Komparativní analýza pivovarů v Plzni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparativní analýza pivovarů v Plzni"

Transkript

1 Komparativní analýza pivovarů v Plzni Bakalářská práce Natalie Křížová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jan Máče, Ph.D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation The Comparative Analysis of Breweries in Pilsen Natalie Křížová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Departement of Economics and Economy Major: Hotel Management Thesis Advisor: PhDr. Jan Máče, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Komparativní analýza pivovarů v Plzni zpracovala samostatně a veškerou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol.s r. o... Jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Abstrakt KŘÍŽOVÁ, Natalie. Komparativní analýza pivovarů v Plzni. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran : 66 Bakalářská práce se zabývá porovnáním velkých a malých pivovarů v Plzni za pomoci rozdílných ukazatelů. Jedním z jejích cílů je určit pozici malých pivovarů na plzeňském pivovarském trhu. Zjistit, jestli tyto malé pivovary mají své místo na trhu. Dalším cílem je prozkoumat možnosti prosazení malých pivovarů vedle tak velkého koncernu. Tato bakalářská práce se snaží prokázat, že malé pivovary na trhu v západočeské metropoli mají šanci najít si své zákazníky. V neposlední řadě je jejím cílem určit, zda je nabídka pivovarů omezena pouze na určité typy piv nebo je rozšířena o více typů a jiné služby. Metody, pomocí kterých je práce napsána, jsou komparativní analýza, deskriptivní analýza, syntéza a v neposlední řade metoda pozorování. V závěru práce bylo zjištěno, že malé pivovary jistě své místo na trhu mají, a že je dobré, aby doplňovaly nabídku těch velkých. Možnost prosazení vedle velkého koncernu je sice omezená, ale malým pivovarům tato situace vyhovuje, protože jsou kapacitně omezeny. Kromě jednoho ze zkoumaných pivovarů nabízejí všechny pivovary více typů piv. Nejširší nabídku má jeden z těch malých. Dále pak práce poukazuje na ten fakt, že všechny pivovary nemají v nabídce pouze piva, ale také jiné aktivity. Jeden z malých pivovarů dokonce nabízí pivní SPA a wellness. Je to dáno tím, že dnešní zákazník je mnohem náročnější, než býval v minulosti. Klíčová slova: Groll, Plzeňský Prazdroj, Purkmistr, U Pašáka, U rytíře Lochoty

5 Abstract KŘÍŽOVÁ, Natalie. The Comparative Analysis of Breweries in Pilsen. [Bachelor s dissertation] Vysoká škola hotelová. Praha: Number of pages: 66 This thesis deals with the comparison of small and large breweries in Pilsen with the help of different indicators. One of the objectives is to determine the position of smaller breweries on the brewer s market and to find out whether these smaller breweries have their place on the market. The next objective is to analyse if the small breweries have the opportunity to establish themselves in the market with such large brewery. This thesis tries to prove that even small breweries in Western Bohemia have the possibility to find their customers. Last but not least, it seeks to determine whether the breweries offer is limited to certain types of beers or is extended to more types and other services. The methods used in this thesis are the comparative and descriptive analyses, the synthesis and observation method. In conclusion, it was found that small breweries certainly do have their position on the market and that they complement the offer of big ones. The possibility to establish themselves next to the large ones is limited, however this situation suits the small breweries due to capacity restraints. In addition, except for one analysed brewery, all other breweries offer more types of beer. Further, the study points to the fact that all breweries do not offer only beer but also other activities. One of the smaller breweries even offers beer spa and wellness. This is due to the fact that today s customers are more demanding than before. Key words: Groll, Plzeňský Prazdroj, Purkmistr, U Pašáka, U rytíře Lochoty.

6 Obsah Úvod Historie piva a pivovarů (v Plzni), ingredience pro výrobu piva, postup vaření piva Historie piva a pivovarů Suroviny na výrobu piva Voda Slad Chmel Pivovarské kvasnice Postup pří výrobě piva Plzeňský pivovar, Pivovarský dvůr Purkmistr, Pivovar Groll, pivovar U Pašáka a minipivovar U Rytíře Lochoty Historie pivovarů v Plzni Pilsner Urquell Gambrinus Purkmistr Groll U Pašáka U rytíře Lochoty Piva, která pivovary nabízejí Nabídka Plzeňského Prazdroje Nabídka Pivovarského dvora Purkmistr Minipivovar Groll a jeho nabídka Nabídka piv U Pašáka U rytíře Lochoty Místa prodeje piv vyprodukovaných zkoumanými pivovary Kde můžeme ochutnat Pilsner Urquell? Kde je k dostání pivo Gambrinus? Místa, kde se prodávají piva Pivovarského dvora Purkmistr Kde mohou zákazníci ochutnat pivo Lotr? Místa, kde lze ochutnat lahodný mok z pivovaru U Pašáka? Kde se dá koupit pivo z minipivovaru U rytíře Lochoty? Objem produkce jednotlivých pivovarů Objem produkce Plzeňského Prazdroje Objem produkce Pivovarského dvora Pukrmistr Objem produkce minipivovaru Groll Objem produkce pivovaru Pašák... 37

