Jarní boj s kilogramy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jarní boj s kilogramy"

Transkript

1 MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ O ATEROSKLERÓZE Noviny pro prevenci a léčbu obezity 3/ ročník ZDARMA Jarní boj s kilogramy Přibrali jste během zimy nějaký ten kilogram a teď hledáte odpověď na otázku, jak je to možné? A druhým dechem dodáváte: Co s tím budu dělat? Pak vězte, že jednou z objektivních příčin hmotnostního vzrůstu může být i skutečnost, že dnes již v zimním období netrpíme žádným nedostatkem potravin a tedy ani hladem. A dále omezení (i úplné) pohybové aktivity, za což mohou dílem kratší dny a dílem nepřízeň počasí, ale i naše relativně nízká kreativita v hledání pohybových příležitostí. O tom, co lze s nabytými kilogramy udělat, více v následujícím textu. Prvním krokem k zdravému životnímu stylu často bývá podrobná analýza našeho chování. Pak je zapotřebí přetavit zjištěné skutečnosti do praxe, což znamená, že si v první řadě stanovíme reálný cíl hubnutí. Jistě by bylo skvělé zredukovat kg do léta, tedy v horizontu 3 až 4 měsíců. Je to ale opravdu nezbytné? Velké hmotnostní úbytky často následují po drastických dietních či jiných režimech, které ale rozhodně nevydržíme dlouho. A tak se ve většině případů dostavuje tolik známý jo-jo efekt neboli opětovný vzestup hmotnosti. A ocitnete-li se v této situaci například na podzim, tedy v období, kdy se organismus podvědomě připravuje (předzásobuje) na zimu, asi pravděpodobně ke svému údivu zjistíte, že máte daleko více kilogramů než touto dobou před rokem. Podle výzkumu agentury STEM/MARK ve spolupráci s VZP ČR a 3. interní klinikou 1. LF UK a VFN v Praze bylo zjištěno, že průměrný Čech zvyšuje svou hmotnost o 0,25 kg za rok. Zkuste si sami odpověď na otázku, zda by vám nebylo příjemnější příští rok začínat s hmotností o 4 5 kg nižší. Pokud ano, mohu vám doporučit následující: naplánujte si minimum změn, které budete v každém případě schopni dlouhodobě dodržovat jenom tak budete v redukci hmotnosti úspěšní. A pamatujte, že je vám k dispozici celá řada odborníků. Jaké doporučení je pro mě to pravé? Nebudu se na tomto místě pouštět do porovnávání různých více či méně zaručených metod jak zhubnout. Musím ale konstatovat, ostatně jako každý rok, že neexistuje postup, který by vyhovoval všem. Buďte proto obezřetní před doporučeními, která nebudou respektovat např. vaše současné stravovací návyky, vývoj vaší hmotnosti v posledních měsících, úroveň pohybové aktivity apod. V těchto případech jde totiž spíše než o vás o prodej daného produktu, ať už je to cokoliv. Skutečně cenné a účinné rady vám může přinést jen takový přístup, který bude zohledňovat vaši osobnost. Nic není napořád! I když se vám zpočátku ve vašem hubnoucím úsilí daří, pamatujte, že úspěšní budete jenom po tu dobu, kdy na sobě budete pracovat. Tím neříkám nic jiného, než že jakmile se u vás dostaví uspokojení s dosaženým výsledkem a přestanete dodržovat stanovený režim, vrátí se vše rychle do starých kolejí. Váš organismus začne pracovat podle svých naprogramovaných režimů a bude si opět schovávat energii ve formě tukových zásob. Mnoho zajímavých informací o této problematice naleznete např. na či na A na konec malá rada Jelikož někteří z vás jistě již v tento čas přemýšlí, kde budou trávit svou letní dovolenou, dovolím si zde upozornit na riziko zájezdů all inclusive neboli tzv. sněz, co můžeš. Velmi často jde totiž po jejich absolvování hmotnost výrazně nahoru. Alespoň v porovnání s pobyty s polopenzí. Ovšem i při polopenzi je namístě jistá obezřetnost. Tento režim totiž často bývá přizpůsoben dvěma hlavním jídlům, která bývají neuvěřitelně velká a mezi nimiž dochází k hladovění. Nedopusťte proto, aby stravovací režim řídil vaši dovolenou a spíše přemýšlejte nad aktivitami, které budete provozovat. Hodně štěstí a sil do věčného boje s kilogramy přeje MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

