zvon či jaké ovoce se dříve pěstovalo na školní zahradě nebo komu vděčíme za sochařské dílo na kolodějské Skále a dost možná ještě budeme vděčni za jeho další umělecká díla v podobě přírodních herních prvků pro naši školní zahradu. Zároveň ví, že naše zahrada ve škole a školce v Kolodějích se za podpory Nadace Proměny změní v cestu minulostí a za přírodními živly. Na zahradě vznikne červená cestička, která bude z ptačí perspektivy připomínat tvar tlapky skřítka Koloděje, dobrého ducha naší zahrady. Bude umožňovat volný pohyb dětí a povede okolo celé zahrady, symbolicky znázorňovat přírodu, kterou kdysi procházela a připomínat počátky Koloděj. Začínat bude v údolí, povede kolem pole a louky, aleje do houštin přes brod, pískové duny a tunely do lesa, okolo skal, březového háje až po svahu do města, které vznikne na ploše sportovního hřiště s originálně řešeným posezením v přilehlém svahu. Děti budou cestou prožívat různé zážitky spojené s koloběhem přírody a přírodními živly. Kruhovým tvarem kola jsou inspiro-

4 strana 4 vané keřové pokoje sloužící ke hře, i venkovní učebna určena k výuce i setkávání. Pro hru se vytváří terénní písková zóna s vodní pumpou, smíšený les s domečky ve větvích, lanové houpačky prolézačky po kmeni stromu či skále z kamene. Budky pro ptáky, zvonkohry, mlhoviště, pokojíčky pro hru na obchodování nebo vaření. K výuce a zahradničení budou sloužit květnaté louky s užitkovými i okrasnými trvalkami, záhonky pro bylinkové a zeleninové zahrádky a mnoho dalších míst a zákoutí, která podněcují přirozenou hravost a zvídavost dětí. Všichni ostatní zvědaví čtenáři, abyste se dověděli odpovědi na otázky o místech v Kolodějích, podívejte se na naše webové stránky, kde jsou rovněž zveřejněny fotografie z průběhu této akce: KOLODĚJSKÉ NOVINY Mnohokrát děkujeme ochotným rodičům, učitelům a studentkám 1. ročníku ze Střední odborné školy pedagogické za velikou pomoc při organizaci akce a zároveň nás těší hojná účast našich malých i velkých závodníků. Bylo to fajn. Autorky: Mgr. Dana Petráková, provozní koordinátorka proměny školní zahrady a zástupce ředitele pro předškolní vzděláván Ing. Darina Vlčková, komunikační koordinátorka projektu proměny školní zahrady a zástupce rodičů ČARODĚJNICE proběhl již druhý oficiální slet čarodějnic z Koloděj na kolodějské Skále. Akci připravil Úřad městské části společně s Lucií Horkou z restaurace Jízdárna. Akce se opět vydařila nejen díky nadšeným pořadatelů a velkému počtu návštěvníků, kteří se přišli pobavit. Už se všichni těšíme na příští rok, kdy se opět u ohně sejdeme.

5 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 5 Za branami školní zahrady a hřbitovní zdí se ozývá dětský smích V poslední květnovou sobotu přilákal Dětský den na Skále spoustu malých i velkých návštěvníků, kteří si svátek dětí ve slunečné odpoledne plné her DĚTSKÝ DEN NA SKÁLE a soutěží opravdu užili. V parku Skála na děti i dospělé čekal bohatý program. Sportovní zábavná stanovište, u kterých děti za předvedení svých dovedností získávaly razítka a odměny, měly příležitost prozkoumávat hasičské a zemědělské vozy, prohlížet ptačí dravce či ochočenou pumu, trénovat s mistry Evropy bojové sporty, jezdit na koni, na motorkách, skákat na trampolíně, střílet lukem nebo ze vzduchovky či nakonec tancovat s klauny v záplavách hasičské pěny. Po dovádění se mohly všichni občerstvit u stánků s ledovou tříští či míchanými nápoji a zahnat hlad grilovaným masem, klobásou nebo domácím sladkým pečivem. MČ Praha Koloděje děkuje Lucii Horké za pomoc i všem dalším, kteří se rádi dobrovolně podíleli při organizaci dětského dne.

