únor 2009 Rybáři a učedníci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "únor 2009 Rybáři a učedníci"

Transkript

1 únor 2009 Rybáři a učedníci Když šel Ježíš podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. (srv. Mk 1,16) Šimon a Ondřej byli prostí lidé. Žili život rybářů se všemi starostmi, které s tímto životem souvisely. Byli závislí na přírodních podmínkách a museli se denně vyrovnávat s obtížemi, které každého rybáře potkávají. Překonávali nepřízeň bouří, které je na moři přepadly, nebo snášeli horka slunečných dnů. Byli spjati s přírodou a odvážně si obstarávali denní obživu. Starali se o loď, na které byli při lovu závislí, a stejně tak se starali o sítě, které měly důležitou úlohu v jejich řemesle. Pečlivě je opravovali. Žili v rodinném společenství, vyznávali víru v Hospodina, dodržovali Zákon a s nadějí očekávali příchod Mesiáše. Ježíš těmto dvěma rybářům řekl: Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí! Představa, jak Šimon s Ondřejem chytají lidi do sítě, nemusí být pro nás přijatelná, pokud si představíme, že síť člověka spoutává, bere mu volnost pohybu. Rybářská síť skutečně slouží k ulovení ryb a bere chyceným rybám život. Představme si ale jinou síť. Síť, která v rozbouřených vodách je sítí záchrannou, které se člověk může přidržet, nadechnout se, než přijde další vlna, a přežít bouře, které čas od času přijdou. Vytrvalost, odvaha, pečlivost, pevnost, zkušenost s překonáváním těžkostí, každodenní pokora před silou přírody prostých rybářů dostávají zcela nový význam a místo v dějinách spásy člověka. Budoucí učedníci Ježíše Krista mají za sebou dobrou životní školu. Fyzicky náročná práce je dobrým základem pro náročnou službu budoucích apoštolů. Oni nám dávají příklad, abychom se neuchylovali k pohodlnému životu, chceme li být připraveni následovat Krista. Církev není jen společenstvím zachraňovaných, ale nasazuje se také pro záchranu druhých. S Kristem v Duchu Svatém vytváří záchrannou síť a drží ji. Opravdoví následovníci Ježíše Krista jsou údy jeho tajemného těla. Jsou jeho rukama, které obvazují rány potřebným, jsou jeho ústy, která povzbuzují a dávají naději. V modlitbě prožívají jeho blízkost a svěřují mu bolesti i radosti, kterých jsou svědky, děkují, chválí a prosí. Pán chodí mezi námi a povolává. Snažme se naplnit náš život tím, co nám umožní, abychom jeho volání porozuměli a abychom byli připraveni snášet těžkosti této životní cesty. Aby naše ruce nebyly příliš jemné na hrubé provazy záchranné sítě. spirituál Charity 1

