Bulletin. Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin. Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova"

Transkript

1 Bulletin. 9 Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova

2 Bulletin Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova 2

3 Bulletin Centra pro spolupráci VŠ a moravského venkova je součástí projektu Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova (reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/ ). Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Redakce: Hana Gregorová, Monika Mackovíková. Grafická úprava: Hana Gregorová Fotografie bez popisku jsou ilustrační. 3

4 Obsah [6] Vesnice roku [9] Soutěţ Vesnice roku 2012 [18] Soutěţ Onejlepší obecní a městský zpravodaj [21] Mladí na venkově 4

5 Soutěţ Vesnice roku Bulletin. 9 5

6 Vesnice roku Historie soutěže Vesnice roku spadá do června 1993, kdy bylo založeno občanské sdružení Spolek pro obnovu venkova. Z jeho základních dokumentů můžeme vyčíst poslání, které si spolek při svém vzniku vytkl - přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova, motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení a účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. Z původních asi dvou stovek se počet členů sdružení vyšplhal až téměř k tisícovce, a jak rostlo sdružení, rostl i význam soutěže Vesnice roku, která je vlajkovou lodí sdružení a Programu obnovy venkova. Soutěže byla Spolkem pro obnovu venkova poprvé vyhlášena v roce O rok později se mezi vyhlašovatele připojily Svaz měst a obcí a také Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které vzniklo právě v roce 1996 namísto zrušeného ministerstva hospodářství. Od roku 2007 je jedním ze čtyř vyhlašovatelů také Ministerstvo zemědělství. Na soutěži se dále podílí ministerstva životního prostředí a kultury, Kancelář prezidenta republiky, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Asociace krajů ČR a Folklorní sdružení ČR. Soutěž je oficiálně vyhlášena vždy na přelomu února a března na již tradiční akci Dny malých obcí. Od roku 2011 došlo ke změně v organizaci soutěže, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pověřilo administrací soutěže v krajských kolech svou příspěvkovou organizaci Centrum pro regionální rozvoj ČR. Ta sídlí v Praze, ale po celé republice má osm poboček dle evropských regionů NUTS (pobočky sídlí v Praze, Písku, Chomutově, Liberci, Hradci Králové, Ostravě, Olomouci a Brně). Díky tomu je regionům blíže a může se s administrací krajských kol vypořádat lépe, než centrální úřad. Naši pracovníci působí jako tajemníci krajských komisí. Jedním z jejich hlavních úkolů je tak příjem přihlášek. Soutěže se mohou účastnit všechny obce vesnického charakteru, které mají zpracován vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce. V minulosti se mohly účastnit jen obce, které nemají status města, dnes již toto omezení neplatí. Jediným limitem je tak kromě strategického dokumentu počet obyvatel, který nesmí přesáhnout 6200 obyvatel. Tento počet je odvozen od zaokrouhleného počtu obyvatel Jesenice u Prahy, což je největší česká obec bez statutu města či městyse. Registrační poplatek je odvozen z počtu obyvatel a činí 2 Kč na jednoho obyvatele obce. Počet přihlášených obcí osciluje kolem tří set, v posledním ročníku soutěže bylo přihlášeno 278 obcí, což bylo o dvacet sedm méně, než o rok dříve. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech. Přihlášené vesnice jsou nejprve hodnoceny v rámci třinácti krajů ČR (samozřejmě vyjma Prahy). Zde přichází druhá důležitá role Centra pro regionální rozvoj a jeho zástupců: jsou koordinátory činnosti desetičlenných hodnotících komisí. Ta postupně navštíví všechny přihlášené obce v kraji a během zpravidla dvouhodinové návštěvy posuzuje obec z pohledu koncepčních dokumentů, společenského života, aktivit občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanské vybavenosti, inženýrských sítí a úspor energií, péče o veřejná prostranství, přírodních prvků a zeleně v obci, péče o krajinu, připravovaných záměrů a informačních technologií obce. Hodnotitelské komise v jednotlivých krajích stráví na cestách dva i tři týdny a najezdí tisíce kilometrů. Každá obec pojímá svou prezentaci trochu jinak, a tak není nouze o netradiční kulturní, společenské či sportovní zážitky jako názorné příklady můžeme uvést balet Labutí 6

