Jarní boj s kilogramy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jarní boj s kilogramy"

Transkript

1 MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ O ATEROSKLERÓZE Noviny pro prevenci a léčbu obezity 3/ ročník ZDARMA Jarní boj s kilogramy Přibrali jste během zimy nějaký ten kilogram a teď hledáte odpověď na otázku, jak je to možné? A druhým dechem dodáváte: Co s tím budu dělat? Pak vězte, že jednou z objektivních příčin hmotnostního vzrůstu může být i skutečnost, že dnes již v zimním období netrpíme žádným nedostatkem potravin a tedy ani hladem. A dále omezení (i úplné) pohybové aktivity, za což mohou dílem kratší dny a dílem nepřízeň počasí, ale i naše relativně nízká kreativita v hledání pohybových příležitostí. O tom, co lze s nabytými kilogramy udělat, více v následujícím textu. Prvním krokem k zdravému životnímu stylu často bývá podrobná analýza našeho chování. Pak je zapotřebí přetavit zjištěné skutečnosti do praxe, což znamená, že si v první řadě stanovíme reálný cíl hubnutí. Jistě by bylo skvělé zredukovat kg do léta, tedy v horizontu 3 až 4 měsíců. Je to ale opravdu nezbytné? Velké hmotnostní úbytky často následují po drastických dietních či jiných režimech, které ale rozhodně nevydržíme dlouho. A tak se ve většině případů dostavuje tolik známý jo-jo efekt neboli opětovný vzestup hmotnosti. A ocitnete-li se v této situaci například na podzim, tedy v období, kdy se organismus podvědomě připravuje (předzásobuje) na zimu, asi pravděpodobně ke svému údivu zjistíte, že máte daleko více kilogramů než touto dobou před rokem. Podle výzkumu agentury STEM/MARK ve spolupráci s VZP ČR a 3. interní klinikou 1. LF UK a VFN v Praze bylo zjištěno, že průměrný Čech zvyšuje svou hmotnost o 0,25 kg za rok. Zkuste si sami odpověď na otázku, zda by vám nebylo příjemnější příští rok začínat s hmotností o 4 5 kg nižší. Pokud ano, mohu vám doporučit následující: naplánujte si minimum změn, které budete v každém případě schopni dlouhodobě dodržovat jenom tak budete v redukci hmotnosti úspěšní. A pamatujte, že je vám k dispozici celá řada odborníků. Jaké doporučení je pro mě to pravé? Nebudu se na tomto místě pouštět do porovnávání různých více či méně zaručených metod jak zhubnout. Musím ale konstatovat, ostatně jako každý rok, že neexistuje postup, který by vyhovoval všem. Buďte proto obezřetní před doporučeními, která nebudou respektovat např. vaše současné stravovací návyky, vývoj vaší hmotnosti v posledních měsících, úroveň pohybové aktivity apod. V těchto případech jde totiž spíše než o vás o prodej daného produktu, ať už je to cokoliv. Skutečně cenné a účinné rady vám může přinést jen takový přístup, který bude zohledňovat vaši osobnost. Nic není napořád! I když se vám zpočátku ve vašem hubnoucím úsilí daří, pamatujte, že úspěšní budete jenom po tu dobu, kdy na sobě budete pracovat. Tím neříkám nic jiného, než že jakmile se u vás dostaví uspokojení s dosaženým výsledkem a přestanete dodržovat stanovený režim, vrátí se vše rychle do starých kolejí. Váš organismus začne pracovat podle svých naprogramovaných režimů a bude si opět schovávat energii ve formě tukových zásob. Mnoho zajímavých informací o této problematice naleznete např. na či na A na konec malá rada Jelikož někteří z vás jistě již v tento čas přemýšlí, kde budou trávit svou letní dovolenou, dovolím si zde upozornit na riziko zájezdů all inclusive neboli tzv. sněz, co můžeš. Velmi často jde totiž po jejich absolvování hmotnost výrazně nahoru. Alespoň v porovnání s pobyty s polopenzí. Ovšem i při polopenzi je namístě jistá obezřetnost. Tento režim totiž často bývá přizpůsoben dvěma hlavním jídlům, která bývají neuvěřitelně velká a mezi nimiž dochází k hladovění. Nedopusťte proto, aby stravovací režim řídil vaši dovolenou a spíše přemýšlejte nad aktivitami, které budete provozovat. Hodně štěstí a sil do věčného boje s kilogramy přeje MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

