Bulletin. Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin. Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova"

Transkript

1 Bulletin. 9 Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova

2 Bulletin Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova 2

3 Bulletin Centra pro spolupráci VŠ a moravského venkova je součástí projektu Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova (reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/ ). Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Redakce: Hana Gregorová, Monika Mackovíková. Grafická úprava: Hana Gregorová Fotografie bez popisku jsou ilustrační. 3

4 Obsah [6] Vesnice roku [9] Soutěţ Vesnice roku 2012 [18] Soutěţ Onejlepší obecní a městský zpravodaj [21] Mladí na venkově 4

5 Soutěţ Vesnice roku Bulletin. 9 5

6 Vesnice roku Historie soutěže Vesnice roku spadá do června 1993, kdy bylo založeno občanské sdružení Spolek pro obnovu venkova. Z jeho základních dokumentů můžeme vyčíst poslání, které si spolek při svém vzniku vytkl - přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova, motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení a účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. Z původních asi dvou stovek se počet členů sdružení vyšplhal až téměř k tisícovce, a jak rostlo sdružení, rostl i význam soutěže Vesnice roku, která je vlajkovou lodí sdružení a Programu obnovy venkova. Soutěže byla Spolkem pro obnovu venkova poprvé vyhlášena v roce O rok později se mezi vyhlašovatele připojily Svaz měst a obcí a také Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které vzniklo právě v roce 1996 namísto zrušeného ministerstva hospodářství. Od roku 2007 je jedním ze čtyř vyhlašovatelů také Ministerstvo zemědělství. Na soutěži se dále podílí ministerstva životního prostředí a kultury, Kancelář prezidenta republiky, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Asociace krajů ČR a Folklorní sdružení ČR. Soutěž je oficiálně vyhlášena vždy na přelomu února a března na již tradiční akci Dny malých obcí. Od roku 2011 došlo ke změně v organizaci soutěže, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pověřilo administrací soutěže v krajských kolech svou příspěvkovou organizaci Centrum pro regionální rozvoj ČR. Ta sídlí v Praze, ale po celé republice má osm poboček dle evropských regionů NUTS (pobočky sídlí v Praze, Písku, Chomutově, Liberci, Hradci Králové, Ostravě, Olomouci a Brně). Díky tomu je regionům blíže a může se s administrací krajských kol vypořádat lépe, než centrální úřad. Naši pracovníci působí jako tajemníci krajských komisí. Jedním z jejich hlavních úkolů je tak příjem přihlášek. Soutěže se mohou účastnit všechny obce vesnického charakteru, které mají zpracován vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce. V minulosti se mohly účastnit jen obce, které nemají status města, dnes již toto omezení neplatí. Jediným limitem je tak kromě strategického dokumentu počet obyvatel, který nesmí přesáhnout 6200 obyvatel. Tento počet je odvozen od zaokrouhleného počtu obyvatel Jesenice u Prahy, což je největší česká obec bez statutu města či městyse. Registrační poplatek je odvozen z počtu obyvatel a činí 2 Kč na jednoho obyvatele obce. Počet přihlášených obcí osciluje kolem tří set, v posledním ročníku soutěže bylo přihlášeno 278 obcí, což bylo o dvacet sedm méně, než o rok dříve. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech. Přihlášené vesnice jsou nejprve hodnoceny v rámci třinácti krajů ČR (samozřejmě vyjma Prahy). Zde přichází druhá důležitá role Centra pro regionální rozvoj a jeho zástupců: jsou koordinátory činnosti desetičlenných hodnotících komisí. Ta postupně navštíví všechny přihlášené obce v kraji a během zpravidla dvouhodinové návštěvy posuzuje obec z pohledu koncepčních dokumentů, společenského života, aktivit občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanské vybavenosti, inženýrských sítí a úspor energií, péče o veřejná prostranství, přírodních prvků a zeleně v obci, péče o krajinu, připravovaných záměrů a informačních technologií obce. Hodnotitelské komise v jednotlivých krajích stráví na cestách dva i tři týdny a najezdí tisíce kilometrů. Každá obec pojímá svou prezentaci trochu jinak, a tak není nouze o netradiční kulturní, společenské či sportovní zážitky jako názorné příklady můžeme uvést balet Labutí 6

