Komparativní analýza pivovarů v Plzni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparativní analýza pivovarů v Plzni"

Transkript

1 Komparativní analýza pivovarů v Plzni Bakalářská práce Natalie Křížová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jan Máče, Ph.D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation The Comparative Analysis of Breweries in Pilsen Natalie Křížová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Departement of Economics and Economy Major: Hotel Management Thesis Advisor: PhDr. Jan Máče, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Komparativní analýza pivovarů v Plzni zpracovala samostatně a veškerou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol.s r. o... Jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Abstrakt KŘÍŽOVÁ, Natalie. Komparativní analýza pivovarů v Plzni. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran : 66 Bakalářská práce se zabývá porovnáním velkých a malých pivovarů v Plzni za pomoci rozdílných ukazatelů. Jedním z jejích cílů je určit pozici malých pivovarů na plzeňském pivovarském trhu. Zjistit, jestli tyto malé pivovary mají své místo na trhu. Dalším cílem je prozkoumat možnosti prosazení malých pivovarů vedle tak velkého koncernu. Tato bakalářská práce se snaží prokázat, že malé pivovary na trhu v západočeské metropoli mají šanci najít si své zákazníky. V neposlední řadě je jejím cílem určit, zda je nabídka pivovarů omezena pouze na určité typy piv nebo je rozšířena o více typů a jiné služby. Metody, pomocí kterých je práce napsána, jsou komparativní analýza, deskriptivní analýza, syntéza a v neposlední řade metoda pozorování. V závěru práce bylo zjištěno, že malé pivovary jistě své místo na trhu mají, a že je dobré, aby doplňovaly nabídku těch velkých. Možnost prosazení vedle velkého koncernu je sice omezená, ale malým pivovarům tato situace vyhovuje, protože jsou kapacitně omezeny. Kromě jednoho ze zkoumaných pivovarů nabízejí všechny pivovary více typů piv. Nejširší nabídku má jeden z těch malých. Dále pak práce poukazuje na ten fakt, že všechny pivovary nemají v nabídce pouze piva, ale také jiné aktivity. Jeden z malých pivovarů dokonce nabízí pivní SPA a wellness. Je to dáno tím, že dnešní zákazník je mnohem náročnější, než býval v minulosti. Klíčová slova: Groll, Plzeňský Prazdroj, Purkmistr, U Pašáka, U rytíře Lochoty

5 Abstract KŘÍŽOVÁ, Natalie. The Comparative Analysis of Breweries in Pilsen. [Bachelor s dissertation] Vysoká škola hotelová. Praha: Number of pages: 66 This thesis deals with the comparison of small and large breweries in Pilsen with the help of different indicators. One of the objectives is to determine the position of smaller breweries on the brewer s market and to find out whether these smaller breweries have their place on the market. The next objective is to analyse if the small breweries have the opportunity to establish themselves in the market with such large brewery. This thesis tries to prove that even small breweries in Western Bohemia have the possibility to find their customers. Last but not least, it seeks to determine whether the breweries offer is limited to certain types of beers or is extended to more types and other services. The methods used in this thesis are the comparative and descriptive analyses, the synthesis and observation method. In conclusion, it was found that small breweries certainly do have their position on the market and that they complement the offer of big ones. The possibility to establish themselves next to the large ones is limited, however this situation suits the small breweries due to capacity restraints. In addition, except for one analysed brewery, all other breweries offer more types of beer. Further, the study points to the fact that all breweries do not offer only beer but also other activities. One of the smaller breweries even offers beer spa and wellness. This is due to the fact that today s customers are more demanding than before. Key words: Groll, Plzeňský Prazdroj, Purkmistr, U Pašáka, U rytíře Lochoty.

6 Obsah Úvod Historie piva a pivovarů (v Plzni), ingredience pro výrobu piva, postup vaření piva Historie piva a pivovarů Suroviny na výrobu piva Voda Slad Chmel Pivovarské kvasnice Postup pří výrobě piva Plzeňský pivovar, Pivovarský dvůr Purkmistr, Pivovar Groll, pivovar U Pašáka a minipivovar U Rytíře Lochoty Historie pivovarů v Plzni Pilsner Urquell Gambrinus Purkmistr Groll U Pašáka U rytíře Lochoty Piva, která pivovary nabízejí Nabídka Plzeňského Prazdroje Nabídka Pivovarského dvora Purkmistr Minipivovar Groll a jeho nabídka Nabídka piv U Pašáka U rytíře Lochoty Místa prodeje piv vyprodukovaných zkoumanými pivovary Kde můžeme ochutnat Pilsner Urquell? Kde je k dostání pivo Gambrinus? Místa, kde se prodávají piva Pivovarského dvora Purkmistr Kde mohou zákazníci ochutnat pivo Lotr? Místa, kde lze ochutnat lahodný mok z pivovaru U Pašáka? Kde se dá koupit pivo z minipivovaru U rytíře Lochoty? Objem produkce jednotlivých pivovarů Objem produkce Plzeňského Prazdroje Objem produkce Pivovarského dvora Pukrmistr Objem produkce minipivovaru Groll Objem produkce pivovaru Pašák... 37

7 Objem produkce pivovaru U rytíře Lochoty Jaké další služby pivovary nabízejí? Nabídka služeb Pilsner Urquell Služby pivovaru Gambrinus Nabídka služeb pivovarského dvora Purkmistr Nabídka minipivovaru Groll Nabídka služeb pivovaru U Pašáka Nabídka minipivovau U rytíře Lochoty Pivní soutěže Česká pivní pečeť Zlatý pohár PIVEX Jarní cena českých sládků Návrhová část Pivovary jednotlivě Pilsner Urquell a Gambrinus Pivovarský dvůr Purkmistr Pivovar Groll Pivovar U Pašáka Minipivovar U rytíře Lochoty Pivovary všeobecně Závěr Literatura PŘÍLOHY... 61

8 Úvod Když se vysloví název města Plzeň, všem se jistě hned vybaví lahodný zlatavý mok pivo. A s tím hned i pivovary Pilsner Urquell a Gambrinus, které jsou součástí koncernu Plzeňský Prazdroj. V Plzni však nejsou pouze tyto dva nejznámější pivovary, ve městě je pivovarů více. Jsou to Pivovarský dvůr Purkmistr, pivovar Groll, pivovar U Pašáka a minipivovar U Rytíře Lochoty. Autorka přiznává, že než se rozhodla zvolit téma bakalářské práce, také netušila, že jsou v Plzni i jiné pivovary. V encyklopedii piva se hovoří ve spojitosti s Plzní pouze o Pilsner Urquell i když autor připomíná, že je zde i více pivovarů, ale přesto sám připouští: málo platné, sláva těchto renomovaných značek (v článku je spolu s Pilsner Urquell také zmíněn Budvar) je bezkonkurenční. 1. Plzeňský Prazdroj je zde přirovnáván ke značkám jako je Mc Donald nebo Coca-Cola. Když zadáme do internetového vyhledávače Plzeň pivo první odkaz, který se zobrazí, je na Plzeňský Prazdroj. A vlastně i celá Plzeň je spíše spojována s touto značkou, proto bude tato práce zkoumat, zda je nějaká možnost, jak by zdejší minipivovary mohly oslovit více spotřebitelů. Tato bakalářské práce by měla pomoci určit pozici malých pivovarů na plzeňském trhu, a také by měla ukázat,,zkušeným ale i svátečním konzumentům piva, že v naší zemi existují i jiné než velké pivovary, které jistě všichni znají, a že i ty malé mají určitě co nabídnout. Pro výzkum bylo vybráno město, které všichni s pivem mají spojené a to Plzeň. Celá situace na trhu vytváří dojem, že v České republice mají malé pivovary poměrně malou šanci na prosazení na trhu, protože konzumenti jsou již zvyklí na nějakou značku, na určitou chuť a nemají rádi změny (i když současné sociologické průzkumy prokazují, že i tato situace se začíná pomalu měnit). Tato domněnka je potvrzena i ve skriptech paní ing. Dany Johnové, kde autorka uvádí, že český zákazník je spíše zvyklý na piva typu Pilsener světlý ležák, jehož receptura pochází z Plzně, a proto odmítá zkoušet jiná piva. Zde by měli ovšem,,zasáhnout gastronomičtí odborníci a seznámit českého pivaře s novými jinými druhy piv. 1 JACKSON M. Encyklopedie piva. Praha : Volvox Globator, 2. přepracované vydání 1994, s. 32 8