7 jezero v podání mužského tanečního souboru, jízdu na žebřiňáku taženém koňmi nebo v hasičském voze či třeba klání v hodu gumovou holínkou velikosti č. 10. V každém kraji je udělena zlatá stuha pro Vesnici roku v daném kraji, která zároveň postupuje do celostátního finále. V každém kraji se udělují další ocenění, konkrétně Modrá stuha za společenský život v obci, Bílá stuha za činnost mládeže, Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí a Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Udíleny jsou rovněž další ceny jako Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích nebo Zlatá cihla za příkladné stavební realizace či rekonstrukce na venkově. Komise mohou udělit i další ocenění v podobě diplomů a čestných uznání, a to jak obcím (za vzorné vedení kroniky, obecní knihovny, za péči o kulturní dědictví), tak občanským sdružením nebo jednotlivcům, například knihovníkům. Vedle hodnotitelské komise v řadě krajů uděluje své ocenění i hejtman kraje. Na konci srpna pak začíná druhá část hodnocení, republikové kolo. Na tom se již podílí samo ministerstvo pro místní rozvoj. Republiková komise taktéž navštíví všechny finalisty a na základě jejich prezentace rozhodne o prvních třech místech. Výsledky jsou vyhlášeny v polovině září v Luhačovicích na Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem. Vítězná obec kromě titulu získá i nemalý finanční obnos, jeden milion korun je určen pro všechny krajské vítěze, a celkový vítěz obdrží ještě jeden milion korun navrch. Kromě toho také reprezentuje Českou republiku v soutěži Evropská cena obnovy vesnice (ta se koná vždy jednou za dva roky a Česko v ní tedy má vždy dva zástupce). Snad jen trocha statistiky na závěr: v dosavadních osmnácti ročnících zvítězila pětkrát obec z Jihomoravského kraje, třikrát putovala cena do Zlínského kraje a Jihočeského hraje a po jednom vítězi mají na svém kontě kraje Pardubický, Vysočina, Ústecký, Plzeňský, Olomoucký, Středočeský a Královéhradecký. Na svého prvního vítěze doposud čekají na Liberecku, Karlovarsku a v Moravskoslezském kraji. Vesnice roku se stala již tradiční, velmi oblíbenou a také velmi prestižní soutěží, především mezi menšími obcemi. Nejde ale samozřejmě jen o možnost získat finanční prémii v případě úspěchu, ale také o možnost představit sebe sama a prezentovat, jak se obyvatelé obce podílí na jejím rozvoji. A právě to je také cílem soutěže, aby i nejmenší vesnice žily a rozvíjely se. Mgr. Vilém Řehák, tajemník Centra pro regionální rozvoj ČR S využitím materiálů Ministerstva pro místní rozvoj a Spolku pro obnovu venkova Odkazy: Stránky soutěže Vyhledavač oceněných obcí - Informace o CRR 7

8 Vesnice roku Olomouckého kraje Bulletin.9 8

9 Soutěţ Vesnice roku Dne 28. února 2012 proběhlo vyhlášení již 18. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství, Olomoucký kraj se již tradičně stává spoluorganizátorem této soutěže. V letošním roce uvolnil ze svého rozpočtu 500 tis. Kč na ocenění vítězných obcí. Dětský den v Radslavicích Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a zároveň také upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Do krajského kola soutěže Vesnice roku 2012 se přihlásilo celkem 20 obcí Olomouckého kraje: 9

10 Babice, Císařov, Citov, Černá Voda, Dlouhá Loučka, Hradčany, Kralice na Hané, Loučná nad Desnou, Mořice, Náklo, Potštát, Radslavice, Rouské, Ruda nad Moravou, Skalka, Sušice, Uhelná, Velká Kraš, Veselíčko a Všechovice Mladí hasiči Dlouhá Loučka. Hodnocení Obce, které se přihlásí do soutěže, jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. Ocenění V rámci hodnocení krajských kol mohou obce získat kromě Zlaté stuhy (za vítězství v krajském kole) i další ocenění: Modrá stuha (za společenský život), Bílá stuha (za činnost mládeže), Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí), Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu). Obce mohou dále získat diplomy, např. za vzorné vedení obecní kroniky nebo za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena). Obce oceněné Zlatou stuhou postupují do celostátního kola. V rámci hodnocení celostátního kola budou vyhodnocena první tři místa. Vítěz celostátního kola se stane nositelem titulu "Vesnice roku 2012". Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže se uskuteční dne 15. září 2012 v Luhačovicích, v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem. Záštitu nad tímto festivalem převzal ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský. Slavnostní předávání ocenění celostátního kola se uskuteční ve vítězné vesnici dne

11 Vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice Olomouckého kraje roku Desetičlenná hodnotitelská komise v čele s předsedou Jiřím Řezníčkem, starostou obce Tučín rozhodla o udělení stuh a ocenění těmto obcím: 1. Zlatá stuha a celkové vítězství za Olomoucký kraj Obci Radslavice místo.... Obci Černá Voda místo.... Obci Náklo 4. Modrá stuha za společenský život Obci Hradčany 5. Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí Obci Citov 6. Bílá stuha za činnost mládeže.. Obci Dlouhá Loučka 7. Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu..... Obci Skalka 8. Ocenění za vzorné vedení obecní knihovny.... Obci Uhelná 9. Ocenění za rozvíjení spolkového života v místních částech obce......obci Ruda nad Moravou**) 10. Ocenění za péči o krajinu a nakládání s odpady..... Obci Velká Kraš 11. Ocenění za příkladnou péči o kulturní dědictví obce....obci Veselíčko 12. Diplom Zlatá cihla (kategorie A) obdrží obec...obci Loučná nad 13. Desnou za rekonstrukci kulturního domu (bývalé zámecké oranžerie) 14. Diplom Zlatá cihla (kategorie C) obdrží obec... Obci Hradčany za výstavbu kaple sv. Antonína Paduánského 15. Cena naděje pro živý venkov obdrží obec... Obci Rouské 16. Ocenění za realizaci výsadby zeleně pro budoucnost...obci Babice 17. Ocenění za obnovu kulturního a sportovního zázemí v obci... Obec Císařov 18. Ocenění za formátování Pouť Svatého Vavřince Ruda nad Moravou 11

