Komparativní analýza pivovarů v Plzni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparativní analýza pivovarů v Plzni"

Transkript

1 Komparativní analýza pivovarů v Plzni Bakalářská práce Natalie Křížová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jan Máče, Ph.D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation The Comparative Analysis of Breweries in Pilsen Natalie Křížová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Departement of Economics and Economy Major: Hotel Management Thesis Advisor: PhDr. Jan Máče, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Komparativní analýza pivovarů v Plzni zpracovala samostatně a veškerou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol.s r. o... Jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Abstrakt KŘÍŽOVÁ, Natalie. Komparativní analýza pivovarů v Plzni. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran : 66 Bakalářská práce se zabývá porovnáním velkých a malých pivovarů v Plzni za pomoci rozdílných ukazatelů. Jedním z jejích cílů je určit pozici malých pivovarů na plzeňském pivovarském trhu. Zjistit, jestli tyto malé pivovary mají své místo na trhu. Dalším cílem je prozkoumat možnosti prosazení malých pivovarů vedle tak velkého koncernu. Tato bakalářská práce se snaží prokázat, že malé pivovary na trhu v západočeské metropoli mají šanci najít si své zákazníky. V neposlední řadě je jejím cílem určit, zda je nabídka pivovarů omezena pouze na určité typy piv nebo je rozšířena o více typů a jiné služby. Metody, pomocí kterých je práce napsána, jsou komparativní analýza, deskriptivní analýza, syntéza a v neposlední řade metoda pozorování. V závěru práce bylo zjištěno, že malé pivovary jistě své místo na trhu mají, a že je dobré, aby doplňovaly nabídku těch velkých. Možnost prosazení vedle velkého koncernu je sice omezená, ale malým pivovarům tato situace vyhovuje, protože jsou kapacitně omezeny. Kromě jednoho ze zkoumaných pivovarů nabízejí všechny pivovary více typů piv. Nejširší nabídku má jeden z těch malých. Dále pak práce poukazuje na ten fakt, že všechny pivovary nemají v nabídce pouze piva, ale také jiné aktivity. Jeden z malých pivovarů dokonce nabízí pivní SPA a wellness. Je to dáno tím, že dnešní zákazník je mnohem náročnější, než býval v minulosti. Klíčová slova: Groll, Plzeňský Prazdroj, Purkmistr, U Pašáka, U rytíře Lochoty

5 Abstract KŘÍŽOVÁ, Natalie. The Comparative Analysis of Breweries in Pilsen. [Bachelor s dissertation] Vysoká škola hotelová. Praha: Number of pages: 66 This thesis deals with the comparison of small and large breweries in Pilsen with the help of different indicators. One of the objectives is to determine the position of smaller breweries on the brewer s market and to find out whether these smaller breweries have their place on the market. The next objective is to analyse if the small breweries have the opportunity to establish themselves in the market with such large brewery. This thesis tries to prove that even small breweries in Western Bohemia have the possibility to find their customers. Last but not least, it seeks to determine whether the breweries offer is limited to certain types of beers or is extended to more types and other services. The methods used in this thesis are the comparative and descriptive analyses, the synthesis and observation method. In conclusion, it was found that small breweries certainly do have their position on the market and that they complement the offer of big ones. The possibility to establish themselves next to the large ones is limited, however this situation suits the small breweries due to capacity restraints. In addition, except for one analysed brewery, all other breweries offer more types of beer. Further, the study points to the fact that all breweries do not offer only beer but also other activities. One of the smaller breweries even offers beer spa and wellness. This is due to the fact that today s customers are more demanding than before. Key words: Groll, Plzeňský Prazdroj, Purkmistr, U Pašáka, U rytíře Lochoty.

6 Obsah Úvod Historie piva a pivovarů (v Plzni), ingredience pro výrobu piva, postup vaření piva Historie piva a pivovarů Suroviny na výrobu piva Voda Slad Chmel Pivovarské kvasnice Postup pří výrobě piva Plzeňský pivovar, Pivovarský dvůr Purkmistr, Pivovar Groll, pivovar U Pašáka a minipivovar U Rytíře Lochoty Historie pivovarů v Plzni Pilsner Urquell Gambrinus Purkmistr Groll U Pašáka U rytíře Lochoty Piva, která pivovary nabízejí Nabídka Plzeňského Prazdroje Nabídka Pivovarského dvora Purkmistr Minipivovar Groll a jeho nabídka Nabídka piv U Pašáka U rytíře Lochoty Místa prodeje piv vyprodukovaných zkoumanými pivovary Kde můžeme ochutnat Pilsner Urquell? Kde je k dostání pivo Gambrinus? Místa, kde se prodávají piva Pivovarského dvora Purkmistr Kde mohou zákazníci ochutnat pivo Lotr? Místa, kde lze ochutnat lahodný mok z pivovaru U Pašáka? Kde se dá koupit pivo z minipivovaru U rytíře Lochoty? Objem produkce jednotlivých pivovarů Objem produkce Plzeňského Prazdroje Objem produkce Pivovarského dvora Pukrmistr Objem produkce minipivovaru Groll Objem produkce pivovaru Pašák... 37

7 Objem produkce pivovaru U rytíře Lochoty Jaké další služby pivovary nabízejí? Nabídka služeb Pilsner Urquell Služby pivovaru Gambrinus Nabídka služeb pivovarského dvora Purkmistr Nabídka minipivovaru Groll Nabídka služeb pivovaru U Pašáka Nabídka minipivovau U rytíře Lochoty Pivní soutěže Česká pivní pečeť Zlatý pohár PIVEX Jarní cena českých sládků Návrhová část Pivovary jednotlivě Pilsner Urquell a Gambrinus Pivovarský dvůr Purkmistr Pivovar Groll Pivovar U Pašáka Minipivovar U rytíře Lochoty Pivovary všeobecně Závěr Literatura PŘÍLOHY... 61

