Marketingové řízení podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingové řízení podniku"

Transkript

1 Marketingové řízení podniku MARKETING NA INTERNETU

2 Vztah marketingu a Internetu Marketingovými aktivitami mohou být např.marketingový výzkum, podpora image firmy nebo výrobku, proužková reklama, autorizovaný mailing, public relation, podpora cenové politiky, distribuce on-line, soutěže, fotobanky, diskusní kroužky, Internet marketing, to je především soubor internetových nástrojů, které se vzájemně podporují. Nejdůležitějším z těchto nástrojů je bezpochyby webová prezentace, není však rozhodně nástrojem jediným. Patří sem například marketing, marketing ve vyhledávačích, link building, intranety a různé formy online reklamy a spousta dalších. Internetový marketing, také nazývaný jako web marketing, online marketing, nebo e-marketing. Jeho podstatou je marketování (prodej a propagace) produktů a služeb prostřednictví celosvětové sítě internet. Kvalitní nová forma marketingu, která může být charakterizována jako řízení procesu uspokojování lidských potřeb informacemi, službami nebo zbožím pomocí internetu. Cílem e-marketingu - je budování silné firemní značky, přilákání zákazníků a umění je přesvědčit natolik, aby si zakoupili Vaše zboží či služby, s radostí se k Vám opět vrátili a zmínili se o Vás jejich přátelům. Dále komunikace s obchodními partnery, investory a novináři. Vždy by měl korespondovat s klasickým marketingem, aby bylo dosaženo synergických efektů vzájemné podpory. Internet se bez marketingu obejde moderní marketing bez Internetu ne.

3 E-Business, E-Commerce E-business zahrnuje použití elektronických platforem (internet, intranet) k provádění firemních obchodních aktivit. V rámci firemního webu firma propaguje své výrobky a služby. Intranet usnadňuje komunikaci ve formě a přístup k firemním informacím. Extranet slouží k výměně informací, objednávek, transakcí, plateb mezi dodavateli a distributory. e-business : obchodování prostřednictvím internetu E-commerce je specifičtější pojem. Zahrnuje prodejní a nákupní E-markets procesy s využitím elektronické komunikace, zejména internetu. jsou virtuální místa, kde prodejci nabízejí své výrobky a služby a zákazníci hledají informace, zjišťují své potřeby a činí objednávky prostřednictvím elektronických plateb.

4 Výhody pro kupující - 24 hodin denně, v soukromí, zákazník nečelí přesvědčování a emocionálnímu nátlaku prodejce - Komparativní nakupování srovnání nabídek, údajů a konkurence, úprava konfigurace informací podle přání - Firemní nákupčí nemusí kontaktovat prodejce - Webový obchod není limitován prostorem neomezený sortiment

5 Výhody pro prodávající - Snížení nákladů, zvýšení rychlosti a efektivnosti - Vyšší efektivnost distribučních cest, logistických funkcí zpracování objednávek, řízení zásob - Elektronická komunikace je levnější než písemná, telefonická, osobní - Elektronický katalog levnější než katalog tištěný a rozesílaný - Nepřetržitá úprava nabídky změny jsou možné denně, sortiment, cenu, podporu prodeje je možno přizpůsobit momentální situaci na trhu

6 Názvosloví el. obchodování Iniciativa vychází od firmy Iniciativa vychází od spotřebitele Cílovou skupinou jsou spotřebitelé B2C ( Business to customer) C2C ( customer to customer) Cílovou skupinou jsou firmy B2B ( business to business) C2B ( consumer to business)