12 Slavnostní vyhlášení Vesnice roku 2012 Olomouckého kraje Slavnostní vyhlášení vítězů Vesnice roku 2012 Olomouckého kraje se uskutečnilo v pátek ve sportovním areálu TJ Sokol Radslavice. Rychlebské cyklostezky Černá Voda Zlatou stuhu za všestranný přístup k rozvoji obce získaly Radslavice na Přerovsku. Obec obdržela nejvíce bodů především za zapojení občanů do dění obce, aktivní využití volného času nebo za využívání dotací ke svému rozvoji. Druhé místo v soutěži obsadila obec Černá Voda na Jesenicku, na třetí místo dosáhla obec Náklo z Olomoucka. Modrou stuhu za společenský život dostala obec Hradčany na Přerovsku. Obec Dlouhá Loučka z Olomoucka vybojovala bílou stuhu za činnost mládeže. Obec Citov na Přerovsku dobře pečovala o zeleň a životní prostředí, za svou činnost získala zelenou stuhu. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obdržela obec Skalka na Prostějovsku. Hodnotitelská komise 18. Ročníku soutěže Vesnice roku 2012 v Olomouckém kraji Hodnotitelská komise navštívila ve dnech postupně všech 20 přihlášených obcí. Každá obec měla na svoji prezentaci 90 minut. Zástupci obcí měli možnost představit své rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči o zeleň v obci a krajině, přístup k informačním technologiím, spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Součástí hodnocení byla diskuse se členy komise na témata související s obnovou 12

13 a rozvojem venkova. Hodnotitelská komise věnovala návštěvám obcí a vyhodnocení soutěže více jak 100 hodin. Taneční skupina Druhý dech Kralice na Hané Komise pracovala ve složení: Jiří Řezníček, předseda komise, starosta obce Tučín Petr Kočnarová, místopředseda komise, starostka obce Skalička Ing. Ivana Šupová, tajemnice komise, Centrum pro regionální rozvoj ČR Kateřina Kapková, SPOV OK, SMS Ing. Eva Janečková, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu RNDr. Lenka Prucková, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Knihovna města Olomouce Josef Londa, odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje Ing. Kateřina Mračková, Ministerstvo zemědělství ČR Mgr. Jiří Kaláb, Ministerstvo kultury ČR 13

14 Rozhovor Jedním ze členů hodnotitelské komise byl i Josef Londa, kterému jsme položili několik otázek. Jste jedním z hodnotitelů soutěže. Co to všechno obnáší? V souvislosti s tím, že Krajský úřad je zároveň spoluúčastníkem nebo spolupořadatelem především krajského kola, tak mám těch povinností o něco více. Spolu s předsedou komise sestavuji podrobný harmonogram návštěv jednotlivých obcí. Je důležité naplánovat trasy tak, abychom do hodnocené obce přijeli vždy načas. Hodnocení v každé obci trvá přesně 90 minut a nesmí se překročit. Je to proto, aby všechny obce měly pro hodnocení stejné podmínky. Jakékoliv zpoždění oproti danému harmonogramu již nejde dohnat. Olomoucký kraj kromě finančních odměn, také zajišťuje technické zabezpečení v průběhu hodnocení. Zajišťuje mikrobus pro přepravu desetičlenné komise. A to je také můj úkol. Po ukončení hodnocení zajišťuji svolání tiskové konference, na které jsou vyhlášeny výsledky hodnocení. Asi do měsíce od tiskové konference uspořádá vítězná obec v krajském kole soutěže slavnostní vyhlášení za účasti všech přihlášených obcí a významných hostů. Zde jsem členem pracovní komise zajišťující průběh slavnostního vyhlášení. Pro to, abychom mohli informovat širokou veřejnost o spolkových, kulturních a společenských aktivitách soutěžících obcí sestavujeme publikaci s názvem Vesnice roku v Olomouckém kraji. O průběhu hodnocení pořizuji fotodokumentaci a část fotografií potom využijeme při sestavování publikace na jejíž tvorbě se podílím jako spoluautor. Publikace včetně elektronické verze fotodokumentace je pak předávána na slavnostním vyhlášení ve vítězné obci. Zahrada MŠ Velká Kraš 14

