Bulletin. Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin. Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova"

Transkript

1 Bulletin. 9 Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova

2 Bulletin Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova 2

3 Bulletin Centra pro spolupráci VŠ a moravského venkova je součástí projektu Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova (reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/ ). Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Redakce: Hana Gregorová, Monika Mackovíková. Grafická úprava: Hana Gregorová Fotografie bez popisku jsou ilustrační. 3

4 Obsah [6] Vesnice roku [9] Soutěţ Vesnice roku 2012 [18] Soutěţ Onejlepší obecní a městský zpravodaj [21] Mladí na venkově 4

5 Soutěţ Vesnice roku Bulletin. 9 5

6 Vesnice roku Historie soutěže Vesnice roku spadá do června 1993, kdy bylo založeno občanské sdružení Spolek pro obnovu venkova. Z jeho základních dokumentů můžeme vyčíst poslání, které si spolek při svém vzniku vytkl - přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova, motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení a účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. Z původních asi dvou stovek se počet členů sdružení vyšplhal až téměř k tisícovce, a jak rostlo sdružení, rostl i význam soutěže Vesnice roku, která je vlajkovou lodí sdružení a Programu obnovy venkova. Soutěže byla Spolkem pro obnovu venkova poprvé vyhlášena v roce O rok později se mezi vyhlašovatele připojily Svaz měst a obcí a také Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které vzniklo právě v roce 1996 namísto zrušeného ministerstva hospodářství. Od roku 2007 je jedním ze čtyř vyhlašovatelů také Ministerstvo zemědělství. Na soutěži se dále podílí ministerstva životního prostředí a kultury, Kancelář prezidenta republiky, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Asociace krajů ČR a Folklorní sdružení ČR. Soutěž je oficiálně vyhlášena vždy na přelomu února a března na již tradiční akci Dny malých obcí. Od roku 2011 došlo ke změně v organizaci soutěže, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pověřilo administrací soutěže v krajských kolech svou příspěvkovou organizaci Centrum pro regionální rozvoj ČR. Ta sídlí v Praze, ale po celé republice má osm poboček dle evropských regionů NUTS (pobočky sídlí v Praze, Písku, Chomutově, Liberci, Hradci Králové, Ostravě, Olomouci a Brně). Díky tomu je regionům blíže a může se s administrací krajských kol vypořádat lépe, než centrální úřad. Naši pracovníci působí jako tajemníci krajských komisí. Jedním z jejich hlavních úkolů je tak příjem přihlášek. Soutěže se mohou účastnit všechny obce vesnického charakteru, které mají zpracován vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce. V minulosti se mohly účastnit jen obce, které nemají status města, dnes již toto omezení neplatí. Jediným limitem je tak kromě strategického dokumentu počet obyvatel, který nesmí přesáhnout 6200 obyvatel. Tento počet je odvozen od zaokrouhleného počtu obyvatel Jesenice u Prahy, což je největší česká obec bez statutu města či městyse. Registrační poplatek je odvozen z počtu obyvatel a činí 2 Kč na jednoho obyvatele obce. Počet přihlášených obcí osciluje kolem tří set, v posledním ročníku soutěže bylo přihlášeno 278 obcí, což bylo o dvacet sedm méně, než o rok dříve. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech. Přihlášené vesnice jsou nejprve hodnoceny v rámci třinácti krajů ČR (samozřejmě vyjma Prahy). Zde přichází druhá důležitá role Centra pro regionální rozvoj a jeho zástupců: jsou koordinátory činnosti desetičlenných hodnotících komisí. Ta postupně navštíví všechny přihlášené obce v kraji a během zpravidla dvouhodinové návštěvy posuzuje obec z pohledu koncepčních dokumentů, společenského života, aktivit občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanské vybavenosti, inženýrských sítí a úspor energií, péče o veřejná prostranství, přírodních prvků a zeleně v obci, péče o krajinu, připravovaných záměrů a informačních technologií obce. Hodnotitelské komise v jednotlivých krajích stráví na cestách dva i tři týdny a najezdí tisíce kilometrů. Každá obec pojímá svou prezentaci trochu jinak, a tak není nouze o netradiční kulturní, společenské či sportovní zážitky jako názorné příklady můžeme uvést balet Labutí 6