2 Tříkrálová sbírka skončila, přispívat lze nadále Tříkrálovou sbírku v plzeňské diecézi zahájil v pátek 2. ledna odpoledne v mázhauzu plzeňské radnice biskup Mons. František Radkovský společně s ředitelem Diecézní charity Plzeň Ing. Jiřím Lodrem. Sešlo se zde několik desítek koledníků v kostýmech králů, slavnostní atmosféru doplnil zpěv dětského sboru Jiřičky a Scholy od kostela Nanebevzetí Panny Marie. Poté byl před radnici přistaven povoz tažený pivovarskýmni koňmi, do něhož se nadšeně hrnuli zejména nejmladší králové a královny. Biskup František Radkovský zasedl na kozlík vedle povoznice a celé spřežení objelo plzeňské náměstí Republiky až ke vchodu do katedrály sv. Bartoloměje, kde před hlavním oltářem čekalo na účastníky překvapení živý Betlém v podání účinkujících ze Starého Plzence. Po představení biskup všem koledníkům požehnal a ti se na další dva týdny vydali za svým posláním. A jak se jim dařilo? 2 V plzeňské diecézi se letos Tříkrálové sbírky zúčastnilo 850 skupinek dobrovolníků. Počet koledníků rok od roku stoupá, největší nárůst zaznamenal tentokrát vikariát Rokycany, kde přibyla oproti loňsku rovná stovka skupinek. 3. ledna požehnal biskup František Radkovský koledníkům Tříkrálové sbírky na několika dalších místech diecéze jako např. v Domažlicích a ve Kdyni, v pondělí 5. ledna pak v Karlových Varech a Klatovech, 6. ledna ve Stříbře. Koledníci Tříkrálové sbírky zakončili své obchůzky v neděli 11. ledna. V Plzni byla 16. ledna 2009 úředně rozpečetěna poslední 73. tříkrálová kasička a celkový výsledek této sbírky je ,50 Kč, tj. o téměř Kč více než vloni. Pokud Vás zajímají podrobnosti, zúčastnili jste se Tříkrálové sbírky v Plzni aktivně, pomáháte Charitě jako dobrovolníci anebo jiným způsobem, pak právě pro Vás je určeno pozvání jako výraz malého poděkování za Vaši nezastupitelnou a lidsky nezměřitelnou pomoc na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S OBČERSTVENÍM dne 10. února 2009 v 16 hodin v kulturním sále v Šeříkové ulici (v blízkosti konečné stanice tramvaje č. 1 na Slovanech) Na setkání s Vámi se všemi se upřímně těšíme! V Karlových Varech byl po odpečetění všech 39 pokladniček jejich obsah spočítán na celkem , Kč. Jsme vděční všem dárcům a koledníkům za pomoc. 65% vybraných finančních prostředků je určeno pro potřeby Domu na půl cesty Karlovy Vary, tj. pro mladé lidi, opouštějící ústavní výchovná zařízení, zbytek je směřován na projekty Charity v diecézi i v zahraničí. V Chebu a okolí (Cheb, Dolní Žandov, Lipová, Františkovy Lázně) byla

3 i letos jako na ostatních místech obecným účelem této tradiční sbírky pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla, stejně jako podpora místních účelů Farní charita, Dobrovolnické centrum, Noclehárna Betlém a další. Celkem 35 skupinek koledovalo především v sobotu 3. ledna (16 skupinek) a v sobotu 10. ledna (25 skupinek), přičemž 6 skupinek koledovalo o obou sobotách. Jedna skupinka koledovala v Dolním Žandově, jedna v Lipové a čtyři ve Františkových Lázních, ostatní v Chebu. Přesto, že se letos podařilo vyslat do terénu o deset skupinek více než vloni, ani tak se nám nepodařilo navštívit každou domácnost. Pokud někdo čekal marně, velmi se za to omlouváme. Díky většímu počtu skupinek, ale možná i větší štědrosti některých dárců letošní Tříkrálová sbírka na Chebsku vynesla téměř o 40 tisíc Kč více než vloni. Letošní výtěžek Kč. S výsledky Tříkrálové sbírky v celé diecézi vás seznámíme v příštím čísle. Po celý letošní rok lze na Tříkrálovou sbírku přispívat i nadále, a sice pomocí dárcovské SMS ve tvaru DMS KO- LEDA na číslo SMS stojí 30 Kč, z toho na konto Tříkrálové sbírky jde 27 Kč. Číslo je stejné pro všechny operátory. Přispět je možno i libovolnou částkou na konto /0800. (alo, asrb, ph) Rytíř služby, která patří Bohu Papež Benedikt XVI. udělil dvěma zasloužilým pracovníkům Diecézní charity Plzeň, paní Anně Srbové a Ing. Jiřímu Lodrovi, Řád sv. Silvestra. Do řad rytířů a dam Řádu sv. Silvestra jsou přijímáni osobnosti, které se význačně podílejí na povznesení křesťanského života. Nositelem Řádu sv. Silvestra byl např. také Plzeňan, politický vězeň a tvůrce Památníku obětem zla, již zesnulý Luboš Hruška. Jiří Lodr a Anna Srbová převzali jmenovací listiny a řád z rukou plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského při mši sv. v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni na Boží hod vánoční 25. prosince Na mou otázku, jaký je to pocit být novopečeným rytířem Řádu sv. Silvestra, reagoval Jiří Lodr okamžitě: Udělení řádu mě samozřejmě potěšilo, ale zároveň jsem ve velkých rozpacích, protože Charita není dílo jednotlivce. Asi bychom měli raději otázku formulovat, proč jsem ocenění dostal. Dobře. Tak proč jste Řád sv. Silvestra dostal? Vnímám to jako ocenění služby nás všech, kdo v Charitě pracujeme. Ocenění služby jako něčeho, co je straně moc důležité. Vždyť služba, to je prodloužená ruka Boží. Myslím si, že i otec biskup to tak vnímá, chce všem lidem sloužícím v Charitě poděkovat, a tak navrhl na vyznamenání Aničku a mne. Jsem rytířem služby, která patří Bohu, a přijímám ocenění s pokorou. Je známé, že i papež Benedikt XVI. je charitní službě velice nakloněn. Ano, vítám s radostí, že krátce po svém zvolení vydal encykliku Deus charitas est 3