7 Názvosloví el. obchodování

8 Způsoby zvyšování webové viditelnosti Kontextová reklama - Jako kontextová reklama se označují reklamní sdělení vkládaná do stránek v kontextu k jejich obsahu. Příkladem mohou být třeba odkazy na internetové obchody s chovatelskými potřebami doplňující článek o psech, reklama na běžecké boty pod článkem o maratónu, reklama na časopis Architekt na stránkách Obce architektů Link Building - (vytváření odkazů), budování zpětných odkazů, je významnou součástí jakéhokoliv internetového marketingového mixu, neboť je jedním z nejdůležitějších nástrojů, kterými lze zajistit viditelnost webu. A jenom web, na který přichází dostatek návštěvníků, má smysl. Dalším důvodem pro link bilding může být i jeho význam pro budování značky. Je to pochopitelné, čím častěji na váš odkaz potenciální zákazník na internetu narazí, tím spíše si Vás zapamatuje. Proto je link building často přirovnáván k webové podobě public relations. Příklad heslo : kompaktní materiál - na Seznamu : našli jsme přes výrobků

9 Způsoby zvyšování webové viditelnosti marketing - Ať je web jakkoliv propracovaný, určité množství návštěvníků se nepodaří oslovit hned při první návštěvě. Někteří z nich možná nepotřebují produkty ihned zatím nákup pouze plánují. Jiní o ně sice mají dlouhodobý zájem, ale stále se nemohou k nákupu odhodlat. Možná je také potřeba zvýšit věrnost svých zákazníků (zejména u spotřebního zboží). Ve všech těchto případech je správným řešením marketing. Návštěvník se jen zaregistruje a pak už je veškerá iniciativa na vaší straně. Můžete se opakovaně připomínat a postupně přesvědčovat k objednávce.. marketing je silným nástrojem pro branding (propagace značky). uživatel Internetu si sám určí, jaké reklamní zprávy by chtěl dostávat

10 Internetové prodejny a příčiny jejich rozmachu Za prudkým rozvojem prodeje zboží a služeb na internetu stojí rozmach dostupnosti internetu, rostoucí důvěra zákazníků, obvykle nižší ceny oproti kamenným prodejnám (internetoví obchodníci mají nižší provozní režie) Prodej na internetu je proces, při kterém dochází k nakupování tzv. elektronickou formou a jsou zde také hojně využívány online platební metody.

11 HISTORIE INTERNETU v 60. Letech se americká armáda snažila najít způsob, jak zajistit, aby její počítače rozmístěné po celém území USA spolu v případě jaderné války komunikovaly. Bylo nutno vybudovat síť bez centrálního uzlu - ústředny. Pokud by byla přímá linka mezi dvěma počítači zničena, informace bude vedena jinou trasou, třeba přes několik zatím neporušených uzlů. Všechny uzly a linky v systému byly rovnocenné experimentální síť s přepojováním paketů 4 uzly.spojoval výpočetní střediska. Rychlost kolem bd/s 1972 postupné připojování dalších institucí, především universit (výměna vědeckých informací, přístup ke knihovnám) 1984 řízení a využívání několika superpočítačů na dálku (vědecké využití velkého výpočetního výkonu). Internet nekomerční záležitostí, reklama zakázána.

12 HISTORIE INTERNETU 1989 Tim Berners-Lee přenos souborů po síti by se dal využít k vytváření hypertextových dokumentů v nichž označená slova odkazují na další dokumenty, jež se nacházejí třeba na jiném kontinentu. Vytvořil programový komplet, který nazval Web pavučina (hypertextových odkazů). Tento se díky svým kvalitám rychle rozšířil po celé síti a nedílnou součástí Internetu se stal World Wide Web ( celosvětová pavučina) objev grafických prohlížečů www, v nichž byly k textu připojeny obrázky. Vzhled dokumentů se stal přirozenější a umožnil lepší výměnu informací Internet začíná být komerčně zajímavý, rozvoj podnikatelských aktivit ve větším měřítku. základy online marketingu sahají k počátkům existence kódu www - celým názvem Word Wide Web, ve volném překladu celosvětová pavučina, je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava propojených hypertextových dokumentů. V češtině se slovo web často používá nejen pro označení celosvětové sítě dokumentů, ale také pro označení jednotlivé soustavy dokumentů dostupných na tomtéž webovém serveru nebo na téže internetové doméně nejnižšího stupně (internetové stránce). Autorem Webu je Tim Berners-Lee, který jej vytvořil při svém působení v CERNu. Navrhl jazyk HTML a protokol HTTP, napsal první webový prohlížeč WorldWideWeb a koncem roku 1990 spustil první webový server na světě info.cern.ch. V říjnu roku 1994 založil World Wide Web Consortium (W3C), které dohlíží na další vývoj Webu. [WIKIPEDIA, 2009, www]