8 Úvod Když se vysloví název města Plzeň, všem se jistě hned vybaví lahodný zlatavý mok pivo. A s tím hned i pivovary Pilsner Urquell a Gambrinus, které jsou součástí koncernu Plzeňský Prazdroj. V Plzni však nejsou pouze tyto dva nejznámější pivovary, ve městě je pivovarů více. Jsou to Pivovarský dvůr Purkmistr, pivovar Groll, pivovar U Pašáka a minipivovar U Rytíře Lochoty. Autorka přiznává, že než se rozhodla zvolit téma bakalářské práce, také netušila, že jsou v Plzni i jiné pivovary. V encyklopedii piva se hovoří ve spojitosti s Plzní pouze o Pilsner Urquell i když autor připomíná, že je zde i více pivovarů, ale přesto sám připouští: málo platné, sláva těchto renomovaných značek (v článku je spolu s Pilsner Urquell také zmíněn Budvar) je bezkonkurenční. 1. Plzeňský Prazdroj je zde přirovnáván ke značkám jako je Mc Donald nebo Coca-Cola. Když zadáme do internetového vyhledávače Plzeň pivo první odkaz, který se zobrazí, je na Plzeňský Prazdroj. A vlastně i celá Plzeň je spíše spojována s touto značkou, proto bude tato práce zkoumat, zda je nějaká možnost, jak by zdejší minipivovary mohly oslovit více spotřebitelů. Tato bakalářské práce by měla pomoci určit pozici malých pivovarů na plzeňském trhu, a také by měla ukázat,,zkušeným ale i svátečním konzumentům piva, že v naší zemi existují i jiné než velké pivovary, které jistě všichni znají, a že i ty malé mají určitě co nabídnout. Pro výzkum bylo vybráno město, které všichni s pivem mají spojené a to Plzeň. Celá situace na trhu vytváří dojem, že v České republice mají malé pivovary poměrně malou šanci na prosazení na trhu, protože konzumenti jsou již zvyklí na nějakou značku, na určitou chuť a nemají rádi změny (i když současné sociologické průzkumy prokazují, že i tato situace se začíná pomalu měnit). Tato domněnka je potvrzena i ve skriptech paní ing. Dany Johnové, kde autorka uvádí, že český zákazník je spíše zvyklý na piva typu Pilsener světlý ležák, jehož receptura pochází z Plzně, a proto odmítá zkoušet jiná piva. Zde by měli ovšem,,zasáhnout gastronomičtí odborníci a seznámit českého pivaře s novými jinými druhy piv. 1 JACKSON M. Encyklopedie piva. Praha : Volvox Globator, 2. přepracované vydání 1994, s. 32 8

9 Ale na druhou stranu v odborné literatuře se dočteme, že M. Jacksona velice zaráží fakt, že po revoluci, tedy po roce 1989, zůstává většina malých i velkých pivovarů u vaření: piv na trhu nadbytečných, místo aby se věnovaly vaření speciálů a piv, které by rozšířily sortiment pivovarských obrů. A tak je stálým průvodcem klasická česká desítka s dvanáctkou, případně jedenáctkou, vše světle provenience, lišící se u jednotlivých výrobců jen nepatrně 2. To psal v roce V této práci se také budeme mimo jiné zabývat tím, jestli tomu tedy tak stále je či nikoli. Jestli si malé pivovary uvědomily, že toto by mohla být cesta, jak oslovit nové zákazníky. Pokud ano, tak bychom měli za pomoci této práce, odpovědět na otázku, zda mají minipivovary nějakou šanci prosadit se právě touto cestou. Jestli mají v nabídce něco jiného, co velký pivovar nenabízí nebo dokonce nabídnout ani nemůže. Téma bylo vybráno na základě toho, že zde ještě nebyl srovnán Plzeňský Prazdroj s menšími pivovary či minipivovary v jeho nejbližším okolí tedy v Plzni. Tato práce by měla prozkoumat, jestli mají menší pivovary nějakou šanci prosadit se vedle koncernu Plzeňský Prazdroj nebo jestli u konzumentů vyhraje zvyk. Pivo je národní nápoj, Češi jsou na něj náležitě hrdí, proto je zajímavé psát bakalářskou práci právě o této české specialitě. V zájmu naplnění cíle bakalářské práce je tato rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na historii pivovarnictví, dějiny pivovarů nejen v Plzni a na suroviny, ze kterých se pivo (všeobecně) vyrábí, druhá část pojednává o analýze tématu, tedy přesněji řečeno o komparativní analýze již dříve zmíněných pivovarů (minipivovarů), a ve třetí návrhové se dozvíme, jak mohou oslovit nového zákazníka. A na závěr si upřesníme, jakou pozici minipivovary zaujímají na trhu s pivem. Metody, které byly nejvíce užity během zkoumání, jsou jednoznačně komparativní, deskriptivní analýza a syntéza. Pro získání informací byly navštíveny všechny výše uvedené pivovary a minipivovary, Pivovarské muzeum v Plzni patřící pod Plzeňský Prazdroj, byla použita odborná literatura (jako jsou encyklopedie a podobně), různé prospekty k danému tématu, odborné měsíčníky a časopisy, noviny, samozřejmě také internet a v neposlední řadě byly také použity 2 M. Jackson (1988, s. 31) 9

10 strukturované rozhovory. Pro výzkum v této práci byly stanoveny následující tři hypotézy: Hypotéza číslo jedna této bakalářské práce zní: Malé pivovary mají své místo na trhu s pivem v Plzni. Hypotézou číslo dvě je: Malé pivovary mají šanci prosadit se vedle takového giganta jako jsou Plzeňský Prazdroj. Hypotéza číslo tři je: Plzeňské pivovary a minipivovary vaří i jiná piva než klasický český ležák. Tyto hypotézy se budeme snažit v následujících stránkách potvrdit či vyvrátit. 10

11 1. Historie piva a pivovarů (v Plzni), ingredience pro výrobu piva, postup vaření piva V úvodu této části bychom si měli definovat, co to pivo vlastně je. V knize Pivovarnictví najdeme tuto definici: V Čechách vyráběné pivo je slabý alkoholický nápoj, který vznikl řízeným kvašením cukernatého roztoku, povařeného s chmelem nebo chmelovým výrobkem, kvašený vybraným kmenem pivovarských kvasinek při technologicky určených teplotách a dobách hlavního kvašení a ležení piva. Jako zdroj cukru se pro pivo používá v naší zemi většinou škrob, obsažený v ječném sladu. 3. Zkráceně je to vlastně kvašený nápoj vytvořený z vody, chmele, sladu a pivovarských kvasnic. České pivo 4 je chráněným zeměpisným označením Evropské unie pro všechna piva vyrobená na území České republiky, aby byla chráněna jeho kvalita. Samozřejmě toto označení mají pouze ta piva, která splní přísná kritéria: - Pivo musí být vyrobeno na území České republiky. - Původ a složení jeho surovin musí být také český což v tomto případě znamená, že slad musí být vytvořen z 80 % ze schválených odrůd jarního dvouřadého ječmene a minimálně 50 % z tohoto ječmene musí být vypěstováno v České republice. Chmel nebo chmelové produkty musejí být též vypěstovány na území České republiky a to v kvantitě 30 % u světlých ležáků a 15 % u ostatních druhů piv. Voda musí být měkká či středně tvrdá z místních zdrojů a kvasnice musejí být pivovarské typ spodního kvašení. - Technologie musí být typická pro výrobu českého piva, což znamená dekokční jedno- až třírmutový způsob rmutování a dvoufázové kvašení oddělené hlavní kvašení a dokvašování (zrání). Pokud chce pivovar získat toto označení, tak musí podat žádost na inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ta poté provede důkladný audit, při kterém například kontroluje původ surovin a pak rozhodnou o možnosti používání tohoto označení. Označení České pivo používá například Plzeňský Prazdroj pro piva: Pilsner Urquell, 3 CHLÁDEK L. Pivovarnictví. Praha : Grada Publishing, a.s., s Úřední věstník Evropské unie, Nařízení rady (ES) č.510/2006 ČESKÉ PIVO, , [ ]. Dostupné na internetu: lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:c:2008:016:0014:0022:cs:pdf 11

