Obsah. Editorial. Jiří František Potužník tiskový mluvčí předsedy vlády ČR pro předsednictví ČR v Radě EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Editorial. Jiří František Potužník tiskový mluvčí předsedy vlády ČR pro předsednictví ČR v Radě EU"

Transkript

1 Obsah Editorial Unie nesmí selhat v zajištění prosperity, říká Alexandr Vondra, vicepremiér pro evropské záležitosti str. 4 7 Co je České pivo? O tažení nejcennější české komodity na Brusel str Vážení čtenáři, na své předsednictví Evropské unii se Čes - ká republika připravovala dlouho a zodpovědně. Jsme si vědomi toho, že od něj Evropa příliš nečeká. Tím spíše by mohlo překvapit. Věřím, že pozitivně. Jen tak se můžeme v očích Evropanů zviditelnit a mimo jiné naplnit očekávání téměř devadesáti procent českých podnikatelů, kteří si od předsednictví slibují v té či oné míře přínos pro jejich byznys, zejména pro export. Ostatně i obsah letošního druhého vydání revue Vítá Vás srdce Evropy potvrzuje, že máme být na co hrdí, na české tradiční značky, oceňované výsledky české vědy či skvělou výkonnost naší ekonomiky, právě zkoušenou důsledky finanční a hospodářské krize. Čeká nás hospodářský útlum. I kdyby se nás dotkl výrazněji, než si přejeme, je to příležitost k opatřením, která mohou posílit konkurenceschopnost podniků i celé Evropy. A to je jedna z priorit českého předsednictví, stejně jako odstraňování bariér v podnikání a nastavení nové strategie pro oblast energetiky. Všichni nyní hledají recept na krizi, evidentní je posilování státních zásahů. Je ale skutečně státem řízené hospodářství lepší než tržní ekonomika? Není náhodou umožnění volného trhu tou cestou, jak zmírnit hospodářský pokles? Je přece znám výrok Miltona Friedmana: Pokud svěříte federální vládě saharskou poušť, do pěti let začne docházet písek. V každém případě jsem mírným optimistou. Teď máme příležitost začít dělat opatření, k nimž dříve nebyla odvaha a na která nezbýval čas. Jaroslav Míl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Vážení čtenáři, témata tohoto vydání revue Vítá Vás srdce Evropy dokazují, že člověk může hýbat vesmírem, pokud je pevným bodem on sám. A že těmito hybateli byli a jsou i Češi. Více než přehlídku elitní jednotky národního sebevědomí vidím ve jménech Blata, Havel, Nikl, Holý, Žďárek, Vilímek či Martinů galerii osobností, jimž se podařilo původní myšlenky uvést do života a učinit z nich i ať mi umělci a filantropové odpustí zboží na export. Evropská unie čelí v současné době dopadům finanční krize, která sice začala jinde, ale která se v globalizované ekonomice promítá jako hospodářská recese i v členských státech. O to důležitější je shodnout se a trvat na nástrojích, které mohou být sedmadvacítce společné vedle českým předsednictvím zaklínaných pravidel volného trhu a férové hospodářské soutěže je to i zvyšování konkurence - schopnosti evropského průmyslu. Práci českých tvůrců a inovátorů proto můžeme vnímat i jako doporučení, jak důležitá je podpora a zjednodušení pravidel, aby se zkrátila cesta, po níž se myšlenka přes realizaci dostane ke svému spotřebiteli. Vždyť právě inovace je tradiční přidanou hodnotou evropské vědy a kultury. Jiří František Potužník tiskový mluvčí předsedy vlády ČR pro předsednictví ČR v Radě EU Tatra slavná česká značka možná bude vyrábět díly až v USA str Blata Blansko český výrobce motocyklů v boji s čínskými plagiáty ukázal, že má tuhý kořínek str Maestro of Crystal příběh českého skláře Miroslava Havla str Fotogalerie představujeme projekt Sto ikon českého designu str V Bruselu si budou hrát interaktivní výstava Orbis Pictus aneb Sahat je dovoleno str Čeští vědci na vzdálených kontinentech entomolog Jan Žďárek bojuje s mouchou tse-tse str Je Machu Picchu v ohrožení? geolog Vít Vilímek zkoumá posvátné město Inků str Mé místo je v laboratoři český vědec Antonín Holý vynalezl desítky superúspěšných léků str Mosaika událostí vztahujících se k českému předsednictví v Radě EU str Martinů Revisited Češi si připomínají 50 let od úmrtí jednoho ze svých nejslavnějších hudebních skladatelů str Vítejte v Srdci Evropy vychází šestkrát ročně a prezen tuje obraz života v České republice. Názory, obsažené v autor - ských článcích, nemusí nutně korespondovat s oficiálními stanovisky české vlády. Objednávky předplatného prosím směřujte do redakce časopisu. Vydává: vydavatelství THEO ve spolupráci s Minis ter stvem zahraničních věcí České republiky Adresa redakce: J. Poppera 18, Pardubice , Česká republika Šéfredaktor: Pavel Šmíd Grafická úprava: Jiří Sáva Předsedkyně redakční rady: Zuzana Opletalová, ředitelka tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky a tisková mluvčí ministra zahraničních věcí České republiky Členové redakční rady: Libuše Bautzová, Pavel Fischer, Vladimír Hulec, Robert Janás, Milan Knížák, Martin Krafl, Eva Ocisková, Tomáš Pojar, Jan Šilpoch, Petr Vág - ner, Petr Volf, Marek Skolil Překlad: tým překladatelů, Filozofická fakulta Ma sa ry kovy univerzity v Brně Litografie a tisk: Východočeská tiskárna Sezemice Texty, uvedené v časopise Vítá Vás srdce Evropy, je možné přetiskovat bez svolení redakce či autorů; za předpokla du uvedení jména autora a zdroje. Máteli zájem o pou žití obrazového doprovodu, kontaktujte prosím redakci nebo uvedené autory fotografií. MK ČR E 6574 ISSN Internet: ová adresa vydavatele: 3