2 TÉMA Ateroskleróza tichý nepřítel našich cév Někteří z vás se zřejmě již setkali s tím, že vám lékař kladl na srdce, ať nejíte či alespoň výrazně omezíte tolik dobrá, ale tučná jídla, neboť obsahují mnoho cholesterolu, který ucpává tepny a způsobuje aterosklerózu. A věřte, že přes nepochybně obdivuhodný pokrok, který medicína v léčbě aterosklerózy v posledních několika letech zaznamenala, je lepší komplikacím předcházet, než je následně řešit. Pojďme se tedy na tu tolik obávanou aterosklerózu podívat pěkně zblízka. Vývoj aterosklerózy neboli kornatění (ucpávání) tepen je velmi pomalý a nenápadný zejména zpočátku vůbec nebolí. Nicméně toto byť plíživé, tak neustále narůstající množství ukládaného cholesterolu a jiných tukových či vápenatých částic do stěn našich tepen má za následek tuhnutí cévních stěn a zužování jejich průsvitu. Tento proces si můžeme přiblížit pomocí vodovodního potrubí: pokud je nebudeme dlouhé roky udržovat, velmi pravděpodobě dojde k zanesení trubek různými nečistotami a jejich následnému ucpání nebo dokonce protržení. Projevy aterosklerózy jsou velmi různorodé U jedné skupiny pacientů můžeme pozorovat tzv. generalizovanou aterosklerózu (tzn. aterosklerotické postižení cév v celém těle), u další skupiny dochází více k aterosklerotickému postižení věnčitých tepen srdce a ostatní tepny jsou relativně bez výraznějších zúženin a u ještě další skupiny můžeme zase pozorovat postižení výhradně tepen dolních končetin. Proč tomu tak je, nikdo neví, ale v každém případě je zde nemalý vliv genetických neboli dědičných dispozic. Průsvit zdravé cévy Cholesterolový plát Nemoci, které vznikají v důsledku aterosklerózy: Ischemická choroba srdeční a infarkt myokardu jedny z nejčastějších projevů aterosklerózy vůbec. I když léčba infarktů hodně pokročila (zejména pak díky katetrizacím), je i dnes infarkt myokardu jednou z nejčastějších příčin úmrtí pacienta. Cévní mozková příhoda (lidově mrtvice) příčinou mrtvice může být zúžená, resp. ucpaná céva, nebo prasklá céva s následným krvácením do mozku, přičemž v praxi se častěji setkáváme s prvním případem. Céva může být ucpána buď embolem (vmetkem z jiné části krevního řečiště), nebo se v důsledku aterosklerózy uzavře sama. Ischemické postižení tepen dolních končetin v tomto případě proces postihuje zejména tepny dolních končetin. Projevuje se vznikem tzv. gangrény (černání prstů až celé končetiny v důsledku úplného uzavření tepen dolních končetin). Pacienti uvádějí, že před vznikem gangrény pociťovali bolesti při chůzi (týdny až měsíce). Bolest se liší podle místa zúžené tepny, proto jeden pacient udává, že ho při chůzi bolí lýtka, jiný stehna a další udává bolest až nahoře v hýždích. Typické však je, že pokud se pacient zastaví, tak bolest poměrně rychle odezní. Ischemické postižení aorty (aneurysma aorty) aorta je největší tepna, která rozvádí krev ze srdce do celého těla. V případě její ruptury (protržení) dochází k velmi rychlé smrti pacienta na vykrvácení. Jak přistupujeme k léčbě aterosklerózy Než začneme podrobněji rozebírat léčbu vysokého cholesterolu (vysoké hladiny krevních lipidů), je dobré se zmínit o některých tucích, které se nachází v naší krvi. Rozlišujeme jednak tzv. celkový cholesterol, který nám nejčastěji měří 2 І