2 TÉMA Ateroskleróza tichý nepřítel našich cév Někteří z vás se zřejmě již setkali s tím, že vám lékař kladl na srdce, ať nejíte či alespoň výrazně omezíte tolik dobrá, ale tučná jídla, neboť obsahují mnoho cholesterolu, který ucpává tepny a způsobuje aterosklerózu. A věřte, že přes nepochybně obdivuhodný pokrok, který medicína v léčbě aterosklerózy v posledních několika letech zaznamenala, je lepší komplikacím předcházet, než je následně řešit. Pojďme se tedy na tu tolik obávanou aterosklerózu podívat pěkně zblízka. Vývoj aterosklerózy neboli kornatění (ucpávání) tepen je velmi pomalý a nenápadný zejména zpočátku vůbec nebolí. Nicméně toto byť plíživé, tak neustále narůstající množství ukládaného cholesterolu a jiných tukových či vápenatých částic do stěn našich tepen má za následek tuhnutí cévních stěn a zužování jejich průsvitu. Tento proces si můžeme přiblížit pomocí vodovodního potrubí: pokud je nebudeme dlouhé roky udržovat, velmi pravděpodobě dojde k zanesení trubek různými nečistotami a jejich následnému ucpání nebo dokonce protržení. Projevy aterosklerózy jsou velmi různorodé U jedné skupiny pacientů můžeme pozorovat tzv. generalizovanou aterosklerózu (tzn. aterosklerotické postižení cév v celém těle), u další skupiny dochází více k aterosklerotickému postižení věnčitých tepen srdce a ostatní tepny jsou relativně bez výraznějších zúženin a u ještě další skupiny můžeme zase pozorovat postižení výhradně tepen dolních končetin. Proč tomu tak je, nikdo neví, ale v každém případě je zde nemalý vliv genetických neboli dědičných dispozic. Průsvit zdravé cévy Cholesterolový plát Nemoci, které vznikají v důsledku aterosklerózy: Ischemická choroba srdeční a infarkt myokardu jedny z nejčastějších projevů aterosklerózy vůbec. I když léčba infarktů hodně pokročila (zejména pak díky katetrizacím), je i dnes infarkt myokardu jednou z nejčastějších příčin úmrtí pacienta. Cévní mozková příhoda (lidově mrtvice) příčinou mrtvice může být zúžená, resp. ucpaná céva, nebo prasklá céva s následným krvácením do mozku, přičemž v praxi se častěji setkáváme s prvním případem. Céva může být ucpána buď embolem (vmetkem z jiné části krevního řečiště), nebo se v důsledku aterosklerózy uzavře sama. Ischemické postižení tepen dolních končetin v tomto případě proces postihuje zejména tepny dolních končetin. Projevuje se vznikem tzv. gangrény (černání prstů až celé končetiny v důsledku úplného uzavření tepen dolních končetin). Pacienti uvádějí, že před vznikem gangrény pociťovali bolesti při chůzi (týdny až měsíce). Bolest se liší podle místa zúžené tepny, proto jeden pacient udává, že ho při chůzi bolí lýtka, jiný stehna a další udává bolest až nahoře v hýždích. Typické však je, že pokud se pacient zastaví, tak bolest poměrně rychle odezní. Ischemické postižení aorty (aneurysma aorty) aorta je největší tepna, která rozvádí krev ze srdce do celého těla. V případě její ruptury (protržení) dochází k velmi rychlé smrti pacienta na vykrvácení. Jak přistupujeme k léčbě aterosklerózy Než začneme podrobněji rozebírat léčbu vysokého cholesterolu (vysoké hladiny krevních lipidů), je dobré se zmínit o některých tucích, které se nachází v naší krvi. Rozlišujeme jednak tzv. celkový cholesterol, který nám nejčastěji měří 2 І

3 TÉMA praktický lékař. Jeho hodnota by neměla přesahovat 5 mmol/l a ideální hodnota je pak kolem 4 mmol/l. Dále rozlišujeme tzv. hodný neboli HDL-cholesterol a zlý neboli LDL-cholesterol. Hodnoty HDLcholesterolu by měly být alespoň nad 1 mmol/l, ideálně nad 1,5 mmol/l, a hodnoty LDL-cholesterolu by podle nejnovějších doporučení neměly přesahovat 3 mmol/l, ideálně pak 2 mmol/l. V praxi lékaři pracují s indexem aterogenity, což je poměr LDL- a HDL-cholesterolu, který nám určuje riziko vzniku infarktu myokardu či jiných cévních komplikací spojených s aterosklerózou. Kromě cholesterolu se běžně stanovuje i hladina tzv. triglyceridů, která, pokud je zvýšená, poukazuje na to, že pacient nedodržuje dietu, jí mastné pokrmy nebo ve zvýšené míře konzumuje alkohol. Zvýšené triglyceridy vidíme také u pacientů s cukrovkou, která není dobře kompenzována. Léčba aterosklerózy by měla být komplexní. Prvním krokem je normalizace hladin tuků v krvi. Začínáme většinou dietou, při které by pacienti měli omezit přísun tučných pokrmů, zejména pak těch, které obsahují cholesterol. Doporučená denní dávka cholesterolu by neměla přesáhnout 300 mg. Dále je vhodné snížit podíl tuků v potravě na 30 % (tzn. že 70 % potravy by mělo být tvořeno sacharidy a bílkovinami), živočišné (saturované) Diagnostika aterosklerózy Pro diagnózu ateroskleroticky změněných tepen je možné použít ultrazvukové vyšetření, které je zcela bezbolestné. Toho se využívá zejména u tepen, které jsou snadno pro ultrazvukový přístroj dostupné. Patří sem např. krkavice a tepny na horních i dolních končetinách. Koronární tepny ultrazvukem bohužel vyšetřit nelze. Pokud máme podezření na ischemickou chorobu srdeční, bývá využívána tzv. koronarografie. Při ní se pacientovi zavádí přes stehenní tepnu a aortu drobný dutý drátek, kterým se lékař dostane až ke koronárním tepnám. Poté se drátkem vpraví kontrastní látka, která naplní koronární tepny. Ty se následně zobrazí na rentgenovém přístroji. Výhodou tohoto vyšetření je, že v některých případech lze zúženou tepnu ošetřit ihned tzn. rozšířit buď pomocí nafouklého balonku, nebo zavedením tzv. stentu (trubičky do cévy). Pokud postiženou tepnu nelze ošetřit takto ambulantně, je pacient indikován na tzv. bypass. Stejná metoda léčby se využívá, pokud ultrazvukem zjistíme zúžené tepny na dolních končetinách. Avšak i zde jsou určité limity. Ne vždy se podaří zúženou tepnu zprůchodnit, neboť čím více je zúžená tepna blíže chodidlu, tím obtížnější je do ní zavést stent. Stejně tak v oblasti kolenní jamky není vždy výsledek ideální vzhledem k tomu, že končetina se při chůzi ohýbá. MUDr. Jitka Housová, Ph.D. 3. interní klinika 1 LF UK a VFN v Praze tuky by měly poskytovat maximálně 10 % denní energetické potřeby. Pokud tento dietní režim nevede k dostatečnému snížení koncentrace cholesterolu, doporučuje se pacientovi snížit příjem cholesterolu v potravě pod 200 mg/den s tím, že živočišné tuky by měly tvořit maximálně 5 % denního energetického příjmu. Pokud i přes dietní opatření nedosahujeme cílových hodnot, zahajujeme léčbu léky. І 3

