Bulletin. Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin. Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova"

Transkript

1 Bulletin. 9 Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova

2 Bulletin Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova 2

3 Bulletin Centra pro spolupráci VŠ a moravského venkova je součástí projektu Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova (reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/ ). Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Redakce: Hana Gregorová, Monika Mackovíková. Grafická úprava: Hana Gregorová Fotografie bez popisku jsou ilustrační. 3

4 Obsah [6] Vesnice roku [9] Soutěţ Vesnice roku 2012 [18] Soutěţ Onejlepší obecní a městský zpravodaj [21] Mladí na venkově 4

5 Soutěţ Vesnice roku Bulletin. 9 5

6 Vesnice roku Historie soutěže Vesnice roku spadá do června 1993, kdy bylo založeno občanské sdružení Spolek pro obnovu venkova. Z jeho základních dokumentů můžeme vyčíst poslání, které si spolek při svém vzniku vytkl - přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova, motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení a účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. Z původních asi dvou stovek se počet členů sdružení vyšplhal až téměř k tisícovce, a jak rostlo sdružení, rostl i význam soutěže Vesnice roku, která je vlajkovou lodí sdružení a Programu obnovy venkova. Soutěže byla Spolkem pro obnovu venkova poprvé vyhlášena v roce O rok později se mezi vyhlašovatele připojily Svaz měst a obcí a také Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které vzniklo právě v roce 1996 namísto zrušeného ministerstva hospodářství. Od roku 2007 je jedním ze čtyř vyhlašovatelů také Ministerstvo zemědělství. Na soutěži se dále podílí ministerstva životního prostředí a kultury, Kancelář prezidenta republiky, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Asociace krajů ČR a Folklorní sdružení ČR. Soutěž je oficiálně vyhlášena vždy na přelomu února a března na již tradiční akci Dny malých obcí. Od roku 2011 došlo ke změně v organizaci soutěže, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pověřilo administrací soutěže v krajských kolech svou příspěvkovou organizaci Centrum pro regionální rozvoj ČR. Ta sídlí v Praze, ale po celé republice má osm poboček dle evropských regionů NUTS (pobočky sídlí v Praze, Písku, Chomutově, Liberci, Hradci Králové, Ostravě, Olomouci a Brně). Díky tomu je regionům blíže a může se s administrací krajských kol vypořádat lépe, než centrální úřad. Naši pracovníci působí jako tajemníci krajských komisí. Jedním z jejich hlavních úkolů je tak příjem přihlášek. Soutěže se mohou účastnit všechny obce vesnického charakteru, které mají zpracován vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce. V minulosti se mohly účastnit jen obce, které nemají status města, dnes již toto omezení neplatí. Jediným limitem je tak kromě strategického dokumentu počet obyvatel, který nesmí přesáhnout 6200 obyvatel. Tento počet je odvozen od zaokrouhleného počtu obyvatel Jesenice u Prahy, což je největší česká obec bez statutu města či městyse. Registrační poplatek je odvozen z počtu obyvatel a činí 2 Kč na jednoho obyvatele obce. Počet přihlášených obcí osciluje kolem tří set, v posledním ročníku soutěže bylo přihlášeno 278 obcí, což bylo o dvacet sedm méně, než o rok dříve. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech. Přihlášené vesnice jsou nejprve hodnoceny v rámci třinácti krajů ČR (samozřejmě vyjma Prahy). Zde přichází druhá důležitá role Centra pro regionální rozvoj a jeho zástupců: jsou koordinátory činnosti desetičlenných hodnotících komisí. Ta postupně navštíví všechny přihlášené obce v kraji a během zpravidla dvouhodinové návštěvy posuzuje obec z pohledu koncepčních dokumentů, společenského života, aktivit občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanské vybavenosti, inženýrských sítí a úspor energií, péče o veřejná prostranství, přírodních prvků a zeleně v obci, péče o krajinu, připravovaných záměrů a informačních technologií obce. Hodnotitelské komise v jednotlivých krajích stráví na cestách dva i tři týdny a najezdí tisíce kilometrů. Každá obec pojímá svou prezentaci trochu jinak, a tak není nouze o netradiční kulturní, společenské či sportovní zážitky jako názorné příklady můžeme uvést balet Labutí 6

