únor 2009 Rybáři a učedníci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "únor 2009 Rybáři a učedníci"

Transkript

1 únor 2009 Rybáři a učedníci Když šel Ježíš podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. (srv. Mk 1,16) Šimon a Ondřej byli prostí lidé. Žili život rybářů se všemi starostmi, které s tímto životem souvisely. Byli závislí na přírodních podmínkách a museli se denně vyrovnávat s obtížemi, které každého rybáře potkávají. Překonávali nepřízeň bouří, které je na moři přepadly, nebo snášeli horka slunečných dnů. Byli spjati s přírodou a odvážně si obstarávali denní obživu. Starali se o loď, na které byli při lovu závislí, a stejně tak se starali o sítě, které měly důležitou úlohu v jejich řemesle. Pečlivě je opravovali. Žili v rodinném společenství, vyznávali víru v Hospodina, dodržovali Zákon a s nadějí očekávali příchod Mesiáše. Ježíš těmto dvěma rybářům řekl: Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí! Představa, jak Šimon s Ondřejem chytají lidi do sítě, nemusí být pro nás přijatelná, pokud si představíme, že síť člověka spoutává, bere mu volnost pohybu. Rybářská síť skutečně slouží k ulovení ryb a bere chyceným rybám život. Představme si ale jinou síť. Síť, která v rozbouřených vodách je sítí záchrannou, které se člověk může přidržet, nadechnout se, než přijde další vlna, a přežít bouře, které čas od času přijdou. Vytrvalost, odvaha, pečlivost, pevnost, zkušenost s překonáváním těžkostí, každodenní pokora před silou přírody prostých rybářů dostávají zcela nový význam a místo v dějinách spásy člověka. Budoucí učedníci Ježíše Krista mají za sebou dobrou životní školu. Fyzicky náročná práce je dobrým základem pro náročnou službu budoucích apoštolů. Oni nám dávají příklad, abychom se neuchylovali k pohodlnému životu, chceme li být připraveni následovat Krista. Církev není jen společenstvím zachraňovaných, ale nasazuje se také pro záchranu druhých. S Kristem v Duchu Svatém vytváří záchrannou síť a drží ji. Opravdoví následovníci Ježíše Krista jsou údy jeho tajemného těla. Jsou jeho rukama, které obvazují rány potřebným, jsou jeho ústy, která povzbuzují a dávají naději. V modlitbě prožívají jeho blízkost a svěřují mu bolesti i radosti, kterých jsou svědky, děkují, chválí a prosí. Pán chodí mezi námi a povolává. Snažme se naplnit náš život tím, co nám umožní, abychom jeho volání porozuměli a abychom byli připraveni snášet těžkosti této životní cesty. Aby naše ruce nebyly příliš jemné na hrubé provazy záchranné sítě. spirituál Charity 1