13 Počet uživatelů internetu celosvětově nad jednou miliardou uživatelů Asijsko-pacifický region se 41% celkového počtu uživatelů. Evropa s 28% Severní Amerika s 18%. Mezi jednotlivými státy je na tom nejlépe Čína s celými 180 milióny uživateli, kteří tvoří téměř 18% celkového počtu uživatelů internetu celého světa. Na druhém místě je USA s 16,2% uživatelů a na třetím Japonsko s 6% podílem. Z Evropských zemí jsou na tom nejlépe státy Německo a Velká Británie, které mají každý více než 3,5% podíl světových uživatelů internetu. [PC WORLD, 2009, www]

14 NOVÉ FORMY - MUD V dnešním kyberprostoru existuje celá řada možností marketování produktů. Vedle již standardních forem jako , adresný mailing list nebo bulletin-boardy a chat se stále více objevují nové a progresivnější formy např. MUD zejména v podobě Adgames anebo WEB_2.0. MUD (Multi User Dungeon) Adgames Inzerce v On-line hrách - relativně jednoduchý mechanismus založený na sponzoringu. Autor hry reps. vydavatelské studio hru neprodává klasicky na retailovém trhu, ale uvolní ji buď zdarma ke stažení, anebo přímo k online užívání - obvykle i multiplayerovému hraní přímo na interentu. Vydavatel pokryje své náklady právě ze sponzorských peněz. Sponzorství funguje stejně jako v reálném světě např. při hokejových utkáních, nebo okruhových auto-moto závodech. K vidění jsou podél virtuální tratě reklamní bannery, popř. jsou virtuálně používány přímo určité produkty. Typickým příkladem online product placementu je hra BMW M3 Challenge, která byla uvolněna zdarma ke stažení cca týden před oficiálním představením tohoto prestižního modelu bavorské automobilky. Důkazem vzrůstající obliby toho druhu inzerce je i prohlášení největšího vydavatele počítačových a konzolových her světa - studia EA Games. Studio se rozhodlo ke své dnes již legendární sérii Need For Speed, na které za uplynulých cca 15 let a 12 vydaných dílů vydělala stovky milionů dolarů, vydat další díl této série patřičně nazvaný NFS World Online zdarma k online hraní. Inzerce a product placement jednotlivých společností mu přinese rekordní zisk a navíc bez nutnosti investice do nákladné a složité ochrany proti počítačovým pirátům

15 NOVÉ FORMY - WEB 2.0 Web 2.0 neboli web druhé generace. Programátoři a marketéři 21. století sní o vytvoření komunitních serverů žijících svůj vlastní organický život. V čele těchto serverů stojí jakýsi kyber moderátor usměrňující diskuze. V nejoptimističtější, lépe řečeno nejutopičtější variantě, určující životní styl, přání a potřeby uživatelů tohoto webu, což by samozřejmě mělo vést ke spotřebě moderátorem určených produktů a služeb. Toto je samozřejmě jen stěží dosažitelná vize, ovšem základy takovýchto komunitních portálů existují již dnes. Vedle korporátních stránek souběžně koexistují tzv. komunitní weby, kde je možné prostřednictvím diskuzních fór nebo chat roomů sdílet s ostatními uživateli informace a poznatky o nabízených produktech, dávat výrobci podněty k jeho zlepšení atd. Obvyklou podmínkou pro možnost čtení a psaní příspěvku je registrace uživatele, na jejímž základě získává provider webu cenné údaje o svých zákaznících (datamining) a může tak směle rozvíjet svůj CRM systém, rozesílat y informující uživatele webu o novinkách, akcích atd.