7 jezero v podání mužského tanečního souboru, jízdu na žebřiňáku taženém koňmi nebo v hasičském voze či třeba klání v hodu gumovou holínkou velikosti č. 10. V každém kraji je udělena zlatá stuha pro Vesnici roku v daném kraji, která zároveň postupuje do celostátního finále. V každém kraji se udělují další ocenění, konkrétně Modrá stuha za společenský život v obci, Bílá stuha za činnost mládeže, Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí a Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Udíleny jsou rovněž další ceny jako Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích nebo Zlatá cihla za příkladné stavební realizace či rekonstrukce na venkově. Komise mohou udělit i další ocenění v podobě diplomů a čestných uznání, a to jak obcím (za vzorné vedení kroniky, obecní knihovny, za péči o kulturní dědictví), tak občanským sdružením nebo jednotlivcům, například knihovníkům. Vedle hodnotitelské komise v řadě krajů uděluje své ocenění i hejtman kraje. Na konci srpna pak začíná druhá část hodnocení, republikové kolo. Na tom se již podílí samo ministerstvo pro místní rozvoj. Republiková komise taktéž navštíví všechny finalisty a na základě jejich prezentace rozhodne o prvních třech místech. Výsledky jsou vyhlášeny v polovině září v Luhačovicích na Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem. Vítězná obec kromě titulu získá i nemalý finanční obnos, jeden milion korun je určen pro všechny krajské vítěze, a celkový vítěz obdrží ještě jeden milion korun navrch. Kromě toho také reprezentuje Českou republiku v soutěži Evropská cena obnovy vesnice (ta se koná vždy jednou za dva roky a Česko v ní tedy má vždy dva zástupce). Snad jen trocha statistiky na závěr: v dosavadních osmnácti ročnících zvítězila pětkrát obec z Jihomoravského kraje, třikrát putovala cena do Zlínského kraje a Jihočeského hraje a po jednom vítězi mají na svém kontě kraje Pardubický, Vysočina, Ústecký, Plzeňský, Olomoucký, Středočeský a Královéhradecký. Na svého prvního vítěze doposud čekají na Liberecku, Karlovarsku a v Moravskoslezském kraji. Vesnice roku se stala již tradiční, velmi oblíbenou a také velmi prestižní soutěží, především mezi menšími obcemi. Nejde ale samozřejmě jen o možnost získat finanční prémii v případě úspěchu, ale také o možnost představit sebe sama a prezentovat, jak se obyvatelé obce podílí na jejím rozvoji. A právě to je také cílem soutěže, aby i nejmenší vesnice žily a rozvíjely se. Mgr. Vilém Řehák, tajemník Centra pro regionální rozvoj ČR S využitím materiálů Ministerstva pro místní rozvoj a Spolku pro obnovu venkova Odkazy: Stránky soutěže Vyhledavač oceněných obcí - Informace o CRR 7

8 Vesnice roku Olomouckého kraje Bulletin.9 8

9 Soutěţ Vesnice roku Dne 28. února 2012 proběhlo vyhlášení již 18. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství, Olomoucký kraj se již tradičně stává spoluorganizátorem této soutěže. V letošním roce uvolnil ze svého rozpočtu 500 tis. Kč na ocenění vítězných obcí. Dětský den v Radslavicích Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a zároveň také upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Do krajského kola soutěže Vesnice roku 2012 se přihlásilo celkem 20 obcí Olomouckého kraje: 9