2 Tříkrálová sbírka skončila, přispívat lze nadále Tříkrálovou sbírku v plzeňské diecézi zahájil v pátek 2. ledna odpoledne v mázhauzu plzeňské radnice biskup Mons. František Radkovský společně s ředitelem Diecézní charity Plzeň Ing. Jiřím Lodrem. Sešlo se zde několik desítek koledníků v kostýmech králů, slavnostní atmosféru doplnil zpěv dětského sboru Jiřičky a Scholy od kostela Nanebevzetí Panny Marie. Poté byl před radnici přistaven povoz tažený pivovarskýmni koňmi, do něhož se nadšeně hrnuli zejména nejmladší králové a královny. Biskup František Radkovský zasedl na kozlík vedle povoznice a celé spřežení objelo plzeňské náměstí Republiky až ke vchodu do katedrály sv. Bartoloměje, kde před hlavním oltářem čekalo na účastníky překvapení živý Betlém v podání účinkujících ze Starého Plzence. Po představení biskup všem koledníkům požehnal a ti se na další dva týdny vydali za svým posláním. A jak se jim dařilo? 2 V plzeňské diecézi se letos Tříkrálové sbírky zúčastnilo 850 skupinek dobrovolníků. Počet koledníků rok od roku stoupá, největší nárůst zaznamenal tentokrát vikariát Rokycany, kde přibyla oproti loňsku rovná stovka skupinek. 3. ledna požehnal biskup František Radkovský koledníkům Tříkrálové sbírky na několika dalších místech diecéze jako např. v Domažlicích a ve Kdyni, v pondělí 5. ledna pak v Karlových Varech a Klatovech, 6. ledna ve Stříbře. Koledníci Tříkrálové sbírky zakončili své obchůzky v neděli 11. ledna. V Plzni byla 16. ledna 2009 úředně rozpečetěna poslední 73. tříkrálová kasička a celkový výsledek této sbírky je ,50 Kč, tj. o téměř Kč více než vloni. Pokud Vás zajímají podrobnosti, zúčastnili jste se Tříkrálové sbírky v Plzni aktivně, pomáháte Charitě jako dobrovolníci anebo jiným způsobem, pak právě pro Vás je určeno pozvání jako výraz malého poděkování za Vaši nezastupitelnou a lidsky nezměřitelnou pomoc na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S OBČERSTVENÍM dne 10. února 2009 v 16 hodin v kulturním sále v Šeříkové ulici (v blízkosti konečné stanice tramvaje č. 1 na Slovanech) Na setkání s Vámi se všemi se upřímně těšíme! V Karlových Varech byl po odpečetění všech 39 pokladniček jejich obsah spočítán na celkem , Kč. Jsme vděční všem dárcům a koledníkům za pomoc. 65% vybraných finančních prostředků je určeno pro potřeby Domu na půl cesty Karlovy Vary, tj. pro mladé lidi, opouštějící ústavní výchovná zařízení, zbytek je směřován na projekty Charity v diecézi i v zahraničí. V Chebu a okolí (Cheb, Dolní Žandov, Lipová, Františkovy Lázně) byla

3 i letos jako na ostatních místech obecným účelem této tradiční sbírky pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla, stejně jako podpora místních účelů Farní charita, Dobrovolnické centrum, Noclehárna Betlém a další. Celkem 35 skupinek koledovalo především v sobotu 3. ledna (16 skupinek) a v sobotu 10. ledna (25 skupinek), přičemž 6 skupinek koledovalo o obou sobotách. Jedna skupinka koledovala v Dolním Žandově, jedna v Lipové a čtyři ve Františkových Lázních, ostatní v Chebu. Přesto, že se letos podařilo vyslat do terénu o deset skupinek více než vloni, ani tak se nám nepodařilo navštívit každou domácnost. Pokud někdo čekal marně, velmi se za to omlouváme. Díky většímu počtu skupinek, ale možná i větší štědrosti některých dárců letošní Tříkrálová sbírka na Chebsku vynesla téměř o 40 tisíc Kč více než vloni. Letošní výtěžek Kč. S výsledky Tříkrálové sbírky v celé diecézi vás seznámíme v příštím čísle. Po celý letošní rok lze na Tříkrálovou sbírku přispívat i nadále, a sice pomocí dárcovské SMS ve tvaru DMS KO- LEDA na číslo SMS stojí 30 Kč, z toho na konto Tříkrálové sbírky jde 27 Kč. Číslo je stejné pro všechny operátory. Přispět je možno i libovolnou částkou na konto /0800. (alo, asrb, ph) Rytíř služby, která patří Bohu Papež Benedikt XVI. udělil dvěma zasloužilým pracovníkům Diecézní charity Plzeň, paní Anně Srbové a Ing. Jiřímu Lodrovi, Řád sv. Silvestra. Do řad rytířů a dam Řádu sv. Silvestra jsou přijímáni osobnosti, které se význačně podílejí na povznesení křesťanského života. Nositelem Řádu sv. Silvestra byl např. také Plzeňan, politický vězeň a tvůrce Památníku obětem zla, již zesnulý Luboš Hruška. Jiří Lodr a Anna Srbová převzali jmenovací listiny a řád z rukou plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského při mši sv. v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni na Boží hod vánoční 25. prosince Na mou otázku, jaký je to pocit být novopečeným rytířem Řádu sv. Silvestra, reagoval Jiří Lodr okamžitě: Udělení řádu mě samozřejmě potěšilo, ale zároveň jsem ve velkých rozpacích, protože Charita není dílo jednotlivce. Asi bychom měli raději otázku formulovat, proč jsem ocenění dostal. Dobře. Tak proč jste Řád sv. Silvestra dostal? Vnímám to jako ocenění služby nás všech, kdo v Charitě pracujeme. Ocenění služby jako něčeho, co je straně moc důležité. Vždyť služba, to je prodloužená ruka Boží. Myslím si, že i otec biskup to tak vnímá, chce všem lidem sloužícím v Charitě poděkovat, a tak navrhl na vyznamenání Aničku a mne. Jsem rytířem služby, která patří Bohu, a přijímám ocenění s pokorou. Je známé, že i papež Benedikt XVI. je charitní službě velice nakloněn. Ano, vítám s radostí, že krátce po svém zvolení vydal encykliku Deus charitas est 3