3 TÉMA praktický lékař. Jeho hodnota by neměla přesahovat 5 mmol/l a ideální hodnota je pak kolem 4 mmol/l. Dále rozlišujeme tzv. hodný neboli HDL-cholesterol a zlý neboli LDL-cholesterol. Hodnoty HDLcholesterolu by měly být alespoň nad 1 mmol/l, ideálně nad 1,5 mmol/l, a hodnoty LDL-cholesterolu by podle nejnovějších doporučení neměly přesahovat 3 mmol/l, ideálně pak 2 mmol/l. V praxi lékaři pracují s indexem aterogenity, což je poměr LDL- a HDL-cholesterolu, který nám určuje riziko vzniku infarktu myokardu či jiných cévních komplikací spojených s aterosklerózou. Kromě cholesterolu se běžně stanovuje i hladina tzv. triglyceridů, která, pokud je zvýšená, poukazuje na to, že pacient nedodržuje dietu, jí mastné pokrmy nebo ve zvýšené míře konzumuje alkohol. Zvýšené triglyceridy vidíme také u pacientů s cukrovkou, která není dobře kompenzována. Léčba aterosklerózy by měla být komplexní. Prvním krokem je normalizace hladin tuků v krvi. Začínáme většinou dietou, při které by pacienti měli omezit přísun tučných pokrmů, zejména pak těch, které obsahují cholesterol. Doporučená denní dávka cholesterolu by neměla přesáhnout 300 mg. Dále je vhodné snížit podíl tuků v potravě na 30 % (tzn. že 70 % potravy by mělo být tvořeno sacharidy a bílkovinami), živočišné (saturované) Diagnostika aterosklerózy Pro diagnózu ateroskleroticky změněných tepen je možné použít ultrazvukové vyšetření, které je zcela bezbolestné. Toho se využívá zejména u tepen, které jsou snadno pro ultrazvukový přístroj dostupné. Patří sem např. krkavice a tepny na horních i dolních končetinách. Koronární tepny ultrazvukem bohužel vyšetřit nelze. Pokud máme podezření na ischemickou chorobu srdeční, bývá využívána tzv. koronarografie. Při ní se pacientovi zavádí přes stehenní tepnu a aortu drobný dutý drátek, kterým se lékař dostane až ke koronárním tepnám. Poté se drátkem vpraví kontrastní látka, která naplní koronární tepny. Ty se následně zobrazí na rentgenovém přístroji. Výhodou tohoto vyšetření je, že v některých případech lze zúženou tepnu ošetřit ihned tzn. rozšířit buď pomocí nafouklého balonku, nebo zavedením tzv. stentu (trubičky do cévy). Pokud postiženou tepnu nelze ošetřit takto ambulantně, je pacient indikován na tzv. bypass. Stejná metoda léčby se využívá, pokud ultrazvukem zjistíme zúžené tepny na dolních končetinách. Avšak i zde jsou určité limity. Ne vždy se podaří zúženou tepnu zprůchodnit, neboť čím více je zúžená tepna blíže chodidlu, tím obtížnější je do ní zavést stent. Stejně tak v oblasti kolenní jamky není vždy výsledek ideální vzhledem k tomu, že končetina se při chůzi ohýbá. MUDr. Jitka Housová, Ph.D. 3. interní klinika 1 LF UK a VFN v Praze tuky by měly poskytovat maximálně 10 % denní energetické potřeby. Pokud tento dietní režim nevede k dostatečnému snížení koncentrace cholesterolu, doporučuje se pacientovi snížit příjem cholesterolu v potravě pod 200 mg/den s tím, že živočišné tuky by měly tvořit maximálně 5 % denního energetického příjmu. Pokud i přes dietní opatření nedosahujeme cílových hodnot, zahajujeme léčbu léky. І 3

4 ROZHOVOR Pravidelný pohyb významně snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění říká prof. MUDr. Richard Češka, CSc., vedoucí Centra preventivní kardiologie 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. V současné době čím dál více slýcháme o zdravém životním stylu a v této souvislosti i o častém výskytu aterosklerózy či infarktu. Je pravda, že ve výskytu onemocnění způsobených aterosklerózou jsme v čele evropského žebříčku? Onemocnění srdce a cév, která vznikají převážně jako komplikace aterosklerózy, se u nás vyskytují poměrně často a je pravda, že patříme mezi země s jejich vysokým výskytem. Stejně tak úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění je vysoká. Na úplné špičce ale naštěstí nejsme. Tam patří především země bývalého Sovětského svazu a některé další země převážně bývalého východního bloku. Z hlediska České republiky je potřeba zdůraznit, že prakticky od poloviny 80. let a zejména pak v 90. letech dochází k příznivému trendu poklesu výskytu kardiovaskulárních onemocnění. To, jaký je podíl pozitivních změn životního stylu a nakolik se projevuje zlepšení prevence i léčby těchto onemocnění, lze jen těžko odhadnout. Můžeme sami na sobě nějakým způsobem včas vypozorovat zvýšené riziko výskytu infarktu či mozkové příhody? Jednoznačně ANO! I když samozřejmě nikdy nelze se stoprocentní jistotou říci, že ten či onen člověk dostane infarkt, poměrně dobře ale můžeme určit riziko srdeční a cévní příhody. V první řadě posuzujeme výskyt rizikových faktorů, přičemž některé jsou známé, jako např. rodinný výskyt kardiovaskulárních onemocnění, věk nebo pohlaví (muži mají obecně vyšší riziko infarktu), nebo to, zda je pacient kuřák apod., a ostatní rizikové faktory, jako např. hladinu tuků v krvi, krevní tlak aj., zjistí lékař pomocí příslušných vyšetření. Na koho se tedy lze obrátit, když budeme chtít zjistit riziko vzniku aterosklerózy? Základní hodnocení rizika by měl provést praktický lékař a v případě zjištění zvýšeného rizika je vhodné obrátit se na některé ze specializovaných center preventivní kardiologie. Naše noviny jsou zaměřeny na lidi s nadváhou a obezitou, kterých je v dospělé populaci více než polovina, a proto bych se vás rád zeptal na souvislost obezity s aterosklerózou. Na tuto otázku je odpověď možná složitější, než by se na první pohled zdálo. Samozřejmě že u obézních (zejména s tzv. obezitou centrálního typu s ukládáním tuku v oblasti břicha) nacházíme rizikové faktory kardiovaskulárních (KV) onemocnění nejčastěji. Na druhé straně ale ani obezita (a především nadváha) nemusí být spojena s výrazně vyšším kardiovaskulárním rizikem. Souvisí to i s fyzickou aktivitou. Pacienti, kterým s nadsázkou říkáme fit fat, tedy pravidelně sportující obézní, mají většinou významně nižší KV riziko než ti, kteří nesportují (a to platí i u lidí s tzv. normální hmotností). Jaký je konkrétní vliv pohybu na výskyt aterosklerózy a jakou pohybovou aktivitu byste doporučil? Pravidelné cvičení nebo dokonce jen pravidelné procházky rychlou chůzí mají z hlediska srdce a cév velmi pozitivní význam. Aterosklerotický proces pozitivně ovlivňuje vzestup HDL-cholesterolu, zlepšení kompenzace cukrovky i pokles krevního tlaku, a to všechno ovlivňuje pravidelný pohyb. Vytrvalostní trénink navíc zlepšuje výkonnost celého kardiovaskulárního systému. Nejde ani tak o typ či druh fyzické aktivity jako spíše o to, aby byla pravidelná a dlouhodobá. Vliv pohybu na zlepšení rizikového profilu jsme si již popsali. Pojďme si tedy říci, jak je to s dietou, resp. s tuky v dietě. Často se v médiích totiž setkávám se sdělením, že některé speciální tuky jsou zdravé. Mezi tuky je samozřejmě potřeba rozlišovat. Stejně tak je nutné vědět, že tuky jsou nezbytnou součástí zdravé diety. Pak je ovšem třeba zmínit, že tuky představují významný zdroj energie, kterou musíme zejména u obézních pacientů redukovat, tzn. že redukce kalorií (či joulů) budeme jen obtížně dosahovat bez redukce příjmu tuků. Co se týká výběru tuků, důležité je preferovat tuky esenciální, nenasycené, tedy rostlinné a rybí tuky, a naopak se vyhýbat živočišným tukům. Velmi žhavým tématem je rovněž otázka tzv. trans-mastných kyselin, které mají velmi široce rozprostřené negativní zdravotní důsledky od kancerogenity (tj. schopnosti vyvolat rakovinu) až po negativní vliv na kardiovaskulární onemocnění. Dále můžeme zmínit tzv. funkční potraviny, mezi něž patří i rostlinné tuky doplněné rostlinnými steroly. Ty opravdu mírně snižují hladinu cholesterolu v krvi a tím zlepšují rizikový profil. Ale i tady platí pravidlo všeho s mírou a stejně tak, že tuky jsou významným zdrojem energie. 4 І