7 Objem produkce pivovaru U rytíře Lochoty Jaké další služby pivovary nabízejí? Nabídka služeb Pilsner Urquell Služby pivovaru Gambrinus Nabídka služeb pivovarského dvora Purkmistr Nabídka minipivovaru Groll Nabídka služeb pivovaru U Pašáka Nabídka minipivovau U rytíře Lochoty Pivní soutěže Česká pivní pečeť Zlatý pohár PIVEX Jarní cena českých sládků Návrhová část Pivovary jednotlivě Pilsner Urquell a Gambrinus Pivovarský dvůr Purkmistr Pivovar Groll Pivovar U Pašáka Minipivovar U rytíře Lochoty Pivovary všeobecně Závěr Literatura PŘÍLOHY... 61

8 Úvod Když se vysloví název města Plzeň, všem se jistě hned vybaví lahodný zlatavý mok pivo. A s tím hned i pivovary Pilsner Urquell a Gambrinus, které jsou součástí koncernu Plzeňský Prazdroj. V Plzni však nejsou pouze tyto dva nejznámější pivovary, ve městě je pivovarů více. Jsou to Pivovarský dvůr Purkmistr, pivovar Groll, pivovar U Pašáka a minipivovar U Rytíře Lochoty. Autorka přiznává, že než se rozhodla zvolit téma bakalářské práce, také netušila, že jsou v Plzni i jiné pivovary. V encyklopedii piva se hovoří ve spojitosti s Plzní pouze o Pilsner Urquell i když autor připomíná, že je zde i více pivovarů, ale přesto sám připouští: málo platné, sláva těchto renomovaných značek (v článku je spolu s Pilsner Urquell také zmíněn Budvar) je bezkonkurenční. 1. Plzeňský Prazdroj je zde přirovnáván ke značkám jako je Mc Donald nebo Coca-Cola. Když zadáme do internetového vyhledávače Plzeň pivo první odkaz, který se zobrazí, je na Plzeňský Prazdroj. A vlastně i celá Plzeň je spíše spojována s touto značkou, proto bude tato práce zkoumat, zda je nějaká možnost, jak by zdejší minipivovary mohly oslovit více spotřebitelů. Tato bakalářské práce by měla pomoci určit pozici malých pivovarů na plzeňském trhu, a také by měla ukázat,,zkušeným ale i svátečním konzumentům piva, že v naší zemi existují i jiné než velké pivovary, které jistě všichni znají, a že i ty malé mají určitě co nabídnout. Pro výzkum bylo vybráno město, které všichni s pivem mají spojené a to Plzeň. Celá situace na trhu vytváří dojem, že v České republice mají malé pivovary poměrně malou šanci na prosazení na trhu, protože konzumenti jsou již zvyklí na nějakou značku, na určitou chuť a nemají rádi změny (i když současné sociologické průzkumy prokazují, že i tato situace se začíná pomalu měnit). Tato domněnka je potvrzena i ve skriptech paní ing. Dany Johnové, kde autorka uvádí, že český zákazník je spíše zvyklý na piva typu Pilsener světlý ležák, jehož receptura pochází z Plzně, a proto odmítá zkoušet jiná piva. Zde by měli ovšem,,zasáhnout gastronomičtí odborníci a seznámit českého pivaře s novými jinými druhy piv. 1 JACKSON M. Encyklopedie piva. Praha : Volvox Globator, 2. přepracované vydání 1994, s. 32 8

9 Ale na druhou stranu v odborné literatuře se dočteme, že M. Jacksona velice zaráží fakt, že po revoluci, tedy po roce 1989, zůstává většina malých i velkých pivovarů u vaření: piv na trhu nadbytečných, místo aby se věnovaly vaření speciálů a piv, které by rozšířily sortiment pivovarských obrů. A tak je stálým průvodcem klasická česká desítka s dvanáctkou, případně jedenáctkou, vše světle provenience, lišící se u jednotlivých výrobců jen nepatrně 2. To psal v roce V této práci se také budeme mimo jiné zabývat tím, jestli tomu tedy tak stále je či nikoli. Jestli si malé pivovary uvědomily, že toto by mohla být cesta, jak oslovit nové zákazníky. Pokud ano, tak bychom měli za pomoci této práce, odpovědět na otázku, zda mají minipivovary nějakou šanci prosadit se právě touto cestou. Jestli mají v nabídce něco jiného, co velký pivovar nenabízí nebo dokonce nabídnout ani nemůže. Téma bylo vybráno na základě toho, že zde ještě nebyl srovnán Plzeňský Prazdroj s menšími pivovary či minipivovary v jeho nejbližším okolí tedy v Plzni. Tato práce by měla prozkoumat, jestli mají menší pivovary nějakou šanci prosadit se vedle koncernu Plzeňský Prazdroj nebo jestli u konzumentů vyhraje zvyk. Pivo je národní nápoj, Češi jsou na něj náležitě hrdí, proto je zajímavé psát bakalářskou práci právě o této české specialitě. V zájmu naplnění cíle bakalářské práce je tato rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na historii pivovarnictví, dějiny pivovarů nejen v Plzni a na suroviny, ze kterých se pivo (všeobecně) vyrábí, druhá část pojednává o analýze tématu, tedy přesněji řečeno o komparativní analýze již dříve zmíněných pivovarů (minipivovarů), a ve třetí návrhové se dozvíme, jak mohou oslovit nového zákazníka. A na závěr si upřesníme, jakou pozici minipivovary zaujímají na trhu s pivem. Metody, které byly nejvíce užity během zkoumání, jsou jednoznačně komparativní, deskriptivní analýza a syntéza. Pro získání informací byly navštíveny všechny výše uvedené pivovary a minipivovary, Pivovarské muzeum v Plzni patřící pod Plzeňský Prazdroj, byla použita odborná literatura (jako jsou encyklopedie a podobně), různé prospekty k danému tématu, odborné měsíčníky a časopisy, noviny, samozřejmě také internet a v neposlední řadě byly také použity 2 M. Jackson (1988, s. 31) 9

