Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010. Masarykovo nám Nová Paka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010. Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka"

Transkript

1 Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 29/21 Masarykovo nám Nová Paka

2 Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo: Masarykovo nám. 2, Nová Paka Právní forma: příspěvková organizace IČO: b) Zřizovatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/1 5 Hradec Králové c) Ředitel: Mgr. Milan Pospíšil Petra Bezruče Nová Paka d) Adresy pro dálkový přístup: e) Datum posl. rozhodnutí: f) Celková kapacita školy: g) Školská rada: č.j. 871/ žáků ustavena počet členů: 6 předseda: Bohumil Kužel A. Vitvara Nová Paka

3 Část B Přehled oborů vzdělání, které škola vyučovala Kód oboru studia Název oboru 295H1 295H1 2954H2 2954H1 158H1 158H1 Pekař 2 492/4-2 Pekař ŠVP SŠGS 65/28 Cukrář - výroba 2 491/4-2 Cukrář ŠVP SŠGS 657/28 Krejčí 15 88/1-2 Krejčí se zaměřením na modelování oděvů ŠVP SŠGS 655/28 Truhlář 21 54/24 56H1 56H1 6551H2 6551H1 6542M4 6542M1 Čj. a datum schválení Délka Truhlář ŠVP SŠGS 656/ Kuchař-číšník pro pohost. Kuchař-číšník ŠVP Hotelnictví a turismus Hotelnictví a turizmusšvp 2 77/-2 SŠGS 658/ /1-2 SŠGS 654/ L521 Podnikání (DE) 21 26/ L521 Podnikání (DA) 21 26/ Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,26 2,76 Učební plány Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR. Učební plány pro III. ročníky oborů vzdělání s VL a Hotelnictví a turismus (.r.)

4 Kód oboru 295H1 2954H2 158H1 56H1 6551H2 6441L/ M/4 Kdo vydal učeb. dokumenty MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR Název oboru Pekař Cukrář - výroba Krejčí Truhlář Kuchař-číšník pro pohost. Podnikání Hotelnictví a turismus Pod č. j. 2492/ / / / / / /1-2 Platnost od Část C Popis personálního zabezpečení školy Jméno pracovníka nebo pořadové číslo (rozhodne ředitel školy) Pracovní zařazení Ped. a odbor. kvalifikace učitelů a Vyučení Odborné Pedagog. u (vysokoškolské, ÚSO) (obor) uveďte název školy Délka praxe Mgr. Milan Pospíšil ředitel PřF UP Olomouc FF 41 Mgr. Petr Jaroš ZŘTV Univerzita H. Králové PF Ing. Lad. Kocourková ZŘPV VŠCHT Praha 25 Mgr. Hana Antošová učitelka PedF Hradec Králové PF 6 Ing. Zdeněk Grosman učitel VŠLD Zvolen 28 Josef Chudoba učitel str. zámečník SPŠ Jičín 1 Dr. Libuše Kučerová učitelka cukrářka PedF UK Praha PF 8 Ing. Jana Linková učitelka Univerzita Pardubice 18 Pavel Plochý učitel Mgr. Ivan Sehnal učitel cukrářka číšník Univerzita T. Bati Zlín (st) PedF Ústí n. L. 2 PF 2

5 Mgr. Mon. Mičáková učitelka Univerzita H. Králové PF Ing. Zuzana Šmiková učitelka VŠST Liberec 2 Mgr. Olga Šmejcová učitelka PřF UK Praha PF 28 Ivana Věchtová ext. učit. SPŠT Liberec 27 Mgr. Daniela Vítová učitelka FTVS Praha PF 5 Ing. Vl. Vojáček učitel VŠST Liberec 21 Ing. Eva Vitvarová učitelka VŠE Praha PF 16 Mgr. Milena Jarošová učitelka FF UP Olomouc FF 29 Mgr. Jar. Vaněčková učitelka PF TU Liberec PF 9 Mgr. Kat. Jarošová ext. učit. TU Liberec PF 6 Mgr. Jan Horáček ext. učit. FF UK Praha FF 4 Jaroslava Havlová V cukrářka SOU Nová Paka 4 Alena Šulcová cukrářka ISŠ Nová Paka 27 Božena Vaňková cukrářka SPŠPT Pardubice 28 Miloslava Farská cukrářka SPŠPT Pardubice 2 Bohuslava Kuhnová cukrářka ISŠ Nová Paka 26 Stanislava Štrynclová V krejčí SOU Nová Paka 22 Daniela Hanáková krejčí SPŠT Brno 28 Miloš Urban kuchař-číšník SŠSS Poděbrady 1 Alena Šepsová kuchař-číšník HŠa SJŠ Poděbrady 1 Miloš Zajíc V truhlář SPŠST Hradec Králové 1 Zdeněk Bičiště truhlář SOŠ Hradec Králové 5 Jaroslav Vízek truhlář SOUaSOŠ HradecKrálové 2 Václav Vondrouš V truhlář SUPŠ Praha Milan Jirka truhlář SPOŠ Jičín 25 Rudolf Eliáš pekař SOUaU Nová Paka 4 16