4 neboli Bůh je láska, kde odpovídá na tolik otázek, které jsme si za léta služby Diecézní charity Plzeň kladli, a on v encyklice otevírá pro nás křesťany velmi cenný a inspirativní dialog a odpovídá z pozice svého úřadu. Děkuje zde i dobrovolníkům, které naše služba velice potřebuje a jsou i Boží tváří obrácenou k potřebným v rámci společenství Charity. Jsem za encykliku nesmírně vděčný a věřím, že nás posune zase o kousek dál na cestě našeho života. Takže vy vnímáte Charitu spíš než jako organizaci placených zaměstnanců jako záležitost dobrovolnickou? Myslím, že Charita není instituce. Je to společné dílo, společná služba křesťanů, má své kořeny v jednotlivých farnostech. Je to propojené Boží dílo, které nemá nějaké ohraničení. Toužím po tom, aby to bylo naše společné dílo, dílo lidí dobré vůle a v Charitě je nutně potřeba jak lidí profesně zdatných s otevřeným srdcem, tak lidí, kteří mají čas a odbornou práci doplňují, vše následně harmonizuje při plnění úkolů, které před nás staví, Boží láska. Takhle vnímám i naše ocenění. Jako je Charita prostor pro společnou práci, tak i ocenění je společné a měli bychom se z něj společně radovat. Navíc je to závazek do budoucna, aby člověk, když už byl takto oceněn, nezklamal, ale aby nezklamala ani Charita. Jste ředitelem Diecézní charity Plzeň od prvního dne její existence v roce Není to někdy víc než náročné? Víte, já jsem po těch patnácti letech práce v Charitě vnitřně šťastný. Samozřejmě mě jako každého na podobném postu potkávají těžkosti, bolesti a složité situace. Proto si nenechám vzít chvíle, kdy se uklidím někam do koutečku, kde si povídám s Bohem, dostávám od něj sílu k dalším jednáním a konáním. Těším se na lidi, s nimiž se během roku setkávám, cítím obrovskou radost ze společné cesty, ale také obrovskou zodpovědnost za společné dílo. Prosím, abychom hledali společné cesty, abychom dovedli odpouštět, prostě abychom nedělali Bohu ostudu. To bych si moc přál i v novém roce. Potkávají 4 nás zkoušky, někdy hodně těžké, které neseme společně. Síla Boží je cítit v síle lásky. Každá těžkost by měla být impulsem, aby člověk znovu rozpřáhl ruce a cítil Boží přítomnost. Je nutné pustit Boha plně do svého života a předat mu volant svého života, naslouchat mu a odevzdat to, co patří Bohu, Bohu, co patří císaři dát císaři. Vy sám jste něco podobného zažil osobně před příchodem do Charity... Prodělal jsem tehdy těžké zranění a následné období léčby plné velkých fyzických bolestí. Ocitl jsem se na pokraji, kdy jsem naříkal: Pane, proč mi to děláš, proč právě já? Prosil jsem potom v noci Boha o uzdravení a On mně uzdravil, ačkoliv následky po operaci cítím dodnes. Vrátil jsem se plnohodnotně do zaměstnání, které jsem miloval, ale Bůh mne zavolal prostřednictvím Mons. Josefa Žáka jménem a zeptal se mne: A co vděčnost!!?? V tu chvíli jsem cítil velice silně volání a skoro bez rozmyslu jsem uposlechl vnitřní hlas a s Jeho pomocí jsem šel sloužit do Charity s pocitem odborně prázdné nádoby, která se stala závislá na Bohu. Jsem vděčný za důvěru a lásku otce biskupa Františka Radkovského, kterou mi dal při založení diecézní charity a dává ji Charitě stále. V té chvíli, kdy jsem řekl Bohu ANO, jsem pochopil: Pane, Ty sis mě pro toto poslání vlastně připravoval. (S Ing. Jiřím Lodrem rozmlouvala Alena Ouředníková.) Ing. Jiří Lodr se narodil v Plzni. V roce 1985 absolvoval Vysokou školou zemědělskou v Praze a po vojenské prezenční službě pracoval jako zootechnik v JZD Červený Hrádek u Plzně. Současně se založením Diecézní charity Plzeň byl jmenován biskupem Františkem Radkovským jejím ředitelem a tuto funkci vykonává s velkým osobním nasazením dodnes. Je ženatý, má jednu dceru a dva syny. Rozhovor s dámou Řádu sv. Silvestra Annou Srbovou přineseme v příštím čísle.