7 jezero v podání mužského tanečního souboru, jízdu na žebřiňáku taženém koňmi nebo v hasičském voze či třeba klání v hodu gumovou holínkou velikosti č. 10. V každém kraji je udělena zlatá stuha pro Vesnici roku v daném kraji, která zároveň postupuje do celostátního finále. V každém kraji se udělují další ocenění, konkrétně Modrá stuha za společenský život v obci, Bílá stuha za činnost mládeže, Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí a Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Udíleny jsou rovněž další ceny jako Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích nebo Zlatá cihla za příkladné stavební realizace či rekonstrukce na venkově. Komise mohou udělit i další ocenění v podobě diplomů a čestných uznání, a to jak obcím (za vzorné vedení kroniky, obecní knihovny, za péči o kulturní dědictví), tak občanským sdružením nebo jednotlivcům, například knihovníkům. Vedle hodnotitelské komise v řadě krajů uděluje své ocenění i hejtman kraje. Na konci srpna pak začíná druhá část hodnocení, republikové kolo. Na tom se již podílí samo ministerstvo pro místní rozvoj. Republiková komise taktéž navštíví všechny finalisty a na základě jejich prezentace rozhodne o prvních třech místech. Výsledky jsou vyhlášeny v polovině září v Luhačovicích na Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem. Vítězná obec kromě titulu získá i nemalý finanční obnos, jeden milion korun je určen pro všechny krajské vítěze, a celkový vítěz obdrží ještě jeden milion korun navrch. Kromě toho také reprezentuje Českou republiku v soutěži Evropská cena obnovy vesnice (ta se koná vždy jednou za dva roky a Česko v ní tedy má vždy dva zástupce). Snad jen trocha statistiky na závěr: v dosavadních osmnácti ročnících zvítězila pětkrát obec z Jihomoravského kraje, třikrát putovala cena do Zlínského kraje a Jihočeského hraje a po jednom vítězi mají na svém kontě kraje Pardubický, Vysočina, Ústecký, Plzeňský, Olomoucký, Středočeský a Královéhradecký. Na svého prvního vítěze doposud čekají na Liberecku, Karlovarsku a v Moravskoslezském kraji. Vesnice roku se stala již tradiční, velmi oblíbenou a také velmi prestižní soutěží, především mezi menšími obcemi. Nejde ale samozřejmě jen o možnost získat finanční prémii v případě úspěchu, ale také o možnost představit sebe sama a prezentovat, jak se obyvatelé obce podílí na jejím rozvoji. A právě to je také cílem soutěže, aby i nejmenší vesnice žily a rozvíjely se. Mgr. Vilém Řehák, tajemník Centra pro regionální rozvoj ČR S využitím materiálů Ministerstva pro místní rozvoj a Spolku pro obnovu venkova Odkazy: Stránky soutěže Vyhledavač oceněných obcí - Informace o CRR 7

8 Vesnice roku Olomouckého kraje Bulletin.9 8

9 Soutěţ Vesnice roku Dne 28. února 2012 proběhlo vyhlášení již 18. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství, Olomoucký kraj se již tradičně stává spoluorganizátorem této soutěže. V letošním roce uvolnil ze svého rozpočtu 500 tis. Kč na ocenění vítězných obcí. Dětský den v Radslavicích Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a zároveň také upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Do krajského kola soutěže Vesnice roku 2012 se přihlásilo celkem 20 obcí Olomouckého kraje: 9

10 Babice, Císařov, Citov, Černá Voda, Dlouhá Loučka, Hradčany, Kralice na Hané, Loučná nad Desnou, Mořice, Náklo, Potštát, Radslavice, Rouské, Ruda nad Moravou, Skalka, Sušice, Uhelná, Velká Kraš, Veselíčko a Všechovice Mladí hasiči Dlouhá Loučka. Hodnocení Obce, které se přihlásí do soutěže, jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. Ocenění V rámci hodnocení krajských kol mohou obce získat kromě Zlaté stuhy (za vítězství v krajském kole) i další ocenění: Modrá stuha (za společenský život), Bílá stuha (za činnost mládeže), Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí), Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu). Obce mohou dále získat diplomy, např. za vzorné vedení obecní kroniky nebo za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena). Obce oceněné Zlatou stuhou postupují do celostátního kola. V rámci hodnocení celostátního kola budou vyhodnocena první tři místa. Vítěz celostátního kola se stane nositelem titulu "Vesnice roku 2012". Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže se uskuteční dne 15. září 2012 v Luhačovicích, v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem. Záštitu nad tímto festivalem převzal ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský. Slavnostní předávání ocenění celostátního kola se uskuteční ve vítězné vesnici dne