6 Nepedagogičtí prac. Ing. Eva Čevelová ekonomka vysokoškolské 25 Libuše Peteráčová sam. ref. ÚSO 28 Ladislava Trnková sam. ref. ÚSO 6 Ladislav Věchet školník str.zámečník SO 7 Marie Nitzchová uklízečka prodavačka SO 46 Zuzana Burgerová uklízečka prodavačka SO 28 Alex. Pospíšilová uklízečka prodavačka SO 6 Zdena Kalendová uklízečka prodavačka SO 5 B) Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé Mistři odborného výcviku Vychovatelé celkem 85,7% 86,66% není DM 86,2% Část D Údaje o přijímacím řízení a) souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k 1. 8.) Přijímací řízení pro školní rok 21/211 Kód oboru 295H1 2954H1 158H1 56H1 6551H1 6441L L M1 Název oboru Pekař Cukrář Krejčí Truhlář Kuchař - číšník Podnikání DE Podnikání DA Hotelnictví 1. kolo poč.přihl poč.přij. 1 (ZL 6) (ZL 11) 5 (ZL 4) (ZL 17) 6 (ZL 7) (ZL 27) (ZL 27) (ZL 26) další kola poč.přih poč.při l j poč.přij. celkem

7 Část E Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V: Ostatní střední školy Kód oboru Název oboru 295H1 2954H1 158H1 56H1 6551H1 6441L L M1 Pekař Cukrář Krejčí Truhlář Kuchař - číšník Podnikání DE Podnikání DA Hotelnictví 1. ro č ro č ro č Celk.počet žáků Poč. tříd celk. 1, , Pozn.: obory Pekař, Cukrář,Truhlář a Krejčí slučovány ve společných třídách, III. ročníky oborů vzdělání s VL, III. ročník oboru Hotelnictví a turismus a denní a dálková forma nástavbového studia Podnikání připravovány podle celostátních osnov a pod původními kódy KKOV. b) prospěch žáků ve škole ( bez dálkového studia) Ročník Prospěl Neprospěl Opakuje celkem Počet žáků Prospěl s vyznam. 169 c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka ( bez DS) Ročník Školní rok 1. ročník 2.ročník. ročník celkem Počet celkem % zameš. hodin Důvodem prospěch Důvodem chování Jiné důvody Počet zamešk. hod./žák , , ,25 29/21 6,62

8 d) Snížený stupeň z chování (bez nástavbového studia) školní rok 29/21 Stupeň chování Počet % z celku , ,4 16 4,4 e) Celkový počet neomluvených hodin. Počet neomluv. hodin % z celku 999 2,55% f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok 29/21 Kód oboru 6441L/524 Počet ž. celkem 21 Název oboru Podnikání Počet ž. nepřipuštěn Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl 18 Počet ž. neprospěl Závěrečné zkoušky školní rok 29/21 Kód oboru Název oboru 295H1 2954H2 158H1 56H1 6551H2 Pekař Cukrář - výroba Krejčí Truhlář Kuchař-číšník pro p. Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuštěn Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl Počet ž. neprospěl