9 Ale na druhou stranu v odborné literatuře se dočteme, že M. Jacksona velice zaráží fakt, že po revoluci, tedy po roce 1989, zůstává většina malých i velkých pivovarů u vaření: piv na trhu nadbytečných, místo aby se věnovaly vaření speciálů a piv, které by rozšířily sortiment pivovarských obrů. A tak je stálým průvodcem klasická česká desítka s dvanáctkou, případně jedenáctkou, vše světle provenience, lišící se u jednotlivých výrobců jen nepatrně 2. To psal v roce V této práci se také budeme mimo jiné zabývat tím, jestli tomu tedy tak stále je či nikoli. Jestli si malé pivovary uvědomily, že toto by mohla být cesta, jak oslovit nové zákazníky. Pokud ano, tak bychom měli za pomoci této práce, odpovědět na otázku, zda mají minipivovary nějakou šanci prosadit se právě touto cestou. Jestli mají v nabídce něco jiného, co velký pivovar nenabízí nebo dokonce nabídnout ani nemůže. Téma bylo vybráno na základě toho, že zde ještě nebyl srovnán Plzeňský Prazdroj s menšími pivovary či minipivovary v jeho nejbližším okolí tedy v Plzni. Tato práce by měla prozkoumat, jestli mají menší pivovary nějakou šanci prosadit se vedle koncernu Plzeňský Prazdroj nebo jestli u konzumentů vyhraje zvyk. Pivo je národní nápoj, Češi jsou na něj náležitě hrdí, proto je zajímavé psát bakalářskou práci právě o této české specialitě. V zájmu naplnění cíle bakalářské práce je tato rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na historii pivovarnictví, dějiny pivovarů nejen v Plzni a na suroviny, ze kterých se pivo (všeobecně) vyrábí, druhá část pojednává o analýze tématu, tedy přesněji řečeno o komparativní analýze již dříve zmíněných pivovarů (minipivovarů), a ve třetí návrhové se dozvíme, jak mohou oslovit nového zákazníka. A na závěr si upřesníme, jakou pozici minipivovary zaujímají na trhu s pivem. Metody, které byly nejvíce užity během zkoumání, jsou jednoznačně komparativní, deskriptivní analýza a syntéza. Pro získání informací byly navštíveny všechny výše uvedené pivovary a minipivovary, Pivovarské muzeum v Plzni patřící pod Plzeňský Prazdroj, byla použita odborná literatura (jako jsou encyklopedie a podobně), různé prospekty k danému tématu, odborné měsíčníky a časopisy, noviny, samozřejmě také internet a v neposlední řadě byly také použity 2 M. Jackson (1988, s. 31) 9

10 strukturované rozhovory. Pro výzkum v této práci byly stanoveny následující tři hypotézy: Hypotéza číslo jedna této bakalářské práce zní: Malé pivovary mají své místo na trhu s pivem v Plzni. Hypotézou číslo dvě je: Malé pivovary mají šanci prosadit se vedle takového giganta jako jsou Plzeňský Prazdroj. Hypotéza číslo tři je: Plzeňské pivovary a minipivovary vaří i jiná piva než klasický český ležák. Tyto hypotézy se budeme snažit v následujících stránkách potvrdit či vyvrátit. 10

11 1. Historie piva a pivovarů (v Plzni), ingredience pro výrobu piva, postup vaření piva V úvodu této části bychom si měli definovat, co to pivo vlastně je. V knize Pivovarnictví najdeme tuto definici: V Čechách vyráběné pivo je slabý alkoholický nápoj, který vznikl řízeným kvašením cukernatého roztoku, povařeného s chmelem nebo chmelovým výrobkem, kvašený vybraným kmenem pivovarských kvasinek při technologicky určených teplotách a dobách hlavního kvašení a ležení piva. Jako zdroj cukru se pro pivo používá v naší zemi většinou škrob, obsažený v ječném sladu. 3. Zkráceně je to vlastně kvašený nápoj vytvořený z vody, chmele, sladu a pivovarských kvasnic. České pivo 4 je chráněným zeměpisným označením Evropské unie pro všechna piva vyrobená na území České republiky, aby byla chráněna jeho kvalita. Samozřejmě toto označení mají pouze ta piva, která splní přísná kritéria: - Pivo musí být vyrobeno na území České republiky. - Původ a složení jeho surovin musí být také český což v tomto případě znamená, že slad musí být vytvořen z 80 % ze schválených odrůd jarního dvouřadého ječmene a minimálně 50 % z tohoto ječmene musí být vypěstováno v České republice. Chmel nebo chmelové produkty musejí být též vypěstovány na území České republiky a to v kvantitě 30 % u světlých ležáků a 15 % u ostatních druhů piv. Voda musí být měkká či středně tvrdá z místních zdrojů a kvasnice musejí být pivovarské typ spodního kvašení. - Technologie musí být typická pro výrobu českého piva, což znamená dekokční jedno- až třírmutový způsob rmutování a dvoufázové kvašení oddělené hlavní kvašení a dokvašování (zrání). Pokud chce pivovar získat toto označení, tak musí podat žádost na inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ta poté provede důkladný audit, při kterém například kontroluje původ surovin a pak rozhodnou o možnosti používání tohoto označení. Označení České pivo používá například Plzeňský Prazdroj pro piva: Pilsner Urquell, 3 CHLÁDEK L. Pivovarnictví. Praha : Grada Publishing, a.s., s Úřední věstník Evropské unie, Nařízení rady (ES) č.510/2006 ČESKÉ PIVO, , [ ]. Dostupné na internetu: lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:c:2008:016:0014:0022:cs:pdf 11

12 Gambrinus světlý výčepní, Gambrinus Premium, pivo ležák světlé, Gambrinus 11 Excelent, pivo ležák světlé, Velkopopovický kozel světlý, Velkopopovický kozel 11 Medium, Velkopopovický kozel Premium, Radegast originál, Radegast Premium. Tato první část je rozdělena do tří částí. V první části práce si řekneme něco o historii piva všeobecně, kdy zhruba tak vzniklo, jaké druhy piv se vařily a poté se zaměříme na historii piva v Českých zemích, Československu a v České republice. Načež si řekneme o surovinách potřebných pro výrobu tohoto zlatavého moku (voda, chmel, slad a pivovarské kvasnice) a nakonec se dozvíme, jak se vlastně pivo z těch ingrediencí vyrábí Historie piva a pivovarů První zmínky o pivě v literatuře pocházejí ze 3. tisíciletí př. n. l. A to v Eposu o Galimešovi, kde je napsáno: a pivo pij, jak je zvykem v zemi a piva pil sedmero džbánků. Podle vědců první pivo vařili let př. n. l. Sumerové a po nich Babyloňané. Sumerové mu říkali kaš a Babyloňané šikaru. Základní surovinou byl ječmen, ale používala se i pšenice. Mezopotámci byli ve výrobě byli velice vynalézaví, svědčí o tom i fakt, že vědci rozdělili jejich piva na tři třídy: - čistě ječmenná piva - pšeničná piva - míchaná piva. Od každé třídy existovalo ještě několik druhů. Pivo zde hrálo důležitou roli i při kultovních obřadech. Například se obětovalo spolu s jinými dary bohům. Zajímavostí je, že jej nepili pouze muži, ale i ženy. Dokonce se na pivo vztahovaly některé zákony. Smrtí se trestalo na 40 provinění, mezi která patřilo, že hostince nesmí navštěvovat prostitutky a zločinci. Mezopotámci používali pivo i jako lék. Také ve starém Egyptě hrálo pivo poměrně významnou roli. Mezi hlavní potraviny tehdejší doby patřil chléb, cibule a pivo. Dělníci na stavbách pyramid dostávali za práci tři pecny chleba, dva džbánky piva, česnek a cibuli. Nejprve se zde pivo vyrábělo v domácnostech, ale později se objevily státní pivovary. 12

