PRVNÍ PRAŽSKÁ POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI BENEDIKTA XVI. JSME SI UJÍT NENECHALI ANEB. Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVNÍ PRAŽSKÁ POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI BENEDIKTA XVI. JSME SI UJÍT NENECHALI ANEB. Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje"

Transkript

1 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje PRVNÍ PRAŽSKÁ POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI ANEB BENEDIKTA XVI. JSME SI UJÍT NENECHALI Vstávám a vnímám, že mě bolí hlava i všechny svaly ze včerejšího putování za Svatým otcem do Staré Boleslavi. Tělo by potřebovalo další den volna na zotavení, ale práce volá. Vyškemrala jsem si totiž na našem grafikovi Pavlíkovi, že mu tento příspěvek pošlu po uzávěrce, abyste měli co nejčerstvější informace. Vše to začalo přípravami. Jednak duchovními, a pak organizačními, pod vedením našeho otce Edwarda. Když už se návštěva zástupce našeho Pána blížila, nemohli jsme se dočkat. A když konečně přijel, byli jsme mnozí jak u vytržení a snažili se zjistit, co se zatím událo a co Svatý otec řekl, zatímco jsme byli třeba v práci a nemohli sledovat nonstop zpravodajství ČT (jíž za to patří velký dík). V naší farnosti se v neděli ve 20 hodin sešli přihlášení poutníci, aby modlitbou nešpor před Nejsvětější svátostí a následnou krátkou adorací společně chválili Pána. Potom jsme se na výzvu pátera Edwarda odebrali na farní zahradu, kde jsme při opékání špekáčků měli šanci vzájemně se představit. Někteří z nás pak využili možnosti a vrátili se do kostela k soukromé modlitbě. Hodinu před půlnocí jsme se opět sešli v kostele k požehnání na cestu a vyrazili jsme. Ministranti v čele nesli velký kříž s loučemi, za nímž následoval obrovský, krásně malovaný transparent k této neobyčejné příležitosti, a pak průvod čítající na 150 poutníků (k němuž se cestou přidávali další, takže nás ve finále bylo kolem 170). (Pokračování na str. 2 a 3)

2 2 Reportáž Za zpěvu písní a modliteb jsme 50 minut po půlnoci došli k místu našeho prvního patnáctiminutového odpočinku, což bylo v polích za Satalicemi. Poté jsme pokračovali dál až do Jenštějna, kde jsme měli přestávku půlhodinovou, s možností dát si teplý čaj či kávu, kterou dovezli obětavci z naší fary. Poslední zastavení se pak konalo na náměstí v Brandýse, kde jsme vyfasovali lístky do sektorů, vlajky a trička s motivem Sv. otce, a k tomu teplou polévku. Skutečně bodla, protože již začalo pěkně přituhovat. A pak nás čekala poslední fáze putování na Proboštskou louku kousek za Starou Boleslaví, na místo mše svaté s papežem. Cestou jsme se ještě zastavili u baziliky sv. Václava a zazpívali svatováclavský chorál. A dál již jen živé písně, které jistě probudily nasazené vojáky a že jich bylo, snad všichni záložáci! V 6.15 již přicházíme do sektorů, kam již každý jdeme sám a snažíme se ulovit co nejlepší místo. Jsme, trochu nemile, překvapeni hlasitostí reproduktorů, z nichž se line hudba, zpěv či různé komentáře a vzkazy lidí z pódia, kteří si pro nás připravili program, jenž byl promítán na velkoplošné obrazovky, aby čekání na mši svatou nebylo dlouhé. Nevím, jestli se někomu z těch, co se mínili trochu prospat či v tichosti pomodlit, toto podařilo uskutečnit. Sektory se postupně zaplňovaly novými davy lidí a atmosféra houstla, neboť hodina H se již blížila. V 8.20 vidíme na velkoplošné obrazovce, že Svatý otec je již ve Staré Boleslavi a jde se poklonit lebce sv. Václava. Poté nasedá do papamobilu a míří za námi! Jsme neskutečně netrpěliví, mačkáme se u přehrádek sektorů, abychom nezmeškali moment, kdy projede kolem nás a mohli ho přivítat.