9 Část F Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V době, kdy všeobecně narůstají problémy sociálně patologických jevů jsme v uplynulém školním roce věnovali této záležitosti mimořádnou pozornost. Vycházeli jsme s úzké spolupráce výchovného poradce Mgr. D. Vítové, školního metodika prevence Ing. Z. Šmikové a třídních učitelů. Tato problémová oblast se stávala trvalým námětem jednání porady vedení. Obě zkušené učitelky se účastnily v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků seminářů na dané téma. V hodnoceném roce to bylo například téma: Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování. V rámci porad učitelů jsou pak poznatky z těchto seminářů přenášeny na ostatní pedagogické pracovníky. Dále velmi úzce spolupracujeme s policií České republiky, zejména se specialisty na tuto oblast. Na problémové žáky se snažíme uplatňovat metodu individuálního přístupu a častější kontrolu. V každé třídě 1. ročníku je prováděn rozbor sociální situace ve třídě, který slouží jako základní dokument pro tvorbu třídního kolektivu. Velká pozornost byla věnována mapování situace v oblasti návykových látek, zejména kouření, alkoholu, popřípadě gemblérství. Zde využíváme účinně metody osobního příkladu, neboť pedagogický sbor je téměř stoprocentně nekuřácký. Pro žáky školy proběhl v hodnoceném roce cyklus přednášek a besed,, S Tebou o Tobě. Dále jsme se zúčastnili výchovných programů s tématikou sociálně patologických jevů. Úzce jsme spolupracovali s pedagogickou poradnou v Jičíně i Trutnově podle potřeby i s psychologem. Veškerá problematika a soubor opatření a návodů k této oblasti je zpracován v Minimálním preventivním programu pro příslušný školní rok, který vychází z pedagogicko organizačního zabezpečení. Závěrem konstatujeme, že v hodnoceném školním roce nebyl řešen jediný případ žáků školy s proviněním tohoto charakteru. Část G Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků

10 Kurzy jednotlivých předmětů 9 Odborné kurzy Kurzy ucelených částí učiva Bakalářské studium VŠ 2 Jazykové vzdělávání učitelů (Aj) 12 Část H Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V hodnoceném školním roce škola postupně zajišťovala následující akce Jičín město pohádky, raut pro VIP účastníky, ukázka řemesel pro návštěvníky Raut pro Městský úřad Nová Paka Kopidlenský kvítek občerstvení pro účastníky a módní přehlídka v rámci soutěže a jejího vyhodnocení Raut pro Automotoklub Nová Paka uzavírání tratě Raut pro pracovníky spořitelny v Nové Pace Občerstvení pro akci Městského kulturního střediska v Nové Pace a Dny otevřených dveří (prohlídky školy, dílen, ukázky prací žáků, ochutnávky a občerstvení) Vánoční trhy školy prodej výrobků a občerstvení pro širokou veřejnost, módní přehlídky a výstavky prací žáků, tradiční akce Raut pro účastníky vyhodnocení Sportovec okresu Jičín Raut pro účastníky vyhodnocení Sportovec Nové Paky

11 Prezentační akce středních škol v Turnově Raut pro Hasičský záchr. sbor Jičín oslava založení profes. hasičů Jičín..21 Výukový program Kurz sekretářek pro studentky MOA v Jičíně Celostátní soutěž zručnosti oboru Krejčí Žatec 2. místo jednotlivců,. místo družstva Gastro Hradec Králové 1. místo - mezinárodní soutěž cukrářů Novopacký slavíček občerstvení pro SOŠpg pořádající tuto soutěž Účast na Avantgarda soutěž modelů z netradičních materiálů obor krejčí v Lysé nad Labem Prezentace školy na,,cukrářské pouti zámek Kačina Duben 21 zajišťování občerstvení při volebních kampaní různých volebních subjektů Odvoz vítězného exponátu cukrářské olympiády Erfurt (zámek Chaumont) do Muzea kuriozit Pelhřimov.5.21 Soutěž ve vyřezávání ovoce Třebíč 2 bronzové medaile Občerstvení pro vystoupení souboru Ondráš v Nové Pace Zajištění občerstvení při celodenních oslavách svátku Slunovratu v Nové Pace Zajištění občerstvení pro Krajský turnaj přípravek v kopané ve Staré Pace