11 Vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice Olomouckého kraje roku Desetičlenná hodnotitelská komise v čele s předsedou Jiřím Řezníčkem, starostou obce Tučín rozhodla o udělení stuh a ocenění těmto obcím: 1. Zlatá stuha a celkové vítězství za Olomoucký kraj Obci Radslavice místo.... Obci Černá Voda místo.... Obci Náklo 4. Modrá stuha za společenský život Obci Hradčany 5. Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí Obci Citov 6. Bílá stuha za činnost mládeže.. Obci Dlouhá Loučka 7. Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu..... Obci Skalka 8. Ocenění za vzorné vedení obecní knihovny.... Obci Uhelná 9. Ocenění za rozvíjení spolkového života v místních částech obce......obci Ruda nad Moravou**) 10. Ocenění za péči o krajinu a nakládání s odpady..... Obci Velká Kraš 11. Ocenění za příkladnou péči o kulturní dědictví obce....obci Veselíčko 12. Diplom Zlatá cihla (kategorie A) obdrží obec...obci Loučná nad 13. Desnou za rekonstrukci kulturního domu (bývalé zámecké oranžerie) 14. Diplom Zlatá cihla (kategorie C) obdrží obec... Obci Hradčany za výstavbu kaple sv. Antonína Paduánského 15. Cena naděje pro živý venkov obdrží obec... Obci Rouské 16. Ocenění za realizaci výsadby zeleně pro budoucnost...obci Babice 17. Ocenění za obnovu kulturního a sportovního zázemí v obci... Obec Císařov 18. Ocenění za formátování Pouť Svatého Vavřince Ruda nad Moravou 11

12 Slavnostní vyhlášení Vesnice roku 2012 Olomouckého kraje Slavnostní vyhlášení vítězů Vesnice roku 2012 Olomouckého kraje se uskutečnilo v pátek ve sportovním areálu TJ Sokol Radslavice. Rychlebské cyklostezky Černá Voda Zlatou stuhu za všestranný přístup k rozvoji obce získaly Radslavice na Přerovsku. Obec obdržela nejvíce bodů především za zapojení občanů do dění obce, aktivní využití volného času nebo za využívání dotací ke svému rozvoji. Druhé místo v soutěži obsadila obec Černá Voda na Jesenicku, na třetí místo dosáhla obec Náklo z Olomoucka. Modrou stuhu za společenský život dostala obec Hradčany na Přerovsku. Obec Dlouhá Loučka z Olomoucka vybojovala bílou stuhu za činnost mládeže. Obec Citov na Přerovsku dobře pečovala o zeleň a životní prostředí, za svou činnost získala zelenou stuhu. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obdržela obec Skalka na Prostějovsku. Hodnotitelská komise 18. Ročníku soutěže Vesnice roku 2012 v Olomouckém kraji Hodnotitelská komise navštívila ve dnech postupně všech 20 přihlášených obcí. Každá obec měla na svoji prezentaci 90 minut. Zástupci obcí měli možnost představit své rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči o zeleň v obci a krajině, přístup k informačním technologiím, spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Součástí hodnocení byla diskuse se členy komise na témata související s obnovou 12

13 a rozvojem venkova. Hodnotitelská komise věnovala návštěvám obcí a vyhodnocení soutěže více jak 100 hodin. Taneční skupina Druhý dech Kralice na Hané Komise pracovala ve složení: Jiří Řezníček, předseda komise, starosta obce Tučín Petr Kočnarová, místopředseda komise, starostka obce Skalička Ing. Ivana Šupová, tajemnice komise, Centrum pro regionální rozvoj ČR Kateřina Kapková, SPOV OK, SMS Ing. Eva Janečková, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu RNDr. Lenka Prucková, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Knihovna města Olomouce Josef Londa, odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje Ing. Kateřina Mračková, Ministerstvo zemědělství ČR Mgr. Jiří Kaláb, Ministerstvo kultury ČR 13