15 Kolik jste navštívil vesnic v letošním ročníku soutěže? Letos se do soutěže přihlásilo 20 obcí. Jaký je podle Vás stav vesnic v Olomouckém kraji? Vzpomínám si, jak jsme těstě po revoluci poprvé navštívili Rakousko a projížděli rakouskými vesnicemi. Úhledné, malebné, čisté obce se spoustou zeleně a květinové výzdoby ve mně zanechaly silný dojem. Jenom jsem si povzdechl, kdy to bude vypadat také tak i u nás. Můžu říct, že za tu dobu se náš venkov a naše vesnice velmi změnily. Samozřejmě k lepšímu. Řada obcí našeho kraje se v celostátním kole soutěže umisťuje na předních místech a reprezentuje pak ČR v zahraničí. Máme také krásné a malebné vesnice. Podle reakcí zahraničních komisařů, kteří obce hodnotí, je na úspěšných obcích fascinující to, jak bohatým spolkovým a kulturním životem žijí. Zámecký park Veselíčko Na co se jako hodnotitelé zaměřujete? Komise je složená z řad odborníků, každý se dle své odbornosti zaměřuje na kvalitu příbuznou svému oboru (např. zástupce MZe se zaměřuje na spolupráci obce a zemědělského subjektu; zástupce Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu posuzuje výsadbu zeleně, zeleň v extravilánu, květinovou výzdobu; zástupce MK hodnotí historické stavby, památky apod.). V rámci celkového hodnocení musí komise posuzovat celkem 11 okruhů. Vzhledem k tomu, že se na krajském úřadě zabývám rozvojem venkova a administrací POV, tak se hlavně zaměřuju na tuto oblast. Posuzuji v jaké kvalitě má obec vypracované své strategická a rozvojové dokumenty, zda má zpracovaný vlastní program obnovy obce a jak jeho cíle plní. Také se věnuji stavu územně plánovací dokumentace obce. 15

16 Co Vás osobně při návštěvách nejvíce zaujalo? Každá obec je jiná a také každá obec se prezentuje jiným způsobem. O tom jak obec funguje, jak žije, v čem je její významnost se každý hodnotitel dozví z textové části vyplněné přihlášky. Pro větší přehled si ještě procházíme webové stránky obce, kde se dá také získat přehled o obci. Potom je také neméně důležitá vlastní prezentace, která musí být vměstnána do 90 minut čistého času. Líbí se mi především to, že tato prezentace není dílem jen páru lidí, a že je někdy do ní zapojena skoro celá vesnice. Občané se informují u starosty, kdy už ta komise přijede, aby si mohli naplánovat dovolenou a být přítomni této události. Máte nějaké zajímavé zážitky, co Vás např. zaujalo a na co jen tak nezapomenete? Krásných zážitků je spousta. Třeba taková rarita: kdo ví, že v obci Náklo mají 7 hudebních skupin? Ve Skalce jsme jeli na prohlídku starého pískovcového lomu na podvalníku pro zvířata. V Mořicích nás z mikrobusu posadili na jízdní kola a část prohlídky jsme si museli šlapat do pedálů. A nechybělo mnoho, abychom se nad Radslavicemi vznášeli v koši pod balónem. Děkuji za rozhovor. Monika Mackovíková Panorama středu obce Hradčany 16

17 Zelená stuha. Bulletin.9 17

18 OBEC CITOV DRŢITEL ZELENÉ STUHY OLOMOUCKÉHO KRAJE Do soutěže Vesnice roku jsme naši obec přihlásili po 5 letech, protože jsme měli pocit, že se za tu dobu podařilo zrealizovat několik významných projektů. Pro komisi jsme připravili prezentaci ze života obce a z realizovaných projektů. Některé akce byly realizovány pouze odbornými firmami, jako např. revitalizace zámeckého parku 1. Etapa. Šlo o znovuobnovení významné krajinářské dominanty obce podle situačního plánu z roku Jiné projekty vznikly na principech komunitního plánování a následné spolupráce občanů při brigádách realizace projektu Zeleň na návsi v Citově. Mimo velkých projektů jsme prezentovali spolupráci spolků, aktivity občanů při brigádách v obecním lese, při údržbě prostranství, hospodaření s odpady, soutěž Předzahrádka vstup do mého domu a projekty školy v rámci místně zakotveného učení. Areál zámku s MŠ v obci Citov Na setkání s hodnotící komisí Zelené stuhy byli přizváni zástupci spolků, které jsou aktivní při péči o životní prostředí a zeleň v obci (Myslivecké sdružení Hrubý les, Klub seniorů, Český svaz zahrádkářů). Poté jsme komisi ukázali revitalizovaný park, rekultivovanou skládku, vysázenou paseku a biokoridor Odpadník. Pro komisi byla připravena prezentace fotografií na panelech a její stručná podoba byla předána i v tištěné podobě. Na plánování a koordinaci aktivit v oblasti péče o životní prostředí a zeleň v obci nejvíce pracuje starosta obce pan Jaromír Otáhal a předsedkyně kulturního výboru a současně ředitelka Mateřské školy Citov BcA.Veronika Kozlová. Centrem osvěty v oblasti ekologie je Mateřská škola Citov, škola s environmentální profilací. Péče je ale věcí mnoha občanů v obci, bez kterých by žádná z realizací nemohla proběhnout. Myslíme si také, že k ocenění v rámci Olomouckého kraje nás vybrala komise proto, že nejde o aktivity několika málo 18

19 občanů, ale že do péče o zeleň a životní prostředí je zapojeno mnoho osob v obci, že jsou uplatňovány principy komunitního plánování a že se snažíme pracovat koncepčně v souladu s rozvojovými programy naší obce. Veronika Kozlová Veronika Kozlová 19