5 Rodiče dětí z Bolívie a Paraguaye se sešli na biskupství Velké díky patří vám všem za to, že se nestaráte jen o sebe a vlastní děti, ale i o ty vzdálené, které také potřebují podporu. Těmito slovy poděkoval plzeňský biskup František Radkovský účastníkům setkání adoptivních rodičů, zapojených do projektu Adopce na dálku Diecézní charity Plzeň. Setkání proběhlo 14. ledna na plzeňském biskupství a jeho hlavním bodem byla přednáška vysokoškolského studenta a charitního dobrovolníka Pavla Šembery, který nedávno procestoval právě ty oblasti Bolívie a Paraguaye, kde žijí děti, podporované projektem Adopce na dálku DCHP. S napjatou pozorností všichni sledovali jeho zážitky a postřehy a promítání fotografií, na nichž někteří poznávali právě své děti. V Bolívii je obrovským problémem velice špatná nebo téměř žádná dostupnost některých obcí. Pro děti je nemožné dopravovat se ze vzdálenějších osad denně do školy. Musí proto bydlet na internátech v místě školy a na to mnozí rodiče nemají peníze. Takže právě z vaší podpory se např. toto ubytování konkrétnímu dítěti platí, vysvětloval Pavel. Z příspěvku na adoptivní dítě, který činí ročně Kč, jsou dále hrazeny školní pomůcky, oblečení, případně potřebná lékařská péče, stravování ve školní jídelně a další nezbytnosti. S penězmi od adoptivních rodičů nakládají místní Charity, skuteční rodiče ani děti nedostávají žádnou hotovost, ale až konkrétní věci. O tom, co které dítě potřebuje, rozhodují místní charitní koordinátoři, často jsou jimi řeholní sestry. Charitní pracovníci mě brali jako určitou kontrolu, vyslanou z České republiky, takže mi hned všude ukazovali šanony s pečlivě vedeným účetnictvím, archivovanými účty a podobně. Tou pečlivostí a poctivostí jsem byl velmi potěšen, dokládal očitý svědek Pavel Šembera, že peníze dárců skutečně plní svůj účel. K vidění byla i fotografie studny, vyhloubené v Bolívii za pomoci českých sponzorů převážně právě z řad rodičů. V Bolívii i v Paraguayi je velkým problémem každodenní těžká práce dětí, které musí přivydělávat pro rodinný rozpočet např. tříděním odpadu na obřích skládkách, dále nedostatek pitné vody, z čehož plyne zamořenost obyvatelstva parazity, a mnoho dalšího, co si my v civilizované Evropě neumíme ani představit. Příspěvky českých adoptivních rodičů umožňují dětem vzdělání, s nímž budou mít v budoucnu větší šanci žít lépe než jejich předkové. Máme adoptovanou třináctiletou dívenku z Bolívie. Rádi cestujeme, a tak jsme se za ní rozjeli. Měla zrovna prázdniny, proto jsme ji na týden vzali na výlet po její vlasti. V bolívijských horách poprvé v životě viděla sníh. Jindy by se tam nedostala, vyprávěli manželé Pavlasovi z Klatov. Jejich dívka by chtěla studovat medicínu. Pokud budeme moci, určitě bychom jí studia rádi platili až do konce, shodli se oba manželé. Ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr na setkání představil vedoucího projektu Adopcí na dálku Pabla Chacóna Gila. Momentálně nalezlo své dobrodince přes náš projekt zhruba 250 dětí v Bolívii a 50 v Paraguyi. Rádi bychom adopce na dálku rozšířili také do Peru a za tím účelem se do této země Pablo v březnu vydá. Zatím sháníme prostředky, uvedl Jiří Lodr. Vzhledem k tomu, že jsem původem Španěl, nebudu mít problémy s komunikací a je tam vlastně půlka mého srdce, smál se Pablo. Alena Ouředníková 5