4 ROZHOVOR Pravidelný pohyb významně snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění říká prof. MUDr. Richard Češka, CSc., vedoucí Centra preventivní kardiologie 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. V současné době čím dál více slýcháme o zdravém životním stylu a v této souvislosti i o častém výskytu aterosklerózy či infarktu. Je pravda, že ve výskytu onemocnění způsobených aterosklerózou jsme v čele evropského žebříčku? Onemocnění srdce a cév, která vznikají převážně jako komplikace aterosklerózy, se u nás vyskytují poměrně často a je pravda, že patříme mezi země s jejich vysokým výskytem. Stejně tak úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění je vysoká. Na úplné špičce ale naštěstí nejsme. Tam patří především země bývalého Sovětského svazu a některé další země převážně bývalého východního bloku. Z hlediska České republiky je potřeba zdůraznit, že prakticky od poloviny 80. let a zejména pak v 90. letech dochází k příznivému trendu poklesu výskytu kardiovaskulárních onemocnění. To, jaký je podíl pozitivních změn životního stylu a nakolik se projevuje zlepšení prevence i léčby těchto onemocnění, lze jen těžko odhadnout. Můžeme sami na sobě nějakým způsobem včas vypozorovat zvýšené riziko výskytu infarktu či mozkové příhody? Jednoznačně ANO! I když samozřejmě nikdy nelze se stoprocentní jistotou říci, že ten či onen člověk dostane infarkt, poměrně dobře ale můžeme určit riziko srdeční a cévní příhody. V první řadě posuzujeme výskyt rizikových faktorů, přičemž některé jsou známé, jako např. rodinný výskyt kardiovaskulárních onemocnění, věk nebo pohlaví (muži mají obecně vyšší riziko infarktu), nebo to, zda je pacient kuřák apod., a ostatní rizikové faktory, jako např. hladinu tuků v krvi, krevní tlak aj., zjistí lékař pomocí příslušných vyšetření. Na koho se tedy lze obrátit, když budeme chtít zjistit riziko vzniku aterosklerózy? Základní hodnocení rizika by měl provést praktický lékař a v případě zjištění zvýšeného rizika je vhodné obrátit se na některé ze specializovaných center preventivní kardiologie. Naše noviny jsou zaměřeny na lidi s nadváhou a obezitou, kterých je v dospělé populaci více než polovina, a proto bych se vás rád zeptal na souvislost obezity s aterosklerózou. Na tuto otázku je odpověď možná složitější, než by se na první pohled zdálo. Samozřejmě že u obézních (zejména s tzv. obezitou centrálního typu s ukládáním tuku v oblasti břicha) nacházíme rizikové faktory kardiovaskulárních (KV) onemocnění nejčastěji. Na druhé straně ale ani obezita (a především nadváha) nemusí být spojena s výrazně vyšším kardiovaskulárním rizikem. Souvisí to i s fyzickou aktivitou. Pacienti, kterým s nadsázkou říkáme fit fat, tedy pravidelně sportující obézní, mají většinou významně nižší KV riziko než ti, kteří nesportují (a to platí i u lidí s tzv. normální hmotností). Jaký je konkrétní vliv pohybu na výskyt aterosklerózy a jakou pohybovou aktivitu byste doporučil? Pravidelné cvičení nebo dokonce jen pravidelné procházky rychlou chůzí mají z hlediska srdce a cév velmi pozitivní význam. Aterosklerotický proces pozitivně ovlivňuje vzestup HDL-cholesterolu, zlepšení kompenzace cukrovky i pokles krevního tlaku, a to všechno ovlivňuje pravidelný pohyb. Vytrvalostní trénink navíc zlepšuje výkonnost celého kardiovaskulárního systému. Nejde ani tak o typ či druh fyzické aktivity jako spíše o to, aby byla pravidelná a dlouhodobá. Vliv pohybu na zlepšení rizikového profilu jsme si již popsali. Pojďme si tedy říci, jak je to s dietou, resp. s tuky v dietě. Často se v médiích totiž setkávám se sdělením, že některé speciální tuky jsou zdravé. Mezi tuky je samozřejmě potřeba rozlišovat. Stejně tak je nutné vědět, že tuky jsou nezbytnou součástí zdravé diety. Pak je ovšem třeba zmínit, že tuky představují významný zdroj energie, kterou musíme zejména u obézních pacientů redukovat, tzn. že redukce kalorií (či joulů) budeme jen obtížně dosahovat bez redukce příjmu tuků. Co se týká výběru tuků, důležité je preferovat tuky esenciální, nenasycené, tedy rostlinné a rybí tuky, a naopak se vyhýbat živočišným tukům. Velmi žhavým tématem je rovněž otázka tzv. trans-mastných kyselin, které mají velmi široce rozprostřené negativní zdravotní důsledky od kancerogenity (tj. schopnosti vyvolat rakovinu) až po negativní vliv na kardiovaskulární onemocnění. Dále můžeme zmínit tzv. funkční potraviny, mezi něž patří i rostlinné tuky doplněné rostlinnými steroly. Ty opravdu mírně snižují hladinu cholesterolu v krvi a tím zlepšují rizikový profil. Ale i tady platí pravidlo všeho s mírou a stejně tak, že tuky jsou významným zdrojem energie. 4 І