7 jezero v podání mužského tanečního souboru, jízdu na žebřiňáku taženém koňmi nebo v hasičském voze či třeba klání v hodu gumovou holínkou velikosti č. 10. V každém kraji je udělena zlatá stuha pro Vesnici roku v daném kraji, která zároveň postupuje do celostátního finále. V každém kraji se udělují další ocenění, konkrétně Modrá stuha za společenský život v obci, Bílá stuha za činnost mládeže, Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí a Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Udíleny jsou rovněž další ceny jako Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích nebo Zlatá cihla za příkladné stavební realizace či rekonstrukce na venkově. Komise mohou udělit i další ocenění v podobě diplomů a čestných uznání, a to jak obcím (za vzorné vedení kroniky, obecní knihovny, za péči o kulturní dědictví), tak občanským sdružením nebo jednotlivcům, například knihovníkům. Vedle hodnotitelské komise v řadě krajů uděluje své ocenění i hejtman kraje. Na konci srpna pak začíná druhá část hodnocení, republikové kolo. Na tom se již podílí samo ministerstvo pro místní rozvoj. Republiková komise taktéž navštíví všechny finalisty a na základě jejich prezentace rozhodne o prvních třech místech. Výsledky jsou vyhlášeny v polovině září v Luhačovicích na Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem. Vítězná obec kromě titulu získá i nemalý finanční obnos, jeden milion korun je určen pro všechny krajské vítěze, a celkový vítěz obdrží ještě jeden milion korun navrch. Kromě toho také reprezentuje Českou republiku v soutěži Evropská cena obnovy vesnice (ta se koná vždy jednou za dva roky a Česko v ní tedy má vždy dva zástupce). Snad jen trocha statistiky na závěr: v dosavadních osmnácti ročnících zvítězila pětkrát obec z Jihomoravského kraje, třikrát putovala cena do Zlínského kraje a Jihočeského hraje a po jednom vítězi mají na svém kontě kraje Pardubický, Vysočina, Ústecký, Plzeňský, Olomoucký, Středočeský a Královéhradecký. Na svého prvního vítěze doposud čekají na Liberecku, Karlovarsku a v Moravskoslezském kraji. Vesnice roku se stala již tradiční, velmi oblíbenou a také velmi prestižní soutěží, především mezi menšími obcemi. Nejde ale samozřejmě jen o možnost získat finanční prémii v případě úspěchu, ale také o možnost představit sebe sama a prezentovat, jak se obyvatelé obce podílí na jejím rozvoji. A právě to je také cílem soutěže, aby i nejmenší vesnice žily a rozvíjely se. Mgr. Vilém Řehák, tajemník Centra pro regionální rozvoj ČR S využitím materiálů Ministerstva pro místní rozvoj a Spolku pro obnovu venkova Odkazy: Stránky soutěže Vyhledavač oceněných obcí - Informace o CRR 7

8 Vesnice roku Olomouckého kraje Bulletin.9 8

9 Soutěţ Vesnice roku Dne 28. února 2012 proběhlo vyhlášení již 18. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství, Olomoucký kraj se již tradičně stává spoluorganizátorem této soutěže. V letošním roce uvolnil ze svého rozpočtu 500 tis. Kč na ocenění vítězných obcí. Dětský den v Radslavicích Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a zároveň také upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Do krajského kola soutěže Vesnice roku 2012 se přihlásilo celkem 20 obcí Olomouckého kraje: 9

10 Babice, Císařov, Citov, Černá Voda, Dlouhá Loučka, Hradčany, Kralice na Hané, Loučná nad Desnou, Mořice, Náklo, Potštát, Radslavice, Rouské, Ruda nad Moravou, Skalka, Sušice, Uhelná, Velká Kraš, Veselíčko a Všechovice Mladí hasiči Dlouhá Loučka. Hodnocení Obce, které se přihlásí do soutěže, jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. Ocenění V rámci hodnocení krajských kol mohou obce získat kromě Zlaté stuhy (za vítězství v krajském kole) i další ocenění: Modrá stuha (za společenský život), Bílá stuha (za činnost mládeže), Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí), Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu). Obce mohou dále získat diplomy, např. za vzorné vedení obecní kroniky nebo za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena). Obce oceněné Zlatou stuhou postupují do celostátního kola. V rámci hodnocení celostátního kola budou vyhodnocena první tři místa. Vítěz celostátního kola se stane nositelem titulu "Vesnice roku 2012". Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže se uskuteční dne 15. září 2012 v Luhačovicích, v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem. Záštitu nad tímto festivalem převzal ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský. Slavnostní předávání ocenění celostátního kola se uskuteční ve vítězné vesnici dne