6 POZVÁNÍ Světový den nemocných oslavíme se všemi, kteří cítí, že potřebují posilu ve své nemoci, společnou mší svatou spojenou s udílením svátosti nemocných ve společenství P. Josefa Ludolfa Kazdy OPraem a Mons. Václava Škacha v sobotu dne 7. února 2009 ve 14. hod. v učebnách biskupství na nám. Republiky 35 Přede mší svatou bude možno přijmout svátost smíření, po ní Vás zveme na malé občerstvení při kávě a čaji a nabídneme možnost změření tlaku a glykémie. Bude i možnost konzultace zdravotního stavu a odborné poradenství. Aby se mohli zúčastnit i ti, kterým činí chůze a doprava potíže, organizujeme na tento den svoz bezbariérovým autobusem od hodin. Svoje požadavky na odvoz sdělte, prosíme, nejpozději do 3. února 2009 na telefon CHOPS Polední ulice nebo pí. Srbové číslo telefonu , mobil , tak abychom mohli naplánovat trasu a zájemcům sdělit čas odjezdu. Domov pro seniory sv. Jiří v Doubravce Vás zve na probíhající výstavu výtvarných prací Základní umělecké školy v Jagellonského ulici Plzeňské děti republice k narozeninám. Můžete se rovněž zúčastnit Dne nemocných, který tam budeme slavit samostatně s P. Jiřím Barhoněm v sobotu 14. února od 15 hodin. Harmonikář pan Oulík zahraje k poslechu i tanci a od Masopustní zábava se v tomto domově uskuteční dne 24: února od hodin. Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi na Borech pořádá dne 13. února 2009 maškarní karneval Anna Srbová 6 Potříkrálové zamyšlení Jsem rád, že se v našich městech i vesnicích Tříkrálová sbírka stala neodmyslitelnou tradicí. Přestože charitativních akcí probíhá během roku dost a dost, má mezi nimi Tříkrálová sbírka své jedinečné postavení. Proč? Možná proto, že navazuje na tradici staročeského tříkrálového koledování, které mnozí ještě pamatují, možná i proto, že povánoční čas je časem větší štědrosti. Nerad bych ale tuto sbírku redukoval na pouhé vybírání peněz. I když letošní výsledek je poměrně velká částka, nebyl to zdaleka jediný výsledek této sbírky. Naše domažlické středisko Diecézní charity Plzeň mělo letos na starosti sbírku ve 26 obcích na Domažlicku a Poběžovicku. A zde se dostávám ke specifiku Tříkrálové sbírky, které mne v letošním roce nejvíce oslovilo: do sbírky se zapojilo 198 dětí koledníků a celkem 75 dospělých, kteří tříkrálové koledníky doprovázeli. Do toho nezahrnuji pracovníky městských a obecních úřadů, dobrovolníky zajišťující občerstvení, rozvoz koledníků, rodiče koledníků a mnoho dalších zainteresovaných lidí. Málokdy člověk vidí tolik ochotných lidí, kteří nezištně pomohou, a to i přes letošní mrazivé počasí, které sbírku provázelo. A pomáhal každý tak, jak dovedl. Zde bych chtěl zmínit zvláště lidi, kteří si vzali sami na starost sbírku v obci či v okolí svého bydliště. Bojím se uvádět jména, protože v tom množství jistě na někoho zapomenu. Jedno jméno přece uvedu: paní Radlingerová z Domažlic již před Vánocemi nám nabídla, že si vezme na starost koledování ve čtvrti, kde bydlí. Přivedla s sebou statečné koledníky, s nimiž obešla celou čtvrť. Lidé ji i děti zde dobře znají, a tak věděli, komu dávají své peníze, a mnohé takovéto sousedské koledování moc potěšilo. Bohužel zde není místo pro jména mnoha dalších, kteří si berou již léta na starost koledování ve své obci a tuto práci dělají s radostí. Zde bych se rád obrátil na vás, kteří jste třeba nebyli přímo osloveni někým z organizátorů sbírky, ale měli byste chuť s koledováním v příštím roce pomoci třeba ve