12 Gambrinus světlý výčepní, Gambrinus Premium, pivo ležák světlé, Gambrinus 11 Excelent, pivo ležák světlé, Velkopopovický kozel světlý, Velkopopovický kozel 11 Medium, Velkopopovický kozel Premium, Radegast originál, Radegast Premium. Tato první část je rozdělena do tří částí. V první části práce si řekneme něco o historii piva všeobecně, kdy zhruba tak vzniklo, jaké druhy piv se vařily a poté se zaměříme na historii piva v Českých zemích, Československu a v České republice. Načež si řekneme o surovinách potřebných pro výrobu tohoto zlatavého moku (voda, chmel, slad a pivovarské kvasnice) a nakonec se dozvíme, jak se vlastně pivo z těch ingrediencí vyrábí Historie piva a pivovarů První zmínky o pivě v literatuře pocházejí ze 3. tisíciletí př. n. l. A to v Eposu o Galimešovi, kde je napsáno: a pivo pij, jak je zvykem v zemi a piva pil sedmero džbánků. Podle vědců první pivo vařili let př. n. l. Sumerové a po nich Babyloňané. Sumerové mu říkali kaš a Babyloňané šikaru. Základní surovinou byl ječmen, ale používala se i pšenice. Mezopotámci byli ve výrobě byli velice vynalézaví, svědčí o tom i fakt, že vědci rozdělili jejich piva na tři třídy: - čistě ječmenná piva - pšeničná piva - míchaná piva. Od každé třídy existovalo ještě několik druhů. Pivo zde hrálo důležitou roli i při kultovních obřadech. Například se obětovalo spolu s jinými dary bohům. Zajímavostí je, že jej nepili pouze muži, ale i ženy. Dokonce se na pivo vztahovaly některé zákony. Smrtí se trestalo na 40 provinění, mezi která patřilo, že hostince nesmí navštěvovat prostitutky a zločinci. Mezopotámci používali pivo i jako lék. Také ve starém Egyptě hrálo pivo poměrně významnou roli. Mezi hlavní potraviny tehdejší doby patřil chléb, cibule a pivo. Dělníci na stavbách pyramid dostávali za práci tři pecny chleba, dva džbánky piva, česnek a cibuli. Nejprve se zde pivo vyrábělo v domácnostech, ale později se objevily státní pivovary. 12

13 Stát měl na výrobu piva monopol, což přivádělo do státní pokladny mnoho peněz. I zde pivo hrálo významnou roli při kultovních obřadech. Patřilo mezi výbavu mrtvého na cestu na onen svět. I zde, stejně jako v Mezopotámii, se používalo jako lék. Ale zpět k nám, do Čech. První dochovaná zmínka o vaření piva v našich zemích je z roku 993. Pivo se tehdy vařilo v Břevnovském klášteře spolu s vínem. V Plzni se pivo vaří od roku 1295, ale první písemnou zmínkou, kde se mluví o výrobě piva, je v závěti z roku 1307, kde Wolfram Zwilinger odkazuje plzeňskému kostelu sv. Bartoloměje svůj pivovar a sladovnu. Byla to záležitost spíše ženská. Pivo vařily doma a kvasilo se v tzv. pivních hrncích. Ale takovéto pivovárky vznikaly i v klášterech. Samozřejmě, že panovníci chtěli mít z vaření piva také nějaký prospěch, a proto královským městům uděloval výsadu práva vaření piva, které bylo spojeno s vlastnictvím domu. Jak takový dům vypadal, se můžeme podívat v příloze číslo 1. Nejprve si každý vařil pivo doma sám, ale později se občané sdružovali a vytvářeli společný pivovar, kde vařili pivo. Šlechta a rytíři si původně mysleli, že vaření piva je pod jejich úroveň, ale později, když zjistili, jak je to rentabilní, začali také vařit pivo, čímž ovšem porušovali zákon. To se nelíbilo měšťanům. Tato situace vyústila v dlouhodobé spory (trvající více než 30 let), které skončily, až když Ludvík Jagellonský vydal tzv. Svatováclavské smlouvy. Ty povolovaly vaření piva pouze stavu městskému, šlechtě a rytířům, selský lid ho vařit nesměl. Řemeslnící vyrábějící pivo se později sdružovali do cechů. Cechy a městské úřady vydávaly nařízení, kde se udávalo, kolik se musí použít obilí na výrobu sladu a kolik sladu na výrobu piva. Například v Praze bylo nařízeno dávat na výrobu světlého piva nejméně 20 strychů na slad a z toho smělo být uvařeno maximálně 16 sudů nebo věrtelů. Za šizení byly poměrně přísné tresty podle míry šizení zastavení vaření piva na 4 až 10 týdnů. 5 Za patrona pivovarníků se všeobecně považuje Gambrinus, což byl brabantský vládce. Českým patronem je sv. Václav. Odhaduje se, že v 16. století bylo v Čechách kolem pivovárků. 5 JANOTKA, M.; LINHART, K. Řemesla našich předků. Praha : Nakladatelství Svoboda, s. 13

14 Čeští sládkové vařili pivo bílé (bledé) z pšenice a černé (také tmavé nebo červené) z ječmene. Z ovsa se pivo nevařilo, ale v pivovarech se našly i velké zásoby této obilniny, proto se dnes domníváme, že se nezřídka do sladu také přidával. Pivu z ječmene se také říkávalo staré pivo. Říkalo se o něm, že čistí krev. Vaření piva smíšeného se v Českých zemích neprovádělo. Pro pivovarnictví v českých zemích asi nejvíce udělal pan František Ondřej Poupa, který žil mezi léty 1753 a Ten začal jako jeden z prvních na světě používat teploměr nebo například sacharometr, díky kterému se dalo změřit přesné množství cukru v pivě. Roku 1794 vydal knihu v německém jazyce s názvem Die Kunst des Bierbrauens, což se do českého jazyka dá přeložit jako Umění vaření piva. Tato publikace byla ve své době nejlepší mezi pivovarnickými. Také se snažil, aby se pivo vařilo podle tzv. čistotního zákona začátkem 16. století se při jeho vaření do něj přidávaly l věci, které do něj běžně nepatří. Jednalo se například o kůže a podobně, což se nelíbilo jednomu bavorskému knížeti. Ten proto vydal zákon o čistotě piva. V něm bylo stanoveno, že pivo se smí vyrábět pouze z vody, obilí a chmele (kvasnice byly objeveny až později). Tento zákon platil až do roku 1993, tehdy ale Evropská unie rozhodla jinak, protože Francie pivo vyráběla jiným způsobem, a tak by toto pivo nemohla dovážet do Německa. Je ale nutno dodat, že v Bavorsku tento zákon platí dodnes. V 19. století se výroba piva stává průmyslovým podnikáním. V té době bylo založeno mnoho nových pivovarů a ty menší zanikají. Také zde vzniká pět dnešních nejznámějších českých pivovarů: Plzeňský Prazdroj, Gambrinus, Staropramen, Velké Popovice a Budějovický Budvar. V polovině 19. století bylo v Čechách pivovarů, v roce 1912 jen 666 a po První světové válce 526 a v roce 1946 už jen 260. Během komunistického režimu byly všechny pivovary (jako ostatně všechny soukromé podniky) znárodněny. Plzeňské pivovary na tom mezi léty 1900 a 1948 byly následovně 6. V Plzni před tímto rokem existovaly tři pivovary: Měšťanský pivovar (Prazdroj), který byl založen roku 1839 a provoz v něm byl zahájen v roce 1842, dále pak zde byl První akciový pivovar v Plzni (Gambrinus), jenž byl založený roku 1869 a Společenský pivovar (Prior), který byl postaven roku V roce 1910 zde byl vystavěn další pivovar Světovar. Prior v roce 6 LIKOVSKÝ Z. Pivovary československého území ,