2 Unie nesmí selhat v zajištění prosperity, říká Alexandr Vondra, vicepremiér pro evropské záležitosti Evropané často sdílí dojem, že Evropská unie je jakousi byrokratickou konstrukcí, která shora dik - tu je obtížné příkazy, že jí jako každému ouřadovi schází empatie... EU předloni sfoukla 50 svíček z pomyslného dortu a to je příležitost bilancovat. Evropská integrace je bezesporu ekonomickým i politickým úspěchem na začátku integračního procesu bylo evropské HDP na obyvatele zhruba na úrovni 40 % HDP ve Spojených státech dnes je to asi 70 %. Unie je dnes největším trhem na světě a její regulatorní rámec přejí mají podniky na celém světě. Po ví ce než padesát let mezi členy Spo le - čenství/unie nepropukl ozbrojený konflikt to je poprvé v evropských dějinách. Přes tyto úspěchy Unie skutečně nedokázala strhnout masy. Bývá jí vyčítáno, že je projektem elit, a i když ovlivňuje životy občanů čím dál hlouběji, zajímají se o ni méně a méně. Zamítavá referenda ve Francii a Nizozemí odhalila propast mezi názory politických zastupitelů, kteří většinově schválili ústavní smlouvu, a názory občanů, kteří ji stejnou většinou odmítli. Jinými slovy, Unie trpí deficitem legitimity. Pro české předsednictví je právě tento deficit Unie důležitým impulsem k reflexi, která se odrazila ve výběru našich hlavních priorit. Mohl byste je ve zkratce vyslovit? Alexandr Vondra a Hans-Gert Pöttering. Pro předsednictví ČR v Radě EU jsme zvolili motto Evropa bez bariér. V jeho duchu chceme odstraňo - vat zbývající překážky čtyř základních svobod EU volného po hybu zboží, osob, služeb a kapitálu. Plné - mu rozvoji potenciálu Evropy brání i další vnitřní bariéry administrativ - ní zátěž podnikatelů či nepropojenost energetické infrastruktury. Kromě zastřešujícího motta předsednictví jsme si vytkli tři hlavní prioritní oblasti ekonomika, energetika a Evropská unie ve světě. První týdny předsednictví jasně ukázaly, že jsme naše stěžejní priority vybrali správně. Kromě dlouhodobých cílů totiž korespondují i s prvořadými výzvami, kterým EU aktuálně čelí.

3 Řekl jste, že v zemích, které přijaly euro, občané vidí přímou vazbu mezi politikou Unie a ekonomickými výsledky svých zemí... Evropané skutečně momentálně cítí zpomalení Evropy ve svých peněženkách a až přistoupíme ke společné měně, budou ji vnímat i čeští občané. Jestliže selžeme právě v tom, co bylo základním zdůvodněním evropské integrace totiž v zajištění ekonomické prosperity, nepodaří se nám občany získat na stranu EU. Projeví se stín ekonomické krize i na financích, které na realizaci svého předsednictví vydá ČR? Čísla mohou vypadat impozantně, ale ve skutečnosti se držíme velmi při zemi. Celkové náklady činí asi osmdesát milionů eur, tedy totéž, co utrácely s námi srovnatelné země jako Holandsko, Finsko a Švédsko. Jen pro představu, Francie utratila za předsednictví zhruba čtyřikrát to - lik, než plánujeme vydat my. V čem vidíte příčiny tzv. globální krize? Obecně platí, že ekonomika se vyvíjí v určitých cyklech, a teď je to prostě na té křivce dolů. Tomu se nedalo vyhnout, i když nikdo neoče - kával, že by to (třeba) mohlo být tak hluboké. V podstatě není účinnější lék, než se připravit a přečkat to, není v silách žádné vlády na světě tomu zabránit. To jsou cyklické vývoje v hospodářství. Můžete je ztlumit, můžete se na ně nějakým způsobem adaptovat, můžete udělat pár kroků, které pomohou nastartovat budoucí růst, ale celkový běh ekonomiky neovlivníte. Co ale je určitý problém: máme za sebou období, kdy se nám všem nesmírně dařilo. Tedy čas, kdy bylo třeba jednat s péčí řádného hospodáře. Např. česká vláda se poslední dva roky snažila snižovat rozpočtové deficity. Protože, když přijdou horší časy, je toto sebeukáznění daleko obtížnější dodržovat. V eurozóně, je - jíž stabilita je položena na určitých (Zleva) Alexandr Vondra, José Barroso, Mirek Topolánek. sebeomezeních členských států, se to to může vyvinout v problém, se kterým nebude jednoduché se popasovat. Není jednou z příčin ekonomické krize také byrokracie? Je. Evropa musí snížit administrativní zátěž malých a středních podniků, které jsou hlavním zdrojem hospodářského růstu. Politiky, které byly vytvořeny před půl stoletím, již čelem k silné globální konkurenci a změněným vzorcům spotřeby i výroby neobstojí. Například: nemůžeme se bránit liberalizaci služeb, když jen mezi lety 1980 a 2000 podíl služeb na evropském HDP stoupl o 13 % na 70 % a když dnes zajišťují 50 % evropské zaměstnanosti. S jakými problémy se ještě evropská ekonomika potýká? Zatímco začátek evropské integra - ce se vyznačoval rychlým doháněním USA v ekonomické výkonnosti, od počátku 80. let již k žádnému pokroku nedochází: Unie sice za prv - ních dvacet let integrace poskočila ze 40 % na 70 % procent ekonomického výkonu USA, od té doby se ale neposunula dál. Již dvacet let se nehýbeme z místa. Ještě více alarmující je, že produktivita práce v Evropě od 90. let neroste. Zatímco každoroční růst vý stu pu Ze slavnostního zahájení českého předsednictví v Národním divadle v Praze. (Zleva) Jean-Pierre Jouyet, Mirek Topolánek, Alexandr Vondra, Karel Schwarzenberg. Rada ministrů pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy. (Zleva) Karel Schwarzenberg, Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner. 5

4 z jedné odpracované hodiny v EU-15 byl mezi lety v průměru 1,4 %, u Spojených států to bylo 2,4 %. Fakt, že tento trend v produktivitě trvá více než celý jeden ekonomický cyklus, poukazuje na to, že jde o strukturální problém: máme nedo - statek technologických inovací a pracovní trhy, které nejsou dostatečně konkurenceschopné, aby umožnily podnikům zvýšit produktivitu. Je nutné podpořit inovace a investovat do vzdělání, které nám dodá kva lifikovanou pracovní sílu, jenž po mů že evropskému hospodářství obstát v globální konkurenci. Na půdě EU jistě soupeří určité obecné koncepty, jak se s krizí vyrovnat. Řeší se asi otázky, do jaké míry mají jednotlivé vlády a úřady EU zasahovat do konkrétních ekonomických problémů... V EU existují v podstatě tři názorové proudy, jak s takovouto situací zacházet. Buď nasypat víc peněz do ekonomiky, to je typický přístup třeba Francie. Druhá možnost je povzbudit poptávku tím, že snížím nepřímé daně a povzbudím tím tržní mechanismy, to je přístup, který vo - lí např. britská labouristická vláda. Za třetí je tu přístup, řekněme, německý, který říká, že navzdory všem těmto opatřením bychom neměli nechat rozorat veřejné finance, to znamená držet rozpočtové hospodaření v určitých mezích. Zároveň existuje plán obnovy, podle něhož státy Evropské unie vydají asi 1,5 procenta HDP na různá stimulační opatření. Země jako Řec - ko ale mohou mít tento rozpočtový deficit až přes deset procent. Pokud se tento trend nezastaví, čekají nás těžké doby. Tématem, úzce souvisejícím s ekonomikou, je energetika, třetí ústřední bod českého předsednictví... Alexandr Vondra a Milena Vicenová spuštění instalace Entropa českého výtvarníka Davida Černého na budově Evropského parlamentu v Bruselu. Nedávná plynová krize rozpoutala živou diskusi o zajištění energetické bezpečnosti Evropské unie. České předsednictví zařadilo toto téma me - zi své priority dávno předtím, nežli jsme tušili, jak perné první týdny nám rusko-ukrajinský spor připraví. Náš úkol však neskončil puštěním kohoutků. To hlavní české předsednictví teprve čeká: nepromarnit politickou dynamiku, kterou krize na - star tovala, a využít ji k urychlenému přijetí krátko-, středně- i dlouhodobých opatření, která posílí energetickou bezpečnost EU. K tomuto účelu chceme využít mj. i jarního zasedání Evropské rady, na kterém budeme věnovat velkou pozornost energetice. Jak konkrétně se na integraci a budoucí nezávislosti evropské energetiky může/bude podílet Česká republika? Jako předsednická země chceme dotáhnout do zdárného konce legislativní kroky nutné k dokončení vnitřního trhu s energií. Součástí našeho návodu na posílení nezávislosti EU je také rozvoj přeshraničních sítí a větší diverzifikace energetických zdrojů, přepravních cest i dodavatelských zemí. Důležitá je i modernizace a ochra - na kritické energetické infrastruktury. Pro rozvoj inteligentní distribuční soustavy nového typu je nezbytným předpokladem i použití satelitního Alexandr Vondra na vyhlášení soutěže o nejhezčí pohlednici k českému předsednictví. 6