7 vaší ulici nebo v obci, kde sbírka ještě neprobíhala. Jestli nemůžete sehnat tři krále, nevadí, pomáhají nám i děti, které nejsou z Domažlic. Můžete nás během roku kdykoliv kontaktovat. Můžete tak v místě svého bydliště pomoci vytvořit kousek tradice, která pomáhá dobré věci. Můžete rozdat kousek své ochoty a radosti druhým. Mohu vás ujistit, že ti, kteří se sbírkou začali, se každý rok s radostí zapojí znovu. Rodiče i prarodiče, zeptejte se svých dětí či vnoučat, jestli by nešly koledovat třeba ve vašem vchodě, bytovce či ve vaší ulici, kde vás dobře znají. Děti budou mít radost a vychovávat je k dobročinnosti se stonásobně vyplatí. Na závěr mi zbývá milá povinnost poděkovat vám, kteří jste koledníkům do kasičky vhodili pár drobných, nebo třeba smotanou padesátikorunu či stovku (objevily se dokonce i tisícikoruny!), dali mandarinku či bonbón, a jestli to bylo navíc s úsměvem, tak vám ten dík patří dvakrát. Štěpán Glac Vánoční setkání v Poradně pro cizince a uprchlíky Jako každoročně v předvánočním čase proběhlo v pátek 19. prosince 2008 v Multikulturním centru Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň vánoční setkání azylantů, dlouhodobě usazených cizinců a pracovníků PCU. Během tohoto přátelsky laděného odpoledne si klienti poradny popovídali nejen o vánočních zvycích dodržovaných v zemích původu, ale i o každodenních starostech a radostech, úspěších a zkušenostech s životem v České republice. Všichni se zájmem poslouchali české koledy a při kávě a čaji ochutnávali tradiční vánoční cukrovinky. Pro děti byly připraveny různé hry s výhrami v podobě čokoládových figurek. Společný zážitek sváteční atmosféry umocnila vánoční výzdoba, hořící svíčky a vůně purpury. Věříme, že se po celou dobu všichni zúčastnění cítili příjemně a odcházeli domů s klidem na duši. Děkujeme za milou společnost a věříme, že se budeme společně potkávat i v tomto roce. pracovnice PCU Konec roku 2008 v DPS sv. Alžběty Čím začít. Vzpomínkou na pěknou muziku? Zpívání? Povídání? Prožili jsme hezké dopoledne s mluvčím plzeňské ZOO, p. Vobrubou, další při přednášce architekta Jana Soukupa, velikou radost nám před první adventní nedělí udělali žáci ze 13.ZŠ, když přinesli KAŽDÉMU adventní věnec! A kdo všechno nám byl popřát hezké Vánoce? Děti malé i velké a zpěváci náramní! Ať vzpomenu na studenty ze sportovního gymnázia s jejich zásobou písniček p. Suchého a Šlitra, nebo sbor z církevního gymnázia. Ještě teď mi zvoní v uších jejich Alleluja nebo Magnificat. Děti z mateřinky se svojí roztomilostí člověku vždy připomenou léta, kdy se staral o svoje děti nebo vnoučata. Teď už jsou ty naše ratolesti všechny velké a nemají mnoho času, aby si to naše vzpomínání vyslechly, ale je hezké, že přijdou, přinesou něco, co nám udělá radost, i čím se můžeme pochlubit. I když vždy říkáme (a vím, že všechny babičky i dědečkové) Proč mi to kupuješ? Proč si ty peníze raději neschováš? A tak podobně. Ale jsme rádi všichni, že si na nás vzpomenou. A tak jsme přivítali děti z 25., 61. a 89. MŠ. Dětičky z naší mateřinky (89.) si pro nás tentokrát připravily překvapení: místo dětí k nám přiběhli samí čertíci! Ale i u nás na ně čekalo překvapení! Byla tu totiž vzácná návštěva. Přišly dvě princezny, jedna v bílých šatech, druhá v krásných modrých sametových se zlatým lemováním. Byly to náramně vznešené dámy a děti pasovaly na malé prince a princezny. Každé z dětí bylo předvoláno jménem a z rukou princezny dostalo na hlavu zlatou korunku s drahými kameny, které jsme pro ně vyrobili. Nakonec, ke svému překvapení, dostaly koruny královské i paní učitelky. O překvapení tedy ten den nebyla nouze a všem se to moc líbilo. Díky našim dobrým sestřičkám a všem ostatním dobrým lidem zrovna tak pěkně do DPS přišel na návštěvu i sv. Mikuláš, biskup 7