5 ROZHOVOR tuku, může naše klasika poměrně slušně konkurovat třeba i často doporučované středomořské stravě. Na závěr mi dovolte poněkud osobní dotaz. Vy sám jste štíhlý, znamená to, že držíte přísnou dietu nebo že aktivně sportujete? Měl jste někdy v životě problémy s váhou, pokoušel jste se zhubnout? Děkuji za možná až příliš optimistické hodnocení mých výško-váhových poměrů. Ve skutečnosti by stačilo pár kilogramů, abych se dostal do oblasti nadváhy. To, že tomu tak snad není, je výsledkem prakticky celoživotního boje. V mládí to bylo podstatně jednodušší. Od dětství jsem poměrně dost intenzivně sportoval a dokud bylo na sport dost času, dařilo se mi udržovat hmotnost téměř ideální. Nyní mohu trochu s nadsázkou říci, že už sport skoro častěji doporučuji, než aktivně provozuji. Dietu nedodržuji, spíše se snažím vycházet z toho, co jsem doporučoval v dietě čtenářům. Když nějaké kilo přibude, tak se spíše snažím omezit vše a trochu přidat na fyzické aktivitě. Někdy, možná trochu nechtěně, přispěje i nepravidelnost životosprávy, někdy se prostě nestihnu najíst (což samozřejmě nedoporučuji!). Děkuji vám za rozhovor. Připravil MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. Měl byste pro naše čtenáře nějaké dietní doporučení, které lze v praxi docela dobře dodržet? Podat jednoduchý návod, platný pro všechny, není možné. Doporučení bude vždy individuální, a to jak podle rizikového profilu, výško-váhových poměrů, tak podle psychosociálního profilu nemocného. Vysoce motivovaný a přiměřeně vzdělaný nemocný má jistě v současné době možnost nalézt dostatek informací v odborné, resp. v populárně-naučné (ale seriózní) literatuře. Pokusím se proto o několik poznámek pro ty pacienty, kteří si nechtějí vyhledávat informace, nedávají si své porce na váhu, nechodí s krokoměrem a zásadní změna životního stylu jim připadá obtížná. V první řadě je zapotřebí používat základní racionální uvažování, tedy onen zdravý selský rozum. Potom nebude třeba dlouze diskutovat o rovnováze energie přijaté a vydané. Základní doporučení pacient prostě musí respektovat! Zakazovat vše, co pacient dosud miloval, a doporučovat potraviny a jídla, ke kterým má odpor, není zřejmě ideální cesta. Často se hovoří o typicky nezdravé české kuchyni. Podívejme se ale například na naše typické knedlo-vepřo-zelo. Když budeme mít na talíři hodně zelí, dva knedlíky a vepřové bude libové, bez viditelného PROFIL Prof. MUDr. Richard ČEŠKA, CSc. Narozen v Praze absolvent 1. LF UK v Praze CSc. na téma Farmakoterapie hyperlipoproteinémií habilitace v oboru vnitřní lékařství. Současné postavení: profesor, zástupce přednosty 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze vedoucí Centra preventivní kardiologie 3. interní kliniky VFN v Praze předseda České internistické společnosti ČLS JEP předseda České společnosti pro aterosklerózu člen výboru pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS. Vědecký zájem: vnitřní lékařství, hyperlipoproteinémie, preventivní kardiologie. І 5