4 neboli Bůh je láska, kde odpovídá na tolik otázek, které jsme si za léta služby Diecézní charity Plzeň kladli, a on v encyklice otevírá pro nás křesťany velmi cenný a inspirativní dialog a odpovídá z pozice svého úřadu. Děkuje zde i dobrovolníkům, které naše služba velice potřebuje a jsou i Boží tváří obrácenou k potřebným v rámci společenství Charity. Jsem za encykliku nesmírně vděčný a věřím, že nás posune zase o kousek dál na cestě našeho života. Takže vy vnímáte Charitu spíš než jako organizaci placených zaměstnanců jako záležitost dobrovolnickou? Myslím, že Charita není instituce. Je to společné dílo, společná služba křesťanů, má své kořeny v jednotlivých farnostech. Je to propojené Boží dílo, které nemá nějaké ohraničení. Toužím po tom, aby to bylo naše společné dílo, dílo lidí dobré vůle a v Charitě je nutně potřeba jak lidí profesně zdatných s otevřeným srdcem, tak lidí, kteří mají čas a odbornou práci doplňují, vše následně harmonizuje při plnění úkolů, které před nás staví, Boží láska. Takhle vnímám i naše ocenění. Jako je Charita prostor pro společnou práci, tak i ocenění je společné a měli bychom se z něj společně radovat. Navíc je to závazek do budoucna, aby člověk, když už byl takto oceněn, nezklamal, ale aby nezklamala ani Charita. Jste ředitelem Diecézní charity Plzeň od prvního dne její existence v roce Není to někdy víc než náročné? Víte, já jsem po těch patnácti letech práce v Charitě vnitřně šťastný. Samozřejmě mě jako každého na podobném postu potkávají těžkosti, bolesti a složité situace. Proto si nenechám vzít chvíle, kdy se uklidím někam do koutečku, kde si povídám s Bohem, dostávám od něj sílu k dalším jednáním a konáním. Těším se na lidi, s nimiž se během roku setkávám, cítím obrovskou radost ze společné cesty, ale také obrovskou zodpovědnost za společné dílo. Prosím, abychom hledali společné cesty, abychom dovedli odpouštět, prostě abychom nedělali Bohu ostudu. To bych si moc přál i v novém roce. Potkávají 4 nás zkoušky, někdy hodně těžké, které neseme společně. Síla Boží je cítit v síle lásky. Každá těžkost by měla být impulsem, aby člověk znovu rozpřáhl ruce a cítil Boží přítomnost. Je nutné pustit Boha plně do svého života a předat mu volant svého života, naslouchat mu a odevzdat to, co patří Bohu, Bohu, co patří císaři dát císaři. Vy sám jste něco podobného zažil osobně před příchodem do Charity... Prodělal jsem tehdy těžké zranění a následné období léčby plné velkých fyzických bolestí. Ocitl jsem se na pokraji, kdy jsem naříkal: Pane, proč mi to děláš, proč právě já? Prosil jsem potom v noci Boha o uzdravení a On mně uzdravil, ačkoliv následky po operaci cítím dodnes. Vrátil jsem se plnohodnotně do zaměstnání, které jsem miloval, ale Bůh mne zavolal prostřednictvím Mons. Josefa Žáka jménem a zeptal se mne: A co vděčnost!!?? V tu chvíli jsem cítil velice silně volání a skoro bez rozmyslu jsem uposlechl vnitřní hlas a s Jeho pomocí jsem šel sloužit do Charity s pocitem odborně prázdné nádoby, která se stala závislá na Bohu. Jsem vděčný za důvěru a lásku otce biskupa Františka Radkovského, kterou mi dal při založení diecézní charity a dává ji Charitě stále. V té chvíli, kdy jsem řekl Bohu ANO, jsem pochopil: Pane, Ty sis mě pro toto poslání vlastně připravoval. (S Ing. Jiřím Lodrem rozmlouvala Alena Ouředníková.) Ing. Jiří Lodr se narodil v Plzni. V roce 1985 absolvoval Vysokou školou zemědělskou v Praze a po vojenské prezenční službě pracoval jako zootechnik v JZD Červený Hrádek u Plzně. Současně se založením Diecézní charity Plzeň byl jmenován biskupem Františkem Radkovským jejím ředitelem a tuto funkci vykonává s velkým osobním nasazením dodnes. Je ženatý, má jednu dceru a dva syny. Rozhovor s dámou Řádu sv. Silvestra Annou Srbovou přineseme v příštím čísle.