20 Rozhovor Bulletin. 9 20

21 Mladí na venkově Mé jméno je Pavel Filípek a jsem absolventem Moravské vysoké školy Olomouc v oboru Podnikové informační systémy. Je mi 23 let a pocházím z malebné vesnice Vilémov, která se nachází na úrodné půdě Hané. Ve volném čase zabývám tvorbou webových prezentací a aplikací. S touto činností je taký spojený grafický design a tvorba různých grafických návrhů, šablon, letáků atd. Pramen Blaty Jak se dnes žije mladým lidem na venkově? Venkov je důležitou součástí celostátní ekonomiky, protože je zde soustředěno téměř 90% zemědělství. Veškeré potraviny živočišné i rostlinné výroby, které jsou z České republiky, jsou od nás z venkova. Já jako mladý člověk se dívám na venkov jako na svůj domov, protože jsem se zde narodil a vyrůstal. Od svého prvního kroku a poznávání světa kolem sebe, se venkov hodně změnil. V mém mládí bylo téměř v každém stavení zemědělské zvíře a za "humny" se pěstovaly na každém políčku brambory nebo obilí. V dnešní uspěchané době se již i tohoto upustilo, protože každý si raději zajede do města potraviny nakoupit. Už se totiž nikomu nevyplatí doma něco pěstovat, protože na to nemá čas a neměl by peníze ani na živobytí. Trend mladých lidí z venkova i z měst je, mít minimálně maturitu, i když toto už přestává pomalu platit a přesouvají se požadavky o stupínek výše a to na vysokoškolské vzdělání. Ovšem nemohu tvrdit, že toto platí u všech, protože někteří zůstávají ještě u původních řemesel, jako je truhlář, autoklempíř, zedník, elektrikář atd. I tato řemesla jsou stále potřeba, protože bez nich bychom se taktéž neobešli. 21

22 Co se ve vaší obci za poslední období změnilo? V posledních letech byly v naší obci docela velké změny. V horizontu deseti let byla vybudována plynofikace, vodovod, zakopány do země telefonní dráty a v posledních dvou letech se uskutečnila výstavba hloubkové kanalizace a čističky odpadních vod. Na nejvyšším bodě v obci, na kopci zvaném "Homola", byl vybudován altánek s příjemným zázemím a ohništěm, ze kterého je krásný rozhled na celou Hanou od Šterberka přes Olomouc až k Přerovu. Také v katastru obce pramení známá hanácká řeka Blata. Její pramen zvaný "Fôňkova stôdánka" je ukrytý na sever od vesnice v lese, kde je uděláno krásné posezení a můžete se zde napít přímo z pramene. Zmíněné zázemí, pramene řeky Blaty, bylo opraveno v roce 2010 partou dobrovolníků. Pravoslavný kostel Co se Vám ve Vilémově líbí? V naší obci je toho mnoho, co bych mohl jmenovat. Je zde velice malebná krajina a nejhezčí pohled je na Vilémov v jarním nebo podzimním období. Moje rodná ves je totiž obklopena ze všech stran ovocnými sady, proto na jaře, když je vše v rozkvětu, vypadá Vilémov jako položený v bílé peřině, naopak na podzim je Vilémov a jeho barevná rozmanitost přírody jako vystřižená z uměleckého obrazu. Všude kolem máme také lesy, takže na zdravotní procházky po čerstvém vzduchu jako stvořené. Rád také chodím na houby, protože jich tu roste nespočetně a jejich minerály a vitamíny působí blahodárně na lidský organizmus. Také tu máme Centrum pro aplikaci obnovitelných zdrojů energie při Pravoslavné akademii Vilémov, které pořádá různé přednášky o obnovitelných zdrojích energie a má svoji vlastní větrnou elektrárnu v Protivanově a na střeše kláštera jsou umístěny solární panely pro ohřev vody a výrobu energie. Pokud se jedná o typicky hanáckou věc, tak tu máme vlastní pálenici založenou již v roce

23 Kdybyste mohl investovat peníze ve Vilémově, na co byste je použil, co podle Vás ve Vilémově Chybí? Pokud bych mohl investovat peníze do obce Vilémov, první věc by byla nová komunikace a její další ramena v obci, protože po zmiňovaném budování sítí (plyn, voda, kanalizace) jsou přístupové cesty a hlavní silnice v hrozném stavu. Určitě bych vybudoval i chodníky a nový obecní rozhlas. Jakou práci vykonáváte pro obec Vy? Jak jste se k ní dostal? Já pracuji pro obec jako správce informačních technologií a zastávám také pozici hlavního webmastera obecního webu, který už vyvíjím od roku Tehdy jsem se k této práci dostal tak, že jsem náhodou natrefil na web naší obce a zjistil jsem, že na něm nebyly dělané změny více jak šest let. Tehdy jsem šel na obec za starostou zeptat, proč tam nejsou aktuální informace a on mi nabídl, že za měsíční odměnu můžu tyto to stránky spravovat já. Samozřejmě jsem souhlasil, protože mít pravidelný měsíční příjem bylo něco úžasného pro kluka, který je ještě na základní škole. Asi v roce 2007 jsem se také stal správce IT na obci, protože jsem byl vždy rychle k dispozici. Co Vás na této práci baví? Dělám něco pro svoji rodnou ves a zároveň i to, čemu se věnuji ve volném čase. Vývoj webu je mým koníčkem již delší dobu. Vilémov je krásnou hanáckou vesnicí a baví mne také, když o ní mohu tyto informace sdělovat na webu, cílem je, aby k informacím z obce měli přístup nejen místní občané,ale i turisté, kteří k nám zamíří. Vilémov je obec v okrese Olomouc. Leží v podhůří Drahanské vrchoviny přibližně 14 km jihozápadně od Litovle. Obec se svažuje od západu k východu, střední nadmořská výška obce je 401 m.n.m. Půda je zde míň úrodná než na Hané, ale za to se zde nalézá víc přírodních krás. Vilémov má 461 obyvatel a jeho katastrální území má rozlohu 855 ha. Jméno obce - Wylemow - je poprvé zaznamenáno v zemských deskách olomouckých z roku 1368, kdy ji Janek ze Stražiště prodal Albrechtu ze Stařechovic. Od konce 14. století se vyskytuje název Vilímov, až v roce 1925 získala obec současný název. 23