10 Babice, Císařov, Citov, Černá Voda, Dlouhá Loučka, Hradčany, Kralice na Hané, Loučná nad Desnou, Mořice, Náklo, Potštát, Radslavice, Rouské, Ruda nad Moravou, Skalka, Sušice, Uhelná, Velká Kraš, Veselíčko a Všechovice Mladí hasiči Dlouhá Loučka. Hodnocení Obce, které se přihlásí do soutěže, jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. Ocenění V rámci hodnocení krajských kol mohou obce získat kromě Zlaté stuhy (za vítězství v krajském kole) i další ocenění: Modrá stuha (za společenský život), Bílá stuha (za činnost mládeže), Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí), Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu). Obce mohou dále získat diplomy, např. za vzorné vedení obecní kroniky nebo za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena). Obce oceněné Zlatou stuhou postupují do celostátního kola. V rámci hodnocení celostátního kola budou vyhodnocena první tři místa. Vítěz celostátního kola se stane nositelem titulu "Vesnice roku 2012". Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže se uskuteční dne 15. září 2012 v Luhačovicích, v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem. Záštitu nad tímto festivalem převzal ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský. Slavnostní předávání ocenění celostátního kola se uskuteční ve vítězné vesnici dne

11 Vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice Olomouckého kraje roku Desetičlenná hodnotitelská komise v čele s předsedou Jiřím Řezníčkem, starostou obce Tučín rozhodla o udělení stuh a ocenění těmto obcím: 1. Zlatá stuha a celkové vítězství za Olomoucký kraj Obci Radslavice místo.... Obci Černá Voda místo.... Obci Náklo 4. Modrá stuha za společenský život Obci Hradčany 5. Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí Obci Citov 6. Bílá stuha za činnost mládeže.. Obci Dlouhá Loučka 7. Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu..... Obci Skalka 8. Ocenění za vzorné vedení obecní knihovny.... Obci Uhelná 9. Ocenění za rozvíjení spolkového života v místních částech obce......obci Ruda nad Moravou**) 10. Ocenění za péči o krajinu a nakládání s odpady..... Obci Velká Kraš 11. Ocenění za příkladnou péči o kulturní dědictví obce....obci Veselíčko 12. Diplom Zlatá cihla (kategorie A) obdrží obec...obci Loučná nad 13. Desnou za rekonstrukci kulturního domu (bývalé zámecké oranžerie) 14. Diplom Zlatá cihla (kategorie C) obdrží obec... Obci Hradčany za výstavbu kaple sv. Antonína Paduánského 15. Cena naděje pro živý venkov obdrží obec... Obci Rouské 16. Ocenění za realizaci výsadby zeleně pro budoucnost...obci Babice 17. Ocenění za obnovu kulturního a sportovního zázemí v obci... Obec Císařov 18. Ocenění za formátování Pouť Svatého Vavřince Ruda nad Moravou 11

12 Slavnostní vyhlášení Vesnice roku 2012 Olomouckého kraje Slavnostní vyhlášení vítězů Vesnice roku 2012 Olomouckého kraje se uskutečnilo v pátek ve sportovním areálu TJ Sokol Radslavice. Rychlebské cyklostezky Černá Voda Zlatou stuhu za všestranný přístup k rozvoji obce získaly Radslavice na Přerovsku. Obec obdržela nejvíce bodů především za zapojení občanů do dění obce, aktivní využití volného času nebo za využívání dotací ke svému rozvoji. Druhé místo v soutěži obsadila obec Černá Voda na Jesenicku, na třetí místo dosáhla obec Náklo z Olomoucka. Modrou stuhu za společenský život dostala obec Hradčany na Přerovsku. Obec Dlouhá Loučka z Olomoucka vybojovala bílou stuhu za činnost mládeže. Obec Citov na Přerovsku dobře pečovala o zeleň a životní prostředí, za svou činnost získala zelenou stuhu. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obdržela obec Skalka na Prostějovsku. Hodnotitelská komise 18. Ročníku soutěže Vesnice roku 2012 v Olomouckém kraji Hodnotitelská komise navštívila ve dnech postupně všech 20 přihlášených obcí. Každá obec měla na svoji prezentaci 90 minut. Zástupci obcí měli možnost představit své rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči o zeleň v obci a krajině, přístup k informačním technologiím, spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Součástí hodnocení byla diskuse se členy komise na témata související s obnovou 12

