Oracle APEX nástroj pro vývoj webových aplikací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oracle APEX nástroj pro vývoj webových aplikací"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Oracle APEX nástroj pro vývoj webových aplikací Bakalářská práce Autor: Martin Macháček Obor: Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Jiří Rezler Praha Duben, 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím práce. V Praze dne 10. dubna 2009 Martin Macháček

3 Poděkování Tímto bych rád poděkoval Ing. Jiřímu Rezlerovi za odborné vedení a podporu během tvorby bakalářské práce.

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá popisem a využitím nástroje pro vývoj webových aplikací Oracle Application Express neboli Oracle APEX. Hlavním cílem je seznámit čtenáře s prostředím a základními možnostmi programu, a na příkladu ukázat tvorbu jednoduché aplikace běžící nad databází Oracle. První část práce se věnuje postupu instalace, konfiguraci systému v administrátorském rozhraní a nastavení pracovního prostoru. Následuje přehledný popis uživatelského prostředí, nástrojů pro správu databázových objektů a administrace aplikací. Těžiště práce spočívá ve třetí kapitole zabývající se vytvářením vlastních aplikací pomocí editačního nástroje Application Builder. Pozornost je věnována i návodu ke zpřístupnění aplikací jiným uživatelům v síti, prostřednictvím webového prohlížeče. Ve čtvrté kapitole jsou představeny některé aplikační balíčky, využitelné jako hotové funkční aplikace, a vzorové kódy určené pro testování a jiné účely. Poslední kapitola podává přehled a stručný popis oficiální dokumentace, výukových programů a užitečných webových zdrojů pro řešení problémů, a prohlubování znalostí práce s nástrojem Oracle APEX. Annotation This bachelor thesis deals with the description and utilization of the web application development tool Oracle Application Express alias Oracle APEX. The principal goal is to familiarise the reader with the system environment and the basic possibilities of the program, and to show by example how to create a simple application running over the Oracle database. The first part of the thesis deals with the installation process, system configuration with administration services and workspace setting. There follows a tabular description of the user interface, tools for managing database objects, and administration of the applications. The main focus of the thesis can be found in chapter 3, which is concerned with the creation of customised applications using the Application Builder editing tool. This chapter also describes how to deploy an application and make it accessible to other users on the network via a web browser. Chapter 4 presents a number of packaged applications usable as fully functional products as well as sample code intended for testing and other usage. The final chapter lists and briefly describes the official documentation, tutorial programs and useful web resources for troubleshooting and improving one s knowledge of using the Oracle APEX development tool.

5 Obsah ÚVOD INSTALACE A NASTAVENÍ NÁSTROJE ORACLE APEX Aplikace na serveru apex.oracle.com Instalace Oracle APEX na lokálním počítači Systémové požadavky Instalace Oracle Database 10g Express Edition Aktualizace Oracle Application Express Nastavení Oracle Application Express Přihlášení do administrace systému Administrátorské rozhraní Pracovní prostor, databázové schéma, uživatelské role Konfigurace pracovního prostoru UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ Přihlášení do pracovního prostoru Domovská stránka Tvůrce aplikací Správa databázových objektů a editory SQL Prohlížeč objektů Příkazy SQL Editor SQL skriptů Nástroj pro vytváření dotazů Pomocné nástroje Načítání a ukládání dat Generování kódu DDL Reporty databázových objektů Obnova smazaných objektů Sledování databáze Informace o aplikacích v pracovním prostoru Porovnávání databázových schémat Systémové informace Správa pracovního prostoru Sledování činnosti Správa uživatelů Správa služeb Další prvky uživatelského prostředí

6 3. VYTVÁŘENÍ APLIKACÍ Architektura aplikací Instalace demonstrační aplikace Domovská stránka aplikace Definice a editace stránek aplikace Struktura a vzhled stránek Konfigurace procesů a chování stránek Společné komponenty stránek Navigační a ovládací lišta Akční lišta Tvorba aplikace Instalace vzorového kódu Vytvoření domovské stránky Report a formulář Úprava a rozvoj aplikace Zpřístupnění aplikace Konfigurace způsobu přihlašování Vytvoření konečných uživatelů Nastavení a určení URL APLIKAČNÍ BALÍČKY A VZOROVÉ KÓDY Organizační schéma a adresář Kniha závad Diskusní fórum Knihovna dokumentů Sledování zákaznických aktivit Kód pro tvorbu PDF reportů Aplikace Southwind Wholesalers Integrace webových služeb VÝUKOVÉ PROGRAMY A PODPORA Oficiální dokumentace Oracle Application Express Webové zdroje ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM OBRÁZKŮ

7 Úvod Způsob sdílení dat a aplikací prostřednictvím webových prohlížečů je trendem, který postupně nahrazuje starší systémy na bázi klient/server. U těchto dřívějších systémů každá aplikace potřebuje svůj vlastní klientský program, jenž slouží jako uživatelské rozhraní, a musí být tedy instalován na osobním počítači každého uživatele. Aktualizace serverové části pak obvykle vyžaduje i aktualizaci klientských programů na každé pracovní stanici, což se projevuje negativním dopadem na náklady, efektivitu a další ekonomické ukazatele. Webové aplikace, které jsou uživatelům poskytované ze serveru přes internet nebo intranet, tento podstatný nedostatek dvouvrstvých systémů odstraňují. Ovládání, správa a aktualizace webové aplikace se totiž děje pouze prostřednictvím internetového prohlížeče, jenž s aplikací umístěnou na serveru komunikuje. Webové aplikace je tak možné spouštět z jakéhokoliv počítače připojeného k síti, aniž by bylo nutno na něj instalovat speciální aplikační software. Přitom nezáleží ani na operačním systému klientského počítače, a z hlediska provozu webových aplikací jsou nízké i hardwarové nároky pracovních stanic. Proto jsou webové aplikace používány pro implementaci mnoha podnikových i jiných informačních systémů. Dalšími typickými představiteli webových aplikací jsou například internetové obchody, zákaznické portály, redakční systémy, diskusní fóra, rezervační systémy a podobně. Webové aplikace bývají obvykle strukturovány jako třívrstvé. Webový prohlížeč tvoří první, prezentační vrstvu, a slouží k zadávání vstupů a zobrazování výsledků. Střední vrstvou, logickou, pak jsou nástroje pro dynamické generování stránek ze zdrojových dat a kódu, do standardního formátu HTML/XHTML. Vrstvou třetí, datovou, je databáze. Webový prohlížeč typicky zasílá požadavky střední vrstvě, která je vykonává prostřednictvím komunikace s databází, popř. ji aktualizuje, a generuje změny v okně prohlížeče. Řada webových aplikací je psána přímo v programovacích jazycích a skriptech (ASP, PHP, Perl, JavaScript apod.), ale existují i systémy, které tvorbu aplikací usnadňují, a poskytují tak vyšší úroveň uživatelského komfortu. Jedním z nich je i nástroj pro vývoj webových aplikací Oracle Application Express neboli Oracle APEX, jehož popis a využití je tématem této bakalářské práce. Hlavním cílem práce je, seznámit čtenáře a případného uživatele s prostředím a základními možnostmi programu, na příkladu předvést tvorbu jednoduché aplikace, a ukázat hotové řešení pro praktické využití

8 1. Instalace a nastavení nástroje Oracle APEX Oracle Application Express neboli Oracle APEX (dříve Oracle HTML-DB) je výkonný nástroj pro vývoj webových aplikací, běžících nad databázemi Oracle. Pomocí tohoto nástroje lze, i s nevelkými programátorskými zkušenostmi, rychle a bezpečně vytvářet aplikace profesionálního vzhledu, které po umístění na web ihned umožňují sdílet data s jinými uživateli. Oracle APEX lze instalovat do všech verzí databází Oracle od vydání 9.2, v novějších edicích je tento program již jejich součástí. Doporučuje se však provést aktualizaci na aktuální vydání nástroje Oracle APEX. K vývoji, či editaci hotových aplikací pak stačí jen webový prohlížeč. Díky společnosti Oracle, a v souladu s jejími licenčními podmínkami, se lze seznámit a pracovat s nástrojem Oracle APEX, zcela zdarma. K tomuto účelu můžeme buďto využít webový server apex.oracle.com (Obrázek 1-1), anebo provedeme instalaci nástroje Oracle Application Express na lokální disk. Obě možnosti umožňují vytvářet vlastní funkční aplikace, nebo využít hotové aplikační balíčky pro vlastní účely. Obrázek 1-1: Domovská stránka serveru apex.oracle.com 1 1 Zdroj: ( )

9 1.1 Aplikace na serveru apex.oracle.com Ve webovém prohlížeči zadáme adresu Abychom se mohli přihlásit do vývojového prostředí, je třeba nejdříve vytvořit vlastní účet. Klikneme na odkaz Sign up for an account. Tím spustíme průvodce registrací (Obrázek 1-2). Postupně vyplníme požadované informace: jméno, příjmení, , název pracovního prostoru (Workspace), jméno a velikost požadovaného databázového schématu (Schema), a registraci potvrdíme. Za několik minut obdržíme s odkazem, na který klikneme. Potvrzením tohoto odkazu se aktivuje pracovní prostředí na serveru apex.oracle.com. Zároveň obdržíme další s potřebnými přihlašovacími údaji do našeho pracovního prostoru. Obrázek 1-2: Průvodce registrací na serveru apex.oracle.com Instalace Oracle APEX na lokálním počítači Abychom mohli využít této varianty, musíme se nejdříve přihlásit do svého účtu na stránkách anebo je třeba vytvořit účet nový. Registrovaní uživatelé mohou poté ze serveru Oracle stahovat dostupný software. Využijeme této možnosti a stáhneme Oracle Database 10g Express Edition. Tento databázový software je zdarma, má však některá omezení, podrobně uvedená v licenčních podmínkách. Na výběr máme možnost software pro prostředí Windows, nebo pro Linux x86. I tato edice databáze Oracle již obsahuje nástroj pro vytváření webových aplikací ve své starší verzi, Oracle APEX 2.1. Abychom mohli využívat všech výhod, stáhneme si k provedení aktualizace ještě poslední verzi Oracle Application Express, aktuálně s označením 3.2. Stažený soubor lze použít jak v prostředí Windows, tak i v systému Linux. V následujících odstavcích si ukážeme postup instalace v prostředí Windows. 2 Zdroj: ( )