24 Partneři Středomoravská agentura rozvoje venkova, o. p. s. Bc. Tomáš Šulák, předseda SR / tel Julie Zendulková, koordinátorka projektu za venkov / tel MAS Horní Pomoraví, o. p. s. Bc. František Winter, předseda MAS / tel Ing. Renata Baslerová, koordinátorka projektu / tel Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Mgr. Monika Mackovíková / tel MAS Regionu Poodří, o. s. Ing. Oldřich Usvald, předseda MAS MAS Moravský kras, o. s. Ing. Jozef Jančo, manažer MAS 24

25 Kontakty Katedra politologie a evropských studií Filozifická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Redakce: Hana Gregorová, Hana Hurtíková a Pavel Šaradín Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., hlavní řešitel / tel Mgr. et Mgr. Hana Hurtíková, koordinátorka projektu za VŠ / tel Ing. Hana Gregorová, pracovnice Centra pro spolupráci VŠ a moravského venkova / tel Mgr. Eva Janečková, projektový manažer tel / Projektový servis UP, 25

26 26

Podmínky soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Země živitelka 26. srpna 2016

Země živitelka 26. srpna 2016 Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Země živitelka 26. srpna 2016 Soutěž Vesnice roku 1991 Program obnovy venkova 1995 iniciativa Spolku pro obnovu venkova ČR

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova

Podmínky soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova Podmínky soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova Cílem soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji

Více

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora regionálního rozvoje (2011-2012) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Zásady: http://www.mmr.cz/regionalni-politika/programy-dotace/podpora-rozvoje-regionu-v-roce--

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

VÍTĚZEM KRAJSKÉHO KOLA VESNICE ROKU 2016 VE ZLÍNSKÉM KRAJI JE KAŠAVA

VÍTĚZEM KRAJSKÉHO KOLA VESNICE ROKU 2016 VE ZLÍNSKÉM KRAJI JE KAŠAVA VÍTĚZEM KRAJSKÉHO KOLA VESNICE ROKU 2016 VE ZLÍNSKÉM KRAJI JE KAŠAVA 6.6.2016 ZLÍN - Za účasti hejtmana Stanislava Mišáka, náměstka pro rozvoj venkova Ivana Mařáka a dalších představitelů kraje, členů

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2009 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2009 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2009 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2009 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Soutěž Vesnice roku. v Programu obnovy venkova. - Jihomoravský kraj 2016

Soutěž Vesnice roku. v Programu obnovy venkova. - Jihomoravský kraj 2016 Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova - Jihomoravský kraj 216 Vyhlašovatelé soutěže: Ministerstvo pro místní rozvoj Spolek pro obnovu venkova ČR Svaz města a obcí ČR Ministerstvo zemědělství Spoluvyhlašovatelé

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji 10. června 2014, Olomouc Struktura prezentace Olomoucký kraj v číslech Podpora podnikání Podpora zaměstnanosti Olomoucký kraj v číslech Olomoucký kraj

Více

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE 39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: 39. Den malých obcí 5. března 2013, Národní dům Smíchov, Praha 7. března 2013, Společenský dům, Prostějov

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova Pardubice 20. 10. 2015 Lenka Prucková Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova Vyhlašovatelé Spolek pro obnovu venkova ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Svaz měst a obcí ČR Ministerstvo zemědělství

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Celostátní síť pro venkov 2007-2013 Aktivity CSV v roce 2014 Výhled pro období 2014

Více

Spolek pro obnovu venkova ČR

Spolek pro obnovu venkova ČR Spolek pro obnovu venkova ČR Spolek pro obnovu venkova ČR byl založen dne 1.černa1993 a je registrován jako občanské sdružení Zakladatelé Ing. Dejmal, arch. Baše, Mgr. Blažek, arch. Kutěj, Ing. Vačkář,

Více

Dvacet let obnovy venkova Spolek pro obnovu venkova ČR

Dvacet let obnovy venkova Spolek pro obnovu venkova ČR Dvacet let obnovy venkova Spolek pro obnovu venkova ČR Před rokem 1990 byl mapován příkladný rozvoj venkova v sousedním Rakousku a Německu Otevřením hranic také Francie, Švédska, Finska Aktivisté Ing.