13 a rozvojem venkova. Hodnotitelská komise věnovala návštěvám obcí a vyhodnocení soutěže více jak 100 hodin. Taneční skupina Druhý dech Kralice na Hané Komise pracovala ve složení: Jiří Řezníček, předseda komise, starosta obce Tučín Petr Kočnarová, místopředseda komise, starostka obce Skalička Ing. Ivana Šupová, tajemnice komise, Centrum pro regionální rozvoj ČR Kateřina Kapková, SPOV OK, SMS Ing. Eva Janečková, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu RNDr. Lenka Prucková, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Knihovna města Olomouce Josef Londa, odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje Ing. Kateřina Mračková, Ministerstvo zemědělství ČR Mgr. Jiří Kaláb, Ministerstvo kultury ČR 13

14 Rozhovor Jedním ze členů hodnotitelské komise byl i Josef Londa, kterému jsme položili několik otázek. Jste jedním z hodnotitelů soutěže. Co to všechno obnáší? V souvislosti s tím, že Krajský úřad je zároveň spoluúčastníkem nebo spolupořadatelem především krajského kola, tak mám těch povinností o něco více. Spolu s předsedou komise sestavuji podrobný harmonogram návštěv jednotlivých obcí. Je důležité naplánovat trasy tak, abychom do hodnocené obce přijeli vždy načas. Hodnocení v každé obci trvá přesně 90 minut a nesmí se překročit. Je to proto, aby všechny obce měly pro hodnocení stejné podmínky. Jakékoliv zpoždění oproti danému harmonogramu již nejde dohnat. Olomoucký kraj kromě finančních odměn, také zajišťuje technické zabezpečení v průběhu hodnocení. Zajišťuje mikrobus pro přepravu desetičlenné komise. A to je také můj úkol. Po ukončení hodnocení zajišťuji svolání tiskové konference, na které jsou vyhlášeny výsledky hodnocení. Asi do měsíce od tiskové konference uspořádá vítězná obec v krajském kole soutěže slavnostní vyhlášení za účasti všech přihlášených obcí a významných hostů. Zde jsem členem pracovní komise zajišťující průběh slavnostního vyhlášení. Pro to, abychom mohli informovat širokou veřejnost o spolkových, kulturních a společenských aktivitách soutěžících obcí sestavujeme publikaci s názvem Vesnice roku v Olomouckém kraji. O průběhu hodnocení pořizuji fotodokumentaci a část fotografií potom využijeme při sestavování publikace na jejíž tvorbě se podílím jako spoluautor. Publikace včetně elektronické verze fotodokumentace je pak předávána na slavnostním vyhlášení ve vítězné obci. Zahrada MŠ Velká Kraš 14

15 Kolik jste navštívil vesnic v letošním ročníku soutěže? Letos se do soutěže přihlásilo 20 obcí. Jaký je podle Vás stav vesnic v Olomouckém kraji? Vzpomínám si, jak jsme těstě po revoluci poprvé navštívili Rakousko a projížděli rakouskými vesnicemi. Úhledné, malebné, čisté obce se spoustou zeleně a květinové výzdoby ve mně zanechaly silný dojem. Jenom jsem si povzdechl, kdy to bude vypadat také tak i u nás. Můžu říct, že za tu dobu se náš venkov a naše vesnice velmi změnily. Samozřejmě k lepšímu. Řada obcí našeho kraje se v celostátním kole soutěže umisťuje na předních místech a reprezentuje pak ČR v zahraničí. Máme také krásné a malebné vesnice. Podle reakcí zahraničních komisařů, kteří obce hodnotí, je na úspěšných obcích fascinující to, jak bohatým spolkovým a kulturním životem žijí. Zámecký park Veselíčko Na co se jako hodnotitelé zaměřujete? Komise je složená z řad odborníků, každý se dle své odbornosti zaměřuje na kvalitu příbuznou svému oboru (např. zástupce MZe se zaměřuje na spolupráci obce a zemědělského subjektu; zástupce Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu posuzuje výsadbu zeleně, zeleň v extravilánu, květinovou výzdobu; zástupce MK hodnotí historické stavby, památky apod.). V rámci celkového hodnocení musí komise posuzovat celkem 11 okruhů. Vzhledem k tomu, že se na krajském úřadě zabývám rozvojem venkova a administrací POV, tak se hlavně zaměřuju na tuto oblast. Posuzuji v jaké kvalitě má obec vypracované své strategická a rozvojové dokumenty, zda má zpracovaný vlastní program obnovy obce a jak jeho cíle plní. Také se věnuji stavu územně plánovací dokumentace obce. 15