14 Rozhovor Jedním ze členů hodnotitelské komise byl i Josef Londa, kterému jsme položili několik otázek. Jste jedním z hodnotitelů soutěže. Co to všechno obnáší? V souvislosti s tím, že Krajský úřad je zároveň spoluúčastníkem nebo spolupořadatelem především krajského kola, tak mám těch povinností o něco více. Spolu s předsedou komise sestavuji podrobný harmonogram návštěv jednotlivých obcí. Je důležité naplánovat trasy tak, abychom do hodnocené obce přijeli vždy načas. Hodnocení v každé obci trvá přesně 90 minut a nesmí se překročit. Je to proto, aby všechny obce měly pro hodnocení stejné podmínky. Jakékoliv zpoždění oproti danému harmonogramu již nejde dohnat. Olomoucký kraj kromě finančních odměn, také zajišťuje technické zabezpečení v průběhu hodnocení. Zajišťuje mikrobus pro přepravu desetičlenné komise. A to je také můj úkol. Po ukončení hodnocení zajišťuji svolání tiskové konference, na které jsou vyhlášeny výsledky hodnocení. Asi do měsíce od tiskové konference uspořádá vítězná obec v krajském kole soutěže slavnostní vyhlášení za účasti všech přihlášených obcí a významných hostů. Zde jsem členem pracovní komise zajišťující průběh slavnostního vyhlášení. Pro to, abychom mohli informovat širokou veřejnost o spolkových, kulturních a společenských aktivitách soutěžících obcí sestavujeme publikaci s názvem Vesnice roku v Olomouckém kraji. O průběhu hodnocení pořizuji fotodokumentaci a část fotografií potom využijeme při sestavování publikace na jejíž tvorbě se podílím jako spoluautor. Publikace včetně elektronické verze fotodokumentace je pak předávána na slavnostním vyhlášení ve vítězné obci. Zahrada MŠ Velká Kraš 14

15 Kolik jste navštívil vesnic v letošním ročníku soutěže? Letos se do soutěže přihlásilo 20 obcí. Jaký je podle Vás stav vesnic v Olomouckém kraji? Vzpomínám si, jak jsme těstě po revoluci poprvé navštívili Rakousko a projížděli rakouskými vesnicemi. Úhledné, malebné, čisté obce se spoustou zeleně a květinové výzdoby ve mně zanechaly silný dojem. Jenom jsem si povzdechl, kdy to bude vypadat také tak i u nás. Můžu říct, že za tu dobu se náš venkov a naše vesnice velmi změnily. Samozřejmě k lepšímu. Řada obcí našeho kraje se v celostátním kole soutěže umisťuje na předních místech a reprezentuje pak ČR v zahraničí. Máme také krásné a malebné vesnice. Podle reakcí zahraničních komisařů, kteří obce hodnotí, je na úspěšných obcích fascinující to, jak bohatým spolkovým a kulturním životem žijí. Zámecký park Veselíčko Na co se jako hodnotitelé zaměřujete? Komise je složená z řad odborníků, každý se dle své odbornosti zaměřuje na kvalitu příbuznou svému oboru (např. zástupce MZe se zaměřuje na spolupráci obce a zemědělského subjektu; zástupce Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu posuzuje výsadbu zeleně, zeleň v extravilánu, květinovou výzdobu; zástupce MK hodnotí historické stavby, památky apod.). V rámci celkového hodnocení musí komise posuzovat celkem 11 okruhů. Vzhledem k tomu, že se na krajském úřadě zabývám rozvojem venkova a administrací POV, tak se hlavně zaměřuju na tuto oblast. Posuzuji v jaké kvalitě má obec vypracované své strategická a rozvojové dokumenty, zda má zpracovaný vlastní program obnovy obce a jak jeho cíle plní. Také se věnuji stavu územně plánovací dokumentace obce. 15