5 ROZHOVOR tuku, může naše klasika poměrně slušně konkurovat třeba i často doporučované středomořské stravě. Na závěr mi dovolte poněkud osobní dotaz. Vy sám jste štíhlý, znamená to, že držíte přísnou dietu nebo že aktivně sportujete? Měl jste někdy v životě problémy s váhou, pokoušel jste se zhubnout? Děkuji za možná až příliš optimistické hodnocení mých výško-váhových poměrů. Ve skutečnosti by stačilo pár kilogramů, abych se dostal do oblasti nadváhy. To, že tomu tak snad není, je výsledkem prakticky celoživotního boje. V mládí to bylo podstatně jednodušší. Od dětství jsem poměrně dost intenzivně sportoval a dokud bylo na sport dost času, dařilo se mi udržovat hmotnost téměř ideální. Nyní mohu trochu s nadsázkou říci, že už sport skoro častěji doporučuji, než aktivně provozuji. Dietu nedodržuji, spíše se snažím vycházet z toho, co jsem doporučoval v dietě čtenářům. Když nějaké kilo přibude, tak se spíše snažím omezit vše a trochu přidat na fyzické aktivitě. Někdy, možná trochu nechtěně, přispěje i nepravidelnost životosprávy, někdy se prostě nestihnu najíst (což samozřejmě nedoporučuji!). Děkuji vám za rozhovor. Připravil MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. Měl byste pro naše čtenáře nějaké dietní doporučení, které lze v praxi docela dobře dodržet? Podat jednoduchý návod, platný pro všechny, není možné. Doporučení bude vždy individuální, a to jak podle rizikového profilu, výško-váhových poměrů, tak podle psychosociálního profilu nemocného. Vysoce motivovaný a přiměřeně vzdělaný nemocný má jistě v současné době možnost nalézt dostatek informací v odborné, resp. v populárně-naučné (ale seriózní) literatuře. Pokusím se proto o několik poznámek pro ty pacienty, kteří si nechtějí vyhledávat informace, nedávají si své porce na váhu, nechodí s krokoměrem a zásadní změna životního stylu jim připadá obtížná. V první řadě je zapotřebí používat základní racionální uvažování, tedy onen zdravý selský rozum. Potom nebude třeba dlouze diskutovat o rovnováze energie přijaté a vydané. Základní doporučení pacient prostě musí respektovat! Zakazovat vše, co pacient dosud miloval, a doporučovat potraviny a jídla, ke kterým má odpor, není zřejmě ideální cesta. Často se hovoří o typicky nezdravé české kuchyni. Podívejme se ale například na naše typické knedlo-vepřo-zelo. Když budeme mít na talíři hodně zelí, dva knedlíky a vepřové bude libové, bez viditelného PROFIL Prof. MUDr. Richard ČEŠKA, CSc. Narozen v Praze absolvent 1. LF UK v Praze CSc. na téma Farmakoterapie hyperlipoproteinémií habilitace v oboru vnitřní lékařství. Současné postavení: profesor, zástupce přednosty 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze vedoucí Centra preventivní kardiologie 3. interní kliniky VFN v Praze předseda České internistické společnosti ČLS JEP předseda České společnosti pro aterosklerózu člen výboru pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS. Vědecký zájem: vnitřní lékařství, hyperlipoproteinémie, preventivní kardiologie. І 5