16 Co Vás osobně při návštěvách nejvíce zaujalo? Každá obec je jiná a také každá obec se prezentuje jiným způsobem. O tom jak obec funguje, jak žije, v čem je její významnost se každý hodnotitel dozví z textové části vyplněné přihlášky. Pro větší přehled si ještě procházíme webové stránky obce, kde se dá také získat přehled o obci. Potom je také neméně důležitá vlastní prezentace, která musí být vměstnána do 90 minut čistého času. Líbí se mi především to, že tato prezentace není dílem jen páru lidí, a že je někdy do ní zapojena skoro celá vesnice. Občané se informují u starosty, kdy už ta komise přijede, aby si mohli naplánovat dovolenou a být přítomni této události. Máte nějaké zajímavé zážitky, co Vás např. zaujalo a na co jen tak nezapomenete? Krásných zážitků je spousta. Třeba taková rarita: kdo ví, že v obci Náklo mají 7 hudebních skupin? Ve Skalce jsme jeli na prohlídku starého pískovcového lomu na podvalníku pro zvířata. V Mořicích nás z mikrobusu posadili na jízdní kola a část prohlídky jsme si museli šlapat do pedálů. A nechybělo mnoho, abychom se nad Radslavicemi vznášeli v koši pod balónem. Děkuji za rozhovor. Monika Mackovíková Panorama středu obce Hradčany 16

17 Zelená stuha. Bulletin.9 17

18 OBEC CITOV DRŢITEL ZELENÉ STUHY OLOMOUCKÉHO KRAJE Do soutěže Vesnice roku jsme naši obec přihlásili po 5 letech, protože jsme měli pocit, že se za tu dobu podařilo zrealizovat několik významných projektů. Pro komisi jsme připravili prezentaci ze života obce a z realizovaných projektů. Některé akce byly realizovány pouze odbornými firmami, jako např. revitalizace zámeckého parku 1. Etapa. Šlo o znovuobnovení významné krajinářské dominanty obce podle situačního plánu z roku Jiné projekty vznikly na principech komunitního plánování a následné spolupráce občanů při brigádách realizace projektu Zeleň na návsi v Citově. Mimo velkých projektů jsme prezentovali spolupráci spolků, aktivity občanů při brigádách v obecním lese, při údržbě prostranství, hospodaření s odpady, soutěž Předzahrádka vstup do mého domu a projekty školy v rámci místně zakotveného učení. Areál zámku s MŠ v obci Citov Na setkání s hodnotící komisí Zelené stuhy byli přizváni zástupci spolků, které jsou aktivní při péči o životní prostředí a zeleň v obci (Myslivecké sdružení Hrubý les, Klub seniorů, Český svaz zahrádkářů). Poté jsme komisi ukázali revitalizovaný park, rekultivovanou skládku, vysázenou paseku a biokoridor Odpadník. Pro komisi byla připravena prezentace fotografií na panelech a její stručná podoba byla předána i v tištěné podobě. Na plánování a koordinaci aktivit v oblasti péče o životní prostředí a zeleň v obci nejvíce pracuje starosta obce pan Jaromír Otáhal a předsedkyně kulturního výboru a současně ředitelka Mateřské školy Citov BcA.Veronika Kozlová. Centrem osvěty v oblasti ekologie je Mateřská škola Citov, škola s environmentální profilací. Péče je ale věcí mnoha občanů v obci, bez kterých by žádná z realizací nemohla proběhnout. Myslíme si také, že k ocenění v rámci Olomouckého kraje nás vybrala komise proto, že nejde o aktivity několika málo 18