8 velice pozorný a vlídný. Pro každého měli andělé dáreček a čert se jen otočil, abychom viděli, že je pořád ještě na světě. Na všechno, co jsme v ten letošní konec roku prožili, budeme rádi a dlouho vzpomínat, ale také musíme poděkovat i paní Marušce Štroblové a P. Barhoňovi, že se nám celé svátky věnovali a chodili za námi i přes to, že nás tu bylo tak málo a P. Barhoň byl ještě na Nový rok dost nachlazený. Ať jim oběma dá Pán hodně svých milostí a pomoc každý den, po celý rok! Díky! Čas utíká, stárneme, hůř chodíme i vidíme a slyšíme, ale paní Eva si toho nevšímá, pořád na nás vidí to, zač nás může jak ona, tak paní vedoucí i ostatní sestry pochválit a usmívat se. A za to můžeme děkovat Pánu, že máme kolem sebe lidi, kteří s námi statečně nesou naše neduhy. Díky i vám všem, sestřičky! Iva Trčková, Domov pokojného stáří sv. Alžběty Středisko pracovní rehabilitace a humanitární pomoci informuje Jsme středisko pracovní rehabilitace Diecézní charity Plzeň, které pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným osobám k návratu na trh práce, podporuje obnovu pracovních návyků a úspěšné zařazení do společnosti. Náplní práce uživatelů naší služby jsou úklidy tramvajových zastávek a ostrůvků v Plzni, úklid prostor, drobné údržbářské práce, práce v humanitárním skladu /příjem,třídění obnošeného šatstva,svozy a rozvozy nábytku/, úprava textilního materiálu pro autoservisy apod. V humanitárním skladu pomáháme těm, kteří naši pomoc na doporučení úřadů a Charity potřebují. Během týdne zde v šatníku probíhá také provoz šatníku pro širokou veřejnost, výtěžek z darů přispívá na částečné krytí nákladů našeho střediska. Po dohodě s vedoucím projektu je možné i vyklizení bytů našimi pracovníky (stěhování, pozůstalost apod.) Co uvítáme v našem středisku humanitární pomoci: veškeré dámské, pánské a dětské oblečení, nejlépe z přírodních materiálů lůžkoviny, ručníky, utěrky apod. zimní oblečení jen nepoškozené bez děr, rozbitých zipů (sportovní bundy, kabáty apod.) kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky) nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, čisté prošívané deky, polštáře apod. hračky, spací pytle, nepoškozenou obuv, pracovní oblečení nádobí všeho druhu, porcelán, příbory, sklo apod. matrace, nábytek, knihy, dětské kočárky čistě bavlněné oblečení může být i poškozené např. trička, košile, mikiny, tepláky a teplákové soupravy, halenky, kalhoty apod., toto bude použito k řezání a lisování balíků na čištění strojů (prosíme zvláště zabalené a označené) Prosíme darujte věci pouze čisté, jen tak můžou posloužit k účelu, ke kterému jsou určeny. Děkujeme za pochopení. Co brát nemůžeme? Vše co je špinavé, roztrhané (mimo bavlny) mokré nebo zatuchlé, silonové a dederonové oblečení, uniformy, balonové a šusťákové kabáty Provozní doba humanitárního skladu pro veřejnost (příjem, šatník) PO, ST, ČT , ÚT , PÁ Josef Pechmann, vedoucí Střediska pracovní rehabilitace DCHP Vydává: Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, Plzeň, , mail: Vychází měsíčně jako příloha Zpravodaje plzeňské diecéze, objednávky na: i v elektronické podobě (PDF). 8

