JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII"

Transkript

1 JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu ČR (KSČM), člen zemědělského výboru a výboru pro evropské záležitosti Pramen: Oficiální výsledky šetření sítě testovacích podniků (FADN) za rok Standardní výstup přepočtený na 1 ha. O stavu ekonomiky průměrného podniku jednotlivých členských zemí vypovídá celkem 136 údajů v tomto členění: obecná část, výrobní struktury a produkce, podnikové náklady, podpory a daně, podnikové důchody a majetkové poměry. Uveřejněno ve Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok Rozdíl v čase je ovlivněn technickými okolnostmi ve sběru a ve zpracování údajů v členských zemích a v Eurostatu. Údaje za Českou republiku připravuje: Ústav zemědělské ekonomiky a informací v Praze. Obsah: Jak je to se srovnatelností ukazatelů mezi zeměmi EU 1. Země EU podle obhospodařované půdy, připachtované půdy a pachtovného 2. Výrobní ukazatele v zemích EU 3. Země EU podle celkové hrubé produkce a podle provozních podpor 4. Podíl mezispotřeby na celkové hrubé produkci a na hrubých příjmech 5. Souhrnný zemědělský účet za rok Výsledky hospodaření zemědělských podniků: Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko 7. Výsledky hospodaření zemědělských podniků: Německo, Rakousko, Francie a Itálie Praha, listopad - prosinec 2011

2 Jak je to se srovnatelností ukazatelů mezi zeměmi EU 1. Srovnatelné jsou ukazatele naturální - výnosy plodin v t na 1 ha, stavy zvířat v dobytčích jednotkách (DJ) na 100 ha půdy, stavy dojnic v DJ na 100 ha, roční dojivost v kg atd. Je-li např. v některé zemi výnos pšenice 4,1 t a v jiné 6,3 t, nikdo nebude pochybovat, že ve druhém případě z 1 ha se sklidí o 54 % pšenice více. 2. V ekonomice máme velmi často co činit se vztahy: části k celku (rostlinná produkce - zemědělská produkce, provozní podpory - produkce), faktor - efekt (mezispotřeba - produkce, produkce - čistá přidaná hodnota apod.). To vše vyjadřujeme pomocí podílových ukazatelů v % - a tak např. zjišťujeme, že podíl mezispotřeby na hrubé produkci mezi členskými zeměmi EU se pohybuje od méně než 50 % do více než 75 %. Z toho lze dále odvodit, že na mezispotřebu ve výši jedné koruny bylo docíleno 1,33 až 2 koruny hrubé produkce. Rovněž tyto údaje jsou mezi zeměmi srovnatelné. 3. Hodnotové ukazatele o výsledcích hospodaření v tomto textu jsou v Kč, a to na základě směnného kurzu koruny. Problém srovnatelnosti mezi zeměmi vyplývá z toho, že směnný kurz nebere v úvahu cenovou hladinu, která je v zemích společenství velmi diferencována. Proto když se srovnává výkonnost ekonomiky jednotlivých zemí (pomocí ukazatele hrubý domácí produkt - HDP na obyvatele), HDP se vyjadřuje v paritě kupní síly, která odlišné cenové hladiny jednotlivých zemí zohledňuje. V posledních letech naše výkonnost odpovídá 71 % výkonnosti německé. Dospěli jsme k tomu na základě oficiálních údajů Eurostatu, podle kterých výkonnost ČR odpovídá 82 % výkonnosti EU 27 (100), výkonnost Německa 116 %. Vůči ostatním zemím západní Evropy je tento vztah příznivější. Není pochyb, že podobný přístup lze aplikovat i při posuzování výsledků, jaké obsahují tabulky na str. 9 a 10. Pro ilustraci stačí uvést toto: mzdy pracovníků v zemědělství v posledních letech činí zhruba 17 tis. Kč, tj. 700 eur. A mzdy tvoří podstatnou část čisté přidané hodnoty v našich zemědělských podnicích. Ale kupní síla 17 tis. Kč na našem trhu je výrazně vyšší než kupní síla 700 eur na trhu kterékoli západní země.nikoli ovšem podle toho kterého zboží, ale zboží a služeb, které tvoří tzv. spotřební koš zboží a služeb. Tak je tomu i u ostatních složek ČPH. 4. Je zde ještě jedna okolnost, ke které je třeba přihlédnout při srovnání zemědělství Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na jedné straně a Německa, Rakouska, Francie a Itálie na straně druhé (tab. na str. 9 a 10). V průběhu devadesátých let poklesla zemědělská produkce v uvedených post-socialistických zemích o 15 až 46 % a stavy hospodářských zvířat na 100 ha obhospodařované půdy ještě více. To vše se projevuje na výsledcích hospodaření i v době současné. 2