11 Vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice Olomouckého kraje roku Desetičlenná hodnotitelská komise v čele s předsedou Jiřím Řezníčkem, starostou obce Tučín rozhodla o udělení stuh a ocenění těmto obcím: 1. Zlatá stuha a celkové vítězství za Olomoucký kraj Obci Radslavice místo.... Obci Černá Voda místo.... Obci Náklo 4. Modrá stuha za společenský život Obci Hradčany 5. Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí Obci Citov 6. Bílá stuha za činnost mládeže.. Obci Dlouhá Loučka 7. Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu..... Obci Skalka 8. Ocenění za vzorné vedení obecní knihovny.... Obci Uhelná 9. Ocenění za rozvíjení spolkového života v místních částech obce......obci Ruda nad Moravou**) 10. Ocenění za péči o krajinu a nakládání s odpady..... Obci Velká Kraš 11. Ocenění za příkladnou péči o kulturní dědictví obce....obci Veselíčko 12. Diplom Zlatá cihla (kategorie A) obdrží obec...obci Loučná nad 13. Desnou za rekonstrukci kulturního domu (bývalé zámecké oranžerie) 14. Diplom Zlatá cihla (kategorie C) obdrží obec... Obci Hradčany za výstavbu kaple sv. Antonína Paduánského 15. Cena naděje pro živý venkov obdrží obec... Obci Rouské 16. Ocenění za realizaci výsadby zeleně pro budoucnost...obci Babice 17. Ocenění za obnovu kulturního a sportovního zázemí v obci... Obec Císařov 18. Ocenění za formátování Pouť Svatého Vavřince Ruda nad Moravou 11

12 Slavnostní vyhlášení Vesnice roku 2012 Olomouckého kraje Slavnostní vyhlášení vítězů Vesnice roku 2012 Olomouckého kraje se uskutečnilo v pátek ve sportovním areálu TJ Sokol Radslavice. Rychlebské cyklostezky Černá Voda Zlatou stuhu za všestranný přístup k rozvoji obce získaly Radslavice na Přerovsku. Obec obdržela nejvíce bodů především za zapojení občanů do dění obce, aktivní využití volného času nebo za využívání dotací ke svému rozvoji. Druhé místo v soutěži obsadila obec Černá Voda na Jesenicku, na třetí místo dosáhla obec Náklo z Olomoucka. Modrou stuhu za společenský život dostala obec Hradčany na Přerovsku. Obec Dlouhá Loučka z Olomoucka vybojovala bílou stuhu za činnost mládeže. Obec Citov na Přerovsku dobře pečovala o zeleň a životní prostředí, za svou činnost získala zelenou stuhu. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obdržela obec Skalka na Prostějovsku. Hodnotitelská komise 18. Ročníku soutěže Vesnice roku 2012 v Olomouckém kraji Hodnotitelská komise navštívila ve dnech postupně všech 20 přihlášených obcí. Každá obec měla na svoji prezentaci 90 minut. Zástupci obcí měli možnost představit své rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči o zeleň v obci a krajině, přístup k informačním technologiím, spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Součástí hodnocení byla diskuse se členy komise na témata související s obnovou 12

13 a rozvojem venkova. Hodnotitelská komise věnovala návštěvám obcí a vyhodnocení soutěže více jak 100 hodin. Taneční skupina Druhý dech Kralice na Hané Komise pracovala ve složení: Jiří Řezníček, předseda komise, starosta obce Tučín Petr Kočnarová, místopředseda komise, starostka obce Skalička Ing. Ivana Šupová, tajemnice komise, Centrum pro regionální rozvoj ČR Kateřina Kapková, SPOV OK, SMS Ing. Eva Janečková, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu RNDr. Lenka Prucková, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Knihovna města Olomouce Josef Londa, odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje Ing. Kateřina Mračková, Ministerstvo zemědělství ČR Mgr. Jiří Kaláb, Ministerstvo kultury ČR 13

14 Rozhovor Jedním ze členů hodnotitelské komise byl i Josef Londa, kterému jsme položili několik otázek. Jste jedním z hodnotitelů soutěže. Co to všechno obnáší? V souvislosti s tím, že Krajský úřad je zároveň spoluúčastníkem nebo spolupořadatelem především krajského kola, tak mám těch povinností o něco více. Spolu s předsedou komise sestavuji podrobný harmonogram návštěv jednotlivých obcí. Je důležité naplánovat trasy tak, abychom do hodnocené obce přijeli vždy načas. Hodnocení v každé obci trvá přesně 90 minut a nesmí se překročit. Je to proto, aby všechny obce měly pro hodnocení stejné podmínky. Jakékoliv zpoždění oproti danému harmonogramu již nejde dohnat. Olomoucký kraj kromě finančních odměn, také zajišťuje technické zabezpečení v průběhu hodnocení. Zajišťuje mikrobus pro přepravu desetičlenné komise. A to je také můj úkol. Po ukončení hodnocení zajišťuji svolání tiskové konference, na které jsou vyhlášeny výsledky hodnocení. Asi do měsíce od tiskové konference uspořádá vítězná obec v krajském kole soutěže slavnostní vyhlášení za účasti všech přihlášených obcí a významných hostů. Zde jsem členem pracovní komise zajišťující průběh slavnostního vyhlášení. Pro to, abychom mohli informovat širokou veřejnost o spolkových, kulturních a společenských aktivitách soutěžících obcí sestavujeme publikaci s názvem Vesnice roku v Olomouckém kraji. O průběhu hodnocení pořizuji fotodokumentaci a část fotografií potom využijeme při sestavování publikace na jejíž tvorbě se podílím jako spoluautor. Publikace včetně elektronické verze fotodokumentace je pak předávána na slavnostním vyhlášení ve vítězné obci. Zahrada MŠ Velká Kraš 14