12 Realizace studia oborů vzdělávání s výučním listem s nedostatkem uchazečů Ve škole kromě jiných oborů učíme i obory Pekař a Krejčí. V těchto profesích se projevuje nedostatek absolventů a noví uchazeči se obtížně získávají. Výuka oborů pekař a krejčí je v rámci našeho kraje realizována pouze na několika školách v rámci kraje. Vedení školy vyvinulo iniciativu k zařazení těchto oborů do skupiny finančně podporovaných. I přes opakování žádosti, která byla podána ve školním roce 29/21 nebyly tyto obory do systémů preferovaných v hodnoceném roce zařazeny. Ve stejném úsilí budeme pokračovat i v budoucnu. Realizace výběrového řízení V roce 29 podán ve spolupráci s CEP projekt na financování zateplení truhlářských dílen v Lázních Bělohradě v hodnotě cca 1,5 mil. Kč. Výběrové řízení na dodavatele proběhlo v květnu 21. Výběrové řízení vyhrála z pěti zúčastněných firem stavební společnost Repcolor s.r.o. Opatovice nad Labem. V současné době je stavební akce dokončena a 18. října 21 proběhla úspěšně kolaudace. V rámci této stavební akce došlo k výměně původních oken za plastová, k instalaci zateplené fasády a osazení termoregulačních ventilů na otopná tělesa dílny. Veškeré práce byly dokončeny v plánovaných termínech a v požadované kvalitě. Celá akce byla financována projektem Státního fondu životního prostředí za spoluúčasti našeho zřizovatele Královéhradeckého kraje. V prosinci 21 jsme za pomoci investičního oddělení KÚ Královéhradeckého kraje vypsali soutěž na půdní nástavbu budovy školy. Soutěže se zúčastnily čtyři oslovené projekční kanceláře. Komise vybrala jako vítězný návrh studii Ateliér DC Ing. Petr Bajtalon a Pavel Mikuláš arch. Z Hradce Králové. Pokud bude naším zřizovatelem poskytnuta finanční dotace na zpracování projektové dokumentace, budeme v této záležitosti ve školním roce 21/211 pokračovat. Organizace soutěží pořádaných školou či jiným školským zařízením GASTRO HK mezinárodní soutěž cukrářů a kuchařů: zlatá medaile cukráři 1. místo v kategorii a mimořádná cena primátora

13 Hradce Králové Ing. Divíška za ztvárnění cyklu,,rok na vsi od českého malíře Josefa Lady účast na cukrářské pouti zámek Kačina. Ukázka zdobení perníků, prodej cukrářských a pekařských výrobků Odborná soutěž truhlářů na SOŠ a SOU Třemošnice Václav Cír 5. místo Škola pořadatelem Krajského a okresního kola středních škol v kopané (duben 21).. 21 celostátní soutěž zručnosti obor vzdělání Krejčí na SOŠ a SOU Podbořany 2. místo jednotlivci, Zuzana Šturmová,. místo družstva (Zuzana Šturmová a Ondřej Štěpánek oba žáci 2. ročníku oboru vzdělání Krejčí). Během školního roku probíhalo tzv. 1 lekcí techniky se zaměřením na obory Truhlář a Krejčí. Tyto lekce jsou určeny pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a mají u absolventů kurzu vzbudit zájem o uvedené obory. Odbornými garanty byly u oboru krejčí Stanislava Štrynclová a u oboru truhlář Miloš Zajíc. Účast na sportovních soutěžích Okresní kolo přespolního běhu (. a 5. místo) Okresní kolo sálová kopaná (4. místo) Okresní kolo ve florbalu chlapci (5. místo) Charitativní akce V rámci Vánočních trhů byla žáky školy za prodej vyřezávaného ovoce vybrána částku 5 12,-- Kč věnována na opravu kláštera v Nové Pace.,,Miss panenka projekt UNICEF jako v minulém roce jsme ve spolupráci s Českým rozhlasem Hradec Králové vyrobili panenky, jejichž prodejem jsou získávány finance na očkování dětí v rozvojových zemí.

14 Organizace volného času Při organizaci volného času se snažíme ovlivnit jeho využití v profesním a sportovním směru. Nezapomínáme ani na kulturu. především V září 29 jsme obdrželi,,čestné uznání Hospodářské komory za vysokou úroveň praktické přípravy v oborech Kuchař-číšník, Cukrář, Truhlář a Krejčí. Toto uznání bylo předáno v sídle HK v Praze. Sportovní a kulturní nabídky Ve volném čase pracoval ve škole kroužek stolního tenisu a aerobiku. Žáci navštívili za uplynulý rok několikrát kino. Během výuky Českého jazyka všechny třídy 1. ročníků navštívily Městskou knihovnu v rámci čtenářského minima. Vybrané třídy shlédly 2 kulturní pořady organizované Městským kulturním střediskem v Nové Pace. Sportovně turistický kurz byl ve dnech organizován podobně jako v minulosti formou zahraničního pobytu v Chorvatsku (Lanterna-Poreč).