15 1926 splynul s Měšťanským pivovarem v Plzni a Světovar v roce 1933 s Prvním akciovým pivovarem v Plzni, ale 31.prosince1933 zde byla výroba piva zastavena. Počátkem 70. let byly v Čechách postaveny dva nové pivovary. Ale i přesto výroba piva patřila mezi okrajovou záležitost. Ale v roce 1989 nastal v pivovarnickém průmysl zlom. Pivovary se dostaly do soukromého sektoru, ale nebyl zde dostatek financí na jejich modernizaci. I přes všechny tyto těžkosti, došlo k jejich konsolidaci. Většina z nich se stala buď akciovou společností, nebo společností s ručením omezeným. Dnes u nás existují, jak velké, tak i malé pivovary, které se dále dělí na minipivovary a restaurační pivovary. Pivovar je místo, kde se vaří pivo. Většinou je rozdělen do několika provozoven. V poslední době čím dál více slyšíme o takzvaných minipivovarech či restauračních pivovarech. To jsou takové pivovary, které se od těch velkých liší především velikostí budovy a pak také tím, že jejich výtoč ročně (produkce piva ročně) nesmí přesahovat hl. piva. Dnes jich v České republice existuje více než 120. Podle Briana Kunatha vzniká tolik nových malých pivovarů, protože je zde vůle vracet se k tradičním řemeslným postupům 7, což je pravda Suroviny na výrobu piva V této části se seznámíme se surovinami potřebnými k vaření piva. Jistě každý ví, nebo alespoň tuší, jaké jsou tyto suroviny. Jedná se o vodu, slad, chmel a pivovarské kvasnice. Takto jsou strukturovány i následující řádky Voda Voda je jednou ze surovin pro výrobu piva, pokud se používá pro vaření piva, nazývá se varní, pokud se používá pro mytí a čistění, je to pak voda užitková. Na výrobu piva ve velkém pivovaru se průměrně použije mezi sedmi a dvanácti litry vody, ale v malém restauračním pivovaru je tato spotřeba již nižší, protože se zde nepoužívají výrobní linky na mytí a plnění lahví. 7 KUNATH B. Pivní Bible Jak si uvařit skvělé pivo doma, Praha, Mladá fronta a.s.,

16 Jelikož pivovar potřebuje pro svou činnost velké množství vody, musely se pivovary stavět na místech, kde se jí nachází dostatek na březích řek, potoků rybníků nebo u studen s vydatným pramenem. Zajímavostí je, že ve středověku, když sládkové neměli vlastní dobrou vodu, používali říční vody, na jejímž břehu rostl puškvorec. To je mokřadní rostlina, která pro ně byla znamením, že voda je čistá a hlavně svým složením vhodná pro výrobu piva. Varní vodu můžeme rozdělit do dvou kategorií: na spodní a povrchovou vodu. Jaký je mezi nimi rozdíl? Spodní voda se získává ze studní a z pramenů. Má vyšší obsah iontů, rozpuštěných plynů a nižší obsah mikroorganismů. Povrchová voda se získává z povrchových zdrojů (řek, rybníků, potoků ). Nalezneme v ní vápenaté a hořečnaté soli. Pro posuzování kvality vody je důležitá její tvrdost, kterou tvoří obsah iontových kovů alkalických zemin, především vápníku a hořčíku. Rozlišujeme dvě tvrdosti: stálou, která je tvořena vápenatými a hořečnatými solemi, a přechodnou, která je způsobena hydrogenuhličitany, které se během varu postupně rozkládají. Celková tvrdost se počítá součtem tvrdosti stálé a přechodné. Voda se dá podle tvrdosti rozdělit na čtyři skupiny: - Měkké - Středně tvrdé - Tvrdé - Velmi tvrdé. Voda, kterou používáme pro výrobu piva, musí splňovat určitá kritéria podle současné legislativy. Zákon 252/2004 Sb. doslova říká: Pitná voda musí mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví." Pro výrobu piv světlého typu je vhodná měkká voda s menším podílem hořčíku. Pro tmavá piva je vhodná jakákoli voda. V Plzni se nachází poměrně měkká voda, která v pivu vytváří sušší a hořčí chuť Slad Z jakých druhů surovin se bude vyrábět pivo, si určuje sám sládek, ale samozřejmě také 16