6 SPRÁVNÁ ŽIVOTOSPRÁVA Tuky v naší stravě Které jsou pro náš organismus vhodnější a kolik jich vlastně potřebujeme? Tuky přijímané potravou jsou pro lidské tělo především zdrojem energie (1 g tuku obsahuje 9 kcal, tj. 38 kj). Tuky v potravě tvoří poměrně různorodou směs lipidů, a to zejména triacylglycerolů (přes 95 %), fosfolipidů (lecitin, kefalin), sfingolipidů, glykolipidů, cholesterolu a fytosterolu. 1 Denní příjem tuků u zdravého člověka by měl činit asi 1 g na kilogram tělesné hmotnosti. Zastoupení živočišných a rostlinných tuků by mělo být nejlépe v poměru 1:2. Mnozí lidé ovšem přijímají tuků nadbytek, což se může projevit nejen jako obezita, ale i zvýšenými hladinami tuků v krvi. Navíc ještě záleží na tom, jaké tuky konzumujeme, zda rostlinné, nebo živočišné. Nadbytečný příjem tuků přispívá k nejzávažnějším zdravotním problémům, jako jsou srdečně-cévní choroby, některá nádorová onemocnění aj. Ve stravě by měly být z větší části zastoupeny tuky rostlinné. Důležité ovšem je, zda se jedná o kvalitní rostlinné oleje, bohaté na polynenasycené mastné kyseliny, nebo ztužené rostlinné tuky, jež obsahují tzv. transizomery mastných kyselin. Pojďme se nyní na jednotlivé tuky podívat: 1 Živočišné tuky asi většina z nás ví, že živočišné tuky se příliš nedoporučují, protože neprospívají našemu zdraví a jsou často jednou z příčin vysoké hladiny cholesterolu v krvi. Proč tomu tak je? Obsahují totiž nepříznivý poměr mastných kyselin (převažují nasycené mastné kyseliny). V těchto tucích nacházíme malý podíl polynenasycených mastných kyselin a relativně vysoký obsah cholesterolu. Výjimkou jsou tuky obsažené v mořských rybách, kde je poměr nasycených a nenasycených mastných kyselin příznivější (než např. ve vepřovém masu). Rostlinné tuky oleje mají většinou převahu polynenasycených mastných kyselin nad nasycenými, a to až 6, a proto jsou pro zdraví člověka příznivější. Výjimku tvoří kakaové máslo a kokosový tuk, ty však neobsahují cholesterol a abiogenní (škodlivé) mastné kyseliny, jsou tedy příznivější než např. mléčný tuk, ale rovněž není vhodné je konzumovat ve větším množství. Ztužené tuky dříve se vyráběly hydrogenací rostlinných olejů a při tomto procesu vznikaly tzv. transizomery mastných kyselin, které patří do skupiny abiogenních mastných kyselin. Jejich obsah činil 6 16 %. Spousta lidí tak ve snaze předejít kardiovaskulárním chorobám začala dávat přednost rostlinným margarínům. Svou roli zde sehrála reklama. Bohužel ale i rostlinné margaríny, jež byly vyráběny částečnou hydrogenací, obsahovaly škodlivé transizomery, a tak riziko kardiovaskulárních chorob ještě zvyšovaly. Na toto zjištění reagovala řada výrobců, a tak se ztužené tuky dnes vyrábějí pomocí nové technologie, tzv. inesterifikace, díky níž se množství transizomerů značně snížilo. Proč jsou trans-mastné kyseliny škodlivé? 2 Trans-mastné kyseliny pravděpodobně zvyšují riziko ischemické choroby srdeční. Podle posledních výzkumů zvyšují hladinu celkového a LDL-cholesterolu, a navíc ještě snižují hladiny HDL-cholesterolu. A proto nejsou levné margaríny s vysokým obsahem trans-mastných kyselin z hlediska ovlivnění hladiny cholesterolu v krvi o nic zdravější než máslo. Co je ještě zajímavější, je poznatek, že trans-mastné kyseliny zhoršují citlivost tkání na inzulin a mohou se tedy spolupodílet na vzniku cukrovky anebo cukrovku zhoršovat. Rostlinné jedlé tuky dnes Díky novým technologiím zpracování tuků procento transizomerů mastných kyselin v tucích výrazně kleslo. Problémem zůstávají jen pokrmové tuky na smažení a některé speciální margaríny pro další průmyslové použití. Vyvarovat bychom se tedy měli konzumaci levných oplatek, jejichž náplně obsahují ony ztužené tuky. Rovněž na první pohled zdravé sušené ovoce v různých čokoládových nebo jogurtových polevách v sobě skrývá ztužené tuky obsahující transizomery mastných kyselin a dále různé čokoládové pochoutky nebo figurky z čokoládové tukové polevy. Poznáte je tak, že na rozdíl od pravé čokolády jsou většinou mnohem levnější. Podle doporučení Mezinárodní margarínové asociace by roztíratelné margaríny měly obsahovat nejvýše 1 % trans-kyselin a směsné tuky a margaríny pro další průmyslové využití nejvýše 5 %. 6 І