15 Kolik jste navštívil vesnic v letošním ročníku soutěže? Letos se do soutěže přihlásilo 20 obcí. Jaký je podle Vás stav vesnic v Olomouckém kraji? Vzpomínám si, jak jsme těstě po revoluci poprvé navštívili Rakousko a projížděli rakouskými vesnicemi. Úhledné, malebné, čisté obce se spoustou zeleně a květinové výzdoby ve mně zanechaly silný dojem. Jenom jsem si povzdechl, kdy to bude vypadat také tak i u nás. Můžu říct, že za tu dobu se náš venkov a naše vesnice velmi změnily. Samozřejmě k lepšímu. Řada obcí našeho kraje se v celostátním kole soutěže umisťuje na předních místech a reprezentuje pak ČR v zahraničí. Máme také krásné a malebné vesnice. Podle reakcí zahraničních komisařů, kteří obce hodnotí, je na úspěšných obcích fascinující to, jak bohatým spolkovým a kulturním životem žijí. Zámecký park Veselíčko Na co se jako hodnotitelé zaměřujete? Komise je složená z řad odborníků, každý se dle své odbornosti zaměřuje na kvalitu příbuznou svému oboru (např. zástupce MZe se zaměřuje na spolupráci obce a zemědělského subjektu; zástupce Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu posuzuje výsadbu zeleně, zeleň v extravilánu, květinovou výzdobu; zástupce MK hodnotí historické stavby, památky apod.). V rámci celkového hodnocení musí komise posuzovat celkem 11 okruhů. Vzhledem k tomu, že se na krajském úřadě zabývám rozvojem venkova a administrací POV, tak se hlavně zaměřuju na tuto oblast. Posuzuji v jaké kvalitě má obec vypracované své strategická a rozvojové dokumenty, zda má zpracovaný vlastní program obnovy obce a jak jeho cíle plní. Také se věnuji stavu územně plánovací dokumentace obce. 15

16 Co Vás osobně při návštěvách nejvíce zaujalo? Každá obec je jiná a také každá obec se prezentuje jiným způsobem. O tom jak obec funguje, jak žije, v čem je její významnost se každý hodnotitel dozví z textové části vyplněné přihlášky. Pro větší přehled si ještě procházíme webové stránky obce, kde se dá také získat přehled o obci. Potom je také neméně důležitá vlastní prezentace, která musí být vměstnána do 90 minut čistého času. Líbí se mi především to, že tato prezentace není dílem jen páru lidí, a že je někdy do ní zapojena skoro celá vesnice. Občané se informují u starosty, kdy už ta komise přijede, aby si mohli naplánovat dovolenou a být přítomni této události. Máte nějaké zajímavé zážitky, co Vás např. zaujalo a na co jen tak nezapomenete? Krásných zážitků je spousta. Třeba taková rarita: kdo ví, že v obci Náklo mají 7 hudebních skupin? Ve Skalce jsme jeli na prohlídku starého pískovcového lomu na podvalníku pro zvířata. V Mořicích nás z mikrobusu posadili na jízdní kola a část prohlídky jsme si museli šlapat do pedálů. A nechybělo mnoho, abychom se nad Radslavicemi vznášeli v koši pod balónem. Děkuji za rozhovor. Monika Mackovíková Panorama středu obce Hradčany 16