15 Část I Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V hodnoceném školním roce Česká školní inspekce svým pracovištěm v Hradci Králové inspekci neuskutečnila na naší škole žádnou kontrolní činnost. Část J Základní údaje o hospodaření školy Výsledek hospodaření za rok 29 byl ,-- Kč. Příjem z produktivní práce žáků v hlavní činnosti byl ve výši 2 92 tisíc Kč. Rozpočet na rok 29 činil ,-- Kč, přičemž dotace na přímé náklady byla ve výši tis. Kč, další účelová dotace ze státního rozpočtu ve výši 8 2,-Kč a provozní dotace od zřizovatele ve výši 491 tis. Kč. Dále nám byla poskytnuta neinvestiční dotace z FRR zřizovatele ve výši 6 tisíc Kč na poslední etapu výměny oken v budově školy. Zlepšený hospodářský výsledek z roku 29 byl v roce 21 použit na náklady spojené s pořízením automobilu na leasing pro odloučené pracoviště truhlářských dílen v Lázních Bělohradě. Prostřednictvím NAEP probíhají na naší škole vzdělávací projekty Leonardo a Comenius. Objem finančních prostředků, které nám byly na projekty poskytnuty, činí 76 55,-- Kč. Od září 21 byl zahájen další projekt Leonardo v celkové výši 7 92,-- EUR Část K Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a) Mezinárodní projekty

16 Po úspěšných projektech s jazykovým a gastronomickým zaměřením jsme v tomto směru pokračovali v hodnoceném školním roce. V roce 29 jsme úspěšně dokončili projekt,, Taste of Gastronomy, který byl společný se školou s podobným zaměřením z polského města Darlowo. S touto školou máme dlouhodobý družební vztah a v minulosti jsme již podobný projekt společně absolvovali. Projekt,, Taste of Gastronomy byl finančně podporovaný Královéhradeckým krajem částkou ve výši 12,-Kč. Hlavní těžiště tohoto projektu spočívalo ve vzájemné výměně studentů obou škol a společné práci na tiskovém výstupu obsahujícím gastronomické speciality obou zemí a turistický místopis našeho a polského regionu. Garantem tohoto projektu byla Mgr. Milena Jarošová. Dalším projektem, který odstartoval v listopadu 29 byl multilaterální projekt,,promo and share realizovaný v rámci evropských vzdělávacích programů Comenius. Multilateralita spočívala v zapojení 7 škol ze sedmi evropských zemí (Bulharsko, Rumunsko, Polsko, Itálie, Slovinsko, Řecko a Česká republika). Ve školním roce 29/21 proběhlo první společné setkání všech zúčastněných škol ve slovinském městě Celje na tamní škole. Obsah projektu spočívá ve vzájemném přiblížení turisticky zajímavých destinací jednotlivých zemí, školských systémů a v neposlední řadě ve zdokonalení při užívání cizích jazyků neboť oficiálním jazykem tohoto projektu je angličtina. Během školního roku pak následovala setkání v rumunském městě Alba a v Polsku přímořské město Darlowo. V září dalšího školního roku pak úspěšně splnila hostitelskou roli naše škola. Zbývá společné setkání v Bulharsku, Itálii a v Řecku, kde bude společný projekt ukončen. Dále jsme během školního roku 29/21 připravovali projekt zaměřený na praxi žáků oborů Kuchař-číšník a Hotelnictví v Anglii a Německu. Domníváme se, že postup tímto směrem je pro zvládnutí cizích jazyků především v oblasti slovní zásoby jejich budoucích povolání nejefektivnější. Již v listopadu tohoto roku odjede první skupina ke 14 ti dennímu pobytu do Anglie. Přejeme šťastnou cestu i pobyt. Za všemi těmito projekty stojí pracovní úsilí vyučující německého a anglického jazyka Mgr. Mileny Jarošové.