3 Země EU podle obhospodařované půdy, připachtované půdy a pachtovného a) Podle výměry obhospodařované půdy průměrným podnikem v ha do 30 Malta (4), Řecko (7), Kypr (8) Slovinsko (11), Rumunsko (13), Itálie (17), Polsko (18), Bulharsko (26), Portugalsko (26) Nizozemsko (32), Španělsko (35), Rakousko (35), EU 27 (35), Irsko (45), Belgie (46), Litva (50) Finsko (53), Maďarsko (54), Lotyšsko (62), Lucembursko (77), Francie (78) 80 a více Dánsko (83), Německo (85), Švédsko (98), Estonsko (131), Spojené království (160), Česko (228), Slovensko (579) b) Podle pronajaté (připachtované) půdy v % do 20 Irsko (18) Finsko (25), Dánsko (28), Polsko (30), Slovinsko (33), Portugalsko (34), Itálie (39), Lotyšsko (43), Spojené království (43), Řecko (48), Rumunsko 48), Lucembursko (49) Švédsko (53), EU 27 (54), Estonsko (59), Litva (59), Kypr (66), Maďarsko (66), Německo (70), Belgie (74) 81 - více Malta (83), Francie (85), Česko (86), Slovensko (96) c) Podle pachtovného v tis. Kč na 1 ha půdy do 1,0 Estonsko (0,2), Lotyšsko (0,2), Litva (0,4), Polsko (0,4), Portugalsko (0,5), Slovinsko (0,6), Slovensko (0,7) 1,1-1,5 Irsko (1,1), Španělsko (1,1), Česko (1,2), Maďarsko (1,4), Spojené království (1,4) 1,6-2,0 Bulharsko (1,7), Rakousko (1,7), Finsko (1,7), EU 27 (2,0) 2,1-2,5 Švédsko (2,2), Itálie (2,2), Lucembursko (2,4) 2,6-3,0 Malta (2,7) 3,1-3,5 Kypr (3,1), Belgie (3,2), Francie (3,3) 3,6 a více Německo (3,8), Dánsko (4,2), Belgie (4,4), Nizozemsko (8,9) 3