16 Second Life Jakýmsi prolnutím mezi Webem 2.0 a MUD je naprostá virtuální realita, kdy uživatelé žijí jakýsi druhý život v imaginárním světě. Typickým a pravděpodobně nejznámějším příkladem je příznačný název nesoucí 3D hra (virtuální realita) Second Life (www.secondlife.com). Tato původně free online hra se rozrostla do neuvěřitelných rozměrů právě díky možnosti anonymního prožití druhého, mnohdy lepšího (vysněného) života plného cestování, radosti a možností, které jsou v reálném světě téměř nedostupné. Second life již přilákal a stále láká tisíce nových uživatelů (hráčů), kteří mezi sebou mohou volně komunikovat (typická vlastnost komunitních webů), prožívat virtuální vztahy, navštěvovat nejrozličnější místa světa, chodit do školy, práce atd. Takto neomezené herní prostředí skýtá rozsáhlý prostor pro inzerci, product placement i další možnosti marketingu a nutno podotknout, že řada firem je již úspěšně využívá.

17 Direct marketig Velmi oblíbenou formou novodobého marketingu je tzv. přímý neboli direct marketing. Otec direkt marketingu Lester Wunderman jej charakterizuje jako odhodlání získávat a udržet si hodnotné zákazníky. Slovo direkt (přímý) v názvu je někdy chybně vykládáno jako bezprostřední otravování a existuje dokonce představa, že hlavním projevem této reklamy jsou obtěžující dopisy a telefonáty. Direkt marketing se sice řadí mezi databázové formy reklamy, ale ve skutečnosti je hlavním principem direkt marketingu nejen cílené zasílání, ale i okamžitá reakce zákazníka. Hlavní výhodou je zjištění reakce zákazníků - ať již kladné nebo záporné TV shopping volejte ihned, přidejte do košíku )

18 VIRÁLNÍ MARKETING Podstatou virálního marketingu je jeho šíření mezi veřejností. Jak již z názvu vyplývá, stejně tak jako se šíří viry i virální marketing se pohybuje zcela spontánně mezi zasaženou populací. Využívá zejména moderních technologií internetu nebo mobilních telefonů GSM druhé a třetí generace. Je-li sdělení dostatečně kreativní, dochází až k epidemickému šíření. Principem je umístění zaslání odkazu s konkrétním obsahem a výzvou k poslání přátelům, samozřejmě obsah musí být dostatečně lákavý a obvykle i vtipný, aby obeslaní uživatelé šířili zprávu dále. Příkladem z praxe je rozesílání humorných video souborů prostřednictvím u nebo pouze odkazů na určitou microsite, kde může být určitá zpráva, hra, audio či video kontent společnost Kofola, která takto nechala rozesílat přání k Vánocům minulý rok. Důvodem proč si lidé tuto formu rychle osvojili, byla možnost rozsáhlé personalizace - zanesení konkrétního jména, výběru pohlaví a jazyka (čeština a slovenština) gratulanta i příjemce.

19 NONSTOP SPOLEČNOST Každé ráno se v Africe probudí gazela s vědomím, že musí běžet rychleji než nejrychlejší lev, aby nebyla sežrána. Každé ráno se v Africe probudí také lev. Ví, že musí být rychlejší než nejpomalejší gazela, protože jinak zůstane hlady. Je v podstatě lhostejné být lvem nebo gazelou. Pokaždé, když vyjde slunce, musí oba běžet! Petr Šindler, Event marketing Na tomto krátkém příběhu se již roky po celém světe ukazuje definice tzv. nonstop společnosti současného marketingu i vývoje lidstva. To je nepřetržitě hnáno kupředu dle hesla Bigger Better Faster More.