17 b) Mezinárodní spolupráce s partnerskou školou Mezinárodní spolupráce je již delší dobu rozvíjena právě se školou, se kterou jsme vstoupili do programu Sokrates. Jak již bylo předesláno, jedná se o školu v městské části Lipska Schkeuditz, která vyučuje shodné obory vzdělání s naší školou (truhlář, kuchař, krejčí), což vytváří předpoklady výhodných vzájemných vztahů. V budoucnu chceme právě prostřednictvím této školy připravit pro žáky nově zavedeného oboru vzdělání Hotelnictví a turismus odbornou praxi v Německu. Dále je úspěšně rozvíjena přátelská spolupráce se školou v Polsku v Darlowu, která je jednou ze zapojených škol v multilatelárním projektu Comenius. Část L Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a) Dílčí kvalifikace Ve školním roce 28/29 vedení školy přistoupilo k přípravě žádosti o získání akreditace pro kvalifikační a hodnotící standarty dílčích kvalifikací v souladu se zákonem číslo 179/26 Sb. o uznání výsledků

18 dalšího vzdělávání. S přípravou obsahu některých dílčích kvalifikací jsme započali u oboru vzdělání Krejčí a Truhlář. Postupně chceme pokračovat s rozšiřováním obsahu jednotlivých kvalifikací i rozsahu v dalších oborech vzdělání. b) Podobně jako v předcházejících letech i v hodnoceném roce škola byla připravena umožnit v ojedinělých případech získání kvalifikace v souladu se školským zákonem 11 studiem formou tzv. jednotlivých zkoušek. c) Škola se v uplynulém školním roce zapojila do projektu UNIV 2 Kraje organizovaným Národním ústavem odborného vzdělávání Praha. V rámci tohoto projektu zaměřeného na další vzdělávání dospělých pracovníků připravujeme výukový program oboru Pekař -,,výroba chleba a běžného pečiva. Pro tento účel byl sestaven desetičlenný projektový team, mentorem projektu byl stanoven ředitel školy Mgr. Milan Pospíšil a metodikem jeho zástupce pro teoretické vyučování Mgr. Petr Jaroš. Odborným garantem obsahu výukového programu je zástupkyně pro odborný výcvik Ing. Ladislava Kocourková. Část M Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů a) Byl dokončen Projekt,, Taste of Gastronomy pro žáky oboru Hotelnictví společně se školou z Polska město Darlowo, který měl obdobné zaměření. Projekt byl zaměřen na vzájemnou spolupráci a výměnné pobyty žáků obou škol. Výstupem je společná publikace s turistickým a gastronomickým obsahem. Byl financován Královéhradeckým krajem ve výši 12 tis. Kč a ukončen v roce 29. b) Po neúspěšných finančních žádostech přestavby dílen oboru truhlář v Lázních Bělohradě, která spočívá v zateplené fasádě, výměně oken a osazení těles ústředního topení novými termoregulačními ventily, jsme podali v rámci 11. Výzvy Operačního programu Státního fondu životního prostředí projekt zahrnující financování výše zmíněných stavebních úprav. Celkový rozpočet této akce je 1,7 mil. Kč s předpokladem 1 % dofinancování. Projekt byl podán 21. srpna 29 a byl přijat bez formálních vad Centrem evropského plánování v Hradci

19 Králové. V únoru tohoto roku jsme akceptačním dopisem obdrželi kladné rozhodnutí o přidělení dotace a zahájili stavební přípravu. Díky vstřícnosti Městského úřadu Lázně Bělohrad a jeho stavebního odboru jsme mohli na začátku prázdnin zahájit realizaci. Vítězná firma výběrového řízení Repcolor s.r.o. z Opatovic nad Labem dokončila naši zakázku v říjnu tohoto roku ve vzorné kvalitě. c) Dalším projektem, který byl zahájen v listopadu 29 byl multilatelární projekt,,promo and share v rámci evropských vzdělávacích projektů Comenius. Tohoto projektu se účastní 7 škol ze sedmi evropských zemí. Podrobněji o tomto projektu je pojednáno v předešlé kapitole. Část N Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery a) V hodnoceném roce podobně jako v letech minulých pracovala na škole odborová organizace. Pro společné řešení finančních, personálních a společenských záležitostí byla sepsána Kolektivní smlouva. Tato smlouva obsahuje společné řešení všech oblastí, do kterých smí odborová organizace zasáhnout. Spolupráce vedení školy a odborů se tradičně odvíjí při společenských akcích jako je např. oslava Dne učitelů, osobních životních výročí, společných sportovních, turistických a kulturních zájezdech atd. Celkově lze konstatovat, že spolupráce s odborovou organizací je dobrá i když se v poslední době snížila ochota odborářů podílet se na práci ve vedení své organizace. b) Vedení školy podobně jako v minulosti spolupracuje s řadou profesních partnerů a organizacemi zaměstnavatelů. Mezi nejvýznamnější patří Plzeňský Prazdroj a.s., se kterým je spolupráce vázána smlouvou pro činnost školy velmi výhodnou. Ta mimo jiné obsahuje ujednání o materiální podpoře činnosti školy. Dalšími profesními partnery byly: Asociace kuchařů a cukrářů ČR Asociace nábytkářského a dřevozpracujícího průmyslu Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Podnikatelský svaz cukrářů a pekařů ČR Společenstvo cukrářů Hospodářská komora ČR