5 Rodiče dětí z Bolívie a Paraguaye se sešli na biskupství Velké díky patří vám všem za to, že se nestaráte jen o sebe a vlastní děti, ale i o ty vzdálené, které také potřebují podporu. Těmito slovy poděkoval plzeňský biskup František Radkovský účastníkům setkání adoptivních rodičů, zapojených do projektu Adopce na dálku Diecézní charity Plzeň. Setkání proběhlo 14. ledna na plzeňském biskupství a jeho hlavním bodem byla přednáška vysokoškolského studenta a charitního dobrovolníka Pavla Šembery, který nedávno procestoval právě ty oblasti Bolívie a Paraguaye, kde žijí děti, podporované projektem Adopce na dálku DCHP. S napjatou pozorností všichni sledovali jeho zážitky a postřehy a promítání fotografií, na nichž někteří poznávali právě své děti. V Bolívii je obrovským problémem velice špatná nebo téměř žádná dostupnost některých obcí. Pro děti je nemožné dopravovat se ze vzdálenějších osad denně do školy. Musí proto bydlet na internátech v místě školy a na to mnozí rodiče nemají peníze. Takže právě z vaší podpory se např. toto ubytování konkrétnímu dítěti platí, vysvětloval Pavel. Z příspěvku na adoptivní dítě, který činí ročně Kč, jsou dále hrazeny školní pomůcky, oblečení, případně potřebná lékařská péče, stravování ve školní jídelně a další nezbytnosti. S penězmi od adoptivních rodičů nakládají místní Charity, skuteční rodiče ani děti nedostávají žádnou hotovost, ale až konkrétní věci. O tom, co které dítě potřebuje, rozhodují místní charitní koordinátoři, často jsou jimi řeholní sestry. Charitní pracovníci mě brali jako určitou kontrolu, vyslanou z České republiky, takže mi hned všude ukazovali šanony s pečlivě vedeným účetnictvím, archivovanými účty a podobně. Tou pečlivostí a poctivostí jsem byl velmi potěšen, dokládal očitý svědek Pavel Šembera, že peníze dárců skutečně plní svůj účel. K vidění byla i fotografie studny, vyhloubené v Bolívii za pomoci českých sponzorů převážně právě z řad rodičů. V Bolívii i v Paraguayi je velkým problémem každodenní těžká práce dětí, které musí přivydělávat pro rodinný rozpočet např. tříděním odpadu na obřích skládkách, dále nedostatek pitné vody, z čehož plyne zamořenost obyvatelstva parazity, a mnoho dalšího, co si my v civilizované Evropě neumíme ani představit. Příspěvky českých adoptivních rodičů umožňují dětem vzdělání, s nímž budou mít v budoucnu větší šanci žít lépe než jejich předkové. Máme adoptovanou třináctiletou dívenku z Bolívie. Rádi cestujeme, a tak jsme se za ní rozjeli. Měla zrovna prázdniny, proto jsme ji na týden vzali na výlet po její vlasti. V bolívijských horách poprvé v životě viděla sníh. Jindy by se tam nedostala, vyprávěli manželé Pavlasovi z Klatov. Jejich dívka by chtěla studovat medicínu. Pokud budeme moci, určitě bychom jí studia rádi platili až do konce, shodli se oba manželé. Ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr na setkání představil vedoucího projektu Adopcí na dálku Pabla Chacóna Gila. Momentálně nalezlo své dobrodince přes náš projekt zhruba 250 dětí v Bolívii a 50 v Paraguyi. Rádi bychom adopce na dálku rozšířili také do Peru a za tím účelem se do této země Pablo v březnu vydá. Zatím sháníme prostředky, uvedl Jiří Lodr. Vzhledem k tomu, že jsem původem Španěl, nebudu mít problémy s komunikací a je tam vlastně půlka mého srdce, smál se Pablo. Alena Ouředníková 5