6 SPRÁVNÁ ŽIVOTOSPRÁVA Tuky v naší stravě Které jsou pro náš organismus vhodnější a kolik jich vlastně potřebujeme? Tuky přijímané potravou jsou pro lidské tělo především zdrojem energie (1 g tuku obsahuje 9 kcal, tj. 38 kj). Tuky v potravě tvoří poměrně různorodou směs lipidů, a to zejména triacylglycerolů (přes 95 %), fosfolipidů (lecitin, kefalin), sfingolipidů, glykolipidů, cholesterolu a fytosterolu. 1 Denní příjem tuků u zdravého člověka by měl činit asi 1 g na kilogram tělesné hmotnosti. Zastoupení živočišných a rostlinných tuků by mělo být nejlépe v poměru 1:2. Mnozí lidé ovšem přijímají tuků nadbytek, což se může projevit nejen jako obezita, ale i zvýšenými hladinami tuků v krvi. Navíc ještě záleží na tom, jaké tuky konzumujeme, zda rostlinné, nebo živočišné. Nadbytečný příjem tuků přispívá k nejzávažnějším zdravotním problémům, jako jsou srdečně-cévní choroby, některá nádorová onemocnění aj. Ve stravě by měly být z větší části zastoupeny tuky rostlinné. Důležité ovšem je, zda se jedná o kvalitní rostlinné oleje, bohaté na polynenasycené mastné kyseliny, nebo ztužené rostlinné tuky, jež obsahují tzv. transizomery mastných kyselin. Pojďme se nyní na jednotlivé tuky podívat: 1 Živočišné tuky asi většina z nás ví, že živočišné tuky se příliš nedoporučují, protože neprospívají našemu zdraví a jsou často jednou z příčin vysoké hladiny cholesterolu v krvi. Proč tomu tak je? Obsahují totiž nepříznivý poměr mastných kyselin (převažují nasycené mastné kyseliny). V těchto tucích nacházíme malý podíl polynenasycených mastných kyselin a relativně vysoký obsah cholesterolu. Výjimkou jsou tuky obsažené v mořských rybách, kde je poměr nasycených a nenasycených mastných kyselin příznivější (než např. ve vepřovém masu). Rostlinné tuky oleje mají většinou převahu polynenasycených mastných kyselin nad nasycenými, a to až 6, a proto jsou pro zdraví člověka příznivější. Výjimku tvoří kakaové máslo a kokosový tuk, ty však neobsahují cholesterol a abiogenní (škodlivé) mastné kyseliny, jsou tedy příznivější než např. mléčný tuk, ale rovněž není vhodné je konzumovat ve větším množství. Ztužené tuky dříve se vyráběly hydrogenací rostlinných olejů a při tomto procesu vznikaly tzv. transizomery mastných kyselin, které patří do skupiny abiogenních mastných kyselin. Jejich obsah činil 6 16 %. Spousta lidí tak ve snaze předejít kardiovaskulárním chorobám začala dávat přednost rostlinným margarínům. Svou roli zde sehrála reklama. Bohužel ale i rostlinné margaríny, jež byly vyráběny částečnou hydrogenací, obsahovaly škodlivé transizomery, a tak riziko kardiovaskulárních chorob ještě zvyšovaly. Na toto zjištění reagovala řada výrobců, a tak se ztužené tuky dnes vyrábějí pomocí nové technologie, tzv. inesterifikace, díky níž se množství transizomerů značně snížilo. Proč jsou trans-mastné kyseliny škodlivé? 2 Trans-mastné kyseliny pravděpodobně zvyšují riziko ischemické choroby srdeční. Podle posledních výzkumů zvyšují hladinu celkového a LDL-cholesterolu, a navíc ještě snižují hladiny HDL-cholesterolu. A proto nejsou levné margaríny s vysokým obsahem trans-mastných kyselin z hlediska ovlivnění hladiny cholesterolu v krvi o nic zdravější než máslo. Co je ještě zajímavější, je poznatek, že trans-mastné kyseliny zhoršují citlivost tkání na inzulin a mohou se tedy spolupodílet na vzniku cukrovky anebo cukrovku zhoršovat. Rostlinné jedlé tuky dnes Díky novým technologiím zpracování tuků procento transizomerů mastných kyselin v tucích výrazně kleslo. Problémem zůstávají jen pokrmové tuky na smažení a některé speciální margaríny pro další průmyslové použití. Vyvarovat bychom se tedy měli konzumaci levných oplatek, jejichž náplně obsahují ony ztužené tuky. Rovněž na první pohled zdravé sušené ovoce v různých čokoládových nebo jogurtových polevách v sobě skrývá ztužené tuky obsahující transizomery mastných kyselin a dále různé čokoládové pochoutky nebo figurky z čokoládové tukové polevy. Poznáte je tak, že na rozdíl od pravé čokolády jsou většinou mnohem levnější. Podle doporučení Mezinárodní margarínové asociace by roztíratelné margaríny měly obsahovat nejvýše 1 % trans-kyselin a směsné tuky a margaríny pro další průmyslové využití nejvýše 5 %. 6 І