10 1.2.1 Systémové požadavky Pro instalaci Oracle Database 10g Express Edition potřebujeme počítač splňující parametry uvedené v tabulce 1-1. Tabulka 1-1: Systémové požadavky 3 Procesor Intel x86 kompatibilní Operační systém Windows 2000 Service Pack 4 Windows Server 2003 Service Pack 1 Windows XP Professional Service Pack 2 Windows Vista Paměť RAM Volné místo na disku Webový prohlížeč 256 MB minimálně, doporučeno 512 MB Alespoň 1,6 GB Microsoft IE 6.0 a novější Firefox 1.0 a novější Prohlížeč musí podporovat JavaScript, HTML 4.0 a CSS 1.0 a musí mít povolené cookies Instalace Oracle Database 10g Express Edition Pro prostředí Windows jsme stáhli soubor OracleXEUniv.exe. Soubor spustíme a na lokální počítač nainstalujeme software Oracle XE. V průběhu instalace je třeba zvolit složku, do které se databáze nainstaluje (implicitně C:\oraclexe) a heslo pro systémové uživatele SYSTEM a SYS, které budeme po instalaci potřebovat, abychom se mohli přihlásit do administrace databáze Aktualizace Oracle Application Express Doporučený postup k provedení aktualizace nainstalovaného databázového software Oracle je následující 4 : a) Stažený soubor apex_3.2.zip rozbalíme do předem určené složky, např. C:\temp b) V systému Windows otevřeme okno s příkazovým řádkem a přesuneme se do vytvořeného podadresáře s rozbalenými soubory, v našem případě tedy C:\temp\apex 3 Zdroj: [9] Oracle Database Express Edition Installation Guide 10g Release 2 (10.2) for Microsoft Windows, ( ). 4 Zdroj: [6] Oracle Application Express Installation Guide Release 3.2, ( )

11 c) Spustíme konzolovou aplikaci pro komunikaci s databází SQL*Plus a připojíme se k databázi jako systémový uživatel pomocí příkazu: sqlplus /nolog SQL> CONNECT SYS as SYSDBA Enter password: SYS_password kde: - místo SYS_password vložíme heslo, které jsme si pro systémového uživatele zvolili v předchozích krocích. d) Následujícím příkazem spustíme instalační soubor SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ kde: - SYSAUX je implicitní jméno databázového souboru ve kterém se nacházejí systémové aplikace a tabulky - TEMP je název dočasného databázového prostoru - /i/ je virtuální adresář pro obrázkové ikony. e) V dalším kroku zvolíme heslo pro uživatelský účet ADMIN, potřebný ke správě databáze. V okně s příkazovým řádkem opět zadáme sérii příkazů: sqlplus /nolog SQL> CONNECT SYS as SYSDBA Enter password: Systém nás poté vyzve ke vložení zvoleného hesla pro uživatele ADMIN. f) Aby instalace byla kompletní, je ještě třeba aktualizovat adresář s obrázky, které APEX využívá ve svém grafickém uživatelském rozhraní. Stejně jako v předchozích krocích spustíme v příkazovém řádku utilitu SQL*Plus a připojíme se k databázi jako systémový uživatel. Spustíme skript uložený v souboru C:\temp kde: - C:\temp je adresář, do kterého jsme dříve rozbalili stažený soubor apex_3.2.zip

12 1.3 Nastavení Oracle Application Express Aby bylo možné pracovat s databází a vytvářet nebo využívat aplikace, je nutné vlastnit uživatelský účet a mít příslušné oprávnění ke vstupu do přiděleného pracovního prostoru. Správu uživatelských účtů, pracovních prostorů, požadavků uživatelů a další řídící činnosti má na starosti administrátor. Jestliže využijeme možnosti práce v prostředí Oracle Application Express na serveru apex.oracle.com, není třeba administrátora žádat o nastavení našeho pracovního prostoru, neboť to jsme již učinili v průběhu registrace. V případě nové instalace Oracle APEX na lokálním počítači, je však třeba se nejdříve přihlásit do administrace a provést příslušná nastavení Přihlášení do administrace systému Administrace je oddělená aplikace pro správu a řízení celého databázového systému Oracle Application Express. Pro vstup do administrace nejdříve spustíme databázi (v prostředí Windows pomocí Start > Programy > Oracle Database 10g Express Edition > Start Database) a otevřeme okno webového prohlížeče. Do navigační lišty zadáme adresu URL: kde: - hostname je název systému na kterém je spuštěn HTTP server Oracle. V případě instalace na lokální počítač zadáme jméno localhost nebo IP adresu: port je číslo portu, který je přidělený HTTP serveru Oracle. Implicitně je to číslo V okně webového prohlížeče se objeví přihlašovací stránka. Zadáme jméno a heslo administrátora, které jsme si v průběhu předchozí instalace zvolili pro uživatele ADMIN. Systém nás při prvním přihlášení může vyzvat ke změně hesla. Klikneme na Login a vstoupíme na domovskou stránku administrace systému Oracle Application Express Administrátorské rozhraní Na domovské stránce administrace (Obrázek 1-3) se nalézají čtyři obrázkové ikony pro různé funkce správy systému, a umožňující vstup do dalších úrovní. Ke stejnému účelu slouží záložky v pravé horní části administrátorského rozhraní. Význam ikon je následující: Manage Service Správa služeb Administrátor Oracle Application Express používá tento oddíl pro řízení a nastavování systémového prostředí, funkcionality systému, kontrole přístupů, konfiguraci zabezpečení, ke správě sdílených komponent a jazykových verzí, a k dalším systémovým službám

13 Manage Workspaces Správa pracovních prostorů Tato část administrace slouží ke správě uživatelů, pracovních prostorů a databázových schémat. Administrátor může vytvářet nové uživatele, přidělovat jim různé stupně oprávnění, na základě požadavků uživatelů vytváří, odstraňuje a konfiguruje pracovní prostory (Workspaces). Manage Applications Správa aplikací Díky tomuto odkazu má administrátor přehled o všech vyvíjených nebo běžících aplikacích a jejich klíčových atributech. Klíčovými atributy aplikací jsou zejména: název a číselné označení aplikace, pracovní prostor ve kterém je aplikace vytvořena, databázové schéma, základní jazyková sada a počet dílčích (webových) stránek aplikace. Monitor Activity Sledování činnosti Zde má administrátor možnost sledovat a vyhodnocovat reporty týkající se návštěvnosti aplikací, či aktivity uživatelů a vývojářů, rozdělených podle mnoha různých kritérií. Obrázek 1-3: Domovská stránka administrátorského rozhraní 5 5 Zdroj: Vlastni zdroj. Není-li u obrázků na následujících stranách uveden jejich zdroj, znamená to, že tyto obrázky rovněž pocházejí z vlastního zdroje

14 1.3.3 Pracovní prostor, databázové schéma, uživatelské role Pracovní prostor (Workspace) je virtuální neveřejná databáze, umožňující více uživatelům současně, pracovat v jediné instalaci Oracle APEX, avšak ve svém vlastním prostředí, s vlastními objekty, daty a aplikacemi. Zároveň může jeden pracovní prostor sdílet více uživatelů, kteří se společně podílejí na vývoji aplikací. Ke každému pracovnímu prostoru může být připojeno jedno nebo více databázových schémat, každé schéma může být připojeno k jednomu či více pracovním prostorům. Databázové schéma (Schema) je kolekce databázových objektů, jako jsou tabulky, pohledy, procedury, sekvence, triggery apod. Vzájemný vztah mezi uživateli, pracovními prostory a databázovými schématy znázorňuje Obrázek 1-4: Obrázek 1-4: Vztah mezi uživateli, pracovními prostory a schématy 6 Uživatelé, kteří se připojují k systému Oracle Application Express, mají administrátorem přidělena oprávnění určující jejich roli. Uživatelské role mohou být následující: Správce pracovního prostoru neboli Workspace Administrator je uživatel, který vykonává administraci a úlohy specifické pro pracovní prostor, jako je správa uživatelských účtů, či sledování aktivity pracovního prostoru a log souborů. Vývojář neboli Developer je uživatel, který vytváří a edituje aplikace. Vývojáři mohou mít přidělen vlastní pracovní prostor, nebo jej mohou sdílet společně s jinými vývojáři. Role Developera je automaticky součástí role Workspace administrátora, naopak tomu tak není. 6 Zdroj: ( ), vlastní úprava

15 Konečný uživatel neboli End User nemá žádná oprávnění k přístupu do vývojového prostředí. Konečný uživatel může přistupovat k vytvořeným aplikacím a využívat je ke své činnosti. Správce systému, čili Oracle APEX Administrator je vlastně superuživatel, který řídí a spravuje služby administrátorského rozhraní uvedené dříve, v kapitole Obrázek 1-5 znázorňuje vztah jednotlivých uživatelských rolí k systému Oracle Application Express. Obrázek 1-5: Uživatelské role v systému Oracle APEX Konfigurace pracovního prostoru Pracovní prostor, databázové schéma a správce pracovního prostoru nastavíme pomocí průvodce (Obrázek 1-6). a) Na domovské stránce administrace klikneme na ikonu nebo záložku Manage Workspaces a vstoupíme do oddílu správy pracovních prostorů (Obrázek 1-7). b) Pro vytvoření nového pracovního prostoru klikneme na odkaz Create Workspace. Zvolíme jednoznačný název pracovního prostoru, pro pozdější snazší správu můžeme přidat 7 Zdroj: ( ), vlastní úprava