16 Co Vás osobně při návštěvách nejvíce zaujalo? Každá obec je jiná a také každá obec se prezentuje jiným způsobem. O tom jak obec funguje, jak žije, v čem je její významnost se každý hodnotitel dozví z textové části vyplněné přihlášky. Pro větší přehled si ještě procházíme webové stránky obce, kde se dá také získat přehled o obci. Potom je také neméně důležitá vlastní prezentace, která musí být vměstnána do 90 minut čistého času. Líbí se mi především to, že tato prezentace není dílem jen páru lidí, a že je někdy do ní zapojena skoro celá vesnice. Občané se informují u starosty, kdy už ta komise přijede, aby si mohli naplánovat dovolenou a být přítomni této události. Máte nějaké zajímavé zážitky, co Vás např. zaujalo a na co jen tak nezapomenete? Krásných zážitků je spousta. Třeba taková rarita: kdo ví, že v obci Náklo mají 7 hudebních skupin? Ve Skalce jsme jeli na prohlídku starého pískovcového lomu na podvalníku pro zvířata. V Mořicích nás z mikrobusu posadili na jízdní kola a část prohlídky jsme si museli šlapat do pedálů. A nechybělo mnoho, abychom se nad Radslavicemi vznášeli v koši pod balónem. Děkuji za rozhovor. Monika Mackovíková Panorama středu obce Hradčany 16

17 Zelená stuha. Bulletin.9 17

18 OBEC CITOV DRŢITEL ZELENÉ STUHY OLOMOUCKÉHO KRAJE Do soutěže Vesnice roku jsme naši obec přihlásili po 5 letech, protože jsme měli pocit, že se za tu dobu podařilo zrealizovat několik významných projektů. Pro komisi jsme připravili prezentaci ze života obce a z realizovaných projektů. Některé akce byly realizovány pouze odbornými firmami, jako např. revitalizace zámeckého parku 1. Etapa. Šlo o znovuobnovení významné krajinářské dominanty obce podle situačního plánu z roku Jiné projekty vznikly na principech komunitního plánování a následné spolupráce občanů při brigádách realizace projektu Zeleň na návsi v Citově. Mimo velkých projektů jsme prezentovali spolupráci spolků, aktivity občanů při brigádách v obecním lese, při údržbě prostranství, hospodaření s odpady, soutěž Předzahrádka vstup do mého domu a projekty školy v rámci místně zakotveného učení. Areál zámku s MŠ v obci Citov Na setkání s hodnotící komisí Zelené stuhy byli přizváni zástupci spolků, které jsou aktivní při péči o životní prostředí a zeleň v obci (Myslivecké sdružení Hrubý les, Klub seniorů, Český svaz zahrádkářů). Poté jsme komisi ukázali revitalizovaný park, rekultivovanou skládku, vysázenou paseku a biokoridor Odpadník. Pro komisi byla připravena prezentace fotografií na panelech a její stručná podoba byla předána i v tištěné podobě. Na plánování a koordinaci aktivit v oblasti péče o životní prostředí a zeleň v obci nejvíce pracuje starosta obce pan Jaromír Otáhal a předsedkyně kulturního výboru a současně ředitelka Mateřské školy Citov BcA.Veronika Kozlová. Centrem osvěty v oblasti ekologie je Mateřská škola Citov, škola s environmentální profilací. Péče je ale věcí mnoha občanů v obci, bez kterých by žádná z realizací nemohla proběhnout. Myslíme si také, že k ocenění v rámci Olomouckého kraje nás vybrala komise proto, že nejde o aktivity několika málo 18

19 občanů, ale že do péče o zeleň a životní prostředí je zapojeno mnoho osob v obci, že jsou uplatňovány principy komunitního plánování a že se snažíme pracovat koncepčně v souladu s rozvojovými programy naší obce. Veronika Kozlová Veronika Kozlová 19

20 Rozhovor Bulletin. 9 20

21 Mladí na venkově Mé jméno je Pavel Filípek a jsem absolventem Moravské vysoké školy Olomouc v oboru Podnikové informační systémy. Je mi 23 let a pocházím z malebné vesnice Vilémov, která se nachází na úrodné půdě Hané. Ve volném čase zabývám tvorbou webových prezentací a aplikací. S touto činností je taký spojený grafický design a tvorba různých grafických návrhů, šablon, letáků atd. Pramen Blaty Jak se dnes žije mladým lidem na venkově? Venkov je důležitou součástí celostátní ekonomiky, protože je zde soustředěno téměř 90% zemědělství. Veškeré potraviny živočišné i rostlinné výroby, které jsou z České republiky, jsou od nás z venkova. Já jako mladý člověk se dívám na venkov jako na svůj domov, protože jsem se zde narodil a vyrůstal. Od svého prvního kroku a poznávání světa kolem sebe, se venkov hodně změnil. V mém mládí bylo téměř v každém stavení zemědělské zvíře a za "humny" se pěstovaly na každém políčku brambory nebo obilí. V dnešní uspěchané době se již i tohoto upustilo, protože každý si raději zajede do města potraviny nakoupit. Už se totiž nikomu nevyplatí doma něco pěstovat, protože na to nemá čas a neměl by peníze ani na živobytí. Trend mladých lidí z venkova i z měst je, mít minimálně maturitu, i když toto už přestává pomalu platit a přesouvají se požadavky o stupínek výše a to na vysokoškolské vzdělání. Ovšem nemohu tvrdit, že toto platí u všech, protože někteří zůstávají ještě u původních řemesel, jako je truhlář, autoklempíř, zedník, elektrikář atd. I tato řemesla jsou stále potřeba, protože bez nich bychom se taktéž neobešli. 21