17 Zelená stuha. Bulletin.9 17

18 OBEC CITOV DRŢITEL ZELENÉ STUHY OLOMOUCKÉHO KRAJE Do soutěže Vesnice roku jsme naši obec přihlásili po 5 letech, protože jsme měli pocit, že se za tu dobu podařilo zrealizovat několik významných projektů. Pro komisi jsme připravili prezentaci ze života obce a z realizovaných projektů. Některé akce byly realizovány pouze odbornými firmami, jako např. revitalizace zámeckého parku 1. Etapa. Šlo o znovuobnovení významné krajinářské dominanty obce podle situačního plánu z roku Jiné projekty vznikly na principech komunitního plánování a následné spolupráce občanů při brigádách realizace projektu Zeleň na návsi v Citově. Mimo velkých projektů jsme prezentovali spolupráci spolků, aktivity občanů při brigádách v obecním lese, při údržbě prostranství, hospodaření s odpady, soutěž Předzahrádka vstup do mého domu a projekty školy v rámci místně zakotveného učení. Areál zámku s MŠ v obci Citov Na setkání s hodnotící komisí Zelené stuhy byli přizváni zástupci spolků, které jsou aktivní při péči o životní prostředí a zeleň v obci (Myslivecké sdružení Hrubý les, Klub seniorů, Český svaz zahrádkářů). Poté jsme komisi ukázali revitalizovaný park, rekultivovanou skládku, vysázenou paseku a biokoridor Odpadník. Pro komisi byla připravena prezentace fotografií na panelech a její stručná podoba byla předána i v tištěné podobě. Na plánování a koordinaci aktivit v oblasti péče o životní prostředí a zeleň v obci nejvíce pracuje starosta obce pan Jaromír Otáhal a předsedkyně kulturního výboru a současně ředitelka Mateřské školy Citov BcA.Veronika Kozlová. Centrem osvěty v oblasti ekologie je Mateřská škola Citov, škola s environmentální profilací. Péče je ale věcí mnoha občanů v obci, bez kterých by žádná z realizací nemohla proběhnout. Myslíme si také, že k ocenění v rámci Olomouckého kraje nás vybrala komise proto, že nejde o aktivity několika málo 18

19 občanů, ale že do péče o zeleň a životní prostředí je zapojeno mnoho osob v obci, že jsou uplatňovány principy komunitního plánování a že se snažíme pracovat koncepčně v souladu s rozvojovými programy naší obce. Veronika Kozlová Veronika Kozlová 19

20 Rozhovor Bulletin. 9 20

21 Mladí na venkově Mé jméno je Pavel Filípek a jsem absolventem Moravské vysoké školy Olomouc v oboru Podnikové informační systémy. Je mi 23 let a pocházím z malebné vesnice Vilémov, která se nachází na úrodné půdě Hané. Ve volném čase zabývám tvorbou webových prezentací a aplikací. S touto činností je taký spojený grafický design a tvorba různých grafických návrhů, šablon, letáků atd. Pramen Blaty Jak se dnes žije mladým lidem na venkově? Venkov je důležitou součástí celostátní ekonomiky, protože je zde soustředěno téměř 90% zemědělství. Veškeré potraviny živočišné i rostlinné výroby, které jsou z České republiky, jsou od nás z venkova. Já jako mladý člověk se dívám na venkov jako na svůj domov, protože jsem se zde narodil a vyrůstal. Od svého prvního kroku a poznávání světa kolem sebe, se venkov hodně změnil. V mém mládí bylo téměř v každém stavení zemědělské zvíře a za "humny" se pěstovaly na každém políčku brambory nebo obilí. V dnešní uspěchané době se již i tohoto upustilo, protože každý si raději zajede do města potraviny nakoupit. Už se totiž nikomu nevyplatí doma něco pěstovat, protože na to nemá čas a neměl by peníze ani na živobytí. Trend mladých lidí z venkova i z měst je, mít minimálně maturitu, i když toto už přestává pomalu platit a přesouvají se požadavky o stupínek výše a to na vysokoškolské vzdělání. Ovšem nemohu tvrdit, že toto platí u všech, protože někteří zůstávají ještě u původních řemesel, jako je truhlář, autoklempíř, zedník, elektrikář atd. I tato řemesla jsou stále potřeba, protože bez nich bychom se taktéž neobešli. 21

22 Co se ve vaší obci za poslední období změnilo? V posledních letech byly v naší obci docela velké změny. V horizontu deseti let byla vybudována plynofikace, vodovod, zakopány do země telefonní dráty a v posledních dvou letech se uskutečnila výstavba hloubkové kanalizace a čističky odpadních vod. Na nejvyšším bodě v obci, na kopci zvaném "Homola", byl vybudován altánek s příjemným zázemím a ohništěm, ze kterého je krásný rozhled na celou Hanou od Šterberka přes Olomouc až k Přerovu. Také v katastru obce pramení známá hanácká řeka Blata. Její pramen zvaný "Fôňkova stôdánka" je ukrytý na sever od vesnice v lese, kde je uděláno krásné posezení a můžete se zde napít přímo z pramene. Zmíněné zázemí, pramene řeky Blaty, bylo opraveno v roce 2010 partou dobrovolníků. Pravoslavný kostel Co se Vám ve Vilémově líbí? V naší obci je toho mnoho, co bych mohl jmenovat. Je zde velice malebná krajina a nejhezčí pohled je na Vilémov v jarním nebo podzimním období. Moje rodná ves je totiž obklopena ze všech stran ovocnými sady, proto na jaře, když je vše v rozkvětu, vypadá Vilémov jako položený v bílé peřině, naopak na podzim je Vilémov a jeho barevná rozmanitost přírody jako vystřižená z uměleckého obrazu. Všude kolem máme také lesy, takže na zdravotní procházky po čerstvém vzduchu jako stvořené. Rád také chodím na houby, protože jich tu roste nespočetně a jejich minerály a vitamíny působí blahodárně na lidský organizmus. Také tu máme Centrum pro aplikaci obnovitelných zdrojů energie při Pravoslavné akademii Vilémov, které pořádá různé přednášky o obnovitelných zdrojích energie a má svoji vlastní větrnou elektrárnu v Protivanově a na střeše kláštera jsou umístěny solární panely pro ohřev vody a výrobu energie. Pokud se jedná o typicky hanáckou věc, tak tu máme vlastní pálenici založenou již v roce