13 Stát měl na výrobu piva monopol, což přivádělo do státní pokladny mnoho peněz. I zde pivo hrálo významnou roli při kultovních obřadech. Patřilo mezi výbavu mrtvého na cestu na onen svět. I zde, stejně jako v Mezopotámii, se používalo jako lék. Ale zpět k nám, do Čech. První dochovaná zmínka o vaření piva v našich zemích je z roku 993. Pivo se tehdy vařilo v Břevnovském klášteře spolu s vínem. V Plzni se pivo vaří od roku 1295, ale první písemnou zmínkou, kde se mluví o výrobě piva, je v závěti z roku 1307, kde Wolfram Zwilinger odkazuje plzeňskému kostelu sv. Bartoloměje svůj pivovar a sladovnu. Byla to záležitost spíše ženská. Pivo vařily doma a kvasilo se v tzv. pivních hrncích. Ale takovéto pivovárky vznikaly i v klášterech. Samozřejmě, že panovníci chtěli mít z vaření piva také nějaký prospěch, a proto královským městům uděloval výsadu práva vaření piva, které bylo spojeno s vlastnictvím domu. Jak takový dům vypadal, se můžeme podívat v příloze číslo 1. Nejprve si každý vařil pivo doma sám, ale později se občané sdružovali a vytvářeli společný pivovar, kde vařili pivo. Šlechta a rytíři si původně mysleli, že vaření piva je pod jejich úroveň, ale později, když zjistili, jak je to rentabilní, začali také vařit pivo, čímž ovšem porušovali zákon. To se nelíbilo měšťanům. Tato situace vyústila v dlouhodobé spory (trvající více než 30 let), které skončily, až když Ludvík Jagellonský vydal tzv. Svatováclavské smlouvy. Ty povolovaly vaření piva pouze stavu městskému, šlechtě a rytířům, selský lid ho vařit nesměl. Řemeslnící vyrábějící pivo se později sdružovali do cechů. Cechy a městské úřady vydávaly nařízení, kde se udávalo, kolik se musí použít obilí na výrobu sladu a kolik sladu na výrobu piva. Například v Praze bylo nařízeno dávat na výrobu světlého piva nejméně 20 strychů na slad a z toho smělo být uvařeno maximálně 16 sudů nebo věrtelů. Za šizení byly poměrně přísné tresty podle míry šizení zastavení vaření piva na 4 až 10 týdnů. 5 Za patrona pivovarníků se všeobecně považuje Gambrinus, což byl brabantský vládce. Českým patronem je sv. Václav. Odhaduje se, že v 16. století bylo v Čechách kolem pivovárků. 5 JANOTKA, M.; LINHART, K. Řemesla našich předků. Praha : Nakladatelství Svoboda, s. 13

14 Čeští sládkové vařili pivo bílé (bledé) z pšenice a černé (také tmavé nebo červené) z ječmene. Z ovsa se pivo nevařilo, ale v pivovarech se našly i velké zásoby této obilniny, proto se dnes domníváme, že se nezřídka do sladu také přidával. Pivu z ječmene se také říkávalo staré pivo. Říkalo se o něm, že čistí krev. Vaření piva smíšeného se v Českých zemích neprovádělo. Pro pivovarnictví v českých zemích asi nejvíce udělal pan František Ondřej Poupa, který žil mezi léty 1753 a Ten začal jako jeden z prvních na světě používat teploměr nebo například sacharometr, díky kterému se dalo změřit přesné množství cukru v pivě. Roku 1794 vydal knihu v německém jazyce s názvem Die Kunst des Bierbrauens, což se do českého jazyka dá přeložit jako Umění vaření piva. Tato publikace byla ve své době nejlepší mezi pivovarnickými. Také se snažil, aby se pivo vařilo podle tzv. čistotního zákona začátkem 16. století se při jeho vaření do něj přidávaly l věci, které do něj běžně nepatří. Jednalo se například o kůže a podobně, což se nelíbilo jednomu bavorskému knížeti. Ten proto vydal zákon o čistotě piva. V něm bylo stanoveno, že pivo se smí vyrábět pouze z vody, obilí a chmele (kvasnice byly objeveny až později). Tento zákon platil až do roku 1993, tehdy ale Evropská unie rozhodla jinak, protože Francie pivo vyráběla jiným způsobem, a tak by toto pivo nemohla dovážet do Německa. Je ale nutno dodat, že v Bavorsku tento zákon platí dodnes. V 19. století se výroba piva stává průmyslovým podnikáním. V té době bylo založeno mnoho nových pivovarů a ty menší zanikají. Také zde vzniká pět dnešních nejznámějších českých pivovarů: Plzeňský Prazdroj, Gambrinus, Staropramen, Velké Popovice a Budějovický Budvar. V polovině 19. století bylo v Čechách pivovarů, v roce 1912 jen 666 a po První světové válce 526 a v roce 1946 už jen 260. Během komunistického režimu byly všechny pivovary (jako ostatně všechny soukromé podniky) znárodněny. Plzeňské pivovary na tom mezi léty 1900 a 1948 byly následovně 6. V Plzni před tímto rokem existovaly tři pivovary: Měšťanský pivovar (Prazdroj), který byl založen roku 1839 a provoz v něm byl zahájen v roce 1842, dále pak zde byl První akciový pivovar v Plzni (Gambrinus), jenž byl založený roku 1869 a Společenský pivovar (Prior), který byl postaven roku V roce 1910 zde byl vystavěn další pivovar Světovar. Prior v roce 6 LIKOVSKÝ Z. Pivovary československého území ,

