Církev a internetové společenské sítě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církev a internetové společenské sítě"

Transkript

1 Církev a internetové společenské sítě

2 Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho přemýšlení o internetových společenských sítích.

3 Člověk je individuum rationale, rozumný jedinec. To, co z něho dělá osobu, jsou vztahy. Vztahy ho už od malička po celý život ovlivňují a rozvíjejí směrem k dobrému, ale i ke zlému. Skrze vztahy vzniká z jedinců společenství.

4 Nejdokonalejší společenství je Bůh: společenství Nejsvětější Trojice s dokonalými vztahy totálního dávání a přijímání. Bůh stvořil člověka jako základní společenství - muže a ženy, stvořil ho jako svůj obraz (viz Gen 1,27). Chce, aby lidské společenství bylo obrazem společenství Božího, aby z něho vycházelo a v něm se završovalo.

5 Proto poslal svého Syna na svět, aby lidi tomuto společenství naučil a umožnil je: jak společenství s Bohem tak mezi lidmi navzájem. Musel však zároveň odstranit překážku obou těchto společenství, hřích: svou smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním.

6 Vztahu k Bohu nás učí především základní přikázání lásky k Bohu, které má být první a rozhodující v životě člověka (Mt 22,37-40) a vztahům k lidem nás učí jeho přikázání vzájemné lásky (Jan 15,12) a jeho prosba za jednotu (Jan 17,21).

7 Věčný život v dokonalém společenství s Bohem i s lidmi je cíl každého člověka, ať už to chce a ví, nebo nikoliv. Chce to však Bůh, který pro tento cíl člověka zamýšlel a stvořil a chce pro něho to nejlepší (Co oko nevidělo a ucho neslyšelo... připravil Bůh těm, kdo ho milují. 1Kor 2,9).

8 To vše bylo připomenuto, abychom si uvědomili teologický smysl vší komunikace a odvíjeli z toho i pastorační zaměření církevních aktivit v oboru internetových společenských sítí.

9 Pro vztahy je zcela rozhodující komunikace. Ta vztahy umožňuje, vyjadřuje, rozvíjí.

10 Lze ji dělit na verbální a neverbální. Verbální je umožněna existencí jazyka jako výrazového prostředku komunikace, ale také zároveň důležitého nástroje pro lidské myšlení, abstrakci a pro rozvoj lidského intelektu a lidského poznání a vědění: jednotlivců i celé lidské rodiny. Různost konkrétních jazyků však komunikaci ztěžuje.

11 I neverbální komunikace má své důležité místo, zahrnuje mimo jiné celou oblast citů a tedy i toho, co je jejich výrazovým prostředkem. Sem patří umění. I to je nesmírně důležité k plnému lidskému životu i rozvoji lidské osobnosti. Velká část umění navíc nezávisí na různosti jazyků, osob účastnících se tohoto druhu komunikace.

12 Vynález knihtisku umožnil první velký krok k rozvoji komunikace a společenské vzdělanosti. Uvědomme si, jak velký vliv měl vynález knihtisku i na rozšíření znalosti Bible.

13 Rozvoj techniky, zvláště filmové a zobrazovací techniky a především elektroniky pak umožnil dnešní nesmírně rozvinutý stav individuální i masové audio a video komunikace.

14 Dalším fenomenálním objevem posledních desetiletí je internet, který skrze světově rozsáhlé a dostupné sítě (www - world wide web) umožňuje individuální přístup k obsahům komunikace, ke kterým byl dříve přístup jen skrze masmédia a tisk: knihy, noviny a časopisy, rozhlas a televizi a film. Internet dále umožnil elektronickou poštu, která komunikaci nesmírně usnadňuje a zrychluje.

15 Vývoj webu, včetně jeho architektury a aplikací, vytvořil v posledních letech další fázi zvanou web 2.0. Ta umožňuje interaktivní přístup účastníků do webové sítě a ti se tak z pouhých příjemců obsahu stávají současně i jeho spolutvůrci.

16 To má důležitý sociologický důsledek. Tato interaktivní komunikace totiž vytváří nebo aspoň ovlivňuje mezi individuálními účastníky jejich vzájemné vztahy a vytváří z nich společenství. Je to společenství lidí, kteří se možná v životě nikdy osobně nepotkají, a to co je spojuje, je právě tato internetová síť a komunikace na ní. Proto se tyto sítě nazývají společenské nebo také sociální sítě.

17 Možná je to, co jsem říkal, nošení dříví do lesa, cílem je však ukázání souvislostí a důsledků; aby nám totiž stromy nepřekážely vidět celý les.

18 Připomeňme si nyní větu, se kterou jsem začínal tuto přednášku: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Jde totiž o to, abychom si uvědomili, že tato pokročilá technika web 2.0 má právě za cíl vztahy vytvářet, ovlivňovat, povzbuzovat. A to s dobrým i špatným účinkem, protože v podstatě každý lidský nástroj lze použít s tímto obojím účinkem.