7 SPRÁVNÁ ŽIVOTOSPRÁVA Jaké tuky jsou vhodné na náš stůl? V první řadě je třeba mít na paměti okřídlené rčení: Všeho s mírou! A pak platí, že by v naší stravě měly převažovat rostlinné tuky ve formě olejů na studenou i teplou kuchyni je vhodný olivový olej, dále je vynikající např. olej sezamový, dýňový aj. Pokud bojujete s nadváhou a vysokým cholesterolem v krvi, tak si na pečivo raději mažte malé množství rostlinných margarínů vyrobených ze sójového, kokosového oleje anebo palmového tuku či oleje. Takové rostlinné máslo neobsahuje žádný cholesterol, laktózu, ani mléčné bílkoviny. Vhodné je i pro alergiky a konzumenty s laktózovou intolerancí. Mgr. Lenka Mičová Krajská nemocnice v Liberci Zdroj: 1. Stratil P.: ABC zdravé výživy, 1.díl 2. Anděl M., Dlouhý P.: Margaríny a ateroskleróza, Rizikové trans-mastné kyseliny; Vesmír 85, 686, 2006/11 LÉKÁRNA Léky pomáhající snižovat hladinu cholesterolu a jiných krevních tuků Pro to, aby naše speciální číslo Obesity NEWS věnované ateroskleróze bylo kompletní, se také musíme zmínit o možnostech terapie vysokých krevních lipidů pomocí léků. Než lékař pacientovi předepíše léky na vysoký cholesterol, měl by pacient držet tzv. nízkocholesterolovou dietu tzn. že by měl omezit příjem cholesterolu na 300 mg za den. Pokud toto omezení nevede k adekvátnímu snížení krevních tuků, doporučuje se zpřísnit nízkocholesterolovou dietu na 100 mg cholesterolu za den. A teprve když pacient ani při této dietě nedosáhne cílových hodnot cholesterolu, bývá zahajována léková terapie na snížení krevních lipidů. Léky na snížení krevních lipidů rozdělujeme do několika skupin na: Statiny snižují celkový cholesterol a také LDL-cholesterol (zlý cholesterol). Bohužel příliš neovlivňují hladiny HDLcholesterolu (hodného cholesterolu) a dále hladiny tzv. triglyceridů (tuků, které nejsou pro naše cévy rovněž přátelské). Statinů je na našem trhu velké množství, jako např. simvastatin, atorvastatin, pravastatin, fluvastatin, rosuvastatin a další. Jejich relativně široká nabídka má velký význam v tom, že, pokud jeden druh statinu pacientovi nevyhovuje, může jej lékař snadno nahradit jiným. Proto je také jen minimum pacientů, u kterých bychom nenalezli vyhovující statin. Mezi nejčastější nežádoucí účinky statinů patří bolesti svalů, které mohou být různé intenzity. U některých pacientů, nejčastěji s vrozenou poruchou metabolismu lipidů, samotný statin na vysokou hladinu cholesterolu nestačí. V těchto případech můžeme do kombinace se statinem přidat lék ezetimib (ezetrol), který účinek statinu zvyšuje. Fibráty léky pro pacienty se zvýšenou hladinou triglyceridů. Tyto léky umí snížit hladinu triglyceridů a současně zvýšit hladinu HDL-cholesterolu. V některých případech se setkáváme s tzv. smíšenou dyslipidémií neboli zvýšenou hladinou celkového a LDLcholesterolu a současně sníženou hladinou HDL-cholesterolu a zvýšenou hladinou triglyceridů (tento typ dyslipidémie je velmi častý u diabetiků). V tomto případě je na místě kombinovaná terapie statiny a fibráty. Kontraindikace léků a doporučení: Podávání léků na vysoké krevní tuky je absolutně zakázáno při těhotenství. U dětí není doporučováno podávání statinů. Zde připadá v úvahu podávání tzv. pryskyřic. Pokud patříte mezi odpůrce chemie (tedy léků), nemusíte zoufat, jelikož další možností, jak snížit hladinu cholesterolu, je zvýšený příjem tzv. omega-3 nenasycených mastných kyselin, které jsou zastoupeny zejména v mořských rybách. V lékárnách pak můžete zakoupit velké množství potravinových doplňků, které tyto zdraví prospěšné kyseliny obsahují. Cílové hodnoty krevních lipidů: Celkový cholesterol do 5 mmol/l u zdravé populace, u rizikových pacientů lépe do 4,5 mmol/l. HDL-cholesterol nad 1 mmol/l, u rizikových pacientů lépe nad 1,5 mmol/l. LDL-cholesterol do 3 mmol/l, u rizikových pacientů do 2 mmol/l. Triglyceridy do 1,7 mmol/l, u rizikových pacientů jsou lepší nižší hodnoty. MUDr. Jitka Housová, Ph.D. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze І 7