15 1926 splynul s Měšťanským pivovarem v Plzni a Světovar v roce 1933 s Prvním akciovým pivovarem v Plzni, ale 31.prosince1933 zde byla výroba piva zastavena. Počátkem 70. let byly v Čechách postaveny dva nové pivovary. Ale i přesto výroba piva patřila mezi okrajovou záležitost. Ale v roce 1989 nastal v pivovarnickém průmysl zlom. Pivovary se dostaly do soukromého sektoru, ale nebyl zde dostatek financí na jejich modernizaci. I přes všechny tyto těžkosti, došlo k jejich konsolidaci. Většina z nich se stala buď akciovou společností, nebo společností s ručením omezeným. Dnes u nás existují, jak velké, tak i malé pivovary, které se dále dělí na minipivovary a restaurační pivovary. Pivovar je místo, kde se vaří pivo. Většinou je rozdělen do několika provozoven. V poslední době čím dál více slyšíme o takzvaných minipivovarech či restauračních pivovarech. To jsou takové pivovary, které se od těch velkých liší především velikostí budovy a pak také tím, že jejich výtoč ročně (produkce piva ročně) nesmí přesahovat hl. piva. Dnes jich v České republice existuje více než 120. Podle Briana Kunatha vzniká tolik nových malých pivovarů, protože je zde vůle vracet se k tradičním řemeslným postupům 7, což je pravda Suroviny na výrobu piva V této části se seznámíme se surovinami potřebnými k vaření piva. Jistě každý ví, nebo alespoň tuší, jaké jsou tyto suroviny. Jedná se o vodu, slad, chmel a pivovarské kvasnice. Takto jsou strukturovány i následující řádky Voda Voda je jednou ze surovin pro výrobu piva, pokud se používá pro vaření piva, nazývá se varní, pokud se používá pro mytí a čistění, je to pak voda užitková. Na výrobu piva ve velkém pivovaru se průměrně použije mezi sedmi a dvanácti litry vody, ale v malém restauračním pivovaru je tato spotřeba již nižší, protože se zde nepoužívají výrobní linky na mytí a plnění lahví. 7 KUNATH B. Pivní Bible Jak si uvařit skvělé pivo doma, Praha, Mladá fronta a.s.,

16 Jelikož pivovar potřebuje pro svou činnost velké množství vody, musely se pivovary stavět na místech, kde se jí nachází dostatek na březích řek, potoků rybníků nebo u studen s vydatným pramenem. Zajímavostí je, že ve středověku, když sládkové neměli vlastní dobrou vodu, používali říční vody, na jejímž břehu rostl puškvorec. To je mokřadní rostlina, která pro ně byla znamením, že voda je čistá a hlavně svým složením vhodná pro výrobu piva. Varní vodu můžeme rozdělit do dvou kategorií: na spodní a povrchovou vodu. Jaký je mezi nimi rozdíl? Spodní voda se získává ze studní a z pramenů. Má vyšší obsah iontů, rozpuštěných plynů a nižší obsah mikroorganismů. Povrchová voda se získává z povrchových zdrojů (řek, rybníků, potoků ). Nalezneme v ní vápenaté a hořečnaté soli. Pro posuzování kvality vody je důležitá její tvrdost, kterou tvoří obsah iontových kovů alkalických zemin, především vápníku a hořčíku. Rozlišujeme dvě tvrdosti: stálou, která je tvořena vápenatými a hořečnatými solemi, a přechodnou, která je způsobena hydrogenuhličitany, které se během varu postupně rozkládají. Celková tvrdost se počítá součtem tvrdosti stálé a přechodné. Voda se dá podle tvrdosti rozdělit na čtyři skupiny: - Měkké - Středně tvrdé - Tvrdé - Velmi tvrdé. Voda, kterou používáme pro výrobu piva, musí splňovat určitá kritéria podle současné legislativy. Zákon 252/2004 Sb. doslova říká: Pitná voda musí mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví." Pro výrobu piv světlého typu je vhodná měkká voda s menším podílem hořčíku. Pro tmavá piva je vhodná jakákoli voda. V Plzni se nachází poměrně měkká voda, která v pivu vytváří sušší a hořčí chuť Slad Z jakých druhů surovin se bude vyrábět pivo, si určuje sám sládek, ale samozřejmě také 16

17 záleží na tom, jaké pivo se vaří a dalším neméně důležitým faktorem, který vše ovlivňuje je ekonomický faktor (což se dá okomentovat pouze slovy: bohužel, ale většina dnešních spotřebitelů se řídí i cenou). V roce 2004 probíhaly hojné diskuse o tom, jaká odrůda sladu je nejvhodnější pro vaření českého piva. Zjistilo se, že většina sládků pouze tuší, jakou odrůdu používají. Ale ani ti, co si kupují slad, si nemusí být jisti, co vlastně kupují, protože pouze Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, sladovny Soufflet a sladovna Plzeňského Prazdroje mají přístroje na kontrolu odrůdové čistoty. Podle zkušeností sladoven Soufflet má na konečnou kvalitu sladu vliv spíše použitý ječmen a technologie než zařízení. To ovlivňuje spíše ekonomickou stránku. V roce 1994 bylo v České republice 71 sladoven z toho 42 pivovarských a 29 obchodních. V roce 2004 to bylo jen 34 celkem, z nichž 18 bylo pivovarských a 16 obchodních. Ale produktivita nynějších je ve výsledku vyšší než ta předešlá. 8 Slad se vyrábí ve většině případů ze sladovnického dvouřadého ječmene nebo z pšenice. Pokud je to slad z ječmene tak je to ječný slad a pokud z pšenice tak pšeničný. Nejdříve si řekneme něco o ječném sladu a potom o pšeničném. O pěstování ječmene v našich zemích jsou první zmínky již z roku Pro výrobu sladu v České republice se používají vybrané odrůdy ječmene. Jak se ale ječný slad vyrábí? Nejprve se musí nechat dozrát čtyři až pět týdnů v silech, poté se slad předčistí, namočí ve speciálních nádobách, které se nazývají náduvnice, načež se nechá ječmen klíčit na humnech, na pneumatických bubnových klíčidlech, v Saladinově nebo Lausmanově skříni nebo ve věžových sladovnách a nakonec se hvozdí (suší). Naklíčený slad se nejprve předsuší, a až poté dosuší. Po skončení tohoto procesu se slad ještě dočistí od poškozených zrn, prachu a kořínků a přepraví se do sila, kde se nechá ještě nějakou dobu odležet. Pšeničný slad se používá pro výrobu pšeničných piv, která jsou svrchně kvašená, ale míchá se spolu s ječným sladem. Pro výrobu sladu se používá pšenice s nižším obsahem lepku. Ale jinak je postup stejný jako u ječného sladu. 8 PAULŮ, R.; NOVOTNÝ R. České pivo, český slad předsudky a skutečnost, Prostějov : Sladovny Soufflet ČR 2003, [ ]. Dostupné na internetu: slad.cz/prez/data/ceske_pivo_a_slad.doc 17

18 Chmel Původem pochází chmel z Mezopotámie, kde planě rostl. Pěstovat se začal až od začátku našeho letopočtu. Staří Slované jej využívali jako lék. Chmel se na území České republiky pěstuje již přes tisíc let, první zmínky o něm pocházejí z 8. a 9. století. Ale systematicky se pěstuje až od 12. století. Nejprve si chmel pěstovali pivovarníci sami, ale s 16. stoletím přichází změna a chmel se začíná pěstovat na místech, která jsou pro něj klimaticky nejvhodnější. K vaření piva se používají chmelové hlávky samičích neoplozených květů. Chmel se skládá z kořenové soustavy, révy s postranními větévkami a listy s květy, které se během zrání mění v chmelové hlávky. Jelikož chmel po sklizení obsahuje % vody, musí se usušit při teplotě do 50 C do té doby, než obsahuje 8 % vody. Poté se skladuje na půdách, kde se jeho vlhkost zvýší ještě o 3 %. Z pivovarského hlediska třídíme chmel na tři druhy chutí a aroma: - Jemné, aromatické - S příjemným chmelovým aroma - Hořké odrůdy. Dále můžeme chmel dělit podle barvy na červeňáky" (typické pro žatecké odrůdy) a zeleňáky (typické pro odrůdy pěstované v zahraničí). Česká republika patří mezi největší producenty chmele na světě. Pěstuje se zde hlavně Žatecký poloraný červeňák. To je nejvíce pěstovaná odrůda. V této zemi jsou tři hlavní oblasti, kde se chmel pěstuje Žatecká, Úštěcká a Tršická oblast. Právě zde jsou nejvhodnější klimatické podmínky pro jeho pěstování. Český chmel je nejlepším a tedy i nejuznávanějším chmelem na světě. Hlavně pak odrůda, zde nejvíce pěstovaná, Žatecký poloraný červeňák. Mimo tuto odrůdu se zde od poloviny devadesátých let začaly pěstovat i jiné české odrůdy. V roce 1995 to byly odrůdy Bor a Sládek, v roce 1996 odrůda Premiant v roce 2001 Agnus, v roce 2004 odrůda Harmonie a v roce 2007 odrůda Rubín. Tyto odrůdy mají vyšší obsah alfa-hořkých látek a vyšší výnos, ale jinak se kvalitativně 18