20 PLÁN TVORBY FIREMNÍ PREZENTACE 1. PŘÍPRAVA PODKLADŮ - Odsouhlasení požadavku na firemní prezentaci vedením firmy a stanovení finančního limitu. - Pověření jednoho zaměstnance ( většinou marketingového pracovníka) vedením projektu. - Stanovení hrubé struktury www prezentace. Zde je nutno si uvědomit, koho chceme prezentací oslovit : našeho zákazníka, konečného spotřebitele nebo širokou veřejnost? Většinou by měly mít stránky obsahové prvky pro všechny segmenty těchto návštěvníků. Příklad hrubé struktury firemních stránek : o firmě produkty servis kontakty historie současnost organizace výsledky dokumenty

21 PLÁN TVORBY FIREMNÍ PREZENTACE 2. VÝBĚR PARTNERA PRO TVORBU www STRÁNEK Partnera budeme rekrutovat z řad firem specializujících se na Internet. Oslovíme více firem a necháme si zpracovat nabídku na základě jednotné poptávky interaktivních, programových a databázových prvků. Získaná nabídka by měla obsahovat : Obecnou nabídku poskytovaných služeb, analýzu struktury vaší firemní prezentace, cenovou kalkulaci, časový harmonogram, reference. Nízká, ale ani vysoká cenová kalkulace není vždy zárukou kvality!

22 PLÁN TVORBY FIREMNÍ PREZENTACE 3. PROJEDNÁNÍ STRUKTURY A OBSAHU S PARTNEREM Upřesnění požadavků ze strany zadavatele a předání dalších podkladů pro tvorbu prvních návrhů. Definice barev, typů písma, vizuálního stylu firmy nejlépe předání podkladů v elektronické podobě. Podpis vzájemné smlouvy a stanovení časového harmonogramu dalších etap vývoje www. 4. SCHVÁLENÍ GRAFICKÝCH NÁVRHŮ STRÁNEK Dodavatel předloží sérii grafických návrhů nejlépe postupně a pak začne zpracovávat konečnou grafickou verzi stránek.

23 PLÁN TVORBY FIREMNÍ PREZENTACE 5. TVORBA STRÁNEK, ÚPRAVA Tvůrce pracuje na výrobě jednotlivých stránek, plní je vámi dodanými informacemi a zalamuje je do vámi vybraného vizuálního stylu. Dochází i k zabezpečení výstupu dat, pokud některé stránky vycházejí přímo z firemní databáze a tyto činnosti je nutno naprogramovat. 6. SCHVÁLENÍ KONEČNÉ VERZE A JEJÍ UMÍSTĚNÍ NA INTERNET Předložení hotové verze firemní prezentace. Prezentaci musí schválit vedení firmy. Odstranění posledních nedostatků, dopilování detailů. Uložení připravené www prezentace na Internetu na server, který je dobře přístupný co nejširšímu okruhu uživatelů na českém Internetu (provede dodavatel prezentace nebo firma, která zabezpečuje vaše připojení na Internet). Nastává proces propagace vašeho www, kdy je nutno sdělit všem uživatelům, že vaše www prezentace již funguje na

24 TAJEMSTVÍ DOKONALÝCH WWW STRÁNEK DUALISMUS TVORBY Nejprve je potřeba definovat vlastnosti, funkce a technické parametry. Musí zaujmout potenciální zákazníky. Proto je nutná spolupráce mezi programátorem a grafikem, což zajistí technickou a vizuální dokonalost www stránek. Schéma vzájemné spolupráce programátora a grafika při tvorbě www stránek Programátor tvorba HTMl kódu a programování Marketingový odborník Návrh obsahu www stránek Hotové www stránky Grafik tvorba vizuálního stylu

25 TAJEMSTVÍ DOKONALÝCH WWW STRÁNEK PŘEHLEDNOST Je vlastnost, která by neměla chybět žádnému firemnímu dokumentu ( ať už se jedná o www nebo ceník, propagační prospekty apod.) PRAVIDELNÁ AKTUALIZACE Dbejte na pravidelnou aktualizaci informací obzvlášť tam, kde umisťujeme pravidelné zpravodajství. Tímto úkolem by měl být ve firmě pověřen minimálně jeden pracovník nejlépe ten, kdo se na vývoji celé prezentace podílel a zná její strukturu.