6 POZVÁNÍ Světový den nemocných oslavíme se všemi, kteří cítí, že potřebují posilu ve své nemoci, společnou mší svatou spojenou s udílením svátosti nemocných ve společenství P. Josefa Ludolfa Kazdy OPraem a Mons. Václava Škacha v sobotu dne 7. února 2009 ve 14. hod. v učebnách biskupství na nám. Republiky 35 Přede mší svatou bude možno přijmout svátost smíření, po ní Vás zveme na malé občerstvení při kávě a čaji a nabídneme možnost změření tlaku a glykémie. Bude i možnost konzultace zdravotního stavu a odborné poradenství. Aby se mohli zúčastnit i ti, kterým činí chůze a doprava potíže, organizujeme na tento den svoz bezbariérovým autobusem od hodin. Svoje požadavky na odvoz sdělte, prosíme, nejpozději do 3. února 2009 na telefon CHOPS Polední ulice nebo pí. Srbové číslo telefonu , mobil , tak abychom mohli naplánovat trasu a zájemcům sdělit čas odjezdu. Domov pro seniory sv. Jiří v Doubravce Vás zve na probíhající výstavu výtvarných prací Základní umělecké školy v Jagellonského ulici Plzeňské děti republice k narozeninám. Můžete se rovněž zúčastnit Dne nemocných, který tam budeme slavit samostatně s P. Jiřím Barhoněm v sobotu 14. února od 15 hodin. Harmonikář pan Oulík zahraje k poslechu i tanci a od Masopustní zábava se v tomto domově uskuteční dne 24: února od hodin. Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi na Borech pořádá dne 13. února 2009 maškarní karneval Anna Srbová 6 Potříkrálové zamyšlení Jsem rád, že se v našich městech i vesnicích Tříkrálová sbírka stala neodmyslitelnou tradicí. Přestože charitativních akcí probíhá během roku dost a dost, má mezi nimi Tříkrálová sbírka své jedinečné postavení. Proč? Možná proto, že navazuje na tradici staročeského tříkrálového koledování, které mnozí ještě pamatují, možná i proto, že povánoční čas je časem větší štědrosti. Nerad bych ale tuto sbírku redukoval na pouhé vybírání peněz. I když letošní výsledek je poměrně velká částka, nebyl to zdaleka jediný výsledek této sbírky. Naše domažlické středisko Diecézní charity Plzeň mělo letos na starosti sbírku ve 26 obcích na Domažlicku a Poběžovicku. A zde se dostávám ke specifiku Tříkrálové sbírky, které mne v letošním roce nejvíce oslovilo: do sbírky se zapojilo 198 dětí koledníků a celkem 75 dospělých, kteří tříkrálové koledníky doprovázeli. Do toho nezahrnuji pracovníky městských a obecních úřadů, dobrovolníky zajišťující občerstvení, rozvoz koledníků, rodiče koledníků a mnoho dalších zainteresovaných lidí. Málokdy člověk vidí tolik ochotných lidí, kteří nezištně pomohou, a to i přes letošní mrazivé počasí, které sbírku provázelo. A pomáhal každý tak, jak dovedl. Zde bych chtěl zmínit zvláště lidi, kteří si vzali sami na starost sbírku v obci či v okolí svého bydliště. Bojím se uvádět jména, protože v tom množství jistě na někoho zapomenu. Jedno jméno přece uvedu: paní Radlingerová z Domažlic již před Vánocemi nám nabídla, že si vezme na starost koledování ve čtvrti, kde bydlí. Přivedla s sebou statečné koledníky, s nimiž obešla celou čtvrť. Lidé ji i děti zde dobře znají, a tak věděli, komu dávají své peníze, a mnohé takovéto sousedské koledování moc potěšilo. Bohužel zde není místo pro jména mnoha dalších, kteří si berou již léta na starost koledování ve své obci a tuto práci dělají s radostí. Zde bych se rád obrátil na vás, kteří jste třeba nebyli přímo osloveni někým z organizátorů sbírky, ale měli byste chuť s koledováním v příštím roce pomoci třeba ve