19 podobají žateckému chmelu. Tyto odrůdy jsou vhodné spíše pro takzvané druhé chmelení (odrůda Agnus spíše pro první). V roce 2008 byly registrovány další dvě odrůdy: Kazbek a Vital. V roce 2010 odrůdy Saas late a Bohemie, ta má svůj genetický původ z Žateckého poloraného červeňáku a Sládka. 9 Kvalita chmele se určuje podle obsahu cenných složek pro výrobu piva, zejména pak pryskyřic, polyfenolů a silic. Tato pryskyřice dělá pivo hořké. Ale protože se převozem, skladováním a další manipulací s chmelem tyto cenné složky ničí, přešlo se k chmelovým granulím, tzv. peletům (v příloze číslo 2 jsou znázorněny pro lepší představu) a k prstovitým extraktům, které se získávají jednostupňovým nebo dvoustupňovým louhováním chmele. Dnes pivovary používají pro vaření piva kombinaci těchto dvou předešlých Pivovarské kvasnice Původně se mladina zakvašovala zákvasem, který se získal z předešlé várky piva, stejně jako se to dělá například v pekařství při výrobě chleba. Samovolným zakvašením vznikly kvasnice, tzv. spontánní kvašení, které i dnes používají některé pivovary pro výrobu piv, například typu lambic. Původně pivovarníci nevěděli nic o procesu kvašení, to se změnilo až s objevem Louise Pasteura. Ale o tomto procesu se sládkové dozvěděli až ve druhé polovině 19. století díky Theodorovi Schwannovi, který je nazval Zukerpilz v překladu cukerná houba. Kvasnice můžeme rozdělit do dvou skupin: - Kvasnice svrchního kvašení - Kvasnice spodního kvašení. Liší se vlastnostmi. Kvasnice svrchního kvašení kvasí při vyšších teplotách. Používají se především pro výrobu pšeničných piv. Proto, abychom uvařili dobré a kvalitní pivo, musíme vybrat správný druh kvasnic. Závěrem můžeme říci, že každé pivo se vyrábí za pomoci stejných surovin, které se ale mohou lišit typem či odrůdou nebo dokonce kvalitou. 9 Pěstování chmele. Svaz pěstitelů chmele České republiky. [ ]. Dostupné na internetu: Czhops.cz 19

20 Český pivní somelier Ondřej Koutecký říká, že tomu, že je naše pivo vyhlášené po celém světě, vděčíme především velice dobré kvalitě českých surovin. Samozřejmě, že někteří sládkové do svých piv přidávají i jiné suroviny, aby vytvořili nějaký speciál, který se bude od ostatních lišit, ale základ je vždy stejný. Pro výrobu kvalitního moku je velice důležité použít kvalitní suroviny ve správném poměru. Proto každý sládek musí znát tyto suroviny, aby věděl, které si vybrat, protože dnešní trh nabízí široké spektrum možností Postup pří výrobě piva V této části si popíšeme postup výroby piva plzeňského typu. Jeho výroba je poměrně složitý proces. I když jsme národem, který je na své pivo velice hrdý a také díky němu světově známý, spousta lidí neví, jaký je vlastně postup při jeho výrobě. Postup bychom mohli rozčlenit na čtyři části: - Vystírání, rmutování, scezování - Chmelení - Zchlazování, kvašení, zrání - Filtrace, pasterizace, stáčení. První krok nezbytný při vaření piva je, že se ve vystírací kádi smíchá voda se sladem při teplotě mezi 38 C až 52 C. Tyto dvě suroviny se pak dobře promíchají, až vznikne hustá kaše, tzv. vystírka. Poté se pokračuje rmutováním, což je proces, ve kterém se složité cukry mění na jednoduché. Po nějaké době se ze rmutu (z hmoty, která vznikne) oddělí 1/3, která se přibližně půl hodiny vaří odděleně ve rmutovacím kotli při teplotě 70 C až 73 C. Poté se tato třetina vrátí zpět do vystírací kádě, kde teplota díky tomu stoupne na přibližně 64 C. Tento proces se opakuje třikrát. Konečná teplota je tedy kolem 74 C. Následuje scezování ve scezovací kádi, kde se oddělí pevné zbytky sladu (sladové mláto), které jsou dále použity jako krmení pro zvířata, od sladiny, která je důležitá při dalším postupu vaření. 20

Suroviny pro výrobu piva

Suroviny pro výrobu piva Suroviny pro výrobu piva obilný slad (naklíčené a usušené obilné zrno, převážně ječmenné. Výroba sladu se nazývá sladování a děje se ve sladovnách.v Čechách nejčastěji ječný) voda chmel (na území Čech

Více

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva.

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. číslo katalogové číslo: VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. Vratná cena celkem popis KEG specifikace zálohamnožství s DPH 21% 1 11407 STAROBRNO ležák 12, plochá 30L Tento symbol českého

Více

Jak to vidí malé české pivovary?

Jak to vidí malé české pivovary? Jak to vidí malé české pivovary? Petr Božoň Group Brand Manager Marketing Management - Praha, 11.5.2011 1 Obsah prezentace 1. Představení společnosti 2. Vývoj českého trhu s pivem 3. Jak si udržet své

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

PIVOVAR LITOVEL a.s.

PIVOVAR LITOVEL a.s. PIVOVAR LITOVEL a.s. Pivovar Litovel byl založen r. 1893 jako Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli. Ve svém podtextu měl ještě přívlastek ryze český vlastenecký. Je pokračovatelem tradic vaření

Více

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Nepatogenní! mikroorganismus (virus, bakterie, kvasinka, plíseň) -kapacita produkovat žádaný produkt -relativně stabilní růstové charakteristiky Médium -substrát

Více

Inovace cílené na nové spotřebitele

Inovace cílené na nové spotřebitele Inovace cílené na nové spotřebitele Luboš Kastner 12.4.2012 1 Agenda 1. Trendy pivní kategorie 2. Jak vrátit spotřebitele do provozoven? 2 Současní spotřebitelé Jejich chuťové preference se mění, nejen

Více

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Budějovický Budvar. značka BUDWEISER BUDVAR. speciální piva. výčepní piva. netradiční piva. ležáky. založen 1895

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Budějovický Budvar. značka BUDWEISER BUDVAR. speciální piva. výčepní piva. netradiční piva. ležáky. založen 1895 ČESKÉ BUDĚJOVICE Budějovický Budvar založen 1895 provozovatel: Budějovický Budvar, n.p. sídlo pivovaru: Karoliny Světlé 4, České Budějovice, Jihočeský kraj ředitel: Ing. Jiří Boček sládek: Ing. Josef Tolar

Více

Pivovar Budějovický Budvar

Pivovar Budějovický Budvar Pivovar Budějovický Budvar Pivovar Budějovický Budvar byl založen roku 1895, ale co je na něm zajímavé, že jeho statut je stále národní podnik. Roční výstav neboli roční produkce piva činí 1,3 milionu