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

červen 2009 Malé cesty služby

červen 2009 Malé cesty služby červen 2009 Malé cesty služby Charita se podílí na poslání šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. Tato věta je první větou v odstavci o poslání Charity v nově vypracovaném etickém kodexu. Takové

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 1 Výroční zpráva 2005 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 1 Výroční zpráva 2005 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 1 Výroční zpráva 2005 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 2 Láska caritas bude vždy potřeba, a to i v té nejspravedlivější společnosti.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

březen 2009 Výnos letošní Tříkrálové sbírky byl rekordní Výnos letošní celostátní Tříkrálové sbírky v ČR se stal nejvyšším v její devítileté historii.

březen 2009 Výnos letošní Tříkrálové sbírky byl rekordní Výnos letošní celostátní Tříkrálové sbírky v ČR se stal nejvyšším v její devítileté historii. březen 2009 Postní doba Slovo půst máme spojené především s odřeknutím si jídla, ale cílem postní doby není jen tento způsob zdrženlivosti. Cílem není jen zdrženlivost sama o sobě. V postní době se především

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013)

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Těší nás, že lidé k sobě nejsou lhostejní a pomáhají v místech, kterými se letos prohnala povodeň. Nadace se rozhodla pomoci rodinám s dětmi,

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 24. 12.2011 Ročník: 3. 9. Vzdělávací oblast: Jazyk

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015. Informace pro rodiče a děti. o táboře a jeho okolí. odjezdu a platbě. kontaktech.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015. Informace pro rodiče a děti. o táboře a jeho okolí. odjezdu a platbě. kontaktech. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015 Informace pro rodiče a děti o táboře a jeho okolí odjezdu a platbě kontaktech vybavení dětí PÁR SLOV ÚVODEM PRO RODIČE Tábor se nachází v klidném prostředí

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud. 1 2 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje organizace Charita Třinec je církevní právnická osoba, která je zřízena diecézním biskupstvím. Datum ustanovení je 27. 10. 2007. Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň Biskupství plzeňské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONTKATNÍ ÚDAJE Biskupství plzeňské nám. Republiky 35 301 00 Plzeň tel.: +420 377 223 112 fax: +420 377 321 917 GSM brána: +420 731 619 708 e-mail: bip@bip.cz web:

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH Týdenní zájezdy jsou tematicky zaměřeny na dvě témata: poznávání místních pamětihodností a specialit středomořské kuchyně. Plavby se uskuteční na lodích

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Projekt Hra na město 6. ročník 2007/2008

Projekt Hra na město 6. ročník 2007/2008 Projekt Hra na město 6. ročník 2007/2008 Třída: VI. F (22 žáků) Vyučující: Mgr. Alena Nečasová (ČJ, VkO), Mgr. Pavlína Pulcová (VV) Integrace do předmětů: výchova k občanství, výtvarná výchova, český jazyk

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Stručné informace současná situace

Stručné informace současná situace Prezentace projektu Stručné informace současná situace Město Hořovice registruje 6.850 obyvatel z toho, přibližně 18 % tvoří děti od 0 13 let. To znamená 1 233 dětí. Dále se do spádové oblasti Hořovic

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV, VMEGS a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV, VMEGS a čtenářství Tři králové Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV, VMEGS a čtenářství Název učební jednotky (téma) Tři králové Stručná anotace učební jednotky Děti se seznámí s historií

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více