19 Díky Bohu, i katolická církev si brzy uvědomila důležitost těchto moderních nástrojů a reaguje na to. Sám jsem se toho stal svědkem, když jsem byl letos v březnu jako delegát naší biskupské konference účastníkem semináře pro biskupy - delegáty biskupských konferencí celého světa, pořádaného Papežskou radou pro sdělovací prostředky na téma Nové perspektivy pro církevní komunikaci; změny v technologiích a v kultuře komunikací, teologická a pastorační reflexe.

20 Seminář byl špičkově obsazen odborníky z papežských univerzit a také vedoucími pracovníky vatikánských médií a přinesl nám důležitou orientaci v této problematice. Současně se připravovaly návrhy a připomínky na budoucí papežský dokument na toto téma.

21 Každoročně se slaví v neděli před Svatodušními svátky Světový den sdělovacích prostředků. Papež k němu vždy vydává zprávu na určité téma. Letos se slavil již po 43. a téma papežské zprávy bylo "Nové technologie, nové vztahy. Podporovat kulturu respektu, dialogu, přátelství. (viz

22 Mezi oficiální vatikánská média nyní patří i internet a má svůj úřad: Ufficio Internet della Santa Sede; je součástí Papežské rady pro sdělovací prostředky. Mezi jeho produkty patří YouTube (www.youtube.com/vatican) a obsažnější Pope2You (www.pope2you.net), ve kterém je zahrnuta:

23 Papežova zpráva k poslednímu Světovému dni sdělovacích prostředků; spolupracující mediální partneři a jejich internetové adresy; Facebook, který umožní sledovat papežovu činnost na společenské síti; WikiCath, který obsahuje velmi dobré informace o společenských sítích ve formě komentářů k poslední papežově zprávě k Světovému dni sdělovacích prostředků; H20news pro iphone a ipod Touch, kde jsou audiovizuální zprávy z církve pro oba mobilní instrumenty; a konečně již zmíněný YouTube a navíc i možnost registrace do nejrůznějších společenských sítí.

24 Chcete-li poznat jak Svatý stolec v tomto směru rychle postupuje a příkladně využívá společenské sítě pro evangelizaci, pak rozhodně musíte navštívit Pope2You. Myslím, že vám to přinese hodně inspirací a také materiálů, které se vám hodí k vaší práci.

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO)

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) 101 24. ledna 2005 APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. OSOBÁM ZODPOVĚDNÝM ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XXXIX. SVĚTOVÉMU DNI

Více

36 8. září 2007 VYCHOVÁVAT SPOLEČNĚ V KATOLICKÉ ŠKOLE VYCHOVÁVAT SPOLEČNĚ V KATOLICKÉ ŠKOLE POSLÁNÍ SDÍLENÉ ZASVĚCENÝMI OSOBAMI A VĚŘÍCÍMI LAIKY

36 8. září 2007 VYCHOVÁVAT SPOLEČNĚ V KATOLICKÉ ŠKOLE VYCHOVÁVAT SPOLEČNĚ V KATOLICKÉ ŠKOLE POSLÁNÍ SDÍLENÉ ZASVĚCENÝMI OSOBAMI A VĚŘÍCÍMI LAIKY 36 8. září 2007 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU (SEMINÁŘŮ A STUDIJNÍCH INSTITUTŮ) VYCHOVÁVAT SPOLEČNĚ V KATOLICKÉ ŠKOLE POSLÁNÍ SDÍLENÉ ZASVĚCENÝMI OSOBAMI A VĚŘÍCÍMI LAIKY VYCHOVÁVAT SPOLEČNĚ V KATOLICKÉ

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Jak na média Mgr. Jan Pospíšil

Jak na média Mgr. Jan Pospíšil Obsah Jak na média Mgr. Jan Pospíšil 3 O autorovi Mgr. Jan Pospíšil Vystudoval na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně obor Marketingové a sociální komunikace se zaměřením

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz, který vznikl v rámci projektu

Více

Metodická příručka pro výuku mediální výchovy

Metodická příručka pro výuku mediální výchovy Metodická příručka pro výuku mediální výchovy Projekt Regionálního centra mediální výchovy je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Metodická příručka pro výuku

Více

Opravdového života v Bohu

Opravdového života v Bohu Vyjasnění situace Opravdového života v Bohu dle Kongregace pro nauku víry 3 4 Kancelář arcibiskupa Arcidiecéze Lipa San Lorenzo Drive 4217 Lipa City, Filipíny tel. (043) 756-2573 Fax (043) 756-2964 E-mail:

Více

Mediální výchova. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Mediální výchova. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Komunikace... 6 Komunikační proces... 6 Historie komunikace... 8 Epocha znamení a signálů...8 Epocha mluvení