8 ZÁBAVA Hádanky na procvičení logického myšlení 1. Rybáři Pět rybářů se vydalo společně na lov. Jmenovali se Kapr, Mřínek, Vokoun, Cejn a Štika. Každý z nich ulovil jednu rybu, a to kapra, mřínka, okouna, cejna a štiku. Žádný z rybářů však nechytil rybu, jejíž jméno nesl. Pan Cejn nechytil štiku a pan Štika nechytil cejna. Štiku ulovil jmenovec ryby, kterou chytil pan Vokoun nebyl to kapr. Jakou rybu ulovil pan Kapr? 2. Řada čísel Doplňte následující číslo v řadě: ? 3. Tři písmena Místo otazníků doplňte na každý řádek stejná tři písmena tak, aby vznikla podstatná jména v prvním pádu jednotného čísla:??? EL??? UM??? ABÁZE??? LOVNÍK 4. Zajatci Tři lidé byli zajati divochy. Ti je přivázali ke kůlům v řadě za sebou, takže poslední viděl dva před sebou, prostřední viděl jednoho a první neviděl žádného. Náčelník jim chtěl dát šanci na přežití, tak řekl: Jste přivázáni ke třem kůlům, přičemž dva jsou bílé a jeden černý, nebo dva černé a jeden bílý. Jestli kdokoliv z vás uhodne, k jakému sloupu je přivázán, všechny vás pustíme. Kdo z nich může zjistit barvu svého sloupu? Jak to udělá? 5. Ukryté město Ze slov uvedených níže sestavte název města v nich ukrytý: SALON OJNICE BUNDA Milí čtenáři, připravili jsme pro vás další sérii hádanek a věříme, že v dobrém slova smyslu pozlobí vaše mozkové závity. Přejeme vám, ať je pro vás luštění nejen zábavné a poučné, ale také úspěšné. Správné řešení naleznete jako vždy na známé adrese: Sudoku Vyplňte mřížku tak, aby každý řádek, každý sloupec a každý čtverec o 3 3 políčkách obsahoval čísla od 1 do 9. Řešení naleznete na: Obesity NEWS 3/2009 noviny pro prevenci a léčbu obezity Periodicita: měsíčník. Toto číslo vyšlo v březnu. Vyrobeno ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Vydává: NOL nakladatelství odborné literatury s.r.o., Sokolská 39, Praha 2. Kontakt: tel , fax , Vedoucí vydání: MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. Odborní redaktoři: MUDr. Daniel Housa, Ph.D., MUDr. Jitka Housová, Ph.D. Redakční a grafická úprava: Comunica, a.s. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E Tisková práva: NOL nakladatelství odborné literatury s.r.o. Copyright MediSpo, s. r. o. Publikování nebo další šíření obsahu novin Obesity NEWS je bez písemného souhlasu společnosti NOL nakladatelství odborné literatury s.r.o. zakázáno.

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Výživová doporučení Stravování a režim jednotlivců Stravování a režim skupin Stravování a režim populace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Výživová hodnota rostlinných tuků

Výživová hodnota rostlinných tuků Výživová hodnota rostlinných tuků Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2015 20.11.2015 Praha Jiří Brát Média ovlivňují spotřebitele ne vždy správným směrem Kolik tuků jiných živin konzumovat? tuky

Více

www.dietyahubnuti.cz 1

www.dietyahubnuti.cz 1 www.dietyahubnuti.cz 1 101 tipů JAK ZHUBNOUT JEDNOU PROVžDY 101 tipů jak zhubnout 1. vydání Copyright Diety a Hubnutí, ZoneMedia s.r.o., 2014 Návrh obálky a grafická úprava: ZoneMedia s. r. o. (www.zonemedia.cz)

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE FOTOPLETYSMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ CÉV Jedná se o neinvazivní vyšetření, které nás informuje a stavu periferního cévního systému a o stavu kardiovaskulárního

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Cholesterol: Strašák dnešní doby

Cholesterol: Strašák dnešní doby Press kit Cholesterol: Strašák dnešní doby 1 Cholesterol: Strašák dnešní doby Po několik desetiletí platí v medicíně jednoduchá úměra snížením hladiny cholesterolu prospějeme svému zdraví. V poslední době

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Zásady správné životosprávy v prevenci srdečně-cévních onemocnění

Zásady správné životosprávy v prevenci srdečně-cévních onemocnění Zásady správné životosprávy v prevenci srdečně-cévních onemocnění Informace pro pacienty a jejich blízké Proč dodržovat zásady správné životosprávy Jak a co jíst a nejíst Uzávěry tepen dolních končetin

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky O tom, jak budete vařit zítra Vědecké studie z celého světa jednoznačně prokazují, že naše stravovací návyky mají dramatický dopad na naše zdraví. V současné době více než 2/3 obyvatelstva v České republice

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek JakHubnout NE W leden 2016 správně Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek Jakou zvolit dietu? 2016 štíhlá a krásná. Tisíce ženvužroce to zvládly, vy to také zvládnete! Zvládli jste Vánoce?