19 občanů, ale že do péče o zeleň a životní prostředí je zapojeno mnoho osob v obci, že jsou uplatňovány principy komunitního plánování a že se snažíme pracovat koncepčně v souladu s rozvojovými programy naší obce. Veronika Kozlová Veronika Kozlová 19

20 Rozhovor Bulletin. 9 20

21 Mladí na venkově Mé jméno je Pavel Filípek a jsem absolventem Moravské vysoké školy Olomouc v oboru Podnikové informační systémy. Je mi 23 let a pocházím z malebné vesnice Vilémov, která se nachází na úrodné půdě Hané. Ve volném čase zabývám tvorbou webových prezentací a aplikací. S touto činností je taký spojený grafický design a tvorba různých grafických návrhů, šablon, letáků atd. Pramen Blaty Jak se dnes žije mladým lidem na venkově? Venkov je důležitou součástí celostátní ekonomiky, protože je zde soustředěno téměř 90% zemědělství. Veškeré potraviny živočišné i rostlinné výroby, které jsou z České republiky, jsou od nás z venkova. Já jako mladý člověk se dívám na venkov jako na svůj domov, protože jsem se zde narodil a vyrůstal. Od svého prvního kroku a poznávání světa kolem sebe, se venkov hodně změnil. V mém mládí bylo téměř v každém stavení zemědělské zvíře a za "humny" se pěstovaly na každém políčku brambory nebo obilí. V dnešní uspěchané době se již i tohoto upustilo, protože každý si raději zajede do města potraviny nakoupit. Už se totiž nikomu nevyplatí doma něco pěstovat, protože na to nemá čas a neměl by peníze ani na živobytí. Trend mladých lidí z venkova i z měst je, mít minimálně maturitu, i když toto už přestává pomalu platit a přesouvají se požadavky o stupínek výše a to na vysokoškolské vzdělání. Ovšem nemohu tvrdit, že toto platí u všech, protože někteří zůstávají ještě u původních řemesel, jako je truhlář, autoklempíř, zedník, elektrikář atd. I tato řemesla jsou stále potřeba, protože bez nich bychom se taktéž neobešli. 21

22 Co se ve vaší obci za poslední období změnilo? V posledních letech byly v naší obci docela velké změny. V horizontu deseti let byla vybudována plynofikace, vodovod, zakopány do země telefonní dráty a v posledních dvou letech se uskutečnila výstavba hloubkové kanalizace a čističky odpadních vod. Na nejvyšším bodě v obci, na kopci zvaném "Homola", byl vybudován altánek s příjemným zázemím a ohništěm, ze kterého je krásný rozhled na celou Hanou od Šterberka přes Olomouc až k Přerovu. Také v katastru obce pramení známá hanácká řeka Blata. Její pramen zvaný "Fôňkova stôdánka" je ukrytý na sever od vesnice v lese, kde je uděláno krásné posezení a můžete se zde napít přímo z pramene. Zmíněné zázemí, pramene řeky Blaty, bylo opraveno v roce 2010 partou dobrovolníků. Pravoslavný kostel Co se Vám ve Vilémově líbí? V naší obci je toho mnoho, co bych mohl jmenovat. Je zde velice malebná krajina a nejhezčí pohled je na Vilémov v jarním nebo podzimním období. Moje rodná ves je totiž obklopena ze všech stran ovocnými sady, proto na jaře, když je vše v rozkvětu, vypadá Vilémov jako položený v bílé peřině, naopak na podzim je Vilémov a jeho barevná rozmanitost přírody jako vystřižená z uměleckého obrazu. Všude kolem máme také lesy, takže na zdravotní procházky po čerstvém vzduchu jako stvořené. Rád také chodím na houby, protože jich tu roste nespočetně a jejich minerály a vitamíny působí blahodárně na lidský organizmus. Také tu máme Centrum pro aplikaci obnovitelných zdrojů energie při Pravoslavné akademii Vilémov, které pořádá různé přednášky o obnovitelných zdrojích energie a má svoji vlastní větrnou elektrárnu v Protivanově a na střeše kláštera jsou umístěny solární panely pro ohřev vody a výrobu energie. Pokud se jedná o typicky hanáckou věc, tak tu máme vlastní pálenici založenou již v roce