22 Co se ve vaší obci za poslední období změnilo? V posledních letech byly v naší obci docela velké změny. V horizontu deseti let byla vybudována plynofikace, vodovod, zakopány do země telefonní dráty a v posledních dvou letech se uskutečnila výstavba hloubkové kanalizace a čističky odpadních vod. Na nejvyšším bodě v obci, na kopci zvaném "Homola", byl vybudován altánek s příjemným zázemím a ohništěm, ze kterého je krásný rozhled na celou Hanou od Šterberka přes Olomouc až k Přerovu. Také v katastru obce pramení známá hanácká řeka Blata. Její pramen zvaný "Fôňkova stôdánka" je ukrytý na sever od vesnice v lese, kde je uděláno krásné posezení a můžete se zde napít přímo z pramene. Zmíněné zázemí, pramene řeky Blaty, bylo opraveno v roce 2010 partou dobrovolníků. Pravoslavný kostel Co se Vám ve Vilémově líbí? V naší obci je toho mnoho, co bych mohl jmenovat. Je zde velice malebná krajina a nejhezčí pohled je na Vilémov v jarním nebo podzimním období. Moje rodná ves je totiž obklopena ze všech stran ovocnými sady, proto na jaře, když je vše v rozkvětu, vypadá Vilémov jako položený v bílé peřině, naopak na podzim je Vilémov a jeho barevná rozmanitost přírody jako vystřižená z uměleckého obrazu. Všude kolem máme také lesy, takže na zdravotní procházky po čerstvém vzduchu jako stvořené. Rád také chodím na houby, protože jich tu roste nespočetně a jejich minerály a vitamíny působí blahodárně na lidský organizmus. Také tu máme Centrum pro aplikaci obnovitelných zdrojů energie při Pravoslavné akademii Vilémov, které pořádá různé přednášky o obnovitelných zdrojích energie a má svoji vlastní větrnou elektrárnu v Protivanově a na střeše kláštera jsou umístěny solární panely pro ohřev vody a výrobu energie. Pokud se jedná o typicky hanáckou věc, tak tu máme vlastní pálenici založenou již v roce

23 Kdybyste mohl investovat peníze ve Vilémově, na co byste je použil, co podle Vás ve Vilémově Chybí? Pokud bych mohl investovat peníze do obce Vilémov, první věc by byla nová komunikace a její další ramena v obci, protože po zmiňovaném budování sítí (plyn, voda, kanalizace) jsou přístupové cesty a hlavní silnice v hrozném stavu. Určitě bych vybudoval i chodníky a nový obecní rozhlas. Jakou práci vykonáváte pro obec Vy? Jak jste se k ní dostal? Já pracuji pro obec jako správce informačních technologií a zastávám také pozici hlavního webmastera obecního webu, který už vyvíjím od roku Tehdy jsem se k této práci dostal tak, že jsem náhodou natrefil na web naší obce a zjistil jsem, že na něm nebyly dělané změny více jak šest let. Tehdy jsem šel na obec za starostou zeptat, proč tam nejsou aktuální informace a on mi nabídl, že za měsíční odměnu můžu tyto to stránky spravovat já. Samozřejmě jsem souhlasil, protože mít pravidelný měsíční příjem bylo něco úžasného pro kluka, který je ještě na základní škole. Asi v roce 2007 jsem se také stal správce IT na obci, protože jsem byl vždy rychle k dispozici. Co Vás na této práci baví? Dělám něco pro svoji rodnou ves a zároveň i to, čemu se věnuji ve volném čase. Vývoj webu je mým koníčkem již delší dobu. Vilémov je krásnou hanáckou vesnicí a baví mne také, když o ní mohu tyto informace sdělovat na webu, cílem je, aby k informacím z obce měli přístup nejen místní občané,ale i turisté, kteří k nám zamíří. Vilémov je obec v okrese Olomouc. Leží v podhůří Drahanské vrchoviny přibližně 14 km jihozápadně od Litovle. Obec se svažuje od západu k východu, střední nadmořská výška obce je 401 m.n.m. Půda je zde míň úrodná než na Hané, ale za to se zde nalézá víc přírodních krás. Vilémov má 461 obyvatel a jeho katastrální území má rozlohu 855 ha. Jméno obce - Wylemow - je poprvé zaznamenáno v zemských deskách olomouckých z roku 1368, kdy ji Janek ze Stražiště prodal Albrechtu ze Stařechovic. Od konce 14. století se vyskytuje název Vilímov, až v roce 1925 získala obec současný název. 23