6 strana 6 KOLODĚJSKÉ NOVINY Více fotografií ke shlédnutí na A na závěr přejeme vám i vašim dětem krásné letní prázdniny! První brigáda na školní zahradě nazvaná Hraboš HRÁBNĚTE SI, NAHRABTE SI, HRABE VÁM...TO? Ve čtvrtek 5. června odpoledne pomohla s úpravami a hrabáním navezené zeminy na předzahrádku nové budovy MŠ pracovitá skupina tatínků, maminek, učitelů, zástupců našeho Úřadu, a i nadšené děti se rády zapojily. Velice náročnou práci s tvrdou a kamenitou hlínou bravurně zvládl malý, ale šikovný traktorista s traktorem, který nám velice ochotně zapůjčila společnost Selgen, a.s. ze sousední Sibřiny Stupice. Děti pomáhaly hledat v zemi kameny a tatínci je odváželi na hromadu k odvozu. Na nás ostatních pak bylo zkypřenou půdu krásně rozhrabat a srovnat do úrovně cestičky. Všichni pracovníci byli za odměnu pozváni na grilované maso a studené občerstvení, které zajistila Restaurace Jízdárna. Další fotografie i krátké video ke zhlédnutí na nebo Výzva ZELENÁ JE DOBRÁ Nyní nás čeká, zejména naše děti, už ta příjemnější část práce, kterou jsme nazvali Zelená je dobrá. Vážení rodiče, přátelé školy, Kolodějáci, pomozte dětem proměnit holé, NÁMI UHRABANÉ, plochy před školou a školkou v zelené místo plné trávy. Děti ze školy a školky si tak samy vyzkouší, jaká práce je setí trávy a co sil stojí vytvořit něco hezkého a užitečného. Je-li Vám tato výzva blízká, přinášejte prosím, nebo posílejte do ZŠ či MŠ do konce června, TRAVNÍ OSIVO. Každý pytlíček travní směsi je cenný a pomůže Až děti trávu zasejí, budeme poctivě zalévat a držet palce i přírodě, aby se ZE- LENALO!

7 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 7 Připravované akce KRÁKODUH Po úspěšném prvním ročníku nás v červnu čeká další ročník amatérského triatlonu pro všechny (i ne)sportovce. Závody proběhnou znovu ve spolupráci čtyř městských částí, jejich hasičů, policie a desítek dalších dobrovolníků pod patronací čtyř starostů Královic, Koloděj, Dubče a Uhříněvsi odtud Krákoduh. Připraveny budou hodnotné věcné ceny, program pro děti, posezení i občerstvení pro přátele a rodiny závodníků na Kolodějské Skále. Propozice a podrobnosti najdete na