10 strukturované rozhovory. Pro výzkum v této práci byly stanoveny následující tři hypotézy: Hypotéza číslo jedna této bakalářské práce zní: Malé pivovary mají své místo na trhu s pivem v Plzni. Hypotézou číslo dvě je: Malé pivovary mají šanci prosadit se vedle takového giganta jako jsou Plzeňský Prazdroj. Hypotéza číslo tři je: Plzeňské pivovary a minipivovary vaří i jiná piva než klasický český ležák. Tyto hypotézy se budeme snažit v následujících stránkách potvrdit či vyvrátit. 10

11 1. Historie piva a pivovarů (v Plzni), ingredience pro výrobu piva, postup vaření piva V úvodu této části bychom si měli definovat, co to pivo vlastně je. V knize Pivovarnictví najdeme tuto definici: V Čechách vyráběné pivo je slabý alkoholický nápoj, který vznikl řízeným kvašením cukernatého roztoku, povařeného s chmelem nebo chmelovým výrobkem, kvašený vybraným kmenem pivovarských kvasinek při technologicky určených teplotách a dobách hlavního kvašení a ležení piva. Jako zdroj cukru se pro pivo používá v naší zemi většinou škrob, obsažený v ječném sladu. 3. Zkráceně je to vlastně kvašený nápoj vytvořený z vody, chmele, sladu a pivovarských kvasnic. České pivo 4 je chráněným zeměpisným označením Evropské unie pro všechna piva vyrobená na území České republiky, aby byla chráněna jeho kvalita. Samozřejmě toto označení mají pouze ta piva, která splní přísná kritéria: - Pivo musí být vyrobeno na území České republiky. - Původ a složení jeho surovin musí být také český což v tomto případě znamená, že slad musí být vytvořen z 80 % ze schválených odrůd jarního dvouřadého ječmene a minimálně 50 % z tohoto ječmene musí být vypěstováno v České republice. Chmel nebo chmelové produkty musejí být též vypěstovány na území České republiky a to v kvantitě 30 % u světlých ležáků a 15 % u ostatních druhů piv. Voda musí být měkká či středně tvrdá z místních zdrojů a kvasnice musejí být pivovarské typ spodního kvašení. - Technologie musí být typická pro výrobu českého piva, což znamená dekokční jedno- až třírmutový způsob rmutování a dvoufázové kvašení oddělené hlavní kvašení a dokvašování (zrání). Pokud chce pivovar získat toto označení, tak musí podat žádost na inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ta poté provede důkladný audit, při kterém například kontroluje původ surovin a pak rozhodnou o možnosti používání tohoto označení. Označení České pivo používá například Plzeňský Prazdroj pro piva: Pilsner Urquell, 3 CHLÁDEK L. Pivovarnictví. Praha : Grada Publishing, a.s., s Úřední věstník Evropské unie, Nařízení rady (ES) č.510/2006 ČESKÉ PIVO, , [ ]. Dostupné na internetu: lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:c:2008:016:0014:0022:cs:pdf 11

12 Gambrinus světlý výčepní, Gambrinus Premium, pivo ležák světlé, Gambrinus 11 Excelent, pivo ležák světlé, Velkopopovický kozel světlý, Velkopopovický kozel 11 Medium, Velkopopovický kozel Premium, Radegast originál, Radegast Premium. Tato první část je rozdělena do tří částí. V první části práce si řekneme něco o historii piva všeobecně, kdy zhruba tak vzniklo, jaké druhy piv se vařily a poté se zaměříme na historii piva v Českých zemích, Československu a v České republice. Načež si řekneme o surovinách potřebných pro výrobu tohoto zlatavého moku (voda, chmel, slad a pivovarské kvasnice) a nakonec se dozvíme, jak se vlastně pivo z těch ingrediencí vyrábí Historie piva a pivovarů První zmínky o pivě v literatuře pocházejí ze 3. tisíciletí př. n. l. A to v Eposu o Galimešovi, kde je napsáno: a pivo pij, jak je zvykem v zemi a piva pil sedmero džbánků. Podle vědců první pivo vařili let př. n. l. Sumerové a po nich Babyloňané. Sumerové mu říkali kaš a Babyloňané šikaru. Základní surovinou byl ječmen, ale používala se i pšenice. Mezopotámci byli ve výrobě byli velice vynalézaví, svědčí o tom i fakt, že vědci rozdělili jejich piva na tři třídy: - čistě ječmenná piva - pšeničná piva - míchaná piva. Od každé třídy existovalo ještě několik druhů. Pivo zde hrálo důležitou roli i při kultovních obřadech. Například se obětovalo spolu s jinými dary bohům. Zajímavostí je, že jej nepili pouze muži, ale i ženy. Dokonce se na pivo vztahovaly některé zákony. Smrtí se trestalo na 40 provinění, mezi která patřilo, že hostince nesmí navštěvovat prostitutky a zločinci. Mezopotámci používali pivo i jako lék. Také ve starém Egyptě hrálo pivo poměrně významnou roli. Mezi hlavní potraviny tehdejší doby patřil chléb, cibule a pivo. Dělníci na stavbách pyramid dostávali za práci tři pecny chleba, dva džbánky piva, česnek a cibuli. Nejprve se zde pivo vyrábělo v domácnostech, ale později se objevily státní pivovary. 12

