únor 2009 Rybáři a učedníci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "únor 2009 Rybáři a učedníci"

Transkript

1 únor 2009 Rybáři a učedníci Když šel Ježíš podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. (srv. Mk 1,16) Šimon a Ondřej byli prostí lidé. Žili život rybářů se všemi starostmi, které s tímto životem souvisely. Byli závislí na přírodních podmínkách a museli se denně vyrovnávat s obtížemi, které každého rybáře potkávají. Překonávali nepřízeň bouří, které je na moři přepadly, nebo snášeli horka slunečných dnů. Byli spjati s přírodou a odvážně si obstarávali denní obživu. Starali se o loď, na které byli při lovu závislí, a stejně tak se starali o sítě, které měly důležitou úlohu v jejich řemesle. Pečlivě je opravovali. Žili v rodinném společenství, vyznávali víru v Hospodina, dodržovali Zákon a s nadějí očekávali příchod Mesiáše. Ježíš těmto dvěma rybářům řekl: Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí! Představa, jak Šimon s Ondřejem chytají lidi do sítě, nemusí být pro nás přijatelná, pokud si představíme, že síť člověka spoutává, bere mu volnost pohybu. Rybářská síť skutečně slouží k ulovení ryb a bere chyceným rybám život. Představme si ale jinou síť. Síť, která v rozbouřených vodách je sítí záchrannou, které se člověk může přidržet, nadechnout se, než přijde další vlna, a přežít bouře, které čas od času přijdou. Vytrvalost, odvaha, pečlivost, pevnost, zkušenost s překonáváním těžkostí, každodenní pokora před silou přírody prostých rybářů dostávají zcela nový význam a místo v dějinách spásy člověka. Budoucí učedníci Ježíše Krista mají za sebou dobrou životní školu. Fyzicky náročná práce je dobrým základem pro náročnou službu budoucích apoštolů. Oni nám dávají příklad, abychom se neuchylovali k pohodlnému životu, chceme li být připraveni následovat Krista. Církev není jen společenstvím zachraňovaných, ale nasazuje se také pro záchranu druhých. S Kristem v Duchu Svatém vytváří záchrannou síť a drží ji. Opravdoví následovníci Ježíše Krista jsou údy jeho tajemného těla. Jsou jeho rukama, které obvazují rány potřebným, jsou jeho ústy, která povzbuzují a dávají naději. V modlitbě prožívají jeho blízkost a svěřují mu bolesti i radosti, kterých jsou svědky, děkují, chválí a prosí. Pán chodí mezi námi a povolává. Snažme se naplnit náš život tím, co nám umožní, abychom jeho volání porozuměli a abychom byli připraveni snášet těžkosti této životní cesty. Aby naše ruce nebyly příliš jemné na hrubé provazy záchranné sítě. spirituál Charity 1

2 Tříkrálová sbírka skončila, přispívat lze nadále Tříkrálovou sbírku v plzeňské diecézi zahájil v pátek 2. ledna odpoledne v mázhauzu plzeňské radnice biskup Mons. František Radkovský společně s ředitelem Diecézní charity Plzeň Ing. Jiřím Lodrem. Sešlo se zde několik desítek koledníků v kostýmech králů, slavnostní atmosféru doplnil zpěv dětského sboru Jiřičky a Scholy od kostela Nanebevzetí Panny Marie. Poté byl před radnici přistaven povoz tažený pivovarskýmni koňmi, do něhož se nadšeně hrnuli zejména nejmladší králové a královny. Biskup František Radkovský zasedl na kozlík vedle povoznice a celé spřežení objelo plzeňské náměstí Republiky až ke vchodu do katedrály sv. Bartoloměje, kde před hlavním oltářem čekalo na účastníky překvapení živý Betlém v podání účinkujících ze Starého Plzence. Po představení biskup všem koledníkům požehnal a ti se na další dva týdny vydali za svým posláním. A jak se jim dařilo? 2 V plzeňské diecézi se letos Tříkrálové sbírky zúčastnilo 850 skupinek dobrovolníků. Počet koledníků rok od roku stoupá, největší nárůst zaznamenal tentokrát vikariát Rokycany, kde přibyla oproti loňsku rovná stovka skupinek. 3. ledna požehnal biskup František Radkovský koledníkům Tříkrálové sbírky na několika dalších místech diecéze jako např. v Domažlicích a ve Kdyni, v pondělí 5. ledna pak v Karlových Varech a Klatovech, 6. ledna ve Stříbře. Koledníci Tříkrálové sbírky zakončili své obchůzky v neděli 11. ledna. V Plzni byla 16. ledna 2009 úředně rozpečetěna poslední 73. tříkrálová kasička a celkový výsledek této sbírky je ,50 Kč, tj. o téměř Kč více než vloni. Pokud Vás zajímají podrobnosti, zúčastnili jste se Tříkrálové sbírky v Plzni aktivně, pomáháte Charitě jako dobrovolníci anebo jiným způsobem, pak právě pro Vás je určeno pozvání jako výraz malého poděkování za Vaši nezastupitelnou a lidsky nezměřitelnou pomoc na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S OBČERSTVENÍM dne 10. února 2009 v 16 hodin v kulturním sále v Šeříkové ulici (v blízkosti konečné stanice tramvaje č. 1 na Slovanech) Na setkání s Vámi se všemi se upřímně těšíme! V Karlových Varech byl po odpečetění všech 39 pokladniček jejich obsah spočítán na celkem , Kč. Jsme vděční všem dárcům a koledníkům za pomoc. 65% vybraných finančních prostředků je určeno pro potřeby Domu na půl cesty Karlovy Vary, tj. pro mladé lidi, opouštějící ústavní výchovná zařízení, zbytek je směřován na projekty Charity v diecézi i v zahraničí. V Chebu a okolí (Cheb, Dolní Žandov, Lipová, Františkovy Lázně) byla