8 strana 8 KOLODĚJSKÉ NOVINY

9 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 9 Místní oddělení policie Újezd nad Lesy by rádo využilo příležitosti, a touto cestou informovalo obyvatele z obvodu ÚMČ Prahy 21 (Újezd nad Lesy, Běchovice, Klánovice a Koloděje) o zvýšeném počtu trestných činů vloupání do rodinných domů a motorových vozidel v letošním roce porovnáním s rokem V prvním a druhém čtvrtletí, u sledovaných trestných činů, dochází k nárůstu počtů skutků spáchaných na rodinných domech, novostavbách či stavebních buňkách a u vloupání do motorových vozidel. Statistiku soustavně vyhodnocujeme a na jejím podkladě provádíme opatření formou mimořádných akcí společně s kriminální službou a samozřejmě zvýšeným dohledem v inkriminovaných hodinách. Rádi bychom, tak využili této možnosti a informovali občany o vzniklé situaci. Pevně věřím, že společně se nám podaří snížit, popřípadě zastavit nárůst výše uvedené trestné činnosti v našem služebním obvodě, pokud nám pomůžete sledovat podezřelé chování ve svém okolí a pokusíte se dodržovat alespoň některá níže uvedená pravidla. Přestože se nám daří některé případy objasnit společně s kriminální službou, tak se nám zatím nepodařilo zastavit nárůst trestných činů vloupání do rodinných domů a motorových vozidel, jak bychom si představovali. Vzhledem k tomu, že náš obvod patří k jednomu z nejrozsáhlejších obvodů v Praze, který skýtá mnoho možností únikových cest, rád bych touto cestou apeloval na občany, aby v případě jakýchkoliv podezřelých situací, volali na zdejší oddělení tel , nebo linku 158. Za podezřelou situací lze považovat pohyb vámi neznámých osob včetně pomalu jedoucích vozidel ve vašem okolí ve večerních, nočních, ale i denních hodinách v blízkosti zaparkovaných vozidel, rodinných domů apod. Moc by nám pomohlo, abyste takovou situaci oznámili na výše uvedená telefonní čísla a pokusili si zapsat registrační značku podezřelého vozidla včetně typu a barvy vozidla a čas zjištění. Dále je dnes téměř nutností řídit se jednoduchými pravidly, které by znesnadňovali pachatelům trestné činnosti páchat trestnou činnost vloupání do RD či vozidel či v mnoha případech pomocí těchto zásad snížit následky u těchto trestných činů. Stoprocentní ochrana asi neexistuje, ale dodržováním určitých zásad je možné riziko proti vloupání do rodinného domu a vloupání do motorového vozidla výrazně snížit, případně snížit následky těchto vloupání. Vloupání do RD: Vždy mít při odchodu z domu řádně uzamčené vstupní dveře, okna v přízemí a nižších podlaží, a to i při krátkodobé nepřítomnosti. V rámci vašich možností vybavit dům či byt masivními případně bezpečnostními dveřmi s kvalitním zámkem (vložkou) a štítkem, které odpovídají bezpečnostním parametrům a jsou odolné proti rozlomení, odvrtání, prokopnutí či vysazení. Obdobně je nutno zabezpečit i další přístupové stavební otvory, zejména méně viditelné a méně často používané (zadní dveře, sklepní okénka, apod.). BEZPEČNOST 21 Mechanické zabezpečení doplnit vhodným zařízením elektrické signalizace EZS s následným možným napojením na pult centralizované ochrany (PCO). Je vhodné mít na zvonku, schránce a dveřích své příjmení v množném čísle a bez titulů. Neukládat v domácnosti cenné předměty, je-li to nezbytné (šperky, sbírky apod.), pak je zvlášť chránit pomocí trezoru či nějaké bezpečnostní schránky, tak elektronicky, kromě toho je vhodné pořídit si na takové předměty dokumentaci (foto, popis). Co nejvíce vyloučit znaky dlouhodobé nepřítomnosti, jako je neodklízený sníh, nevybíraná dopisní schránka apod. Neponechávat v okolí domu volně přístupné nářadí a žebříky. Mít se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí různé služby. Zásadně nevstupujte do bytu či domu v případě, že naleznete dveře pootevřené a zdá se vám, že vás někdo vykradl. Ihned zavolejte policii linku 158! Vloupání do motorových vozidel: Nenechávat ve vozidle na viditelném místě věci jako jsou panely autorádií, mobilní telefony, fotoaparáty, kamery, přenosné navigace, notebooky a věci osobní (různé kufříky, tašky, kabelky). Vždy zamykejte své auto a klíče neponechávat ve vozidle, před odchodem od vozidla zkontrolujte uzavření všech oken, včetně střešního, je vhodné zkontrolovat i uzavření motorové a zavazadlové části vozidla. Parkování vozidla na vhodném místě, patří rovněž k důležitým faktorům před zloději, proto dbejte, abyste parkovali na dobře osvětleném a přehledném místě, nejlépe na hlídaném parkovišti. Neponechávejte ve vozidle ani prázdné tašky či jiná zavazadla je vhodné mít je uloženy v zavazadlovém prostoru, ale není vhodné ukládat je do zavazadlového prostoru před parkováním vozidla, nikdy nevíte, kdo vás sleduje, a nejlépe je brát je sebou. Při instalaci a koupení autorádia dávejte přednost radiu s odnímatelným předním panelem, nebo vyjímatelným rádiem, popř. jej napojte na bezpečnostní elektronický systém vozidla, rádio neschovávejte v autě, zejména ho nevkládejte do odkládacích prostor. Před odchodem od vozidla nezapomeňte aktivovat všechna zabezpečovací zařízení, kterými vaše vozidlo chráníte, vozidlo zabezpečte i tehdy, vzdalujete-li se od něj třeba jen, abyste vyložili nákup. npor. Ing. Vladimír Fober vedoucí oddělení MOP Újezd nad Lesy