Více

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU)

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) 4 6 Berliner Weisse (berlínské bílé) 6 12 Biere blanche (witbier) 6 18 Weissbier Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) Weissbier 8 16 American lager 12 24 Trapistická piva 16 24 Ležák 16 35 Kölsch 18 24 Tmavé

Více

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a

Více

Gambrinus slaví 140 let

Gambrinus slaví 140 let Gambrinus slaví 140 let 17. května slaví Gambrinus 140 let. V roce 1869 v tento den císařské úřady povolily založit První plzeňský akciový pivovar, pozdější pivovar Gambrinus. Za 140letou historii bylo

Více

PIVNÍ LIST. Zcela závislý, nepravidelně vycházející občasník

PIVNÍ LIST. Zcela závislý, nepravidelně vycházející občasník PIVNÍ LIST od Bílé Holubice No. 6 - září 2014 Zcela závislý, nepravidelně vycházející občasník --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

Vlastní produkce. nefiltrovaný, nepasterizovaný AMERICAN ALE. nefiltrovaný, nepasterizovaný BORŮVKOVÝ LEŽÁK. plzeňského typu

Vlastní produkce. nefiltrovaný, nepasterizovaný AMERICAN ALE. nefiltrovaný, nepasterizovaný BORŮVKOVÝ LEŽÁK. plzeňského typu Pivní etikety AMERICAN ALE BORŮVKOVÝ LEŽÁK pitná voda, nakuřovaný ječný slad, upravený chmel, NAKUŘOVANÝ LEŽÁK pivovarské kvasnice, ovocný macerát. 1 POLOTMAVÝ LEŽÁK pitná voda, ječný slad, pšeničný slad,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci na téma: Zpracování marketingové studie zvoleného sortimentu zboží Vypracovala: Klára Levá Vedoucí diplomové práce:

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu

EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_129 Název školy: Jméno autora: Hotelová škola

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Michaela Duchoňová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Michaela Duchoňová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Michaela Duchoňová Vývoj produktové nabídky společnosti Plzeňský Prazdroj Bakalářská práce 2016 Vývoj produktové nabídky společnosti Plzeňský Prazdroj Bakalářská

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň

Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň Termín: 23.4.2012 Trasa: Veselí nad Lužnicí Třeboň Účastníci: třída 2.A, třída 2.AT, dozor: Ing. Milena Hlásková, Pharm.

Více

Objednávky: 606 391 128

Objednávky: 606 391 128 Pivovar Pivo Objem Kč s DPH Kč /Kus Záloha Narážeč Svijany Svijany 10 30 841 14,02 1000 Plochý Svijany 10 50 1348 13,48 1000 Plochý Svijany 11 15 455 15,16 1500 Plochý Svijany 11 30 913 15,21 1000 Plochý

Více

HISTORIE "Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit" Pivovar Holba a.s.

HISTORIE Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit Pivovar Holba a.s. HISTORIE Již více než 136 let vyrábí pivovar Holba v překrásném prostředí Jeseníků ryzí pivo z hor, známé doma i v zahraničí. Zkušenosti sládků se v pivovaru předávají z generace na generaci od doby, kdy

Více

VÝROBA PIVA TEXT PRO UČITELE

VÝROBA PIVA TEXT PRO UČITELE VÝROBA PIVA TEXT PRO UČITELE Mgr. Jana Prášilová prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. Olomouc, 2013 Obsah 1. Téma v učebnicích používaných na gymnáziích 2. Teoretické poznatky k problematice 2.1. Základní

Více

Hodnocení kvality odrůd ječmene pro registraci a doporučování

Hodnocení kvality odrůd ječmene pro registraci a doporučování Hodnocení kvality odrůd ječmene pro registraci a doporučování Vratislav PSOTA Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. (psota@brno.beerresearch.cz) 2 Co je to sladování? Sladování je komerční využití

Více

POLOVIČNÍ NÁKLADY, DVOJNÁSOBNÝ EFEKT aneb JAK JSME SI PARDÁLA VYLADILI

POLOVIČNÍ NÁKLADY, DVOJNÁSOBNÝ EFEKT aneb JAK JSME SI PARDÁLA VYLADILI POLOVIČNÍ NÁKLADY, DVOJNÁSOBNÝ EFEKT aneb JAK JSME SI PARDÁLA VYLADILI Pavlína Jandová Budějovický Budvar, n.p. Marketing Management 2007 Praha, 6. červen 2007 Zapojení zákazníka do vývoje produktu a do

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva V Praze, listopad 2015 Zpracovatel: Datank s.r.o. ČSOB Index očekávání firem strana 1 z 10 Resumé V rámci pravidelného reprezentativního

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 11. 6. 2013 KVALITNÍ EVROPSKÝ VÝROBEK

TISKOVÁ KONFERENCE 11. 6. 2013 KVALITNÍ EVROPSKÝ VÝROBEK TISKOVÁ KONFERENCE 11. 6. 2013 KVALITNÍ EVROPSKÝ VÝROBEK Ing. Miroslav Toman, CSc. Prezident Potravinářské komory ČR Ing. Miroslav Koberna, CSc. Ředitel pro programování a strategii PK ČR KVALITNÍ EVROPSKÝ

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2014

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2014 SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2014 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

INFORMACE O SUDOVÝCH PIVECH

INFORMACE O SUDOVÝCH PIVECH INFORMACE O SUDOVÝCH PIVECH na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům UCHOVEJTE NA DOSTUPNÉM MÍSTĚ PRO KONTROLY ORGÁNŮ STÁTNÍ

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva Název školy Název projektu Číslo projektu Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB45 Číslo materiálu

Více

Obsah. Úvod Historie Produkt. Propagace. Lobkowicz Premium. Lobkowicz Premium Nealko. O pivu Balení Výroba. O pivu Balení Výroba

Obsah. Úvod Historie Produkt. Propagace. Lobkowicz Premium. Lobkowicz Premium Nealko. O pivu Balení Výroba. O pivu Balení Výroba Martin Fabián, 321714 Marketing v EU Jaro 2011 Obsah Úvod Historie Produkt Lobkowicz Premium O pivu Balení Výroba Lobkowicz Premium Nealko O pivu Balení Výroba Propagace Úvod Pivo Lobkowicz se vaří v pivovaru

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Více

PIVOVARSKÁ ŠKOLA ŠKOLICÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO Projekt č. JPD 3/263

PIVOVARSKÁ ŠKOLA ŠKOLICÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO Projekt č. JPD 3/263 Pivo českého typu" Pivo, jeden z nejstarších osvěžujících mírně alkoholických nápojů lidstva, se těší v Čechách největší oblibě. Základní princip výroby piva se dodnes od dob Sumeřanů a Egypťanů nezměnil.