7 SPRÁVNÁ ŽIVOTOSPRÁVA Jaké tuky jsou vhodné na náš stůl? V první řadě je třeba mít na paměti okřídlené rčení: Všeho s mírou! A pak platí, že by v naší stravě měly převažovat rostlinné tuky ve formě olejů na studenou i teplou kuchyni je vhodný olivový olej, dále je vynikající např. olej sezamový, dýňový aj. Pokud bojujete s nadváhou a vysokým cholesterolem v krvi, tak si na pečivo raději mažte malé množství rostlinných margarínů vyrobených ze sójového, kokosového oleje anebo palmového tuku či oleje. Takové rostlinné máslo neobsahuje žádný cholesterol, laktózu, ani mléčné bílkoviny. Vhodné je i pro alergiky a konzumenty s laktózovou intolerancí. Mgr. Lenka Mičová Krajská nemocnice v Liberci Zdroj: 1. Stratil P.: ABC zdravé výživy, 1.díl 2. Anděl M., Dlouhý P.: Margaríny a ateroskleróza, Rizikové trans-mastné kyseliny; Vesmír 85, 686, 2006/11 LÉKÁRNA Léky pomáhající snižovat hladinu cholesterolu a jiných krevních tuků Pro to, aby naše speciální číslo Obesity NEWS věnované ateroskleróze bylo kompletní, se také musíme zmínit o možnostech terapie vysokých krevních lipidů pomocí léků. Než lékař pacientovi předepíše léky na vysoký cholesterol, měl by pacient držet tzv. nízkocholesterolovou dietu tzn. že by měl omezit příjem cholesterolu na 300 mg za den. Pokud toto omezení nevede k adekvátnímu snížení krevních tuků, doporučuje se zpřísnit nízkocholesterolovou dietu na 100 mg cholesterolu za den. A teprve když pacient ani při této dietě nedosáhne cílových hodnot cholesterolu, bývá zahajována léková terapie na snížení krevních lipidů. Léky na snížení krevních lipidů rozdělujeme do několika skupin na: Statiny snižují celkový cholesterol a také LDL-cholesterol (zlý cholesterol). Bohužel příliš neovlivňují hladiny HDLcholesterolu (hodného cholesterolu) a dále hladiny tzv. triglyceridů (tuků, které nejsou pro naše cévy rovněž přátelské). Statinů je na našem trhu velké množství, jako např. simvastatin, atorvastatin, pravastatin, fluvastatin, rosuvastatin a další. Jejich relativně široká nabídka má velký význam v tom, že, pokud jeden druh statinu pacientovi nevyhovuje, může jej lékař snadno nahradit jiným. Proto je také jen minimum pacientů, u kterých bychom nenalezli vyhovující statin. Mezi nejčastější nežádoucí účinky statinů patří bolesti svalů, které mohou být různé intenzity. U některých pacientů, nejčastěji s vrozenou poruchou metabolismu lipidů, samotný statin na vysokou hladinu cholesterolu nestačí. V těchto případech můžeme do kombinace se statinem přidat lék ezetimib (ezetrol), který účinek statinu zvyšuje. Fibráty léky pro pacienty se zvýšenou hladinou triglyceridů. Tyto léky umí snížit hladinu triglyceridů a současně zvýšit hladinu HDL-cholesterolu. V některých případech se setkáváme s tzv. smíšenou dyslipidémií neboli zvýšenou hladinou celkového a LDLcholesterolu a současně sníženou hladinou HDL-cholesterolu a zvýšenou hladinou triglyceridů (tento typ dyslipidémie je velmi častý u diabetiků). V tomto případě je na místě kombinovaná terapie statiny a fibráty. Kontraindikace léků a doporučení: Podávání léků na vysoké krevní tuky je absolutně zakázáno při těhotenství. U dětí není doporučováno podávání statinů. Zde připadá v úvahu podávání tzv. pryskyřic. Pokud patříte mezi odpůrce chemie (tedy léků), nemusíte zoufat, jelikož další možností, jak snížit hladinu cholesterolu, je zvýšený příjem tzv. omega-3 nenasycených mastných kyselin, které jsou zastoupeny zejména v mořských rybách. V lékárnách pak můžete zakoupit velké množství potravinových doplňků, které tyto zdraví prospěšné kyseliny obsahují. Cílové hodnoty krevních lipidů: Celkový cholesterol do 5 mmol/l u zdravé populace, u rizikových pacientů lépe do 4,5 mmol/l. HDL-cholesterol nad 1 mmol/l, u rizikových pacientů lépe nad 1,5 mmol/l. LDL-cholesterol do 3 mmol/l, u rizikových pacientů do 2 mmol/l. Triglyceridy do 1,7 mmol/l, u rizikových pacientů jsou lepší nižší hodnoty. MUDr. Jitka Housová, Ph.D. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze І 7

8 ZÁBAVA Hádanky na procvičení logického myšlení 1. Rybáři Pět rybářů se vydalo společně na lov. Jmenovali se Kapr, Mřínek, Vokoun, Cejn a Štika. Každý z nich ulovil jednu rybu, a to kapra, mřínka, okouna, cejna a štiku. Žádný z rybářů však nechytil rybu, jejíž jméno nesl. Pan Cejn nechytil štiku a pan Štika nechytil cejna. Štiku ulovil jmenovec ryby, kterou chytil pan Vokoun nebyl to kapr. Jakou rybu ulovil pan Kapr? 2. Řada čísel Doplňte následující číslo v řadě: ? 3. Tři písmena Místo otazníků doplňte na každý řádek stejná tři písmena tak, aby vznikla podstatná jména v prvním pádu jednotného čísla:??? EL??? UM??? ABÁZE??? LOVNÍK 4. Zajatci Tři lidé byli zajati divochy. Ti je přivázali ke kůlům v řadě za sebou, takže poslední viděl dva před sebou, prostřední viděl jednoho a první neviděl žádného. Náčelník jim chtěl dát šanci na přežití, tak řekl: Jste přivázáni ke třem kůlům, přičemž dva jsou bílé a jeden černý, nebo dva černé a jeden bílý. Jestli kdokoliv z vás uhodne, k jakému sloupu je přivázán, všechny vás pustíme. Kdo z nich může zjistit barvu svého sloupu? Jak to udělá? 5. Ukryté město Ze slov uvedených níže sestavte název města v nich ukrytý: SALON OJNICE BUNDA Milí čtenáři, připravili jsme pro vás další sérii hádanek a věříme, že v dobrém slova smyslu pozlobí vaše mozkové závity. Přejeme vám, ať je pro vás luštění nejen zábavné a poučné, ale také úspěšné. Správné řešení naleznete jako vždy na známé adrese: Sudoku Vyplňte mřížku tak, aby každý řádek, každý sloupec a každý čtverec o 3 3 políčkách obsahoval čísla od 1 do 9. Řešení naleznete na: Obesity NEWS 3/2009 noviny pro prevenci a léčbu obezity Periodicita: měsíčník. Toto číslo vyšlo v březnu. Vyrobeno ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Vydává: NOL nakladatelství odborné literatury s.r.o., Sokolská 39, Praha 2. Kontakt: tel , fax , Vedoucí vydání: MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. Odborní redaktoři: MUDr. Daniel Housa, Ph.D., MUDr. Jitka Housová, Ph.D. Redakční a grafická úprava: Comunica, a.s. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E Tisková práva: NOL nakladatelství odborné literatury s.r.o. Copyright MediSpo, s. r. o. Publikování nebo další šíření obsahu novin Obesity NEWS je bez písemného souhlasu společnosti NOL nakladatelství odborné literatury s.r.o. zakázáno.