Více

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a Facebook Rozhovor s Jiřím Zajícem Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec Zaměstnavatel: biskupství 1 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY MEDIÁLNÍ VÝCHOVA JAKO MOŽNOST INTEGRACE VIZUÁLNÍCH A VERBÁLNÍCH VÝRAZOVÝCH PROSTŘEDKŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Albrechtová Veronika

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

Otevřenost církve v médiích z hlediska pastorační instrukce

Otevřenost církve v médiích z hlediska pastorační instrukce Otevřenost církve v médiích z hlediska pastorační instrukce Autor: Alois Křišťan Zdroj: Teologické texty, číslo: 2000/4 (Dialog) Text byl přednesen na setkání Církev a média 2000 pořádaném Českou křesťanskou

Více

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF Praha 2014 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY..

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ Příručka pro pedagogy základních a středních škol KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ Využití křesťanského dědictví: modul B Bible kostely kláštery rituály symboly mnich VYUŽITÍ KŘESŤANSKÉHO DĚDICTVÍ Modul B:

Více

ANNA NEUBERGOVÁ. Obor křesťanská výchova

ANNA NEUBERGOVÁ. Obor křesťanská výchova 7 PASTORAČNÍ PÉČE CÍRKVE O UMÍRAJÍCÍ V DNEŠNÍ DOBĚ A HOSPICOVÁ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE ANNA NEUBERGOVÁ V. ročník - dálkové studium obor: křesťanská výchova U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O

Více

6/2009 ROČNÍK 18 (12)

6/2009 ROČNÍK 18 (12) 6/2009 ROČNÍK 18 (12) ČLOVĚK CO V DNEŠNÍ VÁS ZAJÍMÁ DOBĚ... Foto: S.Izquierdo/AP Zachraň se, kdo můžeš! Ještě před nedávnem patřilo mezi běžné výroky: Osvoboďme trh, užívejme si hojnosti, globalizujme

Více

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Diplomová práce 2010 Konzalová Rita Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra

Více

PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START

PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START OBSAH 1. Jak chápat Hnutí Zeitgeist 1.1 Definice Hnutí Zeitgeist 1.2 Vaše role 1.3 Vzdělávací zdroje 1.4 Účast na aktivitách Hnutí 2. Zapojení do aktivit pobočky 2.1 Přehled 2.2

Více

Elektronické komunikační nástroje manažera

Elektronické komunikační nástroje manažera Seminární práce Elektronické komunikační nástroje manažera OBSAH Úvod....3 1. Informační systém a jeho řízení...3 2. Role informačního manažera a tvorba informační strategie...4 2.1 Informační manažer...4

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Adéla BAROŠOVÁ Komunikace firmy na sociálních sítích Diplomová práce 2014 Komunikace firmy na sociálních sítích Diplomová práce Adéla BAROŠOVÁ Vysoká škola

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

HOĎTE SÍŤ NA PRAVOU STRANU LODI

HOĎTE SÍŤ NA PRAVOU STRANU LODI PETR HRUŠKA HOĎTE SÍŤ NA PRAVOU STRANU LODI PASTORAČNÍ PLÁNOVÁNÍ V CÍRKEVNÍCH DOKUMENTECH Úvod...1 Dokumenty universální církve...1 Dokumenty místních církvi...4 Závěrečná reflexe...8 Bibliografie...10

Více

Nabídka vzdělávacích bloků, jednotlivých kurzů (seminářů) pro lektory, kteří působí jako lektoři vzdělávání dospělých

Nabídka vzdělávacích bloků, jednotlivých kurzů (seminářů) pro lektory, kteří působí jako lektoři vzdělávání dospělých Nabídka vzdělávacích bloků, jednotlivých kurzů (seminářů) pro lektory, kteří působí jako lektoři vzdělávání dospělých Přihlášky viz. www.edusilesia.cz/semináře/přihlášky Inf.: 777 142 155 Lidie Wróblová

Více

Zpravodaj. Prosinec. farnosti sv. Václava na Smíchově Serióznost adventu a sentimentalita Vánoc?

Zpravodaj. Prosinec. farnosti sv. Václava na Smíchově Serióznost adventu a sentimentalita Vánoc? Prosinec 12 2013 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Serióznost adventu a sentimentalita Vánoc? Vánoce jsou zatíženy všelijakými dudlajdá, purpurami na plotně, po-roce-vánocemi zpívejte přátelé,

Více

Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření

Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření Normy Biskupství královéhradeckého Normae Episcopatus Reginae Gradecensis Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření 3/2006 NRG Obsah Úvod...3 1 Podmínky pro zahájení bezprostřední

Více

Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů

Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Vydala The Bible League, 16801 Van Dam Road, South Holland, IL 60473 USA Tel: (800) 334-7017 E-mail: info@bibleleague.org www.bibleleague.org Copyright 1999

Více