23 Kdybyste mohl investovat peníze ve Vilémově, na co byste je použil, co podle Vás ve Vilémově Chybí? Pokud bych mohl investovat peníze do obce Vilémov, první věc by byla nová komunikace a její další ramena v obci, protože po zmiňovaném budování sítí (plyn, voda, kanalizace) jsou přístupové cesty a hlavní silnice v hrozném stavu. Určitě bych vybudoval i chodníky a nový obecní rozhlas. Jakou práci vykonáváte pro obec Vy? Jak jste se k ní dostal? Já pracuji pro obec jako správce informačních technologií a zastávám také pozici hlavního webmastera obecního webu, který už vyvíjím od roku Tehdy jsem se k této práci dostal tak, že jsem náhodou natrefil na web naší obce a zjistil jsem, že na něm nebyly dělané změny více jak šest let. Tehdy jsem šel na obec za starostou zeptat, proč tam nejsou aktuální informace a on mi nabídl, že za měsíční odměnu můžu tyto to stránky spravovat já. Samozřejmě jsem souhlasil, protože mít pravidelný měsíční příjem bylo něco úžasného pro kluka, který je ještě na základní škole. Asi v roce 2007 jsem se také stal správce IT na obci, protože jsem byl vždy rychle k dispozici. Co Vás na této práci baví? Dělám něco pro svoji rodnou ves a zároveň i to, čemu se věnuji ve volném čase. Vývoj webu je mým koníčkem již delší dobu. Vilémov je krásnou hanáckou vesnicí a baví mne také, když o ní mohu tyto informace sdělovat na webu, cílem je, aby k informacím z obce měli přístup nejen místní občané,ale i turisté, kteří k nám zamíří. Vilémov je obec v okrese Olomouc. Leží v podhůří Drahanské vrchoviny přibližně 14 km jihozápadně od Litovle. Obec se svažuje od západu k východu, střední nadmořská výška obce je 401 m.n.m. Půda je zde míň úrodná než na Hané, ale za to se zde nalézá víc přírodních krás. Vilémov má 461 obyvatel a jeho katastrální území má rozlohu 855 ha. Jméno obce - Wylemow - je poprvé zaznamenáno v zemských deskách olomouckých z roku 1368, kdy ji Janek ze Stražiště prodal Albrechtu ze Stařechovic. Od konce 14. století se vyskytuje název Vilímov, až v roce 1925 získala obec současný název. 23

24 Partneři Středomoravská agentura rozvoje venkova, o. p. s. Bc. Tomáš Šulák, předseda SR / tel Julie Zendulková, koordinátorka projektu za venkov / tel MAS Horní Pomoraví, o. p. s. Bc. František Winter, předseda MAS / tel Ing. Renata Baslerová, koordinátorka projektu / tel Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Mgr. Monika Mackovíková / tel MAS Regionu Poodří, o. s. Ing. Oldřich Usvald, předseda MAS MAS Moravský kras, o. s. Ing. Jozef Jančo, manažer MAS 24

25 Kontakty Katedra politologie a evropských studií Filozifická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Redakce: Hana Gregorová, Hana Hurtíková a Pavel Šaradín Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., hlavní řešitel / tel Mgr. et Mgr. Hana Hurtíková, koordinátorka projektu za VŠ / tel Ing. Hana Gregorová, pracovnice Centra pro spolupráci VŠ a moravského venkova / tel Mgr. Eva Janečková, projektový manažer tel / Projektový servis UP, 25

26 26

Podmínky soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2009 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2009 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2009 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2009 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova Pardubice 20. 10. 2015 Lenka Prucková Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova Vyhlašovatelé Spolek pro obnovu venkova ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Svaz měst a obcí ČR Ministerstvo zemědělství

Více

Spolek pro obnovu venkova ČR

Spolek pro obnovu venkova ČR Spolek pro obnovu venkova ČR Spolek pro obnovu venkova ČR byl založen dne 1.černa1993 a je registrován jako občanské sdružení Zakladatelé Ing. Dejmal, arch. Baše, Mgr. Blažek, arch. Kutěj, Ing. Vačkář,