Více

Aktivity kraje ve prospěch měst a obcí. Martin Radvan březen 2012

Aktivity kraje ve prospěch měst a obcí. Martin Radvan březen 2012 Aktivity kraje ve prospěch měst a obcí Martin Radvan březen 2012 Obsah: program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje Program na podporu přípravy projektové dokumentace Program na zvýšení

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova PREZENTACE : - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014 Bc. Petra Hessová Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Národní konference

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 9. června 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lucie Mazalová, kontakt: Lucie Mazalová, tel.:

Více

HANÁ regionální produkt. Přinášíme Vám to pravé z Hané

HANÁ regionální produkt. Přinášíme Vám to pravé z Hané HANÁ regionální produkt Přinášíme Vám to pravé z Hané Asociace regionálních značek Regionální značky v číslech 26 regionů (+ další spolupracující) Koordinátoři: 17 MAS, 5 destinační agentury, 4 jiné NNO

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

Ing. Martin Benda koordinátor CSV pro Středočeský kraj

Ing. Martin Benda koordinátor CSV pro Středočeský kraj Ing. Martin Benda koordinátor CSV pro Středočeský kraj Celostátní síť pro venkov Komunikační platforma Programu rozvoje venkova (marketingový, propagační nástroj). Byla zřízena Ministerstvem zemědělství

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července 2015 Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Právník roku SP ČR předával ocenění 16. 4. Vyhlášení vítězů soutěže Manažer roku 23.

Více

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU ČRo 2.4.2015 POPIS KAMPANĚ DOBRÁK ROKU: Soutěž o nejoblíbenější a nejzdatnější dobrovolnický hasičský sbor. Do soutěže se zapojují místní dobrovolnické hasičské sbory

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Little League Česká Republika

Little League Česká Republika Od roku 2016 je Little League Česká Republka (dále jen LLČR) rozdělena na 5 regionů, geografické znázornění regionů je k dispozici prostřednictvím služby Google Maps zde. 1 Little League Regiony 1.1 Severozápad

Více

Národní konference Venkov 2016 realizace závěrů Evropského venkovského parlamentu Zlatá cihla součást soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova

Národní konference Venkov 2016 realizace závěrů Evropského venkovského parlamentu Zlatá cihla součást soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova Podpora rozvoje venkova v ČR Národní konference Venkov 2016 realizace závěrů Evropského venkovského parlamentu Zlatá cihla součást soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova Odborný seminář, České

Více

VAŘÍME S REGIONÁLNÍ POTRAVINOU

VAŘÍME S REGIONÁLNÍ POTRAVINOU vyhlašuje krajskou gastronomickou soutěž určenou středním školám na území Plzeňského kraje VAŘÍME S REGIONÁLNÍ POTRAVINOU vyhlášené v rámci projektu PLZEŃSKÝ KRAJ PODPORUJE REGIONÁLNÍ POTRAVINY Odborný

Více

Celostátní síť pro venkov

Celostátní síť pro venkov Celostátní síť pro venkov Zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR Cílem je vytváření partnerství Síť je komunikačním mostem mezi Evropskou komisí a členským státem - efektivnější získávání zpětné vazby

Více

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015 Základní informace Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlásil v roce 2015 třetí ročník Evropských projektových dnů. Oslovil nejen mateřské, základní a střední školy, ale

Více

Evropská cena obnovy vesnice 2010

Evropská cena obnovy vesnice 2010 Zahraniční soutěž Modrá 1.3.2012 Evropská cena obnovy vesnice 2010 Evropská cena za rozvoj venkova a obnovu vesnice vyhlašuje Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice motto Nová

Více

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE Příloha: Kompletní vyhlášení soutěže: VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE Program obnovy venkova se stal pro venkovské obce a jejich občany inspirující ideou.

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 Příloha č. 1 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 1. Cíl programu Vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ze dne Podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK Konference 7. 12. 2011, Olomouc Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPORY OP VK Prioritní osa 1 Prioritní osa 2

Více

Regionální pravidla pro udělování značky Regionální potravina Jihočeského kraje 2016

Regionální pravidla pro udělování značky Regionální potravina Jihočeského kraje 2016 Regionální pravidla pro udělování značky Regionální potravina Jihočeského kraje 2016 Regionální pravidla pro udělení značky Regionální potravina Jihočeského kraje a) Vyhlášení soutěže a vyhodnocení soutěže

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 Plán zlepšování je nástroj, kterým Město Znojmo formuluje svoje cíle v oblasti rozvoje města, jichž chce v rámci projektu Znojmo zdravé město v roce 2016

Více

tel.:

tel.: LEDNÍ HOKEJ Datum konání: 18. 21. 1. 2016 Organizátor: Ústecký kraj HC Litvínov o.s., Piráti Chomutov Místo konání: ZS Ivana Hlinky Litvínov, skupina A: Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj,

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á

R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á Příprava 2014-2020 R E G I O N Á L N Í A K Č N Í P L Á N I N G. I R E N A K R O L O P O V Á ÚZEMNÍ DIMENZE Územní dimenze může být realizována v zásadě dvěma způsoby: integrovanými nástroji - (ITI, IPRÚ,