23 Kdybyste mohl investovat peníze ve Vilémově, na co byste je použil, co podle Vás ve Vilémově Chybí? Pokud bych mohl investovat peníze do obce Vilémov, první věc by byla nová komunikace a její další ramena v obci, protože po zmiňovaném budování sítí (plyn, voda, kanalizace) jsou přístupové cesty a hlavní silnice v hrozném stavu. Určitě bych vybudoval i chodníky a nový obecní rozhlas. Jakou práci vykonáváte pro obec Vy? Jak jste se k ní dostal? Já pracuji pro obec jako správce informačních technologií a zastávám také pozici hlavního webmastera obecního webu, který už vyvíjím od roku Tehdy jsem se k této práci dostal tak, že jsem náhodou natrefil na web naší obce a zjistil jsem, že na něm nebyly dělané změny více jak šest let. Tehdy jsem šel na obec za starostou zeptat, proč tam nejsou aktuální informace a on mi nabídl, že za měsíční odměnu můžu tyto to stránky spravovat já. Samozřejmě jsem souhlasil, protože mít pravidelný měsíční příjem bylo něco úžasného pro kluka, který je ještě na základní škole. Asi v roce 2007 jsem se také stal správce IT na obci, protože jsem byl vždy rychle k dispozici. Co Vás na této práci baví? Dělám něco pro svoji rodnou ves a zároveň i to, čemu se věnuji ve volném čase. Vývoj webu je mým koníčkem již delší dobu. Vilémov je krásnou hanáckou vesnicí a baví mne také, když o ní mohu tyto informace sdělovat na webu, cílem je, aby k informacím z obce měli přístup nejen místní občané,ale i turisté, kteří k nám zamíří. Vilémov je obec v okrese Olomouc. Leží v podhůří Drahanské vrchoviny přibližně 14 km jihozápadně od Litovle. Obec se svažuje od západu k východu, střední nadmořská výška obce je 401 m.n.m. Půda je zde míň úrodná než na Hané, ale za to se zde nalézá víc přírodních krás. Vilémov má 461 obyvatel a jeho katastrální území má rozlohu 855 ha. Jméno obce - Wylemow - je poprvé zaznamenáno v zemských deskách olomouckých z roku 1368, kdy ji Janek ze Stražiště prodal Albrechtu ze Stařechovic. Od konce 14. století se vyskytuje název Vilímov, až v roce 1925 získala obec současný název. 23

24 Partneři Středomoravská agentura rozvoje venkova, o. p. s. Bc. Tomáš Šulák, předseda SR / tel Julie Zendulková, koordinátorka projektu za venkov / tel MAS Horní Pomoraví, o. p. s. Bc. František Winter, předseda MAS / tel Ing. Renata Baslerová, koordinátorka projektu / tel Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Mgr. Monika Mackovíková / tel MAS Regionu Poodří, o. s. Ing. Oldřich Usvald, předseda MAS MAS Moravský kras, o. s. Ing. Jozef Jančo, manažer MAS 24

25 Kontakty Katedra politologie a evropských studií Filozifická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Redakce: Hana Gregorová, Hana Hurtíková a Pavel Šaradín Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., hlavní řešitel / tel Mgr. et Mgr. Hana Hurtíková, koordinátorka projektu za VŠ / tel Ing. Hana Gregorová, pracovnice Centra pro spolupráci VŠ a moravského venkova / tel Mgr. Eva Janečková, projektový manažer tel / Projektový servis UP, 25

26 26

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova PREZENTACE : - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014 Bc. Petra Hessová Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Národní konference

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí Možnosti a limity rozvoje venkovských Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí oblastí, Tetčice 9. 9. 2010 1 Praktická aplikace nástrojů na rozvoj venkova Tetčice 9. 9. 2010 GaREP, spol. s r. o. 2 SMARV