Více

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova PREZENTACE : - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014 Bc. Petra Hessová Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Národní konference

Více

Dvacet let obnovy venkova Spolek pro obnovu venkova ČR

Dvacet let obnovy venkova Spolek pro obnovu venkova ČR Dvacet let obnovy venkova Spolek pro obnovu venkova ČR Před rokem 1990 byl mapován příkladný rozvoj venkova v sousedním Rakousku a Německu Otevřením hranic také Francie, Švédska, Finska Aktivisté Ing.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 9. června 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lucie Mazalová, kontakt: Lucie Mazalová, tel.:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Celostátní síť pro venkov

Celostátní síť pro venkov Celostátní síť pro venkov Zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR Cílem je vytváření partnerství Síť je komunikačním mostem mezi Evropskou komisí a členským státem - efektivnější získávání zpětné vazby

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Evropská cena obnovy vesnice 2010

Evropská cena obnovy vesnice 2010 Zahraniční soutěž Modrá 1.3.2012 Evropská cena obnovy vesnice 2010 Evropská cena za rozvoj venkova a obnovu vesnice vyhlašuje Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice motto Nová

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

Soutěž Obec přátelská rodině

Soutěž Obec přátelská rodině Soutěž Obec přátelská rodině Mgr. Lydie Keprová Ministerstvo práce a sociálních věcí Základní cíle soutěže podpořit prorodinnou atmosféru v českých obcích podnítit rozvoj prorodinných opatření ocenit obce

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015 Základní informace Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlásil v roce 2015 třetí ročník Evropských projektových dnů. Oslovil nejen mateřské, základní a střední školy, ale

Více

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU ČRo 2.4.2015 POPIS KAMPANĚ DOBRÁK ROKU: Soutěž o nejoblíbenější a nejzdatnější dobrovolnický hasičský sbor. Do soutěže se zapojují místní dobrovolnické hasičské sbory

Více

Workshopy pro metodiky pořádané Sekcí veřejných knihoven SKIP. Vyškov, 5. - 6. června 2013 Děčín, 9. 10. dubna 2014

Workshopy pro metodiky pořádané Sekcí veřejných knihoven SKIP. Vyškov, 5. - 6. června 2013 Děčín, 9. 10. dubna 2014 Workshopy pro metodiky pořádané Sekcí veřejných knihoven SKIP Vyškov, 5. - 6. června 2013 Děčín, 9. 10. dubna 2014 Cíle sekce veřejných knihoven: aktivně se podílet na řešení aktuálních problémů profese

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR ISSS 2011, Hradec Králové Jiřina Šleichrtová RIS a Mapový Server volně přístupné aplikace na internetu Regionální

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

VAŘÍME S REGIONÁLNÍ POTRAVINOU

VAŘÍME S REGIONÁLNÍ POTRAVINOU vyhlašuje krajskou gastronomickou soutěž určenou středním školám na území Plzeňského kraje VAŘÍME S REGIONÁLNÍ POTRAVINOU vyhlášené v rámci projektu PLZEŃSKÝ KRAJ PODPORUJE REGIONÁLNÍ POTRAVINY Odborný

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE Příloha: Kompletní vyhlášení soutěže: VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE Program obnovy venkova se stal pro venkovské obce a jejich občany inspirující ideou.

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

ISO 9001:2000. Racionalita, Ekonomika, Grif, Invence, Orientace, Nástroje, Solidarita, Efektivita, Reputace, Vize, Intuice, Spolehlivost

ISO 9001:2000. Racionalita, Ekonomika, Grif, Invence, Orientace, Nástroje, Solidarita, Efektivita, Reputace, Vize, Intuice, Spolehlivost Racionalita, Ekonomika, Grif, Invence, Orientace, Nástroje, Solidarita, Efektivita, Reputace, Vize, Intuice, Spolehlivost Podpora od hlavních partnerů Hlavní partner EU centrum 2x ZDARMA zpracování žádosti

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování) Příloha 2: Mikroregiony zasahující na území MAS Moravská cesta (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování)

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/2/13.