Dovolená při redukčním režimu

Dovolená při redukčním režimu 6 / 2013 noviny pro prevenci a léčbu obezity / zdarma www.obesity news.cz čtěte uvnitř // Na jednom kilogramu nám nezáleží / Cholesterol a kardiovaskulární riziko / mazlíčci a krmiva Dovolená při redukčním

Více

Jak se bránit cukrovce

Jak se bránit cukrovce MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ O CUKROVCE Noviny pro prevenci a léčbu obezity 8/2009 3. ročník www.obesity-news.cz ZDARMA Jak se bránit cukrovce Několik čísel na úvod. V České republice je nyní cca 750 850 tisíc diabetiků

Více

Pomůžeme vám správně a zdravě hubnout i v roce 2009

Pomůžeme vám správně a zdravě hubnout i v roce 2009 Noviny pro prevenci a léčbu obezity 1/2009 3. ročník www.obesity-news.cz ZDARMA Pomůžeme vám správně a zdravě hubnout i v roce 2009 Milí čtenáři, možná se mezi vámi najdou tací, kteří v tomto novoročním

Více

JEDNU HODINU CHŮZE V ZÁVISLOSTI

JEDNU HODINU CHŮZE V ZÁVISLOSTI 7 / 2013 NOVINY PRO PREVENCI A LÉČBU OBEZITY / ZDARMA www.obesity news.cz ČTĚTE UVNITŘ // POVÍDÁNÍ O TICHÉM NEBEZPEČÍ / VYSOKÝ KREVNÍ TLAK / CHOĎTE PĚŠKY / JAK VZNIKÁ DIABETES? / RECEPT Obezita a energie

Více

Tak zase po létě. Prázdniny skončily, pomalu se zkracuje den, klesá venkovní teplota a náš organismus se začíná připravovat na zimu.

Tak zase po létě. Prázdniny skončily, pomalu se zkracuje den, klesá venkovní teplota a náš organismus se začíná připravovat na zimu. 7 / 2014 NOVINY PRO PREVENCI A LÉČBU OBEZITY / ZDARMA www.obesity news.cz ČTĚTE UVNITŘ // JAK SE CVIČÍ VE ŠVÝCARSKU CUKROVKA OHROŽUJE SRDÍČKO POSILUJEME SVALSTVO SDÍLÍME KROKY Tak zase po létě Prázdniny

Více

Než poprvé přijdete do ambulance obezitologa

Než poprvé přijdete do ambulance obezitologa Noviny pro prevenci a léčbu obezity 8/2008 2. ročník www.obesity-news.cz ZDARMA Než poprvé přijdete do ambulance obezitologa K napsání tohoto úvodníku mě inspirovala přednáška paní doktorky Slabé o motivaci

Více

Střízlivý redukční plán je základem úspěchu

Střízlivý redukční plán je základem úspěchu Noviny pro prevenci a léčbu obezity 2/2010 4. ročník www.obesity-news.cz ZDARMA Střízlivý redukční plán je základem úspěchu I když to tak ještě dnes při pohledu ven nevypadá, už brzy se v přírodě ozve

Více

ve formě tuku. Tento jev pak není nic jiného než každému dobře známý jo-jo efekt.

ve formě tuku. Tento jev pak není nic jiného než každému dobře známý jo-jo efekt. 2/2008 2. ročník www.obesity-news.cz ZDARMA Plán hubnutí aneb jak správně hubnout O tom, zda budeme hmotnost snižovat v delším časovém úseku, rozhoduje tzv. bazální energetický výdej neboli energie, kterou

Více

Za vším hledej energii

Za vším hledej energii Noviny pro prevenci a léčbu obezity 1/2012 Z D A R M A Za vším hledej energii MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. Mgr. Jaroslav Koreš Vážení a milí čtenáři, připravujeme pro vás seriál, v němž se vám prostřednictvím

Více

Vyplatí se, nebo nevyplatí sluneční energie?

Vyplatí se, nebo nevyplatí sluneční energie? Noviny pro prevenci a léčbu obezity 5/2012 Z D A R M A Vyplatí se, nebo nevyplatí sluneční energie? MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., 3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Mgr. Jaroslav Koreš, Gymnázium

Více

Jak na redukci váhy? Stejně jako na údržbu motoru

Jak na redukci váhy? Stejně jako na údržbu motoru Noviny pro prevenci a léčbu obezity 3/2012 Z D A R M A Jak na redukci váhy? Stejně jako na údržbu motoru MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., 3. interní klinika 1 LF UK a VFN Praha Mgr. Koreš, Gymnázium Jana

Více

Partnerství a spolupráce v oblasti ehealth - CZ.1.07/2.4.00/17.0071. Cesta ke zdravému srdci

Partnerství a spolupráce v oblasti ehealth - CZ.1.07/2.4.00/17.0071. Cesta ke zdravému srdci Partnerství a spolupráce v oblasti ehealth - CZ.1.07/2.4.00/17.0071 Cesta ke zdravému srdci Obsah 1. O nás... 2 2. Prevence... 2 3. Ateroskleróza a ischemická choroba srdeční... 2 4. Rizikové faktory...