20 Plzeňský prazdroj Ve všech těchto organizacích máme i členské zastoupení a podle možností se účastníme akcí jimi pořádaných. V říjnu 29 jsme například převzaly ocenění Hospodářské komory v Praze za vysokou úroveň praktické přípravy oboru Kuchař-číšník, Truhlář, Cukrář a Krejčí. Rovněž i nejlepší žáci, kteří skládali závěrečné zkoušky v hodnoceném roce obdrželi ocenění individuální. Ve spolupráci s těmito organizacemi nabízíme našim žákům nadstandardně: kurz studené kuchyně kurz vyřezávání ovoce kurz výroby, ošetřování, čepování a degustací piva (pivní somelierství) kurz barmanský kurz vinného someliérství c) seznam zájmových, občanských a dalších sdružení působících na škole Sdružení rodičů a přátel naší školy, které působí od r jako samostatný právní subjekt, pomáhá škole především s finančním zajištěním některých akcí školy. Přes pokladnu SRPŠ zajišťujeme nákup nových učebnic a některých učebních pomůcek. Dále je z peněz SRPŠ placena doprava všech turnusů lyžařského kurzu v Poniklé. Spolupodílí se na organizaci školních propagačních akcí, plesu a je důležitým poradním orgánem vedení školy. Práce Sdružení rodičů a přátel školy byla v hodnoceném roce řízena 11 členným výborem, který se sešel na čtyřech výborových schůzích. Na těchto schůzích jsou členové výboru vedením školy informováni o důležitých událostech a celkovém chodu školy. Rovněž jsou zde schvalované dotace na zajištění nákupů některých pomůcek a další potřebné výdaje. Školská rada byla ustavena podle pokynů zřizovatele v počtu 6 ti členů v únoru 29. Její předseda Bohumil Kužel, tuto funkci zastával i v předchozím období. Školská rada se v duchu zákona scházela několikrát během školního roku, obsah jednání se týkal hodnocení dosavadního průběhu školního roku a některých záměrů pro roky další. Obsahem poslední schůze Školské rady bylo mimo jiné i schválení této výroční zprávy na jejím mimořádném zasedání ve čtvrtek 21. října 21. Výroční zpráva byla předtím projednána na poradě vedení v pondělí dne 18. října 21 Mgr. Milan Pospíšil

21 ředitel školy... Bohumil Kužel předseda ŠR

Střední odborné učiliště a Učiliště. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004/2005. Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka

Střední odborné učiliště a Učiliště. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004/2005. Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka Střední odborné učiliště a Učiliště Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 004/005 Masarykovo nám. 509 7 Nová Paka Základní charakteristika školy a) Název: Střední odborné učiliště a Učiliště Nová Paka Masarykovo nám.

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012. Masarykovo nám.2. 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012. Masarykovo nám.2. 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012 Masarykovo nám.2 509 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Masarykovo nám. 2 509 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Masarykovo nám. 2 509 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ve školním roce 2011-2012

ve školním roce 2011-2012 Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011-2012 V Kostelci nad Orlicí 24. 9. 2012 Strana 1 (celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

ve školním roce 2012-2013

ve školním roce 2012-2013 Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2012-2013 V Kostelci nad Orlicí 24. 9. 2013 Strana 1 (celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/10 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Koncepce rozvoje SŠHSS Teplice nad Metují 2012-2016

Koncepce rozvoje SŠHSS Teplice nad Metují 2012-2016 Koncepce rozvoje SŠHSS Teplice nad Metují 2012-2016 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují listopad 2012 1. Úvod Koncepce rozvoje školy je vyjádřením manažerského záměru ředitele, patří mezi nejvýznamnější

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Obor: Čeština v komunikaci neslyšících Vzdělávací zařízení pro děti, žáky a studenty neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, K Valše 38 Charakteristika školy: Střední

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více