13 Stát měl na výrobu piva monopol, což přivádělo do státní pokladny mnoho peněz. I zde pivo hrálo významnou roli při kultovních obřadech. Patřilo mezi výbavu mrtvého na cestu na onen svět. I zde, stejně jako v Mezopotámii, se používalo jako lék. Ale zpět k nám, do Čech. První dochovaná zmínka o vaření piva v našich zemích je z roku 993. Pivo se tehdy vařilo v Břevnovském klášteře spolu s vínem. V Plzni se pivo vaří od roku 1295, ale první písemnou zmínkou, kde se mluví o výrobě piva, je v závěti z roku 1307, kde Wolfram Zwilinger odkazuje plzeňskému kostelu sv. Bartoloměje svůj pivovar a sladovnu. Byla to záležitost spíše ženská. Pivo vařily doma a kvasilo se v tzv. pivních hrncích. Ale takovéto pivovárky vznikaly i v klášterech. Samozřejmě, že panovníci chtěli mít z vaření piva také nějaký prospěch, a proto královským městům uděloval výsadu práva vaření piva, které bylo spojeno s vlastnictvím domu. Jak takový dům vypadal, se můžeme podívat v příloze číslo 1. Nejprve si každý vařil pivo doma sám, ale později se občané sdružovali a vytvářeli společný pivovar, kde vařili pivo. Šlechta a rytíři si původně mysleli, že vaření piva je pod jejich úroveň, ale později, když zjistili, jak je to rentabilní, začali také vařit pivo, čímž ovšem porušovali zákon. To se nelíbilo měšťanům. Tato situace vyústila v dlouhodobé spory (trvající více než 30 let), které skončily, až když Ludvík Jagellonský vydal tzv. Svatováclavské smlouvy. Ty povolovaly vaření piva pouze stavu městskému, šlechtě a rytířům, selský lid ho vařit nesměl. Řemeslnící vyrábějící pivo se později sdružovali do cechů. Cechy a městské úřady vydávaly nařízení, kde se udávalo, kolik se musí použít obilí na výrobu sladu a kolik sladu na výrobu piva. Například v Praze bylo nařízeno dávat na výrobu světlého piva nejméně 20 strychů na slad a z toho smělo být uvařeno maximálně 16 sudů nebo věrtelů. Za šizení byly poměrně přísné tresty podle míry šizení zastavení vaření piva na 4 až 10 týdnů. 5 Za patrona pivovarníků se všeobecně považuje Gambrinus, což byl brabantský vládce. Českým patronem je sv. Václav. Odhaduje se, že v 16. století bylo v Čechách kolem pivovárků. 5 JANOTKA, M.; LINHART, K. Řemesla našich předků. Praha : Nakladatelství Svoboda, s. 13