24 Partneři Středomoravská agentura rozvoje venkova, o. p. s. Bc. Tomáš Šulák, předseda SR / tel Julie Zendulková, koordinátorka projektu za venkov / tel MAS Horní Pomoraví, o. p. s. Bc. František Winter, předseda MAS / tel Ing. Renata Baslerová, koordinátorka projektu / tel Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Mgr. Monika Mackovíková / tel MAS Regionu Poodří, o. s. Ing. Oldřich Usvald, předseda MAS MAS Moravský kras, o. s. Ing. Jozef Jančo, manažer MAS 24

25 Kontakty Katedra politologie a evropských studií Filozifická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Redakce: Hana Gregorová, Hana Hurtíková a Pavel Šaradín Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., hlavní řešitel / tel Mgr. et Mgr. Hana Hurtíková, koordinátorka projektu za VŠ / tel Ing. Hana Gregorová, pracovnice Centra pro spolupráci VŠ a moravského venkova / tel Mgr. Eva Janečková, projektový manažer tel / Projektový servis UP, 25

26 26

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 4 6/ 2015 (203) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jarní sečení trávy v polích A Aktuálně: Předsedou NS MAS se stal Václav Pošmurný

Více

Občasník Centra pro regionální rozvoj České republiky. Včera, dnes a zítra

Občasník Centra pro regionální rozvoj České republiky. Včera, dnes a zítra Občasník Centra pro regionální rozvoj České republiky Včera, dnes a zítra číslo 8 Vážení čtenáři, na stránkách našeho občasníku Vás pravidelně seznamujeme s novinkami, které se významným způsobem dotýkají

Více

10 / 2012 (175) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 / 2012 (175) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 / 2012 (175) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vítěz. Starosta Řepice Martin Vysoký se raduje z vítězství v soutěži Vesnice

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova čr KSPOLEK PRO OBNOVU VEN OVA od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Vítězové 18. ročníku soutěže Vesnice roku se 6. prosince 2012 sešli v

Více

NEWSLETTER CSI. číslo2. Aktuální výzvy. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo2. Aktuální výzvy. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 17 / www.smarv.cz Vážení příznivci venkova,

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

Číslo 8 - prosinec 2012

Číslo 8 - prosinec 2012 Venkov PROGRAMU INFORMAČNÍ PERIODIKUM ROZVOJE VENKOVA Číslo 8 - prosinec 2012 Konference Venkov 2012 Obec Rudka získala titul Oranžová stuha ČR 2012 Česko polská konference v Olomouckém kraji Úspěšné projekty

Více

6 Zlínský kraj pomáhá s obnovou Velehradu

6 Zlínský kraj pomáhá s obnovou Velehradu Magazín Zlínského kraje červenec 2015 ročník XI 6 Zlínský kraj pomáhá s obnovou Velehradu 11 Benefiční koncert Filharmonie Bohuslava Martinů vystoupila pod širým nebem, v továrním areálu ve Zlíně zahrála

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Pořádající organizace: ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s. Masarykovo nám. 58, 537 01 Chrudim IV Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820, 537 03 Chrudim III EnviWeb s.r.o. Březová 6, 637 00

Více

Velehrad 2013. Oslavy příchodu věrozvěstů ve Zlínském kraji. 4.-5. července 2013, www.velehrad.eu Foto: Ivo Hercik