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Zdravý životní styl u pacientů Healthy Lifestyle

Zdravý životní styl u pacientů Healthy Lifestyle Healthy Lifestyle Chronic s chronickým kidney disease chapter onemocněním 5 ledvin Chronické onemocnění ledvin Vysoký krevní tlak, cukrovka, chronické onemocnění ledvin (CKD) a kardiovaskulární onemocnění

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM 5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM Dieta při diabetu je nejvýznamnější faktor při prevenci vzniku diabetu. Existují poznatky, že nesprávně

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Mýty o tucích ve výživě

Mýty o tucích ve výživě Mýty o tucích ve výživě Kongres IKEM 15.10.2014 Praha Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Česká společnost chemická Tuky z pohledu výživy velmi sledované a medializované téma spousta protichůdných doporučení povrchní

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Současná dobrá i špatná dietní doporučení. J. Piťha, T. Starnovská

Současná dobrá i špatná dietní doporučení. J. Piťha, T. Starnovská Současná dobrá i špatná dietní doporučení J. Piťha, T. Starnovská Obsah Úvod : Nejčastější onemocnění v České republice Jejich hlavní rizikové faktory Strategie a taktika léčby rizikových faktorů Režimová

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

8-týdenní program. Do formy a do plavek! Naučíme vás běhat nebudete věřit, jak snadné to je! Žádné diety a jo jo efekty, půjdeme na to zdravě

8-týdenní program. Do formy a do plavek! Naučíme vás běhat nebudete věřit, jak snadné to je! Žádné diety a jo jo efekty, půjdeme na to zdravě 16/2/2015 5. vydání týdeníku pro všechny registrovné uživatele slevového serveru Vykupto.cz Neprodejné Všechna práva vyhrazena 2015 Vykupto.cz s.r.o. 6 Slevy triky návody Do formy a do plavek! V y k u

Více

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Familiární hypercholesterolemie (FH) - neprojevuje se fyzicky ani psychicky. Přesto je nejčastější vrozenou poruchou metabolismu na světě. Genetickou mutaci,

Více

Detoxikace organismu díky 10 potravinám

Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace, neboli očista organismu je čím dál více oblíbená. Každý den díky nezdravému životnímu stylu zahlcujeme náš organismus škodlivými látkami. A právě detoxikace

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

OBEZITA. Obezita popis onemocnění a její příčiny. Příčiny obezity

OBEZITA. Obezita popis onemocnění a její příčiny. Příčiny obezity OBEZITA Obezita se stává celosvětovým problémem. Neustále přibývá těch, kteří mají problémy s tělesnou váhou, a to i mezi mladými lidmi i dětmi. Podstatným rizikem jsou další komplikace spojené s obezitou.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System Blood Glucose Monitoring System Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Informační brožura pro zdravotnický personál a pacienty s familiární hypercholesterolémií DR. LEIV OSE

Informační brožura pro zdravotnický personál a pacienty s familiární hypercholesterolémií DR. LEIV OSE Informační brožura pro zdravotnický personál a pacienty s familiární hypercholesterolémií DR. LEIV OSE OSBAH Co se dozvíte v této brožuře? Získáte poznatky o familiární hypercholesterolémii i o příčinách

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO Předcházíme onemocněním srdce a cév MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO ÚZIS ČR 2013 Celková úmrtnost ČR 22 45 8 25 KV nemoci Onkologické nemoci Plicní nemoci Ostatní

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 14.10.2013

Více

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky stravy - lipidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Lipidy 1 = organické látky orgány těla využívají jako zdroj energie pro svoji činnost. Sloučenina glycerolu a mastných kyselin (MK)

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Marie Nejedlá, Státní zdravotní ústav. Škodí palmový olej zdraví?

Marie Nejedlá, Státní zdravotní ústav. Škodí palmový olej zdraví? Marie Nejedlá, Státní zdravotní ústav Škodí palmový olej zdraví? bývá vnímán veřejností jako nezdravý tuk má vyšší obsah nasycených MK (50% nasycených a 50% nenasycených MK) hladinu cholesterolu ovlivňuje

Více

Prázdninový certifikovaný intenzivní kurz k získání živnostenského listu. Poradce pro výživu

Prázdninový certifikovaný intenzivní kurz k získání živnostenského listu. Poradce pro výživu !!! Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) pořádá Prázdninový certifikovaný intenzivní kurz k získání

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Martina Nevrlá FNUSA Vedoucí práce: prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. I. Úvod Metabolismus PNMK,

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání LIPIDY autor: Mgr. Hana Sloupová 1. Doplň tvrzení: Lipidy jsou přírodní látky. Patří mezi ně...,... a... Tuky jsou estery... a mastných... kyselin. Nasycené tuky obsahují ve svých molekulách karboxylové

Více