17 záleží na tom, jaké pivo se vaří a dalším neméně důležitým faktorem, který vše ovlivňuje je ekonomický faktor (což se dá okomentovat pouze slovy: bohužel, ale většina dnešních spotřebitelů se řídí i cenou). V roce 2004 probíhaly hojné diskuse o tom, jaká odrůda sladu je nejvhodnější pro vaření českého piva. Zjistilo se, že většina sládků pouze tuší, jakou odrůdu používají. Ale ani ti, co si kupují slad, si nemusí být jisti, co vlastně kupují, protože pouze Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, sladovny Soufflet a sladovna Plzeňského Prazdroje mají přístroje na kontrolu odrůdové čistoty. Podle zkušeností sladoven Soufflet má na konečnou kvalitu sladu vliv spíše použitý ječmen a technologie než zařízení. To ovlivňuje spíše ekonomickou stránku. V roce 1994 bylo v České republice 71 sladoven z toho 42 pivovarských a 29 obchodních. V roce 2004 to bylo jen 34 celkem, z nichž 18 bylo pivovarských a 16 obchodních. Ale produktivita nynějších je ve výsledku vyšší než ta předešlá. 8 Slad se vyrábí ve většině případů ze sladovnického dvouřadého ječmene nebo z pšenice. Pokud je to slad z ječmene tak je to ječný slad a pokud z pšenice tak pšeničný. Nejdříve si řekneme něco o ječném sladu a potom o pšeničném. O pěstování ječmene v našich zemích jsou první zmínky již z roku Pro výrobu sladu v České republice se používají vybrané odrůdy ječmene. Jak se ale ječný slad vyrábí? Nejprve se musí nechat dozrát čtyři až pět týdnů v silech, poté se slad předčistí, namočí ve speciálních nádobách, které se nazývají náduvnice, načež se nechá ječmen klíčit na humnech, na pneumatických bubnových klíčidlech, v Saladinově nebo Lausmanově skříni nebo ve věžových sladovnách a nakonec se hvozdí (suší). Naklíčený slad se nejprve předsuší, a až poté dosuší. Po skončení tohoto procesu se slad ještě dočistí od poškozených zrn, prachu a kořínků a přepraví se do sila, kde se nechá ještě nějakou dobu odležet. Pšeničný slad se používá pro výrobu pšeničných piv, která jsou svrchně kvašená, ale míchá se spolu s ječným sladem. Pro výrobu sladu se používá pšenice s nižším obsahem lepku. Ale jinak je postup stejný jako u ječného sladu. 8 PAULŮ, R.; NOVOTNÝ R. České pivo, český slad předsudky a skutečnost, Prostějov : Sladovny Soufflet ČR 2003, [ ]. Dostupné na internetu: slad.cz/prez/data/ceske_pivo_a_slad.doc 17

18 Chmel Původem pochází chmel z Mezopotámie, kde planě rostl. Pěstovat se začal až od začátku našeho letopočtu. Staří Slované jej využívali jako lék. Chmel se na území České republiky pěstuje již přes tisíc let, první zmínky o něm pocházejí z 8. a 9. století. Ale systematicky se pěstuje až od 12. století. Nejprve si chmel pěstovali pivovarníci sami, ale s 16. stoletím přichází změna a chmel se začíná pěstovat na místech, která jsou pro něj klimaticky nejvhodnější. K vaření piva se používají chmelové hlávky samičích neoplozených květů. Chmel se skládá z kořenové soustavy, révy s postranními větévkami a listy s květy, které se během zrání mění v chmelové hlávky. Jelikož chmel po sklizení obsahuje % vody, musí se usušit při teplotě do 50 C do té doby, než obsahuje 8 % vody. Poté se skladuje na půdách, kde se jeho vlhkost zvýší ještě o 3 %. Z pivovarského hlediska třídíme chmel na tři druhy chutí a aroma: - Jemné, aromatické - S příjemným chmelovým aroma - Hořké odrůdy. Dále můžeme chmel dělit podle barvy na červeňáky" (typické pro žatecké odrůdy) a zeleňáky (typické pro odrůdy pěstované v zahraničí). Česká republika patří mezi největší producenty chmele na světě. Pěstuje se zde hlavně Žatecký poloraný červeňák. To je nejvíce pěstovaná odrůda. V této zemi jsou tři hlavní oblasti, kde se chmel pěstuje Žatecká, Úštěcká a Tršická oblast. Právě zde jsou nejvhodnější klimatické podmínky pro jeho pěstování. Český chmel je nejlepším a tedy i nejuznávanějším chmelem na světě. Hlavně pak odrůda, zde nejvíce pěstovaná, Žatecký poloraný červeňák. Mimo tuto odrůdu se zde od poloviny devadesátých let začaly pěstovat i jiné české odrůdy. V roce 1995 to byly odrůdy Bor a Sládek, v roce 1996 odrůda Premiant v roce 2001 Agnus, v roce 2004 odrůda Harmonie a v roce 2007 odrůda Rubín. Tyto odrůdy mají vyšší obsah alfa-hořkých látek a vyšší výnos, ale jinak se kvalitativně 18

19 podobají žateckému chmelu. Tyto odrůdy jsou vhodné spíše pro takzvané druhé chmelení (odrůda Agnus spíše pro první). V roce 2008 byly registrovány další dvě odrůdy: Kazbek a Vital. V roce 2010 odrůdy Saas late a Bohemie, ta má svůj genetický původ z Žateckého poloraného červeňáku a Sládka. 9 Kvalita chmele se určuje podle obsahu cenných složek pro výrobu piva, zejména pak pryskyřic, polyfenolů a silic. Tato pryskyřice dělá pivo hořké. Ale protože se převozem, skladováním a další manipulací s chmelem tyto cenné složky ničí, přešlo se k chmelovým granulím, tzv. peletům (v příloze číslo 2 jsou znázorněny pro lepší představu) a k prstovitým extraktům, které se získávají jednostupňovým nebo dvoustupňovým louhováním chmele. Dnes pivovary používají pro vaření piva kombinaci těchto dvou předešlých Pivovarské kvasnice Původně se mladina zakvašovala zákvasem, který se získal z předešlé várky piva, stejně jako se to dělá například v pekařství při výrobě chleba. Samovolným zakvašením vznikly kvasnice, tzv. spontánní kvašení, které i dnes používají některé pivovary pro výrobu piv, například typu lambic. Původně pivovarníci nevěděli nic o procesu kvašení, to se změnilo až s objevem Louise Pasteura. Ale o tomto procesu se sládkové dozvěděli až ve druhé polovině 19. století díky Theodorovi Schwannovi, který je nazval Zukerpilz v překladu cukerná houba. Kvasnice můžeme rozdělit do dvou skupin: - Kvasnice svrchního kvašení - Kvasnice spodního kvašení. Liší se vlastnostmi. Kvasnice svrchního kvašení kvasí při vyšších teplotách. Používají se především pro výrobu pšeničných piv. Proto, abychom uvařili dobré a kvalitní pivo, musíme vybrat správný druh kvasnic. Závěrem můžeme říci, že každé pivo se vyrábí za pomoci stejných surovin, které se ale mohou lišit typem či odrůdou nebo dokonce kvalitou. 9 Pěstování chmele. Svaz pěstitelů chmele České republiky. [ ]. Dostupné na internetu: Czhops.cz 19