Velehrad 2013. Oslavy příchodu věrozvěstů ve Zlínském kraji. 4.-5. července 2013, www.velehrad.eu Foto: Ivo Hercik Magazín Zlínského kraje červenec 2013 / ročník IX Velehrad 2013 Oslavy příchodu věrozvěstů ve Zlínském kraji. 4.-5. července 2013, www.velehrad.eu Foto: Ivo Hercik Vzniknou další domovy pro seniory Zlínský

Více

Venkovské noviny. na kolech krajem Želivky z obce Vítonice do obce Trhový Štěpánov. Také v této části putování se ke středočeskému

Venkovské noviny. na kolech krajem Želivky z obce Vítonice do obce Trhový Štěpánov. Také v této části putování se ke středočeskému Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2006 SRPEN 2006 ZDARMA Vážení čtenáři, právě čtete osmé číslo Venkovských novin, které jsme mimořádně vydali dříve. Důvodem bylo velké množství aktuálních a

Více

» Jankovský diskutoval se starosty o možnostech revitalizace a nového využití bývalých vojenských objektů. » Do tůní u Bohdalova se vrací život

» Jankovský diskutoval se starosty o možnostech revitalizace a nového využití bývalých vojenských objektů. » Do tůní u Bohdalova se vrací život strana 1 Datum vydání 21. 8. 2012 / číslo 6 / 2012 Obsah vydání:» Jankovský diskutoval se starosty o možnostech revitalizace a nového využití bývalých vojenských objektů. 2» Do tůní u Bohdalova se vrací

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Václava Jemelková... ROZHOVOR KROKU Hana Študentová se Stephanem Nobbem a Elisabeth Macan... 2

OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Václava Jemelková... ROZHOVOR KROKU Hana Študentová se Stephanem Nobbem a Elisabeth Macan... 2 12/ 2005 1 OBSAH ČÍSLA: 1 PRVNÍ KROK Úvodník - Václava Jemelková... ROZHOVOR KROKU Hana Študentová se Stephanem Nobbem a Elisabeth Macan... 2 KNIHOVNICTVÍ DRŽÍ KROK Malá učebnice práva, III. Autorské právo

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Vesnicí roku v kraji je Křižovatka

Vesnicí roku v kraji je Křižovatka KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Čtyři roky hejtmanem Karlovarského kraje Hejtman Josef Novotný se v rozhovoru pro Krajské listy ohlíží za čtyřmi roky ve funkci... více strana 4 132 000 výtisků ročník

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

Venkovské noviny. Systém rozpočtového určení daní není diskriminační

Venkovské noviny. Systém rozpočtového určení daní není diskriminační Malé obce & územní plány: poločas... Pomohou poslanci? LEADERu + Čtěte na straně 2 a 3 příspěvek od Jana Floriana Informace o maďarském Najdete na stranách 14, 15 a 16 18 stran Venkovské noviny Občasník

Více

Soutěž Vesnice roku 2015

Soutěž Vesnice roku 2015 Soutěž Vesnice roku 2015 Babice u Uh. Hradiště Slovácko je krásná zem, v jižním kraji moravském kde réva vinná ke slunci se vzpíná. Tam louky jsou a jezera, prostě samá nádhera v celém světě není hezčí

Více

Pardubičáci sobě. (Euro)novela autorského zákona Oslavy Mezinárodního dne stepu 2006 Na návštěvě v Jindřichovicích pod Smrkem

Pardubičáci sobě. (Euro)novela autorského zákona Oslavy Mezinárodního dne stepu 2006 Na návštěvě v Jindřichovicích pod Smrkem www.mistnikultura.cz 7-8 06 Ročník XVI Pardubičáci sobě (Euro)novela autorského zákona Oslavy Mezinárodního dne stepu 2006 Na návštěvě v Jindřichovicích pod Smrkem Měsíčník pro kulturní život v místech

Více

Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS Partnerství Moštěnka v kategorii Naše krajina. Foto: Alena Raimrová

Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS Partnerství Moštěnka v kategorii Naše krajina. Foto: Alena Raimrová 12 / 2012 (177) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVSTVÍ JESTŘEBÍ HORY, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVSTVÍ JESTŘEBÍ HORY, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVSTVÍ JESTŘEBÍ HORY, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST ROK 2012 1 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Království Jestřebí hory...4

Více

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 11/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z obsahu 11/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více