3 Reportáž 3 A už je tu! Sv. otec projíždí mezi sektory a zdraví poutníky, někdy se ale ztrácí v davu lidí a vlajek. Bohužel, kolem našeho sektoru projel u zadní strany, kde nikdo z našich poutníků nestál. Ale nevadí, důležitější je to, že jsme tu, a co on nám poví v homilii, uvidíme ho aspoň z dálky. Mše svatá začíná a my nasloucháme Božímu slovu, a pak kázání Svatého otce. V něm vyzdvihuje sv. Václava, našeho národního patrona, jako vzor svatosti, jež je i dnes aktuální: Dnes je třeba lidí věřících a věrohodných, připravených rozšířit do každé oblasti společnosti ty křesťanské zásady a ideály, jimiž se inspiruje jejich jednání. To je svatost, univerzální povolání všech pokřtěných, které je vede, aby plnili své povinnosti věrně a s odvahou, aby nehleděli na vlastní sobecký zájem, ale na společné dobro, a hledali v každém okamžiku Boží vůli Modleme se, abychom jako on i my rozhodným krokem putovali ke svatosti. Je to samozřejmě těžké, neboť víra je stále vystavována mnoha zkouškám; když se však necháme přitahovat Bohem, který je Pravda, bude náš krok pevný, protože poznáme sílu jeho lásky. Po mši svaté měl Svatý otec ještě proslov k mládeži, ve kterém je povzbudil k zodpovědnému hledání štěstí, k tomu jedinečnému povolání, které každý dostal od Pána: Ježíš vás neustále zve, abyste byli jeho učedníky a svědky. Mnoho z vás volá k manželství a příprava na tuto svátost znamená skutečné putování za povoláním. Zkoumejte tedy vážně Boží volání, abyste založili křesťanskou rodinu, a vaše mládí ať je obdobím, kdy budete zodpovědně formovat svou budoucnost. Společnost potřebuje křesťanské rodiny, svaté rodiny! Pokud vás Pán volá, abyste jej následovali ve služebném kněžství nebo v zasvěceném životě, nezdráhejte se odpovědět na jeho pozvání. Následovalo závěrečné požehnání od Jeho Svatosti a zpěv Svatováclavského chorálu. Svatý otec nám zmizel z očí, ale jeho slova v nás zůstávají. Neseme je v našich srdcích a chceme je proměnit v činy, abychom, jak Benedikt XVI. zdůraznil, nepůsobili pouze zdáním dobrého a čestného člověka, ale abychom jím skutečně byli: Dobrý a čestný je ten, kdo nezakrývá sám sebou světlo Boží, nevynáší sebe, nýbrž nechává skrze sebe prosvítat Boha. Svatý otče, děkujeme za slova povzbuzení! A dá-li Bůh, zase se brzy vraťte! Připravila Marta Höferová P.S. Prosím, poděkujme ČT za své opravdu kvalitní vysílání a zpravodajství během návštěvy papeže. Dejme přednost poděkování pohlednicí či elektronicky. Má-li firma ohlas a písemné podklady od uživatelů, při rozhodování nových programů je bere v úvahu. Adresa je: ČT, Kavčí Hory, , Praha 4. A taktéž si nenechme své dojmy pro sebe, ale sdílejme je mezi sebou. Vaše příspěvky mimo jiné přívítá Natanael či naše farní fórum, ale i Katolický týdeník.

4 4 Ohlédnutí VZPOMÍNKA NA LETOŠNÍ SVATOBARTOLOMĚJSKOU POUŤ Když jsme přicházeli ke kostelu sv. Bartoloměje, bylo zřejmé, že opět bude krásný den, jako již tradičně o této pouti. Bůh je totiž k nám tak milostivý. Určité rozechvění nás provázelo, když začala mše svatá a slyšeli jsme svatá slova. Když přišlo burcující kázání generálního vikáře, Mons. Michaela Slavíka, každý z nás si mohl vybrat aspoň jednu větu, která ho mohla provázet a pomáhat lépe žít než dosud. Jako poděkování zazněla krásná duchovní hudba, zpěvy, varhany a jiné hudební nástroje. Stálo jistě velké úsilí to vše připravit. Pak jsme se odebrali do jiné dimenze. Po mši sv. začalo agapé na farské zahradě. Nejen, že bylo veselo, ale každý si mohl popovídat, s kým si přál. A co se týká pohoštění, bylo přímo královské. Vše doplňovala živá hudba. Odpoledne se dokonce i tančilo. Náš pan farář mi připadá jako svatý don Bosco. Jak velké úsilí musel vynaložit, aby naši starou faru zmodernizoval. Pomáhali mu při tom mnozí farníci. Všem buď dík. Ale pan farář prosil celé nebe, a proto dostal požehnání. Připojme se k němu v modlitbách, ať Panna Maria rozestře nad kostelem sv. Bartoloměje a farou svůj modrý plášť. Eva A. M. Loudilová Ilustrace: Eva A. M.