3 i letos jako na ostatních místech obecným účelem této tradiční sbírky pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla, stejně jako podpora místních účelů Farní charita, Dobrovolnické centrum, Noclehárna Betlém a další. Celkem 35 skupinek koledovalo především v sobotu 3. ledna (16 skupinek) a v sobotu 10. ledna (25 skupinek), přičemž 6 skupinek koledovalo o obou sobotách. Jedna skupinka koledovala v Dolním Žandově, jedna v Lipové a čtyři ve Františkových Lázních, ostatní v Chebu. Přesto, že se letos podařilo vyslat do terénu o deset skupinek více než vloni, ani tak se nám nepodařilo navštívit každou domácnost. Pokud někdo čekal marně, velmi se za to omlouváme. Díky většímu počtu skupinek, ale možná i větší štědrosti některých dárců letošní Tříkrálová sbírka na Chebsku vynesla téměř o 40 tisíc Kč více než vloni. Letošní výtěžek Kč. S výsledky Tříkrálové sbírky v celé diecézi vás seznámíme v příštím čísle. Po celý letošní rok lze na Tříkrálovou sbírku přispívat i nadále, a sice pomocí dárcovské SMS ve tvaru DMS KO- LEDA na číslo SMS stojí 30 Kč, z toho na konto Tříkrálové sbírky jde 27 Kč. Číslo je stejné pro všechny operátory. Přispět je možno i libovolnou částkou na konto /0800. (alo, asrb, ph) Rytíř služby, která patří Bohu Papež Benedikt XVI. udělil dvěma zasloužilým pracovníkům Diecézní charity Plzeň, paní Anně Srbové a Ing. Jiřímu Lodrovi, Řád sv. Silvestra. Do řad rytířů a dam Řádu sv. Silvestra jsou přijímáni osobnosti, které se význačně podílejí na povznesení křesťanského života. Nositelem Řádu sv. Silvestra byl např. také Plzeňan, politický vězeň a tvůrce Památníku obětem zla, již zesnulý Luboš Hruška. Jiří Lodr a Anna Srbová převzali jmenovací listiny a řád z rukou plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského při mši sv. v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni na Boží hod vánoční 25. prosince Na mou otázku, jaký je to pocit být novopečeným rytířem Řádu sv. Silvestra, reagoval Jiří Lodr okamžitě: Udělení řádu mě samozřejmě potěšilo, ale zároveň jsem ve velkých rozpacích, protože Charita není dílo jednotlivce. Asi bychom měli raději otázku formulovat, proč jsem ocenění dostal. Dobře. Tak proč jste Řád sv. Silvestra dostal? Vnímám to jako ocenění služby nás všech, kdo v Charitě pracujeme. Ocenění služby jako něčeho, co je straně moc důležité. Vždyť služba, to je prodloužená ruka Boží. Myslím si, že i otec biskup to tak vnímá, chce všem lidem sloužícím v Charitě poděkovat, a tak navrhl na vyznamenání Aničku a mne. Jsem rytířem služby, která patří Bohu, a přijímám ocenění s pokorou. Je známé, že i papež Benedikt XVI. je charitní službě velice nakloněn. Ano, vítám s radostí, že krátce po svém zvolení vydal encykliku Deus charitas est 3