5 navigačního systému Galileo. Ten umožní monitorování a kontrolová - ní energetické sítě v reálném čase a tím koneckonců i její ochranu. Čes - ká republika, která je mezi kandidáty na sídlo Evropského úřadu pro dohled nad GNSS (Global Navigation Satellite System), je připravena poskytnout mu veškeré podmínky, které bude pro plnění těchto důležitých úkolů potřebovat. Zdroj: projevy Alexandra Vondry ke Dni Evropy na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze a na konferenci Zajištění energetické bezpečnosti členských států EU v rámci společného trhu s elektřinou, vystoupení A. Vondry v pořadu ČT Otázky V. Moravce na téma Priority českého předsednictví, rozhovory s A. Vondrou pro Český rozhlas 1 Radiožurnál a pro rádio Frekvence 1 Foto: Rada ministrů pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy Alexandr Vondra a Javier Solana.

6 CO JE ČESKÉ Brána plzeňského pivovaru. PIVO? Místní rozvoz Plzeňského Prazdroje na historické fotografii. Historický podtácek Pilsner Urquell. Červen roku Inženýr Jan Vese - lý, výkonný ředitel Českého svazu pivo - varů a sladoven, se kaboní. Doba je zlá. Už v paleolitu pěstovali zemědělci plodiny hlavně pro potravináře, prská, zhruba pět tisíc let to fungovalo dob ře. Ale teď sedláci sejou hlavně pro výrob - ce biopaliv a Evropská unie je za to ještě dotuje. Pitomý zelený europokus. Výsledek? Ceny ječmene vzrostly vloni oproti předloňsku o sto procent. A co chmel? Produkce významně klesá, chmuří se Jan Veselý, a čtyři pětiny jdou na vývoz. Žatecký poloraný červeňák je Rolls Royce mezi chmely, však je taky drahý. Navíc proti jiným odrůdám poměrně málo hořký, takže se ho do piva musí dávat víc. Kdo si to může dovolit? Pokud vím, pouze šišticemi žateckého červeňáku chmelí jedině Budvar. Pivovary, které nemají takové zisky, si pomáhají dovozem. Čísla se nezveřejňují. Ale většina chmele v každém českém pivu je pořád ještě domácí. Huba plná piva, žádné pivní preso Co moderní technologie? Světové velkopivovary vaří vesměs infuzním způsobem: celá várka se zahřívá v jed né nádobě. Je to nejlacinější a nejrychlejší. To je jen takové pivní preso, nemá skoro žádnou chuť, ohrnuje nos Jan Veselý, českýho piva musí bejt plná huba! Musí v něm být zbytkový neprokvašený extrakt. České pivo je přece co? Chlebnaté. Klíčovým fíglem českých sládků je dvourmutový, u plzeňského Prazdroje

7 třírmutový dekokční varný postup. Po vystírání se prostě rmut rozdělí na dvě, případně na tři části, které se zahřejí na různé teploty. Každý enzym má totiž jinou ideální teplotu, při níž štěpí cukry. Nakonec se díly opět smísí a pivo se nechá dokvášet. Je to pracněj - ší, zdlouhavější a dražší. Ale ta chuť! Jak můžou čeští pivovarníci konkurovat světovým gigantům, kteří se s pi - vem nemažou, prostě ho nepiplají? Vy si myslíte, že šetřit se dá jen změnou výrobní technologie? Ošizením výrobního postupu? odfrkne pan výkon - ný ředitel a upije doušek nealko holic - kého. Vzděláním sice není pivo varskej, nýbrž ekonom, ale pivo miluje Na Brusel Víte, co to jsou Štramberské uši? táže se Jan Veselý. Že by nějaké nové filtry na pivo? Pozor, to je chyták. Nějaký marcipán, ne, perníčky. Ale co to má co dělat s pivem? Jo, kornoutové perníčky. Regionál - ní specialita, hovoří záhadně, a jestlipak víte, že to je první potravinářský artikl z Česka, který dostal od Evropské unie ochranu zeměpisného půvo - du? Loni v lednu. Uši jsou tedy ve vybrané společnosti takových pojmů jako Šampaňské nebo Bordeaux. Třeba český ječmen, ten Unie zatípla. Neříkám český smažák nebo utopence, to je blbost, ale náš ječmen? Jarní dvouřadý český ječmen? To je přece pojem, ne? dotírá pan inženýr. Ano, je to pojem, ale ne takový, jako české pivo. Ani to zatím nemá evropskou ochrannou známku. Takže když začne třeba nějaký pivovarník na Korsice vyrábět nějaké patoky, dá jim název Napoleon a druhové označení České pivo, nedá se proti tomu nic dělat? Ne, zdvíhá prst nejvyšší funkcionář českého piva, pojem České pivo uznávají na základě smlouvy z roku 1987 jen v Portugalsku. Zatím. Doneste mi, prosím, mapu, volá hned na svou asistentku a sám vytahuje z šuplete takzvanou specifikaci. Tohle jsou dokumenty, na jejichž základě jsme si v únoru v Bruselu požádali o ochranu zeměpisného původu Českého piva, poklepává rukou na štos papírů. Kde se smí vařit České pivo? Vidím normální nástěnnou mapu České republiky, která je maličko okrájená černou linií. Tak tahle linie označuje úze - mí, kde se může vařit České pi - vo, spustí Jan Veselý, takže když někdo třeba přijde s tím, že si postaví pivovar na severu Šluknovského výběž - ku, tak mu řeknem Dobře, Franto, ale nebudeš mít na etiketě České pivo. Proč to? No, nechtěli jsme to mít vymezené státní hranicí, ta se často mění, vysvětluje pan ředitel a naklání se ke mně: Mezi námi, ona ta Unie slyší spíš na ty menší, regionální věci. Celý stát, to se jim zdálo moc velké území, tak jsme to trochu ořízli, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Je to venkovní hranice produkčních Historický pohled na varnu Plzeňského pivovaru. Sládek Plzeňského pivovaru Václav Berka křtí ležáckou káď Plzeň. Historický podtácek Pilsner Urquell.