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/2/13. Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

A Obecná část. Vznik, obsah a řízení účelových dotací. Vymezení pojmů

A Obecná část. Vznik, obsah a řízení účelových dotací. Vymezení pojmů Podmínky pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje z Oblasti podpory č. 2 regionální rozvoj - program č. 2.1 Program obnovy venkova (dále jen Podmínky) A Obecná část Vznik, obsah a

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

Dobráci roku. Dobráci roku

Dobráci roku. Dobráci roku Dobráci roku Dobráci roku Soutěž pro všechny sbory dobrovolných hasičů ve Středočeském kraji. Každý pátek po 14. hodině představujeme ve vysílání jeden středočeský sbor dobrovolných hasičů, celkem odvysíláme

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

SOUTĚŽ KNIHOVNA ROKU. Marie Mudrová, Městská knihovna Cheb

SOUTĚŽ KNIHOVNA ROKU. Marie Mudrová, Městská knihovna Cheb SOUTĚŽ KNIHOVNA ROKU Marie Mudrová, Městská knihovna Cheb Původním záměrem bylo zviditelnit knihovny malých obcí, upozornit zřizovatele i uživatele na jejich zajímavou a rozmanitou činnost a hlavně ukázat

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

Šablona pro zveřejnění integrované strategie

Šablona pro zveřejnění integrované strategie Šablona pro zveřejnění integrované strategie VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE ELEKTRONICKY SPOLU S TEXTEM STRATEGIE VE FORMÁTU DOC/DOCX NA ADRESU: strategie-optp@mmr.cz. Název nositele strategie (organizace,

Více

opakování očekávaný výstup

opakování očekávaný výstup č. 17 název Česká republika - opakování anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. V pracovních listech si žáci opakují učivo o České republice.

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

SOUTĚŢ VESNICE ROKU V RÁMCI PROGRAMU OBNOVY VENKOVA DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ LÉTA. Roţnov pod Radhoštěm 16. června 2010

SOUTĚŢ VESNICE ROKU V RÁMCI PROGRAMU OBNOVY VENKOVA DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ LÉTA. Roţnov pod Radhoštěm 16. června 2010 SOUTĚŢ VESNICE ROKU V RÁMCI PROGRAMU OBNOVY VENKOVA DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ LÉTA Roţnov pod Radhoštěm 16. června 2010 PODMÍNKY V ROCE 2010 Soutěţe se účastní obec, která má: vesnický charakter max.5 250 obyvatel

Více

ENTENTE FLORALE EUROPE. Evropská kvetoucí sídla. Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz

ENTENTE FLORALE EUROPE. Evropská kvetoucí sídla. Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz ENTENTE FLORALE EUROPE Evropská kvetoucí sídla Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz ENTENTE FLORALE EUROPE Evropská kvetoucí sídla SOUTĚŽ SÍDEL zaměřená na zlepšování

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

Obrázek č. 9 reklamní plakát

Obrázek č. 9 reklamní plakát Obrázek č. 9 reklamní plakát MĚSTO MÍSTO Dotazník - Řezané květiny Prosím o vyplnění, Vaše odpovědi budou podkladem k diplomové práci. 1) Vaše nejčastější důvody nákupu řezaných květin: vyberte minimálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Mgr. Lucie Řezníčková, manažerka regionálních zastoupení, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Regionální zastoupení

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Školení hodnotících komisí a průvodců

Školení hodnotících komisí a průvodců Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Organizační rámec

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Zelené stezky - Greenways. Iniciativy programu Greenways v ČR

Zelené stezky - Greenways. Iniciativy programu Greenways v ČR Iniciativy programu Greenways v ČR Průhonice 24.9.2009 Juraj Flamik Aktivity Nadace Partnerství Pomáháme nevládním organizacím, obcím, firmám a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat udržitelný

Více

Rozdělení do skupin: Kancelář závodu: Zdravotní zabezpečení: Námitky a protesty: Další ustanovení: Zvláštní ustanovení: Bodování:

Rozdělení do skupin: Kancelář závodu: Zdravotní zabezpečení: Námitky a protesty: Další ustanovení: Zvláštní ustanovení: Bodování: HÁZENÁ Pořadatel: Středomoravský svaz házené Ředitel soutěže: Mgr. Antonín Staněk, Ph.D (728212997) Garant soutěže: Zdeněk Přerovský (725844572) Termín konání: středa 22. 6. 2011 čtvrtek 23. 6. 2011 pátek

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI. Ing. Jaroslav Martinek

Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI. Ing. Jaroslav Martinek Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI Ing. Jaroslav Martinek Problémy s přípravou X vlastníků pozemků roztroušených po celém světě pozemkovou úpravou se pozemky mohou

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

VESNICE ROKU V OLOMOUCKÉM KRAJI V P R O G R A M U O B N O V Y V E N K O V A

VESNICE ROKU V OLOMOUCKÉM KRAJI V P R O G R A M U O B N O V Y V E N K O V A VESNICE ROKU 2012 V OLOMOUCKÉM KRAJI V P R O G R A M U O B N O V Y V E N K O V A Obsah Úvodní slovo hejtmana Olomouckého kraje... 3 Úvodní slovo náměstka hejtmana Olomouckého kraje... 4 Úvodní slovo předsedy

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více