16 i stručný popis. Kromě uživatelského jména a hesla je název pracovního prostoru dalším parametrem, který zadáváme při vstupu do uživatelského prostředí systému Oracle APEX. Obrázek 1-6: Průvodce vytvořením pracovního prostoru c) Klikneme na tlačítko Next, čímž se dostaneme k určení databázového schématu. Zde máme možnost buďto vybrat a k našemu novému pracovnímu prostoru přiřadit již existující schéma, nebo zvolíme schéma nové. V tomto případě zadáme název schématu, heslo pro přístup ke schématu a požadovanou velikost tabulkového prostoru pro nové schéma. d) V dalším kroku nám průvodce nabídne vytvoření Workspace administrátora - správce pracovního prostoru. Povinnými údaji jsou: uživatelské jméno, heslo a . Zadat můžeme též jméno a příjmení administrátora. e) V poslední části průvodce zkontrolujeme zadané údaje a potvrdíme je kliknutím na tlačítko Create. Tímto je instalace a základní nastavení nástroje Oracle Application Express kompletní. V administrátorském rozhraní můžeme nyní pokračovat v další práci, anebo činnost ukončíme a kliknutím na odkaz Logout se z administrace odhlásíme. Obrázek 1-7: Správa pracovních prostorů

17 2. Uživatelské prostředí Uživatel, jemuž je přidělena role správce pracovního prostoru nebo role vývojáře, se v systému Oracle Application Express pohybuje v uživatelském prostředí. Zde vytváří, edituje či spravuje aplikace, nebo pracuje s databázovými schématy a jejich objekty. V této kapitole se s uživatelským prostředím seznámíme podrobněji. Vzhledem k tomu, že celé rozhraní Oracle Application Express je v anglické jazykové verzi, jsou v následujících odstavcích kromě českých ekvivalentů používány i originální anglické názvy oddílů, aby bylo zřejmé, které součásti uživatelského prostředí se příslušný oddíl věnuje. 2.1 Přihlášení do pracovního prostoru Abychom mohli vstoupit do uživatelského prostředí, otevřeme nejdříve v okně webového prohlížeče přihlašovací stránku. Jestliže máme aktivovaný pracovní prostor na webovém serveru apex.oracle.com, zadáme tuto adresu do navigační lišty, a po načtení úvodní stránky klikneme na odkaz Login. Přihlašovací stránka se objeví v okně prohlížeče (Obrázek 2-1). V případě instalace Oracle APEX na lokálním počítači v prostředí Windows otevřeme přihlašovací stránku spuštěním Start > Programy > Oracle Database 10g Express Edition > Go To Database Home Page, nebo rovnou napíšeme do navigační lišty webového prohlížeče URL adresu Do formuláře na přihlašovací stránce zadáme název pracovního prostoru, naše uživatelské jméno a heslo, a klikneme na tlačítko Login. Jestliže jsou naše přihlašovací údaje správné, vstoupíme na domovskou stránku uživatelského prostředí Oracle Application Express. Obrázek 2-1: Přihlašovací stránka

18 2.2 Domovská stránka Podobně jako v administrátorském rozhraní, i na domovské stránce uživatelského prostředí vidíme tři obrázkové ikony, které umožňují vstup do jednotlivých oddílů (Obrázek 2-2). Pokud klikneme na šipku vedle ikony, rozbalí se nabídka s možností rychlého vstupu do dalších sekcí systému. Pod ikonami jsou názvy oddílů uživatelského prostředí: Application Builder (Tvůrce aplikací), SQL Workshop (SQL pracoviště) a Utilities (Pomocné nástroje). Stejnojmenné záložky v pravé horní části otevřeného okna prohlížeče slouží k rychlému přepnutí z jednoho oddílu do druhého, nebo k návratu na domovskou stránku. V okně prohlížeče se po pravé straně, pod záložkami, nalézají panely s externími i interními odkazy, s kontextovou nápovědou, nebo s jinými užitečnými informacemi. Nejdůležitějším panelem je oddíl Administration, s odkazy do sekcí pro správu pracovního prostoru. Obrázek 2-2: Domovská stránka uživatelského prostředí 2.3 Tvůrce aplikací Jak již je z názvu patrné, oddíl Tvůrce aplikací Application Builder, uživatelům slouží k vývoji nových, či k prohlížení a editaci stávajících webových aplikací. V tomto oddíle rovněž nalezneme nástroje pro import a export aplikací nebo jejich komponent. S prostředím a sekcemi oddílu Application Builder se blíže seznámíme ve 3. kapitole, věnované tvorbě a úpravě aplikací

19 2.4 Správa databázových objektů a editory SQL V oddíle SQL Workshop čili SQL pracoviště, nalezneme nástroje pro práci s databázovými objekty. Zvolíme-li tento oddíl, objeví se v okně prohlížeče charakteristické obrázkové ikony pro vstup do dalších sekcí Prohlížeč objektů V sekci nazvané Object Browser, můžeme pro každé databázové schéma, které máme pro náš pracovní prostor k dispozici, vytvářet, mazat, prohlížet a editovat databázové objekty tabulky, pohledy, indexy, sekvence, procedury, funkce, triggery apod. Databázové objekty zde tvoříme a editujeme pomocí názorného průvodce s kontextovou nápovědou. Tento postup usnadňuje práci a pomáhá eliminovat chyby vznikající nesprávnou syntaxí jazyka SQL Příkazy SQL Pro přímý zápis příkazů jazyka SQL využijeme nástroj SQL Commands. Okno prohlížeče je v této sekci rozděleno na dvě části: do horní zadáváme řádky jazyka SQL, po stisknutí tlačítka Run dotaz nebo příkaz SQL spustíme, a ve spodní části se zobrazí výsledky, případně hlášení o chybě skriptu. SQL dotazy můžeme ukládat, uložené skripty otevírat, anebo lze vyvolat i historii zadávaných příkazů a dotazů Editor SQL skriptů SQL Scripts je editor, sloužící především pro správu sql souborů se skripty. Soubory lze vytvářet, mazat, prohlížet, editovat i spouštět. Obsahem skriptů může být i kód procedurálního jazyka PL/SQL. Skripty lze ze systému Oracle APEX stáhnout a uložit na lokální médium, nebo je lze naopak do systému nahrát Nástroj pro vytváření dotazů Pro další zjednodušení práce spojené především s vytvářením složitých SQL dotazů, můžeme využít poslední sekci Query Builder Tvůrce dotazů. Tuto pomůcku ocení především uživatelé, neovládající jazyk SQL na pokročilé úrovni. Velmi snadno a přehledně, v grafickém uživatelském rozhraní, zde můžeme vybírat databázové objekty a atributy tabulek, tvořit relační vztahy mezi tabulkami, a pomocí podmínek a funkcí filtrovat vstupní hodnoty a výsledky. Vytvořené dotazy je možné generovat do SQL skriptu a ukládat pro pozdější použití

20 2.5 Pomocné nástroje Kliknutím na ikonu Utilities vstoupíme do oddílu, ve kterém nalezneme více či méně potřebné pomůcky. Aby nám k něčemu byly užitečné, je třeba poznat jejich funkci Načítání a ukládání dat Nástroj Data Load/Unload slouží pro nahrání nebo uložení dat a pro správu importovaných datových souborů. Pomocí importu z textového, csv nebo xml souboru můžeme vytvářet nové tabulky, nebo data přidávat do tabulek existujících. Opačně, lze tabulky, nebo jejich části, ukládat do souborů s příponou txt, nebo xml Generování kódu DDL Utilita dokáže generovat skript jazyka pro definici dat (Data Definition Language, DDL) pro všechny, nebo pro některé specifické databázové objekty zvoleného databázového schématu. Skripty lze generovat pro zobrazení v okně prohlížeče, nebo pro uložení v sql souboru Reporty databázových objektů Podrobné údaje a statistiky o všech databázových objektech v našem pracovním prostoru máme přehledně uspořádané v okně prohlížeče, díky utilitě Object Reports. Veškeré reporty je možné stáhnout a uložit v textovém souboru csv, který lze pro další potřeby snadno otevřít v tabulkovém editoru Obnova smazaných objektů Odstraníme-li příkazem Drop z databázového schématu tabulku, systém Oracle ji nevymaže ihned z tabulkového prostoru, ale umístí ji do koše. V utilitě Recycle Bin, lze později tabulku (včetně indexů, klíčů a jiných přidružených objektů) dohledat a obnovit. Druhou možností je, koš definitivně vyprázdnit a uvolnit tak paměťový prostor Sledování databáze Do sekce Database Monitor mají přístup pouze uživatelé s oprávněním pro správu databáze. K dispozici zde jsou podrobné systémové reporty a statistiky týkající se aktivity uživatelů a úkonů vykonávaných v databázovém systému