14 Čeští sládkové vařili pivo bílé (bledé) z pšenice a černé (také tmavé nebo červené) z ječmene. Z ovsa se pivo nevařilo, ale v pivovarech se našly i velké zásoby této obilniny, proto se dnes domníváme, že se nezřídka do sladu také přidával. Pivu z ječmene se také říkávalo staré pivo. Říkalo se o něm, že čistí krev. Vaření piva smíšeného se v Českých zemích neprovádělo. Pro pivovarnictví v českých zemích asi nejvíce udělal pan František Ondřej Poupa, který žil mezi léty 1753 a Ten začal jako jeden z prvních na světě používat teploměr nebo například sacharometr, díky kterému se dalo změřit přesné množství cukru v pivě. Roku 1794 vydal knihu v německém jazyce s názvem Die Kunst des Bierbrauens, což se do českého jazyka dá přeložit jako Umění vaření piva. Tato publikace byla ve své době nejlepší mezi pivovarnickými. Také se snažil, aby se pivo vařilo podle tzv. čistotního zákona začátkem 16. století se při jeho vaření do něj přidávaly l věci, které do něj běžně nepatří. Jednalo se například o kůže a podobně, což se nelíbilo jednomu bavorskému knížeti. Ten proto vydal zákon o čistotě piva. V něm bylo stanoveno, že pivo se smí vyrábět pouze z vody, obilí a chmele (kvasnice byly objeveny až později). Tento zákon platil až do roku 1993, tehdy ale Evropská unie rozhodla jinak, protože Francie pivo vyráběla jiným způsobem, a tak by toto pivo nemohla dovážet do Německa. Je ale nutno dodat, že v Bavorsku tento zákon platí dodnes. V 19. století se výroba piva stává průmyslovým podnikáním. V té době bylo založeno mnoho nových pivovarů a ty menší zanikají. Také zde vzniká pět dnešních nejznámějších českých pivovarů: Plzeňský Prazdroj, Gambrinus, Staropramen, Velké Popovice a Budějovický Budvar. V polovině 19. století bylo v Čechách pivovarů, v roce 1912 jen 666 a po První světové válce 526 a v roce 1946 už jen 260. Během komunistického režimu byly všechny pivovary (jako ostatně všechny soukromé podniky) znárodněny. Plzeňské pivovary na tom mezi léty 1900 a 1948 byly následovně 6. V Plzni před tímto rokem existovaly tři pivovary: Měšťanský pivovar (Prazdroj), který byl založen roku 1839 a provoz v něm byl zahájen v roce 1842, dále pak zde byl První akciový pivovar v Plzni (Gambrinus), jenž byl založený roku 1869 a Společenský pivovar (Prior), který byl postaven roku V roce 1910 zde byl vystavěn další pivovar Světovar. Prior v roce 6 LIKOVSKÝ Z. Pivovary československého území ,

15 1926 splynul s Měšťanským pivovarem v Plzni a Světovar v roce 1933 s Prvním akciovým pivovarem v Plzni, ale 31.prosince1933 zde byla výroba piva zastavena. Počátkem 70. let byly v Čechách postaveny dva nové pivovary. Ale i přesto výroba piva patřila mezi okrajovou záležitost. Ale v roce 1989 nastal v pivovarnickém průmysl zlom. Pivovary se dostaly do soukromého sektoru, ale nebyl zde dostatek financí na jejich modernizaci. I přes všechny tyto těžkosti, došlo k jejich konsolidaci. Většina z nich se stala buď akciovou společností, nebo společností s ručením omezeným. Dnes u nás existují, jak velké, tak i malé pivovary, které se dále dělí na minipivovary a restaurační pivovary. Pivovar je místo, kde se vaří pivo. Většinou je rozdělen do několika provozoven. V poslední době čím dál více slyšíme o takzvaných minipivovarech či restauračních pivovarech. To jsou takové pivovary, které se od těch velkých liší především velikostí budovy a pak také tím, že jejich výtoč ročně (produkce piva ročně) nesmí přesahovat hl. piva. Dnes jich v České republice existuje více než 120. Podle Briana Kunatha vzniká tolik nových malých pivovarů, protože je zde vůle vracet se k tradičním řemeslným postupům 7, což je pravda Suroviny na výrobu piva V této části se seznámíme se surovinami potřebnými k vaření piva. Jistě každý ví, nebo alespoň tuší, jaké jsou tyto suroviny. Jedná se o vodu, slad, chmel a pivovarské kvasnice. Takto jsou strukturovány i následující řádky Voda Voda je jednou ze surovin pro výrobu piva, pokud se používá pro vaření piva, nazývá se varní, pokud se používá pro mytí a čistění, je to pak voda užitková. Na výrobu piva ve velkém pivovaru se průměrně použije mezi sedmi a dvanácti litry vody, ale v malém restauračním pivovaru je tato spotřeba již nižší, protože se zde nepoužívají výrobní linky na mytí a plnění lahví. 7 KUNATH B. Pivní Bible Jak si uvařit skvělé pivo doma, Praha, Mladá fronta a.s.,

16 Jelikož pivovar potřebuje pro svou činnost velké množství vody, musely se pivovary stavět na místech, kde se jí nachází dostatek na březích řek, potoků rybníků nebo u studen s vydatným pramenem. Zajímavostí je, že ve středověku, když sládkové neměli vlastní dobrou vodu, používali říční vody, na jejímž břehu rostl puškvorec. To je mokřadní rostlina, která pro ně byla znamením, že voda je čistá a hlavně svým složením vhodná pro výrobu piva. Varní vodu můžeme rozdělit do dvou kategorií: na spodní a povrchovou vodu. Jaký je mezi nimi rozdíl? Spodní voda se získává ze studní a z pramenů. Má vyšší obsah iontů, rozpuštěných plynů a nižší obsah mikroorganismů. Povrchová voda se získává z povrchových zdrojů (řek, rybníků, potoků ). Nalezneme v ní vápenaté a hořečnaté soli. Pro posuzování kvality vody je důležitá její tvrdost, kterou tvoří obsah iontových kovů alkalických zemin, především vápníku a hořčíku. Rozlišujeme dvě tvrdosti: stálou, která je tvořena vápenatými a hořečnatými solemi, a přechodnou, která je způsobena hydrogenuhličitany, které se během varu postupně rozkládají. Celková tvrdost se počítá součtem tvrdosti stálé a přechodné. Voda se dá podle tvrdosti rozdělit na čtyři skupiny: - Měkké - Středně tvrdé - Tvrdé - Velmi tvrdé. Voda, kterou používáme pro výrobu piva, musí splňovat určitá kritéria podle současné legislativy. Zákon 252/2004 Sb. doslova říká: Pitná voda musí mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví." Pro výrobu piv světlého typu je vhodná měkká voda s menším podílem hořčíku. Pro tmavá piva je vhodná jakákoli voda. V Plzni se nachází poměrně měkká voda, která v pivu vytváří sušší a hořčí chuť Slad Z jakých druhů surovin se bude vyrábět pivo, si určuje sám sládek, ale samozřejmě také 16