20 Český pivní somelier Ondřej Koutecký říká, že tomu, že je naše pivo vyhlášené po celém světě, vděčíme především velice dobré kvalitě českých surovin. Samozřejmě, že někteří sládkové do svých piv přidávají i jiné suroviny, aby vytvořili nějaký speciál, který se bude od ostatních lišit, ale základ je vždy stejný. Pro výrobu kvalitního moku je velice důležité použít kvalitní suroviny ve správném poměru. Proto každý sládek musí znát tyto suroviny, aby věděl, které si vybrat, protože dnešní trh nabízí široké spektrum možností Postup pří výrobě piva V této části si popíšeme postup výroby piva plzeňského typu. Jeho výroba je poměrně složitý proces. I když jsme národem, který je na své pivo velice hrdý a také díky němu světově známý, spousta lidí neví, jaký je vlastně postup při jeho výrobě. Postup bychom mohli rozčlenit na čtyři části: - Vystírání, rmutování, scezování - Chmelení - Zchlazování, kvašení, zrání - Filtrace, pasterizace, stáčení. První krok nezbytný při vaření piva je, že se ve vystírací kádi smíchá voda se sladem při teplotě mezi 38 C až 52 C. Tyto dvě suroviny se pak dobře promíchají, až vznikne hustá kaše, tzv. vystírka. Poté se pokračuje rmutováním, což je proces, ve kterém se složité cukry mění na jednoduché. Po nějaké době se ze rmutu (z hmoty, která vznikne) oddělí 1/3, která se přibližně půl hodiny vaří odděleně ve rmutovacím kotli při teplotě 70 C až 73 C. Poté se tato třetina vrátí zpět do vystírací kádě, kde teplota díky tomu stoupne na přibližně 64 C. Tento proces se opakuje třikrát. Konečná teplota je tedy kolem 74 C. Následuje scezování ve scezovací kádi, kde se oddělí pevné zbytky sladu (sladové mláto), které jsou dále použity jako krmení pro zvířata, od sladiny, která je důležitá při dalším postupu vaření. 20

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva.

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. číslo katalogové číslo: VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. Vratná cena celkem popis KEG specifikace zálohamnožství s DPH 21% 1 11407 STAROBRNO ležák 12, plochá 30L Tento symbol českého

Více

Pivovar Budějovický Budvar

Pivovar Budějovický Budvar Pivovar Budějovický Budvar Pivovar Budějovický Budvar byl založen roku 1895, ale co je na něm zajímavé, že jeho statut je stále národní podnik. Roční výstav neboli roční produkce piva činí 1,3 milionu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Gambrinus slaví 140 let

Gambrinus slaví 140 let Gambrinus slaví 140 let 17. května slaví Gambrinus 140 let. V roce 1869 v tento den císařské úřady povolily založit První plzeňský akciový pivovar, pozdější pivovar Gambrinus. Za 140letou historii bylo

Více

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU)

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) 4 6 Berliner Weisse (berlínské bílé) 6 12 Biere blanche (witbier) 6 18 Weissbier Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) Weissbier 8 16 American lager 12 24 Trapistická piva 16 24 Ležák 16 35 Kölsch 18 24 Tmavé

Více

Inovace cílené na nové spotřebitele

Inovace cílené na nové spotřebitele Inovace cílené na nové spotřebitele Luboš Kastner 12.4.2012 1 Agenda 1. Trendy pivní kategorie 2. Jak vrátit spotřebitele do provozoven? 2 Současní spotřebitelé Jejich chuťové preference se mění, nejen

Více

PIVOVAR LITOVEL a.s.

PIVOVAR LITOVEL a.s. PIVOVAR LITOVEL a.s. Pivovar Litovel byl založen r. 1893 jako Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli. Ve svém podtextu měl ještě přívlastek ryze český vlastenecký. Je pokračovatelem tradic vaření

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a

Více

Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň

Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň Termín: 23.4.2012 Trasa: Veselí nad Lužnicí Třeboň Účastníci: třída 2.A, třída 2.AT, dozor: Ing. Milena Hlásková, Pharm.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva Název školy Název projektu Číslo projektu Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB45 Číslo materiálu

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

RADEGAST. Vladimír JURINA, manažer firemní značky společnosti Plzeňský Prazdroj vladimir.jurina@pilsner.sabmiller.com

RADEGAST. Vladimír JURINA, manažer firemní značky společnosti Plzeňský Prazdroj vladimir.jurina@pilsner.sabmiller.com RADEGAST Vladimír JURINA, manažer firemní značky společnosti Plzeňský Prazdroj vladimir.jurina@pilsner.sabmiller.com Obsah Představení společnosti Význam odpovědnosti Pro značku Pro firmu Radegast odpovědný

Více

HISTORIE "Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit" Pivovar Holba a.s.

HISTORIE Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit Pivovar Holba a.s. HISTORIE Již více než 136 let vyrábí pivovar Holba v překrásném prostředí Jeseníků ryzí pivo z hor, známé doma i v zahraničí. Zkušenosti sládků se v pivovaru předávají z generace na generaci od doby, kdy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

Pivní zpravodaj. Chomutovský pivní zpravodaj. Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání. Obsah: Právě na čepu

Pivní zpravodaj. Chomutovský pivní zpravodaj. Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání. Obsah: Právě na čepu , Pivní zpravodaj Chomutovský pivní zpravodaj Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání Obsah: Právě na čepu Připravujeme pro Vás Aktuality z pivotéky Pivní klub Právě na čepu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Radka ŠPAČKOVÁ TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D

Více

ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům

ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům Ručně malované hedvábné výrobky Hana Čihalová Březinova 126, 586 01 Jihlava Tel.: +420 777 813 590 Web.: www.hcdesign.cz e-mail: anetastyle@seznam.cz

Více

MODUL 1. Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell

MODUL 1. Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell MODUL 1 Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell MODUL 1 OBSAH Úvod Místo na mapě či místo v historii 1. Historie piva 2. Jak se zrodil Pilsner Urquell 3. Vývoj značky Pilsner Urquell Jak se správně

Více

5. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA

5. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA 5. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA (3.10.2014, Restaurace Dům kultury Vsetín) OSVĚTOVÝ BULLETIN aneb co dnes poteče z pípy SLOVO ÚVODEM Vážení besedníci, vítáme Vás na 5. pivním (a snad dnes již můžeme říci i tradičním)

Více

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Obsah Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Charakteristika Chléb patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody. Ve většině

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě Ing. František Šámal, Ing. Jan Veselý, Ing. Richard Paulů České pivovarství základní fakta o celkové produkci

Více

Význam piva v gastronomii a lázeňství

Význam piva v gastronomii a lázeňství Význam piva v gastronomii a lázeňství Bakalářská práce Kristýna Zmatlíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dana

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Jana Susková Tradice výroby piva a její vliv na pivní sommeliérství Diplomová práce 2014 Tradice výroby piva a její vliv na pivní sommeliérství Diplomová

Více

Využití simulace při řešení výrobně-distribučního optimalizačního problému. Libor Inovecký

Využití simulace při řešení výrobně-distribučního optimalizačního problému. Libor Inovecký Využití simulace při řešení výrobně-distribučního optimalizačního problému Libor Inovecký Klient - Plzeňský Prazdroj, a.s. Velké množství různých výrobků (~100) Decentralizovaná výroba - 3 pivovary Rozsáhlá

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Zákon o ochraně průmyslových vzorů Zákon upravuje problematiku ochrany