21 2.5.6 Informace o aplikacích v pracovním prostoru APEX Views je utilita pro zjišťování a vyhledávání specifických údajů, týkajících se aplikací přítomných v aktivním pracovním prostoru. Intuitivním výběrem a stanovením podmínek pomocí filtru, rychle získáme požadované a detailní informace, které nás zajímají Porovnávání databázových schémat Je-li k aktivnímu pracovnímu prostoru připojeno více než jedno databázové schéma, můžeme v sekci Schema Comparison dvě schémata navzájem porovnat. K porovnání můžeme vybrat buďto všechny databázové objekty z každého schématu, nebo je lze blíže specifikovat Systémové informace Poslední utilita, About Database, poskytuje některé administrativní a systémové údaje o našem databázovém systému. Jsou to především informace o verzi software, nastavení databáze a jazykové podpory, a další systémové parametry. 2.6 Správa pracovního prostoru Jak již bylo dříve uvedeno, může mít uživatel, pohybující se v uživatelském prostředí, přidělenou roli Workspace administrátora, čili správce pracovního prostoru. Tento uživatel pak vykonává specifické úlohy jen pro ten pracovní prostor, ve kterém je momentálně přihlášen. Do správy pracovního prostoru vstoupíme kliknutím na odkaz v panelu Administration, který vidíme po pravé straně domovské stránky uživatelského prostředí. Správa pracovního prostoru je rozčleněna do následujících sekcí: Sledování činnosti Podobně jako v administraci systému Oracle, která byla popsána v 1. kapitole, má v sekci Monitor Activity správce možnost ke sledování a vyhodnocování reportů týkajících se návštěvnosti aplikací a aktivity uživatelů, rozdělených podle mnoha hledisek. Reporty jsou omezeny pouze na aktivní pracovní prostor, avšak sledované informace jsou podrobnější

22 2.6.2 Správa uživatelů V sekci nazvané Manage Applications Express Users, administrátor eviduje všechny uživatele pracovního prostoru a aplikací. Má možnost vytvářet nové uživatele, editovat stávající, a přidělovat uživatelům oprávnění, čili uživatelské role. Charakteristiky a privilegia uživatelských rolí byly uvedeny dříve, v kapitole 1.3, věnované konfiguraci Oracle Application Express Správa služeb Sekce Manage Services slouží pro správu a řízení prostředí pracovního prostoru (Obrázek 2-3). Díky mnoha volitelným reportům má administrátor přehled o vstupech a aktivitě uživatelů v pracovním prostoru, o uspořádání a velikosti tabulkových prostorů databázových schémat a aplikací, a o dalších službách. Správce pracovního prostoru může také prostřednictvím této sekce zasílat do administrace systému Oracle Application Express požadavky na přiřazení nového databázového schématu, či na dodatečný úložný prostor. Obrázek 2-3: Sekce pro správu služeb

23 2.7 Další prvky uživatelského prostředí Kromě výše uvedených součástí uživatelského prostředí, vidíme v okně prohlížeče ještě některé další prvky. V horní liště, pod logem Oracle Application Express, se zobrazuje drobečková navigace, ve spodní části okna pak název aktivního pracovního prostoru, jméno přihlášeného uživatele a přednastavená jazyková sada systému. V pravé části domovské stránky se kromě panelu administrace nacházejí i jiné panely s informacemi a odkazy: V panelu Workspace Schemas je seznam databázových schémat připojených k aktivnímu pracovnímu prostoru. Kliknutím na odkaz Application Migrations v panelu Migrations vstoupíme do sekce pro import a převod aplikací programu Microsoft Access do aplikací Oracle APEX. Panel Links obsahuje systémově přednastavené externí odkazy k některým pomocným a informačním zdrojům Oracle: do sítě Oracle Technology Network, k diskusnímu fóru a k podrobnému uživatelskému průvodci Oracle Application Express. Blíže se s těmito informačními zdroji seznámíme v 5. kapitole. V panelu Site-Specific Task můžeme vidět odkazy definované v administrátorském rozhraní Oracle Application Express. Pod odkazem Change Password má přihlášený uživatel možnost změnit své přístupové heslo, takže ani administrátor, který heslo každému novému uživateli sám přiděluje, pak toto změněné přístupové heslo nezná. Klikneme-li na link About Application Express, zobrazí se v okně prohlížeče informace o verzi systému a databáze, jazykovém a znakovém přednastavení, a některé další systémové údaje. V pravém horním rohu okna prohlížeče vidíme ještě dva důležité odkazy, které jsou stále na svém místě, ať jsme na jakékoliv stránce uživatelského (ale i administrátorského) rozhraní. Klikneme-li na odkaz Help, otevře se pop-up okno s nápovědou pro každou sekci, ve které se momentálně nalézáme. Kliknutím na Logout se s uživatelského prostředí odhlásíme, a svou činnost v Oracle Application Express ukončíme

24 3. Vytváření aplikací Smysl a účel práce v systému Oracle APEX spočívá v rychlém a snadném vytváření bezpečných webových aplikací, jejichž prostřednictvím mohou uživatelé připojení k internetu, či do jiné sítě, sdílet, případně editovat data. Vývojový nástroj Oracle APEX umožňuje pomocí přehledných průvodců a mnoha šablon tvořit běžné a hypertextové reporty, grafy, interaktivní formuláře, ale i složité aplikace obsahující mnoho stran a komponent. V této kapitole se seznámíme s prostředím pro vývoj aplikací, a ukážeme si tvorbu jednoduché aplikace. 3.1 Architektura aplikací Vývojový nástroj APEX, který je součástí databáze Oracle, v podstatě není nic jiného, než data v tabulkách a rozsáhlé množství kódu procedurálního jazyka PL/SQL. Základem aktuální verze Oracle APEX je přibližně 215 tabulek a 200 objektů PL/SQL, obsahující více než 300 tisíc řádků kódu 8. Jestliže vytváříme či editujeme aplikaci ve vývojovém prostředí, anebo je aplikace spuštěna v okně webového prohlížeče, jsou prostřednictvím URL do databáze zasílány požadavky, které systém překládá do příslušného kódu PL/SQL. Databáze kód zpracuje a odešle zpět jako kód HTML, který se v okně prohlížeče zobrazuje ve formě webové stránky. Webová stránka (Page) je tedy základní stavební blok aplikace, aplikace (Application) je kolekce propojených stránek. Vyvíjíme-li aplikaci, tvoříme stránky, které obsahují elementy, jako jsou oblasti, tabulky, seznamy, tlačítka, hypertextové odkazy, a jiné prvky. 3.2 Instalace demonstrační aplikace Princip stavby a základní prvky aplikace si nejdříve ukážeme na demonstračním modelu, který je součástí instalace Oracle Application Express. Přihlásíme se do uživatelského prostředí Oracle APEX a na domovské stránce klikneme na ikonu Application Builder. V okně prohlížeče se objeví úvodní stránka tvůrce aplikací. Na ploše, pod vyhledávací lištou, je prostor pro ikony nainstalovaných nebo již vytvořených aplikací. Implicitně by zde měla být ikona demo aplikace Sample Application. Není-li tento ukázkový model nainstalován, můžeme ho dodatečně jednoduchým způsobem vytvořit: Klikneme na tlačítko Create, v okně webového prohlížeče se objeví průvodce (Obrázek 3-1). Vybereme Demonstration Application a klikneme na Next. Před sebou nyní vidíme dva 8 Zdroj: [10] What is Application Express? ( )

25 ukázkové modely: Sample Application pro demonstraci obvyklého konceptu aplikace a příklad pro záznam informací Collection Showcase. Zvolíme první model a klikneme na Install. V dalším kroku zadáme databázové schéma, do kterého se nahrají tabulky a jiné databázové objekty, s nimiž bude aplikace pracovat. V posledním okně průvodce se zobrazí seznam nově vytvořených objektů, který opětovným kliknutím na tlačítko Install potvrdíme. Podobným způsobem můžeme vytvořit i druhý ukázkový model. Obrázek 3-1: Průvodce pro vytváření aplikací Podíváme-li se nyní do sekce Home > SQL Workshop > Object Browser, přesvědčíme se, že naše zvolené databázové schéma nyní skutečně obsahuje tabulky a data potřebná pro nainstalovanou demo aplikaci. Vrátíme se do oddílu Home > Application Builder ve kterém nyní vidíme i ikony demonstračních aplikací (Obrázek 3-2). Všimneme si, že kromě názvu jsou k aplikacím přiřazena také identifikační čísla (ID), která jsou mimo jiné důležitá i pro identifikaci webové aplikace v síti. Klikneme na ikonu Sample Application a vstoupíme na domovskou stránku aplikace. Obrázek 3-2: Application Builder s ikonami aplikací

26 3.3 Domovská stránka aplikace Domovská stránka aplikace, Application Home Page (Obrázek 3-3), představuje zřejmě nejdůležitější rozhraní pro vývoj aplikací, neboť právě z tohoto místa, se vstupuje do dalších sekcí určených pro tvorbu a editaci všech webových stránek a prvků aplikace. Obrázek 3-3: Domovská stránka aplikace Celou zobrazenou plochu lze vizuálně rozdělit na několik oblastí. V levé horní části vidíme čtyři obrázkové ikony s názvem příslušné sekce. Run Application, ikona s charakteristickým obrázkem semaforu s rozsvícenou zelenou barvou, spouští aplikaci. Kliknutím na ikonu se do okna prohlížeče načte přihlašovací stránka, pro vstup do aplikace je třeba zadat platné uživatelské jméno a heslo. Supporting Objects je utilita pomocí níž lze definovat a vytvářet aplikační balíčky, což jsou vytvořené aplikace obsahující nejen webové stránky a prvky, ale i tabulky s daty, a jiné databázové objekty. Shared Components otevře podrobný seznam se všemi sdílenými komponentami a dostupnými uživatelskými nástroji, které mohou být zobrazeny a používány na všech stránkách obsažených v aplikaci. Export / Import nabídne přehledného průvodce pro import nebo export nejen kompletních aplikací, ale i souvisejících souborů, jako jsou obrázky, skripty, CSS soubory, šablony apod