4 neboli Bůh je láska, kde odpovídá na tolik otázek, které jsme si za léta služby Diecézní charity Plzeň kladli, a on v encyklice otevírá pro nás křesťany velmi cenný a inspirativní dialog a odpovídá z pozice svého úřadu. Děkuje zde i dobrovolníkům, které naše služba velice potřebuje a jsou i Boží tváří obrácenou k potřebným v rámci společenství Charity. Jsem za encykliku nesmírně vděčný a věřím, že nás posune zase o kousek dál na cestě našeho života. Takže vy vnímáte Charitu spíš než jako organizaci placených zaměstnanců jako záležitost dobrovolnickou? Myslím, že Charita není instituce. Je to společné dílo, společná služba křesťanů, má své kořeny v jednotlivých farnostech. Je to propojené Boží dílo, které nemá nějaké ohraničení. Toužím po tom, aby to bylo naše společné dílo, dílo lidí dobré vůle a v Charitě je nutně potřeba jak lidí profesně zdatných s otevřeným srdcem, tak lidí, kteří mají čas a odbornou práci doplňují, vše následně harmonizuje při plnění úkolů, které před nás staví, Boží láska. Takhle vnímám i naše ocenění. Jako je Charita prostor pro společnou práci, tak i ocenění je společné a měli bychom se z něj společně radovat. Navíc je to závazek do budoucna, aby člověk, když už byl takto oceněn, nezklamal, ale aby nezklamala ani Charita. Jste ředitelem Diecézní charity Plzeň od prvního dne její existence v roce Není to někdy víc než náročné? Víte, já jsem po těch patnácti letech práce v Charitě vnitřně šťastný. Samozřejmě mě jako každého na podobném postu potkávají těžkosti, bolesti a složité situace. Proto si nenechám vzít chvíle, kdy se uklidím někam do koutečku, kde si povídám s Bohem, dostávám od něj sílu k dalším jednáním a konáním. Těším se na lidi, s nimiž se během roku setkávám, cítím obrovskou radost ze společné cesty, ale také obrovskou zodpovědnost za společné dílo. Prosím, abychom hledali společné cesty, abychom dovedli odpouštět, prostě abychom nedělali Bohu ostudu. To bych si moc přál i v novém roce. Potkávají 4 nás zkoušky, někdy hodně těžké, které neseme společně. Síla Boží je cítit v síle lásky. Každá těžkost by měla být impulsem, aby člověk znovu rozpřáhl ruce a cítil Boží přítomnost. Je nutné pustit Boha plně do svého života a předat mu volant svého života, naslouchat mu a odevzdat to, co patří Bohu, Bohu, co patří císaři dát císaři. Vy sám jste něco podobného zažil osobně před příchodem do Charity... Prodělal jsem tehdy těžké zranění a následné období léčby plné velkých fyzických bolestí. Ocitl jsem se na pokraji, kdy jsem naříkal: Pane, proč mi to děláš, proč právě já? Prosil jsem potom v noci Boha o uzdravení a On mně uzdravil, ačkoliv následky po operaci cítím dodnes. Vrátil jsem se plnohodnotně do zaměstnání, které jsem miloval, ale Bůh mne zavolal prostřednictvím Mons. Josefa Žáka jménem a zeptal se mne: A co vděčnost!!?? V tu chvíli jsem cítil velice silně volání a skoro bez rozmyslu jsem uposlechl vnitřní hlas a s Jeho pomocí jsem šel sloužit do Charity s pocitem odborně prázdné nádoby, která se stala závislá na Bohu. Jsem vděčný za důvěru a lásku otce biskupa Františka Radkovského, kterou mi dal při založení diecézní charity a dává ji Charitě stále. V té chvíli, kdy jsem řekl Bohu ANO, jsem pochopil: Pane, Ty sis mě pro toto poslání vlastně připravoval. (S Ing. Jiřím Lodrem rozmlouvala Alena Ouředníková.) Ing. Jiří Lodr se narodil v Plzni. V roce 1985 absolvoval Vysokou školou zemědělskou v Praze a po vojenské prezenční službě pracoval jako zootechnik v JZD Červený Hrádek u Plzně. Současně se založením Diecézní charity Plzeň byl jmenován biskupem Františkem Radkovským jejím ředitelem a tuto funkci vykonává s velkým osobním nasazením dodnes. Je ženatý, má jednu dceru a dva syny. Rozhovor s dámou Řádu sv. Silvestra Annou Srbovou přineseme v příštím čísle.