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Workshopy pro metodiky pořádané Sekcí veřejných knihoven SKIP. Vyškov, 5. - 6. června 2013 Děčín, 9. 10. dubna 2014

Workshopy pro metodiky pořádané Sekcí veřejných knihoven SKIP. Vyškov, 5. - 6. června 2013 Děčín, 9. 10. dubna 2014 Workshopy pro metodiky pořádané Sekcí veřejných knihoven SKIP Vyškov, 5. - 6. června 2013 Děčín, 9. 10. dubna 2014 Cíle sekce veřejných knihoven: aktivně se podílet na řešení aktuálních problémů profese

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Představení SMS ČR Doba realizace projektu: 09/2014 11/2015 Realizátor projektu: SMS ČR Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl projektu

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR RURÁLNÍ SOCIOLOGIE 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR Letní semestr 2015/2016 PEF ČZU Vyučující: Ing. Jakub Petr E-mail: petr@pef.czu.cz Kancelář: PEF/E179 Konzultační hodiny:

Více

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc.

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc. KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA Doc PaedDr RNDr MILADA ŠVECOVÁ, CSc 2016 Klub ekologické výchovy spatřuje své hlavní poslání především v metodické pomoci školám v : Budování

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

Územní plány malých obcí

Územní plány malých obcí MAS Záhoří-Bečva, o.s., IČ: 27017371 Sídlo: Soběchleby 141, 753 54 Soběchleby info@maszahoribecva.cz, www.maszahoribecva.cz 1 MAS Záhoří-Bečva, o.s., IČ: 27017371 Sídlo: Soběchleby 141, 753 54 Soběchleby

Více

Aktuální potřeby venkova. Bouře mozků

Aktuální potřeby venkova. Bouře mozků Aktuální potřeby venkova Bouře mozků Pavla Marková Jan Balcar Venkovská konference 21. 22. leden 2010 Červený Kostelec Malý neznamená slabý. V Královéhradeckém kraji žije 552 212 obyvatel. Přes 60%, přesně

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2015 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( září 2015 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 28 Loučení s předškoláky (16.6.) Přílohu vytvořil : Martin Frank

Více

Soutěž Obec přátelská rodině

Soutěž Obec přátelská rodině Soutěž Obec přátelská rodině Mgr. Lydie Keprová Ministerstvo práce a sociálních věcí Základní cíle soutěže podpořit prorodinnou atmosféru v českých obcích podnítit rozvoj prorodinných opatření ocenit obce

Více

SOUTĚŽ KNIHOVNA ROKU. Marie Mudrová, Městská knihovna Cheb

SOUTĚŽ KNIHOVNA ROKU. Marie Mudrová, Městská knihovna Cheb SOUTĚŽ KNIHOVNA ROKU Marie Mudrová, Městská knihovna Cheb Původním záměrem bylo zviditelnit knihovny malých obcí, upozornit zřizovatele i uživatele na jejich zajímavou a rozmanitou činnost a hlavně ukázat

Více

ISO 9001:2000. Racionalita, Ekonomika, Grif, Invence, Orientace, Nástroje, Solidarita, Efektivita, Reputace, Vize, Intuice, Spolehlivost

ISO 9001:2000. Racionalita, Ekonomika, Grif, Invence, Orientace, Nástroje, Solidarita, Efektivita, Reputace, Vize, Intuice, Spolehlivost Racionalita, Ekonomika, Grif, Invence, Orientace, Nástroje, Solidarita, Efektivita, Reputace, Vize, Intuice, Spolehlivost Podpora od hlavních partnerů Hlavní partner EU centrum 2x ZDARMA zpracování žádosti

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Financování obcí Ing. Luděk Tesař

Financování obcí Ing. Luděk Tesař Financování obcí 2008-2009 Ing. Luděk Tesař Luděk Tesař ekonom specialista na rozvoj samospráv certifikovaný projektový manažer IPMA 1998 2006 Ministerstvo financí RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Charakteristika předmětu soutěže Vesnice roku Obec a její koncepční dokumenty 2. Společenský život 3. Aktivity občanů

Charakteristika předmětu soutěže Vesnice roku Obec a její koncepční dokumenty 2. Společenský život 3. Aktivity občanů Charakteristika předmětu soutěže Vesnice roku 2016 Při hodnocení soutěžících obcí bude hodnotitelská komise posuzovat následující okruhy: 1. Koncepční dokumenty 2. Společenský život 3. Aktivity občanů

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Ženy Místo konání: Vracov Datum: 6. 7. května 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Sokol Vracov

Více

Zápis ze 7. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 1. července 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích

Zápis ze 7. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 1. července 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích Zápis ze 7. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 1. července 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích Program jednání: 1. Zahájení 2. Informace o postavení Strategie CLLD MAS Regionu

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy v České republice (dále

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením)

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) 18.10.2013, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů v r. 2012 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2012/2011 státní

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/2/13.

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/2/13. Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj 739 53 Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj Obnova venkova: zastřešující pojem pro zachování protipólu k městu, zachování alternativního způsobu a přístupu k životu. Prof. Ing. arch. Miroslav

Více