Více

Obecná charakteristika produktu

Obecná charakteristika produktu Obecná charakteristika produktu Název: Výrobce: Cena: Kofola Kofola a.s. cca 17 až 22 Kč za 2l láhev cca 13 až 20 Kč za 0,5l v točeném provedení Složení: voda, sirup KOFO - (ovocný sirup, cukr, voda, karamel

Více

Pivní zpravodaj. Chomutovský pivní zpravodaj. Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání. Obsah: Právě na čepu

Pivní zpravodaj. Chomutovský pivní zpravodaj. Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání. Obsah: Právě na čepu , Pivní zpravodaj Chomutovský pivní zpravodaj Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání Obsah: Právě na čepu Připravujeme pro Vás Aktuality z pivotéky Pivní klub Právě na čepu

Více

CHARAKTERISTIKA A VÝHODY MINIPIVOVARU

CHARAKTERISTIKA A VÝHODY MINIPIVOVARU CHARAKTERISTIKA A VÝHODY MINIPIVOVARU Restaurační minipivovar dokáže spojením části výrobní a části restaurační vytvořit zařízení, které má velmi dobré ekonomické ukazatele a svou atraktivností spolehlivě

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Obsah Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Charakteristika Chléb patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody. Ve většině

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

LEDEN. Po Út St Čt Pá So Ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LEDEN. Po Út St Čt Pá So Ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Spojené království Ve Spojeném království nemá svůj původ pouze průmyslová revoluce a veškeré hudební styly, které

Více

Pití piva v české společnosti v roce 2006

Pití piva v české společnosti v roce 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pití piva v české společnosti v roce 2006 Technické parametry

Více

ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům

ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům Ručně malované hedvábné výrobky Hana Čihalová Březinova 126, 586 01 Jihlava Tel.: +420 777 813 590 Web.: www.hcdesign.cz e-mail: anetastyle@seznam.cz

Více

RADEGAST. Vladimír JURINA, manažer firemní značky společnosti Plzeňský Prazdroj vladimir.jurina@pilsner.sabmiller.com

RADEGAST. Vladimír JURINA, manažer firemní značky společnosti Plzeňský Prazdroj vladimir.jurina@pilsner.sabmiller.com RADEGAST Vladimír JURINA, manažer firemní značky společnosti Plzeňský Prazdroj vladimir.jurina@pilsner.sabmiller.com Obsah Představení společnosti Význam odpovědnosti Pro značku Pro firmu Radegast odpovědný

Více

Využití simulace při řešení výrobně-distribučního optimalizačního problému. Libor Inovecký

Využití simulace při řešení výrobně-distribučního optimalizačního problému. Libor Inovecký Využití simulace při řešení výrobně-distribučního optimalizačního problému Libor Inovecký Klient - Plzeňský Prazdroj, a.s. Velké množství různých výrobků (~100) Decentralizovaná výroba - 3 pivovary Rozsáhlá

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Radka ŠPAČKOVÁ TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D

Více

Kč 9,47. Kč 16,44. Kč 9,66. 10,90 (s DPH) 19,90 (s DPH) 11,70 (s DPH) Birell 0,5 l láhev. Radegast 10 0,5 l plech.

Kč 9,47. Kč 16,44. Kč 9,66. 10,90 (s DPH) 19,90 (s DPH) 11,70 (s DPH) Birell 0,5 l láhev. Radegast 10 0,5 l plech. 9,47 10,90 (s DPH) 16,44 19,90 (s DPH) 9,66 11,70 (s DPH) Plzeň 0,5 l plech Radegast 10 0,5 l plech Birell 0,5 l láhev 239,25 289,49 (s DPH) Cena za 1 l 206,55 Cena za 0,5 l 138,14 (s DPH) 249,93 (s DPH)

Více

cena za balení výrobku bez DPH vč. DPH bez DPH 20 ks / 0,5 l láhve 10,66 12,90 213,22 8 lahví / 0,5 l multipack 11,87 14,36 94,96

cena za balení výrobku bez DPH vč. DPH bez DPH 20 ks / 0,5 l láhve 10,66 12,90 213,22 8 lahví / 0,5 l multipack 11,87 14,36 94,96 Plzeňský Prazdroj, a. s. U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň Telefon: +420 377 061 111, +420 224 508 111 Zákaznický servis: +420 377 066 088 Fax: +420 377 062 230 E-mail: info@prazdroj.cz www.prazdroj.cz Ceník

Více

Ceník piva a nealko nápojů

Ceník piva a nealko nápojů Ceník piva a nealko nápojů KLÁŠTER - SUDOVÉ CENY S DPH 10 Klášter 50L 1 170,00 Kč 11 Klášter 50L 1 370,00 Kč 11 Klášter 30L 840,00 Kč 12 Klášter 50L 1 470,00 Kč JIHLAVA - SUDOVÉ 10 Šenkovní 50L 1 240,00

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Martin Mohaupt

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Martin Mohaupt VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Martin Mohaupt Speciální nabídka piv zaměřená na mladou generaci Bakalářská práce 2014 Bakalářská práce Speciální nabídka piv zaměřená na mladou generaci

Více

PIVO DLE ZPŮSOBU KVAŠENÍ

PIVO DLE ZPŮSOBU KVAŠENÍ PIVO DLE ZPŮSOBU KVAŠENÍ Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS.

Více

Nové gastronomické a pivní koncepty společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. Václav Berka Starší obchodní sládek Brno 29.10.2007

Nové gastronomické a pivní koncepty společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. Václav Berka Starší obchodní sládek Brno 29.10.2007 Nové gastronomické a pivní koncepty společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. Václav Berka Starší obchodní sládek Brno 29.10.2007 Představení společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. Jsme jedničkou na českém trhu

Více

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Diplomová práce Bc. Eva Švejdová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní

Více

2. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA

2. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA 2. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA (8. 3. 2013, Restaurace Dům kultury Vsetín) OSVĚTOVÝ BULLETIN aneb co dnes poteče z pípy PIVOVAR LIPNÍK NAD BEČVOU - SVATOVAR výrobce: PRVNÍ SOUKROMÝ PIVOVAR SPOLEČENSKÝ s.r.o.,

Více

: voda, ječný slad, ječmen, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný chmelový extrakt, oxid uhličitý

: voda, ječný slad, ječmen, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný chmelový extrakt, oxid uhličitý objem EAN kód Název výrobku l 1 ks Braník Jedenáct láhev 0,5l 0,500 8593868002177 Braník Ležák láhev 0,5 0,500 8593868001453 Složení výrobku : voda,, maltózový sirup, voda,, maltózový sirup, ALERGENY Braník

Více

5. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA

5. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA 5. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA (3.10.2014, Restaurace Dům kultury Vsetín) OSVĚTOVÝ BULLETIN aneb co dnes poteče z pípy SLOVO ÚVODEM Vážení besedníci, vítáme Vás na 5. pivním (a snad dnes již můžeme říci i tradičním)

Více

Pár poznámek k novele vinařského zákona.

Pár poznámek k novele vinařského zákona. Pár poznámek k novele vinařského zákona. Po dlouhodobé přípravě schválila 18. 1. 2016 vláda návrh MZe na novelizaci Zákona o vinohradnictví a vinařství. Dne 21. 1. 2016 bylo znění novely zveřejněno na

Více

chmelové hlávky Chmelová hlávka je samičí květenství

chmelové hlávky Chmelová hlávka je samičí květenství CHMEL Chmel pěstujeme pro chmelové hlávky Chmelová hlávka je samičí květenství Ošetřování produkčních chmelnic Z časového hlediska rozdělujeme ošetření chmelnic na podzimní, jarní, ošetření během vegetace,

Více

MODUL 1. Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell

MODUL 1. Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell MODUL 1 Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell MODUL 1 OBSAH Úvod Místo na mapě či místo v historii 1. Historie piva 2. Jak se zrodil Pilsner Urquell 3. Vývoj značky Pilsner Urquell Jak se správně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: Městský pivovar PLATAN s.r.o. Sídlo: Protivín, Pivovar 168, okres Písek, PSČ 398 11 IČ: 260 25 248

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: Městský pivovar PLATAN s.r.o. Sídlo: Protivín, Pivovar 168, okres Písek, PSČ 398 11 IČ: 260 25 248 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Název subjektu: Městský pivovar PLATAN s.r.o. Sídlo: Protivín, Pivovar 168, okres Písek, PSČ 398 11 IČ: 260 25 248 Obsah 1. Základní informace o společnosti... 3 2. Orgány společnosti...