10 strana 10 Sportovní zprávy TRÉNUJEME NA SKÁLE V parku Skála v Kolodějích byly v úterý zahájeny fitness tréninky které budou probíhat každé úterý od 16 h, v délce přibližně 60 minut. Sraz je u prvního z třinácti stanovišť, na kterých se cvičí ve skupinkách nebo jednotlivě, záleží jak je trénink koncipován a kolik sportovců se sejde. Tréninky budou mít přibližně tento průběh: 1. Bootcamp - všichni dělají to samé najednou formou skupinového cvičení - kliky, přítahy, sprinty atd. 2. Běžecký trénink - souvislý běh s vloženými zastávkami na protažení nebo cvičení, běžeckou abecedu, rovinky apod. 3. Soutěže - rozdělení do týmů a soutěžení v různých disciplínách - překážkové dráhy a další. 4. Kombinace všech výše uvedených možností Tréninky jsou přizpůsobeny pro širokou veřejnost, všech výkonnostních kategorií i věku. Téměř všechna sportoviště jsou v provedení dospělém i dětském, své ratolesti tedy vezměte sebou. Těšíme se na Vás. Dominik Špiláček Personal Fitness Supervisor NA SPOLEČNÉ TRÉNINKY VÁS ZVOU: Dominik Špiláček FTVs UK v Praze, magisterské studium SPECIALIZACE osobní trenér instruktor fitness sportovní poradenství kondiční trénink golf fitness trenér atletiky outdoorové aktivity práce a sportovní terapie s handicapovanými dětmi 10 násobný Mistr ČR v atletice (víceboje), reprezentant ČR v desetiboji zájmy: golf, horolezectví, rybaření, kytara KOLODĚJSKÉ NOVINY RYBÁŘSKÉ ZÁVODY JARO 2014 Dne se uskutečnily v Kolodějích dětské rybářské závody. Počasí nám stejně jako minule nepřálo, přesto se zúčastnilo jedenáct mladých rybářů. Na prvním místě se umístil Václav Tomič, na druhém Petr Vávra a na třetím Michal Komárek. I když ryby tentokrát moc nebraly, nachytaných 376 cm vítěze se dá považovat za velmi slušný výsledek. Děkujeme za příspěvek na činnost Rybářského sdružení, který věnoval Zbyněk Passer a sponzorům za sponzorské dary. Zejména Hnutí Pro Prahu, Pekařství Kollinger, Instalatérství Dobiáš a dalším. Děkujeme i všem zúčastněným a těšíme se na další, tentokrát podzimní závody. O jejich termínu budete včas informováni. Rybáři Koloděje. Pavel Švehla FTVs UK v Praze, magisterské studium SPECIALIZACE osobní trenér instruktor fitness sportovní trénink fyziofitness - zdravotní cvičení kondiční, kondičně redukční, kruhový trénink cvičení seniorů dětské sportovní a volnočasové aktivity plavecký trénink reprezentant ČR softball, 2x vítězství ME, účast MS, několikanásobné vítězství MČR zájmy: backcountry lyžování, kayak na divoké vodě, akrobacie, volleyball, skálo-lezení Jan Šmidrkal student FTVS UK v Praze SPECIALIZACE osobní trenér instruktor fitness výživové poradenství kondiční trénink core trénink trenér fotbalu Reprezentant ČR fotbal U-16, U-17 zájmy: fotbal, tenis, badminton