4 Výrobní ukazatele v zemědělství v zemích EU a) Výnosy pšenice v t na 1 ha do 4,0 Kypr (2,0), Portugalsko (2,0), Řecko (3,3), Estonsko (3,3), Rumunsko (3,5), Španělsko (3,6), Finsko (3,9) Bulharsko (4,0) 4,1-5,0 Lotyšsko (4,4), Slovinsko (4,8), Slovensko (4,9) 5,1-6,0 Maďarsko (5,1), Litva (5,3), Polsko (5,3), Itálie 5,4), Rakousko (5,6), Česko (5,7), EU 27 (6,0) 6,1-7,0 Švédsko (6,1), Lucembursko (6,5) 7,1-8,0 Francie (7,2), Spojené království (7,6), Německo (7,6), Dánsko (7,7) 8,1 a více Belgie (8,4), Nizozemsko (8,7), Irsko (9,1) b) Stavy všech zvířat na 100 ha v dobytčích jednotkách (DJ) do 40 Estonsko (31), Slovensko (31), Litva (32), Bulharsko (33), Lotyšsko(34), Maďarsko (39) Portugalsko (48), Česko (49), Rumunsko (54), Finsko (58) Švédsko (64), Španělsko (66), Řecko (67), Polsko (70), Itálie (78) EU 27 (81), Rakousko (83), Francie (84), Spojené království (85), Kypr (96) 101 a více Německo (106), Slovinsko (111), Irsko (114), Lucembursko (123), Dánsko (164), Belgie (256), Nizozemsko (375), Malta (907) c) Stavy dojnic na 100 ha v DJ do 10 Řecko (2), Španělsko (5), Portugalsko (8), Maďarsko (8), Kypr (9), Bulharsko (9), Slovensko (10) Lotyšsko (11), Estonsko (11), Česko (12), Litva (13), Spojené království (14), Rumunsko (15), Finsko (15), Švédsko (15), EU 27 (15), Itálie (15), Francie (16), Polsko (18) 21 a více Rakousko (21), Dánsko (22), Irsko (23), Německo (26), Slovinsko (26), Nizozemsko (82), Malta (133) d) Roční dojivost v tis. kg do 4,0 Bulharsko, (3,5), Rumunsko (3,5) 4,1-5,0 Polsko (4,7), Slovinsko (5,0) 5,1-6,0 Litva (5,1), Lotyšsko (5,2), Irsko (5,3), Malta (5,5), Řecko (5,9), Slovensko (5,9) 6,1-7,0 Itálie (6,4), Rakousko (6,4), Belgie (6,5), EU 27 (6,4), Česko (6,5), Francie (6,6), Maďarsko (6,8), Portugalsko (6,8), Kypr (6,8), Španělsko (6,8), Lucembursko (7,0) 7,1-8,0 Estonsko (7,1), Spojené království (7,1), Německo (7,3), Nizozemsko (7,8) 8,1 a více Dánsko (8,1), Švédsko (8,4), Finsko (8,5) 4

5 Země EU podle celkové hrubé produkce a podle provozních podpor a) Podle celkové hrubé produkce v tis. Kč na l ha obhospodařované půdy do 20 Estonsko (16), Lotyšsko (18), Litva (19) Bulharsko (23), Portugalsko (23), Slovensko (23) Irsko (26) Česko (33), Spojené království (36), Španělsko (37), Rumunsko (38), Maďarsko (38), Polsko (39) Finsko (41), Švédsko (41), EU 27 (47), Francie (48) Lucembursko (51), Slovinsko (53), Rakousko (57) Německo (61), Řecko (69) 71 a více Kypr (85), Dánsko (94), Itálie (97), Belgie (112), Nizozemsko (320), Malta (436) b) Podle provozních podpor v tis. Kč na 1 ha obhospodařované půdy do 5,0 Rumunsko (3,5), Bulharsko (3,6), Estonsko (4,2), Litva (4,3), Portugalsko (5,0) 5,1-10,0 Lotyšsko (5,3), Španělsko (5,9), Slovensko (6,0), Maďarsko (6,2), Polsko (6,4), Spojené království (6,7), Česko (7,9), EU 27 (8,1), Francie (8,4), Dánsko (8,9), Švédsko (9,5) 10,1-15,0 Itálie (10,1), Německo (10,4), Nizozemsko (10,7), Irsko (10,8), Belgie (13,0), Lucembursko (13,9), Slovinsko (14,9) 15,1-20,0 Rakousko (16,6), Kypr (17,8) 20,1 - více Řecko (22,1), Finsko (22,8), Malta (86,9) c) Podle podílu provozních podpor na celkové hrubé produkci v % do 10 Nizozemsko (3,3), Rumunsko (9,2), Dánsko (9,5) 10,1-15,0 Itálie (10,3), Belgie (11,6) 15,1-20,0 Bulharsko (15,6), Španělsko (15,9), Maďarsko (16,3), Polsko (16,4), Německo (17,0), EU 27 (17,2), Francie (17,5), Spojené království (18,6), Malta (19,9) 20,1-25,0 Kypr (20,9), Portugalsko (21,7), Litva (22,6), Švédsko (23,2), Česko (23,9) 25,1 a více Slovensko (26,1), Estonsko (26,2), Lucembursko (27,3), Slovinsko (28,1), Rakousko (29,1), Lotyšsko (29,4), Řecko (32,0), Irsko (41,5), Finsko (55,6) 5