5 Rodiče dětí z Bolívie a Paraguaye se sešli na biskupství Velké díky patří vám všem za to, že se nestaráte jen o sebe a vlastní děti, ale i o ty vzdálené, které také potřebují podporu. Těmito slovy poděkoval plzeňský biskup František Radkovský účastníkům setkání adoptivních rodičů, zapojených do projektu Adopce na dálku Diecézní charity Plzeň. Setkání proběhlo 14. ledna na plzeňském biskupství a jeho hlavním bodem byla přednáška vysokoškolského studenta a charitního dobrovolníka Pavla Šembery, který nedávno procestoval právě ty oblasti Bolívie a Paraguaye, kde žijí děti, podporované projektem Adopce na dálku DCHP. S napjatou pozorností všichni sledovali jeho zážitky a postřehy a promítání fotografií, na nichž někteří poznávali právě své děti. V Bolívii je obrovským problémem velice špatná nebo téměř žádná dostupnost některých obcí. Pro děti je nemožné dopravovat se ze vzdálenějších osad denně do školy. Musí proto bydlet na internátech v místě školy a na to mnozí rodiče nemají peníze. Takže právě z vaší podpory se např. toto ubytování konkrétnímu dítěti platí, vysvětloval Pavel. Z příspěvku na adoptivní dítě, který činí ročně Kč, jsou dále hrazeny školní pomůcky, oblečení, případně potřebná lékařská péče, stravování ve školní jídelně a další nezbytnosti. S penězmi od adoptivních rodičů nakládají místní Charity, skuteční rodiče ani děti nedostávají žádnou hotovost, ale až konkrétní věci. O tom, co které dítě potřebuje, rozhodují místní charitní koordinátoři, často jsou jimi řeholní sestry. Charitní pracovníci mě brali jako určitou kontrolu, vyslanou z České republiky, takže mi hned všude ukazovali šanony s pečlivě vedeným účetnictvím, archivovanými účty a podobně. Tou pečlivostí a poctivostí jsem byl velmi potěšen, dokládal očitý svědek Pavel Šembera, že peníze dárců skutečně plní svůj účel. K vidění byla i fotografie studny, vyhloubené v Bolívii za pomoci českých sponzorů převážně právě z řad rodičů. V Bolívii i v Paraguayi je velkým problémem každodenní těžká práce dětí, které musí přivydělávat pro rodinný rozpočet např. tříděním odpadu na obřích skládkách, dále nedostatek pitné vody, z čehož plyne zamořenost obyvatelstva parazity, a mnoho dalšího, co si my v civilizované Evropě neumíme ani představit. Příspěvky českých adoptivních rodičů umožňují dětem vzdělání, s nímž budou mít v budoucnu větší šanci žít lépe než jejich předkové. Máme adoptovanou třináctiletou dívenku z Bolívie. Rádi cestujeme, a tak jsme se za ní rozjeli. Měla zrovna prázdniny, proto jsme ji na týden vzali na výlet po její vlasti. V bolívijských horách poprvé v životě viděla sníh. Jindy by se tam nedostala, vyprávěli manželé Pavlasovi z Klatov. Jejich dívka by chtěla studovat medicínu. Pokud budeme moci, určitě bychom jí studia rádi platili až do konce, shodli se oba manželé. Ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr na setkání představil vedoucího projektu Adopcí na dálku Pabla Chacóna Gila. Momentálně nalezlo své dobrodince přes náš projekt zhruba 250 dětí v Bolívii a 50 v Paraguyi. Rádi bychom adopce na dálku rozšířili také do Peru a za tím účelem se do této země Pablo v březnu vydá. Zatím sháníme prostředky, uvedl Jiří Lodr. Vzhledem k tomu, že jsem původem Španěl, nebudu mít problémy s komunikací a je tam vlastně půlka mého srdce, smál se Pablo. Alena Ouředníková 5