8 oblastí pivovarských surovin. Za tou čá - rou stejně žádný český pivovar nestojí. Hranice má i detailní, čtyřstránkový slovní popis. Skoro osm normostran. Zdá se, že Český svaz pivovarů a sladoven opravdu nic nepodcenil. Co je České pivo? Antonín Holeček, první sládek Českého akciového pivovaru (dnes Budějovický Budvar). Plzeňský pivovar zátiší z Pivovarského muzea. Specifikace Českého piva má pro novináře jednu vadu. Je plná technické hantýrky: Po ukončení procesu rmutová ní a odstranění nerozvařených zbytků sla - du tzv. procesem scezování začíná příprava mladiny tzv. chmelovarem Co s tím budu dělat? Ukažte. Tady tomu přece musí rozumět každej, bere mi dokument z ru - kou pan ředitel a předčítá: Tuzemská piva v naprosté většině obsahují zbytkový, neprokvašený extrakt. Je to jeden z nejtypičtějších znaků Českého piva. Dále se České pivo vyznačuje v porovnání se zahraničními ležáky vyšší barvou, hořkostí, vyšším ph a vyšším ob sahem polyfenolových látek. Po technologické stránce má dominantní vliv složení sypání a míra chmelení a jejich sladění s výběrem kvasničného kmene, použitým způsobem kvašení, to vše v jednom celku zajištěném tradicí a lidským faktorem. Jedinečnost výroby vychází z mnohasetleté tradice vaření piva na vymezeném území a předáváním z generace na generaci byla uchována až do dnešních dnů ve specifické podobě. O světovou pověst Českého piva se zaslou ži ly jak výhodné podmínky pro pěstování sladovnického ječmene a chmele na vymezeném území, tak i vysoká odborná úroveň pracovníků, kterou získali studiem na českých pivovarských školách všech stupňů. Vykládám panu řediteli, že páni sládkové v Plzeňském Prazdroji, kam jsem mezitím zajel, nad specifikací Českého piva tak trochu ohrnovali nos. Normy jsou prý příliš měkké, oni striktně dodržují německý zákon o čistotě. No jo, nenechá se vyvést z míry pan inženýr, oni žádnou značku České pivo nepotřebujou. Ani Budějovický Budvar, ten je v Unii chráněný. Ochra - na zeměpisného původu Českého piva má pomoct spíš těm menším, méně známým. A kdy že jim začne pomáhat? Kdykoliv po dvacátém červenci může padnout rozhodnutí, říká výkon - ný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Jan Veselý a jeho víra, že to dobře dopadne, je očividná, teda takhle, ono se v létě v Bruselu dohro-

9 mady nic neděje. Záleží na tom, jak to tam budou naši lidi popostrkovat. Vítězství V září roku 2008 Evropská unie udělila českému pivu ochrannou známku. Čeští pivovarníci nezaznamenali žádný vážnější odpor. Kdyby to dopadlo jinak, vzbudilo by u českých pivních patriotů, to jest bezmála u všech Čechů, nelibost a nedůvěru k samotné podstatě Evropské unie. Neboť české pivo je vynikající, a zdaleka se to netýká jen vyhlášených značek jako Plzeňský Prazdroj či Budějovický Budvar. Je pilířem české národní hrdosti. Ještě jedno vysvětlení na závěr. Turisté, zejména ti ze Západu, jsou často překvapeni, že se v českých pivnicích čepuje jen jedna nebo dvě značky. Jsou zvyklí na velký výběr píp a považují českou situaci za zpozdilost, snad i relikt komunismu. Omyl. Každý český znalec ví, že aby si točené pivo uchovalo špičkovou kvalitu, nesmí stát v trubkách. Musí neustále proudit. Na elitních pracovištích, jako je například pražská pivnice U zlatého tygra, teče pouze plzeňský Prazdroj a výčepní obsluhuje jen dva kohoutky. Tak to totiž má být. Kontrola kvality v pivovaru Budějovický Budvar. Ladislav Verecký redaktor deníku MF Dnes Foto: Vykládka Budějovického Budvaru v Egyptě na dobové fotografii.

10 TATRA, a. s., patří s více než stopadesátiletou historií mezi nejstarší automobilky světa. Na snímku montáž kabin. TATRA Možná budeme vyrábět v USA Tatra T 810. Tatra T 815, 6 x 6. Tatra T 87. Závodní speciál Tatra Loprais Team. Tatra Jamal. Tatra sklápěcí, 6 x 6.