6 Podíl mezispotřeby na celkové hrubé produkci a na hrubých příjmech a) Podíl mezispotřeby na celkové hrubé produkci v % do 50,0 Rumunsko (39,5), Itálie (39,7), Řecko (46,3), Španělsko (48,6) 50,1-55, ,1-60,0 Rakousko (56,1), Portugalsko (56,5), EU 27 (61,7) 60,1-65,0 Bulharsko (60,9), Litva (61,6), Francie (62,5), Lucembursko ( 63,5), Nizozemsko (64,0), Belgie (64,3) 65,1-70,0 Kypr (69,5), Polsko (66,7), Německo (70,0), Maďarsko(68,4) 70,1-75,0 Spojené království (70,7), Slovinsko (72,3), Dánsko (72,3), Malta (72,7), Irsko (73,1), Estonsko (75,0) 75,1 - více Švédsko (75,6), Lotyšsko (78,3), Česko (78,8), Slovensko (82,6), Finsko (87,8) b) Podíl mezispotřeby na hrubých příjmech (produkce a podpora) v % do 50,0 Řecko (35,1), Kypr (35,4), Itálie (36,0), Rumunsko (36,1), Španělsko (42,0), Rakousko (43,5), Portugalsko (46,4), Litva (48,3), Lucembursko (49,2), 50,1-55,0 Irsko (51,6), EU 27 (52,6), Bulharsko (52,6), Francie (53,2) 55,1-60,0 Slovinsko (56,4), Finsko (56,4), Polsko (57,3), Belgie (57,6), Maďarsko (58,8), Estonsko (59,1), Spojené království (59,5), Německo (60,0) 60,1 a více Lotyšsko (60,5), Malta (60,6), Nizozemsko (62,1), Švédsko (61,4), Česko (63,6), Slovensko (65,6), Dánsko (66,0) 6

7 Souhrnný zemědělský účet ČR za rok 2010 Ukazatel v mil. Kč v % Rostlinná produkce ,3 Živočišná produkce ,1 Produkce zemědělských služeb ,6 Zemědělská produkce ,0 Nezemědělská vedlejší činnost ,0 Produkce zemědělského odvětví ,0 Mezispotřeba celkem ,8 Hrubá přidaná hodnota ,2 Spotřeba fixního kapitálu (odpisy) ,0 Čistá přidaná hodnota ,2 Dotace na výrobu ,6 Produkce odvětví a dotace na výrobu ,0 Mezispotřeba a odpisy ,0 Náhrady zaměstnancům ,5 Daně na výrobu ,1 Čistý provozní přebytek (smíšený důchod) ,4 Čistý provozní přebytek ,0 Pachtovné a ostatní nájemné z nemovitostí ,2 Nákladové úroky snížené o úroky výnosové 493 4,6 Podnikatelský důchod ,2 Mezispotřeba a její struktura Mezispotřeba celkem ,0 z toho: osivo a sadba ,1 energie, maziva ,5 hnojiva a prostředky zlepšující půdu ,6 prostředky na ochranu rostlin ,4 veterinární náklady ,9 krmiva ,9 z toho: nakupovaná ,8 vyrobená a spotřebovaná ,2 údržba a opravy strojů a zařízení ,8 údržba a oprava budov ,7 zemědělské služby ,4 finanční zprostředkovatelské služby ,5 ostatní služby a zboží ,1 7