17 záleží na tom, jaké pivo se vaří a dalším neméně důležitým faktorem, který vše ovlivňuje je ekonomický faktor (což se dá okomentovat pouze slovy: bohužel, ale většina dnešních spotřebitelů se řídí i cenou). V roce 2004 probíhaly hojné diskuse o tom, jaká odrůda sladu je nejvhodnější pro vaření českého piva. Zjistilo se, že většina sládků pouze tuší, jakou odrůdu používají. Ale ani ti, co si kupují slad, si nemusí být jisti, co vlastně kupují, protože pouze Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, sladovny Soufflet a sladovna Plzeňského Prazdroje mají přístroje na kontrolu odrůdové čistoty. Podle zkušeností sladoven Soufflet má na konečnou kvalitu sladu vliv spíše použitý ječmen a technologie než zařízení. To ovlivňuje spíše ekonomickou stránku. V roce 1994 bylo v České republice 71 sladoven z toho 42 pivovarských a 29 obchodních. V roce 2004 to bylo jen 34 celkem, z nichž 18 bylo pivovarských a 16 obchodních. Ale produktivita nynějších je ve výsledku vyšší než ta předešlá. 8 Slad se vyrábí ve většině případů ze sladovnického dvouřadého ječmene nebo z pšenice. Pokud je to slad z ječmene tak je to ječný slad a pokud z pšenice tak pšeničný. Nejdříve si řekneme něco o ječném sladu a potom o pšeničném. O pěstování ječmene v našich zemích jsou první zmínky již z roku Pro výrobu sladu v České republice se používají vybrané odrůdy ječmene. Jak se ale ječný slad vyrábí? Nejprve se musí nechat dozrát čtyři až pět týdnů v silech, poté se slad předčistí, namočí ve speciálních nádobách, které se nazývají náduvnice, načež se nechá ječmen klíčit na humnech, na pneumatických bubnových klíčidlech, v Saladinově nebo Lausmanově skříni nebo ve věžových sladovnách a nakonec se hvozdí (suší). Naklíčený slad se nejprve předsuší, a až poté dosuší. Po skončení tohoto procesu se slad ještě dočistí od poškozených zrn, prachu a kořínků a přepraví se do sila, kde se nechá ještě nějakou dobu odležet. Pšeničný slad se používá pro výrobu pšeničných piv, která jsou svrchně kvašená, ale míchá se spolu s ječným sladem. Pro výrobu sladu se používá pšenice s nižším obsahem lepku. Ale jinak je postup stejný jako u ječného sladu. 8 PAULŮ, R.; NOVOTNÝ R. České pivo, český slad předsudky a skutečnost, Prostějov : Sladovny Soufflet ČR 2003, [ ]. Dostupné na internetu: slad.cz/prez/data/ceske_pivo_a_slad.doc 17

18 Chmel Původem pochází chmel z Mezopotámie, kde planě rostl. Pěstovat se začal až od začátku našeho letopočtu. Staří Slované jej využívali jako lék. Chmel se na území České republiky pěstuje již přes tisíc let, první zmínky o něm pocházejí z 8. a 9. století. Ale systematicky se pěstuje až od 12. století. Nejprve si chmel pěstovali pivovarníci sami, ale s 16. stoletím přichází změna a chmel se začíná pěstovat na místech, která jsou pro něj klimaticky nejvhodnější. K vaření piva se používají chmelové hlávky samičích neoplozených květů. Chmel se skládá z kořenové soustavy, révy s postranními větévkami a listy s květy, které se během zrání mění v chmelové hlávky. Jelikož chmel po sklizení obsahuje % vody, musí se usušit při teplotě do 50 C do té doby, než obsahuje 8 % vody. Poté se skladuje na půdách, kde se jeho vlhkost zvýší ještě o 3 %. Z pivovarského hlediska třídíme chmel na tři druhy chutí a aroma: - Jemné, aromatické - S příjemným chmelovým aroma - Hořké odrůdy. Dále můžeme chmel dělit podle barvy na červeňáky" (typické pro žatecké odrůdy) a zeleňáky (typické pro odrůdy pěstované v zahraničí). Česká republika patří mezi největší producenty chmele na světě. Pěstuje se zde hlavně Žatecký poloraný červeňák. To je nejvíce pěstovaná odrůda. V této zemi jsou tři hlavní oblasti, kde se chmel pěstuje Žatecká, Úštěcká a Tršická oblast. Právě zde jsou nejvhodnější klimatické podmínky pro jeho pěstování. Český chmel je nejlepším a tedy i nejuznávanějším chmelem na světě. Hlavně pak odrůda, zde nejvíce pěstovaná, Žatecký poloraný červeňák. Mimo tuto odrůdu se zde od poloviny devadesátých let začaly pěstovat i jiné české odrůdy. V roce 1995 to byly odrůdy Bor a Sládek, v roce 1996 odrůda Premiant v roce 2001 Agnus, v roce 2004 odrůda Harmonie a v roce 2007 odrůda Rubín. Tyto odrůdy mají vyšší obsah alfa-hořkých látek a vyšší výnos, ale jinak se kvalitativně 18