27 Po pravé straně se nalézají dva panely s odkazy. V panelu Recent je seznam posledních editovaných stránek aktuální aplikace, panel Tasks obsahuje odkazy na některé úlohy a konfigurace: Delete this Application Smaže aktuální aplikaci. Copy this Application Vytvoří kopii aktuální aplikace. Page Groups V sekci lze vytvořit skupiny stránek pro lepší přehlednost. Page Locks Zamyká stránky k zamezení jejich nechtěné úpravy nebo smazání. User Interface Defaults Otevírá sekci pro implicitní nastavení stránek. Export Repository Správa importovaných souborů, uložených v repositáři. Application Reports Reporty a statistiky vztažené k aktuální aplikaci. Největší část plochy okna prohlížeče zabírá prostor s ikonami jednotlivých stránek aplikace. Obrázky ikon se liší podle typu stránky (report, formulář, graf apod.). Stránky jsou pojmenované a rovněž mají pořadová čísla (ID) umožňující jejich identifikaci v síti. Speciální úlohu plní stránka s označením 0 Page Zero. Komponenty a prvky, které na tuto stránku umístíme, se totiž budou objevovat na všech stránkách celé aplikace. Stránka s označením 101 Login je zase přihlašovací stránka, která se nám načte v okně prohlížeče, spustíme-li aplikaci příkazem Run, a stránka s označením 1 je obvykle úvodní stránka aplikace na kterou vstoupíme po přihlášení. Nad ikonami stránek je navigační lišta, ve které lze kromě vyhledávání také nastavit počet zobrazovaných stránek v okně prohlížeče, a rovněž způsob zobrazení. Implicitní přednastavení je ve formě ikon. Přepneme-li na Details a potvrdíme tlačítkem Go, uspořádá se zobrazení stránek do tabulky. Kromě čísla a jména stránky nyní vidíme i další informace: údaje o poslední aktualizaci, typ stránky a název skupiny, je-li definována. Obrázek zámku umožňuje stránku zamknout či odemknout, malý obrázek semaforu příslušnou stránku spustí v okně prohlížeče. Kromě zobrazení podle ikon nebo podle detailů, můžeme stránky uspořádat podle jejich zařazení do skupin, nebo podle jejich typu. Nové stránky lze vytvářet pomocí průvodce, kterého spustíme stisknutím tlačítka Create Page, každou stránku je možno definovat v editačním rozhraní, do kterého vstoupíme kliknutím na vybranou stránku

28 3.4 Definice a editace stránek aplikace Editační rozhraní, čili Page Definition (Obrázek 3-4) představuje základní stavební kámen každé stránky. Zde můžeme prohlížet, vytvářet a upravovat veškeré ovládací prvky, funkční parametry a další atributy, které definují stránku. Obrázek 3-4: Editační rozhraní Na ploše editačního rozhraní vidíme tři hlavní oblasti: Page Rendering, Page Processing a Shared Components. Další nezbytnou součástí je navigační lišta s ovládacími tlačítky a akční lišta s několika malými charakteristickými ikonami. V záhlaví každé oblasti vidíme také několik malých ikon pro rychlý vstup do specifické podsekce. Pokud na některou z nich klikneme, zobrazí se pouze vybraný oddíl, ostatní podsekce se přechodně skryjí. K opětovnému zobrazení všech podsekcí slouží ikona obráceného trojúhelníku Show All. K rychlé navigaci a vykonání některých operací jsou v každé podsekci k dispozici i další ikony a odkazy. Jejich význam přibližuje kontextová nápověda, která se zobrazí jako popiska při umístění ukazatele myši na zvolenou ikonu: Edit Přepne do sekce pro definici a editaci zvoleného prvku. Copy Zkopíruje zvolený prvek na jinou stránku, či do jiné oblasti aktuální stránky. Create Spustí průvodce pro vytvoření a definici nového prvku. Podívejme se nyní blíže na význam a úlohu jednotlivých oblastí a podsekcí

29 3.4.1 Struktura a vzhled stránek Proces generování stránky z databáze a její převod do HTML formátu, se nazývá rendering. V sekci Page Rendering tedy definujeme stránku z hlediska její logické struktury, navrhujeme hlavní oblasti stránky, její vlastnosti, některé komponenty a funkce, které tento proces ovlivňují. K dispozici máme v této oblasti celkem šest podsekcí. Page Konfigurace vlastností specifických pro charakteristiku webové stránky, mezi které patří zejména: název stránky, autorizační podmínky, titul pro webový prohlížeč, texty v záhlaví a zápatí, připojená šablona, komentáře, a jiné HTML atributy. Regions Obsah je zobrazen v regionech, což jsou logické oblasti stránky. Každá stránka může mít jakýkoliv počet regionů různých typů, obsah je určen zdrojem. Region tak může obsahovat například report vygenerovaný dotazem SQL, diagramy, obrázky, odkazy, statický kód HTML, či jiné elementy. Typ a pozici regionu na stránce definujeme pomocí průvodce (Obrázek 3-5). Obrázek 3-5: Průvodce vytvořením regionu Buttons V podsekci Buttons vytváříme a editujeme tlačítka. Jejich definice je daná vzhledem, názvem a popisem, polohou na stránce či v regionu, a samozřejmě chováním, to znamená druhem akce při stisku tlačítka. Items Toto jsou webové prvky jako např. textové pole a oblast, pole pro heslo, rozbalovací seznam, check box, skryté pole apod. Atributy prvků určují zobrazení a chování elementů na stránce, definujeme velikost, polohu, případně zdroj, podmínky použití aj

30 Computations Jedná se o speciální logické výpočty, které určují chování některých atributů, nebo nastavují jejich hodnoty v závislosti na stanovených podmínkách. V sekci vybíráme atribut a definujeme podmínky ke stanovení jeho hodnoty a typ výpočtu. Processes Procesy jsou logické řídící činnosti, zajišťující vykonání jazyka DML nebo PL/SQL. Typicky procesy vyvolávají specifikované akce při stisku tlačítek, konají operace s daty a řádky tabulek apod. V sekci nastavujeme parametry zdrojů DML, procesní okamžiky, podmínky apod Konfigurace procesů a chování stránek Zpracování stránky neboli processing, nastává v okamžiku potvrzení a odeslání stránky. Obvykle bývá stránka potvrzena stisknutím tlačítka (Submit, Go, Apply apod.). V oddíle Page Processing tedy specifikujeme aplikační logiku z hlediska postupu zpracování stránky výpočty, ověřování platnosti, zpracování a přesměrování. V podsekcích vidíme: Computations Určení způsobu výpočtu a nastavení hodnoty některým atributům v závislosti na definované události, např. při potvrzování či načítání stránky. Validations Nastavení metody a podmínek validace umožňuje definovat logickou správu a kontrolu platnosti uživatelských přístupů. Lze například kontrolovat, zdali hodnota zadaná do povinného pole je platná. Processes Konfigurace procesů a akcí které mají nastat, nebo se mají vykonat po výskytu definované události, např. potvrzení či načítání stránky. Branches Nastavení instrukcí, a definice způsobu a podmínek navigace uvnitř aplikace (na jinou stránku), i mimo aplikaci (na zadanou adresu URL) Společné komponenty stránek V jednotlivých podsekcích oddílu Shared Components nastavujeme komponenty dané stránky, které však mohou být zároveň sdíleny i jinými stránkami aplikace, buď přímo, nebo prostřednictvím odkazů a šablon. Tabs Záložky lze účinným způsobem využít k navigaci a přepínání různých stránek aplikace. Můžeme definovat dva různé typy záložek: standardní čili jednoúrovňové, nebo rodičovské s další úrovní vnořených záložek. Lists of Values LOV neboli seznamy hodnot jsou statické nebo dynamické definice výběrových elementů webových formulářů (přepínače, zaškrtávací políčka, rolovací nabídky apod.). Statické seznamy jsou předem definované hodnoty, dynamické jsou založené na dotazu SQL, který hodnoty vybírá z databázových tabulek

31 Breadcrumbs Tzv. drobečková navigace - je hierarchický seznam odkazů, generovaný pomocí šablony. Lists Jedná se o seznam odkazů, vytvořený na základě šablony. Pro každý odkaz je třeba definovat zobrazovaný text, cílovou adresu URL a další atributy určující, kdy a jak se má seznam zobrazovat. Templates Šablony ovládají vzhled a podobu stránek v aplikaci. Tvoříme-li aplikaci, specifikujeme šablony pro stránky, regiony, reporty, seznamy, tlačítka apod. Šablony s obdobným motivem a podobou se organizují do tematických kolekcí. Theme Témata jsou pojmenované kolekce šablon, které společně určují vzhled celé aplikace. Každé téma obsahuje šablony pro každý typ aplikační komponenty, jako jsou samostatné stránky, regiony, menu, záložky, tlačítka apod. Security Zabezpečení aplikace specifikujeme v autentizačním a autorizačním schématu, což jsou pravidla stanovená pro přístup, ochranu, kontrolu a užívání aplikace a jejích jednotlivých stránek a komponent. Navigation Bar Navigační lištu v aplikaci používáme k přesměrování uživatelů na jiné stránky aplikace, nebo k užití speciálních úloh. Typickým příkladem těchto odkazů je Log in, Log out, Print, Help text a podobně. Umístění a vzhled navigační lišty je daný šablonou stránky Navigační a ovládací lišta V navigační liště vidíme vyhledávací pole a několik nástrojů usnadňující rychlý přístup k editaci jednotlivých stran (Obrázek 3-6). Pole View nám dává na výběr možnost rychlého přepnutí ze sekce definice stránky do zobrazení jiných pohledů týkajících se zvolené stránky: Obrázek 3-6: Navigační lišta a ovládací tlačítka Definition Implicitně nastavené zobrazení editačního rozhraní. Page Events Zobrazí chronologický přehled jak, a v jakém pořadí probíhá generování stránkových komponent a procesů. Database Object Dependencies Ukáže seznam tabulek a jiných databázových objektů, vztahujících se k dané stránce. History Historie změn a úprav vybrané stránky. Export Page Export vybrané stránky včetně jejích komponent do sql souboru