7 vaší ulici nebo v obci, kde sbírka ještě neprobíhala. Jestli nemůžete sehnat tři krále, nevadí, pomáhají nám i děti, které nejsou z Domažlic. Můžete nás během roku kdykoliv kontaktovat. Můžete tak v místě svého bydliště pomoci vytvořit kousek tradice, která pomáhá dobré věci. Můžete rozdat kousek své ochoty a radosti druhým. Mohu vás ujistit, že ti, kteří se sbírkou začali, se každý rok s radostí zapojí znovu. Rodiče i prarodiče, zeptejte se svých dětí či vnoučat, jestli by nešly koledovat třeba ve vašem vchodě, bytovce či ve vaší ulici, kde vás dobře znají. Děti budou mít radost a vychovávat je k dobročinnosti se stonásobně vyplatí. Na závěr mi zbývá milá povinnost poděkovat vám, kteří jste koledníkům do kasičky vhodili pár drobných, nebo třeba smotanou padesátikorunu či stovku (objevily se dokonce i tisícikoruny!), dali mandarinku či bonbón, a jestli to bylo navíc s úsměvem, tak vám ten dík patří dvakrát. Štěpán Glac Vánoční setkání v Poradně pro cizince a uprchlíky Jako každoročně v předvánočním čase proběhlo v pátek 19. prosince 2008 v Multikulturním centru Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň vánoční setkání azylantů, dlouhodobě usazených cizinců a pracovníků PCU. Během tohoto přátelsky laděného odpoledne si klienti poradny popovídali nejen o vánočních zvycích dodržovaných v zemích původu, ale i o každodenních starostech a radostech, úspěších a zkušenostech s životem v České republice. Všichni se zájmem poslouchali české koledy a při kávě a čaji ochutnávali tradiční vánoční cukrovinky. Pro děti byly připraveny různé hry s výhrami v podobě čokoládových figurek. Společný zážitek sváteční atmosféry umocnila vánoční výzdoba, hořící svíčky a vůně purpury. Věříme, že se po celou dobu všichni zúčastnění cítili příjemně a odcházeli domů s klidem na duši. Děkujeme za milou společnost a věříme, že se budeme společně potkávat i v tomto roce. pracovnice PCU Konec roku 2008 v DPS sv. Alžběty Čím začít. Vzpomínkou na pěknou muziku? Zpívání? Povídání? Prožili jsme hezké dopoledne s mluvčím plzeňské ZOO, p. Vobrubou, další při přednášce architekta Jana Soukupa, velikou radost nám před první adventní nedělí udělali žáci ze 13.ZŠ, když přinesli KAŽDÉMU adventní věnec! A kdo všechno nám byl popřát hezké Vánoce? Děti malé i velké a zpěváci náramní! Ať vzpomenu na studenty ze sportovního gymnázia s jejich zásobou písniček p. Suchého a Šlitra, nebo sbor z církevního gymnázia. Ještě teď mi zvoní v uších jejich Alleluja nebo Magnificat. Děti z mateřinky se svojí roztomilostí člověku vždy připomenou léta, kdy se staral o svoje děti nebo vnoučata. Teď už jsou ty naše ratolesti všechny velké a nemají mnoho času, aby si to naše vzpomínání vyslechly, ale je hezké, že přijdou, přinesou něco, co nám udělá radost, i čím se můžeme pochlubit. I když vždy říkáme (a vím, že všechny babičky i dědečkové) Proč mi to kupuješ? Proč si ty peníze raději neschováš? A tak podobně. Ale jsme rádi všichni, že si na nás vzpomenou. A tak jsme přivítali děti z 25., 61. a 89. MŠ. Dětičky z naší mateřinky (89.) si pro nás tentokrát připravily překvapení: místo dětí k nám přiběhli samí čertíci! Ale i u nás na ně čekalo překvapení! Byla tu totiž vzácná návštěva. Přišly dvě princezny, jedna v bílých šatech, druhá v krásných modrých sametových se zlatým lemováním. Byly to náramně vznešené dámy a děti pasovaly na malé prince a princezny. Každé z dětí bylo předvoláno jménem a z rukou princezny dostalo na hlavu zlatou korunku s drahými kameny, které jsme pro ně vyrobili. Nakonec, ke svému překvapení, dostaly koruny královské i paní učitelky. O překvapení tedy ten den nebyla nouze a všem se to moc líbilo. Díky našim dobrým sestřičkám a všem ostatním dobrým lidem zrovna tak pěkně do DPS přišel na návštěvu i sv. Mikuláš, biskup 7