11 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 11 FK TJ Slavoj Koloděje Úvodem pochvala pro náš tým, který vyhrál zimní turnaj v Uhříněvsi (březen pohár vystaven v klubovněvinotéce). Po zamračeném jaru - debakl s Xaverovem (0:7) a následná prohra doma s Pragou B (0:2) přišlo konečně trochu slunce do šaten našich borců v třetím jarním zápase - konečně výhra ve Vinoři (2:0), následně pak doma remíza s Malešicemi B (2:2). Po pravidelných čtvrtečních trénincích se začíná projevovat sehranost a disciplina teamu, i když účast borců na treninku není ještě tím pravým ořechovým. A také pod vedením šéfterenéra a vedoucího teamu Dana Kubína se nálada v šatně zlepšuje zápas od zápasu. Poslední dvě výhry - v Dolních Počernicích (6:1) a pak další výhra doma nad Záběhlicemi (7:1) jsou toho jasným důkazem. Doufejme, že to chlapcům vydrží až do konce sezony. Aktuální umístění v tabulce: 4. místo z 10-ti mužstev není nejhorší vizitkou pro kolodějský fotbal. Jarní fotbalová sezona našich borců - kolodějských fotbalistů je plném proudu a pokračuje dle plánovaného rozpisu na červen 2014 následovně: hrajeme venku - Štěrboholy B další zápas je opět venku - Hrdlořezy a závěrečný mač bude sehrán (doma) v Běchovicích s Chodovem B. Pozvánka pro fanoušky a příznivce fotbalu, přijďte fandit! Rádi bychom provozovali i žákovský tým, ale bez řádného zázemí a také případných sponzorů to bohužel nelze! Tímto se také omlouváme za současný stav hrací plochy, ale vzhledem ke stále nedořešenému problému se zázemím na našem kolodějském hřišti (šatny, sprchy, atd.) jsme bohužel nuceni i nadále trénovat a hrát v Běchovicích, neboť náklady na údržbu hřiště jsou nemalé a zatím, žel, nelze fotbal v Kolodějích provozovat. A závěrem také naše poděkování sponzorům a podporovatelům našeho fotbalu. Díky! Sportu Zdar a fotbalu v Kolodějích zvlášť! Za fotbal.výbor Petr Z. a Dan K. (kontakty - tel / nebo Nové knihy v knihovně Beletrie: G. Flynnová: Temné kouty B. Mahmoodyová: Bez dcerky neodejdu M. Mahmoodyová: Na útěku N. Robertsová: Spojeni osudem L. Marklundová: Svědek N. Spalding: Lásko, kde jsi? N. Spalding: Láska na třetí K. Fossumová: Kdo miluje jinak R. Galbraith: Volání Kukačky J. Guillou: Stavitelé mostů 1.díl A. Munroová: Drahý život P.May: Muž z ostrova Lewis J. Červenák: Mrvý na Pekelném vrchu J. Nesbo: Červenka B. Woodová: Had a hůl Dětské a pro mládež: P. Mrázek: O kometě Bětě M. Marjaňska-Czernik: Půjčovna babiček C. Hiaasen: Chramst M. Lowery: Jenom ponožky nestačí E.Petiška: Olin a lišky E. C. Kimmelová: Ve škole straší Vidím duchy! I. Binan: Králík Fiala Pěkné počtení přeje Hana Videtičová, knihovnice Placená inzerce PROVOZ ÚŘADU MČ Praha Koloděje v době letních prázdnin V červenci a srpnu budeme čerpat řádnou dovolenou. Budeme se snažit zajistit provoz pro veřejnost v běžném rozsahu, ale při malém počtu zaměstnanců je někdy obtížné zajistit v době dovolených plnohodnotnou zastupitelnost. Pro případ přihlášení k pobytu, vydání rybářského lístku, provedení vidimace a legalizace a Czech point se může stát, že bude provoz omezen, proto vám doporučujeme informovat se předem na podatelně. Telefon podatelna: Děkujeme za pochopení a všem přejeme příjemné a klidné letní dny. Ilona Chalupská tajemnice ÚMČ Nabízíme Vám kompletní služby v oblasti nemovitostí RE/MAX WELL Váš realitní poradce/makléř pro tuto oblast Petr Zápotocký, ing. Certifikovaný realitní makléř / RE Broker prodej, koupě, pronájem, poradenství v případě doporučení klienta nabízíme provizi z realizovaného obchodního případu Tel: KOLODĚJSKÉ NOVINY periodický tisk územního samosprávního celku vydává Úřad městské části Praha-Koloděje redakce Zdeněk Kovář grafika Zdeněk Šidák tiskárna Betis, spol. s r.o. Praha-Běchovice vychází jednou za měsíc či dva v nákladu 550 ks reg. číslo ČR E neprodejné

12 strana 12 Placená inzerce KOLODĚJSKÉ NOVINY

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

TADY NAJDETE TO, CO SE NEVEŠLO DO TIŠTĚNÉ VERZE ZPRAVODAJE. Blíží se volby, posunujeme uzávěrky

TADY NAJDETE TO, CO SE NEVEŠLO DO TIŠTĚNÉ VERZE ZPRAVODAJE. Blíží se volby, posunujeme uzávěrky ÚJEZDSKÝelektronické noviny MČ Praha 21 ČERVENEC / SRPEN 2014 ZPRAVODAJ TADY NAJDETE TO, CO SE NEVEŠLO DO TIŠTĚNÉ VERZE ZPRAVODAJE Blíží se volby, posunujeme uzávěrky Vzhledem k blížícím se volbám se posunuje

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Martin Fuchs, Josef Břečka 22.2.2012 Obsah prezentace Žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro Venkov 1 2 3 4 5 6 Sokol Zbraslavice Činnost organizace Stávající

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov 5. dubna 2008, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských sadů

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY jaro, léto, podzim 2010 Výlety pro MŠ Školky v přírodě Adaptační kurzy Bílá - BESKYDY SUN Outdoor o.s. Bílá 149, 739 15 pošta Staré Hamry, tel.: 774155550, e-mail:

Více

přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Dočtěte do konce a nenechte si ujít soutěž o zajímavou cenu!!

přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Dočtěte do konce a nenechte si ujít soutěž o zajímavou cenu!! Ahoj, členové, hráči a fanoušci TJ Pátek, přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Snažíme se o zkvalitnění komunikace, aby všichni příznivci našeho oddílu měli o našich

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Pokyny. HI-TEC Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR ve sprintu (žebříček A), veřejný závod ve sprintu.