32 Page Groups Zobrazí seznam všech stránek, které jsou ve stejné skupině, pokud je definována, jako zvolená stránka. Referenced Components Přehled stránkových a sdílených komponent, které se odkazují na vybranou stránku. Vpravo od navigační lišty vidíme čtyři ovládací tlačítka: Run Application Expres vygeneruje vybranou stránku do kódu HTML a zobrazí ji v okně prohlížeče. Copy Vytvoří kopii zvolené stránky. Bude třeba zadat její název a pořadové číslo. Delete Smaže zvolenou stránku z aplikace. Create Spustí průvodce pro vytvoření nové stránky Akční lišta Akční či úkolová lišta, Action Bar (Obrázek 3-7), kterou najdeme pod záložkami, po pravé straně editačního rozhraní, obsahuje několik ikon, pomocí nichž můžeme rychle spustit některé akce. Většina úloh byla podrobněji popsána již dříve. Obrázek 3-7: Detail akční lišty Run Page Malý zelený semafor spouští aktuální stránku. Shared Components Otevře seznam se sdílenými komponentami. Application Reports Spustí stránku s aplikačními reporty a statistikami. Developer Comment Umožňuje vkládat komentáře k aplikacím a stránkám. Export Page Export vybrané stránky do souboru. Page Lock Spustí utilitu k zamykání či odemykání aktuální stránky. Find Otevře okno pro vyhledávání stránek, obrázků, tabulek, SQL dotazů, CSS stylů a dalších komponent

33 3.5 Tvorba aplikace Vývoj aplikace spočívá v návrhu, definici a propojení jednotlivých stran. Aplikaci vytváříme v aktuálním pracovním prostoru pro určité databázové schéma, které je zdrojem a zároveň úložištěm dat, se kterými aplikace pracuje. Nad každým databázovým schématem může být vytvořeno a spuštěno i více samostatných aplikací. Abychom si mohli předvést ukázku tvorby aplikace, je třeba, aby k našemu pracovnímu prostoru bylo připojeno databázové schéma s existující strukturou objektů, včetně dat. K tomuto účelu využijeme vzorový kód, který nám potřebnou databázovou strukturu pomůže vytvořit Instalace vzorového kódu Aplikaci budeme vyvíjet pro fiktivní firmu s názvem Company. Pro jednoduchost tímto názvem pojmenujeme i nové databázové schéma, které založíme a přiřadíme k našemu pracovnímu prostoru v administrátorském rozhraní systému Oracle APEX. Postupujeme přitom obdobným způsobem popsaným v kapitole 1.3, v části věnované konfiguraci pracovního prostoru. V další fázi do databázového schématu naimportujeme vzorový kód OEHR Sample Objects, který vytvoří datový zdroj a strukturu naší fiktivní společnosti. a) Potřebný soubor se vzorovým kódem nalezneme na serveru Oracle: press/packaged_apps/oehr_sample_objects.zip Tento komprimovaný soubor stáhneme do našeho počítače a extrahujeme z něj vzorový kód sql určený pro import. b) Přihlásíme se do našeho pracovního prostoru, a v oddílu Home > Application Builder klikneme na tlačítko Import. Spustíme průvodce, a v jeho prvním kroku specifikujeme importní soubor (Obrázek 3-8). Do políčka Import File zadáme cestu k uloženému souboru sql. File Type zvolíme Application, Page, or Component Export. Klikneme na Next. Obrázek 3-8: Průvodce importem specifikace souboru

34 c) Soubor byl naimportován, k jeho instalaci opět klikneme na Next. d) Zvolíme název databázového schématu, vybereme Company, a postupujeme dál pomocí průvodce. Přednastavené hodnoty v dalších krocích není třeba měnit (Obrázek 3-9). Obrázek 3-9: Průvodce importem instalace aplikace e) Po dokončení instalace se přesvědčíme, že importované objekty byly skutečně přidány do naší databáze. Přemístíme se do sekce Home > SQL Workshop > Object Browser a zvolíme schéma Company. V levé části okna vidíme seznam tabulek tvořících datovou strukturu naší fiktivní firmy: Tabulka OEHR_EMPLOYEES kupříkladu obsahuje údaje o zaměstnancích, OEHR_DEPARTMENTS seznam oddělení, OEHR_JOBS názvy pracovních pozic, a podobně Vytvoření domovské stránky Vyvíjíme novou aplikaci, začneme tedy domovskou stránkou, i když se nejedná o nutnou podmínku. Otevřeme tvůrce aplikací Home > Application Builder a klikneme na tlačítko Create. Objeví se přehledný průvodce, který nás postupně provede celou tvorbou aplikace, i přidáním a úpravou jednotlivých stránek. Po levé straně průvodce vidíme pořadí kroků celého procesu, v panelu po pravé straně jsou pak vysvětlující informace k aktuálnímu oknu průvodce (Obrázek 3-10). a) V prvním kroku průvodce Method zvolíme Create Application a klikneme na Next. Obrázek 3-10: Tvorba aplikace - metoda

35 b) Do políčka Name napíšeme název aplikace: Company a zvolíme databázové schema naší fiktivní firmy rovněž Company (Obrázek 3-11). Obrázek 3-11: Tvorba aplikace - název c) V dalším kroku do naší aplikace vložíme první stránku, Home Page. Z nabízených možností určíme typ stránky, na výběr máme čistou stránku, report, a několik druhů formulářů. Zvolíme Blank a v políčku Page Name stránku pojmenujeme Home. Klikneme na Add Page, a poté na Next (Obrázek 3-12). Obrázek 3-12: Výběr typu stránky d) Tabs záložky. Zvolíme One Level of Tabs, jednu úroveň záložek (Obrázek 3-13). Obrázek 3-13: Volba záložek

36 e) V krocích Shared Components a Attributes nebudeme provádět žádné změny. f) V sekci User Interface vybereme vizuální téma, které bude určovat vzhled aplikace. Zvolíme například Theme 2 (Obrázek 3-14). Obrázek 3-14: Určení vzhledu aplikace g) V posledním kroku vidíme přehled předvolených atributů, jenž potvrdíme tlačítkem Create (Obrázek 3-15). Obrázek 3-15: Tvorba aplikace - potvrzení

37 Tímto jsme vytvořili naši první aplikaci, která však nyní obsahuje pouhé dvě stránky: Přihlašovací stránku Login, která vznikla implicitně, a domovskou stránku 1 - Home vytvořenou pomocí průvodce. Aplikaci spustíme kliknutím na ikonu Run Application. Do okna prohlížeče se načte přihlašovací stránka: zadáme své uživatelské jméno a heslo, a stiskneme tlačítko Login (Obrázek 3-16). Vstoupíme na domovkou stránku Home. Stránku jsme definovali jako Blank, takže je čistá, Vidíme pouze název stránky a jméno přihlášeného uživatele. Podoba stránky odpovídá vybranému vizuálnímu tématu. Obrázek 3-16: Přihlašovací stránka do aplikace a vývojářská nástrojová lišta Na spodním okraji okna prohlížeče si můžeme všimnout další uživatelské pomůcky, vývojářské nástrojové lišty. Konečný uživatel tuto lištu v prostředí aplikace nevidí, ale administrátor nebo vývojář, se může pomocí odkazů v této liště rychle přemístit do následujících sekcí: Home Na domovskou stránku uživatelského prostředí. Application Otevře domovskou stránku aktuální aplikace. Edit Page Načte editační rozhraní aktuální stránky. Create Vyvolá průvodce vytvořením nové stránky, regionu, nebo jiné komponenty. Session Otevře vyskakovací okno s informacemi o aktuální relaci uživatele. Activity Spustí stránku s reporty týkajících se aktuální aplikace. Debug Načte report ladění a generování aktuální stránky. Show Edit Links Označí na stránce editovatelné komponenty, a nabídne možnost rychlé úpravy. Klikneme na odkaz Application v nástrojové liště, a vrátíme se na domovskou stránku naší aplikace Company

38 3.5.3 Report a formulář Nyní do naší aplikace přidáme report s evidencí zaměstnanců a formulář pro editaci či vytvoření nového záznamu. a) Klikneme na tlačítko Create Page. b) V nabídce typů stránek vybereme Form a klikneme na Next (Obrázek 3-17). Obrázek 3-17: Vytváření stránky volba typu c) Z typů formulářů zvolíme Form on a Table with Report. Tato volba zajistí vytvoření dvou stránek, reportu a formuláře, založených na jedné zdrojové tabulce. Klikneme na Next (Obrázek 3-18). Obrázek 3-18: Typy formulářů

39 d) Vybereme databázové schéma, Company (Obrázek 3-19). Next. Obrázek 3-19: Určení databázového schématu e) V dalším kroku specifikujeme zdroj dat, ze seznamu vybereme tabulku obsahující údaje o zaměstnancích OEHR_EMPLOYEES (Obrázek 3-20). Klikneme na Next. Obrázek 3-20: Identifikace tabulky s potřebnými údaji f) V návrhu reportu (Define Report Page) definujeme (Obrázek 3-21): Implementation - provedení, zvolíme Classic. Jméno stránky a titulek regionu: změníme oboje na Zaměstnanci. Breadcrumb zvolíme Breadcrumb. Na stránce se bude objevovat drobečková navigace. Do názvu odkazu napíšeme opět Zaměstnanci, a definujeme nadřazenou sekci volbou odkazu Home. Jiné údaje měnit netřeba, klikneme na Next. Obrázek 3-21: Definice reportu