19 podobají žateckému chmelu. Tyto odrůdy jsou vhodné spíše pro takzvané druhé chmelení (odrůda Agnus spíše pro první). V roce 2008 byly registrovány další dvě odrůdy: Kazbek a Vital. V roce 2010 odrůdy Saas late a Bohemie, ta má svůj genetický původ z Žateckého poloraného červeňáku a Sládka. 9 Kvalita chmele se určuje podle obsahu cenných složek pro výrobu piva, zejména pak pryskyřic, polyfenolů a silic. Tato pryskyřice dělá pivo hořké. Ale protože se převozem, skladováním a další manipulací s chmelem tyto cenné složky ničí, přešlo se k chmelovým granulím, tzv. peletům (v příloze číslo 2 jsou znázorněny pro lepší představu) a k prstovitým extraktům, které se získávají jednostupňovým nebo dvoustupňovým louhováním chmele. Dnes pivovary používají pro vaření piva kombinaci těchto dvou předešlých Pivovarské kvasnice Původně se mladina zakvašovala zákvasem, který se získal z předešlé várky piva, stejně jako se to dělá například v pekařství při výrobě chleba. Samovolným zakvašením vznikly kvasnice, tzv. spontánní kvašení, které i dnes používají některé pivovary pro výrobu piv, například typu lambic. Původně pivovarníci nevěděli nic o procesu kvašení, to se změnilo až s objevem Louise Pasteura. Ale o tomto procesu se sládkové dozvěděli až ve druhé polovině 19. století díky Theodorovi Schwannovi, který je nazval Zukerpilz v překladu cukerná houba. Kvasnice můžeme rozdělit do dvou skupin: - Kvasnice svrchního kvašení - Kvasnice spodního kvašení. Liší se vlastnostmi. Kvasnice svrchního kvašení kvasí při vyšších teplotách. Používají se především pro výrobu pšeničných piv. Proto, abychom uvařili dobré a kvalitní pivo, musíme vybrat správný druh kvasnic. Závěrem můžeme říci, že každé pivo se vyrábí za pomoci stejných surovin, které se ale mohou lišit typem či odrůdou nebo dokonce kvalitou. 9 Pěstování chmele. Svaz pěstitelů chmele České republiky. [ ]. Dostupné na internetu: Czhops.cz 19

20 Český pivní somelier Ondřej Koutecký říká, že tomu, že je naše pivo vyhlášené po celém světě, vděčíme především velice dobré kvalitě českých surovin. Samozřejmě, že někteří sládkové do svých piv přidávají i jiné suroviny, aby vytvořili nějaký speciál, který se bude od ostatních lišit, ale základ je vždy stejný. Pro výrobu kvalitního moku je velice důležité použít kvalitní suroviny ve správném poměru. Proto každý sládek musí znát tyto suroviny, aby věděl, které si vybrat, protože dnešní trh nabízí široké spektrum možností Postup pří výrobě piva V této části si popíšeme postup výroby piva plzeňského typu. Jeho výroba je poměrně složitý proces. I když jsme národem, který je na své pivo velice hrdý a také díky němu světově známý, spousta lidí neví, jaký je vlastně postup při jeho výrobě. Postup bychom mohli rozčlenit na čtyři části: - Vystírání, rmutování, scezování - Chmelení - Zchlazování, kvašení, zrání - Filtrace, pasterizace, stáčení. První krok nezbytný při vaření piva je, že se ve vystírací kádi smíchá voda se sladem při teplotě mezi 38 C až 52 C. Tyto dvě suroviny se pak dobře promíchají, až vznikne hustá kaše, tzv. vystírka. Poté se pokračuje rmutováním, což je proces, ve kterém se složité cukry mění na jednoduché. Po nějaké době se ze rmutu (z hmoty, která vznikne) oddělí 1/3, která se přibližně půl hodiny vaří odděleně ve rmutovacím kotli při teplotě 70 C až 73 C. Poté se tato třetina vrátí zpět do vystírací kádě, kde teplota díky tomu stoupne na přibližně 64 C. Tento proces se opakuje třikrát. Konečná teplota je tedy kolem 74 C. Následuje scezování ve scezovací kádi, kde se oddělí pevné zbytky sladu (sladové mláto), které jsou dále použity jako krmení pro zvířata, od sladiny, která je důležitá při dalším postupu vaření. 20

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Klára Voborníková Současnost a budoucnost restauračních pivovarů Bakalářská práce 2014 Současnost a budoucnost restauračních pivovarů Bakalářská práce Klára

Více

Význam piva v gastronomii a lázeňství

Význam piva v gastronomii a lázeňství Význam piva v gastronomii a lázeňství Bakalářská práce Kristýna Zmatlíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dana

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Radka ŠPAČKOVÁ TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Hana Vágnerová Pivovarnictví v ČR a ve světě - trendy a inovace Diplomová práce 2013 Pivovarnictví v ČR a ve světě - trendy a inovace Diplomová práce Bc.