11 O Tatře T 603 z roku 1956, vystavené na losangeleském autosalonu 2007, si návštěvníci mysleli, že jde o nový model osobního vozu. Nákladní automobily z produkce české Tatry zase proslavila opakovaná vítězství v Rallye Paříž Dakar. Díky unikátnímu podvoz - ku jsou to jedny z nejodolnějších a nejpřizpůsobivějších těžkých užitkových vozů na světě. Celá léta po neúspěšném pokusu o privatizaci počátkem 90. let se kopřivnická Tatra potácela na pokraji krachu. Dnes je z krize venku, v posledních letech vydělává a začíná růst. Tvrdí to alespoň hlavní akcionář a zároveň výkonný šéf Tatry, Američan Ronald Adams. Ten plánuje nejen dvojnásobné zvýšení dnešní produkce 2,5 tisíce nákladních vozů za rok do pěti let, vážně zvažuje i obnovení výroby osobních aut. Tatra je báječné jméno a skvělá značka, tvrdí muž, který s partnery Tatru koupil od amerického koncernu Terex Corporation. S Tatrou si v terénu můžete dovolit to, co by automobily ostatních značek podstoupily jen s rizikem poškození! napsal v roce 2006 trefně časopis Trucker. Konstrukce podvozku nákladních aut Tatra zahrnuje několik chráněných technických řešení. Podvozek s centrál - ní nosnou rourou je světový unikát, který vznikl v Tatře už před 70 lety. Ve srovnání s vozidly klasické rámové konstrukce je 5 10x tužší v krutu a 5x tužší v ohybu. Třeba australský Ausdrill používá platformy Tatra k nesení vrt - ných souprav. Vozidla, vybavená polárním paketem (bezpečný start při teplo - tách do -50 Celsia apod.) a splňující požadavky na ekologický provoz, se exportují do ruského Zabajkalí. Nejstarší domácí automobilka byla už několikrát chválena za pružné reakce na evropské normy šetrného provozu. V praktické na bídce dnes má vozy, vybavené moto - ry náročné emisní třídy Euro 4. Češi považují značku Tatra tak trochu za rodinné stříbro. Firma do dnešního dne přežila především kvůli své přetrvávající dobré pověsti. Od roku 1991 až do současnosti prošel podnik spoustou problémů, dělalo se téměř vše pro to, aby společnost byla zničena, ale ona přežila. A právě kvůli jménu. Jen kvůli němu do Tatry stále chodily objednávky z celého světa bez ohledu na to, jaké měla problémy, jaké byly dodací lhůty i potíže s kvalitou. I v těch nejtěžších časech lidé stále tatry objednávali. Značka sice o dost lesku přišla, přes - to se nyní neohroženě pouští do velkých výzev. V roce 2007 získala velkou zakázku na dodávky vozů pro českou armádu. Nakonec je to skvělé auto, chlubí se Adams. První vozy jsme armádě předali v dubnu loňského roku. Zároveň jsme pro americkou armádu dotestovali model 10 x 10. Podle generálů, kteří u toho v Nevadě byli, byly výsledky úžasné. Také jsme testovali obrněný transportér, vyvinutý ve spolupráci s izraelským partnerem. Použí - vá podvozek tatra 4 x 4 a je podobný obrněnci Dingo, který česká armáda kupuje od firmy Iveco. Naše vozidlo ze zkoušek vyšlo jako výborné auto, dost odolné. Nejsilnější trh pro civilní vozy, které Tatra vyrábí, se nachází v Rusku hlav - ně kvůli rozvoji těžby ropy a plynu a dalších surovin. Tatra do Ruska prodává 700 aut ročně, ale myslím, že tam můžeme prodávat ještě o 700 kusů víc, uvažuje nahlas Adams. Firma si stále drží svůj montážní závod v Indii. Směřují sem díly z České republiky, ze kterých tady vzniká 500 nákladních vo - zů ročně. Firma se mezitím poohlíží, kde by mohla vybudovat další výrobní závod. Loni se jednalo ve Vietnamu, poslední Adamsova idea je opatřit výrobce autodílů pro Tatru v Americe. Koneckonců, i jiné evropské automobilky dnes přesunují výrobu do Států. USA by mohly být zdrojem naší nové kapacity, vyráběli bychom tam celá auta pro tamní trh. Máte tam kvalifikované síly z automobilového průmyslu, strojní vybavení a lidi bez práce. Když to dáte dohromady s produktivitou amerického dělníka a s kurzem dolaru vůči koruně, tak můžete v Americe vyrábět za stejnou cenu jako v Česku. Chceme-li se v trž - bách dostat na 20 miliard korun ročně, kapacity potřebujeme. Takové množství vozů můžeme prodat, protože zájem o ně už tu je. Otázkou jen je, jak je vyrobit, říká Adams. Roman Šitner Hospodářské noviny Foto: Tatra T 57. Tatra T 600. Tatra T 603. Tatra T

12 BLATA BLANSKO Pohled do výroby společnosti Blata Blansko. Máme tuhý kořínek Pavel Blata, zakladatel a majitel firmy Blata Blansko, byl v 70. letech motocyklovým závodníkem a úspěšným továrním jezdcem Povážských strojíren. Po pádu komunismu se rozpomněl na svůj sen vyrábět automobily. K dispozici měl ale jen miniatur ní výrobní prostory svou garáž. Dokonce i velké motocykly byly pro začátek příliš, jeho zázemí ovšem stačilo na vývoj malého motocyklu minibiku. První úspěch jeho výrob - ků se okamžitě promítnul do dalšího vývoje firmy. Několik vyrobených strojů prodal, na rozšíření výroby si půjčil od kamaráda. Vydělané peníze stále investoval, až se ozval obchodník z New Yorku, který měl zájem o jiný jeho výrobek, o motorovou koloběžku. Firma se svými produkty vyjížděla na veletrhy a výstavy a stále rostla. Rok 2003 byl nejproduktivnější, prodali jsme téměř výrobků, říká manager firmy Lukáš Vašíček. Právě v tu dobu se ovšem objevily první čínské napodobeniny. Na přelomu let 2003 a 2004 se Blatovi donesly zprávy, že asijský vý- Z nové produktové řady společnosti Enduro 125 BXE. 14

13 robce nabízí plagiáty jeho minimotorek. Na trhu ve Spojených státech se objevil padělek, který si lidé od Blaty prohlédli a shledali ho tak nekvalitním, že v něm neviděli konkurenci. Ve velmi krátké době ale přišla na trh obrovská vlna napodobenin. Jen na evropský trh Čína expedovala sto tisíc minimotorek měsíčně, čímž během relativně krátké doby zničila poptávku, říká Vašíček. Příliv čínských padělků nejenže nasytil trh, v mnoha případech i poškodil jeho samotné základy. Evropský komisař Kyprianu se v té době mu - sel vážně zabývat smrtelnými úrazy, ke kterým na nekvalitních minimotor - kách docházelo. Donutil pak EU zavést účinná opatření proti plagiátům. Firma sama začala se stopováním a úřední likvidací napodobenin. V Itálii byly padělky odhaleny rovnou na výstavě motocyklových novinek, další byly zadrženy v Británii, Nizozemí, Německu, Portugalsku, na Mal - tě a na Slovensku. Blata zkusil i netradiční strategii rozjet novou produktovou řadu a než se objeví napodobeniny, prodat tolik výrobků, kolik bude možné. Začal pracovat na motorové miničtyřkolce. V dubnu 2005 ji uvedl na trh. Ze zkušenosti očekával, že má půl roku na to, aby čtyřkolek prodal co nejvíce. Plán předpokládal výrobu ku - sů během šesti měsíců, na což byl připraven i takt výrobní linky. Kopíro - vání nové čtyřkolky ale začalo již několik dní poté, co vzorky výrobku vstoupily na britský trh. Čínský výrobce začal prodej kopií inzerovat 14 dní po oficiálním představení Blatovy miničtyřkolky (dříve, než ji měl připravenou ve výrobě), což je běžný způsob, jak zkoumat poptávku. Za jediný měsíc byla kopie na světě. Blatovi nezbývalo, než se vydat do Číny. Jeho lidé navštívili v zemi deset velkých právních kanceláří, kde se ujistili, že práva výrobce a majitele průmyslového vzoru lze skutečně v Číně efektivně bránit. Bohužel získání ochrany průmyslovým vzorem v Číně trvá jeden rok i déle. Navštívili jsme dokonce dvanáct továren, kde se napodobeniny našich strojů vyrábějí, usmívá se Vašíček. Vystu - povali jsme jako zájemci o produkty, pořídili jsme fotografie a zhruba pět hodin videozáznamu. Právní kro - ky jsme podniknout nemohli, jelikož jsme stále neměli v ruce příslušnou prů myslovou ochranu. Dnes už jí dis - ponujeme, trh je ale natolik poničen, že právní kroky by vzhledem k nákladům nepřinesly požadovaný efekt. Blata se rozhodl dál nevysilovat. Své portfolio obohatil o silniční motocykly Blata 125 Enduro a Blata 125 Motard, určené jiné cílové skupině a podléhající přísnějším technickým požadavkům a kontrolám při uvádění na evropský trh. Dále vyrábí skútry řady Blatino, které vynikají stylovým designem, nízkou spotřebou a skladností (dají se dokonce přenášet v tašce na rameni). U minibiků se soustředí na výrobky pro závodní segment, u kterých záleží na technických vlastnostech a ne na nejčastěji kopírovaném designu. Pracujeme usilovně na tom, abychom znovu dosáhli předchozího růstu. Máme tuhý kořínek a teď jsme navíc bohatší o řadu cenných zkušeností, uzavírá Vašíček. Jakub Šmíd Foto: Testy nové série o objemu 125 ccm v terénu. Nová série minibiků od Blaty Blata Ultima. Pavel Blata (uprostřed), zakladatel společnosti Blata Blansko. 15