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova

Více

Zkrácený text osnovy projektu

Zkrácený text osnovy projektu Zkrácený text osnovy projektu Projekt spolupráce Péče o krajinu je realizován na základě těchto opatření Programu rozvoje venkova (dále jen ): Hlavní opatření: Další odborné vzdělávání a informační činnost

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Školení hodnotících komisí a průvodců

Školení hodnotících komisí a průvodců Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Organizační rámec

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Celkový popis realizace projektu Spolupráce

Celkový popis realizace projektu Spolupráce Celkový popis realizace projektu Spolupráce 1. Žádost 1.1 Registrační číslo: 11/013/4210a/671/000047 1.2 Časové rozložení: Datum zahájení přípravy Leden 2011 Datum zaregistrování Žádosti o Dotaci 6.1.2013

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Přihláška do soutěže Máte lepší nápad?

Přihláška do soutěže Máte lepší nápad? Přihláška do soutěže Máte lepší nápad? Vyplněnou přihlášku odešlete na soutez@bankwatch.org nejpozději do 15. 11. 2012 www.bankwatch.org INFORMACE O VÁS/O VAŠEM TÝMU Prosíme, krátce se představte Kdo jste?

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Příloha č. 1 Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti

Více

Datum ověření: 14.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36

Datum ověření: 14.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36 Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, Anotace upevnění či ověření znalosti učiva o České republice.

Více

ENTENTE FLORALE EUROPE. Evropská kvetoucí sídla. Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz

ENTENTE FLORALE EUROPE. Evropská kvetoucí sídla. Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz ENTENTE FLORALE EUROPE Evropská kvetoucí sídla Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz ENTENTE FLORALE EUROPE Evropská kvetoucí sídla SOUTĚŽ SÍDEL zaměřená na zlepšování

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Mgr. Lucie Řezníčková, manažerka regionálních zastoupení, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Regionální zastoupení

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT SPOLEČNOST valtické vinné trhy ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT 48. ročník valtických vinných trhů 2015 Celostátní výstava

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015 Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015 1. Organizátor a pořádající agentura Společnost Bonafide Group, SE, se sídlem Badeniho 290/1, Praha 6, IČ: 290 40 621,

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Výzva k předkládání projektových žádostí

Výzva k předkládání projektových žádostí Výzva k předkládání projektových žádostí v programu Škola pro udržitelný život Zuzana Eliška Veselá 18. 3. 2013 Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTI 3) ORGÁNY A MANAGMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2010 1 1) Úvod MAS Záhoří Bečva, občanské

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Regionální potravina 2012-2013

Regionální potravina 2012-2013 Regionální potravina 2012-2013 Kampaň v roce 2012 Cíle marketingové, mediální a PR kampaně: zvýšit povědomí o značce Regionální potravina mezi spotřebiteli zvýšit povědomí o oceněných produktech a producentech

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti a mládež.

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters CORD; Praha 6.2.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Rozvoj

Více

Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol. Představení projektu

Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol. Představení projektu Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol Základní popis projektu Interaktivní kurz, který vede děti a mládež k utváření správných stravovacích návyků a podporuje jejich

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 oblasti činnost zodpovědnost termín monitorování hodnocení k 31.5. 2014 Prezentace -pravidelně informovat spoluţáky o připravovaných akcích v měsíci

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Možnosti posílení spolupráce při pořádání soutěže. Zemědělec roku. soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře

Možnosti posílení spolupráce při pořádání soutěže. Zemědělec roku. soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře Možnosti posílení spolupráce při pořádání soutěže Zemědělec roku soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře Soutěž je pořádaná pod záštitou ministra zemědělství ČR. Spolupořadatelé soutěže: Agrární komora

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby aktualizace pravidel pro 14.kolo žádostí Mze - Odbor Řídící orgán PRV Vypracovala: Veronika Vlasáková

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2473 Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím e-mail: skola@vraclav.cz

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT ZÁŽITKY VČ. PŘÍLOH A - D Žádost o udělení

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Prezentace pro Valné shromáždění MCLP, Červenka, 21. 5. 2008 1) MAS v ČR a výsledky Leader IV.1.1. 2) SPL Moravská cesta Fiche typy projektů Výzvy časový

Více