Více

Oceněné výrobky ze soutěže

Oceněné výrobky ze soutěže Oceněné výrobky ze soutěže Regionální potravina Moravskoslezský kraj 2010 Tvaroh měkký Je zpracován z kvalitní suroviny z podhůří Beskyd a vyráběn klasickou ruční metodou v tvarohářských vanách. Má specifické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: Pivovar Jihlava, a.s. Sídlo: Vrchlického 2, 586 01 Jihlava IČ: 499 73 711

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: Pivovar Jihlava, a.s. Sídlo: Vrchlického 2, 586 01 Jihlava IČ: 499 73 711 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Název subjektu: Pivovar Jihlava, a.s. Sídlo: Vrchlického 2, 586 01 Jihlava IČ: 499 73 711 Obsah 1. Základní informace o společnosti... 3 2. Orgány společnosti... 4 3. Zpráva o hospodaření...

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Jana Susková Tradice výroby piva a její vliv na pivní sommeliérství Diplomová práce 2014 Tradice výroby piva a její vliv na pivní sommeliérství Diplomová

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

S 127/02-2195/02 V Brně dne 28. června 2002

S 127/02-2195/02 V Brně dne 28. června 2002 S 127/02-2195/02 V Brně dne 28. června 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 127/02, zahájeném dne 30. května 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi

MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi NATURVIN BÍLÝ - BIO VÍNO suché Jedná se směs dvou odrůd 80 % Hibernal 20 % Festival nyj. Víno je svěží s ovocným charakterem - limetka, bílá broskev, kyselina je výrazná,

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčo č vá v s lova v : Metodika: Obor: Ročník: Autor:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčo č vá v s lova v : Metodika: Obor: Ročník: Autor: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_10 Název materiálu: Obiloviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Obiloviny. Očekávaný

Více

Panský dvůr Dolní Počernice - konference. member of gastrogroup www.gastrogroup.cz

Panský dvůr Dolní Počernice - konference. member of gastrogroup www.gastrogroup.cz Panský dvůr Dolní Počernice - konference member of gastrogroup www.gastrogroup.cz Panský dvůr Dolní Počernice - úvod Úvod Panský dvůr v Počernicích se nachází v příjemném prostředí zámeckého parku v městské

Více

Minipivovar a restaurace PARNÍK Tovární č.p. 1021/5 750 02 Přerov

Minipivovar a restaurace PARNÍK Tovární č.p. 1021/5 750 02 Přerov Provozovatel: Provozovna: Rezervace, informace: Minipivovar Parník s.r.o. Denisova č.p. 2916/9 750 02 Přerov IČ: 62361449, DIČ: CZ62361449 Minipivovar a restaurace PARNÍK Tovární č.p. 1021/5 750 02 Přerov

Více

Význam piva v gastronomii a lázeňství

Význam piva v gastronomii a lázeňství Význam piva v gastronomii a lázeňství Bakalářská práce Kristýna Zmatlíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dana

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho

Více

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2015. Ing. František Šámal

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2015. Ing. František Šámal Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2015 Ing. František Šámal České pivovarství v roce 2015 Poprvé výroba v ČR překročila hranici 20 mil. hl, tato hranice však byla překonána rekordním

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s. r. o. Bc. Miroslav Podlipský

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s. r. o. Bc. Miroslav Podlipský Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s. r. o. Bc. Miroslav Podlipský Perspektiva restauračního pivovaru se zaměřením na konečného spotřebitele Diplomová práce 2015 Perspektiva restauračního pivovaru

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

Tmavá, polotmavá a ochucená piva:

Tmavá, polotmavá a ochucená piva: Piva jsou zde rozděleny do dvou kategorií : "Tmavá, polotmavá a ochucená piva" a "Světlá piva". Tmavá, polotmavá a ochucená piva: BAKALÁŘ 555 18% - 0.5l: Bakalář 555 speciální polotmavý leţák, obsah alkoholu

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Zákon o ochraně průmyslových vzorů Zákon upravuje problematiku ochrany

Více

5/15. Kč 11,22. 12,90 (s DPH) M&R PAMARO CZ s.r.o., Gagarinova 770, Frýdek-Místek, www.pivnihotovost.cz, tel.: 733 396 309

5/15. Kč 11,22. 12,90 (s DPH) M&R PAMARO CZ s.r.o., Gagarinova 770, Frýdek-Místek, www.pivnihotovost.cz, tel.: 733 396 309 5/15 platnost nabídky od 1. 5. 2015 do 10. 6. 2015 M&R PAMARO CZ s.r.o., Gagarinova 770, Frýdek-Místek, www.pivnihotovost.cz, tel.: 733 396 309 Kč 11,22 12,90 (s DPH) 1 litr = 39,09 Kč Frisco 0,33 l Kč

Více

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR Brewing industry in selected regions of the Czech Republic Diplomová

Více

Značku KLASA získalo na Zemi živitelce z rukou ministra zemědělství dvacet výrobků

Značku KLASA získalo na Zemi živitelce z rukou ministra zemědělství dvacet výrobků TISKOVÁ ZPRÁVA České Budějovice, 29. 8. 2013 Značku KLASA získalo na Zemi živitelce z rukou ministra zemědělství dvacet výrobků V rámci slavnostního zahájení 40. ročníku výstavy Země živitelka proběhlo

Více

Účelové známky v Kostelci nad Orlicí

Účelové známky v Kostelci nad Orlicí ZBYNĚK llkovský Účelové známky v Kostelci nad Orlicí Mezi drobné hmotné památky, které se leckdy dochovaly zminulosti, patříi tzv. účelové známky. Bývaly nejčastěji zobecných kovů - vzhledem obvykle připomínají

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

právně zastoupený JUDr. Petrem Hromkem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 2, Vinohradská 30, PSČ: 120 00

právně zastoupený JUDr. Petrem Hromkem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 2, Vinohradská 30, PSČ: 120 00 Státní zemědělská a potravinářská inspekce Inspektorát v Praze Za Opravnou 300/6 150 00 Praha 5 V Praze dne 5.4.2012 Naše značka: 2011/2022/05/Hro/Sch Podatel: Sdružení za poctivé české pivo, o.s. IČ:

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

ETA Papírové filtry ETA 408

ETA Papírové filtry ETA 408 ETA Papírové filtry ETA 408 ETA Papírové filtry! Tato kapitola úzce souvisí s kapitolami ETA Prachové filtry, ETA Vkládání filtrů, ETA Textilní filtry. V kapitole najdeme různé druhy papírových filtrů,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Jarmila Nová České pivní speciály a jejich oblíbenost n a trhu Diplomová práce 2014 České pivní speciály a jejich oblíbenost na trhu Diplomová práce Bc.

Více

KI-78-09-820-CS-C. Tajemství slunce

KI-78-09-820-CS-C. Tajemství slunce KI-78-09-820-CS-C Tajemství slunce Tajemství slunce Úřad pro publikace ISBN 978-92-79-12489-1 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Evropská komise ani žádná jiná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za případné

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Hana Vágnerová Pivovarnictví v ČR a ve světě - trendy a inovace Diplomová práce 2013 Pivovarnictví v ČR a ve světě - trendy a inovace Diplomová práce Bc.

Více

Senzorický profil různých typů piva - jak má pivo správně chutnat?

Senzorický profil různých typů piva - jak má pivo správně chutnat? Senzorický profil různých typů piva - jak má pivo správně chutnat? Jana Olšovská, Martin Slabý Na světě se vyrábějí stovky různých piv lišících se vzhledem, vůní a chutí Obsah Základní senzorické pojmy

Více