26 TAJEMSTVÍ DOKONALÝCH WWW STRÁNEK Pravidla pro dobrou prezentaci www 1. Výrobu vašich www stránek svěřte odborníkům v daném oboru. 2. Dbejte na profesionální grafické zpracování. 3. Vaše stránky pokud možno obohaťte o zajímavé informace a pravidelně je aktualizujte 4. Jednotlivé prvky ( text, obrázky, tabulky, grafy) rozmístěte takovým způsobem, aby stránka byla přehledná a její návštěvníci z ní snadno vyčetli požadované informace 5. Jednotlivé stránky firemní www prezentace by měly obsahovat jen takový objem dat, aby jejich stahování netrvalo příliš dlouho a nedošlo k překročení psychologické hranice 20minut. 6. Pro vaši firemní www prezentaci si nechte zřídit vlastní doménu ve formátu Adresa tak bude snadněji zapamatovatelná.

27 PODPORA PRODEJE Každou soutěž je vždy nutno vyhodnotit, poděkovat účastníkům, vyhodnocení znovu použít pro stránky www Viz. - fotosoutěž na přípravu výrobků Barbecue

28 PODPORA PRODEJE Podpora prodeje pro zboží dodávané na Internetu Zvyšuje loajalitu zákazníků k danému virtuálnímu obchodu Zákazníci virtuálních obchodů preferují následující zvýhodnění : MNOŽSTEVNÍ SLEVY - jednorázový nákup většího množství zboží. Cena několika výrobků je nižší než součet cen jednotlivě koupených výrobků SOUTĚŽE, LOTERIE, HRY splnění soutěžního úkolu podmiňuje získání ceny, vyžadují zaslat zákazníkovo jméno a adresu ( ) pro účely slosování, získávání drobných dárečků. KUPONY opravňují nositele k získání slevy při nákupu určitého zboží ČLENSKÉ PROGRAMY - opravňují ke slevě na veškeré zboží. Podmínkou je např. útrata nad stanovenou mez. VÝROBKY ZDARMA A DÁRKY odměnou za nákup nějakého zboží je poskytnutí jiného výrobku zdarma

29 PODPORA PRODEJE VÝROBKY ZA ZVÝHODNĚNOU CENU zboží, které je možno si dokoupit za zvýhodněnou cenu (výprodej ležáků) DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY certifikát opravňuje obdarovaného k nákupu libovolných výrobků v konkrétním virtuálním obchodě. Obdarovaný ve snaze vyčerpat certifikát většinou jeho hodnotu překročí. ELEKTRONICKÉ PENÍZE připsání určité části na zákazníkův virtuální účet v konkrétním virtuálním obchodě. Tyto může čerpat při dalším nákupu VZORKY na základě jednoduchého formuláře jméno, adresa, zaslání vzorku zdarma MOŽNOST VRÁCENÍ VÝROBKU BEZ UDÁNÍ DŮVODU překonává nevýhodu Internetu si výrobek při koupi osahat ZÁRUKY NA VÝROBEK prodloužení záruky oproti konkurenci

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci Proposal of marketing communication on the internet for a specific

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení vybraných e-shopů v České republice Evaluation of selected e-shops in the Czech Republic Tomáš Hurt Plzeň 2013 Čestné prohlášení

Více

Návrh internetového obchodu pro společnost AVEX TRADE, spol. s r. o. Adéla Reptová

Návrh internetového obchodu pro společnost AVEX TRADE, spol. s r. o. Adéla Reptová Návrh internetového obchodu pro společnost AVEX TRADE, spol. s r. o. Adéla Reptová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce,

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Stanislava Omelchenko Hodnocení elektronických obchodů z hlediska marketingového mixu 4C Bakalářská práce 2015 Hodnocení elektronických obchodů z hlediska marketingového

Více

Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o.

Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o.

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza marketingové komunikace společnosti Pivovar Pernštejn a.s. Bc. Aleš Vítek Diplomová práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci firmy Synot auto, a. s., která je importérem

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

7 Marketingové koncepty e-commerce

7 Marketingové koncepty e-commerce 7 Marketingové koncepty e-commerce Cíle výuky modulu Identifikovat klíčové prvky uživatelů Diskutovat o základních pojmech chování spotřebitelů a jejich rozhodnutí o koupi. Vysvětlit, jak se spotřebitelé

Více

Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu

Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu Bakalářská práce Vypracoval: Martin Brablec Vedoucí práce: Mgr. David Kořínek Jarní semestr 2008 EFFECTIVITY

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza kritérií hodnocení webových stránek Analysis of the website evaluation criteria Bc. Marika Vondrášková Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

Projekt zavádění online marketingu u elektronického obchodu Jouet Amour. Bc. Martin Bednář

Projekt zavádění online marketingu u elektronického obchodu Jouet Amour. Bc. Martin Bednář Projekt zavádění online marketingu u elektronického obchodu Jouet Amour Bc. Martin Bednář Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Teoretická část diplomové práce představuje základní charakteristiky spojené

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Projekt vytvoření internetového obchodu pro firmu RaVaP, s.r.o. Bc. Jana Zmeškalová

Projekt vytvoření internetového obchodu pro firmu RaVaP, s.r.o. Bc. Jana Zmeškalová Projekt vytvoření internetového obchodu pro firmu RaVaP, s.r.o. Bc. Jana Zmeškalová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Ve své diplomové práci jsem na základě poznatků z dostupné literatury charakterizovala

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Analýza chování významných českých firem na sociální síti Facebook Bakalářská práce Autor: Vladimír Horák Studijní obor:

Více

E marketing na B2B trhu v segmentu průmyslové výroby.

E marketing na B2B trhu v segmentu průmyslové výroby. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky E marketing na B2B trhu v segmentu průmyslové výroby. Vypracoval: Ondřej Široký Vedoucí práce: Mgr. Leoš Bárta Rok vypracování: 2010 Zadávací

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza rostoucího podílu Google Czech Republic na trhu s internetovou reklamou Autor BP: Lukáš Bártl Vedoucí BP: Ing. Jindřich Čadík 2012,

Více

Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová

Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci firmy Českomoravská

Více

CENA Marketingové pojetí ceny Způsoby stanovení ceny

CENA Marketingové pojetí ceny Způsoby stanovení ceny CENA Cena je obvykle vyjádřena sumou peněz, množstvím výrobků nebo objemem služeb, které kupující poskytuje prodávajícímu jako protihodnotu za určitý výrobek nebo za poskytnutí nějaké služby. Z hlediska

Více

Digitální produkt jako podpora content strategie společnosti ebrána s.r.o. Eva Provazníková

Digitální produkt jako podpora content strategie společnosti ebrána s.r.o. Eva Provazníková Digitální produkt jako podpora content strategie společnosti ebrána s.r.o. Eva Provazníková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá komplexní analýzou projektu Eshopmaniac realizovaného

Více

Analýza a aplikace marketingových metod v sociálních sítích

Analýza a aplikace marketingových metod v sociálních sítích Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ricardo Herbozo Echevarría Analýza a aplikace marketingových metod v sociálních sítích Bakalářská

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ

VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ Veronika Svatošová 1 1 Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 95, 532 10 Pardubice Email: Veronika.svatosova@student.upce.cz

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bakalářská práce Autor: Jakub Fric Bankovní management Vedoucí

Více