5 Informace o farnosti 5 OSLAVENKYNĚ V neděli 13. září jsme popřáli a zazpívali naší nejstarší farnici, paní Růženě Heindlové, k jejím úctyhodným 89. narozeninám. Za farnost popřál otec Edward a poté se připojili další gratulanti (někteří nás ale stihli předběhnout - hned po mši svaté!) Marta Höferová (Oslavenkyně v doprovodu své dcery Lídy) VÝLET S DĚTMI NA HORU ŘÍP V sobotu ráno sluneční paprsky slibovaly hezký den a to bylo dobře, protože jsme měli v plánu výlet dětí s naší farností na horu Říp. Na stanici metra Rajská zahrada se nás sešlo 11 dětí a 3 dospělí. Metrem jsme jeli na Masarykovo nádraží a odtud vláčkem do Roudnice n. L. Výpravě velel páter Walczyk, který si po cestě s námi povídal a hrál na kytaru. Byla dobrá nálada. Pak jsme vystoupali až na vrchol Řípu, kde k našemu překvapení právě probíhala výstava psů. Když jsme sešli zpět dolů, šli jsme na oběd. Po výborném obědě jsme mířili na vlak a po cestě hráli různé hry a soutěže. Poté jsme se vlakem vrátili do Prahy. Výlet se mi moc líbil a těším se, až bude další. Eliška Weigrichtová

6 6 Stránka pro děti a nejen pro ně Biblická sudoku Odpovídejte na otázky. Odpovědi v podobě čísel pište na místa označená tečkou. Dále pokračujte jako u klasické sudoku. A B C D E F G H I A Kolik dcer midjánského kněze ochránil Mojžíš před pastýři? (Ex 2,16) B Kolik přátel přišlo potěšit Jóba, když ho postihlo neštěstí? (Jb 2,11) C Kolik desek tvořilo zadní stranu příbytku schrány? (Ex 26,22) D Kolik bratrů- kněží hrajících na trubky a jiné nástroje šlo v průvodu při posvěcování obnovených jeruzalémských hradeb? (Neh 12,35-36) E Kolik vězňů propouštěl na přání lidu římský prokurátor o velikonočních svátcích? (Mt 27,15) F Kolik služebníků vyšlo s Abrahamem a jeho synem na cestu k hoře Mórija, kde měl být Izák obětován? (Gn 22,3) G Kolik mužů spatřil král Nabúkadnesar v rozpálené peci? (Da 3,25) H Kolika vůněmi navoněla své lůžko cizí žena svádějící muže podle knihy Přísloví? (Př 7,17) I Pro kolikátý měsíc měl vojenskou službu určenou oddíl Šamhúta Jizrašského? (1Pa 27,8)

7 Stránka pro děti a nejen pro ně 7 Ostrov poctivců a padouchů Na ostrově žijí dva typy obyvatel. První, nazývaní padouchy, vždycky lžou, a ostatní, nazývaní poctivci, vždycky mluví pravdu. Předpokládá se, že každý obyvatel ostrova je buď poctivec, nebo padouch. Uhádnete následující hádanku? Na zahradě klábosí tři obyvatelé Dominik, Šimon a Matěj. Jde kolem cizinec a zeptá se Dominika: Jste padouch, nebo poctivec? Dominik odpoví, ale nezřetelně, takže cizinec nerozezná, co řekl. Cizinec se nato zeptá Šimona: Co říkal Dominik? Šimon odpoví: Dominik říkal, že je padouch. V tomto okamžiku třetí, Matěj, řekne: Nevěřte Šimonovi, ten lže! Co jsou Šimon a Matěj? Dva rybáři Dva rybáři přišli k řece a potřebovali se přepravit na druhou stranu. U břehu byla upoutána loďka, která uveze jen jednoho rybáře. Jak se rybáři dostanou na druhý břeh a loďka bude opět připoutána na stejném místě? Odpovědi posílejte na ovou adresu nebo předávejte osobně Terce Melicharové nebo Báře Machové. Pro správné luštitele je připravena speciální cena.