Více

Minipivovar a restaurace PARNÍK Tovární č.p. 1021/5 750 02 Přerov

Minipivovar a restaurace PARNÍK Tovární č.p. 1021/5 750 02 Přerov Provozovatel: Provozovna: Rezervace, informace: Minipivovar Parník s.r.o. Denisova č.p. 2916/9 750 02 Přerov IČ: 62361449, DIČ: CZ62361449 Minipivovar a restaurace PARNÍK Tovární č.p. 1021/5 750 02 Přerov

Více

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Vratislav Kozák, Věra Kozáková Radim Bačuvčík VeRBuM, 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 2 Vratislav Kozák, Věra Kozáková KATALOGIZACE

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Biotechnologie 2. Fermentační biotechnologie etanolové kvašení Výroba sladu a piva

Biotechnologie 2. Fermentační biotechnologie etanolové kvašení Výroba sladu a piva mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii CZ.1.07/2.2.00/28.0171 Biotechnologie 2. Fermentační biotechnologie etanolové kvašení Výroba sladu a piva Marek Petřivalský

Více

Zámecký pivovar Frýdlant

Zámecký pivovar Frýdlant Zámecký pivovar Frýdlant Frýdlantský pivovar je zmiňován poprvé již jako existující ve Frýdlantském urbáři a lze předpokládat jeho existenci již před rokem 1381. Nejdříve se zcela jistě vařilo pivo přímo

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Hana Vágnerová Pivovarnictví v ČR a ve světě - trendy a inovace Diplomová práce 2013 Pivovarnictví v ČR a ve světě - trendy a inovace Diplomová práce Bc.

Více

Praha. Pivovar U Fleků

Praha. Pivovar U Fleků Praha Pivovar U Fleků Křemencova 11, 110 01 Praha 1, ČR +420 224 934 019-20 www.ufleku.cz ufleku@ufleku.cz výstav piva: 2 100 hl Pivovar a restaurace U Fleků, založené roku 1499, patří mezi nejznámější

Více

Bankovní spojení Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100

Bankovní spojení Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100 svìtlé ležáky 11 12,99 % EPM 46966234 D CZ46966234 543 537 217 Fax 543 210 631 Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100 D E-mail @ Z áva z n ě p ř i h l a š u j e m e d o s o u t ě ž e v k a t e

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Michaela Vostrá

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Michaela Vostrá VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Michaela Vostrá Pivo jako podnikatelský záměr Bakalářská práce 2015 Pivo jako podnikatelský záměr Bakalářská práce Michaela Vostrá Vysoká škola hotelová v

Více

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Brewing and Beer Tourism in the Czech Republic Diplomová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Igor Šiška Přístupy ke konzumaci piva v České republice Olomouc 2013 Vedoucí práce: Mgr. Michaela

Více

Konkurenční prostředí malých pivovarů

Konkurenční prostředí malých pivovarů Konkurenční prostředí malých pivovarů Bakalářská práce Barbora Mrázková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce:

Více

Technologie výroby specifických druhů piva. Marcel Mészáros

Technologie výroby specifických druhů piva. Marcel Mészáros Technologie výroby specifických druhů piva Marcel Mészáros Bakalářská práce 2012 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Exkurze pro 3. ročníky Západní Čechy v poznání

Exkurze pro 3. ročníky Západní Čechy v poznání Termíny konání: 7. 9. dubna 2014 Cíle exkurze: Exkurze pro 3. ročníky Západní Čechy v poznání žáci se seznámí s procesem výroby piva a s historií výroby piva poznají výrobu bylinného likéru Becherovka

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Línek Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce 2013 Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce Bc. Daniel

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Klára Voborníková Současnost a budoucnost restauračních pivovarů Bakalářská práce 2014 Současnost a budoucnost restauračních pivovarů Bakalářská práce Klára

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

1. Polotmavá, tmavá a ochucená piva

1. Polotmavá, tmavá a ochucená piva 1. Polotmavá, tmavá a ochucená piva Achel bruin 0,33l: Jde o typické trapistické pivo teplé hnědé barvy s barevnými podtóny bordeaux. V tomto sametově jemném pivu je možno vychutnat také chmelové doznívání.

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

bulletin zpravodaj společnosti NATE nápojová technika a. s., Chotěboř

bulletin zpravodaj společnosti NATE nápojová technika a. s., Chotěboř bulletin č. 1 říjen 2007 zpravodaj společnosti NATE nápojová technika a. s., Chotěboř editorial Vážení obchodní partneři, Několik novinek a zpráv z profesního oboru je připraveno v prvním vydání bulletinu

Více

TADY MÁTE, CO JSTE CHTĚLI!

TADY MÁTE, CO JSTE CHTĚLI! II/III Na osvěžení. V případě vysokých letních teplot lidé upřednostňují spíše nízkostupňová výčepní piva. Proto roste zájem o desítky, které dokáží osvěžit a dobře zahnat žízeň. Přílohu připravili: Vlastimil

Více

Flanderské novinky 5/2006

Flanderské novinky 5/2006 Newsletter Flanderské turistické informační kanceláře Táboritská 23 / 1000, hotel Olšanka, 130 87 Praha 3, Czech Republic tel.: + 420 267 092 444, fax: + 420 267 092 650, http://www.flandry.cz/ Flanderské

Více

DEN ČESKÉHO PIVA 27.9.2013

DEN ČESKÉHO PIVA 27.9.2013 DEN ČESKÉHO PIVA 27.9.2013 Cíl projektu Den českého piva Je vytvoření tradice oslavy českého piva v předvečer svátku Sv. Václava. Z našich znalostí vyplývá, že pouze málo Čechů má ponětí, kdo je patronem

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme vám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim penězům může časopis dtest hradit vysoké náklady na testování výrobků a poskytovat prvotřídní služby spotřebitelům. Šířením elektronické

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

P Ř I H L Á Š K A. svìtlé ležáky 11 12,99 % EPM. Uzávěrka přihlášek: 25. září 2015. Přihlašovatel KATEGORIE

P Ř I H L Á Š K A. svìtlé ležáky 11 12,99 % EPM. Uzávěrka přihlášek: 25. září 2015. Přihlašovatel KATEGORIE svìtlé ležáky 11 12,99 % EPM 46966234 D CZ46966234 543 537 217 Fax 543 210 631 Vyhlašovatel soutěže: D E-mail @ Z áva z n ě p ř i h l a š u j e m e d o s o u t ě ž e v k a t e g o r i i s v ě t l é l e

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ČESKÝCH MINIPIVOVARŮ BREWORX / MOBBEER. Aktuální nabídka : www.ceskeminipivovary.cz

NABÍDKOVÝ KATALOG ČESKÝCH MINIPIVOVARŮ BREWORX / MOBBEER. Aktuální nabídka : www.ceskeminipivovary.cz NABÍDKOVÝ KATALOG ČESKÝCH MINIPIVOVARŮ BREWORX / MOBBEER Aktuální nabídka : www.ceskeminipivovary.cz 1 OBSAH: Představení společnosti Mobilní pivovary s.r.o....4 Obecný popis minipivovarů BREWORX a MOBBEER...5

Více

2. místo Extra Pivní pečeť 2014 (pořadí mez vítězi všech kategorií), odborná degustace Tábor

2. místo Extra Pivní pečeť 2014 (pořadí mez vítězi všech kategorií), odborná degustace Tábor Ocenění za rok 2014: 1. místo Zlatá Pivní pečeť 2014, odborná degustace Tábor 2. místo Extra Pivní pečeť 2014 (pořadí mez vítězi všech kategorií), odborná degustace Tábor Kvasničák 1. místo Zlatá Pivní

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu Vzor titulní strany (pevné desky) SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA BUKASCHOOL s.r.o. v MOSTĚ Jméno studenta Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční a moderní kuchyni a jejich ekonomik Maturitní

Více

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková 2010 Voda živá 5. etapa Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 30.11.2010 Obsah 1. Úvod...