14 Můj otec, Miroslav Havel, zemřel v irském Waterfordu 5. září 2008 ve věku 86 let. Odešel tiše a v pokoji, přesto nečekaně. Těžce ho postrádám. Velkou útěchou mi přitom je, že jsem mohl napsat a knižně vydat jeho pozoruhodný příběh. Ve světle dnešních smutných zpráv o bankrotu Waterford Crystal jedné z mála irských světových značek je jeho příběh ještě jímavější. Paleta mistrovských schopností Lustry, které Miroslav Havel navrhnul pro Westminsterské opatství v Londýně. Maestro of Crystal Příběh skláře Miroslava Havla Miroslav Havel, umělecký sklář původem z Československa, obnovil výrobu skla v irském Waterfordu a do - vedl firmu ke světovému věhlasu. Vytvořil mj. světově proslulou kolekci křišťálového skla Lismore, která až do stávajícího období finančního propadu zůstává nejprodávanějším vzorem křištálového skla vůbec. Havel byl také jedním z nejuznávanějších designérů skla. Na osobní popud Jacqueline Kennedy Onassisové navrhnul křišťálové lustry pro Kennedyho centrum ve Washingtonu, D. C. Vytvořil také slavnostní lustry na objednávku Westminsterského opatství v době, kdy toto tradiční místo korunovace a posledního odpočinku anglických panovníků slavilo 700 let své existence. Havel rozvinul a vytříbil svůj všestranný talent v mnoha sklářských disciplínách. Sklo uměl nejen navrhovat, ale i foukat, řezat, leštit, sochařsky tvarovat a zdobit uměleckými rytinami. Disponoval paletou schopností, nevídanou ani u jiných mistrů sklářského oboru. Svá studia technického oboru prestižní pražské Vysoké školy umělecko-průmyslové musel na rok přerušit, když byl za německé okupace českých zemí poslán na nucené práce v uhelných dolech. V posledních dnech druhé světové války se připojil k domácímu odboji, který likvidoval zbyt ky odporu německých vojsk. Při nu ce ném nasazení ho výbuch v uhelné sloji částečně připravil o sluch, na pra vé ucho už nikdy neslyšel. Tento handicap byl důvodem, proč si i po 60 letech strá vených v Irsku uchoval silný český přízvuk. Také nemohl telefonovat, což ovšem obrátil ve svůj prospěch, součástí jeho odkazu je řada dlouhých, poetických dopisů. V zemi oplývající pomeranči Svůj druhý domov Havel po odchodu z Československa nalezl v Irsku. Nejzajímavější pasáží jeho životního 16

15 příběhu zůstává z pohledu Irů epizoda, v níž na počátku vystupuje jako zmatený imigrant přicházející do Irska jako slunné země, plné tropického ovoce. Postupně (ve 40. a 50. letech) se pak stává obnovitelem a buditelem celého průmyslového segmentu výroby a prodeje křišťálového a broušeného skla. Po putování skrze válkou rozervanou Evropu došel Havel do Waterfordu v červenci Přicestoval na pozvá ní svého bývalého zaměstnavatele Charlese Bacika, jehož osud byl s Havlovým úzce propleten. Ve Waterfordu se Havel plánoval zdržet jen několik měsíců. S Bacikem, dříve majitelem několika českých skláren, se znal z dob, kdy k němu po studiích nastoupil jako asistent. V roce 1946, když se v Československu schylovalo k vítězství komunistů ve volbách, Bacik s celou svou rodinou uprchl přes Švýcarsko do Irska. Zde znovu na vázal obchodní kontakty s bývalým obchodním partnerem, prominentním dublinským klenotníkem Bernardem Fitzpatrickem. Kdyz se Bacik v Irsku usadil, poslal otci dopis. Irsko v něm popsal jako ze - mi vlídného klima, oplývající banány a pomeranči a pozval Havla ke spolupráci ve sklárnách Waterford Glass. Když ale Havel dorazil na místo, zjistil, že jeho cesta mu nepřinesla kýžené ovoce (doslova!) a že slíbené sklárny vůbec neexistují. Bacik a Fitzpatrick ve skutečnosti disponovali jen nezastavěným pozemkem a také nadějí a ví - rou, že je možné vzkřísit průmysl, který britský systém spotřební daně zadusil asi před sto lety. Když se Havel zeptal Bacika (sešli se v malé stavitelově boudě na pozemku, vyhrazeném pro budoucí továrnu), kolik zaměst - nanců bude ve sklárně Waterford Glass pracovat, Bacik beze stopy ironie prohlásil: Jenom ty. Miroslav Havel a Charles Bacik, Tramore, hrabství Waterford, Miroslav Havel (vpravo dole) a jeho první pracovní tým, Setkání Miroslava Havla s americkým prezidentem Ronaldem Reaganem, Jižní trávník Bílého domu. Od půllitrů ke křištálovým sochám Počáteční léta šla těžce. Bacik a Ha - vel spustili malou provozní linku, na které vyráběli sklenice na limonádu a pivo. Jejich odběrateli se staly hospody a hotely. Do podniku však záhy vstoupili irští rodinní investoři, McGrath a Griffin, kteří poskytli kapitálové zázemí pro otevření nové továrny. Ta už měla dostatečnou kapacitu pro produkci křišťálového skla. Havlovy designové návrhy, odvozené z antických vzorů starodávného waterfordského skla, vzbudily zájem amerického trhu. 17