8 8 Duchovní stránka Mariánská zjevení Beauraing Beauraing je malé městečko v Belgii, kde se od listopadu r do ledna roku následujícího Panna Maria 33krát ukázala pěti dětem. První zjevení se uskutečnilo 29. listopadu, kdy šli Fernande Voisin (15 let) s bratrem Albertem (11 let) a Andree Degeimbre (14 let) se svou sestrou Gilberte (9 let) ke klášterní škole, aby jako obvykle počkali na Gilberte Voisin, která zde studovala. Cestou prošli kolem lurdské jeskyně, která se nacházela před železničním náspem, který lemoval klášterní zahradu. Zatímco čekali na Gilberte, pohlédl Albert směrem k jeskyni a vykřikl: Podívejte se! Požehnaná Panna oděná v bílém jde nad mostem! Dívky se podívaly a spatřily zářící postavu krásné paní, oděné v bílém rouchu, s rukama sepjatýma k modlitbě. Paprsky obklopovaly její hlavu. Vznášela se nad zemí a chodidla měla zakrytá obláčkem. Po několik dalších večerů vídaly děti Marii u hlohu poblíž lurdské jeskyně. Ke zjevením nedocházelo každý den, ačkoli se děti scházely k modlitbě růžence. 2. prosince se Albert paní otázal, zda je Neposkvrněná Panna Maria. Ona se usmála, přikývla a řekla: Buďte vždy dobří. 8. prosince na Slavnost Neposkvrněného početí byly děti podrobeny během zjevení lékařskému zkoumání. 28. prosince Maria oznámila, že už brzy přijde naposledy. Během následujících dní ji viděly se zlatým srdcem obklopeným paprsky. Maria opakovala: Modlete se, velmi se

9 Duchovní stránka 9 modlete. 3. ledna mluvila Matka Boží ke každému zvlášť a sdělila jim osobní poselství. Ten den přišlo na lidí. Děti se modlily růženec. Fernande a mnoho lidí z davu uslyšelo silný hluk, jako hrom a spatřili na hlohu ohnivou kouli. Místní kněz a církevní autority vyjádřily zprvu zdrženlivý postoj k těmto událostem. Vyšetřovací komise byla jmenována r O osm let později byly schváleny modlitby k Panně Marii z Beauraingu. Poselství naší Paní z Beauraing Blahoslavená Panna Maria řekla dětem: Stále buďte dobří. Modlete se, velmi se modlete. Obracím hříšníky. Jsem Matkou Boží a královnou nebe, stále se modlete. Také žádala, aby byla postavena kaple pro poutníky, potvrdila, že je Neposkvrněnou Pannou, a ukázala jim zlaté srdce toužící po jejich modlitbách. Zdroj: Připravila Blanka Ocovská

10 10 Historie Z farní kroniky Je pondělí odpoledne a já vítězné vycházím ze dveří Státního okresního archívu Praha-východ. V náručí odnáším tzv. na reverz (zde časově omezená výpůjčka se souhlasem duchovního správce) sedm historických knih, vztahujících se k naší kyjské farnosti. Potí se mi hrůzou čelo při pomyšlení na to, co by mě čekalo, kdybych knihy někde vyklopil, byly by mou vinou spáleny, odplavila by je povodeň atd., v tomto ohledu mi fantazie rozhodně nechybí. Jako nejzajímavější hodnotím farní kroniku, několik zajímavých písemností se jistě najde i ve snubních protokolech, normáliích a oběžnících, spisech o duchovních záležitostech a jistě i v matričních knihách. Zájemci z řad laiků mohou čerpat při studiu historie naší farnosti z více pramenů. Všem bych však doporučil pro přehlednou orientaci a jako čtivou četbu podle mého soudu velmi zdařilou publikaci od Jaroslava Šmída a kolektivu Praha 14 v zrcadle času (vyšlo nákladem Místního úřadu Městské části Praha 14 v roce 1998) a kde je Kejím věnováno mnoho místa. Při hledání v archiváliích (v bílých rukavičkách pod dozorem přísného archiváře) jsem především zjistil, že archiválie užívají ve velké většině němčinu a latinu, ve farní kronice se čeština objevuje až někdy od roku 1887, Kniha konzistoriálních patentů je vedena latinsky a Kniha dekretů konzistoře německy. Pochopil jsem záhy také, že pokud je text psán česky, ještě nemám vyhráno, protože číst ve švabachu nikdy nebylo mým koníčkem a na první pohled krasopisné řádky vypadají sice hezky, ale mnohdy z nich nepřečtete ani s lupou zhola nic, protože, ač si kronikář dával záležet na různých kudrlinkách, zbytek písmene je vykroužen snad milimetrovou velikostí. Pamětní kniha Gedenkbuch der Pfarre Keg (farní kronika) Jedná o knihu 25,5x39cm velikou se značně ohmatanými deskami. Jakýsi úvod na vnitřní straně kroniky a snad i další listy jsou psány stejným písmem a lze předpokládat, že se o ně zasadil P. Josef Schlesinger, curatus