6 POZVÁNÍ Světový den nemocných oslavíme se všemi, kteří cítí, že potřebují posilu ve své nemoci, společnou mší svatou spojenou s udílením svátosti nemocných ve společenství P. Josefa Ludolfa Kazdy OPraem a Mons. Václava Škacha v sobotu dne 7. února 2009 ve 14. hod. v učebnách biskupství na nám. Republiky 35 Přede mší svatou bude možno přijmout svátost smíření, po ní Vás zveme na malé občerstvení při kávě a čaji a nabídneme možnost změření tlaku a glykémie. Bude i možnost konzultace zdravotního stavu a odborné poradenství. Aby se mohli zúčastnit i ti, kterým činí chůze a doprava potíže, organizujeme na tento den svoz bezbariérovým autobusem od hodin. Svoje požadavky na odvoz sdělte, prosíme, nejpozději do 3. února 2009 na telefon CHOPS Polední ulice nebo pí. Srbové číslo telefonu , mobil , tak abychom mohli naplánovat trasu a zájemcům sdělit čas odjezdu. Domov pro seniory sv. Jiří v Doubravce Vás zve na probíhající výstavu výtvarných prací Základní umělecké školy v Jagellonského ulici Plzeňské děti republice k narozeninám. Můžete se rovněž zúčastnit Dne nemocných, který tam budeme slavit samostatně s P. Jiřím Barhoněm v sobotu 14. února od 15 hodin. Harmonikář pan Oulík zahraje k poslechu i tanci a od Masopustní zábava se v tomto domově uskuteční dne 24: února od hodin. Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi na Borech pořádá dne 13. února 2009 maškarní karneval Anna Srbová 6 Potříkrálové zamyšlení Jsem rád, že se v našich městech i vesnicích Tříkrálová sbírka stala neodmyslitelnou tradicí. Přestože charitativních akcí probíhá během roku dost a dost, má mezi nimi Tříkrálová sbírka své jedinečné postavení. Proč? Možná proto, že navazuje na tradici staročeského tříkrálového koledování, které mnozí ještě pamatují, možná i proto, že povánoční čas je časem větší štědrosti. Nerad bych ale tuto sbírku redukoval na pouhé vybírání peněz. I když letošní výsledek je poměrně velká částka, nebyl to zdaleka jediný výsledek této sbírky. Naše domažlické středisko Diecézní charity Plzeň mělo letos na starosti sbírku ve 26 obcích na Domažlicku a Poběžovicku. A zde se dostávám ke specifiku Tříkrálové sbírky, které mne v letošním roce nejvíce oslovilo: do sbírky se zapojilo 198 dětí koledníků a celkem 75 dospělých, kteří tříkrálové koledníky doprovázeli. Do toho nezahrnuji pracovníky městských a obecních úřadů, dobrovolníky zajišťující občerstvení, rozvoz koledníků, rodiče koledníků a mnoho dalších zainteresovaných lidí. Málokdy člověk vidí tolik ochotných lidí, kteří nezištně pomohou, a to i přes letošní mrazivé počasí, které sbírku provázelo. A pomáhal každý tak, jak dovedl. Zde bych chtěl zmínit zvláště lidi, kteří si vzali sami na starost sbírku v obci či v okolí svého bydliště. Bojím se uvádět jména, protože v tom množství jistě na někoho zapomenu. Jedno jméno přece uvedu: paní Radlingerová z Domažlic již před Vánocemi nám nabídla, že si vezme na starost koledování ve čtvrti, kde bydlí. Přivedla s sebou statečné koledníky, s nimiž obešla celou čtvrť. Lidé ji i děti zde dobře znají, a tak věděli, komu dávají své peníze, a mnohé takovéto sousedské koledování moc potěšilo. Bohužel zde není místo pro jména mnoha dalších, kteří si berou již léta na starost koledování ve své obci a tuto práci dělají s radostí. Zde bych se rád obrátil na vás, kteří jste třeba nebyli přímo osloveni někým z organizátorů sbírky, ale měli byste chuť s koledováním v příštím roce pomoci třeba ve