16 A jak se věci vyvíjely dál? S ohledem na neslavnou současnost značky je dobré si připomenout, že v roce 1987, kdy otec odcházel do důchodu, byla společnost Waterford Crystal nejúspěšnější irskou firmou. Navíc mu není připisováno jen autorství slavných produktových řad Lismore, Colleen a dalších, byl také uměleckým sklářem, který stvořil jedny z nejkrásnějších skleněných soch a plastik 20. století. Z mořské vody žloutnou vlasy Neštěstí mého otce tkvělo nejen v tom, že ztratil právo vrátit se do své rodné země, kde ho komunisté označili za zrádce. Selhaly také plány, že se mu z Československa podaří dostat jeho milou Rosu, kterou si chtěl vzít za ženu. Se svou Rosou se rozloučil na pražském Wilsonově nádraží v roce Víc už ji nikdy neviděl. Později si vzal Betty Storey, Irku, se kterou založil na československé poměry ne - zvykle velkou rodinu čítající šest dětí (sám byl jedináček). Když chtěli rodiče Miroslava Havla svého syna navštívit, potýkali se s nevolí československých úřadů. Matka Anna mohla svého syna krátce navštívit jen dvakrát, otec František pouze jednou. Anna, zvyklá na stojaté hladiny českých rybníků, v sobě objevila velkou vášeň pro mořské vlny, tříštící se o waterfordské pobřeží. Dokonce zapomněla i na předchozí varování, kterými Miroslava opakovaně častovala ( Po mořské vodě ti vypadají nebo ze - žloutnou vlasy. ). Otec František dlou há léta trpěl, když ho komunisté ozna čili za buržousta a odsoudili ho k mnoha letům nucených prací v jáchymovských uranových dolech. V Irsku si oblíbil nejen rybu s hranolkami, oceňoval především zdejší družnost, pohostinnost a svobodomyslnost. Přitom si byl moc dobře vědom, že z výletu za sy - nem se musí vrátit, jinak by jeho ženu Annu režim jistě poslal do vězení. Z Držkova do Bílého domu Miroslav Havel stál u zrodu nejsilnější irské značky, věhlasem srovnatelné s pivem Guiness. Sklárnám Waterford Crystal pomohl vytvořit designové vzory a postupy, které se staly standardem pro celý sklářský průmysl. Do Irska přišel jen na tři měsíce, svůj pobyt nakrátko prodloužil, aby kole- Replika Sochy Svobody, kterou Miroslav Havel a Bernard Fitzpatrick předali prezidentovi USA Ronaldu Raeganovi. 18

17 govi Bacikovi pomohl rozjet malou sklářskou výrobu. O cestovní pas i o statut Čechoslováka ho připravil komunistický převrat, ke kterému v jeho vlasti došlo v únoru Své rodiče neviděl, ani s nimi nehovořil až do roku 1962, kdy ho v Irsku konečně mohla navštívit jeho matka Anna. Československo a svou rodnou ves přirozeně navštívit také nemohl. V roce 1972 dostal víza do Česko - slovenska už jako irský občan. Od je - ho příjezdu do Waterfordu uplynulo 25 let. Co říci závěrem? Snad je na místě zmínit Havlovo setkání s americkým prezidentem Ronaldem Reaganem. Došlo k němu v době, kdy Američané slavili sté výročí vztyčení Sochy svobody a Havel spolu s Fitzpatrickem prezidentovi hrdě předali repliku sochy z křišťálového skla. Můj otec by svou cestu, která ho vedla z malé české vesnice Držkov až na Jižní trávník Bílého domu, měl za dlouhou a mimořádnou. Těmito slovy jsem také zakončil svou knihu o něm. Snad její stránky předají dál svědectví o jeho životě i o významné společnosti, kterou pomohl vybudovat a jíž věnoval svůj život. Souprava Sheila, navržená Miroslavem Havlem. Brian Havel Autorova kniha Maestro of Crystal vyšla v nakladatelství Currach Press, nejprve v roce 2005 v tvrdé vazbě, o rok později jako paperback. Foto: Archiv Briana Havla Souprava Hibernia, navržená Miroslavem Havlem. Souprava Curraghmore, navržená Miroslavem Havlem. Těžítko objednané v roce 1980 irskými biskupy pro papeže Jana Pavla II. Lustr, navržený Miroslavem Havlem pro Centrum J. F. Kennedyho ve Washingtonu, D. C. 19

18

19 Galerie Czech 100 Design Icons 1. Libuše Niklová, nafukovací hračka Buvol, 70. léta. 2. Adolf Matura, nápojová souprava, Pavel Janák, dóza s víkem, Bořek Šípek, křeslo Filzka, Sportovní obuv Botas, model Classic, 70. léta. 6. Josef Gočár, krbové hodiny, Stanislav Lachman, žehlička ETA 211, konec 60. let. 8. Skútr ČZ 175, Škoda Felicia, Škoda Design Roomster, Jawa 250 Pérák, Zdeněk Lhotský, mísa S.K.L.O., Hans Ledvinka, Erich Ubelacker, Tatra 77, Foto: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Národní technické muzeum, Botas, a.s., Modernista, Technické muzeum Tatra Kopřivnice

20 V Bruselu si budou hrát Petr Nikl Tvořivost a schopnost imaginace je zásadní inovační motor, říká výtvarník, muzikant a divadelník Petr Nikl a podotýká, že tvořivost je v každém z nás, jen je ji třeba z nás dostat co nejvíc. Sám tomu hodně pomáhá. Zaměřil se totiž, kromě jiných svých uměleckých aktivit, na hravé, inspirativní produkce, jejichž je autorem, strůjcem, iniciátorem, koordinátorem, ale k nimž také zve další kolegy. Většinou výtvarníky s hudebním cítěním nebo hudebníky se schopností vidět, umělce, jejichž invence a zájem přesahuje z jednoho žánru do druhého, možná i třetího či čtvrtého. Všichni autoři počítají s tím, že jejich nástroj či objekt sply ne ve společném organismu s ostatní mi, po tvrzuje Nikl. Tím se obsahová individualita dostává do pozadí. Tyto nástroje jsou komunikačními prostředky společné hry a návštěvníci do nich mohou obrazně i reálně vstoupit. Petr Nikl (*1960) je malíř, hudebník, fotograf a divadelník. Pro jeho obrazy je typická decentní barevnost a námětová nekonvenčnost. Vystavoval například masky, které se podobaly podivným zvířatům sám v nich pak vystupoval při svých hudebních či divadelních produkcích. Vydává autorské knihy pohádek, organizuje výtvarné a divadelní performance, spolupracuje s různými divadelními tělesy i s jednotlivci, vystupuje a natáčí desky s originálním souborem dětí a jejich maminek Lakomá Barka. Zpočátku se věnoval spíše malbě,

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

ICT jako faktor konkurenceschopnosti?

ICT jako faktor konkurenceschopnosti? FITPROsto 15.4.2010 ICT jako faktor konkurenceschopnosti? Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Situace V roce 2004 Česká republika byla na předních

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Školská, Karviná - Ráj Určeno pro 7., 9. ročník? Sekce Předmět Téma /

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Prof. Dr. h.c. WINFRIED VAHLAND PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

Prof. Dr. h.c. WINFRIED VAHLAND PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA Prof. Dr. h.c. WINFRIED VAHLAND PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA Ženevský autosalon 2013 2 Prof. Dr. h. c. Winfried Vahland, předseda představenstva ŠKODA AUTO, Výroční tisková konference 20. března 2013 Nové trhy,

Více

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Sankce: EU versus Rusko Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled Přímé dopady Sankce EU proti Rusku 3 Sankce Ruska proti EU 4 Nepřímé

Více

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Česká centra Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Agentura MZV pro prezentaci ČR v zahraničí Poslání: Efektivní zahraniční propagací posilovat a šířit dobré jméno ČR ve světě. Česká centra

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947)