Více

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Brewing and Beer Tourism in the Czech Republic Diplomová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Línek Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce 2013 Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce Bc. Daniel

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Igor Šiška Přístupy ke konzumaci piva v České republice Olomouc 2013 Vedoucí práce: Mgr. Michaela

Více

Technologie výroby specifických druhů piva. Marcel Mészáros

Technologie výroby specifických druhů piva. Marcel Mészáros Technologie výroby specifických druhů piva Marcel Mészáros Bakalářská práce 2012 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

jídlo, super servis, čistota a

jídlo, super servis, čistota a červenec - září č. / zdarma Zdeněk Pohlreich v Bonatu Hotel Bonato připravil na 1. 10. 2010 pro Vás, své zákazníky, nevšední kulinářský zážitek. Budete moci ochutnat jídla připravovaná panem Zdeňkem Pohlreichem,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Dějiny pivovarnictví v právu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Dějiny pivovarnictví v právu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Dějiny pivovarnictví v právu Zpracoval: Jiří Vydra Plzeň 2014 Prohlášení: Prohlašují, že jsem tuto diplomovou práci zpracoval samostatně,

Více

Profil společnosti 2007. český národní symbol

Profil společnosti 2007. český národní symbol Profil společnosti 2007 český národní symbol Profil společnosti 2007 český národní symbol Pivo je součástí české kultury. Inspirovalo mimo jiné i naše přední literáty, filmaře, hudebníky malíře i fotografy.

Více

MODUL 1. Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell

MODUL 1. Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell MODUL 1 Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell MODUL 1 OBSAH Úvod Místo na mapě či místo v historii 1. Historie piva 2. Jak se zrodil Pilsner Urquell 3. Vývoj značky Pilsner Urquell Jak se správně

Více

Po rekordním roce 2005, kdy

Po rekordním roce 2005, kdy II/III Cyklo. Některé minivary v letních měsících vaří pro cyklisty cyklo. Jsou to piva lehčí sedmi- či osmistupňová Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Jiří Krupička, manažer přílohy obsah

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jana Rottová Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce 2014 Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce Jana Rottová Vysoká škola hotelová v Praze

Více

Historie a proces vaření. Péče a podávání

Historie a proces vaření. Péče a podávání Historie a proces vaření Péče a podávání OBSAH HISTORIE A PROCES VAŘENÍ PIVA PILSNER URQUELL 1.1 Historie piva 5 1.2 Jak se zrodil Pilsner Urquell 9 1.3 Vývoj značky Pilsner Urquell 14 1.4 Suroviny 16

Více

Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii

Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii Bakalářská práce Kamila Jogheeová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Konkurenceschopnost v gastronomii

Konkurenceschopnost v gastronomii Konkurenceschopnost v gastronomii Diplomová práce Bc. Petr Mitlehner Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové

Více

Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech

Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech Bakalářská práce Pavlína Wiedermannová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Lenka ovotná Bakalářská práce 2009 Poděkování Ráda bych poděkovala své vedoucí

Více

Strategická analýza společnosti Pardubický pivovar a.s.

Strategická analýza společnosti Pardubický pivovar a.s. Univerzita Hradec Králové Fakulta Informatiky a managementu Katedra ekonomie Strategická analýza společnosti Pardubický pivovar a.s. Diplomová práce Obor: Informační management Vedoucí práce: Ing. Mgr.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Farmářské trhy v ČR pohledem zákazníků Farmers markets in the Czech Republic from the point of view of customers Michaela Brašeňová Plzeň

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Oleksandr Biley Opatření managementu stravovacího úseku v hotelu s cílem zvýšit a zkvalitnit stravovací služby a tak dosáhnout vyšší poptávky po těchto

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Eva Tlacháčová Gastronomické služby podél dálnic Diplomová práce 2013 Gastronomické služby podél dálnic Diplomová práce Bc. Eva Tlacháčová Vysoká škola

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Jiří Havlín Podnikatelský záměr - založení rybí restaurace ve Vodňanech, městě s mnohasetletou rybářskou tradicí Bakalářská práce 2014 Podnikatelský záměr

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Martina Hrubá Vývoj kávové kultury v ČR Bakalářská práce 2014 Vývoj kávové kultury v České republice Bakalářská práce Martina Hrubá Vysoká škola hotelová

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Bakalářská práce. 2013 Nela Tvrzická

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Bakalářská práce. 2013 Nela Tvrzická Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Bakalářská práce 2013 Nela Tvrzická Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Regionální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Brigita Brejchová Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce 2013 Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce

Více