7 vaší ulici nebo v obci, kde sbírka ještě neprobíhala. Jestli nemůžete sehnat tři krále, nevadí, pomáhají nám i děti, které nejsou z Domažlic. Můžete nás během roku kdykoliv kontaktovat. Můžete tak v místě svého bydliště pomoci vytvořit kousek tradice, která pomáhá dobré věci. Můžete rozdat kousek své ochoty a radosti druhým. Mohu vás ujistit, že ti, kteří se sbírkou začali, se každý rok s radostí zapojí znovu. Rodiče i prarodiče, zeptejte se svých dětí či vnoučat, jestli by nešly koledovat třeba ve vašem vchodě, bytovce či ve vaší ulici, kde vás dobře znají. Děti budou mít radost a vychovávat je k dobročinnosti se stonásobně vyplatí. Na závěr mi zbývá milá povinnost poděkovat vám, kteří jste koledníkům do kasičky vhodili pár drobných, nebo třeba smotanou padesátikorunu či stovku (objevily se dokonce i tisícikoruny!), dali mandarinku či bonbón, a jestli to bylo navíc s úsměvem, tak vám ten dík patří dvakrát. Štěpán Glac Vánoční setkání v Poradně pro cizince a uprchlíky Jako každoročně v předvánočním čase proběhlo v pátek 19. prosince 2008 v Multikulturním centru Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň vánoční setkání azylantů, dlouhodobě usazených cizinců a pracovníků PCU. Během tohoto přátelsky laděného odpoledne si klienti poradny popovídali nejen o vánočních zvycích dodržovaných v zemích původu, ale i o každodenních starostech a radostech, úspěších a zkušenostech s životem v České republice. Všichni se zájmem poslouchali české koledy a při kávě a čaji ochutnávali tradiční vánoční cukrovinky. Pro děti byly připraveny různé hry s výhrami v podobě čokoládových figurek. Společný zážitek sváteční atmosféry umocnila vánoční výzdoba, hořící svíčky a vůně purpury. Věříme, že se po celou dobu všichni zúčastnění cítili příjemně a odcházeli domů s klidem na duši. Děkujeme za milou společnost a věříme, že se budeme společně potkávat i v tomto roce. pracovnice PCU Konec roku 2008 v DPS sv. Alžběty Čím začít. Vzpomínkou na pěknou muziku? Zpívání? Povídání? Prožili jsme hezké dopoledne s mluvčím plzeňské ZOO, p. Vobrubou, další při přednášce architekta Jana Soukupa, velikou radost nám před první adventní nedělí udělali žáci ze 13.ZŠ, když přinesli KAŽDÉMU adventní věnec! A kdo všechno nám byl popřát hezké Vánoce? Děti malé i velké a zpěváci náramní! Ať vzpomenu na studenty ze sportovního gymnázia s jejich zásobou písniček p. Suchého a Šlitra, nebo sbor z církevního gymnázia. Ještě teď mi zvoní v uších jejich Alleluja nebo Magnificat. Děti z mateřinky se svojí roztomilostí člověku vždy připomenou léta, kdy se staral o svoje děti nebo vnoučata. Teď už jsou ty naše ratolesti všechny velké a nemají mnoho času, aby si to naše vzpomínání vyslechly, ale je hezké, že přijdou, přinesou něco, co nám udělá radost, i čím se můžeme pochlubit. I když vždy říkáme (a vím, že všechny babičky i dědečkové) Proč mi to kupuješ? Proč si ty peníze raději neschováš? A tak podobně. Ale jsme rádi všichni, že si na nás vzpomenou. A tak jsme přivítali děti z 25., 61. a 89. MŠ. Dětičky z naší mateřinky (89.) si pro nás tentokrát připravily překvapení: místo dětí k nám přiběhli samí čertíci! Ale i u nás na ně čekalo překvapení! Byla tu totiž vzácná návštěva. Přišly dvě princezny, jedna v bílých šatech, druhá v krásných modrých sametových se zlatým lemováním. Byly to náramně vznešené dámy a děti pasovaly na malé prince a princezny. Každé z dětí bylo předvoláno jménem a z rukou princezny dostalo na hlavu zlatou korunku s drahými kameny, které jsme pro ně vyrobili. Nakonec, ke svému překvapení, dostaly koruny královské i paní učitelky. O překvapení tedy ten den nebyla nouze a všem se to moc líbilo. Díky našim dobrým sestřičkám a všem ostatním dobrým lidem zrovna tak pěkně do DPS přišel na návštěvu i sv. Mikuláš, biskup 7