Pokyny. HI-TEC Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR ve sprintu (žebříček A), veřejný závod ve sprintu. Pořadatel: Tech. Provedení: Pokyny HI-TEC Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR ve sprintu (žebříček A), veřejný závod ve sprintu. Český svaz orientačního běhu Datum: pátek 28.9.2007 Shromaždište: Přátelé orientačního

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Akce Klubu rodičů a přátel Mateřské školy Kolárova ve školním roce 2010/2011

Akce Klubu rodičů a přátel Mateřské školy Kolárova ve školním roce 2010/2011 Akce Klubu rodičů a přátel Mateřské školy Kolárova ve školním roce 2010/2011 NÁZEV PROJEKTU: DOPIS JEŽÍŠKOVI 2010 DATUM REALIZACE: listopad prosinec 2010 ZDROJE: rodiče dětí CÍL: pořídit do MŠ formou vánočních

Více

SPORTOVNÍ HALA 2012/2013

SPORTOVNÍ HALA 2012/2013 SPORTOVNÍ HALA 2012/2013 V roce 2012 se Sportovní hala začala postupně proměňovat v moderní stánek sportovního vyžití jak obsahově, tak vizuálně. Snažíme se být blíže k oddílům, modernizovat vybavení,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

SPORTOVNÍ HALA 2012/2013

SPORTOVNÍ HALA 2012/2013 SPORTOVNÍ HALA 2012/2013 V roce 2012 se Sportovní hala začala postupně proměňovat v moderní stánek sportovního vyžití jak obsahově, tak vizuálně. Snažíme se být blíže k oddílům, modernizovat vybavení,

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice

Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice Pořadatel Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky T.J. Sokol Kolín-atletika Datum Neděle 7. září 2014 Místo Atletický stadion Mirka

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Prověřovací cvičení Hasičských jednotek

Prověřovací cvičení Hasičských jednotek 2/2014 Vážení čtenáři, je mi potěšením Vás přivítat u dalšího čísla našeho Zpravodaje. V tomto vydání Vás budu více než jindy žádat o spolupráci, reakci, nápady nebo jiné aktivní zapojení se do dění v

Více

6. ročník Setkání bez hranic 2012, plaveckou show pro děti z dětských domovů, handicapované i zdravé děti a dospělé

6. ročník Setkání bez hranic 2012, plaveckou show pro děti z dětských domovů, handicapované i zdravé děti a dospělé Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 6. ročník Setkání bez hranic 2012, plaveckou show pro děti z dětských domovů, handicapované i

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Zpravodaj. Slovo starosty... Městské. části Praha - Dolní Měcholupy. Vážení občané,

Zpravodaj. Slovo starosty... Městské. části Praha - Dolní Měcholupy. Vážení občané, - 1 - ZPRAVODAJ BŘEZEN 2010 Z obsahu Slovo starosty Aktivity OS Leonardo 105 let SDH Poděkování hasičům Další informace z MČ Inzerce Zpravodaj Městské Slovo starosty... Vážení občané, předem než začnu

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

HŘIŠTĚ A CVIČNÉ PLOCHY

HŘIŠTĚ A CVIČNÉ PLOCHY GOLF PARK PLZEŇ Golf Park Plzeň je špičkový golfový resort, který leží na severovýchodním okraji Plzně u obce Dýšina. Areál byl vybudován v letech 2003-2004 za přispění uznávaného německého architekta

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Co je to Zlatá teniska?

Co je to Zlatá teniska? Co je to Zlatá teniska? Zlatá teniska je atletický víceboj pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet atletické disciplíny, pobavit se a strávit den s přáteli. Víceboj je určen především pro studenty VŠE,

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Trail running / Singltrek CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ

Trail running / Singltrek CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ 1. Záměr Trail running / Singltrek centrum v Chuchelském háji je určeno pro sportovce všech věkových kategorií se zaměřením na běh, cyklistiku a běh na lyžích. Cílem tohoto centra

Více