40 g) Dále napíšeme název nové záložky: Zaměstnanci. Pod touto záložkou bude skryt report i formulář (Obrázek 3-22). Next. Obrázek 3-22: Pojmenování nové záložky h) Nyní vybereme, jaké údaje o zaměstnancích se mají v reportu zobrazovat. Označíme zvolené sloupce (Obrázek 3-23), případně výběr upřesníme pomocí SQL dotazu, a klikneme na Next. Obrázek 3-23: Výběr sloupců do reportu i) V posledním kroku definice reportu určíme ikonu pro odkaz do editačního formuláře (Obrázek 3-24). Obrázek 3-24: Volba ikony odkazu do editačního formuláře

41 j) V další části průvodce navrhneme vzhled formuláře (Define Form Page): Název stránky a titulek regionu - zapíšeme: Editace zaměstnanců, stejný název zadáme do políčka drobečkové navigace (Obrázek 3-25). Obrázek 3-25: Definice formuláře k) V dalších krocích nebudeme nyní provádět žádné úpravy a proklikáme se až do návrhu polí formuláře. Opět označíme zvolené sloupce (Obrázek 3-26), a klikneme na Next. Obrázek 3-26: Výběr polí formuláře l) Nyní určíme, jaké operace se budou moci se záznamy ve formuláři provádět. Povolíme všechny možnosti, to znamená, vkládání, editaci i mazání záznamů (Obrázek 3-27). Obrázek 3-27: Specifikace zpracování záznamů

42 m) V posledním kroku zkontrolujeme všechny naše volby a údaje, a klikneme na Finish. O úspěchu jsme informováni zprávou (Obrázek 3-28). Klikneme na Run Page. Obrázek 3-28: Ukončení průvodce Výsledek návrhu reportu (Obrázek 3-29) a editačního formuláře (Obrázek 3-30) si nyní můžeme prohlédnout v okně prohlížeče. V případě potřeby dodatečných změn je možné každou stránku otevřít v editačním rozhraní a příslušné úpravy jednoduše provést. Obrázek 3-29: Vzhled reportu v okně webového prohlížeče Obrázek 3-30: Editační formulář v okně prohlížeče

43 3.5.4 Úprava a rozvoj aplikace První úspěšně vytvořené stránky lze pokládat za základ každé aplikace, kterou je možné již zpřístupnit i jiným uživatelům. Takto vytvořená elementární aplikace však většinou není postačující pro praktické využití, proto jsou její další úpravy a rozvoj nezbytné. Výsledná podoba a funkce aplikace závisí nejen na individuálních představách a požadavcích konečného uživatele, ale i na dovednosti a schopnostech vývojáře. Pro vytváření náročných projektů a k pochopení pokročilých vývojářských metod jsou bezpochyby potřebné určité programátorské zkušenosti. Obsahovou náplň aplikace je možné například ovlivnit uplatněním dotazovacího jazyka SQL a procedurální nadstavby PL/SQL, individuální vzhled stránek zajistí úprava kódu jazyka HTML a CSS, a různé další elementy či funkce zas lze vytvořit pomocí skriptovacího jazyka JavaScript a podobně. Pěkné a téměř profesionální aplikace dokážeme však snadno vytvořit i s minimem programátorských metod, díky intuitivnímu vývojovému prostředí a názorným průvodcům, kteří nás přehledně navigují při tvorbě všech jejích komponent. Možné úpravy a rozvoj aplikace s využitím průvodců naznačuje následující bodový scénář: Vytvoříme další stránky. Pomocí Create Page spustíme průvodce a podobně jako v předešlém případě definujeme typ stránky, název, zdroj dat a další atributy. V naší aplikaci Company tak můžeme vytvářet například reporty a formuláře s údaji o zákaznících, objednávkách, katalogové seznamy, produktové listy apod. Stránky upravíme dle potřeby v editačním rozhraní Page Definition. Můžeme například definovat seznam hodnot (List of Values) a ten vložit do formuláře, abychom nemuseli údaje zadávat ručně, ale mohli je vybírat z tohoto seznamu. Seznamy hodnot, či jiné formulářové prvky vkládáme do stránky pomocí průvodce Create Item. (Obrázek 3-31) Obrázek 3-31: Průvodce pro vytváření formulářových prvků

44 Do vybrané stránky aplikace můžeme umístit vhodný graf. Vytvoříme novou oblast stránky - Create Region, a z nabídky v prvním kroku zvolíme Chart. Průvodce nám opět pomůže s výběrem a nastavením odpovídajícího typu grafu (Obrázek 3-32). Obrázek 3-32: Průvodce pro tvorbu grafu Logo v textové či v grafické podobě, nebo jiné komponenty společné pro celou aplikaci definujeme v sekci Shared Components (viz kapitola 3.4.3, str. 30). Záhlaví sloupců a názvy tlačítek v českém či jiném jazyce, nebo jiné úpravy vzhledu, polohy a individuálních funkcí jednotlivých komponent, provedeme nastavením atributů v jejich editačních nástrojích. Snadným způsobem lze naráz změnit vizuální podobu celé aplikace. Stačí zvolit nové téma v sekci Shared Components > User Interface, a pomocí příkazu Switch Theme vzhled aplikace jednoduše přepneme. Individuální úprava a změna vlastností každého přednastaveného tématu je samozřejmě možná, nová vizuální témata a šablony lze také získat pomocí importu odpovídajících souborů. Mezi složitější metody, vyžadující již určitou praxi, patří například propojování souvisejících stránek pomocí odkazů. V tomto případě umístíme na podstránku tzv. skrytý prvek - Hidden Item, a na mateřské stránce poté definujeme odkaz na tento prvek. Podrobný rozbor uvedené metody, a mnoha dalších možných pokročilých úprav lze nalézt v uživatelských příručkách a výukových průvodcích (viz kapitola 5, str. 52). Vzhled a funkčnost aplikace průběžně kontrolujeme v okně webového prohlížeče. Je-li třeba, můžeme veškeré provedené úpravy vrátit či opravit, každou komponentu aplikace a prvky stránek lze snadno odstranit nebo zkopírovat

45 3.6 Zpřístupnění aplikace Účelem vývoje webových aplikací je, zpřístupnit její stránky prostřednictvím webového prohlížeče i jiným oprávněným uživatelům v síti, a umožnit tak sdílení databázových dat. Je-li aplikace připravena k používání, spočívá její zpřístupnění především v nastavení způsobu přihlašování, definici oprávněných uživatelů, a v publikaci adresy URL webových stránek aplikace Konfigurace způsobu přihlašování Pokud spouštíme aplikaci, načte se v okně prohlížeče nejdříve přihlašovací stránka, do které je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Po stisknutí tlačítka Login systém ověří oprávnění uživatele pomocí metody specifikované v autentizačním schématu. Na výběr jsou tři různé metody ověřování: Databázová autentizace Ověření uživatele pomocí funkcí procedurálního jazyka PL/SQL. V případě, že není žádná funkce definována, není třeba se do aplikace přihlašovat, a je povolen anonymní přístup. Ověření přístupu z databázového účtu Uživatelské jméno a heslo je ověřováno vestavěnou metodou, na základě dat uložených v aktuálním databázovém schématu. Autentizace uživatele Application Express Tato metoda ověřuje uživatele, kteří mají oprávnění přístupu k aktuálnímu pracovnímu prostoru povoleno v administraci systému Oracle APEX. Tato ověřovací metoda je nastavená jako výchozí. Metodu ověřování lze určit již v průběhu vytváření aplikace. Konfiguraci nebo změnu autentizační metody je možné provést i dodatečně v sekci Shared Components, pod odkazem Authentication Schemes Vytvoření konečných uživatelů Je-li k ověření přístupu do aplikace zvolena metoda Oracle APEX, lze registrovat konečné uživatele v administraci pracovního prostoru, v sekci správy uživatelů: Home > Administration > Manage Application Express Users > Create User Administrátor pracovního prostoru zadá identifikační údaje nového uživatele, zvolí uživatelské jméno a heslo pro první přihlášení, a přidělí oprávnění, čili roli konečného uživatele. Uživatel má možnost při prvním přihlášení do pracovního prostoru, nebo do aplikace své heslo změnit

46 3.6.3 Nastavení a určení URL Posledním krokem ke zpřístupnění a používání aplikace je určení a publikace její URL adresy, aby mohla být identifikována webovými prohlížeči. Adresu URL můžeme zjistit následujícím způsobem: a) V okně prohlížeče otevřeme domovskou stránku aplikace v tvůrci aplikací. Home > Application Builder > Application ID Kde: - ID znamená identifikační číslo konkrétní aplikace b) Najedeme-li myší na ikonu Run Application, objeví se adresa aktuální aplikace ve spodní stavové řádce okna. Spustíme-li aplikaci, vidíme její adresu také v navigační liště prohlížeče. Jestliže máme naší aplikaci umístěnou na serveru Oracle, vidíme adresu podobnou této: Kde: - apex.oracle.com/pls/otn je URL serveru Oracle - f?p= je prefix používaný nástrojem Oracle Application Express je identifikační číslo (ID) aplikace - 1 je ID úvodní stránky je ID session, které se generuje při každé relaci. Pro určení adresy URL není podstatné. Aplikaci umístěnou na serveru Oracle, tedy z jiného počítače připojeného k internetu, spustíme zadáním této adresy:» Obdobně lze aplikaci běžící na serveru, nebo na lokálním počítači připojeným do sítě, vyhledat v prohlížeči jiného počítače v síti, na adrese:» Kde v tomto případě hostname je jméno serveru nebo skutečný název počítače pro identifikaci v síti (ne tedy localhost, nebo ). Výše uvedené URL adresy nevypadají zrovna pěkně, a nejsou snadno zapamatovatelné. Konfigurací serveru a vhodnými utilitami však je možné adresy překódovat, aby byly hezčí a více intuitivní