8 velice pozorný a vlídný. Pro každého měli andělé dáreček a čert se jen otočil, abychom viděli, že je pořád ještě na světě. Na všechno, co jsme v ten letošní konec roku prožili, budeme rádi a dlouho vzpomínat, ale také musíme poděkovat i paní Marušce Štroblové a P. Barhoňovi, že se nám celé svátky věnovali a chodili za námi i přes to, že nás tu bylo tak málo a P. Barhoň byl ještě na Nový rok dost nachlazený. Ať jim oběma dá Pán hodně svých milostí a pomoc každý den, po celý rok! Díky! Čas utíká, stárneme, hůř chodíme i vidíme a slyšíme, ale paní Eva si toho nevšímá, pořád na nás vidí to, zač nás může jak ona, tak paní vedoucí i ostatní sestry pochválit a usmívat se. A za to můžeme děkovat Pánu, že máme kolem sebe lidi, kteří s námi statečně nesou naše neduhy. Díky i vám všem, sestřičky! Iva Trčková, Domov pokojného stáří sv. Alžběty Středisko pracovní rehabilitace a humanitární pomoci informuje Jsme středisko pracovní rehabilitace Diecézní charity Plzeň, které pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným osobám k návratu na trh práce, podporuje obnovu pracovních návyků a úspěšné zařazení do společnosti. Náplní práce uživatelů naší služby jsou úklidy tramvajových zastávek a ostrůvků v Plzni, úklid prostor, drobné údržbářské práce, práce v humanitárním skladu /příjem,třídění obnošeného šatstva,svozy a rozvozy nábytku/, úprava textilního materiálu pro autoservisy apod. V humanitárním skladu pomáháme těm, kteří naši pomoc na doporučení úřadů a Charity potřebují. Během týdne zde v šatníku probíhá také provoz šatníku pro širokou veřejnost, výtěžek z darů přispívá na částečné krytí nákladů našeho střediska. Po dohodě s vedoucím projektu je možné i vyklizení bytů našimi pracovníky (stěhování, pozůstalost apod.) Co uvítáme v našem středisku humanitární pomoci: veškeré dámské, pánské a dětské oblečení, nejlépe z přírodních materiálů lůžkoviny, ručníky, utěrky apod. zimní oblečení jen nepoškozené bez děr, rozbitých zipů (sportovní bundy, kabáty apod.) kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky) nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, čisté prošívané deky, polštáře apod. hračky, spací pytle, nepoškozenou obuv, pracovní oblečení nádobí všeho druhu, porcelán, příbory, sklo apod. matrace, nábytek, knihy, dětské kočárky čistě bavlněné oblečení může být i poškozené např. trička, košile, mikiny, tepláky a teplákové soupravy, halenky, kalhoty apod., toto bude použito k řezání a lisování balíků na čištění strojů (prosíme zvláště zabalené a označené) Prosíme darujte věci pouze čisté, jen tak můžou posloužit k účelu, ke kterému jsou určeny. Děkujeme za pochopení. Co brát nemůžeme? Vše co je špinavé, roztrhané (mimo bavlny) mokré nebo zatuchlé, silonové a dederonové oblečení, uniformy, balonové a šusťákové kabáty Provozní doba humanitárního skladu pro veřejnost (příjem, šatník) PO, ST, ČT , ÚT , PÁ Josef Pechmann, vedoucí Střediska pracovní rehabilitace DCHP Vydává: Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, Plzeň, , mail: Vychází měsíčně jako příloha Zpravodaje plzeňské diecéze, objednávky na: i v elektronické podobě (PDF). 8

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice Číslo 2/2015 diecéze českobudějovická 1.4.2015 Tříkrálová sbírka poprvé překonala pětimilionovou hranici Letos dosáhla Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Camphill na soutoku Kdo jsme?

Camphill na soutoku Kdo jsme? Camphill na soutoku Kdo jsme? Jsme společenství žijící a pracující ve vsi České Kopisty, které pro ty, kteří by tady s námi chtěli bydlet a pracovat, poskytuje také komunitní chráněné bydlení a centrum

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ÚNOR Vážení spoluobčané!

OBECNÍ ZPRAVODAJ ÚNOR Vážení spoluobčané! OBECNÍ ZPRAVODAJ ÚNOR 2014 Vážení spoluobčané! Od letošního 6. ledna je v provozu nově vybudovaná třída mateřské školky. Tato přístavba vyřešila bezproblémový nástup všech přihlášených dětí a došlo k plnému

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více