8 velice pozorný a vlídný. Pro každého měli andělé dáreček a čert se jen otočil, abychom viděli, že je pořád ještě na světě. Na všechno, co jsme v ten letošní konec roku prožili, budeme rádi a dlouho vzpomínat, ale také musíme poděkovat i paní Marušce Štroblové a P. Barhoňovi, že se nám celé svátky věnovali a chodili za námi i přes to, že nás tu bylo tak málo a P. Barhoň byl ještě na Nový rok dost nachlazený. Ať jim oběma dá Pán hodně svých milostí a pomoc každý den, po celý rok! Díky! Čas utíká, stárneme, hůř chodíme i vidíme a slyšíme, ale paní Eva si toho nevšímá, pořád na nás vidí to, zač nás může jak ona, tak paní vedoucí i ostatní sestry pochválit a usmívat se. A za to můžeme děkovat Pánu, že máme kolem sebe lidi, kteří s námi statečně nesou naše neduhy. Díky i vám všem, sestřičky! Iva Trčková, Domov pokojného stáří sv. Alžběty Středisko pracovní rehabilitace a humanitární pomoci informuje Jsme středisko pracovní rehabilitace Diecézní charity Plzeň, které pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným osobám k návratu na trh práce, podporuje obnovu pracovních návyků a úspěšné zařazení do společnosti. Náplní práce uživatelů naší služby jsou úklidy tramvajových zastávek a ostrůvků v Plzni, úklid prostor, drobné údržbářské práce, práce v humanitárním skladu /příjem,třídění obnošeného šatstva,svozy a rozvozy nábytku/, úprava textilního materiálu pro autoservisy apod. V humanitárním skladu pomáháme těm, kteří naši pomoc na doporučení úřadů a Charity potřebují. Během týdne zde v šatníku probíhá také provoz šatníku pro širokou veřejnost, výtěžek z darů přispívá na částečné krytí nákladů našeho střediska. Po dohodě s vedoucím projektu je možné i vyklizení bytů našimi pracovníky (stěhování, pozůstalost apod.) Co uvítáme v našem středisku humanitární pomoci: veškeré dámské, pánské a dětské oblečení, nejlépe z přírodních materiálů lůžkoviny, ručníky, utěrky apod. zimní oblečení jen nepoškozené bez děr, rozbitých zipů (sportovní bundy, kabáty apod.) kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky) nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, čisté prošívané deky, polštáře apod. hračky, spací pytle, nepoškozenou obuv, pracovní oblečení nádobí všeho druhu, porcelán, příbory, sklo apod. matrace, nábytek, knihy, dětské kočárky čistě bavlněné oblečení může být i poškozené např. trička, košile, mikiny, tepláky a teplákové soupravy, halenky, kalhoty apod., toto bude použito k řezání a lisování balíků na čištění strojů (prosíme zvláště zabalené a označené) Prosíme darujte věci pouze čisté, jen tak můžou posloužit k účelu, ke kterému jsou určeny. Děkujeme za pochopení. Co brát nemůžeme? Vše co je špinavé, roztrhané (mimo bavlny) mokré nebo zatuchlé, silonové a dederonové oblečení, uniformy, balonové a šusťákové kabáty Provozní doba humanitárního skladu pro veřejnost (příjem, šatník) PO, ST, ČT , ÚT , PÁ Josef Pechmann, vedoucí Střediska pracovní rehabilitace DCHP Vydává: Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, Plzeň, , mail: Vychází měsíčně jako příloha Zpravodaje plzeňské diecéze, objednávky na: i v elektronické podobě (PDF). 8

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 8 číslo 1 leden 2015

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 8 číslo 1 leden 2015 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 8 číslo 1 leden 2015 Cesta&do&nebe&vede&po&zemi. & & Ať&i&ta&vaše&cesta,&po&které&se&vydáte,& v&nastávajícím&novém&roce&udržuje&správný& směr.&ať&vás&naplňuje&radostí,&pokojem,&hug

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 11/2009

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 11/2009 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 11/2009 Přřeejjíí Vám vššeem za DC ADRA JJiittka Chánoová,, Elleena Charrypa arroová,, Zdeena Chmeelloová,, Hana Havlloová,, Paveell Klloouda a Leenka SSmiillkoová..

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více