47 4. Aplikační balíčky a vzorové kódy Aplikace, vytvořené v našem pracovním prostoru, můžeme snadno exportovat do souboru, včetně všech souvisejících a připojených objektů, jako jsou obrázky, kaskádové styly (CSS), JavaScripty, i databázové objekty včetně dat, apod. K definici a konfiguraci objektů pro export aplikace, slouží utility Supporting Objects a Export / Import (Obrázek 4-1), zmíněné již dříve. Exportem vygenerovaný soubor vytvoří aplikační balíček neboli Packaged Application, který lze využít například k zálohování dat a aplikací, nebo k importu kompletní aplikace do jiného pracovního prostoru či do jiné instalace Oracle Application Express. Obrázek 4-1: Nástroj pro export a import aplikací Jako příklady aplikačních balíčků mohou posloužit demonstrační modely Sample Application a Collection Showcase, s nimiž jsme se setkali v minulé kapitole. Další, plně funkční aplikace, lze najít na webu Oracle, kde jsou kromě balíčků k dispozici i vzorové kódy, Sample Code, což jsou aplikace obsahující pouze části skriptu určeného pro testování, výuku a další vývoj. Každý aplikační balíček i vzorový kód lze stáhnout, a jednoduše nainstalovat do našeho pracovního prostoru. Postup je stejný, jako v případě instalace vzorového kódu OEHR Sample Objects, který byl použit v předchozí kapitole. Aplikace vytvořené tímto způsobem mají, vedle demonstrace zajímavých webových modelů, další prospěch i v tom, že je lze jednoduše přizpůsobovat a využívat pro vlastní potřebu. Seznam, ukázky a instalační soubory balíčků a vzorových kódů nalezneme na této adrese: - application_express/packaged_apps/packaged_apps.html Podívejme se na některé zajímavé z nich

48 4.1 Organizační schéma a adresář Aplikace Aria Employee Directory Lookup může být využívána jako organizační a hierarchické schéma společnosti, a zároveň jako kartotéka jejich členů. Každý člen hierarchie může po přihlášení do svého profilu vkládat a editovat některé uživatelské údaje, včetně své fotografie. Aplikace zároveň může posloužit jako adresář a vyhledávač kontaktních informací (Obrázek 4-2). Obrázek 4-2: Vyhledávání v aplikaci Aria Kniha závad Aplikaci Bug Tracker lze uplatnit jako Knihu závad. Uživatelé zadávají chyby a problémy do sdílené aplikace, ty jsou jejím prostřednictvím monitorovány a přidělovány k řešení odpovědným osobám čí oddělením (Obrázek 4-3). Aplikace umožňuje podrobné vyhledávání, součástí programu jsou reporty a diagramy rozdělené do kategorií podle různých kritérií. Obrázek 4-3: Zadávání údajů do aplikace Bug Tracker 10 9 Zdroj: ( ). 10 Zdroj: ( )

49 4.3 Diskusní fórum Zajímavou webovou aplikací založenou na databázi Oracle a vytvořenou nástrojem Oracle Application Express je diskusní fórum. Tato aplikace je snadno ovladatelná a zcela uživatelsky přizpůsobitelná. Nabízí možnost definovat a vytvořit různé diskusní skupiny a témata, nastavení uživatelských profilů, přehlednou administrativu, vyhledávání, ové upozorňování na nové příspěvky apod. 4.4 Knihovna dokumentů Knihovna dokumentů, Document Library, je aplikace pro sdílení jednoho či více různých dokumentů. Jednotliví uživatelé mohou nezávisle na sobě číst, editovat, nebo jinak pracovat s dokumenty uloženými v knihovně, či plnit vlastní zadané úkoly. Aplikace zároveň umožňuje uživatelům přidávat a aktualizovat odkazy, které tak mohou sdílet a využívat i ostatní uživatelé. 4.5 Sledování zákaznických aktivit Aplikaci Customer Tracker tvoří přehledně uspořádaný adresář kontaktních informací osob i firem, harmonogram aktivit, vyhledávání a podrobné reporty (Obrázek 4-4). Obrázek 4-4: Aplikace Customer Tracker kontrolní přehled Zdroj: ( )

50 4.6 Kód pro tvorbu PDF reportů Vzorový kód Master-Detail PDF Report je vhodný pro tvorbu a tisk PDF reportů, v prostředí uživatelských aplikací (Obrázek 4-5). Obrázek 4-5: Originální webová stránka a její tisk do PDF reportu Aplikace Southwind Wholesalers Kód k instalaci aplikace Southwind Wholesalers (Obrázek 4-6), což je aplikace vytvořená převedením populárního modelu Northwind Traders pro databázi Microsoft Access. Aplikace byla vytvořena nástrojem Application Migrations, který je součástí Oracle APEX, a je doplněna o některé další vlastnosti, které v modelu pro Microsoft Access k dispozici nejsou. Obrázek 4-6: Úvodní stránka aplikace Southwind Wholesalers Zdroj: ( ). 13 Zdroj: ( )

51 4.8 Integrace webových služeb Někteří vývojáři aplikací občas potřebují integrovat do svých webových stránek služby a produkty jiných společností. Application Express dokáže řešit i tento problém, buď přímo vestavěnou podporou webových služeb, nebo voláním příslušného protokolu prostřednictvím procedurálního jazyka PL/SQL. Pomocí souborů se skripty, které je možné ze serveru Oracle stáhnout 14 a nainstalovat do vlastní aplikace, tak lze získat integrované služby například z těchto zdrojů: Amazon Store Integrovaný katalog známého internetového obchodu. Google Maps Dovoluje do našich aplikací vkládat interaktivní zobrazování map, a určování polohy (Obrázek 4-7). PayPal Payments Pro Zajišťuje propojení s portálem pro platby přes internet. RSS Feeds Integrovaná čtečka dokumentů RSS. YouTube Umožňuje přímé propojení s populárním videoportálem YouTube. Obrázek 4-7: Aplikace s integrovanou webovou službou Google Maps ( ). 15 Zdroj: ( )

52 5. Výukové programy a podpora Vývoj webových aplikací nástrojem Oracle Application Express je v principu, díky názorným průvodcům a všudypřítomné nápovědě, poměrně snadný i pro začínající uživatele. Přesto je však třeba občas řešit různé problémy a nestandardní situace, anebo je úkolem vytvořit komplikovanou aplikaci, takže ani pokročilý vývojář se pak neobejde bez uživatelské příručky, nebo jiné dokumentace. Společnost Oracle ke všem svým produktům nabízí podporu a bohaté informační zdroje, příručky a výukové programy, takže i při používání a studování nástroje Oracle APEX, máme z čeho čerpat. Kromě oficiálních dokumentů existují i další zajímavé zdroje, týkající se tohoto tématu, na jejichž vytváření se podílejí především samotní uživatelé. Jedná se například o různé blogy a diskusní fóra, kde se probírají hlavně problémy a jejich řešení, získané z vlastní praxe a zkušenosti. V této kapitole si některé užitečné dokumenty a tematické webové stránky uvedeme. 5.1 Oficiální dokumentace Oracle Application Express Pokud jsme instalaci Oracle Application Express provedli na svém lokálním počítači, nalezneme komplexní knihovnu oficiálních dokumentů k tomuto produktu ve složce apex/doc, která vznikla rozbalením staženého instalačního souboru apex_3.2.zip. Totožná dokumentace je k dispozici i na internetu, na adrese: - (Obrázek 5-1), odkud si lze jednotlivé příručky stáhnout v pdf formátu, anebo je lze otevřít jako hypertextový dokument HTML přímo v okně prohlížeče. Obrázek 5-1: Oficiální dokumentace k Oracle APEX Zdroj: ( )

Tvorba aplikací v Oracle Application Express

Tvorba aplikací v Oracle Application Express DBS 4. ročník APEX Tvorba aplikací v Oracle Application Express Cílem této lekce je vytvořit kompletní aplikaci v Apexu, postavenou na vzorových tabulkách společnosti Oracle. Postup: 1. Otevřete lekci

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Oracle Application Express

Oracle Application Express Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Oracle Application Express Nástroj pro menší podnikové aplikace Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Roubal

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 1. Instalace na straně serveru Instalace aplikace BB24 24x7 vyžaduje základní znalosti z administrace SQL serveru. Při dodržení následujícího

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.1 Datum: 11. listopadu 2010 Autor: Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Seznámení s proxy serverem 5 2 Návod k nastavení

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Průvodce instalací aplikace MIPS

Průvodce instalací aplikace MIPS Průvodce instalací aplikace MIPS Stažení souboru s aplikací MIPS Z internetových stránek Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (http://www.vubp.cz) je ke stažení aplikace v komprimované podobě s

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Instalace ArcGIS Pro krok za krokem

Instalace ArcGIS Pro krok za krokem Instalace ArcGIS Pro krok za krokem Tento dokument Vás provede instalací desktopové aplikace ArcGIS Pro. V návodu jsou postupně popsány tyto kroky: Stažení instalačního media pro ArcGIS Pro Instalace ArcGIS

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem. 83 14. (Pouze u verze Mathcad Professional) je prostředí pro přehlednou integraci a propojování aplikací a zdrojů dat. Umožní vytvořit složitý výpočtový systém a řídit tok dat mezi komponentami tohoto

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Copyright StatSoft CR s.r.o. 2008, 1. vydání 2008 StatSoft CR Podbabská 16 CZ-160 00 Praha 6 tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Návod pro užívání systému CRemko

Návod pro užívání systému CRemko Návod pro užívání systému CRemko Obsah 1 Úvodní stránka 2 Horní lišta 3 Projekty 3.1 Nový projekt 4 Firmy 4.1 Editace firmy 5 Kontakty 5.1 Editace kontaktu 6 Kalendář 6.1 Editace kalendáře 7 Zprávy 7.1

Více

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Employee Surveillance - Uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Použití produtku CESS... 2 2.1. Administrace CESS... 3 2.1.1.

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více