8 Poznámka: Souhrnný zemědělský účet (SZÚ) lze považovat za nástroj měření ekonomické velikosti odvětví, ale i jeho výkonnosti. Tím doplňuje ostatní údaje z výběrového šetření, neboť tam není řeč o tom, jak zemědělství té které země je rozsáhlé (velké). Mírou té velikosti v našem případě je hodnota produkce odvětví, která představuje téměř 100 mld. Kč. Z téhož důvodů u posledních dvou tabulek uvádíme výměru obhospodařované půdy. SZÚ obsahuje i údaje o počtu pracovních sil v odvětví. Člení se na dvě skupiny: pracovní síly placené a pracovní síly neplacené. Jsou vymezené takto: a) pracovní síly placené pracují pro soukromou nebo veřejnou jednotku na základě pracovní smlouvy a dostávají za to odměnu (mzdu), b) neplacené pracovní síly tvoří samostatně hospodařící vlastníci, spoluvlastníci a další příslušníci jejich rodin. Jejich odměny představují podíl na čisté přidané hodnotě (produkce a podpory snížené o mezispotřebu a odpisy). V roce 2010 pracovalo v českém zemědělství (po přepočtu na plnou zaměstnanost): - pracovních sil celkem 129,5 tis. z toho: placených 91,0 tis. neplacených 38,5 tis. Ze zde uvedených údajů lze odvodit několik zajímavých ukazatelů ve vztahu na jednoho pracovníka: - produkce zemědělského odvětví 760,3 tis. Kč - dotace na výrobu 209,8 tis. Kč - produkce a dotace celkem 970,1 tis. Kč - mezispotřeba a odpisy 698,2 tis. Kč - čistá přidaná hodnota (včetně dotací na výrobu) 271,9 tis. Kč Za vrcholový ukazatel výkonnosti se považuje čistá přidaná hodnota na pracovníka, a to z důvodů zcela pochopitelných: zde se projevuje jak účinnost vynaložené živé práce, tak i mezispotřeby a odpisů ve všech jejich konkrétních podobách. Rozdíly v hodnotách u některých ukazatelů mezi SZÚ a výběrovým šetřením vyplývají především z toho, že se jedná o dva rozdílné roky (2010 v případě SZÚ a 2008 v případě údajů v tab. na str. 9). Rok 2008 byl ekonomicky pro české zemědělství daleko příznivější než rok

9 Výsledky hospodaření zemědělských podniků Text Česko Slovensko Polsko Maďarsko Průměrný podnik obhospodařuje ha z. p Počet pracovních sil na 100 ha 3,22 2,90 9,60 3,67 Výnosy pšenice v t na ha 5,7 4,9 5,3 5,1 Stavy všech zvířat na 100 ha v DJ Stavy dojnic na 100 ha v DJ Roční dojivost v tis. kg 6,5 5,9 4,7 6,8 Ukazatele ekonomiky v tis. Kč na ha Celková hrubá produkce 33,1 22,7 38,8 37,8 Provozní dotace snížené o daně 7,9 6,0 6,4 6,2 Hrubé příjmy podniků 41,0 28,7 45,2 44,0 Mezispotřeba 26,0 19,5 25,5 26,0 Odpisy 3,6 3,5 6,1 3,9 Čistá přidaná hodnota 11,4 5,7 13,6 14,1 Čistá přidaná hodnota v tis. Kč na pracovníka 355,1 196,5 141,3 385,0 Poznámka: v roce 1987 stavy všech hospodářských zvířat na 100 ha půdy v dobytčích jednotkách (DJ) činily: v ČSSR 128, v Polsku 111 a v Maďarsku 101. Bylo to na úrovni 83 % SRN, Francie, Rakouska a Itálie z téhož roku (na základě aritmetického průměru, to znamená že váha všech zemí je stejná). Dnes (viz tab. na str. 9 a 10) jsou tyto čtyři postsocialistické země na úrovni 54 %. Země zde uvedené obhospodařují 24,6 mil. ha, tj. 15,9 % půdy EU 25 (tj. bez Rumunska a Bulharska), z toho Polsko 14,8 mil. ha. Česko 3,6, Slovensko 1,9 a Maďarsko 4,3 mil. ha. 9