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) Pane předsedo, pane mluvčí, členové Kongresu, Vážnost situace, před níž stojí současný svět, si vyžaduje mou přítomnost

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

POLOVIČNÍ NÁKLADY, DVOJNÁSOBNÝ EFEKT aneb JAK JSME SI PARDÁLA VYLADILI

POLOVIČNÍ NÁKLADY, DVOJNÁSOBNÝ EFEKT aneb JAK JSME SI PARDÁLA VYLADILI POLOVIČNÍ NÁKLADY, DVOJNÁSOBNÝ EFEKT aneb JAK JSME SI PARDÁLA VYLADILI Pavlína Jandová Budějovický Budvar, n.p. Marketing Management 2007 Praha, 6. červen 2007 Zapojení zákazníka do vývoje produktu a do

Více

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Familiární hypercholesterolemie (FH) - neprojevuje se fyzicky ani psychicky. Přesto je nejčastější vrozenou poruchou metabolismu na světě. Genetickou mutaci,

Více

Česká firma chce prorazit s novou baterií. Nehořlavou a levnější

Česká firma chce prorazit s novou baterií. Nehořlavou a levnější Česká firma chce prorazit s novou baterií. Nehořlavou a levnější 12. června 2015 1:00 Ryze česká společnost HE3DA s necelou desítkou zaměstnanců v pražských Letňanech vyvíjí baterii, která je sice lithiová,

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Úvod. Proč byste si měli trénovat mozek? Jak udržíte mozek zdravý? Prosté výpočty opravdu fungují! Pro koho je tato kniha určena?

Úvod. Proč byste si měli trénovat mozek? Jak udržíte mozek zdravý? Prosté výpočty opravdu fungují! Pro koho je tato kniha určena? Úvod Rjúta Kawašima MD, Univerzita Tohoku Proč byste si měli trénovat mozek? Tato pracovní kniha vám má pomoci obnovit mládí mozku a rozvinout jeho fungování na ještě vyšší úrovni. Jakmile překročíte dvacátý

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny např. cukrovary a pivovary. Značného objemu ve vývozu do ČLR bylo dosaženo zejména

Více

V roce 2010 se Regionální. operačního programu Severozápad.

V roce 2010 se Regionální. operačního programu Severozápad. ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD VÝROČNÍ KONFERENCE 2010 NEPRODEJNÉ Slovo předsedy ROP Severozápad v polovině V roce 2010 se Regionální operační program Severozápad přehoupl do

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT STAVBA ROZHOVOR KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT Shodují se Martina a Michal Rosovi sympatičtí mladí manželé architekti. On navrhuje krásné domy, ona krásné interiéry skvěle se doplňují a investoři

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

E - ZPRAVODAJ CECHU. EU: Sjednoťte značky kvality

E - ZPRAVODAJ CECHU. EU: Sjednoťte značky kvality E - ZPRAVODAJ CECHU ROK 2013 ÚNOR EU: Sjednoťte značky kvality Ministerstvo zemědělství České republiky vyvolalo jednání ke sjednocení národních značek kvality. Proces by měl být završen změnami vztahujícími

Více

Jak to vidí malé české pivovary?

Jak to vidí malé české pivovary? Jak to vidí malé české pivovary? Petr Božoň Group Brand Manager Marketing Management - Praha, 11.5.2011 1 Obsah prezentace 1. Představení společnosti 2. Vývoj českého trhu s pivem 3. Jak si udržet své

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Úřad průmyslového vlastnictví Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 javratova@upv.cz 1 Základní pojmy Duševní vlastnictví Autorské právo a práva s ním související

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Příspěvek pana Joachima Schäfera, jednatele veletržní společnosti Messe Düsseldorf GmbH, k evropským tiskovým konferencím konaným před zahájením veletrhů wire 2010 a Tube 2010 V termínu 12. až 16. dubna

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce Plastia Lenka Novotná, jednatelka firmy Plastia s.r.o. Jdeme cestou originality a vysoké přidané

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška Předmostské venuše Stylizovaná geometrická rytina ženy na mamutím klu z doby 31 až 22 tisíc let před naším letopočtem nebyla jedinou vzácností, která se v Přerově postarala o rozruch. Kromě Předmostské

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012

Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 OBSAH 1. Pozadí, cíle a metoda výzkumu 2. Detailní výstupy 4.1. Vývoj exportu 4.2. Podmínky pro export z ČR 4.3. Klíčové trhy 4.4. Aktuality 3. Shrnutí GfK 2012 Exportní

Více

Historie těžby nerostných surovin

Historie těžby nerostných surovin Historie těžby nerostných surovin Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Sylva Zemánková Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2 3 Historie až současnost...

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Budějovický Budvar. značka BUDWEISER BUDVAR. speciální piva. výčepní piva. netradiční piva. ležáky. založen 1895

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Budějovický Budvar. značka BUDWEISER BUDVAR. speciální piva. výčepní piva. netradiční piva. ležáky. založen 1895 ČESKÉ BUDĚJOVICE Budějovický Budvar založen 1895 provozovatel: Budějovický Budvar, n.p. sídlo pivovaru: Karoliny Světlé 4, České Budějovice, Jihočeský kraj ředitel: Ing. Jiří Boček sládek: Ing. Josef Tolar

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys CÍLEM JE ÚSPĚCH lidí ve firmě Petr Hrubý V roce 1998 založil společnost Broker Consulting, z níž se za 17 let stal přední hráč na tuzemském trhu finančních konzultantů. Dnes přichází firma na trh s projektem

Více

MALÁ ENERGETICKÁ AKADEMIE ročník 2009/ 2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA JIHOČESKÝ KRAJ ZÁVEREČNÁ ZPRÁVA 2009/2010 JIŽNÍ ČECHY

MALÁ ENERGETICKÁ AKADEMIE ročník 2009/ 2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA JIHOČESKÝ KRAJ ZÁVEREČNÁ ZPRÁVA 2009/2010 JIŽNÍ ČECHY ZÁVEREČNÁ ZPRÁVA 2009/2010 JIŽNÍ ČECHY Malé energetické akademie společnosti E.ON je soutěž, do které se děti a mládež mohou přihlásit v kategoriích: jednotlivec, malá skupina, třídní kolektiv, nebo velká

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace Transatlantické obchodní a investiční partnerství Aspekty týkající se regulace Září 2013 2 Předseda Evropské komise Barroso, předseda Evropské rady Van Rompuy a prezident Obama dali jasně najevo, že snižování

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012 MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012 CT24.cz: Zlato a brilianty lákají české investory 27. 12. 2012 kat Zájem o zlato, stříbro a luxusní šperky trhá v Česku rekordy. Jen za zlaté investiční

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996.

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Design Vize Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Rekonstrukce nicméně odhalila mnohá neodstranitelná poškození způsobená stářím budovy a použitým

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com Vznik podnikatelského záměru je mladá, novátorská internetová firma působící v portugalském Lisabonu. Založili ji v roce 2008 tři přátelé Vasco, Duarte a Luís. Za dva roky své existence zaznamenala celou

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více