11 Historie 11 loci a popisuje zde historii místa od r do r (přiznám se ale, že si některými číslovkami jistý nejsem). Kniha neobsahuje jen psaný text, ale i jednoduché nákresy různorodého charakteru (např. kresby kostela sv. Bartoloměje z roku 1864 z různých pohledů), ke konci knihy rovněž fotografie. Samotný text kroniky je obsažen vždy ve středu strany, má narýsované okraje, u kterých jsou stručné poznámky, co text obsahuje. První česky psaný záznam obsahuje kronika na str Je z roku 1887 a říká, že dne 11. srpna t. r. zemřel d. p. Josef Schlesinger, os. děkan a farář v Kejích u věku 85 let, pracovav 59 let horlivě na vinici Páně, obnoviv velikými vlastními oběťmi chrám Páně a farní budovu. Administrátorem po něm stal se P. Gustav Láska, jenž byl u + pána skoro deset let kaplanem. Zmíněný P. Schlesinger byl vůbec uznávanou a ctěnou osobností kyjské farnosti, neboť kronikář se k jeho působení vrací na mnoha místech i po jeho smrti. Na dalších řádcích se např. dočteme o ustanovení nového faráře Gustava Lásky, o pokusu stavby nové školy na úkor farního pozemku, jaké byly dary chrámu Páně apod. Kupř. roku 1894 darovala nový pláštík na ciborium na prosbu faráře p. baronka Marie Nádherná (zlatem vyšité srdce uprostřed). Na všecky oltáře nové polštáře darovala farská hospodyně Marie Janoušková s poznámkou, že je dílem i opravila. V tomto roce se vůbec opravovalo a stavělo, m. j. byla na faře zařízena konírna, zakoupeny nové žlaby a žebřík a vystavěna nová žumpa k záchodům. Naši předkové jistě tušili, že příští rok nebude příznivý, neboť se dále uvádí letos byla tuhá zima, téměř čtvrt léta se jezdilo na saních, což zde neslýcháno. V nejtužších mrazech byla opravena hranice zvonová. Shnilé trámy nahrazeny novými nákladem více než 300 zl. Kronikář věnoval pozornost často tomu, jaká byla úroda, zabýval se výkupními cenami obilí, pronájmem farních pozemků aj., nevyhýbal se ani politickým tématům. pokračování příště Připravil Viktor Mach

12 12 Informace o farnosti TEMATICKÉ BESEDY PRO VEŘEJNOST Milí přátelé, chtěl bych Vás jménem přípravného týmu pozvat k pořádání tematických besed o věroučných, historických či jiných společenských otázkách, mezi nimiž nebudou chybět kulturní programy. Na úvod každé besedy bude obvykle přednáška na min. Naše přednášky s besedou budou i pro širokou veřejnost a proto budou avizovány v Listech Prahy 14. Spoluobčané tak budou mít možnost poznat nás zblízka. Po domluvě s P. Edwardem se budou konat vždy v 2. úterý v měsíci od 18 hod na faře v Kyjích a 4. čtvrtek v měsíci v Oáze (opakování), aby měli možnost zúčastnit se i ti, kterým jeden z termnů nevyhovuje. Témata pro tento školní rok jsou následující: 20. a 22. října (obě vyjímečně 4. týden v měsíci): Proglas, Sv. Cyril a Metoděj, počátky křesťanství u nás LISTOPAD: Jak církev zakládala západní civilizaci, Právo a odpovědnost - úvod PROSINEC: Pásmo z poezie našeho Petra Střešňáka LEDEN: Ekonomika a křesťan v dnešní společnosti ÚNOR: Mene Tekel Člověk proti totalitním systémům BŘEZEN: Sociální nauka církve - úvod DUBEN: Sociální nauka církve: Základní hodnoty společenského života (pravda, svoboda, spravedlnost) KVĚTEN: Sociální nauka církve: Církev a politická obec, Automomie a nezávislost spolupráce Naším cílem je vzájemně se povzbudit a vzdělávat se, jak nás k tomu vyzýval i Benedikt XVI. ve Staré Boleslavi. Víra se totiž projevuje v činech. Zkušenost mnohých říká, že kdo se sám aktivně podílí na realizaci, tomu nejvíc zkoumaná problematika přinese. Přivítáme proto všechny, kdo by se chtěli podílet na přípravě jednotlivých setkání. K jednotlivým tématům doporučíme potřebnou literaturu. Doplnění, případně změny témat je po domluvě možné. Tomáš Velik a Jiří Höfer Natanael vychází vždy první neděli v měsíci. Náklad 80ks. Za příspěvek na pokrytí nákladů (10 Kč) děkujeme. Své příspěvky do příštího čísla posílejte na do Technicky zajišťuje: p.fiala a p.januš. Další informace o farnosti na