10 Výsledky hospodaření zemědělských podniků Text Německo Rakousko Francie Itálie Průměrný podnik obhospodařuje ha z. p Počet pracovních sil na 100 ha 2,72 4,63 2,43 8,39 Výnosy pšenice v t na ha 7,6 5,6 7,2 5,4 Stavy všech zvířat na 100 ha v DJ Stavy dojnic na 100 ha v DJ Roční dojivost v tis. kg 7,2 6,4 6,6 6,5 Ukazatele ekonomiky v tis. Kč na ha Celková hrubá produkce 60,7 57,3 47,7 96,9 Provozní dotace snížené o daně 10,4 16,6 8,4 10,1 Hrubé příjmy podniků 71,7 73,9 56,1 107,0 Mezispotřeba 42,6 32,2 30,3 38,6 Odpisy 8,0 11,3 8,2 10,9 Čistá přidaná hodnota 20,5 30,4 17,6 57,5 Čistá přidaná hodnota v tis. Kč na pracovníka 753,0 657,0 725,9 688,0 Poznámka: Výkonnost ekonomiky zemědělských podniků se hodnotí podle čisté přidané hodnoty na pracovníka a nikoli podle zisku, jak je to v ekonomice obvyklé. Je to dáno tím, že v zemích EU převažují pracovní síly, které nejsou v zaměstnaneckém poměru (viz poznámka u Souhrnného zemědělského účtu). Podíl tzv. neplacených pracovních sil v roce 2008 činil v zemích EU v průměru 75 %, z toho v Rakousku 93 %, ve Francii a Itálii 74 % a v Německu 61 %. Pro úplnost uvedeme, že tato kategorie pracovníků měla v Polsku podíl 86 %, v Maďarsku 38 %, v Česku 13 % a na Slovensku 8 %. Čtyři uvedené země (Německo, Rakousko, Francie a Itálie) obhospodařovaly celkem 60,6 mil. ha půdy, tj. 39,0 % půdy EU 25 (tj. bez Rumunska a Bulharska), z toho na Francii připadá 27,6 mil. ha, na Německo 17,0, na Itálii 12,7 a na Rakousko 3,3 mil. ha. Itálie jako čtvrtá země byla zařazena proto, aby ilustrovala vliv odlišností zemědělství jižních zemí na ekonomiku podniků (vysoká pracovní náročnost výroby, vysoká produkce na jednotku půdy apod.). 10

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2005-2010 Bulletin No. 6 A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2005-2010 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem Tabulka B1. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba Počet podniků v souboru 98 230 54 34 416 Počet

Více

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti B1. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření Výrobní zaměření:

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2004-2009 Bulletin No. 5 Tabulková část A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2004-2009 1. Měsíční úplné náklady práce

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400000,0 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0,0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE 1 JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace) ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou,

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod Alžběta Vazačová INFORMACE Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech Úvod Členství v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP) s sebou nese povinnost zachovávat volný vnitřní trh bez překážek

Více

Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin. Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD.

Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin. Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD. Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD. Cíl prezentace 1. Zaměřit pozornost na ekonomické změny, především privatizaci

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha ŽIVOT CIZ ZINCŮ V ČR Daniel Chyti l Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/17 CIZINCI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ (31. 12. 2010) Počty

Více

F Vzdělávání a digitální dovednosti

F Vzdělávání a digitální dovednosti Údaje o počtu stolních počítačů, tabletů a notebooků celkem a s připojením k internetu přepočtených na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol, stejně tak jako monitoring vybavení škol dalšími ICT (např.