Více

1. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA

1. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA 1. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA (16.11.2012, Restaurace Dům kultury Vsetín) OSVĚTOVÝ BULLETIN aneb co dnes poteče z pípy MEDLEŠICKÝ LEŽÁK výrobce: Pivovar Medlešice Adolf Zeman, www.medlesice.cz Asi mezi námi

Více

Cykloturistický pivní průvodce Plzeňskem a Plzní

Cykloturistický pivní průvodce Plzeňskem a Plzní Cykloturistický pivní průvodce Plzeňskem a Plzní Platný pro rok 2015 Verze 2015 / I. Projekt je realizovaný ve spolupráci s Plzeňským krajem www.turisturaj.cz D&A cykloturistický pivní průvodce Plzeňskem

Více

Pivní kuponová knížka Platnost po dobu kampaně Do Prahy za pivem 27. 10. 30. 11. 2014

Pivní kuponová knížka Platnost po dobu kampaně Do Prahy za pivem 27. 10. 30. 11. 2014 Pivní kuponová knížka Platnost po dobu kampaně Do Prahy za pivem 27. 10. 30. 11. 2014 www.doprahyzapivem.cz 37 speciálních nabídek a spousta pivních zážitků! Poznejte a ochutnejte pražskou pivní kulturu

Více

Profil společnosti 2007. český národní symbol

Profil společnosti 2007. český národní symbol Profil společnosti 2007 český národní symbol Profil společnosti 2007 český národní symbol Pivo je součástí české kultury. Inspirovalo mimo jiné i naše přední literáty, filmaře, hudebníky malíře i fotografy.

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. OŘECHOVKU, KMÍNKU, KONTUŠOVKU, HRUŠKOVKU ČI VIŠŇOVKU vše za 25,-Kč

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. OŘECHOVKU, KMÍNKU, KONTUŠOVKU, HRUŠKOVKU ČI VIŠŇOVKU vše za 25,-Kč NÁPOJOVÝ LÍSTEK Alkoholické nápoje Z české produkce: Tradiční české likéry - kvalitní likéry bez levných chuťových náhražek či chemických stabilizátorů dle původních receptur OŘECHOVKU, KMÍNKU, KONTUŠOVKU,

Více

Účelové známky v Kostelci nad Orlicí

Účelové známky v Kostelci nad Orlicí ZBYNĚK llkovský Účelové známky v Kostelci nad Orlicí Mezi drobné hmotné památky, které se leckdy dochovaly zminulosti, patříi tzv. účelové známky. Bývaly nejčastěji zobecných kovů - vzhledem obvykle připomínají

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

NABÍDKOVÝ CENÍK PIVA 1/2013

NABÍDKOVÝ CENÍK PIVA 1/2013 NABÍDKOVÝ CENÍK PIVA 1/2013 Příloha ke kupní smlouvě Položka z celního sazebníku 2203 - Pivo ze sladu Platnost od 1.1.2013 Heineken Česká republika, a. s., U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice a % KEG 30 l 140430

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

MINIPIVOVARY. Technicko-obchodní specifikace. Balkon system,s.r.o

MINIPIVOVARY. Technicko-obchodní specifikace. Balkon system,s.r.o MINIPIVOVARY Technicko-obchodní specifikace Balkon system,s.r.o 2015 Obsah OBSAH...2 1 ÚVOD...4 2 TECHNOLOGIE DOMÁCÍHO PIVOVARU...4 2.1 POPIS TECHNOLOGIE... 4 3 STAVEBNÍ POŽADAVKY NA TECHNOLOGII...5 3.1

Více

Dej Bůh štěstí tomuto pivovaru

Dej Bůh štěstí tomuto pivovaru 22 Industriální stopy Dej Bůh štěstí tomuto pivovaru Píše se rok 2000 a dva naivní pivovarozpytci objíždějí zaniklé pivovary, až se zastaví v Kostelci nad Černými lesy. První pohled není nijak ohromující,

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG. Firma hledá v České republice partnery v oblasti: Dovoz masných výrobků, případně obchodní zástupce

Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG. Firma hledá v České republice partnery v oblasti: Dovoz masných výrobků, případně obchodní zástupce , 20.-22.září 2011 Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG www.bittnerwurstwaren.de Od založení firmy BITTNER v roce 1952 se z ní stal moderní a výkonný podnik na výrobu masných výrobků s více než 80 zaměstnanci

Více

www.pivonanaplavce.cz

www.pivonanaplavce.cz KATALOG 2014 www.pivonanaplavce.cz SVĚTLÝ LEŽÁK za studena Chmelený Je charakteristický nádherným aroma sušených chmelových hlávek Žateckého poloraného červeňáku a vyšší barvou s temně zlatými odlesky.

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

LETNÍ STÁŽE PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE

LETNÍ STÁŽE PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE LETNÍ STÁŽE PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE Co přesně je letní stáž? Při stáži přichází vybraný student nebo studentka na prázdniny pracovat do Prazdroje na připraveném projektu. Pracuje na plný úvazek od června

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 VÝROBA PIVA PIVO Pivo je slabě alkoholický nápoj vyráběný z ječného sladu, pitné vody a chmelových produktů

Více

LEDEN. Rekordní výstav Pivovar Velké Popovice si u roku 2006 zapsal 1,5 milionu vyrobených hektolitrů piva, což představovalo rekordní výstav.

LEDEN. Rekordní výstav Pivovar Velké Popovice si u roku 2006 zapsal 1,5 milionu vyrobených hektolitrů piva, což představovalo rekordní výstav. BEST OF 2007 Plzeňský Prazdroj je vedoucí pivovarnickou společností ve střední Evropě. Symbolizuje nejlepší tradice tohoto významného průmyslového odvětví, k jehož rozvoji přispěl vskutku revoluční událostí

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Technologie přípravy pokrmů

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Technologie přípravy pokrmů Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Škola: Předmět: Tematický okruh: Jméno autora: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více