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2008 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! POZOR! Nový rozpis bohoslužeb ve farnosti.... str. 2! Co se dělo: Kdyby byl Bavorov... aneb mladí v jižních Čechách. str. 10! Co se dělo: Tam, kde láska

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

Milí farníci, Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje

Milí farníci, Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje 9 2009 Milí farníci, tradicí kyjské farnosti jsou poutě, které se konají od nepaměti. A i když se konaly v různém období a za různým účelem, vždycky směřovaly na posvátné

Více

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou 10/2012 ŘÍJEN Výzva k slavení Roku víry Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě a Vy všichni, kteří máte účast na službě v plzeňské diecézi! Dne 11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

Zpravodaj 3/2012 KALENDÁŘ AKCÍ. Pá 01. 06. Noc kostelů

Zpravodaj 3/2012 KALENDÁŘ AKCÍ. Pá 01. 06. Noc kostelů Pá 01. 06. Noc kostelů KALENDÁŘ AKCÍ Ne 03. 06. Slavnost Nejsvětější Trojice (11:00 Nejsv. Trojice) Čt 07. 06. Slavnost Těla a Krve Páně (18:00 Sv. Barbora) Ne 10. 06. První svaté přijímání dětí (9:00

Více

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6.

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. 2008 Akčně ve stopách apoštola Pavla ři pročítání jak Starého, tak Nového P zákona se na mnoha místech setkáváme

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Chceš žít naplno svůj život?... 5 Církev je živá, protože Kristus je živý a my budeme také živí, když budeme žít s Kristem. A když my budeme žít se zmrtvýchvstalým

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 2/2009 Ročník XIX Únor 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Galatským Kamil Novák Karuzošou rozezpívala Ledeč už popáté Letem, světem...mládeže Tříkrálové aktuality Liturgický oděv

Více

VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 84 říjen 2009

VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 84 říjen 2009 Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ Č. 84 říjen 2009 Z obsahu Slovo na okraj Zprávy z farnosti Program farnosti Vybíráme z kroniky Tváře naší farnosti

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Vzpomínka na arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana na místě jeho rodného domku se konala v neděli 30. září u příležitosti oslav 150. výročí posvěcení kostela sv. Františka Serafínského

Více

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07 Společenství 05 /07 Být vděčný znamená rozpoznávat lásku Boha ve všem, co nám dal - a Bůh nám dal všechno. - Thomas Merton OBSAH: ROZHOVOR S OTCEM MARKEM 2 JAK VYZRÁT NA DEPRESE... 3 TROSEČNÍCI NA ORLÍM

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Duchovní přerovského děkanátu Zleva: jáhen Mariusz Karkoszka, jáhen Miroslav Jáně, P. Pavel Hofírek, P. Bedřich Horák, P. Zdeněk Gerhard Klimeš, P. Pavel Šíra, P. Sławomir

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 90 Hromnice 2011

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 90 Hromnice 2011 Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 90 Hromnice 2011 Modlitba k Duchu svatému Jana Pavla II. Z obsahu Slovo na okraj Program farnosti

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

Společenství 4/12. Prázdninové. Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu.

Společenství 4/12. Prázdninové. Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu. 4/12 Prázdninové Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu. Přísloví OBSAH: CO NÁS V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE ČEKÁ SETKÁNÍ RYTMIKY SVĚDECTVÍ BIŘMOVANCŮ 2 8 19 WEB FARNOSTI S AKTUÁLNÍMI ZPRÁVAMI:

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více