Více

Pohyb v zimě na co si dát pozor

Pohyb v zimě na co si dát pozor 2 / 2014 NOVINY PRO PREVENCI A LÉČBU OBEZITY / ZDARMA www.obesity news.cz ČTĚTE UVNITŘ // REHABILITACE PO INFARKTU KONČÍME S KOUŘENÍM CVIČÍME NA ŽIDLI POČÍTÁME KROKY Pohyb v zimě na co si dát pozor Přestože

Více

P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m l é t o 2 0 0 7 magazín

P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m l é t o 2 0 0 7 magazín P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m l é t o 2 0 0 7 magazín Milí čtenáři, léto je tady a spousta z nás si zase říká, jak by bylo skvělé nějaké to kilo shodit. Často se ale už nezamýšlíme,

Více

Obezita v dětském věku

Obezita v dětském věku Noviny pro prevenci a léčbu obezity 7/2011 Z D A R M A Obezita v dětském věku MUDr. Jitka Kytnarová, pediatr Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha Výskyt obezity narůstá nejen u

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

Úspěšná redukce kilogramů vede přes zapisování

Úspěšná redukce kilogramů vede přes zapisování Noviny pro prevenci a léčbu obezity 7/2009 3. ročník www.obesity-news.cz ZDARMA Úspěšná redukce kilogramů vede přes zapisování Ačkoli vám to přijde velmi potupné, mnoho lidí, kteří úspěšně zhubli (i opakovaně)

Více

Mechanismus ukládání tuku v organismu aneb příprava na zimní spánek začíná již v září!

Mechanismus ukládání tuku v organismu aneb příprava na zimní spánek začíná již v září! Noviny pro prevenci a léčbu obezity 7/2012 Z D A R M A Mechanismus ukládání tuku v organismu aneb příprava na zimní spánek začíná již v září! MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., 3. interní klinika 1. LF UK a

Více

Proč se bránit obezitě?

Proč se bránit obezitě? Noviny pro prevenci a léčbu obezity 12. dubna 2007 4/2007 Proč se bránit obezitě? Obezita, obezita, obezita.. proč vlastně máme proti ní bojovat? Vždyť známe lidové rčení až budou obézní hubení, tak budou

Více

20. září 2007 10/2007

20. září 2007 10/2007 20. září 2007 10/2007 A je to tady... První tištěné vydání Obesity NEWS novin zaměřených na léčbu a prevenci obezity a nadváhy pro širokou veřejnost je na světě. Obesity NEWS vznikly z potřeby korektně

Více

I po létě je potřeba na sobě pracovat

I po létě je potřeba na sobě pracovat Noviny pro prevenci a léčbu obezity 7/2008 2. ročník www.obesity-news.cz ZDARMA I po létě je potřeba na sobě pracovat Období letních dovolených pomalu, ale jistě končí, děti se po prázdninách vrátily do

Více

Záleží na tom, jaká kila shazujeme

Záleží na tom, jaká kila shazujeme 2 / 2013 NOVINY PRO PREVENCI A LÉČBU OBEZITY / ZDARMA www.obesity news.cz ČTĚTE UVNITŘ // ROZHOVOR / MÝTY / OBEZITA A NÁDORY / KLUB 2OO PLUS / POSILUJEME BŘIŠNÍ SVALSTVO Záleží na tom, jaká kila shazujeme

Více

Noviny pro prevenci a léčbu obezity MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ O HOUBÁCH A HOUBAŘENÍ. 7/2010 4. ročník www.obesity-news.cz ZDARMA

Noviny pro prevenci a léčbu obezity MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ O HOUBÁCH A HOUBAŘENÍ. 7/2010 4. ročník www.obesity-news.cz ZDARMA O HOUBÁCH A HOUBAŘENÍ MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ Noviny pro prevenci a léčbu obezity 7/2010 4. ročník www.obesity-news.cz ZDARMA Nástrahy podzimu Každé roční období je specifické tím, jak na nás působí. Jaro je

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

Je třicet korun u obezitologa hodně nebo málo?

Je třicet korun u obezitologa hodně nebo málo? Noviny pro prevenci a léčbu obezity 4/2008 2. ročník www.obesity-news.cz ZDARMA Je třicet korun u obezitologa hodně nebo málo? Máme za sebou tři měsíce fungování nových poplatků ve zdravotnictví, a to

Více

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře DYSLIPIDÉMIE Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004 Autoři: Richard Češka Otto Herber Jana Skoupá Tomáš Štulc Svatopluk Býma Igor Karen Bohumil Seifert Oponenti:

Více

P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 6 magazín

P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 6 magazín P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 6 magazín Milí čtenáři, připravili jsem pro Vás již páté číslo MediSpo magazínu. Vzhledem k tomu, že opakování je matka moudrosti,

Více

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT?

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m 2 0 1 0 SUPPLEMENTUM OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? ANEB PROČ A JAK SE PUSTIT DO BOJE S PŘEBYTEČNÝMI KILOGRAMY JEŠTĚ DNES Vyrobeno ve spolupráci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

Nové, netradiční a zábavné sporty

Nové, netradiční a zábavné sporty Noviny pro prevenci a léčbu obezity 6/2011 Z D A R M A Nové, netradiční a zábavné sporty Mgr. Jan Větrovský instruktor pohybových aktivit Léto se kvapem blíží a vy se pořád necítíte na to vysvléknout se

Více