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %)

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %) Tab 3.5 Podniky prodávající přes elektronické sítě v procentech celkem 13,0 18,1 14,5 16,6 11,1 malé (10-49 zam. osob) 10,4 15,1 13,5 15,3 10,1 střední (50-249 zam. osob) 11,5 16,5 17,3 20,2 13,4 velké

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16 PODNIK KY A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Eva Skarlandtová Tisková konference, 19. března 2013, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/16 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využíváníí ICT v podnicích Pravidelné

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Informace o rozvoji zemědělství a zpracovatelského průmyslu v ČR. Vyjednání výhodných podmínek v rámci EU a dotace zemědělcům materiál projednaný na

Informace o rozvoji zemědělství a zpracovatelského průmyslu v ČR. Vyjednání výhodných podmínek v rámci EU a dotace zemědělcům materiál projednaný na Informace o rozvoji zemědělství a zpracovatelského průmyslu v ČR. Vyjednání výhodných podmínek v rámci EU a dotace zemědělcům materiál projednaný na 15. zasedání ÚV KSČM dne 18. 6. 2011 Zpracovalo: Oddělení

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

D Zahraniční obchod s ICT

D Zahraniční obchod s ICT Zboží a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT zboží a služby) jsou definovány jako zboží nebo služby, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD ČEŠI A INTERNET Romana Malečková Tisková konference, 26.11. 2015, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Domácnosti a informační technologie (% domácností) počítač internet

Více

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se.

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se. PŘÍLOHA II (Článek 1 (j) a (u) Nařízení) I. Zvláštní soustavy pro samostatně výdělečně činné osoby vyňaté z rozsahu působnosti Nařízení podle čtvrtého pododstavce článku 1 (j) A. BELGIE - Neuplatňuje se.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. 16.10.2015 L 271/25 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace, který vede daňovou evidenci V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9, zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě, že subjekt provozuje

Více

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY SPDS a CE 50 let úsilí o zrovnoprávnění primárních a sekundárních surovin započtení environmentálních externalit (produkce CO2, spotřeba energií, vody) daňové

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace, který vede daňovou evidenci V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9, do příslušného uvede 0. t = poslední uzavřený účetní rok předcházející

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves

Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves Úvod V současné době je již samozřejmým a vcelku úspěšně plněným úkolem chovu dojených krav

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/20

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/20 ČEŠI A IN NTERNET VROCE 2012 Romana Malečková Tisková konference, 4.12.2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/20 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využívání ICT zjišťuje se přístup a využívání

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Hrubý domácí produkt Seminární práce z Makroekonomie I. Anna Vrábková David Kotil Eva Trávníčková Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice HDP a metody

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 3

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 3 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie 2002-2007 Bulletin No 3 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Počítače a internet v českých domácnostech

Počítače a internet v českých domácnostech Počítače a internet v českých domácnostech Daniel Böhm, Lenka Weichetová Tisková konference, 21. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz DOMÁCNOSTI S POČÍTAČEM

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1 Údaje o počtu počítačů celkem a s připojením k internetu na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol v ČR pocházejí z datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který sbírá tyto údaje

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

TRACES - Import živých zvířat do ČR 1 / 2017

TRACES - Import živých zvířat do ČR 1 / 2017 TRACES - Import živých zvířat do ČR 1 / 2017 země původu skot prasata ovce kozy drůbež Belgie 0 0 0 0 0 Bulharsko 0 0 0 0 0 Dánsko 0 11 227 0 0 0 Francie 0 0 0 42 13 810 Chorvatsko 0 0 0 0 0 Itálie 0 0

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom s.r.o., nástupce OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom s.r.o., nástupce OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom s.r.o., nástupce a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 5) Obecně Ceny za propojení platí ode dne

Více